Legal

ODREDBE I UVJETI

A. UVJETI PRODAJE USLUGE
B. UVJETI KORIŠTENJA USLUGE MAC APP STORE, APP STORE I IBOOKS STORE

NIŽE IZLOŽENI UGOVORI SKLOPLJENI SU IZMEĐU VAS I ITUNES SARL („ITUNES“) I REGULIRAJU VAŠE KORIŠTENJE USLUGE MAC APP STORE, APP STORE,IBOOKS STORE (“PRODAVAONICE”) I APPLE MUSIC. ZA PRIHVAĆANJE OVIH UVJETA KLIKNITE NA „PRIHVAĆAM“. UKOLIKO NE PRIHVAĆATE OVE UVJETE, NEMOJTE KLIKNUTI NA „PRIHVAĆAM“ I NEMOJTE KORISTITI USLUGU MAC APP STORE, APP STORE ILI IBOOKS STORE.

ZA VIŠE INFORMACIJA O NAŠIM PROIZVODIMA I USLUGAMA MOLIMO POSJETITE https://www.apple.com/support/.

A. UVJETI PRODAJE USLUGE

PLAĆANJA, POREZI I PRAVILA ZA POVRAT

iTunes može pribaviti prethodno odobrenje za iznos u visini iznosa narudžbe. Naplata se izvršava istovremeno ili neposredno nakon Vaše transakcije. Pri izvršavanju kupnje, prvo se koriste krediti sadržaja; Vaša kreditna kartica se tada tereti za svaki preostali viši iznos. Suglasni ste da ćete platiti za sve proizvode koje kupite putem Prodavaonica i da Vas iTunes može teretiti putem Vašeg načina plaćanja za sve kupljene proizvode i za sve dodatne iznose (uključujući sve primjenjive poreze i naknade za zakašnjenje, prema slučaju) koji mogu nastati putem Vašeg Računa ili u svezi s njim. ODGOVORNI STE ZA PRAVOVREMENO PLAĆANJE SVIH NAKNADA I ZA DOSTAVU ITUNES-U VALJANOG NAČINA PLAĆANJA ZA PLAĆANJE SVIH NAKNADA. Prihvaćate primanje svih računa u elektroničkom obliku, koji može obuhvaćati e-mail.

Vaša ukupna cijena uključuje cijenu proizvoda plus svaki primjenjivi porez na promet; takav porez na promet se obračunava s obzirom na adresu na koju je naslovljen račun i po poreznoj stopi koja je na snazi u vrijeme preuzimanja proizvoda. Naplatit ćemo porez samo u jurisdikcijama u kojima je digitalna roba oporeziva. Nijedan korisnik ne može se izuzeti od naplate poreza. Korištenjem trgovine u Hrvatskoj određujete ovu zemlju kao svoje prebivalište za potrebe oporezivanja

Cijene proizvoda koji su ponuđeni putem Prodavaonica mogu se promijeniti u bilo koje vrijeme, i Prodavaonice ne omogućavaju zaštitu cijena ili povrat sredstava u slučaju sniženja cijene ili promotivne ponude.

Pravo na otkazivanje: Ako odaberete otkazivanje svoje narudžbe, to možete učiniti unutar 14 dana od dana primanja računa i bez navođenja razloga, izuzev za iTunes Poklone, na koje se ne može dobiti povrat kada se kod iskoristi.

Da biste otkazali svoju narudžbu, morate nas obavijestiti o svojoj odluci. Da bi osigurali trenutačnu obradu, preporučujemo da upotrijebite značajku Prijavite problem da biste otkazali sve stavke, izuzev iTunes Match, osim ako nije kupljeno putem treće strane ili iskorišteno, iTunes Poklona i Džeparaca, koji se mogu otkazati kontaktiranjem podrške usluge iTunes. Također imate pravo informirati nas upotrebom donjeg modela obrasca za otkazivanje ili iznošenjem bilo koje druge jasne izjave. Ako upotrijebite značajku Prijavite problem, odmah ćemo vam poslati potvrdu o zaprimanju vašeg otkazivanja.

Da biste zadovoljili datumski rok, morate nam poslati svoju poruku o otkazivanju prije isteka 14-dnevnog razdoblja.

Učinci otkazivanja: Povratit ćemo vam sredstva najkasnije unutar 14 dana od dana kada smo primili vašu obavijest o otkazivanju. Upotrijebit ćemo iste načine plaćanja koje ste vi upotrijebili prilikom transakcije, a vama neće biti naplaćeni nikakve naknade za takav povrat.

Izuzetak prava na otkazivanje: Ne možete otkazati svoju narudžbu za isporuku digitalnog sadržaja, ako je isporuka započela nakon vašeg potraživanja i potvrđivanja da time gubite pravo na otkazivanje.

Model obrasca za otkazivanje:

- To iTunes S.à r.l., 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg:

- Ovim putem obavještavam da otkazuje svoje sudjelovanje u ugovoru za sljedeće: [UMETNITE ID NARUDŽBE, STAVKU, IZVOĐAČA I VRSTU]

- Naručeno dana [UMETNITE DATUM] / primljeno dana [UMETNITE DATUM]

- Ime kupca

- Adresa kupca

- Datum

Ako proizvod postane nedostupan nakon transakcije ali prije preuzimanja, Vaše isključivo pravo je povrat sredstava. Ako tehnički problemi sprječavaju ili nerazumno odgađaju isporuku Vašeg proizvoda, vaše isključivo i jedino pravo je ili zamjena proizvoda ili povrat plaćene cijene, kako odredi iTunes.

1-Click®

1-Click je registrirani uslužni žig društva Amazon.com, Inc., korišten prema licenciji. 1-Click je prikladna opcija koja Vam omogućuje da obavite kupnju putem Prodavaonica jednim klikom Vašeg miša ili drugog sličnog uređaja. Kada pristupate Prodavaonicama na Vašem računalu, 1-Click kupnja se može aktivirati putem polja koje se pojavljuje kada kliknete na polje Kupi. (Možete resetirati ovaj izbor u bilo koje vrijeme putem klika na Resetiraj Upozorenja u Vašim podacima Računa). Kada pristupate Prodavaonicama na Vašim proizvodima marke Apple koje koriste iOS kao što su iPad, iPod touch ili iPhone (“iOS Uređaj”), opcija 1-Click se aktivira za svaku transakciju odabirom polja koje prikazuje cijenu proizvoda, što otkriva polje Kupi. Kada se 1-Click aktivira, klikanje ili izbor polja Kupi odmah pokreće preuzimanje i završava Vašu transakciju bez ikakvih daljnjih koraka.

KODOVI SADRŽAJA

Kodovi Sadržaja se ne mogu otkupiti za gotovinu niti mogu, biti vraćeni u zamjenu za povrat novca (izuzev kako je utvrđeno u našem pravilu za povrat, kako je navedeno iznad, koje je primjenjivo u slučaju da je stavka kupljena na usluzi iTunes Store, ili izuzev ako maloprodajni trgovac od kojeg je stavka kupljena primjenjuje drukčija pravila za povrat); razmijeniti; preprodati; iskoristiti za kupnju darova; iskoristiti za kupnje u Apple Online Prodavaonici; ili iskoristiti u Apple Retail Prodavaonicama. Neiskorišteni iznosi nisu prenosivi.

Kodovi Sadržaja namijenjeni za distribuciju u Hrvatskoj, mogu se otkupiti putem Prodavaonica samo u Hrvatskoj.

iTunes nije odgovoran za izgubljene ili ukradene Kodove Sadržaja.

iTunes zadržava pravo zatvoriti račune i zatražiti alternativne oblike plaćanja ukoliko Kod Sadržaja bude prijevarno pribavljen ili iskorišten u Prodavaonicama.

ITUNES I NJEGOVI PRIMATELJI LICENCIJE, POVEZANA DRUŠTVA I DAVATELJI LICENCIJE NE DAJU NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI IMPLICIRANA U ODNOSU NA KODOVE SADRŽAJA ILI PRODAVAONICE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA BILO KOJE IZRIČITO ILI IMPLICIRANO JAMSTVO TRGOVAČKE SPOSOBNOSTI ILI POGODNOSTI ZA POSEBNU SVRHU. U SLUČAJU DA KOD SADRŽAJA NE FUNKCIONIRA, VAŠE JEDINO PRAVNO SREDSTVO I NAŠA JEDINA ODGOVORNOST BIT ĆE ZAMJENA TAKVOG KODA SADRŽAJA. OVA OGRANIČENJA SE NE MOGU PRIMIJENITI NA VAS. ODREĐENE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJA PRETPOSTAVLJENIH JAMSTAVA ILI ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE ODREĐENIH ŠTETA. UKOLIKO SE TAKVI ZAKONI PRIMJENJUJU NA VAS, NEKA ILI SVA GORNJA ODRICANJA, ISKLJUČENJA ILI OGRANIČENJA SE NE MOGU PRIMIJENITI NA VAS I VI MOŽETE IMATI TAKOĐER, DODATNA PRAVA.

DAROVI

Darovi kupljeni putem Prodavaonica mogu biti kupljeni isključivo za, i iskorišteni isključivo od, osoba u Hrvatskoj. Primatelji darova moraju imati kompatibilni hardver i postavke za roditeljski nadzor kako bi mogli koristiti neke od darova.

PRED-NARUDŽBE

Kada naručujete proizvode unaprijed, ovlašćujete Prodavaonice da automatski terete Vaš račun i, ako ste omogućili automatsko preuzimanje, preuzmu proizvod kada isti postane dostupan. Možete odustati od Vaše pred-narudžbe u bilo kojem trenutku prije nego što predmet postane dostupan, kako je utvrđeno u našem pravilu za povrat, navedeno iznad.

OBITELJSKO DIJELJENJE (“FAMILY SHARING“)

Obiteljsko Dijeljenje omogućava Vam dijeliti kvalificirane App Store, Mac App Store i iBooks Store proizvode sa do šest članova „Obitelji“ (uključujući Vas). Ako postavite Obitelj ili se priključite Obitelji, možete vidjeti kvalificirane proizvode drugih članova Obitelji i preuzeti takve proizvode na Vaš kompatibilni uređaj ili računalo. Možete također odabrati sakriti kupnje tako da ih drugi članovi Obitelji neće moći vidjeti ili preuzeti od Vas. Možete dijeliti informacije kao što su fotografije i videa putem Photo aplikacije, događaje putem Family Calendar usluge, podsjetnike putem Reminders aplikacije, lokacijske informacije putem Find my Friends usluge, i lokaciju uređaja putem Find My Phone usluge. Obiteljsko Dijeljenje je isključivo za osobnu, nekomercijalnu uporabu. Potrebni su iTunes i iCloud računi. Operativni sustavi iOS 8 i/ili OS X Yosemite potrebni su za pokretanje i priključivanje Obitelji. Određene transakcije i opcije možda neće biti kompatibilne sa ranijim softverom i mogu zahtijevati softversku nadogradnju. Ako se priključite Obitelji, značajke Obiteljskog Dijeljenja automatski su omogućene na Vašim kompatibilnim uređajima i računalima.

„Organizator“ Obitelji može pozvati druge članove da sudjeluju u Obitelji. Organizator mora imati 18 ili više godina i mora imati kvalificiran način plaćanja registriran na iTunes usluzi. Ako ste Organizator, izjavljujete i jamčite da ste roditelj ili pravni skrbnik bilo kojeg člana Obitelji mlađeg od 13 godina. Organizatorov način plaćanja koristi se za plaćanje bilo koje kupnje koju je član Obitelji pokrenuo u prekoračenju bilo kojeg kredita u prodavaonicama koji je postojao na računu tog člana Obitelji koji je pokrenuo kupnju. Članovi Obitelji nastupaju kao zastupnici Organizatora u slučajevima kada se koristi Organizatorov način plaćanja. Proizvodi se povezuju sa računom onog člana Obitelji koji je pokrenuo transakciju. POZIVOM ČLANOVIMA OBITELJI DA SE PRIKLJUČE OBITELJI, ORGANIZATOR JE SUGLASAN DA SU SVA TEREĆENJA ZA KUPNJE POKRENUTE OD ČLANOVA OBITELJI OVLAŠTENA OD ORGANIZATORA I NJEGOVA SU ODGOVORNOST, ČAK I AKO ORGANIZATOR NIJE BIO SVJESTAN NEKE POJEDINE TRANSAKCIJE, AKO JE ČLAN OBITELJI PREKORAČIO SVOJE OVLAŠTENJE KAKO JE DANO OD ORGANIZATORA, ILI AKO VIŠE ČLANOVA OBITELJI POKRENU KUPNJE ZA ISTI PROIZVOD. ORGANIZATOR JE ODGOVORAN ZA SUKLADNOST SA BILO KOJIM UGOVOROM KOJI IMA SA SVOJIM PRUŽATELJEM NAČINA PLAĆANJA, I PREUZIMA SVE RIZIKE ZA SLUČAJ DA DIJELJENJE PRISTUPA NAČINU PLAĆANJA OGRANIČAVA ZAŠTITU PRUŽENU OD STRANE PRUŽATELJA NAČINA PLAĆANJA. Organizator može u svako doba izmijeniti registrirani način plaćanja. Zapis kupnje poslat će se članu Obitelji koji je pokrenuo kupnju i Organizatoru, čak i ako je član Obitelji skrivao kupnju; molimo koristite opciju Prijavite Problem („Report a Problem“) na Vašoj potvrdi ako Vi ili članovi Vaše Obitelji ne prepoznajete terećenje na Vašoj potvrdi ili izvatku iz načina plaćanja.

Organizator može koristiti funkciju Ask to Buy kako bi od djece ispod 18 godina zahtijevao pribavljanje dopuštenja od Organizatora, i/ili ostalih odraslih osoba naznačenih od Organizatora, za preuzimanje besplatnih ili naplatnih proizvoda prije nego što kupnja ili preuzimanje započne. Proizvodi preuzeti od članova Obitelji i proizvodi pribavljeni putem otkupnih kodova nisu podložni funkciji Ask to Buy. Ako ste Vi Organizator, izjavljujete i jamčite da ste Vi i/ili bilo koja naznačena odrasla osoba, roditelj ili pravni skrbnik bilo kojeg člana Obitelji za kojeg je aktivirana funkcija Ask to Buy. Funkcija Ask to Buy optimizirana je za operativne sustave iOS 8 i OS X Yosemite; zahtjevi za kupnjom ili preuzimanjem proizvoda postavljeni putem ranijeg softvera mogu prema korisnicima postaviti drugačiji postupak dopuštenja ili u potpunosti spriječiti kupnje i mogu zahtijevati softversku nadogradnju. iTunes nije odgovoran ni za kakvu štetu koja proizlazi iz zakašnjenja u dopuštenjima ili odbijanjima putem funkcije Ask to Buy.

Organizator može ukloniti iz Obitelji bilo kojeg člana Obitelji, što će članu Obitelji onemogućiti pokretanje ovlaštenih kupnji putem Organizatorovog načina plaćanja, i onemogućiti tog člana Obitelji u pregledavanju i dijeljenju proizvoda i informacija drugih članova Obitelji. Kada član Obitelji izađe ili je uklonjen iz Obitelji, ili je Organizatorov Apple ID ukinut iz bilo kojeg razloga, preostali članovi Obitelji možda neće više biti u mogućnosti pregledavati ili preuzimati proizvode i informacije odlazećeg člana Obitelji,, niti pristupati proizvodima koje je prethodno preuzeo odlazeći član Obitelji, uključujući kupnje učinjene putem Organizatorovog načina plaćanja za vrijeme dok je odlazeći član bio dio Obitelji. Slično tome, ako Vi napustite Obitelj, možda više nećete moći pregledavati ili preuzimati proizvode drugih članova Obitelji, te proizvodi koje ste preuzeli od drugih članova Obitelji dok ste bili član Obitelji možda više neće biti dostupni. Ako ste učinili In-App Kupnje putem aplikacije originalno kupljene od strane odlazećeg člana Obitelji ili preuzete od člana Obitelji a Vi više ne pripadate Obitelji, trebate osobno kupiti aplikaciju i ponovno omogućiti In-App Kupnje kako biste im mogli ponovno pristupiti; molimo pregledajte pravila razvojnog programera i odjeljak ovog Ugovora naslovljen „In-App Kupnje“ prije kupovine In-App Kupnji. S obzirom da osobni računi za korisnike mlađe od 13 godina mogu biti otvoreni samo kao dio Obiteljskog Dijeljenja, brisanje takvog računa kako bi ga se uklonilo iz Obitelji ukinut će Apple ID tog člana Obitelji i njegovu mogućnost pristupa bilo kojim Apple-ovim uslugama koje zahtijevaju Apple ID ili bilo kojem sadržaju povezanom s tim Apple ID-om.

Možete pripadati samo jednoj Obitelji istovremeno, i možete se priključiti bilo kojoj Obitelji ne više od dva puta godišnje. Možete izmijeniti račun prodavaonica koji povezujete sa Obitelji ne češće od jednom svakih 90 dana. Svi članovi Obitelji moraju koristiti istu iTunes Store državu ili regiju. Nisu svi proizvodi, uključujući In-App Kupnje, pretplate, i neke prethodno kupljene aplikacije, kvalificirani za Obiteljsko Dijeljenje. Apple zadržava pravo raspustiti Obitelj sukladno odjeljku „Raskid“ ovog Ugovora.

SKLAPANJE UGOVORA ELEKTRONIČKIM PUTEM

Vaše korištenje Prodavaonica uključuje sposobnost da zaključite ugovore i/ili da izvršite transakcije elektroničkim putem. SUGLASNI STE DA VAŠI ELEKTRONIČKI PODNESCI ČINE VAŠ PRIHVAT I NAMJERU DA BUDETE UGOVORNO VEZANI I VRŠITE PLAĆANJA PO TAKVIM UGOVORIMA I TRANSAKCIJAMA. VAŠ PRIHVAT I NAMJERA DA BUDETE OBVEZANI ELEKTRONIČKIM PODNESCIMA PRIMJENJUJE SE NA SVE ZAPISE VEZANE ZA SVE TRANSAKCIJE U KOJE ULAZITE NA OVOJ STRANICI, UKLJUČUJUĆI OBAVIJESTI O OTKAZU, PRAVILNIKE, UGOVORE I APLIKACIJE. Kako biste pristupili svojim elektroničkim zapisima i zadržali ih, možda će biti potrebno da imate određeni hardver i softver, koji su isključivo Vaša odgovornost.

iTunes nije odgovoran za tipografske greške.

B. UVJETI KORIŠTENJA USLUGE MAC APP STORE, APP STORE I IBOOKS STORE

OVAJ UGOVOR IZMEĐU VAS I ITUNES S.A.R.L. („ITUNES") REGULIRA VAŠE KORIŠTENJE USLUGE MAC APP STORE, APP STORE I IBOOKS STORE („PRODAVAONICE”) I KUPNJU LICENCIJA OD NJIH, KOJE SU VAM PRODANE OD STRANE ITUNES-a.

USLUGE MAC APP STORE, APP STORE I IBOOKS STORE

iTunes je pružatelj Prodavaonica koja Vam omogućuje da kupite od iTunes-a licencije za softverske proizvode i digitalni sadržaj („Proizvodi”) isključivo za korištenje od strane krajnjih korisnika pod uvjetima korištenja propisanim u ovom Ugovoru. Za App Store Proizvode (niže definirane), krajnji korisnici mogu biti pojedinci koji djeluju u svoje ime ili komercijalna poduzeća ili obrazovne ustanove.

ZAHTJEVI ZA KORIŠTENJE PRODAVAONICA

Samo osobe stare 13 ili više godina mogu otvarati račune. Računi za osobe mlađe od 13 godina mogu biti otvoreni od strane roditelja ili pravnog skrbnika koristeći Obiteljsko Dijeljenje . Djeca mlađa od 18 godina trebala bi proučiti ovaj Ugovor zajedno sa svojim roditeljem ili skrbnikom kako bi osigurali da ga dijete i roditelj ili skrbnik razumije.

Prodavaonice su Vam dostupne samo u Hrvatskoj. Suglasni ste da nećete koristiti ili pokušati koristiti Prodavaonice izvan navedene lokacije. iTunes može koristiti tehnologije kako bi provjerio Vaše pridržavanje ove odredbe.

Korištenje Prodavaonica zahtijeva kompatibilne uređaje, pristup Internetu, i određeni softver (mogu se primjenjivati naknade); može zahtijevati periodička ažuriranja i/ili preuzimanje sadržaja na zahtjev na temelju ograničenja korištenja aplikacije i izvora (mogu se koristiti mobilni podaci); a na njega može utjecati rad ovih faktora. Brzi pristup Internetu se snažno preporuča. Posljednja verzija iOS-ovog, iTunes-ovog i Mac App Store-ovog softvera preporuča se za pristup Prodavaonicama i može biti potrebna za određene transakcije ili mogućnosti za preuzimanje Proizvoda prethodno kupljenih ili pribavljenih putem Prodavaonica. Prihvaćate da su ovi zahtjevi, koji se mogu povremeno mijenjati, Vaša odgovornost. Prodavaonice nisu dio nikakvog drugog proizvoda ili ponude, te nikakva kupnja ili pribavljanje bilo kojeg drugog proizvoda neće biti tumačena na način da predstavlja ili jamči Vaš pristup Prodavaonicama.

VAŠ RAČUN

Kao registrirani korisnik Prodavaonica možete otvoriti račun („Račun“). Nemojte nikome otkriti podatke Vašeg Računa. Vi ste isključivo odgovorni za održavanje povjerljivosti i sigurnosti Vašeg Računa, i za sve aktivnosti koje se dogode preko Vašeg Računa, i prihvaćate bez odgađanja obavijestiti iTunes o bilo kojoj povredi sigurnosti Vašeg Računa. iTunes neće biti odgovoran ni za kakve gubitke koji nastanu zbog neovlaštenog korištenja Vašeg Računa.

Kako biste kupili i preuzeli Proizvode iz Prodavaonica, morate unijeti svoj Apple ID i lozinku ili koristiti Touch ID radi dokazivanja vjerodostojnosti svog Računa za transakcije. Jednom kada dokažete vjerodostojnost svog Računa unosom Apple ID-a i lozinke, nećete ga trebati ponovno dokazivati vjerodostojnim u sljedećih petnaest minuta; tijekom ovog vremena moći ćete kupiti i preuzeti Proizvode bez ponovnog unošenja svoje lozinke. Također možete odabrati traženje unosa svoje lozinke za svaku transakciju te odvojeno odrediti da Vaš uređaj zapamti Vašu lozinku samo za besplatne transakcije. Možete isključiti mogućnost za vršenje transakcija s Proizvodima ili promijeniti postavke da bi lozinka bila potrebna prilikom svake transakcije s Proizvodima putem prilagođavanja postavki na svom uređaju. Za više informacija molimo vidite http://support.apple.com/kb/HT1904 i http://support.apple.com/kb/HT4213.

Suglasni ste da ćete dostaviti točne i potpune podatke pri registraciji te tijekom korištenja Prodavaonica („Registracijski Podaci“), i suglasni ste ažurirati Vaše Registracijske Podatke kako bi bili točni i potpuni. Prihvaćate da iTunes može pohraniti i koristiti dane Registracijske podatke radi održavanja i naplate naknada prema Vašem Računu.

AUTOMATSKA DOSTAVA I PREUZIMANJE PRETHODNIH KUPNJI

Kada prvi put kupite Proizvode App Prodavaonice (osim proizvoda stečenih iz Mac App Prodavaonice) ili Proizvode iBook Prodavaonice putem Prodavaonica (kolektivno: „Izberiv sadržaj”), možete izabrati da automatski primate („automatsko preuzimanje”) primjerke takvog Izberivog sadržaja na dodatnim kompatibilnim hardverom Apple marke s kompatibilnim softverom putem povezivanja takvih hardvera uz primjenu pravila povezivanja navedenih niže (svaki: „Povezani uređaj”). Za svaki Povezani uređaj, možete odrediti kakva vrsta Izberivog sadržaja, ako ijedna, može biti automatski preuzeta na Uređaj. Na Povezani uređaj koji može primati obavijesti o novim sadržajima („Push-omogućen”), uključujući iOS Uređaje, Izberiv sadržaj će biti automatski preuzet na taj Povezani uređaj kada je priključen na Internetsku vezu; Na Povezanom uređaju koji nije Push-omogućen, uključujući one koji rade na operativnom sustavu Windows, Izberiv Sadržaj će se automatski pojaviti u redu za preuzimanje i Vi možete ručno pokrenuti preuzimanje unutar iTunes-a.

Kao pogodnost za Vas, nakon pribavljanja Izberivog sadržaja, možete preuzeti neki od tako prethodno pribavljenih Izberivih sadržaja na bilo koji Povezani uređaj. Neki od Izberivih sadržaja koje ste prethodno pribavili možda neće biti dostupni za naknadno preuzimanje u svako vrijeme, i Apple Vam neće biti odgovoran u takvom slučaju. Budući da možda nećete biti u mogućnosti naknadno preuzeti određeni prethodno pribavljeni Izberivi sadržaj, jednom kada preuzmete artikl iz Izberivog sadržaja, Vaša je odgovornost da ga ne izgubite, uništite ili oštetite pa ćete ga možda htjeti spremiti.

Na povezivanje Povezanih uređaja primjenjuju se sljedeći uvjeti:

(i) Možete automatski preuzeti Izberiv sadržaj ili preuzeti prethodno pribavljeni Izberiv sadržaj sa Računa na do 10 Povezanih uređaja, pod uvjetom da najviše 5 od takvih mogu biti iTunes-ovlaštena računala.

(ii) Povezani Uređaj može biti povezan samo sa jednim Računom u bilo kojem trenutku.

(iii) Možete prebaciti Povezani uređaj na drugi Račun samo jednom svakih 90 dana.

(iv) Možete preuzeti prethodno pribavljeni besplatni sadržaj na neograničeni broj uređaja za vrijeme dok je besplatan u Trgovinama, ali samo na najviše 5 iTunes-Ovlaštenih računala.

Gornji uvjeti od (i) do (iv) se ne primjenjuju na Proizvode App Prodavaonice.

Neki dijelovi Izberivog Sadržaja mogu biti veliki ili mogu pokrenuti neprekinutu isporuku sadržaja na temelju ograničenja korištenja i izvora, i značajni podatkovni unosi mogu uslijediti zbog dostave takvog Izberivog sadržaja putem podatkovne veze.

AUTOMATSKA ISPORUKA AŽURIRANJA

Uređaj ili računalo povremeno će u prodavaonicama App Store i Mac App Store tražiti ažuriranja aplikacija na uređaju ili računalu i ako ažuriranja budu dostupna, mogu se automatski preuzeti i instalirati. Određeni App Store Proizvodi mogu također preuzeti dodatni sadržaj, kao što su razine igara ili poglavlja, na neprekinutoj bazi na temelju ograničenja korištenja i izvora. Pristajete na to da Apple automatski preuzme i instalira ažuriranja i sadržaj na uređaje ili računalo putem prodavaonica App Store i Mac App Store. Automatska ažuriranja možete u bilo kojem trenutku potpuno isključiti promjenom postavki ažuriranja na uređaju ili računalu. Kako biste spriječili preuzimanje sadržaja na zahtjev unutar App Store Proizvoda, izbrišite App Store Proizvod sa svojeg uređaja.

APP PAKETI („APP BUNDLES“)

Neki App Store Proizvodi mogu sadržavati višestruke stavke („App Paketi“). Cijena prikazana kod App Paketa je cijena koja će Vam biti naplaćena po kupnji App Paketa. Cijena App Paketa može biti umanjena radi ubrajanja App Store Proizvoda koje ste već kupili ili pribavili, ali može uključivati minimalnu naknadu radi kompletiranja App Paketa.

PRIVATNOST

Na Prodavaonice primjenjuju se Apple Inc.-ova Pravila o zaštiti privatnosti koja se mogu naći na https://www.apple.com/legal/privacy/

KORIŠTENJE PROIZVODA I PRODAVAONICA

iTunes Vam prodaje licenciju za korištenje Proizvoda. Jednom kada je kupljena od iTunes-a, ta licencija čini obvezujući ugovor izravno između Vas i izdavača tog Proizvoda („Izdava蔓) koji regulira Vaše korištenje tog Proizvoda. Suglasni ste da Prodavaonice i određeni Proizvodi uključuju sigurnosnu tehnologiju koja Vam ograničava korištenje Proizvoda i da ćete, bez obzira jesu li Proizvodi ograničeni sigurnosnom tehnologijom, koristiti Proizvode sukladno primjenjivim pravilima korištenja koja su donijeli iTunes i Izdavači („Pravila Korištenja”) i da bilo koje drugačije korištenje Proizvoda može predstavljati povredu autorskog prava. Svaka sigurnosna tehnologija je neodvojivi dio Proizvoda. iTunes zadržava pravo izmijeniti Pravila Korištenja u bilo koje vrijeme. Prihvaćate da ćete se suzdržati od kršenja, zaobilaženja, obrnutog inženjeringa, dekompiliranja, rastavljanja ili drugačijeg neovlaštenog zadiranja zbog bilo kojeg razloga u bilo koju sigurnosnu tehnologiju koja je povezana s takvim Pravilima Korištenja– ili od pokušaja ili asistiranja drugoj osobi da tako postupi. Pravila Korištenja mogu biti kontrolirana i nadzirana od strane iTunes-a u svrhe sukladnosti, te iTunes zadržava pravo primijeniti Pravila Korištenja bez obavijesti Vama. Prihvaćate da nećete pristupiti Prodavaonicama na bilo koji drugačiji način osim putem softvera za pristup Prodavaonicama koji je pružio iTunes. Nećete pristupiti ili pokušati pristupiti Računu na koji niste ovlašteni pristupiti. Prihvaćate da nećete modificirati softver na bilo koji način ili u bilo kojem obliku, ili koristiti modificirane verzije softvera za bilo koje svrhe uključujući ostvarivanje neovlaštenog pristupa Prodavaonicama. Povrede sigurnosti sustava ili mreže mogu imati za posljedicu građansku ili kaznenu odgovornost.

Isporuka Proizvoda ne daje Vam nikakva prava na promotivno korištenje Proizvoda.

Suglasni ste da, zbog toga što neki aspekti Prodavaonica, Proizvoda, i administracije Pravila Korištenja povlače za sobom sudjelovanje iTunes-a bez obzira što iTunes nije stranka licencije između Vas i Izdavača Proizvoda, ako iTunes promijeni bilo koji dio ili prekine pružati Prodavaonice, što iTunes može učiniti po svojem izboru, možda nećete biti u mogućnosti koristiti Proizvode u istom opsegu kao prije takve promjene ili prestanka, i da iTunes neće imati nikakvu odgovornost prema Vama u takvom slučaju.

PODNESCI PRODAVAONICAMA

Prodavaonice mogu ponuditi interaktivne mogućnosti koje Vam dopuštaju stavljanje materijala (uključujući veze prema sadržajima treće strane) u područja Prodavaonica dostupnim i vidljivim drugim korisnicima Prodavaonica i javnosti. Suglasni ste da će svako Vaše korištenje ovih mogućnosti, uključujući bilo kakve materijale koje stavite Vi, biti isključivo Vaša odgovornost, da neće povrijediti ili kršiti prava bilo koje treće strane niti kršiti bilo koji propis, niti doprinositi ili poticati povredu prava ili drugo protuzakonito ponašanje, niti će na drugi način biti opsceno, uvredljivo ili neprimjereno. Također potvrđujete da ste pribavili sva potrebna prava i licencije. Prihvaćate dati točne i potpune podatke u vezi s Vašim postavljanjem bilo kojih materijala na Prodavaonice. Ovim putem dajete iTunes-u globalnu, besplatnu, neisključivu licenciju za korištenje takvih materijala kao dio Prodavaonica, a vezano za Proizvode, bez prava na bilo kakvu naknadu ili obvezu prema Vama. iTunes zadržava pravo da ne postavi ili ne objavi bilo koje materijale, i da ukloni ili izmijeni bilo koji materijal u bilo koje vrijeme po svojoj diskreciji bez obavijesti ili odgovornosti. Ne možete podnijeti osvrte i ocjene za Proizvode App Prodavaonice preuzete korištenjem promotivnog Koda Sadržaja.

iTunes ima ovlaštenje, ali ne i obvezu, nadzirati sve materijale koje ste postavili ili koji su na drugi način dostupni preko Prodavaonica, istražiti bilo koju prijavljenu ili očitu povredu ovog Ugovora, kao i poduzeti bilo koju radnju koju iTunes po svojoj isključivoj diskreciji smatra prikladnom, uključujući, bez ograničenja, raskid sukladno ovom Ugovoru ili Apple Inc.-ovim Pravilima o Zaštiti Autorskih Prava (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

MATERIJALI TREĆE STRANE

Određeni sadržaji, Proizvodi i usluge dostupni putem Prodavaonica mogu uključiti materijale trećih strana. iTunes može omogućiti veze na Internet stranice trećih strana kao pogodnost za Vas. Suglasni ste da iTunes nije odgovoran za ispitivanje ili procjenjivanje sadržaja ili točnosti i iTunes ne jamči i neće imati nikakvu obvezu niti odgovornost za bilo koje materijale ili Internet stranice treće strane, ili za bilo koje druge materijale, proizvode, ili usluge trećih strana. Suglasni ste da nećete koristiti nikakve materijale trećih strana na način kojim bi se kršila ili vrijeđala prava bilo koje druge strane i da iTunes nije na bilo koji način odgovoran za bilo koje takvo Vaše korištenje.

NEPOŽELJNI SADRŽAJ

Razumijete da se koristeći Prodavaonice možete susresti sa sadržajima koje biste mogli smatrati uvredljivim, nepristojnim ili nepoželjnim, i da takvi sadržaji mogu ali ne moraju indicirati da sadržavaju eksplicitni materijal. Unatoč tome, suglasni ste da ćete koristiti Prodavaonice na Vaš isključivi rizik i da Vam iTunes neće biti odgovoran za sadržaj koji može biti shvaćen kao uvredljiv, nepristojan ili nepoželjan. Vrste i opisi Proizvoda pruženi su kao pogodnost, i prihvaćate da iTunes ne jamči njihovu točnost.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Suglasni ste da Prodavaonice, uključujući, ali ne ograničavajući se na Proizvode, grafiku, korisničko sučelje, audio sadržaje, urednički sadržaj i skripte i softver koji su korišteni za implementaciju Prodavaonica, sadrži podatke i sadržaj koji su u vlasništvu iTunes-a i/ili Izdavača, te su zaštićeni primjenjivim propisima o intelektualnom vlasništvu i drugim propisima, uključujući ali ne ograničavajući se na propise o autorskom pravu. Suglasni ste da nećete koristiti takve podatke ili materijale na bilo koji drugi način osim za korištenje Prodavaonica u skladu s ovim Ugovorom. Niti jedan dio Prodavaonica ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku, niti bilo kojim sredstvom, osim ako je to izričito dopušteno ovim uvjetima. Suglasni ste da nećete ni na koji način mijenjati, iznajmljivati, davati u najam, posuđivati, prodavati, distribuirati ili stvarati prerađena djela na temelju Prodavaonica, te da nećete iskorištavati Prodavaonice ni na koji nedopušteni način, uključujući ali ne ograničavajući se na neovlašteni pristup ili opterećenje mrežnih kapaciteta.

Bez obzira na bilo koju drugu odredbu iz ovog Ugovora, iTunes i Izdavači zadržavaju pravo izmijeniti, obustaviti, ukloniti ili onemogućiti pristup bilo kojem Proizvodu, sadržaju ili drugim materijalima koji čine dio Prodavaonica u svako doba bez obavijesti. Ni u kojem slučaju iTunes neće biti odgovoran zbog vršenja ovakvih promjena. iTunes također može u bilo kojem slučaju ograničiti korištenje odnosno pristup određenim mogućnostima ili dijelovima Prodavaonica bez obavijesti ili odgovornosti.

Sva autorska prava iz i na Prodavaonice (uključujući kompilaciju sadržaja, postavljene sadržaje, veze na druge Internetske izvore i opise tih izvora) i odnosni softver u su vlasništvu iTunes-a i/ili njegovih davatelja licencije, koji zadržavaju sva svoja prava koja imaju po zakonu i pravičnosti. KORIŠTENJE SOFTVERA ILI BILO KOJEG DIJELA PRODAVAONICA, OSIM KORIŠTENJA PRODAVAONICA KAKO JE DOPUŠTENO OVIM UGOVOROM, JE STROGO ZABRANJENO I PREDSTAVLJA POVREDU PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA TREĆIH I MOŽE VAS PODVRGNUTI GRAĐANSKIM I KAZNENIM SANKCIJAMA, UKLJUČUJUĆI MOGUĆU NOVČANU NAKNADU ŠTETE, ZA POVREDU AUTORSKIH PRAVA.

Apple, Apple-ov logotip, iTunes ili drugi Apple-ovi robni i uslužni žigovi, grafički prikazi i logotipi, korišteni u svezi s Prodavaonicama su robni žigovi ili registrirani robni žigovi iTunes-a i/ili Apple Inc.-a u SAD-u i/ili drugim državama. Drugi robni i uslužni žigovi, grafički prikazi i logotipi korišteni u svezi s Prodavaonicama mogu biti robni žigovi svojih odnosnih vlasnika. Ne daje Vam se nikakvo pravo ili licencija u odnosu na bilo koji od ranije navedenih robnih žigova niti na bilo koje korištenje takvih robnih žigova.

RASKID

Ukoliko ne poštujete ili iTunes sumnja da ne poštujete bilo koju odredbu ovog Ugovora, iTunes može po svojoj vlastitoj diskreciji bez obavijesti Vama: (i) raskinuti ovaj Ugovor i/ili ukinuti Vaš Račun, pri čemu ćete ostati odgovorni za sve dugovane iznose po svom Računu dospjele do (uključivo) dana raskida; i/ili (ii) raskinuti licenciju za softver; i/ili (iii) spriječiti pristup Prodavaonicama (ili bilo kojem njihovom dijelu).

iTunes zadržava pravo izmijeniti, obustaviti ili prekinuti Prodavaonice (odnosno bilo koji njihov dio ili sadržaj) u bilo koje vrijeme sa ili bez obavijesti Vama, i iTunes neće biti odgovoran Vama ili bilo kojoj trećoj strani ukoliko iskoristi takva prava.

ODRICANJE OD JAMSTAVA; OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

ITUNES NE GARANTIRA, NE IZJAVLJUJE NITI JAMČI DA ĆE VAŠE KORIŠTENJE PRODAVAONICA BITI BEZ PREKIDA I GREŠAKA, I SUGLASNI STE DA ITUNES POVREMENO MOŽE UKLONITI PRODAVAONICE NA NEODREĐENA VREMENSKA RAZDOBLJA, ILI UKINUTI PRODAVAONICE U BILO KOJEM TRENUTKU, BEZ OBAVIJESTI VAMA.

IZRIČITO STE SUGLASNI DA JE VAŠE KORIŠTENJE, ILI NEMOGUĆNOST KORIŠTENJA, PRODAVAONICA NA VAŠ ISKLJUČIVI RIZIK. PRODAVAONICE I SVI PROIZVODI I USLUGE KOJI SU VAM DOSTAVLJENI PUTEM PRODAVAONICA SU (OSIM AKO JE ITUNES IZRIČITO NAZNAČIO DRUGAČIJE) ISPORUČENI U STANJU "KAO ŠTO JEST“ I "KAO ŠTO JE DOSTUPNO“ ZA VAŠE KORIŠTENJE, BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI IMPLICITNIH, UKLJUČUJUĆI SVA IMPLICITNA JAMSTVA UTRŽIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA POJEDINU SVRHU, VLASNIŠTVA I NEPOSTOJANJA POVREDE PRAVA. BUDUĆI DA NEKE JURISDIKCIJE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE IMPLICITNIH JAMSTAVA, GORE NEVEDENO ISKLJUČENJE IMPLICITNIH JAMSTAVA SE MOŽDA NE PRIMJENJUJE NA VAS.

NI U KAKVOM SLUČAJU ITUNES, NJEGOVI DIREKTORI, SLUŽBENICI, RADNICI, POVEZANA DRUŠTVA, ZASTUPNICI, PODUGOVARATELJI, NALOGODAVCI ILI DAVATELJI LICENCIJE NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU IZRAVNU ILI NEIZRAVNU, SPOREDNU, KAZNENU, POSEBNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU KOJA PROIZLAZI IZ VAŠEG KORIŠTENJA PRODAVAONICA, ILI ZA BILO KOJI DRUGI ZAHTJEV POVEZAN NA BILO KOJI NAČIN S VAŠIM KORIŠTENJEM PRODAVAONICA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA BILO KOJE GREŠKE ILI PROPUSTE U BILO KOJEM SADRŽAJU, ILI BILO KAKAV GUBITAK ILI ŠTETU BILO KOJE VRSTE NASTALIH NA TEMELJU KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA (ILI PROIZVODA) KOJI JE POSTAVLJEN, PRENEŠEN, ILI NA DRUGI NAČIN UČINJEN DOSTUPNIM PREKO PRODAVAONICA, PA I U SLUČAJU SAVJETA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. BUDUĆI DA NEKE DRŽAVE ILI JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA POSLJEDIČNE ILI SPOREDNE ŠTETE, U TAKVIM DRŽAVAMA ILI JURISDIKCIJAMA ODGOVORNOST ITUNES-A BITI ĆE OGRANIČENA U OPSEGU DOZVOLJENOM PROPISIMA.

ITUNES ĆE UPOTRIJEBITI RAZUMNE NAPORE RADI ZAŠTITE PODATAKA KOJE STE DOSTAVILI U SVEZI S PRODAVAONICAMA, ALI PRIHVAĆATE DA JE VAŠA DOSTAVA TAKVIH PODATAKA ISKLJUČIVO NA VAŠ RIZIK, I DA SE ITUNES OVIME ODRIČE SVAKE ODGOVORNOSTI PREMA VAMA ZA BILO KAKAV GUBITAK ILI ODGOVORNOST KOJI SE NA BILO KOJI NAČIN ODNOSi NA TAKVE PODATKE.

ITUNES NE IZJAVLJUJE NITI GARANTIRA DA ĆE PRODAVAONICE BITI SLOBODNE OD GUBITKA, KVAROVA, NAPADA, VIRUSA, SMETNJI, HAKIRANJA, ILI DRUGIH POVREDA SIGURNOSTI, I ITUNES SE ODRIČE SVAKE S TIME POVEZANE ODGOVORNOSTI. NEKI PROIZVODI MOGU BITI PREUZETI SAMO JEDNOM; NAKON ŠTO SU PREUZETI, NE MOGU BITI ZAMIJENJENI U SLUČAJU DA BUDU IZ BILO KOJEG RAZLOGA IZGUBLJENI. VI STE ODGOVORNI ZA IZRADU PRIČUVNE KOPIJE VAŠEG SUSTAVA, UKLJUČUJUĆI I SVIH PROIZVODA KUPLJENIH ILI PRIBAVLJENIH PREKO PRODAVAONICA.

ODRICANJE I ODŠTETA

KORIŠTENJEM PRODAVAONICA, SUGLASNI STE, U MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM, DA ĆETE ŠTITITI I OBEŠTETITI ITUNES, NJEGOVE DIREKTORE, SLUŽBENIKE, RADNIKE, POVEZANA DRUŠTVA, ZASTUPNIKE, POD-UGOVARATELJE, NALOGODAVCE I DAVATELJE LICENCIJE U ODNOSU NA SVA POTRAŽIVANJA KOJA PROIZIĐU IZ VAŠEG KRŠENJA OVOG UGOVORA, VAŠEG KORIŠTENJA PRODAVAONICA, ILI BILO KOJE RADNJE KOJU JE ITUNES PODUZEO KAO DIO SVOJE ISTRAGE O SUMNJI NA POVREDU OVOG UGOVORA ILI KAO REZULTAT UTVRĐENJA ILI ODLUKE ITUNESA DA SE DOGODILA POVREDA OVOG UGOVORA. OVO ZNAČI DA NE MOŽETE TUŽITI NITI DOBITI BILO KAKVO OBEŠTEĆENJE OD ITUNES-A, NJEGOVIH DIREKTORA, SLUŽBENIKA, RADNIKA, POVEZANIH DRUŠTAVA, ZASTUPNIKA, POD-UGOVARATELJA, NALOGODAVACA I DAVATELJA LICENCIJE, USLIJED NJEGOVE ODLUKE DA UKLONI ILI ODBIJE PROCESUIRATI BILO KOJI PODATAK ILI SADRŽAJ, DA VAS UPOZORI, SUSPENDIRA ILI ONEMOGUĆI VAŠ PRISTUP PRODAVAONICAMA, ILI DA PODUZME BILO KAKVU DRUGU RADNJU TIJEKOM ISTRAGE O SUMNJI NA POVREDU ILI KAO REZULTAT ZAKLJUČKA iTUNES-A DA JE DOŠLO DO POVREDE OVOG UGOVORA. OVA ODREDBA O ODRICANJU I ODŠTETI PRIMJENJUJE SE NA SVE POVREDE OPISANE ILI ZAMIŠLJENE PREMA OVOM UGOVORU.

PROMJENE

iTunes zadržava pravo da u bilo koje izmjeni ovaj Ugovor te odredi nove ili dodatne uvjete Vašeg korištenja Prodavaonica. Takve izmjene i dodatni uvjeti odmah će stupiti na snagu te postaju sastavni dio ovog Ugovora. Vaše kontinuirano korištenje Prodavaonica smatrati će se Vašim pristankom na te izmjene i dodatne uvjete.

RAZNO

Ovaj Ugovor čini cjelokupni sporazum između Vas i iTunes-a te regulira Vaše korištenje Prodavaonica i zamjenjuje sve dosadašnje sporazume i ugovore između Vas i iTunes-a. Na Vas se također mogu primjenjivati dodatni uvjeti ako koristite povezane usluge, sadržaj trećih strana ili softver trećih strana. Ako se za bilo koji dio ovog Ugovora utvrdi da je nevaljan ili neprovediv, taj dio će se tumačiti sukladno primjenjivom pravu na način koji će odražavati, što je bliže moguće, originalne namjere ugovornih strana, a ostali dijelovi ostati će u punoj snazi i učinku. Propust iTunes-a da iskoristi bilo koje svoje pravo ili odredbu iz ovog Ugovora neće se smatrati odricanjem od te odredbe ili od bilo koje druge odredbe. iTunes nije odgovoran za propuste ispunjavanja bilo koje obveze uslijed razloga koji su izvan njegove kontrole.

iTunes upravlja Prodavaonicama iz svog ureda u Luksemburgu. Suglasni ste pridržavati se svih lokalnih, državnih, saveznih i nacionalnih propisa, zakona, uredbi i pravilnika koji se odnose na Vašu upotrebu Prodavaonica. Za sve transakcije putem Prodavaonica mjerodavno je pravo Kalifornije, bez davanja učinka njegovim propisima o sukobu propisa. Vaše korištenje Prodavaonica također može podlijegati drugim zakonima. Izričito ste suglasni da će sudovi države Kalifornije biti isključivo nadležni za svaki zahtjev ili spor u odnosu na iTunes ili koji je u bilo kakvoj svezi sa Vašim korištenjem Prodavaonica. Rizik gubitka i vlasništvo nad svim transakcijama isporučenim elektroničkim putem prelazi na kupca u Luksemburgu po elektroničkoj transmisiji primatelju. Nijedan radnik ili zastupnik iTunes-a nema ovlast mijenjati ovaj Ugovor.

iTunes Vam može poslati obavijest u pogledu Prodavaonica elektroničkom poštom na Vašu elektroničku adresu koju navedete u Računu, ili pismom putem pošte na poštansku adresu navedenu u Vašem Računu, ili postavljanjem obavijesti na samim Prodavaonicama. Obavijesti stupaju na snagu odmah.

iTunes zadržava pravo poduzimanja radnji za koje iTunes smatra da su razumno potrebne ili prikladne radi provođenja i/ili provjeravanja sukladnosti s bilo kojim dijelom ovog Ugovora. Suglasni ste da iTunes ima pravo, bez ikakve odgovornosti prema Vama, otkriti Registracijske podatke i/ili podatke o Računu tijelima nadležnim za provedbu propisa, državnim službenicima i/ili trećoj strani, kada iTunes smatra da je to razumno potrebno ili prikladno radi provođenja i/ili provjeravanja sukladnosti s bilo kojim dijelom ovog Ugovora (uključujući, ali ne ograničavajući se na pravo iTunes-a da se uskladi s bilo kojim pravnim postupkom povezanim s Vašim korištenjem Prodavaonica i/ili Proizvoda, i/ili navodom treće strane da je Vaše korištenje Prodavaonica i/ili Proizvoda nezakonito i/ili povređuje prava te treće strane). O iTunes-u: Naš registarski broj je RCS Luxembourg B 101 120, a naše registrirano sjedište se nalazi u 31 – 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

DODATNI UVJETI KORIŠTENJA USLUGE MAC APP STORE, APP STORE

LICENCIJA ZA MAC APP STORE I APP STORE PROIZVODE

iTunes Vam prodaje licenciju za korištenje softverskih proizvoda učinjenih dostupnim putem usluge Mac App Store i App Store (zajedno, „App Store Proizvodi“). Postoje dvije (2) kategorije App Store Proizvoda, kako slijedi: (i) oni App Store Proizvodi koji su razvijeni od Apple-a, i koji su Vam licencirani od strane iTunes-a (“Apple Proizvodi”); i (ii) oni Proizvodi koji su razvijeni, te Vam licencirani od strane treće osobe (“Proizvodi Treće Strane”). Kategorija pojedinog Proizvoda (Apple Proizvoda ili Proizvoda Treće Strane) određena je na aplikaciji usluge Mac App Store ili na aplikaciji usluge App Store.

Vaša licencija bilo kojeg App Store Proizvoda podliježe niže izloženom Ugovoru o Licenciranju Krajnjeg Korisnika za Licenciranu Aplikaciju, i suglasni ste da će se takvi uvjeti primijeniti, osim ako je App Store Proizvod pokriven valjanim ugovorom o licenciranju krajnjeg korisnika zaključenom između Vas i izdavača tog App Store Proizvoda (“Izdavač”), u kojem slučaju će se Izdavačev ugovor o licenciranju krajnjeg korisnika primjenjivati na taj App Store Proizvod. Izdavač pridržava sva prava nad App Store Proizvodom koja nije izrijekom prenio na Vas.

Suglasni ste da je licencija za svaki Apple Proizvod koji pribavite putem usluge Mac App Store ili usluge App Store, ili koji povežete sa svojim Računom, obvezujući ugovor između Vas i iTunes-a. Suglasni ste da: ako nabavite Proizvod Treće Strane od iTunes-a, ulazite u obvezujući ugovor izravno sa Izdavačem koji će uređivati Vaše korištenje tog Proizvoda Treće Strane; i iTunes nije stranka u licenciji između Vas i Izdavača u odnosu na taj Proizvod Treće Strane. Izdavač svakog Proizvoda Treće Strane isključivo je odgovoran za taj Proizvod Treće Strane, njegov sadržaj, sve garancije u opsegu do kojeg nisu ograničene, te sve Vaše zahtjeve ili zahtjeve trećih vezane uz taj Proizvod Treće Strane.

Suglasni ste i prihvaćate da iTunes i njegova povezana društva imaju svojstvo treće strane korisnika Ugovora o Licenciranju Krajnjeg Korisnika Aplikacije ili Izdavačevog ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika, prema slučaju, za svaki Proizvod Treće Strane. Također prihvaćate da će, nakon Vašeg prihvaćanja uvjeta korištenja licencije za bilo koji takav Proizvod Treće Strane, iTunes imati ovlast (i smatrati će se da je prihvatio tu ovlast) provesti takvu licenciju protiv Vas kao treća strana korisnik iz licencije.

IN-APP KUPNJE

Određeni App Store Proizvodi mogu uključivati funkciju koja Vam omogućuje primanje dodatnih usluga, ili licencija za dodatne funkcije ili sadržaje za korištenje u sklopu App Store Proizvoda (“In-App Kupnje”). In-App Kupnje koje su konzumirane tijekom korištenja Proizvoda (npr. virtualna municija) ne mogu se prenositi između uređaja; mogu se preuzeti samo jednom; i kada se preuzmu, ne mogu se zamijeniti. Jednom kada ste nabavili i primili dostupnu In-App Kupnju, iTunes neće biti odgovoran prema Vama za slučaj bilo kojeg gubitka ili uništenja takve In-App Kupnje ili štete na njoj. Sve In-App Kupnje smatraju se App Store Proizvodima, i In-App Kupnje primljene u sklopu Proizvoda Treće Strane smatraju se Proizvodima Treće Strane, te se smatraju takvima za svrhe ovih uvjeta.

Vjerodostojnost In-App Kupnji mora biti dokazana odvojeno od dokazivanja vjerodostojnosti za kupnju i preuzimanje Proizvoda putem unošenja Vaše lozinke kada je to od Vas zatraženo, ali jednom kada dokažete vjerodostojnost In-App Kupnje moći ćete učiniti dodatne In-App Kupnje unutar petnaest minuta bez ponovnog unošenja svoje lozinke. Možete isključiti mogućnost In-App Kupnji na svojem iOS Uređaju slijedeći korake koji su prikazani na http://support.apple.com/kb/HT4231.

IN-APP PRETPLATE

Određeni Proizvodi App Prodavaonice mogu uključivati funkcionalnost koja Vam omogućuje da nabavite sadržaj na temelju pretplate („In-App Pretplate”). Plaćene Pretplate se ne mogu povratno isplatiti. In-App Pretplate će se automatski obnoviti za primjenjivo razdoblje koje ste odabrali, a gdje je primjenjivo, Vaš Račun će se teretiti ne kasnije od 24 sata prije isteka razdoblja trenutne In-App Pretplate. Možete otkazati automatsku obnovu plaćenih In-App Pretplata putem odabira „Manage App Subscriptions” (UPRAVLJAJ APP PRETPLATAMA) u Vašem Računu i odabira pretplate koju želite izmijeniti. U slučaju povećanja cijene, In-App Pretplata može biti nastavljena po novoj cijeni nakon prethodne obavijesti Vama, osim ako ste otkazali automatsku obnovu. Možete otkazati besplatne In-App Pretplate brisanjem App Store Proizvoda sa Vašeg uređaja. Određene plaćene In-App Pretplate mogu nuditi razdoblje besplatnog probnog korištenja prije terećenja Vašeg Računa. Ako odlučite da ne želite kupiti In-App Pretplatu, isključite automatsko produženje u Vašim postavkama Računa tijekom razdoblja besplatnog probnog korištenja. Određene In-App Pretplate mogu biti označene kao časopisi i novinski proizvodi. Trebali biste pregledati dodatne podatke o ponudi za pretplate na časopise i novine prigodom prodaje unutar App Store Proizvoda. Možemo Vas zatražiti dopuštenje da Izdavaču takvih pretplata na časopise i novine dostavimo ime, email adresu i poštanski broj koji su navedeni u Vašem Računu kako bi Vam Izdavač mogao slati oglasne poruke o svojim vlastitim proizvodima u skladu sa svojim pravilima o zaštiti privatnosti. Jednom kad Izdavač ima ove podatke, prema njima će se odnositi sukladno Izdavačevim javno objavljenim pravilima o zaštiti privatnosti. Potičemo Vas da se upoznate s Izdavačevim praksama u svezi zaštite privatnosti prije negoli pristanete na to da mu otkrijete Vaše osobne podatke. Za više informacija, molimo pregledajte Izdavačeva pravila o zaštiti privatnosti ili izravno kontaktirajte Izdavača. Povrati su dostupni kako je utvrđeno u našem pravilu za povrat, navedeno iznad, i nikakvi drugi povrati ili otkazivanja nisu dostupna nakon kupnje.

POPULARNO U BLIZINI („POPULAR NEAR ME“)

Kada omogućite lokacijske usluge pa time uključite značajku Popularno u Blizini, Apple će povremeno automatski prikupljati podatke vezane uz Vaše određene App Store Proizvode, kao što su vrijeme provedeno na svakom pojedinom App Store Proizvodu i koliko je puta svaki pojedini App Store Proizvod bio pokrenut. Ovi su podaci pohranjeni bez korištenja osobnih podataka i neće biti povezani s Vašim imenom ili Računom. iTunes će upotrebljavati te podatke kao i druge podatke, kao na primjer podatke iz dnevnika Vaših preuzetih App Store Proizvoda, kako bi Vam dao personalizirane preporuke.

iTunes može koristiti ove podatke i kombinirati ih sa konsolidiranim podacima prikupljenim od drugih korisnika koji su također uključili ovu opciju, podacima iz dnevnika Vaših prošlih kupnji putem usluge iTunes Store, podacima dobivenim prilikom Vaših preuzimanja sadržaja putem usluge App Store, konsolidiranim podacima o preuzetim App Store Proizvodima od strane drugih korisnika, i drugim podacima kao što su korisničke ocjene App Store Proizvoda, kako:

• bi Vam dali preporuke o App Store Proizvodima, medijima i drugim proizvodima i uslugama koje biste možda željeli kupiti, preuzeti ili koristiti,

• bi dali preporuke drugim korisnicima.

Sa Vašim će se podacima u svako doba postupati sukladno Pravilima o zaštiti privatnosti Apple Inc.-a.

Ukoliko ne želite da prikupljamo i koristimo podatke iz Vašeg uređaja ili sustava na opisani način, nemojte uključiti lokacijske usluge niti koristiti značajku Popularno u Blizini. Svoj izbor možete promijeniti u svako doba na način da isključite značajku Popularno u Blizini u meniju System Services u postavkama lokacijskih usluga na Vašem Uređaju. .

PRAVILA KORIŠTENJA MAC APP STORE PROIZVODA

Osim ako ovdje nije drugačije predviđeno,

(i) Ukoliko ste pojedinac koji djeluje u svoje ime, možete preuzeti i koristiti aplikaciju iz usluge Mac App Store („Mac App Store Proizvod“) za osobno, nekomercijalno korištenje na bilo kojem proizvodu marke Apple koji koristi Mac OS X („Mac Računalo“)u Vašem vlasništvu ili posjedu.

(ii) Ukoliko ste komercijalno poduzeće ili obrazovna ustanova, možete preuzeti Mac App Store Proizvod za korištenje od strane ili (a) jedne osobe na svakom Mac Računalu(ima) korištenima od te osobe i koji su u Vašem vlasništvu ili posjedu, ili (b) više osoba na jednom dijeljenom Mac Računalu u Vašem vlasništvu ili posjedu. Primjerice, jedan radnik može koristiti Mac App Store Proizvod i na radnikovom stolnom Mac Računalu i na prijenosnom Mac Računalu, odnosno više studenata može konsekutivno koristiti Mac App Store Proizvod na jednom Mac Računalu smještenom u istraživačkom centru ili knjižnici. Radi pojašnjenja, za svako Mac Računalo konsekutivno ili kolektivno korišteno od strane više korisnika potrebna je zasebna licencija.

(iii) Za korištenje može biti potrebna registracija sa Apple ID-em koji se koristi za preuzimanje Mac App Store Proizvoda iz usluge Mac App Store. Mac App Store Proizvodi mogu se ažurirati isključivo putem usluge Mac App Store.

PRAVILA KORIŠTENJA APP STORE PROIZVODA

(i) Ukoliko ste pojedinac koji djeluje u svoje ime, možete preuzeti i sinkronizirati App Store Proizvod za osobno, nekomercijalno korištenje na bilo kojem iOS Uređaju u Vašem vlasništvu ili posjedu.

(ii) Ukoliko ste komercijalno poduzeće ili obrazovna ustanova, možete preuzeti i sinkronizirati App Store Proizvod za korištenje ili od (a) jedne osobe na jednom ili više iOS Uređaja korištenima od te osobe i koji su u Vašem vlasništvu ili posjedu, ili (b) više osoba na jednom dijeljenom iOS Uređaju u Vašem vlasništvu ili posjedu. Primjerice, jedan radnik može koristiti App Store Proizvod i na radnikovom iPhone-u i na iPad-u, odnosno više studenata može konsekutivno koristiti App Store Proizvod na jednom iPad-u smještenom u istraživačkom centru ili knjižnici. Radi pojašnjenja, za svaki iOS Uređaj konsekutivno korišten od strane više korisnika je potrebna posebna licenca.

(iii) Moći ćete pohraniti App Store Proizvode sa do pet različitih Računa odjednom na sukladnom iOS Uređaju.

(iv) Moći ćete ručno sinkronizirati App Store Proizvode sa barem jednog uređaja ovlaštenog za iTunes aplikaciju na iOS Uređajima koji imaju mogućnost ručne sinkronizacije, pod uvjetom da je App Store Proizvod povezan sa Računom na primarnom uređaju ovlaštenom za iTunes aplikaciju, pri čemu je primarni uređaj ovlašten za iTunes aplikaciju onaj uređaj koji je prvi bio sinkroniziran sa iOS Uređajem, ili onaj kojeg naknadno putem iTunes aplikacije označite kao primarnog.

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

Kako biste izbjegli istezanje mišića, zglobova ili naprezanje očiju za vrijeme igranja video igre uvijek biste trebali praviti česte stanke u igranju, te uzeti dulji odmor ukoliko osjetite bilo kakvu bol, umor ili nelagodu. Vrlo mali postotak ljudi može doživjeti napadaje ili nesvjesticu prilikom izlaganja blještećim svjetlima ili uzorcima, uključivo za vrijeme igranja video igara ili gledanja video sadržaja. Simptomi mogu uključivati vrtoglavicu, mučninu, nekontrolirane pokrete, gubitak svijesti, oslabljeni vid, trnce, utrnulost ili druge nelagode. Savjetujte se sa liječnikom prije igranja video igara ukoliko ste ikad imali ove ili slične simptome, te odmah prekinite s igranjem i posjetite liječnika ukoliko se ti simptomi pojave za vrijeme igranja. Roditelji bi trebali nadzirati djecu za vrijeme igranja video igara radi otkrivanja simptoma.

ODRŽAVANJE I PODRŠKA ZA MAC APP STORE I APP STORE PROIZVODE

iTunes će biti odgovoran za pružanje svih usluga održavanja i podrške jedino u odnosu na Apple Proizvode, kako je određeno u Ugovoru o Licenciranju Krajnjeg Korisnika za Licenciranu Aplikaciju, ili zasebnom ugovoru o licenciranju krajnjeg korisnika, prema slučaju, ili kako zahtijevaju primjenjivi propisi. Izdavač svakog Proizvoda Treće Strane biti će isključivo odgovoran za pružanje usluga održavanja i podrške s obzirom na taj Proizvod, kako je određeno u Ugovoru o Licenciranju Krajnjeg Korisnika za Licenciranu Aplikaciju, ili Izdavačevom ugovoru o licenciranju krajnjeg korisnika, prema slučaju, ili kako zahtijevaju primjenjivi propisi.

UGOVOR O LICENCIRANJU KRAJNJEG KORISNIKA LICENCIRANE APLIKACIJE

Mac App Store Proizvodi i App Store Proizvodi (zajedno, „App Store Proizvod(i)“) koji su dostupni putem usluge Mac App Store i usluge App Store (zajedno, „usluge App Stores“) licencirani su Vam, a ne prodani. Vaša licencija za svaki App Store Proizvod koji nabavite putem usluge App Store, ili povežete sa svojim Računom, podložna je Vašem prethodnom prihvaćanju ovog Ugovora o Licenciranju Krajnjeg Korisnika Licencirane Aplikacije („Standardni EULA“), i suglasni ste da će se uvjeti ovog Ugovora o Licenciranju Krajnjeg Korisnika Licencirane Aplikacije primjenjivati na svaki App Store Proizvod koji licencirate putem usluge App Store, osim ako taj App Store Proizvod nije pokriven valjanim ugovorom o licenciranju krajnjeg korisnika sklopljenom između Vas i Izdavača tog App Store Proizvoda, u kojem će se slučaju primjenjivati odredbe tog zasebnog ugovora o licenciranju krajnjeg korisnika. Licenciju za svaki Apple Proizvod po ovom Standardnom EULA-i ili posebnom ugovoru o licenciranju krajnjeg korisnika daje Vam iTunes, a licenciju za svaki Proizvod treće Strane po Standardnom EULA-i ili posebnom ugovoru o licenciranju krajnjeg korisnika daje Vam Izdavač tog Proizvoda Treće Strane. Svaki App Store Proizvod koji je podložan licenciji odobrenoj prema ovom Standardnom EULA-i u ovom Ugovoru naziva se „Licencirana Aplikacija“. Izdavač ili iTunes, kako je primjenjivo („Davatelj licencije“) pridržava sva prava nad Licenciranom Aplikacijom koja Vam nisu izrijekom dana prema Standardnom EULA-i.

a. Opseg licencije. Ova licencija na Licenciranoj Aplikaciji koja Vam je dana od strane Davatelja Licencije ograničava se na neprenosivu licenciju za korištenje Licencirane Aplikacije na svakom proizvodu marke Apple koji koristi iOS (uključujući ali ne ograničavajući se na iPad, iPhone i iPod touch) („iOS Uređaji“), Mac OS X („Mac Računala“), prema potrebi (zajedno, „Apple Uređaj(i)“) koji je u Vašem vlasništvu ili posjedu i sukladno Pravilima korištenja utvrđenim u Uvjetima korištenja usluge Mac App Store, usluge App Store i usluge iBooks Store („Pravila Korištenja”). Ovom Vam licencijom nije dozvoljeno korištenje Licencirane Aplikacije na bilo kojem Apple Uređaju koji nije u Vašem vlasništvu ili posjedu, te ne smijete, osim na način predviđen Pravilima Korištenja, distribuirati ili učiniti Licenciranu Aplikaciju dostupnom preko mreže na kojoj bi ju moglo koristiti više uređaja istovremeno. Nije Vam dozvoljeno iznajmljivati, davati u najam, posuditi, prodati, prenijeti, redistribuirati ili podlicencirati Licenciranu Aplikaciju, a ako prodate Vaše Mac Računalo ili iOS Uređaj trećoj strani, morate ukloniti Licenciranu Aplikaciju sa Mac Računala ili iOS Uređaja prije prodaje. Licenciranu Aplikaciju ne smijete umnožiti (osim ako je to izrijekom dozvoljeno u ovoj licenciji i Pravilima Korištenja), rastaviti, vršiti obrnuti inženjering, rasklopiti, pokušati doznati njen izvorni kod, promijeniti, ili stvarati nove aplikacije na temelju nje, njene ažurirane verzije ili bilo kojeg njenog dijela (osim i samo u opsegu u kojem je bilo koje od gornjih ograničenja zabranjeno prema primjenjivim propisima ili u opsegu dopuštenom uvjetima licenciranja primjenjivim na bilo koju komponentu Licencirane Aplikacije koja je otvorenog tipa (open-source)). Svaki pokušaj da se isto učini smatra se povredom prava Davatelja Licencije i njegovih davatelja licencije. Ukoliko prekršite ovu odredbu, možete biti podložni postupku protiv Vas i naknadi štete.

Uvjeti ove licencije mjerodavni su za svako ažuriranje koje omogući Davatelj Licencije kojim se mijenja i/ili dopunjuje originalna Licencirana Aplikacija, osim kada takvo ažuriranje prati posebna licencija u kojem se slučaju primjenjuju uvjeti te licencije.

b. Suglasnost za korištenje podataka: Suglasni ste da Davatelj Licencije može skupljati i koristiti tehničke podatke i vezane informacije - uključujući, ali ne ograničavajući se na, tehničke informacije o Vašem uređaju, softveru sustava i aplikacija te perifernim jedinicama - koje se povremeno prikupljaju da bi Vam se omogućilo softverska ažuriranja, podršku za proizvode i druge usluge (ukoliko takvih ima) u vezi sa Licenciranom Aplikacijom. Davatelj Aplikacije može koristiti ove podatke, sve dok su oni u obliku u kojem Vas ne identificiraju osobno, kako bi poboljšao svoje proizvode ili Vam pružio usluge i tehnologije.

c. Raskid. Licencija je na snazi dok je ne raskinete Vi ili Davatelj aplikacije. Ukoliko ne poštujete bilo koji uvjet(e) ove licencije, Vaša će prava temeljem ove licencije automatski prestati odmah i bez obavijesti od strane Davatelja Aplikacije. Po raskidu licencije, obvezni ste prestati s korištenjem Licencirane Aplikacije i uništiti sve potpune ili djelomične kopije Licencirane Aplikacije.

d. Usluge; Materijali Trećih Strana. Licencirana Aplikacija može omogućiti pristup uslugama i Internet stranicama iTunes-a, davatelja Aplikacije i/ili trećih strana (zajedno i pojedinačno „Vanjske Usluge"). Za korištenje Vanjskih Usluga potreban je pristup Internetu. Korištenje određenih Vanjskih Usluga zahtjeva Vaše prihvaćanje dodatnih uvjeta usluge. Korištenjem ovog softvera vezano za iTunes Store račun, prihvaćate posljednje iTunes Store Uvjete Usluge i Pravila Korištenja, koje možete naći i pregledati na https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/.

Razumijete da se koristeći Vanjske Usluge možete susresti sa sadržajima koji se mogu smatrati uvredljivim, nepristojnim ili nepoželjnim, koji sadržaji mogu ali ne moraju indicirati da sadržavaju eksplicitnu terminologiju, i da rezultati bilo koje pretrage ili upisivanje bilo koje Internet stranice mogu automatski i nenamjerno generirati veze ili reference na nepoželjni materijal. Unatoč tome, prihvaćate koristiti Vanjske Usluge isključivo na vlastitu odgovornost te potvrđujete da Davatelj Aplikacije niti njegovi zastupnici neće prema Vama snositi nikakvu odgovornost za sadržaj koji bi se mogao smatrati uvredljivim, nepristojnim ili nepoželjnim.

Određene Vanjske usluge mogu prikazati, uključivati ili učiniti dostupnim sadržaj, podatke, informacije, aplikacije ili materijale trećih strana („Materijali Trećih Strana“) ili omogućiti veze na određene Internet stranice trećih strana. Koristeći Vanjske Usluge, suglasni ste i potvrđujete da Davatelj Licencije niti njegovi zastupnici nisu odgovorni za provjeravanje ili ocjenjivanje sadržaja, točnosti, potpunosti, pravodobnosti, valjanosti, usklađenosti sa autorskim pravima, zakonitosti, pristojnosti, kvalitete ili bilo kojeg drugog aspekta takvih Materijala Trećih Strana ili Internet stranica. Davatelj Licencije, njegovi zastupnici ne jamče niti podržavaju i ne preuzimaju odgovornost niti će biti odgovorni Vama ili bilo kojoj drugoj osobi za bilo koju Vanjsku Uslugu treće strane, Materijale Trećih Strana ili Internet stranice, ili za bilo koje druge materijale, proizvode ili usluge trećih strana. Materijali Trećih Strana i veze na druge Internet stranice dani su isključivo kao pogodnost za Vas.

Financijske informacije prikazane od bilo koje Vanjske Usluge služe isključivo općem informiranju i ne bi se trebalo oslanjati na njih kao savjet za ulaganje. Prije poduzimanja bilo koje transakcije vrijednosnim papirima temeljem informacija dobivenih putem Vanjskih Usluga, trebate se savjetovati s financijskim stručnjakom ili stručnjakom za vrijednosne papire koji je pravno kvalificiran pružati financijske savjete ili savjete vezane za vrijednosne papire u Vašoj zemlji ili regiji. Medicinske informacije prikazane na bilo kojem App Store Proizvodu ili Vanjskoj Usluzi samo su za opće informativne svrhe i ne bi se smjelo pouzdavati u njih za savjet o medicinskoj dijagnostici ili tretmanu, osim po uputi doktora. Trebali biste se posavjetovati sa medicinskim profesionalcem prije pouzdavanja u medicinske informacije dostupne na App Store Proizvodu. Podaci o lokacijama dostupni putem bilo koje Vanjske Usluge namijenjeni su samo za osnovnu orijentaciju i nisu namijenjeni korištenju u situacijama gdje su potrebne precizne informacije o lokaciji, odnosno gdje pogrešni, netočni, zakašnjeli ili nepotpuni podaci o lokaciji mogu rezultirati smrću, ozljedom, oštećenjem imovine ili okoliša. Ni Davatelj Licencije niti njegovi zastupnici niti bilo koji od njegovih isporučitelja sadržaja ne jamče dostupnost, točnost, cjelovitost, pouzdanost ili pravovremenost informacija o dionicama ili lokacijama koje su prikazane putem bilo koje Vanjske Usluge.

Suglasni ste i prihvaćate da Vanjske Usluge imaju sadržaj, informacije i materijale u vlasništvu Davatelja Licencije i/ili njegovih zastupnika ili davatelja licencija i koji su zaštićeni primjenjivim propisima o intelektualnom vlasništvu i drugim propisima, uključujući ali se ne ograničavajući na propise o autorskom pravu, te da nećete koristiti takav sadržaj, informacije ili materijale na bilo koji način osim u okviru dozvoljenog korištenja Vanjskih Usluga ili na bilo koji način koji nije u skladu sa uvjetima ovog Standardnog EULA-e ili koji krši bilo koja prava intelektualnog vlasništva treće strane ili iTunes-a. Nijedan dio Vanjskih Usluga ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku niti bilo kojim sredstvom. Suglasni ste da nećete mijenjati, iznajmljivati, davati u najam, posuđivati, prodavati, distribuirati ili stvarati prerađena djela na temelju Vanjskih Usluga na bilo koji način, te nećete upotrebljavati Vanjsku Uslugu na bilo koji način koji nije odobren, uključujući ali ne ograničavajući se na korištenje Vanjske Usluge u svrhu prijenosa bilo kakvih kompjuterskih virusa, crva, trojanskih konja ili drugih štetnih softvera, ili neovlašteni pristup ili opterećenje mrežnih kapaciteta. Također ste suglasni da se Vanjske Usluge neće koristiti na bilo koji način kojim biste uznemirivali, zloupotrebljavali, uhodili, prijetili, klevetali ili na koji drugi način vrijeđali ili kršili prava bilo koje osobe, te da niti Davatelj Licencije niti njegovi zastupnici ni na koji način nisu odgovorni za takvo Vaše korištenje Vanjske Usluge, niti su odgovorni za bilo kakve uznemirujuće, prijeteće, klevetničke, uvredljive, nedozvoljene ili nezakonite poruke ili prijenose koje možete primiti uslijed korištenja bilo koje Vanjske Usluge.

Dodatno, Vanjske Usluge i Materijali Trećih Strana koji mogu biti dostupni putem, prikazani na ili povezani linkom s Apple Uređajima nisu dostupni na svim jezicima niti u svim zemljama ili regijama. Davatelj Licencije ne izjavljuje niti jamči da su takve Vanjske Usluge i Materijali prikladni ili dostupni za korištenje na svakoj pojedinoj lokaciji. Ukoliko odlučite koristiti ili pristupiti takvim Vanjskim Uslugama i Materijalima, to činite na vlastitu inicijativu i odgovorni ste za usklađenost sa svim primjenjivim propisima, uključujući ali ne ograničavajući se na primjenjive lokalne propise. Davatelj Licencije zadržava pravo da promijeni, obustavi, ukloni ili onemogući pristup bilo kojoj Vanjskoj Usluzi u bilo koje vrijeme bez obavijesti. iTunes ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za uklanjanje ili onemogućavanje pristupa bilo kojoj takvoj Vanjskoj Usluzi. iTunes također može, u svakom slučaju i bez obavijesti, nametnuti ograničenja na korištenje ili pristup određenim Vanjskim Uslugama, za što ne snosi nikakvu odgovornost.

e. BEZ JAMSTAVA: IZRIČITO STE SUGLASNI DA JE KORIŠTENJE LICENCIRANE APLIKACIJE NA VAŠ ISKLJUČIVI RIZIK I DA JE CJELOKUPNI RIZIK S OBZIROM NA ZADOVOLJAVAJUĆU KVALITETU, IZVEDBU, TOČNOST I TRUD NA VAMA. U MAKSIMALNOM OPSEGU DOZVOLJENOM PRIMJENJIVIM PROPISIMA, LICENCIRANA APLIKACIJA I SVE USLUGE IZVEDENE ILI ISPORUČENE OD LICENCIRANE APLIKACIJE ISPORUČUJU SE U STANJU „KAO ŠTO JEST“ I „KAO ŠTO JE DOSTUPNO“, SA SVIM MANAMA I BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, I DAVATELJ LICENCIJE OVIM ODRIČE DAVANJE BILO KOJIH JAMSTAVA I UVJETA U ODNOSU NA LICENCIRANU APLIKACIJU I SVE USLUGE, BILO IZRIČITIH, IMPLICITNIH ILI ZAKONSKIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, IMPLICIRANA JAMSTVA I/ILI UVJETE UTRŽIVOSTI, ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE, PRIKLADNOSTI ZA POJEDINU SVRHU, TOČNOSTI, MIRNOG UŽIVANJA, I NEPOSTOJANJA POVREDE PRAVA TREĆIH STRANA. DAVATELJ LICENCIJE NE JAMČI ZA SLUČAJ SMETANJA U VAŠEM UŽIVANJU LICENCIRANE APLIKACIJE, DA ĆE FUNKCIJE SADRŽANE U LICENCIRANOJ APLIKACIJI ILI USLUGE IZVEDENE ILI ISPORUČENE LICENCIRANOM APLIKACIJOM ZADOVOLJITI VAŠE ZAHTJEVE, DA ĆE DJELOVANJE LICENCIRANE APLIKACIJE ILI USLUGA BITI BEZ PREKIDA I GREŠAKA, ILI DA ĆE NEDOSTACI U LICENCIRANOJ APLIKACIJI ILI USLUGAMA BITI ISPRAVLJENI. NIKAKVE PISANE ILI USMENE IZJAVE ILI SAVJETI DANI OD STRANE DAVATELJA LICENCIJE ILI NJEGOVOG OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA NEĆE STVARATI JAMSTVO. UKOLIKO SE POKAŽU NEDOSTACI U LICENCIRANOJ APLIKACIJI ILI USLUZI, VI ĆETE SNOSITI CJELOKUPNE TROŠKOVE SVIH POTREBNIH SERVISA, POPRAVAKA ILI ISPRAVAKA. NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE IMPLICITNIH JAMSTAVA ILI OGRANIČENJE PRIMJENJIVIH ZAKONSKIH PRAVA POTROŠAČA, SLIJEDOM ČEGA SE GORNJE ISKLJUČENJE I OGRANIČENJE MOŽDA NEĆE PRIMJENJIVATI NA VAS.

f. Ograničenje odgovornosti. U OPSEGU KOJI NIJE ZABRANJEN PROPISIMA, NI U KOJEM SLUČAJU DAVATELJ LICENCIJE NEĆE BITI ODGOVORAN ZA OSOBNU POVREDU ILI BILO KAKVU SPOREDNU, POSEBNU, NEIZRAVNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU, UKLJUČUJUČI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETE ZBOG GUBITKA DOBITI, GUBITKA PODATAKA, PREKIDA POLOVANJA, ILI BILO KOJE DRUGE KOMERCIJALNE ŠTETE ILI GUBITKE, KOJE PROIZLAZE IZ, ILI SU VEZANE ZA, VAŠE KORIŠTENJE ILI NEMOGUĆNOST KORIŠTENJA LICENCIRANE APLIKACIJE, BEZ OBZIRA KAKO SU NASTALE, BEZ OBZIRA NA PRAVNU OSNOVU ODGOVORNOSTI (UGOVORNA, IZVANUGORONA, ILI DRUGAČIJA) PA I U SLUČAJU DA JE DAVATELJ LICENCIJE BIO SAVJETOVAN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA. NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA OSOBNU POVREDU, ILI ZA SPOREDNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, SLIJEDOM ČEGA SE OVO OGRANIČENJE MOŽDA NEĆE PRIMJENJIVATI NA VAS. Ni u kojem slučaju ukupna odgovornost Davatelja Licencije prema Vama za sve štete (osim ako drugačije zahtijevaju primjenjivi propisi u slučajevima koji uključuju osobnu povredu) neće prelaziti iznos od pedeset dolara ($50,00). Navedena ograničenja primjenjivati će se i u slučaju da gore navedeni pravni lijek ne ispuni svoju osnovnu svrhu.

g. Niste ovlašteni izvoziti ili ponovno izvoziti Licenciranu Aplikaciju osim sukladno ovlaštenju po propisima Sjedinjenih Američkih Država i propisima mjerodavnim na području gdje je Licencirana Aplikacija pribavljena. Posebice, ali bez ograničenja, Licenciranu Aplikaciju ne smijete izvoziti ili ponovno izvoziti (a) u države nad kojima je SAD proglasio embargo, niti (b) ikome na Listi Posebno Označenih Osoba Ministarstva financija SAD-a (“Specially Designated Nationals List”) ili Popisu Zabranjenih Osoba (“Denied Persons List”) ili Popisu Entiteta (“Entity List”) Ministarstva trgovine SAD-a. Korištenjem Licencirane Aplikacije izjavljujete i jamčite da niste smješteni ni u kojoj od tih država te da niste ni na jednom takvom popisu. Također ste suglasni i prihvaćate da nećete koristiti ove proizvode za bilo koju svrhu koja je zabranjena propisima SAD-a, uključujući, bez ograničenja, razvoj, projektiranje, izradu ili proizvodnju nuklearnog, raketnog, kemijskog ili biološkog oružja.

h. Licencirana Aplikacija i vezana dokumentacija su „Trgovinske stavke“ („Commercial Items“), kako je taj termin definiran u 48 C.F.R. §2.101, a sastoje se od „Softvera za komercijalna računala“ („Commercial Computer Software”) i „Dokumentacije softvera za komercijalna računala“ („Commercial Computer Software Documentation”), definiranih u 48 C.F.R. §12.212 ili 48 C.F.R. §227.7202, kako je primjenjivo. Sukladno 48 C.F.R. §12.212 ili 48 C.F.R. §227.7202-1 do 227.7202-4, kako je primjenjivo, Softver za komercijalna računala i Dokumentacija softvera za komercijalna računala licenciraju se krajnjim korisnicima Vlade SAD-a (a) isključivo kao Trgovinske stavke i (b) samo sa onim pravima koja se daju svim drugim krajnjim korisnicima sukladno ovdje izloženim uvjetima. Neobjavljena prava pridržavaju se sukladno zakonima o autorskim pravima Sjedinjenih Država.

i. Propisi Države Kalifornije, bez davanja učinka njenim propisima o sukobu zakona, biti će mjerodavni za ovu licenciju i Vaše korištenje Licencirane Aplikacije. Vaše korištenje Licencirane Aplikacije također može biti podložno drugim lokalnim, državnim, nacionalnim ili međunarodnim propisima.

DODATNI UVJETI KORIŠTENJA USLUGE IBOOKS STORE

KUPNJA IBOOKS STORE PROIZVODA

Suglasni ste da Vam iTunes prodaje licenciju za korištenje sadržaja učinjenih dostupnim putem usluge iBooks Store („iBooks Store Proizvodi“). Jednom kada je kupljena od iTunes-a, ta licencija čini obvezujući ugovor izravno između Vas i treće strane koja je isporučila taj iBooks Store Proizvod („Izdavač“) a koji će uređivati Vaše korištenje tog iBooks Store Proizvoda; iTunes nije stranka u licenciji između Vas i Izdavača u odnosu na taj iBooks Store Proizvod; i Izdavač tog iBooks Store Proizvoda pridržava pravo provesti uvjete korištenja koji se odnose na taj iBooks Store Proizvod. Izdavač svakog iBooks Store Proizvoda isključivo je odgovoran za taj iBooks Store Proizvod, njegov sadržaj, sve garancije u opsegu do kojeg nisu ograničene, te sve Vaše zahtjeve ili zahtjeve trećih osoba vezane uz taj iBooks Store Proizvod ili Vaše korištenje tog iBooks Store Proizvoda.

PRAVILA KORIŠTENJA IBOOKS STORE PROIZVODA

(i) Ovlašteni ste koristiti iBooks Store Proizvod isključivo za osobne, nekomercijalne svrhe.

(ii) Moći ćete pohraniti iBooks Store Proizvode sa do pet različitih Računa odjednom na uređaje temeljene na i-Operativnom Sustavu, kao što su iPad, iPod touch ili iPhone.

(iii) U bilo koje doba moći ćete pohraniti iBooks Store Proizvode na pet uređaja s ovlaštenjem za iTunes aplikaciju.

(iv) Isporuka iBooks Store Proizvoda ne prenosi Vam nikakva prava promotivnog korištenja iBooks Store Proizvoda niti ikakva prava snimanja iBooks Store Proizvoda na disk.

(v) Moći ćete ručno sinkronizirati iBooks Store Proizvode sa barem jednog uređaja ovlaštenog za iTunes aplikaciju na uređaje koji imaju mogućnost ručne sinkronizacije, pod uvjetom da je iBooks Store Proizvod povezan sa Računom na primarnom uređaju ovlaštenom za iTunes aplikaciju, pri čemu je primarni uređaj ovlašten za iTunes aplikaciju onaj uređaj koji je prvi bio sinkroniziran sa uređajem, ili onaj kojeg naknadno putem iTunes aplikacije označite kao primarnog.

Posljednja izmjena: 21. listopada 2015.