TIL MEDIERNE 28. oktober 2013

Apple offentliggør resultatet for fjerde kvartal

iPhone-salget steg 26 % og sætter ny rekord for fjerde kvartal

CUPERTINO, Californien – 28. oktober 2013 – Apple offentliggjorde i dag det økonomiske resultat for fjerde kvartal af regnskabsåret 2013, der sluttede den 28. september 2013, med en omsætning på 37,5 mia. dollar og en nettofortjeneste på 7,5 mia. dollar eller 8,26 dollar pr. aktie. Disse resultater skal sammenlignes med en omsætning på 36 mia. dollar og en nettofortjeneste på 8,2 mia. dollar eller 8,67 dollar pr. aktie i samme kvartal året før.  Bruttoavancen var på 37 % i forhold til 40 % i samme kvartal sidste år. 60 % af kvartalets omsætning stammede fra internationalt salg.
Apple solgte rekordmange iPhones i september kvartal – hele 33,8 millioner i forhold til 26,9 millioner i samme kvartal året før. Apple solgte også 14,1 mio. iPads i kvartalet i forhold til 14 mio. i samme kvartal året før. Der blev solgt 4,6 mio. Mac-computere i forhold til 4,9 mio. i samme kvartal året før.
Apples bestyrelse har annonceret en kontant dividende på  3,05 dollar pr. almindelig aktie i firmaet. Dividenden udbetales den 14. november 2013 til aktieindehavere registreret pr. 11. november 2013.
“Vi glæder os over en stærk afslutning på et utroligt år med rekordomsætning i fjerde kvartal og næsten 34 millioner solgte iPhones”, sagde Tim Cook, Apples CEO. "Vi ser frem til julehandlen med vores nye iPhone 5c og iPhone 5s, iOS 7, den nye iPad mini med Retina-skærm og den utrolig tynde og lette iPad Air, nye MacBook Pro-modeller, den radikalt nye Mac Pro, OS X Mavericks og den næste generation af iWork og iLife til OS X og iOS”.
“Vi opnåede en pengestrøm på 9,9 mia. dollar fra driften og udbetalte ekstra 7,8 mia. kontant til aktionærerne gennem dividender og tilbagekøb af aktier i september kvartal, hvorved de samlede udbetalinger i henhold til vores program for returnering af kapital er oppe på 36 mia. dollar”, sagde Peter Oppenheimer, Apples CFO.
Apple leverer følgende vejledning til første kvartal af regnskabsåret 2014:
  • Omsætning på mellem 55 mia. og 58 mia. dollar
  • Bruttofortjeneste på mellem 36,5 % og 37,5 %
  • Driftsudgifter på mellem 4,4 mia. og 4,5 mia. dollar
  • Andre indtægter/(udgifter) på 200 mio. dollar
  • Skat på 26,25 %


Apple vil levere direkte streaming af pressekonferencen om resultatet af fjerde kvartal i regnskabsåret 2013 kl. 04.00 den 28. oktober 2013 påwww.apple.com/quicktime/qtv/earningsq413. Denne webcast vil derefter også være tilgængelig i omkring to uger.
Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede budskaber, inklusive – men ikke begrænset til – budskaber om firmaets forventede indtjening, bruttofortjeneste, driftsomkostninger, andre indtægter/(udgifter) og skatteprocent. Disse budskaber er behæftet med risici og usikkerheder, og de faktiske resultater kan variere. Risici og usikkerheder inkluderer uden begrænsning virkningen af konkurrencemæssige og økonomiske faktorer og firmaets reaktion på disse faktorer, på forbrugeres og virksomheders beslutninger om køb af firmaets produkter; fortsat konkurrencepres på markedet; firmaets evne til i rette tid at levere produkter til markedet og stimulere kundernes efterspørgsel af nye programmer, produkter og teknologiske innovationer; den evt. virkning af produktintroduktioner og -overgange, ændringer i produktpriser og -sammensætninger og/eller stigende komponentpriser på firmaets bruttofortjeneste; risikoen ved lagerbeholdning i forbindelse med firmaets behov for at bestille eller forpligte sig til at bestille produktkomponenter, før kundeordrer modtages; den fortsatte tilgængelighed på acceptable vilkår – eller i det hele taget – af visse komponenter og tjenester, der er vigtige for virksomheden, og som firmaet i øjeblikket får leveret fra en enkelt eller et begrænset antal kilder; den evt. virkning af firmaets afhængighed af produktion og logistiktjenester leveret af tredjeparter på kvaliteten, kvantiteten og prisen på de leverede produkter og tjenester; risici i forbindelse med firmaets internationale aktiviteter; firmaets afhængighed af tredjeparters immaterielle rettigheder og digitale indhold; den potentielle betydning, hvis firmaets får en dom for at have krænket andres immaterielle rettigheder; firmaets afhængighed af den måde, distributører, fragtfirmaer og forhandlere af firmaets produkter driver virksomhed på; den evt. virkning af problemer med kvaliteten af produkter og tjenester på firmaets fortjeneste på salg og drift; fortsat beskæftigelse og tilgængelighed af nøglepersoner i ledelsen og nøglemedarbejdere; krig, terrorisme, problemer med offentlig sundhed, naturkatastrofer og andre omstændigheder, der kan afbryde forsyninger og leverancer og mindske efterspørgslen efter produkter; samt ufavorable resultater af andre juridiske processer. Der findes af og til flere oplysninger om de potentielle faktorer, der kan få betydning for firmaets økonomiske resultater, i afsnittene “Risk Factors” og “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” i firmaets offentlige rapporter, der er indleveret til SEC, inklusive firmaets Form 10-K for det regnskabsår, der sluttede den 29. september 2012, dets Form 10-Q for det regnskabskvartal, der sluttede den 29. december 2012, dets Form 10-Q for det regnskabskvartal, der sluttede den 30. marts 2013, dets Form 10-Q for det regnskabskvartal, der sluttede den 29. juni 2013 og dets Form 10-Q for det regnskabskvartal, der sluttede den 28. september 2013, og som skal indleveres til SEC. Firmaet forpligter sig ikke til at opdatere nogen fremadrettede budskaber eller oplysninger, som er gældende på de respektive datoer for offentliggørelsen.
Apple designer Mac-computerne, der er verdens bedste personlige computere, sammen med OS X, iLife, iWork og professionel software. Apple er førende inden for den digitale musikrevolution med iPod-modellerne og iTunes Store på internettet. Apple har genopfundet mobiltelefonen med den revolutionerende iPhone og App Store og definerer fremtiden for mobile medie- og computerenheder med iPad.
Pressekontakter:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
+46 08-703 3056
Christina Vedel
christina@pencilpr.dk
31 31 91 06

    © 2013 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Mac, Mac OS og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Inc. Andre firma- og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere.