TIL MEDIERNE 2. maj 2017

Apple offentliggør andet kvartals regnskab

Afkastordning øget til 300 mia. dollar

CUPERTINO, Californien – 2. maj 2017 – Apple offentliggjorde i dag det økonomiske resultat for andet kvartal af regnskabsåret 2017, der sluttede den 1. april 2017 med en kvartalsomsætning på 52,9 mia. dollar og en fortjeneste på et kvartal på 2,10 dollar pr. aktie. Disse resultater skal sammenlignes med en omsætning på 50,6 mia. dollar og en nettofortjeneste på 1,90 dollar pr. aktie i samme kvartal året før. 65 % af kvartalets omsætning stammede fra internationalt salg.
“Vi er stolte over at kunne offentliggøre et stærkt marts-kvartal med en stigning i omsætning i forhold til december-kvartalet og en fortsat stærk efterspørgsel på iPhone 7 Plus,” sagde Tim Cook, Apples CEO. “Kundernes reaktioner på begge modeller af den nye iPhone 7 (PRODUCT)RED Special Edition har været fantastiske, og vi er begejstrede over den store fremgang for vores tjenester med den højeste omsætning nogensinde for et kvartal på 13 uger. Hvis vi ser fremad, glæder vi os til at byde deltagere fra hele verden velkommen til vores årlige Worldwide Developers Conference i næste måned i San Jose."
Apple meddelte også, at virksomhedens bestyrelse har godkendt en stigning på 50 mia. dollar til virksomhedens afkastordning for aktionærer, og at ordningens tidsramme udvides med fire kvartaler. Under den udvidede ordning planlægger Apple at udbetale i alt 300 mia. dollar inden udgangen af marts 2019.
“Vi har genereret en stærk pengestrøm fra driftsaktiviteter på 12,5 mia. dollar og udbetalt mere end 10 mia. dollar i udbytte til vores investorer i marts måned,” sagde Luca Maestri, Apples CFO. “I lyset af vores virksomheds styrke og vores tro på fremtiden er vi glade for at kunne offentliggøre en stigning på yderligere 50 mia. dollar i vores afkastordning i dag.”
Som en del af den nyeste opdatering af ordningen har bestyrelsen godkendt et øget tilbagekøb af aktier for 210 mia. dollar i forhold til sidste års 175 mia. Virksomheden forventer også fortsat at foretage aktiebaseret nettoafregning med optjeningsbetingede aktieenheder.
Bestyrelsen har godkendt en stigning på 10,5 % i virksomhedens kvartalsudbytte og har offentliggjort et udbytte på 0,63 % pr. almindelig aktie i virksomheden, der udbetales den 18. maj 2017 til de registrerede aktionærer ved forretningstids ophør den 15. maj 2017.
Fra starten på Apples afkastordning i august 2012 til og med marts 2017 har Apple betalt over 211 mia. dollar tilbage til aktionærer, herunder 151 mia. dollar i aktietilbagekøb.
Virksomheden planlægger at fortsætte med at gå på gældsmarkederne både i USA og internationalt for at hjælpe med at finansiere ordningen. Ledelsesteamet og bestyrelsen vil fortsætte med at vurdere hvert enkelt element i afkastordningen regelmæssigt og planlægger at komme med en opdatering om ordningen årligt.
Apple leverer følgende forventninger til det tredje kvartal af regnskabsåret 2017:
  • omsætning mellem 43,5 mia. og 45,5 mia. dollar
  • et bruttoresultat mellem 37,5 % og 38,5 %
  • driftsomkostninger mellem 6,6 mia. og 6,7 mia. dollar
  • andre indtægter/(udgifter) på 450 mio. dollar
  • skatteprocent på 25,5 %


Apple leverer direkte streaming af konferenceopkaldet om kvartalsregnskabet for 2. kvartal 2017 fra kl. 23.00 den 2. maj 2017 påwww.apple.com/investor/earnings-call/.  Denne webcast vil derefter være tilgængelig i omkring to uger.
Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede udtalelser, inklusive – men ikke begrænset til – udtalelser om firmaets forventede indtjening, bruttofortjeneste, driftsomkostninger, andre indtægter/(udgifter), skatteprocent og planer for forrentning af kapitalen.  Disse udtalelser er underlagt risici og usikkerheder, og de faktiske resultater kan være anderledes. Risici og usikkerheder inkluderer uden begrænsning virkningen af konkurrencemæssige og økonomiske faktorer og firmaets reaktion på disse faktorer, på forbrugeres og virksomheders beslutninger om køb af firmaets produkter; fortsat konkurrencepres på markedet; firmaets evne til i rette tid at levere produkter til markedet og stimulere kundernes efterspørgsel af nye programmer, produkter og teknologiske innovationer; den evt. virkning af produktintroduktioner og -overgange, ændringer i produktpriser og -sammensætninger og/eller stigende komponentpriser på firmaets bruttofortjeneste; risikoen ved lagerbeholdning i forbindelse med firmaets behov for at bestille eller forpligte sig til at bestille produktkomponenter, før kundeordrer modtages; den fortsatte tilgængelighed på acceptable vilkår – eller i det hele taget – af visse komponenter og tjenester, der er vigtige for virksomheden, og som firmaet i øjeblikket får leveret fra en enkelt eller et begrænset antal kilder; den evt. virkning af firmaets afhængighed af produktion og logistiktjenester leveret af tredjeparter på kvaliteten, kvantiteten og prisen på de leverede produkter og tjenester; risici i forbindelse med firmaets internationale aktiviteter; firmaets afhængighed af tredjeparters immaterielle rettigheder og digitale indhold; den potentielle betydning, hvis firmaets får en dom for at have krænket andres immaterielle rettigheder; firmaets afhængighed af den måde, distributører, fragtfirmaer og forhandlere af firmaets produkter driver virksomhed på; den evt. virkning af problemer med kvaliteten af produkter og tjenester på firmaets fortjeneste på salg og drift; fortsat beskæftigelse og tilgængelighed af nøglepersoner i ledelsen og nøglemedarbejdere; krig, terrorisme, problemer med offentlig sundhed, naturkatastrofer og andre omstændigheder, der kan afbryde forsyninger og leverancer og mindske efterspørgslen efter produkter; samt ufavorable resultater af andre juridiske processer. Der findes af og til flere oplysninger om de potentielle faktorer, der kan få betydning for firmaets økonomiske resultater, i afsnittene “Risk Factors” og “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” i firmaets offentlige rapporter, der er indleveret til SEC, inklusive firmaets Form 10-K for det regnskabsår, der sluttede den 24. september 2016, dets Form 10-Q for det regnskabskvartal, der sluttede den 31. december 2016 og dets Form 10-Q for det regnskabskvartal, der sluttede den 1. april 2017, og som skal indleveres til SEC. Firmaet forpligter sig ikke til at opdatere nogen fremadrettede budskaber eller oplysninger, som er gældende på de respektive datoer for offentliggørelsen.
Apple revolutionerede den personlige teknologi med lanceringen af Macintosh-computeren i 1984. I dag er Apple verdensførende inden for innovation med iPhone, iPad, Mac, Apple Watch og Apple TV. Apples fire softwareplatforme – iOS, macOS, watchOS og tvOS – giver problemfrie overgange mellem alle Apple-enheder og styrker brugerne gennem banebrydende tjenester, herunder App Store, Apple Music, Apple Pay og iCloud. Apples over 100.000 medarbejdere brænder for at skabe de bedste produkter i verden – og for at gøre verden til et bedre sted.
Pressekontakt:
Martin Lund Nielsen
Apple
media.dk@apple.com
33 42 22 36
Kontakt vedrørende investeringsforhold:
Nancy Paxton
Apple
paxton1@apple.com
+1 (408) 974-5420
Joan Hoover
Apple
hoover1@apple.com
+1 (408) 974-4570
 

  • Consolidated Financial Statements

  • Data Summary

    © 2017 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple. Andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.