Artikel 13. august 2019

Reetablering af levesteder i kølvandet på guldgravning

Guldgraver Tod Bauer.
Guldgraver Tod Bauer har bygget en høj flodvæg langs en del af Gold Creek i Alaska for at sørge for et stabilt levested for laks. “Minedrift er for mig det samme som at drive et mindre landbrug,” siger han, “man har respekt for det, man laver, så man vil gerne gøre det rigtige.”
I Alaska-Yukon-regionen er laks lige så værdifulde som guld. 
Der er hundredvis af små og store minedriftsselskaber i Alaska, som aktivt producerer guld i USA. Guldgravningsområderne ligger langs floder og vandløb, hvor minearbejderne genoptager jagten på guldklumper eller finguld, der ikke blev fundet under Yukons Klondike-guldfeber i slutningen af 1890’erne.
Siden 1991 er 12 stillehavslakseløb imidlertid blevet registreret under den amerikanske lov om beskyttelse af udryddelsestruede arter (ESA). Disse ruter, som laksene bruger til at svømme til deres gydesteder hvert år, ligger ofte side om side med guldgravningsområder.
“For vores folk er laks absolut den allervigtigste del af hele miljøet,” siger Allen Edzerza, talsmand for Tahltan Nation og rådgiver for British Columbia First Nations Energy and Mining Council. “Men … som følge af jagten på metaller ser vi nu dybe ar i landskabet.”
Lakseløb ved Russian River Falls.
Siden 1991 er 12 stillehavslakseløb blevet registreret under den amerikanske lov om beskyttelse af udryddelsestruede arter.

“Vi har faktisk skabt et virkelig stabilt genopretningsprogram, hvilket mange mineselskaber ikke gør.”

Allen Edzerza, talsmand for Tahltan Nation og rådgiver for British Columbia First Nations Energy and Mining Council.
Allen Edzerza, talsmand for Tahltan Nation og rådgiver for British Columbia First Nations Energy and Mining Council, håber, at lokale minearbejdere, First Nations-ledere og embedsmænd kan arbejde sammen om at beskytte og genopbygge laksens levesteder i regionen.
Årsagerne til ESA-klassificeringen er ikke begrænset til minedrift. I regionen findes også skovhugst, urbanisering, rekordstore skovbrande og jordskred, så lakseløbene har ikke en chance. Men RESOLVE, en nonprofitorganisation, der tackler nogle af verdens mest kritiske udfordringer igennem innovative, uventede partnerskaber, vil gerne finde frem til en løsning. 
Deres forslag: At kombinere genoptaget minedrift med reetablering for at forbedre vandløbene og åbne dem igen, så laks, stalling og andre fiskearter kan vende tilbage.
Siden RESOLVE introducerede Salmon Gold-partnerskabet tilbage i 2017, har organisationen skabt forbindelser imellem lokale guldgravere, miljøforkæmpere og offentlige instanser for at rette op på de skader, der er opstået efter den historiske minedrift i regionen. Apple – som bruger små mængder guld i elektroniske komponenter på tværs af sine produkter – og den globale luksusjuveler Tiffany & Co. vil købe guld af disse minedriftsselskaber, som har forpligtet sig til at genoprette og forbedre det landskab, de arbejder i, når de er færdige.
“Der er en klar konflikt mellem minedrift og laks,” siger Stephen D’Esposito, CEO for RESOLVE. “Salmon Gold fungerer som en fredsaftale mellem de to. Det er et sted, hvor de tre sektorer kan mødes og arbejde sammen: Reetableringsorganisationerne, First Nations og minebranchen.”
“Efterhånden som vi fortsat øger vores brug af genbrugte materialer, leder vi efter innovative og ansvarlige måder at indkøbe guld på,” siger Paula Pyers, Apples chef for Supplier Responsibility. “Vores partnerskab med Tiffany, som er banebrydende inden for indkøb fra bæredygtige kilder, og RESOLVE sikrer, at Salmon Gold kan blive et eksempel på, hvordan branchen kan udvikle sig.”
Guldgravning i Alaska.
Nu hvor branchen er blevet mere opmærksom på deres effekt på miljøet, bruger guldgravere i Alaska og Yukon ikke længere kemikalier som kviksølv til at adskille guld fra andre aflejringer i deres områder.
Jack Wade Creek.
En del af Jack Wade Creek i Fortymile Mining District, som guldgraverne Dean og Chris Race har reetableret.
Efter indgåelsen af Salmon Golds første genoprettelsesaftale i den historiske mineby Chicken i Alaska, blev Edzerza hvervet af D’Esposito som Salmon Golds udsendte i Yukon og British Columbia, og han udviklede vigtige relationer til både guldgravere, de lokale myndigheder og First Nations-ledere i området.    
“Hvis vi kan udarbejde pilotprojekter til reetablering, så man kan se, om man faktisk kan skabe det rette miljø, som fiskene kan leve og yngle i,” siger Edzerza, “hvis vi kan gøre det på mindre skala, så er spørgsmålet, om man kan gøre det med en langsigtet vision på fem til ti år og se et helt vandskel reetableret på behørig vis, så vi kan reetablere laksebestanden.” 
I Chicken var de lokale guldgravere Dean og hans søn Chris Race allerede i gang med at reetablere Jack Wade Creek i Fortymile Mining District, da RESOLVE kontaktede dem. “Vi har faktisk skabt et virkelig stabilt genoprettelsesprogram, hvilket mange mineselskaber ikke gør,” siger Dean.
“Hele Jack Wade er fyldt med bunker af affaldsmaterialer, og Moder Jord vil tage det hele tilbage en dag, men det kommer til at tage et par hundrede år,” siger han. “Det eneste, vi gør, er at fremskynde processen … når jeg er færdig, kommer det til at ligne en park.” 
På tværs af regionen udvikler Salmon Gold-mineselskaberne en bæredygtig model, som fremtidige selskaber kan følge. 
Peter Wright, Edzerzas nevø, driver et mineområde ved Sulphur Creek nær Dawson City, og han har deltaget i minearbejde i området, siden han var 18 år. “Da jeg startede i branchen, tænkte man ikke så meget over miljøet,” indrømmer Wright. “Vi er alle ved at blive mere opmærksomme på, hvad vi laver her, og der sker store forandringer – f.eks. undgår vi at bruge kviksølv eller kemikalier. Vi forsøger at rense jorden så meget som muligt, og vi hjælper naturen med at finde fodfæste igen.” 
Wright råder over et stort område. Bunker af overfladejord tårner sig op over permafrosten, imens grønne pletter viser sig langs hans arbejdsområde. 
“Vi befinder os ved flere laksefloders udspring, og Yukon River er selvfølgelig en af dem,” siger Wright. “I stedet for at efterlade [hullet] åbent, lade det hele erodere og lade vandløbene stoppe til med slam, hvilket påvirker laksenes gydeområder… er alt, hvad vi gør i vores indsats at reetablere området for at hjælpe jorden med at komme sig. Ikke kun efter vores mineaktiviteter, men også dem, der fandt sted for hundrede år siden.” 
Guldgraver Peter Wright.
Peter Wright er den seneste guldgraver, der underskriver en Salmon Gold-genoprettelsesplan.
Opvarmet guld, der hældes i barrer.
Fragmenter af finguld fra Jack Wade Creek skal opvarmes og hældes i barrer, inden de sendes til et raffinaderi.
Guldbarre.
Til efteråret vil Salmon Gold blive en del af Apples forsyningskæde og kunne spores fra mineområdet til raffinaderiet ved hjælp af blockchain-teknologi.
Til dato har RESOLVE sikret genoprettelsesplaner med tre mineselskaber i Alaska og Yukon, og adskillige andre er under overvejelse til næste sommer. Ved minedriftssæsonens afslutning forudsiger organisationen tilvejebringelse af over 28 kilo af partnerskabets varemærkebeskyttede Salmon Gold i år, hvilket er 0,7 kilo mere end sidste år. Til efteråret vil alt Salmon Gold, der bliver en del af Apples forsyningskæde, kunne spores fra mineområdet til raffinaderiet ved hjælp af blockchain-teknologi.
Salmon Golds partnere vil fortsætte med at finjustere projektet, så de en dag måske kan levere en plan, som andre kan bruge til at ændre, hvordan de arbejder i branchen. I mellemtiden vil Edzerza fortsætte sin indsats som udsendt i Yukon og British Columbia, hvor RESOLVE leder efter nye partnere.
“Vi har et æreværdigt ansvar for at forvalte det miljø, som udgør vores forfædres land, så fremtidige generationer kan opleve det på samme måde, som vores forfædre gjorde,” siger Edzerza. 

Mediemateriale

Billeder af Salmon Gold

Pressekontakt:

Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

33 42 22 36

Martin Lund Nielsen

media.dk@apple.com

33 42 22 36