Uvjeti korištenja usluga Apple Media

Ovi uvjeti predstavljaju ugovor između vas i tvrtke Apple (u daljnjem tekstu: Ugovor). Molimo, pažljivo pročitajte ovaj Ugovor. Kako biste potvrdili vaše razumijevanje i prihvat Ugovora, molimo, kliknite na gumb „Prihvaćam”.

A. UVOD U NAŠE USLUGE

Ovim se Ugovorom uređuje vaše korištenje usluga tvrtke Apple (u daljnjem tekstu: Usluge) putem kojih možete kupiti, steći, licencirati, unajmiti ili se pretplatiti na medije, aplikacije (dalje: Aplikacije) i druge in-app usluge (dalje: Sadržaj). Naše Usluge su: iTunes Store, App Store, iBooks Store, Apple Music i Apple News. Kreiranjem računa za korištenje Usluga u Hrvatskoj određujete navedenu zemlju kao zemlju svog prebivališta u smislu poreznih propisa (dalje: Matična zemlja). Naše Usluge dostupne su vam za korištenje u vašoj Matičnoj zemlji, te u svim ostalim zemljama članicama EU, u kojima privremeno boravite. Za korištenje naših Usluga potreban vam je kompatibilan hardver, softver (zadnja verzija je preporučena, a ponekad i nužna) i pristup internetu (može se naplaćivati naknada). Navedeni faktori mogu utjecati na pružanje naših Usluga.

B. KORIŠTENJE NAŠIH USLUGA

PLAĆANJA, POREZI I POVRATI

Sadržaj dostupan putem naših Usluga možete nabaviti besplatno ili uz plaćanje odgovarajuće naknade, a oba načina se dalje nazivaju „Transakcija”. Na temelju svake Transakcije stječete licencu isključivo za korištenje Sadržaja. Svaka Transakcija je elektronički ugovor između vas i Applea i/ili vas i subjekta koji pruža Sadržaj putem naših Usluga. Međutim, ako ste klijent Apple Distribution International i nabavite Aplikaciju ili knjigu, u takvom slučaju ovlašteni je trgovac Apple Distribution International, što znači da Sadržaj nabavljate od Apple Distribution International koji je za to stekao licencu od Davatelja Aplikacije (kako je niže definiran), odnosno izdavača knjige. Prilikom vaše prve Transakcije zatražit ćemo da odaberete koliko često vas trebamo tražiti lozinku za buduće Transakcije. Ako omogućite Touch ID za Transakcije, tražit ćemo da sve Transakcije ovjeravate otiskom svog prsta. Postavke svoje lozinke možete urediti u bilo kojem trenutku sljedeći ove upute: https://support.apple.com/en-us/HT204030. U slučaju naplatnih Transakcija, Apple će Vam zaračunavati odgovarajuće naknade koristeći sredstvo plaćanja koje ste odabrali (kao što je kreditna kartica, debitna kartica, darovna kartica/kôd ili drugi način plaćanja dostupan u vašoj Matičnoj zemlji), uključujući primjenjive poreze. Ako Sadržaj naručite unaprijed, zaračunat će vam se kada vam se Sadržaj isporuči (osim ako ne otkažete prije dostupnosti Sadržaja). Sukladno lokalnom zakonu, Apple može ažurirati informacije o načinu plaćanja ako mu ih dostavi vaša financijska institucija. Više informacija o načinima naplate Transakcija dostupno je na: http://support.apple.com/kb/HT5582. Suglasni ste primati račune u elektroničkom obliku, uključujući e-mailom. Cijene Sadržaja mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku. Ako tehnički problemi spriječe ili nerazumno odgode dostavu Sadržaja, Vaše isključivo i jedino pravno sredstvo je zamjena Sadržaja ili povrat plaćene cijene, kako odredi Apple. Apple može u svako vrijeme odbiti bilo koji zahtjev za povratom ako otkrije dokaze prijevare, zloporabe prava na povrat ili drugog manipulativnog ponašanja koje daje Appleu osnovu za odgovarajući protuzahtjev. Uvjeti koji se odnose na darovne kartice/kôdove dostupni su ovdje: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/.

Pravo na otkaz: Ako odlučite otkazati svoju narudžbu, možete to učiniti unutar 14 dana od primitka isporuke bez navođenja razloga.

Kako biste otkazali svoju narudžbu, morate nas obavijestiti o svojoj odluci. Kako bismo osigurali da se zahtjev obradi bez odlaganja, preporučujemo da koristite opciju „Prijavite problem“ za otkaz svih narudžbi, osim Apple Music, iTunes Match, Season Pass, Multi-Pass, te neiskorištenih kupnji poklona iTunes Gifts, kupljenih izravno od tvrtke Apple. Očekivane stavke mogu se otkazati kontaktiranjem iTunes podrške. Također možete nas obavijestiti popunjavanjem niže navedenog obrasca za otkaz ili dostavljanjem bilo koje druge jasne izjave. Ako koristite opciju „Prijavi problem“, potvrdu primitka vašeg otkaza dostavit ćemo vam bez odlaganja.

Kako bi vaš otkaz bio dostavljen u roku, morate nam svoju obavijest o otkazu poslati prije isteka 14-dnevnog razdoblja.

Učinci otkaza: izvršit ćemo povrat plaćenog iznosa najkasnije u roku od 14 dana od primitka vaše obavijesti o otkazu. Povrat ćemo izvršiti koristeći isto sredstvo plaćanja koje ste koristili za Transakciju, te nećete snositi nikakve troškove povrata.

Iznimke od prava na otkaz: ne možete otkazati svoju narudžbu za isporuku Sadržaja, ako je isporuka započela na vaš zahtjev uz potvrdu da time gubite pravo na otkaz.

Predložak obrasca za otkaz:

- Prima: Apple Distribution International, iTunes Store Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

- Ovime obavješćujem da jednostrano otkazujem ugovor o sljedećem:

[NAVEDITE BROJ NARUDŽBE, PROIZVOD, UMJETNIKA I VRSTU NARUDŽBE]

- Naručeno dana [NAVEDITE DATUM] / primljeno dana [NAVEDITE DATUM]

- Ime i prezime potrošača:

- Adresa potrošača:

- Adresa e-maila potrošača (opcionalno)

- Datum:

APPLE ID korisnički račun

Za korištenje naših Usluga i pristup Vašem Sadržaju potrebno je imati Apple ID korisnički račun. Apple ID je račun koji koristite u cijelom ekosustavu tvrtke Apple. Vaš je Apple ID vrijedan, te ste vi odgovorni za čuvanje ga u tajnosti i na sigurnome. Apple ne odgovara ni za kakve gubitke koji bi mogli proizaći iz neovlaštenog korištenja Vašeg Apple ID računa. Molimo vas, kontaktirajte Apple ako posumnjate da je vaš Apple ID račun ugrožen.

Morate imati 13 godina (ili odgovarajuću životnu dob određenu u registracijskom postupku za vašu Matičnu zemlju) kako biste dobili Apple ID račun i koristili naše Usluge. Apple ID za osobe mlađe od navedene dobi može otvoriti roditelj ili drugi zakonski zastupnik korištenjem opcije „Obiteljskog dijeljenja“ ili ovlaštena obrazovna ustanova.

PRIVATNOST

Na vaše korištenje naših Usluga primjenjuju se Pravila o zaštiti privatnosti tvrtke Apple dostupna na:https://www.apple.com/legal/privacy/.

PRAVILA KORIŠTENJA USLUGA I SADRŽAJA

Na vaše korištenje Usluga i Sadržaja primjenjuju se pravila sadržana u ovom odjeljku (u daljnjem tekstu: Pravila korištenja). Korištenje Usluga i Sadržaja na bilo koji drugi način predstavlja bitnu povredu ovog Ugovora. Apple može nadzirati vaše korištenje Usluga i Sadržaja kako bi osigurao da postupate u skladu s ovim Pravilima korištenja.

Sve usluge:

- Možete koristiti Usluge i Sadržaj isključivo za osobne nekomercijalne svrhe (osim kako je niže navedeno u odjeljku „Sadržaj u trgovini App Store“).

- Appleova isporuka Sadržaja ne znači da ste stekli bilo kakva promotivna prava korištenja, niti predstavlja ustupanje ili odricanje od bilo kojih prava nositelja autorskog prava.

- Možete koristiti Sadržaj putem najviše pet različitih Appleovih ID računa na svakom uređaju.

- Vaša je odgovornost da se pobrinete da se Sadržaj nakon preuzimanja ne izgubi, uništi ili ošteti. Preporučujemo da redovito radite sigurnosne kopije (back-up) svog Sadržaja.

- Nije dopušteno neovlašteno mijenjati ili zaobilaziti nikakve sigurnosne tehnologije sadržane u Uslugama.

- Možete pristupati našim Uslugama isključivo korištenjem softvera tvrtke Apple, te nije dopušteno mijenjati ili koristiti izmijenjene verzije takvog softvera.

- Za video Sadržaj potrebna je HDCP veza.

Sadržaj u trgovini iTunes Store:

- Možete koristiti Sadržaj koji nije zaštićen tehnologijom upravljanja digitalnim pravima (Digital Rights Management– DRM) na razumnom broju kompatibilnih uređaja koje su u vašem vlasništvu ili pod vašom kontrolom. Sadržaj koji je zaštićen tehnologijom upravljanja digitalnim pravima može se koristiti na najviše pet računala i na neograničenom broju uređaja koje sinkronizirate s tim računalima.

- Unajmljeni Sadržaj dostupan je samo na jednom uređaju u određenom trenutku te mora biti iskorišten unutar 30 dana i završiti u roku od 24 do 48 sati nakon početka gledanja, ovisno o Sadržaju ponuđenom u sklopu Usluga u vašoj Matičnoj zemlji (zaustavljanje, pauziranje ili ponovno pokretanje ne produžuje ovo razdoblje).

- Možete snimiti zvučne popise za reprodukciju u svrhu njihova preslušavanja na najviše sedam CD-a (ovo se ograničenje ne odnosi na Sadržaj koji nije zaštićen tehnologijom upravljanja digitalnim pravima). Možete koristiti zvučni CD na koji ste snimili svoj Sadržaj na iste načine na koje koristite zvučni CD kupljen u trgovini, ovisno o nacionalnim propisima kojima se uređuje zaštita autorskog prava.

Sadržaj u trgovini App Store:

- Pojam „Aplikacija” obuhvaća aplikacije, iMessage i aplikacije za Apple Watch, in-app kupnje, proširenja (npr., klavijature), naljepnice i pretplate dostupne unutar pojedine aplikacije.

- Možete koristiti Aplikacije na bilo kojem uređaju koji je u vašem vlasništvu ili pod vašom kontrolom.

- Pojedinci koji djeluju za račun komercijalnih subjekata, državnih tijela ili obrazovnih ustanova (u daljnjem tekstu: Poslovni subjekti) mogu preuzimati i sinkronizirati Aplikacije za korištenje od strane bilo (i) jedne osobe na jednom ili više uređaja u vlasništvu ili pod kontrolom Poslovnog subjekta, bilo (ii) više osoba na jednom dijeljenom uređaju u vlasništvu ili pod kontrolom Poslovnog subjekta. Zbog izbjegavanja svake sumnje, za svaki uređaj koji se koristi serijski ili zajednički od strane više korisnika potrebno je imati zasebnu licencu.

Sadržaj u trgovini iBooks Store:

- Možete koristiti Sadržaj koji nije zaštićen tehnologijom upravljanja digitalnim pravima na bilo kojem kompatibilnom uređaju koji je u vašem vlasništvu ili pod vašom kontrolom. Sadržaj koji je zaštićen tehnologijom upravljanja digitalnim pravima može se koristiti na najviše pet računala i na neograničenom broju uređaja koje sinkronizirate s tim računalima.

- Nije dopuštenje snimanje na disk Sadržaja dostupnog u trgovini iBooks Store.

Apple Music:

- Možete koristiti Pojedinačno članstvo u usluzi Apple Music na najviše 10 uređaja (od kojih samo pet mogu biti računala).

- Pojedinačno članstvo u usluzi Apple Music dozvoljava vam strujanje samo na jednom uređaju u određenom trenutku; Obiteljsko članstvo omogućava vama ili vašoj obitelji istodobno strujanje na najviše šest uređaja.

PONOVNO PREUZIMANJE

Možete imati mogućnost ponovnog preuzimanja ranije preuzetog Sadržaja (u daljnjem tekstu: Ponovno preuzimanje) na svoje uređaje koji su prijavljeni pod istim Apple ID računom (u daljnjem tekstu: Povezani uređaji). Vrste Sadržaja koji su dostupni za Ponovno preuzimanje u Matičnoj zemlji možete vidjeti na: https://support.apple.com/en-us/HT204632. Sadržaj može biti nedostupan za Ponovno preuzimanje ako taj Sadržaj više nije u ponudi u sklopu naših Usluga.

Pravila korištenja Povezanih uređaja: pod svojim Apple ID računom možete se istodobno prijaviti na 10 uređaja (od kojih najviše 5 mogu biti računala). Svako računalo također mora biti autorizirano za korištenje istog Apple ID računa (više informacija o načinu autorizacije računala dostupno je na: https://support.apple.com/en-us/HT201251). Uređaji se mogu povezati s drugim Apple ID računom jednom u 90 dana.

PRETPLATE

Usluge i određene Aplikacije mogu vam omogućavati kupnju pristupa Sadržaju ili uslugama putem pretplate (u daljnjem tekstu: Naplatna pretplata). Naplatna se pretplata automatski obnavlja sve dok je ne otkažete u odjeljku o Upravljanju pretplatama u postavkama vašeg računa. Obavijestit ćemo vas ako se cijena Naplatne pretplate poveća i, ako je potrebno, tražiti vaš pristanak za nastavak. Zaračunat ćemo vam cijenu pretplate najranije 24 sata prije početka najnovijeg razdoblja Naplatne pretplate. Ako iz bilo kojeg razloga (npr. zbog isteka ili nedovoljnih sredstava) ne možemo zaračunati naknadu putem vašeg odabranog načina plaćanja, ostajete odgovorni za sve nenaplaćene iznose te ćemo pokušati zaračunati naknadu putem vašeg odabranog načina plaćanja čim ažurirate informacije o njemu. To može dovesti do promjene početka sljedećeg razdoblja naplatne pretplate te datuma na koji vam se obračunava svako razdoblje. Određene Naplatne pretplate mogu biti ponuđene uz besplatno probno razdoblje prije zaračunavanja naknade putem vašeg odabranog sredstva plaćanja. Ako odlučite odustati od Naplatne pretplate prije nego vam je naplaćeno putem vašeg odabranog sredstva plaćanja, potrebno je otkazati pretplatu prije završetka probnog razdoblja.

SADRŽAJ I DOSTUPNOST USLUGA

Odredbe ovog Ugovora koje se odnose na Usluge, vrste Sadržaja, značajke ili funkcionalnosti koji nisu dostupni u vašoj Matičnoj zemlji ne primjenjuju se na vas sve dok vam ne budu dostupni. Vrste Sadržaja dostupne u vašoj Matičnoj zemlji možete pronaći u sklopu Usluga ili na: https://support.apple.com/en-us/HT204411.

UREĐAJI KOJE NIJE PROIZVEO APPLE

Ako koristite naše Usluge na uređaju koji nije proizvela tvrtka Apple, možda nećete moći pristupiti svim značajkama ili vrstama Sadržaja. Odredbe ovog Ugovora koje se odnose na nedostupne značajke ili vrste Sadržaja ne primjenjuju se na vas. Ako kasnije odlučite pristupiti našim Uslugama s nekog od uređaja tvrtke Apple, suglasni ste da će se sve odredbe ovog Ugovora primjenjivati na vaše korištenje na takvom uređaju.

C. POSTAVLJANJE VAŠIH SADRŽAJA NA NAŠE USLUGE

Naše Usluge mogu vam omogućiti postavljanje materijala kao što su komentari, slike, videozapisi i podcasti (uključujući povezane metapodatke i ilustracije). Prilikom korištenja takvih značajki morate postupati u skladu s niže navedenim Smjernicama za postavljanje materijala koje povremeno mogu biti ažurirane. Ako vidite materijale koji nisu u skladu sa Smjernicama za postavljanje materijala, molimo, koristite značajku „Prijavite nepravilnost“. Ovime dajete tvrtki Apple globalnu, nenaplatnu, trajnu i neekskluzivnu licencu za korištenje materijala koje postavite u sklopu Usluga i povezanih marketinških aktivnosti. Apple može nadzirati i odlučiti ukloniti ili urediti bilo koje postavljene materijale.

Smjernice za postavljanje materijala: Nije dopušteno koristiti Usluge u sljedeće svrhe:

- za postavljanje materijala za čije korištenje nemate dopuštenje, pravo ili licencu;

- za postavljanje neprikladnog, uvredljivog, protupravnog, zavaravajućeg ili štetnog sadržaja;

- za postavljanje osobnih, privatnih ili povjerljivih podataka drugih osoba;

- za prikupljanje osobnih podataka maloljetnika;

- za stvaranje dojma ili dovođenje u zabludu o vašoj povezanosti s drugom osobom ili subjektom;

- za postavljanje ili prijenos neželjenih poruka, uključujući, između ostaloga, netražene ili neodobrene reklamne poruke, promotivne materijale ili informativne objave;

- za planiranje ili sudjelovanje u bilo kakvim protupravnim, prijevarnim ili manipulativnim aktivnostima.

D. OBITELJSKO DIJELJENJE (engl. FAMILY SHARING)

Organizator obitelji (u daljnjem tekstu: Organizator) mora imati 18 ili više godina i mora biti roditelj ili drugi zakonski staratelj članova Obitelji mlađih od 13 godina ili odgovarajućeg minimalnog dobnog ograničenja u njihovoj Matičnoj zemlji (kako je određeno u postupku registracije). Kako biste mogli pristupiti svim značajkama Obiteljskog dijeljenja, potrebni su vam Apple uređaji.

Dijeljene kupnje: značajka dijeljenja kupnje u sklopu obiteljskog dijeljenja omogućuje vam dijeljenje prikladnog Sadržaja s do šest članova Obitelji. Organizator poziva druge članove na sudjelovanje te pristaje platiti sve Transakcije koje pokrenu članovi Obitelji. Organizatorov način plaćanja koristi se za plaćanje na temelju bilo koje Transakcije koju je sklopio bilo koji član Obitelji (osim ako član Obitelji ima na svom računu kredit u trgovini koji se uvijek prvi koristi). Članovi Obitelji nastupaju u svojstvu zastupnika Organizatora prilikom korištenja Organizatorova sredstva plaćanja. Organizator ovime pristaje (1) platiti iznose takvih Transakcija, te da su (2) Transakcije koje su pokrenuli članovi Obitelji odobrene. Organizator odgovara za ispunjenje svojeg ugovora o načinu plaćanja te preuzima sve rizike u svezi dijeljenja s članovima Obitelji pristupa svojem sredstvu plaćanja. Potvrde i računi koji se odnose na odgovarajuću Transakciju koju je pokrenuo bilo koji član Obitelji šalju se tom članu Obitelji i Organizatoru.

Funkcija Ask to Buy (Pitaj prije kupnje): Ask to Buy je praktična značajka koja omogućuje Organizatoru da odobri svaku Transakciju koju je pokrenuo član Obitelji mlađi od 18 godina (odnosno odgovarajuće druge dobne granice punoljetnosti u Vašoj Matičnoj zemlji). Organizator mora biti roditelj ili drugi zakonski staratelj člana Obitelji za kojeg se aktivira značajka Ask to Buy. Sadržaj koji članovi Obitelji preuzmu ili nabave pomoću kôda za preuzimanje nije obuhvaćen značajkom Ask to Buy.

Promjene članova Obitelji: kada član Obitelji napusti Obitelj ili bude izuzet iz te skupine, moguće je da preostali članovi Obitelji neće više moći pristupati Sadržaju bivšeg člana, uključujući Sadržaj kupljen korištenjem Organizatorova sredstva plaćanja.

Pravila Obiteljskog dijeljenja: možete istodobno pripadati samo jednoj Obitelji te se možete pridružiti nekoj drugoj Obitelji najviše dvaput godišnje. Apple ID račun koji ste povezali s Obitelji možete promijeniti samo jednom u svakih 90 dana. Svi članovi Obitelji moraju biti iz iste Matične zemlje. Nije sav Sadržaj prikladan za Dijeljenje kupnje, uključujući In-App kupnje, pretplate i neke ranije stečene Aplikacije.

E. PREPORUČENE ZNAČAJKE

Usluge će vam preporučivati Sadržaj na temelju Vaših preuzimanja, kupnji i drugih aktivnosti. U postavkama vašeg računa možete odabrati da ne želite primati takve preporuke.

Za aktiviranje nekih preporučenih značajki može biti potrebno vaše prethodno dopuštenje. Ako aktivirate takve značajke, od vas će se zatražiti da date tvrtki Apple dopuštenje za prikupljanje i pohranjivanje određenih podataka, uključujući, između ostaloga, podatke o aktivnostima, lokaciji i korištenju Vašeg uređaja. Molimo, pažljivo pročitajte informacije koje dobijete prilikom aktivacije takvih značajki.

F. DODATNE ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA TRGOVINU iTUNES STORE

SEZONSKE I VIŠEKRATNE PROPUSNICE

Pomoću Propusnice možete kupovati i primati dostupan televizijski Sadržaj. Sezonska propusnica odnosi se na televizijski Sadržaj koji ima ograničeni broj epizoda po sezoni; Višestruka propusnica odnosi se na televizijski Sadržaj koji je trajno dostupan. Puna cijena Sezonske, odnosno Višestruke propusnice naplaćuje se prilikom sklapanja Transakcije. Sadržaj dostupan na temelju Sezonske, odnosno Višestruke propusnice dostupan je za preuzimanje u roku od najviše 90 dana nakon što posljednja epizoda postane dostupna. Ako ste prilikom kupnje Višestruke propusnice odabrali automatsko produženje, naplatit ćemo Vam punu cijenu svakog narednog razdoblja važenja Višestruke propusnice. Možete otkazati automatsko produženje važenja Višestruke propusnice u postavkama vašeg računa prije početka sljedećeg razdoblja. Ako pružatelj Sadržaja isporuči tvrtki Apple manji broj TV epizoda od predviđenog pri kupnji Sezonske propusnice, doznačit ćemo na vaš Apple ID račun maloprodajnu vrijednost svake epizode koja nije bila isporučena tvrtki Apple.

G. DODATNE ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA TRGOVINU APP STORE

LICENCE ZA SADRŽAJ U TRGOVINI APP STORE

Licence za Aplikacije daje Vam Apple ili treća osoba koja je ih je razvila (u daljnjem tekstu: Davatelj Aplikacije). Ako ste korisnik Apple Distribution International, ovlašteni trgovac je Apple Distribution International, što znači da licencu za Aplikaciju stječete od Apple Distribution International, iako je Aplikacija licencirana od strane Davatelja Aplikacije. Aplikacija za koju licencu daje Apple je „Aplikacija tvrtke Apple”, a Aplikacija za koju licencu daje Davatelj Aplikacije je „Aplikacija treće osobe”. Apple nastupa u svojstvu zastupnika Davatelja Aplikacija prilikom pružanja Sadržaja dostupnog u trgovini App Store te nije ugovorna strana kupoprodajnog ili korisničkog ugovora između vas i Davatelja Aplikacije. Na svaku Aplikaciju koju stječete primjenjuje se niže navedeni Licencni ugovor s krajnjim korisnikom za Licenciranu Aplikaciju (dalje: Standardna EULA), osim ako Apple, odnosno Davatelj Aplikacije pruža posebni licencni ugovor (dalje: Posebna EULA). Davatelj Aplikacije koji pruža bilo koju Aplikaciju treće osobe isključivo je odgovoran za njezin sadržaj, jamstva i eventualne zahtjeve koje možete imati u vezi s takvom Aplikacijom treće osobe. Primate na znanje i prihvaćate da je Apple treća osoba u korist koje se primjenjuje Standardna EULA, odnosno Posebna EULA za svaku Aplikaciju treće osobe, te je stoga ovlašten zahtijevati ispunjenje ugovora. Moguće je da se određene Aplikacije, npr. naljepnice i aplikacije iMessage, ne pojave na sučelju uređaja, ali njima se može pristupiti i koristiti ih iz popisa aplikacija u Porukama.

IN-APP KUPNJE (Kupnje unutar aplikacije)

U sklopu Aplikacija mogu se nuditi sadržaji, usluge ili funkcionalnosti koji se koriste u okviru takvih Aplikacija (dalje: In-App kupnje). In-App kupnje koje se konzumiraju tijekom korištenja Aplikacije (npr. Virtualni GEM-ovi) ne mogu se prenositi na druge uređaje te ih je moguće preuzeti samo jednom. Morate dokazati autentičnost svog računa prije obavljanja In-App kupnje (dodatno uz dokazivanje autentičnosti za stjecanje drugog Sadržaja) tako da unesete svoju zaporku ili korištenjem opcije Touch ID. Moći ćete obavljati dodatne In-App kupnje u roku od petnaest minuta bez potrebe za ponovnim dokazivanjem autentičnosti, osim ako ste od nas zatražili da je za svaku kupnju potrebna lozinka ili ako ste omogućili opciju Touch ID. Možete isključiti mogućnost obavljanja In-App kupnji sljedeći ove upute: https://support.apple.com/en-us/HT201304.

ODRŽAVANJE I PODRŠKA APLIKACIJA

Tvrtka Apple je odgovorna za pružanje usluga održavanja i podrške samo za aplikacije tvrtke Apple ili na način kako je to uređeno odredbama mjerodavnog prava. Davatelji Aplikacija odgovorni su za pružanje usluga održavanja i podrške za svoje Aplikacije trećih osoba.

LICENCNI UGOVOR S KRAJNJIM KORISNIKOM ZA LICENCIRANU APLIKACIJU

Aplikacije dostupne putem trgovine App Store licenciraju vam se, a ne prodaju. Vaša licenca za svaku Aplikaciju ovisi o vašem prethodnom prihvatu bilo ovog Licencnog ugovora s krajnjim korisnikom za Licenciranu Aplikaciju (u daljnjem tekstu: Standardna EULA), bilo zasebnog licencnog ugovora s krajnjim korisnikom između vas i Davatelja Aplikacije (u daljnjem: Posebna EULA), ako postoji. Licencu za bilo koju Aplikaciju tvrtke Apple, na temelju ove Standardne EULA-e, odnosno Posebne EULA-e odobrava tvrtka Apple, a licencu za bilo koju Aplikaciju treće osobe na temelju ove Standardne EULA-e ili odgovarajuće Posebne EULA-e daje Davatelj Aplikacije odgovarajuće Aplikacije treće osobe. Svaka se Aplikacija na koju se primjenjuje ova Standardna EULA u ovom Ugovoru naziva „Licenciranom Aplikacijom”. Davatelj Aplikacije ili Apple, ovisno o slučaju, (u daljnjem tekstu: Davatelj licence) pridržava sva prava na Licenciranoj Aplikaciji koja vam nisu izričito dana ovom Standardnom EULA-om.

a. Opseg licence: Davatelj licence daje vam neprenosivu licencu za korištenje Licencirane Aplikacije na svim Appleovim proizvodima koje imate ili kojima upravljate, a kako je to dopušteno u Pravilima korištenja. Odredbe ove Standardne EULA-e primjenjivat će se na sve sadržaje, materijale ili usluge dostupne putem Licencirane Aplikacije ili kupljene u sklopu Licencirane Aplikacije, uključujući nadogradnje koje pruža Davatelj licence i kojima se nadomješta ili nadopunjuje izvorna Licencirana Aplikacija, osim ako se na takve nadogradnje primjenjuje Posebna EULA. Niste ovlašteni distribuirati ili stavljati Licenciranu Aplikaciju na raspolaganje putem mreže kako bi se mogla koristiti na više uređaja istovremeno, osim ako je tako predviđeno u Pravilima korištenja. Niste ovlašteni prenositi, dalje distribuirati ili podlicencirati Licenciranu Aplikaciju, a ako prodajete uređaj Apple trećoj osobi, morate prethodno ukloniti Licenciranu Aplikaciju s tog Apple uređaja. Niste ovlašteni umnožavati (osim ako je to dopušteno ovom licencom i Pravilima korištenja), vršiti obrnuti inženjering, deasemblirati, pokušati doći do izvornog kôda, mijenjati ili izvedenice iz Licencirane Aplikacije, njezinih ažuriranja ili bilo kojeg njezinog dijela (osim ako i samo u mjeri u kojoj je bilo koje od prethodnih ograničenja zabranjeno prema odredbama mjerodavnog prava ili u mjeri u kojoj je to dopušteno prema licencnim odredbama kojima se uređuje korištenje komponenti otvorenog kôda ugrađenih u Licenciranu Aplikaciju).

b. Suglasnost na korištenje podataka: suglasni ste da je Davatelj licence ovlašten prikupljati i koristiti tehničke podatke i povezane informacije, uključujući, između ostaloga, tehničke informacije o vašem uređaju, sistemskom i aplikacijskom softveru, te perifernim jedinicama, koje se povremeno prikupljaju kako bi se olakšalo pružanje softverskih ažuriranja, podrške proizvoda i pružanje drugih usluga (ako postoje) u svezi Licencirane Aplikacije. Davatelj licence je ovlašten koristiti takve informacije, sve dok ih koristi na način koji ne omogućuje vašu identifikaciju, u svrhu unaprjeđivanja svojih proizvoda ili pružanja vama usluga ili tehnologija.

c. Prestanak licence: ovaj je Standardna EULA važeća sve dok je vi ili Davatelj licence ne otkaže, odnosno raskine. Vaša prava na temelju ove Standardne EULA-e prestaju automatski ako ne postupate u skladu s bilo kojom od njezinih odredbi.

d. Vanjske usluge: Putem Licencirane Aplikacije može biti omogućen pristup uslugama i mrežnim mjestima Davatelja licence i/ili trećih osoba (u daljnjem tekstu zajednički i pojedinačno: Vanjske usluge). Suglasni ste da ćete koristiti Vanjske usluge isključivo na vlastiti rizik. Davatelj licence ne odgovara za ispitivanje ili ocjenu sadržaja ili točnosti Vanjskih usluga trećih osoba, te ne odgovara ni za kakve takve Vanjske usluge trećih osoba. Podaci dostupni putem bilo koje Licencirane Aplikacije ili Vanjske usluge, uključujući, između ostaloga, financijske i zdravstvene podatke ili informacije o lokaciji, služe samo u opće informativne svrhe i za njih ne jamče Davatelj licence ili njegovi zastupnici. Obvezujete se da nećete koristiti Vanjske usluge na bilo koji način koji nije u skladu s odredbama ove Standardne EULA-e ili tako da kojim se povrjeđuju prava intelektualnoga vlasništva Davatelja licence ili bilo koje treće osobe. Obvezujete se da nećete koristiti Vanjske usluge kako biste uznemirivali, zlostavljali, uhodili, prijetili ili klevetali bilo koju osobu ili subjekt, te da Davatelj licence ne odgovara za takvo korištenje. Moguće je da Vanjske usluge neće biti dostupne na svim jezicima ili u vašoj Matičnoj zemlji, odnosno neće biti primjerene ili dostupne na određenim lokacijama. Ako ste odlučili koristiti takve Vanjske usluge, isključivo ste vi odgovorni za postupanje u skladu sa svim važećim pravnim propisima. Davatelj licence pridržava pravo da izmijeni, obustavi, ukloni ili zabrani ili ograniči pristup svim Vanjskim uslugama u bilo kojem trenutku, bez obveze da vas o tome prethodno obavijesti i bez ikakve odgovornosti prema vama.

e. BEZ JAMSTAVA: IZRIČITO STE SUGLASNI DA JE KORIŠTENJE LICENCIRANE APLIKACIJE NA VAŠ ISKLJUČIVI RIZIK I DA JE CJELOKUPNI RIZIK S OBZIROM NA ZADOVOLJAVAJUĆU KVALITETU, IZVEDBU, TOČNOST I TRUD NA VAMA. U MAKSIMALNOM OPSEGU DOZVOLJENOM PRIMJENJIVIM PROPISIMA, LICENCIRANA APLIKACIJA I SVE USLUGE IZVEDENE ILI ISPORUČENE U SKLOPU LICENCIRANE APLIKACIJE ISPORUČUJU SE U STANJU „KAO ŠTO JEST“ I „KAO ŠTO JE DOSTUPNO“, SA SVIM MANAMA I BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, I DAVATELJ LICENCE OVIM ODRIČE DAVANJE BILO KOJIH JAMSTAVA I UVJETA U ODNOSU NA LICENCIRANU APLIKACIJU I SVE USLUGE, BILO IZRIČITIH, IMPLICITNIH ILI ZAKONSKIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, IMPLICIRANA JAMSTVA I/ILI UVJETE UTRŽIVOSTI, ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE, PRIKLADNOSTI ZA POJEDINU SVRHU, TOČNOSTI, MIRNOG UŽIVANJA, I NEPOSTOJANJA POVREDE PRAVA TREĆIH STRANA. DAVATELJ LICENCE NE JAMČI ZA SLUČAJ SMETANJA U VAŠEM UŽIVANJU LICENCIRANE APLIKACIJE, DA ĆE FUNKCIJE SADRŽANE U LICENCIRANOJ APLIKACIJI ILI USLUGE IZVEDENE ILI ISPORUČENE U SKLOPU LICENCIRANE APLIKACIJE ZADOVOLJITI VAŠE ZAHTJEVE, DA ĆE RAD LICENCIRANE APLIKACIJE ILI USLUGA BITI BEZ PREKIDA I GREŠAKA, ILI DA ĆE NEDOSTACI U LICENCIRANOJ APLIKACIJI ILI USLUGAMA BITI ISPRAVLJENI. NIKAKVE PISANE ILI USMENE IZJAVE ILI SAVJETI DANI OD STRANE DAVATELJA LICENCE ILI NJEGOVOG OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA NEĆE STVARATI JAMSTVO. AKO SE POKAŽU NEDOSTACI U LICENCIRANOJ APLIKACIJI ILI USLUZI, VI ĆETE SNOSITI CJELOKUPNE TROŠKOVE SVIH POTREBNIH SERVISA, POPRAVAKA ILI ISPRAVAKA. NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE IMPLICITNIH JAMSTAVA ILI OGRANIČENJE PRIMJENJIVIH ZAKONSKIH PRAVA POTROŠAČA, SLIJEDOM ČEGA SE GORNJE ISKLJUČENJE I OGRANIČENJE MOŽDA NEĆE PRIMJENJIVATI NA VAS.

f. Ograničenje odgovornosti. U OPSEGU KOJI NIJE ZABRANJEN PROPISIMA, NI U KOJEM SLUČAJU DAVATELJ LICENCE NEĆE BITI ODGOVORAN ZA OSOBNU POVREDU ILI BILO KAKVU SPOREDNU, POSEBNU, NEIZRAVNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETE ZBOG GUBITKA DOBITI, GUBITKA PODATAKA, PREKIDA POSLOVANJA, ILI BILO KOJE DRUGE KOMERCIJALNE ŠTETE ILI GUBITKE, KOJE PROIZLAZE IZ, ILI SU VEZANE ZA, VAŠE KORIŠTENJE ILI NEMOGUĆNOST KORIŠTENJA LICENCIRANE APLIKACIJE, BEZ OBZIRA KAKO SU NASTALE, BEZ OBZIRA NA PRAVNU OSNOVU ODGOVORNOSTI (UGOVORNA, IZVANUGOVORNA, ILI DRUGAČIJA) PA I U SLUČAJU DA JE DAVATELJ LICENCE BIO SAVJETOVAN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA. NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA OSOBNU POVREDU, ILI ZA SPOREDNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, SLIJEDOM ČEGA SE OVO OGRANIČENJE MOŽDA NEĆE PRIMJENJIVATI NA VAS. Ni u kojem slučaju ukupna odgovornost Davatelja licence prema vama za sve štete (osim ako drugačije zahtijevaju primjenjivi propisi u slučajevima koji uključuju osobnu povredu) neće prelaziti iznos od pedeset dolara (50,00 $). Navedena ograničenja primjenjivat će se i u slučaju da gore navedeni pravni lijek ne ispuni svoju osnovnu svrhu.

g. Niste ovlašteni koristiti ili na bilo koji način izvoziti ili ponovno izvoziti Licenciranu Aplikaciju, osim kako je to dopušteno prema pravu Sjedinjenih Američkih Država i pravu države u kojoj ste stekli Licenciranu aplikaciju. Posebice, između ostaloga, Licenciranu Aplikaciju nije dopušteno izvoziti ili ponovno izvoziti (a) u zemlje nad kojima je SAD proglasio embargo ili (b) bilo kojoj osobi na Listi posebno označenih osoba Ministarstva financija SAD-a ili Popisu zabranjenih osoba ili Popisu subjekata Ministarstva trgovine SAD-a. Korištenjem Licencirane Aplikacije izjavljujete i jamčite da niste ni u kojoj takvoj državi te da niste na navedenim popisima. Također ste suglasni da nećete koristiti te proizvode u bilo koje svrhe koje su zabranjene prema pravu Sjedinjenih Država, uključujući, između ostaloga, razvoj, projektiranje, izradu ili proizvodnju nuklearnog, raketnog, kemijskog ili biološkog oružja.

h. Licencirana Aplikacija i pripadajuća dokumentacija smatraju se „Komercijalnim proizvodima” kako je taj pojam određen u 48 C.F.R. §2.101, a sastoje se od „Komercijalnog računalnog softvera” i „Dokumentacije o Komercijalnom računalnom softveru”, kako se ti pojmovi koriste u 48 C.F.R. §12.212 ili 48 C.F.R. §227.7202, ovisno o slučaju. U skladu s 48 C.F.R. §12.212 ili od 48 C.F.R. §227.7202-1 do 227.7202-4, ovisno o slučaju, Komercijalni računalni softver i Dokumentacija o Komercijalnom računalnom softveru licenciraju se krajnjim korisnicima u državnoj upravi SAD-a (a) samo kao Komercijalni proizvodi i (b) samo s onim pravima koja se daju svim drugim krajnjim korisnicima sukladno ovdje izloženim odredbama i uvjetima. Neobjavljena prava pridržana su sukladno propisima o autorskom pravu Sjedinjenih Država.

i. Osim u mjeri u kojoj je to izričito određeno u sljedećem stavku, na ovaj se Ugovor i Vaš odnos s Appleom primjenjuje pravo Savezne države Kalifornija, s izuzetkom odredbi o rješavanju sukoba zakona. Vi i Apple ugovarate osobnu i isključivu nadležnost sudova u okrugu Santa Clara, Kalifornija za rješavanje svih sporova ili zahtjeva koji proizlaze iz ovog Ugovora. Ako (a) niste državljanin SAD-a; (b) nemate prebivalište u SAD-u; (c) ne pristupate Usluzi iz SAD-a; i (d) državljanin ste jedne od niže navedenih država, ovime pristajete da će se na bilo koji spor ili zahtjev koji proizlaze iz ovog Ugovora primjenjivati pravo niže navedene države, s izuzetkom odredbi o rješavanju sukoba zakona, te ovime neopozivo ugovarate neisključivu nadležnost sudova odgovarajuće niže navedene države čije se pravo primjenjuje:

Ako imate prebivalište u bilo kojoj državi-članici Europske unije ili u Švicarskoj, Norveškoj ili Islandu, ugovara se mjerodavno pravo i nadležnost prema mjestu vašeg prebivališta.

Primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe na ovaj Ugovor izričito je isključena.

H. DODATNE ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA TRGOVINU iBOOKS STORE

Sadržaj dostupan u trgovini iBooks Store stječete od treće osobe koja takav Sadržaj pruža (u daljnjem tekstu: Izdavač), a ne od tvrtke Apple. Apple nastupa u svojstvu zastupnika Izdavača prilikom pružanja Sadržaja dostupnog u trgovini iBooks Store, stoga, tvrtka Apple nije ugovorna strana Transakcije između vas i Izdavača. Ako ste klijent Apple Distribution International, ovlašteni trgovac je Apple Distribution International, što znači da licencu za korištenje Sadržaja stječete od Apple Distribution International, ali Sadržaj Vam licencira Izdavač. Izdavač Sadržaja dostupnog u trgovini iBooks Store ima pravo zahtijevati ispunjenje uvjeta korištenja koji se primjenjuju na takav Sadržaj dostupan u trgovini iBooks Store. Izdavač Sadržaja dostupnog u trgovini iBooks Store isključivo odgovara za takav Sadržaj, daje eventualna jamstva, ako nisu isključena, te odgovara za bilo koje zahtjeve koje Vi ili bilo koja druga osoba možete imati glede takvog Sadržaja.

I. DODATNE ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA SERVIS APPLE MUSIC

ČLANSTVO U USLUZI APPLE MUSIC

Apple Music je pretplatni glazbeni servis. Vaše članstvo u usluzi Apple Music automatski će se produživati sve dok ne isključite automatsko produženje u postavkama računa. Za više informacija pogledajte odjeljak „Pretplate”. Nakon prestanka Vašeg članstva u usluzi Apple Music izgubit ćete pristup svim značajkama usluge Apple Music za koje je potrebno članstvo, uključujući, između ostaloga, pristup pjesmama dostupnim putem usluge Apple Music pohranjenim na vašem uređaju, kao i značajki iCloud Music Library. Apple pridržava pravo otkazati vaše članstvo u usluzi Apple Music ako ne možemo uspješno naplatiti uslugu produžetka vašeg članstva putem vašeg sredstva plaćanja.

Ako je dostupno, može vam biti ponuđeno članstvo u servisu Apple Music putem vašeg bežičnog operatera (dalje: Članstvo preko Operatera). Ako kupite Članstvo preko Operatera, vaš će Operater izdati vam račun za troškove članstva u usluzi Apple Music. Vaš odnos s Operaterom u pogledu plaćanja uređen je Operaterovim uvjetima, a ne ovim Ugovorom, te bilo koji sporovi u svezi plaćanja za Članstvo preko Operatera moraju biti upućeni Operateru, a ne tvrtki Apple. Korištenjem usluge Apple Music suglasni ste da je vaš Operater ovlašten tvrtki Apple dostaviti podatke o vašem računu kod Operatera, telefonskom broju i pretplati, te da je Apple ovlašten koristiti te podatke u svrhu utvrđivanja statusa vašeg Članstva preko Operatera.

ZNAČAJKA iCLOUD MUSIC LIBRARY

iCloud Music Library je značajka usluge Apple Music koja Vam omogućuje pristup vašim usklađenim ili učitanim pjesmama, popisima za reprodukciju i glazbenim videozapisima stečenim preko usluge Apple Music, trgovine iTunes Store ili treće osobe (u daljnjem tekstu: Sadržaj dostupan preko iCloud Music Library) na Apple uređajima s aktiviranom značajkom Music. Značajka iCloud Music Library automatski je uključena kada postavljate svoje članstvo u usluzi Apple Music. Značajka iCloud Music Library prikuplja podatke o vašem Sadržaju dostupnom preko iCloud Music Library. Te informacije povezuju se s vašim Apple ID računom i uspoređuju sa Sadržajem dostupnim preko iCloud Music Library koji je trenutno dostupan na usluzi Apple Music. Sadržaj dostupan preko iCloud Music Library koji nije usklađen, učitava se na server tvrtke Apple u sklopu značajke iCloud Music Library (u formatu koji Apple odredi). Možete učitati do 100.000 pjesama. To se ograničenje ne primjenjuje na pjesme stečene preko trgovine iTunes Store ili usluge Apple Music. Pjesme koje ne udovoljavaju određenim kriterijima (npr. prevelike datoteke) ili koje nisu autorizirane za vaš uređaj nisu prikladne za korištenje putem značajke iCloud Music Library. Pri korištenju značajke iCloud Music Library, Apple bilježi podatke poput pjesama koje reproducirate, zaustavljate ili preskačete, uređaja koje koristite i vremena te trajanja reprodukcije. Suglasni ste da ćete koristiti značajku iCloud Music Library samo za reprodukciju zakonito stečenog sadržaja. Značajka iCloud Music Library dostupna je u stanju po viđenju, tj. „TAKVA KAKVA JEST” i može sadržavati greške ili netočnosti. Trebali biste napraviti sigurnosnu kopiju svojih podataka i informacija prije korištenja značajke iCloud Music Library. Ako niste član usluge Apple Music, možete kupiti pretplatu za uslugu iTunes Match na koju se primjenjuju odredbe ovog odjeljka.

J. OPĆE ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA SVE USLUGE

APPLE DEFINICIJA

Ovisno o Vašoj Matičnoj zemlji „Apple” znači:

Apple Inc., sa sjedištem na adresi: One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornija, za korisnike iz Sjeverne, Srednje i Južne Amerike (uključujući Kanadu u slučaju korištenja trgovine iTunes Store i usluge Apple Music), kao i na državnim područjima i posjedima Sjedinjenih Američkih Država; te na francuskim i britanskim posjedima u Sjevernoj Americi, Južnoj Americi i na Karibima;

Apple Canada Inc., sa sjedištem na adresi: 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada za korisnike trgovina App Store iiBooks Store iz Kanade ili na njezinim državnim područjima i posjedima;

iTunes K.K., sa sjedištem na adresi: Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-6140, Tokio za korisnike iz Japana;

Apple Pty Limited, sa sjedištem na adresi: Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australija za korisnike iz Australije, Novog Zelanda, uključujući otočne posjede, državna područja i povezane jurisdikcije;te

Apple Distribution International, sa sjedištem na adresi: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republika Irska, za sve ostale korisnike.

IZMJENE UGOVORA

Apple pridržava pravo da u bilo kojem trenutku može izmijeniti ovaj Ugovor i dodati nove ili dodatne uvjete ili odredbe o vašem korištenju Usluga. Bit ćete obaviješteni o takvim dodatnim uvjetima i odredbama te, ako ih prihvatite, oni će se odmah početi primjenjivati i činit će sastavni dio ovog Ugovora. U slučaju ako odbijete prihvatiti takve izmjene, Apple će imati pravo raskinuti Ugovor.

MATERIJALI TREĆIH OSOBA

Apple ne odgovara za materijale trećih osoba obuhvaćene ili povezane poveznicom sa Sadržajem ili Uslugama.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Suglasni ste da Usluge, uključujući, između ostaloga, Sadržaj, grafiku, korisničko sučelje, audio spotove, video spotove, urednički sadržaj, te skripte i softver koji se koriste za pružanje Usluga, sadrže zaštićene informacije i materijale koji su u vlasništvu tvrtke Apple i/ili njenih davatelja licencije, te su zaštićeni primjenjivim propisima o intelektualnom vlasništvu i drugim propisima, uključujući, između ostaloga, autorsko pravo. Obvezujete se da nećete koristiti takve zaštićene informacije ili materijale na bilo koji način osim za korištenje Usluga u osobne nekomercijalne svrhe u skladu s ovim Ugovorom. Nijedan dio Usluga ne smije se reproducirati ni u kojem obliku i ni na koji način osim kako je to izričito dopušteno ovim Ugovorom. Obvezujete se da ni na koji način nećete mijenjati, iznajmljivati, posuđivati, prodavati ili distribuirati Usluge ili Sadržaj, te nećete koristiti Usluge ni na koji način koji nije izričito odobren.

Naziv Apple, Apple logotip, iTunes, iTunes Store, App Store, iBooks Store, Apple Music i drugi robni i/ili uslužni znakovi tvrtke Apple, odnosno žigovi, grafički prikazi i logotipi koji se koriste u vezi s Uslugama su zaštićeni ili registrirani znakovi u SAD-u i drugim zemljama diljem svijeta. Ne stječete nikakva prava ili licencu na bilo kojem od navedenih znakova, odnosno žigova.

OBAVIJEST O AUTORSKOM PRAVU

Ako smatrate da Sadržaj dostupan putem Usluga povrjeđuje Vaše autorsko pravo, molimo Vas da kontaktirate Apple na sljedećim web stranicama:

- iTunes Store: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

- App Store: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- iBooks Store: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ibooksstorenotices

- Apple Music: https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html

UKIDANJE I OBUSTAVA USLUGA

Ako ne postupate, odnosno ako Apple posumnja da ne postupate, u skladu s odredbama ovog Ugovora, Apple može, bez da vas o tome prethodno obavijesti: (i) raskinuti ovaj Ugovor i/ili ukinuti vaš Apple ID, te ćete biti dužni platiti sve iznose dospjele po vašemu Apple ID računu do raskida, uključujući i taj dan; i/ili (ii) oduzeti vam licencu za softver; i/ili (iii) onemogućiti vam pristup Uslugama.

Nadalje, Apple pridržava pravo na izmjenu, obustavu ili ukidanje Usluga (ili bilo kojeg dijela Usluga ili Sadržaja dostupnog u sklopu Usluga) u bilo kojem trenutku, a da vas o tome može, ali i ne mora obavijestiti, te Apple ne odgovara ni vama,ni bilo kojoj trećoj osobi u slučaju da odluči iskoristiti ovo pravo. U mjeri u kojoj je to moguće, Apple će vas prethodno upozoriti na sve izmjene, obustave ili ukidanje Usluga. Ukidanje Usluga neće utjecati na Sadržaj koji ste već stekli. Međutim, možda nećete moći odobravati da se Sadržaj koristi na drugim računalima.

ODRICANJE OD JAMSTAVA; OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

APPLE NE GARANTIRA, NE IZJAVLJUJE NITI JAMČI DA ĆE VAŠE KORIŠTENJE USLUGA BITI BEZ PREKIDA I GREŠAKA, I SUGLASNI STE DA APPLE POVREMENO MOŽE OBUSTAVITI USLUGE NA NEODREĐENA VREMENSKA RAZDOBLJA, ILI UKINUTI USLUGE U BILO KOJEM TRENUTKU, BEZ OBAVIJESTI VAMA.

IZRIČITO STE SUGLASNI DA JE VAŠE KORIŠTENJE, ILI NEMOGUĆNOST KORIŠTENJA, USLUGA NA VAŠ ISKLJUČIVI RIZIK. USLUGE I SVI SADRŽAJI ISPORUČENI VAM U SKLOPU USLUGA SU (OSIM AKO JE ITUNES IZRIČITO NAZNAČIO DRUGAČIJE) ISPORUČENI U STANJU "KAO ŠTO JEST“ I "KAO ŠTO JE DOSTUPNO“ ZA VAŠE KORIŠTENJE, BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI IMPLICITNIH, UKLJUČUJUĆI SVA IMPLICITNA JAMSTVA UTRŽIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA POJEDINU SVRHU, VLASNIŠTVA I NEPOSTOJANJA POVREDE PRAVA. BUDUĆI DA NEKE JURISDIKCIJE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE IMPLICITNIH JAMSTAVA, GORE NAVEDENO ISKLJUČENJE IMPLICITNIH JAMSTAVA SE MOŽDA NE PRIMJENJUJE NA VAS.

NI U KAKVOM SLUČAJU APPLE, NJEGOVI DIREKTORI, SLUŽBENICI, RADNICI, POVEZANA DRUŠTVA, ZASTUPNICI, PODUGOVARATELJI, NALOGODAVCI ILI DAVATELJI LICENCE NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU IZRAVNU ILI NEIZRAVNU, SPOREDNU, KAZNENU, POSEBNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU KOJA PROIZLAZI IZ VAŠEG KORIŠTENJA USLUGA, ILI ZA BILO KOJI DRUGI ZAHTJEV POVEZAN NA BILO KOJI NAČIN S VAŠIM KORIŠTENJEM USLUGA I/ILI SADRŽAJA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA BILO KOJE GREŠKE ILI PROPUSTE U BILO KOJEM SADRŽAJU, ILI BILO KAKAV GUBITAK ILI ŠTETU BILO KOJE VRSTE NASTALIH NA TEMELJU KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA KOJI JE POSTAVLJEN, PRENESEN, ILI NA DRUGI NAČIN UČINJEN DOSTUPNIM U SKLOPU USLUGA, PA I U SLUČAJU SAVJETA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. BUDUĆI DA NEKE DRŽAVE ILI JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA POSLJEDIČNE ILI SPOREDNE ŠTETE, U TAKVIM DRŽAVAMA ILI JURISDIKCIJAMA ODGOVORNOST TVRTKE APPLE BIT ĆE OGRANIČENA U OPSEGU DOZVOLJENOM PROPISIMA.

APPLE ĆE UPOTRIJEBITI RAZUMNE NAPORE RADI ZAŠTITE PODATAKA KOJE STE DOSTAVILI U VEZI S USLUGAMA, ALI PRIHVAĆATE DA JE VAŠA DOSTAVA TAKVIH PODATAKA ISKLJUČIVO NA VAŠ RIZIK, I DA SE APPLE OVIME ODRIČE SVAKE ODGOVORNOSTI PREMA VAMA ZA BILO KAKAV GUBITAK ILI ODGOVORNOST KOJI SE NA BILO KOJI NAČIN ODNOSI NA TAKVE PODATKE.

APPLE NE IZJAVLJUJE NITI GARANTIRA DA ĆE USLUGE BITI SLOBODNE OD GUBITKA, KVAROVA, NAPADA, VIRUSA, SMETNJI, HAKIRANJA ILI DRUGIH POVREDA SIGURNOSTI, TE OVIME OSLOBAĐATE APPLE OD BILO KOJE ODGOVORNOSTI S TIM U VEZI. VI STE ODGOVORNI ZA IZRADU PRIČUVNE KOPIJE VAŠEG SUSTAVA, UKLJUČUJUĆI I SVIH SADRŽAJA STEČENIH ILI UNAJMLJENIH U SKLOPU USLUGA.

APPLE NE ODGOVARA ZA TROŠKOVE PRIJENOSA PODATAKA KOJI VAM MOGU NASTATI U VEZI S VAŠIM KORIŠTENJEM USLUGA.

ODRICANJE I ODŠTETA

KORIŠTENJEM USLUGA, SUGLASNI STE, U MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM, DA ĆETE ŠTITITI I OBEŠTETITI TVRTKU APPLE, NJENE DIREKTORE, SLUŽBENIKE, RADNIKE, POVEZANA DRUŠTVA, ZASTUPNIKE, PODUGOVARATELJE, NALOGODAVCE I DAVATELJE LICENCI U ODNOSU NA SVA POTRAŽIVANJA KOJA PROIZIĐU IZ VAŠEG KRŠENJA OVOG UGOVORA, VAŠEG KORIŠTENJA USLUGA, ILI BILO KOJE RADNJE KOJU JE APPLE PODUZEO KAO DIO SVOJE ISTRAGE O SUMNJI NA POVREDU OVOG UGOVORA ILI KAO REZULTAT UTVRĐENJA ILI ODLUKE TVRTKE APPLE DA SE DOGODILA POVREDA OVOG UGOVORA. OVO ZNAČI DA NE MOŽETE TUŽITI NITI DOBITI BILO KAKVO OBEŠTEĆENJE OD TVRTKE APPLE, NJENIH DIREKTORA, SLUŽBENIKA, RADNIKA, POVEZANIH DRUŠTAVA, ZASTUPNIKA, PODUGOVARATELJA, NALOGODAVACA I DAVATELJA LICENCI, USLIJED NJIHOVE ODLUKE DA UKLONE ILI ODBIJU PROCESUIRATI BILO KOJI PODATAK ILI SADRŽAJ, DA VAS UPOZORI, SUSPENDIRA ILI ONEMOGUĆI VAŠ PRISTUP USLUGAMA, ILI DA PODUZME BILO KAKVU DRUGU RADNJU TIJEKOM ISTRAGE O SUMNJI NA POVREDU ILI KAO REZULTAT ZAKLJUČKA TVRTKE APPLE DA JE DOŠLO DO POVREDE OVOG UGOVORA. OVA ODREDBA O ODRICANJU I ODŠTETI PRIMJENJUJE SE NA SVE POVREDE OPISANE ILI ZAMIŠLJENE PREMA OVOM UGOVORU.

ZAKONSKE IZNIMKE KOJE SE PRIMJENJUJU NA JAVNE USTANOVE

Ako ste javna obrazovna ili državna ustanova, te je bilo koji dio ovog Ugovora, npr. Sve ili dio odredbi o naknadi štete, ništetan ili neovršiv u odnosu na Vas po sili primjenjivih lokalnih, nacionalnih, državnih ili federalnih propisa, tada će se taj dio smatrati ništetnim ili neovršivim, ovisno o slučaju, te će se izmijeniti na način koji je u najvećoj mjeri u skladu s primjenjivim odredbama mjerodavnog prava.

MJERODAVNO PRAVO

Osim u mjeri u kojoj je to izričito određeno u sljedećem stavku, na ovaj se Ugovor i vaš odnos s tvrtkom Apple, te sve Transakcije u sklopu Usluga primjenjuje pravo Savezne države Kalifornija, s izuzetkom odredbi o rješavanju sukoba zakona. Vi i Apple ugovarate osobnu i isključivu nadležnost sudova u okrugu Santa Clara, Kalifornija za rješavanje svih sporova ili zahtjeva koji proizlaze iz ovog Ugovora. Ako (a) niste državljanin SAD-a; (b) nemate prebivalište u SAD-u; (c) ne pristupate Usluzi iz SAD-a; i (d) državljanin ste jedne od niže navedenih država, ovime pristajete da će se na bilo koji spor ili zahtjev koji proizlaze iz ovog Ugovora primjenjivati pravo niže navedene države, s izuzetkom odredbi o rješavanju sukoba zakona, te ovime neopozivo ugovarate neisključivu nadležnost sudova odgovarajuće niže navedene države čije se pravo primjenjuje:

Ako imate prebivalište u bilo kojoj državi-članici Europske unije ili u Švicarskoj, Norveškoj ili Islandu, ugovara se mjerodavno pravo i nadležnost prema mjestu vašeg prebivališta.

Primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe na ovaj Ugovor izričito je isključena.

OSTALE ODREDBE

Ovaj Ugovor predstavlja cjelokupni sporazum između vas i tvrtke Apple, te se njime uređuje vaše korištenje Usluga i njegove odredbe zamjenjuju sve prethodne sporazume između vas i tvrtke Apple u pogledu istog predmeta. Na vas se također mogu primjenjivati dodatne odredbe ako koristite povezane usluge, sadržaje trećih osoba, softver trećih osoba ili dodatne usluge kao što je Volume Purchase Program. Ako se bilo koji dio ovog Ugovora smatra ništetnim ili neovršivim, taj dio bit će izmijenjen na način sukladan primjenjivim odredbama mjerodavnog prava kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri u njemu odražavale izvorne namjere ugovornih strana, a preostali dio u potpunosti će ostati na snazi i proizvoditi pravne učinke. Propust tvrtke Apple u ostvarivanju bilo kojeg prava ili odredbe iz ovog Ugovora ne smatra se odricanjem od te ili bilo koje druge odredbe. Tvrtka Apple ne odgovara za propuste u ispunjavanju bilo kojih obveza iz razloga koji su izvan njena utjecaja.

Obvezujete se postupati u skladu sa svim lokalnim, državnim, federalnim i nacionalnim zakonima i drugim pravnim propisima koji se primjenjuju na vaše korištenje Usluga. Na vaše korištenje Usluga također mogu se primjenjivati drugi zakoni. Rizik gubitka kod svih elektroničkih Transakcija prijelazi na stjecatelja nakon izvršenja elektroničkog prijenosa primatelju. Nijedan radnik tvrtke Apple ili zastupnik nema ovlasti za izmjenu ovog Ugovora.

Apple Vas može obavijestiti o Uslugama slanjem e-maila na vašu adresu e-maila ili slanjem dopisa poštom na vašu adresu, ili objavom poruka na Uslugama. Obavijesti odmah proizvode učinak. Tvrtka Apple vas također može kontaktirati putem e-maila ili putem usluge za slanje automatskih obavijesti kako bi vam poslala dodatne informacije o Uslugama.

Alternativno rješavanje sporova. EU upravlja platformom za dobrovoljno Internetsko rješavanje sporova kojoj je moguće pristupiti putem sljedećeg linka: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Tvrtka Apple Distribution International odlučila je da neće sudjelovati u toj platformi. U slučaju problema kontaktirajte službu za podršku iTunes na sljedećoj internetskoj stranici: https://www.apple.com/support/itunes/contact/.

Ovime ovlašćujete tvrtku Apple da poduzme korake za koje vjeruje da su razumno potrebni ili prikladni u svrhu izvršavanja i/ili provjere usklađenosti s bilo kojim dijelom ovog Ugovora. Suglasni ste da je tvrtka Apple ovlaštena, bez ikakve odgovornosti prema vama, otkriti bilo koje podatke i/ili informacije tijelima kaznenog progona, državnim dužnosnicima/službenicima i/ili trećim osobama, kako tvrtka Apple smatra da je razumno potrebno ili prikladno za izvršavanje i/ili provjeru usklađenosti s bilo kojim dijelom ovog Ugovora (uključujući, između ostaloga, pravo tvrtke Apple da surađuje u okviru bilo kakvog pravnog postupka u svezi vašeg korištenja Usluga i/ili Sadržaja i/ili navodom treće osobe da je vaše korištenje Usluga i/ili Sadržaja protupravno i/ili se njime povrjeđuju prava te treće osobe).

Maloljetnici trebaju pročitati ovaj Ugovor zajedno s roditeljima ili drugim zakonskim zastupnicima kako bi se osiguralo da ga maloljetnik i njegov roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik razumiju.

Posljednji put ažurirano: 13. rujna 2016.