Sæt gang i kreativiteten i hver eneste elev.

Alle børn er født kreative. Og at stimulere deres kreativitet er en af de vigtigste op­gaver, under­visere har. Kreativitet gør eleverne bedre til at kommunikere og løse problemer. Den forbereder dem på at klare sig i samfundet i dag – og på at forme frem­tiden. I 40 år har Apple hjulpet lærere med at slippe hver eneste elevs kreative potentiale løs. Og i dag gør vi det på flere måder end nogen­sinde. Ikke bare med avan­cerede produkter, men også med værktøjer, inspiration og undervisning, der kan hjælpe dig med at skabe fantastiske lærings­oplev­elser.

Produkter til læring

Teknologi de­signet til at være lige så uendelig som børns fantasi.

Apple-produkter lægger fuld frihed til at udtrykke sig i hænderne på hver eneste elev, der bruger dem. iPad er enkel nok til, at alle kan beherske den med det samme, og fleksibel nok til, at eleverne kan tage den med sig, uanset hvor idéerne bringer dem hen. Mac har power til, at de kan forfølge selv det mest ambitiøse projekt. Og med et komplet sæt Apple-udviklede apps og pro­gram­mer, der er lavet til at være kreativ, får eleverne et blankt lærred, der er lige så uendeligt som deres fantasi.

Læs mere om produkter til læring

Værktøjer til lærere

Apps, der hjælper dig med at bringe tekno­logien i spil.
Både i og uden for klasseværelset.

Vi har udviklet værktøjer, som gør det nemt for dig at hjælpe eleverne med at bruge enheder og apps i klasse­værelset, og som giver mulighed for at følge elever­nes faglige udvikling på nært hold. Så du kan fokusere på det vigtigste: under­vis­ningen.

Læs mere om værktøjer til lærere

Alle kan være kreative

Projektguider, der sætter gang i kreativiteten i hver eneste elev.

Når eleverne har flere måder at udtrykke deres idéer på, begynder de at tænke på en anden måde. De ser ting, som de ikke ellers ville have set, og finder sammenhænge, som de ikke ellers ville have fundet. Med det i tankerne har vi sammen med under­visere udviklet nogle nye projektguider, der hjælper dig til at sætte gang i kreativiteten og give dine elever færdig­hederne til at kommunikere gennem tegning, fotografi, musik og video. Det betyder, at dine elever kan bruge musik til at løse matematiske ligninger, gøre samfunds­fag mere illustrativt og give naturfagsopgaver liv på film.

Læs mere om Alle kan være kreative

Se nærmere på samlingen af projektguider

Undervis i kodning

Hjælper dig med at undervise i frem­tidens sprog.

For at forberede eleverne bedst muligt på en frem­tid fyldt med tekno­logi er det vigtigt, at de lærer at kode. Vi har udarbejdet det udførlige forløb ‘Alle kan kode’ med undervisningslek­tioner på iPad og Mac, lærervej­ledninger og apps – så det bliver så nemt som muligt for dig at få kodningen ind i klasse­værelset. Og det er lige præcis dér, vi mener, det hører til – i skolen og i klasse­værelset, ikke kun i fritiden.

Læs mere om at undervise i kodning

Mere til lærere

Inspiration til at inspirere.

Vi har udarbejdet en række undervisningsmaterialer, der gør det nemt at bringe kodning og vigtige kreative færdigheder ind i alle fag. Desuden har vi lavet ordninger til at styrke undervisere i at lære af hinanden, faglige ressourcer til at opbygge deres færdigheder i brugen af iPad og Mac og initiativer til at anerkende pionerer inden for uddannelse. Alt sammen udviklet for at ruste dig til at blive den bedst mulige lærer.

Læs mere om materialerne og ordninger for lærere

IT og implementering

Apple-enheder er lige så lette at implemen­tere, som de er at bruge.

Apple-produkter skal ikke bare være enkle og intuitive for lærere og elever, men for hele skolen. Og det begynder med omfattende support til IT-afdelingen i alle faser af jeres implementering. I vil hurtigt kunne opret­te brugerkonti, indstille enheder trådløst, distribuere indhold og give lærerne styringen i klassen.

Læs mere om IT og implementering