TIL MEDIERNE 22. juli 2014

Apple offentliggør resultatet for 3. kvartal

Vækst i salg af iPhone, Mac og tjenesteydelser giver rekordstor omsætning i junikvartalet og 20 % større indtjening pr. aktie

CUPERTINO, Californien – 22. juli 2014 – Apple præsenterede i dag resultatet for tredje kvartal af virksomhedens regnskabsår, der sluttede 28. juni 2014. Virksomheden havde en omsætning på 37,4 mia. dollar og en nettofortjeneste på 7,7 mia. dollar i dette kvartal, eller 1,28 dollar pr. udvandet aktie. Disse resultater skal sammenlignes med en omsætning på 35,3 mia. dollar og en nettofortjeneste på 6,9 mia. dollar, eller 1,07 dollar pr. udvandet aktie, i samme kvartal året før. Bruttoresultatet var på 39,4 % i forhold til 36,9 % i samme kvartal sidste år. 59 % af kvartalets omsætning stammede fra internationalt salg.
Apples bestyrelse har annonceret en kontant dividende på 0,47 dollar pr. almindelig aktie i firmaet. Dividenden udbetales den 14. august 2014 til aktieindehavere registreret pr. 11. august 2014.
“Vores rekordstore omsætning i junikvartalet er resultat af det stærke salg af iPhone og Mac samt den fortsatte vækst i omsætningen fra Apples økosystem, hvilket har skabt vores højeste indtjening pr. aktie i syv kvartaler,” sagde Apples CEO, Tim Cook. “Vi er yderst begejstrede for de kommende lanceringer af iOS 8 og OS X Yosemite samt andre nye produkter og tjenester, som vi næsten ikke kan vente med at præsentere.”
“Vi havde en driftslikviditet på 10,3 mia. dollar og udbetalte over 8 mia. dollar til aktionærerne via udbytter og aktietilbagekøb i junikvartalet,” sagde Apples CFO, Luca Maestri. “Vi har nu skredet til handling over for mere end 74 mia. dollar i vores kapitalafkastordning på 130 mia. dollar med seks tilbageværende kvartaler før dens afslutning.”
Apple meddeler følgende vejledende tal for fjerde kvartal af regnskabsåret 2014:
  • omsætning på mellem 37 mia. og 40 mia. dollar
  • bruttoresultat på mellem 37 og 38 procent
  • driftsomkostninger på mellem 4,75 mia. og 4,85 mia. dollar
  • andre indtægter/(omkostninger) på 250 mio. dollar
  • skattesats på 26,1 procent


Apple leverer direkte streaming af konferenceopkaldet om kvartalsregnskabet for 4. kvartal af 2014 fra kl. 23.00 den 22. juli 2014 på www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq314 . Denne webcast vil derefter være tilgængelig i omkring to uger.
Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede udtalelser, inklusive – men ikke begrænset til – udtalelser om virksomhedens forventede indtjening, bruttoresultatet, driftsomkostninger, andre indtægter/(omkostninger) og skatteprocent. Disse udtalelser er behæftet med risici og usikkerheder, og de faktiske resultater kan variere. Risici og usikkerheder inkluderer uden begrænsning virkningen af konkurrencemæssige og økonomiske faktorer og virksomhedens reaktion på disse faktorer, på forbrugeres og andre virksomheders beslutninger om køb af virksomhedens produkter; fortsat konkurrencepres på markedet; virksomhedens evne til i rette tid at levere produkter til markedet og stimulere kundernes efterspørgsel af nye programmer, produkter og teknologiske innovationer; den evt. virkning af produktintroduktioner og -overgange, ændringer i produktpriser og -sammensætninger og/eller stigende komponentpriser på virksomhedens bruttoresultat; risikoen ved lagerbeholdning i forbindelse med virksomhedens behov for at bestille eller forpligte sig til at bestille produktkomponenter, før kundeordrer modtages; den fortsatte tilgængelighed på acceptable vilkår – eller i det hele taget – af visse komponenter og tjenester, der er vigtige for virksomheden, og som i øjeblikket leveres fra en enkelt eller et begrænset antal kilder; den evt. virkning af virksomhedens afhængighed af produktion og logistiktjenester leveret af tredjeparter på kvaliteten, kvantiteten og prisen på de leverede produkter og tjenester; risici i forbindelse med virksomhedens internationale aktiviteter; virksomhedens afhængighed af tredjeparters immaterielle rettigheder og digitale indhold; den potentielle betydning, hvis virksomheden får en dom for at have krænket andres immaterielle rettigheder; virksomhedens afhængighed af den måde, distributører, fragtfirmaer og forhandlere af virksomhedens produkter driver forretning på; den evt. virkning af problemer med kvaliteten af produkter og tjenester på virksomhedens fortjeneste på salg og drift; fortsat beskæftigelse og tilgængelighed af nøglepersoner i ledelsen og nøglemedarbejdere; krig, terrorisme, problemer med offentlig sundhed, naturkatastrofer og andre omstændigheder, der kan afbryde forsyninger og leverancer og mindske efterspørgslen efter produkter; samt ufavorable resultater af andre juridiske processer. Der kan af og til findes flere oplysninger om de potentielle faktorer, der kan få betydning for virksomhedens økonomiske resultater, i afsnittene “Risk Factors” og “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” i virksomhedens offentlige rapporter, der er indleveret til SEC, inklusive virksomhedens Form 10-K for det regnskabsår, der sluttede den 28. september 2013, Form 10-Q for kvartalet, der sluttede den 28. december 2013, Form 10-Q for kvartalet, der sluttede den 29. marts 2014 samt Form 10-Q for kvartalet, der sluttede den 28. juni 2014, der vil blive indleveret til SEC. Virksomheden forpligter sig ikke til at opdatere nogen fremadrettede udtalelser eller oplysninger, som er gældende på de respektive datoer.
Apple designer Mac-computerne, der er verdens bedste personlige computere, sammen med OS X, iLife, iWork og professionel software. Apple er førende inden for den digitale musikrevolution med iPod-modellerne og iTunes Store på internettet. Apple har genopfundet mobiltelefonen med den revolutionerende iPhone og App Store og definerer fremtiden for mobile medie- og computerenheder med iPad.
Pressekontakt:
Josh Rosenstock
Apple
jrosenstock@apple.com
+44 (0) 20 3284 6045
Christina Vedel
Apple
christina@pencilpr.dk
31 31 91 06

© 2014 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Mac, Mac OS og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Inc. Andre firma- og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere.