TIL MEDIERNE 26. april 2016

Apple offentliggør resultatet for 2. kvartal

Kapitalafkastordning udvides til 250 mia. dollar

CUPERTINO, Californien – 26. april 2016 – Apple præsenterede i dag resultatet for 2. kvartal af virksomhedens regnskabsår, der sluttede 26. marts 2016. Virksomheden havde en omsætning på 50,6 mia. dollar og en nettoindtægt på 10,5 mia. dollar i dette kvartal, eller 1,90 dollar pr. udvandet aktie. Disse resultater skal sammenlignes med en omsætning på 58 mia. dollar og en nettoindtægt på 13,6 mia. dollar, eller 2,33 dollar pr. udvandet aktie, i samme kvartal året før. Bruttoresultatet var på 39,4 % i forhold til 40,8 % i samme kvartal sidste år. 67 % af kvartalets omsætning stammede fra internationalt salg.
 
“Vi har gjort det rigtig godt trods makroøkonomisk modvind,” sagde Tim Cook, Apples CEO. “Vi er glade for, at der fortsat er kraftig vækst i omsætningen af vores tjenester, takket være den utrolige styrke, som udvalget af Apple-produkter udgør, og det voksende fundament af over en milliard enheder.”
 
Apple meddelte også, at bestyrelsen har godkendt en udvidelse af virksomhedens afkastordning for aktionærer med 50 mia. dollar. Under den udvidede ordning forventer Apple at bruge et samlet beløb på 250 mia. dollar inden udgangen af marts 2018.
 
“Vi skabte en stærk pengestrøm fra driftsaktiviteter på 11,6 mia. dollar, og vi udbetalte over 10 mia. dollar til aktieindehavere gennem vores kapitalafkastordning i martskvartalet,” sagde Luca Maestri, Apples CFO. “Takket være virksomhedens stærke resultater glæder det os i dag at kunne meddele, at vi øger afkastordningen til 250 mia. dollar.”
 
Som en del af ordningen har bestyrelsen øget muligheden for tilbagekøb af aktier til 175 mia. dollar fra niveauet på 140 mia. dollar, der blev annonceret sidste år. Virksomheden forventer også fortsat at foretage aktiebaseret nettoafregning med optjeningsbetingede aktieenheder.
 
Bestyrelsen har godkendt en stigning på 10 procent i virksomhedens kvartalsudbytte og har offentliggjort et udbytte på 0,57 dollar pr. aktie, der udbetales den 12. maj 2016 til de registrerede aktionærer ved forretningstids ophør den 9. maj 2016.
 
Fra starten på Apples afkastordning i august 2012 til og med marts 2016 har Apple betalt over 163 mia. dollar tilbage til aktionærer, herunder 117 mia. dollar i form af tilbagekøb af aktier.
 
Virksomheden har til hensigt at fortsætte med at gå på gældsmarkederne både i USA og internationalt for at hjælpe med at finansiere ordningen. Ledelsen og bestyrelsen vil fortsætte med at gennemgå elementerne i kapitalafkastordningen jævnligt og har planer om at komme med en opdatering af ordningen hvert år.
 
Apple meddeler følgende vejledende tal for tredje kvartal af regnskabsåret 2016:
  • omsætning på mellem 41 mia. og 43 mia. dollar
  • bruttoresultat på mellem 37,5 og 38 %
  • driftsomkostninger på mellem 6 og 6,1 mia. dollar
  • andre indtægter/(omkostninger) på 300 mio. dollar
  • skatteprocent på 25,5 %

Apple leverer direkte streaming af konferenceopkaldet om kvartalsregnskabet for 2. kvartal af 2016 kl. 23.00 dansk tid den 26. april 2016 på www.apple.com/investor/earnings-call/. Denne webcast vil derefter være tilgængelig i omkring to uger.
 
Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede udtalelser, inklusive – men ikke begrænset til – udtalelser om virksomhedens forventede indtjening, bruttoresultatet, driftsomkostninger, andre indtægter/(omkostninger) og skatteprocent samt planlagt udbetaling af udbytte, tilbagekøb af aktier og udstedelse af offentlig gæld. Disse udtalelser er behæftet med risici og usikkerheder, og de faktiske resultater kan variere. Risici og usikkerheder omfatter bl.a. virkningen af konkurrencemæssige og økonomiske faktorer samt virksomhedens reaktion på disse faktorer, på forbrugeres og andre virksomheders beslutninger om køb af virksomhedens produkter; fortsat konkurrencepres på markedet; virksomhedens evne til i rette tid at levere produkter til markedet og stimulere kundernes efterspørgsel på nye programmer, produkter og teknologiske innovationer; den evt. virkning af produktlanceringer og -overgange, ændringer i produktpriser og udbud og/eller stigende komponentpriser på virksomhedens bruttoresultat; risikoen ved lagerbeholdning i forbindelse med virksomhedens behov for at bestille eller forpligte sig til at bestille produktkomponenter, før kundeordrer modtages; den fortsatte tilgængelighed på acceptable vilkår – eller i det hele taget af visse komponenter og tjenester, der er vigtige for virksomheden, og som i øjeblikket leveres fra en enkelt eller et begrænset antal kilder; den evt. virkning af virksomhedens afhængighed af produktion og logistiktjenester leveret af tredjeparter på kvaliteten, kvantiteten og prisen på de leverede produkter og tjenester; risici i forbindelse med virksomhedens internationale aktiviteter; virksomhedens afhængighed af tredjeparters immaterielle rettigheder og digitale indhold; den potentielle betydning, hvis virksomheden får en dom for at have krænket andres immaterielle rettigheder; virksomhedens afhængighed af den måde, distributører, fragtfirmaer og forhandlere af virksomhedens produkter driver forretning på; de eventuelle konsekvenser af problemer med kvaliteten af produkter og tjenester for virksomhedens fortjeneste på salg og drift; fortsat beskæftigelse og tilgængelighed af nøglepersoner i ledelsen og centrale medarbejdere; krig, terrorisme, problemer med offentlig sundhed, naturkatastrofer og andre omstændigheder, der kan afbryde forsyninger og leverancer og mindske efterspørgslen på produkter; samt ufavorable resultater af eventuelle retssager. Der kan af og til findes flere oplysninger om de potentielle faktorer, der kan få betydning for virksomhedens økonomiske resultater, i afsnittene “Risk Factors” og “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” i virksomhedens offentlige rapporter, der er indleveret til SEC, inklusive virksomhedens Form 10-K for det regnskabsår, der sluttede den 26. september 2015, Form 10-Q for kvartalet, der sluttede den 26. december 2015 samt Form 10-Q for kvartalet, der sluttede den 26. marts 2016, der vil blive indleveret til SEC. Virksomheden forpligter sig ikke til at opdatere nogen fremadrettede udtalelser eller oplysninger, som er gældende på de respektive datoer.
 
Apple revolutionerede markedet for personlige teknologiprodukter med lanceringen af Macintosh-computeren i 1984. I dag er Apple verdensførende inden for innovation med iPhone, iPad, Mac, Apple Watch og Apple TV. Apples fire softwareplatforme – iOS, OS X, watchOS og tvOS – giver problemfrie overgange mellem alle Apple-enheder og styrker brugerne gennem banebrydende tjenester som App Store, Apple Music, Apple Pay og iCloud. Apples 100.000 medarbejdere brænder for at skabe de bedste produkter i verden – og for at gøre verden til et bedre sted.
 
Pressekontakt:
Erik Yström
Apple
eriky@apple.com
+46 (0)8-703 30 48
 
Martin Lund Nielsen
martin@kudos.dk

    © 2016 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple. Andre firma- og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere.