Provoz a dodavatelský řetězec

Tvořte podle nejvyšších standardů.
Plňte ta nejvyšší očekávání.

Dva zaměstnanci ve výrobním závodě společnosti Apple zkoumají hliníkové skořepiny MacBooků na titanových eloxovacích stojanech

Produkty Apple vyrábíme s revoluční přesností, aby fungovaly přesně tak, jak mají. A protože právě to zákazníci z celého světa dychtivě očekávají, vybudovali jsme stejně revoluční dodavatelský řetězec. Staňte se členem těchto týmů a pokračujte v inovacích v měřítku, které nezná hranic.

Jen ví, jak si splnit svoje sny. Jen
Jen, inženýrka z týmu pokročilé výroby, navrhuje automatické postupy pro finální montáž

Jen je inženýrka z týmu pokročilé výroby Apple, kde navrhuje automatické postupy pro finální montáž. Spolupracuje s týmy produktového designu, jezdí do Číny, kde si může navrhované produkty vzít do ruky a experimentovat s nimi, a snaží se najít rovnováhu mezi nejlepším možným produktem a nejlepším řešením jeho výroby. Na své práci má nejradši svobodu, s jakou může prozkoumávat nápady a celý den používat svou představivost. „Apple motivuje své lidi k tomu, aby si našli vlastní cestu a uvažovali mimo zavedené konvence. Máte spoustu svobody, abyste mohli vytvořit co nejlepší možný produkt a konečný výsledek.“

Najděte si tým, ve kterém začnete psát svůj vlastní příběh.

Business Intelligence and Analytics

Rozhodnutí přijímaná ve společnosti Apple mají významný dopad, který často ovlivňuje i vnější svět. Z toho důvodu je přínos tohoto týmu extrémně důležitý. Jejich včasné postřehy, umožňující provádět patřičné akce, pomáhají řešit komplexní firemní problémy napříč mnoha provozními oblastmi. Mezi metody jejich práce patří nahlašování kritických událostí, ad hoc analytika a pokročilá analytika / strojové učení. Mezi možné oblasti práce v tomto týmu patří angažování zákazníků, optimalizace dodavatelských řetězců, kvalita výrobků, řízení provozních procesů a odhalování podvodů a analytika programu prodejních kanálů.

Podívejte se na volné pozice v týmu Business Intelligence and Analytics

Business Process Management

Pro Apple je stěžejní komfort zákazníků, a to i takový, kterého si možná ani nevšimnou. Tento tým zodpovídá za hladký pohyb dokončených výrobků našimi dodavatelskými a prodejními kanály. Ve spolupráci s ostatními týmy Apple také vymýšlí způsoby vylepšování různých procesů pro zákazníky, jako například snadné objednávání produktů online a jejich vyzvedávání v prodejnách. Mezi možné oblasti práce patří řízení projektů.

Podívejte se na volné pozice v týmu Business Process Management

Supply Demand Management and NPI Readiness

Staňte se členem týmu, který předpovídá poptávku a řídí dodávky. Toto jsou lidé, kteří pomáhají dosahovat finanční a prodejní cíle a zároveň zajišťují skvělý komfort pro zákazníky. Vytvářejí prognózy poptávky, na jejichž základě se ve společnosti Apple odehrává bezpočet klíčových aktivit – od předpovídání a plánování podnikových zisků a ztrát přes každodenní sestavy s údaji z výrobních závodů až po přidělování zdrojů na úrovni zákazníků. Plány dodávek slouží k řízení výrobních kapacit a požadavků na nákup materiálů v rozsahu od jednotlivého týdne až po celý rok. Při přípravě na uvedení nových produktů na trh tento tým také zajišťuje, aby zákazníci objednané produkty prostřednictvím veškerých prodejních kanálů obdrželi ve slíbeném čase. Mezi možné oblasti práce patří řízení vztahu nabídky a poptávky, řízení prodejců a připravenost na uvedení nových produktů na trh.

Podívejte se na volné pozice v týmu Supply Demand Management and NPI Readiness

Retail and E‑Commerce Fulfillment

Staňte se součástí týmu, který pro naše zákazníky pomáhá zajišťovat vysoce kvalitní bezproblémové maloobchodní prostředí. Budete pomáhat zvyšovat zaujetí zákazníků a maximalizovat prodeje produktů – budete zajišťovat, aby ve správný čas a na správném místě byly k dispozici správné skladové zásoby, a také budete poskytovat rychlá a praktická řešení umožňující správně vyřizovat objednávky zákazníků Apple. Ve spolupráci s ostatními týmy tento tým také sestavuje harmonogramy plnění objednávek a optimalizuje řídicí systémy, nástroje a tok procesů v dodavatelských řetězcích společnosti Apple. Mezi možné oblasti práce patří kontrola skladových zásob, plánování plnění maloobchodních objednávek a programový management.

Podívejte se na volné pozice v týmu Retail and E‑Commerce Fulfillment

Shravan proměňuje nápady v realitu. Shravan
Shravan, člen týmu výrobního designu, spolupracuje se svými kolegy

Odvážné vize z dílny Apple se do skutečného světa dostávají i díky značné pomoci Shravana a jeho kolegů z týmu výrobního designu. Shravan se vyzná v komplexních konstrukčních řešeních a funkčních požadavcích potřebných k tomu, aby se produkty Apple daly realizovat ve velkém měřítku. Každý nový produkt posouvá hranice a totéž dělají i Shravan a jeho tým – vyvíjejí inovativní přístupy k obrábění na CNC frézách, spojování součástí, laserovému opracování, robotice, montáži a dalším aspektům výroby. „Na mojí práci je nejlepší, že pracuji s nejlepšími návrhářskými, inženýrskými a provozními týmy na kreativním řešení komplexních technických problémů. Člověku to rozšiřuje obzory a otevírá nové možnosti toho, čeho se dá ve výrobě a designu dosáhnout.“

Logistics and Supply Chain

Jako součást tohoto týmu budete pomáhat doručovat produkty Apple do rukou zákazníkům co možná nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem. Za tímto účelem budete spravovat globální systémy, procesy a vyjednávání, jejichž výsledkem bude efektivní a nízkonákladový dodavatelský řetězec a zároveň výjimečný komfort pro zákazníky. Mezi možné oblasti práce patří zásobování, logistické operace, prevence ztrát a analytika dodavatelského řetězce.

Podívejte se na volné pozice v týmu Logistics and Supply Chain

Sales Planning and Operations

Apple má jedny z nejrozmanitějších prodejních kanálů na světě, které dodávají produkty a služby spotřebitelům, podnikům a institucím z oblasti vzdělávání a státní správy ve více než 80 zemích. Jako součást tohoto týmu budete spolupracovat s našimi prodejními týmy a partnery na rozvoji strategií, tvorbě plánů, zajišťování provozu a poskytování služeb špičkové úrovně, abychom z každé interakce s našimi zákazníky vytěžili maximum. Naše programy pro prodejní kanály zahrnují fyzický a digitální merchandising, nábor zaměstnanců, prodejní školení a technologie v prodejnách. Mezi možné oblasti práce patří řízení programů pro prodejní kanály, provoz prodejen, prodejní školení a podpora, správa kontraktů, sdílené služby prodejních kanálů, analytika prodejních programů a programy informování vedoucích pracovníků společnosti Apple.

Podívejte se na volné pozice v týmu Sales Planning and Operations

Procurement

Produkty Apple jsou jedinečné a bez talentovaných specialistů tohoto týmu by nikdy nespatřily světlo světa. Staňte se členem tohoto týmu a pomáhejte zajišťovat inovativní komponentní technologie, koordinujte globální dodavatelský řetězec a úzce spolupracujte s klíčovými technologickými a výrobními partnery společnosti Apple. Členové tohoto týmu mají na starosti materiály během celého životního cyklu produktů, řídí strategie pro budoucí partnerství, vedou obchodní vyjednávání a uzavírají dohody, které splňují náročné požadavky společnosti Apple a zajišťují dlouhodobou kontinuitu dodávek. Mezi možné oblasti práce patří globální řízení dodávek, řízení programu dodávek materiálů, strategické licencování, obchodní operace výrobců originálních dílů, řízení rozvoje operačních produktů a řízení kanálů výrobních procesů.

Podívejte se na volné pozice v týmu Procurement

Manufacturing and Operations Engineering

Jak zrealizujete skvělý nápad? Pomocí dalších skvělých nápadů – toto je druh myšlení, který práci našich průmyslových designérů přeměňuje v produkty, které obohacují život našich zákazníků. Staňte se členem tohoto týmu a vyvíjejte technická výrobní řešení, díky kterým se naše produkty vyznačují bezprecedentní přesností v bezprecedentním měřítku. Budete pomáhat navrhovat a přizpůsobovat výrobní zařízení, vytvářet výrobní procesy, zdokonalovat nástroje, vyhledávat dodavatele a spolupracovat s klíčovými partnery na optimalizaci kapacity a nákladů – to vše s neustálým důrazem na dodržování našich extrémně vysokých standardů kvality. Mezi možné oblasti práce patří vývoj mechanických konstrukcí, vývoj procesů, obráběcí nástroje, metodologie DFM/DFX, automatizace, informační systémy a řízení technických programů.

Podívejte se na volné pozice v týmu Manufacturing and Operations Engineering

Quality Engineering

Náš pohled na kvalitu, od těch nejmenších součástek až po celý produkt, nelze v žádném případě považovat za tradiční. Lidé v tomto týmu zajišťují, aby naše produkty, když se zákazníkům dostanou do ruky, byly úžasné po všech stránkách – přesně tak, jak si to naši návrháři představovali. Staňte se členem tohoto týmu a vaše práce bude znamenat víc než jenom měření parametrů výsledných výrobků – můžete identifikovat hlavní rizika, navrhovat testovací řešení a shromažďovat a analyzovat údaje sloužící k následným inovacím produktů. Mezi možné oblasti práce patří mechanická kvalita, kvalita produktů a kvalita dodavatelů.

Podívejte se na volné pozice v týmu Quality Engineering

Supplier Responsibility

Naši dodavatelé zaměstnávají víc než milion lidí po celém světě a všichni tito lidé si zaslouží, aby se s nimi jednalo s úctou a respektem. Proto tento tým stanovuje ty nejpřísnější standardy v oboru, které zajišťují dodržování lidských práv a vytváří podmínky spravedlivého zaměstnávání a bezpečné práce v celém našem dodavatelském řetězci. Následně pomáhá našim dodavatelům tyto standardy dodržovat. Vedle partnerské spolupráce a zajišťování dohledu nad dodržováním zásad ochrany životního prostředí členové tohoto týmu spolupracují s manažery jednotlivých závodů a sledují pracovní podmínky a bezpečnostní opatření, která mají chránit práva všech pracovníků. Mezi možné oblasti práce patří řízení programu zodpovědnosti dodavatelů.

Podívejte se na volné pozice v týmu Supplier Responsibility

Program Management

Základem společnosti Apple je spolupráce, a tyto týmy jsou tudíž centrem, který celý tento proces řídí a udržuje vazby zajišťující skvělé pracovní výsledky. Staňte se členem tohoto týmu a pomáhejte řídit rozsáhlé projekty, od počátečního konceptu přes uvádění produktů na trh až po následné služby. Během tohoto procesu tyto týmy zajišťují správu výrobních partnerů a jejich velmi důležitým úkolem je spolupracovat s týmem výkonného vedení a s technickými a provozními týmy, aby bylo možné přijímat klíčová rozhodnutí, která splňují cíle společnosti Apple i požadavky našich zákazníků. Mezi možné oblasti práce patří řízení provozních programů, řízení investičních výdajů, řízení technických programů, řízení programů kontroly kvality výrobků, řízení životního cyklu provozních operací a řízení programů licencování technologií.

Podívejte se na volné pozice v týmu Program Management