PRESSEMEDDELELSER 1. maj 2018

Apple offentliggør regnskabsresultat for 2. kvartal

Omsætningen steg med 16 procent, og indtjeningen pr. aktie steg med 30 procent – nye rekordresultater for martskvartalet

Samtidig blev der givet tilladelse til nyt tilbagekøb af aktier for 100 mia. dollar. Og udbyttet steg med 16 procent

Cupertino, Californien – 1. maj 2018 – Apple offentliggjorde i dag virksomhedens 2. kvartalsregnskab, der sluttede 31. marts 2018. Virksomheden havde en omsætning på 61,1 mia. dollar, hvilket er en stigning på 16 procent i forhold til 2. kvartal sidste år, og en indtjening på 2,73 dollar pr. udvandet aktie i samme kvartal, svarende til en stigning på 30 procent. 65 % af kvartalets omsætning stammede fra internationalt salg.  
“Det er med stor begejstring, at vi kan offentliggøre vores bedste 2. kvartal nogensinde – med kraftigt stigende indtægter inden for salg af iPhone, services og wearables,” sagde Tim Cook, Apples CEO. “Hver uge i 2. kvartal valgte kunderne iPhone X frem for nogen anden iPhone, ligesom det var tilfældet efter dens lancering i 1. kvartal. Desuden steg vores indtægter i alle vores geografiske segmenter, bl.a. med en stigning på over 20 % i Kina og Japan.”
“Vores forretning klarede sig utroligt godt i 2. kvartal, da vores indtjening pr. aktie steg med 30 procent og genererede over 15 mia. dollar i pengestrøm fra driftsaktiviteter,” sagde Luca Maestri, Apples CFO. “Med den større fleksibilitet, som vi har nu som følge af adgang til vores globale likvide midler, kan vi investere mere effektivt i vores aktiviteter i USA og arbejde hen imod en mere optimal kapitalstruktur. Vi har stor tillid til Apples fremtid og er glade for at kunne offentliggøre, at vores bestyrelse har godkendt et nyt tilbagekøb af aktier for 100 mia. dollar samt en stigning i kvartalsudbyttet på 16 procent.”
Virksomhedens tidligere bemyndigede tilbagekøb af aktier for 210 mia. dollar vil ske i 3. regnskabskvartal.
Den godkendte udbyttestigning betyder, at bestyrelsen har vedtaget at udbetale 0,73 dollar pr. ordinær aktie til udbetaling den 17. maj 2018 til aktionærer, der er registreret pr. 14. maj 2018 ved forretningsdagens ophør.  
Virksomheden forventer også fortsat at foretage aktiebaseret nettoafregning med optjeningsbetingede aktieenheder.
Fra starten på Apples afkastordning i august 2012 til og med marts 2018 har Apple betalt over 275 mia. dollar tilbage til aktionærer, herunder 200 mia. dollar i form af tilbagekøb af aktier. Ledelsen og bestyrelsen vil fortsætte med at gennemgå elementerne i kapitalafkastordningen jævnligt og har planer om at komme med en opdatering af ordningen hvert år.  
Apple meddeler følgende vejledende tal for tredje kvartal af regnskabsåret 2018:  
  • omsætning på mellem 51,5 mia. og 53,5 mia. dollar
  • bruttoresultat på mellem 38 og 38,5 %
  • driftsomkostninger på mellem 7,7 mia. og 7,8 mia. dollar
  • andre indtægter/(omkostninger) på 400 mio. dollar
  • skatteprocent på ca. 14,5 %
Apple leverer direkte streaming af konferenceopkaldet om kvartalsregnskabet for 2. kvartal af 2018 kl. 23.00 dansk tid den 1. maj 2018 på www.apple.com/investor/earnings-call/. Denne webcast vil derefter være tilgængelig i omkring to uger.
 
Denne pressemeddelelse indeholder udtalelser, der kan karakteriseres som “fremadrettede udtalelser”, således som de er defineret i den amerikanske lov U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Disse fremadrettede udtalelser omfatter – men er ikke begrænset til – virksomhedens forventede omsætning, bruttoresultat, driftsomkostninger, andre indtægter/(omkostninger), skatteprocent og kapitalafkastordninger. Disse udtalelser er behæftet med risici og usikkerheder, og de faktiske resultater kan variere. Risici og usikkerheder omfatter, men er ikke begrænset til: påvirkningen fra globale og regionale økonomiske forhold på virksomhedens forretning, herunder påvirkninger af kunders og virksomheders købsbeslutninger; virksomhedens evne til i rette tid at håndtere og levere produkter til markedet og stimulere kundernes efterspørgsel på nye produkter, tjenester og teknologiske innovationer; den evt. virkning af produktlanceringer og -overgange, ændringer i produktpriser og udbud og/eller stigende komponentpriser på virksomhedens bruttoresultat; risikoen ved lagerbeholdning og andre aktiver i forbindelse med virksomhedens behov for at bestille eller forpligte sig til at bestille produktkomponenter før modtagelsen af kundeordrer; den fortsatte tilgængelighed på acceptable vilkår – eller i det hele taget af visse komponenter, tjenester og nye teknologier, der er vigtige for virksomheden, og som kun er tilgængelige fra en enkelt eller et begrænset antal kilder; den evt. påvirkning af virksomhedens afhængighed af produktion og logistiktjenester leveret af tredjeparter (hvoraf mange er beliggende udenfor USA) på kvaliteten, kvantiteten og prisen på de leverede produkter og tjenester; påvirkningen af virksomhedens økonomiske resultater og omdømme som følge af kvalitetsproblemer med produkter og tjenester; virksomhedens afhængighed af tredjeparters immaterielle rettigheder og digitale indhold, som evt. slet ikke er tilgængeligt for virksomheden på kommercielle, rimelige vilkår; virksomhedens afhængighed af tredjepartssoftwareudvikleres support i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af softwareprogrammer og -tjenester til virksomhedens produkter; den potentielle betydning af ufavorable retssager, hvis f.eks. virksomheden får en dom for at have krænket andres immaterielle rettigheder; betydningen af ændringer i love og bestemmelser, der har indflydelse på virksomhedens aktiviteter, herunder virksomhedens evne til at tilbyde produkter eller tjenester til kunder i forskellige områder; virksomhedens evne til at håndtere risici forbundet med virksomhedens internationale aktiviteter, herunder overholdelse af love og bestemmelser, der påvirker virksomhedens internationale aktiviteter; virksomhedens evne til at håndtere risici forbundet med virksomhedens butikker; virksomhedens evne til at håndtere risici forbundet med virksomhedens investeringer i nye forretningsstrategier og virksomheder; påvirkningen af virksomhedens forretning og omdømme som følge af informationsteknologiske systemfejl, netværksforstyrrelser eller tab af, uautoriseret adgang til eller udlevering af fortrolige oplysninger; virksomhedens evne til at overholde love og bestemmelser for beskyttelse af data; fortsat beskæftigelse og tilgængelighed af nøglepersoner i ledelsen og centrale medarbejdere;
krig, terrorisme, problemer med offentlig sundhed, naturkatastrofer og andre forretningsmæssige omstændigheder, der kan afbryde forsyninger og leverancer og mindske efterspørgslen på virksomhedens produkter; finansielle risici, herunder valutabevægelser, kreditrisici og -ændringer i markedsværdien for virksomhedens investeringsportefølje; samt ændringer i skattesatser og forelæggelse af yderligere skattemæssige forpligtelser. Der kan findes flere oplysninger om de potentielle faktorer, der kan få betydning for virksomhedens økonomiske resultater, i afsnittene “Risk Factors” og “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” i virksomhedens seneste periodiske rapporter, der er indleveret til SEC, på Form 10-K og Form 10-Q samt senere rapporter. Virksomheden forpligter sig ikke til at opdatere nogen fremadrettede udtalelser eller oplysninger, som er gældende på de respektive datoer.  

Pressekontakt:

Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

33 42 22 36

Martin Lund Nielsen

martin@kudos.dk

33 42 22 36

    © 2018 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple. Andre firma- og produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere.