UPDATE 7. marts 2018

Apple offentlig gør sin 12. årlige statusrapport om leverandøransvar

Nye ordninger fremmer uddannelse og viden om sundhed

Apples 12. årsrapport om leverandøransvar rummer oplysninger om fremskridt og nye initiativer.
Apples 12. årlige statusrapport om leverandøransvar redegør for virksomhedens fremskridt med at forbedre arbejdsforholdene på leverandørernes anlæg, beskytte miljøet og sikre ansvarlig sourcing af materialer. Siden 2007 er næsten 15 millioner af leverandørernes medarbejdere blevet undervist i deres rettigheder, heraf 3 millioner sidste år. Kernen i Apples arbejde med leverandøransvar er at fortsætte kampen for at hæve standarden, identificere problemer og tage hånd om dem, give medarbejdere muligheder for avancement og skabe større gennemsigtighed.
Se flere højdepunkter i den nye Supplier Responsibility Progress Report.
Apples bestræbelser på at skabe en grønnere forsyningskæde resulterede i betydelige fremskridt i 2017. Alle iPhone-slutmontageanlæg i verden har fået certifikatet ‘Zero Waste to Landfill’ (nul affald på lossepladser). Og stadig flere af Apples produkter fremstilles med vedvarende energi, hvilket også er med til at nedbringe det overordnede energiforbrug og udledningen af CO2. Leverandører, der samarbejder med Apple, har indført energieffektive forbedringer, som har reduceret den årlige udledning af drivhusgasser med mere end 320.000 tons i 2017.  
Sammen med sine leverandører arbejder Apple på at bekæmpe klimaforandringerne ved at reducere vandforbruget og eliminere affaldsproduktionen.
Sidste år iværksatte Apple en ordning, der skaber øget viden om sundhed blandt leverandørernes kvindelige medarbejdere, så de bedre kan tage hånd om eget helbred og dele denne viden med deres familier og lokalsamfundet. Ordningen blev søsat på anlæg i Indien og Kina, og den giver deltagerne oplysninger og adgang til forskellige tjenester, f.eks. selvundersøgelse med henblik på tidlig opdagelse af kræft, ernæring, personlig pleje og sundhed under graviditet. Apples mål er at nå 1 million kvindelige medarbejdere hos leverandørerne i 2020.
“Vi mener, at alle, der er med til at fremstille Apple-produkter, fortjener at blive behandlet med værdighed og respekt, og vi er stolte af, at næsten 15 millioner har fået en forståelse af deres rettigheder på arbejdspladsen, hvilket er et resultat af vores årelange indsats. Og vores indsats bliver hele tiden mere omfattende med sundhedsordninger og nye muligheder for forfremmelse af medarbejderne hos vores leverandører,” sagde Jeff Williams, Apples COO. “Nye oplysningsmaterialer om forebyggende sundhedspleje opfordrer kvinder til at fokusere på deres personlige sundhed, og forhåbentlig vil de dele deres viden med deres familie og menneskene i deres omgangskreds. Vores mål er at nå ud til 1 million kvinder i 2020. Vi ved, at vores arbejde aldrig slutter, og vi er fast besluttede på at hæve standarderne år for år i hele vores forsyningskæde.”
Næsten 15 millioner mennesker i forsyningskæden er blevet undervist i deres rettigheder som ansatte.
Desuden har Apple samarbejdet med nogle af sine største leverandører og Beijing Normal University om at udvikle et nyt tiltag, der imødekommer problemer i forhold til rekruttering af kvalificerede linjeledere på fabrikkerne. Factory Line Leader-ordningen sørger for, at de ansatte har de rette færdigheder ved at give dem praktiske erhvervsfaglige kompetencer, garantere dem praktikplads hos en Apple-leverandør og tilbyde dem fuldtidsansættelse. I løbet af de sidste 10 år har mere end 2,5 millioner medarbejdere hos leverandørerne fået undervisning i alt fra sprog til softwareudvikling, og 12.000 har fået en uddannelsesgrad.
Alle iPhone-slutmontageanlæg i verden har fået certifikatet ‘Zero Waste to Landfill’ (nul affald på lossepladser).
Virksomheden udførte 756 audits i 30 forskellige lande, hvilket dækker leverandører, der udgør 95 % af de samlede årlige udgifter. Apples indsats for at hæve standarden har en særdeles stor effekt, og antallet af anlæg med lavt niveau er faldet til kun 1 procent.
Apple går dybere ned i sin forsyningskæde for at finde problemer og løse dem end nogen anden virksomhed i branchen, og hvert år vil Apple gøre endnu mere for at hæve standarderne og beskytte både de mennesker, der fremstiller Apple-produkterne, og vores planet.   

Billeder af fremskridt i forbindelse med leverandøransvar

Pressekontakt:

Martin Lund Nielsen

Apple

media.dk@apple.com

33 42 22 36