Apple mediju pakalpojumu noteikumi un nosacījumi

Šie noteikumi un nosacījumi rada līgumu starp Jums un Apple (turpmāk – “Līgums”). Lūdzam rūpīgi izlasīt Līgumu. Lai apstiprinātu, ka saprotat un pieņemat Līgumu, nospiediet “Piekrītu” (“Agree”).

A. IEPAZĪŠANĀS AR MŪSU PAKALPOJUMIEM

Šis Līgums ir piemērojams, Jums lietojot Apple pakalpojumus (turpmāk – “Pakalpojumi”), ar kuru palīdzību Jūs varat nopirkt, saņemt, iegūt licenci, iznomāt vai abonēt saturu, lietotnes (turpmāk – “Lietotnes”), un citus “in-app” pakalpojumus (turpmāk – “Saturs”). Saturs var tikt piedāvāts, izmantojot trešās puses Pakalpojumus. Izveidojot kontu Pakalpojumu izmantošanai Latvijā, Jūs norādāt to kā valsti, kuras nodokļu rezidents Jūs esat (turpmāk – “Mītnes valsts”). Mūsu Pakalpojumi ir pieejami Jums izmantošanai Jūsu Mītnes valstī, kā arī visās pārējās ES dalībvalstīs, kurās īslaicīgi uzturaties. Lai izmantotu mūsu pakalpojumus, Jums ir vajadzīga savietojama aparatūra, programmatūra (jaunākā ieteicamā un reizēm nepieciešamā versija) un interneta pieslēgums (var būt piemērojama maksa). Šie faktori var ietekmēt mūsu Pakalpojumu veiktspēju.

B. MŪSU PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA

MAKSĀJUMI, NODOKĻI UN ATMAKSA

Mūsu Pakalpojumos Jūs varat iegādāties Saturu bez maksas vai par maksu, kas jebkurā gadījumā tiek saukts par “Darījumu”. Katrā Darījumā Jūs iegūstat licenci izmantot vienīgi Saturu. Katrs Darījums ir elektronisks līgums starp Jums un Apple un/vai Jums un mūsu Pakalpojumos Saturu nodrošinošo struktūru. Tomēr, ja Jūs esat Apple Distribution International Ltd. klients un Jūs iegādājaties Lietotni vai grāmatu, Apple Distribution International Ltd. ir reģistrētais komersants; tas nozīmē, ka Jūs iegādājaties Saturu no Apple Distribution International Ltd., un tam licenci ir piešķīris Lietotnes nodrošinātājs (atbilstoši tālāk sniegtajai definīcijai) vai grāmatas izdevējs. Kad Jūs veiksiet pirmo Darījumu, mēs lūgsim Jūs izvēlēties, cik bieži mums vajadzētu lūgt Jūsu paroli nākamajiem Darījumiem. Ja Darījumu nolūkā iespējosiet Touch ID, mēs lūgsim Jums autentificēt visus Darījumus ar Jūsu pirkstu nospiedumu, bet ja Darījumu nolūkā iespējosiet Face ID, mēs lūgsim Jums autentificēt visus Darījumus, izmantojot sejas atpazīšanu. Jebkurā laikā pārvaldiet savas paroles iestatījumus, ievērojot šos norādījumus: https://support.apple.com/en-us/HT204030. Apple iekasēs samaksu atbilstoši Jūsu izvēlētajam norēķinu veidam (piemēram, no Jūsu kredītkartes, debetkartes, dāvanu kartes/koda vai citas metodes, kas pieejama Jūsu Mītnes valstī) par jebkādiem maksas Darījumiem, ieskaitot jebkādus piemērojamos nodokļus. Ja pievienojāt to arī lietotnē Apple Wallet, Apple var iekasēt samaksu atbilstoši Jūsu izvēlētajam norēķinu veidam lietotnē Apple Wallet, izmantojot Apple Pay. Ja kāda iemesla dēļ (piemēram, ja beidzies derīguma termiņš vai nepietiek līdzekļu kontā) nevarēsim iekasēt samaksu atbilstoši Jūsu izvēlētajam norēķinu veidam, Jūs paliekat atbildīgs par neiekasēto summu samaksāšanu; mēs centīsimies vēlreiz iekasēt samaksu atbilstoši Jūsu norēķinu veidam, kad atjaunināsiet informāciju par savu norēķinu veidu. Ja Jūs veiksiet Satura iepriekšēju pasūtīšanu, samaksa tiks iekasēta brīdī, kad Saturs tiks Jums piegādāts (ja vien Jūs to neatsaucat, pirms Saturs kļūst pieejams). Atbilstoši vietējiem tiesību aktiem Apple var veikt izmaiņas informācijā par Jūsu izvēlēto norēķinu veidu, ja Jūsu finanšu iestāde ir sniegusi šādu informāciju. Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā tiek iekasēta samaksa par Darījumiem, lūdzam apmeklēt http://support.apple.com/kb/HT5582. Jūs piekrītat visus rēķinus saņemt elektroniskā formātā, kas var ietvert e-pastu. Satura cenas var jebkurā brīdī mainīties. Ja tehniskas problēmas liedz vai nepamatoti aizkavē Satura piegādi, Jūsu ekskluzīvais un vienīgais atlīdzinājums ir Satura aizstāšana vai samaksātās cenas atmaksa pēc Apple ieskatiem. Apple var periodiski noraidīt atmaksas pieprasījumu, ja mēs konstatējam pierādījumus par krāpšanu, atmaksas ļaunprātīgu izmantošanu vai citu manipulatīvu rīcību, kas Apple dod tiesības uz atbilstošu pretprasību. Ar veikala kredītu un dāvanu kartēm/kodiem saistītie noteikumi ir atrodami šeit:https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/.

Atteikuma tiesības: Ja Jūs izvēlaties atcelt savu pasūtījumu, Jūs to varat izdarīt 14 dienu laikā pēc sava rēķina saņemšanas, nenorādot nekādu iemeslu.

Lai atteiktu savu pasūtījumu, Jums ir jāinformē mūs par savu lēmumu. Lai nodrošinātu tūlītēju apstrādi, mēs iesakām Jums izmantot iespēju “Ziņot par problēmu” (Report a Problem), lai atsauktu visas pozīcijas, izņemot abonēšanas pakalpojumus Trešo personu lietotnēs, Apple Music, iTunes Match, Sezonas abonementu (Season Pass), Daudzkārtējo abonementu (Multi-Pass), un neizpirktās iTunes dāvanas, kas iegādātas tieši no Apple. Neiekļautās pozīcijas var atcelt, sazinoties ar iTunes atbalsta daļu. Jums tāpat ir tiesības informēt mūs, izmantojot tālāk pievienoto atsaukuma veidlapas paraugu vai izsakot jebkādu citu skaidru paziņojumu. Ja Jūs izmantosiet “Ziņot par problēmu” (Report a Problem), mēs Jums nekavējoties nosūtīsim Jūsu atteikuma saņemšanas apstiprinājumu.

Lai ievērotu atteikuma termiņus, Jums ir jānosūta savs paziņojums par atteikumu pirms 14 dienu termiņa beigām.

Atteikuma sekas: Mēs atlīdzināsim Jums ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kurā mēs saņemam Jūsu paziņojumu par atteikumu. Mēs izmantosim to pašu norēķinu veidu, kādu Jūs izmantojāt Darījumā, un Jums neradīsies nekādi izdevumi par šādu atlīdzinājumu.

Atteikuma tiesību izņēmums: Jūs nevarat atteikt savu pasūtījumu par Satura piegādi, ja piegāde pēc Jūsu pieprasījuma ir sākusies, Jums atzīstot, ka ar to Jūs zaudējat savas atteikuma tiesības.

Atsaukuma veidlapas paraugs:

- Kam: Apple Distribution International Ltd., iTunes Store Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Korka, Īrijas Republika

- Ar šo es paziņojumu, ka atkāpjos no sava līguma attiecībā uz turpmāk norādīto:

[IERAKSTĪT PASŪTĪJUMA Nr., POZĪCIJA, MĀKSLINIEKS UN VEIDS]

- Pasūtīts [IERAKSTĪT DATUMU] / saņemts [IERAKSTĪT DATUMU]

- Patērētāja vārds

- Patērētāja adrese

- Patērētāja e-pasta adrese (neobligāti)

- Datums

APPLE ID

Lai izmantotu mūsu Pakalpojumus un piekļūtu Jūsu Saturam, var būt nepieciešams Apple ID. Apple ID ir piesaistīts kontam, kuru Jūs izmantojat visā Apple ekosistēmā. Jūsu Apple ID ir vērtīgs, un Jūs esat atbildīgs par tā konfidencialitātes nodrošināšanu un drošību. Apple nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas rodas neatļautas Jūsu Apple ID izmantošanas rezultātā. Lūdzam sazināties ar Apple, ja Jums ir aizdomas, ka Jūsu Apple ID ir ticis atklāts.

Jums ir jābūt vismaz 13 gadiem (vai līdzvērtīgā minimālajā Jūsu Mītnes valstī spēkā esošajā minimālajā vecumā), lai izveidotu Apple ID un izmantotu mūsu Pakalpojumus. Apple ID personām, kuras nav sasniegušas minēto vecumu, var radīt vecāks vai likumīgais aizbildnis, izmantojot “Ģimenes koplietošanas” (Family Sharing) iespēju, vai apstiprināta izglītības iestāde.

PRIVĀTUMS

Jums izmantojot mūsu Pakalpojumus, ir piemērojams Apple Privātuma regulējums , kas ir pieejams https://www.apple.com/legal/privacy/.

PAKALPOJUMU UN SATURA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Izmantojot Pakalpojumus un Saturu, Jums ir jāievēro šajā sadaļā ietvertie noteikumi (turpmāk – “Lietošanas noteikumi”). Jebkāda cita Pakalpojumu un Satura izmantošana ir būtisks šā Līguma pārkāpums. Apple var uzraudzīt, kā Jūs izmantojat Pakalpojumus un Saturu, lai pārliecinātos, ka Jūs ievērojat šos Lietošanas noteikumus.

Visi Pakalpojumi:

- Jūs varat izmantot Pakalpojumus un Saturu vienīgi personīgiem, nekomerciāliem mērķiem (izņemot sadaļā App Store Saturs tālāk noteikto).

- Apple Satura nodrošinājums nav jebkādu komerciālu vai noieta veicināšanas izmantošanas tiesību nodošana Jums, un tas nenozīmē jebkādu autortiesību īpašnieku tiesību piešķīrumu vai atteikumu no tām.

- Jūs varat izmantot Saturu no līdz pat pieciem dažādiem Apple ID katrā ierīcē;

- Jūsu pienākums ir nepazaudēt, neiznīcināt un nesabojāt Saturu, tiklīdz tas ir lejupielādēts. Mēs mudinām Jūs regulāri radīt Jūsu Satura dublējumkopijas.

- Jūs nedrīkstat ielauzties vai apiet jebkādu drošības tehnoloģiju, kas ir ietverta Pakalpojumos.

- Jūs varat piekļūt mūsu Pakalpojumiem, vienīgi izmantojot Apple programmatūru, un Jūs nedrīkstat modificēt vai izmantot šādas programmatūras modificētas versijas.

- Video Saturam nepieciešams HDCP pieslēgums.

Audio un video Satura pārdošana un noma::

- Jūs varat izmantot Saturu bez Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management/DRM) saprātīgā skaitā Jums piederošu vai Jūsu pārvaldītu savietojamu ierīču. Ar DRM palīdzību aizsargāto Saturu var izmantot līdz piecos datoros un jebkurā skaitā ierīču, kuras Jūs sinhronizējat no šiem datoriem.

- Nomātais Saturs ir skatāms vienlaikus vienā ierīcē, un tas ir jāatskaņo 30 dienu laikā un jāpabeidz 48 stundu laikā pēc atskaņošanas sākuma (apturēšana, iepauzēšana vai atsākšana no jauna nepagarina šo termiņu).

- Jūs varat klausīšanās nolūkā ierakstīt audio atskaņojumu sarakstu vai pasūtīto mūziku diskā līdz septiņām reizēm; šis ierobežojums neattiecas uz Saturu bez DRM. Jūs varat izmantot audio kompaktdisku, kurā Jūs esat ierakstījis savu Saturu tādos pašos veidos, kā Jūs varat izmantot mazumtirdzniecības veikalā nopirktu audio kompaktdisku, ievērojot vietējo autortiesību normatīvo regulējumu. Citu Saturu nevar ierakstīt diskā.

App Store Saturs:

- Jēdziens “Lietotne” (App) ietver lietotnes, iMessage un Apple Watch lietotnes, in-app pirkumus, pagarinājumus (piemēram, klaviatūras), uzlīmes un abonementus, kas pieejami Lietotnē.

- Jūs varat izmantot Lietotnes jebkurā Jums piederošā vai Jūsu pārvaldītā ierīcē.

- Fiziskās personas, kas rīkojas komersanta, valsts iestādes vai izglītības iestādes (turpmāk – “Organizācija”) vārdā, var lejupielādēt un sinhronizēt ne-Arcade Lietotnes turpmāk norādītajai izmantošanai (i) viena fiziska persona vienā vai vairākās ierīcēs, kas pieder vai kuras pārvalda Organizācija; vai (ii) vairākas fiziskas personas vienā kopīgā ierīcē, kas pieder vai kuru pārvalda Organizācija. Skaidrības labad katrai ierīcei, kuru secīgi vai kopīgi lieto vairāki lietotāji, nepieciešama atsevišķa licence.

Apple Music:

- Jūs varat izmantot Individuālu dalību App Music līdz 10 ierīcēs (no kurām tikai piecas var būt datori).

- Individuālā dalība Apple Music ļauj Jums straumēt vienlaikus vienā ierīcē; Ģimenes dalība (Family membership) ļauj Jums vai Jūsu Ģimenes locekļiem straumēt vienlaikus līdz pat sešām ierīcēm.

Apple Arcade:

- Apple Arcade Lietotnes var lejupielādēt vai atkārtoti ielādēt tikai ar derīgu Apple Arcade izmēģinājumversiju vai abonementu.

- Ja abonements beidzas, Apple Arcade lejupielādētās programmas vairs nebūs pieejamas.

Apple TV saturs

- Vairumam kanālu vienlaicīgi varat straumēt Saturu līdz trim ierīcēm.

- Jums var būt ierobežots lejupielādējamā Satura apjoms, un daži lejupielādētie Saturi var beigties pēc noteikta laika pēc lejupielādes vai pirmās atskaņošanas. Noteikts Saturs var nebūt pieejams lejupielādei.

- Uzziniet vairāk par Apple TV Satura lietošanas noteikumiem vietnē https://support.apple.com/en-us/HT210074

ATKĀRTOTA LEJUPIELĀDE

Jūs varat atkārtoti lejupielādēt iepriekš iegādātu Saturu (turpmāk – “Atkārtota lejupielāde”) Jūsu ierīcēs, kurās esat pierakstījies ar vienu Apple ID (turpmāk – “Saistītās ierīces”). Satura veidus, kas ir Jūsu Mītnes valstī ir pieejami Atkārtotai lejupielādei, Jūs varat apskatīt https://support.apple.com/en-us/HT204632. Saturs var nebūt pieejams Atkārtotai lejupielādei, ja mūsu Pakalpojumos šo Saturu vairs nepiedāvā.

Noteikumi attiecībā uz Saistītajām ierīcēm (izņemot Apple Arcade): Jums var vienlaikus būt līdz 10 ierīcēm (tomēr, augstākais, 5 datoriem), kuros Jūs esat pierakstījies ar savu AppleID. Katram datoram ir jābūt arī apstiprinātam, izmantojot to pašu Apple ID (lai vairāk uzzinātu par datoru apstiprināšanu, apmeklējiet https://support.apple.com/en-us/HT201251). Ierīces ar citu Apple ID var būt saistītas vienu reizi 90 dienās.

Noteikumi attiecībā uz Saistītajām ierīcēm programmā Apple Arcade: vienam ģimenes loceklim vienlaicīgi var būt līdz 10 ierīcēm, kas pierakstītas Apple Arcade. Ierīces var saistīt ar citu Apple ID reizi 90 dienās.

ABONEMENTI

Pakalpojumi un noteiktas Lietotnes var ļaut Jums nopirkt piekļuvi Saturam vai pakalpojumiem uz abonementa pamata (“Maksas abonementi”). Maksas abonementi automātiski pagarinās, līdz tiek atcelti, Jūsu konta iestatījumu sadaļā “Pārvaldīt abonementus” (Manage Subscriptions). Lai uzzintu vairāk par abonementa atcelanu, apmeklējiet https://support.apple.com/en-us/HT202039. Mēs informēsim Jūs, ja Maksas abonementa cena pieaug un nepieciešamības gadījumā lūgsim Jūsu piekrišanu turpināšanai. Samaksa no Jums tiks iekasēta ne ātrāk kā 24 stundas pirms jaunākā Maksas abonementa perioda sākuma. Ja, izmantojot Jūsu norēķinu veidu, nevaram iekasēt maksu kāda iemesla dēļ (piemēram, tādēļ, ka beidzies derīguma termiņš vai kontā nepietiek līdzekļu) un Jūs neesat atcēlis Maksas abonementu, Jūs joprojām esat atbildīgs par neiekasētām summām; pēc tam, kad atjaunosiet informāciju par savu norēķinu veidu, mēs centīsimies iekasēt samaksu, izmantojot Jūsu norēķinu veidu. Sakarā ar to var mainīties Jūsu nākamā Maksas abonementa darbības perioda sākums, kā arī datums, kurā Jums tiek izsniegts rēķins par katru periodu. Mēs paturam tiesības atcelt jūsu apmaksāto abonementu, ja mēs nevaram veiksmīgi iekasēt jūsu maksājuma veidu, lai atjaunotu abonementu. Noteikti Maksas abonementi var piedāvāt bezmaksas izmēģinājumu, pirms iekasēt maksu, izmantojot Jūsu norēķinu veidu. Ja Jūs izlemjat atsaukt Maksas abonementa abonēšanu, pirms mēs sākam iekasēt samaksu atbilstoši Jūsu norēķinu veidam, atceliet abonementu vismaz 24 stundas, pirms izbeidzas bezmaksas izmēģinājuma periods.

SATURA UN PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA

Šajā Līgumā ietvertie noteikumi attiecībā uz Pakalpojumiem, Satura veidiem, iespējām vai funkcionalitāti, kas nav pieejami Jūsu Mītnes valstī, nav Jums piemērojami, ja vien un kolīdz tie kļūst Jums pieejami. Lai aplūkotu Jūsu Mītnes valstī Jums pieejamos Satura veidus, lūdzam ieiet Pakalpojumos vai apmeklēt https://support.apple.com/en-us/HT204411. Daži Pakalpojumi un Saturs, kas ir pieejami Jūsu mītnes valstī, var nebūt pieejami, ceļojot ārpus savas mītnes valsts.

AR APPLE NESAISTĪTAS IERĪCES

Ja Jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus ar Apple zīmolu nesaistītā ierīcē, Jums var nebūt iespējas piekļūt visām iespējām vai Satura veidiem. Šā Līguma noteikumi attiecībā uz nepieejamajām iespējām vai Satura veidiem nav Jums piemērojami. Ja Jūs vēlāk izvēlēsities piekļūt saviem Pakalpojumiem no ierīces ar Apple zīmolu, Jūs piekrītat, ka visi šā Līguma noteikumi būs piemērojami, Jums lietojot šo ierīci.

C. JŪSU IESNIEGTAIS SATURS MŪSU PAKALPOJUMOS

Mūsu Pakalpojumi var atļaut Jums iesniegt materiālus, piemēram, komentārus, attēlus, video un podraidi (ieskaitot metadatus un mākslas darbus). Izmantojot šādas iespējas, Jums ir jāievēro turpmāk norādītās Vadlīnijas attiecībā uz iesniegto saturu, kas laiku pa laikam var tikt aktualizētas. Ja redzat Vadlīnijām attiecībā uz iesniegto saturu neatbilstošu saturu, lūdzam izmantot iespēju “Ziņot par bažām” (Report a Concern). Ar šo Jūs piešķirat Apple pasaules mēroga, bezmaksas, mūžīgu, neekskluzīvu licenci lietot Pakalpojumu ietvaros Jūsu iesniegtos materiālus un saistīto tirgvedību un Apple iekšējiem mērķiem. Apple var kontrolēt un izlemt dzēst vai rediģēt jebkādu iesniegto materiālu:

Vadlīnijas attiecībā uz iesniegto saturu: Jūs nedrīkstat izmantot Pakalpojumus nolūkā:

- ievietot jebkādus materiālus, kurus lietot Jums nav atļaujas, tiesību vai licences;

- ievietot apšaubāmu, aizskarošu, nelikumīgu, maldinošu vai kaitējošu saturu;

- ievietot citiem piederošu personīgu, privātu vai konfidenciālu informāciju;

- pieprasīt personīgu informāciju no nepilngadīgas personas;

- izlikties par vai maldināt attiecībā uz savu saistību ar citu personu vai organizāciju;

- ievietot vai pārsūtīt surogātpastu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar mēstulēm vai neatļautiem reklāmas, noieta veicināšanas materiāliem vai informatīviem paziņojumiem;

- plānot vai iesaistīties jebkādā nelikumīgā, krāpnieciskā vai manipulatīvā darbībā.

D. ĢIMENES KOPLIETOŠANAS IESPĒJA

Ģimenes organizētājam (turpmāk — “Organizētājs”) ir jābūt 18 gadus vecam vai vecākam un jebkura Ģimenes locekļa, kurš nav sasniedzis 13 gadu vecumu vai līdzvērtīgu minimālo vecumu savā Mītnes valstī (kā norādīts reģistrācijas procesā), vecākam vai likumīgajam aizbildnim. Lai piekļūtu visām Ģimenes koplietošanas iespējām, ir nepieciešamas Apple ierīces.

Pirkumu koplietošana: izmantojot Ģimenes koplietošanas iespējas, varat koplietot atbilstīgo Saturu ar sešiem Ģimenes locekļiem. Organizētājs uzaicina citus Ģimenes locekļus piedalīties un piekrīt apmaksāt visus Ģimenes locekļu uzsāktos Darījumus. Organizētāja norēķinu veids tiek izmantots, lai apmaksātu jebkādu Ģimenes locekļa uzsāktu Darījumu (izņemot gadījumus, kad Ģimenes locekļa kontā ir veikala kredīts, kas vienmēr tiek izmantots pirmais). Ģimenes locekļi rīkojas kā Organizētāja pārstāvji gadījumos, kad tiek izmantots Organizētāja norēķinu veids. Organizētājs ar šo piekrīt (1) samaksāt par šādiem Darījumiem un (2) ka Ģimenes locekļu uzsāktie Darījumi ir atļauti. Organizētāji ir atbildīgi par savas vienošanās par norēķinu veidu ievērošanu un uzņemas visu risku saistībā ar Ģimenes locekļu kopīgo pieeju norēķinu veidam. Kvīts vai rēķins saistībā ar jebkuru Ģimenes locekļa Darījumu tiek nosūtīts uzsākušajam Ģimenes loceklim un Organizētājam.

“Lūgt pirkumu” (Ask to Buy): “Lūgt pirkumu” ir ērta iespēja, kas ļauj Organizētājam apstiprināt katru Darījumu, kuru uzsācis Ģimenes loceklis, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu (vai Jūsu Mītnes valstī līdzvērtīgu pilngadības vecumu). Organizētājam ir jābūt jebkura Ģimenes locekļa, kuram ir aktivēta “Lūgt pirkumu” iespēja, vecākam vai likumīgajam aizbildnim. No Ģimenes locekļiem lejupielādētajam vai ar izpirkuma kodu starpniecību iegādātajam Saturam “Lūgt pirkumu” iespēja nav piemērojama.

Ģimenes locekļu izmaiņas: Gadījumos, kad Ģimenes loceklis pamet vai tiek izslēgts no Ģimenes, pārējie Ģimenes locekļi vairs nevar piekļūt bijušā locekļa Saturam, tai skaitā Saturam, kas iegādāts, izmantojot Organizētāja norēķina veidu.

Noteikumi attiecībā uz Ģimenes koplietošanas iespēju: Jūs varat vienlaicīgi piederēt tikai pie vienas Ģimenes un varat pievienoties jebkurai Ģimenei ne biežāk kā divas reizes gadā. Jūs varat izmainīt ar Ģimeni saistīto Apple ID ne biežāk kā vienu reizi 90 dienās. Visiem Ģimenes locekļiem ir jābūt no vienas Mītnes valsts. Ne viss Saturs, ieskaitot In-App pirkumus, abonementus un dažas iepriekš iegādātas Lietotnes ir atbilstīgas Pirkumu koplietošanai. Apple Arcade un Apple News + abonementi tiek automātiski iespējoti koplietošanai. Abonementiem, ko kopīgojusi ģimene, var tikt piemēroti Satura lietošanas ierobežojumi uz abonementa pamata.

E. PERSONALIZĒTU IETEIKUMU IESPĒJAS

Pakalpojumi var ieteikt Jums Saturu, balstoties uz Jūsu lejupielādēm, pirkumiem citu darbību. Jūs varat atteikties no šādu personalizētu ieteikumu saņemšanas atsevišķiem Pakalpojumiem sava konta iestatījumos.

Dažām ieteikumu iespējām var būt nepieciešama Jūsu atļauja, pirms tās tiek aktivētas. Ja Jūs aktivēsiet šīs iespējas, Jums tiks lūgts dot atļauju Apple ievākt un uzglabāt noteiktus datus, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar datiem par Jūsu ierīces darbību, atrašanās vietu un izmantošanu. Lūdzam uzmanīgi izlasīt norādīto informāciju, kad Jūs aktivējat šīs iespējas.

F. PAPILDU ITUNES STORE NOTEIKUMI

SEZONAS ABONEMENTS UN DAUDZKĀRTĒJAIS ABONEMENTS

Abonements ļauj Jums iegādāties un saņemt televīzijas Saturu, kad tas kļūst pieejams. Sezonas abonements attiecas uz televīzijas Saturu, kuram ir ierobežots sēriju skaits sezonā; Daudzkārtējais abonements attiecas uz televīzijas Saturu, kas ir pieejams pastāvīgi. Sezonas abonementa vai Daudzkārtējā abonementa pilna cena tiek iekasēta Darījuma brīdī. Sezonas abonements vai Daudzkārtējais abonements ir pieejams lejupielādei līdz 90 dienas no brīža, kad pēdējā sērija ir kļuvusi pieejama. Ja, iegādājoties Daudzkārtējo abonementu, Jūs izvēlēsities automātisku atjaunošanu, no Jums tiks iekasēta katra nākamā Daudzkārtējā abonementa cikla pilna cena. Jūs varat atslēgt automātisko atjaunošanos vismaz 24 stundas pirms nākamā Daudzkārtējā abonementa cikla sava konta iestatījumos. Ja Satura nodrošinātājs nodrošina Apple mazāk televīzijas seriāla sēriju nekā plānots brīdī, kad Jūs nopirkāt Sezonas abonementu, mēs ieskaitīsim Jūsu Apple ID kontā attiecīgā sēriju skaita mazumtirdzniecības vērtību, kuras Apple netika nodrošinātas.

G. PAPILDU APP STORE NOTEIKUMI (IZŅEMOT APPLE ARCADE LIETOTNES)

APP STORE SATURA LICENCE

Lietotņu licences Jums nodrošina Apple vai trešās personas izstrādātājs (turpmāk – “Lietotnes nodrošinātājs”). Ja Jūs esat Apple Distribution International Ltd. klients, reģistrētais komersants ir Apple Distribution International Ltd., kas nozīmē, ka Lietotnes licenci Jūs iegādājaties no Apple Distribution International Ltd., bet Lietotnes licenci ir piešķīris Lietotnes nodrošinātājs. Apple licencēta Lietotne ir “Apple lietotne” (Apple App); Lietotnes nodrošinātāja licencēta Lietotne ir “Trešās personas lietotne” (Third Party App). Apple rīkojas kā Lietotņu nodrošinātāju starpnieks, nodrošinot App Store veikalu, un nav pārdošanas līguma vai lietotāja līguma starp Jums un Lietotnes nodrošinātāju puse. Jebkurai Jūsu iegādātai Lietotnei ir piemērojams Licencētās lietotnes galalietotāja licences līgums („Standarta GLLL”), kas norādīts zemāk, ja vien Apple vai Lietotnes nodrošinātājs nenodrošina atceļošu individuāli pielāgotu licences līgumu (turpmāk – “Pielāgotais GLLL”). Vienīgi Trešās personas lietotnes nodrošinātājs ir atbildīgs par tās saturu, garantijām un prasījumiem, kas Jums var būt saistībā ar Trešās personas lietotni. Jūs atzīstat un piekrītat, ka Apple ir trešās personas labuma guvējs atbilstoši Standarta GLLL vai Pielāgotajam GLLL, kas ir piemērojams katrai Trešās personas lietotnei, un tāpēc var piemērot šādu līgumu. Noteiktas Lietotnes, piemēram, uzlīmes un iMessage lietotnes, var neparādīties ierīces pamata ekrānā (springboard), bet tām var piekļūt un tās var izmantot lietotņu sadaļā “Ziņas” (Messages).

IN-APP PIRKUMI

Lietotnes var piedāvāt saturu, pakalpojumus vai funkcijas izmantošanai šādās Lietotnēs (turpmāk - “In-App pirkumi”). In-App pirkumi, kas tiek izmantoti Lietotnes lietošanas laikā (piemēram, virtuālie dārgakmeņi), nevar tikt pārraidīti no vienas ierīces citā, un tos var lejupielādēt tikai vienu reizi. Jums ir jāapstiprina sava konta autentiskums, pirms veicat In-App pirkumus – atsevišķi no apstiprinājuma cita Satura iegādei – ievadot savu paroli vai izmantojot Touch ID vai Face ID identifikāciju. Jūs varēsiet veikt papildu In-App pirkumus piecpadsmit minūtes, neapstiprinot no jauna konta autentiskumu, ja vien Jūs nebūsiet lūdzis mums prasīt paroli katram pirkumam vai nebūsiet iespējojis Touch ID vai Face ID identifikāciju. Jūs varat atslēgt iespēju veikt In-App pirkumus, ievērojot šādus norādījumus: https://support.apple.com/en-us/HT201304.

LIETOTŅU UZTURĒŠANA UN ATBALSTS

Apple ir atbildīgs vienīgi par Apple lietotņu uzturēšanas un atbalsta nodrošināšanu vai atbilstoši piemērojamo tiesību aktu prasībām. Lietotņu nodrošinātāji ir atbildīgi par Trešo personu lietotņu uzturēšanu un atbalstu.

LIETOTŅU KOMPLEKTI

Dažas lietotnes var tikt pārdotas kopā kā komplekts (turpmāk – “Lietotņu komplekts”). Cena, kas tiek rādīta par Lietotņu komplektu, ir tā cena, kas tiek iekasēta, kad pērkat Lietotņu komplektu. Lietotņu komplekta cena var būt samazināta, ņemot vērā Lietotnes, ko esat jau nopircis vai ieguvis, taču var ietvert minimālo maksu Lietotņu komplekta iegādei.

LICENCĒTĀS LIETOTNES GALA LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS

Lietotnes, pieeja kurām tiek nodrošināta ar App Store starpniecību, netiek pārdotas Jums, Jums tiek piešķirta licence tās izmantot. Jūsu licencei attiecībā uz katru Lietotni ir nepieciešams, lai Jūs iepriekš akceptētu šo Licencētās lietotnes galalietotāja licences līgumu (“Standarta GLLL”) vai atceļošu individuāli pielāgotu licences līgumu starp Jums un Lietotņu nodrošinātāju (“Pielāgotais GLLL”), ja tāds tiek nodrošināts. Jūsu licenci attiecībā uz jebkuru Apple lietotni saskaņā ar šo Standarta GLLL vai Pielāgoto GLLL piešķir Apple, bet Jūsu licencei attiecībā uz jebkuru Trešās personas lietotni saskaņā ar šo Standarta GLLL vai Pielāgoto GLLL piešķir šīs Trešās personas lietotnes nodrošinātājs. Jebkurai Lietotnei, kurai ir piemērojams šis Standarta GLLL, šajos noteikumos tiek saukta par “Licencēto lietotni”. Lietotnes nodrošinātājs vai atbilstoši piemērojamībai Apple (turpmāk – “Licences devējs”) patur visas tiesības uz Licencēto lietotni, kas nav skaidri piešķirtas Jums saskaņā ar šo Standarta GLLL.

a. Licences apjoms: Licences devējs piešķir Jums neatsavināmu licenci izmantot Licencēto lietotni jebkuros Apple zīmola produktos, kas Jums pieder vai kurus Jūs pārvaldāt, un atbilstoši Lietošanas noteikumos atļautajam. Šī Standarta GLLL noteikumi būs piemērojami jebkuram saturam, materiāliem vai pakalpojumiem, kas ir pieejami vai nopirkti Licencētās lietotnes ietvaros, kā arī Licences devēja nodrošinātājiem atjauninājumiem, kas aizstāj vai papildina sākotnējo Licencēto lietotni, ja vien kopā ar šādu atjauninājumu netiek nodrošināts Pielāgotais GLLL. Izņemot Lietošanas noteikumos noteikto, Jūs nedrīkstat izplatīt vai nodrošināt pieeju Licencētajai lietotnei tīklā, kur to var izmantot vairākās ierīcēs vienlaicīgi. Jūs nedrīkstat nodot, izplatīt tālāk vai nodot apakšlicencē Licencēto lietotni, un, ja Jūs pārdodat savu Apple Ierīci trešajai personai, Jums pirms tam ir jāizdzēš Licencētā lietotne no Apple Ierīces. Jūs nedrīkstat kopēt (izņemot atbilstoši šajā licencē un Lietošanas noteikumos atļautajam), dekompilēt, demontēt, mēģināt iegūt pirmkodu, modificēt vai radīt atvasinātos darbus no Licencētās lietotnes, jebkādiem atjauninājumiem vai jebkuras tās daļas (izņemot vienīgi, ciktāl jebkādu iepriekšminēto aizliegumu aizliedz piemērojamie tiesību akti vai ciktāl to var atļaut licences noteikumi, kas ir piemērojami jebkādu atvērtā koda komponentu lietošanai, kas iekļauti Licencētajā lietotnē).

b. Piekrišana datu izmantošanai: Jūs piekrītat, ka Licences devējs var ievākt un izmantot tehniskos datus un saistītu informāciju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tehnisko informāciju par Jūsu ierīci, sistēmu un lietojumprogrammu, un perifērijas vienībām, kas tiek periodiski ievākta ar mērķi veicināt programmatūras atjauninājumu, produktu atbalsta un citu pakalpojumu nodrošināšanu Jums, kamēr vien tā ir tādā formā, kurā Jūs personīgi netiekat identificēts, lai uzlabotu Jums savus produktus vai sniegtu pakalpojumus vai tehnoloģijas.

c. Izbeigšana. Šis Standarta GLLL ir spēkā līdz brīdim, kad to izbeidzat Jūs vai Licences devējs. Jūsu tiesības saskaņā ar šo Standarta GLLL automātiski izbeigsies, ja neievērosiet jebkurus no šiem noteikumiem.

d. Ārpakalpojumi. Licencētā lietotne var atļaut piekļuvi Licences devēja un/vai trešās personas pakalpojumiem un interneta vietnēm (kopīgi vai individuāli saukti – “Ārpakalpojumi”). Jūs piekrītat izmantot Ārpakalpojumiem, uzņemoties visu risku. Licences devējs nav atbildīgs par jebkādu trešo personu Ārpakalpojumu satura vai precizitātes novērtējumu. Jebkurā Licencētajā lietotnē vai Ārpakalpojumos uzrādītie dati, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar finanšu, medicīnisko un vietējo informāciju, ir domāti vienīgi vispārīgiem informatīviem nolūkiem un Licences devējs vai tā pārstāvji nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz tiem. Jūs neizmantosiet Ārpakalpojumus nekādā veidā, kas nebūtu atbilstoši šā Standarta GLLL noteikumiem vai kas pārkāptu Licences devēja vai jebkuras trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības. Jūs piekrītat neizmantot Ārpakalpojumus, lai aizskartu, ļaunprātīgi izmantotu, izsekotu, draudētu vai apmelotu jebkuru fizisku vai juridisku personu, un ka Licences devējs nav atbildīgs par jebkādu šādu izmantošanu. Ārpakalpojumi var nebūt pieejami visās valodās vai Jūsu Mītnes valstī, un tie var nebūt atbilstoši vai pieejami izmantošanai jebkurā konkrētā vietā. Ciktāl Jūs izvēlaties izmantot šādus Ārpakalpojumus, vienīgi Jūsu pienākums ir ievērot jebkādus piemērojamos tiesību aktus. Licences devējs patur tiesības izmainīt, apturēt, dzēst, atspējot vai noteikt piekļuves aizliegumus vai ierobežojumus jebkuriem Ārpakalpojumiem jebkurā laikā, nepaziņojot Jums un neuzņemoties pret Jums nekādu atbildību.

e. GARANTIJU ATRUNA: Licences devējs pielietos visu saprātīgo rūpību un prasmes attiecībā uz Licencētās lietotnes nodrošināšanu un jebkādiem Licencētās lietotnes sniegtiem vai nodrošinātiem Ārpakalpojumiem Jums. Licences devējs nesniedz nekādus citus solījumus vai garantijas attiecībā uz Ārpakalpojumiem un it īpaši negarantē, ka:

(i) Jūs varēsit lietot Ārpakalpojumus bez pārtraukumiem vai kļūdām;

(ii) Ārpakalpojumi būs pilnībā pasargāti no zudumiem, bojāšanas, uzlaušanas, vīrusiem, iejaukšanās, hakeru uzbrukumiem vai citiem drošības traucējumiem, un Licences devējs atsakās no jebkādas atbildības saistībā ar iepriekš minēto. Jūs pats esat atbildīgs par savas sistēmas dublēšanu, ieskaitot jebkādu Jūsu sistēmā uzglabātu Licencētu lietotni.

f. Atbildības ierobežojumi.

(i) Izņemot šā Līguma (ii) apakšpunktā paredzēto, Licences devējs, tā valdes locekļi, amatpersonas, darbinieki, saistītās personas, pārstāvji, apakšuzņēmēji, pilnvaras devēji vai licences devēji nekādā gadījumā neatbild ne par kādiem Licences devēja, tā darbinieku vai pārstāvju nodarītiem zaudējumiem vai kaitējumu, ja:

(1) nav pārkāpts tiesiskais rūpības pienākums, kuru pret Jums uzņēmies Licences devējs vai jebkurš tā darbinieks vai pārstāvis;

(2) tas nav saprātīgi paredzams jebkāda šāda pārkāpuma rezultāts;

(3) jebkādu zaudējuma vai kaitējuma pieaugumu izraisījis jebkura šā Standarta GLLL noteikuma pārkāpums no Jūsu puses;

(4) to izraisa Licences devēja lēmums brīdināt Jūs, apturēt vai pārtraukt Jūsu piekļuvi Ārpakalpojumiem, vai veikt jebkādas citas darbības izmeklēšanas laikā saistībā ar aizdomām par pārkāpumu vai pēc Licences devēja slēdziena, ka noticis šā Līguma pārkāpums;

(5) tas saistīts ar ienākumu, komercdarbības vai peļņas zudumu, vai jebkādu datu vai pieslēgumu zudumu vai bojājumu saistībā ar Licencētās lietotnes lietošanu no Jūsu puses.

(ii) nekas šajā Līgumā neatceļ un neierobežo Licences devēja atbildību par krāpšanu, rupju nolaidību, apzinātu pārkāpumu, vai tā nolaidības rezultātā izraisītu nāvi vai miesas bojājumiem.

g. Jūs nedrīkstat izmantot vai citādi eksportēt vai reeksportēt Licencēto lietotni, izņemot atbilstoši Amerikas Savienoto Valstu tiesību aktos un tās jurisdikcijas tiesību aktos, kurā Licencētā lietotne tika iegūta, atļautajam. Jo īpaši, bet ne tikai, Licencēto lietotni nedrīkst eksportēt vai reeksportēt (a) uz valstīm, kurām ASV ir noteikušas embargo, vai (b) jebkurai personai, kura iekļauta ASV Finanšu departamenta Īpaši apzīmēto personu sarakstā vai ASV Tirdzniecības departamenta Nevēlamo fizisko vai juridisko personu sarakstā. Lietojot Licencēto lietotni, Jūs apstiprināt un garantējat, ka neatrodaties nevienā no šādām valstīm un nevienā no šiem sarakstiem. Jūs tāpat piekrītat, ka nelietosiet šos produktus nekādiem Amerikas Savienoto Valstu likumdošanā aizliegtiem mērķiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar kodolieroču, reaktīvo, ķīmisko vai bioloģisko ieroču izstrādi, projektēšanu, ražošanu vai radīšanu.

h. Licencētā lietotne un saistītā dokumentācija ir „Komerciāli priekšmeti”, ASV Federālā Administratīvā procesa likuma (FAPL) 48.sadaļas §2.101. apakšpunkta izpratnē, kas sastāv no „Komerciālas datoru programmatūras” un „Komerciālās datoru programmatūras dokumentācijas”, attiecīgi FAPL 48.sadaļas §12.212. apakšpunkta vai §227.7202.apakšpunkta izpratnē. Saskaņā ar FAPL 48. sadaļas §12.212. apakšpunkta vai FAPL 48.sadaļas §227.7202-1. līdz 227.7202-4. apakšpunktu noteikumiem, kā piemērojams, Komerciālā datoru programmatūra un Komerciālās datoru programmatūras dokumentācija tiek licencēta ASV valdības galalietotājiem (a) tikai Komerciālu priekšmetu veidā un (b) tikai ar tām tiesībām, kas piešķirtas visiem citiem galalietotājiem saskaņā ar šeit norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem. Nepublicētās tiesības tiek paturētas saskaņā ar ASV autortiesību tiesisko regulējumu.

i. Izņemot turpmākajā rindkopā skaidri norādīto, šim Līgumam un attiecībām starp Jums un Apple ir piemērojami Kalifornijas štata normatīvie akti, izņemot tā tiesību normas kolīziju principus. Jūs un Apple piekrītat pakļauties Kalifornijas štata Santaklāras apgabalā esošo tiesu personīgai un ekskluzīvai jurisdikcijai, lai izšķirtu jebkādu strīdu vai prasījumu, kas izriet no šā Līguma. Ja (a) Jūs neesat ASV pilsonis; (b) Jūsu pastāvīgā dzīvesvietas neatrodas ASV; (c) Jūs nepiekļūstat Pakalpojumam no ASV; un (d) Jūs esat pilsonis kādā no tālākminētajām valstīm, ar šo Jūs piekrītat, ka jebkādam no šā Līguma izrietošam strīdam vai prasījumam ir piemērojami tālāk norādītie piemērojamie normatīvie akti, neņemot vērā tiesību normu kolīziju principus, un ar šo Jūs neatsaucami pakļaujaties štata, provinces vai valsts, kas minēta tālāk un kuras normatīvie akti ir piemērojami, neekskluzīvai jurisdikcijai:

Ja Jūs esat jebkuras Eiropas Savienības valsts vai Šveices, Norvēģijas vai Islandes rezidents, piemērojamie tiesību akti un platforma ir Jūsu pastāvīgās dzīvesvietas normatīvie akti un tiesas.

Šim Līgumam nepārprotami nav piemērojami tie tiesību akti, kas pazīstami kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.

H. TURPMĀKI PAPILDU NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ APPLE BOOKS

Jūs iegādājaties Apple Books Saturu no šāda Satura trešās personas piegādātāja (turpmāk – “Izdevējs”), nevis Apple. Apple rīkojas kā Izdevēja starpnieks, nodrošinot Jums Apple Books Saturu, un tāpēc Apple nav Darījuma starp Jums un Izdevēju puse. Ja Jūs esat Apple Distribution International Ltd. klients, reģistrētais komersants ir Apple Distribution International Ltd., kas nozīmē, ka Jūs no Apple Distribution International Ltd. iegādājaties licenci Satura izmantošanai, taču Satura licenci izdod Izdevējs. Apple Books Satura Izdevējs patur tiesības īstenot lietošanas noteikumus attiecībā uz šādu Apple Books Saturu. Vienīgi Apple Books Satura Izdevējs ir atbildīgs par šādu Saturu, jebkādām garantijām, ciktāl šādas garantijas nav noraidītas, un jebkādiem prasījumiem, kas Jums vai jebkurai citai personai var rasties attiecībā uz šādu Saturu.

I. PAPILDU NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ APPLE MUSIC

DALĪBA APPLE MUSIC

Apple Music ir mūzikas abonēšanas pakalpojums. Jūsu dalība Apple Music tiks automātiski atjaunota, līdz Jūs konta iestatījumos to atcelsiet. Sīkāku informāciju skatīt sadaļā “Abonementi”. Kad Jūsu dalība Apple Music izbeigsies, Jūs zaudēsiet piekļuvi jebkurai Apple Music iespējai, kurai nepieciešama dalība, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar piekļuvi Apple Music dziesmām, kas tiek uzglabātas Jūsu ierīcē, un iCloud Music Library (mūzikas bibliotēkai).

Kur vien iespējams, dalība Apple Music var tikt Jums piedāvāta ar mūsu bezvadu operatora starpniecību (turpmāk – “Operatora abonements” (Carrier Membership)). Ja Jūs iegādājaties Operatora abonementu, Jūsu operators iekasēs no Jums samaksu par Jūsu dalības Apple Music izmaksām. Jūsu norēķinu attiecībām ar operatoru ir piemērojami operatora noteikumi un nosacījumi, nevis šis Līgums, un jebkādi strīdi par norēķiniem saistībā ar Operatora abonementu ir jānodod izskatīšanai Jūsu operatoram, nevis Apple. Izmantojot Apple Music, Jūs piekrītat, ka Jūsu operators var sniegt Apple informāciju par Jūsu kontu pie operatora, tālruņa numuru un informāciju par abonēšanu un ka Apple var izmantot šo informāciju, lai noskaidrotu Jūsu Operatora abonementa statusu.

ICLOUD MUSIC LIBRARY

iCloud Music Library (mūzikas bibliotēka) ir Apple Music iespēja, kas ļauj Jums piekļūt Jūsu izveidotajām vai augšupielādētajām dziesmām, atskaņojumu sarakstiem un mūzikas veido, kas iegādāti no Apple Music, iTunes Store vai trešās personas (turpmāk – “iCloud Music Library Saturs”) Jūsu ierīcēs, kurās ir iespējots Apple Music. iCloud Music Library tiek ieslēgta automātiski, kad Jūs iestatāt savu dalību Apple Music. iCloud Music Library ievāc informāciju par Jūsu iCloud Music Library Saturu. Šī informācija ir saistīta ar Jūsu Apple ID un salīdzināta ar iCloud Music Library Saturu, kas tobrīd ir pieejams Apple Music. Neatbilstošais iCloud Music Library Saturs tiek augšupielādēts Apple iCloud Music Library serveros (Apple noteiktā formātā). Jūs varat augšupielādēt līdz pat 100 000 dziesmām. No iTunes Store vai Apple Music iegādātas dziesmas netiek ieskaitītas šajā ierobežojumā. Dziesmas, kas neatbilst noteiktiem kritērijiem (piemēram, pārmērīgi lielas datnes) vai kas nav atļautas Jūsu ierīcē, nav atbilstīgas iCloud Music Library. Kad Jūs lietojat iCloud Music Library, Apple reģistrē tādu informāciju kā Jūsu atskaņotos, apturētos vai izlaistos ierakstus, Jūsu izmantotās ierīces un atskaņošanas laiks un ilgums. Jūs piekrītat iCloud Music Library (mūzikas bibliotēku) izmantot vienīgi likumīgi iegādātam Saturam. iCloud Music Library tiek nodrošināta “TĀDA, KĀ IR” un var saturēt kļūdas un neprecizitātes. Jums vajadzētu veidot savu datu un informācijas dublējumkopijas, pirms izmantot iCloud Music Library. Ja Jūs neesat Apple Music dalībnieks, Jūs varat nopirkt iTunes Match abonementu, kuram ir piemērojami šajā sadaļā ietvertie noteikumi.

J. PAPILDU APPLE ARCADE NOTEIKUMI

APPLE ARCADE ABONEMENTS

Apple Arcade ir spēļu abonēšanas pakalpojums. Jūsu Apple Arcade abonements tiks automātiski atjaunots, līdz atcelsiet to konta iestatījumos. Plašāku informāciju skatiet sadaļā “Abonementi”. Kad jūsu Apple Arcade abonements beigsies, jūs zaudēsiet piekļuvi jebkurai Apple Arcade funkcionalitātei, kurai nepieciešama abonēšana, ieskaitot, bet ne tikai, piekļuvi ierīcēm, kas lejupielādētas no Apple Arcade.

K. DAŽĀDI NOTEIKUMI, KAS PIEMĒROJAMI VISIEM PAKALPOJUMIEM

APPLE DEFINĪCIJA

Atbilstoši Jūsu Mītnes valstij “Apple” nozīmē:

Apple Inc., kas atrodas One Apple Park Way, Kupertīno, Kalifornijā, lietotājiem Ziemeļamerikā, Centrālamerikā un Dienvidamerikā (izņemot Kanādu), kā arī Amerikas Savienoto Valstu teritorijās un valdījumos; un Francijas un Lielbritānijas valdījumos Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā un Karību jūrā;

Apple Canada Inc., kas atrodas 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanāda, lietotājiem Kanādā un tās teritorijās un valdījumos;

iTunes K.K., kas atrodas Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokija 106-6140, Tokija, lietotājiem Japānā;

Apple Pty Limited, kas atrodas 3. stāvā, 20 Martin Place, Sidnejā NSW 2000, Austrālijā, lietotājiem Austrālijā, Jaunzēlandē, ieskaitot salu valdījumus, teritorijas un saistītās jurisdikcijas; un

Apple Distribution International Ltd., kas atrodas Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Korka, Īrijas Republika - visiem citiem lietotājiem.

LĪGUMA IZMAIŅAS

Apple patur tiesības jebkurā laikā grozīt šo Līgumu un pievienot jaunus vai papildu noteikumus vai nosacījumus Jūsu Pakalpojumu lietošanai. Jūs tiksiet informēts par šādiem grozījumiem un papildu noteikumiem un nosacījumiem, un pieņemšanas gadījumā tie stāsies spēkā nekavējoties un tiks iekļauti šajā Līgumā. Gadījumā, ja Jūs atteiksieties pieņemt šīs izmaiņas, Apple būs tiesības izbeigt Līgumu.

TREŠO PERSONU MATERIĀLI

Apple neuzņemas saistības un nav atbildīgs par trešo personu materiāliem, kas ir iekļauti vai saite uz kuriem ir ietverta Saturā vai Pakalpojumos.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Jūs piekrītat, ka Pakalpojumi, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Saturu, grafiku, lietotāja interfeisu, audioklipiem, videoklipiem, redaktora saturu un skriptiem, un programmatūru, kas izmantota Pakalpojumu īstenošanai, satur ar īpašumtiesībām aizsargātu informāciju un materiālus, kas pieder Apple un/vai tā licences devējiem, un kuru aizsargā piemērojamais intelektuālā īpašuma tiesiskais regulējums un citi normatīvie akti, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar autortiesībām. Jūs piekrītat, ka Jūs neizmantosiet šādu ar īpašumtiesībām aizsargātu informāciju vai materiālus jebkādā veidā, izņemot Pakalpojumu lietošanu personīgiem, nekomerciāliem mērķiem saskaņā ar šo Līgumu. Neviena Pakalpojumu daļa nevar tikt pavairota nekādā formā un nekādiem līdzekļiem, izņemot šajā Līgumā nepārprotami atļautos. Jūs piekrītat nemodificēt, neiznomāt, neaizdot un neizplatīt Pakalpojumus vai Saturu jebkādā veidā, un Jūs nedrīkst izmantot Pakalpojumus nekādā veidā, kas nav nepārprotami atļauts.

Apple nosaukums, Apple logotips, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music un citas Apple preču zīmes, pakalpojumu zīmes, grafiskās zīmes un logotipi, kas izmantoti saistībā ar Pakalpojumiem, ir Apple preču zīmes un reģistrētās preču zīmes ASV un citās valstīs visā pasaulē. Jums netiek piešķirtas nekādas tiesības vai licence attiecībā uz jebkuru no iepriekšminētajām preču zīmēm.

PAZIŅOJUMS PAR AUTORTIESĪBĀM

Ja Jūs uzskatāt, ka jebkurš ar Pakalpojumu starpniecību pieejams Saturs pārkāpj autortiesības, uz kurām Jūs pretendējat, lūdzam sazināties ar Apple turpmāk norādītajās vietās:

- iTunes Store, Apple Music, Apple Podcasts: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

- App Store: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/

PAKALPOJUMU IZBEIGŠANA UN APTURĒŠANA

Ja Jūs neievērojat vai arī Apple ir aizdomas, ka Jūs neievērojat jebkurus no šā Līguma noteikumiem, Apple var, iepriekš nepaziņojot Jums: (i) izbeigt šo Līgumu un/vai dzēst Jūsu Apple ID, un Jūs vēl aizvien būsiet atbildīgs par visu no Jums, izmantojot Apple ID, pienākošo summu samaksu līdz izbeigšanas datumam, ieskaitot; un/vai (ii) pārtraukt Jūsu licenci attiecībā uz programmatūru; un/vai (iii) liegt Jums piekļuvi Pakalpojumiem.

Apple tāpat patur tiesības modificēt, apturēt vai pārtraukt Pakalpojumus (vai jebkādu to daļu vai Saturu) jebkurā brīdī, brīdinot Jūs vai bez brīdinājuma, un Apple nebūs atbildīgs pret Jums vai jebkuru trešo personu, ja tā izmantos savas tiesības. Ciktāl iespējams, Apple brīdinās Jūs iepriekš par jebkādām Pakalpojumu modifikācijām, apturēšanu vai izbeigšanu. Pakalpojumu izbeigšana neietekmēs Saturu, kuru Jūs jau esat iegādājies. Tomēr Jums var nebūt iespējams autorizēt papildu datorus Satura lietošanai.

GARANTIJAS ATRUNA; ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

a. Apple nodrošinās Pakalpojumu ar saprātīgu rūpību un prasmi. Apple nesniedz nekādus citus apsolījumus vai garantijas attiecībā uz Pakalpojumu un jo īpaši negarantē, ka:

(i) Jūs varēsiet izmantot Pakalpojumu bez pārtraukumiem vai kļūdām. Jūs piekrītat, ka laiku pa laikam Apple var pārtraukt Pakalpojumu uz nenoteiktu laiku vai anulēt Pakalpojumu tehnisku vai ar ekspluatāciju saistītu iemeslu dēļ un iespēju robežās informēs Jūs par to;

(ii) Pakalpojums būs pasargāts no zaudējumiem, bojājumiem, uzbrukumiem, vīrusiem, iejaukšanās, uzlaušanas vai citiem drošības traucējumiem, kuri uzskatāmi par Nepārvaramas varas apstākļiem, un Apple atsakās no jebkādas atbildības saistībā ar iepriekšminēto. Jūs esat atbildīgs par savas sistēmas, ieskaitot jebkuru Pakalpojuma ietvaros nopirkto, iegūto vai nomāto Apple Satura, dublējumkopijām.

b. Izņemot turpmāk (d) apakšpunktā noteikto, vai gadījumā, ja Jūs izmantojat jebkādas piemērojamās likumā noteiktās tiesības uz atmaksu vai atlīdzību, Apple, tā vadītāji, amatpersonas, darbinieki, saistītās personas, pārstāvji, apakšuzņēmēji vai licences devēji nav nekādā gadījumā atbildīgi par jebkādiem Apple, tā darbinieku vai pārstāvju nodarītiem zaudējumiem vai kaitējumu, ja:

(i) nav pārkāpts tiesiskais rūpības pienākums, kuru pret Jums uzņēmies Apple vai jebkurš no tā darbiniekiem vai pārstāvjiem;

(ii) tas nav saprātīgi paredzams jebkāda šāda pārkāpuma rezultāts;

(iii) jebkādu zaudējumu vai kaitējuma pastiprinājumu izraisījis jebkura šā Līguma noteikuma pārkāpums no Jūsu puses;

(iv) to izraisījis Apple lēmums nedzēst vai atteikties pārbaudīt jebkādu informāciju vai saturu, brīdināt Jūs, apturēt vai anulēt Jūsu piekļuvi Pakalpojumam, vai veikt jebkādu citu darbību iespējama pārkāpuma izmeklēšanas ietvaros, vai to izraisījis Apple slēdziens, ka ir noticis šā Līguma pārkāpums; vai

(v) tas saistīts ar ienākumu, komercdarbības vai peļņas zudumu vai jebkādu datu zudumu vai bojājumu saistībā ar Pakalpojuma izmantošanu no Jūsu puses.

c. Apple pieliek saprātīgas pūles, lai aizsargātu Jūsu iesniegto informāciju saistībā ar Pakalpojumiem, ieskaitot krāpniecisku izmantošanu.

d. Nekas šajā Līgumā neatceļ un neierobežo Apple atbildību par krāpšanu, rupju nolaidību, apzinātu pārkāpumu, vai nāvi, vai miesas bojājumiem.

e. Ja Jūs pārkāpsiet šo Līgumu, Jūs būsiet atbildīgs Apple, tā vadītāju, amatpersonu, darbinieku, saistīto personu, pārstāvju, apakšuzņēmēju un licences devēju priekšā par jebkādiem no Jūsu pārkāpuma izrietošiem prasījumiem. Jūs būsiet arī atbildīgs par jebkādu Apple darbību iespējama šā Līguma pārkāpuma izmeklēšanas ietvaros vai darbību uz slēdziena vai lēmuma pamata, ka šā Līguma pārkāpums ir noticis.

LIKUMĀ NOTEIKTIE IZŅĒMUMI ATTIECĪBĀ UZ VALSTS IESTĀDĒM

Ja Jūs esat kvalificēta valsts izglītības vai valdības iestāde un jebkura daļa no šā Līguma, piemēram, minot kā piemēru, visa vai daļa no zaudējumu atlīdzības sadaļas, attiecībā uz Jums nav piemērojama vai spēkā esoša saskaņā ar atbilstošajiem vietējiem, nacionālajiem, štata vai federālajiem normatīvajiem aktiem, tad šī daļa uzskatāma par spēkā neesošu vai neīstenojamu, atbilstoši gadījumam, un tā vietā iztulkojama tādā veidā, kas ir visvairāk atbilstošs piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI

Izņemot, ciktāl nepārprotami norādīts turpmākajā rindkopā, šim Līgumam un attiecībām starp Jums un Apple, un visiem Darījumiem saistībā ar Pakalpojumiem ir piemērojami Kalifornijas štata normatīvie akti, izņemot tā tiesību normas kolīziju principus. Jūs un Apple piekrītat pakļauties Kalifornijas štata Santaklāras apgabalā esošo tiesu personīgai un ekskluzīvai jurisdikcijai, lai izšķirtu jebkādu strīdu vai prasījumu, kas izriet no šā Līguma. Ja (a) Jūs neesat ASV pilsonis; (b) Jūsu pastāvīgā dzīvesvietas neatrodas ASV; (c) Jūs nepiekļūstat Pakalpojumam no ASV; un (d) Jūs esat pilsonis kādā no tālākminētajām valstīm, ar šo Jūs piekrītat, ka jebkādam no šā Līguma izrietošam strīdam vai prasījumam ir piemērojami tālāk norādītie piemērojamie normatīvie akti, neņemot vērā tiesību normu kolīziju principus, un ar šo Jūs neatsaucami pakļaujaties štata, provinces vai valsts, kas minēta tālāk un kuras normatīvie akti ir piemērojami, neekskluzīvai jurisdikcijai:

Ja Jūs esat jebkuras Eiropas Savienības valsts vai Šveices, Norvēģijas vai Islandes rezidents, piemērojamie tiesību akti un platforma ir Jūsu pastāvīgās dzīvesvietas normatīvie akti un tiesas.

Šim Līgumam nepārprotami nav piemērojami tie tiesību akti, kas pazīstami kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.

CITI NOTEIKUMI

Šis Līgums veido visu vienošanos starp Jums un Apple un ir piemērojams, Jums lietojot Pakalpojumus, tas aizstāj jebkādas iepriekšējas vienošanās starp Jums un Apple saistībā ar to pašu priekšmetu. Jums tāpat varētu būt piemērojami papildu noteikumi un nosacījumi, kas var būt piemērojami, Jums lietojot saistītos pakalpojumus, trešo personu saturu, trešo personu programmatūru vai papildu pakalpojumus, piemēram, Apjomīgu pirkumu programmu (Volume Purchase Program). Ja jebkura šā Līguma daļa tiek atzīta par spēkā neesošu vai neīstenojamu, šī daļa ir jātulko tādā veidā, kas atbilst piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, lai pēc iespējas tuvāk atspoguļotu pušu sākotnējos nolūkus, un atlikušās daļas paliek pilnībā spēkā un īstenojamas. Ja Apple neizmanto jebkuru tiesību vai šā Līguma noteikumu, tas nenozīmē atteikšanos no šī vai jebkura cita noteikuma. Apple nebūs atbildīgs par jebkādu saistību neizpildi, kas radusies no tā neatkarīgu iemeslu dēļ.

Jūs piekrītat ievērot visus vietējos, štata, federālos un nacionālos tiesību aktus, nolikumus, rīkojumus un noteikumus, kas ir piemērojami, Jums lietojot Pakalpojumus. Pakalpojumu lietošanai no Jūsu puses var būt piemērojami arī citi normatīvie akti. Zaudējumu risks attiecībā uz visiem elektroniski slēgtiem Darījumiem pāriet iegādātājam tā elektroniskās pārraides saņēmējam brīdī. Neviens Apple darbinieks vai pārstāvis nav pilnvarots grozīt šo Līgumu.

Apple var sniegt Jums paziņojumus saistībā ar Pakalpojumiem, nosūtot Jums e-pasta vēstuli uz Jūsu e-pasta adresi vai vēstuli pasta sūtījumā uz Jūsu pasta adresi, vai arī ievietojot Pakalpojumos. Paziņojumi stājas spēkā nekavējoties. Apple tāpat var sazināties ar Jums pa e-pastu vai ar pašpiegādes paziņojumu starpniecību, lai nosūtītu papildu informāciju par Pakalpojumiem.

Alternatīvā strīdu risināšana. ES pārvalda brīvprātīgu Tiešsaistes strīdu risināšanas platformu, kas pieejama, izmantojot šo saiti: http://ec.europa.eu/consumers/odr, kurā Apple Distribution International Ltd. ir izvēlējusies nepiedalīties. Gadījumā, ja Jums rodas problēma, sazinieties ar iTunes atbalsta daļu https://www.apple.com/support/itunes/contact/.

Ar šo Jūs piešķirat Apple tiesības veikt pasākumus, kurus Apple uzskata par pamatoti nepieciešamiem vai atbilstošiem, lai īstenotu un/vai pārbaudītu atbilstību jebkurai šā Līguma daļai. Jūs piekrītat, ka Apple ir tiesības, bez atbildības pret Jums, atklāt jebkurus datus un/vai informāciju tiesībsargājošajām iestādēm, valsts amatpersonām un/vai trešajai personai, ko Apple uzskata par pamatoti nepieciešamu vai atbilstošu, lai īstenotu un/vai pārbaudītu atbilstību jebkurai šā Līguma daļai (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Apple tiesībām sadarboties jebkāda tiesas procesa ietvaros saistībā ar to, kā Jūs izmantojat Pakalpojumus un/vai Saturu, un/vai saistībā ar trešo personu prasījumu, ka Jūsu Pakalpojumu un/vai Satura lietošana ir nelikumīga un/vai pārkāpj šādas trešās personas tiesības).

Bērniem, kas nav sasnieguši pilngadību, vajadzētu izskatīt šo Līgumu kopā ar savu vecāku vai aizbildni, lai pārliecinātos, ka bērns un vecāks vai likumīgais aizbildnis to saprot.

Jaunākās izmaiņas veiktas: 2019. gada 13. maijā