TIL MEDIERNE 25. oktober 2012

Apple offentliggør resultatet for 4. kvartal

26,9 millioner solgte iPhones; rekordhøjt fjerde kvartals omsætning og overskud

Bestyrelsen annoncerer et kvartalsudbytte på 2,65 dollar pr. almindelige aktie

CUPERTINO, Californien – 25. oktober 2012 – Apple offentliggjorde i dag det økonomiske resultat for 4. kvartal af regnskabsåret 2012, der sluttede den 29. september. Firmaet havde en omsætning på 36,0 mia. dollar og en nettofortjeneste på 8,2 mia. dollar eller 8,67 dollar pr. aktie. Disse resultater skal sammenlignes med en omsætning på 28,3 mia. dollar og en nettofortjeneste på 6,6 mia. dollar eller 7,05 dollar pr. aktie i samme kvartal året før. Bruttoavancen var på 40,0 % i forhold til 40,3 % i samme kvartal sidste år. 60 % af kvartalets omsætning stammede fra internationalt salg.
Firmaet solgte 26,9 millioner iPhone-enheder i løbet af kvartalet, og det repræsenterer en stigning i salg af enheder på 58 % i forhold til samme kvartal sidste år. Apple solgte 14,0 millioner iPad-enheder i løbet af kvartalet, dvs. en stigning i salg af enheder på 26 % i forhold til samme kvartal sidste år. Firmaet solgte 4,9 millioner Mac-computere i løbet af kvartalet, dvs. en stigning i salg af enheder på 1 % i forhold til samme kvartal sidste år. Apple solgte 5,3 millioner iPod-enheder, dvs. et fald i salget af enheder på 19 % i forhold til samme kvartal sidste år.
"Vi er meget stolte af at kunne afslutte et fantastisk regnskabsår med rekordresultater for septemberkvartalet," sagde Tim Cook, Apples CEO. "Vi går ind i juleperioden med de bedste iPhone-, iPad-, Mac og iPod-produkter nogensinde, og vi er virkelig optimistiske, når vi tænker på de kommende produkter."
"I regnskabsåret 2012 har vi genereret et årsresultat på over 41 milliarder dollar og en kontantstrøm fra driften på over 50 milliarder dollar," sagde Peter Oppenheimer, Apples CFO. "Når vi ser frem mod det første regnskabskvartal i 2012, forventer vi en omsætning på cirka 52 milliarder og en udvandet fortjeneste pr. aktie på cirka 11,75 dollar."
Apple vil levere direkte streaming af pressekonferencen om resultatet af 4. kvartal i regnskabsåret 2012 kl. 23.00 den 25/10/12 på www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq412. Denne webcast vil også være tilgængelig derefter i omkring to uger.
Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede budskaber, inklusive – men ikke begrænset til – budskaber om firmaets forventede indtjening og fortjeneste pr. aktie. Disse budskaber er behæftet med risici og usikkerheder, og de faktiske resultater kan variere. Risici og usikkerheder inkluderer uden begrænsning virkningen af konkurrencemæssige og økonomiske faktorer og firmaets reaktion på disse faktorer, på forbrugeres og virksomheders beslutninger om køb af firmaets produkter; fortsat konkurrencepres på markedet; firmaets evne til i rette tid at levere produkter til markedet og stimulere kundernes efterspørgsel af nye programmer, produkter og teknologiske innovationer; den evt. virkning af produktintroduktioner og -overgange, ændringer i produktpriser og -sammensætninger og/eller stigende komponentpriser på firmaets bruttofortjeneste; risikoen ved lagerbeholdning i forbindelse med firmaets behov for at bestille eller forpligte sig til at bestille produktkomponenter, før kundeordrer modtages; den fortsatte tilgængelighed på acceptable vilkår – eller i det hele taget – af visse komponenter og tjenester, der er vigtige for virksomheden, og som firmaet i øjeblikket får leveret fra en enkelt eller et begrænset antal kilder; den evt. virkning af firmaets afhængighed af produktion og logistiktjenester leveret af tredjeparter på kvaliteten, kvantiteten og prisen på de leverede produkter og tjenester; risici i forbindelse med firmaets internationale aktiviteter; firmaets afhængighed af tredjeparters immaterielle rettigheder og digitale indhold; den potentielle betydning, hvis firmaets får en dom for at have krænket andres immaterielle rettigheder; firmaets afhængighed af den måde, distributører, fragtfirmaer og forhandlere af firmaets produkter driver virksomhed på; den evt. virkning af problemer med kvaliteten af produkter og tjenester på firmaets fortjeneste på salg og drift; fortsat beskæftigelse og tilgængelighed af nøglepersoner i ledelsen og nøglemedarbejdere; krig, terrorisme, problemer med offentlig sundhed, naturkatastrofer og andre omstændigheder, der kan afbryde forsyninger og leverancer og mindske efterspørgslen efter produkter; samt ufavorable resultater af andre juridiske processer. Der findes af og til flere oplysninger om de potentielle faktorer, der kan få betydning for firmaets økonomiske resultater, i afsnittene “Risk Factors” og “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” i firmaets offentlige rapporter, der er indleveret til SEC, inklusive firmaets Form 10-K for det regnskabsår, der sluttede den 24. september 2011, dets Form 10-Q for de regnskabskvartaler, der sluttede den 31. december 2011, den 31. marts 2012 og den 30. juni 2012, og dets Form 10-Q for det regnskabsår, der sluttede den 29. september 2012, og som skal indleveres til SEC. Firmaet forpligter sig ikke til at opdatere nogen fremadrettede budskaber eller oplysninger, som er gældende på de respektive datoer for offentliggørelsen.
Pressekontakt:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
+46 08-703 3056
Christina Vedel
christina@pencilpr.dk
31 31 91 06
BEMÆRK: Du kan få flere oplysninger ved at besøge Apples PR-websted (www.apple.com/dk/pr) eller ringe til Apples Media Helpline på 33 42 22 36.

    © 2012 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Mac, Mac OS og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Inc. Andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.