PRESSEMEDDELELSER 30. april 2019

Apple offentliggør regnskabsresultat for 2. kvartal

Ny rekordhøj omsætning fra tjenester på 11,5 mia. dollar

Cupertino, Californien – 30. april 2019 – Apple offentliggjorde i dag virksomhedens 2. kvartalsregnskab, der sluttede 30. marts 2019. Virksomheden havde en omsætning på 58 mia. dollar, hvilket er et fald på 5 % i forhold til samme kvartal sidste år, og en kvartalsindtjening på 2,46 dollar pr. udvandet aktie, et fald på 10 %. 61 % af kvartalets omsætning stammede fra internationalt salg.
“Vores kvartalsresultat for marts viser den fortsatte styrke i vores installerede base på over 1,4 milliarder aktive enheder, hvor vi sætter en markant rekord for tjenester, samt den stærke vækst i vores kategorier bærbart udstyr, hjem og tilbehør, som satte ny rekord for marts-kvartalet,” sagde Tim Cook, Apples CEO. “Vi har leveret den stærkeste vækst for iPad i seks år, og vi er ovenud begejstrede for vores pipeline af innovativ hardware, software og tjenester. Vi glæder os til at kommunikere mere om dette med udviklere og kunder på Apples 30. årlige Worldwide Developers Conference i juni.”
“Vi realiserede et cashflow på driften på 11,2 mia. dollar i marts-kvartalet og fortsatte med at foretage betydelige investeringer på alle områder af vores forretning,” sagde Luca Maestri, Apples CFO. "Vi har også udbetalt over 27 milliarder dollar til aktionærerne i form af tilbagekøb af aktier og dividende. På baggrund af vores tillid til Apples fremtid og værdien af vores aktiebeholdning har vores bestyrelse godkendt yderligere 75 milliarder dollar til tilbagekøb af aktier. Vi hæver også vores kvartalsvise dividende for syvende gang på mindre end syv år.”
Som en afspejling af den godkendte stigning har Apples bestyrelse annonceret en kontant dividende på 0,77 dollar pr. almindelig aktie i virksomheden, en stigning på 5 %. Dividenden udbetales den 16. maj 2019 til aktieindehavere registreret pr. 13. maj 2019.
Ledelsen og bestyrelsen vil fortsætte med at gennemgå elementerne i kapitalafkastordningen jævnligt og har planer om at komme med en opdatering af ordningen hvert år.
Apple meddeler følgende vejledende tal for tredje kvartal af regnskabsåret 2019:
  • omsætning på mellem 52,5 og 54,5 mia. dollar
  • bruttoresultat på mellem 37 og 38 %
  • driftsomkostninger på mellem 8,7 og 8,8 mia. dollar
  • andre indtægter/(omkostninger) på 250 mio. dollar
  • skatteprocent på ca. 16,5 %
Apple leverer direkte streaming af konferenceopkaldet om kvartalsregnskabet for 2. kvartal af 2019 kl. 23.00 dansk tid den 30. april 2019 på www.apple.com/investor/earnings-call/. Denne webcast vil derefter være tilgængelig i omkring to uger.
Apple offentliggør med jævne mellemrum oplysninger til investorer på apple.com og på investor.apple.com. Disse oplysninger omfatter pressemeddelelser og andre oplysninger om den økonomiske situation, rapporter, der er indleveret eller opgivet til SEC, oplysninger om selskabsledelse og detaljerede oplysninger i forbindelse med den årlige generalforsamling for aktionærer.
Denne pressemeddelelse indeholder udtalelser, der kan karakteriseres som “fremadrettede udtalelser”, således som de er defineret i den amerikanske lov U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Disse fremadrettede udtalelser omfatter – men er ikke begrænset til – virksomhedens forventede omsætning, bruttoresultat, driftsomkostninger, andre indtægter/(omkostninger), skatteprocent og kapitalafkastordninger. Disse udtalelser er behæftet med risici og usikkerheder, og de faktiske resultater kan variere. Risici og usikkerheder omfatter, men er ikke begrænset til: påvirkningen fra globale og regionale økonomiske forhold på virksomhedens forretning, herunder påvirkninger af kunders og virksomheders købsbeslutninger; virksomhedens konkurrenceevne på markeder, der er yderst konkurrenceprægede og underlagt hurtige teknologiske ændringer; virksomhedens evne til i rette tid at håndtere hyppige produkt- og tjenestelanceringer og -overgange, herunder levering til markedet, og stimulere kundernes efterspørgsel på nye produkter, tjenester og teknologiske innovationer; den eventuelle virkning af ændringer i udbuddet af produkter og tjenester og i geografiske områder, valuta eller forhandlere, stigende komponentpriser, stigninger i omkostningerne ved at erhverve og levere indhold til selskabets tjenester, priskonkurrence, eller lanceringen af nye produkter eller tjenester, inklusive nye produkter eller tjenester med højere omkostningsstruktur, på virksomhedens bruttoresultat; virksomhedens afhængighed af de selskaber, der distribuerer virksomhedens produkter, herunder udbydere af mobildatanetværk og andre forhandlere; risikoen ved lagerbeholdning og andre aktiver i forbindelse med virksomhedens behov for at bestille eller forpligte sig til at bestille produktkomponenter før modtagelsen af kundeordrer; den fortsatte tilgængelighed på acceptable vilkår – eller i det hele taget af visse komponenter, tjenester og nye teknologier, der er vigtige for virksomheden, og som kun er tilgængelige fra en enkelt eller et begrænset antal kilder; den evt. påvirkning af virksomhedens afhængighed af produktion og logistiktjenester leveret af tredjeparter (hvoraf mange er beliggende udenfor USA) på kvaliteten, kvantiteten og prisen på de leverede produkter og tjenester; påvirkningen af virksomhedens økonomiske resultater og omdømme som følge af design- og produktionsfejl i produkter og tjenester; virksomhedens afhængighed af tredjeparters immaterielle rettigheder og digitale indhold, som evt. slet ikke er tilgængeligt for virksomheden på kommercielle, rimelige vilkår; virksomhedens afhængighed af tredjepartssoftwareudvikleres support i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af softwareprogrammer og -tjenester til virksomhedens produkter; den potentielle betydning af ufavorable retssager, hvis f.eks. virksomheden får en dom for at have krænket andres immaterielle rettigheder; betydningen af ændringer i love og bestemmelser, der har indflydelse på virksomhedens aktiviteter, herunder virksomhedens evne til at tilbyde produkter eller tjenester til kunder i forskellige områder; virksomhedens evne til at håndtere risici forbundet med virksomhedens internationale aktiviteter, herunder overholdelse af love og bestemmelser, der påvirker virksomhedens internationale aktiviteter; virksomhedens evne til at håndtere risici forbundet med virksomhedens butikker; virksomhedens evne til at håndtere risici forbundet med virksomhedens investeringer i nye forretningsstrategier og virksomheder; påvirkningen af virksomhedens forretning og omdømme som følge af informationsteknologiske systemfejl, netværksforstyrrelser eller tab af, uautoriseret adgang til eller udlevering af fortrolige oplysninger; virksomhedens evne til at overholde love og bestemmelser for beskyttelse af data; fortsat beskæftigelse og tilgængelighed af nøglepersoner i ledelsen og centrale medarbejdere; politiske begivenheder, internationale handelstvister, krig, terrorisme, naturkatastrofer, problemer med offentlig sundhed og andre forretningsmæssige omstændigheder, der kan afbryde forsyninger og leverancer og mindske efterspørgslen på virksomhedens produkter; finansielle risici, herunder valutabevægelser, kreditrisici og -ændringer i markedsværdien for virksomhedens investeringsportefølje; samt ændringer i skattesatser og forelæggelse af yderligere skattemæssige forpligtelser. Der kan findes flere oplysninger om de potentielle faktorer, der kan få betydning for virksomhedens økonomiske resultater, i afsnittene “Risk Factors” og “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” i virksomhedens seneste periodiske rapporter, der er indleveret til SEC, på Form 10-K og Form 10-Q samt senere rapporter. Virksomheden forpligter sig ikke til at opdatere nogen fremadrettede udtalelser eller oplysninger, som er gældende på de respektive datoer.

Pressekontakt:


Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

33 42 22 36

Martin Lund Nielsen

media.dk@apple.com

33 42 22 36

Kontakter til investorer

Nancy Paxton

Apple

paxton1@apple.com

+1 (408) 974-5420

Matt Blake

Apple

mattblake@apple.com

+1 (408) 974-7406

    © 2019 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc. Andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.