TIL MEDIERNE 23. juli 2013

Apple offentliggør resultatet for 3. kvartal

Salg på 31 millioner iPhones er ny rekord for juni kvartal

CUPERTINO, Californien – 23. juli 2013 – Apple offentliggjorde i dag det økonomiske resultat for tredje kvartal af regnskabsåret 2013, der sluttede den 29. juni 2013, med en omsætning på 35,3 mia. dollar og en nettofortjeneste på 6,9 mia. dollar eller 7,47 dollar pr. aktie. Disse resultater skal sammenlignes med en omsætning på 35 mia. dollar og en nettofortjeneste på 8,8 mia. dollar eller 9,32 dollar pr. aktie i samme kvartal året før. Bruttoavancen var på 36,9 % i forhold til 42,8 % i samme kvartal sidste år. 57 % af kvartalets omsætning stammede fra internationalt salg.
Apple solgte rekordmange iPhones i juni kvartal – hele 31,2 millioner i forhold til 26 millioner i samme kvartal året før. Apple solgte også 14,6 mio. iPads i kvartalet i forhold til 17 mio. i kvartalet året før. Der blev solgt 3,8 mio. Mac-computere i forhold til 4 mio. i samme kvartal året før.
Apple bestyrelse har annonceret en kontant dividende på 3,05 dollar pr. almindelig aktie i firmaet. Dividenden udbetales den 15. august 2013 til aktieindehavere registreret pr. 12. august 2013.
“Vi er især stolte over det rekordstore iPhone-salg i juni kvartal på over 31 millioner enheder og den stærke vækst i omsætningen fra iTunes, software og tjenester”, sagde Tim Cook, Apples CEO. “Vi ser virkelig frem til den kommende lancering af iOS 7 og OS X Mavericks, og vi er superfokuserede og arbejder hårdt på nogle utrolige nye produkter, som vi lancerer i efteråret og i løbet af 2014”.
“Vi har genereret en kontantstrøm på 7,8 mia. dollar fra driften i løbet af kvartalet og er yderst tilfredse med at have udbetalt 18,8 mia. dollar kontant til aktionærerne gennem dividende og tilbagekøb af aktier”, sagde Peter Oppenheimer, Apples CFO.
Apple har følgende forventninger til fjerde kvartal af regnskabsåret 2013:
  • Omsætning på mellem 34 mia. og 37 mia. dollar
  • Bruttofortjeneste på mellem 36 % og 37 %
  • Driftsudgifter på mellem 3,9 mia. og 3,95 mia. dollar
  • Andre indtægter/(udgifter) på 200 mio. dollar
  • Skatteprocent på 26,5%

Apple vil levere direkte streaming af pressekonferencen om resultatet af 3. kvartal i regnskabsåret 2013 den 23. juli 2013 kl. 23.00 påwww.apple.com/quicktime/qtv/earningsq313. Denne webcast vil derefter også være tilgængelig i omkring to uger.
Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede budskaber, inklusive – men ikke begrænset til – budskaber om firmaets forventede indtjening, bruttofortjeneste, driftsomkostninger, andre indtægter/(udgifter) og skatteprocent. Disse budskaber er behæftet med risici og usikkerheder, og de faktiske resultater kan variere. Risici og usikkerheder inkluderer uden begrænsning virkningen af konkurrencemæssige og økonomiske faktorer og firmaets reaktion på disse faktorer, på forbrugeres og virksomheders beslutninger om køb af firmaets produkter; fortsat konkurrencepres på markedet; firmaets evne til i rette tid at levere produkter til markedet og stimulere kundernes efterspørgsel af nye programmer, produkter og teknologiske innovationer; den evt. virkning af produktintroduktioner og -overgange, ændringer i produktpriser og -sammensætninger og/eller stigende komponentpriser på firmaets bruttofortjeneste; risikoen ved lagerbeholdning i forbindelse med firmaets behov for at bestille eller forpligte sig til at bestille produktkomponenter, før kundeordrer modtages; den fortsatte tilgængelighed på acceptable vilkår – eller i det hele taget – af visse komponenter og tjenester, der er vigtige for virksomheden, og som firmaet i øjeblikket får leveret fra en enkelt eller et begrænset antal kilder; den evt. virkning af firmaets afhængighed af produktion og logistiktjenester leveret af tredjeparter på kvaliteten, kvantiteten og prisen på de leverede produkter og tjenester; risici i forbindelse med firmaets internationale aktiviteter; firmaets afhængighed af tredjeparters immaterielle rettigheder og digitale indhold; den potentielle betydning, hvis firmaets får en dom for at have krænket andres immaterielle rettigheder; firmaets afhængighed af den måde, distributører, fragtfirmaer og forhandlere af firmaets produkter driver virksomhed på; den evt. virkning af problemer med kvaliteten af produkter og tjenester på firmaets fortjeneste på salg og drift; fortsat beskæftigelse og tilgængelighed af nøglepersoner i ledelsen og nøglemedarbejdere; krig, terrorisme, problemer med offentlig sundhed, naturkatastrofer og andre omstændigheder, der kan afbryde forsyninger og leverancer og mindske efterspørgslen efter produkter; samt ufavorable resultater af andre juridiske processer. Der findes af og til flere oplysninger om de potentielle faktorer, der kan få betydning for firmaets økonomiske resultater, i afsnittene “Risk Factors” og “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” i firmaets offentlige rapporter, der er indleveret til SEC, inklusive firmaets Form 10-K for det regnskabsår, der sluttede den 29. september 2012, dets Form 10-Q for det regnskabskvartal, der sluttede den 29. december 2012, dets Form 10-Q for det regnskabskvartal, der sluttede den 30. marts 2013, dets Form 10-Q for det regnskabskvartal, der sluttede den 29. juni 2013, og som skal indleveres til SEC. Firmaet forpligter sig ikke til at opdatere nogen fremadrettede budskaber eller oplysninger, som er gældende på de respektive datoer for offentliggørelsen.
Pressekontakter:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
+46 08-703 3056
Christina Vedel
christina@pencilpr.dk
31 31 91 06

    © 2013 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Mac, Mac OS, Macintosh, iPhone, AirDrop, Safari, Siri, iTunes Radio, iTunes, iPad, iPod touch, Retina, AirPlay, iCloud, Keychain, iTunes Store, Apple TV, App Store og FaceTime er varemærker tilhørende Apple. Andre firma- og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere.