Apple plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu noteikumi

Šie noteikumi veido līgumu starp Jums un Apple (turpmāk — “Līgums”). Lūdzam rūpīgi izlasīt Līgumu.

A. IEPAZĪŠANĀS AR MŪSU PAKALPOJUMIEM

Šis Līgums ir piemērojams, Jums lietojot Apple pakalpojumus, tostarp, ja piemērojams, App Store, Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Music, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, Apple Podcast Subscriptions, Apple TV, Apple TV+, Apple TV Channels, Game Center un iTunes, ar kuru palīdzību Jūs varat nopirkt, saņemt, iegūt licenci, iznomāt vai abonēt saturu, Lietotnes (atbilstoši tālāk sniegtajai definīcijai (“Pakalpojumi”)) un citus lietotnē pieejamus pakalpojumus (“Saturs”). Saturs var tikt piedāvāts, izmantojot Apple vai trešās personas Pakalpojumus, un Jūs jebkurā gadījumā pasargā piemērojamais patērētāju likums. Mūsu Pakalpojumi ir pieejami Jums izmantošanai Jūsu dzīvesvietas valstī vai teritorijā (turpmāk — “Mītnes valsts”), kā arī visās pārējās ES dalībvalstīs, kurās īslaicīgi uzturaties. Izveidojot kontu Pakalpojumu izmantošanai konkrētā valstī vai teritorijā, Jūs norādāt to kā Mītnes valsti. Lai izmantotu mūsu Pakalpojumus, Jums ir vajadzīga savietojama aparatūra, programmatūra (jaunākā ieteicamā un reizēm nepieciešamā versija) un interneta pieslēgums (var būt piemērojama maksa). Šie faktori var ietekmēt mūsu Pakalpojumu veiktspēju.

B. MŪSU PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA

MAKSĀJUMI, NODOKĻI UN ATMAKSA

Mūsu Pakalpojumos Jūs varat iegādāties Saturu bez maksas vai par maksu, kas jebkurā gadījumā tiek dēvēts par “Darījumu”. Katrā Darījumā Jūs iegūstat licenci izmantot vienīgi Saturu. Katrs Darījums ir elektronisks līgums starp Jums un Apple un/vai Jums un mūsu Pakalpojumos Saturu nodrošinošo struktūru. Tomēr, ja Jūs esat Apple Distribution International Ltd. klients, Apple Distribution International Ltd. ir reģistrētais komersants attiecībā uz dažu veidu Saturu, ko Jūs iegādājaties Apple Books, Apple Podcasts vai App Store, kā tas ir norādīts produkta lapā un/vai attiecīgā Pakalpojuma iegādes laikā. Šajā gadījumā Jūs iegādājaties Saturu no Apple Distribution International Ltd., un šim Saturam licenci ir piešķīris Satura nodrošinātājs (piemēram, Lietotnes nodrošinātājs (atbilstoši tālāk sniegtajai definīcijai), grāmatas izdevējs utt.). Kad Jūs veiksiet pirmo Darījumu, mēs lūgsim Jūs izvēlēties, cik bieži mums vajadzētu lūgt Jūsu paroli nākamajiem Darījumiem. Ja atbilstošajai Apple aparatūrai darījumu nolūkā iespējosiet Touch ID, mēs lūgsim Jums autentificēt visus Darījumus ar Jūsu pirkstu nospiedumu, bet, ja Darījumu nolūkā iespējosiet Face ID, mēs lūgsim Jums autentificēt visus Darījumus, izmantojot sejas atpazīšanu. Jebkurā laikā pārvaldiet paroles iestatījumus, ievērojot šos norādījumus: https://support.apple.com/HT204030.

Apple iekasēs samaksu atbilstoši Jūsu izvēlētajam norēķinu veidam par visiem maksas Darījumiem, ieskaitot visus piemērojamos nodokļus. Ja pievienojāt to arī lietotnē Apple Wallet, Apple var iekasēt samaksu atbilstoši Jūsu izvēlētajam norēķinu veidam lietotnē Apple Wallet, izmantojot Apple Pay. Ar savu Apple ID Jūs varat saistīt vairākus norēķinu veidus, un Jūs piekrītat, ka Apple var saglabāt un iekasēt maksu par šiem norēķinu veidiem Darījumu veikšanai. Jūsu galvenais norēķinu veids tiek parādīts konta iestatījumu norēķinu lapas augšdaļā.

Ja kāda iemesla dēļ (piemēram, ja beidzies derīguma termiņš vai nepietiek līdzekļu kontā) nevaram iekasēt samaksu atbilstoši Jūsu galvenajam norēķinu veidam, Jūs pilnvarojat Apple iekasēt samaksu, izmantojot citus atbilstošus norēķinu veidus secībā no augšas uz leju, kā tie tiek parādīti Jūsu konta iestatījumu norēķinu lapā. Ja mēs nevaram iekasēt samaksu, Jūs paliekat atbildīgs par neiekasēto summu samaksāšanu; mēs, iespējams, centīsimies vēlreiz iekasēt samaksu vai lūgsim Jūs norādīt citu norēķinu veidu. Ja Jūs veiksiet Satura iepriekšēju pasūtīšanu, samaksa tiks iekasēta brīdī, kad Saturs tiks Jums piegādāts (ja vien Jūs to neatsauksiet, pirms Saturs kļūs pieejams). Atbilstoši vietējiem tiesību aktiem Apple var automātiski veikt izmaiņas norēķinu informācijā par Jūsu norēķinu veidiem, ja norēķinu tīkli vai Jūsu finanšu iestādes ir sniegušas šādu informāciju. Noteikumi saistībā ar veikala kredītiem un dāvanu kartēm/kodiem ir pieejami šeit: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/. Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā tiek iekasēta samaksa par Darījumiem, lūdzam apmeklēt http://support.apple.com/HT201359. Jūs piekrītat visus rēķinus saņemt elektroniskā formātā, kas var ietvert arī e-pastu. Satura cenas var jebkurā brīdī mainīties. Ja tehniskas problēmas liedz vai nepamatoti aizkavē Satura piegādi, Jūsu ekskluzīvais un vienīgais atlīdzinājums ir Satura atkārtota piegāde (ja iespējams) vai samaksātās summas atmaksa. Apple var periodiski apturēt vai atcelt norēķinu vai noraidīt atmaksas pieprasījumu, ja mēs konstatējam pierādījumus par krāpšanu, ļaunprātīgu, pretlikumīgu vai citu manipulatīvu rīcību, kas Apple dod tiesības uz atbilstošu pretprasību.

Atteikuma tiesības: ja Jūs izvēlaties atcelt pasūtījumu, Jūs to varat izdarīt 14 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, nenorādot iemeslu.

Lai atteiktu pasūtījumu, Jums ir jāinformē mūs par savu lēmumu. Lai nodrošinātu tūlītēju apstrādi, mēs iesakām Jums izmantot iespēju “Ziņot par problēmu” (Report a Problem), lai atsauktu visas pozīcijas, izņemot Complete My Season, ko var atcelt, sazinoties ar iTunes atbalsta daļu. Abonēšanas pakalpojumus var atcelt tikai pēc sākotnējās abonēšanas, nevis pēc katras automātiskas atjaunošanas. Jums tāpat ir tiesības informēt mūs, izmantojot tālāk pievienoto atsaukuma veidlapas paraugu vai iesniedzot jebkādu citu skaidri formulētu paziņojumu. Ja Jūs izmantosiet “Ziņot par problēmu” (Report a Problem), mēs Jums nekavējoties nosūtīsim Jūsu atteikuma saņemšanas apstiprinājumu.

Lai ievērotu atteikuma termiņus, Jums ir jānosūta paziņojums par atteikumu ne vēlāk kā 14 dienas pirms termiņa beigām.

Atteikuma sekas: mēs atlīdzināsim Jums maksu ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kurā mēs saņemam Jūsu paziņojumu par atteikumu. Mēs izmantosim to pašu norēķinu veidu, ko Jūs izmantojāt Darījumā, un Jums neradīsies nekādi izdevumi par šādu atlīdzinājumu.

Atteikuma tiesību izņēmums: Jūs nevarat atteikt pasūtījumu par Satura piegādi, ja piegāde pēc Jūsu pieprasījuma ir sākusies, Jums atzīstot, ka līdz ar to Jūs zaudējat atteikuma tiesības.

Atsaukuma veidlapas paraugs:

- Kam: Apple Distribution International Ltd., iTunes Store Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Korka, Īrijas Republika, rightofwithdrawal@apple.com:

- Ar šo es paziņoju, ka atkāpjos no līguma attiecībā uz tālāk norādīto.

[IERAKSTĪT PASŪTĪJUMA ID, POZĪCIJU, MĀKSLINIEKU UN VEIDU]

- Pasūtīts [IERAKSTĪT DATUMU] / saņemts [IERAKSTĪT DATUMU]

- Patērētāja vārds un uzvārds

- Patērētāja adrese

- Patērētāja e-pasta adrese

- Datums

KONTS

Lai izmantotu mūsu Pakalpojumus un piekļūtu Jūsu Saturam, var būt nepieciešams Apple ID. Apple ID ir konts, kuru Jūs izmantojat visā Apple ekosistēmā. Game Center izmantošanu regulē šis Līgums, turklāt ir nepieciešams Game Center konts. Jūsu konts ir vērtīgs, un Jūs esat atbildīgs par tā konfidencialitātes nodrošināšanu un drošību. Apple nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas rodas neatļautas Jūsu konta izmantošanas rezultātā. Lūdzam sazināties ar Apple, ja Jums ir aizdomas, ka Jūsu konts ir ticis atklāts.

Jums ir jābūt vismaz 13 gadu vecumam (vai līdzvērtīgā Jūsu Mītnes valstī spēkā esošajā minimālajā vecumā, kā tas ir noteikts Apple ID izveides procesā), lai izveidotu kontu un izmantotu mūsu Pakalpojumus. Personām, kuras nav sasniegušas minēto vecumu, Apple ID var izveidot vecāks vai likumīgais aizbildnis, izmantojot “Ģimenes koplietošana” (Family Sharing) iespēju, vai apstiprināta izglītības iestāde. Vecākam vai likumīgajam aizbildnim, kurš izveido kontu nepilngadīgajam, ir jāpārskata šis Līgums ar nepilngadīgo, lai pārliecinātos, ka abi to saprot.

Jūs varat pievienot, paziņot vai noņemt uz Jūsu Apple ID attiecināmo mantojuma kontaktpersonu, kā aprakstīts vietnē http://support.apple.com/HT212360. Mantojuma kontaktpersonas piekļuve Jūsu Apple ID ir ierobežota, kā aprakstīts vietnē http://support.apple.com/HT212361.

PRIVĀTUMS

Jums izmantojot mūsu Pakalpojumus, ir piemērojama Apple Privātuma politika, kas ir pieejama vietnē https://www.apple.com/legal/privacy/.

PAKALPOJUMU UN SATURA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Izmantojot Pakalpojumus un Saturu, Jums ir jāievēro šajā sadaļā ietvertie noteikumi (turpmāk — “Lietošanas noteikumi”). Jebkāda cita Pakalpojumu un Satura izmantošana ir būtisks šā Līguma pārkāpums. Apple var uzraudzīt, kā Jūs izmantojat Pakalpojumus un Saturu, lai pārliecinātos, ka Jūs ievērojat šos Lietošanas noteikumus.

Visi Pakalpojumi:

- Jūs varat izmantot Pakalpojumus un Saturu vienīgi personīgiem, nekomerciāliem mērķiem (izņemot sadaļā App Store Saturs tālāk noteikto, vai kā citādi norādījis Apple).

- Apple Pakalpojumu vai Satura nodrošinājums nav jebkādu komerciālu vai noieta veicināšanas izmantošanas tiesību nodošana Jums, un tas nenozīmē jebkādu autortiesību īpašnieku tiesību piešķīrumu vai atteikumu no tām.

- Jūs varat izmantot Saturu no līdz pat pieciem dažādiem Apple ID katrā ierīcē.

- Jebkuru Pakalpojumu Jūs varat vienlaikus izmantot ne vairāk kā 10 ierīcēs (taču ne vairāk kā 5 datoros), kurās pierakstījāties ar Apple ID, lai gan ierīču skaits, kurās varat vienlaikus straumēt vai lejupielādēt Saturu, var būt mazāks, kā tas ir norādīts attiecībā uz Apple Music un Apple TV saturu. Katrs dators ir arī jāautorizē, izmantojot to pašu Apple ID (lai uzzinātu vairāk par datoru autorizāciju, apmeklējiet vietni https://support.apple.com/HT201251). Ierīces var būt saistītas ar atšķirīgu Apple ID vienu reizi 90 dienās.

- Ir aizliegts manipulatīvi rīkoties ar atskaņošanas reižu skaitu, lejupielādēm, vērtējumiem vai atsauksmēm jebkādā veidā, piemēram, (i) izmantojot botu, skriptu vai automatizētu procesu vai (ii) nodrošinot vai apstiprinot jebkāda veida atlīdzinājumu vai prēmiju.

- Jūsu pienākums ir nepazaudēt, neiznīcināt vai nesabojāt Saturu, tiklīdz tas ir lejupielādēts. Mēs mudinām Jūs regulāri veidot Jūsu Satura dublējumkopijas.

- Jūs nedrīkstat ielauzties jebkādā drošības tehnoloģijā, kas ir ietverta Pakalpojumos vai Saturā, vai apiet šādu tehnoloģiju.

- Jūs varat piekļūt mūsu Pakalpojumiem, vienīgi izmantojot Apple programmatūru, un Jūs nedrīkstat modificēt šādu programmatūru vai izmantot tās modificētās versijas.

- Jūs varat skatīt katra Pakalpojuma produktu lapu vai Trešās puses lietotni App Store, lai noteiktu saderību.

- Video Saturam nepieciešams HDCP pieslēgums.

Audio un video Satura pārdošana un noma:

- Jūs varat izmantot Saturu bez Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) saprātīgā skaitā Jums piederošu vai Jūsu pārvaldītu savietojamu ierīču. Ar DRM aizsargāto Saturu var izmantot ne vairāk kā piecos datoros un jebkurā skaitā ierīču, kuras Jūs sinhronizējat no šiem datoriem.

- Nomātais Saturs ir skatāms vienlaikus vienā ierīcē, un tas ir jāatskaņo 30 dienu laikā un jāpabeidz 48 stundu laikā pēc atskaņošanas sākuma (apturēšana, iepauzēšana vai atsākšana no jauna nepagarina šo termiņu).

- Jūs varat ierakstīt diskā atskaņošanas audiosarakstu ar iegādāto mūziku, lai noklausītos to vēlāk (ne vairāk kā septiņas reizes); šis ierobežojums neattiecas uz Saturu bez DRM. Citu Saturu nevar ierakstīt diskā. Jūs varat izmantot disku, kurā Jūs esat ierakstījis Saturu, tādos pašos veidos, kā Jūs varat izmantot mazumtirdzniecības veikalā nopirktu disku, ievērojot vietējos autortiesību aktus.

- Iegādātais Saturs parasti paliek pieejams, lai Jūs to varētu lejupielādēt, atkārtoti lejupielādēt vai tam citādi piekļūt no Apple. Lai gan maz ticams, pēc iegādāšanās Saturs var tikt noņemts no Pakalpojumiem (piemēram, jo pakalpojumu nodrošinātājs to ir noņēmis) un var kļūt nepieejams turpmākai lejupielādei vai piekļuvei no Apple. Lai Saturu varētu baudīt arī turpmāk, mēs iesakām lejupielādēt visu iegādāto Saturu Jūsu ierīcē un dublēt to.

App Store Saturs:

- Jēdziens “Lietotnes” ietver lietotnes un App Clip jebkurai Apple platformai un/vai operētājsistēmai, tostarp jebkādus lietotnē pieejamus pirkumus, papaplašinājumus (piemēram, tastatūras), uzlīmes un abonementus, kas ir pieejami šajās lietotnēs vai App Clip.

- Fiziskās personas, kas rīkojas komersanta, valsts iestādes vai izglītības iestādes (turpmāk — “Organizācija”) vārdā, var lejupielādēt un sinhronizēt Lietotnes, kas nav Arcade Lietotnes,lai tās izmantotu: (i) viena fiziska persona vienā vai vairākās ierīcēs, kas pieder Organizācijai vai kuras tā pārvalda, vai (ii) vairākas fiziskas personas vienā kopīgā ierīcē, kas pieder Organizācijai vai kuru tā pārvalda. Skaidrības labad katrai ierīcei, kuru secīgi vai kopīgi lieto vairāki lietotāji, nepieciešama atsevišķa licence.

Apple Music:

- Apple Music individuālā dalība ļauj Jums straumēt vienlaikus vienā ierīcē; Ģimenes dalība (Family membership) ļauj Jums vai Jūsu Ģimenes locekļiem straumēt vienlaikus līdz pat sešās ierīcēs.

Apple Arcade:

- Apple Arcade Lietotnes var lejupielādēt vai atkārtoti lejupielādēt tikai ar derīgu Apple Arcade izmēģinājumversiju vai abonementu.

- Ja abonements beidzas, platformā Apple Arcade lejupielādētās Lietotnes vairs nebūs Jums pieejamas.

Apple TV Saturs:

- Vairumam kanālu vienlaikus varat straumēt video Saturu ne vairāk kā trīs ierīcēs.

- Uzziniet vairāk par Apple TV Satura lietošanas noteikumiem vietnē https://support.apple.com/HT210074.

LEJUPIELĀDES

Jums var būt ierobežots lejupielādējamā Satura apjoms, un dažu veidu lejupielādētā Satura derīgums var beigties pēc pirmās atskaņošanas vai paejot noteiktam laikam pēc lejupielādes. Noteikts Saturs var nebūt pieejams lejupielādei.

Jūs varat atkārtoti lejupielādēt iepriekš iegādāto Saturu (turpmāk — “Atkārtota lejupielāde”) Jūsu ierīcēs, kurās esat pierakstījies ar vienu un to pašu Apple ID (turpmāk — “Saistītās ierīces”). Satura veidus, kas Jūsu Mītnes valstī ir pieejami Atkārtotai lejupielādei, Jūs varat apskatīt vietnē https://support.apple.com/HT204632. Saturs var nebūt pieejams Atkārtotai lejupielādei, ja mūsu Pakalpojumos šo Saturu vairs nepiedāvā.

Saturs jebkurā laikā var tikt arī noņemts (piemēram, jo nodrošinātājs to noņēma), pēc kā to nevar lejupielādēt, atkārtoti lejupielādēt vai tam citādi piekļūt no Apple.

ABONEMENTI

Pakalpojumi un noteiktas Lietotnes var ļaut Jums nopirkt piekļuvi Saturam vai pakalpojumiem abonementa veidā (turpmāk — “Maksas abonementi”). Maksas abonementi automātiski pagarinās, līdz tiek atcelti Jūsu konta iestatījumu sadaļā “Abonementu pārvaldība” (Manage Subscriptions). Lai uzzinātu vairāk par abonementu atcelšanu, apmeklējiet vietni https://support.apple.com/HT202039. Jūs informēs, ja Maksas abonementa cena pieaugs, un nepieciešamības gadījumā būs nepieciešama Jūsu piekrišana turpināšanai. Samaksa no Jums tiks iekasēta ne agrāk kā 24 stundas pirms jaunākā Maksas abonementa perioda sākuma. Ja, izmantojot Jūsu norēķinu veidu, nevaram iekasēt maksu kāda iemesla dēļ (piemēram, tādēļ, ka beidzies derīguma termiņš vai kontā nepietiek līdzekļu) un Jūs neesat atcēlis Maksas abonementu, Jūs joprojām esat atbildīgs par neiekasētām summām; pēc tam, kad atjaunosiet informāciju par norēķinu veidu, mēs centīsimies iekasēt samaksu, izmantojot Jūsu norēķinu veidu. Sakarā ar to var mainīties Jūsu nākamā Maksas abonementa darbības perioda sākuma datums, kā arī datums, kurā Jums tiek izsniegts rēķins par katru periodu, kā norādīts Jūsu kvītī. Mēs paturam tiesības atcelt Jūsu Maksas abonementu, ja mēs nevaram veiksmīgi iekasēt samaksu, izmantojot Jūsu norēķinu veidu, lai atjaunotu abonementu. Noteiktiem Maksas abonementiem var būt piedāvāts bezmaksas izmēģinājums, pirms tiks iekasēta maksa, izmantojot Jūsu norēķinu veidu. Ja Jūs izlemjat atsaukt Maksas abonementa abonēšanu, pirms mēs sākam iekasēt samaksu atbilstoši Jūsu norēķinu veidam, atceliet abonementu vismaz 24 stundas pirms bezmaksas izmēģinājuma perioda beigām.

Ja sākat Maksas abonementa bezmaksas izmēģinājumu, ko Apple piedāvā kā Satura nodrošinātājs (turpmāk — “Apple maksas abonements”), un atceļat to pirms izmēģinājuma beigām, Jūs vairs nevarēsiet atkārtoti aktivizēt šo bezmaksas izmēģinājumu.

Apple maksas abonementu bezmaksas izmēģinājumi vai bezmaksas piedāvājumi, izņemot iCloud+, nav apvienojami ar citiem Apple One bezmaksas izmēģinājumiem vai piedāvājumiem. Ja izmantojat jebkāda Apple maksas abonementa bezmaksas izmēģinājumu vai bezmaksas piedāvājumu un abonējat Apple One, Jūsu bezmaksas izmēģinājums(-i) vai piedāvājums(-i) netiks apturēts(-i) — pat gadījumā, ja šim(-iem) Apple maksas abonementam(-iem) varat piekļūt, izmantojot Apple One abonementu. Jūs apzināties, ka Jūsu bezmaksas izmēģinājuma vai bezmaksas piedāvājuma izmantošanas termiņš var beigties, kamēr izmantojat Maksas abonementu no Apple One, un Apple neuzņemas pienākumu atjaunot, atmaksāt vai citādi atlīdzināt jebkādu šāda beigušās bezmaksas izmēģinājuma vai bezmaksas piedāvājuma daļu.

Beidzoties jebkāda Pakalpojuma vai Satura Maksas abonementam, Jūs zaudējat piekļuvi visām šī Pakalpojuma funkcijām vai Saturam, kura lietošanai ir nepieciešams Maksas abonements.

SATURA UN PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA

Šajā Līgumā ietvertie noteikumi attiecībā uz Jūsu Mītnes valstī nepieejamiem Pakalpojumiem, Satura veidiem, iespējām vai funkcijām Jums netiek piemēroti, ja vien un kolīdz šīs uzskaitītās lietas kļūst Jums pieejamas. Lai aplūkotu Jūsu Mītnes valstī Jums pieejamos Satura veidus, lūdzam ieiet Pakalpojumu sadaļā vai apmeklēt vietni https://support.apple.com/HT204411. Daži Pakalpojumi un Saturs, kas ir pieejami Jūsu mītnes valstī, var nebūt pieejami, ceļojot ārpus Mītnes valsts, izņemot, ja tas ir noteikts tiesību aktos.

TREŠĀS PERSONAS IERĪCES UN APRĪKOJUMS

Jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot Pakalpojumus vai noteiktas Pakalpojumu funkcijas, ja tām piekļūsiet ar Apple zīmolu nesaistītā ierīcē. Lūdzu, skatiet App Store savā trešās puses ierīcē, lai noteiktu, vai Pakalpojums ir atbalstīts. Turklāt, lai izmantotu dažus Pakalpojumus, Jums var būt nepieciešams vai Jums tiks norādīts vai ieteikts izmantot trešās personas aprīkojumu noteiktos apstākļos un/vai noteiktās darbībās; šāda veida lietošanu regulē attiecīgā aprīkojuma lietošanas noteikumi, un šāds aprīkojums ir jālieto, ievērojot piemērojamos ražotāja norādījumus. Izmantojot Pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka Apple var savā programmatūrā trešās personas aprīkojumā periodiski automātiski lejupielādēt un instalēt nelielus atjauninājumus.

KLIENTU ATBALSTS

Ja Jums ir jautājumi par mūsu Pakalpojumiem, tostarp, piemēram, par norēķinu veikšanu un abonementiem vai Jūsu Apple ID, lūdzu, apmeklējiet vietni https://getsupport.apple.com, kur Jūs varat sazināties ar mums pa tālruni, e-pastā vai čatā, kad izvēlējāties Jums atbilstošāko problēmu. Ja izvēlaties uzsākt čatu ar mums, Jums ir iespēja lejupielādēt sarunas norakstu, kas ietvers sarunas datumu un laiku.

Mēs nodrošināsim vispārēju atbalstu visiem Pakalpojumiem, izņemot App Store, uz ko attiecas sekojošais: Apple nodrošinās atbalstu visos jautājumos saistībā ar Darījumu, tostarp, bet neaprobežojoties ar, maksājumu, piegādi un atmaksu; ja rodas jautājumi saistībā ar Lietotnes saturu un funkcionalitāti, lūdzu, sazinieties ar Lietotnes nodrošinātāju (kā norādīts App Store Lietotnes produktu lapā).

C. JŪSU IESNIEGTAIS SATURS MŪSU PAKALPOJUMOS

Mūsu Pakalpojumi var atļaut Jums iesniegt vai publicēt materiālus, piemēram, komentārus, vērtējumus un atsauksmes, attēlus, video un aplādes (ieskaitot saistītos metadatus un mākslas darbus). Izmantojot šādas iespējas, Jums ir jāievēro tālāk norādītās Vadlīnijas attiecībā uz iesniegto saturu, kas laiku pa laikam var tikt atjauninātas, un ja uzzināsim par materiāliem, kas pārkāpj Vadlīnijas attiecībā uz iesniegto saturu, mēs tos noņemsim. Ja redzat Vadlīnijām attiecībā uz iesniegto saturu neatbilstošu saturu, lūdzam izmantot iespēju “Ziņot par bažām” (Report a Concern). Izņemot tiesību aktos noteikto, ar šo Jūs piešķirat Apple pasaules mēroga, bezmaksas, neekskluzīvu licenci lietot Jūsu iesniegtos materiālus Pakalpojumos, saistītajā tirgvedībā, un izmantot materiālus, kurus iesniedzat Apple iekšējiem mērķiem. Apple var pārraudzīt un izlemt dzēst vai rediģēt jebkādu iesniegto materiālu. Apple neuzrauga vai nepārbauda, vai Jūs izmantojāt Pakalpojumu vai patērējāt jebkādu Saturu pirms komentāra iesniegšanas, vērtēšanas vai recenzijas par Pakalpojumu vai Saturu.

Vadlīnijas attiecībā uz iesniegto saturu: Jūs nedrīkstat izmantot Pakalpojumus tālāk norādītajos nolūkos.

- Publicēt jebkādus materiālus, (i) kurus lietot Jums nav atļaujas, tiesību vai licences vai (ii) kuru lietošana pārkāpj jebkādas trešās personas tiesības;

- publicēt apšaubāmu, aizskarošu, nelikumīgu, maldinošu, neprecīzu vai kaitējošu saturu;

- publicēt citiem piederošu personīgu, privātu vai konfidenciālu informāciju;

- pieprasīt personīgu informāciju no nepilngadīgas personas;

- izlikties par vai maldināt attiecībā uz savu saistību ar citu personu vai organizāciju;

- publicēt vai pārsūtīt surogātpastu, tostarp, bet ne tikai, mēstules vai neatļautas reklāmas, noieta veicināšanas materiālus vai informatīvus paziņojumus;

- publicēt, pārveidot vai noņemt vērtējumu vai atsauksmi apmaiņā pret jebkāda veida atlīdzību vai prēmiju;

- publicēt negodīgus, aizvainojošus, kaitīgus, maldinošus vai ļaunprātīgus vērtējumus vai atsauksmes vai vērtējumus vai atsauksmes, kas nav saistītas ar Saturu, kuram tiek veidota atsauksme;

- plānot vai iesaistīties jebkādā nelikumīgā, krāpnieciskā vai manipulatīvā darbībā.

D. ĢIMENES KOPLIETOŠANA

Ģimenes organizētājam (turpmāk — “Organizētājs”) ir jābūt 18 gadus vecam (vai attiecīgajā pilngadības vecumā Jūsu Mītnes valstī) vai vecākam un jābūt jebkura Ģimenes locekļa, kurš nav sasniedzis 13 gadu vecumu (vai līdzvērtīgu minimālo vecumu Mītnes valstī, kā norādīts reģistrācijas procesā), vecākam vai likumīgajam aizbildnim. Lai piekļūtu visām Ģimenes koplietošanas iespējām, ir nepieciešamas Apple ierīces. Ģimenes koplietošana ļauj kopīgot piemērotos abonementus starp līdz sešiem Ģimenes locekļiem. Lai uzzinātu vairāk par Ģimenes koplietošanu, apmeklējiet vietni: https://support.apple.com/HT201060.

Pirkumu koplietošana: izmantojot Ģimenes pirkumu koplietošanas iespēju, atbilstīgo Saturu var koplietot ar līdz sešiem Ģimenes locekļiem. Organizētājs uzaicina citus Ģimenes locekļus piedalīties un piekrīt apmaksāt visus Ģimenes locekļu uzsāktos Darījumus. Organizētāja atbilstīgie norēķinu veidi tiek izmantoti, lai apmaksātu jebkādu Ģimenes locekļa uzsāktu Darījumu (izņemot gadījumus, kad Ģimenes locekļa kontā ir veikala kredīts, kas vienmēr tiek izmantots pirmais). Ģimenes locekļi rīkojas kā Organizētāja pārstāvji gadījumos, kad tiek izmantoti Organizētāja atbilstīgi norēķinu veidi. Organizētājs ar šo piekrīt, ka (1) samaksās par šādiem Darījumiem, (2) ka Ģimenes locekļu uzsāktie Darījumi ir atļauti un (3) ka par Darījumiem tiks iekasēta samaksa, izmantojot iepriekš B sadaļā norādītos atbilstīgos norēķinu veidus. Organizētāji ir atbildīgi par savas vienošanās par norēķinu veidu ievērošanu un uzņemas visus riskus saistībā ar Ģimenes locekļu kopīgo pieeju atbilstīgajiem norēķinu veidiem. Kvīts vai rēķins par jebkuru Ģimenes locekļa Darījumu tiek nosūtīts Ģimenes loceklim, kurš uzsāka Darījumu, un, ja norēķini veikti ar Organizētāja maksājumu metodi, arī Organizētājam.

“Lūgt pirkumu” (Ask to Buy): “Lūgt pirkumu” ir iespēja, kas ļauj Organizētājam apstiprināt Darījumus, kurus uzsāka Ģimenes loceklis, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu (vai līdzvērtīgu pilngadības vecumu Jūsu Mītnes valstī). Uz Ģimenes locekļu kopīgoto saturu vai ar satura kodiem iegūto saturu parasti neattiecas “Lūgt pirkumu”; uz satura kodiem, kas atvieglo piekļuvi abonementiem, attiecas “Lūgt pirkumu”. Organizētājam ir jābūt jebkura Ģimenes locekļa, kuram ir aktivizēta “Lūgt pirkumu” iespēja, vecākam vai likumīgajam aizbildnim. “Lūgt pirkumu” ir pēc noklusējuma iespējots visiem Ģimenes locekļiem, kuri nav sasnieguši 13 gadu vecumu (vai līdzvērtīgo minimālo vecumu viņu Mītnes valstī), un paliek iespējots, līdz to deaktivizē kāds no vecākiem vai aizbildnis. Ja “Lūgt pirkumu” tiek izslēgts, kad Ģimenes loceklim paliek 18 gadi, to vairs nevar ieslēgt. “Lūgt pirkumu” nav nepieciešams iespējot Pirkuma kopīgošanu.

Ģimenes locekļu izmaiņas: gadījumos, kad Ģimenes loceklis pamet Ģimeni vai tiek izslēgts no tās, pārējie Ģimenes locekļi vairs nevar piekļūt bijušā Ģimenes locekļa Saturam, tai skaitā Saturam, kas iegādāts, izmantojot Organizētāja norēķina veidu.

Noteikumi attiecībā uz Ģimenes koplietošanas iespēju: Jūs varat vienlaikus piederēt tikai pie vienas Ģimenes un varat pievienoties jebkurai Ģimenei ne biežāk kā divas reizes gadā. Jūs varat mainīt ar Ģimeni saistīto Apple ID ne biežāk kā vienu reizi 90 dienās. Visiem Ģimenes locekļiem ir jābūt no vienas Mītnes valsts. Ne viss Saturs, tostarp Lietotnē pieejamie pirkumi, abonementi un dažas iepriekš iegādātas Lietotnes, ir atbilstīgas Pirkumu koplietošanai. Apple TV+, Apple TV Channels, Apple One Family, Apple One Premier, Apple Music Family, Apple Arcade,Apple News+ un Apple Fitness+ abonementi tiek automātiski iespējoti Ģimenes koplietošanai. Katram atsevišķajam abonementam, kas tiek koplietots Ģimenē, var tikt piemēroti Satura lietošanas ierobežojumi.

E. SEZONAS ABONEMENTS UN DAUDZKĀRTĒJAIS ABONEMENTS

Abonements ļauj Jums iegādāties un saņemt televīzijas Saturu, kad tas kļūst pieejams. Sezonas abonements attiecas uz televīzijas Saturu, kuram ir ierobežots sēriju skaits sezonā; Daudzkārtējais abonements attiecas uz televīzijas Saturu, kas ir pieejams neierobežoti. Sezonas abonementa vai Daudzkārtējā abonementa pilnā samaksa tiek iekasēta Darījuma brīdī. Sezonas abonementa vai Daudzkārtējā abonementa Saturs ir pieejams lejupielādei līdz 90 dienām no brīža, kad pēdējā sērija ir kļuvusi pieejama. Ja Satura nodrošinātājs piegādā uzņēmumam Apple mazāk televīzijas seriāla sēriju nekā plānots brīdī, kad Jūs nopirkāt Sezonas abonementu, mēs ieskaitīsim Jūsu Apple ID kontā mazumtirdzniecības vērtību atbilstoši uzņēmumam Apple nepiegādāto sēriju skaitam.

F. PAPILDU APP STORE NOTEIKUMI (IZŅEMOT APPLE ARCADE LIETOTNES)

APP STORE SATURA LICENCE

Lietotņu licences Jums nodrošina Apple vai trešās personas izstrādātājs (turpmāk — “Lietotnes nodrošinātājs”). Apple darbojas kā Apple nodrošinātāju starpnieks App Store darbībā, un nav pārdošanas līguma vai lietotāja līguma starp Jums un Apple nodrošinātāju puse. Tomēr, ja Jūs esat Apple Distribution International Ltd. klients, reģistrētais komersants ir Apple Distribution International Ltd., kas nozīmē, ka Lietotnes licenci Jūs iegādājaties no Apple Distribution International Ltd., bet Lietotnes licenci ir piešķīris Lietotnes nodrošinātājs. Lietotne, kuras licenci piešķīra Apple, ir Apple lietotne (turpmāk — “Apple lietotne”); lietotne, kuras licenci piešķīra Lietotnes nodrošinātājs, ir trešās personas lietotne (turpmāk — “Trešās personas lietotne”). Jebkurai Jūsu iegādātajai Lietotnei ir piemērojams Licencētās lietotnes galalietotāja licences līgums (turpmāk — “Standarta GLLL”), kas norādīts tālāk, ja vien Apple vai Lietotnes nodrošinātājs nenodrošina atceļošu individuāli pielāgotu licences līgumu (turpmāk — “Pielāgotais GLLL”). Vienīgi Trešās personas lietotnes nodrošinātājs ir atbildīgs par tās saturu, garantijām un prasījumiem, kas Jums var būt saistībā ar Trešās personas lietotni, uz ko attiecas vietējie tiesību akti. Jūs atzīstat un piekrītat, ka Apple ir trešās personas labuma guvējs atbilstoši Standarta GLLL vai Pielāgotajam GLLL, kas ir piemērojams katrai Trešās personas lietotnei, un tāpēc tas var piemērot šādu līgumu. Noteiktas Lietotnes, piemēram, uzlīmes un iMessage lietotnes, var neparādīties ierīces pamata ekrānā, bet tām var piekļūt un tās var izmantot lietotņu sadaļā “Ziņas” (Messages).

LIETOTNĒ PIEEJAMIE PIRKUMI

Lietotnes var piedāvāt saturu, pakalpojumus vai funkcijas izmantošanai šādās Lietotnēs (turpmāk — “Lietotnē pieejamie pirkumi”). Lietotnē pieejamie pirkumi, kas tiek izmantoti Lietotnes lietošanas laikā (piemēram, virtuālie dārgakmeņi), nevar tikt pārsūtīti no vienas ierīces citā, un tos var lejupielādēt tikai vienu reizi. Papildu autentifikācijai, ko veicat cita Satura iegādei, Jums pirms Lietotnē pieejamo pirkumu veikšanas ir jāapstiprina konta autentiskums, ievadot paroli vai izmantojot Touch ID vai Face ID identifikāciju. Jūs varēsiet veikt papildu Lietotnē pieejamos pirkumus piecpadsmit minūtes, neapstiprinot no jauna konta autentiskumu, ja vien Jūs nebūsiet lūdzis mums prasīt paroli katram pirkumam vai nebūsiet iespējojis Touch ID vai Face ID identifikāciju. Jūs varat atslēgt iespēju veikt Lietotnē pieejamos pirkumus, ievērojot šos norādījumus: https://support.apple.com/HT201304.

LIETOTŅU KOMPLEKTI

Dažas Lietotnes var tikt pārdotas kopā kā komplekts (turpmāk — “Lietotņu komplekts”). Cena, kas tiek rādīta par Lietotņu komplektu, ir summa, kas tiek iekasēta, kad pērkat Lietotņu komplektu. Lietotņu komplekta cena var būt samazināta, ņemot vērā Lietotnes, ko esat jau nopircis vai ieguvis, taču var ietvert minimālo maksu Lietotņu komplekta iegādei.

MEKLĒŠANAS REZULTĀTI UN RANGI

Nosakot, kā kārtot Lietotnes meklēšanas rezultātos, galvenie parametri, kas tiek ņemti vērā, ir Lietotņu nodrošinātāju sniegtie metadati, tas, kā klienti ir mijiedarbojušies ar Lietotnēm un App Store, un lietotņu popularitāte App Store. Šie galvenie parametri nodrošina visatbilstošākos klienta meklēšanas vaicājumu rezultātus.

LICENCĒTĀS LIETOTNES GALALIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS

Lietotnes, kurām pieeja tiek nodrošināta ar App Store starpniecību, Jums tiek licencētas, nevis pārdotas. Jūsu licencei attiecībā uz katru Lietotni ir nepieciešams, lai Jūs iepriekš akceptētu šo Licencētās lietotnes galalietotāja licences līgumu (“Standarta GLLL”) vai individuāli pielāgotu licences līgumu starp Jums un Lietotņu nodrošinātāju (“Pielāgotais GLLL”), ja tāds tiek nodrošināts. Jūsu licenci attiecībā uz jebkuru Apple lietotni saskaņā ar šo Standarta GLLL vai Pielāgoto GLLL piešķir Apple, bet Jūsu licenci attiecībā uz jebkuru Trešās personas lietotni saskaņā ar šo Standarta GLLL vai Pielāgoto GLLL piešķir šīs Trešās personas lietotnes nodrošinātājs. Jebkura Lietotne, kurai ir piemērojams šis Standarta GLLL, šajos noteikumos tiek dēvēta par licencēto lietotni (turpmāk — “Licencētā lietotne”). Lietotnes nodrošinātājs vai atbilstoši piemērojamībai Apple (turpmāk — “Licences devējs”) patur visas tiesības uz Licencēto lietotni, kas nav skaidri piešķirtas Jums saskaņā ar šo Standarta GLLL.

a. Licences darbības joma: Licences devējs piešķir Jums nenododamu licenci izmantot Licencēto lietotni jebkuros Apple zīmola produktos, kas Jums pieder vai kurus Jūs pārvaldāt, un atbilstoši Lietošanas noteikumos atļautajam. Šī Standarta GLLL noteikumi būs piemērojami jebkuram saturam, materiāliem vai pakalpojumiem, kas ir pieejami vai nopirkti Licencētās lietotnes ietvaros, kā arī Licences devēja nodrošinātājiem atjauninājumiem, kas aizstāj vai papildina sākotnējo Licencēto lietotni, ja vien kopā ar šādu atjauninājumu netiek nodrošināts Pielāgotais GLLL. Izņemot Lietošanas noteikumos norādīto, Jūs nedrīkstat izplatīt vai nodrošināt pieeju Licencētajai lietotnei tīklā, kur to var izmantot vairākās ierīcēs vienlaicīgi. Jūs nedrīkstat nodot, izplatīt tālāk vai nodot apakšlicencē Licencēto lietotni, izņemot, ja vien tas ir skaidri atļauts šajā Līgumā, un, ja Jūs pārdodat Apple ierīci trešai personai, Jums pirms tam ir jāizdzēš Licencētā lietotne no Apple ierīces. Jūs nedrīkstat kopēt (izņemot atbilstoši šajā licencē un Lietošanas noteikumos atļautajam), veikt reverso inženieriju, disasemblēt, mēģināt iegūt pirmkodu, modificēt vai radīt atvasinātos darbus no Licencētās lietotnes, jebkādiem atjauninājumiem vai jebkuras tās daļas (izņemot vienīgi, ciktāl jebkādu iepriekšminēto ierobežojumu aizliedz piemērojamie tiesību akti vai ciktāl to var atļaut licences noteikumi, kas ir piemērojami jebkādu to atvērtā koda komponentu lietošanai, kas iekļauti Licencētajā lietotnē).

b. Piekrišana datu izmantošanai: Jūs piekrītat, ka Licences devējs var ievākt un izmantot tehniskos datus un saistītu informāciju, tostarp, bet ne tikai, tehnisko informāciju par Jūsu ierīci, sistēmu, lietojumprogrammatūru un perifērijas vienībām, kas tiek periodiski ievākta ar mērķi nodrošināt Jums programmatūras atjauninājumus, produktu atbalstu un citus pakalpojumus (ja tādi pieejami) saistībā ar Licencēto lietotni. Licences devējs var izmantot šo informāciju, kamēr tā neidentificē Jūs personīgi, ar nolūku uzlabot savus produktus vai sniegt Jums pakalpojumus vai tehnoloģijas.

c. Izbeigšana:šis Standarta GLLL ir spēkā līdz brīdim, kad to izbeidzat Jūs vai Licences devējs. Jūsu tiesības saskaņā ar šo Standarta GLLL automātiski izbeigsies, ja neievērosiet jebkurus no šiem noteikumiem.

d. Ārpakalpojumi: Licencētā lietotne var atļaut piekļuvi Licences devēja un/vai trešās personas pakalpojumiem un interneta vietnēm (turpmāk kopā vai atsevišķi — “Ārpakalpojumi”). Piekrītot izmantot Ārpakalpojumus, Jūs uzņematies visu risku. Licences devējs nav atbildīgs par jebkādu trešo personu Ārpakalpojumu satura vai precizitātes pārbaudīšanu vai novērtēšanu, kā arī Licences devējs nav atbildīgs par šādiem Trešo personu ārējiem pakalpojumiem. Jebkurā Licencētajā lietotnē vai Ārpakalpojumos uzrādītie dati, tostarp, bet ne tikai, finanšu, medicīniskā un atrašanās vietas informācija, ir domāti vienīgi vispārīgiem informatīviem nolūkiem, un Licences devējs vai tā pārstāvji nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz tiem. Jūs piekrītat neizmantot Ārpakalpojumus veidā, kas neatbilst šā Standarta GLLL noteikumiem vai pārkāpj Licences devēja vai jebkuras trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības. Jūs piekrītat neizmantot Ārpakalpojumus, lai aizskartu, ļaunprātīgi izmantotu vai apmelotu jebkuru fizisku vai juridisku personu vai izsekotu vai draudētu tai, un ka Licences devējs nav atbildīgs par jebkādu šādu izmantošanu. Ārpakalpojumi var nebūt pieejami visās valodās vai Jūsu Mītnes valstī, un tie var nebūt atbilstoši vai pieejami izmantošanai jebkurā konkrētā vietā. Ciktāl Jūs izvēlaties izmantot šādus Ārpakalpojumus, tikai Jūs esat atbildīgs ievērot jebkādus piemērojamos tiesību aktus. Licences devējs patur tiesības izmainīt, apturēt, dzēst, atspējot vai noteikt piekļuves aizliegumus vai ierobežojumus jebkuriem Ārpakalpojumiem jebkurā laikā, nepaziņojot Jums un neuzņemoties pret Jums nekādu atbildību.

e. GARANTIJU ATRUNA: Licences devējs pielietos saprātīgu rūpību un prasmes attiecībā uz Licencētās lietotnes nodrošināšanu un jebkādiem Licencētās lietotnes sniegtiem vai nodrošinātiem Ārpakalpojumiem Jums. Atbilstoši vietējiem tiesību aktiem Jums var būt juridiska atbilstības garantija par iegādātajām Licenzētajām lietotnēm, kuru ilgums ir vismaz divi gadi, un lietotnēs veiktajiem abonementiem līguma nodrošinājuma perioda laikā. Licences devējs nesniedz nekādus citus solījumus vai garantijas attiecībā uz Ārpakalpojumiem un it īpaši negarantē, ka:

(i) Jūs varēsit lietot Ārpakalpojumus bez pārtraukumiem vai kļūdām;

(ii) Ārpakalpojumi būs pilnībā pasargāti no zudumiem, bojāšanas, uzlaušanas, vīrusiem, iejaukšanās, hakeru uzbrukumiem vai citiem drošības traucējumiem, un Licences devējs atsakās no jebkādas atbildības saistībā ar iepriekš minēto. Jūs pats esat atbildīgs par savas sistēmas dublēšanu, ieskaitot jebkādas Jūsu sistēmā uzglabātās Licencētās lietotnes dublēšanu.

f. Atbildības ierobežojumi

(i) Izņemot šā Līguma (ii) apakšpunktā paredzēto, Licences devējs, tā vadītāji, amatpersonas, darbinieki, saistītās personas, pārstāvji, apakšuzņēmēji, pilnvaras devēji vai licences devēji nekādā gadījumā neatbild ne par kādiem Licences devēja, tā darbinieku vai pārstāvju nodarītiem zaudējumiem vai kaitējumu, ja:

(1) nav pārkāpts tiesiskais rūpības pienākums, kuru pret Jums uzņēmies Licences devējs vai jebkurš tā darbinieks vai pārstāvis;

(2) tas nav saprātīgi paredzams jebkāda šāda pārkāpuma rezultāts;

(3) jebkādu zaudējuma vai kaitējuma pieaugumu izraisījis jebkura šā Gala lietotāja licences līguma (“Līgums”) noteikuma pārkāpums no Jūsu puses;

(4) to izraisa Licences devēja lēmums brīdināt Jūs, apturēt vai pārtraukt Jūsu piekļuvi Ārpakalpojumiem vai veikt jebkādas citas darbības izmeklēšanas laikā saistībā ar aizdomām par pārkāpumu vai pēc Licences devēja slēdziena, ka noticis šā Līguma pārkāpums;

(5) tas saistīts ar ienākumu, komercdarbības vai peļņas zudumu vai jebkādu datu zudumu vai bojājumu saistībā ar Licencētās lietotnes lietošanu no Jūsu puses.

(ii) Nekas šajā Līgumā neatceļ vai neierobežo Licences devēja atbildību par krāpšanu, rupju nolaidību, apzinātu pārkāpumu vai tā nolaidības rezultātā izraisītu nāvi vai miesas bojājumiem.

g. Jūs nedrīkstat izmantot vai citādi eksportēt vai reeksportēt Licencēto lietotni, izņemot atbilstoši Amerikas Savienoto Valstu tiesību aktos un tās jurisdikcijas tiesību aktos, kurā Licencētā lietotne tika iegūta, atļautajam. Jo īpaši, bet ne tikai, Licencēto lietotni nedrīkst eksportēt vai reeksportēt (a) uz valstīm, kurām ASV ir noteikušas embargo, vai (b) jebkurai personai, kura iekļauta ASV Finanšu departamenta Īpaši apzīmēto personu sarakstā vai ASV Tirdzniecības departamenta Nevēlamo fizisko vai juridisko personu sarakstā. Lietojot Licencēto lietotni, Jūs apstiprināt un garantējat, ka neatrodaties nevienā no šādām valstīm vai neesat iekļauts nevienā no šiem sarakstiem. Jūs tāpat piekrītat, ka nelietosiet šos produktus nekādiem Amerikas Savienoto Valstu likumdošanā aizliegtiem mērķiem, tostarp, bet ne tikai, kodolieroču, reaktīvo, ķīmisko vai bioloģisko ieroču izstrādē, projektēšanā, ražošanā vai radīšanā.

h. ASV valdības galalietotāji. Licencētā lietotne un saistītā dokumentācija ir “Komerciāli priekšmeti” ASV Federālā Administratīvā procesa likuma (FAPL) 48. sadaļas §2.101. apakšpunkta izpratnē, kas sastāv no “Komerciālās datoru programmatūras” un “Komerciālās datoru programmatūras dokumentācijas” attiecīgi FAPL 48. sadaļas §12.212. apakšpunkta vai §227.7202. apakšpunkta izpratnē. Saskaņā ar FAPL 48. sadaļas §12.212. apakšpunkta vai FAPL 48. sadaļas §227.7202-1.–227.7202-4. apakšpunkta noteikumiem, kā piemērojams, Komerciālā datoru programmatūra un Komerciālās datoru programmatūras dokumentācija tiek licencēta ASV valdības galalietotājiem (a) tikai Komerciālu priekšmetu veidā un (b) tikai ar tām tiesībām, kas piešķirtas visiem citiem galalietotājiem saskaņā ar šeit norādītajiem noteikumiem. Nepublicētās tiesības tiek paturētas saskaņā ar ASV autortiesību aktiem.

i. Izņemot tālāk sniegtajā rindkopā skaidri norādīto, šim Līgumam un attiecībām starp Jums un Apple ir piemērojami Kalifornijas štata tiesību akti, izņemot tā tiesību normas kolīziju principus. Jūs un Apple piekrītat pakļauties Kalifornijas štata Santaklāras apgabalā esošo tiesu personīgajai un ekskluzīvajai jurisdikcijai, lai izšķirtu jebkādu strīdu vai prasījumu, kas izriet no šā Līguma. Ja (a) Jūs neesat ASV pilsonis, (b) Jūsu pastāvīgā dzīvesvieta neatrodas ASV, (c) Jūs nepiekļūstat Pakalpojumam no ASV un (d) Jūs esat pilsonis kādā no tālākminētajām valstīm, ar šo Jūs piekrītat, ka jebkādam no šā Līguma izrietošam strīdam vai prasījumam ir piemērojami tālāk norādītie piemērojamie tiesību akti, neņemot vērā tiesību normu kolīziju principus, un ar šo Jūs neatsaucami pakļaujaties tā štata, provinces vai valsts, kas minēta tālāk un kuras tiesību akti ir piemērojami, neekskluzīvai jurisdikcijai.

Ja Jūs esat jebkuras Eiropas Savienības valsts vai Apvienotās Karalistes, Šveices, Norvēģijas vai Islandes rezidents, piemērojamie tiesību akti un platforma ir Jūsu pastāvīgās dzīvesvietas tiesību akti un tiesas.

Šim Līgumam nepārprotami nav piemērojami tie tiesību akti, kas pazīstami kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.

G. PAPILDU NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ SATURU, KAS IEGŪTS NO TREŠĀM PERSONĀM

Dažu veidu Saturu, kas ir pieejams Apple Books, App Store un Apple Podcasts (tostarp Apple Podcasts Subscriptions), Jūs iegādājaties nevis no Apple, bet no trešās personas nodrošinātāja, kas sniedz šo Saturu (kas parādās produkta lapā un/vai attiecīgā Satura ieguves procesā). Šajā gadījumā Apple rīkojas kā Satura nodrošinātāja starpnieks, nodrošinot Jums Saturu, un tāpēc Apple nestājas Darījumā starp Jums un Satura nodrošinātāju. Ja Jūs esat Apple Distribution International Ltd. klients, Apple Distribution International Ltd. ir reģistrētais komersants Saturam, ko Jūs iegādājaties, taču Satura licenci izdod Satura nodrošinātājs. Satura nodrošinātājs patur tiesības īstenot lietošanas noteikumus attiecībā uz šādu Saturu. Vienīgi Satura nodrošinātājs ir atbildīgs par šādu Saturu, jebkādām garantijām, ciktāl šādas garantijas nav noraidītas, un jebkādiem prasījumiem, kas Jums vai jebkurai citai personai var rasties attiecībā uz šādu Saturu.

H. PAPILDU NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ APPLE MUSIC

iCloud Music Library (Mūzikas bibliotēka) ir Apple Music iespēja, kas ļauj Jums piekļūt Jūsu saskaņotajām vai augšupielādētajām dziesmām, atskaņošanas sarakstiem un mūzikas video, kas iegādāti no Apple Music, iTunes Store vai cita avota (turpmāk — “iCloud Music Library Saturs”) Jūsu ierīcēs, kurās ir iespējots pakalpojums Apple Music. iCloud Music Library tiek ieslēgta automātiski, kad Jūs iestatāt dalību pakalpojumā Apple Music. iCloud Music Library ievāc informāciju par Jūsu iCloud Music Library Saturu. Šī informācija tiek saistīta ar Jūsu Apple ID un salīdzināta ar iCloud Music Library Saturu, kas tobrīd ir pieejams pakalpojumā Apple Music. iCloud Music Library Saturs, kam netika atrasta atbilstība, tiek augšupielādēts Apple iCloud Music Library serveros (Apple noteiktā formātā). Jūs varat augšupielādēt līdz 100 000 dziesmu. No iTunes Store iegādātas dziesmas netiek ieskaitītas šajā ierobežojumā. Dziesmas, kas neatbilst noteiktiem kritērijiem (piemēram, pārmērīgi lieli faili) vai nav atļautas Jūsu ierīcē, nav atbilstīgas lietošanai ar iCloud Music Library. Kad Jūs lietojat iCloud Music Library, Apple reģistrē tādu informāciju kā Jūsu atskaņotos, apturētos vai izlaistos ierakstus, Jūsu izmantotās ierīces un atskaņošanas laiku un ilgumu. Jūs piekrītat izmantot iCloud Music Library vienīgi likumīgi iegādātam Saturam. iCloud Music Library tiek nodrošināta “TĀDA, KĀ IR” un var saturēt kļūdas vai neprecizitātes. Jums vajadzētu veidot savu datu un informācijas dublējumkopijas, pirms izmantot iCloud Music Library. Ja Jūs neesat Apple Music dalībnieks, Jūs varat nopirkt iTunes Match abonementu, kas izmanto iCloud Music Library. Izbeidzoties Apple Music dalībai, Jūs zaudēsiet piekļuvi iCloud Music Library, tostarp iCloud Music Library Saturam, kas ir augšupielādēts iCloud Music Library serveros.

I. PAPILDU APPLE FITNESS+ NOTEIKUMI

Apple Fitness+ izmanto tikai izklaides un/vai informatīviem nolūkiem un neizmanto medicīnisku konsultāciju gūšanai. Vienmēr konsultējieties ar atbilstoši kvalificētu veselības aprūpes speciālistu par (a) jebkādas noteiktas darbības drošību un piemērotību vai (b) jebkādu konkrētu veselības stāvokli vai simptomiem.

J. SAKARU OPERATORA DALĪBA

Ja piemērojams, Jums var tikt piedāvāts iegādāties Pakalpojuma dalību no bezvadu sakaru operatora (turpmāk — “Sakaru operatora dalība”). Ja iegādājaties Sakaru operatora dalību, Jūsu sakaru operators ir reģistrētais komersants, kas nozīmē, ka Pakalpojuma licenci Jūs iegūstat no sakaru operatora, kas izrakstīs Jums rēķinus par Jūsu Pakalpojuma dalību, savukārt Pakalpojumu licencē un nodrošina Apple. Pirkšanas attiecības starp Jums un sakaru operatoru regulē sakaru operatora noteikumi, nevis šis Līgums, un visas domstarpības saistībā ar Sakaru operatora dalību ir jārisina ar sakaru operatoru, nevis Apple. Jūs, izmantojot Pakalpojumu ar Sakaru operatora dalību, piekrītat, ka sakaru operators drīkst kopīgot ar Apple informāciju par Jūsu kontu, kas izveidots sakaru operatora sistēmā, kā arī Jūsu tālruņa numuru un informāciju par Jūsu abonementu, savukārt Apple drīkst izmantot šo informāciju, lai noteiktu Jūsu Sakaru operatora dalības statusu.

K. DAŽĀDI NOTEIKUMI, KAS PIEMĒROJAMI VISIEM PAKALPOJUMIEM

APPLE DEFINĪCIJA

Atbilstoši Jūsu Mītnes valstij “Apple” nozīmē:

Apple Inc., kas atrodas One Apple Park Way, Kupertīno, Kalifornijā, lietotājiem Amerikas Savienotajās Valstīs, tostarp Puertoriko;

Apple Canada Inc., kas atrodas 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanādā, lietotājiem Kanādā;

Apple Services LATAM LLC, kas atrodas 1 Alhambra Plaza, Ste 700, Koralgeiblsā, Floridā, lietotājiem Meksikā, Centrālamerikā, Dienvidamerikā vai jebkurā Karību jūras valstī vai teritorijā (izņemot Puertoriko);

iTunes K.K., kas atrodas Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokija 106-6140, Tokijā, lietotājiem Japānā;

Apple Pty Limited, kas atrodas 3. stāvā, 20 Martin Place, Sidnejā NSW 2000, Austrālijā, lietotājiem Austrālijā vai Jaunzēlandē, tostarp jebkurā teritorijā vai saistītajās jurisdikcijās; un

Apple Distribution International Ltd., kas atrodas Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Korkā, Īrijas Republikā, visiem citiem lietotājiem.

LĪGUMA IZMAIŅAS

Apple patur tiesības grozīt šo Līgumu un pievienot jaunus vai papildu noteikumus, kas var būt nepieciešami, ja, piemēram, Apple pievieno jaunu pakalpojumu vai mainās piemērojamie tiesību akti. Jūs tiksiet informēts par šādiem grozījumiem un papildu noteikumiem, un pieņemšanas gadījumā tie stāsies spēkā nekavējoties un tiks iekļauti šajā Līgumā. Ja Jūs atteiksieties pieņemt šīs izmaiņas, Apple ir tiesīgs izbeigt Līgumu, un/vai Jūs nevarēsiet nākotnē veikt pirkumus saistībā ar visiem Pakalpojumiem vai Saturu, uz ko attiecas šis Līgums. Tas neietekmēs Saturu, kuru jau ieguvāt un lejupielādējāt.

TREŠO PERSONU MATERIĀLI

Apple neuzņemas saistības vai atbildību par trešo personu materiāliem, kas ir iekļauti vai saite uz kuriem ir ietverta Saturā vai Pakalpojumos.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Jūs piekrītat, ka Pakalpojumi, tostarp, bet ne tikai, Saturs, grafika, lietotāja interfeiss, audioklipi, videoklipi, redaktora saturs un skripti un programmatūra, kas izmantota Pakalpojumu īstenošanai, satur ar īpašumtiesībām aizsargātu informāciju un materiālus, kas pieder Apple, tā licences devējiem un/vai Satura nodrošinātājiem, un kuru aizsargā piemērojamie intelektuālā īpašuma tiesību un citu tiesību akti, tostarp, bet ne tikai, autortiesības. Jūs piekrītat, ka neizmantosiet šādu ar īpašumtiesībām aizsargātu informāciju vai materiālus jebkādā veidā, izņemot Pakalpojumu lietošanai personīgiem, nekomerciāliem mērķiem saskaņā ar šo Līgumu. Neviena Satura vai Pakalpojumu daļa nevar tikt nodota vai pavairota nekādā formā vai nekādiem līdzekļiem, izņemot šajā Līgumā nepārprotami atļautajiem. Jūs piekrītat nemodificēt, neiznomāt, neaizdot, nepārdot, nekopīgot vai neizplatīt Pakalpojumus vai Saturu jebkādā veidā, un Jūs nedrīkst izmantot Pakalpojumus nekādā veidā, kas nav nepārprotami atļauts.

Apple nosaukums, Apple logotips, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music, Apple TV, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, Apple Fitness+ un citas Apple preču zīmes, pakalpojumu zīmes, grafika un logotipi, kas izmantoti saistībā ar Pakalpojumiem, ir Apple preču zīmes un reģistrētās preču zīmes ASV un citās valstīs visā pasaulē. Jums netiek piešķirtas nekādas tiesības vai licence attiecībā uz jebkuru no iepriekšminētajām preču zīmēm.

AUTORTIESĪBAS

Ja nav norādīts citādi, Pakalpojumi un Saturs, ko nodrošina Apple, ir aizsargāti ar Apple Inc. un tā meitasuzņēmumu autortiesībām.

Ja Jūs uzskatāt, ka jebkurš ar Pakalpojumu starpniecību pieejams Saturs pārkāpj autortiesības, uz kurām Jūs pretendējat, lūdzam sazināties ar Apple tālāk norādītajās vietās:

– Trešo personu lietotnes: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

– Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/

– Apple TV+ un Apple Fitness+: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appletvplusnotices/

– Apple News: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applenewsnotices/

– Zvana signāli: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ringtonestorenotices/

– Visi pārējie Pakalpojumi (tostarp, bet ne tikai, iTunes Store, Apple Music, Apple Podcasts): https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

Šis ir ātrākais veids, kā mēs varam apstrādāt Jūsu paziņojumu par pārkāpumu. Lēnākais veids, kā sazināties ar mūsu izraudzīto aģentu un apstrādāt Jūsu paziņojumu, ir nosūtīt pareizu un pilnīgu paziņojumu par pārkāpumu uz tālāk norādīto pasta adresi.

Apple Inc.

Attn: Copyright Agent

One Apple Park Way

MS: 1IPL

Cupertino, CA 95014

Tālrunis: 408.996.1010

E-pasts: copyrightnotices@apple.com

Uzņēmums Apple ir pieņēmis politiku, lai attiecīgos apstākļos atspējotu un/vai pārtrauktu to lietotāju kontu darbību, par kuriem tiek atkārtoti konstatēts vai tiek atkārtoti apgalvots, ka tie pārkāpj citu personu autortiesības. Šādas politikas ieviešanas ietvaros Apple var pēc saviem ieskatiem apturēt, atspējot un/vai pārtraukt kontu darbību tiem lietotājiem, kuri atkārtoti ir identificēti iesaistīti pārkāpuma darbībās, vai citu saistītu iemeslu dēļ.

PAKALPOJUMU IZBEIGŠANA UN APTURĒŠANA

Ja Jūs neievērojat šā Līguma noteikumus, Apple var: (i) izbeigt šo Līgumu un/vai Jūsu Apple ID darbību, un Jūs vēl aizvien būsiet atbildīgs par visu no Jums, izmantojot Apple ID, pienākošo summu samaksu līdz izbeigšanas datumam, ieskaitot; un/vai (ii) pārtraukt Jūsu licenci attiecībā uz programmatūru; un/vai (iii) liegt Jums piekļuvi Pakalpojumiem.

Apple tāpat patur tiesības tehnisku vai ar ekspluatāciju saistītu iemeslu dēļ modificēt, apturēt vai pārtraukt Pakalpojumus (vai jebkādu to daļu vai Saturu) jebkurā brīdī, un Apple nebūs atbildīgs pret Jums vai jebkuru trešo personu, ja tā izmantos savas tiesības. Ciktāl iespējams, Apple brīdinās Jūs iepriekš par jebkādām Pakalpojumu modifikācijām, apturēšanu vai izbeigšanu. Pakalpojumu izbeigšana neietekmēs Saturu, kuru Jūs jau esat iegādājies un lejupielādējis. Tomēr Jums var nebūt iespējams autorizēt papildu datorus šāda Satura lietošanai. Ja Apple pārtrauc Pakalpojumu, kura abonementu Jūs jau apmaksājāt, Apple veiks atmaksu.

GARANTIJAS ATRUNA; ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

a. Apple nodrošinās Pakalpojumu ar saprātīgu rūpību un prasmi. Saskaņā ar vietējiem likumiem Jums var būt juridiska atbilstības garantija iegādātajam Saturam ar vismaz divu gadu ilgumu un Saturam, kuru abonējāt līgumā noteiktajā piegādes periodā. Apple nesniedz nekādus citus solījumus vai garantijas attiecībā uz Pakalpojumiem un jo īpaši negarantē, ka ārpus juridiskās garantijas:

(i) Jūs varēsiet izmantot Pakalpojumu bez pārtraukumiem vai kļūdām. Jūs piekrītat, ka laiku pa laikam Apple tehnisku vai ar ekspluatāciju saistītu iemeslu dēļ var noņemt Pakalpojumu uz nenoteiktu laiku vai anulēt Pakalpojumu jebkurā brīdī, un iespēju robežās informēs Jūs par to. Ja Apple pārtrauc Pakalpojumu, kura abonementu Jūs jau apmaksājāt, Apple veiks atmaksu. Ja Apple pārtrauc Pakalpojumu, kas nav abonements, tas neietekmēs Saturu, kuru Jūs jau ieguvāt un lejupielādējāt;

(ii) Pakalpojums būs pasargāts no zaudējumiem, bojājumiem, uzbrukumiem, vīrusiem, iejaukšanās, uzlaušanas vai citiem drošības traucējumiem, kuri uzskatāmi par Nepārvaramas varas apstākļiem, un Apple atsakās no jebkādas atbildības saistībā ar iepriekšminēto. Jūs esat atbildīgs par savas sistēmas, ieskaitot jebkura Pakalpojuma ietvaros nopirktā vai iegūtā Satura, dublēšanu.

b. JŪS PIEKRĪTAT, JA VIEN PIEMĒROJAMOS TIESĪBU AKTOS NAV NORĀDĪTS CITĀDI, KA APPLE NAV ATBILDĪGS TURPINĀT VEIDOT SATURU, KAS JUMS IR PIEEJAMS MŪSU PAKALPOJUMOS, UN APPLE NEBŪS ATBILDĪGS PRET JUMS, JA SATURS, TOSTARP IEGĀDĀTAIS SATURS, KĻŪST NEPIEEJAMS LEJUPIELĀDEI, ATKĀRTOTAI LEJUPIELĀDEI VAI STRAUMĒŠANAI.

c. Izņemot tālāk (e) apakšpunktā noteikto, vai gadījumā, ja Jūs izmantojat jebkādas likumā piemērojamās tiesības uz atmaksu vai atlīdzību, Apple, tā vadītāji, amatpersonas, darbinieki, saistītās personas, pārstāvji, apakšuzņēmēji vai licences devēji nav nekādā gadījumā atbildīgi par jebkādiem Apple, tā darbinieku vai pārstāvju nodarītiem zaudējumiem vai kaitējumiem, ja:

(i) nav pārkāpts tiesiskais rūpības pienākums, kuru pret Jums uzņēmies Apple vai jebkurš no tā darbiniekiem vai pārstāvjiem;

(ii) tas nav saprātīgi paredzams jebkāda šāda pārkāpuma rezultāts;

(iii) jebkādu zaudējumu vai kaitējumu pieaugumu izraisījis jebkura šā Līguma noteikuma pārkāpums no Jūsu puses;

(iv) to izraisījis Apple lēmums noņemt vai liegt piekļuvi jebkādai informācijai vai saturam, apturēt vai anulēt Jūsu piekļuvi Pakalpojumam, vai veikt jebkādu citu darbību iespējama pārkāpuma izmeklēšanas ietvaros, vai to izraisījis Apple atzinums, ka ir noticis šā Līguma pārkāpums; vai

(v) tas saistīts ar ienākumu, komercdarbības vai peļņas zudumu vai jebkādu datu zudumu vai bojājumu saistībā ar Pakalpojuma izmantošanu no Jūsu puses.

d. Apple pieliek saprātīgas pūles, lai aizsargātu Jūsu iesniegto informāciju saistībā ar Pakalpojumiem, ieskaitot no krāpnieciskas izmantošanas.

e. Nekas šajā Līgumā neatceļ vai neierobežo Apple atbildību par krāpšanu, rupju nolaidību, apzinātu pārkāpumu, nāvi vai miesas bojājumiem.

f. Ja Jūs pārkāpsiet šo Līgumu, Jūs būsiet atbildīgs Apple, tā vadītāju, amatpersonu, darbinieku, saistīto personu, pārstāvju, apakšuzņēmēju un licences devēju priekšā par jebkādiem no Jūsu pārkāpuma izrietošiem prasījumiem. Jūs būsiet arī atbildīgs par jebkādu Apple darbību iespējama šā Līguma pārkāpuma izmeklēšanas ietvaros vai darbību uz konstatējumu vai lēmuma pamata, ka šā Līguma pārkāpums ir noticis.

g.APPLE NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR DATU IZMAKSĀM, KAS JUMS VAR RASTIES SAISTĪBĀ AR TO, KA IZMANTOJAT PAKALPOJUMUS.

LIKUMĀ NOTEIKTIE IZŅĒMUMI ATTIECĪBĀ UZ VALSTS IESTĀDĒM

Ja Jūs esat kvalificēta valsts izglītības vai valdības iestāde un jebkura daļa no šā Līguma, piemēram, minot kā piemēru, visa vai daļa no zaudējumu atlīdzības sadaļas, attiecībā uz Jums nav piemērojama vai spēkā esoša saskaņā ar atbilstošajiem vietējiem, valsts, štata vai federālajiem tiesību aktiem, tad šī daļa uzskatāma par spēkā neesošu vai neīstenojamu, atbilstoši gadījumam, un tā vietā interpretējama tādā veidā, kas ir visvairāk atbilstošs piemērojamajiem reglamentējošajiem tiesību aktiem.

REGLAMENTĒJOŠIE TIESĪBU AKTI

Izņemot, ciktāl nepārprotami norādīts tālāk sniegtajā rindkopā, vai atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem, šim Līgumam un attiecībām starp Jums un Apple, un visiem Darījumiem saistībā ar Pakalpojumiem ir piemērojami Kalifornijas štata tiesību akti, izņemot tā tiesību normas kolīziju principi. Jūs un Apple piekrītat pakļauties Kalifornijas štata Santaklāras apgabalā esošo tiesu personīgai un ekskluzīvai jurisdikcijai, lai izšķirtu jebkādu strīdu vai prasījumu, kas izriet no šā Līguma. Ja (a) Jūs neesat ASV pilsonis, (b) Jūsu pastāvīgā dzīvesvieta neatrodas ASV, (c) Jūs nepiekļūstat Pakalpojumam no ASV un (d) Jūs esat pilsonis kādā no tālākminētajām valstīm, ar šo Jūs piekrītat, ka jebkuru no šā Līguma izrietošu strīdu vai prasījumu regulē tālāk norādītie piemērojamie tiesību akti, neņemot vērā tiesību normu kolīziju principus, un ar šo Jūs neatsaucami pakļaujaties štata, provinces vai valsts, kas minēta tālāk un kuras tiesību akti ir piemērojami, neekskluzīvai jurisdikcijai.

Ja Jūs esat jebkuras Eiropas Savienības valsts vai Apvienotās Karalistes, Šveices, Norvēģijas vai Islandes rezidents, piemērojamie tiesību akti un platforma ir Jūsu pastāvīgās dzīvesvietas tiesību akti un tiesas.

Šim Līgumam nepārprotami nav piemērojami tie tiesību akti, kas pazīstami kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem.

CITI NOTEIKUMI

Šis Līgums veido visu vienošanos starp Jums un Apple un reglamentē Pakalpojumu izmantošanu no Jūsu puses, aizstājot visas iepriekšējās vienošanās starp Jums un Apple saistībā ar to pašu priekšmetu. Uz Jums var attiekties arī papildu noteikumi, kas var būt piemērojami, Jums veicot Darījumus vai lietojot saistītos pakalpojumus, trešo personu saturu, trešo personu programmatūru vai papildu pakalpojumus, piemēram, Apjomīgu pirkumu programmu (Volume Purchase Program). Ja jebkura šā Līguma daļa tiek atzīta par spēkā neesošu vai neīstenojamu, šī daļa ir jāinterpretē tādā veidā, kas atbilst piemērojamajiem tiesību aktiem, lai pēc iespējas tuvāk atspoguļotu pušu sākotnējos nolūkus, un atlikušās daļas paliek pilnībā spēkā un īstenojamas. Ja Apple neizmanto jebkuru tiesību vai šā Līguma noteikumu, tas nenozīmē atteikšanos no šī vai jebkura cita noteikuma. Apple nebūs atbildīgs par jebkādu saistību neizpildi, kas radusies no tā neatkarīgu iemeslu dēļ.

Jūs piekrītat ievērot visus vietējos, štata, federālos un valsts tiesību aktus, nolikumus, rīkojumus un noteikumus, kas ir piemērojami, Jums lietojot Pakalpojumus. Pakalpojumu lietošanai no Jūsu puses var būt piemērojami arī citi tiesību akti. Zaudējumu risks attiecībā uz visiem elektroniski slēgtiem Darījumiem pāriet iegādātajām tā elektroniskās pārraides saņēmējam brīdī. Neviens Apple darbinieks vai pārstāvis nav pilnvarots grozīt šo Līgumu.

Apple var sniegt Jums paziņojumus saistībā ar Pakalpojumiem, nosūtot Jums e-pasta vēstuli uz Jūsu e-pasta adresi vai vēstuli pasta sūtījumā uz Jūsu pasta adresi, vai arī publicējot paziņojumu Pakalpojumos. Paziņojumi stājas spēkā nekavējoties. Apple tāpat var sazināties ar Jums pa e-pastu vai ar pašpiegādes paziņojumu starpniecību, lai nosūtītu papildu informāciju par Pakalpojumiem.

Alternatīvā strīdu risināšana. ES pārvalda brīvprātīgu Tiešsaistes strīdu risināšanas platformu, kas pieejama, izmantojot šo saiti: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Apple Distribution International Ltd. ir izvēlējusies tajā nepiedalīties. Ja Jums rodas problēma, sazinieties ar iTunes atbalsta daļu vietnē https://www.apple.com/support/itunes/contact/.

Ar šo Jūs piešķirat Apple tiesības veikt pasākumus, kurus Apple uzskata par pamatoti nepieciešamiem vai atbilstošiem, lai īstenotu un/vai pārbaudītu atbilstību jebkurai šā Līguma daļai. Jūs piekrītat, ka Apple ir tiesības, bez atbildības pret Jums, atklāt jebkurus datus un/vai informāciju tiesībsargājošajām iestādēm, valsts amatpersonām un/vai trešai personai, ko Apple uzskata par pamatoti nepieciešamu vai atbilstošu, lai īstenotu un/vai pārbaudītu atbilstību jebkurai šā Līguma daļai (tostarp, bet ne tikai, Apple tiesības sadarboties jebkāda tiesas procesa ietvaros saistībā ar to, kā Jūs izmantojat Pakalpojumus un/vai Saturu, un/vai saistībā ar trešo personu prasījumu, ka Jūsu Pakalpojumu un/vai Satura lietošana ir nelikumīga un/vai pārkāpj šādas trešās personas tiesības).

Jaunākās izmaiņas veiktas: 2022. gada 12. septembrī