PRESSEMEDDELELSER 19. marts 2012

Apple meddeler, at de har planer om at starte et program for udbetaling af udbytte og tilbagekøb af aktier.

Forventer at bruge 45 mia. dollar i løbet af tre år

CUPERTINO, Californien – 19. marts 2012 – Apple meddelte i dag, at firmaet vil iværksætte en plan for udbetaling af udbytte og tilbagekøb af aktier senere på året.
Som det blev meddelt af bestyrelsen, har firmaet planer om at begynde at udbetale et kvartalsudbytte på 2,65 dollar pr. aktie i løbet af fjerde kvartal af regnskabsåret 2012, som begynder den 1. juli 2012.
Derudover har bestyrelsen godkendt en plan for tilbagekøb af aktier for 10 mia. dollar med start i regnskabsåret 2013, som begynder den 30. september 2012. Tilbagekøbet ventes at strække sig over tre år og har som primært formål at neutralisere værdiforringelsen som følge af fremtidige medarbejdertildelinger af stamaktier og medarbejderkøb af aktier.
“Vi har brugt en del af kontantbeholdningen til store investeringer i virksomheden gennem en styrkelse af vores forskning og udvikling, opkøb, åbning af nye butikker, strategiske forudbetalinger, langsigtede investeringer i forsyningskæden og udbygning af vores infrastruktur. Det vil der komme mere af i fremtiden”, sagde Tim Cook, Apples CEO. “Selv med disse investeringer kan vi opretholde en reserve til strategiske muligheder, og vi har masser af kontanter til at drive virksomheden. Så vi vil iværksætte en plan for udbetaling af udbytte og tilbagekøb af aktier”.
“Til udbytte, tilbagekøb af aktier og betingede aktier forventer vi at bruge omkring 45 mia. dollar indenlands i planernes første tre år”, sagde Peter Oppenheimer, Apples CFO. “Vi ser meget optimistisk på fremtiden og ser enorme muligheder forude”.
Apple vil levere direkte streaming af et konferenceopkald med henblik på at diskutere planerne fra kl. 15.00 mandag den 19. marts 2012 på www.apple.com/quicktime/qtv/call31912. Firmaet vil ikke præsentere en opdatering om indeværende kvartal, og der vil ikke blive diskuteret andre emner end likvide midler. Denne webcast vil derefter også være tilgængelig i omkring to uger.
Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede budskaber, inklusive – med ikke begrænset til – budskaber om fremtidsplaner og planer om udbetaling af udbytte og tilbagekøb af aktier. Disse budskaber er behæftet med risici og usikkerheder, og de faktiske resultater kan variere. Risici og usikkerheder inkluderer uden begrænsning virkningen af konkurrencemæssige og økonomiske faktorer og firmaets reaktion på disse faktorer, på forbrugeres og virksomheders beslutninger om køb af firmaets produkter; fortsat konkurrencepres på markedet; firmaets evne til i rette tid at levere produkter til markedet og stimulere kundernes efterspørgsel af nye programmer, produkter og teknologiske innovationer; den evt. virkning af produktintroduktioner og -overgange, ændringer i produktpriser og -sammensætninger og/eller stigende komponentpriser på firmaets bruttofortjeneste; risikoen ved lagerbeholdning i forbindelse med firmaets behov for at bestille eller forpligte sig til at bestille produktkomponenter, før kundeordrer modtages; den fortsætte tilgængelighed på acceptable vilkår – eller i det hele taget – af visse komponenter og tjenester, der er vigtige for virksomheden, og som firmaet i øjeblikket får leveret fra en enkelt eller et begrænset antal kilder; den evt. virkning af firmaets afhængighed af produktion og logistiktjenester leveret af tredjeparter på kvaliteten, kvantiteten og prisen på de leverede produkter og tjenester; risici i forbindelse med firmaets internationale aktiviteter; firmaets afhængighed af tredjeparters immaterielle rettigheder og digitale indhold; den potentielle betydning, hvis firmaets får en dom får at have krænket andres immaterielle rettigheder; firmaets afhængighed af den måde, distributører, fragtfirmaer og forhandlere af firmaets produkter driver virksomhed på; den evt. virkning af problemer med kvaliteten af produkter og tjenester på firmaets fortjeneste på salg og drift; fortsat beskæftigelse og tilgængelighed af nøglepersoner i ledelsen og nøglemedarbejdere; krig, terrorisme, problemer med offentlig sundhed, naturkatastrofer og andre omstændigheder, der kan afbryde forsyninger og leverancer og mindske efterspørgslen efter produkter; samt ufavorable resultater af andre juridiske processer. Der findes af og til flere oplysninger om de potentielle faktorer, der kan få betydning for firmaets økonomiske resultater, i afsnittene “Risk Factors” og “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” i firmaets offentlige rapporter, der er indleveret til SEC, inklusive firmaets Form 10-K for det regnskabsår, der sluttede den 24. september 2011, og Form 10-Q for det regnskabsår, der sluttede den 31. december 2011. Firmaet forpligter sig ikke til at opdatere nogen fremadrettede budskaber eller oplysninger, som er gældende på de respektive datoer for offentliggørelsen.
Pressekontakt:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
+46 08-703 3056
Christina Vedel
Pencil PR
christina@pencilpr.dk
31 31 91 06
BEMÆRK: Du kan få flere oplysninger ved at besøge Apples websted om pr på www.apple.com/dk/pr eller ringe til Apples Media Helpline på 33 42 22 36.

    © 2012 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Mac, Mac OS og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Inc. Andre firma- og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere.