PRESSEMEDDELELSER 29. januar 2019

Apple offentliggør regnskabsresultat for 1. kvartal

Tjenester, Mac og wearables sætter nye rekorder for omsætning

Indtjeningen pr. aktie når sit højeste nogensinde med 4,18 dollar

Cupertino, Californien – 29. januar 2019 – Apple præsenterede i dag resultatet for 1. kvartal af virksomhedens regnskabsår 2019, der sluttede 29. december 2018. Virksomheden havde en omsætning på 84,3 mia. dollar, hvilket er et fald på 5 % i forhold til samme kvartal sidste år, og en kvartalsindtjening på 4,18 dollar pr. udvandet aktie, en stigning på 7,5 %. 62 % af kvartalets omsætning stammede fra internationalt salg.
Omsætningen fra iPhone® er faldet med 15 % i forhold til sidste år, imens den samlede omsætning fra alle produkter og tjenester steg med 19 %. Omsætningen fra tjenester var på sit højeste nogensinde med 10,9 mia. dollar, en stigning på 19 % i forhold til sidste år. Omsætningen fra Mac® og wearables, Hjem og tilbehør var også højere end nogensinde før med en stigning på henholdsvis 9 % og 33 %, og omsætningen fra iPad® steg med 17 %.
“Selvom vi er skuffede over ikke at have opfyldt vores omsætningsprognose, driver vi Apple på lang sigt, og dette kvartals resultater viser, at vores virksomheds grundlæggende styrke har dybe rødder,” udtalte Tim Cook, Apples CEO. “Antallet af enheder, der er aktivt i brug, satte rekorder med 1,4 mia. i det første kvartal, og vi oplever en stigning i alle vores geografiske segmenter. Det er et bevis på vores kunders tilfredshed og loyalitet, og vores salg af tjenester når nye højder takket være vores omfattende økosystem i hurtig vækst.”
“Vi genererede en meget stærkt pengestrøm fra driftsaktiviteter på 26,7 mia. dollar i december-kvartalet og satte ny rekord for indtjeningen pr. aktie med 4,18 dollar,” sagde Luca Maestri, Apples CFO. “Vi betalte over 13 mia. dollar tilbage til vores investorer i løbet af kvartalet via dividender og tilbagekøb af aktier. Vores nettolikviditetsbalance var på 130 mia. dollar i slutningen af kvartalet, og vi fortsætter med at gå efter en neutral position for nettolikviditeten over tid.”
Apple meddeler følgende vejledende tal for andet kvartal af regnskabsåret 2019:
  •  omsætning på mellem 55 og 59 mia. dollar
  • bruttoresultat på mellem 37 og 38 %
  • driftsomkostninger på mellem 8,5 og 8,6 mia. dollar
  • andre indtægter/(omkostninger) på 300 mio. dollar
  • skatteprocent på ca. 17 %
Apples bestyrelse har annonceret en kontant dividende på 0,73 dollar pr. almindelig aktie i virksomheden. Dividenden udbetales den 14. februar 2019 til aktieindehavere registreret pr. 11. februar 2019.
Apple leverer direkte streaming af konferenceopkaldet om kvartalsregnskabet for 1. kvartal af 2019 kl. 23.00 dansk tid den 29. januar 2019 på www.apple.com/investor/earnings-call/. Denne webcast vil derefter være tilgængelig i omkring to uger.
Apple offentliggør med jævne mellemrum oplysninger til investorer på apple.com og på investor.apple.com. Disse oplysninger omfatter pressemeddelelser og andre oplysninger om den økonomiske situation, rapporter, der er indleveret eller opgivet til SEC, oplysninger om selskabsledelse og detaljerede oplysninger i forbindelse med den årlige generalforsamling for aktionærer.
Denne pressemeddelelse indeholder udtalelser, der kan karakteriseres som “fremadrettede udtalelser”, således som de er defineret i den amerikanske lov U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Disse fremadrettede udtalelser omfatter – men er ikke begrænset til – virksomhedens forventede omsætning, bruttoresultat, driftsomkostninger, andre indtægter/(omkostninger), skatteprocent og kapitalafkastordninger. Disse udtalelser er behæftet med risici og usikkerheder, og de faktiske resultater kan variere. Risici og usikkerheder omfatter, men er ikke begrænset til: påvirkningen fra globale og regionale økonomiske forhold på virksomhedens forretning, herunder påvirkninger af kunders og virksomheders købsbeslutninger; virksomhedens konkurrenceevne på markeder, der er yderst konkurrenceprægede og underlagt hurtige teknologiske ændringer; virksomhedens evne til i rette tid at håndtere hyppige produkt- og tjenestelanceringer og -overgange, herunder levering til markedet, og stimulere kundernes efterspørgsel på nye produkter, tjenester og teknologiske innovationer; den evt. virkning af ændringer i udbuddet af produkter og i geografiske områder, valuta eller forhandlere, ændringer i produktpriser og udbud og/eller stigende komponentpriser, eller lanceringen af nye produkter, inklusive nye produkter med højere omkostningsstruktur, på virksomhedens bruttoresultat; virksomhedens afhængighed af de selskaber, der distribuerer virksomhedens produkter, herunder udbydere af mobildatanetværk og andre forhandlere; risikoen ved lagerbeholdning og andre aktiver i forbindelse med virksomhedens behov for at bestille eller forpligte sig til at bestille produktkomponenter før modtagelsen af kundeordrer; den fortsatte tilgængelighed på acceptable vilkår – eller i det hele taget af visse komponenter, tjenester og nye teknologier, der er vigtige for virksomheden, og som kun er tilgængelige fra en enkelt eller et begrænset antal kilder; den evt. påvirkning af virksomhedens afhængighed af produktion og logistiktjenester leveret af tredjeparter (hvoraf mange er beliggende udenfor USA) på kvaliteten, kvantiteten og prisen på de leverede produkter og tjenester; påvirkningen af virksomhedens økonomiske resultater og omdømme som følge af design- og produktionsfejl i produkter og tjenester; virksomhedens afhængighed af tredjeparters immaterielle rettigheder og digitale indhold, som evt. slet ikke er tilgængeligt for virksomheden på kommercielle, rimelige vilkår; virksomhedens afhængighed af tredjepartssoftwareudvikleres support i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af softwareprogrammer og -tjenester til virksomhedens produkter; den potentielle betydning af ufavorable retssager, hvis f.eks. virksomheden får en dom for at have krænket andres immaterielle rettigheder; betydningen af ændringer i love og bestemmelser, der har indflydelse på virksomhedens aktiviteter, herunder virksomhedens evne til at tilbyde produkter eller tjenester til kunder i forskellige områder; virksomhedens evne til at håndtere risici forbundet med virksomhedens internationale aktiviteter, herunder overholdelse af love og bestemmelser, der påvirker virksomhedens internationale aktiviteter; virksomhedens evne til at håndtere risici forbundet med virksomhedens butikker; virksomhedens evne til at håndtere risici forbundet med virksomhedens investeringer i nye forretningsstrategier og virksomheder; påvirkningen af virksomhedens forretning og omdømme som følge af informationsteknologiske systemfejl, netværksforstyrrelser eller tab af, uautoriseret adgang til eller udlevering af fortrolige oplysninger; virksomhedens evne til at overholde love og bestemmelser for beskyttelse af data; fortsat beskæftigelse og tilgængelighed af nøglepersoner i ledelsen og centrale medarbejdere; politiske begivenheder, internationale handelstvister, krig, terrorisme, naturkatastrofer, problemer med offentlig sundhed og andre forretningsmæssige omstændigheder, der kan afbryde forsyninger og leverancer og mindske efterspørgslen på virksomhedens produkter; finansielle risici, herunder valutabevægelser, kreditrisici og -ændringer i markedsværdien for virksomhedens investeringsportefølje; samt ændringer i skattesatser og forelæggelse af yderligere skattemæssige forpligtelser. Der kan findes flere oplysninger om de potentielle faktorer, der kan få betydning for virksomhedens økonomiske resultater, i afsnittene “Risk Factors” og “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” i virksomhedens seneste periodiske rapporter, der er indleveret til SEC, på Form 10-K og Form 10-Q samt senere rapporter. Virksomheden forpligter sig ikke til at opdatere nogen fremadrettede udtalelser eller oplysninger, som er gældende på de respektive datoer.

Pressekontakt:


Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

33 42 22 36

Martin Lund Nielsen

Apple

media.dk@apple.com

33 42 22 36

Kontakter til investorer:

Nancy Paxton

Apple

paxton1@apple.com

+1 (408) 974-5420

Matt Blake

Apple

mattblake@apple.com

+1 (408) 974-7406

    © 2019 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc. Andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.