PRESSEMEDDELELSER 21. juli 2020

Apple forpligter sig til, at deres forsyningskæde og produkter vil være 100 % CO2-neutrale i 2030

Virksomheden, hvis driftsaktiviteter allerede er CO2-neutrale på verdensbasis, planlægger at gøre sin samlede CO2-udledning neutral 20 år tidligere end IPCC-målsætningerne

Vindmøller på vindmølleanlægget i Montague i Oregon, USA.
Vindmølleanlægget i Montague i Oregon, USA, er et af Apples største projekter med 200 megawatts, og det forsyner Apples datacenter i Prineville.
Cupertino, Californien – Apple har i dag offentliggjort sin plan om at blive CO2-neutral på tværs af alle forretningsaktiviteter, produktionsforsyningskæden og produkternes livscyklus i 2030. Den globale drift af virksomheden er allerede i dag CO2-neutral, og denne nye forpligtelse betyder, at i 2030 vil hver eneste Apple-enhed, der sælges, være energineutral.
“Virksomheder har omfattende muligheder for at hjælpe med et skabe en mere bæredygtig fremtid, som er bygget på vores fælles omsorg for den verden, vi deler,” sagde Tim Cook, Apples CEO. “De opfindelser, der ligger bag vores miljøindsats, er ikke bare gode for kloden – de har hjulpet os med at gøre vores produkter mere energieffektive og anvende nye kilder til ren energi over hele verden. Klimatiltag kan være grundlaget for en ny æra af innovativt potentiale, jobskabelse og robust økonomisk vækst. Med vores forpligtelse til CO2-neutralitet håber vi at skabe ringe i vandet, som frembringer en meget større forandring.”
Apple leverer detaljerne om deres tilgang til CO2-neutralitet i en udspecificeret plan til andre virksomheder, da flere brancher ønsker at reducere deres indvirkning på klimaforandring. I Apples Environmental Progress Report for 2020, som udgives i dag, beskriver de i detaljer deres planer om at reducere udledninger med 75 % i 2030 og samtidig udvikle innovative løsninger til bortskaffelse af CO2 for de resterende 25 % af deres samlede udledninger. 
Solcellepaneler på et solkraftanlæg.
Over 80 % af den vedvarende energi, som Apple anvender, stammer fra projekter, som Apple selv står bag.
For at understøtte disse og kommende tiltag etablerer Apple en Impact Accelerator, som vil fokusere på investering i virksomheder ejet af minoriteter, hvilket fører til positive resultater i forsyningskæden og i de lokalsamfund, der er uforholdsmæssigt påvirkede af miljørelaterede farer. Denne accelerator er en del af Apples nyligt fremlagte Racial Equity and Justice Initiative på over 650 millioner kr., som fokuserer på tiltag, der omhandler uddannelse, økonomisk ligestilling og forbedringer af det strafferetlige system.
“Vi er stolte af vores miljøindsats og den ambitiøse plan, vi har lagt for fremtiden,” sagde Lisa Jackson, Apples Vice President for Environment, Policy and Social Initiatives. “Systemisk racisme og klimaforandringer er ikke enkeltstående problemer, og de kræver ikke enkeltstående løsninger. Som generation har vi en mulighed for at hjælpe med et skabe en grønnere og mere fair økonomi, hvor vi udvikler helt nye brancher i vores stræben efter at give den næste generation en verden, der er værd at leve i.”

Apples klimaplan

Apples 10 år lange plan vil reducere udledninger med en række innovative handlinger, herunder:
Produktdesign med lav CO2-udledning: Apple vil fortsætte med at øge brugen af genanvendte materialer med lav CO2-udledning i deres produkter, nytænke genanvendelse af produkter og designe produkter, der er så energieffektive som muligt.
 • Apples seneste opfindelse til genanvendelse – en robot, som virksomheden kalder “Dave” – demonterer iPhones Taptic Engine for at få fat i vigtige materialer som sjældne jordmagneter og tungsten og samtidig gøre det muligt at genindvinde stål, næste trin efter serien af “Daisy”-demonteringsrobotter til iPhone. 
 • Virksomhedens Material Recovery Lab i Austin i Texas, USA, som fokuserer på innovativ teknologi til genanvendelse af elektronik, indgår nu partnerskab med Carnegie Mellon University for at videreudvikle deres tekniske løsninger.
 • Alle iPhone-, iPad-, Mac- og Apple Watch-enheder, der blev lanceret i løbet af det sidste år, indeholder genanvendt indhold, herunder 100 % genanvendte sjældne jordarter i iPhones Taptic Engine. Det er helt nyt både for Apple og for smartphones i det hele taget. 
 • Apple reducerede sin CO2-udledning med 4,3 millioner metriske tons i 2019 takket være innovativt design og genanvendt indhold i produkterne. I løbet af de sidste 11 år har Apple reduceret det gennemsnitlige energibehov til brug af deres produkter med 73 %.
Apples nyeste opfindelse til genanvendelse – robotten Dave – henter materiale fra en iPhone-komponent til bedre brug i fremtidige produkter.
Udvidet energieffektivitet: Apple vil finde nye måder at reducere energiforbruget på i virksomhedens faciliteter og hjælpe forsyningskæden med at lave samme omlægning. 
 • Via et nyt partnerskab med Apple vil US-China Green Fund investere over 650 millioner kr. i projekter, der skal accelerere energieffektiviteten for Apples leverandører.
 • Antallet af faciliteter, der deltager i Apples Supplier Energy Efficiency Program, voksede til 92 i 2019. Disse faciliteter forhindrede CO2-udledninger i forsyningskæden på over 779.000 metriske tons årligt. 
 • Sidste år investerede Apple i energieffektivitetsopgraderinger til nye og eksisterende bygninger på over 5,9 millioner kvadratmeter, hvilket reducerede elektricitetsforbruget med næsten en femtedel og sørgede for, at virksomheden sparede over 175 millioner kr. 
En arbejder i toppen af en vindmølle udfører reparationer over 50 meter over jorden.
Apple og 10 af deres leverandører i Kina investerer over 2,2 mia. kroner i at udvikle projekter, der resulterer i i alt 1 gigawatt vedvarende energi via en banebrydende investeringsfond.
Vedvarende energi: Apple vil fortsat bruge 100 % vedvarende energi til deres driftsaktiviteter, fokusere på at lave nye projekter og sørge for, at hele deres forsyningskæde går over til ren energi.
 • Over 70 af Apples leverandører forpligter sig nu til at bruge 100 % vedvarende energi i deres Apple-produktion – det svarer til forpligtelser på næsten 8 gigawatts til produktionen af virksomhedens produkter. Når dette er sket, vil disse forpligtelser forhindre over 14,3 millioner metriske tons CO2e årligt – det svarer til at fjerne over 3 millioner biler fra vejene hvert år.
 • Nye og færdiggjorte projekter i Arizona, Oregon og Illinois i USA gør, at Apples kapacitet for vedvarende energi til drift af virksomheden ligger på over 1 GW – det svarer til over 150.000 hjem om året. Over 80 % af den vedvarende energi, som Apple bruger til sine faciliteter, stammer nu fra projekter, som Apple selv står bag, og det er til nytte for både lokalsamfund og andre virksomheder.
 • På global basis lancerer Apple et af de største nye solfangeranlæg i Skandinavien og to nye projekter, der leverer strøm til underpriviligerede lokalsamfund på Filippinerne og i Thailand.
To medarbejdere i et serverlokale i et af Apples datacentre.
Siden 2014 er alle Apples datacentre blevet forsynet udelukkende af vedvarende energi.
Nytænkte processer og materialer: Apple vil bekæmpe CO2-udledninger med teknologiske forbedringer af de processer og materialer, de skal bruge til deres produkter.
 • Apple støtter udviklingen af verdens første direkte kulstoffrie aluminiumsmeltningsproces via investeringer og samarbejde med to af deres aluminiumleverandører.
 • I dag fortæller virksomheden, at den første portion af dette kulstoffattige aluminium i øjeblikket anvendes i produktionen, der er beregnet til 16" MacBook Pro.
 • Via partnerskaber med deres leverandører reducerede Apple udledninger fra fluorholdige gasser med over 242.000 metriske tons i 2019. Fluorholdige gasser bruges i produktionen af nogle elementer i forbrugerelektronik og kan bidrage til global opvarmning.
En fabriksmedarbejder overvåger smeltningsprocessen på et aluminiumsproduktionsanlæg.
Apple støttede udviklingen af en produktionsmetode til aluminium, som afgiver ilt i stedet for drivhusgasser under smeltningsprocessen.
Kulstofbortskaffelse: Apple investerer i skove og andre naturbaserede løsninger over hele verden for at fjerne kulstof fra atmosfæren.
 • Apple offentliggør i dag en banebrydende fond til kulstofløsninger, som skal investere i genetablering og beskyttelse af skove og naturlige økosystemer over hele verden. 
 • I partnerskab med Conservation International vil virksomheden investere i nye projekter, der bygger på indsigt fra eksisterende arbejde som genetablering af nedbrudte savanner i Kenya og et livsvigtigt mangrove-økosystem i Colombia. Mangrover beskytter kysterne og hjælper med at understøtte levevilkårene for lokalsamfundene, hvor de vokser, og de kan også lagre op til 10 gange mere kulstof end en typisk skov på land. 
 • Gennem samarbejdet med The Conservation Fund, WWF og Conservation International har virksomheden beskyttet og forbedret administrationen af over 400.000 hektar skove og naturlige klimaløsninger i Kina, USA, Colombia og Kenya.
Apple samarbejder med regeringer, virksomheder, ikke-statslige organisationer og forbrugere over hele verden for at støtte politikker, som forbedrer beskyttelsen af miljøet og overgangen til ren energi, hvilket virksomheden anser for at være en essentiel komponent i kampen mod global opvarmning. Du kan læse virksomhedens fulde plan og information om, hvordan den måler sin CO2-udledning, i deres Environmental Progress Report for 2020. Fremgangen i deres forhandleres indsats findes i apple.com/environment
Del artikel

Billeder af Apples CO2-neutralitetsinitiativer

Pressekontakt

Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

33 42 22 36

Martin Lund Nielsen

media.dk@apple.com

33 42 22 36