UPDATE 28. marts 2019

EKG-app og notifikation ved uregelmæssig hjerterytme bliver tilgængelig i dag på Apple Watch

Animeret illustration af hjerterytme og Apple Watch.
Nye elektroder i Apple Watch Series 4 giver nu kunderne mulighed for at tage et EKG direkte på håndleddet.
Fra i dag udgør EKG-appen på Apple Watch Series 4 et produkt direkte henvendt til forbrugerne, hvor man kan tage et elektrokardiogram direkte på håndleddet og måle hjerterytmen på netop det tidspunkt, hvor man oplever symptomer som et hurtigt eller oversprunget hjerteslag. Det kan være med til at bidrage med vigtige data til lægen. Funktionen er nu tilgængelig i 19 europæiske lande, bl.a. Frankrig, Italien, Spanien, Storbritannien og Tyskland. EKG-appen og notifikation ved uregelmæssig hjerterytme er nu CE-mærket og godkendt i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Notifikationsfunktionen ved uregelmæssig hjerterytme på Apple Watch kan nu også med mellemrum kontrollere hjerterytmer i baggrunden og sende en notifikation, hvis den identificerer en uregelmæssig hjerterytme, der kunne være atrieflimren (AFib). I USA har Apple arbejdet sammen med Food and Drug Administration (FDA) i en årrække for at opnå De Novo-klassifikation for EKG-appen og notifikationen ved uregelmæssig hjerterytme og dermed få funktionerne ud til forbrugerne.
Som en del af en gratis opdatering, der bliver tilgængelig i dag til watchOS 5.2, vil EKG-appen1 og notifikationsfunktionen ved uregelmæssig hjerterytme2 hjælpe brugerne med at opdage tegn på AFib, der er den mest almindelige form for uregelmæssig hjerterytme. Hvis AFib ikke bliver behandlet, er det en af de mest udbredte lidelser, der kan resultere i slagtilfælde – den næsthyppigste dødsårsag i verden. AF Association skønner, at omkring 1,5 millioner mennesker i Storbritanien lever med atrieflimren, og at en tredjedel er uvidende om det. 
Apple Watch Series 4.
Ved at berøre Digital Crown på Apple Watch Series 4 sluttes kredsløbet, og elektriske signaler fra hjertet måles.
“Apple Watch har hjulpet så mange mennesker over hele verden, og vi er stolte over, at det er blevet en så vigtig del af vores kunders liv,” siger Jeff Williams, Apples Chief Operating Officer. “Med lanceringen af disse hjertefunktioner går Apple Watch skridtet videre for at give folk flere oplysninger om deres helbred.” 
“Vi er sikre på, at disse funktioner kan hjælpe brugerne med at have flere velinformerede samtaler med deres læge,” siger Sumbul Desai, MD, Apples Vice President of Health. “Med EKG-appen og funktionen, der sender notifikationer ved uregelmæssig hjerterytme, kan kunderne nu bedre forstå aspekter af deres hjertesundhed på en mere meningsfuld måde.”

EKG-app

Nye elektroder, der er indbygget i bagsidekrystallen, og Digital Crown på Apple Watch Series 4 samarbejder med EKG-appen for at give kunderne mulighed for at tage et EKG, der minder om en 1-punkts aflæsning. Hvis brugerne vil lave en EKG-måling på et hvilket som helst tidspunkt eller efter en notifikation ved uregelmæssig hjerterytme, åbner de den nye EKG-app på Apple Watch Series 4 og holder fingeren på Digital Crown. Når brugeren berører Digital Crown, sluttes kredsløbet, og elektriske signaler fra hjertet måles. Efter 30 sekunder klassificeres hjerterytmen som enten atrieflimren, sinusrytme eller ikke-entydig. Alle målinger, de tilknyttede klassificeringer og eventuelle registrerede symptomer gemmes sikkert i appen Sundhed på iPhone. Brugerne kan vise en PDF med resultaterne til deres læge. 
Appen Sundhed på iPhone og Apple Watch.
Alle målinger, de tilknyttede klassificeringer og eventuelle registrerede symptomer gemmes sikkert i appen Sundhed på iPhone.

Notifikation ved uregelmæssig hjerterytme

Ved hjælp af den optiske hjertesensor i Apple Watch Series 1 og nyere modeller vil notifikationsfunktionen ved uregelmæssig hjerterytme ind imellem tjekke brugerens hjerterytme i baggrunden for tegn på uregelmæssig hjerterytme, der kunne tyde på atrieflimren, og underrette brugeren med en notifikation, hvis en uregelmæssig hjerterytme registreres i løbet af fem tjek over minimum 65 minutter. 
Apple Watch-urskive med notifikation ved uregelmæssig hjerterytme.
Apple Watch Series 1 eller nyere med watchOS 5.2 sender en notifikation, hvis der registreres en uregelmæssig hjerterytme såsom atrieflimren.
“Det er spændende at se potentialet i Apple Watch, som kan give en tidligere indikation af mulige problemer med hjerterytmen,” siger Martin Cowie, professor i kardiologi ved Imperial College London på Royal Brompton Hospital og formand for Digital Health Committee of the European Society of Cardiology. I dag er der omkring 11 millioner mennesker i hele Europa, der har atrieflimren, der er det mest udbredte hjerterytmeproblem. Et on-demand-EKG- og pulstjek kan være et effektivt redskab i vores fortsatte bestræbelser på at håndtere hjertesundhed bedre i hele Europa. Muligheden for innovation, der kan optimere patientplejen, er enorm, og dette er et stort skridt fremad.”
EKG-appens evne til nøjagtigt at klassificere en EKG-måling som atrieflimren og sinusrytme blev valideret i et klinisk forsøg med omkring 600 deltagere. En kardiologs rytmeklassificering af et 12-punkts EKG af høj standard blev sammenlignet med EKG-appens rytmeklassificering af et EKG, der blev optaget samtidig. Undersøgelsen viste, at EKG-appen på Apple Watch påviste en følsomhed på 98,3 procent ved klassificering af atrieflimren og 99,6 procent specificitet ved klassificering af sinusrytme i klassificerbare målinger. I undersøgelsen kunne 87,8 procent af målingerne klassificeres af EKG-appen.
Apple Watch Series 4 viser sinusrytme.
EKG-appen i Apple Watch Series 4 klassificerer hjerterytmen som enten atrieflimren, sinusrytme eller ikke-entydig.
Notifikationsfunktionen ved uregelmæssig hjerterytme blev for nylig undersøgt i Apple Heart Study. Med over 400.000 deltagere var Apple Heart Study den største screeningsundersøgelse af atrieflimren, der nogensinde er gennemført, hvilket dermed også gør den til et af de største kardiovaskulære forsøg til dato. En delmængde af dataene fra Apple Heart Study blev sendt til FDA for at understøtte godkendelse af notifikationsfunktionen ved uregelmæssig hjerterytme. I denne delundersøgelse var der ud af de deltagere, der modtog en notifikation om uregelmæssig hjerterytme på deres Apple Watch, og som samtidig havde et EKG-plaster på, 80 procent, som viste atrieflimren på EKG-plasteret, og 98 procent, som viste atrieflimren eller andre klinisk relevante arytmier.
For at aktivere disse nye hjertefunktioner ledes kunderne gennem en række indstillinger på skærmen med oplysninger om, hvem der kan bruge disse funktioner, hvad funktionerne kan og ikke kan, hvilke resultater brugerne kan få, hvordan resultaterne kan tolkes samt klare instrukser om, hvad man som bruger skal gøre, hvis man føler symptomer, der kræver øjeblikkelig lægehjælp. 
watchOS 5.2 kan downloades i dag.

Mediemateriale

Billeder af Apple Watch og EKG-Appen

    1 Denne funktion er tilgængelig på Apple Watch Series 4 i Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Guam, Hongkong, Ungarn, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Portugal, Puerto Rico, Rumænien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, USA og De Amerikanske Jomfruøer og kræver iPhone 5s eller nyere på iOS 12.2. EKG-appen registrerer ikke hjerteanfald, blodpropper, slagtilfælde eller andre hjerterelaterede lidelser, herunder højt blodtryk, hjerteinsufficiens, højt kolesteroltal eller andre former for arytmi.
    2 Denne funktion er tilgængelig til Apple Watch Series 1 og nyere og kræver iPhone 5s eller nyere på iOS 12.2. i Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Guam, Hongkong, Ungarn, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Portugal, Puerto Rico, Rumænien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, USA og De Amerikanske Jomfruøer. Notifikationsfunktionen ved uregelmæssig hjerterytme opdager ikke hjerteanfald, blodpropper, slagtilfælde eller andre hjerterelaterede lidelser, herunder højt blodtryk, hjerteinsufficiens, højt kolesteroltal eller andre former for arytmi.

Pressekontakt

Caroline Alexandersson

Apple

media.dk@apple.com

33 42 22 36

Martin Lund Nielsen

Apple

media.dk@apple.com

33 42 22 36