Apple Watch.

Hjælper dine patienter med at identificere tidlige advarselstegn.

Apple Watch har effektive sensorer, hvilket gør det til den ultimative makker til et godt og sundt liv. Ved hjælp af nye meddelelser og EKG-appen tilbyder Apple Watch nu dig og dine patienter vigtige oplysninger om deres hjertes helbredstilstand.

Meddelelser om puls.

Apple Watch holder øje med usædvanligt høj eller lav puls i baggrunden, der kan være et tegn på en alvorlig tilgrundliggende sygdom. Dette kan hjælpe dig og dine patienter med at identificere situationer, der måske kræver yderligere undersøgelse.

Hvis en patients puls ligger over 120 slag pr. minut eller under 40 slag pr. minut, og patienten har været inaktiv i mere end 10 minutter, modtager patienten en meddelelse. Patienterne kan ændre tærskelværdien for slag pr. minut eller vælge at aktivere eller deaktivere disse meddelelser. Alle meddelelser om puls kan – sammen med dato, tid og puls – ses i appen Sundhed på iPhone.

Meddelelser om uregelmæssig puls.

Funktionen Meddelelse om uregelmæssig puls kontrollerer lejlighedsvis for tegn på uregelmæssige hjerterytmer, der kan tyde på atrieflimren (AFLI). Denne funktion registrerer ikke alle tilfælde af AFLI, men kan måske opdage noget, der kan give dine patienter en tidlig indikation af, at yderligere undersøgelser kan være nødvendige.

Meddelelser om uregelmæssig puls bruger den optiske hjertesensor til at registrere pulsbølgen ved håndleddet og søger efter variabilitet i intervallerne mellem hjerteslag, når brugeren er i hvile. Hvis algoritmen gentagne gange registrerer en uregelmæssig hjerterytme, der kan tyde på AFLI, modtager din patient en meddelelse, og datoen, tidspunktet og intervallerne mellem hjerteslag registreres i appen Sundhed.

Funktionen Meddelelse om uregelmæssig puls er blevet klassificeret som De Novo af FDA for brugere i USA, der er 22 år og ældre, og som ikke tidligere har haft AFLI.

EKG-appen.

Ved hjælp af EKG-appen på Apple Watch Series 4 kan patienter, der oplever symptomer som hurtig puls eller oversprunget hjerteslag, eller som modtager en meddelelse om uregelmæssig puls, lave et ekg og registrere deres symptomer. Disse data fra den virkelige verden kan gøre dig i stand til at træffe mere velinformerede beslutninger til rette tid angående yderligere undersøgelser og pleje.

EKG-appen bruger den elektriske hjertesensor, der er indbygget i Digital Crown, samt krystallen på bagsiden af Apple Watch Series 4 til at registrere et ekg med én afledning svarende til et ekg med 1 afledning (Lead I ECG). Herefter giver EKG-appen et resultat som sinusrytme, atrieflimren eller ikke entydigt og beder brugeren om at indtaste eventuelle symptomer som f.eks. hurtig puls eller hjertebanken, svimmelhed eller træthed. Bølgeformen, resultaterne, datoen, tidspunktet og eventuelle symptomer registreres og kan eksporteres fra appen Sundhed som et PDF-dokument, som kan deles med klinikeren. Hvis patienter bemærker symptomer, der kan være tegn på alvorlig sygdom, bliver de bedt om straks at ringe til alarmcentralen.

EKG-appen er blevet klassificeret som De Novo af FDA for brugere i USA, der er 22 år og ældre.

Læs mere EKG-appen

Forstå resultaterne fra EKG-appen.

Bølgeformen fra EKG-appen svarer til et ekg med 1 afledning (Lead I ECG), som kan muliggøre klassificering af atrieflimren og sinusrytme, men kan ikke identificere andre sygdomme som f.eks. hjerteanfald.

Når der laves en ekg-måling, kontrollerer EKG-appen for sinusrytme og AFLI. Hvis pulsen ligger under 50 slag pr. minut eller over 120 slag pr. minut, kan appen ikke kontrollere for AFLI, men vil registrere pulsen og gemme ekg-registreringen. EKG-appen kan give et ikke entydigt resultat, hvis der f.eks. er et dårligt signal på grund af bevægelsesartefakter eller dårlig elektrodekontakt, pulsen ligger mellem 100 og 120 slag pr. minut eller af andre grunde. Det kan f.eks. være tilstedeværelsen af arytmier, der ikke er AFLI, tilstedeværelsen af en ICD eller en pacemaker eller dårligt elektrisk signal i målingen, der kan forekomme som følge af en højresidig aksedeviation.

I en klinisk undersøgelse sammenlignede man EKG-appens rytmeklassificering af et ekg med én afledning på Apple Watch med en kardiologs rytmeklassificering af et ekg med 12 afledninger, der blev udført samtidigt. EKG-appen viste en specificitet på 99,6 % med hensyn til at klassificere sinusrytme og en følsomhed på 98,3 % med hensyn til at klassificere AFLI til klassificerbare resultater. I denne undersøgelse kunne 12,2 % af målingerne ikke klassificeres.

Læs mere om opdagelse af arytmi (PDF)

Sammenlign Apple Watch-modeller

 • Meddelelse om høj puls
 • Meddelelse om lav puls
 • Meddelelse om uregelmæssig puls
 • EKG-appen
 • Faldregistrering
 • Sensorer
 • Optisk hjertesensor / PPG
 • Optisk hjertesensor / PPG
 • Optisk hjertesensor / PPG
 • Elektrisk hjertesensor / elektroder
 • Næste generation af accelerometer og gyroskop
 • Apple Watch Series 1, 2, 3
 • Meddelelse om høj puls Optisk hjertesensor / PPG
 • Meddelelse om lav puls Optisk hjertesensor / PPG
 • Meddelelse om uregelmæssig puls Optisk hjertesensor / PPG
 • EKG-appen Elektrisk hjertesensor / elektroder
 • Faldregistrering Næste generation af accelerometer og gyroskop
 • Apple Watch Series 4
 • Meddelelse om høj puls Optisk hjertesensor / PPG
 • Meddelelse om lav puls Optisk hjertesensor / PPG
 • Meddelelse om uregelmæssig puls Optisk hjertesensor / PPG
 • EKG-appen Elektrisk hjertesensor / elektroder
 • Faldregistrering Næste generation af accelerometer og gyroskop

*Bemærk: Det originale Apple Watch understøtter ikke disse funktioner

Faldregistrering.

Hvis Apple Watch Series 4 registrerer et hårdt fald, får brugeren en meddelelse og kan nemt ringe til alarmcentralen eller afvise meddelelsen. Hvis brugeren ikke reagerer i ca. et minut, ringes der automatisk til alarmcentralen, og en meddelelse sendes til brugerens nødkontakter. Alle fald, der registreres, gemmes i appen Sundhed. Denne funktion aktiveres automatisk for brugere på 65 år og ældre og kan aktiveres manuelt af alle andre i Apple Watch-appen på iPhone.

Nødinfo.

Nødinfo giver redningsmandskabet og klinikere på skadestuen mulighed for at få adgang til vigtige helbredsoplysninger fra låseskærmen på en patients iPhone eller Apple Watch, uden at der er behov for at indtaste en adgangskode og uden at gå på kompromis med patientens anonymitet. Patienter kan indtaste vigtige oplysninger som allergier, medicin, sygdomme, organdonor-præferencer og nødkontakter ved at indstille Nødinfo i appen Sundhed på deres iPhone.

Designet med fokus på sikkerhed og anonymitet.

Når en brugers iPhone er låst med en adgangskode, Touch ID eller Face ID, krypteres deres sundhedsdata i appen Sundhed på enheden. Hvis en bruger vælger at synkronisere sine sundhedsdata med iCloud, krypteres dataene ved overførsel og på enheden.

Fremtidens sundhed er i dine hænder.

Læs mere om Apple i sundhedssektoren

Helt nyt.
Til dit nye jeg.

Læs mere om Apple Watch