PRESSEMEDDELELSER 30. juli 2019

Apple offentliggør resultatet for 3. kvartal

Virksomhedsomsætningen sætter rekord for juni kvartal

Ny rekordhøj omsætning fra tjenester

Cupertino, Californien – 30. juli 2019 – Apple præsenterede i dag resultatet for tredje kvartal af virksomhedens regnskabsår, der sluttede 29. juni 2019. Virksomheden havde en omsætning på 53,8 mia. dollar, hvilket er en stigning på 1 procent i forhold til samme kvartal sidste år, og en kvartalsindtjening på 2,18 dollar pr. udvandet aktie, svarende til et fald på 7 procent. 59 % af kvartalets omsætning stammede fra internationalt salg.
“Dette var vores bedste junikvartal nogensinde – drevet af en rekordhøj omsætning fra tjenester, stigende vækst fra wearables, stærke resultater fra iPad og Mac og en kraftig stigende tendens inden for iPhone,” sagde Tim Cook, Apples CEO. “Resultaterne er lovende på tværs af alle vores geografiske segmenter, og vi kan se trygt se fremtiden i møde. Resten af kalenderåret 2019 bliver en spændende periode med store lanceringer på alle vores platforme, nye tjenester og flere nye produkter.”
“Vores år-til-år-resultat var bedre sammenlignet med marts kvartal med en stærk pengestrøm fra driftsaktiviteter på 11,6 milliarder dollar,” sagde Luca Maestri, Apples CFO. "Vi sendte over 21 mia. dollar retur til aktionærerne i løbet af kvartalet, inklusive 17 mia. dollar gennem tilbagekøb på det åbne marked af næsten 88 millioner Apple-aktier og 3,6 mia. dollar i dividende og tilsvarende." 
Apple meddeler følgende vejledende tal for 4. kvartal af regnskabsåret 2019:
  • omsætning på mellem 61 og 64 mia. dollar
  • bruttofortjeneste på mellem 37,5 og 38,5 %
  • driftsomkostninger på mellem 8,7 og 8,8 mia. dollar
  • andre indtægter/(udgifter) på 200 mio. dollar
  • skatteprocent på ca. 16,5 %
Apples bestyrelse har annonceret en kontant dividende på 0,77 dollar pr. ordinær aktie i virksomheden. Dividenden udbetales den 15. august 2019 til aktionærerne registreret pr. 12. august 2019.
Apple leverer direkte streaming af pressekonferencen om regnskabet for 3. kvartal 2019 kl. 23.00 dansk tid den 30. juli 2019 på www.apple.com/investor/earnings-call/. Webcasten vil også være tilgængelig i omkring to uger derefter.
Apple offentliggør med jævne mellemrum oplysninger til investorer på apple.com og på investor.apple.com. Disse oplysninger omfatter pressemeddelelser og andre oplysninger om den økonomiske situation, rapporter, der er indleveret eller opgivet til SEC, oplysninger om selskabsledelse og nærmere oplysninger i forbindelse med den årlige generalforsamling for aktionærer.
Denne pressemeddelelse indeholder udtalelser, der kan karakteriseres som “fremadrettede udtalelser”, således som de er defineret i den amerikanske lov U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Disse fremadrettede udtalelser omfatter – men er ikke begrænset til – virksomhedens forventede omsætning, bruttofortjeneste, driftsomkostninger, andre indtægter/(udgifter), skatteprocent og kapitalafkastsordninger. Disse udtalelser er behæftet med risici og usikkerheder, og de faktiske resultater kan variere. Risici og usikkerheder omfatter, men er ikke begrænset til: påvirkningen fra globale og regionale økonomiske forhold på virksomhedens forretning, herunder påvirkninger af kunders og virksomheders købsbeslutninger; virksomhedens konkurrenceevne på markeder, der er yderst konkurrenceprægede og underlagt hurtige teknologiske ændringer; virksomhedens evne til i rette tid at håndtere hyppige produkt- og tjenestelanceringer og -overgange, herunder levering til markedet, og stimulere kundernes efterspørgsel på nye produkter, tjenester og teknologiske innovationer; den eventuelle virkning af ændringer i udbuddet af produkter og tjenester og i geografiske områder, valuta eller forhandlere, stigende komponentpriser, stigninger i omkostningerne ved at erhverve og levere indhold til selskabets tjenester, priskonkurrence, eller lanceringen af nye produkter eller tjenester, inklusive nye produkter eller tjenester med højere omkostningsstruktur, på virksomhedens bruttoresultat; virksomhedens afhængighed af de selskaber, der distribuerer virksomhedens produkter, herunder udbydere af mobildatanetværk og andre forhandlere; risikoen ved lagerbeholdning og andre aktiver i forbindelse med virksomhedens behov for at bestille eller forpligte sig til at bestille produktkomponenter før modtagelsen af kundeordrer; den fortsatte tilgængelighed på acceptable vilkår – eller i det hele taget af visse komponenter, tjenester og nye teknologier, der er vigtige for virksomheden, og som kun er tilgængelige fra en enkelt eller et begrænset antal kilder; den eventuelle påvirkning af virksomhedens afhængighed af produktion og logistiktjenester leveret af tredjeparter (hvoraf mange er beliggende udenfor USA) på kvaliteten, kvantiteten og prisen på de leverede produkter og tjenester; påvirkningen af virksomhedens økonomiske resultater og omdømme som følge af design- og produktionsfejl i produkter og tjenester; virksomhedens afhængighed af tredjeparters immaterielle rettigheder og digitale indhold, som evt. slet ikke er tilgængeligt for virksomheden på kommercielle, rimelige vilkår; virksomhedens afhængighed af tredjepartssoftwareudvikleres support i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af softwareprogrammer og -tjenester til virksomhedens produkter; den potentielle betydning af ufavorable retssager, hvis f.eks. virksomheden får en dom for at have krænket andres immaterielle rettigheder; betydningen af ændringer i love og bestemmelser, der har indflydelse på virksomhedens aktiviteter, herunder virksomhedens evne til at tilbyde produkter eller tjenester til kunder i forskellige områder; virksomhedens evne til at håndtere risici forbundet med virksomhedens internationale aktiviteter, herunder overholdelse af love og bestemmelser, der påvirker virksomhedens internationale aktiviteter; virksomhedens evne til at håndtere risici forbundet med virksomhedens butikker; virksomhedens evne til at håndtere risici forbundet med virksomhedens investeringer i nye forretningsstrategier og virksomheder; påvirkningen af virksomhedens forretning og omdømme som følge af informationsteknologiske systemfejl, netværksforstyrrelser eller tab af, uautoriseret adgang til eller udlevering af fortrolige oplysninger; virksomhedens evne til at overholde love og bestemmelser for beskyttelse af data; fortsat beskæftigelse og tilgængelighed af nøglepersoner i ledelsen og centrale medarbejdere; politiske begivenheder, internationale handelstvister, krig, terrorisme, naturkatastrofer, problemer med offentlig sundhed og andre forretningsmæssige omstændigheder, der kan afbryde forsyninger og leverancer og mindske efterspørgslen på virksomhedens produkter; finansielle risici, herunder valutabevægelser, kreditrisici og -ændringer i markedsværdien for virksomhedens investeringsportefølje; samt ændringer i skattesatser og forelæggelse af yderligere skattemæssige forpligtelser. Der kan findes flere oplysninger om de potentielle faktorer, der kan få betydning for virksomhedens økonomiske resultater, i afsnittene “Risk Factors” og “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” i virksomhedens seneste periodiske rapporter, der er indleveret til SEC, på Form 10-K og Form 10-Q samt senere rapporter. Virksomheden forpligter sig ikke til at opdatere nogen fremadrettede udtalelser eller oplysninger, som er gældende på de respektive datoer.

Pressekontakt:

Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

33 42 22 36

Martin Lund Nielsen

media.dk@apple.com

33 42 22 36

Kontakter til investorer

Nancy Paxton

Apple

paxton1@apple.com

+1 (408) 974-5420

Tejas Gala

Apple

tgala@apple.com

+1 (669) 227-2402

    © 2019 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc. Andre firma- og produktnavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.