Express Replacement Service -palvelun käyttöehdot

Seuraavia ehtoja sovelletaan pikavaihtopalveluun (Express Replacement Service, ”ERS”), jota tarjotaan yhdessä sellaisten palveluiden kanssa, jotka eivät kuulu Applen rajoitetun takuun, AppleCare Protection Plan -sopimuksen tai AppleCare+-sopimuksen piiriin. Tämä palvelu ei muulla tavalla vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

i. Jos Apple päättää, että tuotteesi on oikeutettu ERS-palveluun, ja päätät tilata ERS-palvelun antamalla luottokorttitietosi Applelle, Apple toimittaa vaihtotuotteen ilmoittamaasi paikkaan. Sitoudut palauttamaan tuotteen siten, että Apple saa sen kymmenen (10) päivän kuluessa siitä, kun Apple lähetti korvaavan tuotteen (”Palautusjakso”). Sinun on palautettava alkuperäinen tuote vaihtotuotteen pakkauksessa Applen ohjeiden mukaan. Apple pitää alkuperäisen tuotteen ja sinä pidät vaihtotuotteen.

ii. ERS-palvelua käytettäessä Apple veloittaa luottokortiltasi vaihtotuotteen lähetyshetkellä ERS-maksun, joka on kuvattu alla kuvatuilla tuotepalvelun usein kysyttyjen kysymysten verkkosivuilla (”Palvelun usein kysytyt kysymykset”). Apple asettaa vaihtotuotteen lähetyshetkellä luottokortillesi varauksen, joka vastaa palvelun usein kysytyissä kysymyksissä kuvattua uuden korvaavan tuotteen arvoa (” korvaavan vaihto tuotteen arvo”). Apple pitää yllä tätä varausta ja veloittaa sitä vastaan asianmukaisen summan, jos takuun ulkopuoliseen huoltoon oikeuttamaton alkuperäinen tuote vahingoittuu tai alkuperäinen tuote katoaa tai muun Applelle kuuluvan summan. Korjaukset katsotaan takuun ulkopuolisiksi silloin, kun

  • tuote ei enää kuulu Apple-takuun, AppleCare-huoltosopimuksen tai kuluttajansuojalain piiriin
  • ilmoittamasi ongelma johtuu vahingosta johtuvasta vauriosta tai luvattomista muokkauksista tai jos kyseinen vahingosta johtuva vaurio tai luvattomat muokkaukset estävät Applea käsittelemästä ilmoittamaasi ongelmaa.
    TuoteHuollon usein kysytyt kysymykset
    Tuote
    iPhone
    Huollon usein kysytyt kysymykset

iii. Jos Apple saa alkuperäisen tuotteen palautusjakson aikana kunnossa, jossa se ei ole oikeutettu takuun ulkopuoliseen huoltoon, luottokortiltasi veloitetaan palvelun usein kysytyissä kysymyksissä kuvattu ylimääräinen summa, joka vastaa uuden korvaavan tuotteen arvon (” korvaavan vaihto tuotteen arvo”) ja takuun ulkopuolisen huollon maksun erotusta. Tuotteita, jotka eivät ole oikeutettuja takuun ulkopuoliseen huoltoon, ovat esimerkiksi tuotteet, jotka ovat käyttökelvottomia luvattomien muutosten vuoksi tai vioittuneita vakavan vahingon seurauksena, kuten useaan osaan hajonneet tuotteet.

iv. Jos alkuperäinen tuote palautetaan Applelle palautusjakson aikana, luottokortillesi palautetaan loput vaihtotuotteen arvosta sen jälkeen, kun kaikki veloitettavat maksut on vahvistettu maksetuiksi. Jos Apple ei saa alkuperäistä tuotetta palautusjakson aikana, luottokortiltasi veloitetaan vaihtotuotteen arvo. Tässä kuvatut maksut ja veloitukset eivät sisällä veroja.

v. Lisäehdot. Tässä esitettyjen ehtojen lisäksi palveluun sovelletaan osoitteessa apple.com/fi/legal/sales-support/terms/repair/generalservice/servicetermsfi/ esitettyjä Applen korjausehtoja.

vi. Maakohtaiset eroavaisuudet. Seuraavat maakohtaiset eroavaisuudet ovat voimassa, jos ne ovat epäyhtenäiset minkä tahansa näiden ehtojen muun osan kanssa:

a) Australia: Näissä ehdoissa sinulle suodut sopimusperusteiset oikeudet palautusten, hyvitysten ja takuiden osalta täydentävät lakisääteisiä oikeuksiasi, joihin saatat olla oikeutettu Competition and Consumer Act 2010 (Cth) -lain sekä muiden sovellettavien australialaisten kuluttajansuojalakien ja -säännösten perusteella. Tuotteillamme on takuita, joita ei voida sulkea pois Australian kuluttajansuojalakien nojalla. Vakavissa tuotevioissa olet oikeutettu tuotteen korjaukseen, korvaavaan tuotteeseen tai hyvitykseen sekä korvaukseen muista kohtuullisesti katsottuna ennustettavissa olevista vahingoista tai menetyksistä. Lisäksi sinulla on oikeus tuotteen korjaukseen tai korvaamiseen, mikäli tuote ei ole laadultaan hyväksyttävä, mutta vikaa ei silti voida katsoa vakavaksi tuoteviaksi.”

120121 ERS OOW – Finnish