υπΟλοιπο λογαριασμοΥ APP STORE & ITUNES, ΔωροκΑρτες και κωδικοΙ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ITUNES, APP STORE & ITUNES ΚΑΙ APPLE MUSIC

Δωροκάρτες· Υπόλοιπο Λογαριασμού App Store & iTunes· Εξαργύρωση· Προσθήκη Χρημάτων:

Οι Δωροκάρτες και οι Κωδικοί iTunes, App Store και iTunes και Apple Music (συλλογικά «Κάρτες App Store και iTunes») εκδίδονται και διαχειρίζονται από την Apple Distribution International Ltd. («Apple») και συμπεριλαμβάνουν Κωδικούς Δώρων App Store & iTunes (συλλογικά «Πίστωση Καταστήματος») που προστίθενται αυτόματα στο υπόλοιπο του δικού σας λογαριασμού πίστωσης καταστήματος («Λογαριασμός») όταν αγοράζονται απευθείας από το iTunes Store, το App Store, το Apple Books ή το Apple Music («Υπηρεσίες»). Το υπόλοιπο Λογαριασμού σας αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο κάθε Πίστωσης Καταστήματος που έχει εξαργυρωθεί στο Λογαριασμό σας. Όταν έχετε κάποιο υπόλοιπο Πίστωσης Καταστήματος στο Λογαριασμό σας, οι αγορές από τις Υπηρεσίες θα αφαιρούνται πρώτα από τον Λογαριασμό σας. Κάθε αχρησιμοποίητο υπόλοιπο θα παραμένει συνδεδεμένο με τον Λογαριασμό σας. Εάν κάποια αγορά υπερβαίνει το υπόλοιπο του Λογαριασμού σας, θα σας ζητείται να πληρώσετε με άλλο μέσο πληρωμής. Εάν το νέο μέσο πληρωμής δεν μπορεί να καλύψει το υπόλοιπο ποσό, η συναλλαγή θα ακυρώνεται.

Ταυτότητα Apple (Apple ID): Η χρήση Πίστωσης Καταστήματος ή Κωδικών Περιεχομένου που έχει αγοραστεί στην Ελλάδααπαιτεί ένα Apple ID και αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων των Υπηρεσιών. Ένα Apple ID είναι ο λογαριασμός που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

Χρήση Υπολοίπου Λογαριασμού: Πίστωση Καταστήματος μπορεί να προστεθεί στο λογαριασμό εξαργυρώνοντας φυσικές ή ψηφιακές Δωροκάρτες στο υπόλοιπο του Λογαριασμού σας ή προσθέτοντας χρήματα στο υπόλοιπο του Λογαριασμού σας μέσω των Υπηρεσιών.

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε Πίστωση Καταστήματος με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παραπλανητικός, απατηλός, άδικος ή άλλως επιβλαβής για την Apple ή τους πελάτες της. Εάν η Apple υποπτεύεται ότι Πίστωση Καταστήματος έχει ληφθεί, χρησιμοποιηθεί ή εφαρμοστεί σε ένα Apple ID με δόλιο τρόπο, παράνομα ή άλλως με τρόπο που παραβιάζει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, η Apple επιφυλάσσεται του δικαιώματος, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, να ακυρώσει ή να απενεργοποιήσει Πίστωση Καταστήματος (περιλαμβανομένου μέρους του υπολοίπου του Λογαριασμού σας) χωρίς επιστροφή χρημάτων, να αναστείλει ή να τερματίσει λογαριασμούς πελατών, να αναστείλει ή να τερματίσει τη δυνατότητα χρήσης των Υπηρεσιών, να ακυρώσει ή να περιορίσει παραγγελίες και να χρεώσει εναλλακτικά μέσα πληρωμής.

Αν χρησιμοποιείτε το μέσο πληρωμής που έχετε επιλέξει για τις Υπηρεσίες προκειμένου να προσθέσετε χρήματα στο υπόλοιπο του Λογαριασμού σας, πριν τη χρέωση του επιλεγμένου μέσου πληρωμής, θα υπάρξει εξουσιοδότηση για το ποσό της συναλλαγής αγοράς ή επαναφόρτωσης.

Περιορισμοί: Πίστωση Καταστήματος δεν εξαργυρώνεται με μετρητά και δεν μπορεί να επιστραφεί για επιστροφή χρημάτων (εκτός εάν προβλέπεται από τον νόμο)· δεν ανταλλάσσεται· δεν μεταπωλείται· δεν χρησιμοποιείται για αγορά Δώρων ή Δωροκαρτών· δεν χρησιμοποιείται για αγορές στο Apple Online Store· ή δεν χρησιμοποιείται στα Apple Retail Stores (Καταστήματα Λιανικής). Πίστωση Καταστήματος και Κωδικοί Περιεχομένου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αγορά περιεχομένου από τις Υπηρεσίες. Μη χρησιμοποιηθέντα υπόλοιπα δεν είναι μεταβιβάσιμα. Η Apple ενδέχεται να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση εξαργύρωσης Πίστωσης Καταστήματος που αγοράζετε.

Πίστωση Καταστήματος και Κωδικοί Περιεχομένου που έχουν αγορασθεί στην Ελλάδα μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο σε έναν Λογαριασμό στην Ελλάδα.

Αν επιλέξετε να διαγράψετε το Apple ID σας, θα πρέπει να ξοδέψετε το υπόλοιπο του Λογαριασμού σας πριν το κλείσιμο του λογαριασμού.

Κίνδυνος απώλειας: Η Apple δεν φέρει ευθύνη για Πίστωση Καταστήματος ή Κωδικούς Περιεχομένου που έχουν απολεσθεί ή κλαπεί. Ο κίνδυνος απώλειας και η ιδιοκτησία επί Πίστωσης Καταστήματος και Κωδικών Περιεχομένου μεταβιβάζονται στον αγοραστή στην Ιρλανδία με την ηλεκτρονική μεταβίβαση στον παραλήπτη.

Η Apple επιφυλάσσεται του δικαιώματος να κλείνει λογαριασμούς και να ζητά εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής εάν κάποια Πίστωση Καταστήματος ή κάποιος Κωδικός Περιεχομένου έχει αποκτηθεί ή χρησιμοποιηθεί με δόλιο τρόπο.

Περιορισμός Ευθύνης· Αποποίηση Ευθυνών Η APPLE και οι αδειούχοι της, ΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΑ και οι δικαιοπάροχοι της, δεν παρέχουν ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ Πίστωση Καταστήματος, κωδικούς περιεχομένου Ή το iTunes Store, App Store, Apple Music Ή Apple Books, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ενδεικτικΑ, οποιασδήποτε ρητής Ή σιωπηρής ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ που κάποια δωροκάρτα Ή Κωδικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ είναι μη λειτουργικός, ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ μας ΕΥΘΥΝΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ της ΕΝ ΛΟΓΩ ΠίστωσηΣ Καταστήματος Ή κωδικοΥ περιεχομΕνου. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για ΕΣΑΣ. Συγκεκριμένοι νόμοι ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ επί ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΕΑΝ οι εν λόγω νόμοι ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ στην περίπτωσή σας, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΟΛΕΣ οι ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ευθύνης, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ενδέχεται να μην ισχύουν στην περίπτωσή σας, ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ επίσης ΝΑ ΕΧΕΤΕ επιπρόσθετα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

Παραίτηση και Αποζημίωση ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Πίστωσης Καταστήματος Ή των υπηρεσιών, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ APPLE, ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΗΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ Πίστωσης Καταστήματος Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ Η APPLE ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΥΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΤΙ ΥΠΗΡΞΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ APPLE, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ’Η ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ, ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΙ Ή ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ APPLE ΟΤΙ ΥΠΗΡΞΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Ή ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ.

Εφαρμοστέο Δίκαιο: Με εξαίρεση το βαθμό που προβλέπεται ρητά στην επόμενη παράγραφο, η παρούσα Σύμβαση και η σχέση ανάμεσα σε εσάς και την Apple διέπονται από τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνια, αποκλειόμενης της εφαρμογής των σχετικών κανόνων σύγκρουσης. Εσείς και η Apple συμφωνείτε ότι τίθεστε στην προσωπική και αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται εντός της κομητείας Σάντα Κλάρα, Καλιφόρνια, για την επίλυση τυχόν διαφορών ή αξιώσεων που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση που (α) δεν είστε πολίτης των ΗΠΑ· (β) δεν διαμένετε στις ΗΠΑ· (γ) δεν έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία από τις ΗΠΑ· και (δ) είστε πολίτης μιας από τις χώρες που αναφέρονται παρακάτω, με το παρόν συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση διέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο που αναφέρεται παρακάτω, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν κανόνες σύγκρουσης, και δια του παρόντος αμετάκλητα τίθεστε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην Πολιτεία, επαρχία ή χώρα που αναφέρεται παρακάτω, της οποίας το δίκαιο εφαρμόζεται:

Αν είστε κάτοικος χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελβετίας, της Νορβηγίας ή της Ισλανδίας, το εφαρμοστέο δίκαιο και forum θα είναι η νομοθεσία και τα δικαστήρια του τόπου συνήθους διαμονής σας.

Στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης ειδικά εξαιρείται η εφαρμογή της νομοθεσίας που είναι γνωστή ως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Αγαθών.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαρτίου 2018