PRESSEMEDDELELSER 1. august 2017

Apple offentliggør resultatet for 3. kvartal

Omsætningsstigning på 7 procent og øget indtjening pr. aktie på 17 procent

Omsætningen fra services er det bedste kvartalsvise resultat nogensinde

CUPERTINO, Californien – 1. august 2017 – Apple præsenterede i dag resultatet for 3. kvartal af virksomhedens regnskabsår, der sluttede 1. juli 2017. Virksomheden havde en omsætning på 45,4 mia. dollar og en indtægt på 3,36 dollar pr. udvandet aktie i dette kvartal. Disse resultater skal sammenlignes med en omsætning på 42,4 mia. dollar og en indtægt på 1,42 dollar pr. udvandet aktie i samme kvartal året før. 61 % af kvartalets omsætning stammede fra internationalt salg.
“Med en øget omsætning på 7 procent i forhold til sidste år er vi glade for at kunne meddele, at vi for tredje kvartal i træk har øget vækst samt opnået kvartalsrekord for vores omsætning på tjenester,” udtalte Tim Cook, Apples CEO. “Vi afholdt en yderst vellykket Worldwide Developers Conference i juni, og vi er meget begejstrede over de nye fremskridt inden for iOS, macOS, watchOS og tvOS, der bliver præsenteret til efteråret.”
“Vi kan rapportere om øget omsætning og stigning i antallet af solgte vareenheder i alle vores produktkategorier i juni-kvartalet 2017. Det har medført en øget indtjening på 17 procent pr. aktie,” sagde Luca Maestri, Apples CFO. “Vi har også udbetalt 11,7 mia. dollar til vores investorer i løbet af kvartalet, så vores kapitalafkastordning nu har afviklet næsten 223 mia. dollar.”  
Apple meddeler følgende vejledende tal for 4. kvartal af regnskabsåret 2017:
  • omsætning på mellem 49 og 52 mia. dollar
  • bruttoresultat på mellem 37,5 og 38 procent
  • driftsomkostninger på mellem 6,7 og 6,8 mia. dollar
  • andre indtægter/(omkostninger) på 500 mio. dollar
  • skatteprocent på 25,5 %
Apples bestyrelse har annonceret en kontant dividende på 0,63 dollar pr. almindelig aktie i virksomheden. Dividenden udbetales den 17. august 2017 til aktieindehavere registreret pr. 14. august 2017.
Apple sender direkte streaming af konferenceopkaldet om kvartalsregnskabet for 3. kvartal af 2017 kl. 23.00 dansk tid den 1. august 2017 på www.apple.com/investor/earnings-call/. Denne webcast vil derefter være tilgængelig i omkring to uger.
  • Consolidated Financial Statements

  • Data Summary

Denne pressemeddelelse indeholder fremadrettede udtalelser, inklusive – men ikke begrænset til – udtalelser om virksomhedens forventede indtjening, bruttoresultatet, driftsomkostninger, andre indtægter/(omkostninger), skatteprocent og planlagt kapitalafkast. Disse udtalelser er behæftet med risici og usikkerheder, og de faktiske resultater kan variere. Risici og usikkerheder omfatter bl.a. virkningen af konkurrencemæssige og økonomiske faktorer samt virksomhedens reaktion på disse faktorer, på forbrugeres og andre virksomheders beslutninger om køb af virksomhedens produkter; fortsat konkurrencepres på markedet; virksomhedens evne til i rette tid at levere produkter til markedet og stimulere kundernes efterspørgsel på nye programmer, produkter og teknologiske innovationer; den evt. virkning af produktlanceringer og -overgange, ændringer i produktpriser og udbud og/eller stigende komponentpriser på virksomhedens bruttoresultat; risikoen ved lagerbeholdning i forbindelse med virksomhedens behov for at bestille eller forpligte sig til at bestille produktkomponenter, før kundeordrer modtages; den fortsatte tilgængelighed på acceptable vilkår – eller i det hele taget af visse komponenter og tjenester, der er vigtige for virksomheden, og som i øjeblikket leveres fra en enkelt eller et begrænset antal kilder; den evt. virkning af virksomhedens afhængighed af produktion og logistiktjenester leveret af tredjeparter på kvaliteten, kvantiteten og prisen på de leverede produkter og tjenester; risici i forbindelse med virksomhedens internationale aktiviteter; virksomhedens afhængighed af tredjeparters immaterielle rettigheder og digitale indhold; den potentielle betydning, hvis virksomheden får en dom for at have krænket andres immaterielle rettigheder; virksomhedens afhængighed af den måde, distributører, fragtfirmaer og forhandlere af virksomhedens produkter driver forretning på; de eventuelle konsekvenser af problemer med kvaliteten af produkter og tjenester for virksomhedens fortjeneste på salg og drift; fortsat beskæftigelse og tilgængelighed af nøglepersoner i ledelsen og centrale medarbejdere; krig, terrorisme, problemer med offentlig sundhed, naturkatastrofer og andre omstændigheder, der kan afbryde forsyninger og leverancer og mindske efterspørgslen på produkter; samt ufavorable resultater af eventuelle retssager. Der kan af og til findes flere oplysninger om de potentielle faktorer, der kan få betydning for virksomhedens økonomiske resultater, i afsnittene “Risk Factors” og “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” i virksomhedens offentlige rapporter, der er indleveret til SEC, inklusive virksomhedens Form 10-K for det regnskabsår, der sluttede den 24. september 2016, Form 10-Q for kvartalet, der sluttede den 31. december 2016, Form 10-Q for kvartalet, der sluttede den 1. april 2017 samt Form 10-Q for kvartalet, der sluttede den 1. juli 2017, der vil blive indleveret til SEC. Virksomheden forpligter sig ikke til at opdatere nogen fremadrettede udtalelser eller oplysninger, som er gældende på de respektive datoer.  

    © 2017 Apple Inc. All rights reserved. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.