Odredbe i uvjeti Appleovih medijskih usluga

Ove odredbe i uvjeti predstavljaju ugovor između vas i Applea (u daljnjem tekstu: Ugovor). Pažljivo pročitajte ovaj Ugovor.

A. UVOD U NAŠE USLUGE

Ovim se Ugovorom uređuje vaše korištenje Appleovih usluga, uključujući, App Store, Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Music, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, Apple Podcast pretplate, Apple TV, Apple TV+, Apple TV kanali, Game Center i iTunes) putem kojih možete kupiti, steći, licencirati, unajmiti ili se pretplatiti na sadržaje, Aplikacije (definirane u nastavku („Usluge”) i druge usluge unutar aplikacija (zajednički: „Sadržaj“). Sadržaj se može nuditi kroz Appleove usluge ili putem treće strane, a u oba slučaja, zaštićeni ste važećim zakonima o potrošačima. Naše Usluge dostupne su vam za korištenje u vašoj zemlji ili području prebivališta („Matičnoj zemlji“) te u svim ostalim zemljama članicama EU, u kojima privremeno boravite. Kreiranjem računa za korištenje Usluga u određenoj zemlji ili području određujete navedenu zemlju ili područje kao svoju Matičnu zemlju. Za korištenje naših Usluga potreban vam je kompatibilan hardver, softver (najnovija verzija je preporučena, a ponekad i nužna) i pristup internetu (može se naplaćivati naknada). Navedeni faktori mogu utjecati na pružanje naših Usluga.

B. KORIŠTENJE NAŠIH USLUGA

PLAĆANJA, POREZI I POVRATI

Sadržaj dostupan putem naših Usluga možete nabaviti besplatno ili uz plaćanje odgovarajuće naknade, a oba načina se dalje nazivaju „Transakcija”. Na temelju svake Transakcije stječete licencu isključivo za korištenje Sadržaja. Svaka Transakcija je elektronički ugovor između vas i Applea i/ili vas i subjekta koji pruža Sadržaj putem naših Usluga. Međutim, ako ste klijent tvrtke Apple Distribution International Ltd., Apple Distribution International Ltd. ovlašteni je trgovac za određeni Sadržaj koji nabavite iz trgovina Apple Books, Apple Podcasts ili App Storea, kako je prikazano na stranici proizvoda i/ili tijekom postupka nabavke predmetne Usluge. U takvom slučaju Sadržaj nabavljate od tvrtke Apple Distribution International Ltd. koja je za to stekla licencu od pružatelja Sadržaja (npr. Pružatelja Aplikacije (kako je niže definiran), izdavača knjige itd.). Prilikom vaše prve Transakcije zatražit ćemo da odaberete koliko često trebamo tražiti lozinku za buduće Transakcije. Ako na primjenjivom Appleovom hardveru omogućite Touch ID za Transakcije, tražit ćemo da sve Transakcije ovjeravate otiskom svog prsta, a ako omogućite Face ID za svoje Transakcije, tražit ćemo vas da sve Transakcije ovjeravate prepoznavanjem lica. Postavke svoje lozinke možete urediti u bilo kojem trenutku slijedeći ove upute: https://support.apple.com/HT204030.

U slučaju plaćenih Transakcija, Apple će vam zaračunavati odgovarajuće naknade koristeći vaš odabrani način plaćanja (kao što je kreditna kartica, debitna kartica, darovna kartica/kôd ili drugi način plaćanja dostupan u vašoj Matičnoj zemlji), uključujući primjenjive poreze. Ako ste svoj način plaćanja dodali svom Apple Novčaniku, Apple može teretiti način plaćanja koristeći Apple Pay. Možete povezati više načina plaćanja sa svojim Apple ID-jem i slažete se da Apple može pohraniti i teretiti te načine plaćanja za Transakcije. Vaš primarni način plaćanja prikazuje se pri vrhu stranice za plaćanje u postavkama računa.

Ako se iz bilo kojeg razloga (kao što su istek valjanosti ili nedovoljna sredstva) ne možemo naplatiti vašom primarnom metodom plaćanja, ovlašćujete Apple da pokuša naplatiti vašim drugim prihvatljivim načinima plaćanja onim redoslijedom kako se pojavljuju na stranici s postavkama plaćanja vašeg računa. Ako iz bilo kojeg razloga ne možemo naplatiti, ostajete odgovornim za sva nenaplaćene iznose i mi možemo ponovno pokušati naplatiti ili zahtijevati da ponudite drugi način plaćanja. Ako Sadržaj prednaručite, zaračunat će vam se kada vam se Sadržaj isporuči (osim ako ne otkažete prije dostupnosti Sadržaja). U skladu s lokalnim zakonima, Apple može automatski ažurirati vaše informacije o vašem odabranom načinu plaćanja ako mu ih dostave platne mreže ili vaše financijske institucije. Uvjeti koji se odnose na kreditne i darovne kartice/ kôdove trgovine dostupni su ovdje: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/. Više informacija o načinima naplate Transakcija dostupno je na: http://support.apple.com/HT201359. Suglasni ste primati račune u elektroničkom obliku, uključujući e-mailom. Cijene Sadržaja mogu se promijeniti u bilo kojem trenutku. Ako tehnički problemi spriječe ili nerazumno odgode dostavu Sadržaja, vaše isključivo i jedino pravno sredstvo je ponovna dostava sadržaja Sadržaja (ako je to moguće) ili povrat plaćene cijene, kako odredi Apple. Apple može u svako vrijeme obustaviti ili otkazati plaćanje ili odbiti zahtjev za povratom ako otkrije dokaze prijevare, zloporabe prava na povrat ili nezakonitog ili drugog manipulativnog ponašanja koje daje Appleu osnovu za odgovarajući protuzahtjev.

Pravo na otkaz: Ako odlučite otkazati svoju narudžbu, možete to učiniti unutar 14 dana od primitka isporuke bez navođenja razloga.

Kako biste otkazali svoju narudžbu, morate nas obavijestiti o svojoj odluci. Kako bismo osigurali da se zahtjev obradi bez odlaganja, preporučujemo da koristite opciju „Prijavite problem” za otkaz svih narudžbi, osim Dovrši moju sezonu. Te se stavke mogu otkazati kontaktiranjem Podrške usluge iTunes. Pretplatničke usluge mogu se otkazati samo nakon početne pretplate, a nikako nakon svakog automatskog obnavljanja. Također možete nas obavijestiti popunjavanjem niže navedenog obrasca za otkaz ili dostavljanjem bilo koje druge jasne izjave. Ako koristite opciju „Prijavite problem”, potvrdu primitka vašeg otkaza dostavit ćemo vam bez odlaganja.

Kako bi vaš otkaz bio dostavljen u roku, morate nam svoju obavijest o otkazu poslati prije isteka 14-dnevnog razdoblja.

Učinci otkaza: izvršit ćemo povrat plaćenog iznosa najkasnije u roku od 14 dana od primitka vaše obavijesti o otkazu. Povrat ćemo izvršiti koristeći isti način plaćanja koji ste koristili za Transakciju, te nećete snositi nikakve troškove povrata.

Iznimke od prava na otkaz: ne možete otkazati svoju narudžbu za isporuku Sadržaja ako je isporuka započela na vaš zahtjev uz potvrdu da time gubite pravo na otkaz.

Predložak obrasca za otkaz:

- Prima: Apple Distribution International Ltd., iTunes Store Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, rightofwithdrawal@apple.com

- Ovime obavješćujem da jednostrano otkazujem ugovor o sljedećem:

[NAVEDITE BROJ NARUDŽBE, PROIZVOD, UMJETNIKA I VRSTU NARUDŽBE]

- Naručeno dana [NAVEDITE DATUM] / primljeno dana [NAVEDITE DATUM]

- Ime i prezime potrošača:

- Adresa potrošača:

- E-mail adresa potrošača

- Datum:

RAČUN

Korištenje naših Usluga i pristup vašem Sadržaju može zahtijevati Apple ID. Apple ID je račun koji koristite u cijelome Appleovu ekosustavu. Korištenje usluge Game Center podliježe ovom Ugovoru, a potreban vam je i račun za Game Center. Vaš je račun vrijedan, te ste vi odgovorni za čuvanje njegove tajnosti i sigurnosti. Apple ne odgovara ni za kakve gubitke koji bi mogli proizići iz neovlaštenog korištenja vašeg računa. Kontaktirajte Apple ako posumnjate da je vaš račun ugrožen.

Morate imati 13 godina (ili odgovarajuću životnu dob određenu u postupku izrade Apple ID-ja za vašu Matičnu zemlju) kako biste izradili račun i koristili naše Usluge. Apple ID za osobe mlađe od navedene dobi može otvoriti roditelj ili drugi zakonski zastupnik korištenjem Dijeljenja s obitelji ili ovlaštena obrazovna ustanova. Roditelj ili zakonski skrbnik koji otvara račun za maloljetnu osobu treba pročitati ovaj Ugovor zajedno s maloljetnikom kako bi bili sigurni da ga oboje razumiju.

Možete dodati, obavijestiti ili ukloniti Naslijeđeni kontakt za svoj Apple ID kako je opisano na http://support.apple.com/HT212360. Pristup Naslijeđenog kontakta vašem Apple ID‑u ograničen je kako je opisano na http://support.apple.com/HT212361.

PRIVATNOST

Na vaše korištenje naših Usluga primjenjuju se Pravila o zaštiti privatnosti tvrtke Apple dostupna na https://www.apple.com/legal/privacy/.

PRAVILA KORIŠTENJA USLUGA I SADRŽAJA

Na vaše korištenje Usluga i Sadržaja primjenjuju se pravila sadržana u ovom odjeljku (u daljnjem tekstu: Pravila korištenja). Korištenje Usluga i Sadržaja na bilo koji drugi način predstavlja bitnu povredu ovog Ugovora. Apple može nadzirati vaše korištenje Usluga i Sadržaja kako bi osigurao da postupate u skladu s ovim Pravilima korištenja.

Sve usluge:

- Možete koristiti Usluge i Sadržaj isključivo za osobne nekomercijalne svrhe (osim kako je niže navedeno u odjeljku „Sadržaj u trgovini App Store“ ili kako drugačije odredi Apple).

- Appleovo pružanje Usluga ili isporuka Sadržaja ne znači da ste stekli bilo kakva komercijalna ili promotivna prava korištenja, niti predstavlja ustupanje ili odricanje od bilo kojih prava nositelja autorskog prava.

- Možete koristiti Sadržaj putem najviše pet različitih Apple ID‑ova na svakom uređaju.

- Za sve Usluge možete imati najviše 10 uređaja (ali najviše 5 računala) na koje ste prijavljeni svojim Apple ID‑om istovremeno, iako simultani streaming ili preuzimanje Sadržaja mogu biti ograničeni na manji broj uređaja kako je navedeno u nastavku za Apple Music i Apple TV sadržaj. Svako računalo također mora biti autorizirano za korištenje istog Apple ID‑a (više informacija o načinu autorizacije računala dostupno je na https://support.apple.com/HT201251). Uređaji se mogu povezati s drugim Apple ID računom jednom u 90 dana.

- Zabranjeno je manipuliranje brojem reprodukcija, preuzimanjem, ocjenama ili recenzijama na bilo koji način, npr. (i) upotrebnom botova, skripte ili automatskog procesa ili (ii) pružanjem ili prihvaćanjem bilo kakve naknade ili poticaja.

- Vaša je odgovornost da se pobrinete da se Sadržaj nakon preuzimanja ne izgubi, uništi ili ošteti. Preporučujemo da redovito izrađujete sigurnosne kopije svog Sadržaja.

- Nije dopušteno neovlašteno mijenjati ili zaobilaziti nikakve sigurnosne tehnologije sadržane u Uslugama ili Sadržaju.

- Možete pristupati našim Uslugama isključivo korištenjem Appleova softvera, te nije dopušteno mijenjati ili koristiti izmijenjene verzije takvog softvera.

- Možete pogledati stranicu proizvoda za svaku Uslugu ili Aplikaciju treće strane u trgovini App Store kako biste utvrdili kompatibilnost.

- Za video Sadržaj potrebna je HDCP veza.

Audio i Video Sadržaj – prodaja i iznajmljivanje:

- Možete koristiti Sadržaj koji nije zaštićen tehnologijom upravljanja digitalnim pravima (Digital Rights Management– DRM) na razumnom broju kompatibilnih uređaja koje su u vašem vlasništvu ili pod vašom kontrolom. Sadržaj koji je zaštićen tehnologijom upravljanja digitalnim pravima može se koristiti na najviše pet računala i na neograničenom broju uređaja koje sinkronizirate s tih računala.

- Posuđeni Sadržaj dostupan je samo na jednom uređaju u određenom trenutku te mora biti iskorišten unutar 30 dana i završiti u roku od 48 sati nakon početka gledanja (zaustavljanje, pauziranje ili ponovno pokretanje ne produžuje ovo razdoblje).

- Možete snimiti audio popise za reprodukciju kupljene glazbe u svrhu njihova preslušavanja na najviše sedam diskova; ovo se ograničenje ne odnosi na Sadržaj koji nije zaštićen tehnologijom upravljanja digitalnim pravima. Drugi sadržaji ne mogu biti presnimljeni na disk. Možete koristiti zvučni CD na koji ste snimili svoj Sadržaj na iste načine na koje koristite zvučni CD kupljen u trgovini, ovisno o lokalnim propisima kojima se uređuje zaštita autorskog prava.

- Kupljeni sadržaj općenito ostat će vam dostupan za preuzimanje, ponovno preuzimanje ili drugi način pristupa putem Applea. Iako je malo vjerojatno, nakon vaše kupnje Sadržaj se može ukloniti iz Usluga (na primjer, jer ga je pružatelj usluga uklonio) i postati nedostupan za daljnje preuzimanje ili pristup putem Applea. Kako biste osigurali mogućnost daljnjeg uživanja u Sadržaju, potičemo vas da cjelokupan kupljeni Sadržaj preuzmete na uređaj koji posjedujete i izradite njegovu sigurnosnu kopiju.

Sadržaj u trgovini App Store:

- Pojam „Aplikacije” obuhvaća aplikacije i Isječke aplikacija za svaku Appleovu platformu i/ili operativni sustav, uključujući kupnje unutar aplikacije, proširenja (npr., tipkovnice), naljepnice i pretplate dostupne unutar predmetnih aplikacija i Isječaka aplikacija.

- Pojedinci koji djeluju za račun komercijalnih subjekata, državnih tijela ili obrazovnih ustanova (u daljnjem tekstu: Poslovni subjekti) mogu preuzimati i sinkronizirati Aplikacije, osim Arcade aplikacija, kako bi ih koristila bilo (i) jedna osoba na jednom ili više uređaja u vlasništvu ili pod kontrolom Poslovnog subjekta bilo (ii) više osoba na jednom dijeljenom uređaju u vlasništvu ili pod kontrolom Poslovnog subjekta. Radi izbjegavanja svake sumnje, za svaki uređaj koji se koristi serijski ili zajednički od više korisnika potrebno je imati zasebnu licencu.

Apple Music:

- Pojedinačno Apple Music članstvo dopušta vam istovremeni streaming samo na jednom uređaju; Obiteljsko članstvo omogućava vama ili vašoj obitelji istovremeni streaming na najviše šest uređaja.

Apple Arcade

- Apple Arcade Aplikacije mogu se preuzeti, ili ponovno preuzeti, jedino uz važeće Apple Arcade probno razdoblje ili pretplatu.

- Ako vaša pretplata istekne, Aplikacije preuzete putem Apple Arcadea neće vam više biti dostupne.

Apple TV Sadržaj:

- Za većinu kanala video Sadržaj se može streamati na najviše 3 uređaja istovremeno.

- Više informacija o Pravilima korištenja Apple TV Sadržaja možete pronaći na https://support.apple.com/HT210074.

PREUZIMANJA

- Količina Sadržaja koji možete preuzeti može biti ograničena, a neki preuzeti Sadržaji mogu isteći nakon određenog razdoblja nakon preuzimanja ili nakon prvog korištenja. Pojedini Sadržaji u potpunosti neće biti dostupni za preuzimanje.

Možete imati mogućnost ponovnog preuzimanja ranije preuzetog Sadržaja (u daljnjem tekstu: Ponovno preuzimanje) na svoje uređaje na koje ste prijavljeni istim Apple ID-jem (u daljnjem tekstu: Povezani uređaji). Vrste Sadržaja koji su dostupni za Ponovno preuzimanje u Matičnoj zemlji možete vidjeti na: https://support.apple.com/HT204632. Sadržaj može biti nedostupan za Ponovno preuzimanje ako taj Sadržaj više nije u ponudi u sklopu naših Usluga.

Sadržaj se također može ukloniti iz naših usluga u bilo kojem trenutku (na primjer, jer ga je pružatelj uklonio), nakon čega se ne može preuzeti, ponovno preuzeti niti mu se može na drugi način pristupiti putem Applea.

PRETPLATE

Usluge i određene Aplikacije mogu vam omogućavati kupnju pristupa Sadržaju ili uslugama putem pretplate (u daljnjem tekstu: Plaćene pretplate). Plaćene se pretplate automatski obnavljaju sve dok ih ne otkažete u odjeljku Upravljanju pretplatama unutar postavki računa. Saznajte više o otkazivanju pretplate na https://support.apple.com/HT202039.

Bit ćete obaviješteni ako se cijena Plaćene pretplate poveća i, ako je potrebno, tražit će se vaš pristanak za nastavak. Naplatit ćemo vam cijenu pretplate najranije 24 sata prije početka najnovijeg razdoblja Plaćene pretplate. Ako iz bilo kojeg razloga (npr. zbog isteka ili nedovoljnih sredstava) ne možemo naplatiti naknadu putem vašeg odabranog načina plaćanja, ostajete odgovorni za sve nenaplaćene iznose te ćemo pokušati naplatiti naknadu putem vašeg odabranog načina plaćanja čim ažurirate informacije o njemu. To može dovesti do promjene početka sljedećeg razdoblja plaćene pretplate te datuma na koji vam se obračunava svako razdoblje, kako je navedeno na vašem računu. Zadržavamo pravo da otkažemo vašu Plaćenu pretplatu ako ne budemo u mogućnosti uspješno teretiti vaš odabrani način plaćanja radi obnavljanja vaše pretplate. Određene Plaćene pretplate mogu biti ponuđene uz besplatno probno razdoblje prije naplate naknade putem vašeg odabranog načina plaćanja. Ako odlučite odustati od Plaćene pretplate prije nego vam je naplaćeno putem vašeg odabranog načina plaćanja, potrebno je otkazati pretplatu najkasnije 24 sata prije završetka probnog razdoblja.

Ako aktivirate besplatno probno razdoblje za Plaćenu pretplatu koje Apple nudi kao Pružatelj Sadržaja („Apple Plaćena pretplata“) i otkažete ga prije isteka, ne možete ponovno aktivirati besplatno probno razdoblje.

Besplatna probna razdoblja ili besplatne ponude Apple Plaćenih pretplata, izuzev usluge iCloud+, ne mogu se kombinirati s besplatnim probnim razdobljima ili ponudama za Apple One. Ako koristite besplatno probno razdoblje ili besplatnu ponudu za bilo koju Apple Plaćenu pretplatu i pretplatite se na Apple One, vaša besplatna probna razdoblja ili ponude neće biti pauzirane čak i ako imate pristup Apple Plaćenim pretplatama putem svoje Apple One pretplate. Potvrđujete da vaše besplatno probno razdoblje ili ponuda može isteći dok ste Plaćeni pretplatnik na Apple One, a Apple neće imati obvezu da ponovno aktivira, plati ili vam na drugi način nadoknadi bilo koji dio isteklog besplatnog probnog razdoblja ili besplatne ponude.

Po isteku vaše Plaćene pretplate na bilo koju Uslugu ili Sadržaj, izgubit ćete pristup svim funkcijama ili Sadržaju predmetne Usluge za koje je potrebna Plaćena pretplata.

SADRŽAJ I DOSTUPNOST USLUGA

Odredbe ovog Ugovora koje se odnose na Usluge, vrste Sadržaja, značajke ili funkcionalnosti koji nisu dostupni u vašoj Matičnoj zemlji ne primjenjuju se na vas sve dok vam ne budu dostupni. Vrste Sadržaja dostupne u vašoj Matičnoj zemlji možete pronaći u sklopu Usluga ili na https://support.apple.com/HT204411. Pojedine Usluge i Sadržaji koji su dostupni u vašoj Matičnoj Zemlji mogu biti nedostupni ako putujete izvan vaše Matične Zemlje, osim ako je zakonom propisano drugačije.

UREĐAJI I OPREMA TREĆE STRANE

Možda nećete moći koristiti sve značajke Usluga ili određene značajke Usluga kada im pristupate na uređaju koji nije proizveo Apple. Posavjetujte se s trgovinom aplikacija na svom uređaju treće strane kako biste utvrdili je li usluga podržana. Osim toga, određene Usluge mogu zahtijevati, upućivati na ili predlagati korištenje opreme treće strane u određenim okolnostima i/ili za određene aktivnosti; takvo korištenje podliježe uvjetima i odredbama predmetne opreme i treba biti u skladu s važećim uputama proizvođača. Korištenjem Usluga slažete se da Apple može s vremena na vrijeme automatski preuzeti i instalirati manja ažuriranja svog softvera na opremu trećih strana.

KORISNIČKA PODRŠKA

Ako imate pitanja o našim Uslugama, uključujući, primjerice, pitanja o naplati i pretplatama ili vašem Apple ID-ju, posjetite https://getsupport.apple.com, gdje se možete povezati s nama putem telefona, e-pošte ili opcije čavrljanja nakon što odaberete problem koji se najviše odnosi na vas. Ako odlučite razgovarati s nama, imate mogućnost preuzeti transkript vašeg razgovora, koji će sadržavati datum i vrijeme održavanja razgovora.

Pružit ćemo opću podršku za sve Usluge osim za trgovinu App Store, za koju vrijedi sljedeće: Apple će pružiti podršku za sva pitanja povezana s Transakcijom, uključujući, ali ne ograničavajući se na plaćanje, isporuku i povrat novca; za sva pitanja koja se odnose na sadržaj i funkcionalnost aplikacije, obratite se pružatelju aplikacije (kako je prikazano na stranici proizvoda aplikacije u trgovini App Store).

C. POSTAVLJANJE VAŠIH SADRŽAJA NA NAŠE USLUGE

Naše Usluge mogu vam omogućiti postavljanje ili objavljivanje materijala kao što su komentari, ocjene i recenzije, slike, videozapisi i podcasti (uključujući povezane metapodatke i ilustracije). Prilikom korištenja takvih značajki morate postupati u skladu s niže navedenim Smjernicama za postavljanje materijala, koje povremeno mogu biti ažurirane, a ako postanemo svjesni materijala koji krše naše Smjernice za postavljanje materijala, uklonit ćemo takav materijal. Ako vidite materijale koji nisu u skladu sa Smjernicama za postavljanje materijala, koristite značajku „Prijavite zabrinutost“. Osim u mjeri zabranjenoj zakonom, ovime dajete Appleu globalnu, nenaplatnu, trajnu i neekskluzivnu licencu za korištenje materijala koje postavite u sklopu Usluga i povezanih marketinških aktivnosti kao i za korištenje materijala koje dostavite za Appleove interne potrebe. Apple može nadzirati i odlučiti ukloniti ili urediti bilo koje postavljene materijale. Apple ne nadzire niti provjerava jeste li koristili uslugu ili bilo koji sadržaj prije slanja komentara, ocjene ili recenzije o toj usluzi ili sadržaju.

Smjernice za postavljanje materijala: Nije dopušteno koristiti Usluge u sljedeće svrhe:

- za postavljanje materijala (i) za čije korištenje nemate dopuštenje, pravo ili licencu ili (ii) koji narušava prava bilo koje treće strane;

- za postavljanje neprikladnog, uvredljivog, protupravnog, zavaravajućeg, netočnog ili štetnog sadržaja;

- za postavljanje osobnih, privatnih ili povjerljivih podataka drugih osoba;

- za prikupljanje osobnih podataka maloljetnika;

- za stvaranje dojma ili dovođenje u zabludu o vašoj povezanosti s drugom osobom ili subjektom;

- za postavljanje ili prijenos neželjenih poruka, uključujući, između ostaloga, netražene ili neodobrene reklamne poruke, promotivne materijale ili informativne objave;

- za objavljivanje, izmjenu ili uklanjanje ocjene ili recenzije u zamjenu za bilo kakvu naknadu ili poticaj;

- za objavljivanje neiskrene, uvredljive, štetne, lažne ocjene ili recenzije ili ocjene ili recenzije koja nije bitna za sadržaj koji se pregledava;

- za planiranje ili sudjelovanje u bilo kakvim protupravnim, prijevarnim ili manipulativnim aktivnostima.

D. DIJELJENJE S OBITELJI

Organizator Obitelji (u daljnjem tekstu: Organizator) mora imati 18 (odnosno odgovarajuće druge dobne granice punoljetnosti u vašoj Matičnoj zemlji) ili više godina i mora biti roditelj ili drugi zakonski staratelj članova Obitelji mlađih od 13 godina ili odgovarajućeg minimalnog dobnog ograničenja u njihovoj Matičnoj zemlji (kako je određeno u postupku registracije). Kako biste mogli pristupiti svim značajkama Dijeljenja s obitelji, potrebni su vam Appleovi uređaji. Dijeljenje s obitelji omogućuje dijeljenje prihvatljivih pretplata između do šest članova obitelji. Za više informacija o dijeljenju s obitelji posjetite: https://support.apple.com/HT201060.

Dijeljenje kupnji: značajka Dijeljenje kupnji u sklopu Dijeljenja s obitelji omogućuje dijeljenje prikladnog Sadržaja između šest članova Obitelji. Organizator poziva druge članove na sudjelovanje te pristaje platiti sve Transakcije koje pokrenu članovi Obitelji. Organizatorov prihvatljivi načini plaćanja koriste se za plaćanje na temelju bilo koje Transakcije koju je sklopio bilo koji član Obitelji (osim ako član Obitelji ima na svom računu kredit u trgovini koji se uvijek prvi koristi). Članovi Obitelji nastupaju u svojstvu zastupnika Organizatora prilikom korištenja Organizatorovih prihvatljivih načina plaćanja. Organizator ovime pristaje (1) platiti iznose takvih Transakcija, da su (2) Transakcije koje su pokrenuli članovi Obitelji odobrene te da će se (3) Transakcije naplaćivati prema prihvatljivim načinima plaćanja na način naveden u odjeljku B iznad. Organizator odgovara za ispunjenje svojeg ugovora o načinu plaćanja te preuzima sve rizike u vezi s dijeljenjem pristupa svojim prihvatljivim načinima plaćanja s članovima Obitelji. Potvrde i računi koji se odnose na odgovarajuću Transakciju koju je pokrenuo bilo koji član Obitelji šalju se tom članu Obitelji i Organizatoru, ako se naplati putem način plaćanja koji pruža Organizator.

Pitaj prije kupnje: Pitaj prije kupnje značajka je koja omogućuje Organizatoru odobravanje Transakcija koje je pokrenuo član Obitelji mlađi od 18 godina (odnosno odgovarajuće druge dobne granice punoljetnosti u vašoj Matičnoj zemlji). Sadržaj koji Članovi obitelji podijele ili nabave pomoću kôd za sadržaj općenito nije obuhvaćen značajkom Pitaj prije kupnje; kôdovi za sadržaj koji olakšavaju pristup pretplatama obuhvaćeni su značajkom Pitaj prije kupnje. Organizator mora biti roditelj ili drugi zakonski staratelj člana Obitelji za kojeg se aktivira značajka Pitaj prije kupnje. Značajka Pitaj prije kupnje omogućena je prema zadanim postavkama za bilo kojeg člana obitelji mlađeg od 13 godina (odnosno odgovarajuće druge dobne granice punoljetnosti u vašoj Matičnoj zemlji) i ostaje uključena dok je roditelj ili zakonski skrbnik ne deaktivira. Ako se značajka Pitaj prije kupnje isključi nakon što član obitelji napuni 18 godina, više se ne može uključiti. Značajka Pitaj prije kupnje ne zahtijeva da Dijeljenje kupnje bude omogućeno.

Promjene članova Obitelji: kada član Obitelji napusti ili bude izuzet iz Obitelji, moguće je da preostali članovi Obitelji neće više moći pristupati Sadržaju bivšeg člana, uključujući Sadržaj kupljen korištenjem Organizatorova načina plaćanja.

Pravila Dijeljenja s obitelji: možete istodobno pripadati samo jednoj Obitelji te se možete pridružiti nekoj drugoj Obitelji najviše dvaput godišnje. Apple ID račun koji ste povezali s Obitelji možete promijeniti samo jednom u svakih 90 dana. Svi članovi Obitelji moraju biti iz iste Matične zemlje. Nije sav Sadržaj prikladan za Dijeljenje kupnji, uključujući kupnje unutar aplikacije, pretplate i neke ranije stečene Aplikacije. Apple TV+, Apple TV kanali, Apple One Family, Apple One Premier, Apple Music Family, Apple Arcade, Apple News+ i Apple Fitness+ pretplate su automatski omogućene za Dijeljenje s obitelji. Pretplate koje dijeli Obitelj mogu biti podložne ograničenju korištenja sadržaja na temelju broja pretplatnika.

E. SEZONSKE I VIŠEKRATNE PROPUSNICE

Pomoću Propusnice možete kupovati i primati dostupan televizijski Sadržaj. Sezonska propusnica odnosi se na televizijski Sadržaj koji ima ograničen broj epizoda po sezoni; Višekratna propusnica odnosi se na televizijski Sadržaj koji je trajno dostupan. Puna cijena Sezonske, odnosno Višekratne propusnice naplaćuje se prilikom sklapanja Transakcije. Sadržaj dostupan na temelju Sezonske, odnosno Višekratne propusnice dostupan je za preuzimanje u roku od najviše 90 dana nakon što posljednja epizoda postane dostupna. Ako pružatelj Sadržaja isporuči Appleu manji broj TV epizoda od predviđenog pri kupnji Sezonske propusnice, doznačit ćemo na vaš Apple ID račun maloprodajnu vrijednost svake epizode koja nije bila isporučena Appleu.

F. DODATNE ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA APP STORE (ISKLJUČUJUĆI APPLE ARCADE APLIKACIJE)

LICENCE ZA SADRŽAJ U APP STOREU

Licence za Aplikacije daje vam Apple ili treća strana koja je ih je razvila (u daljnjem tekstu: Pružatelj Aplikacije). Apple nastupa u svojstvu zastupnika Pružatelja Aplikacije prilikom pružanja Sadržaja dostupnog u App Storeu te nije ugovorna strana kupoprodajnog ili korisničkog ugovora između vas i Pružatelja Aplikacije. Međutim, ako ste korisnik Apple Distribution International Ltd., ovlašteni trgovac je Apple Distribution International Ltd., što znači da licencu za Aplikaciju stječete od tvrtke Apple Distribution International Ltd., iako je Aplikacija licencirana od Pružatelja Aplikacije. Aplikacija za koju licencu daje Apple je „Appleova Aplikacija”, a Aplikacija za koju licencu daje Pružatelj Aplikacije je „Aplikacija Treće strane”. Na svaku Aplikaciju koju stječete primjenjuje se niže navedeni Licencni ugovor s krajnjim korisnikom za Licenciranu Aplikaciju (dalje: Standardna EULA), osim ako Apple, odnosno Pružatelj Aplikacije pruža posebni licencni ugovor (dalje: Posebna EULA). Pružatelj Aplikacije koji pruža bilo koju Aplikaciju Treće strane isključivo je odgovoran za njezin sadržaj, jamstva i eventualne zahtjeve koje možete imati u vezi s takvom Aplikacijom Treće strane, koja podliježe lokalnom zakonodavstvu. Primate na znanje i prihvaćate da je Apple Treća strana u korist koje se primjenjuje Standardna EULA, odnosno Posebna EULA za svaku Aplikaciju Treće strane, te je stoga ovlašten zahtijevati ispunjenje ugovora. Moguće je da se određene Aplikacije, npr. naljepnice i iMessage aplikacije, ne pojave na sučelju uređaja, ali njima se može pristupiti i koristiti ih iz popisa aplikacija u Porukama.

KUPNJE UNUTAR APLIKACIJE

U sklopu Aplikacija mogu se nuditi sadržaji, usluge ili funkcionalnosti koji se koriste u okviru takvih Aplikacija (dalje: Kupnje unutar aplikacije). Kupnje unutar aplikacije koje se upotrijebe tijekom korištenja Aplikacije (npr. virtualni gemovi) ne mogu se prenositi na druge uređaje te ih je moguće preuzeti samo jednom. Morate dokazati autentičnost svog računa prije obavljanja kupnje unutar aplikacije (dodatno uz dokazivanje autentičnosti za stjecanje drugog Sadržaja) tako da unesete svoju šifru ili korištenjem Touch ID-ja ili Face ID-ja. Moći ćete obavljati dodatne kupnje unutar aplikacije u roku od petnaest minuta bez potrebe za ponovnim dokazivanjem autentičnosti, osim ako ste od nas zatražili da je za svaku kupnju potrebna lozinka ili ako ste omogućili opciju Touch ID ili Face ID. Možete isključiti mogućnost obavljanja kupnji unutar aplikacije slijedeći ove upute: https://support.apple.com/HT201304.

PAKETI APLIKACIJA

Neke se aplikacije mogu prodati u paketu ("Paket aplikacija"). Cijena koja je prikazana za Paket aplikacija cijena je koja će vam biti naplaćena nakon kupnje Paketa aplikacija. Cijena Paketa aplikacija može se smanjiti za račun kod Aplikacija koje ste već kupili ili stekli, ali može uključivati najmanju naplatu za cjelokupni Paket aplikacija.

REZULTATI PRETRAŽIVANJA I POREDAK

Pri određivanju kako rasporediti aplikacije u rezultatima pretraživanja, glavni parametri koji se uzimaju u obzir su metapodaci koje pružaju Pružatelji Aplikacije, način na koji su se korisnici uključili u aplikacije i trgovinu App Store te popularnost aplikacija u trgovini App Store. Ovi glavni parametri daju najrelevantnije rezultate za upite kupaca.

LICENCNI UGOVOR S KRAJNJIM KORISNIKOM ZA LICENCIRANU APLIKACIJU

Aplikacije dostupne putem App Storea licenciraju vam se, a ne prodaju. Vaša licenca za svaku Aplikaciju ovisi o vašem prethodnom prihvatu bilo ovog Licencnog ugovora s krajnjim korisnikom za Licenciranu Aplikaciju (u daljnjem tekstu: Standardna EULA) bilo zasebnog licencnog ugovora s krajnjim korisnikom između vas i Pružatelja Aplikacije (u daljnjem: Posebna EULA), ako postoji. Licencu za bilo koju Appleovu Aplikaciju, na temelju ove Standardne EULA-e, odnosno Posebne EULA-e odobrava Apple, a licencu za bilo koju Aplikaciju Treće strane na temelju ove Standardne EULA-e ili odgovarajuće Posebne EULA-e daje Pružatelj Aplikacije odgovarajuće Aplikacije Treće strane. Svaka se Aplikacija na koju se primjenjuje ova Standardna EULA u ovom Ugovoru naziva „Licenciranom Aplikacijom”. Pružatelj Aplikacije ili Apple, ovisno o slučaju (u daljnjem tekstu: Pružatelj licence), pridržava sva prava na Licenciranoj Aplikaciji koja vam nisu izričito dana ovom Standardnom EULA-om.

a. Opseg licence: Pružatelj licence daje vam neprenosivu licencu za korištenje Licencirane Aplikacije na svim Appleovim proizvodima koje imate ili kojima upravljate, a kako je to dopušteno u Pravilima korištenja. Odredbe ove Standardne EULA-e primjenjivat će se na sve sadržaje, materijale ili usluge dostupne putem Licencirane Aplikacije ili kupljene u sklopu Licencirane Aplikacije, uključujući nadogradnje koje pruža Pružatelj licence i kojima se nadomješta ili nadopunjuje izvorna Licencirana Aplikacija, osim ako se na takve nadogradnje primjenjuje Posebna EULA. Niste ovlašteni distribuirati ili stavljati Licenciranu Aplikaciju na raspolaganje putem mreže kako bi se mogla koristiti na više uređaja istovremeno, osim ako je tako predviđeno u Pravilima korištenja. Niste ovlašteni prenositi, dalje distribuirati ili podlicencirati Licenciranu Aplikaciju osim ako je izričito dopušteno ovim Ugovorom, a ako prodajete uređaj Apple trećoj strani, morate prethodno ukloniti Licenciranu Aplikaciju s tog Apple uređaja. Niste ovlašteni umnožavati (osim ako je to dopušteno ovom licencom i Pravilima korištenja), vršiti obrnuti inženjering, deasemblirati, pokušati doći do izvornog kôda, mijenjati ili izvedenice iz Licencirane Aplikacije, njezinih ažuriranja ili bilo kojeg njezinog dijela (osim ako i samo u mjeri u kojoj je bilo koje od prethodnih ograničenja zabranjeno prema odredbama mjerodavnog prava ili u mjeri u kojoj je to dopušteno prema licencnim odredbama kojima se uređuje korištenje komponenti otvorenog kôda ugrađenih u Licenciranu Aplikaciju).

b. Suglasnost za korištenje podataka: suglasni ste da je Pružatelj licence ovlašten prikupljati i koristiti tehničke podatke i povezane informacije, uključujući, između ostaloga, tehničke informacije o vašem uređaju, sistemskom i aplikacijskom softveru, te perifernim jedinicama, koje se povremeno prikupljaju kako bi se olakšalo pružanje softverskih ažuriranja, podrške proizvoda i pružanje drugih usluga (ako postoje) u vezi s Licenciranom Aplikacijom. Pružatelj licence ovlašten je koristiti takve informacije, sve dok ih koristi na način koji ne omogućuje vašu identifikaciju, u svrhu unaprjeđivanja svojih proizvoda ili pružanja usluga ili tehnologija vama.

c. Prestanak licence: ova je Standardna EULA važeća sve dok je vi ili Pružatelj licence ne otkažete, odnosno raskinete. Vaša prava na temelju ove Standardne EULA-e prestaju automatski ako ne postupate u skladu s bilo kojom od njezinih odredbi.

d. Vanjske usluge: Putem Licencirane Aplikacije može biti omogućen pristup uslugama i mrežnim mjestima Pružatelja licence i/ili treće strana (u daljnjem tekstu zajednički i pojedinačno: Vanjske usluge). Suglasni ste da ćete koristiti Vanjske usluge isključivo na vlastiti rizik. Pružatelj licence ne odgovara za ispitivanje ili ocjenu sadržaja ili točnosti Vanjskih usluga Trećih strana, te ne odgovara takve Vanjske usluge Trećih strana. Podaci dostupni putem bilo koje Licencirane Aplikacije ili Vanjske usluge, uključujući, između ostaloga, financijske i zdravstvene podatke ili informacije o lokaciji, služe samo u opće informativne svrhe i za njih ne jamče Pružatelj licence ili njegovi zastupnici. Obvezujete se da nećete koristiti Vanjske usluge na bilo koji način koji nije u skladu s odredbama ove Standardne EULA-e ili tako da se povrjeđuju prava intelektualnoga vlasništva Pružatelja licence ili bilo koje treće strane. Obvezujete se da nećete koristiti Vanjske usluge kako biste uznemirivali, zlostavljali, uhodili, prijetili ili klevetali bilo koju osobu ili subjekt, te da Pružatelj licence ne odgovara za takvo korištenje. Moguće je da Vanjske usluge neće biti dostupne na svim jezicima ili u vašoj Matičnoj zemlji, odnosno neće biti primjerene ili dostupne na određenim lokacijama. Ako ste odlučili koristiti takve Vanjske usluge, isključivo ste vi odgovorni za postupanje u skladu sa svim važećim pravnim propisima. Pružatelj licence pridržava pravo da izmijeni, obustavi, ukloni ili zabrani ili ograniči pristup svim Vanjskim uslugama u bilo kojem trenutku, bez obveze da vas o tome prethodno obavijesti i bez ikakve odgovornosti prema vama.

e. JAMSTVO: Pružatelj licence upotrijebit će razumnu pažnju i vještinu u pogledu pružanja Licencirane Aplikacije i svih vanjskih usluga koje vam obavlja ili pruža Licencirana Aplikacija. U skladu s lokalnim zakonom, možete imati zakonsko jamstvo sukladnosti za kupljene Licencirane aplikacije s minimalnim trajanjem od dvije godine i za pretplate unutar aplikacije tijekom ugovornog razdoblja isporuke. Pružatelj licence ne daje nikakva druga obećanja ili jamstva u vezi s vanjskim uslugama, a posebno ne jamči da:

(i) da ćete koristiti Vanjske usluge bez prekida ili bez pogrešaka;

(ii) Vanjske usluge neće biti bez gubitaka, kvarova, napada, virusa, smetnji, hakiranja ili drugog narušavanja sigurnosti, a Pružatelj licence odriče se bilo kakve odgovornosti u vezi s tim. Bit ćete odgovorni za izradu sigurnosnih kopija vlastitog sustava, uključujući bilo koju Licenciranu Aplikaciju koja je pohranjena u vašem sustavu.

f. Ograničenje odgovornosti.

(i) Osim kako je utvrđeno u odjeljku (ii) ovog članka, Pružatelj licence, njegovi direktori, službenici, zaposlenici, pridružena društva, agenti, ugovaratelji, nalogodavci ili pružatelji licenci neće biti odgovorni za bilo koji gubitak ili štetu koju su prouzročili Pružatelj licence, njegovi zaposlenici ili agenti gdje:

(1) nema povrede zakonske dužnosti brige koju vam duguje Pružatelj licence ili bilo koji od njegovih zaposlenika ili agenata;

(2) nije razumno predvidljiv rezultat bilo kojeg takvog kršenja;

(3) svako povećanje gubitka ili štete proizlazi iz vaše povrede bilo kojeg uvjeta ovog Ugovora o licenci za krajnjeg korisnika ("Ugovor");

(4) proizlazi iz odluke Pružatelj licence da vas upozori, da vam suspendira ili ukine pristup Vanjskim uslugama ili da poduzme bilo koju drugu radnju tijekom istrage sumnje na povredu odredaba ili kao rezultat zaključka Pružatelja licence da je nastupila povreda odredaba Ugovora;

(5) odnosi se na gubitak prihoda, poslovanja ili dobiti ili bilo koji gubitak ili oštećenje podataka u vezi s vašom upotrebom Licencirane Aplikacije.

(ii) Ništa u ovom Ugovoru ne uklanja ili ograničava odgovornost Pružatelja licence za prijevaru, grubu nepažnju, namjernu povredu pravila ili za smrt ili osobnu ozljedu prouzrokovanu njegovim nemarom.

g. Niste ovlašteni koristiti ili na bilo koji način izvoziti ili ponovno izvoziti Licenciranu Aplikaciju, osim kako je to dopušteno prema pravu Sjedinjenih Američkih Država i pravu države u kojoj ste stekli Licenciranu Aplikaciju. Posebice, između ostaloga, Licenciranu Aplikaciju nije dopušteno izvoziti ili ponovno izvoziti (a) u zemlje nad kojima je SAD proglasio embargo ili (b) bilo kojoj osobi na Listi posebno označenih osoba Ministarstva financija SAD-a ili Popisu zabranjenih osoba ili Popisu subjekata Ministarstva trgovine SAD-a. Korištenjem Licencirane Aplikacije izjavljujete i jamčite da niste ni u kojoj takvoj državi te da niste na navedenim popisima. Također ste suglasni da nećete koristiti te proizvode u bilo koje svrhe koje su zabranjene prema pravu Sjedinjenih Država, uključujući, između ostaloga, razvoj, projektiranje, izradu ili proizvodnju nuklearnog, raketnog, kemijskog ili biološkog oružja.

h. Krajnji korisnici vlade SAD-a. Licencirana Aplikacija i pripadajuća dokumentacija smatraju se „Komercijalnim proizvodima” kako je taj pojam određen u 48 C.F.R. §2.101, a sastoje se od „Komercijalnog računalnog softvera” i „Dokumentacije o Komercijalnom računalnom softveru”, kako se ti pojmovi koriste u 48 C.F.R. §12.212 ili 48 C.F.R. §227.7202, ovisno o slučaju. U skladu s 48 C.F.R. §12.212 ili od 48 C.F.R. §227.7202-1 do 227.7202-4, ovisno o slučaju, Komercijalni računalni softver i Dokumentacija o Komercijalnom računalnom softveru licenciraju se krajnjim korisnicima u Državnoj upravi SAD-a (a) samo kao Komercijalni proizvodi i (b) samo s onim pravima koja se daju svim drugim krajnjim korisnicima u skladu s ovdje izloženim odredbama i uvjetima. Neobjavljena prava pridržana su u skladu s propisima o autorskom pravu Sjedinjenih Američkih Država.

i. Osim u mjeri u kojoj je to izričito određeno u sljedećem stavku, na ovaj se Ugovor i vaš odnos s Appleom primjenjuje pravo Savezne države Kalifornija, s izuzetkom odredbi o rješavanju sukoba zakona. Vi i Apple ugovarate osobnu i isključivu nadležnost sudova u okrugu Santa Clara, Kalifornija za rješavanje svih sporova ili zahtjeva koji proizlaze iz ovog Ugovora. Ako (a) niste državljanin SAD-a; (b) nemate prebivalište u SAD-u; (c) ne pristupate Usluzi iz SAD-a; i (d) državljanin ste jedne od niže navedenih država, ovime pristajete da će se na bilo koji spor ili zahtjev koji proizlaze iz ovog Ugovora primjenjivati pravo niže navedene države, s izuzetkom odredbi o rješavanju sukoba zakona, te ovime neopozivo ugovarate neisključivu nadležnost sudova odgovarajuće niže navedene države čije se pravo primjenjuje:

Ako imate prebivalište u bilo kojoj državi-članici Europske unije ili u Ujedinjenom Kraljevstvu, Švicarskoj, Norveškoj ili Islandu, ugovara se mjerodavno pravo i nadležnost prema mjestu vašeg prebivališta.

Primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe na ovaj Ugovor izričito je isključena.

G. DODATNE ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA SADRŽAJ TREĆIH STRANA

Određeni Sadržaj dostupan putem usluga Apple Books, App Store i Apple Podcasts (uključujući Apple Podcast pretplate) stječete od Treće strane koja takav Sadržaj pruža (kako je navedeno na stranici proizvoda i/ili tijekom procesa nabavke predmetnog Sadržaja), a ne od Applea. U tom slučaju, Apple nastupa u svojstvu zastupnika Pružatelja Sadržaja prilikom pružanja Sadržaja, stoga Apple nije ugovorna strana Transakcije između vas i pružatelja Sadržaja. Međutim, ako ste klijent tvrtke Apple Distribution International Ltd., Apple Distribution International Ltd. ovlašteni je trgovac Sadržaja koji nabavljate, ali predmetni Sadržaj vam licencira Pružatelj Sadržaja. Pružatelj Sadržaja ima pravo zahtijevati ispunjenje uvjeta korištenja koji se primjenjuju na takav Sadržaj. Pružatelj Sadržaja isključivo odgovara za takav Sadržaj, daje eventualna jamstva, ako nisu isključena, te odgovara za bilo koje zahtjeve koje vi ili bilo koja druga osoba možete imati glede takvog Sadržaja.

H. DODATNE ODREDBE KOJE SE PRIMJENJUJU NA APPLE MUSIC

iCloud medijateka značajka je Apple Musica koja vam omogućuje pristup vašim usklađenim ili prenesenim pjesmama, popisima za reprodukciju i glazbenim spotovima stečenim putem Apple Musica, iTunes Storea ili drugog izvora(u daljnjem tekstu: Sadržaj dostupan preko iCloud medijateke) na Appleovim uređajima koji podržavaju Apple Music. iCloud medijateka automatski je uključena kad postavite svoje Apple Music članstvo. iCloud medijateka prikuplja podatke o Sadržaju vaše iCloud medijateke. Te informacije povezuju se s vašim Apple ID-jem i uspoređuju sa Sadržajem iCloud medijateke koji je trenutačno dostupan na Apple Musicu. Sadržaj iCloud medijateke koji nije usklađen prenosi se na Appleove poslužitelje iCloud medijateke (u formatu koji Apple odredi). Možete učitati do 100.000 pjesama. To se ograničenje ne primjenjuje na pjesme stečene putem iTunes Storea. Pjesme koje ne udovoljavaju određenim kriterijima (npr. prevelike datoteke) ili koje nisu autorizirane za vaš uređaj nisu dostupne u iCloud medijateci. Pri korištenju iCloud medijateke Apple bilježi podatke poput pjesama koje reproducirate, zaustavljate ili preskačete, uređaja koje koristite i vremena te trajanja reprodukcije. Suglasni ste da ćete koristiti iCloud medijateku samo za reprodukciju zakonito stečenog sadržaja. iCloud medijateka dostupna je u stanju po viđenju, tj. „TAKVA KAKVA JEST” i može sadržavati greške ili netočnosti. Trebali biste napraviti sigurnosnu kopiju svojih podataka i informacija prije korištenja iCloud medijateke. Ako niste član Apple Musica, možete kupiti pretplatu za iTunes Match koja koristi iCloud medijateku. Po isteku vašeg Apple Music članstva izgubit ćete pristup iCloud medijateci, uključujući Sadržaj iCloud medijateke koji je prenesen na poslužitelje iCloud medijateke.

I. DODATNE APPLE FITNESS+ ODREDBE

Apple Fitness+ usluga je namijenjena isključivo u zabavne i/ili informativne svrhe i nije namijenjena za pružanje medicinskih savjeta. Uvijek se trebate obratiti kvalificiranom zdravstvenom djelatniku za savjet o (a) sigurnosti i prikladnosti bilo koje aktivnosti ili (b) bilo kojem zdravstvenom stanju ili simptomima.

J. ČLANSTVO PUTEM OPERATERA

Ako je dostupno, može vam biti ponuđena kupnja članstva u nekoj Usluzi putem vašeg bežičnog operatera („Članstvo putem Operatera“). Ako kupite Članstvo putem Operatera, vaš je operater ovlašteni trgovac, što znači da ste nabavili licencu za Uslugu od operatera i on će vam izdati račun za troškove članstva u Usluzi, ali Uslugu licencira i pruža Apple. Vaš odnos s operaterom u pogledu plaćanja uređen je operaterovim uvjetima i odredbama, a ne ovim Ugovorom te svi sporovi u vezi plaćanja za Članstvo putem Operatera moraju biti upućeni Operateru, a ne Appleu. Korištenjem Usluge putem Članstva putem Operatera suglasni ste da je vaš operater ovlašten Appleu dostaviti podatke o vašem računu kod operatera, telefonskom broju i pretplati te da Apple može koristiti navedene podatke u svrhu utvrđivanja statusa vašeg Članstva putem Operatera.

K. RAZNI UVJETI PRIMJENJIVI NA SVE USLUGE

DEFINICIJA APPLEA

Ovisno o vašoj Matičnoj zemlji „Apple” znači:

Apple Inc., sa sjedištem na adresi: One Apple Park Way, Cupertino, California, za korisnike iz Sjedinjenih Američkih Država, uključujući Portoriko;

Apple Canada Inc., sa sjedištem na adresi: 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada za korisnike iz Kanade;

Apple Services LATAM LLC, sa sjedištem na adresi: 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida, za korisnike iz Meksika, Središnje ili Južne Amerike ili bilo koje karipske zemlje ili državna područja (izuzev Portorika):

iTunes K.K., sa sjedištem na adresi: Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo za korisnike iz Japana;

Apple Pty Limited, sa sjedištem na adresi: Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia za korisnike iz Australije, Novog Zelanda, uključujući sva državna područja ili povezane jurisdikcije; te

Apple Distribution International Ltd., sa sjedištem na adresi: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, za sve ostale korisnike.

IZMJENE UGOVORA

Apple pridržava pravo da u bilo kojem trenutku može izmijeniti ovaj Ugovor i dodati nove ili dodatne uvjete ili odredbe, što može biti potrebno ako, primjerice, Apple doda novu uslugu ili se promijeni primjenjivi zakon. Bit ćete obaviješteni o takvim dodatnim uvjetima i odredbama te, ako ih prihvatite, oni će se odmah početi primjenjivati i činit će sastavni dio ovog Ugovora. U slučaju ako odbijete prihvatiti takve izmjene, Apple će imati pravo raskinuti Ugovor i/ili možda nećete moći obavljati buduće kupnje povezane s bilo kojim Uslugama ili Sadržajima koji su regulirani ovim Ugovorom. To neće utjecati na Sadržaj koji ste već nabavili i preuzeli.

MATERIJALI TREĆIH STRANA

Apple ne odgovara za materijale trećih strana obuhvaćene ili povezane linkom sa Sadržajem ili Uslugama.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Suglasni ste da Usluge, uključujući, između ostaloga, Sadržaj, grafiku, korisničko sučelje, audio isječke, video isječke, urednički sadržaj te skripte i softver koji se koriste za pružanje Usluga, sadrže zaštićene informacije i materijale koji su u vlasništvu Applea, njegovih pružatelja licence i/ili pružatelja Sadržaja, te su zaštićeni primjenjivim propisima o intelektualnom vlasništvu i drugim propisima, uključujući, između ostaloga, autorsko pravo. Obvezujete se da nećete koristiti takve zaštićene informacije ili materijale na bilo koji način osim za korištenje Usluga u osobne nekomercijalne svrhe u skladu s ovim Ugovorom. Nijedan dio Sadržaja ili Usluga ne smije se prenositi ili reproducirati ni u kojem obliku i ni na koji način osim kako je to izričito dopušteno ovim Ugovorom. Obvezujete se da ni na koji način nećete mijenjati, iznajmljivati, posuđivati, prodavati, dijeliti ili distribuirati Usluge ili Sadržaj, te nećete koristiti Usluge ni na koji način koji nije izričito odobren.

Naziv Apple, Apple logotip, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music, Apple TV, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, Apple Fitness+ i drugi robni i/ili uslužni znakovi tvrtke Apple, odnosno žigovi, grafički prikazi i logotipi koji se koriste u vezi s Uslugama su zaštićeni ili registrirani znakovi u SAD-u i drugim zemljama diljem svijeta. Ne stječete nikakva prava ili licencu na bilo kojem od navedenih znakova, odnosno žigova.

AUTORSKO PRAVO

Ako nije drugačije navedeno, Usluge i Sadržaj koje pruža Apple zaštićeni su autorskim pravom tvrtke Apple Inc. i njenih podružnica.

Ako smatrate da Sadržaj dostupan putem Usluga povrjeđuje vaše autorsko pravo, molimo Vas da kontaktirate Apple na sljedećim web stranicama:

- Aplikacije Trećih strana: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/

- Apple TV+ i Apple Fitness+: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appletvplusnotices/

- Apple News: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applenewsnotices/

- melodije zvona: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ringtonestorenotices/

- sve ostale usluge (uključujući, ali bez ograničenja na njih) iTunes Store, Apple Music, Apple Podcasts: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

Ovo je najbrži način da obradimo vašu obavijest o navodnoj povredi. Sporija metoda da dođete do našeg ovlaštenog zastupnika i obradite vašu obavijest je slanje ispravne i potpune obavijesti o navodnoj povredi na dolje navedenu poštansku adresu.

Apple Inc.

Na ruke: Zastupnik za autorska prava

One Apple Park Way

MS: 1IPL

Cupertino, CA 95014

Telefon: 408.996.1010

E-pošta: copyrightnotices@apple.com

Apple je usvojio politiku za onemogućivanje i/ili ukidanje u odgovarajućim okolnostima računa korisnika za koje se utvrdi da opetovano krše ili za koje se opetovano tvrdi da krše tuđa autorska prava. U okviru provedbe takve politike Apple može prema vlastitom nahođenju suspendirati, onemogućiti i/ili ukinuti račune korisnika za koje je identificirano da opetovano sudjeluju u aktivnostima kršenja ili iz drugih povezanih razloga.

UKIDANJE I OBUSTAVA USLUGA

Ako ne postupate u skladu s odredbama ovog Ugovora, Apple može: (i) raskinuti ovaj Ugovor i/ili ukinuti vaš Apple ID, te ćete biti dužni platiti sve iznose dospjele po vašemu Apple ID-ju do raskida, uključujući i taj dan; i/ili (ii) oduzeti vam licencu za softver; i/ili (iii) onemogućiti vam pristup Uslugama.

Nadalje, Apple pridržava pravo na izmjenu, obustavu ili ukidanje Usluga (ili bilo kojeg dijela Usluga ili Sadržaja dostupnog u sklopu Usluga) u bilo kojem trenutku iz tehničkih ili operativnih razloga te Apple ne odgovara ni vama, ni bilo kojoj trećoj strani u slučaju da odluči iskoristiti ovo pravo. U mjeri u kojoj je to moguće, Apple će vas prethodno upozoriti na sve izmjene, obustave ili ukidanje Usluga. Ukidanje Usluga neće utjecati na Sadržaj koji ste već stekli i preuzeli. Međutim, možda nećete moći odobravati da se takav Sadržaj koristi na drugim računalima. Ako Apple obustavi Uslugu koja je u okviru pretplate koju ste već platili, Apple će vam vratiti novac.

ODRICANJE OD JAMSTAVA; OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

a. Apple će pružati usluge s razumnom pažnjom i vještinom. Sukladno lokalnom zakonu, možete imati zakonsko jamstvo o sukladnosti za kupljeni Sadržaj s minimalnim trajanjem od dvije godine i za Sadržaj na koji ste se pretplatili tijekom ugovornog razdoblja isporuke. Apple ne daje nikakva druga obećanja ili jamstva u vezi s Uslugama, a posebno ne jamči da će i nakon isteka zakonskog jamstva vrijediti sljedeće:

(i) vaša uporaba Usluge bit će neprekinuta ili bez pogrešaka. Slažete se da s vremena na vrijeme Apple može iz tehničkih ili operativnih razloga ukloniti Uslugu na neodređeno vrijeme ili otkazati Usluge u bilo kojem trenutku i da će vas, u mjeri u kojoj je to izvedivo, o tome obavijestiti. Ako Apple obustavi Uslugu koja je u okviru pretplate koju ste već platili, Apple će vam vratiti novac. Ako Apple obustavi Uslugu koja nije u okviru pretplate, to neće utjecati na Sadržaj koji ste već nabavili i preuzeli;

(ii) će Usluge biti oslobođene gubitka, korupcije, napada, virusa, smetnji, hakiranja ili drugog narušavanja sigurnosti koji će biti događaji više sile, a Apple se odriče bilo kakve odgovornosti u vezi s tim. Bit ćete odgovorni za izradu sigurnosnih kopija vlastitog sustava, uključujući bilo koji Sadržaj kupljen ili stečen od Usluge.

b. SLAŽETE SE DA, OSIM AKO TO ZAHTIJEVA VAŽEĆI ZAKON, APPLE NIJE DUŽAN DALJE VAM DAVATI SADRŽAJ NA RASPOLAGANJE PUTEM NAŠIH USLUGA I APPLE NEĆE BITI ODGOVORAN PREMA VAMA AKO SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI KUPLJENI SADRŽAJ, POSTANE NEDOSTUPAN ZA PREUZIMANJE, PONOVNO PREUZIMANJE ILI STREAMING.

c. Osim kako je navedeno u donjem dijelu (e), ili u slučaju da ostvarujete neko primjenjivo zakonsko pravo na povrat ili naknadu štete, ni u kojem slučaju Apple, njegovi direktori, službenici, zaposlenici, podružnice, agenti, dobavljači ili pružatelji licenci neće biti odgovorni za bilo koji gubitak ili štetu koju su prouzročili Apple, njegovi zaposlenici ili agenti ako:

(i) nema povrede zakonske dužnosti brige koju vam duguje Apple ili bilo koji od naših zaposlenika ili agenata;

(ii) nije razumno predvidljiv rezultat bilo koje takve povrede;

(iii) svako povećanje gubitaka ili štete proizilazi iz vaše povrede bilo kojeg uvjeta ovog Ugovora;

(iv) proizlazi iz Appleove odluke da ukloni ili odbije vaš pristup bilo kakvim informacijama ili sadržajima, suspendira ili ukine pristup usluzi ili poduzme bilo koju drugu radnju tijekom istrage sumnje na povredu ili kao rezultat Appleova zaključka da je došlo do povrede ovog Ugovora; ili

(v) odnosi se na gubitak prihoda, poslovanja ili dobiti ili bilo koji gubitak podataka ili oštećenje podataka u vezi s vašim korištenjem Usluga.

d. Apple će uložiti razumne napore da zaštiti podatke koje ste dostavili u vezi s Uslugama, uključujući i od prijevare.

e. Ništa u ovom Ugovoru ne uklanja niti ograničava Appleovu odgovornost za prijevaru, grubi nemar, namjerne povrede pravila ili smrt ili osobnu ozljedu.

f. Ako prekršite ovaj Ugovor, bit ćete odgovorni Appleu, njegovim direktorima, službenicima, zaposlenicima, povezanim društvima, agentima, dobavljačima i pružateljima licence za bilo koji zahtjev koji proizlazi iz vaše povrede. Također ćete biti odgovorni za sve radnje koje je Apple poduzeo u sklopu istrage sumnje na povrede ovog Ugovora ili kao rezultat njegovih nalaza ili odluke da je došlo do povreda ovog Ugovora.

g. APPLE NE ODGOVARA ZA TROŠKOVE PRIJENOSA PODATAKA KOJI VAM MOGU NASTATI U VEZI S VAŠIM KORIŠTENJEM USLUGA.

ZAKONSKE IZNIMKE KOJE SE PRIMJENJUJU NA JAVNE USTANOVE

Ako ste javna obrazovna ili državna ustanova, te je bilo koji dio ovog Ugovora, npr. sve ili dio odredbi o naknadi štete, ništetan ili neovršiv u odnosu na vas po sili primjenjivih lokalnih, nacionalnih, državnih ili federalnih propisa, tada će se taj dio smatrati ništetnim ili neovršivim, ovisno o slučaju, te će se izmijeniti na način koji je u najvećoj mjeri u skladu s primjenjivim odredbama mjerodavnog prava.

MJERODAVNO PRAVO

Osim u mjeri u kojoj je to izričito određeno u sljedećem stavku ili u mjeri potrebnoj sukladno primjenjivom zakonu, na ovaj se Ugovor i vaš odnos s Appleom, te sve Transakcije u sklopu Usluga primjenjuje pravo Savezne države Kalifornija, s izuzetkom odredbi o rješavanju sukoba zakona. Vi i Apple ugovarate osobnu i isključivu nadležnost sudova u okrugu Santa Clara, Kalifornija za rješavanje svih sporova ili zahtjeva koji proizlaze iz ovog Ugovora. Ako (a) niste državljanin SAD-a; (b) nemate prebivalište u SAD-u; (c) ne pristupate Usluzi iz SAD-a; i (d) državljanin ste jedne od niže navedenih država, ovime pristajete da će se na bilo koji spor ili zahtjev koji proizlaze iz ovog Ugovora primjenjivati pravo niže navedene države, s izuzetkom odredbi o rješavanju sukoba zakona, te ovime neopozivo ugovarate neisključivu nadležnost sudova odgovarajuće niže navedene države čije se pravo primjenjuje:

Ako imate prebivalište u bilo kojoj državi-članici Europske unije ili u Ujedinjenom Kraljevstvu, Švicarskoj, Norveškoj ili Islandu, ugovara se mjerodavno pravo i nadležnost prema mjestu vašeg prebivališta.

Primjena Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe na ovaj Ugovor izričito je isključena.

OSTALE ODREDBE

Ovaj Ugovor predstavlja cjelokupni sporazum između vas i Applea, te se njime uređuje vaše korištenje Usluga i njegove odredbe zamjenjuju sve prethodne sporazume između vas i Applea u pogledu istog predmeta. Na vas se također mogu primjenjivati dodatne odredbe ako izvršite Transakcije ili koristite povezane usluge, sadržaje treće strane, softver treće strane ili dodatne usluge kao što je Program količinske kupnje. Ako se bilo koji dio ovog Ugovora smatra ništetnim ili neovršivim, taj dio bit će izmijenjen na način koji je u skladu s primjenjivim odredbama mjerodavnog prava kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri u njemu odražavale izvorne namjere ugovornih strana, a preostali dio u potpunosti će ostati na snazi i proizvoditi pravne učinke. Propust Applea u ostvarivanju bilo kojeg prava ili odredbe iz ovog Ugovora ne smatra se odricanjem od te ili bilo koje druge odredbe. Apple ne odgovara za propuste u ispunjavanju bilo kojih obveza iz razloga koji su izvan njena utjecaja.

Obvezujete se postupati u skladu sa svim lokalnim, državnim, federalnim i nacionalnim zakonima i drugim pravnim propisima koji se primjenjuju na vaše korištenje Usluga. Na vaše korištenje Usluga također mogu se primjenjivati drugi zakoni. Rizik gubitka kod svih elektroničkih Transakcija prijelazi na stjecatelja nakon izvršenja elektroničkog prijenosa primatelju. Nijedan Appleov zaposlenik ili zastupnik nema ovlasti za izmjenu ovog Ugovora.

Apple Vas može obavijestiti o Uslugama slanjem e-maila na vašu e-mail adresu ili slanjem dopisa poštom na vašu adresu, ili objavom poruka na Uslugama. Obavijesti odmah proizvode učinak. Apple vas također može kontaktirati putem e-maila ili putem usluge za slanje automatskih obavijesti kako bi vam poslala dodatne informacije o Uslugama.

Alternativno rješavanje sporova. EU upravlja platformom za dobrovoljno Internetsko rješavanje sporova kojoj je moguće pristupiti putem sljedećeg linka: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Tvrtka Apple Distribution International Ltd. odlučila je da neće sudjelovati u toj platformi. U slučaju problema kontaktirajte Podršku usluge iTunes na: https://www.apple.com/support/itunes/contact/.

Ovime ovlašćujete Apple da poduzme korake za koje vjeruje da su razumno potrebni ili prikladni u svrhu izvršavanja i/ili provjere usklađenosti s bilo kojim dijelom ovog Ugovora. Suglasni ste da je Apple ovlašten, bez ikakve odgovornosti prema vama, otkriti bilo koje podatke i/ili informacije tijelima kaznenog progona, državnim dužnosnicima/službenicima i/ili trećim stranama, kako Apple smatra da je razumno potrebno ili prikladno za izvršavanje i/ili provjeru usklađenosti s bilo kojim dijelom ovog Ugovora (uključujući, između ostaloga, Appleovo pravo da surađuje u okviru bilo kakvog pravnog postupka u vezi s vašim korištenjem Usluga i/ili Sadržaja i/ili navodom treće strane da je vaše korištenje Usluga i/ili Sadržaja protupravno i/ili se njime povrjeđuju prava te treće strane).

Posljednji put ažurirano: 12. rujna 2022.