PRESSEMEDDELELSER 1. november 2018

Apple offentliggør resultatet for 4. kvartal

Omsætning op med 20 procent og indtjening pr. aktie op med 41 procent – nye rekordresultater for septemberkvartalet

Ny rekordhøj omsætning fra tjenester på 10 milliarder dollar

CUPERTINO, Californien – 1. november 2018 – Apple præsenterede i dag resultatet for 4. kvartal af virksomhedens regnskabsår, der sluttede 29. september 2018. Virksomheden havde en omsætning på 62,9 mia. dollar, hvilket er en stigning på 20 procent i forhold til samme kvartal sidste år, og en kvartalsindtjening på 2,91 dollar pr. udvandet aktie, en stigning på 41 procent. 61 % af kvartalets omsætning stammede fra internationalt salg.
Ny rekordhøj omsætning fra tjenester på 10 milliarder dollar. Ekskl. en gunstig engangsregulering på 640 millioner dollar medregnet i fjerde kvartal af regnskabsåret 2017 steg omsætningen fra tjenester fra 7,9 mia. dollar i fjerde kvartal af regnskabsåret 2017 til 10 mia. dollar i fjerde kvartal af regnskabsåret 2018, en stigning på 27 procent.
“Vi er glade for at kunne meddele, at vi har haft endnu et rekordkvartal, der sætter et flot punktum for et fantastisk regnskabsår i 2018 – det år, hvor vi rundede 2 mia. iOS-enheder, fejrede 10-årsjubilæum for App Store og opnåede den største omsætning og indtjening i Apples historie,” sagde Tim Cook, CEO hos Apple. “I løbet af de seneste to måneder har vi leveret kæmpeforbedringer til vores kunder med nye versioner af iPhone, Apple Watch, iPad og Mac samt vores fire styresystemer, og vi går julen i møde med vores stærkeste sortiment af produkter og tjenester nogensinde.”
“Vi afsluttede et rekordår med vores bedste septemberkvartal nogensinde – med tocifrede stigninger i alle geografiske segmenter. Vi satte omsætningsrekord for septemberkvartalet for iPhone og wearables og rekord for alle kvartaler, når det gælder tjenester og Mac,” sagde Luca Maestri, CFO hos Apple. “Vi har genereret 19,5 mia. dollar i driftslikviditet og sendt mere end 23 mia. dollar tilbage til aktionærerne i form af dividender og aktietilbagekøb i septemberkvartalet. Det bringer det samlede returnerede beløb i regnskabsåret 2018 op på næsten 90 mia. dollar.”
Apple meddeler følgende vejledende tal for første kvartal af regnskabsåret 2019:
  • omsætning på mellem 89 og 93 mia. dollar
  • bruttoresultat på mellem 38 og 38,5 %
  • driftsomkostninger på mellem 8,7 og 8,8 mia. dollar
  • andre indtægter/(omkostninger) på 300 mio. dollar
  • skatteprocent på ca. 16,5 % før diskrete emner
Apples bestyrelse har annonceret en kontant dividende på 0,73 dollar pr. almindelig aktie i virksomheden. Dividenden udbetales den 15. november 2018 til aktieindehavere registreret pr. 12. november 2018.
Apple leverer direkte streaming af konferenceopkaldet om kvartalsregnskabet for 4. kvartal af 2018 kl. 23.00 dansk tid den 1. november 2018 på www.apple.com/investor/earnings-call/. Denne webcast vil derefter være tilgængelig i omkring to uger.
Apple offentliggør med jævne mellemrum oplysninger til investorer på apple.com/dk og på investor.apple.com. Disse oplysninger omfatter pressemeddelelser og andre oplysninger om den økonomiske situation, rapporter, der er indleveret eller opgivet til SEC, oplysninger om selskabsledelse og detaljerede oplysninger i forbindelse med den årlige generalforsamling for aktionærer.
Denne pressemeddelelse indeholder udtalelser, der kan karakteriseres som “fremadrettede udtalelser”, således som de er defineret i den amerikanske lov U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Disse fremadrettede udtalelser omfatter – men er ikke begrænset til – virksomhedens forventede omsætning, bruttoresultat, driftsomkostninger, andre indtægter/(omkostninger), skatteprocent og kapitalafkastordninger. Disse udtalelser er behæftet med risici og usikkerheder, og de faktiske resultater kan variere. Risici og usikkerheder omfatter, men er ikke begrænset til: påvirkningen fra globale og regionale økonomiske forhold på virksomhedens forretning, herunder påvirkninger af kunders og virksomheders købsbeslutninger; virksomhedens evne til i rette tid at håndtere og levere produkter og tjenester til markedet og stimulere kundernes efterspørgsel på nye produkter, tjenester og teknologiske innovationer; den evt. virkning af ændringer i udbuddet af produkter og tjenester og ændringer i forhold til geografiske områder, valutaer og udbudskanaler, stigende komponentpriser, priskonkurrence eller lanceringen af nye produkter, herunder nye produkter med højere omkostningsstruktur, på virksomhedens bruttoresultat; risikoen ved lagerbeholdning og andre aktiver i forbindelse med virksomhedens behov for at bestille eller forpligte sig til at bestille produktkomponenter før modtagelsen af kundeordrer; den fortsatte tilgængelighed på acceptable vilkår – eller i det hele taget af visse komponenter, tjenester og nye teknologier, der er vigtige for virksomheden, og som kun er tilgængelige fra en enkelt eller et begrænset antal kilder; den evt. påvirkning af virksomhedens afhængighed af produktion og logistiktjenester leveret af tredjeparter (hvoraf mange er beliggende udenfor USA) på kvaliteten, kvantiteten og prisen på de leverede produkter og tjenester; påvirkningen af virksomhedens økonomiske resultater og omdømme som følge af design af produkter og tjenester og fabrikationsfejl; virksomhedens afhængighed af tredjeparters immaterielle rettigheder og digitale indhold, som evt. slet ikke er tilgængeligt for virksomheden på kommercielle, rimelige vilkår; virksomhedens afhængighed af tredjepartssoftwareudvikleres support i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af softwareprogrammer og -tjenester til virksomhedens produkter; den potentielle betydning af ufavorable retssager, hvis f.eks. virksomheden får en dom for at have krænket andres immaterielle rettigheder; betydningen af ændringer i love og bestemmelser, der har indflydelse på virksomhedens aktiviteter, herunder virksomhedens evne til at tilbyde produkter eller tjenester til kunder i forskellige områder; virksomhedens evne til at håndtere risici forbundet med virksomhedens internationale aktiviteter, herunder overholdelse af love og bestemmelser, der påvirker virksomhedens internationale aktiviteter; virksomhedens evne til at håndtere risici forbundet med virksomhedens butikker; virksomhedens evne til at håndtere risici forbundet med virksomhedens investeringer i nye forretningsstrategier og virksomheder; påvirkningen af virksomhedens forretning og omdømme som følge af informationsteknologiske systemfejl, netværksforstyrrelser eller tab af, uautoriseret adgang til eller udlevering af fortrolige oplysninger; virksomhedens evne til at overholde love og bestemmelser for beskyttelse af data; fortsat beskæftigelse og tilgængelighed af nøglepersoner i ledelsen og centrale medarbejdere; politiske begivenheder, internationale handelsstridigheder, krig, terrorisme, naturkatastrofer, problemer med offentlig sundhed og andre forretningsmæssige omstændigheder, der kan afbryde forsyninger og leverancer og mindske efterspørgslen på virksomhedens produkter; finansielle risici, herunder valutabevægelser, kreditrisici og -ændringer i markedsværdien for virksomhedens investeringsportefølje; samt ændringer i skattesatser og forelæggelse af yderligere skattemæssige forpligtelser. Der kan findes flere oplysninger om de potentielle faktorer, der kan få betydning for virksomhedens økonomiske resultater, i afsnittene “Risk Factors” og “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” i virksomhedens seneste periodiske rapporter, der er indleveret til SEC, på Form 10-K og Form 10-Q samt senere rapporter. Virksomheden forpligter sig ikke til at opdatere nogen fremadrettede udtalelser eller oplysninger, som er gældende på de respektive datoer.

Pressekontakt: 


Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

+46 08-703 30 48

Martin Lund Nielsen

martin@kudos.dk

33 42 22 36

Kontakter til investorer

Nancy Paxton

Apple

paxton1@apple.com

+1 (408) 974-5420

Matt Blake

Apple

mattblake@apple.com

+1 (408) 974-7406

    © 2018 Apple Inc. All rights reserved. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.