Apple Watch.

Hjælper dine patienter med at identificere tidlige advarselstegn.

Apple Watch har nyttige apps, der gør det til den ultimative enhed til et sundt liv. Ved hjælp af nye med­delelser og EKG-appen tilbyder Apple Watch nu dig og dine patienter vigtige oplys­ninger om deres hjertes helbredstilstand.

Meddelelser om puls.

Apple Watch holder i bag­grund­en øje med usædvanlig høj eller lav puls, der kan være tegn på en alvorlig tilgrund­liggende sygdom. Dette kan hjælpe dig og dine patienter med at identificere situationer, der måske kræver yderligere undersøgelse.

Hvis en patients puls ligger over 120 slag pr. minut eller under 40 slag pr. minut, og patienten lader til at have været inaktiv i mere end 10 minutter, modtager patienten en med­delelse. Patienterne kan ændre tærskelværdien for slag pr. minut eller vælge at aktivere eller deaktivere disse med­delelser. Alle med­delelser kan – sammen med dato, tid og puls – ses i appen Sundhed på iPhone.

Meddelelser om uregelmæssig puls.

Funktionen Meddelelse om uregelmæssig puls kontrollerer lejlighedsvis, om der er tegn på uregelmæssige hjerterytmer, der kan tyde på atrieflimren (AFLI). Denne funktion registrerer ikke alle tilfælde af AFLI, men kan måske opdage noget, der kan give dine patienter en tidlig indikation af, at yderligere undersøgelser kan være nødvendige.

Meddelelse om uregelmæssig puls bruger den optiske hjertesensor til at registrere pulsbølgen ved håndleddet og søger efter variabilitet i intervallerne mellem hjerteslag, når brugeren er i hvile. Hvis algoritmen gentagne gange registrerer en uregelmæssig hjerterytme, der kan tyde på AFLI, modtager din patient en med­delelse, og datoen, tids­punktet og intervallerne mellem hjerteslag registreres i appen Sundhed.

Funktionen Meddelelse om uregelmæssig puls er CE-mærket og godkendt til brug i visse EU-lande af personer, der er 22 år og ældre, og som ikke tidligere har haft AFLI.

Validering af funk­tionen til notifikationer ved uregelmæssig hjerterytme.

I 2017 og 2018 samarbejdede forskere på Stanford University School of Medicine med Apple om at gennemføre Apple Heart Study for at opdage atrieflimren, uregelmæssig hjerterytme, der er en af de mest almindelige årsager til slagtilfælde og indlæggelse. Over 400.000 Apple Watch-brugere deltog og hjalp med at validere den ‘wearable’ tekno­logis evne til at hjælpe med at registrere denne tilstand, som ofte ikke diagnosticeres. Undersøgelsen var medvirkende årsag til, at der nu findes notifikationer ved uregelmæssig hjerterytme på Apple Watch.

Se resultatet af Apple Heart Study

EKG-app.

Ved hjælp af EKG-appen på Apple Watch Series 4 eller en nyere model kan patienter, der oplever symptomer som hurtig puls eller oversprunget hjerteslag, eller som modtager en notifikation ved uregelmæssig hjerterytme, lave et EKG og registrere deres symptomer. Disse data kan gøre dig i stand til at træffe mere velinformerede og rettidige beslutninger angående yderligere undersøgelser og pleje.

EKG-appen bruger den elektriske hjertesensor, der er indbygget i Digital Crown, og bagsidekrystallen på Apple Watch Series 4 og nyere modeller til at udføre en EKG-måling, der svarer til et EKG med 1 afledning (Lead I ECG). Herefter giver EKG-appen et resultat som sinusrytme, atrieflimren, atrieflimren med høj puls eller dårlig måling og beder brugeren om at indtaste eventuelle symptomer som f.eks. hurtig puls eller hjertebanken, svimmelhed eller træthed. Bølgeformen, resultaterne, datoen, tids­punktet og eventuelle symptomer registreres og kan eksporteres fra appen Sundhed som en PDF, der kan deles med en læge. Hvis patienter bemærker symptomer, der kan være tegn på alvorlig sygdom, bliver de bedt om straks at ringe til alarmcentralen.

EKG-appen er CE-mærket og godkendt til brug i visse EU-lande af personer, der er 22 år og ældre.

Læs mere EKG-appen

Forstå resultaterne fra EKG-appen.

Bølgeformen fra EKG-appen svarer til et EKG med 1 afledning (Lead I ECG), som kan muliggøre klassificering af atrieflimren og sinusrytme, men ikke identificere andre sygdomme som f.eks. hjerteanfald.

Når der laves en EKG-måling, kontrollerer EKG-appen for sinusrytme og AFLI. Hvis pulsen ligger under 50 slag pr. minut eller over 150 slag pr. minut, kan appen ikke kontrollere for AFLI, men vil registrere pulsen og gemme EKG-registreringen. EKG-appen kan ikke give et entydigt resultat, hvis der f.eks. er tilstedeværelse af andre arytmier end AFLI, tilstedeværelse af en ICD eller en pacemaker, eller hvis der er dårligt elektrisk signal i målingen, hvilket kan forekomme som følge af en højresidig aksedeviation. EKG-appen kan desuden give ringe målingsresultater, hvis der er dårligt signal på grund af bevægelsesartefakter eller dårlig elektrodekontakt.

I en klinisk undersøgelse sammenlignede man EKG-appens rytmeklassificering af et EKG med én afledning på Apple Watch med en kardiologs rytmeklassificering af et EKG med 12 afledninger, der blev udført samtidigt. EKG-appen viste en specificitet på 99,3 % med hensyn til at klassificere sinusrytme og en følsomhed på 98,5 % med hensyn til at klassificere AFLI til klassificerbare resultater.

Læs mere om opdagelse af arytmi (PDF)

Sammenlign Apple Watch-modeller

 • Meddelelse om høj puls
 • Meddelelse om lav puls
 • Meddelelse om uregelmæssig puls
 • EKG-appen
 • Faldregistrering
 • Sensorer
 • Optisk hjertesensor / PPG
 • Optisk hjertesensor / PPG
 • Optisk hjertesensor / PPG
 • Elektrisk hjertesensor / elektroder
 • Næste generation af accelerometer og gyroskop
 • Apple Watch Series 1, 2, 3
 • Meddelelse om høj puls Optisk hjertesensor / PPG
 • Meddelelse om lav puls Optisk hjertesensor / PPG
 • Meddelelse om uregelmæssig puls Optisk hjertesensor / PPG
 • EKG-appen Elektrisk hjertesensor / elektroder
 • Faldregistrering Næste generation af accelerometer og gyroskop
 • Apple Watch Series 4 eller en nyere model
 • Meddelelse om høj puls Optisk hjertesensor / PPG
 • Meddelelse om lav puls Optisk hjertesensor / PPG
 • Meddelelse om uregelmæssig puls Optisk hjertesensor / PPG
 • EKG-appen Elektrisk hjertesensor / elektroder
 • Faldregistrering Næste generation af accelerometer og gyroskop

*Bemærk: Det originale Apple Watch under­støtter ikke disse funktioner

Faldregistrering.

Hvis Apple Watch Series 4 eller en nyere model registrerer et hårdt fald, får brugeren en med­delelse og kan nemt ringe til alarmcentralen eller afvise med­delelsen. Hvis brugeren ikke reagerer i ca. et minut, ringes der auto­matisk til alarmcentralen, og en med­delelse sendes til brugerens nødkontakter. Alle fald, der registreres, gemmes i appen Sundhed. Denne funktion aktiveres auto­matisk for brugere på 55 år og ældre og kan aktiveres manuelt af alle andre i Apple Watch-appen på iPhone.

Nødinfo.

Nødinfo giver redningsmandskabet og teamet på skadestuen mulighed for at få adgang til vigtige helbredsoplys­ninger fra låseskær­men på en patients iPhone eller Apple Watch, uden at der er behov for at indtaste en adgangs­kode og uden at gå på kompromis med borgerens anony­mitet. Patienter kan indtaste vigtige oplys­ninger som allergier, medicin, sygdomme, organdonor-præferencer og nødkontakter ved at indstille Nødinfo i appen Sundhed på deres iPhone.

Designet med fokus på sikkerhed og anony­mitet.

Når en brugers iPhone er låst med en adgangs­kode, Touch ID eller Face ID, er deres sundhedsdata i appen Sundhed krypteret på enheden. Hvis en bruger vælger at synkronisere sine sundhedsdata med iCloud, er dataene krypteret både ved overførsel og i hvile.

Fremtidens sundhed er i dine hænder.

Læs mere om Apple i sundhedssektoren

Helt nyt.
Til dit nye jeg.

Læs mere om Apple Watch