Korporátní týmy

K řízení výjimečné firmy jsou potřeba výjimeční lidé.

Zaměstnanci Apple se dívají na kolegův MacBook a připravují se na poradu.

Ve firmě, kde se všechno stále dynamicky mění, nebudete stagnovat ani vy. Řízení unikátní globální společnosti je obrovská výzva, takže s námi budete vymýšlet nové způsoby, jak podporovat naši organizaci a udržovat fiskální odpovědnost vůči našim investorům. Jelikož je Apple společensky odpovědná firma, znamená to, že prostřednictvím své vedoucí pozice přispíváme ke změnám ve světě.

Melody vám pomáhá dostat se tam, kam potřebujete. Melody
Melody, členka bezpečnostního týmu Apple, spolupracuje se svými kolegy

Když se zeptáte Melody, řekne vám, že nejlepší zákaznické služby v celé společnosti Apple poskytuje její bezpečnostní tým. Pracuje jako supervizorka péče o zákazníky a bezpečnosti v Apple Parku v Cupertinu. Je součástí týmu, který se stará o bezpečí zaměstnanců Apple, ale taky radí návštěvníkům, kam mají jít, a stará se o řadu dalších záležitostí souvisejících s provozem areálu. Ve své roli má příležitost návštěvníky vřele uvítat a navazovat dlouhodobé vztahy s lidmi, které tu potkává pravidelně. Po povýšení ze specialistky na supervizorku teď Melody školí další členy svého týmu. „Chci, aby všichni z týmu věděli, že tady mají příležitost k růstu. Ráda někomu pomůžu dostat se tam, kde jsem teď já, protože chci, aby můj tým byl úspěšný.“

Najděte si tým, ve kterém začnete psát svůj vlastní příběh.

Information Systems and Technology

Jak 130 000 zaměstnanců komunikuje mezi sebou, s dodavateli a s víc než miliardou zákazníků po celém světě? Spoléhají se na nervové centrum společnosti Apple – oddělení informačních systémů a technologií (IS&T). Mohli by se spoléhat i na vás. V tomto týmu budete pomáhat navrhovat a spravovat rozsáhlé systémy, na kterých běží takové služby jako Apple Pay a web Apple nebo které zajišťují provádění výrobních, logistických a maloobchodních operací a jejichž prostřednictvím jsou řízeny všechny naše pobočky. Tým IS&T taky vyvíjí a spravuje naše datová centra po celém světě. Mezi možné oblasti práce patří vývoj webových aplikací, vývoj backendových systémů, vývoj softwaru pro mobilní zařízení, informatika a aplikované strojové učení, zajišťování kvality softwaru, bezpečnostní inženýrství, projektování sítí, doručování obsahu, provoz datových center a podpora balíčků pro SAP a Oracle.

Podívejte se na volné pozice v týmu Information Systems and Technology

Finance

Tak jako naše produkty tvoří hodnotu pro naše zákazníky, tento tým tvoří hodnotu pro společnost Apple a její akcionáře. Dosahuje toho prostřednictvím spolupráce s ostatními týmy na efektivnějších investičních strategiích a řízení rizik, čímž podporuje růst společnosti Apple z pohledu tržeb i celkového hospodářského výsledku. Mezi možné oblasti práce patří finanční plánování, prognózy a analýzy, správa daní, finanční správa, interní audit, fúze a akvizice a účetnictví.

Podívejte se na volné pozice v týmu Finance

Legal

Apple je společnost, která vynalézá celé kategorie produktů a oborů nebo zásadně mění jejich pojetí. Proto potřebuje tým, který dokáže řešit výzvy v podobě jedinečných a často dosud neprozkoumaných aspektů práva a právních předpisů. Toto oddělení zajišťuje celosvětovou podporu pro všechny naše produkty a společnosti, dohlíží na dodržování vysokých etických a podnikových standardů společnosti Apple a také chrání naše duševní vlastnictví. Mezi možné oblasti práce patří podnikové právo, služby právních asistentů, právní činnosti, řízení projektů a administrativa.

Podívejte se na volné pozice v týmu Legal

People

Staňte se členem tohoto týmu a pomozte nám objevovat a rozvíjet nejdůležitější zdroje firmy – naše lidi. Společně budeme hledat ve všech zemích celého světa a budovat kolektiv talentovaných perfekcionistů, idealistů a vynálezců. Vaše práce bude mít ještě jeden efekt – Apple bude díky své snaze o rozmanitost stále tou nejinovativnější společností světa, otevřenou všem lidem bez ohledu na jejich původ i směřování. A to je jen začátek, protože tento tým se stará o zaměstnance Apple v průběhu celé jejich kariéry, zajišťuje jejich neustálý profesní rozvoj a podporuje je v práci i v osobním životě. Mezi možné oblasti práce patří nábor, řízení a rozvoj talentů, začleňování a rozmanitost, zaměstnanecké benefity a mzdové odměňování.

Podívejte se na volné pozice v týmu People

Learning and Development

Máme jedinečné programy vzdělávání a rozvoje, přesně jak byste od Apple očekávali. Tento tým vytváří, dolaďuje a dodává vzdělávací plány, které jsou k dispozici v celé společnosti Apple a v některých případech i pro externí partnery. Někteří členové týmu se zaměřují na věci, které jsou ohledně firemní kultury, vedení a hodnot společnosti Apple jedinečné. Ostatní se věnují vymezování a posilování důležitých oblastí technického know-how. Pojďte nám pomáhat s vytvářením smysluplných a podnětných způsobů vzdělávání, které lidi informují, inspirují a vzdělávají. Mezi možné oblasti a náplně práce patří profesní vzdělávání, organizační rozvoj, technické školení, prodejní školení, tvorba obsahu a vzdělávací analytika.

Podívejte se na volné pozice v týmu Learning and Development

Global Security

Tento tým se stará o zabezpečení těch nejcennějších aktiv společnosti Apple: našich lidí a našich inovací. Apple jako jedna z nejsledovanějších společností na světě má rozsáhlé a jedinečné bezpečnostní potřeby. Tento tým vyvíjí řešení problémů od fyzického zabezpečení našich objektů až po ochranu našeho dodavatelského řetězce. Mezi možné oblasti práce patří bezpečnostní služby, provoz, vyšetřování, právní služby, analýzy, řízení projektů a řízení programů.

Podívejte se na volné pozice v týmu Global Security
Sheena před budovou areálu Beats v Los Angeles

Pro Sheenu představuje každý den příležitost, jak uspět.

Jaká je vaše role?

Jako členka týmu Real Estate and Development ve společnosti Apple oficiálně koordinuji provoz v našem areálu Beats v Los Angeles. Nejvíc mě ale baví, jak se moje role každý den mění. Mám pořád něco nového a vzrušujícího na práci, od zařizování služebních cest až po spolupráci s týmem Global Security.

Co má na vaši práci vliv?

Mojí vášní je fitness – konkrétně závodní kulturistika. Poté, co jsem zvítězila v několika soutěžích, si kolegové všimli mých pokroků a začali se na mě obracet, abych jim pomohla zlepšit jejich fyzickou kondici a životní styl. Dělá mi velkou radost, když se s nimi můžu podělit o svoje znalosti a pomáhat jim s jejich cíli, co se týče celkového zdraví a kondice. Jsem přesvědčena, že když ze sebe máme dobrý pocit, výsledkem je i pozitivnější pracovní prostředí pro všechny.

Jak se tato pozice liší od jiných pozic, které jste zastávala v minulosti?

Měla jsem to potěšení být jedním z prvních lidí, kteří v roce 2011 nastoupili do pobočky Beats. Dělá mi proto obrovskou radost vědomí, že jsem určitým způsobem přispěla k budování její kultury. Je čest být součástí společnosti, která navzájem propojuje svět technologií a svět zábavy.

Staňte se členem některého z korporátních týmů společnosti Apple a pomozte vytvářet prostředí, ve kterém naši zaměstnanci můžou naplno využívat svůj potenciál.

Information Security

Staňte se jedním z lidí, kteří chrání systémy, infrastrukturu a data společnosti Apple. Členové tohoto týmu monitorují a detekují hrozby, navrhují životní cyklus systémů a aplikací a řídí činnosti v oblasti podpory, dodržování zásad a školení. Mezi možné oblasti práce patří reakce na hrozby, posuzování bezpečnosti, řízení zranitelnosti, bezpečnostní školení, digitální forenzní šetření a bezpečnost dodavatelů.

Podívejte se na volné pozice v týmu Information Security

Environment and Social Initiatives

Při uplatňování našich hodnot týkajících se ochrany životního prostředí a sociální odpovědnosti jsme stejně inovativní jako při vývoji našich produktů. Staňte se členem týmu, jehož náplní práce je vytvářet a řídit iniciativy, které prokazují náš závazek zanechat svět v lepším stavu, než v jakém jsme ho našli. Mezi možné oblasti práce patří životní prostředí, začleňování a rozmanitost, zpřístupnění, ochrana osobních údajů, vzdělávání, zodpovědnost dodavatelů a také zdraví a bezpečnost.

Podívejte se na volné pozice v týmu Environment and Social Initiatives

Policy and Government Affairs

Staňte se vyslancem společnosti Apple, který bude mít na starosti vztahy se státními institucemi z celého světa. Budete pomáhat při vývoji a řízení řady nových iniciativ společnosti Apple, a budete dohlížet na zájmy našich zákazníků a zaměstnanců. Na základě kontaktů s politickými činiteli a zástupci nejrůznějších odvětví tento tým vyvíjí strategie, které společnosti Apple umožňují přinášet další produkty, budovat nové prodejny a vytvářet pracovní místa pro lidi na stovkách míst po celém světě. Mezi možné oblasti práce patří ochrana osobních údajů a bezpečnost, vzdělávání, lidská práva, životní prostředí, vytváření pracovních míst a daňová reforma.

Podívejte se na volné pozice v týmu Policy and Government Affairs

Real Estate and Development

Jelikož neustále rosteme, má tento tým stále spoustu práce. Jeho úkolem je vyhledávat, rozvíjet a spravovat nemovitosti, ve kterých se odrážejí stejné standardy jednoduchosti a elegance jako v našich produktech. Někteří jeho členové cestují po celém světě, hledají nemovitosti té nejvyšší kvality a přetváří je v naše prodejny, kanceláře a specializovaná centra vývoje produktů. Jiní se zase na těchto pracovištích starají o zajištění bezproblémového provozu, aby se ostatní mohli soustředit na to, co umí nejlépe. Mezi možné oblasti práce patří reality, stavební činnost, správa a údržba budov, prostorové plánování, globální dodávky energií, doprava zaměstnanců a pracovní prostředí, zdraví a bezpečnost.

Podívejte se na volné pozice v týmu Real Estate and Development

Dining and Food Services

Tento tým zajišťuje, aby se standardy, díky kterým je Apple jedinečný, promítaly i do oblasti stravování. Zajišťuje vysoce kvalitní a nápaditě připravené ingredience ze zodpovědných zdrojů pro neustále se měnící nabídku mezinárodní kuchyně. Staňte se členem tohoto týmu v restauracích Caffè Macs nebo v jedné z našich firemních kaváren. Mezi možné oblasti práce patří činnosti na pozicích šéfkuchařů, zástupců šéfkuchařů, kuchařů a pomocných kuchařů, řízení provozu restaurace, dozorové činnosti, baristické služby, pokladní služby, řízení projektů a speciální týmy.

Podívejte se na volné pozice v týmu Dining and Food Services

Administration

Tento tým zajišťuje organizaci práce a pracovních týmů, aby se lidé v našem hektickém prostředí mohli plně soustředit jen na své konkrétní úkoly. Můžete působit jako asistenti vedoucích pracovníků, pracovat na recepci, kde budete komunikovat s příchozími zaměstnanci a návštěvníky společnosti Apple a poskytovat jim potřebné informace, nebo se můžete stát koordinátorem nějakého konkrétního týmu. Mezi možné oblasti práce patří recepce, sekretariát, administrativa, koordinace náboru zaměstnanců a koordinace projektů.

Podívejte se na volné pozice v týmu Administration