Tilgænge­lighed

Apples enheder har en lang række ind­byg­gede funktioner, der gør hverdagen lettere. Gør dem til dine egne, og skab noget fantastisk.

Stor, større, størst.

Forstørrelsesglas

Læs det

med småt.

iPhone, som bruger Forstørrelsesglas til at forstørre et menukort

Funktionen Forstørrelsesglas bruger kameraet på din iPhone, iPad eller iPod touch til at forstørre alt det, du vender det mod – lige fra et pilleglas derhjemme til menu­kortet på en restaurant med dæmpet be­lysning. Og med den nye, stærke LiDAR-scanner kan iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, 12,9" iPad Pro (4. generation) og 11" iPad Pro (2. generation) nu også fastslå, hvor tæt en person er på dig. Registrering af personer bruger tekno­logi, som måler, hvor lang tid det tager lys at ramme en genstand og blive reflekteret tilbage igen. Det hjælper dig, så du f.eks. kan stå i kø i sikker afstand, lettere bevæge dig gennem støjende områder eller hurtigt finde en ledig plads.

Læs det med småt.

Indstil Forstørrelsesglas på:

Større tekst

Indstil teksten helt præcist.

Med en enkelt indstilling kan du gøre tekst større og nemmere at læse på tværs af apps i iOS – inklusive Kalender, Kontakter, Mail, Beskeder, Musik, Noter, Indstillinger og endda i visse tredjepartsapps.

Indstil teksten heeeelt præcist.

Indstil Større tekst på:

Zoom

Tekst for­størret med Zoom-funk­tionen

Du kan nemt og hurtigt forstørre et udsnit af din skærm. Og i iOS, iPadOS og macOS kan du få en billede-i-billede-visning, så kan du se det område, du zoomer ind på i et separat vindue, mens resten af skærm­billedet beholder den oprindelige størrelse.

Større og større

Indstil Zoom på:

Ét tryk er alt, hvad der skal til.

Knapbetjening

Kom rundt på

skær­men på

forskel­lige

måder.

Knapbetjening, der navigerer i Apples Kort-app

Du kan bevæge dig rundt mellem elementerne på din skærm med et enkelt tryk. Ved at bruge forskel­lige metoder, der kan tilpasses lige til dig, kan du navigere sekventielt gennem elementer på skær­men og udføre bestemte handlinger. Det kan f.eks. ske via en knap, et joystick, mellemrumstasten på tastaturet eller et enkelt tryk på pegefeltet.

Kom rundt på skær­men på forskel­lige måder.

Indstil Knapbetjening på:

Tryk på bagsiden

To
tryk
her.

Magi
her.

Du kan indstille din iPhone, så et dobbelt- eller tripeltryk på bagsiden af den kan udløse en række forskel­lige handlinger – f.eks. åbne Kontrolcenter, tage et screen­shot eller åbne din yndlingsapp. En rigtig god erstatning for standard­bevægelser på hjemme­skær­men, hvis de føles besværlige.1

Indstil Tryk på bagsiden på:

iPhone

AssistiveTouch

Du kan tilpasse standardbe­vægel­ser som at knibe, rotere eller swipe, så de fungerer godt for dig. Eller gøre andre handlinger – som f.eks. justering af lydstyrke – tilgængelige med et enkelt tryk i AssistiveTouch-menuen.

Indstil AssistiveTouch på:

Funktioner,
der virkelig
giver genlyd.

Tilpasning af hoved­telefoner

Få det, lige som du vil høre det.

Tilpas din lydoplev­else med AirPods Pro

Du kan tilpasse lydoplev­elsen, så den passer lige til dine ører. Med din iPhone eller iPad kan du forstærke svage lyde og justere visse frekvenser, så telefonopkald og lyd i det hele taget går klarere og tydeligere igennem i hoved­telefonerne.2

Få det, lige som du vil høre det.

Indstil Tilpasning af hoved­telefoner på:

Made for iPhone-høre­apparater

Tilpas niveauerne til dine omgivelser.

Juster høreniveauet med iPhone-høre­apparater

Apple samarbejder med førende producenter om at udvikle høre­apparater og lydprocessorer, som er de­signet speci­elt til iPhone, iPad og iPod touch. Du kan bruge audiologens forudindstil­linger uden at skulle benytte yderligere fjernbetjeninger eller selv justere niveauet, når du bevæger dig mellem rolige og mere støjende omgivelser.

Tilpas niveauerne til dine omgivelser.

Indstil Made for iPhone‑høre­apparater på:

Lyt direkte

Lyd som på første række.

Helt nede bagved.

Dine Made for iPhone-høre­apparater eller AirPods kan hjælpe dig med at høre mere tydeligt.3 Ved stille eller hviskende samtaler kan du flytte din iPhone, iPad eller iPod touch tættere på dem, der taler, så forstærker den ind­byg­gede mikrofon det, de siger.

Indstil Lyt direkte på:

Du vælger selv,
hvad der er vigtigt.

Safaris Læser

Bliv grebet af indhold. Og ikke andet.

Du kan reducere den visuelle støj og fjerne reklamer, knapper og navigationslinjer, så du kun skal bruge energi på det indhold, der interesserer dig. Safaris Læser kan indstilles, så den auto­matisk er aktiv på de websites, hvor den er tilgængelig.

Bliv grebet af indhold. Og ikke andet.

Indstil Safaris Læser på:

Oplæst indhold

Hør alt det,
du vil læse.

Hvis det er lettere for dig at lære eller forstå, når du sam­tidig hører det, du læser eller skriver, kan funktioner som Læs skærm op, Læs det valgte op, Indtastnings­feedback og Tekstforudsigelse hjælpe dig ved at tilføje et lydelement til teksten.4

Hør alt det, du vil læse.

Indstil Oplæst indhold på:

Nu kan et billede bogstaveligt talt sige mere end tusind ord.

VoiceOver

Sæt ord på minderne.

VoiceOver beskriver et billede på en iPhone og viser det, der læses op. ‘To personer, der smiler og poserer til et billede.’

Denne skærm­læser beskriver præcist, hvad der sker på iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV eller iPod touch, så du kan få et overblik og navigere bare ved at lytte. Med den ind­byg­gede intelligens i iOS kan VoiceOver beskrive billeder med hele sætninger og læse tekst på et billede op. Og i Fotos-appen kan funk­tionen endda beskrive, hvilke ansigts­udtryk personerne på dine billeder har.5

Sæt ord på minderne.

Indstil VoiceOver på:

Lydbeskri­velser

Hør film ned til mindste detalje.

Du kan se film med detaljerede lyd­beskrivelser af alt det, der sker i hver enkelt scene – lige fra skuespillerens udtryk til stemningen i optagelsen. Der findes Lydbeskri­velser til alt originalt indhold fra Apple TV+.

Se See i Apple TV-appen

Hør film ned til mindste detalje.

Indstil Lydbeskri­velser på:

Læs det valgte op

Taleboble

Denne
funktion

taler for
sig selv.

Du kan vælge et bestemt tekstområde, du vil høre, og få din iPhone, iPad, Mac eller iPod touch til at læse det op for dig på over 40 forskel­lige sprog og dialekter.

Denne funktion taler for sig selv.

Indstil Læs det valgte op på:

Sig alt. Gør alt.

Diktering

Skriv løs. Uden overhovedet at taste.

Du kan skrive tekster og sætte tegn med din stemme. På den måde kan du skrive dine beskeder, mails eller udkast til erindringer meget mere effektivt.

Gå to linjer op.Vælg sætning.SKIFT TIL STORE BOGSTAVER.

Indstil Diktering på:

Siri + Genveje

Der er en genvej
til dét. Spørg Siri.

Siri kan klare mange ting på én gang. Bare sig til. Du kan vælge nyttige genveje fra et eksisterende bibliotek eller lave dine egne kommandoer, som sætter gang i flere forskel­lige handlinger på samme tid.6

Der er en genvej
til dét. Spørg Siri.

Indstil Siri + Genveje på:

Tag et nærmere kig:

Gå aldrig glip af
noget vigtigt.

Lydgen­kendelse

Kig ned. Få besked.

Advarsel om Lydgen­kendelse for brandalarm på iPhone.

Du kan få en synlig og vibrerende notifikation, når iPhone eller iPad registrerer en bestemt type lyd eller advarsel – f.eks. brandalarmer eller dørklokker.

Kig ned. Få besked.

Indstil Lydgen­kendelse på:

Sensoriske advarsler

Du kan vælge af få tydelig besked ved indgående telefon- og FaceTime-opkald, nye beskeder, mailbeskeder eller kalender­begivenheder med vibration på iPhone eller et hurtigt LED-lysblink på iPhone, iPad og iPod touch. Hvis du bruger Mac, kan funk­tionen få skær­men til at blinke, når et program har brug for din opmærksomhed.

Notifikationer, der blinker eller brummer.

Indstil Sensoriske advarsler på:

FaceTime + Fremhævning af tegnsprog

Kom i fokus, når du har noget på hjerte.

Registrering af tegnsprog under et FaceTime-gruppeopkald.

Hvis du bruger tegnsprog, er FaceTime den perfekte måde at kommunikere på. Videoens høje kvalitet og den hurtige billed­frekvens sikrer, at alle be­vægel­ser og ansigts­udtryk går klart igennem. Og når der bruges tegnsprog i et FaceTime-gruppeopkald, regi­strerer systemet auto­matisk, at der er tegnsprog i samtalen – hvorefter personen, der taler på tegnsprog bliver fremhævet på skær­men.7

Kom i fokus, når du har noget på hjerte.

Indstil FaceTime på:

Tilgænge­lighed begynder her.

Tilgænge­ligheds-support

Læs mere

Tilgænge­ligheds­tilbehør

Køb

Vejledninger til udviklere

Læs mere

Mere fra
Apple om tilgængelighed.