PRESSEMEDDELELSER 23. april 2014

Apple udvider kapitalafkastordning til over 130 mia. dollar

Bestyrelsen giver også grønt lys for et aktiesplit i forholdet syv til en

CUPERTINO, Californien–23. april 2014–Apple annoncerede i dag, at bestyrelsen har godkendt en betydelig udvidelse af virksomhedens afkastordning for aktionærer.  Virksomheden forventer at bruge et samlet beløb på 130 mia. dollar under den udvidede ordning inden udgangen af 2015.
Som en del af ordningen har bestyrelsen øget muligheden for tilbagekøb af aktier til 90 mia. dollar fra niveauet på 60 mia. dollar, der blev annonceret sidste år. Virksomheden forventer fortsat at bruge omkring 1 mia. årligt til aktiebaseret nettoafregning af optjente betingede aktieenheder.
Derudover har bestyrelsen godkendt en stigning i virksomhedens kvartalsudbytte på cirka 8 procent og offentliggjort et udbytte på 3,29 dollar pr. ordinær aktie, der udbetales den 15. maj 2014 til de registrerede aktionærer ved forretningstids ophør den 12. maj 2014. Virksomheden planlægger også at øge udbyttet på årlig basis. Med årlige udbetalinger på 11 mia. dollar er Apple en af de virksomheder, der udbetaler mest udbytte på verdensplan. 
Fra august 2012 til marts 2014 har Apple brugt 66 mia. dollar på virksomhedens kapitalafkastordning.
For at hjælpe med at finansiere ordningen forventer virksomheden at gå ud på de offentlige gældsmarkeder i løbet af 2014, både i USA og internationalt, for at fremskaffe lånekapital med fastsat løbetid i samme størrelsesorden, som virksomheden tilvejebragte i løbet af 2013. Ledelsen og bestyrelsen vil fortsætte med at gennemgå elementerne i kapitalafkastordningen jævnligt.
“Vi annoncerer en betydelig udvidelse af vores kapitalafkastordning,” sagde Apples CEO, Tim Cook. “Vi har stor tiltro til Apples fremtid og ser en enorm værdi i Apples aktier, så vi afsætter fortsat størstedelen af vores ordning til tilbagekøb af aktier.  Vi er også glade for at kunne øge vores udbytte for anden gang på mindre end to år.”
Bestyrelsen annoncerede også et aktiesplit i forholdet syv til én.  Ved forretningstids ophør den 2. juni 2014 får alle registrerede Apple-aktionærer tildelt seks yderligere aktier for hver aktie, de er i besiddelse af på registreringsdatoen, og aktierne kan handles på det splitjusterede grundlag fra den 9. juni 2014. 
Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede udtalelser, inklusive – men ikke begrænset til – udtalelser om fremtidsplaner og planer om udbetaling af udbytte, tilbagekøb af aktier og udstedelse af offentlig gæld. Disse udtalelser er behæftet med risici og usikkerheder, og de faktiske resultater kan variere. Risici og usikkerheder inkluderer uden begrænsning virkningen af konkurrencemæssige og økonomiske faktorer og virksomhedens reaktion på disse faktorer, på forbrugeres og andre virksomheders beslutninger om køb af virksomhedens produkter; fortsat konkurrencepres på markedet; virksomhedens evne til i rette tid at levere produkter til markedet og stimulere kundernes efterspørgsel af nye programmer, produkter og teknologiske innovationer; den evt. virkning af produktintroduktioner og -overgange, ændringer i produktpriser og -sammensætninger og/eller stigende komponentpriser på virksomhedens bruttoresultat; risikoen ved lagerbeholdning i forbindelse med virksomhedens behov for at bestille eller forpligte sig til at bestille produktkomponenter, før kundeordrer modtages; den fortsatte tilgængelighed på acceptable vilkår – eller i det hele taget – af visse komponenter og tjenester, der er vigtige for virksomheden, og som i øjeblikket leveres fra en enkelt eller et begrænset antal kilder; den evt. virkning af virksomhedens afhængighed af produktion og logistiktjenester leveret af tredjeparter på kvaliteten, kvantiteten og prisen på de leverede produkter og tjenester; risici i forbindelse med virksomhedens internationale aktiviteter; virksomhedens afhængighed af tredjeparters immaterielle rettigheder og digitale indhold; den potentielle betydning, hvis virksomheden får en dom for at have krænket andres immaterielle rettigheder; virksomhedens afhængighed af den måde, distributører, fragtfirmaer og forhandlere af virksomhedens produkter driver forretning på; den evt. virkning af problemer med kvaliteten af produkter og tjenester på virksomhedens fortjeneste på salg og drift; fortsat beskæftigelse og tilgængelighed af nøglepersoner i ledelsen og nøglemedarbejdere; krig, terrorisme, problemer med offentlig sundhed, naturkatastrofer og andre omstændigheder, der kan afbryde forsyninger og leverancer og mindske efterspørgslen efter produkter; samt ufavorable resultater af andre juridiske processer. Der kan af og til findes flere oplysninger om de potentielle faktorer, der kan få betydning for virksomhedens økonomiske resultater, i afsnittene “Risk Factors” og “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” i virksomhedens offentlige rapporter, der er indleveret til SEC, inklusive virksomhedens Form 10-K for det regnskabsår, der sluttede den 28. september 2013, Form 10-Q for kvartalet, der sluttede den 28. december 2013 samt Form 10-Q for kvartalet, der sluttede den 29. marts 2014, der vil blive indleveret til SEC. Virksomheden forpligter sig ikke til at opdatere nogen fremadrettede udtalelser eller oplysninger, som er gældende på de respektive datoer.
Pressekontakt:
Josh Rosenstock
Apple
jrosenstock@apple.com
+44 (0)20 3284 6045
Christina Vedel
christina@pencilpr.dk
31 31 91 06

    © 2014 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Mac, Mac OS og Macintosh er varemærker tilhørende Apple. Andre firma- og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere.