PRESSEMEDDELELSER 1. august 2018

Apple offentliggør resultatet for 3. kvartal

Omsætning op med 17 procent og indtjening pr. aktie op med 40 procent – nye rekordresultater for junikvartalet

Ny rekordhøj omsætning fra tjenester

Cupertino, Californien – 31. juli 2018 – Apple præsenterede i dag resultatet for tredje kvartal af virksomhedens regnskabsår, der sluttede 30. juni 2018. Virksomheden havde en omsætning på 53,3 mia. dollar, hvilket er en stigning på 17 procent i forhold til 2. kvartal sidste år, og en indtjening på 2,34 dollar pr. udvandet aktie i samme kvartal, svarende til en stigning på 40 procent. 60 % af kvartalets omsætning stammede fra internationalt salg.
"Vi er henrykte over at kunne rapportere Apples bedste junikvartal nogensinde og vores fjerde kvartal i træk med tocifret omsætningsvækst", sagde Tim Cook, Apples CEO. "Vores resultater i tredje kvartal blev drevet af et fortsat stærkt salg af iPhone, tjenester og udstyr, man kan have på, og vi har store forventninger til de produkter og tjenester, vi har på vej."
"Vores stærke forretningsresultater øgede omsætningsvæksten i alle vores geografiske segmenter, en nettoindtægt på 11,5 mia. dollar og et cashflow fra driften på 14,5 mia. dollar," sagde Luca Maestri, Apples CFO. "Vi returnerede næsten 25 mia. dollar til investorerne gennem vores udbytteprogram i løbet af kvartalet, herunder 20 mia. dollar i tilbagekøb af aktier."
Apple meddeler følgende vejledende tal for 4. kvartal af regnskabsåret 2018:
  • omsætning på mellem 60 og 62 mia. dollar
  • bruttoresultat på mellem 38 og 38,5 %
  • driftsomkostninger på mellem 7,95 mia. og 8,05 mia. dollar
  • andre indtægter/(omkostninger) på 300 mio. dollar
  • skatteprocent på ca. 15 % før visse poster
Apples bestyrelse har annonceret en kontant dividende på 0,73 dollar pr. almindelig aktie i virksomheden. Dividenden udbetales den 16. august 2018 til aktieindehavere registreret pr. 13. august 2018.
Apple leverer direkte streaming af konferenceopkaldet om kvartalsregnskabet for 3. kvartal af 2018 kl. 23.00 dansk tid den 31. juli 2018 på www.apple.com/investor/earnings-call/. Denne webcast vil derefter være tilgængelig i omkring to uger.
Denne pressemeddelelse indeholder udtalelser, der kan karakteriseres som “fremadrettede udtalelser”, således som de er defineret i den amerikanske lov U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Disse fremadrettede udtalelser omfatter – men er ikke begrænset til – virksomhedens forventede omsætning, bruttoresultat, driftsomkostninger, andre indtægter/(omkostninger), skatteprocent og kapitalafkastordninger. Disse udtalelser er behæftet med risici og usikkerheder, og de faktiske resultater kan variere. Risici og usikkerheder omfatter, men er ikke begrænset til: påvirkningen fra globale og regionale økonomiske forhold på virksomhedens forretning, herunder påvirkninger af kunders og virksomheders købsbeslutninger; virksomhedens evne til i rette tid at håndtere og levere produkter til markedet og stimulere kundernes efterspørgsel på nye produkter, tjenester og teknologiske innovationer; den evt. virkning af produktlanceringer og -overgange, ændringer i produktpriser og udbud og/eller stigende komponentpriser på virksomhedens bruttoresultat; risikoen ved lagerbeholdning og andre aktiver i forbindelse med virksomhedens behov for at bestille eller forpligte sig til at bestille produktkomponenter før modtagelsen af kundeordrer; den fortsatte tilgængelighed på acceptable vilkår – eller i det hele taget af visse komponenter, tjenester og nye teknologier, der er vigtige for virksomheden, og som kun er tilgængelige fra en enkelt eller et begrænset antal kilder; den evt. påvirkning af virksomhedens afhængighed af produktion og logistiktjenester leveret af tredjeparter (hvoraf mange er beliggende udenfor USA) på kvaliteten, kvantiteten og prisen på de leverede produkter og tjenester; påvirkningen af virksomhedens økonomiske resultater og omdømme som følge af design- og produktionsfejl i produkter og tjenester; virksomhedens afhængighed af tredjeparters immaterielle rettigheder og digitale indhold, som evt. slet ikke er tilgængeligt for virksomheden på kommercielle, rimelige vilkår; virksomhedens afhængighed af tredjepartssoftwareudvikleres support i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af softwareprogrammer og -tjenester til virksomhedens produkter; den potentielle betydning af ufavorable retssager, hvis f.eks. virksomheden får en dom for at have krænket andres immaterielle rettigheder; betydningen af ændringer i love og bestemmelser, der har indflydelse på virksomhedens aktiviteter, herunder virksomhedens evne til at tilbyde produkter eller tjenester til kunder i forskellige områder; virksomhedens evne til at håndtere risici forbundet med virksomhedens internationale aktiviteter, herunder overholdelse af love og bestemmelser, der påvirker virksomhedens internationale aktiviteter; virksomhedens evne til at håndtere risici forbundet med virksomhedens butikker; virksomhedens evne til at håndtere risici forbundet med virksomhedens investeringer i nye forretningsstrategier og virksomheder; påvirkningen af virksomhedens forretning og omdømme som følge af informationsteknologiske systemfejl, netværksforstyrrelser eller tab af, uautoriseret adgang til eller udlevering af fortrolige oplysninger; virksomhedens evne til at overholde love og bestemmelser for beskyttelse af data; fortsat beskæftigelse og tilgængelighed af nøglepersoner i ledelsen og centrale medarbejdere; politiske begivenheder, internationale handelstvister, krig, terrorisme, problemer med offentlig sundhed, naturkatastrofer og andre forretningsmæssige omstændigheder, der kan afbryde forsyninger og leverancer og mindske efterspørgslen på virksomhedens produkter; finansielle risici, herunder valutabevægelser, kreditrisici og -ændringer i markedsværdien for virksomhedens investeringsportefølje; samt ændringer i skattesatser og forelæggelse af yderligere skattemæssige forpligtelser. Der kan findes flere oplysninger om de potentielle faktorer, der kan få betydning for virksomhedens økonomiske resultater, i afsnittene “Risk Factors” og “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” i virksomhedens seneste periodiske rapporter, der er indleveret til SEC, på Form 10-K og Form 10-Q samt senere rapporter. Virksomheden forpligter sig ikke til at opdatere nogen fremadrettede udtalelser eller oplysninger, som er gældende på de respektive datoer.

Pressekontakt:

Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

33 42 22 36

Kontakter til investorer:

Nancy Paxton

Apple

paxton1@apple.com

+1 (408) 974-5420

Matt Blake

Apple

mattblake@apple.com

+1 (408) 974-7406

    © 2018 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc. Andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.