Fremtidens sundhed
er i dine hænder.

Behandling og pleje bliver endnu bedre med stærke og intuitive værktøjer. Vores tekno­logi hjælper sundhedssektoren med at arbejde mere effektivt, holde kontakten med patienter og borgere og udføre bane­brydende medicinsk forskning. Resultatet er mere effektive, mere person­lige og mere omsorgsfulde behandlingsforløb.

Apple på hospitalet.

Vores produkter forvandler den måde, læger og sygeplejersker arbejder med patienterne på. Apps til iPhone og iPad betyder, at hospitaler kan arbejde mere effektivt. Klinikere kan få adgang til patientjournaler og -data, præcis når de har brug for dem. Sygeplejersker kan sikre bedre patientsikkerhed i for­bindelse med administration af medicin. Og patienter kan holdes informeret og engageret i deres egen behandling ved at kommunikere med deres behandlerteam under indlæggelsen.

Flere muligheder for patienterne på Geisinger.

Se videoen

Effektivisering af sundhedsplejen hos Ochsner.

Se videoen

Udvikling af
vaccineprogram
på UCHealth.

Se videoen

Fortsæt behandlingen i hjemmet.

Vel hjemme igen betyder iOS- og iPadOS-apps, at patienterne kan holde kontakten til deres behandlerteam mellem kontrolbesøg. Sundhedsorganisationer kan bruge færdige apps eller CareKit til udvikling af apps, der giver patienter kontrollen over deres eget helbred. Takket være iPhone, Apple Watch, appen Sundhed, HealthKit-kompatible apps og lettilgængeligt måleudstyr er det nemt for dem at registrere deres data og dele dem med deres behandlerteam.

UVA gør neonatal pleje i hjemmet mulig.

Se videoen

Behandling af kroniske sygdomme hos Ochsner.

Se videoen

Lav særlige apps til
medicinsk forskning.

Ved at bygge apps med ResearchKit kan medicinske forskere effektivisere deres studier. Open source-frameworket forenkler processen og gør det nemmere at tilmelde deltagere, at indhente informeret samtykke og at indsamle medicinske oplys­ninger hyppigere – fremfor blot under de løbende besøg.

Sundhed kan forandres
med ResearchKit.

Se videoen

Teknologien, der sætter mennesket i centrum.

Se, hvordan produkter og apps fra Apple hjælper sundhedssektoren med at effektivisere arbejdet, give bedre behandling og udføre medicinsk forskning.

Læs mere om vores produkter og platform

Lær, hvordan dine patienter kan bruge sundhedsfunktioner på Apple Watch.

Se, hvordan Meddelelser om puls, Meddelelser om uregelmæssig puls og EKG-appen på Apple Watch kan hjælpe med til at give dine patienter en tidlig indikation af, at yderligere undersøgelser kan være nødvendige.

Læs mere om sundhedsfunktionerne på Apple Watch