Apple Press Info

Apple presenterer resultatene for første kvartal

Salg av iPhone og iPad ga rekordhøy inntekt og driftsfortjeneste

CUPERTINO, California – 27. januar 2014 – Apple presenterte i dag selskapets resultater for det første regnskapskvartalet i 2014, som ble avsluttet 28. desember 2013. Selskapet kunne melde om den beste kvartalsomsetningen noensinne på 57,6 milliarder dollar og et nettooverskudd på 13,1 milliarder dollar, eller 14,50 dollar per utvannet aksje. Til sammenligning var omsetningen for tilsvarende kvartal i fjor på 54,5 milliarder dollar og nettooverskudd på 13,1 milliarder dollar, eller 13,81 dollar per utvannet aksje. Bruttomarginen var på 37,9 prosent, mot 38,6 prosent i samme kvartal i fjor. Salg utenfor USA utgjorde 63 prosent av omsetningen for kvartalet.

Selskapet solgte 51 millioner iPhone-enheter, mot 47,8 millioner i samme kvartal i fjor. Apple solgte også 26 millioner iPad-enheter i løpet av kvartalet, som også er kvartalsrekord, mot 22,9 millioner i samme kvartal i fjor. Selskapet solgte 4,8 millioner Mac-maskiner, mot 4,1 millioner i samme kvartal i fjor.

Apples styre har annonsert utbytte på 3,05 dollar per aksje for selskapets alminnelige aksjer. Utbytte utbetales 13. februar 2014 til registrerte aksjonærer ved handelsslutt 10. februar 2014.

«Vi er svært fornøyde med rekordsalget av iPhone og iPad, de gode resultatene for Mac-produktene og den kontinuerlige veksten for iTunes, programvare og tjenester», sier Apples CEO Tim Cook. «Det er fantastisk å ha de mest fornøyde, lojale og engasjerte kundene, og vi skal fortsette å investere tungt i fremtiden for å gjøre opplevelsen med produktene og tjenestene våre enda bedre.»

«I løpet av desemberkvartalet genererte vi en kontantstrøm fra drift på 22,7 milliarder dollar og returnerte i tillegg 7,7 milliarder dollar til aksjonærene i form av utbytte og tilbakekjøp av aksjer. Til sammen hadde vi utbetalinger på mer enn 43 milliarder dollar fra vårt utbytteprogram», sier Apples økonomidirektør Peter Oppenheimer.

Apple oppgir følgende prognose for andre kvartal 2014:
  • omsetning mellom 42 og 44 milliarder dollar
  • bruttomargin mellom 37 og 38 prosent
  • driftskostnader mellom 4,3 og 4,4 milliarder dollar
  • andre inntekter/(utgifter) på 200 millioner dollar
  • skattesats på 26,2 prosent

Apple vil tilby en direktesendt lydstrøm av telefonkonferansen for det økonomiske resultatet for første kvartal 2014. Denne starter 27. januar 2014 kl. 23.00 på http://www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq114. Webcasten vil også være tilgjengelig i opptak i omtrent to uker.

Denne pressemeldingen inneholder framtidsrettede utsagn, inkludert uten begrensning de som gjelder selskapets forventede omsetning, overskudd, driftskostnader, andre inntekter/(utgifter) og skattesats. Disse utsagnene kan involvere risikoer og usikkerheter, og de faktiske resultatene kan avvike. Risikoer og usikkerheter inkluderer uten begrensninger effekten av konkurransefaktorer og økonomiske faktorer, og selskapets reaksjon på disse faktorene, på forbrukernes og forretningers kjøpsbeslutninger med tanke på selskapets produkter; kontinuerlig konkurransepress i markedet; selskapets evne til å levere til markedet og stimulere kundeetterspørsel for nye programmer, produkter og tekniske nyskapninger i rett tid; effekten som produktlanseringer og -overganger, endringer i produktpris eller -utvalg og/eller økninger i komponentkostnader kan ha på selskapets bruttofortjeneste; beholdningsrisikoen tilknyttet selskapets behov for å bestille eller forplikte seg til å bestille produktkomponenter i forkant av kundebestillinger; kontinuerlig tilgjengelighet på akseptable vilkår, eller i det hele tatt, av visse komponenter og tjenester som er essensielle for selskapets virksomhet og som for tiden kjøpes inn av selskapet fra enkeltkilder eller begrensede kilder; effekten selskapets avhengighet av produksjons- og logistikktjenester levert av tredjeparter kan ha på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaden på produserte produkter eller leverte tjenester; risikoer forbundet med selskapets internasjonale virksomhet; selskapets avhengighet av tredjeparters åndsverk og digitalt innhold; den potensielle virkningen av at det viser seg at selskapet har krenket andres åndsrett; selskapets avhengighet av prestasjonen til distributører, operatører og andre forhandlere av selskapets produkter; effekten som problemer med produkt- og tjenestekvalitet kan ha på selskapets salgs- og driftsfortjeneste; at sentrale ledere og ansatte fortsetter ansettelsesforhold og er tilgjengelige; krig, terrorisme, folkehelseproblemer, naturkatastrofer og andre forhold som kan forstyrre forsyning, levering og etterspørsel etter produkter; og ugunstige resultater fra andre rettssaker. Mer informasjon om potensielle faktorer som kan påvirke selskapets finansielle resultater, vil tidvis være inkludert i avsnittene «Risk Factors» og «Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations» av selskapets offentlige rapporter innsendt til SEC, inkludert selskapets 10-K-skjema for regnskapsåret som sluttet 28. september 2013, og 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 28. desember 2013, som skal sendes inn til SEC. Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere eventuelle framtidsrettede utsagn eller informasjon, som kun gjelder for de nevnte datoene.

Apple lager Macer, verdens beste personlige datamaskiner, i tillegg til OS X, iLife, iWork og programvare for profesjonell bruk. Apple leder an i den digitale musikkrevolusjonen med iPod og iTunes Store. Apple har skapt en revolusjon i mobiltelefonmarkedet med iPhone og App Store, og definerer framtiden for mobile medier og databehandlingsenheter med iPad.

Pressekontakt:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
+46 8-703 3056

Andreas Rødland
andreas@apeland.no
99 59 99 50


© 2014 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, Mac, Mac OS og Macintosh er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.

Apple Media Helpline 22 82 34 80