Uvjeti korištenja usluga Apple Media

Ovi uvjeti predstavljaju ugovor između vas i tvrtke Apple (u daljnjem tekstu: Ugovor). Molimo, pažljivo pročitajte ovaj Ugovor. Kako biste potvrdili vaše razumijevanje i prihvat Ugovora, molimo, kliknite na gumb „Prihvaćam”.

A. UVOD U NAŠE USLUGE

Ovim se Ugovorom uređuje vaše korištenje usluga tvrtke Apple (u daljnjem tekstu: Usluge) putem kojih možete kupiti, steći, licencirati, unajmiti ili se pretplatiti na sadržaje, Aplikacije (definirane u nastavku) i druge in-app usluge (zajednički: „Sadržaj“). Sadržaj se može nuditi kroz usluge Apple-a ili putem treće strane. Naše Usluge dostupne su vam za korištenje u vašoj zemlji ili području prebivališta („Matičnoj zemlji“), te u svim ostalim zemljama članicama EU, u kojima privremeno boravite. Kreiranjem računa za korištenje Usluga u određenoj zemlji ili području određujete navedenu zemlju ili područje kao svoju Matičnu zemlju. Za korištenje naših Usluga potreban vam je kompatibilan hardver, softver (najnovija verzija je preporučena, a ponekad i nužna) i pristup internetu (može se naplaćivati naknada). Navedeni faktori mogu utjecati na pružanje naših Usluga.

B. KORIŠTENJE NAŠIH USLUGA

PLAĆANJA, POREZI I POVRATI

Sadržaj dostupan putem naših Usluga možete nabaviti besplatno ili uz plaćanje odgovarajuće naknade, a oba načina se dalje nazivaju „Transakcija”. Na temelju svake Transakcije stječete licencu isključivo za korištenje Sadržaja. Svaka Transakcija je elektronički ugovor između vas i Applea i/ili vas i subjekta koji pruža Sadržaj putem naših Usluga. Međutim, ako ste klijent Apple Distribution International Ltd., ovlašteni je trgovac Apple Distribution International Ltd. za Sadržaj koji nabavite putem određenih Usluga (npr. trgovine Apple Books, App Store i sl.) kako je prikazano na stranici proizvoda i/ili tijekom postupka nabavke predmetne Usluge. U takvom slučaju Sadržaj nabavljate od Apple Distribution International Ltd. koji je za to stekao licencu od Pružatelja Sadržaja (npr. Davatelja Aplikacije (kako je niže definiran), izdavača knjige itd.). Prilikom vaše prve Transakcije zatražit ćemo da odaberete koliko često vas trebamo tražiti lozinku za buduće Transakcije. Ako omogućite Touch ID za Transakcije, tražit ćemo da sve Transakcije ovjeravate otiskom svog prsta, a ako omogućite Face ID za svoje Transakcije, tražit ćemo vas da sve Transakcije ovjeravate prepoznavanjem lica. Postavke svoje lozinke možete urediti u bilo kojem trenutku sljedeći ove upute: https://support.apple.com/HT204030. U slučaju naplatnih Transakcija, Apple će Vam zaračunavati odgovarajuće naknade koristeći vaše odabrano sredstvo plaćanja (kao što je kreditna kartica, debitna kartica, darovna kartica/kôd ili drugi način plaćanja dostupan u vašoj Matičnoj zemlji), uključujući primjenjive poreze. Ukoliko ste svoje sredstvo plaćanja dodali svom Apple Walletu, Apple može teretiti sredstvo plaćanja koristeći Apple Pay. Ako iz bilo kojeg razloga ne možemo naplatiti vašom odabranom metodom plaćanja (kao što su istek valjanosti ili nedovoljna sredstva), ostajete odgovornim za sva nenaplaćene iznose i mi ćemo se ponovno pokušati naplatiti vašom metodom plaćanja kada ažurirate svoje informacije o metodi plaćanja. Ako Sadržaj naručite unaprijed, zaračunat će vam se kada vam se Sadržaj isporuči (osim ako ne otkažete prije dostupnosti Sadržaja). Sukladno lokalnom zakonu, Apple može ažurirati informacije o vašem odabranom načinu plaćanja ako mu ih dostavi vaša financijska institucija. Više informacija o načinima naplate Transakcija dostupno je na: http://support.apple.com/HT5582. Suglasni ste primati račune u elektroničkom obliku, uključujući e-mailom. Cijene Sadržaja mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku. Ako tehnički problemi spriječe ili nerazumno odgode dostavu Sadržaja, Vaše isključivo i jedino pravno sredstvo je zamjena Sadržaja ili povrat plaćene cijene, kako odredi Apple. Apple može u svako vrijeme odbiti bilo koji zahtjev za povratom ako otkrije dokaze prijevare, zloporabe prava na povrat ili drugog manipulativnog ponašanja koje daje Appleu osnovu za odgovarajući protuzahtjev. Uvjeti koji se odnose na kredit trgovine i darovne kartice/kôdove dostupni su ovdje: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/.

Pravo na otkaz: Ako odlučite otkazati svoju narudžbu, možete to učiniti unutar 14 dana od primitka isporuke bez navođenja razloga.

Kako biste otkazali svoju narudžbu, morate nas obavijestiti o svojoj odluci. Kako bismo osigurali da se zahtjev obradi bez odlaganja, preporučujemo da koristite opciju „Prijavite problem“ za otkaz svih narudžbi, osim usluga pretplata u Aplikacijama treće strane, Apple Music, iTunes Match, Season Pass, Multi-Pass, te neiskorištenih kupnji poklona iTunes Gifts, kupljenih izravno od tvrtke Apple. Očekivane stavke mogu se otkazati kontaktiranjem iTunes podrške. Usluge pretplate mogu se otkazati samo nakon početne pretplate i nikako nakon svakog automatskog obnavljanja. Također možete nas obavijestiti popunjavanjem niže navedenog obrasca za otkaz ili dostavljanjem bilo koje druge jasne izjave. Ako koristite opciju „Prijavite problem“, potvrdu primitka vašeg otkaza dostavit ćemo vam bez odlaganja.

Kako bi vaš otkaz bio dostavljen u roku, morate nam svoju obavijest o otkazu poslati prije isteka 14-dnevnog razdoblja.

Učinci otkaza: izvršit ćemo povrat plaćenog iznosa najkasnije u roku od 14 dana od primitka vaše obavijesti o otkazu. Povrat ćemo izvršiti koristeći isto sredstvo plaćanja koje ste koristili za Transakciju, te nećete snositi nikakve troškove povrata.

Iznimke od prava na otkaz: ne možete otkazati svoju narudžbu za isporuku Sadržaja, ako je isporuka započela na vaš zahtjev uz potvrdu da time gubite pravo na otkaz.

Predložak obrasca za otkaz:

- Prima: Apple Distribution International Ltd., iTunes Store Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

- Ovime obavješćujem da jednostrano otkazujem ugovor o sljedećem:

[NAVEDITE BROJ NARUDŽBE, PROIZVOD, UMJETNIKA I VRSTU NARUDŽBE]

- Naručeno dana [NAVEDITE DATUM] / primljeno dana [NAVEDITE DATUM]

- Ime i prezime potrošača:

- Adresa potrošača:

- Adresa e-maila potrošača (opcionalno)

- Datum:

KORISNIČKI RAČUN

Korištenje naših Usluga i pristup Vašem Sadržaju može zahtijevati  Apple ID korisnički račun. Apple ID je račun koji koristite u cijelom ekosustavu tvrtke Apple. Korištenje usluge Game Center podliježe ovom Ugovoru, a potreban Vam je i račun za Game Center. Vaš je račun vrijedan, te ste vi odgovorni za čuvanje ga u tajnosti i na sigurnome. Apple ne odgovara ni za kakve gubitke koji bi mogli proizaći iz neovlaštenog korištenja Vašeg računa. Molimo vas, kontaktirajte Apple ako posumnjate da je vaš račun ugrožen.

Morate imati 13 godina (ili odgovarajuću životnu dob određenu u registracijskom postupku za vašu Matičnu zemlju) kako biste dobili Apple ID račun i koristili naše Usluge. Apple ID za osobe mlađe od navedene dobi može otvoriti roditelj ili drugi zakonski zastupnik korištenjem opcije „Obiteljskog dijeljenja“ ili ovlaštena obrazovna ustanova.

PRIVATNOST

Na vaše korištenje naših Usluga primjenjuju se Pravila o zaštiti privatnosti tvrtke Apple dostupna na https://www.apple.com/legal/privacy/.

PRAVILA KORIŠTENJA USLUGA I SADRŽAJA

Na vaše korištenje Usluga i Sadržaja primjenjuju se pravila sadržana u ovom odjeljku (u daljnjem tekstu: Pravila korištenja). Korištenje Usluga i Sadržaja na bilo koji drugi način predstavlja bitnu povredu ovog Ugovora. Apple može nadzirati vaše korištenje Usluga i Sadržaja kako bi osigurao da postupate u skladu s ovim Pravilima korištenja.

Sve usluge:

- Možete koristiti Usluge i Sadržaj isključivo za osobne nekomercijalne svrhe (osim kako je niže navedeno u odjeljku „Sadržaj u trgovini App Store“).

- Appleova pružanje Usluga ili isporuka Sadržaja ne znači da ste stekli bilo kakva komercijalna ili promotivna prava korištenja, niti predstavlja ustupanje ili odricanje od bilo kojih prava nositelja autorskog prava.

- Možete koristiti Sadržaj putem najviše pet različitih Appleovih ID računa na svakom uređaju.

- Za sve Usluge možete imati najviše 10 uređaja (ali najviše 5 računala) prijavljenih s Vašim Apple ID računom istovremeno, iako simultano strujanje ili preuzimanje Sadržaja može biti ograničeno na manji broj uređaja kako je navedeno u nastavku za Apple Music i Apple TV sadržaj. Svako računalo također mora biti autorizirano za korištenje istog Apple ID računa (više informacija o načinu autorizacije računala dostupno je na https://support.apple.com/HT201251). Uređaji se mogu povezati s drugim Apple ID računom jednom u 90 dana.

- Zabranjeno je manipuliranje brojem reprodukcija, preuzimanjem, ocjenama ili recenzijama na bilo koji način, npr. (i) upotrebnom botova, skripte ili automatskog procesa ili (ii) pružanjem ili prihvaćanjem bilo kakve naknade ili poticaja.

- Vaša je odgovornost da se pobrinete da se Sadržaj nakon preuzimanja ne izgubi, uništi ili ošteti. Preporučujemo da redovito radite sigurnosne kopije (back-up) svog Sadržaja.

- Nije dopušteno neovlašteno mijenjati ili zaobilaziti nikakve sigurnosne tehnologije sadržane u Uslugama.

- Možete pristupati našim Uslugama isključivo korištenjem softvera tvrtke Apple, te nije dopušteno mijenjati ili koristiti izmijenjene verzije takvog softvera.

- Za video Sadržaj potrebna je HDCP veza.

Audio i Video Sadržaj – Prodaja i Iznajmljivanje::

- Možete koristiti Sadržaj koji nije zaštićen tehnologijom upravljanja digitalnim pravima (Digital Rights Management– DRM) na razumnom broju kompatibilnih uređaja koje su u vašem vlasništvu ili pod vašom kontrolom. Sadržaj koji je zaštićen tehnologijom upravljanja digitalnim pravima može se koristiti na najviše pet računala i na neograničenom broju uređaja koje sinkronizirate s tim računalima.

- Unajmljeni Sadržaj dostupan je samo na jednom uređaju u određenom trenutku te mora biti iskorišten unutar 30 dana i završiti u roku od 48 sati nakon početka gledanja (zaustavljanje, pauziranje ili ponovno pokretanje ne produžuje ovo razdoblje).

- Možete snimiti zvučne popise kupljene glazbe za reprodukciju u svrhu njihova preslušavanja na najviše sedam diskova; ovo se ograničenje ne odnosi na Sadržaj koji nije zaštićen tehnologijom upravljanja digitalnim pravima. Drugi sadržaji ne mogu biti presnimljeni na disk. Možete koristiti zvučni CD na koji ste snimili svoj Sadržaj na iste načine na koje koristite zvučni CD kupljen u trgovini, ovisno o nacionalnim propisima kojima se uređuje zaštita autorskog prava.

Sadržaj u trgovini App Store:

- Pojam „Aplikacije” obuhvaća aplikacije i aplikacijske klipove za svaku Apple platformu i/ili operativni sustav, uključujući in-app kupnje, proširenja (npr., klavijature), naljepnice i pretplate dostupne unutar predmetnih aplikacija i aplikacijskih klipova.

- Možete koristiti Aplikacije na bilo kojem uređaju koji je u vašem vlasništvu ili pod vašom kontrolom.- Pojedinci koji djeluju za račun komercijalnih subjekata, državnih tijela ili obrazovnih ustanova (u daljnjem tekstu: Poslovni subjekti) mogu preuzimati i sinkronizirati non-Arcade Aplikacije za korištenje od strane bilo (i) jedne osobe na jednom ili više uređaja u vlasništvu ili pod kontrolom Poslovnog subjekta, bilo (ii) više osoba na jednom dijeljenom uređaju u vlasništvu ili pod kontrolom Poslovnog subjekta. Zbog izbjegavanja svake sumnje, za svaki uređaj koji se koristi serijski ili zajednički od strane više korisnika potrebno je imati zasebnu licencu.

Apple Music:

- Pojedinačno članstvo u usluzi Apple Music dozvoljava vam strujanje samo na jednom uređaju u određenom trenutku; Obiteljsko članstvo omogućava vama ili vašoj obitelji istodobno strujanje na najviše šest uređaja.

Apple Arcade

- Apple Arcade Aplikacije mogu se preuzeti, ili ponovno preuzeti, jedino uz važeći Apple Arcade probni period ili pretplatu.

- Ukoliko Vaša pretplata istekne, Aplikacije preuzete putem Apple Arcade više vam neće biti dostupne.

Sadržaj Apple TV-a

- Za većinu kanala, sadržaj se putem streaming može koristiti na do 3 uređaja istovremeno.

- Više informacija o Pravilima korištenja Sadržaja Apple TV-a možete pronaći na https://support.apple.com/HT210074.

PREUZIMANJA

- Količina Sadržaja koji možete preuzeti može biti limitirana, a neki preuzeti Sadržaji mogu isteći nakon predviđenog perioda vremena nakon preuzimanja ili nakon prvog korištenja. Pojedini Sadržaji u potpunosti neće biti dostupni za preuzimanje.

Možete imati mogućnost ponovnog preuzimanja ranije preuzetog Sadržaja (u daljnjem tekstu: Ponovno preuzimanje) na svoje uređaje koji su prijavljeni pod istim Apple ID računom (u daljnjem tekstu: Povezani uređaji). Vrste Sadržaja koji su dostupni za Ponovno preuzimanje u Matičnoj zemlji možete vidjeti na: https://support.apple.com/HT204632. Sadržaj može biti nedostupan za Ponovno preuzimanje ako taj Sadržaj više nije u ponudi u sklopu naših Usluga.

PRETPLATE

Usluge i određene Aplikacije mogu vam omogućavati kupnju pristupa Sadržaju ili uslugama putem pretplate (u daljnjem tekstu: Naplatna pretplata). Naplatna se pretplata automatski obnavlja sve dok je ne otkažete u odjeljku o Upravljanju pretplatama u postavkama vašeg računa. Saznajte više o otkazivanju pretplate na https://support.apple.com/HT202039.  

Obavijestit ćemo vas ako se cijena Naplatne pretplate poveća i, ako je potrebno, tražiti vaš pristanak za nastavak. Zaračunat ćemo vam cijenu pretplate najranije 24 sata prije početka najnovijeg razdoblja Naplatne pretplate. Ako iz bilo kojeg razloga (npr. zbog isteka ili nedovoljnih sredstava) ne možemo zaračunati naknadu putem vašeg odabranog načina plaćanja, ostajete odgovorni za sve nenaplaćene iznose te ćemo pokušati zaračunati naknadu putem vašeg odabranog načina plaćanja čim ažurirate informacije o njemu. To može dovesti do promjene početka sljedećeg razdoblja naplatne pretplate te datuma na koji vam se obračunava svako razdoblje. Zadržavamo pravo da otkažemo vašu plaćenu pretplatu ukoliko ne budemo u mogućnosti  uspješno teretiti Vaše odabrano sredstvo plaćanja radi obnavljanja vaše pretplate. Određene Naplatne pretplate mogu biti ponuđene uz besplatno probno razdoblje prije zaračunavanja naknade putem vašeg odabranog sredstva plaćanja. Ako odlučite odustati od Naplatne pretplate prije nego vam je naplaćeno putem vašeg odabranog sredstva plaćanja, potrebno je otkazati pretplatu najkasnije 24 sata prije završetka probnog razdoblja.

Ako aktivirate besplatno probno razdoblje Naplatne pretplate koje Apple nudi kao Pružatelj Sadržaja („Apple Naplatna pretplata“) i otkažete ga prije isteka, ne možete ponovno aktivirati besplatno probno razdoblje.

Besplatna probna razdoblja ili besplatne ponude Apple Naplatnih pretplata, izuzev usluge iCloud, ne mogu se kombinirati s besplatnim probnim razdobljima ili ponudama za Apple One. Ako koristite besplatno probno razdoblje ili besplatnu ponudu za bilo koju Apple Naplatnu pretplatu i pretplatite se na uslugu Apple One, Vaša besplatna probna razdoblja ili ponude neće biti pauzirane čak i ako imate pristup Apple Naplatnim pretplatama putem pretplate na uslugu Apple One. Potvrđujete da Vaše besplatno probno razdoblje ili ponuda može isteći dok ste Plaćeni pretplatnik na uslugu Apple One, a Apple neće imati obvezu da ponovno aktivira, plati ili Vam na drugi način nadoknadi bilo koji dio isteklog besplatnog probnog razdoblja ili besplatne ponude. Po isteku Vaše Naplatne pretplate na bilo koju Uslugu, izgubit ćete pristup svim funkcijama ili Sadržaju predmetne Usluge za koje je potrebna Naplatna pretplata.

SADRŽAJ I DOSTUPNOST USLUGA

Odredbe ovog Ugovora koje se odnose na Usluge, vrste Sadržaja, značajke ili funkcionalnosti koji nisu dostupni u vašoj Matičnoj zemlji ne primjenjuju se na vas sve dok vam ne budu dostupni. Vrste Sadržaja dostupne u vašoj Matičnoj zemlji možete pronaći u sklopu Usluga ili na https://support.apple.com/HT204411.. Pojedine Usluge i Sadržaji koji su dostupni u vašoj Matičnoj Zemlji mogu biti nedostupni ukoliko putujete izvan vaše Matične Zemlje.

UREĐAJI I OPREMA TREĆE STRANE

Ako koristite naše Usluge na uređaju koji nije proizvela tvrtka Apple, možda nećete moći pristupiti svim značajkama ili vrstama Sadržaja. Odredbe ovog Ugovora koje se odnose na nedostupne značajke ili vrste Sadržaja ne primjenjuju se na vas. Ako kasnije odlučite pristupiti našim Uslugama s nekog od uređaja tvrtke Apple, suglasni ste da će se sve odredbe ovog Ugovora primjenjivati na vaše korištenje na takvom uređaju. Osim toga, određene Usluge mogu zahtijevati, upućivati na ili predlagati korištenje opreme treće strane u određenim okolnostima i/ili za određene aktivnosti; takvo korištenje podliježe uvjetima i odredbama predmetne opreme i treba biti u skladu s važećim uputama proizvođača.

C. POSTAVLJANJE VAŠIH SADRŽAJA NA NAŠE USLUGE

Naše Usluge mogu vam omogućiti postavljanje ili objavljivanje materijala kao što su komentari, ocjene i recenzije, slike, videozapisi i podcasti (uključujući povezane metapodatke i ilustracije). Prilikom korištenja takvih značajki morate postupati u skladu s niže navedenim Smjernicama za postavljanje materijala koje povremeno mogu biti ažurirane. Ako vidite materijale koji nisu u skladu sa Smjernicama za postavljanje materijala, molimo, koristite značajku „Prijavite nepravilnost“. Ovime dajete tvrtki Apple globalnu, nenaplatnu, trajnu i neekskluzivnu licencu za korištenje materijala koje postavite u sklopu Usluga i povezanih marketinških aktivnosti, te za interne potrebe tvrtke Apple. Apple može nadzirati i odlučiti ukloniti ili urediti bilo koje postavljene materijale.

Smjernice za postavljanje materijala: Nije dopušteno koristiti Usluge u sljedeće svrhe:

- za postavljanje materijala (i) za čije korištenje nemate dopuštenje, pravo ili licencu ili (ii) koji narušava prava bilo koje treće strane;

- za postavljanje neprikladnog, uvredljivog, protupravnog, zavaravajućeg, netočnog ili štetnog sadržaja;

- za postavljanje osobnih, privatnih ili povjerljivih podataka drugih osoba;

- za prikupljanje osobnih podataka maloljetnika;

- za stvaranje dojma ili dovođenje u zabludu o vašoj povezanosti s drugom osobom ili subjektom;

- za postavljanje ili prijenos neželjenih poruka, uključujući, između ostaloga, netražene ili neodobrene reklamne poruke, promotivne materijale ili informativne objave;

- za objavljivanje, izmjenu ili uklanjanje ocjene ili recenzije u zamjenu za bilo kakvu naknadu ili poticaj;

- za objavljivanje lažne ocjene ili recenzije;

- za planiranje ili sudjelovanje u bilo kakvim protupravnim, prijevarnim ili manipulativnim aktivnostima.

D. OBITELJSKO DIJELJENJE (engl. FAMILY SHARING)

Organizator obitelji (u daljnjem tekstu: Organizator) mora imati 18 ili više godina i mora biti roditelj ili drugi zakonski staratelj članova Obitelji mlađih od 13 godina ili odgovarajućeg minimalnog dobnog ograničenja u njihovoj Matičnoj zemlji (kako je određeno u postupku registracije). Kako biste mogli pristupiti svim značajkama Obiteljskog dijeljenja, potrebni su vam Apple uređaji.

Dijeljene kupnje: značajka dijeljenja kupnje u sklopu obiteljskog dijeljenja omogućuje vam dijeljenje prikladnog Sadržaja između  šest članova Obitelji. Organizator poziva druge članove na sudjelovanje te pristaje platiti sve Transakcije koje pokrenu članovi Obitelji. Organizatorov način plaćanja koristi se za plaćanje na temelju bilo koje Transakcije koju je sklopio bilo koji član Obitelji (osim ako član Obitelji ima na svom računu kredit u trgovini koji se uvijek prvi koristi). Članovi Obitelji nastupaju u svojstvu zastupnika Organizatora prilikom korištenja Organizatorova sredstva plaćanja. Organizator ovime pristaje (1) platiti iznose takvih Transakcija, te da su (2) Transakcije koje su pokrenuli članovi Obitelji odobrene. Organizator odgovara za ispunjenje svojeg ugovora o načinu plaćanja te preuzima sve rizike u svezi dijeljenja s članovima Obitelji pristupa svojem sredstvu plaćanja. Potvrde i računi koji se odnose na odgovarajuću Transakciju koju je pokrenuo bilo koji član Obitelji šalju se tom članu Obitelji i Organizatoru.

Funkcija Ask to Buy (Pitaj prije kupnje): Ask to Buy je praktična značajka koja omogućuje Organizatoru da odobri Transakcije koje je pokrenuo član Obitelji mlađi od 18 godina (odnosno odgovarajuće druge dobne granice punoljetnosti u Vašoj Matičnoj zemlji). Organizator mora biti roditelj ili drugi zakonski staratelj člana Obitelji za kojeg se aktivira značajka Ask to Buy. Sadržaj koji članovi Obitelji podijele ili nabave pomoću kôda za sadržaj možda nije obuhvaćen značajkom Ask to Buy.

Promjene članova Obitelji: kada član Obitelji napusti Obitelj ili bude izuzet iz te skupine, moguće je da preostali članovi Obitelji neće više moći pristupati Sadržaju bivšeg člana, uključujući Sadržaj kupljen korištenjem Organizatorova sredstva plaćanja.

Pravila Obiteljskog dijeljenja: možete istodobno pripadati samo jednoj Obitelji te se možete pridružiti nekoj drugoj Obitelji najviše dvaput godišnje. Apple ID račun koji ste povezali s Obitelji možete promijeniti samo jednom u svakih 90 dana. Svi članovi Obitelji moraju biti iz iste Matične zemlje. Nije sav Sadržaj prikladan za Dijeljenje kupnje, uključujući In-App kupnje, pretplate i neke ranije stečene Aplikacije. Apple TV+, Apple TV Channels, Apple One Family, Apple One Premier, Apple Music Family, Apple Arcade i Apple News+ pretplate su automatski omogućene za Obiteljsko dijeljenje. Pretplate koje dijeli Obitelj mogu biti podložne ograničenju korištenja sadržaja na temelju broja pretplatnika.

E. PERSONALIZIRANE PREPORUČENE ZNAČAJKE

Usluge vam mogu preporučivati Sadržaj na temelju Vaših preuzimanja, kupnji i drugih aktivnosti. U postavkama vašeg računa možete odabrati da ne želite primati takve personalizirane preporuke za neke Usluge.

Za aktiviranje nekih preporučenih značajki može biti potrebno vaše prethodno dopuštenje. Ako aktivirate takve značajke, od vas će se zatražiti da date tvrtki Apple dopuštenje za prikupljanje i pohranjivanje određenih podataka, uključujući, između ostaloga, podatke o aktivnostima, lokaciji i korištenju Vašeg uređaja. Molimo, pažljivo pročitajte informacije koje dobijete prilikom aktivacije takvih značajki.

F. DODATNE ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA TRGOVINU iTUNES STORE

SEZONSKE I VIŠEKRATNE PROPUSNICE

Pomoću Propusnice možete kupovati i primati dostupan televizijski Sadržaj. Sezonska propusnica odnosi se na televizijski Sadržaj koji ima ograničeni broj epizoda po sezoni; Višestruka propusnica odnosi se na televizijski Sadržaj koji je trajno dostupan. Puna cijena Sezonske, odnosno Višestruke propusnice naplaćuje se prilikom sklapanja Transakcije. Sadržaj dostupan na temelju Sezonske, odnosno Višestruke propusnice dostupan je za preuzimanje u roku od najviše 90 dana nakon što posljednja epizoda postane dostupna. Ako ste prilikom kupnje Višestruke propusnice odabrali automatsko produženje, naplatit ćemo Vam punu cijenu svakog narednog razdoblja važenja Višestruke propusnice. Možete otkazati automatsko produženje važenja Višestruke propusnice u postavkama vašeg računa najkasnije 24 sata prije početka sljedećeg razdoblja. Ako pružatelj Sadržaja isporuči tvrtki Apple manji broj TV epizoda od predviđenog pri kupnji Sezonske propusnice, doznačit ćemo na vaš Apple ID račun maloprodajnu vrijednost svake epizode koja nije bila isporučena tvrtki Apple.

G. DODATNE ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA TRGOVINU APP STORE (ISKLJUČUJUĆI APPLE ARCADE APPS)

LICENCE ZA SADRŽAJ U TRGOVINI APP STORE

Licence za Aplikacije daje Vam Apple ili treća osoba koja je ih je razvila (u daljnjem tekstu: Davatelj Aplikacije). Ako ste korisnik Apple Distribution International Ltd., ovlašteni trgovac je Apple Distribution International Ltd., što znači da licencu za Aplikaciju stječete od Apple Distribution International Ltd., iako je Aplikacija licencirana od strane Davatelja Aplikacije. Aplikacija za koju licencu daje Apple je „Aplikacija tvrtke Apple”, a Aplikacija za koju licencu daje Davatelj Aplikacije je „Aplikacija treće osobe”. Apple nastupa u svojstvu zastupnika Davatelja Aplikacija prilikom pružanja Sadržaja dostupnog u trgovini App Store te nije ugovorna strana kupoprodajnog ili korisničkog ugovora između vas i Davatelja Aplikacije. Na svaku Aplikaciju koju stječete primjenjuje se niže navedeni Licencni ugovor s krajnjim korisnikom za Licenciranu Aplikaciju (dalje: Standardna EULA), osim ako Apple, odnosno Davatelj Aplikacije pruža posebni licencni ugovor (dalje: Posebna EULA). Davatelj Aplikacije koji pruža bilo koju Aplikaciju treće osobe isključivo je odgovoran za njezin sadržaj, jamstva i eventualne zahtjeve koje možete imati u vezi s takvom Aplikacijom treće osobe. Primate na znanje i prihvaćate da je Apple treća osoba u korist koje se primjenjuje Standardna EULA, odnosno Posebna EULA za svaku Aplikaciju treće osobe, te je stoga ovlašten zahtijevati ispunjenje ugovora. Moguće je da se određene Aplikacije, npr. naljepnice i aplikacije iMessage, ne pojave na sučelju uređaja, ali njima se može pristupiti i koristiti ih iz popisa aplikacija u Porukama.

IN-APP KUPNJE (Kupnje unutar aplikacije)

U sklopu Aplikacija mogu se nuditi sadržaji, usluge ili funkcionalnosti koji se koriste u okviru takvih Aplikacija (dalje: In-App kupnje). In-App kupnje koje se konzumiraju tijekom korištenja Aplikacije (npr. Virtualni GEM-ovi) ne mogu se prenositi na druge uređaje te ih je moguće preuzeti samo jednom. Morate dokazati autentičnost svog računa prije obavljanja In-App kupnje (dodatno uz dokazivanje autentičnosti za stjecanje drugog Sadržaja) tako da unesete svoju zaporku ili korištenjem opcije Touch ID ili Face ID. Moći ćete obavljati dodatne In-App kupnje u roku od petnaest minuta bez potrebe za ponovnim dokazivanjem autentičnosti, osim ako ste od nas zatražili da je za svaku kupnju potrebna lozinka ili ako ste omogućili opciju Touch ID ili Face ID. Možete isključiti mogućnost obavljanja In-App kupnji sljedeći ove upute: https://support.apple.com/HT201304.

ODRŽAVANJE I PODRŠKA APLIKACIJA

Tvrtka Apple je odgovorna za pružanje usluga održavanja i podrške samo za aplikacije tvrtke Apple ili na način kako je to uređeno odredbama mjerodavnog prava. Davatelji Aplikacija odgovorni su za pružanje usluga održavanja i podrške za svoje Aplikacije trećih osoba.

KOMPLETI APLIKACIJA

Neke se aplikacije mogu prodati u obliku kompleta ("Komplet aplikacija"). Cijena koja je prikazana za Komplet aplikacija je cijena koja će vam biti naplaćena nakon kupnje Kompleta aplikacija. Cijena Kompleta aplikacija može se smanjiti za korisnički račun kod Aplikacija koje ste već kupili ili stekli, ali može uključivati najmanju naplatu za cjelokupni Komplet aplikacija.

LICENCNI UGOVOR S KRAJNJIM KORISNIKOM ZA LICENCIRANU APLIKACIJU

Aplikacije dostupne putem trgovine App Store licenciraju vam se, a ne prodaju. Vaša licenca za svaku Aplikaciju ovisi o vašem prethodnom prihvatu bilo ovog Licencnog ugovora s krajnjim korisnikom za Licenciranu Aplikaciju (u daljnjem tekstu: Standardna EULA), bilo zasebnog licencnog ugovora s krajnjim korisnikom između vas i Davatelja Aplikacije (u daljnjem: Posebna EULA), ako postoji. Licencu za bilo koju Aplikaciju tvrtke Apple, na temelju ove Standardne EULA-e, odnosno Posebne EULA-e odobrava tvrtka Apple, a licencu za bilo koju Aplikaciju treće osobe na temelju ove Standardne EULA-e ili odgovarajuće Posebne EULA-e daje Davatelj Aplikacije odgovarajuće Aplikacije treće osobe. Svaka se Aplikacija na koju se primjenjuje ova Standardna EULA u ovom Ugovoru naziva „Licenciranom Aplikacijom”. Davatelj Aplikacije ili Apple, ovisno o slučaju, (u daljnjem tekstu: Davatelj licence) pridržava sva prava na Licenciranoj Aplikaciji koja vam nisu izričito dana ovom Standardnom EULA-om.

a. Opseg licence: Davatelj licence daje vam neprenosivu licencu za korištenje Licencirane Aplikacije na svim Appleovim proizvodima koje imate ili kojima upravljate, a kako je to dopušteno u Pravilima korištenja. Odredbe ove Standardne EULA-e primjenjivat će se na sve sadržaje, materijale ili usluge dostupne putem Licencirane Aplikacije ili kupljene u sklopu Licencirane Aplikacije, uključujući nadogradnje koje pruža Davatelj licence i kojima se nadomješta ili nadopunjuje izvorna Licencirana Aplikacija, osim ako se na takve nadogradnje primjenjuje Posebna EULA. Niste ovlašteni distribuirati ili stavljati Licenciranu Aplikaciju na raspolaganje putem mreže kako bi se mogla koristiti na više uređaja istovremeno, osim ako je tako predviđeno u Pravilima korištenja. Niste ovlašteni prenositi, dalje distribuirati ili podlicencirati Licenciranu Aplikaciju, a ako prodajete uređaj Apple trećoj osobi, morate prethodno ukloniti Licenciranu Aplikaciju s tog Apple uređaja. Niste ovlašteni umnožavati (osim ako je to dopušteno ovom licencom i Pravilima korištenja), vršiti obrnuti inženjering, deasemblirati, pokušati doći do izvornog kôda, mijenjati ili izvedenice iz Licencirane Aplikacije, njezinih ažuriranja ili bilo kojeg njezinog dijela (osim ako i samo u mjeri u kojoj je bilo koje od prethodnih ograničenja zabranjeno prema odredbama mjerodavnog prava ili u mjeri u kojoj je to dopušteno prema licencnim odredbama kojima se uređuje korištenje komponenti otvorenog kôda ugrađenih u Licenciranu Aplikaciju).

b. Suglasnost na korištenje podataka: suglasni ste da je Davatelj licence ovlašten prikupljati i koristiti tehničke podatke i povezane informacije, uključujući, između ostaloga, tehničke informacije o vašem uređaju, sistemskom i aplikacijskom softveru, te perifernim jedinicama, koje se povremeno prikupljaju kako bi se olakšalo pružanje softverskih ažuriranja, podrške proizvoda i pružanje drugih usluga (ako postoje) u svezi Licencirane Aplikacije. Davatelj licence je ovlašten koristiti takve informacije, sve dok ih koristi na način koji ne omogućuje vašu identifikaciju, u svrhu unaprjeđivanja svojih proizvoda ili pružanja vama usluga ili tehnologija.

c. Prestanak licence: ova je Standardna EULA važeća sve dok je vi ili Davatelj licence ne otkaže, odnosno raskine. Vaša prava na temelju ove Standardne EULA-e prestaju automatski ako ne postupate u skladu s bilo kojom od njezinih odredbi.

d. Vanjske usluge: Putem Licencirane Aplikacije može biti omogućen pristup uslugama i mrežnim mjestima Davatelja licence i/ili trećih osoba (u daljnjem tekstu zajednički i pojedinačno: Vanjske usluge). Suglasni ste da ćete koristiti Vanjske usluge isključivo na vlastiti rizik. Davatelj licence ne odgovara za ispitivanje ili ocjenu sadržaja ili točnosti Vanjskih usluga trećih osoba, te ne odgovara ni za kakve takve Vanjske usluge trećih osoba. Podaci dostupni putem bilo koje Licencirane Aplikacije ili Vanjske usluge, uključujući, između ostaloga, financijske i zdravstvene podatke ili informacije o lokaciji, služe samo u opće informativne svrhe i za njih ne jamče Davatelj licence ili njegovi zastupnici. Obvezujete se da nećete koristiti Vanjske usluge na bilo koji način koji nije u skladu s odredbama ove Standardne EULA-e ili tako da kojim se povrjeđuju prava intelektualnoga vlasništva Davatelja licence ili bilo koje treće osobe. Obvezujete se da nećete koristiti Vanjske usluge kako biste uznemirivali, zlostavljali, uhodili, prijetili ili klevetali bilo koju osobu ili subjekt, te da Davatelj licence ne odgovara za takvo korištenje. Moguće je da Vanjske usluge neće biti dostupne na svim jezicima ili u vašoj Matičnoj zemlji, odnosno neće biti primjerene ili dostupne na određenim lokacijama. Ako ste odlučili koristiti takve Vanjske usluge, isključivo ste vi odgovorni za postupanje u skladu sa svim važećim pravnim propisima. Davatelj licence pridržava pravo da izmijeni, obustavi, ukloni ili zabrani ili ograniči pristup svim Vanjskim uslugama u bilo kojem trenutku, bez obveze da vas o tome prethodno obavijesti i bez ikakve odgovornosti prema vama.

e. BEZ JAMSTAVA: Davatelj licence upotrijebit će razumnu pažnju i vještinu u pogledu pružanja Licencirane Aplikacije i svih vanjskih usluga koje vam obavlja ili pruža Licencirana Aplikacija. Davatelj licence ne daje nikakva druga obećanja ili jamstva u vezi s vanjskim uslugama, a posebno ne jamči da:

(i) da ćete koristiti Vanjske usluge bez prekida ili bez pogrešaka;

(ii) Vanjske usluge neće biti bez gubitaka, kvarova, napada, virusa, smetnji, hakiranja ili drugog narušavanja sigurnosti, a Davatelj licence odriče se bilo kakve odgovornosti u vezi s tim. Bit ćete odgovorni za izradu sigurnosnih kopija vlastitog sustava, uključujući bilo koju Licenciranu Aplikaciju koja je pohranjena u vašem sustavu.

f. Ograničenje odgovornosti. 

(i) Osim kako je utvrđeno u odjeljku (ii) ovog članka, Davatelj licence, njegovi direktori, službenici, zaposlenici, pridružena društva, agenti, ugovaratelji, nalogodavci ili davatelji licenci neće biti odgovorni za bilo koji gubitak ili štetu koju su prouzročili Davatelj licence, njegovi zaposlenici ili agenti gdje:

(1) nema povrede zakonske dužnosti brige koju vam duguje Davatelj licence ili bilo koji od njegovih zaposlenika ili agenata;

(2) nije razumno predvidljiv rezultat bilo kojeg takvog kršenja;

(3) svako povećanje gubitka ili štete proizlazi iz vaše povrede bilo kojeg uvjeta ovog Ugovora o licenci za krajnjeg korisnika ("Ugovor");

(4) proizlazi iz odluke Davatelja licence da vas upozori, da vam suspendira ili ukine pristup vanjskim uslugama ili da poduzme bilo koju drugu radnju tijekom istrage sumnje na povredu odredaba ili kao rezultat zaključka Davatelja licence da je nastupila povreda odredaba Ugovora;

(5) odnosi se na gubitak prihoda, poslovanja ili dobiti ili bilo koji gubitak ili oštećenje podataka u vezi s vašom upotrebom Licencirane aplikacije.

(ii) Ništa u ovom Ugovoru ne uklanja ili ograničava odgovornost Davatelja licence za prijevaru, grubu nepažnju, namjernu povredu pravila ili za smrt ili osobnu ozljedu prouzrokovanu njegovim nemarom.

g. Niste ovlašteni koristiti ili na bilo koji način izvoziti ili ponovno izvoziti Licenciranu Aplikaciju, osim kako je to dopušteno prema pravu Sjedinjenih Američkih Država i pravu države u kojoj ste stekli Licenciranu aplikaciju. Posebice, između ostaloga, Licenciranu Aplikaciju nije dopušteno izvoziti ili ponovno izvoziti (a) u zemlje nad kojima je SAD proglasio embargo ili (b) bilo kojoj osobi na Listi posebno označenih osoba Ministarstva financija SAD-a ili Popisu zabranjenih osoba ili Popisu subjekata Ministarstva trgovine SAD-a. Korištenjem Licencirane Aplikacije izjavljujete i jamčite da niste ni u kojoj takvoj državi te da niste na navedenim popisima. Također ste suglasni da nećete koristiti te proizvode u bilo koje svrhe koje su zabranjene prema pravu Sjedinjenih Država, uključujući, između ostaloga, razvoj, projektiranje, izradu ili proizvodnju nuklearnog, raketnog, kemijskog ili biološkog oružja.

h. Licencirana Aplikacija i pripadajuća dokumentacija smatraju se „Komercijalnim proizvodima” kako je taj pojam određen u 48 C.F.R. §2.101, a sastoje se od „Komercijalnog računalnog softvera” i „Dokumentacije o Komercijalnom računalnom softveru”, kako se ti pojmovi koriste u 48 C.F.R. §12.212 ili 48 C.F.R. §227.7202, ovisno o slučaju. U skladu s 48 C.F.R. §12.212 ili od 48 C.F.R. §227.7202-1 do 227.7202-4, ovisno o slučaju, Komercijalni računalni softver i Dokumentacija o Komercijalnom računalnom softveru licenciraju se krajnjim korisnicima u državnoj upravi SAD-a (a) samo kao Komercijalni proizvodi i (b) samo s onim pravima koja se daju svim drugim krajnjim korisnicima sukladno ovdje izloženim odredbama i uvjetima. Neobjavljena prava pridržana su sukladno propisima o autorskom pravu Sjedinjenih Država.

i. Osim u mjeri u kojoj je to izričito određeno u sljedećem stavku, na ovaj se Ugovor i Vaš odnos s Appleom primjenjuje pravo Savezne države Kalifornija, s izuzetkom odredbi o rješavanju sukoba zakona. Vi i Apple ugovarate osobnu i isključivu nadležnost sudova u okrugu Santa Clara, Kalifornija za rješavanje svih sporova ili zahtjeva koji proizlaze iz ovog Ugovora. Ako (a) niste državljanin SAD-a; (b) nemate prebivalište u SAD-u; (c) ne pristupate Usluzi iz SAD-a; i (d) državljanin ste jedne od niže navedenih država, ovime pristajete da će se na bilo koji spor ili zahtjev koji proizlaze iz ovog Ugovora primjenjivati pravo niže navedene države, s izuzetkom odredbi o rješavanju sukoba zakona, te ovime neopozivo ugovarate neisključivu nadležnost sudova odgovarajuće niže navedene države čije se pravo primjenjuje:

Ako imate prebivalište u bilo kojoj državi-članici Europske unije ili u Švicarskoj, Norveškoj ili Islandu, ugovara se mjerodavno pravo i nadležnost prema mjestu vašeg prebivališta.

Primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe na ovaj Ugovor izričito je isključena.

H. DODATNE ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA ODREĐENI SADRŽAJ TREĆIH STRANA

Određeni Sadržaj dostupan putem određenih Usluga stječete od treće osobe koja takav Sadržaj pruža (kako je navedeno na stranici proizvoda i/ili tijekom procesa nabavke predmetnog Sadržaja), a ne od tvrtke Apple. Primjerice, Sadržaj dostupan u trgovini Apple Books pružaju izdavači, a ne Apple. U tom slučaju,  Apple nastupa u svojstvu zastupnika Pružatelja Sadržaja prilikom pružanja Sadržaja, stoga, tvrtka Apple nije ugovorna strana Transakcije između vas i Pružatelja Sadržaja. Međutim, ako ste klijent Apple Distribution International Ltd., Apple Distribution International Ltd. ovlašteni je trgovac Sadržaja koji nabavljate putem određenih Usluga (npr. Apple Books), ali predmetni Sadržaj Vam licencira Pružatelj Sadržaja. Izdavač Pružatelj Sadržaja ima pravo zahtijevati ispunjenje uvjeta korištenja koji se primjenjuju na takav Sadržaj. Pružatelj Sadržaja isključivo odgovara za takav Sadržaj, daje eventualna jamstva, ako nisu isključena, te odgovara za bilo koje zahtjeve koje Vi ili bilo koja druga osoba možete imati glede takvog Sadržaja.

I. DODATNE ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA SERVIS APPLE MUSIC

iCloud Music Library je značajka usluge Apple Music koja Vam omogućuje pristup vašim usklađenim ili učitanim pjesmama, popisima za reprodukciju i glazbenim videozapisima stečenim preko usluge Apple Music, trgovine iTunes Store ili drugog izvora(u daljnjem tekstu: Sadržaj dostupan preko iCloud Music Library) na Apple uređajima s aktiviranom značajkom Music. Značajka iCloud Music Library automatski je uključena kada postavljate svoje članstvo u usluzi Apple Music. Značajka iCloud Music Library prikuplja podatke o vašem Sadržaju dostupnom preko iCloud Music Library. Te informacije povezuju se s vašim Apple ID računom i uspoređuju sa Sadržajem dostupnim preko iCloud Music Library koji je trenutno dostupan na usluzi Apple Music. Sadržaj dostupan preko iCloud Music Library koji nije usklađen, učitava se na server tvrtke Apple u sklopu značajke iCloud Music Library (u formatu koji Apple odredi). Možete učitati do 100.000 pjesama. To se ograničenje ne primjenjuje na pjesme stečene preko trgovine iTunes Store ili usluge Apple Music. Pjesme koje ne udovoljavaju određenim kriterijima (npr. prevelike datoteke) ili koje nisu autorizirane za vaš uređaj nisu prikladne za korištenje putem značajke iCloud Music Library. Pri korištenju značajke iCloud Music Library, Apple bilježi podatke poput pjesama koje reproducirate, zaustavljate ili preskačete, uređaja koje koristite i vremena te trajanja reprodukcije. Suglasni ste da ćete koristiti značajku iCloud Music Library samo za reprodukciju zakonito stečenog sadržaja. Značajka iCloud Music Library dostupna je u stanju po viđenju, tj. „TAKVA KAKVA JEST” i može sadržavati greške ili netočnosti. Trebali biste napraviti sigurnosnu kopiju svojih podataka i informacija prije korištenja značajke iCloud Music Library. Ako niste član usluge Apple Music, možete kupiti pretplatu za uslugu iTunes Match na koju se primjenjuju odredbe ovog odjeljka. Po isteku Vašeg članstva u usluzi Apple Music, izgubit ćete pristup značajki iCloud Music Library, uključujući Sadržaj na značajki iCloud Music Library koji je otpremljen na poslužitelje značajke iCloud Music Library. 

J. DODATNE APPLE FITNESS+ ODREDBE 

Apple Fitness+ je usluga namijenjena isključivo u zabavne i/ili informativne svrhe i nije namijenjena za pružanje medicinskih savjeta. Uvijek se trebate obratiti kvalificiranom zdravstvenom djelatniku za savjet o (a) sigurnosti i prikladnosti bilo koje aktivnosti ili (b) bilo kojem zdravstvenom stanju ili simptomima.

K. ČLANSTVO PREKO OPERATERA

Ako je dostupno, može Vam biti ponuđena kupnja članstva u nekoj Usluzi putem Vašeg bežičnog operatera („Članstvo preko Operatera“). Ako kupite Članstvo preko Operatera, Vaš operater je ovlašteni trgovac, što znači da ste nabavili licencu za Uslugu od operatera i one će Vam izdati račun za troškove članstva u Usluzi, ali Uslugu pruža Apple. Vaš odnos s operaterom u pogledu plaćanja uređen je operaterovim uvjetima i odredbama, a ne ovim Ugovorom te svi sporovi u vezi plaćanja za Članstvo preko Operatera moraju biti upućeni Operateru, a ne tvrtki Apple. Korištenjem Usluge putem Članstva preko Operatera suglasni ste da je Vaš operater ovlašten tvrtki Apple dostaviti podatke o Vašem računu kod operatera, telefonskom broju i pretplati, te da Apple može koristiti navedene podatke u svrhu utvrđivanja statusa Vašeg Članstva preko Operatera.

L. RAZNI UVJETI PRIMJENJIVI NA SVE USLUGE

APPLE DEFINICIJA

Ovisno o Vašoj Matičnoj zemlji „Apple” znači:

Apple Inc., sa sjedištem na adresi: One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornija, za korisnike iz Sjedinjenih Američkih Država, uključujući Portoriko;

Apple Canada Inc., sa sjedištem na adresi: 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada za korisnike iz Kanade;

Apple Services LATAM LLC, sa sjedištem na adresi: 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida, za korisnike iz Meksika, Središnje ili Južne Amerike ili bilo koje karipske zemlje ili državna područja (izuzev Portorika):

iTunes K.K., sa sjedištem na adresi: Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-6140, Tokio za korisnike iz Japana;

Apple Pty Limited, sa sjedištem na adresi: Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australija za korisnike iz Australije, Novog Zelanda, uključujući sva državna područja ili povezane jurisdikcije; te

Apple Distribution International Ltd., sa sjedištem na adresi: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republika Irska, za sve ostale korisnike.

IZMJENE UGOVORA

Apple pridržava pravo da u bilo kojem trenutku može izmijeniti ovaj Ugovor i dodati nove ili dodatne uvjete ili odredbe o vašem korištenju Usluga. Bit ćete obaviješteni o takvim dodatnim uvjetima i odredbama te, ako ih prihvatite, oni će se odmah početi primjenjivati i činit će sastavni dio ovog Ugovora. U slučaju ako odbijete prihvatiti takve izmjene, Apple će imati pravo raskinuti Ugovor.

MATERIJALI TREĆIH OSOBA

Apple ne odgovara za materijale trećih osoba obuhvaćene ili povezane poveznicom sa Sadržajem ili Uslugama.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Suglasni ste da Usluge, uključujući, između ostaloga, Sadržaj, grafiku, korisničko sučelje, audio spotove, video spotove, urednički sadržaj, te skripte i softver koji se koriste za pružanje Usluga, sadrže zaštićene informacije i materijale koji su u vlasništvu tvrtke Apple i/ili njenih davatelja licencije, te su zaštićeni primjenjivim propisima o intelektualnom vlasništvu i drugim propisima, uključujući, između ostaloga, autorsko pravo. Obvezujete se da nećete koristiti takve zaštićene informacije ili materijale na bilo koji način osim za korištenje Usluga u osobne nekomercijalne svrhe u skladu s ovim Ugovorom. Nijedan dio Usluga ne smije se reproducirati ni u kojem obliku i ni na koji način osim kako je to izričito dopušteno ovim Ugovorom. Obvezujete se da ni na koji način nećete mijenjati, iznajmljivati, posuđivati, prodavati ili distribuirati Usluge ili Sadržaj, te nećete koristiti Usluge ni na koji način koji nije izričito odobren.

Naziv Apple, Apple logotip, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music, Apple TV, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts i drugi robni i/ili uslužni znakovi tvrtke Apple, odnosno žigovi, grafički prikazi i logotipi koji se koriste u vezi s Uslugama su zaštićeni ili registrirani znakovi u SAD-u i drugim zemljama diljem svijeta. Ne stječete nikakva prava ili licencu na bilo kojem od navedenih znakova, odnosno žigova.

AUTORSKO PRAVO

Ako nije drugačije navedeno, Usluge i Sadržaj koje pruža Apple zaštićeni su autorskim pravom tvrtke Apple Inc. i njenih podružnica. 

Ako smatrate da Sadržaj dostupan putem Usluga povrjeđuje Vaše autorsko pravo, molimo Vas da kontaktirate Apple na sljedećim web stranicama:

- Aplikacije treće strane: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/

- Apple TV+: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appletvplusnotices/

- Apple News: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applenewsnotices/

- sve ostale usluge (uključujući, ali bez ograničenja na njih) iTunes Store, Apple Music, Apple Podcasts: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

UKIDANJE I OBUSTAVA USLUGA

Ako ne postupate, odnosno ako Apple posumnja da ne postupate, u skladu s odredbama ovog Ugovora, Apple može, bez da vas o tome prethodno obavijesti: (i) raskinuti ovaj Ugovor i/ili ukinuti vaš Apple ID, te ćete biti dužni platiti sve iznose dospjele po vašemu Apple ID računu do raskida, uključujući i taj dan; i/ili (ii) oduzeti vam licencu za softver; i/ili (iii) onemogućiti vam pristup Uslugama.

Nadalje, Apple pridržava pravo na izmjenu, obustavu ili ukidanje Usluga (ili bilo kojeg dijela Usluga ili Sadržaja dostupnog u sklopu Usluga) u bilo kojem trenutku, a da vas o tome može, ali i ne mora obavijestiti, te Apple ne odgovara ni vama,ni bilo kojoj trećoj osobi u slučaju da odluči iskoristiti ovo pravo. U mjeri u kojoj je to moguće, Apple će vas prethodno upozoriti na sve izmjene, obustave ili ukidanje Usluga. Ukidanje Usluga neće utjecati na Sadržaj koji ste već stekli. Međutim, možda nećete moći odobravati da se Sadržaj koristi na drugim računalima.

ODRICANJE OD JAMSTAVA; OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

a. Apple će pružati usluge s razumnom pažnjom i vještinom. Apple ne daje nikakva druga obećanja ili jamstva u vezi s Uslugama, a posebno ne jamči da:

(i) vaša uporaba Usluge bit će neprekinuta ili bez pogrešaka. Slažete se da s vremena na vrijeme Apple može ukloniti Uslugu na neodređeno vrijeme ili otkazati Usluge u bilo kojem trenutku iz tehničkih ili operativnih razloga i da će vas, u mjeri u kojoj je to izvedivo, o tome obavijestiti;

(ii) će Usluge biti oslobođene gubitka, korupcije, napada, virusa, smetnji, hakiranja ili drugog narušavanja sigurnosti koji će biti događaji više sile, a Apple se odriče bilo kakve odgovornosti u vezi s tim. Bit ćete odgovorni za izradu sigurnosnih kopija vlastitog sustava, uključujući bilo koji Sadržaj kupljen, stečen ili unajmljen od Usluge.

b. Osim kako je navedeno u donjem dijelu (d), ili u slučaju da ostvarujete neko primjenjivo zakonsko pravo na povrat ili naknadu štete, ni u kojem slučaju Apple, njegovi direktori, službenici, zaposlenici, podružnice, agenti, dobavljači ili davatelji licenci neće biti odgovorni za bilo koji gubitak ili štetu koju su prouzročili Apple, njegovi zaposlenici ili agenti ako:

(i) nema povrede zakonske dužnosti brige koju vam duguje Apple ili bilo koji od naših zaposlenika ili agenata;

(ii) nije razumno predvidljiv rezultat bilo koje takve povrede;

(iii) svako povećanje gubitaka ili štete proizilazi iz vaše povrede bilo kojeg uvjeta ovog Ugovora;

(iv) proizlazi iz Appleove odluke da ukloni ili odbije obraditi bilo kakve informacije ili sadržaje, upozori vas, suspendira ili ukine pristup usluzi ili poduzme bilo koju drugu radnju tijekom istrage sumnje na povredu ili kao rezultat Appleova zaključka da je došlo do povrede ovog Ugovora; ili

(v) odnosi se na gubitak prihoda, poslovanja ili dobiti ili bilo koji gubitak podataka ili oštećenje podataka u vezi s vašim korištenjem Usluga.

c. Apple će uložiti razumne napore da zaštiti podatke koje ste dostavili u vezi sa Uslugama, uključujući i od prijevare.

d. Ništa u ovom Ugovoru ne uklanja niti ograničava Appleovu odgovornost za prijevaru, grubi nemar, namjerne povrede pravila ili smrt ili osobnu ozljedu.

e. Ako prekršite ovaj Ugovor, bit ćete odgovorni Appleu, njegovim direktorima, službenicima, zaposlenicima, povezanim društvima, agentima, dobavljačima i davateljima licence za bilo koji zahtjev koji proizlazi iz vaše povrede. Također ćete biti odgovorni za sve radnje koje je Apple poduzeo u sklopu istrage sumnje na povrede ovog Ugovora ili kao rezultat njegovih nalaza ili odluke da je došlo do povreda ovog Ugovora.

APPLE NE ODGOVARA ZA TROŠKOVE PRIJENOSA PODATAKA KOJI VAM MOGU NASTATI U VEZI S VAŠIM KORIŠTENJEM USLUGA.

ZAKONSKE IZNIMKE KOJE SE PRIMJENJUJU NA JAVNE USTANOVE

Ako ste javna obrazovna ili državna ustanova, te je bilo koji dio ovog Ugovora, npr. Sve ili dio odredbi o naknadi štete, ništetan ili neovršiv u odnosu na Vas po sili primjenjivih lokalnih, nacionalnih, državnih ili federalnih propisa, tada će se taj dio smatrati ništetnim ili neovršivim, ovisno o slučaju, te će se izmijeniti na način koji je u najvećoj mjeri u skladu s primjenjivim odredbama mjerodavnog prava.

MJERODAVNO PRAVO

Osim u mjeri u kojoj je to izričito određeno u sljedećem stavku, na ovaj se Ugovor i vaš odnos s tvrtkom Apple, te sve Transakcije u sklopu Usluga primjenjuje pravo Savezne države Kalifornija, s izuzetkom odredbi o rješavanju sukoba zakona. Vi i Apple ugovarate osobnu i isključivu nadležnost sudova u okrugu Santa Clara, Kalifornija za rješavanje svih sporova ili zahtjeva koji proizlaze iz ovog Ugovora. Ako (a) niste državljanin SAD-a; (b) nemate prebivalište u SAD-u; (c) ne pristupate Usluzi iz SAD-a; i (d) državljanin ste jedne od niže navedenih država, ovime pristajete da će se na bilo koji spor ili zahtjev koji proizlaze iz ovog Ugovora primjenjivati pravo niže navedene države, s izuzetkom odredbi o rješavanju sukoba zakona, te ovime neopozivo ugovarate neisključivu nadležnost sudova odgovarajuće niže navedene države čije se pravo primjenjuje:

Ako imate prebivalište u bilo kojoj državi-članici Europske unije ili u Švicarskoj, Norveškoj ili Islandu, ugovara se mjerodavno pravo i nadležnost prema mjestu vašeg prebivališta.

Primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe na ovaj Ugovor izričito je isključena.

OSTALE ODREDBE

Ovaj Ugovor predstavlja cjelokupni sporazum između vas i tvrtke Apple, te se njime uređuje vaše korištenje Usluga i njegove odredbe zamjenjuju sve prethodne sporazume između vas i tvrtke Apple u pogledu istog predmeta. Na vas se također mogu primjenjivati dodatne odredbe ako koristite povezane usluge, sadržaje trećih osoba, softver trećih osoba ili dodatne usluge kao što je Volume Purchase Program. Ako se bilo koji dio ovog Ugovora smatra ništetnim ili neovršivim, taj dio bit će izmijenjen na način sukladan primjenjivim odredbama mjerodavnog prava kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri u njemu odražavale izvorne namjere ugovornih strana, a preostali dio u potpunosti će ostati na snazi i proizvoditi pravne učinke. Propust tvrtke Apple u ostvarivanju bilo kojeg prava ili odredbe iz ovog Ugovora ne smatra se odricanjem od te ili bilo koje druge odredbe. Tvrtka Apple ne odgovara za propuste u ispunjavanju bilo kojih obveza iz razloga koji su izvan njena utjecaja.

Obvezujete se postupati u skladu sa svim lokalnim, državnim, federalnim i nacionalnim zakonima i drugim pravnim propisima koji se primjenjuju na vaše korištenje Usluga. Na vaše korištenje Usluga također mogu se primjenjivati drugi zakoni. Rizik gubitka kod svih elektroničkih Transakcija prijelazi na stjecatelja nakon izvršenja elektroničkog prijenosa primatelju. Nijedan radnik tvrtke Apple ili zastupnik nema ovlasti za izmjenu ovog Ugovora.

Apple Vas može obavijestiti o Uslugama slanjem e-maila na vašu adresu e-maila ili slanjem dopisa poštom na vašu adresu, ili objavom poruka na Uslugama. Obavijesti odmah proizvode učinak. Tvrtka Apple vas također može kontaktirati putem e-maila ili putem usluge za slanje automatskih obavijesti kako bi vam poslala dodatne informacije o Uslugama.

Alternativno rješavanje sporova. EU upravlja platformom za dobrovoljno Internetsko rješavanje sporova kojoj je moguće pristupiti putem sljedećeg linka: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Tvrtka Apple Distribution International Ltd. odlučila je da neće sudjelovati u toj platformi. U slučaju problema kontaktirajte službu za podršku iTunes na sljedećoj internetskoj stranici: https://www.apple.com/support/itunes/contact/.

Ovime ovlašćujete tvrtku Apple da poduzme korake za koje vjeruje da su razumno potrebni ili prikladni u svrhu izvršavanja i/ili provjere usklađenosti s bilo kojim dijelom ovog Ugovora. Suglasni ste da je tvrtka Apple ovlaštena, bez ikakve odgovornosti prema vama, otkriti bilo koje podatke i/ili informacije tijelima kaznenog progona, državnim dužnosnicima/službenicima i/ili trećim osobama, kako tvrtka Apple smatra da je razumno potrebno ili prikladno za izvršavanje i/ili provjeru usklađenosti s bilo kojim dijelom ovog Ugovora (uključujući, između ostaloga, pravo tvrtke Apple da surađuje u okviru bilo kakvog pravnog postupka u svezi vašeg korištenja Usluga i/ili Sadržaja i/ili navodom treće osobe da je vaše korištenje Usluga i/ili Sadržaja protupravno i/ili se njime povrjeđuju prava te treće osobe).

Maloljetnici trebaju pročitati ovaj Ugovor zajedno s roditeljima ili drugim zakonskim zastupnicima kako bi se osiguralo da ga maloljetnik i njegov roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik razumiju.

Posljednji put ažurirano: 16 rujan 2020.