Legal

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

A. ITUNES STORE, MAC APP STORE APP STORE UN IBOOKS STORE PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI
B. ITUNES STORE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI
C. MAC APP STORE, APP STORE UN IBOOKS STORE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI
D. PRIVĀTUMA REGULĒJUMS

TURPMĀK IZKLĀSTĪTĀ TIESISKĀ VIENOŠANĀS IR STARP JUMS UN ITUNES SARL(„ITUNES”) UN NOSAKA ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE UN IBOOKS STORE („VEIKALI”) LIETOŠANU NO JŪSU PUSES. LAI APSTIPRINĀTU ŠOS NOTEIKUMUS, UZSPIEDIET UZ „PIEKRĪTU”. JA JŪS NEPIEKRĪTAT ŠIEM NOTEIKUMIEM, NESPIEDIET UZ „PIEKRĪTU” UN NELIETOJIET ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE VAI IBOOKS STORE. ŠĪ VIENOŠANĀS BEZ IEROBEŽOJUMIEM ATTIECAS UZ PROGRAMMATŪRAS LICENCĒM, KURAS JŪS VARĒTU BŪT NOSLĒDZIS, PIEMĒRAM, ITUNES LIETOJUMPROGRAMMAS LIETOŠANAI.

LAI SAŅEMTU SĪKĀKU INFORMĀCIJU PAR MŪSU PRODUKTIEM UN PAKALPOJUIEM, LŪDZAM APMEKLĒT https://www.apple.com/support/

A. ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE UN IBOOKS STORE PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

MAKSĀJUMI, NODOKĻI UN NAUDAS ATMAKSĀŠANAS POLITIKA

Ja darījumā tiek izmantotas kredītkartes vai debetkartes, iTunes var iegādāties iepriekšēju saskaņojumu summai līdz pat pasūtījuma summas apmēram. Rēķins tiek izrakstīts Jūsu darījuma brīdī vai īsi pēc tam. Veicot pirkumus, satura kredīti tiek izmantoti vispirms, tad seko Gift Certificate, iTunes Card vai Allowance Account kredīti; jebkāda atlikusī summa pēc tam tiek noņemta no Jūsu kredītkartes vai debetkartes. Jūs piekrītat saņemt visus rēķinus elektroniskā formātā, tostarp e-pasta formātā.

Jūs piekrītat, ka Jūs maksājat par visiem produktiem, kurus Jūs nopērkat Veikalos, un ka iTunes var atskaitīt naudu no Jūsu maksājumu metodes par jebkādiem nopirktajiem produktiem un jebkādas papildu summas (ieskaitot jebkādus nodokļus un kavējuma naudas, ja piemērojamas), kuras varētu būt uzkrājušās Jūsu Kontā vai saistībā ar Jūsu Kontu. Jūsu pienākums ir savlaicīgi samaksāt visas maksas un uzrādīt iTunes derīgu maksājumu metodi visu maksu maksājumiem. Lietojot veikalu Latvijā, jūs norādāt, ka šī valsts ir jūsu mītnes valsts nodokļu maksāšanas mērķiem.

Jūsu kopējā cenā tiks iekļauta produkta cena, plus jebkāds piemērojamais PVN (spēkā esošs lejupielādēšanas dienā).

Anulēšanas tiesības. Ja nolemjat savu pasūtījumu anulēt, to drīkstat darīt bez īpaša paskaidrojuma 14 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, izņemot iTunes Gifts, par kurām pēc koda izmantošanas nauda netiek atmaksāta.

Lai anulētu savu pasūtījumu, jums mūs ir jāinformē par savu lēmumu. Lai apstrāde nekavētos, mēs iesakām izmantot problēmu uzrādīšanas iespēju Report a Problem visu pirkumu atcelšanai, izņemot iTunes match, un iTunes Gifts un Allowances (ja vien tās nav iegādātas no trešās personas vai izpirktas), ko var anulēt, sazinoties ar iTunes Support. Jums ir arī tiesības informēt mūs, izmantojot tālāk sniegto standarta anulēšanas veidlapu, vai citādi nepārprotami to paziņojot. Ja izmantojat iespēju Report a Problem, mēs nekavējoties apstiprinām anulēšanas pieprasījuma saņemšanu.

Lai iekļautos anulēšanai noteiktajā termiņā, informācija var lēmumu anulēt ir mums jānosūta pirms norādītā 14 dienu perioda beigām.

Anulēšanas rezultāts. Mēs atmaksājam naudu ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc jūsu anulēšanas pieprasījuma saņemšanas. Nauda tiek atmaksāta, izmantojot to pašu maksāšanas veidu, ar ko veicāt darījumu, un jums par šo atmaksājumu nekādas papildu maksas netiek prasītas.

Anulēšanas tiesību izņēmums. Jūs nevarat anulēt savu digitāla satura pasūtījumu, ja pēc jūsu pieprasījuma piegāde ir sākta un jūs esat piekritis, ka līdz ar to zaudējat savas anulēšanas tiesības.

Atcelšanas veidlapas paraugs:

- Kam: iTunes S.à r.l., 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxemburg:

- Ar šo informēju, ka atceļu savu līgumu par šādu preci: [IERAKSTIET PASŪTĪJUMA NR., PRECES NOSAUKUMU, IZPILDĪTĀJU UN VEIDU]

- Pasūtījuma datums: [IERAKSTIET DATUMU]/saņemšanas datums [IERAKSTIET DATUMU]

- Pircēja vārds, uzvārds

- Pircēja adrese

- Datums

Līdz pirkuma veikšanai iTunes patur tiesības jebkurā laikā mainīt ar Veikalu starpniecību piedāvāto produktu cenas, un Veikali nenodrošina cenu aizsardzību vai naudas atmaksu pirkumam sekojošas cenu pazemināšanas vai reklāmas piedāvājuma gadījumā.

Ja pēc darījuma, bet pirms lejupielādes produkts vairs nav pieejams lejupielādei, Jūsu vienīgā kompensācija, visticamāk, aprobežojas ar naudas summas atmaksu, kas samaksāta par nepieejamo produktu. Ja tehniskas problēmas liedz piegādāt vai nepamatoti aizkavē Jūsu produkta piegādi, Jūsu izņēmuma un vienīgā kompensācija ir vai nu apmaiņa vai samaksātās cenas atmaksa, pēc iTunes ieskatiem.

1-Click®

1-Click ir reģistrēta Amazon.com, Inc., pakalpojumu zīme, kura tiek izmantota saskaņā ar licenci. 1-Click ir ērta iespēja, kas ļauj Jums veikt pirkumu no Veikaliem, vienu reizi uzklikšķinot uz peles vai citas ievadierīces. Piekļūstot Veikaliem savā datorā, 1-Click pirkšanu var aktivēt dialoglodziņā, kurš parādās, Jums nospiežot pogu „Pirkt” (Buy). (Jūs varat atiestatīt šo izvēli jebkurā laikā, uzspiežot uz pogas „Atiestatīt brīdinājumu” (Reset Warnings) Jūsu Konta informācijā.) Ieejot Veikalos no Jūsu produktiem ar Apple zīmolu, kuriem ir iOS, piemēram, iPad, iPod touch vai iPhone („iOS Ierīce”), 1-Click tiek aktivēts katram darījumam, nospiežot pogu, uz kuras norādīta produkta cena, kas atklāj pogu „Pirkt”. Kad 1-Click ir aktivēts, uzspiežot uz pogas „Pirkt”, lejupielāde nekavējoties sākas, un Jūsu darījums tiek pabeigts bez jebkādām turpmākām darbībām.

GIFT CERTIFICATES, ITUNES CARDS UN KODI, ALLOWANCES UN SATURA KODI

Gift Certificates, iTunes Cards un Kodus, Satura kodus un Allowances, papildus neizlietotajam naudas atlikumam, nav iespējams apmainīt pret skaidru naudu un tos nevar atdot, saņemot to vērtību naudā (izņemot iepriekš naudas atmaksāšanas politikā izklāstīto, ja tas attiecas uz preci, kas iegādāta iTunes Store veikalā; vai izņemot gadījumus, kad tirgotājs, no kura prece ir nopirkta, īsteno citu naudas atmaksāšanas politiku), neierobežojot nekādas piemērojamās likumdošanā noteiktās tiesības uz naudas atmaksu bojātu vai maldinoši aprakstītu dāvanu gadījumā; apmainīt; pārdot tālāk; izmantot Dāvanu, Gift Certificates vai iTunes Cards un Kodu pirkšanai; izmantot Allowances; izmantot pirkumiem Apple Interneta veikalā; vai izmantot Apple Mazumtirdzniecības veikalos. Neizmantotais atlikums nav pārskaitāms.

Latvijā nopirktās Gift Certificates, iTunes Cards un Kodi, Satura kodi un Allowances var tikt izmantotas veikalos vienīgi Latvijā.

iTunes nav atbildīgs par pazaudētām vai nozagtām Gift Certificates, iTunes Cards, Stura kodiem vai Allowances. Zaudējuma risks un īpašumtiesības uz elektroniski nosūtītām Gift Certificates, iTunes Cards un Kodi un Allowances pāriet pircējam Latvijā elektroniskās pārraides laikā. Zaudējumu risks un īpašumtiesības uz elektroniski pārraidītiem Satura kodiem pāriet Luksemburgā elektroniskās pārraides laikā.

iTunes patur tiesības slēgt kontus un pieprasīt alternatīvus maksājumu veidus, ja Gift Certificate, iTunes Card un Kods, Satura kods vai Allowance ir iegūta krāpnieciskā ceļā vai izmantota Veikalos.

DĀVANAS

Veikalos nopirktās dāvanas var iegādāties tikai personām Latvijā, un tās var izmantot vienīgi šādas personas. Lai izmantotu dažas dāvanas, dāvanu saņēmējiem nepieciešama savietojama aparatūra un vecākvadības iestatījumi.

BŪTISKA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Lai novērstu muskuļu, locītavu vai acu sasprindzinājumu, lietojot ar Veikalu starpniecību piedāvātos produktus, Jums vienmēr vajadzētu izdarīt regulārus pārtraukumus un atpūsties ilgāk, ja sajūtat jebkādas sāpes, nogurumu vai diskomfortu. Ļoti neliela procentuālā daļa cilvēku var pieredzēt lēkmes vai redzes aptumšošanos saskarē ar mirgojošu gaismu vai režīmu, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar videospēļu spēlēšanu vai videoklipu skatīšanos. Simptomu vidū var būt reibonis, nelabums, nepatvaļīgas kustības, apziņas zudumi, izmainīta redze, tirpšana, nejutīgums vai citas diskomforta sajūtas. Aprunājieties ar ārstu, pirms izmantot ar Veikalu starpniecību piedāvātos produktus, ja Jūs jebkad esat pieredzējis šos vai līdzīgus simptomus, un nekavējoties pārtrauciet lietot šos produktus un apmeklējiet ārstu, ja šie simptomi parādās, Jums izmantojot šādus produktus. Vecākiem vajadzētu kontrolēt, kā viņu bērni izmanto ar Veikalu starpniecību piedāvātos produktus, lai konstatētu simptomu pazīmes.

IEPRIEKŠĒJI PASŪTĪJUMI

Pasūtot produktus iepriekš, Jūs pilnvarojat Veikalus automātiski atvilkt maksu no Jūsu konta un, ja esat aktivizējis automātisko lejupielādi, lejupielādēt produktu, kad tas kļūst pieejams. Jūs varat jebkurā brīdī atsaukt savu iepriekšējo pasūtījumu līdz laikam, kad vienums kļūst pieejams saskaņā ar iepriekš aprakstīto naudas atmaksāšanas politiku.

ĢIMENES KOPLIETOŠANAS IESPĒJA (FAMILY SHARING)

Ģimenes koplietošanas (“Family Sharing”) iespēja ļauj Jums koplietot atbilstīgos iTunes, App Store, Mac App Store un iBooks Store produktus kopā ar citiem, ne vairāk kā sešiem (ieskaitot Jūs pašu) “Ģimenes” locekļiem. Ja Jūs izveidojat Ģimeni vai pievienojaties Ģimenei, Jūs varat apskatīt citu Ģimenes locekļu atbilstīgos produktus un lejupielādēt šādus produktus savā savietojamajā ierīcē vai datorā. Jūs tāpat varat izvēlēties slēpt savu pirkumus – šādā gadījumā citi Ģimenes locekļi nevarēs tos apskatīt vai lejupielādēt tos no Jums. Jūs varat koplietot informāciju, piemēram, fotoattēlus un video, izmantojot lietojumprogrammu Photo app, informāciju par notikumiem, izmantojot Jūsu Ģimenes kalendāru (“Family Calendar”), atgādinājumus, lietojot Reminders app, informāciju par atrašanās vietu, izmantojot Atrast manu draugus (“Find My Friends”) iespēju, kā arī ierīces atrašanas iespēju, izmantojot “Find My iPhone”. Iespēja “Ģimenes koplietošana” ir paredzēta tikai personīgai un nekomerciālai lietošanai; tai nepieciešami iTunes un iCloud konti. Lai izveidotu Ģimeni vai pievienotos Ģimenei, ir nepieciešams iOS 8 un/vai OS X Yosemite. Dažas darbības un iespējas var nebūt savietojamas ar agrāko programmatūru, un tām varbūt nepieciešama programmatūras atjaunināšana. Ja Jūs pievienojaties Ģimenei, Ģimenes koplietošanas iespējas tiek automātiski iespējotas Jūsu savietojamajās ierīcēs vai datoros.

Ģimenes “Organizētājs” var uzaicināt citus locekļus pievienoties Ģimenei. Organizētājam ir jābūt 18 gadus vecam vai vecākam reģistrētam iTunes lietotājam ar atbilstīgu maksājumu veikšanas metodi. Ja Jūs esat Organizētājs, Jūs apliecināt, ka Jūs esat jebkura nepilngadīgā Ģimenes locekļa jaunāka par 13 gadu vecumu viens no vecākiem vai likumīgais aizbildnis. Organizētāja maksāšanas metode tiek izmantota jebkuram pirkumam, ko veic Ģimenes loceklis, pārsniedzot pirkumu veicošā ģimenes locekļa kontā esošo veikala kredītu. Kad tiek izmantota Organizētāja maksāšanas metode, Ģimenes locekļi rīkojas kā Organizētāja pārstāvji. Produkti tiek piesaistīti tā Ģimenes locekļa kontam, kurš veic pirkumu. UZAICINOT ĢIMENES LOCEKĻUS PIEVIENOTIES ĢIMENEI, ORGANIZĒTĀJS APSTIPRINA, KA TAS IR ATĻĀVIS VEIKT VISUS MAKSĀJUMUS PAR ĢIMENES LOCEKĻU VEIKTAJIEM PIRKUMIEM UN ORGANIZĒTĀJS UZŅEMAS ATBILDĪBU PAR ŠĀDIEM MAKSĀJUMIEM PAT TAD, JA ORGANIZĒTĀJAM NEBIJA ZINĀMS PAR KONKRĒTO DARĪJUMU VAI ARĪ ĢIMENES LOCEKLIS IR PĀRSNIEDZIS SAVAS TIESĪBAS, KO TAM PIEŠĶĪRIS ORGANIZĒTĀJS, VAI ARĪ VAIRĀKI ĢIMENES LOCEKĻI IR PIRKUŠI VIENU UN TO PAŠU PRODUKTU. ORGANIZĒTĀJS IR ATBILDĪGS PAR JEBKURA LĪGUMA, KO TAS NOSLĒDZIS AR SAVAS MAKSĀŠANAS METODES SNIEDZĒJU, IEVĒROŠANU, UN UZŅEMAS VISU RISKU, KAS RASTOS GADĪJUMĀ, JA PIEKĻUVES ŠĀDAI MAKSĀŠANAS METODEI KOPLIETOŠANA IEROBEŽOTU JEBKĀDU AIZSARDZĪBU, KO PIEDĀVĀ MAKSĀSĀNAS METODES SNIEDZĒJS. Organizētājs ir tiesīgs jebkurā brīdī mainīt reģistrēto maksāšanas metodi. Informācija par pirkumu tiks nosūtīta pirkumu veikušajam Ģimenes loceklim un Organizētājam arī tad, ja Ģimenes loceklis pirkumu ir noslēpis. Lūdzu, izmantojiet Jūsu rēķinā paredzēto iespēju “Ziņot par problēmu”, ja Jūs vai Jūsu Ģimenes locekļi neatzīstiet Jūsu rēķinā vai maksājumu pārskatā norādītās summas.

Organizētājs var izmantot iespēju “Lūgt pirkumu” (Ask to Buy), kas paredz, ka pirms lejupielādes vai pirkuma uzsākšanas nepilngadīgiem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, ir jāsaņem Organizētāja un/vai citu Organizētāja izraudzītu pieaugušo atļauja, lai lejupielādētu bezmaksas vai maksas produktus. Iespēju “Lūgt pirkumu” nevar izmantot produktiem, kas tiek lejupielādēti no citiem Ģimenes locekļiem, vai produktiem, kas iegūti, izmantojot apmaiņas kodus. Ja Jūs esat Organizētājs, Jūs apliecināt, ka Jūs un/vai cits iecelts pieaugušas ir jebkura Ģimenes locekļa, kam tiek aktivizēta iespēja “Lūgt pirkumu”, viens no vecākiem vai likumīgais aizbildnis. Iespēja “Lūgt pirkumu” ir optimizēta iOS 8 un OS X Yosemite, tādēļ attiecībā uz pirkuma un lejupielādes pieprasījumiem, kas tiek veikti no agrākām programmām, lietotājiem var tikt prasīta alternatīva atļaujas procedūra, vai arī pirkumi var tikt liegti kopumā, prasot programmatūras atjaunināšanu. iTunes nenes atbildību par jebkādu kaitējumu, kas rastos iespējas “Lūgt pirkumu” apstiprinājumu vai atteikumu saņemšanas kavējuma rezultātā.

Organizētājs var atvienot no Ģimenes jebkuru Ģimenes locekli, līdz ar ko šim Ģimenes loceklim tiks liegta iespēja veikt atļautos pirkumus, izmantojot Organizētāja maksāšanas metodi, kā arī iespēja apskatīt un koplietot citu Ģimenes locekļu produktus un informāciju. Kad Ģimenes loceklis aiziet vai tiek atvienots no Ģimenes, vai jebkāda iemesla dēļ tiek anulēts Organizētāja Apple ID, pārējiem Ģimenes locekļiem vairs var nebūt iespējams apskatīt vai lejupielādēt aizgājušā locekļa produktus vai informācijui, vai piekļūt produktiem, kas tikuši iepriekš lejupielādēti no aizgājušā Ģimenes locekļa, tostarp pirkumiem, ko aizgājušais loceklis veicis, izmantojot Organizētāja maksāšanas metodi, kamēr viņš vēl bija Ģimenes loceklis. Tāpat Jums, ja Jūs atstājat Ģimeni, vairs var nebūt iespējas apskatīt vai lejupielādēt citu Ģimenes locekļu produktus vai informāciju, un Jums vairs var nebūt piekļuves produktiem, ko Jūs esat lejupielādējis no citiem Ģimenes locekļiem, kamēr pats bijāt Ģimenes loceklis. Ja Jūs esat veicis In-App pirkumus no lietojumprogrammas, ko sākotnēji iegādājies aizgājušais Ģimenes loceklis vai kas lejupielādēta no Ģimenes locekļa, bet Jūs vairs neesat Ģimenes loceklis, tad Jums pašam ir jāiegādājas lietojumprogramma un jāatjauno In-App pirkumi, lai atgūtu tiem piekļuvi. Pirms Jūs veicat In-App pirkumus, lūdzu, skatiet izstrādātāja vadlīnijas un šā Līguma nodaļu “In-App pirkumi”. Ņemot vērā to, ka personīgie konti nepilngadīgiem lietotājiem līdz 13 gadu vecumam var tikt izveidoti tikai Ģimenes koplietošanas ietvaros, šāda konta likvidēšana, lai izslēgtu to no Ģimenes, anulēs attiecīgā Ģimenes locekļa Apple ID un viņa vai viņas iespējas piekļūt jebkuriem Apple pakalpojumiem, kam nepieciešams Apple ID, vai jebkādam saturam, kas piesaistīts konkrētajam Apple ID.

Jūs vienlaicīgi varat piederēt tikai vienai Ģimenei un varat pievienoties jebkurai Ģimenei ne biežāk kā divas reizes gadā. Jūs varat mainīt veikala kontu, kurš Jūs piesaista Ģimenei, ne biežāk kā reizi 90 dienās. Visiem Ģimenes locekļiem ir jālieto viena un tā pati iTunes Store valsts vai reģions. Mūziku, filmas, televīzijas pārraides un grāmatas ir iespējams lejupielādēt no iTunes Service uz līdz pat 10 ierīcēm uz vienu kontu, tikai piecas no kurām var būt datori. Atbilstīgās lietojumprogrammas var tikt lejupielādētas jebkurā ierīcē, kas pieder Ģimenes loceklim vai atrodas tā kontrolē. Ne visi produkti, tostarp In-App pirkumi, saturs, kas nav pieejams atkārtotai lejupielādei, abonētie produkti, kā arī dažās agrāk iegādātas lietojumprogrammas, ir pieejami Ģimenes koplietošanai. Apple patur tiesības izformēt Ģimeni saskaņā ar šā Līguma nodaļu “Izbeigšana”..

ELEKTRONISKĀ LĪGUMU SLĒGŠANA

Veikalu izmantošana no Jūsu puses ietver spēju noslēgt līgumus un/vai veikt darījumus elektroniski. Jūs atzīstat, ka Jūsu elektroniskie iesniegumi veido Jūsu piekrišanu un nolūku uzņemties saistības un maksāt par šādiem līgumiem un darījumiem. Jūsu piekrišana un nolūks uzņemties saistības ar šādiem elektroniskiem iesniegumiem attiecas uz visiem ierakstiem attiecībā uz visiem darījumiem, kurus Jūs noslēdzat šajā vietnē, ieskaitot paziņojumus par anulēšanu, kārtību, līgumus un pieteikumus. Lai piekļūtu un uzturētu savus elektroniskos ierakstus, Jums var būt nepieciešama noteikta aparatūra un programmatūra, kas ir vienīgi Jūsu atbildība.

iTunes nav atbildīgs par drukas kļūdām.

B. ITUNES STORE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

ŠĪ TIESISKĀ VIENOŠANĀS STARP JUMS UN ITUNES SARL („ITUNES”) NOSAKA ITUNES STORE LIETOŠANU NO JŪSU PUSES (“PAKALPOJUMS”).

ITUNES STORE PAKALPOJUMS

iTunes ir Pakalpojuma sniedzējs, kas ļauj Jums piekļūt, nopirkt vai iznomāt licenci digitālā satura (“iTunes produkti”) izmantošanai no galalietotāja puses vienīgi saskaņā ar šajā Līgumā ietvertajiem noteikumiem un nosacījumiem. iTunes nav iTunes lietojumprogrammas vai iPad, iPod vai iPhone nodrošinātājs.

PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PAKALPOJUMA IZMANTOŠANU

Tikai personas, kuras sasniegušas 13 gadu vecumu, vai vecākas personas ir tiesīgas izveidot kontus. Kontus personām, kas jaunākas par 13 gadiem, var izveidot vecāks vai likumīgais aizbildnis, izmantojot Ģimenes koplietošanas iespēju. Bērniem, kuriem nav 18 gadu, ir jāizskata šis Līgums kopā ar viņu vecāku vai likumīgo aizbildni, lai pārliecinātos, ka bērns un viņa vecāks vai likumīgais aizbildnis saprot šā Līguma noteikumus.

Pakalpojums ir Jums pieejams tikai Latvijā. Jūs piekrītat neizmantot un nemēģināt izmantot Pakalpojumu ārpus šīm vietām. iTunes var izmantot tehnoloģijas, lai pārbaudītu, vai to ievērojat.

Pakalpojuma izmantošanai nepieciešamas savietojamas ierīces, interneta pieslēgums un noteikta programmatūra (var tikt piemērota maksa); var būt nepieciešami periodiski atjauninājumi; un to var ietekmēt šo faktoru darbība. Ļoti ieteicams un Filmu nomai nepieciešams ir ātrgaitas interneta pieslēgums. iTunes programmatūras jaunākā versija ir ieteicama, lai piekļūtu Pakalpojumam, un var būt nepieciešama noteiktiem darījumiem vai iespējām un lai lejupielādētu Pakalpojuma ietvaros iepriekš nopirktos vai iegūtos iTunes Produktus. Jūs piekrītat, ka šo prasību, kuras var laiku pa laikam mainīties, ievērošana ir Jūsu pienākums. Pakalpojums nav daļa no jebkāda cita produkta vai piedāvājuma, un nekāds pirkums vai jebkura cita produkta iegādāšanās netiek tulkota kā apliecinājums vai garantija Jūsu piekļuvei Pakalpojumam.

JŪSU KONTS

Kā reģistrēts Pakalpojuma lietotājs Jūs varat izveidot kontu („Konts”). Neatklājiet nevienam citam savu Konta informāciju. Jūs vienīgais esat atbildīgs par Jūsu Konta konfidencialitātes un drošības uzturēšanu un par visām darbībām, kas notiek Jūsu Kontā un ar tā starpniecību, un Jūs piekrītat nekavējoties informēt iTunes par jebkādu drošības pārkāpumu Jūsu Kontā. iTunes nav atbildīgs par nekādiem zaudējumiem, kas rodas, neatļauti izmantojot Jūsu Kontu.

Lai pirktu un lejupielādētu iTunes Produktus no Pakalpojuma, Jums ir jāievada sava Apple identifikācija un parole vai jāizmanto Touch ID, lai darījumiem apstiprinātu sava Konta autentiskumu. Tiklīdz Jūs būsiet apstiprinājis sava Konta autentiskumu, izmantojot savu Apple identifikāciju un paroli, Jums nebūs nepieciešams atkārtoti identificēties piecpadsmit minūtes datorā vai iOS Ierīcē; varat ļaut datoram vai Apple TV atcerēties Jūsu paroli, lai paliktu identificēts. Šajā laikā Jūs varēsiet pirkt un lejupielādēt iTunes Produktus, neievadot savu paroli no jauna. Jūs varat atslēgt iespēju veikt iTunes Produktu darījumus vai mainīt iestatījumus tā, lai katram darījumam tiktu prasīta parole, noregulējot uzstādījumus Jūsu datorā, iOS Ierīcē vai Apple TV. Sīkāku informāciju atradīsiet http://support.apple.com/kb/HT1904 un http://support.apple.com/kb/HT4213.

Reģistrējoties Veikalos un izmantojot Veikalus, Jūs piekrītat sniegt precīzu un pilnīgu informāciju („Reģistrācijas dati”), un Jūs piekrītat atjaunināt savus Reģistrācijas datus, lai tie pastāvīgi būtu precīzi un pilnīgi. Jūs piekrītat, ka iTunes var uzglabāt un izmantot Jūsu sniegtos Reģistrācijas datus Jūsu Konta uzturēšanai un maksas pieprasīšanai.

IEPRIEKŠĒJO PIRKUMU AUTOMĀTISKA PIEGĀDE UN LEJUPIELĀDE

Kad Jūs pirmo reizi iegādājaties mūziku, pirktu (t.i., nevis nomātu) filmu, televīzijas pārraidi un mūzikas video no iTunes Produktu vidus (kopā sauktus – „iTunes atbilstīgais saturs”), Jūs varat izvēlēties automātiski saņemt („automātiski lejupielādēt”) šāda iTunes atbilstīgā satura kopijas uz papildu savietojamām iOS Ierīcēm (izņemot nopirktās filmas un iTunes Produktu klāstā ietilpstošās televīzijas pārraides) un iTunes atļautiem datoriem ar savietojamu programmatūru, piesaistot šādas iOS Ierīces un iTunes atļautus datorus, ievērojot turpmāk norādītos piesaistīšanas noteikumus (katrs saukts („Piesaistītā ierīce”). Katrai Piesaistītajai ierīcei Jūs varat konkrētāk norādīt, kāda veida iTunes atbilstīgais saturs var tikt lejupielādēts tajā, ja tāds ir. Piesaistītajā ierīcē, kas var saņemt stūmējtehnoloģiju iespējotus („Stūmējtehnoloģiju iespējotus”) paziņojumus, tai skaitā iOS Ierīcēs, iTunes atbilstīgais saturs tiks lejupielādēts uz šo Piesaistīto ierīci, kad tai būs interneta pieslēgums; Piesaistītajā ierīcē, kura nav Stūmējtehnoloģiju iespējota, iTunes atbilstīgais saturs automātiski parādīsies lejupielādes rindā, un Jūs varat manuāli uzsākt lejupielādi iTunes ietvaros.

Jūsu ērtībām, pēc iTunes atbilstīgā satura iegādes, Jūs varat lejupielādēt noteiktu šādu iepriekš iegūtu iTunes atbilstīgo saturu jebkurā Piesaistītajā ierīcē. Zināms iTunes atbilstīgais saturs, kuru Jūs esat iepriekš ieguvis, var nebūt pieejams vēlākai lejupielādei jebkurā laikā, un šādā gadījumā iTunes nav atbildīgs pret Jums. Tā kā Jums var nebūt iespējams vēlāk lejupielādēt iepriekš iegūtu iTunes atbilstīgo saturu, tiklīdz Jūs lejupielādējat iTunes atbilstīgā satura elementu, Jūsu pienākums ir nepazaudēt, neiznīcināt vai nesabojāt to, un Jūs, iespējams, gribēsiet uztaisīt tam dublējumkopiju.

Piesaistīto ierīču piesaistīšanā ir jāievēro šādi noteikumi:

(i) Jūs drīkstat lejupielādēt iTunes atbilstīgo saturu vai lejupielādēt iepriekš iegūtu iTunes atbilstīgo saturu no Konta līdz pat 10 Piesaistītajās ierīcēs, ar nosacījumu, ka ne vairāk kā 5 ir iTunes atļautie datori.

(ii) Piesaistītā ierīce var tikt piesaistīta tikai vienam Kontam jebkurā konkrētā brīdī.

(iii) Jūs varat pārslēgt Piesaistīto ierīci uz citu Kontu tikai reizi 90 dienās.

(iv) Jūs varat lejupielādēt iepriekš iegūtu bezmaksas saturu neierobežotā skaitā ierīču, kamēr iTunes Pakalpojuma ietvaros tas ir bezmaksas, bet ne vairāk kā 5 iTunes atļautos datoros.

Apple TV nav „Piesaistītā ierīce”. Tomēr nopirktus (t.i., nevis nomāti) filmu iTunes Produktus var skatīties savietojamās Apple TV ierīcēs, ar nosacījumu, ka Jūs varat skatīties jebkuru šādu filmu vienlaikus ierobežotā skaitā Apple TV ierīcēs.

Daži iTunes atļautā satura elementi var būt lieli, un būtiska maksa par datu pārraidi var tikt piemērota, piegādājot šādu iTunes atļauto saturu datu savienojuma ietvaros.

ITUNES MATCH

iTunes Match ļauj Jums no attāluma piekļūt Jūsu pieskaņotajām vai augšupielādētajām dziesmām un mūzikas video, kurus Jūs esat iegādājies ar sava Konta starpniecību, līdz ar saistītajiem metadatiem, atskaņošanas sarakstiem un citu informāciju par Jūsu iTunes bibliotēku ("iTunes Match Saturs").

Jūs varat abonēt iTunes Match, samaksājot par to gada maksu. Lai abonētu, Jums ir jābūt iTunes reģistrētai spēkā esošai kredītkartei. Abonēšanas maksa netiek atmaksāta (izņemot, ja to pieprasa piemērojamā likumdošana vai kā norādīts mūsu iepriekš aprakstītajā naudas atmaksāšanas politikā), un tā automātiski atjaunojas uz nākamo viena gada periodu, līdz Jūs to anulējat. No Jūsu konta tiks atskaitīta nauda ne ātrāk kā 24 stundas pirms kārtējā abonēšanas perioda beigām. Jūs varat anulēt automātisko atjaunošanos, noregulējot iTunes Veikala konta iestatījumus Jūsu datorā. Pēc Jūsu abonēšanas perioda beigām Jūs vairs nevarēsiet piekļūt savam iTunes Match Saturam no iTunes Match.

iTunes Match strādā ar bibliotēkām, kuras satur līdz 25 000 dziesmu, kuras vai nu (i) šobrīd nav pieejamas iTunes Pakalpojuma ietvaros, vai (ii) nav nopirktas no iTunes Pakalpojuma ar Jūsu Konta starpniecību. Dziesmas, kuras neatbilst noteiktiem kritērijiem vai kuras nav atļautas Jūsu datoram, nav tiesīgas saistībā ar iTunes Match.

iTunes Match automātiski skenēs dziesmu datnes un ievāks citu informāciju, kuru var izmantot Jūsu iTunes Bibliotēkā esošo datu nesēju identificēšanai, piemēram, dziesmu nosaukumus, dziesmu izpildītājus vai dziesmu ilgumu. iTunes Match izmantos šo informāciju, lai pieskaņotu dziesmas tām, kuras šobrīd ir pieejamas iTunes Veikalā, un pieskaņotās dziesmas piedāvās Jums iTunes Veikalā tobrīd pieejamajā formātā. Ja dziesma netiek veiksmīgi pieskaņota, Jūsu dziesmas kopija tiks augšupielādēta iTunes tādā pašā formātā vai iTunes noteiktā formātā. iTunes patur tiesības ierobežot augšupielādētā satura veidu (piemēram, pārmērīgi lielas datnes). Pieskaņotās vai augšupielādētās dziesmas un saistītie metadati būs pieejami piekļūšanai no Piesaistītās Ierīces, kura ir tikusi iespējot iTunes Match. Piesaistītās iIerīces piesaistīšanai iTunes Match ir jāievēro tādi paši noteikumi kā Automātiskajai Piegādei un Iepriekšējo Pirkumu Lejupielādei, un augšupielādētās vai pieskaņotās dziesmas un saistītā informācija tiek uzskatīta par "iTunes Atļauto Saturu". Jūs varat piekļūt iTunes Match Saturam arī no savietojamiem Apple TV ar nosacījumu, ka Jūs to darīsiet tikai ierobežotā skaitā Apple TV vienlaicīgi.

Kad Jūs lietosiet iTunes Match, Genius sāks sasaistīt informāciju par datu nesējiem Jūsu iTunes Bibliotēkā ar Jūsu Kontu; sasaistīšana ar Jūsu Kontu turpināsies kādu laiku pēc Jūsu abonēšanas perioda beigām. iTunes citādi izmantos šo informāciju atbilstoši šā Līguma Privātuma sadaļā aprakstītajam. Jūs nevarēsiet atspējot Genius, kamēr lietojat iTunes Match, tāpēc, ja Jūs nevēlaties, lai mēs šādā veidā ievācam un izmantojam informāciju no Jūsu iTunes Bibliotēkas, Jums nevajadzētu lietot iTunes Match.

Ar šo Jūs piekrītat lietot iTunes Match vienīgi attiecībā uz likumīgi iegādātu saturu. Jebkāda nelikumīga satura lietošana pārkāpj citu tiesības, un Jums var tikt piemērots civiltiesisks vai krimināltiesisks sods, tai skaitā, naudas sods par autortiesību pārkāpumu.

iTunes Match tiek nodrošināts "TĀDS KĀDS IR" un var saturēt kļūdas vai neprecizitātes, kas var izraisīt bojājumus, datu un/vai informācijas izkropļojumus vai zudumu, tostarp mūzikas, atskaņošanas sarakstu un atskaņošanas vēstures zudumu no Jūsu datora vai ierīces un no tiem pieslēgtajām palīgierīcēm (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar serveriem un citiem datoriem). Pirms iTunes Match lietošanas Jums vajadzētu dublēt visus datus un informāciju savā datorā vai ierīcē un jebkurā palīgierīcē. Jūs skaidri atzīstat un piekrītat, ka uzņematies visu risku par jebkādu iTunes Match lietošanu. Ciktāl to pieļauj likumdošana, iTunes neuzņemas nekādu atbildību par iTunes Match lietošanu no Jūsu puses, tostarp nespēju piekļūt pieskaņotajam vai augšupielādētajam saturam.

PRIVĀTUMS

Ja vien šajā Līgumā nav norādīts citiem, uz Veikaliem attiecas Apple privātuma regulējums https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/lv/terms.html#PRIVACY..

Kad Jūs izvēlaties iespēju Genius, Apple laiku pa laikam ievāks automātiski apkopos informāciju, kuru var izmantot, lai identificētu datu nesēju Jūsu iTunes bibliotēkā jebkurā Genius iespējotā ierīcē, piemēram, Jūsu atskaņojumu vēsturi un atskaņojumu sarakstu. Tas attiecas arī uz datu nesējiem, kuri pirkti vai iegūti ar iTunes starpniecību, un datu nesējiem, kuri iegādāti no citiem avotiem. Šī informācija tiks uzglabāta anonīmi un netiks sasaistīta ar Jūsu vārdu vai Kontu. Kad Jūs izmantosiet iespēju Genius, Apple izmantos šo informāciju un Jūsu iTunes bibliotēkas saturu, kā arī citu informāciju, lai sniegtu personiskus ieteikumus Jums.

Apple var vienīgi izmantot šo informāciju un apvienot to ar kopējo informāciju citu lietotāju iTunes bibliotēkās, kuri izvēlējušies šo iespēju, Jūsu iTunes Store pirkumu vēstures datiem, citu iTunes Store lietotāju kopējo pirkumu datiem un citu no trešajām personām iegūtu informāciju, lai:

• veidotu Jums personalizētus atskaņošanas sarakstus no Jūsu iTunes bibliotēkas;

• sniegtu Jums ieteikumus attiecībā uz datu nesējiem un citiem produktiem un pakalpojumiem, kurus Jūs vēlētos iegādāties vai iegūt;

• sniegtu ieteikumus par produktiem un pakalpojumiem citiem lietotājiem.

Jebkurā laikā Jūsu informācija tiks apstrādāta saskaņā ar Apple Privātuma regulējumu.

Tiklīdz Jūs izvēlēsieties Genius iespēju, Jūs varēsiet radīt Genius atskaņošanas sarakstus ar Genius savietojamās ierīcēs.

Ja Jūs nevēlaties, lai mēs ievāktu un izmantotu informāciju no Jūsu iTunes bibliotēkas šādā veidā, Jums nevajadzētu iespējot Genius iespēju. Jūs jebkurā laikā varat atcelt savu izvēli, izslēdzot Genius iespēju Jūsu datora Veikala izvēlnē iTunes vai jāatslēdz Genius iespēja Jūsu ierīces Iestatījumos. Pēc tam, kad esat atslēdzis, iTunes vairs nesūtīs Apple informāciju par Jūsu iTunes bibliotēku. Ja Jūs esat izvēlējies dalīties ar savu bibliotēku no dažādām ierīcēm, Jums ir jāatslēdz Genius iespēja visās ierīcēs.

Izvēloties Genius iespēju, Jūs piekrītat, ka Jūsu informācija tiek izmantota iepriekš aprakstītajā veidā un kā aprakstīts Apple Privātuma regulējumā.

SATURA PIEEJAMĪBA

iTunes patur tiesības mainīt satura iespējas (tai skaitā tiesības uz konkrētām iespējām) bez iepriekšēja paziņojuma.

SATURA LIETOŠANA

Jūs piekrītat, ka iTunes Produkti tiek nodrošināti Jums vienīgi licences veidā, tostarp saskaņā ar NCB/AKKA-LAA izsniegtu licenci. Jūs saprotat, ka Pakalpojums un noteikti iTunes Produkti ietver Aizsardzības mehānismu, kurā izmantota tehnoloģija, kas aizsargā digitālo informāciju un Jūsu iTunes Produktu lietošanu ierobežo ar noteiktiem lietošanas noteikumiem (“Aizsardzības mehānisms”), kuru izveidojis iTunes un tā licences devēji, ka vienalga, vai iTunes Produktus ierobežo drošības tehnoloģijas vai nē, Jums ir jāizmanto iTunes Produkti saskaņā ar piemērojamajiem iTunes un tā licences devēju noteiktajiem lietošanas noteikumiem (“Lietošanas noteikumi”) un ka jebkāda citāda iTunes Produktu lietošana var būt autortiesību pārkāpums. Jebkāda drošības tehnoloģija ir neatņemama iTunes Produktu sastāvdaļa. iTunes patur tiesības jebkurā laikā grozīt Lietošanas noteikumus nākamajiem Pakalpojuma pirkumiem. Taču šādas izmaiņas neattieksies uz iTunes Produktiem, kurus Jūs jau esat nopircis. Jūs tiksiet informēts par jebkādām izmaiņām Lietošanas noteikumos. Gadījumā, ja Jūs atsacīsities pieņemt jaunos Lietošanas noteikumus, Jūs vairs nevarēsiet iegādāties iTunes Produktus no Pakalpojuma.

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

(i) Jūs esat tiesīgs izmantot iTunes Produktus vienīgi personīgai, nekomerciālai lietošanai. Sīkāka informācija par Jūsu tiesībām un Jūsu tiesību ierobežojumiem lietot iTunes Produktus lūdzam skatīt:

http://www.prsformusic.com

http://www.warnerchappell.com

http://www.sacem.fr

http://www.sdrm.fr

http://www.sesam.org

http://www.akka-laa.lv

http://www.ncb.dk

(ii) Jums ir atļauts lietot iTunes Produktus piecos datoros ar jebkurā laikā uzstādītu iTunes lietojumprogrammu, izņemot Filmu nomu (skatīt tālāk).

(iii) Jūs varat uzglabāt iTunes Produktus vienlaicīgi līdz pat piecos dažādos Kontos savietojamās ierīcēs, piemēram, iPad, iPod, iPhone un Apple TV, ar nosacījumu, ka katrs iPhone var sinhronizēt iTunes signālu Produktus ar vienu iTunes atļautu ierīci vienlaikus, un iPhone sinhronizēšana ar citu iTunes atļautu ierīci ļaus iPhone uzglabāto iTunes signālu Produktu izdzēst.

(iv) Jums ir atļauts ierakstīt audo atskaņojumu sakrastu līdz pat septiņas reizes. Jūs varat izmantot audio kompaktdisku, kurā Jūs ierakstāt savus iTunes Produktus, tāpat kā Jūs varat izmantot mazumtirdzniecībā nopirktu audio kompaktdisku, ievērojot Latvijas autortiesību likumus.

(v) Jums nav tiesību ierakstīt iTunes video produktus vai iTunes signālu produktus citādi kā vien dublējumkopijas radīšanas nolūkā, un iTunes Produktu dublējumkopijas atskaņojamas iTunes lietojumprogrammā.

(vi) iTunes Plus Produkti nesatur drošības tehnoloģijas, kas ierobežo šādu iTunes Produktu lietošanu no Jūsu puses, un Lietošanas noteikumu apakšpunkti no (ii) līdz (v) nav piemērojami iTunes Plus Produktiem. Jūs varat kopēt, uzglabāt un ierakstīt iTunes Plus Produktus atbilstoši saprātīgai nepieciešamībai personīgas, nekomerciālas lietošanas nolūkiem.

(vii) Jums vajadzētu spēt manuāli sinhronizēt filmu no vismaz vienas iTunes atļautas ierīces uz ierīcēm, kurām ir manuāls sinhronizācijas režīms, ar nosacījumu, ka film air saistīta ar Kontu primārajā iTunes atļautajā ierīcē, kur primārā iTunes atļautā ierīce ir tā, kura pirmā tikusi sinhronizēta ar ierīci, vai tā, kuru Jūs vēlāk norādāt kā primāru, izmantojot iTunes lietojumprogrammu.

(viii) HDCP pieslēgums ir nepieciešams, lai skatītos HDMI raidītas filmas.

(ix) Filmu noma

(a) Iznomātās filmas ir skatāmas tikai vienā ierīcē vienlaikus. Jums ir nepieciešams pieslēgums pie Pakalpojuma, pārvietojot nomātās filmas, un Jūs to varat darīt tikai no sava datora uz citām savietojamām ierīcēm. Filmas, kuras iznomātas, izmantojot Apple TV vai iPad, iPhone 4 vai iPod touch, nevar tikt pārvietotas. Ja Jūs pārvietojat filmu uz savietojamu ierīci un tad izmantojat Pakalpojumu, lai atjaunotu šo ierīci vai izvēlaties Iestatījumi > Atiestatīt > Dzēst visu saturu un iestatījumu šajā ierīcē, filma tiks neatgriezeniski izdzēsta.

(b) Tiklīdz Jūs esat samaksājis par filmas nomu, Jums ir pilnībā jālejupielādē iznomātā filma trīsdesmit (30) dienu laikā. Pēc filmas lejupielādes Jums tiek dotas trīsdesmit (30) dienas, lai sāktu to skatīties. Tiklīdz esat sācis skatīties, Jums ir četrdesmit astoņas (48) stundas laika, lai pabeigtu skatīties filmu. Filmas apturēšana, pauzes uzlikšana vai atsākšana nepagarina pieejamo skatīšanās laiku.

Daži iTunes Produkti, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Filmu nomu, var tikt lejupielādēti tikai vienu reizi un pazaudēšanas gadījumā nevar tikt aizstāti jebkāda iemesla dēļ; Jūsu pienākums ir nepazaudēt, neiznīcināt un nesabojāt iTunes Produktus, tiklīdz tie ir lejupielādēti, un izveidot tiem dublējumkopijas.

iTunes Produktu piegāde nepiešķir Jums jebkādas tiesības uz iTunes Produktu komerciālu lietošanu vai lietošanu reklāmas nolūkā. Jebkādas ierakstīšanas vai eksportēšanas iespējas ir vienīgi Jūsu ērtībām un nenozīmē nekādu autortiesību īpašnieku tiesību piešķiršanu, atteikšanos vai citus ierobežojumus attiecībā uz jebkādu saturu, kuru ietver jebkurš iTunes Produkts.

Jūs atzīstat, ka daži Pakalpojuma, iTunes Produktu un Lietošanas noteikumu ievērošanas aspekti ietver pastāvīgu iTunes iesaistīšanos.

SATURA DROŠĪBA

Jūs piekrītat nepārkāpt, neapiet, nedekonstruēt, nedekompilēt, neizjaukt un citādi neiejaukties jebkurā Aizsardzības mehānisma elementā – vai nemēģināt un nepalīdzēt citai personai to darīt. Neievērojot jebkādus citus noteikumus, Jums ir atļauts ierakstīt iTunes audio Produktus kompaktdiskā Lietošanas noteikumu ietvaros. iTunes var kontrolēt un uzraudzīt Lietošanas noteikumu ievērošanu, un iTunes patur tiesības piemērot Lietošanas noteikumus bez Jūsu ziņas.

PAKALPOJUMA DROŠĪBA

Jūs piekrītat nepiekļūt Pakalpojumam jebkādā citā veidā ārpus Apple Inc. vai tā saistīto grupas uzņēmumu („Apple”) piekļuvei Pakalpojumam nodrošinātās programmatūras. Jūs piekrītat nemodificēt Apple nodrošināto programmatūru, lai piekļūtu Pakalpojumam jebkādā veidā un formā, un nelietot programmatūras atjaunotās versijas jebkādā nolūkā, tai skaitā, lai iegūtu neatļautu piekļuvi Pakalpojumam. Jūs nepiekļūsiet un nemēģināsiet piekļūt Kontam, kuram Jūs neesat pilnvarots piekļūt. Sistēmas vai tīkla drošības pārkāpumu gadījumā var iestāties civiltiesiska vai krimināla atbildība.

AUGSTAS IZŠĶIRTSPĒJAS (HIGH-DEFINITION/HD) PRODUKTI

HD Produkti ir skatāmi tikai ierīcēs ar augstu izšķirtspēju; taču nopirktie (nevis nomātie) HD Produkti ietver versiju ar standarta izšķirtspēju lietošanai ierīcēs, kurās nav augstas izšķirtspējas.

MATERIĀLU IESNIEGŠANA PAKALPOJUMA IETVAROS

Pakalpojuma ietvaros var piedāvāt interaktīvas iespējas, kas ļauj Jums iesniegt materiālus (tai skaitā, saites uz trešo personu saturu) sabiedrībai pieejamās un redzamās Pakalpojuma vietās. Jūs piekrītat, ka jebkāda šādu iespēju izmantošana no Jūsu puses, tai skaitā Jūsu iesniegto materiālu izmantošana, ir vienīgi Jūsu atbildība, netiks aizskartas vai pārkāptas jebkuras citas personas tiesības un netiks pārkāpts likums, netiks veicināta prettiesiska vai citādi nelikumīga uzvedība, un nebūs citādi piedauzīga, nosodāma vai bezgaumīga. Jūs arī piekrītat, ka Jūs esat iegādājies visas nepieciešamās tiesības un licences. Jūs piekrītat sniegt precīzu un pilnīgu informāciju saistībā ar jebkādiem Jūsu iesniegtajiem materiāliem par Pakalpojumu. Ar šo Jūs piešķirat iTunes vispasaules mēroga, beztermiņa, bezatlīdzības, neekskluzīvu licenci lietot šādus materiālus kā daļu no Pakalpojuma un saistībā ar iTunes Produktiem bez jebkādas atlīdzības vai saistībām pret Jums. iTunes patur tiesības neizvietot un nepublicēt jebkādus materiālus, un dzēst, izņemt vai rediģēt jebkādus materiālus jebkurā laikā vienīgi pēc saviem ieskatiem bez Jūsu ziņas un neuzņemoties atbildību.

iTunes ir tiesības, bet ne pienākums uzraudzīt jebkādu Jūsu iesniegto vai izvietoto vai citādi Pakalpojuma ietvaros pieejamo informāciju un materiālus, izmeklēt jebkādu ziņotu vai acīmredzamu šā Līguma pārkāpumu un veikt jebkādus pasākumus, kurus iTunes vienīgi pēc saviem ieskatiem uzskata par atbilstošiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar izbeigšanu saskaņā ar šo Līgumu vai saskaņā ar Apple Autortiesību noteikumiem (https://www.apple.com/legal/copyright.html)

TREŠO PERSONU MATERIĀLI

Noteikts ar Pakalpojuma starpniecību pieejams saturs, iTunes Produkti un pakalpojumi var ietvert materiālus no trešajām personām. Jūsu ērtībai iTunes var piedāvāt saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Jūs piekrītat, ka iTunes nav atbildīgs par satura vai precizitātes pārbaudi vai novērtēšanu, un iTunes negarantē un neuzņemsies nekādu atbildību vai pienākumu saistībā ar trešo personu materiāliem vai vietnēm vai jebkādiem citiem trešo personu materiāliem, produktiem vai pakalpojumiem. Jūs piekrītat, ka Jūs neizmantosiet nekādus trešo personu materiālus tādā veidā, kas aizskartu vai pārkāptu jebkuras citas personas tiesības, un ka iTunes nekādā veidā neatbild par jebkādu šādu Jūsu izmantošanu.

NOSODĀMS MATERIĀLS

Jūs saprotat, ka, izmantojot Pakalpojumu, Jums var būt saskare ar materiāliem, kurus Jūs varat uzskatīt par aizskarošiem, nepiedienīgiem vai nosodāmiem, un ka šāds saturs var vai nevar būt skaidri formulēts materiāls. Tomēr Jūs piekrītat lietot Pakalpojumu, uzņemoties visu risku, un iTunes nav atbildīgs pret Jums par materiāliem, kurus var uzskatīt par aizskarošiem, nepiedienīgiem vai nosodāmiem. Produktu veidi un apraksti ir sniegti ērtības labad, un Jūs piekrītat, ka iTunes negarantē to precizitāti.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Jūs piekrītat, ka Pakalpojums, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar iTunes Produktiem, grafiskajiem attēliem, lietotāja saskarni, audioklipiem, rediģēto saturu un skriptiem un programmatūru, ko izmanto, lai nodrošinātu Pakalpojumu, satur ar intelektuālā īpašuma tiesībām aizsargātu informāciju un iTunes vun/vai tā licences devējiem piederošus materiālus, un tos aizsargā piemērojamie intelektuālā īpašuma un citi likumi, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar autortiesību likumiem. Jūs piekrītat, ka neizmantosiet šādu ar intelektuālā īpašuma tiesībām aizsargātu informāciju vai materiālus citādi kā vien Pakalpojuma izmantošanai atbilstoši šā Līguma noteikumiem. Neviena Pakalpojuma daļa nevar tikt pavairota jebkādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem, ja vien to skaidri neatļauj šis Līgums. Jūs piekrītat nemodificēt, neiznomāt, neizīrēt, neaizdot, nepārdot, neizplatīt un neizgatavot uz Pakalpojuma pamata atvasinātus darbus jebkādā veidā, un Jūs apņematies neizmantot Pakalpojumu jebkādā neatļautā veidā, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar tīkla jaudas pārkāpšanu vai apgrūtināšanu.

Neievērojot nevienu citu šā Līguma noteikumu, iTunes un tā licences devēji patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, apturēt, anulēt vai atspējot piekļuvi jebkuriem iTunes Produktiem, saturam vai citiem materiāliem, kuri tiek piedāvāti Pakalpojuma ietvaros. iTunes nekādā gadījumā nav atbildīgs par šādu izmaiņu veikšanu. iTunes tāpat ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma, neuzņemoties nekādu atbildību, noteikt ierobežojumus noteiktu Pakalpojuma iespēju vai daļu lietošanai un piekļuvei. Satura izņemšana no Pakalpojuma neietekmēs produktus, kurus Jūs jau esat iegādājies Pakalpojuma ietvaros.

iTunes un/vai tā licences devējiem pieder autortiesības uz Pakalpojumu, ieskaitot satura kompilācijas, ievietotos materiālus, saites uz citiem interneta resursiem un šo resursu aprakstu. Jebkuras Pakalpojuma daļas izmantošana, izņemot šajā Līgumā atļauto Pakalpojuma izmantošanu, ir stingri aizliegta un aizskar citu intelektuālā īpašuma tiesības, un tā rezultātā par autortiesību aizskārumu Jums var piemērot civiltiesisku vai kriminālu sodu, ieskaitot iespējamu finansiālu zaudējumu atlīdzību.

Apple, Apple logotips, iTunes un citas saistībā ar Pakalpojumu izmantotās Apple preču zīmes, pakalpojumu zīmes, grafiskās preču zīmes un logotipi ir ASV un/vai citās valstīs reģistrētās Apple Inc. preču zīmes. Citas saistībā ar Pakalpojumu izmantotās preču zīmes, pakalpojumu zīmes, grafiskās preču zīmes un logotipi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Jums netiek piešķirtas nekādas tiesības vai licence attiecībā uz jebkuru no iepriekšminētajām preču zīmēm un jebkādu šādu preču zīmju izmantošanu.

Kā Pakalpojuma Konta īpašniekam ar labu reputāciju Jums var tikt piešķirta ierobežota pieeja lejupielādēt noteiktu labumu vāku māksliniecisko noformējumu Jūsu iTunes lietojumprogrammas iTunes Library uzglabātajai mūzikai. Šāda piekļuve tiek nodrošināta vienīgi kā labvēlības zīme, un iTunes negarantē un neuzņemas nekādas saistības vai atbildību par šādu albumu vāku māksliniecisko noformējumu vai tā lietošanu no Jūsu puses. Jūs varat piekļūt albumu vāku mākslinieciskajam noformējumam vienīgi saistībā ar mūziku, kuras legālas kopijas likumīgs īpašnieks Jūs esat. Albuma vāku mākslinieciskais noformējums tiek nodrošināts vienīgi personīgai, nekomerciālai lietošanai. Jūs piekrītat, ka neizmantosiet albuma vāku māksliniecisko noformējumu tādā veidā, kas aizskartu vai pārkāptu šo Līgumu vai jebkuras citas personas tiesības, un ka iTunes nav nekādā veidā atbildīgs par jebkādu šādu izmantošanu no Jūsu puses.

IZBEIGŠANA

Ja Jūs neievērojat vai iTunes ir pamatots iemesls uzskatīt, ka Jūs neesat ievērojis jebkuru no šā Līguma noteikumiem, iTunes vienīgi pēc saviem ieskatiem, iepriekš Jūs nebrīdinot, var: (i) izbeigt šo Līgumu un/vai slēgt Jūsu Kontu, un Jums saglabājas saistības par visām summām, kas pienākas no Jūsu Konta līdz izbeigšanas/slēgšanas dienai, ieskaitot; un/vai (ii) pārtraukt programmatūras licenci; un/vai (iii) liegt piekļuvi Pakalpojumiem (vai jebkurai to daļai).

iTunes patur tiesības jebkurā laikā modificēt, apturēt vai pārtraukt Pakalpojumu (vai jebkuru tā daļu vai saturu), un iTunes neuzņemas atbildību pret Jums vai jebkuru trešo personu, ja tas izmanto šīs tiesības. Ciktāl iespējams, iTunes Jūs iepriekš informēs par jebkādu Pakalpojuma modificēšanu, apturēšanu vai slēgšanu. Pakalpojuma pārtraukšana neietekmēs Jūsu jau iegādātos iTunes Produktus. Tomēr Jūs, iespējams, nevarēsiet autorizēt papildu datorus lietot iTunes Produktus.

GARANTIJAS ATRUNA; ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

a. iTunes nodrošinās Pakalpojumu ar saprātīgu rūpību un prasmi. iTunes nesniedz nekādus citus apsolījumus vai garantijas attiecībā uz Pakalpojumu un jo īpaši negarantē, ka:

(i) Jūs varēsiet izmantot Pakalpojumu bez pārtraukumiem vai kļūdām. Jūs piekrītat, ka laiku pa laikam iTunes var pārtraukt Pakalpojumu uz nenoteiktu laiku vai anulēt Pakalpojumu tehnisku vai ar ekspluatāciju saistītu iemeslu dēļ un iespēju robežās informēs Jūs par to;

(ii) Pakalpojums būs pasargāts no zaudējumiem, bojājumiem, uzbrukumiem, vīrusiem, iejaukšanās, uzlaušanas vai citiem drošības traucējumiem, kuri uzskatāmi par Nepārvaramas varas apstākļiem, un iTunes atsakās no jebkādas atbildības saistībā ar iepriekšminēto. Jūs esat atbildīgs par savas sistēmas, ieskaitot jebkuru Pakalpojuma ietvaros nopirkto, iegūto vai nomāto iTunes Produktu, dublējumkopijām.

b. Izņemot turpmāk (d) apakšpunktā noteikto, vai gadījumā, ja Jūs izmantojat jebkādas piemērojamās likumā noteiktās tiesības uz atmaksu vai atlīdzību, iTunes, tā vadītāji, amatpersonas, darbinieki, saistītās personas, pārstāvji, apakšuzņēmēji vai licences devēji nav nekādā gadījumā atbildīgi par jebkādiem iTunes, tā darbinieku vai pārstāvju nodarītiem zaudējumiem vai kaitējumu, ja:

(i) nav pārkāpts tiesiskais rūpības pienākums, kuru pret Jums uzņēmies iTunes vai jebkurš no tā darbiniekiem vai pārstāvjiem;

(ii) tas nav saprātīgi paredzams jebkāda šāda pārkāpuma rezultāts;

(iii) jebkādu zaudējumu vai kaitējuma pastiprinājumu izraisījis jebkura šā Līguma noteikuma pārkāpums no Jūsu puses;

(iv) to izraisījis iTunes lēmums nedzēst vai atteikties pārbaudīt jebkādu informāciju vai saturu, brīdināt Jūs, apturēt vai anulēt Jūsu piekļuvi Pakalpojumam, vai veikt jebkādu citu darbību iespējama pārkāpuma izmeklēšanas ietvaros, vai to izraisījis iTunes slēdziens, ka ir noticis šā Līguma pārkāpums; vai

(v) tas saistīts ar ienākumu, komercdarbības vai peļņas zudumu vai jebkādu datu zudumu vai bojājumu saistībā ar Pakalpojuma izmantošanu no Jūsu puses.

c. iTunes pieliek saprātīgas pūles, lai aizsargātu Jūsu iesniegto informāciju saistībā ar Pakalpojumiem, ieskaitot krāpniecisku izmantošanu.

d. Nekas šajā Līgumā neatceļ un neierobežo iTunes atbildību par krāpšanu, rupju nolaidību, apzinātu pārkāpumu, vai nāvi, vai miesas bojājumiem.

e. Ja Jūs pārkāpsiet šo Līgumu, Jūs būsiet atbildīgs iTunes, tā vadītāju, amatpersonu, darbinieku, saistīto personu, pārstāvju, apakšuzņēmēju un licences devēju priekšā par jebkādiem no Jūsu pārkāpuma izrietošiem prasījumiem. Jūs būsiet arī atbildīgs par jebkādu iTunes darbību iespējama šā Līguma pārkāpuma izmeklēšanas ietvaros vai darbību uz slēdziena vai lēmuma pamata, ka šā Līguma pārkāpums ir noticis.

IZMAIŅAS

iTunes patur tiesības jebkurā brīdī grozīt šo Līgumu un ieviest jaunus vai papildu noteikumus un nosacījumus Pakalpojuma izmantošanai no Jūsu puses. Jūs tiksiet informēts par šādiem grozījumiem un papildu noteikumiem un nosacījumiem, un, ja tiks pieņemti, stāsies nekavējoties spēkā un tiks iestrādāti šajā Līgumā. Gadījumā, ja Jūs atteiksieties pieņemt šādas izmaiņas, iTunes būs tiesības izbeigt Līgumu.

DAŽĀDI

Šis Līgums veido visu vienošanos starp Jums un iTunes un nosaka Pakalpojuma izmantošanas kārtību no Jūsu puses, aizstājot jebkādas iepriekšējas vienošanās starp Jums un iTunes. Jums var būt jāievēro papildu noteikumi un nosacījumi, kas var tikt piemēroti, Jums lietojot saistītos pakalpojumus, noteiktus iTunes Produktus, trešo personu saturu vai trešo personu programmatūru. Ja jebkura šā Līguma daļa tiek uzskatīta par spēkā neesošu vai neizpildāmu, šī daļa tiek piemērojamajai likumdošanai atbilstošā veidā tulkota tā, lai pēc iespējas precīzāk atspoguļotu pušu sākotnējos nodomus, un atlikušās daļas paliek pilnībā spēkā. Ja iTunes neizmanto jebkādas tiesības vai šā Līguma noteikumus, tas netiek tulkots kā atteikšanās no šiem vai jebkuriem citiem noteikumiem. iTunes nav atbildīgs par jebkādu saistību neizpildi no tā neatkarīgu iemeslu dēļ.

iTunes nodrošina Pakalpojumu no saviem birojiem Luksemburgā. Jūs piekrītat ievērot visus vietējos, valsts, federālos un nacionālos likumus, statūtus, dekrētus un noteikumus, kas attiecas uz Jums, lietojot Pakalpojumu. Šim Līgumam un Veikalu izmantošanai ir piemērojama Latvijas likumdošana.

iTunes var informēt Jūs par Pakalpojumu, nosūtot e-pasta vēstuli uz Jūsu Kontā norādīto e-pasta adresi vai vēstuli pa pastu uz Jūsu Kontā norādīto pasta adresi, vai izvietojot informāciju Pakalpojumā. Paziņojumi stājas spēkā nekavējoties.

iTunes patur tiesības veikt pasākumus, kurus iTunes uzskata par pamatoti nepieciešamiem vai piemērotiem, lai nodrošinātu un/vai pārbaudītu atbilstību jebkurai šā Līguma daļai. Jūs piekrītat, ka iTunes ir tiesības, neuzņemoties nekādu atbildību pret Jums, atklāt jebkādus Reģistrācijas datus un/vai Konta informāciju tiesībsargājošajām iestādēm, valsts amatpersonām un/vai trešajai personai, ko iTunes uz skata par pamatoti nepieciešamu vai atbilstošu, lai nodrošinātu un/vai pārbaudītu atbilstību jebkurai šā Līguma daļai (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar iTunes tiesībām sadarboties jebkāda tiesiska procesa ietvaros attiecībā uz Pakalpojuma un/vai iTunes Produktu izmantošanu no Jūsu puses, un/vai trešo personu prasībām, ka Pakalpojuma un/vai iTunes Produktu lietošana no Jūsu puses ir nelikumīga un/vai aizskar šādu trešo personu tiesības).

Par iTunes: mūsu reģistrācijas numurs ir RCS Luxembourg B 101 120, un mūsu juridiskā adrese ir 31–33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luksemburga.

C. MAC APP STORE, APP STORE UN IBOOKS STORE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

ŠĪ TIESISKĀ VIENOŠANĀS STARP JUMS UN ITUNES SARL („ITUNES”) NOSAKA MAC APP STORE, APP STORE UN IBOOKS STORE („VEIKALI”) LIETOŠANU NO JŪSU PUSES UN LICNES PIRKUMU NO TIEM, KO JUMS PĀRDOD ITUNES.

MAC APP STORE, APP STORE UN IBOOKS STORE

iTunes ir Veikalu nodrošinājums, kas ļauj Jums iegādāties no iTunes licences programmatūras produktiem no App Store un Mac App Store (kopā saukti – App Store Produkti”) un digtālo grāmatu saturam („iBooks Store Produkti”) galalietotāja lietošanai vienīgi saskaņā ar šajā Līgumā ietvertajiem noteikumiem un nosacījumiem. App Store Produktu galalietotāji var būt fiziskas personas, kuri rīkojas paši savā vārdā, vai komercsabiedrības vai izglītības iestādes. App Store Produkti un iBooks Store Produkti kopā turpmāk saukti – “Produkti”.

VEIKALU LIETOŠANAS PRASĪBAS

Tikai personas, kuras sasniegušas 13 gadu vecumu, vai vecākas personas ir tiesīgas izveidot kontus, Kontus personām, kas jaunākas par 13 gadiem, var izveidot vecāks vai likumīgais aizbildnis, izmantojot Ģimenes koplietošanas iespēju. Bērniem, kuriem nav 18 gadu, ir jāizskata šis Līgums kopā ar viņu vecāku vai likumīgo aizbildni, lai pārliecinātos, ka bērns un viņa vecāks vai likumīgais aizbildnis saprot šā Līguma noteikumus.

Veikali ir jums pieejami tikai Latvijā. Jūs piekrītat nelietot un nemēģināt lietot Veikalus ārpus šīm vietām. iTunes var izmantot tehnoloģijas, lai pārbaudītu, vai to ievērojat.

Veikalu izmantošanai nepieciešamas savietojamas ierīces, interneta pieslēgums un noteikta programmatūra (var tikt piemērota maksa); var būt nepieciešami periodiski atjauninājumi; un to var ietekmēt šo faktoru darbība. Ļoti ieteicams ir ātrgaitas interneta pieslēgums. Nepieciešamās programmatūras (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar iTunes un Mac App Store programmatūrām) jaunākās versijas ir ieteicama, lai piekļūtu Veikaliem, un var būt nepieciešama noteiktiem darījumiem vai iespējām un lai lejupielādētu Veikalos iepriekš nopirktos vai iegūtos Produktus. Jūs piekrītat, ka šīs prasības, kuras var laiku pa laikam mainīties, ir Jūsu pienākums. Veikali nav saistīti jebkuru citu produktu vai piedāvājumu, un nekāds pirkums vai jebkura cita produkta iegādāšanās netiek tulkota kā apliecinājums vai garantija Jūsu piekļuvei Veikaliem.

JŪSU KONTS

Kā reģistrēts Veikalu lietotājs Jūs varat izveidot kontu („Konts”). Neatklājiet nevienam citam savu Konta informāciju. Jūs vienīgais esat atbildīgs par Jūsu Konta konfidencialitātes un drošības uzturēšanu un par visām darbībām, kas notiek Jūsu Kontā un ar tā starpniecību, un Jūs piekrītat nekavējoties informēt iTunes par jebkādu drošības pārkāpumu Jūsu Kontā. iTunes nav atbildīgs par nekādiem zaudējumiem, kas rodas, neatļauti izmantojot Jūsu Kontu.

Lai pirktu un lejuplādētu App Store Produktus no Veikaliem, Jums ir jāievada sava Apple identifikācija un parole vai jāizmanto Touch ID, lai darījumiem apstiprinātu sava Konta autentiskumu. Tiklīdz Jūs būsiet apstiprinājis sava Konta autentiskumu, izmantojot savu Apple identifikāciju un paroli, Jums nebūs nepieciešams atkārtoti identificēties piecpadsmit minūtes; varat ļaut datoram atcerēties Jūsu paroli, lai paliktu identificēts. Šajā laikā jūs varēsiet pirkt un lejupielādēt App Store produktus, neievadot Jūsu paroli no jauna. Jūs varat atslēgt iespēju veikt darījumus ar App Store produktiem vai mainīt iestatījumus tā, lai katram App Store produktu darījumam tiktu prasīta parole, noregulējot uzstādījumus Jūsu datorā vai iOS Ierīcē. Sīkāku informāciju atradīsiet http://support.apple.com/kb/HT1904 un http://support.apple.com/kb/HT4213.

Reģistrējoties Veikalos un izmantojot Veikalus, Jūs piekrītat sniegt precīzu un pilnīgu informāciju („Reģistrācijas dati”), un Jūs piekrītat atjaunināt savus Reģistrācijas datus, lai tie pastāvīgi būtu precīzi un pilnīgi. Jūs piekrītat, ka iTunes var uzglabāt un izmantot Jūsu sniegtos Reģistrācijas datus Jūsu Konta uzturēšanai un maksas pieprasīšanai.

AUTOMĀTISKĀ PIEGĀDE UN IEPRIEKŠĒJO PIRKUMU LEJUPIELĀDE

Kad Jūs pirmo reizi iegādājaties Produktus (izņemot no Mac App Store iegādātos produktus) ar Veikalu starpniecību (turpmāk kopā saukti – „Atļautais saturs”), Jūs varat izvēlēties automātiski saņemt („automātiski lejuplādēt”) šāda Atļautā satura kopijas uz papildus iTunes atļautiem datoriem un iOS Ierīcēs ar saderīgu programmatūru, piesaistot šādus datorus vai iOS Ierīces atbilstoši turpmāk norādītajiem piesaistīšanas noteikumiem (katrs saukts – „Saistītā ierīce”). Katrai Saistītajai ierīcei Jūs varat noteikt, kāda veida Atļautais saturs, ja vispār, var tikt automātiski lejupielādēts tajā. Saistītajā ierīcē, kura spēj saņemt stūmējtehnoloģiju sūtītu paziņojumu („Stūmējtehnoloģiju iespējotā”), ieskaitot iOS Ierīces, Produkti tiek automātiski lejupielādēti šajā Saistītajā ierīcē brīdī, kad tai ir interneta pieslēgums; Saistītajā ierīcē, kura nav Stūmējtehnoloģiju iespējota, ieskaitot tās, kuru pamatā ir Windows operētājsistēma, Atļautais saturs automātiski parādīsies lejupielādes rindā, un Jūs varat manuāli uzsākt lejupielādi iTunes ietvaros.

Pielāgojoties Jums, pēc Atļautā satura iegādes Jūs varat atkārtoti lejupielādēt daļu no šāda iepriekš iegūto Atļautā satura jebkurā Saistītajā ierīcē. Zināms Atļautais saturs, kuru Jūs iepriekš esat ieguvis, var nebūt pieejams turpmākai lejupielādei jebkurā brīdī, un iTunes nav atbildīgs Jūsu priekšā šādā gadījumā. Tā kā Jums var nebūt iespējams turpmāk lejupielādēt noteiktu iepriekš iegūtu Atļauto saturu, tiklīdz Jūs esat lejupielādējis Atļautā satura vienību, Jūsu pienākums ir nepazaudēt, neiznīcināt vai nesabojāt to, un, iespējams, Jūs vēlēsieties uztaisīt tā dublējumkopiju.

Piesaistot Saistītās ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

i. Jūs varat automātiski lejupielādēt vai atkārtoti lejupielādēt iepriekš iegūtu Atļauto saturu no Konta uz līdz pat 10 Saistītajām ierīcēm ar nosacījumu, ka ne vairāk kā 5 ir iTunes atļauti datori.

ii. Saistītā ierīce var tikt piesaistīta tikai vienam Kontam jebkurā konkrētā brīdī.

iii. Jūs varat pārslēgt Saistīto ierīci uz citu Kontu tikai ik pēc 90 dienām.

iv. Jūs varat lejupielādēt iepriekš iegūtu bezmaksas saturu var lejupielādēt neierobežotā skaitā ierīču, kamēr tas Veikalos tiek piedāvāts bez maksas, taču ne vairāk kā 5 iTunes atļautos datoros.

Apakšpunktos no (i) līdz (iv) minētie noteikumi neattiecas uz App Store Produktiem.

Dažas Atļautā satura vienības var būt lielas, un var tikt piemērotas ievērojamas maksas par datu apjomu, ja šāds Atļautais saturs tiek piegādāts ar datu savienojuma starpniecību.

AUTOMĀTISKA ATJAUNINĀJUMU NOSŪTĪŠANA

Jūsu ierīce vai dators periodiski pārbaudīs, vai App Store un Mac App Store nepiedāvā atjauninājumus Jūsu ierīces vai datora lietojumprogrammām un, ja atjauninājumi ir pieejami, tie tiks automātiski lejupielādēti un uzinstalēti. Jūs piekrītat, ka Apple, izmantojot App Store un Mac App Store, var automātiski lejupielādēt un uzinstalēt atjauninājumus Jūsu ierīcē(ēs) vai datorā. Varat izslēgt visus automātiskos atjauninājumus, jebkurā laikā nomainot automātisko atjauninājumu iestatījumus savā ierīcē vai datorā.

LIETOJUMPROGRAMMU KOMPLEKTI

Daži App Store produkti sastāv no vairākām vienībām (“Lietojumprogrammu komplekti” jeb “App Bundles”). Cena, kas norādīta pie Lietojumprogrammu komplekta, ir cena, ko Jūs maksāsiet, iegādājoties Lietojumprogrammu komplektu. Lietojumprogrammu komplekta cena var tikt samazināta par to App Store produktu vērtību, ko Jūs jau esat iegādājies vai ieguvis, tomēr tā var ietvert minimālu maksu par Lietojumprogrammu komplekta izveidi.

PRIVĀTUMS

Ja vien šajā Līgumā nav norādīts citiem, uz Veikaliem attiecas Apple privātuma regulējums https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/lv/terms.html#PRIVACY..

PRODUKTU UN VEIKALU LIETOŠANA

iTunes pārdod Jums licenci lietot Produktus. Tiklīdz licence ir nopirkta no iTunes, tā veido saistošu vienošanos tieši starp Jums un Produkta izdevēju („Izdevējs”), kas nosaka šā Produkta lietošanu no Jūsu puses. Jūs apzināties, ka Veikali un noteikti Produkti ietver aizsardzības mehānismu, izmantojot tehnoloģijas, lai aizsargātu elektronisko informāciju, un ierobežo Produktu lietošanu no Jūsu puses ar noteiktiem iTunes un Izdevēju izstrādātiem lietošanas noteikumiem („Aizsardzības mehānisms”) un ka Jūs lietosiet Produktus atbilstoši piemērojamajiem iTunes un Izdevēju izstrādātajiem lietošanas noteikumiem („Lietošanas noteikumi”) un ka jebkāda citāda Produktu lietošana var būt autortiesību pārkāpums. Jebkura drošības tehnoloģija ir Produktu neatņemama sastāvdaļa. iTunes patur tiesības jebkurā laikā grozīt Lietošanas noteikumus nākamajiem pirkumiem no Veikaliem. Tomēr šādas izmaiņas neattieksies uz Produktiem, kurus Jūs jau esat nopircis. Jūs tiksiet informēts par jebkādām izmaiņām Lietošanas noteikumos. Ja Jūs atteiksiet pieņemt jaunos Lietošanas noteikumus, Jūs vairs nevarēsiet iegādāties Produktus no Veikaliem.

SATURA DROŠĪBA

Jūs piekrītat nepārkāpt, neapiet, nedekonstruēt, nedekompilēt, neizjaukt un citādi neiejaukties jebkurā Aizsardzības mehānisma elementā – vai nemēģināt un nepalīdzēt citai personai to darīt. iTunes var kontrolēt un uzraudzīt Lietošanas noteikumu ievērošanu, un iTunes patur tiesības piemērot Lietošanas noteikumus bez Jūsu ziņas.

VEIKALU DROŠĪBA

Jūs piekrītat nepiekļūt Veikaliem jebkādā citā veidā kā vienīgi izmantojot Apple Inc. vai tā saistīto grupas uzņēmumu („Apple”) piekļuvei Veikaliem nodrošinātās programmatūras.. Jūs piekrītat nemodificēt Apple nodrošināto programmatūru, lai piekļūtu Veikaliem jebkādā veidā un formā vai lietot programmatūras atjaunotās versijas jebkādā nolūkā, tai skaitā, lai iegūtu neatļautu piekļuvi Veikaliem. Jūs nepiekļūsiet un nemēģināsiet piekļūt Kontam, kuram Jums nav atļauts piekļūt. Sistēmas vai tīkla drošības pārkāpumu gadījumā var iestāties civiltiesiska vai krimināla atbildība.

Piegādājot Produktus, Jums netiek nodotas nekādas Produktu tirdzniecības veicināšanas tiesības.

Jūs atzīstat, ka daži Veikalu, Produktu un Lietošanas noteikumu administrēšanas aspekti ietver pastāvīgu iTunes iesaistīšanos, neņemot vērā to, ka iTunes nav līdzējs Licencē starp Jums un Produktu Izdevējiem.

MATERIĀLU IESNIEGŠANA VEIKALIEM

Veikali var piedāvāt interaktīvas iespējas, kas ļauj Jums iesniegt materiālus (tai skaitā saites uz trešo personu saturu) citiem Veikalu lietotājiem un sabiedrībai pieejamās un redzamās Veikalu vietās. Jūs piekrītat, ka jebkāda šādu iespēju izmantošana no Jūsu puses, tai skaitā Jūsu iesniegto materiālu izmantošana, ir vienīgi Jūsu atbildība, netiks aizskartas vai pārkāptas jebkuras citas personas tiesības un netiks pārkāpts likums, netiks veicināta prettiesiska vai citādi nelikumīga uzvedība, un nebūs citādi piedauzīga, nosodāma vai bezgaumīga. Jūs arī piekrītat, ka Jūs esat iegādājies visas nepieciešamās tiesības un licences. Jūs piekrītat sniegt precīzu un pilnīgu informāciju saistībā ar jebkādiem Jūsu iesniegtajiem materiāliem Veikalos. Ar šo Jūs piešķirat iTunes vispasaules mēroga, beztermiņa, bezatlīdzības, neekskluzīvu licenci lietot šādus materiālus kā daļu no Veikaliem un saistībā ar Produktiem bez jebkādas atlīdzības vai saistībām pret Jums. iTunes patur tiesības neizvietot un nepublicēt jebkādus materiālus, un dzēst, izņemt vai rediģēt jebkādus materiālus jebkurā laikā vienīgi pēc saviem ieskatiem bez Jūsu ziņas un neuzņemoties atbildību. Jūs nevarat iesniegt apskatus vai novērtējumus attiecībā uz App Store Produktiem, kuri lejupielādēti, izmantojot pārdošanas veicināšanai domātos Satura kodus.

iTunes ir tiesības, bet ne pienākums uzraudzīt jebkādu Jūsu iesniegto vai izvietoto vai citādi Pakalpojumos pieejamo informāciju un materiālus, izmeklēt jebkādu ziņotu vai acīmredzamu šā Līguma pārkāpumu un veikt jebkādus pasākumus, kurus iTunes vienīgi pēc saviem ieskatiem uzskata par atbilstošiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar izbeigšanu saskaņā ar šo Līgumu vai saskaņā ar Apple Autortiesību noteikumiem (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

TREŠO PERSONU MATERIĀLI

Noteikts ar Veikalu starpniecību pieejams saturs, Produkti un pakalpojumi var ietvert materiālus no trešajām personām. Jūsu ērtībai iTunes var piedāvāt saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Jūs piekrītat, ka iTunes nav atbildīgs par satura vai precizitātes pārbaudi vai novērtēšanu. iTunes negarantē un neuzņemsies nekādu atbildību vai pienākumu saistībā ar trešo personu materiāliem vai vietnēm vai jebkādiem citiem trešo personu materiāliem, produktiem vai pakalpojumiem. Jūs piekrītat, ka Jūs neizmantosiet nekādus trešo personu materiālus tādā veidā, kas aizskartu vai pārkāptu jebkuras citas personas tiesības, un ka iTunes nekādā veidā neatbild par jebkādu šādu Jūsu izmantošanu.

NOSODĀMS MATERIĀLS

Jūs saprotat, ka, izmantojot Veikalus, Jums var būt saskare ar materiāliem, kurus Jūs varat uzskatīt par aizskarošiem, nepiedienīgiem vai nosodāmiem, un ka šāds saturs var vai nevar būt skaidri formulēts materiāls. Tomēr Jūs piekrītat lietot Veikalus, uzņemoties visu risku, un iTunes nav atbildīgs Jūsu priekšā par materiāliem, kurus var uzskatīt par aizskarošiem, nepiedienīgiem vai nosodāmiem. Produktu veidi un apraksti ir sniegti ērtības labad, un Jūs piekrītat, ka iTunes negarantē to precizitāti.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Jūs piekrītat, ka Veikali, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Produktiem, grafiskajiem attēliem, lietotāja saskarni, audioklipiem, rediģēto saturu un skriptiem un programmatūru, ko izmanto, lai nodrošinātu Veikalus, satur ar intelektuālā īpašuma tiesībām aizsargātu informāciju un materiālu, kas pieder iTunes un/vai Izdevējiem, un tos aizsargā piemērojamie intelektuālā īpašuma un citi likumi, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar autortiesību likumiem. Jūs piekrītat, ka neizmantosiet šādu ar intelektuālā īpašuma tiesībām aizsargātu informāciju vai materiālus citādi kā vien Veikalu lietošanai atbilstoši šā Līguma noteikumiem. Neviena Veikala daļa nevar tikt pavairota jebkādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem, ja vien to skaidri neatļauj šis Līgums. Jūs piekrītat nemodificēt, neiznomāt, neizīrēt, neaizdot, nepārdot, neizplatīt un neizgatavot uz Veikalu pamata atvasinātus darbus jebkādā veidā, un Jūs apņematies neizmantot Veikalus jebkādā neatļautā veidā, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar tīkla kapacitātes pārkāpšanu vai apgrūtināšanu.

Neievērojot nevienu citu šā Līguma noteikumu, iTunes un Izdevēji patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, apturēt, anulēt vai atspējot piekļuvi jebkuriem Produktiem, saturam vai citiem materiāliem, kuri veido daļu no Veikaliem. iTunes nekādā gadījumā nav atbildīgs par šādu izmaiņu veikšanu. iTunes tāpat ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma, neuzņemoties nekādu atbildību, noteikt ierobežojumus noteiktu Veikalu iespēju vai daļu lietošanai un piekļuvei. Produktu izņemšana no Veikaliem neietekmēs Produktus, kurus Jūs jau esat iegādājies Veikalos.

iTunes un/vai tā licences devējiem pieder autortiesības uz Veikaliem, ieskaitot satura kompilācijas, ievietotos materiālus, saites uz citiem interneta resursiem un šo resursu aprakstu. Jebkuras Veikalu daļas izmantošana, izņemot šajā Līgumā atļauto Veikalu izmantošanu, ir stingri aizliegta un aizskar citu intelektuālā īpašuma tiesības, un tā rezultātā par autortiesību aizskārumu Jums var piemērot civiltiesisku vai kriminālu sodu, ieskaitot iespējamu finansiālu zaudējumu atlīdzību.

Apple, Apple logotips, iTunes. App Store un citas saistībā ar Veikaliem izmantotās Apple preču zīmes, pakalpojumu zīmes, grafiskās preču zīmes un logotipi ir ASV un/vai citās valstīs reģistrētās Apple Inc. preču zīmes. Citas saistībā ar Veikaliem izmantotās preču zīmes, pakalpojumu zīmes, grafiskās preču zīmes un logotipi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Jums netiek piešķirtas nekādas tiesības vai licence attiecībā uz jebkuru no iepriekšminētajām preču zīmēm un jebkādu šādu preču zīmju izmantošanu.

IZBEIGŠANA

Ja Jūs neievērojat vai iTunes ir pamatots iemesls uzskatīt, ka Jūs neesat ievērojis jebkuru no šā Līguma noteikumiem, iTunes vienīgi pēc saviem ieskatiem, iepriekš Jūs nebrīdinot, var: (i) izbeigt šo Līgumu un/vai slēgt Jūsu Kontu, un Jums saglabājas saistības par visām summām, kas pienākas no Jūsu Konta līdz izbeigšanas/slēgšanas dienai, ieskaitot; un/vai (ii) pārtraukt programmatūras licenci; un/vai (iii) liegt piekļuvi Veikaliem (vai jebkurai to daļai).

iTunes patur tiesības jebkurā laikā modificēt, apturēt vai slēgt Veikalus (vai jebkuru to daļu vai saturu), un iTunes neuzņemas atbildību pret Jums vai jebkuru trešo personu, ja tas izmanto šīs tiesības. Ciktāl iespējams, iTunes Jūs iepriekš informēs par jebkādu Veikalu modificēšanu, apturēšanu vai slēgšanu. Veikalu slēgšana neietekmēs Jūsu jau iegādātos Produktus. Tomēr Jūs, iespējams, nevarēsiet autorizēt papildu datorus lietot Produktus.

GARANTIJAS ATRUNA; ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

a. iTunes nodrošinās Veikalus ar saprātīgu rūpību un prasmi. iTunes nesniedz nekādus citus apsolījumus un garantijas attiecībā uz Veikliem un jo īpaši negarantē, ka:

(i) Jūs varēsiet izmantot Veikalus bez pārtraukumiem un kļūdām. Jūs piekrītat, ka laiku pa laikam iTunes var atslēgt Veikalus uz nenoteiktu laiku vai anulēt Veikalus tehnisku vai ar ekspluatāciju saistītu iemeslu dēļ un iespēju robežās informēs Jūs par to;

(ii) Veikali būs pasargāti no zaudējumiem, bojājumiem, uzbrukumiem, vīrusiem, iejaukšanās, uzlaušanas vai citiem drošības traucējumiem, kuri uzskatāmi par Nepārvaramas varas apstākļiem, un iTunes atsakās no jebkādas atbildības saistībā ar iepriekšminēto. Daži Produkti var tikt lejupielādēti vienu reizi; pēc lejupielādes tos nevar aizvietot, ja tie jebkāda iemesla dēļ tiek pazaudēti. Jūs esat atbildīgs par savas sistēmas, ieskaitot jebkuru Veikalos nopirkto vai iegūto Produktu, dublējumiem.

b. Izņemot turpmāk (d) apakšpunktā noteikto, vai gadījumā, ja Jūs izmantojat jebkādas piemērojamās likumā noteiktās tiesības uz atmaksu vai atlīdzību, iTunes, tā vadītāji, amatpersonas, darbinieki, saistītās personas, pārstāvji, apakšuzņēmēji vai licences devēji nav nekādā gadījumā atbildīgi par jebkādiem iTunes, tā darbinieku vai pārstāvju nodarītiem zaudējumiem vai kaitējumu, ja:

(i) nav pārkāpts tiesiskais rūpības pienākums, kuru pret Jums uzņēmies iTunes vai jebkurš no tā darbiniekiem vai pārstāvjiem;

(ii) tas nav saprātīgi paredzams jebkāda šāda pārkāpuma rezultāts;

(iii) jebkādu zaudējumu vai kaitējuma pastiprinājumu izraisījis jebkura šā Līguma noteikuma pārkāpums no Jūsu puses;

(iv) to izraisījis iTunes lēmums nedzēst vai atteikties pārbaudīt jebkādu informāciju vai saturu, brīdināt Jūs, apturēt vai anulēt Jūsu piekļuvi Veikaliem, vai veikt jebkādu citu darbību iespējama pārkāpuma izmeklēšanas ietvaros, vai to izraisījis iTunes slēdziens, ka ir noticis šā Līguma pārkāpums; vai

(v) tas saistīts ar ienākumu, komercdarbības vai peļņas zudumu vai jebkādu datu zudumu vai bojājumu saistībā ar Veikalu lietošanu no Jūsu puses.

c. iTunes pieliek saprātīgas pūles, lai aizsargātu Jūsu iesniegto informāciju saistībā ar Veikaliem, ieskaitot krāpniecisko lietošanu.

d. Nekas šajā Līgumā neatceļ un neierobežo iTunes atbildību par krāpšanu, rupju nolaidību, apzinātu pārkāpumu, vai nāvi, vai miesas bojājumiem.

e. Ja Jūs pārkāpsiet šo Līgumu, Jūs būsiet atbildīgs iTunes, tā vadītāju, amatpersonu, darbinieku, saistīto personu, pārstāvju, apakšuzņēmēju un licences devēju priekšā par jebkādiem no Jūsu pārkāpuma izrietošiem prasījumiem. Jūs būsiet arī atbildīgs par jebkādu iTunes darbību iespējama šā Līguma pārkāpuma izmeklēšanas ietvaros vai darbību uz slēdziena vai lēmuma pamata, ka šā Līguma pārkāpums ir noticis.

IZMAIŅAS

iTunes patur tiesības jebkurā brīdī grozīt šo Līgumu un ieviest jaunus vai papildu noteikumus un nosacījumus Veikalu lietošanai no Jūsu puses. Jūs tiksiet informēts par šādiem grozījumiem un papildu noteikumiem un nosacījumiem, un, ja tiks pieņemti, stāsies nekavējoties spēkā un tiks iestrādāti šajā Līgumā. Gadījumā, ja Jūs atteiksieties pieņemt šādas izmaiņas, iTunes būs tiesības izbeigt Līgumu.

DAŽĀDI

Šis Līgums veido visu vienošanos starp Jums un iTunes un nosaka Veikalu lietošanas kārtību no Jūsu puses, aizstājot jebkādas iepriekšējas vienošanās starp Jums un iTunes. Jums var būt jāievēro papildu noteikumi un nosacījumi, kas var tikt piemēroti, Jums lietojot saistītos pakalpojumus, noteiktus Produktus, trešo personu saturu vai trešo personu programmatūru. Ja jebkura šā Līguma daļa tiek uzskatīta par spēkā neesošu vai neizpildāmu, šī daļa tiek piemērojamajai likumdošanai atbilstošā veidā tulkota tā, lai pēc iespējas precīzāk atspoguļotu pušu sākotnējos nodomus, un atlikušās daļas paliek pilnībā spēkā. Ja iTunes neizmanto jebkādas tiesības vai šā Līguma noteikumus, tas netiek tulkots kā atteikšanās no šiem vai jebkuriem citiem noteikumiem. iTunes nav atbildīgs par jebkādu saistību neizpildi no tā neatkarīgu iemeslu dēļ.

iTunes pārvalda Veikalus no saviem birojiem Luksemburgā. Jūs piekrītat ievērot visus vietējos, valsts, federālos un nacionālos likumus, statūtus, dekrētus un noteikumus, kas attiecas uz Jums, lietojot Veikalus. Šim Līgumam un Veikalu izmantošanai ir piemērojama Latvijas likumdošana.

iTunes var informēt Jūs par Veikaliem, nosūtot e-pasta vēstuli uz Jūsu Kontā norādīto e-pasta adresi vai vēstuli pa pastu uz Jūsu Kontā norādīto pasta adresi, vai izvietojot informāciju Veikalos. Paziņojumi stājas spēkā nekavējoties.

iTunes patur tiesības veikt pasākumus, kurus iTunes uzskata par pamatoti nepieciešamiem vai piemērotiem, lai nodrošinātu un/vai pārbaudītu atbilstību jebkurai šā Līguma daļai. Jūs piekrītat, ka iTunes ir tiesības, neuzņemoties nekādu atbildību pret Jums, atklāt jebkādus Reģistrācijas datus un/vai Konta informāciju tiesībsargājošajām iestādēm, valsts amatpersonām un/vai trešajai personai, ko iTunes uz skata par pamatoti nepieciešamu vai atbilstošu, lai nodrošinātu un/vai pārbaudītu atbilstību jebkurai šā Līguma daļai (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar iTunes tiesībām sadarboties jebkāda tiesiska procesa ietvaros attiecībā uz Veikalu un/vai Produktu izmantošanu no Jūsu puses, un/vai trešo personu prasībām, ka Veikalu un/vai Produktu lietošana no Jūsu puses ir nelikumīga un/vai aizskar šādu trešo personu tiesības).

Par iTunes: mūsu reģistrācijas numurs ir RCS Luxembourg B 101 120, un mūsu juridiskā adrese ir 31–33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luksemburga.

TURPMĀKI MAC APP STORE UN APP STORE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

MAC APP STORE UN APP STORE PRODUKTU LICENCE

iTunes pārdod Jums licenci lietot programmatūras produktus, kas Jums pieejami ar Mac App Store un App Store starpniecību (turpmāk kopā - „App Store Produkti”). App Store Produkti šādi iedalās divās (2) kategorijās: (i) tie App Store Produkti, kurus izstrādājis Apple un kurus iTunes ir licencējis Jums („Apple Produkti”); un (ii) tie App Store Produkti, kurus izstrādājis un Jums licencējis trešā persona - izstrādātājs („Trešās Personas Produkti”). Jebkura konkrēta App Store Produkta kategorija (Apple Produkts vai Trešās personas produkts) tiek identificēta Mac App Store vai App Store programmatūrā.

Jūsu App Store Produkta licencei ir piemērojams turpmāk norādītais Licencētas lietojumprogrammas galalietotāja licences līgums, un jūs piekrītat, ka šādi noteikumi tiks piemēroti, ja vien App Store Produktam nav piemērojams starp Jums un šā App Store Produkta izdevēju („Izdevējs”) noslēgts galalietotāja licences līgums, un tādā gadījumā šim App Store Produktam būs piemērojams Izdevēja galalietotāja licences līgums. Izdevējs patur visas tiesības uz App Store Produktu, kuras nav skaidri piešķirtas Jums.

Jūs apliecināt, ka licence uz katru Apple Produktu, kuru Jūs esat iegādājies ar Mac App Store vai App Store pakalpojums starpniecību, vai saistāt ar savu Kontu, ir saistoša vienošanās starp Jums un iTunes. Jūs apliecināt, ka: tiklīdz Jūs iegādājaties Trešās Personas Produktu no iTunes, Jūs noslēdzat saistošu vienošanos tieši ar Izdevēju, kas nosaka Trešās Personas Produkta lietošanu no Jūsu puses; un iTunes nav līdzējs licencē starp Jums un Izdevēju attiecībā uz Trešās personas produktu. Vienīgi katra Trešās Personas Produkta izdevējs ir atbildīgs par šo Trešās Personas Produktu, tā saturu, jebkādām tā garantijām, ciktāl nav atteikuma no šādām garantijām, un jebkādiem prasījumiem, kas Jums vai jebkurai citai personai var rasties saistībā ar šo Trešās Personas Produktu.

Jūs apliecināt un piekrītat, ka iTunes un tā saistītās personas ir atbilstoši situācijai katra Trešās Personas Produkta Licencētās lietojumprogrammas galalietotāja licences līguma vai Izdevēja galalietotāja licences līguma trešās personas labuma guvēji. Jūs arī piekrītat, ka Jums pieņemot licences noteikumus un nosacījumus attiecībā uz jebkuru šādu Trešās Personas Produktu, iTunes būs tiesības (un tiks uzskatīts, ka šādas tiesības ir pieņemtas) realizēt šādu licenci attiecībā pret Jums kā trešās personas labuma guvēju.

IN-APP PIRKUMI

Noteikti App Store Produkti var ietvert funkcijas, kas ļauj Jums saņemt papildu pakalpojumus vai licences papildu funkcijām vai saturam lietošanai App Store Produkta ietvaros („In-App pirkumi”). In-App Pirkumi, kuri tiek izmantoti, lietojot App Store Produktu (piemēram, virtuālā munīcija) nevar tikt pārsūtīti starp ierīcēm; tos var lejupielādēt tikai vienu reizi; un pēc lejupielādēšanas tos nevar nomainīt. Tiklīdz ir iegādāts un Jūs esat saņēmis izmantojamu In-App Pirkumu, iTunes nav atbildīgs pret Jums jebkāda zaudējuma, bojāejas vai bojājuma gadījumā. Visi In-App Pirkumi tiek uzskatīti par App Store Produktiem, un Trešās Personas Produktu ietvaros saņemtie In-App Pirkumi tiek uzskatīti par Trešās Personas Produktiem un par tādiem atzīti šo noteikumu un nosacījumu izpratnē.

Jums ir jāapstiprina autentiskums, lai iegādātos In-App Pirkumu atsevišķi no jebkāda App Store Produktu iegādei apstiprinātā autentiskuma, pēc pieprasījuma ievadot Jūsu paroli, bet, tiklīdz Jūs būsiet apstiprinājis autentiskumu, lai veiktu In-App Pirkumu, Jūs varēsiet iegādāties papildu In-App Pirkumus piecpadsmit minūtes, neievadot savu paroli no jauna. Jūs varat atslēgt iespēju iegādāties In-App Pirkumus iOS Ierīcē, atverot Iestatījumus, izvēloties „Vispārējie” un tad izvēloties cilni „Ierobežojumi”, kā norādīts http://support.apple.com/kb/HT4213.

IN-APP ABONEMENTI

Noteiktiem App Store Produktiem var būt funkcijas, kas ļauj Jums iegādāties saturu uz abonēšanas pamata („In-App Abonements”). In-App Abonements automātiski atjaunosies attiecīgajā Jūsu izvēlētajā laika periodā, un atbilstošos gadījumos no Jūsu Konta tikts atskaitīta nauda ne vēlāk kā 24 stundas pirms spēkā esošā In-App Abonementa perioda izbeigšanās. Jūs varat anulēt automātisko In-App Abonementa atjaunošanos, izvēloties iespēju „Pārvaldīt App Abonementus” (Manage App Subscriptions) sava Kontā un izvēloties abonementu, kuru Jūs gribat mainīt. Abonementa automātiskās atjaunošanās iespēja tiks izslēgta, ja Izdevējs palielinās abonementa cenu. Jūs varat atcelt bezmaksas In-App Abonementus, dzēšot App Store Produktu no savas ierīces. Noteikti maksas In-App Abonementi var piedāvāt bezmaksas izmēģinājuma laiku, pirms no Jūsu Konta tiks iekasēta nauda. Ja Jūs izlemjat, ka nevēlaties pirkt In-App Abonementu, izslēdziet automātisko atjaunošanos savos Konta iestatījumos bezmaksas izmēģinājuma periodā. Noteikti In-App Abonementi var būt domāti kā „Newsstand” (Avīžu kioska) produkti, un tādā gadījumā tie parādīsies tikai Newsstand lietojumprogrammā Jūsu ierīcē pēc lejupielādes. Jums vajadzētu izskatīt arī papildu informācija par maksas In-App Abonementu piedāvājumu App Store Produktu tirdzniecības vietā. Mēs varam lūgt Jūsu atļauju atklāt Jūsu Kontā norādīto vārdu, e-pasta adresi un pasta indeksu Izdevējam, lai Izdevējs var nosūtīt Jums tirgvedības vēstījumus par saviem produktiem saskaņā ar savu privātuma pamatnoteikumiem. Tiklīdz Izdevējs būs saņēmis šo informāciju, tā tiks apstrādāta saskaņā ar Izdevēja publiski ievietotajiem privātuma pamatnoteikumiem. Mēs rosinām Jūs iepazīties ar Izdevēja privātuma principiem, pirms piekrītat sniegt viņiem savus personas datus. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, iepazīstieties ar Izdevēja privātuma pamatnoteikumiem un sazinieties ar Izdevēju tieši. Atlīdzināšana ir iespējama saskaņā ar mūsu iepriekš izklāstīto naudas atmaksāšanas politiku, pēc pirkuma nav iespējamas nekādas citas atmaksas, atpakaļatdošanas vai atsaukšanas.

POPULAR NEAR ME

Ja Jūs izvēlēsities izmantosit Popular Near Me, iespējojot vietas noteikšanas pakalpojumus, Apple laiku pa laikam automātiski ievāks informāciju par noteiktiem Jūsu App Store Produktiem, piemēram, laiku, ko Jūs esat pavadījis ar katru App Store Produktu, un App Store Produkta palaišanas reižu skaitu. Šī informācija tiek uzglabāta anonīmi un netiks saistīta ar Jūsu vārdu vai Kontu. Apple izmantos šo informāciju, kā arī citu informāciju, piemēram, Jūsu App Store Produkta lejupielādes vēsturi, lai sniegtu Jums personalizētus ieteikumus.

Apple var izmantot šo informāciju un apvienot to ar kopējo informāciju no citiem lietotājiem, kuri izvēlējušies šo iespēju, Jūsu iTunes Store pirkumu vēstures datus, Jūsu App Store lejupielādes datus, kopējos datos par App Store Produkta lejupielādi no citiem lietotājiem un citu informāciju, piemēram, App Store Produktu klientu reitingus, lai:

• Sniegtu Jums ieteikumus par App Store Produktiem, nesējiem un citiem produktiem un pakalpojumiem, kurus Jūs varētu vēlēties nopirkt, lejupielādēt vai lietot.

• Sniegtu ieteikumus citiem lietotājiem.

Jebkurā brīdī Jūsu informācija tiks apstrādāta saskaņā ar Apple Privātuma noteikumiem.

Ja Jūs nevēlaties, lai mēs šādā veidā ievācam un izmantojam informāciju no Jūsu ierīces vai sistēmas, Jums nevajadzētu iespējot Vietas noteikšanas pakalpojumus vai lietot Popular Near Me iespēju. Jūs varat no tās atteikties jebkurā brīdī, izslēdzot Popular Near Me iespēju Vietas noteikšanas pakalpojumu iestatījumu Sistēmas pakalpojumu izvēlnē Jūsu ierīcē.

MAC APP STORE PRODUKTU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Ciktāl te nav noteikts citādi,

(i) Ja Jūs esat fiziska persona, kura rīkojas pati savā vārdā, Jūs varat lejupielādēt un lietot programmu no Mac App Store (“Mac App Store Produkts”) personīgiem, nekomerciāliem mērķiem jebkuros produktos ar Apple zīmolu, kurā darbojas Jūsu īpašumā vai pārziņā esošs Mac OS X (“Mac Dators”).

(ii) Ja esat komercuzņēmums vai izglītības iestāde, Jūs varat lejupielādēt Mac App Store Produktu vai nu (a) vienas personas lietošanai uz katra jums piederošā vai jūsu pārziņā esoša Mac Datora (Datoru), kuru šī persona lieto, vai arī (b) vairāku personu lietošanai uz viena, jums piederošā vai jūsu pārziņā esoša, kopīgas lietošanas Mac Datora. Piemēram, viens atsevišķs darbinieks var lietot Mac App Store Produktu gan uz darbinieka darbvirsmas Mac Datora un klēpjdatora Mac Datora, vai arī daudzi studenti pēc kārtas var lietot Mac App Store Produktu uz viena Mac Datora, kas atrodas resursu centrā vai bibliotēkā. Skaidrības labad katram Mac Datoram, kuru vairākkārtīgi izmanto vairāki lietotāji, ir nepieciešama atsevišķa licence.

(iii) Mac App Store Produktu lietošanai var būt nepieciešams pierakstīties ar Apple identifikācijas numuru, kas tiek izmantots, lejuplādējot Mac App Store Produktu no Mac App Store. Mac App Store Produkti var tikt atjaunināti tikai ar Mac App Store starpniecību.

APP STORE PRODUKTU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

(i) Ja Jūs esat fiziska persona, kura rīkojas pati savā vārdā, Jūs varat lejupielādēt un sinhronizēt App Store Produktu personīgai, nekomerciālai lietošanai jebkurā Jums piederošā vai Jūsu pārziņā esošā iOS Ierīcē.

(ii) Ja Jūs esat komerciāls uzņēmums vai izglītības iestāde, Jūs varat lejupielādēt un sinhronizēt App Store Produktu vai nu (a) vienas personas lietošanai vienā vai vairākās Jums piederošās vai Jūsu pārziņā esošās iOS Ierīcēs, kuras šī persona lieto, vai (b) vairāku personu lietošanai vienā kopīgā Jums piederošā vai Jūsu pārziņā esošā iOS Ierīcē. Piemēram, viens darbinieks var lietot App Store Produktu gan darbinieka iPhone, gan iPad vai daudzi studenti pēc kārtas var izmantot App Store Produktu vienā iPad ierīcē resursu centrā vai bibliotēkā. Skaidrības labad katrai iOS Ierīcē, kuru vairākkārtīgi izmanto vairāki lietotāji, ir nepieciešama atsevišķa licence.

(iii) Jūs varēsit uzglabāt App Store Produktus līdz pat piecos dažādos Kontos vienlaicīgi savietojamā iOS Ierīcē.

(iv) Jūs varēsit manuāli sinhronizēt App Store Produktus no vismaz vienas iTune atļautas ierīces uz iOS Ierīcēm, kurām ir manuālais sinhronizēšanas režīms, ar nosacījumu, ka App Store Produkts ir saistīts ar Kontu primārajā iTunes atļautajā ierīcē, un primārā iTunes atļautā ierīce ir tā ierīce, kura pirmo reizi sinhronizēta ar iOS Ierīci, vai arī ierīce, kuru Jūs vēlāk esat norādījis kā primāro, izmantojot iTunes lietojumprogrammu.

MAC APP STORE UN APP STORE PRODUKTU UZTURĒŠANA UN ATBALSTS

iTunes būs atbildīgs par uzturēšanas un atbalsta pakalpojumiem vienīgi attiecībā uz Apple Produktiem , kā norādīts Licencētās lietojumprogrammas galalietotāja licences līgumā vai atsevišķā galalietotāja licences līgumā, atbilstoši apstākļiem vai piemērojamajai likumdošanai. Jebkura Trešās Personas Produkta Izdevējs vienīgais būs atbildīgs par uzturēšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu attiecībā uz šo Produktu, kā norādīts Licencētās lietojumprogrammas galalietotāja licences līgumā vai Izdevēja galalietotāja licences līgumā atbilstoši apstākļiem vai piemērojamajai likumdošanai.

LICENCĒTĀS LIETOJUMPROGRAMMAS GALALIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS

Ar Mac App Store un App Store pakalpojuma (turpmāk tekstā – “App Stores”) starpniecību piedāvātie Mac App Store Produkti un App Store Produkti (turpmāk kopā – “App Store Produkti”) tiek Jums licencēti, nevis pārdoti. Lai iegādātos licenci uz katru App Store Produktu, kuru Jūs iegādājaties ar App Store pakalpojuma starpniecību vai saistāt ar savu Kontu, Jums vispirms ir jāpiekrīt šim Licencētās lietojumprogrammas galalietotāja licences līgumam („Standarta GLLL”), un Jūs piekrītat, ka šā Standarta GLLL noteikumi attieksies uz katru App Store Produktu, kuru Jūs esat licencējis ar App Store pakalpojuma starpniecību, ja vien šim App Store Produktam nav piemērojams starp Jums un Izdevēju noslēgts spēkā esošs galalietotāja licences līgums, un tādā gadījumā šā atsevišķā galalietotāja licences līgums būs piemērojams Jūsu licencei uz jebkuru Apple Produktu saskaņā ar šo Standarta GLLL piešķir iTunes, bet Jūsu licenci uz jebkuru Trešās Personas Produktu saskaņā ar šo Standarta GLLL vai atsevišķu galalietotāja licences līgumu piešķirt Trešās Personas Produkta Izdevējs. Jebkurš App Store Produkts, kuram ir piemērojama saskaņā ar šo Standarta GLLL piešķirta licence, šajā Līgumā tiek saukts par „Licencēto lietojumprogrammu”. Izdevējs vai iTunes atbilstošā gadījumā („Licences devējs”) patur visas tiesības uz Licencēto lietojumprogrammu, kuras nav Jums nepārprotami piešķirtas saskaņā ar šo Standarta GLLL.

a. Licences apjoms: Šī Licences devēja Jums piešķirtā licence uz Licencēto lietojumprogrammu ir ierobežota ar nenododamu licenci lietot Licencēto lietojumprogrammu uz jebkuras Jums piederošas vai Jūsu pārziņā esošā Apple zīmola produkta, kurš uztur iOS (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar iPad, iPhone un iPod touch) („iOS Ierīces”) vai Mac OS X („Mac Datori”), kā piemērojams (turpmāk kopā saukti - , “Apple ierīces”) un saskaņā ar Mac App Store, App Store un iBooks Store Noteikumos un nosacījumos ietvertajiem Lietošanas noteikumiem („Lietošanas noteikumi”). Šī licence neļauj Jums lietot Licencēto lietojumprogrammu uz jebkādas Apple ierīces, kura Jums nepieder vai neatrodas Jūsu pārziņā, un Jūs nedrīkstat izplatīt vai padarīt Licencēto lietojumprogrammu pieejamu tīklā, kur to varētu izmantot vairākās ierīcēs vienlaicīgi. Licencēto lietojumprogrammu aizliegts izīrēt, iznomāt, aizdot, pārdot, atsavināt, tālāk izplatīt vai nodot apakšlicencē, un, ja Jūs pārdodat savu Mac Datoru vai iOS Ierīci, Produktu trešajai personai, pirms tam Jums ir jāizņem Licencētā lietojumprogramma savam Mac Datoram vai iOS Ierīcei. Jūs nedrīkstat kopēt (izņemot, kā skaidri atļauts šajā licencē un Lietošanas noteikumos), dekompilēt, dekonstruēt, izjaukt, mēģināt iegūt pirmkodu no, pārveidot vai radīt atvasinātos darbus no Licencētās lietojumprogrammas, jebkādiem tās atjauninājumiem vai jebkuras tās daļas (izņemto kā tas paredzēts un ciktāl jebkurš no iepriekš minētajiem ierobežojumiem ir aizliegts saskaņā ar piemērojamo likumu vai ciktāl tas var būt pieļauts licencēšanas noteikumos, kas piemērojami jebkādu Licencētajā lietojumprogrammā ietverto atklātā pirmkoda komponentu lietošanai). Jebkurš mēģinājums to izdarīt ir Licences devēja un tā licences devēju tiesību pārkāpums. Ja Jūs pārkāpsiet šo ierobežojumu, Jūs var saukts pie atbildības un Jums var tikt uzlikts pienākums atlīdzināt zaudējumus.

Šīs Licences noteikumi būs piemērojami jebkādiem Licences devēja nodrošinātiem atjauninājumiem, kas aizstāj un/vai papildina sākotnējo Licencēto lietojumprogrammu, ja vien šādam atjauninājumam nav pievienota atsevišķa licence, un tādā gadījumā tiem tiks piemērota šī atsevišķā licence.

b. Piekrišana datu izmantošanai: Jūs piekrītat tam, ka Licences devējs ir tiesīgs ievākt un izmantot tehniskos datus un saistīto informāciju, ieskaitot, bet neparobežojoties ar tehnisko informāciju par Jūsu ierīci, sistēmu un lietojumprogrammatūru, un perifērijas ierīcēm, kas tiek periodiski apkopota, lai sekmētu programmatūras atjauninājumu nodrošināšanu, produktu atbalstu un citus pakalpojumus Jums (ja tādi būtu), kas saistīti ar Licencēto lietojumprogrammu. Licences devējs var izmantot šo informāciju tādā formā, lai Jūs nevarētu atpazīt, nolūkā uzlabotu savus produktus vai piedāvāt Jums pakalpojumus vai tehnoloģijas.

c. Izbeigšana. Licence ir spēkā līdz tās izbeigšanai no Jūsu vai Licences devēja puses. Jūsu šajā licencē paredzētās tiesības automātiski izbeigsies bez paziņojuma no Licences devēja, ja Jūs neievērosiet jebkādu(s) šīs licences noteikumu(s). Pēc licences izbeigšanas Jūs pārtrauksiet jebkādu Licencētās lietojumprogrammas lietošanu un pilnībā vai daļēji iznīcināsiet visas Licencētās lietojumprogrammas kopijas.

d. Pakalpojumi; Trešo personu materiāli. Licencētā lietojumprogramma var piedāvāt Jums piekļuvi Licences devēja un/vai trešo personu pakalpojumiem un tīmekļa vietnēm (turpmāk tekstā, kopā un atsevišķi saukti „Ārpakalpojumi”). Ārpakalpojumu lietošanai ir nepieciešams interneta pieslēgums un noteiktu Ārpakalpojumu lietošanai var būt nepieciešama Jūsu piekrišana papildu noteikumiem.

Jūs saprotat, ka lietojot jebkuru no Ārpakalpojumiem, Jūs varat saskarties ar saturu, kas varētu tikt uzskatīts par aizvainojošu, nepiedienīgu vai nosodāmu un kuru var vai nevar identificēt kā skaidrus izteikumus saturošu, un to, ka jebkāda veida meklēšana vai ieiešana noteiktā vienotajā resursu vietrādī (URL) var automātiski un neapzināti rādīt saites vai atsauces uz nepieņemamu materiālu. Neraugoties uz iepriekšminēto, Jūs piekrītat lietot Ārpakalpojumus, pilnībā uzņemoties risku, un ne Licences devējam, ne tā pārstāvjiem nav nekādas atbildības pret Jums par saturu, kuru varētu uzskatīt par aizvainojošu, nepiedienīgu vai nosodāmu.

Noteikti Ārpakalpojumi var atspoguļot, ietvert vai darīt pieejamu saturu, datus, informāciju, programmas vai materiālus no trešajām pusēm („Trešās Personas Materiāli”) vai piedāvāt saites uz noteiktām trešo personu tīmekļa vietnēm. Lietojot Pakalpojumus, Jūs apliecināt un piekrītat, ka ne Licences devējs, ne tā pārstāvji neatbild par šādu Trešo Personu Materiālu vai tīmekļa vietņu satura, precizitātes, pilnīguma, savlaicīguma, derīguma, atbilstības autortiesībām, likumības, pieklājības, kvalitātes vai jebkādu citu to aspektu pārbaudi vai izvērtēšanu. Licences devējs, tā amatpersonas, filiāles vai meitas sabiedrības negarantē un neapstiprina un neuzņemas un neuzņemsies nekādu atbildību vai saistības pret Jums vai jebkuru citu personu par jebkādiem Ārpakalpojumiem, Trešo Personu Materiāliem vai tīmekļa vietnēm, vai par jebkādiem citiem trešo personu materiāliem, produktiem vai pakalpojumiem. Trešo Personu Materiāli un saites uz citām tīmekļa vietnēm nodrošinātas vienīgi Jūsu ērtībai.

Jebkurā Ārpakalpojumā ietvertā finanšu informācija ir vienīgi vispārējā informatīvā nolūkā un uz to nevajadzētu paļauties kā uz investīciju konsultāciju. Pirms jebkādu vērtspapīru darījumu veikšanas, pamatojoties uz Ārpakalpojumu rezultātā iegūtu informāciju, Jums vajadzētu konsultēties ar finanšu vai vērtspapīru speciālistu, kurš ir tiesīgi kvalificēts sniegt finanšu vai vērtspapīru konsultācijas jūsu valstī vai reģionā. Medicīniska rakstura informācija, kas norādīta jebkurā App Store produktā vai Ārpakalpojumā, ir paredzēta tikai vispārējiem informatīviem nolūkiem un tā nav izmantojama medicīniskas diagnozes noteikšanai vai ārstnieciskiem nolūkiem, ja vien tas netiek veikts atbilstoši ārsta norādījumiem. Lūdzu, konsultējieties ar ārstu pirms App Store produktos pieejamās medicīniska rakstura informācijas izmantošanas. Ārpakalpojumos norādītie vietas dati norādīti ir vienīgi pamata navigācijas nolūkā un uz tiem nevar ļauties situācijās, kad nepieciešama precīza informācija par atrašanās vietu vai gadījumos, kad kļūdaini, neprecīzi, novēloti vai nepilnīgi atrašanās vietas dati var izraisīt nāvi, miesas bojājumus, kaitējumu īpašumam vai videi. Jūs pats uzņematies risku par instrukciju maršrutēšanai reālajā laikā izmantošanu. Atrašanās vietas dati var būt neprecīzi. Nedz Licences devējs, nedz tā pārstāvji vai kāds no tā satura nodrošinātājiem negarantē jebkurā Ārpakalpojumā ietvertās finanšu informācijas, atrašanās vietas datu vai jebkuru citu datu pieejamību, precizitāti, pilnīgumu, uzticamību vai savlaicīgumu.

Jūs piekrītat, ka jebkuri Ārpakalpojumi satur īpašumtiesībām aizsargātu saturu, informāciju un materiālu, kuri pieder Licences devējam un/vai tā pārstāvjiem vai licences devējiem un kas ir aizsargāti ar piemērojamiem intelektuālā īpašuma un citiem likumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar autortiesībām, un tam, ka Jūs nelietosiet šādu patentētu saturu, informāciju vai materiālus nekādā citā veidā, izņemot atļauto Ārpakalpojumu lietošanas veidu, un nekādā citā veidā, kas neatbilst šā Standarta GLLL noteikumiem, vai arī aizskar jebkādas trešo personu, iTunes vai Apple intelektuālā īpašuma tiesības. Nevienu Ārpakalpojumu daļu nedrīkst nekādā veidā un nekādiem līdzekļiem reproducēt. Jūs piekrītat nepārveidot, neizīrēt, neiznomāt, neaizdot, nepārdot, neizplatīt un neveidot atvasinātos darbus uz Ārpakalpojumu pamata nekādā veidā, un Jūs apņematies neizmantot Ārpakalpojumus nekādā nesankcionētā veidā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar Ārpakalpojumu lietošanu, lai izplatītu jebkādus datorvīrusus, tārpus, Trojas zirgus, kaitējumu vai tīkla veiktspējas pārkāpšanu vai apgrūtināšanu. Jūs tāpat piekrītat neizmantot Ārpakalpojumus veidā, kas aizvainotu, ļaunprātīgi izmantotu, apgrūtinātu, apdraudētu, apkaunotu vai citādi aizskartu vai pārkāptu jebkādas citas puses tiesības un tam, ka ne Licences devējs, ne tā pārstāvji nekādā veidā neatbild par jebkādu šādu lietošanu no jūsu puses, kā arī ne par kādiem aizvainojošiem, apdraudošiem, apkaunojošiem, apvainojošiem, aizskarošiem vai prettiesiskiem sūtījumiem vai pārraidēm, kuras Jūs varat saņemt jebkāda Ārpakalpojumu lietošanas rezultātā.

Turklāt, trešo personu Ārpakalpojumi vai Trešo Personu Materiāli, kuriem var piekļūt, kuri var tikt atspoguļoti vai saites uz kuriem tiek sniegtas no Apple ierīcēm, nav pieejami visās valodās vai visās valstīs vai reģionos. Licences devējs negarantē, ka šādi Ārpakalpojumi un Materiāli ir atbilstoši vai pieejami lietošanai kādā noteiktā atrašanās vietā. Ciktāl Jūs izvēlaties lietot vai piekļūt šādiem Ārpakalpojumiem un Materiāliem, Jūs to darāt pēc savas iniciatīvas un atbildat par atbilstību jebkādiem piemērojamiem likumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar piemērojamiem vietējiem likumiem. Licences devējs patur tiesības mainīt, apturēt, atcelt vai atspējot piekļuvi jebkādiem Ārpakalpojumiem jebkurā brīdī bez iepriekšēja paziņojuma. Licences devējs nekādā gadījumā neatbild par piekļuves jebkādiem šādiem Ārpakalpojumiem atcelšanu vai atspējošanu. Licences devējs tāpat var jebkura brīdi un bez paziņojuma un saistībām uzlikt ierobežojumus attiecībā uz noteiktu Ārpakalpojumu lietošanu vai piekļuvi tiem.

e. GARANTIJU ATRUNA: Licences devējs pielietos visu saprātīgo rūpību un prasmes attiecībā uz Licencētās lietojumprogrammas nodrošināšanu un jebkādiem Licencētās lietojumprogrammas sniegtiem vai nodrošinātiem Ārpakalpojumiem Jums. Licences devējs nesniedz nekādus citus solījumus vai garantijas attiecībā uz Ārpakalpojumiem un it īpaši negarantē, ka:

(i) Jūs varēsit lietot Ārpakalpojumus bez pārtraukumiem vai kļūdām;

(ii) Ārpakalpojumi būs pilnībā pasargāti no zudumiem, bojāšanas, uzlaušanas, vīrusiem, iejaukšanās, hakeru uzbrukumiem vai citiem drošības traucējumiem, un Licences devējs atsakās no jebkādas atbildības saistībā ar iepriekš minēto. Jūs pats esat atbildīgs par savas sistēmas dublēšanu, ieskaitot jebkādu Jūsu sistēmā uzglabātu Licencētu lietojumprogrammu.

f. Atbildības ierobežojumi.

(i) Izņemot šā Līguma (ii) apakšpunktā paredzēto, Licences devējs, tā valdes locekļi, amatpersonas, darbinieki, saistītās personas, pārstāvji, apakšuzņēmēji, pilnvaras devēji vai licences devēji nekādā gadījumā neatbild ne par kādiem Licences devēja, tā darbinieku vai pārstāvju nodarītiem zaudējumiem vai kaitējumu, ja:

(1) nav pārkāpts tiesiskais rūpības pienākums, kuru pret Jums uzņēmies Licences devējs vai jebkurš tā darbinieks vai pārstāvis;

(2) tas nav saprātīgi paredzams jebkāda šāda pārkāpuma rezultāts;

(3) jebkādu zaudējuma vai kaitējuma pieaugumu izraisījis jebkura šā Galalietotāja licences līguma („Līgums”) noteikuma pārkāpums no Jūsu puses;

(4) to izraisa Licences devēja lēmums brīdināt Jūs, apturēt vai pārtraukt Jūsu piekļuvi Ārpakalpojumiem, vai veikt jebkādas citas darbības izmeklēšanas laikā saistībā ar aizdomām par pārkāpumu vai pēc Licences devēja slēdziena, ka noticis šā Līguma pārkāpums;

(5) tas saistīts ar ienākumu, komercdarbības vai peļņas zudumu, vai jebkādu datu vai pieslēgumu zudumu vai bojājumu saistībā ar Licencētās lietojumprogrammas lietošanu no Jūsu puses.

(ii) nekas šajā Līgumā neatceļ un neierobežo Licences devēja atbildību par krāpšanu, rupju nolaidību, apzinātu pārkāpumu, vai tā nolaidības rezultātā izraisītu nāvi vai miesas bojājumiem.

g. Jums nav tiesību lietot vai citādi eksportēt vai reeksportēt Licencēto lietojumprogrammu, izņemot ciktāl to pieļauj Amerikas Savienoto Valstu likumi un tās jurisdikcijas likumi, kurā iegādāta Licencētā lietojumprogramma. It īpaši, bet bez ierobežojumiem, Licencēto lietojumprogrammu aizliegts eksportēt vai reeksportēt (a) uz jebkuru no valstīm, kurām ASV noteikusi embargo vai (b) jebkurai personai, kura iekļauta ASV Finanšu departamenta Īpaši apzīmēto personu sarakstā vai ASV Tirdzniecības departamenta Nevēlamo fizisko vai juridisko personu sarakstā. Lietojot Licencēto lietojumprogrammu, Jūs apstiprināt un garantējat, ka neatrodaties nevienā no šādām valstīm un nevienā no šiem sarakstiem. Jūs tāpat piekrītat, ka nelietosiet šos produktus nekādiem Amerikas Savienoto Valstu likumdošanā aizliegtiem mērķiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar kodolieroču, reaktīvo, ķīmisko vai bioloģisko ieroču izstrādi, projektēšanu, ražošanu vai radīšanu.

h. Licencētā lietojumprogramma un saistītā dokumentācija ir „Komerciāli priekšmeti”, ASV Federālā Administratīvā procesa likuma (FAPL) 48.sadaļas §2.101. apakšpunkta izpratnē, kas sastāv no „Komerciālas datoru programmatūras” un „Komerciālās datoru programmatūras dokumentācijas”, FAPL 48.sadalas §12.212. apakšpunkta vai §227.7202.apakšpunkta izpratnē, attiecīgi. Saskaņā ar FAPL 48. sadaļas §12.212. apakšpunkta vai FAPL 48.sadaļas §227.7202-1. līdz 227.7202-4. apakšpunktu noteikumiem, kā piemērojams, Komerciālā datoru programmatūra un Komerciālās datoru programmatūras dokumentācija tiek licencēta ASV valdības galalietotājiem (a) tikai Komerciālu priekšmetu veidā un (b) tikai ar tām tiesībām, kas piešķirtas visiem citiem galalietotājiem saskaņā ar šeit norādītajiem noteikumiem un nosacījumiem. Nepublicētās tiesības tiek paturētas saskaņā ar ASV autortiesību likumiem.

i. Šai licencei un Licencētās lietojumprogrammas lietošanai piemērojama Latvijas valsts likumdošana. Licencētās lietojumprogrammas lietošanai tapāt var tikt piemēroti vietējie, valsts, nacionālie vai starptautiskie likumi.

IBOOKS STORE TURPMĀKI NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

IBOOKS STORE PRODUKTU LICENCE

Jūs apliecināt, ka iTunes pārdod Jums licenci lietot saturu, kas Jums ir kļuvis pieejams ar iBooks Store starpniecību („iBooks Store Produkti”). Nopirkta no iTunes, šī licence veido saistošu vienošanos tieši starp Jums un šā iBooks Store Produkta piegādātāju – trešo personu („Izdevējs”), kas ir piemērojams šā iBooks Store Produkta lietošanai no Jūsu puses; iTunes nav līdzējs licencē starp Jums un Izdevēju attiecībā uz šo iBooks Store Produktu; un katra iBooks Store Produkta Izdevējs patur tiesības piemērot ar šā iBooks Store Produkta lietošanu saistītus noteikumus. Vienīgi katra iBooks Store Produkta Izdevējs ir atbildīgs par šo iBooks Store Produktu, tā saturu, jebkādām garantijām, ciktāl nav attiecies no šādām garantijām, un jebkādiem prasījumiem, kādi var rasties Jums vai jebkurai citai personai attiecībā uz šo iBooks Store Produktu vai šā iBooks Store Produkta lietošanu no Jūsu puses.

Jūs atzīstat, ka jebkurš nopirktais iBooks Store Produkts nebūs skatāms jebkurā datorā un būs skatāms vienīgi iOS ierīcē ar savietojamu programmatūru.

IBOOKS STORE PRODUKTA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

(i) Jums ir atļauts lietot iBooks Store Produktus vienīgi personīgai, nekomerciālai lietošanai.

(ii) Jūs varēsit glabāt iBooks Store Produktus līdz piecos dažādos Kontos vienlaicīgi noteiktās ierīcēs uz iOS bāzes, piemēram, iPad, iPod touch vai iPhone.

(iii) Jūs varēsit glabāt iBooks Store Produktus vienlaikus piecās iTunes atļautās ierīcēs (piemēram, datorā).

(iv) iBooks Store Produktu piegāde nenozīmē jebkādu iBooks Store Produktu tirdzniecības veicināšanas tiesību vai jebkādu tiesību ierakstīt iBooks Store Produktus diskā nodošanu Jums.

(v) Jūs varēsit manuāli sinhronizēt iBooks Store Produktus no vismaz vienas iTunes atļautas ierīces uz ierīcēm, kurām ir manuālās sinhronizēšanas režīms, ar nosacījumu, ka iBooks Store Produkts ir sasaistīts ar Kontu primārajā iTunes atļautajā ierīcē, kur primārā iTunes atļautā ierīce ir ierīce, kas pirmā tika sinhronizēta ar ierīci, vai ierīce, kuru Jūs vēlāk norādāt kā primāro iTunes lietošanai.

Pēdējās izmaiņas veiktas 2015. gada 02. Janvāris.

• • • • •

D. PRIVĀTUMA REGULĒJUMS

Jūsu privātums ir ļoti nozīmīgs Apple. Tāpēc esam izstrādājuši Privātuma regulējumu, kas regulē Jūsu informācijas apkopošanu, lietošanu, izpaušanu, nodošanu un glabāšanu. Lūdzam Jūs iepazīties ar mūsu privātuma kārtību un informēt mūs, ja Jums rodas kādi jautājumi.

Personas datu apkopošana un lietošana

Personas dati ir informācija, kuru var izmantot, lai unikāli identificētu vai sazinātos ar konkrētu personu.

Jūsu personas dati var tikt pieprasīti jebkurā brīdī, sazinoties ar Apple vai ar Apple saistīto uzņēmumu. Apple un tā saistītie uzņēmumi var savstarpēji izplatīt šos personas datus un lietot tos saskaņā ar šo Privātuma regulējumu. Šie dati tāpat var tikt apvienoti ar citu informāciju, lai nodrošinātu un pilnveidotu mūsu produktus, pakalpojumus, saturu un reklāmu.

Turpmāk norādīti daži personas datu piemēri, ko Apple var ievākt, un kā mēs varētu tos izmantot.

Kādu personas informāciju mēs apkopojam

• Kad Jūs izveidojat savu profilu Apple, reģistrējat savus produktus, piesakāties komerckredītam, pērkat produktu, lejupielādējat programmatūras atjauninājumu, reģistrējaties konkrētā kategorijā Apple mazumtirdzniecības veikalā, vai piedalāties tiešsaistes aptaujā, mēs esam tiesīgi ievākt dažāda veida informāciju, ieskaitot Jūsu vārdu, pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, izvēles kontaktus un kredītkartes informāciju.

• Kad Jūs atklājat savu saturu ģimenei un draugiem, lietojot Apple produktus, sūtat dāvanu kartes un produktus, vai ielūdzat citus cilvēkus pievienoties Jums Apple forumos, Apple ir tiesīgs apkopot Jūsu par šiem cilvēkiem sniegto informāciju, piemēram, vārdu, pasta adresi, elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru.

• ASV robežās mēs esam tiesīgi prasīt Jūsu sociālās apdrošināšanas numuru (SAN), taču tikai ierobežotos gadījumos, piemēram, uzstādot bezvadu kontu vai aktivizējot Jūsu iPhone vai izlemjot par komerckredīta pagarināšanu.

Kādā veidā mēs lietojam Jūsu personas datus

• Mūsu ievāktie personas dati ļauj mums informēt Jūs par Apple jaunākajiem produktiem, programmatūras atjauninājumiem un gaidāmajiem pasākumiem. Tie arī ļauj mums uzlabot mūsu pakalpojumus, saturu un reklāmu. Ja nevēlaties atrasties mūsu adresātu sarakstā, Jūs varat atteikties jebkurā laikā atjauninot savas izvēles.

• Mēs tāpat izmantojam personas datus, attīstot, nodrošinot un uzlabojot mūsu produktus, pakalpojumus, saturu un reklāmu.

• Laiku pa laikam mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai nosūtītu būtiskus paziņojumus, piemēram, informāciju par iepirkumiem un izmaiņām mūsu noteikumos, nosacījumos un regulējumā. Tā kā šī informācija ir būtiska Jūsu sadarbībai ar Apple, Jūsu nevarat attiekties saņemt šīs ziņas.

• Mēs tāpat varam izmantot personas informāciju iekšējiem mērķiem, piemēram, auditam, datu analīzei un pētījumiem, lai pilnveidotu Apple produktus, pakalpojumus un saziņu ar klientiem.

• Ja Jūs piedalāties totalizatorā, konkursā vai tamlīdzīgos veicināšanas pasākumos, mēs varam izmantot Jūsu sniegto informāciju, lai administrētu šīs programmas.

Informācijas, kas nav personas dati, apkopošana un lietošana

Mēs tāpat apkopojam informāciju, kas nav personas dati, proti, tāda veida datus, kuri nenodrošina tiešu saikni ar jebkuru konkrētu privātpersonu. Mēs varam apkopot, lietot, nodot un izpaust šādu informāciju jebkuriem mērķiem. Turpmāk norādīti daži šādas informācijas piemēri un tās lietošanas kārtība:

• Mēs varam apkopot informāciju par profesiju, valodu, pasta indeksu, teritoriālo kodu, unikālo ierīces identifikatoru, vietu un laika zonu, kur tiek lietots Apple produkts, lai labāk izprastu klientu uzvedību un pilnveidotu mūsu produktus, pakalpojumus un reklāmu.

• Mēs tāpat varam apkopot informāciju par klientu aktivitātēm mūsu tīmekļa vietnē, iCloud un MobileMe pakalpojumos, vietnē iTunes Store un no pārējiem mūsu produktiem un pakalpojumiem. Šī informācija tiek apkopota un lietota, lai palīdzētu mums sniegt mūsu klientiem lietderīgāku informāciju un izprast, kuras mūsu vietnes, produktu un pakalpojumu daļas interesē visvairāk. Apkopotie dati uzskatāmi par informāciju, kas nav personas dati šā Privātuma regulējuma izpratnē.

Ja mēs tomēr apvienojam šo informāciju, kas nav personas dati, ar personas datiem, tad šāda apvienota informācija visā tās apvienošanas laikā tiks uzskatīta par personas datiem.

Sīkdatnes un citas tehnoloģijas

Apple tīmekļa vietnē, tiešsaistes pakalpojumos, interaktīvajās lietojumprogrammās, elektroniskā pasta sūtījumos un reklāmās var tik izmantotas „sīkdatnes” un citas tehnoloģijas, piemēram, pikseļu tagus un tīmekļa informatorus. Šīs tehnoloģijas palīdz mums labāk izprast lietotāja uzvedību, parāda, kura mūsu tīmekļa vietnes daļas cilvēki apmeklējuši un veicina un izmēra reklāmas efektivitāti un tīmekļa meklējumus. Ar sīkdatņu un citu tehnoloģiju starpniecību apkopoto informāciju mēs uzskatām par informācija, kas nav personas dati. Taču, ciktāl Interneta protokola (IP) adreses vai tamlīdzīgi identifikatori uzskatāmi par personas datiem vietējo likumu izpratnē, arī mēs uzskatām šos identifikatorus par personas datiem. Tāpat, ciktāl informācija, kas nav personas dati, tiek apvienota ar personas datiem, šo apvienoto informāciju uzskatām par personas datiem šā Privātuma regulējuma izpratnē.

Apple un mūsu partneri izmanto sīkdatnes un citas tehnoloģijas mobilās reklāmas pakalpojumos, lai pārbaudītu, cik reizes Jūs redzat attiecīgo reklāmu, nodrošinātu Jūsu interesēm atbilstošu reklāmu, un aprēķinātu reklāmas akciju efektivitāti. Ja Jūs nevēlaties saņemt šāda atbilstības līmeņa reklāmas Jūsu mobilajā ierīcē, Jūs varat atteikties, nospiežot uz šādas saites savā ierīcē: https://www.apple.com. Atteikšanās gadījumā Jūs turpināsiet saņemt tādu pašu apjomu mobilās reklāmas, bet tā var būt mazāk atbilstoša, jo netiks balstīta uz Jūsu interesēm. Jums joprojām būs iespēja redzēt saturam atbilstošas reklāmas tīmekļa vietnē vai lietojumprogrammā vai pamatojoties uz citu informāciju, kas nav personas dati. Šī atteikšanās attiecas tikai uz Apple reklāmas pakalpojumiem un neietekmē interesēm atbilstošu reklāmu no citiem reklāmas tīkliem.

Apple un mūsu partneri tāpat izmanto sīkdatnes un citas tehnoloģijas, lai iegaumētu personas datus, kad Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni, tiešsaistes pakalpojumus un lietojumprogrammas. Šajos gadījumos mūsu mērķis padarīt Jūsu pieredzi Apple ērtāku un personīgāku. Piemēram, zinot Jūsu vārdu, mēs varam Jūs atbilstoši uzņemt nākamajās Jūsu Apple Online Store apmeklējuma reizēs. Zināšanas par Jūsu valsti un valodu – bet, ja esat pedagogs, par jūsu skolu – palīdz mums piedāvāt individualizētu un lietderīgāku iepirkšanās pieredzi. Zinot, ka kāds, izmantojot Jūsu datoru vai ierīci, ir meklējis noteiktu produktu vai lietojis noteiktu pakalpojumu, palīdz mums izveidot Jūsu interesēm atbilstošāku reklāmu un elektroniskā pasta saziņu. Bet zinot Jūsu kontaktinformāciju, produkta sērijas numurs un informāciju par Jūsu datoru vai ierīci, mēs varam reģistrēt Jūsu produktus, personalizēt Jūsu operētājsistēmu, uzstādīt Jūsu iCloud pakalpojumu un nodrošināt Jums labāku klientu apkalpošanas pakalpojumu.

Ja vēlaties atspējot sīkdatnes un lietojat Safari tīmekļa pārlūkprogrammu, klikšķiniet uz Safari izvēlnēm un Drošības (Security) lodziņa, lai atspējotu sīkdatnes. Savā Apple mobilajā tālrunī, atrodiet izvēlni Uzstādījumi (Settings), tad Safari, un sadaļu Sīkdatnes (Cookies). Attiecībā uz pārējām pārlūkprogrammām, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju, lai noskaidrotu, kā atspējot sīkdatnes. Lūdzu, ievērojiet, ka, atspējojot sīkdatnes, zināmas Apple tīmekļa vietnes iespējas vairs nebūs pieejamas.

Tāpat kā lielākajā daļā tīmekļa vietņu, mēs apkopojam noteiktu informāciju automātiski un glabājam to žurnāla datnēs. Šāda informācija ietver Interneta protokola (IP) adreses, pārlūkprogrammas veidu un valodu, Interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP), atsauču un izejas lapas, operētājsistēmu, datuma/laika zīmogu un apmeklējuma reģistrācijas datus.

Mēs izmantojam šo informāciju, lai izprastu un analizētu tendences, pārvaldītu vietni, noskaidrotu lietotāju uzvedību tīmekļa vietnē un apkopotu demogrāfisko informāciju par mūsu lietotāju bāzi kopumā. Apple var pielietot šo informāciju mūsu tirgvedības un reklāmas pakalpojumos.

Dažos no saviem elektroniskā pasta sūtījumiem mēs izmantojam vienoto resursu vietrādi „click-through URL”, ar saitēm uz Apple tīmekļa vietnes saturu. Kad klienti noklikšķina uz vienu no šiem vietrāžiem, viņi šķērso atsevišķu tīmekļa serveri pirms nokļūšanas galamērķa lapā mūsu tīmekļa vietnē. Mēs izsekojam šos klikšķu datus, lai noskaidrotu interesi par konkrētām tēmām un izvērtētu mūsu klientu saziņa efektivitāti. Ja Jūs nevēlāties, lai Jūsu dati tikti šādi izsekoti, Jums nevajadzētu klikšķināt uz teksta vai grafiskajām saitēm elektroniskā pasta sūtījumos.

Pikseļu tagi palīdz mums sūtīt elektroniskā pasta sūtījumus klientam salasāmā formātā un ļauj noskaidrot, vai sūtījums ir ticis atvērts. Mēs varam izmantot šo informāciju, lai ierobežotu vai pārtrauktu klientiem sūtītos sūtījumus.

Izpaušana trešajām personām

Laiku pa laikam Apple var izpaust noteiktus personas datus stratēģiskajiem partneriem, kur sadarbojas ar Apple produktu un pakalpojumu nodrošināšanā vai palīdz Apple pārdot tos klientiem. Piemēram, iegādājoties un aktivizējot savu iPhone, Jūs pilnvarojat Apple un tā nesēju apmainīties ar informāciju, kuru sniedzat aktivizēšanas procesā, lai izmantotu pakalpojumu. Ja pakalpojums Jums tiks apstiprināts, Jūsu kontu regulēs Apple un tā nesēja attiecīgie privātuma noteikumi. Apple atklās personas datus vienīgi, lai nodrošinātu vai pilnveidotu savus produktus, pakalpojumus un reklāmu; tā netiks izpausta trešajām personām to tirgvedības mērķiem.

Pakalpojumu sniedzēji

Apple atklāj personas datus uzņēmumiem, kuri sniedz tādus pakalpojumus kā informācijas apstrāde, kredīta palielināšana, klientu pasūtījumu izpilde, produktu piegāde Jums, klientu datu pārvaldība un uzlabošana, klientu apkalpošanas nodrošināšana, Jūsu intereses par mūsu produktiem un pakalpojumiem analīze un klientu izpētes vai apmierinātības līmeņa pētījumi. Šo uzņēmumu pienākums ir aizsargāt Jūsu datus, un tie var atrasties jebkurā Apple darbības vietā.

Citi jautājumi

Apple var būt nepieciešams izpaust Jūsu personas datus saskaņā ar likumu, tiesisku procesu, tiesvedību un/vai pēc valsts un valsts pārvaldes iestāžu pieprasījuma Jūsu mītnes zemē vai ārpus tās. Mēs tāpat varam izpaust informāciju par Jums, ja konstatējam, ka izpaušana ir nepieciešama vai atbilstoša nacionālās drošības, tiesībsargāšanas vai citu valstiski svarīgu iemeslu dēļ.

Mēs tāpat varam izpaust informāciju par Jums, ja konstatējam, ka izpaušana ir pamatoti nepieciešama, lai piemērotu mūsu noteikumu un nosacījumus vai aizsargātu mūsu darbību vai lietotājus. Turklāt, reorganizācijas, apvienošanās vai pārdošanas gadījumā, mēs esam tiesīgi nodot jebkādus un visus mūsu apkopotos personas datus attiecīgajai trešajai personai.

Personas datu aizsardzība

Apple veic piesardzības pasākumu, ieskaitot administratīvos, tehniskos un fizisko pasākumus, lai pasargātu Jūsu personas informāciju no nozaudēšanas, zādzības un ļaunprātīgas izmantošanas, kā arī no nesankcionētas piekļuves, izpaušanas, mainīšana un iznīcināšanas.

Tādos Apple tiešsaistes pakalpojumos kā Apple Online Store un iTunes Store tiek izmantota SSL (Secure Sockets Layer) standarta šifrēšana visās tīmekļa vietnēs, kurās tiek apkopoti personas dati. Lai veiktu pirkumus, izmantojot šos pakalpojumus, Jums jālieto SSL iespējotu pārlūkprogrammu, piemēram, Safari, Firefox vai Internet Explorer. Tas nodrošinās Jūsu personas datu konfidencialitāti, pārsūtot to Internetā.

Jums lietojot noteiktus Apple produktus, pakalpojumus vai lietojumprogrammas vai izvietojot ziņas Apple forumā, tērzētavā vai socializēšanās pakalpojumu, Jūsu sniegtie personas dati ir redzami citiem lietotājiem un tie var to lasīt, ievākt un lietot. Jūs esat atbildīgs par šādos gadījumos pēc Jūsu ieskatiem sniegtajiem personas datiem. Piemēram, ja Jūs ierakstāt foruma apziņošanas sarakstā savu vārdu un elektroniskā pasta adresi, šī informācija ir publiska. Lūdzam lietot šis iespējas piesardzīgi.

Personas datu viengabalainība un saglabāšana

Apple atvieglo Jums iespēju uzglabāt precīzus, pilnīgus un aktuālus personas datus. Mēs saglabāsim Jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu šajā Privātuma regulējumā minētos mērķis, ja vien likumdošanā nav noteikts vai atļauts ilgāks datu uzglabāšanas laiks.

Piekļuve personas datiem

Jūs varat palīdzēt nodrošināt, lai Jūsu kontaktinformācija un izvēlnes būtu precīzas, pilnīgas un aktuālas, pierakstoties savā kontā https://appleid.apple.com/. Attiecībā uz citiem personas datiem, mēs vislabākajā ticībā pūlamies nodrošināt Jums piekļuvi, lai Jūs varētu pieprasīt datu labošanu, ja tie ir neprecīzi, vai datu dzēšanu, ja Apple nav nepieciešams tos saglabāt saskaņā ar likumu vai likumīgiem komercdarbības mērķiem. Mēs varam atteikties apstrādāt pieprasījumus, ja tie nepamatoti atkārtojas, nepieciešamas nesamērīga tehniska piepūle, apdraud citu personu privātumu, ir ārkārtīgi nepraktiski vai tādus, kuru piekļuvi nenosaka vietējā likumdošana. Piekļuves, labošanas vai dzēšanas pieprasījumus var sūtīt uz reģionālajām Privātuma elektroniskā pasta adresēm.

Bērni

Mēs apzināti neapkopojam personas datus par bērniem, kuri nav sasnieguši 13 gadu vecumu. Ja atklāsim, ka esam saņēmuši personas datus par bērnu, kurš nav sasniedzis 13 gadu vecumu, mēs rīkosimies, lai pēc iespējas ātrāk izdzēstu šos datus.

Atrašanās vietai atbilstoši pakalpojumi

Lai nodrošinātu atrašanās vietai atbilstošu pakalpojumus attiecībā uz Apple produktiem, Apple un mūsu partneri un licences ņēmēji var apkopot, lietot un izpaust precīzus atrašanās vietas datus, ieskaitot Jūsu Apple datora vai ierīces reālā laika ģeogrāfisko atrašanās vietu. Šie atrašanās vietas dati tiek ievākti anonīmi, veidā, kas neļauj identificēt Jūs personīgi, un Apple un mūsu partneri un licences ņēmēji lieto tos, lai nodrošinātu un pilnveidotu no atrašanās vietas atkarīgus produktus un pakalpojumus. Piemēram, mēs varam sniegt ziņas par ģeogrāfisko atrašanās vietu lietojumprogrammas sniedzējiem, ja Jūs piesakāties uz to atrašanās vietas pakalpojumiem.

Dažiem Apple piedāvātajiem no atrašanās vietas atkarīgiem pakalpojumiem, piemēram, iespējai „Find My iPhone”, nepieciešami Jūsu personas dati, lai šī iespēja darbotos.

Trešo personu vietnes un pakalpojumi

Apple tīmekļa vietnes, produkti, lietojumprogrammas un pakalpojumi var saturēt saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, produktiem un pakalpojumiem. Mūsu produkti un pakalpojumi tāpat var izmantot vai piedāvāt trešo personu produktus vai pakalpojumus, piemēram, trešās personas iPhone app. Trešo personu apkopoto informāciju, kas var saturēt atrašanās vietas datus vai kontaktinformāciju, regulē šo trešo personu privātuma kārtība.

Starptautiskie lietotāji

Jūs sniegtā informācija var tikt nodota vai atklāta juridiskajām personām visā pasaulē, kā aprakstīts šajā Privātuma regulējumā. Apple ievēro ASV Tirdzniecības departamenta noteikto „drošā patvēruma” regulējumu attiecībā uz Eiropas Ekonomiskās Zonas un Šveices organizāciju apkopoto personas datu apkopošanu, lietošanu un glabāšanu. Noskaidrojiet sīkāk par ASV Tirdzniecības departamenta Drošā patvēruma programmu.

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) dalībvalstī dzīvojošu fizisku personu personas datus koleģiāli pārvalda Apple Sales International Korkā, Īrijā, un Apple UK Limited Aksbridžā, Apvienotajā Karalistē. EEZ, lietojot iTunes, iegūtos personas datus pārvalda iTunes SARL Luksemburgā.

Mūsu saistības attiecībā uz Jūsu privātumu uzņēmuma mērogā

Lai pārliecinātos par Jūsu personas datu drošību, mēs iepazīstinām Apple darbiniekus ar savām privātuma un drošības vadlīnijām un nelokāmi īstenojam privātuma aizsardzības pasākumus uzņēmumā.

Jautājumi par privātumu

Ja Jums rodas kādi jautājumi vai neskaidrības saistībā ar Apple Privātuma regulējumu vai datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot Jūsu vietējam Apple datu pārzinim uz attiecīgo, turpmāk norādīto reģionālo elektroniskā pasta adresi.

Valsts vai reģions – Kontaktinformācija

Amerikas Savienotās Valstis https://www.apple.com/privacy/contact/

Kanāda https://www.apple.com/privacy/contact/

Latīņamerika https://www.apple.com/privacy/contact/

Eiropa https://www.apple.com/privacy/contact/

Japāna https://www.apple.com/privacy/contact/

Austrālija https://www.apple.com/privacy/contact/

Āzija/Klusā okeāna valstis https://www.apple.com/privacy/contact/

Apple ir tiesīgs periodiski aktualizēt savu privātuma regulējumu. Būtisku izmaiņu gadījumā, mūsu tīmekļa vietnē tiks izvietots attiecīgs paziņojums līdz ar jauno Privātuma regulējumu.

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, Kalifornija, ASV 95014

Jaunākās izmaiņas veiktas 2011. gada 12. oktobrī