PRESSEMEDDELELSER 13. februar 2012

Fair Labor Association starter inspektion af Foxconn

CUPERTINO, Californien – 13. februar 2012 – Apple meddelte i dag, at Fair Labor Association efter anmodning fra Apple vil udføre speciel frivillig kontrol af Apples leverandører, inklusive Foxconn-fabrikkerne i Shenzhen og Chengdu i Kina. Et hold eksperter i arbejderes rettigheder under ledelse af FLA's formand, Auret van Heerden, foretog de første inspektioner mandag morgen på fabrikken i Shenzhen, kendt som Foxconn City.
“Vi mener, at arbejdere overalt har ret til et sikkert og fair arbejdsmiljø, og derfor har vi bedt FLA om at foretage en uafhængig vurdering af forholdene hos vores største leverandører”, udtalte Tim Cook, Apples CEO. “De inspektioner, der nu venter, har ikke haft deres lige i elektronikbranchen – hverken med hensyn til skala eller omfang – og vi er meget tilfredse med, at FLA vil foretage de usædvanlige skridt at identificere fabrikkerne i rapporterne”.
Som en del af den uafhængige vurdering vil FLA interviewe tusindvis af medarbejdere om deres arbejds- og levevilkår, inklusive sundhed og sikkerhed, kompensation, arbejdstider og kommunikation med ledelsen. FLA vil inspicere produktionsanlæg, boliger og andre faciliteter og vil udføre en omfattende gennemgang af dokumenter om procedurer på alle ansættelsesniveauer.
Apples leverandører har erklæret, at de vil samarbejde fuldt ud med FLA og give ubegrænset adgang til fabrikkerne. FLA’s resultater og anbefalinger fra de første undersøgelser bliver offentliggjort i starten af marts på webstedet www.fairlabor.org. Lignende inspektioner vil blive udført på fabrikkerne i Quanta og Pegatron i løbet af foråret, og når undersøgelserne er færdige, vil FLA’s vurderinger omfatte fabrikker, hvor over 90 % af Apples produkter samles.
Apple har kontrolleret hver eneste samlefabrik i sin forsyningskæde hvert år siden 2006, og der har været mere end 40 undersøgelser af Foxconns produktions- og samleanlæg. Der findes oplysninger om Apples program til leverandørers ansvarlighed, inklusive resultaterne af over 500 fabrikskontroller udført af Apple i hele forsyningskæden i de sidste 5 år, på apple.com/supplierresponsibility.
I januar blev Apple det første teknologiselskab, der blev optaget i Fair Labor Association. FLA udfører uafhængig overvågning og kontrol med henblik på at sikre, at FLA’s standarder for arbejdspladser overholdes, uanset hvor FLA-medlemsfirmaernes produkter fremstilles.
Pressekontakt:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
08-703 3056
Christina Vedel
Pencil PR
christina@pencilpr.dk
+45 31 31 91 06
NOTE TIL REDAKTØREN: Du kan få flere oplysninger ved at besøge Apples PR-websted eller ringe til Apples Media Helpline på 33 42 22 36.

    © 2012 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Mac, Mac OS og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Inc. Andre firma- og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere.