Algemene Voorwaarden voor Apple Gift Cards en Codes, Gekoppeld Apple Account-saldo en ContentcodesBijgewerkte Voorwaarden:

Deze Voorwaarden zijn in werking getreden op 28 juni 2022.

1. Acceptatie van Voorwaarden en Bijwerkingen

Deze Algemene voorwaarden ('Voorwaarden') zijn van toepassing op elke koper of gebruiker ('u', 'uw') van een Apple cadeaubon of code (inclusief de Apple Gift Card), Gekoppeld Apple Account-saldo of contentcode. Voor uw aankoop is het nodig dat u deze Voorwaarden accepteert. We kunnen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken deze Voorwaarden mogelijk bijwerken. We brengen u op de hoogte van de bijgewerkte Voorwaarden door de bijgewerkte Voorwaarden op deze pagina te publiceren en de Voorwaarden treden in werking voor aankopen gedaan na het publiceren. Aankopen gedaan vooraf aan de aanpassing blijven onderhevig aan de versie van de Voorwaarden die van kracht waren op het moment van aankoop.

2. Verstrekker, Apple Account, Gekoppeld Saldo, Apple Gift Cards

Apple cadeaubonnen en codes worden verstrekt en beheerd door Apple Distribution International Ltd. (´Verstrekker´, ´wij´, ´ons´). Verstrekker is een gelieerde onderneming van Apple Inc. (´Apple´), die de generatie van contentcodes faciliteert.

U kunt fysieke of digitale Apple cadeaubonnen of codes koppelen aan uw Apple Account (´Account´) of middelen toevoegen aan het saldo dat is gekoppeld aan uw Account via de App Store, iTunes Store, Apple TV App, Apple Books of Apple Music, zodat een ´Gekoppeld Saldo´ tot stand komt. Het bedrag dat beschikbaar is op uw Gekoppelde Saldo is inclusief alle cadeaubonnen en codes die zijn gekoppeld aan uw Account en het totale saldo van alle middelen die zijn toegevoegd aan uw Gekoppelde Saldo. Fysieke en digitale Apple cadeaubonnen en codes (inclusief de Apple Gift Card) en Gekoppelde Saldo's vormen samen 'Cadeaubonnen'.

U kunt uw Cadeaubonnen gebruiken om content, apps en diensten (samen 'Content') te kopen bij Apple Mediadiensten en items ('producten') te kopen in Apple Stores, de Apple Online Store en de Apple Store-app.

Als u de houder bent van een App Store- of iTunes-cadeaubon of code of een saldo hebt op uw Gekoppelde Saldo, dan kunt u het saldo op de cadeaubon en code en het Gekoppelde Saldo nu gebruiken om zowel Producten als Content te kopen.

3. Beperkingen op gebruik van cadeaubonnen

U kunt alle vormen van Cadeaubonnen gebruiken in de Apple Online Store, de Apple Store-app of u kunt bellen naar 0800 0200 570 en Content kopen. In Apple Stores kunnen echter alleen fysieke en digitale Apple cadeaubonnen en codes worden gebruikt voor aankopen (m.a.w. u kunt uw Gekoppelde Saldo niet gebruiken in Apple Stores). Sommige items zijn mogelijk niet beschikbaar voor aankoop.

Zodra u een fysieke of digitale Apple cadeaubon of code aan uw Account hebt gekoppeld, wordt het saldo gekoppeld aan uw Gekoppelde Saldo en kun u de fysieke of digitale Apple cadeaubon of code niet meer gebruiken.

Cadeaubonnen die in Nederland zijn gekocht en contentcodes kunnen alleen worden gekoppeld aan een Account in Nederland en kunnen uitsluitend worden gebruikt voor aankopen in Nederland. Producten die echter zijn gekocht in een Apple online winkel hebben mogelijk beperkingen met betrekking tot waar ze naartoe verzenden. Bekijk de voorwaarden voor verzending van Apple online winkels voor mogelijke beperkingen.

Sommige Cadeaubonnen geven aan dat ze uitsluitend gebruikt kunnen worden voor de aankoop van Producten, bijv., de Apple Store Gift Card. Als u een Cadeaubon hebt gekocht of gebruikt die aangeeft dat deze uitsluitend voor Producten is, kunt u die Cadeaubon niet gebruiken om Content te kopen.

4. Aanvullende Beperkingen

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld en kunnen niet worden geretourneerd voor een restitutie in contant geld (tenzij dit wettelijk verplicht is), omgeruild, doorverkocht of gebruikt om Cadeaubonnen te kopen. Ongebruikte Gekoppelde Saldo's zijn niet overdraagbaar. Verstrekker behoudt gegevens over de status van cadeaubonnen of codes. Neem contact op met Apple over gegevens van de status van uw Account en mogelijk Gekoppeld Saldo. Bel met 0800 0200 570 of raadpleeg www.apple.com/go/gcb/nl om het beschikbare saldo op een Cadeaubon of code te controleren.

U gaat ermee akkoord Cadeaubonnen of contentcodes niet te gebruiken op een manier die onrechtmatig, misleidend, bedrieglijk, oneerlijk of op een andere manier schadelijk is jegens de Verstrekker, Apple of zijn klanten. Wij en Apple behouden het recht voor om Cadeaubonnen of contentcodes nietig te maken of te deactiveren, Accounts op te schorten of te beëindigen, de mogelijkheid tot het kopen van Producten of het kopen of gebruiken van Content op te schorten of te beëindigen, bestellingen te annuleren of te beperken en andere betaalmethodes te belasten als de Cadeaubonnen of contentcodes zijn verkregen, gebruikt of gekoppeld aan een Account op een onrechtmatige, frauduleuze of op een andere manier wezenlijke inbreuk maakt op deze Voorwaarden.

We behouden het recht voor om geen restitutie te verstrekken bij een van de bovenstaande acties, tenzij we dit wettelijk verplicht zijn.

U moet eerst Gekoppeld Saldo uitgeven om uw Account te kunnen sluiten.

5. Aankopen

Content. Wanneer u Content koopt, worden de middelen eerst afgetrokken van het bedrag dat beschikbaar is op uw Gekoppelde Saldo. Ongebruikte bedragen blijven op uw Gekoppelde Saldo. Als uw aankoop het beschikbare bedrag op uw Gekoppelde Saldo overschrijdt, kan mogelijk een andere geautoriseerde betaalmethode worden belast. Als die niet beschikbaar is, wordt u gevraagd om met een andere betaalmethode te betalen of de transactie wordt geannuleerd. Om gebruik te kunnen maken van Cadeaubonnen of contentcodes om Content te kopen in Nederland hebt u een Account nodig en moet u de Algemene Voorwaarden van de Apple Mediadiensten aanvaarden op https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/nl/terms.html. Een Account is vereist voor toegang tot en gebruik van Content. Apple kan mogelijk de voorwaarden gekoppeld aan Accounts, Content, Producten en contentcodes bijwerken. Het verzamelen en gebruik van gegevens is onderhevig aan het Privacybeleid van Apple op https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/.

Producten in de Apple Online Store, Apple Store-app of door te bellen met 0800 0200 570. Wanneer u in de Apple online store, Apple Store-app of via 0800 0200 570 koopt, worden de middelen eerst in mindering gebracht op het beschikbare bedrag op cadeaubonnen of codes die u invoert bij het afrekenen en daarna op het beschikbare bedrag op uw Accountsaldo (als u bent aangemeld bij uw Account en kiest om uw Gekoppelde Saldo toe te passen). Ongebruikte bedragen blijven respectievelijk op uw cadeaubonnen of codes of Gekoppelde Saldo staan. Als een aankoop het beschikbare bedrag op uw cadeaubonnen of codes en Gekoppeld Saldo overschrijdt, wordt een andere geautoriseerde betaalmethode in ons bestand of creditcard die u invoert mogelijk belast. Als die niet beschikbaar is, wordt u gevraagd om met een andere betaalmethode te betalen of de transactie wordt geannuleerd. Cadeaubonnen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met Apple Pay of PayPal of met betalingen die zijn verdeeld over meerdere creditcards. Als u een betaalmethode in ons bestand gebruikt om middelen aan uw Gekoppeld Saldo toe te voegen, voorafgaand aan de belasting van de betaalmethode in ons bestand, verschijnt een autorisatie voor het bedrag van uw aankoop.

6. Promotionele programma's

Van tijd tot tijd organiseren we, geheel naar eigen goeddunken, promotionele programma's die zijn gekoppeld aan Cadeaubonnen ('Aanbieding(en)'). Aanbiedingen kunnen ook worden georganiseerd door Apple of door een deelnemende winkelier of ontwikkelaar ('Gekwalificeerde Winkelier'). Als u een Cadeaubon koopt tijdens een Aanbieding, komt u mogelijk in aanmerking voor een monetaire of content bonus ('Bonus') op het moment van koppelen van de Cadeaubon aan uw Account, tijdens de actieperiode. Wij, Apple en Gekwalificeerde Winkeliers kunnen mogelijk een Aanbieding aanpassen of beëindigen of de algemene voorwaarden ervan wijzigen, te allen tijde, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving.

Aanbiedingsperiode. Bonussen zijn alleen beschikbaar tijdens de aanbiedingsperiode, zoals gedefinieerd door de algemene voorwaarden van de Aanbieding en zolang de voorraad strekt. De Bonus moet worden gekoppeld aan een Account voor het einde van de in de voorwaarden van de Aanbieding vermelde periode. U moet een individuele eindgebruiker zijn en wonen in Nederland om de Bonus te verkrijgen en wij, Apple en de Gekwalificeerde Winkeliers behouden het recht voor om de Bonus niet toe te kennen aan eindgebruikers die wonen buiten Nederland.

Beperkingen. Van tijd tot tijd organiseert Apple Mediadiensten Aanbiedingen. Aanbiedingen kunnen zijn beperkt tot Accounttype, apparaat, gezinsstatus of betaalmethode gekoppeld aan uw Account. Er kan slechts één Bonus per Account worden verkregen, tenzij ander vermeld in de algemene voorwaarden van de Aanbieding.

Verzilveren van Bonussen is onderhevig aan de Algemene Voorwaarden van de Apple Mediadiensten op https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/nl/terms.html en deze Voorwaarden. De algemene voorwaarden van een Aanbieding wijzigen op geen enkele manier de Algemene Voorwaarden van de Apple Mediadiensten of deze Voorwaarden.

Uw Bonus is persoonlijk aan u gebonden en mag niet worden verkocht, overgedragen, toegewezen aan of gedeeld worden met gezinsleden, vrienden of anderen, of door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Bonussen komen niet in aanmerking voor een terugbetaling of om te ruilen. Bonussen die zijn ontvangen als gevolg van een Aanbieding hebben geen contante waarde. Aanbiedingen zijn nietig indien deze wettelijk zijn verboden of aan beperkingen zijn gebonden.

7. Risico van Verlies

Noch de Verstrekker noch Apple is verantwoordelijk voor verlies of schade als gevolg van verloren of gestolen Cadeaubonnen of contentcodes of gebruik ervan zonder uw toestemming. Ga zorgvuldig om met uw Cadeaubon of contentcode. Het risico van verlies en aanspraak op de fysieke cadeaubonnen en codes wordt bij aanschaf overgedragen aan de koper. Het risico van verlies en aanspraak op de digitale cadeaubonnen en codes wordt bij elektronische overdracht overgedragen aan de ontvanger. Het risico van verlies en aanspraak van contentcodes, die worden verstrekt door u en Apple, wordt overgedragen aan u bij fysieke of elektronische overdracht aan u of de persoon voor wie u de contentcode hebt gekocht.

8. Onjuiste Cadeaubonnen/Contentcode

Als een Cadeaubon of contentcode niet werkt, hebt u recht op een vervangende cadeaubon of contentcode, waarop het ongebruikte saldo wordt bijgeschreven dat op de niet werkende bon of code stond.

9. Beperking van Aansprakelijkheid

Indien we niet voldoen aan deze Voorwaarden, zijn we verantwoordelijk voor ons falen om professionele zorgvuldigheid te gebruiken, maar we zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade:

  • die niet is veroorzaakt door schending van deze Voorwaarden of andere acties onzerzijds;
  • die niet redelijkerwijs door u of ons voorzienbaar zijn op het moment van aangaan van deze Voorwaarden; of
  • veroorzaakt door gebeurtenissen die onder overmacht vallen.

Niets in deze Voorwaarden zal uw wettelijke rechten als consument, onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, fraude of frauduleuze praktijken uitsluiten of beperken.

10. Geldend Recht

Als u inwoner bent van een land in de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen of IJsland, dan is de wetgeving van uw gewoonlijke verblijfplaats van toepassing op deze Voorwaarden en onze relatie. U kunt een rechtszaak tegen ons aanspannen in Nederland of bij uw lokale rechtbank.

De wetgeving die bekend is onder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten van toepasselijkheid op deze Voorwaarden.

11. Alternatieve Geschillenbeslechting

Als u een EU-consument bent, kunt u gebruik maken van het vrijwillige EU-platform voor Online geschillenbeslechting bereikbaar via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr, waaraan Apple Distribution International Ltd. ervoor heeft gekozen niet deel te nemen.

12. Neem Contact met ons op

Mocht u een probleem ervaren, ga dan naar http://support.apple.com/giftcard

Laatst bijgewerkt: 28 juni 2022