UDTALELSER FRA APPLE 6. november 2017

Fakta om Apples skattebetaling

Apple mener, at alle virksomheder har et ansvar for at betale skat, og som den største skatteyder i verden betaler Apple hver en dollar, den skal svare i skat, uanset i hvilket land i verden. Vi er stolte af de økonomiske bidrag, vi yder til de lande og lokalsamfund, hvor vi driver virksomhed. 
Vi fremlægger nu disse fakta på siden her som svar på rapporterne fra den internationale sammenslutning af undersøgende journalister, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Blandt unøjagtighederne i rapporterne er:
  • De ændringer, som Apple foretog i sin selskabsstruktur i 2015, havde især til formål at bevare skattebetalingen til USA, og ikke at skulle betale mindre skat andre steder. Ingen aktiviteter eller investeringer blev flyttet ud af Irland.
  • Apple, som langt fra er “uberørt” af USA’s skattesystem, betaler den lovbestemte skattesats på 35 procent af sine finansindtægter fra sine oversøiske likvide beholdninger og betaler således milliarder af dollars i skat i USA.
  • Apples effektive skattesats for udenlandske indtægter er 21 procent – og et tal man nemt kan regne sig frem til i offentlige data. Denne skattesats har været konstant i mange år.
I sidste måned fremsatte Apple følgende erklæring som svar på spørgsmål fra ICIJ, New York Times med flere:
Debatten om Apples skattebetaling drejer sig ikke så meget om, hvor meget vi skal betale i skat, men hvor vi skal svare skatten. Som den største skatteyder i verden har vi betalt over 35 mia. USD i selskabsskat i de seneste tre år, plus milliarder i ejendomsskat, lønsumsafgift, omsætningsafgift og moms. Vi mener, at alle virksomheder har et ansvar for at betale skat, og vi er stolte af de økonomiske bidrag, vi yder til de lande og lokalsamfund, hvor vi driver virksomhed.
Under det nuværende internationale skattesystem beskattes overskud ud fra, hvor værdiskabelsen sker. Den skat, Apple betaler til lande verden over, er baseret på det princip. Langt størstedelen af vores produkters værdiskabelse sker indiskutabelt i USA – hvor vi udfører det designmæssige, udviklingsmæssige og det tekniske arbejde m.m. – så størstedelen af vores skat skal vi svare i USA.
Da Irland ændrede sine skattelove i 2015, efterkom vi dem ved at ændre hjemsted for vores irske datterselskaber, og vi informerede Irland, Europa-Kommissionen og USA. De ændringer, vi foretog, påvirkede ikke vores skattebetaling i noget land. Faktisk steg vores betaling til Irland betydeligt, og over de seneste tre år har vi betalt 1,5 mia. USD i skat i landet – 7 procent af al selskabsskat betalt i Irland. Vores ændringer sikrede også, at vores skattepligt i USA ikke blev mindre.
Vi forstår, at nogle gerne vil ændre skattesystemet, så multinationale virksomheders skatter fordeles forskelligt på de lande, hvor de har aktiviteter, og vi ved, at fornuftige mennesker kan have forskellige synspunkter på, hvordan det skal fungere i fremtiden. Hos Apple følger vi lovene, og hvis systemet ændrer sig, efterkommer vi det. Vi støtter kraftigt det globale samfunds arbejde for en omfattende international skattereform og et langt enklere system, og vi vil fortsat være fortalere for det.”

Mere information om Apples skattebetaling

Igennem hele Apples historie har vi altid designet nye produkter – og skabt helt nye brancher – ved at fokusere på innovation. Dette hårde arbejde og engagement har ført til revolutionerende produkter og tjenester, som i høj grad har forbedret folks liv og skabt millioner af arbejdspladser verden over.
Skatter for multinationale virksomheder er komplekse, og alligevel anerkendes der ét fundamentalt princip verden over: En virksomheds overskud beskattes efter, hvor værdiskabelsen sker. Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD), Irland, USA og andre er enige i dette princip.
1. Apple er den største skatteyder i verden og har betalt over 35 mia. USD i selskabsskat i de seneste tre år. Apple betaler skat i alle de lande, hvor vi sælger vores produkter.  
Når en kunde køber et Apple-produkt uden for USA, bliver fortjenesten først beskattet i det land, hvor salget finder sted. Apple betaler skat i Irland, hvor Apples salgs- og distributionsaktiviteter udføres af nogle af de 6.000 medarbejdere, der arbejder der. Apple skal betale yderligere skat i USA, når indtægterne hjemtages.
Apples effektive skattesats er 24,6 procent på verdensplan, højere end gennemsnittet for amerikanske multinationale virksomheder. 
2. Størstedelen af Apples produkters værdiskabelse sker i USA, hvor det designmæssige, udviklingsmæssige og tekniske arbejde m.m. udføres. Så under det nuværende internationale skattesystem skal Apple svare størstedelen af sin skat i USA. 
I en hvidbog sidste år udtrykte det amerikanske finansministerium bekymring over europæiske tilsynsmyndigheders forsøg på at beskatte penge, der skal svares i skat i USA. “I den udstrækning, at sådanne udenlandske skatter lægges på indkomst, som ellers ikke skal tilskrives den relevante medlemsstat, er resultatet dybt bekymrende, da det reelt set ville udgøre en overførsel af omsætning til EU fra den amerikanske regering og dens skatteydere.”
3. Apple har likvider oversøisk, fordi det er der, størstedelen af produkterne bliver solgt. Under det nuværende skattesystem er indkomst af udenlandsk salg efter skat underlagt skat i USA. Apple har øremærket mere end 36 mia. USD til betaling af amerikansk udskudt skat. Hertil kommer de 35 mia. USD, som virksomheden har betalt i selskabsskat i de seneste tre år.
4. Apple har haft aktiviteter i Irland siden 1980, da Steve Jobs søgte efter et sted at udvide uden for USA. Anlægget i Cork i Irland startede med 60 medarbejdere og har nu over 6.000. Apples innovation og investering har været med til at skabe yderligere 12.000 arbejdspladser i hele Irland. Og i hele Europa er Apple med til at sikre eksistensen af mere end 1,5 millioner arbejdspladser.
Da Irland ændrede sine skattelove i 2015, ændrede Apple sin selskabsstruktur for at efterkomme lovene. Siden da er alle Apples irske aktiviteter blevet udført gennem virksomheder hjemmehørende i Irland. Apple betaler de lovbestemte 12,5 procent skat i Irland. 
Som led i disse ændringer fik Apples datterselskab, som har oversøiske likvider, hjemsted på Jersey, der er en britisk besiddelse, med det specifikke formål at sikre, at skattepligten og skattebetalingen til USA ikke bliver reduceret. Siden da har Apple betalt milliarder af dollars i amerikansk skat af datterselskabets finansindtægter. Apple havde ingen skattefordel af denne ændring og nok så vigtigt: Den gjorde ikke Apples skattebetaling eller skattepligt mindre i noget land.
5. Det er Apples overbevisning, at en omfattende international skattereform er vigtig, og vi har i mange år været fortalere for forenkling af skattereglerne. En reform, der tillader fri kapitalstrøm, vil fremskynde økonomisk vækst og medvirke til at skabe arbejdspladser. Et koordineret lovgivningsarbejde internationalt vil fjerne den nuværende tovtrækning mellem landene om skattebetaling og give skatteydere en retssikkerhed.

Læs Fortunes uafhængige forklaring af Apples skattebetaling og se, hvordan de illustrerer det internationale skattesystems kompleksitet.

Mediemateriale

Billeder af Apples anlæg i Cork, Irland

Pressekontakt

Martin Lund Nielsen

Apple

media.dk@apple.com

33 42 22 36