Legal

ÐIỀU KHOẢN VÀ ÐIỀU KIỆN

A. CÁC ĐIỀU KHOẢN BÁN HÀNG
B. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA ITUNES STORE
C. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE CHO APPLE TV VÀ IBOOKS STORE
D. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ ÂM NHẠC CỦA APPLE

CÁC THỎA THUẬN PHÁP LÝ DƯỚI ĐÂY LÀ GIỮA QUÝ KHÁCH VÀ ITUNES SARL ("ITUNES") VÀ CHI PHỐI VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE CHO APPLE TV, IBOOKS STORE ("CÁC KHO") VÀ ÂM NHẠC CỦA APPLE. ĐỂ CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, NHẤP VÀO "ĐỒNG Ý". NẾU QUÝ KHÁCH KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, KHÔNG NHẤP VÀO "ĐỒNG Ý", VÀ KHÔNG SỬ DỤNG ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE HOẶC IBOOKS STORE. THỎA THUẬN NÀY ÁP DỤNG MÀ KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC LI-XĂNG PHẦN MỀM MÀ QUÝ KHÁCH CÓ THỂ ĐÃ KÝ KẾT, CHẲNG HẠN NHƯ CHO VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ITUNES.

ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN VỀ CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, XIN VUI LÒNG TRUY CẬP https://www.apple.com/support/.

A. CÁC ĐIỀU KHOẢN BÁN HÀNG

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN, THUẾ, VÀ HOÀN TIỀN

Các dịch vụ iTunes Store, Mac App Store, App Store và iBooks Store (các “Kho”) chấp nhận thẻ tín dụng của các ngân hàng tại Việt Nam hoặc Mã Nội dung là hình thức thanh toán. iTunes có thể có được sự chấp thuận trước cho một khoản tiền, tối đa là số tiền của đơn đặt hàng. Việc lập hóa đơn sẽ được thực hiện cùng với hoặc ngay sau giao dịch của quý khách. Nếu quý khách mua hàng thông qua 1-Click, đơn đặt hàng của quý khách có thể được cho phép và lập hóa đơn thành nhiều đợt trong một phiên mua hàng, cho nên nó có thể hiển thị như nhiều đơn đặt hàng trên bảng kê của quý khách. Khi thực hiện mua, thì các điểm (credits) để mua nội dung được sử dụng trước, sau đó số tiền thanh toán còn lại sẽ được khấu trừ từ thẻ tín dụng của quý khách.

Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ thanh toán cho tất cả các sản phẩm mà quý khách mua qua các Kho, và rằng iTunes có thể tính phí cho phương thức thanh toán của quý khách đối với bất cứ sản phẩm nào được mua và đối với bất cứ khoản bổ sung nào (bao gồm bất cứ khoản thuế và phí chậm thanh toán nào, nếu áp dụng) mà có thể được cộng dồn theo hoặc liên quan đến Tài khoản của quý khách. QUÝ KHÁCH CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC THANH TOÁN ĐÚNG HẠN TẤT CẢ CÁC KHOẢN PHÍ VÀ CUNG CẤP CHO ITUNES PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN HỢP LỆ ĐỂ THANH TOÁN CHO TẤT CẢ CÁC KHOẢN PHÍ. Tất cả các khoản phí sẽ được khấu trừ từ thẻ tín dụng mà quý khách chỉ định trong quá trình đăng ký. Nếu quý khách muốn chỉ định thẻ tín dụng khác hoặc nếu có sự thay đổi trong tình trạng tài khoản thẻ tín dụng của quý khách thì quý khách phải thay đổi thông tin trực tuyến của mình trong mục Thông tin Tài khoản của iTunes; điều này có thể tạm thời làm gián đoạn quyền truy cập của quý khách vào các Kho trong khi iTunes thực hiện xác minh thông tin thanh toán mới của quý khách.

Tổng giá tiền của quý khách sẽ bao gồm giá của sản phẩm cộng với bất cứ khoản thuế bán hàng được áp dụng nào; khoản thuế bán hàng đó được căn cứ trên địa chỉ người thanh toán trên hóa đơn và mức thuế suất bán hàng được áp dụng tại thời điểm quý khách tải xuống sản phẩm. Chúng tôi chỉ tính thuế tại các nước mà các mặt hàng kỹ thuật số bị tính thuế. Không một khách hàng nào được miễn thuế. Các khoản phí bổ sung, như phí giao dịch xuyên quốc gia và phí thẻ tín dụng có thể áp dụng.

Toàn bộ hoạt động mua hàng và thuê sản phẩm đều là cuối cùng.

Giá của các sản phẩm được cung cấp qua các Kho có thể thay đổi vào bất cứ lúc nào, và các Kho không cung cấp bảo hộ về giá hoặc hoàn tiền trong trường hợp giảm giá hoặc khuyến mại.

Nếu một sản phẩm bị hết hàng sau giao dịch nhưng trước khi tải xuống, thì biện pháp khắc phục duy nhất cho quý khách là được hoàn tiền. Nếu sự cố kỹ thuật gây cản trở hoặc trì hoãn một cách bất hợp lý việc cung cấp sản phẩm cho quý khách, thì biện pháp khắc phục hoàn toàn và duy nhất của quý khách là thay thế hoặc hoàn lại số tiền quý khách đã thanh toán, theo xác định của iTunes.

1-Click®

1-Click là nhãn dịch vụ đã đăng ký của Amazon.com, Inc., được sử dụng theo li-xăng. 1-Click là một tính năng tiện ích cho phép quý khách thực hiện mua hàng từ các Kho chỉ với một lần nhấp chuột hoặc từ thiết bị nhập khác. Khi truy cập các Kho từ máy tính của quý khách, việc mua hàng thông qua 1-Click có thể được kích hoạt thông qua hộp thoại xuất hiện khi quý khách nhấp chuột vào nút Mua. (Quý khách có thể cài đặt lại lựa chọn này vào bất cứ lúc nào bằng cách nhấp chuột vào Cảnh báo Cài đặt lại trong Thông tin Tài khoản của quý khách). Khi truy cập các Kho trên các sản phẩm mang nhãn hiệu Apple chạy iOS của quý khách như iPad, iPod touch, hoặc iPhone (“Thiết bị iOS”), 1-Click được kích hoạt cho mỗi giao dịch bằng cách nhấn vào nút hiển thị giá của sản phẩm, để hiện nút Mua. Khi 1-Click được kích hoạt, nhấp chuột hoặc nhấn nút Mua sẽ giúp bắt đầu tải xuống ngay tức thì và hoàn tất giao dịch của quý khách mà không phải thực hiện thêm bất cứ bước nào.

MÃ NỘI DUNG

Mã Nội dung không thể được chuyển đổi thành tiền mặt và không thể được trả lại để được hoàn lại tiền (trừ trường hợp theo quy định của pháp luật); trao đổi; bán lại; sử dụng để mua quà tặng; sử dụng để mua trên Apple Online Store; hoặc sử dụng tại các Apple Retail Store. Số dư không sử dụng đến không thể chuyển nhượng.

Mã Nội dung dự kiến được phân phối tại Việt Nam chỉ có thể được sử dụng qua các Kho tại Việt Nam.

iTunes không chịu trách nhiệm về các Mã Nội dung bị mất hoặc bị đánh cắp.

iTunes bảo lưu quyền đóng các tài khoản và yêu cầu các hình thức thanh toán thay thế nếu Mã Nội dung được sử dụng hoặc có được bằng cách gian lận trên các Kho.

ITUNES VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC BÊN NHẬN LI-XĂNG VÀ CÁC BÊN CẤP LI-XĂNG CỦA ITUNES KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, CHO DÙ RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, LIÊN QUAN ĐẾN MÃ NỘI DUNG, HOẶC ITUNES STORE, APP STORE, MAC APP STORE, HOẶC IBOOKS STORE, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở , BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH NÀO VỀ TÍNH PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI HOẶC SỰ THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TRONG TRƯỜNG HỢP MÃ NỘI DUNG KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT DÀNH CHO QUÝ KHÁCH, VÀ TOÀN BỘ NGHĨA VỤ CỦA CHÚNG TÔI SẼ LÀ THAY THẾ MÃ NỘI DUNG ĐÓ. CÁC HẠN CHẾ NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO QUÝ KHÁCH. MỘT SỐ QUỐC GIA NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NHẤT ĐỊNH. NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUÝ KHÁCH THÌ MỘT SỐ HOẶC TOÀN BỘ CÁC TUYÊN BỐ KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM, LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÊN ĐÂY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUÝ KHÁCH, VÀ QUÝ KHÁCH CŨNG CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG.

QUÀ TẶNG

Quà tặng được mua từ các Kho chỉ có thể được mua cho, và chỉ được đổi điểm lấy quà bởi các cá nhân tại Việt Nam. Người nhận quà tặng phải có phần cứng tương thích và các cài đặt dưới sự kiểm soát của phụ huynh để sử dụng một số quà tặng.

ĐẶT MUA TRƯỚC

Bằng cách đặt mua trước các sản phẩm, quý khách cho phép các Kho tự động tính tiền vào tài khoản của quý khách và tải xuống sản phẩm khi có sản phẩm. Quý khách có thể hủy đơn mua hàng trước của mình trước khi món hàng sẵn có để cung cấp.

CHIA SẺ TRONG GIA ĐÌNH - FAMILY SHARING

Chia sẻ trong Gia đình cho phép quý khách chia sẻ các sản phẩm iTunes, App Store, Mac App Store, và iBooks Store đủ điều kiện với tối đa sáu thành viên (bao gồm cả bản thân quý khách) trong một “Gia đình”. Nếu quý khách thiết lập hoặc tham gia vào một Gia đình, quý khách có thể xem các sản phẩm đủ điều kiện của các thành viên khác trong Gia đình và tải xuống các sản phẩm đó vào máy tính hoặc thiết bị tương thích của quý khách. Quý khách cũng có thể lựa chọn giấu các sản phẩm được mua để các thành viên khác trong Gia đình không thể xem hoặc tải xuống các sản phẩm đó từ quý khách. Quý khách có thể chia sẻ thông tin như các bức ảnh, các đoạn video thông qua app Ảnh, các sự kiện thông qua Lịch Gia đình - Family Calendar của quý khách, các nhắc nhở thông qua ứng dụng Nhắc nhở - Reminders, thông tin về địa điểm thông qua Tìm Bạn - Find My Friends, và địa điểm của thiết bị thông qua Tìm iPhone - Find My iPhone. Chia sẻ trong Gia đình chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Cần phải có các tài khoản iTunes và iCloud; phải có iOS 8 và/hoặc OS X Yosemite để khởi động và tham gia vào một Gia đình. Các giao dịch và tính năng nhất định có thể không tương thích với phần mềm phiên bản cũ và có thể yêu cầu cập nhật phần mềm. Nếu quý khách tham gia vào một Gia đình, các tính năng của Chia sẻ trong Gia đình sẽ được tự động kích hoạt trên máy tính và thiết bị tương thích của Quý khách.

“Người tổ chức” của một Gia đình có thể mời những thành viên khác tham gia vào Gia đình. Người tổ chức phải từ 18 tuổi trở lên và phải có phương thức thanh toán đủ điều kiện được đăng ký với iTunes. Nếu quý khách là Người tổ chức, quý khách tuyên bố rằng quý khách là phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của bất kỳ thành viên nào dưới 13 tuổi trong Gia đình. Phương thức thanh toán của Người tổ chức được sử dụng để thanh toán cho bất kỳ việc mua bán nào được thực hiện bởi thành viên Gia đình vượt quá bất kỳ khoản tín dụng kho - store credit nào trong tài khoản của thành viên Gia đình khởi xướng giao dịch nêu trên. Các thành viên Gia đình đóng vai trò đại diện cho Người tổ chức khi phương thức thanh toán của Người tổ chức được sử dụng. Các sản phẩm được liên kết với tài khoản của thành viên Gia đình đã khởi xướng giao dịch. BẰNG CÁCH MỜI CÁC THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH THAM GIA VÀO GIA ĐÌNH, NGƯỜI TỔ CHỨC ĐỒNG Ý RẰNG TẤT CẢ CÁC PHÍ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG MUA HÀNG ĐƯỢC KHỞI XƯỚNG BỞI CÁC THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH ĐỀU ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI VÀ THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TỔ CHỨC, NGAY CẢ KHI NGƯỜI TỔ CHỨC KHÔNG ĐƯỢC BIẾT VỀ BẤT KỲ GIAO DỊCH CỤ THỂ NÀO, NẾU THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH VƯỢT QUÁ THẨM QUYỀN ĐƯỢC NGƯỜI TỔ CHỨC CẤP CHO MÌNH, HOẶC NẾU NHIỀU THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH CÙNG TIẾN HÀNH MUA MỘT SẢN PHẨM. NGƯỜI TỔ CHỨC CHỊU TRÁCH NHIỆM CHẤP HÀNH BẤT KỲ THỎA THUẬN NÀO VỚI NHÀ CUNG CẤP PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CỦA MÌNH, VÀ ĐẢM NHẬN MỌI RỦI RO TRONG TRƯỜNG HỢP VIỆC CHIA SẺ TRUY CẬP VÀO PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NÊU TRÊN LÀM GIỚI HẠN BẤT KỲ BIỆN PHÁP BẢO VỆ NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI NHÀ CUNG CẤP PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN. Người tổ chức có thể thay đổi phương thức thanh toán được đăng ký bất kỳ lúc nào. Bản ghi về hoạt động mua hàng sẽ được gửi đến thành viên Gia đình khởi xướng giao dịch mua và Người tổ chức, ngay cả khi thành viên Gia đình ẩn giấu giao dịch mua; xin vui lòng sử dụng chức năng Báo cáo Lỗi - Report a Problem trên biên lai của quý khách nếu quý khách hoặc các thành viên Gia đình của quý khách không thừa nhận các khoản phí ghi trên biên lai hoặc bản sao kê phương thức thanh toán của quý khách.

Người tổ chức có thể sử dụng chức năng Hỏi để Mua - Ask to Buy để yêu cầu trẻ em dưới 18 tuổi phải xin sự cho phép từ Người tổ chức và/hoặc các thành viên trưởng thành khác được Người tổ chức chỉ định để tải xuống các sản phẩm miễn phí hoặc có trả tiền trước khi bắt đầu mua hoặc tải xuống. Các sản phẩm được tải xuống từ các thành viên Gia đình và các sản phẩm được mua thông qua mã đổi điểm - redemption codes thì không chịu sự chi phối của chức năng Hỏi để Mua. Nếu quý khách là Người tổ chức, quý khách tuyên bố rằng quý khách và/hoặc bất kỳ thành viên trưởng thành nào được quý khách chỉ định là phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của bất kỳ thành viên Gia đình nào mà chức năng Hỏi để Mua được kích hoạt đối với người đó. Chức năng Hỏi để Mua được tối ưu hóa cho iOS 8 và OS X Yosemite; các yêu cầu tải xuống hoặc mua sản phẩm từ phần mềm phiên bản cũ có thể đưa ra cho người dùng quy trình xin phép khác hoặc ngăn chặn hoàn toàn việc mua, và có thể yêu cầu cập nhật phần mềm. iTunes không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ sự chậm trễ trong việc cho phép hoặc từ chối Hỏi để Mua.

Người tổ chức có thể loại bỏ bất kỳ thành viên Gia đình nào ra khỏi Gia đình, mà điều này sẽ chấm dứt khả năng của thành viên Gia đình đó trong việc thực hiện bất kỳ hoạt động mua được cho phép nào bằng phương thức thanh toán của Người tổ chức, và trong việc xem cũng như chia sẻ các sản phẩm và thông tin của các thành viên khác trong Gia đình. Khi một thành viên Gia đình rời khỏi hoặc bị loại bỏ khỏi Gia đình, các thành viên Gia đình còn lại không thể xem hoặc tải xuống sản phẩm hoặc thông tin của thành viên Gia đình đã rời khỏi, hoặc truy cập các sản phẩm mà thành viên Gia đình rời khỏi đó đã tải xuống từ trước, bao gồm cả các hoạt động mua được thực hiện bằng phương thức thanh toán của Người tổ chức trong khi thành viên rời khỏi đó còn là một phần của Gia đình. Tương tự như vậy, nếu quý khách rời khỏi một Gia đình, quý khách không còn có thể xem hoặc tải xuống các sản phẩm hoặc thông tin của các thành viên khác trong Gia đình đó, và các sản phẩm mà quý khách đã tải xuống từ các thành viên khác trong Gia đình khi còn là một thành viên của Gia đình sẽ không còn khả năng truy cập được nữa. Nếu quý khách thực hiện Mua In-App từ một ứng dụng ban đầu được mua bởi một thành viên Gia đình đã rời khỏi hoặc được tải xuống từ một thành viên Gia đình và quý khách không còn thuộc về Gia đình đó, quý khách cần tự mình mua ứng dụng và phục hồi Mua In-App để được tái truy cập vào chúng; vui lòng xem xét các chính sách của công ty phát triển ứng dụng và mục “Mua In-App - In-App Purchases” được đính kèm theo Thỏa thuận này trước khi thực hiện Mua In-App. Vì các tài khoản cá nhân cho người dùng dưới 13 tuổi chỉ có thể được tạo như một phần của Chia sẻ trong Gia đình, nên việc xóa bỏ một tài khoản như vậy để loại bỏ ra khỏi Gia đình sẽ làm chấm dứt ID Apple của thành viên Gia đình nêu trên và khả năng truy cập vào bất kỳ dịch vụ Apple nào của người dùng đó đều yêu cầu phải có ID Apple hoặc bất kỳ nội dung nào đi kèm với ID Apple nêu trên.

Quý khách chỉ có thể thuộc về một Gia đình tại một thời điểm và chỉ được tham gia vào bất kỳ Gia đình nào không quá hai lần trong một năm. Quý khách có thể thay đổi tài khoản kho - store account mà quý khách liên kết với Gia đình không quá một lần trong mỗi 90 ngày. Tất cả các thành viên Gia đình phải sử dụng cùng một quốc gia hoặc khu vực iTunes Store. Đối với mỗi tài khoản chỉ được phép tải xuống các bản nhạc, bộ phim, TV show và sách từ Dịch vụ iTunes trên tối đa 10 thiết bị, chỉ có 5 trong số các thiết bị đó là máy tính; các app đủ điều kiện có thể được tải xuống bất kỳ thiết bị nào mà thành viên Gia đình sở hữu hoặc kiểm soát. Không phải tất cả các sản phẩm, bao gồm cả Mua In-App, nội dung không sẵn có để tải xuống lại, đăng ký mua và một số app đã được mua từ trước, đều đủ điều kiện cho Chia sẻ trong Gia đình. Apple bảo lưu quyền giải tán một Gia đình theo mục “Chấm dứt” của Thỏa thuận này.

RÀNG BUỘC HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ

Việc quý khách sử dụng các Kho bao gồm cả khả năng ký kết các thỏa thuận và/hoặc thực hiện các giao dịch bằng các phương tiện điện tử. QUÝ KHÁCH XÁC NHẬN RẰNG VIỆC ĐĂNG TẢI BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ CỦA QUÝ KHÁCH CẤU THÀNH NÊN THỎA THUẬN CỦA QUÝ KHÁCH VÀ Ý ĐỊNH CHỊU SỰ RÀNG BUỘC BỞI VÀ THANH TOÁN CHO CÁC THỎA THUẬN VÀ GIAO DỊCH ĐÓ. THỎA THUẬN CỦA QUÝ KHÁCH VÀ Ý ĐỊNH CHỊU SỰ RÀNG BUỘC BỞI VIỆC ĐĂNG TẢI BẰNG PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI MỌI GHI CHÉP LIÊN QUAN ĐẾN TẤT CẢ CÁC GIAO DỊCH MÀ QUÝ KHÁCH THAM GIA TRÊN TRANG ĐIỆN TỬ NÀY, BAO GỒM CẢ CÁC THÔNG BÁO HỦY, CÁC CHÍNH SÁCH, HỢP ĐỒNG VÀ ỨNG DỤNG. Để truy cập và giữ lại các bản ghi điện tử của quý khách, quý khách có thể phải có phần cứng và phần mềm nhất định, mà các phần cứng và phần mềm này hoàn toàn thuộc trách nhiệm của quý khách.

THIẾT BỊ KHÔNG PHẢI LÀ APPLE

Nếu quý khách đăng ký Tài khoản hoặc sử dụng Dịch vụ và/hoặc Kho được nêu trong Thỏa thuận này về thiết bị hoặc máy tính không mang thương hiệu Apple, quý khách chỉ có thể truy cập một số lượng hạn chế chức năng của Tài khoản hoặc Dịch vụ và/hoặc Kho. Là điều kiện để truy cập Tài khoản hoặc Dịch vụ và/hoặc Kho của quý khách trên thiết bị hoặc máy tính không mang thương hiệu Apple, quý khách phải đồng ý tất cả các điều khoản và điều kiện liên quan có trong Thỏa thuận này bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các yêu cầu sử dụng Tài khoản hoặc Dịch vụ và/hoặc Kho, giới hạn sử dụng, tính khả dụng, khước từ bảo đảm, các quy tắc về nội dung và hành vi của quý khách và chấm dứt hợp đồng. Các điều khoản có trong Thỏa thuận này liên quan đến các tính năng hoặc Dịch vụ không được cung cấp cho người dùng thiết bị hoặc máy tính không mang thương hiệu Apple sẽ không áp dụng với quý khách. Điều này bao gồm, ví dụ như, App Store. Nếu sau đó quý khách chọn truy cập Tài khoản hoặc Dịch vụ từ thiết bị hoặc máy tính mang thương hiệu Apple, quý khách đồng ý rằng tất cả các điều khoản và điều kiện nêu trong tài liệu này áp dụng cho việc sử dụng Tài khoản hoặc Dịch vụ đó của quý khách.

iTunes không chịu trách nhiệm về bất cứ lỗi in nào.

B. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA ITUNES STORE

THỎA THUẬN PHÁP LÝ NÀY GIỮA QUÝ KHÁCH VÀ ITUNES S.A.R.L. ("ITUNES") CHI PHỐI VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ ITUNES STORE (“DỊCH VỤ ITUNES”).

DỊCH VỤ ITUNES STORE

ITunes là nhà cung cấp Dịch vụ iTunes cho phép quý khách truy cập, mua hoặc thuê li-xăng đối với các nội dung số (các “Sản phẩm iTunes”) chỉ phục vụ mục đích sử dụng của người dùng cuối theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận này. iTunes không phải là nhà cung cấp ứng dụng iTunes hoặc iPad, iPod hoặc iPhone.

CÁC YÊU CẦU CHO VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ITUNES

Chỉ những cá nhân từ 13 tuổi trở lên mới có thể tạo tài khoản. Tài khoản cho những cá nhân dưới 13 tuổi có thể được tạo bởi phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp bằng Chia sẻ trong Gia đình hoặc bởi một tổ chức giáo dục đã được phê duyệt. Trẻ em dưới 18 tuổi cần xem xét Thỏa thuận này cùng với phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của mình để đảm bảo rằng trẻ và phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của họ đều hiểu về Thỏa thuận này.

Dịch vụ iTunes chỉ sẵn có cho quý khách tại Việt Nam. Quý khách đồng ý không sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Dịch vụ iTunes từ bên ngoài địa điểm này. iTunes có thể sử dụng các công nghệ để xác minh tính tuân thủ của quý khách.

Việc sử dụng Dịch vụ iTunes đòi hỏi phải có thiết bị tương thích, truy cập Internet, và phần mềm nhất định (có thể áp dụng phí); có thể yêu cầu cập nhật định kỳ; và có thể chịu ảnh hưởng bởi sự tác động của các nhân tố này. Truy cập Internet tốc độ cao được đặc biệt khuyến nghị cho việc sử dụng thông thường và cần phải có đối với video. Phiên bản mới nhất của phần mềm cần có được khuyến nghị để truy cập Dịch vụ iTunes và có thể cần thiết cho một số giao dịch hoặc tính năng nhất định và để tải xuống các Sản phẩm iTunes đã được mua trước từ Dịch vụ iTunes. Quý khách đồng ý rằng việc đáp ứng các yêu cầu này, mà có thể thay đổi trong từng thời điểm, đều thuộc trách nhiệm của quý khách. Dịch vụ iTunes không phải là một phần của bất cứ sản phẩm hoặc chào hàng nào khác, và việc mua hoặc có được bất kỳ sản phẩm nào khác không được xem như sự tuyên bố hay bảo đảm cho việc quý khách truy cập Dịch vụ iTunes.

TÀI KHOẢN CỦA QUÝ KHÁCH

Là người dùng được đăng ký của Dịch vụ iTunes, quý khách có thể lập một tài khoản ("Tài khoản"). Không tiết lộ thông tin Tài khoản của mình cho bất cứ người nào khác. Quý khách chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc duy trì tính bảo mật và an ninh đối với Tài khoản của quý khách, và đối với tất cả các hoạt động xảy ra tại và thông qua Tài khoản của quý khách, và quý khách đồng ý thông báo ngay lập tức cho iTunes về bất cứ vi phạm an ninh nào đối với Tài khoản của quý khách. iTunes không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng trái phép Tài khoản của quý khách.

Để mua và tải xuống các Sản phẩm iTunes từ Dịch vụ iTunes, quý khách phải nhập ID Apple và mật khẩu của quý khách hoặc sử dụng Touch ID để xác thực Tài khoản của quý khách cho các giao dịch. Khi quý khách đã xác thực Tài khoản của mình bằng ID Apple và mật khẩu của quý khách, quý khách không cần phải xác thực lại trong mười lăm phút sau đó trên máy tính hoặc thiết bị iOS của quý khách; quý khách có thể chọn cho phép máy tính và Apple TV của mình nhớ mật khẩu của quý khách và duy trì xác thực. Trong suốt thời gian này, quý khách có thể mua và tải xuống các Sản phẩm iTunes mà không phải nhập lại mật khẩu của quý khách. Quý khách có thể tắt chức năng thực hiện giao dịch cho Sản phẩm iTunes hoặc thay đổi cài đặt để yêu cầu mật khẩu cho mọi giao dịch bằng cách điều chỉnh cài đặt trên máy tính, Thiết bị iOS, hoặc Apple TV của quý khách. Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập http://support.apple.com/kb/HT1904http://support.apple.com/kb/HT4213.

Quý khách đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi quý khách đăng ký, và khi quý khách sử dụng Dịch vụ iTunes ("Dữ liệu Đăng ký iTunes"), và quý khách đồng ý cập nhật Dữ liệu Đăng ký iTunes của mình để Dữ liệu Đăng ký iTunes đó luôn chính xác và đầy đủ. Quý khách đồng ý rằng iTunes có thể lưu trữ và sử dụng Dữ liệu Đăng ký iTunes mà quý khách cung cấp để sử dụng trong việc duy trì và lập hóa đơn tính phí cho Tài khoản của quý khách.

TỰ ĐỘNG CUNG CẤP VÀ TẢI XUỐNG CÁC NỘI DUNG ÐÃ MUA TỪ TRƯỚC

Khi quý khách lần đầu tiên mua Sản phẩm iTunes nhạc, phim nhạc đã được mua (nghĩa là không phải thuê), TV show, video nhạc (gọi chung là “Nội dung Được phép của iTunes”), quý khách có thể lựa chọn tự động nhận (“tự động tải xuống”) bản sao các Nội dung Được phép của iTunes đó trên các Thiết bị iOS tương thích khác (trừ các Sản phẩm iTunes phim và TV show đã được mua) và các máy tính được cho phép cài đặt iTunes có phần mềm tương thích bằng cách liên kết các Thiết bị iOS và máy tính đó theo các quy tắc về liên kết dưới đây (trong mỗi trường hợp được gọi là “Thiết bị Liên kết’). Cho mỗi Thiết bị Liên kết, quý khách có thể chỉ rõ loại Nội dung Được phép của iTunes nào, nếu có, có thể được tự động tải xuống Thiết bị Liên kết đó. Trên Thiết bị Liên kết có khả năng nhận các thông báo đẩy – push notification (“Chức năng Đẩy thông báo”), bao gồm cả các Thiết bị iOS, Nội dung Được phép của iTunes sẽ được tự động tải xuống Thiết bị Liên kết đó khi Thiết bị Liên kết có kết nối Internet; trên Thiết bị Liên kết không bật Chức năng Đẩy thông báo, Nội dung Được phép của iTunes sẽ tự động xuất hiện trên danh sách chờ tải xuống và quý khách có thể tự mình bắt đầu việc tải xuống trong iTunes.

Như là một tiện ích dành cho quý khách, sau khi mua Nội dung Được phép của iTunes và Sản phẩm iTunes phim đã được mua (nghĩa là không phải thuê) (trong mỗi trường hợp được gọi là “Nội dung Được phép của iTunes”), quý khách có thể tải xuống một số nội dung nhất định trong số các Nội dung Được phép của iTunes đã có được từ trước trên bất kỳ Thiết bị Liên kết nào. Một số Nội dung Được phép của iTunes mà quý khách đã có được từ trước có thể không sẵn có để tải xuống về sau vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào, và iTunes không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với quý khách trong trường hợp như vậy. Vì có thể sau này quý khách không thể tải xuống một số Nội dung Được phép của iTunes nhất định đã có được từ trước, khi quý khách tải xuống một Nội dung Được phép của iTunes, quý khách có trách nhiệm không đánh mất, phá hỏng hoặc làm hư hại Nội dung Được phép của iTunes đó và quý khách có thể muốn sao lưu dự phòng Nội dung Được phép của iTunes đó.

Việc liên kết các Thiết bị Liên kết tuân theo các điều khoản sau:

(i) Quý khách có thể tự động tải xuống Nội dung Được phép của iTunes hoặc tải xuống Nội dung Ðược phép của iTunes đã có được từ trước từ một Tài khoản trên tối đa là 10 Thiết bị Liên kết, với điều kiện là trong đó không quá 5 máy tính được cho phép cài đặt iTunes.

(ii) Thiết bị Liên kết chỉ có thể được liên kết với một Tài khoản vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào.

(iii) Quý khách chỉ có thể chuyển Thiết bị Liên kết đến Tài khoản khác một lần trong mỗi 90 ngày.

(iv) Quý khách có thể tải xuống các nội dung miễn phí đã có được từ trước vào số lượng không hạn chế các thiết bị khi nội dung đó được miễn phí trên Dịch vụ iTunes, nhưng chỉ trên tối đa là 5 máy tính được cho phép cài đặt iTunes.

Apple TV không phải là “Thiết bị Liên kết”. Tuy nhiên, Sản phẩm iTunes phim đã được mua (nghĩa là không phải thuê) có thể được xem trên Apple TV tương thích, với điều kiện là quý khách chỉ có thể xem bất kỳ bộ phim nào như vậy trên số lượng có hạn các Apple TV tại cùng một thời điểm.

Một số Nội dung Được phép của iTunes có thể có dung lượng lớn, và có thể phải tính chi phí đáng kể cho việc tải dữ liệu Nội dung Được phép của iTunes đó thông qua kết nối dữ liệu.

ITUNES MATCH

iTunes Match cho phép quý khách truy cập từ xa các bài hát và video nhạc đã được khớp hoặc tải lên mà quý khách đã mua với Tài khoản của mình, cùng với các siêu dữ liệu (metadata), danh sách bài hát (playlist) có liên quan, và các thông tin khác về Thư viện iTunes của quý khách (“Nội dung iTunes Match”).

Quý khách có thể đăng ký sử dụng iTunes Match và trả phí hàng năm. Quý khách phải có thẻ tín dụng hợp lệ được đăng ký với iTunes để có thể đăng ký sử dụng. Đăng ký thuê bao của quý khách không được hoàn lại tiền (trừ trường hợp được quy định theo luật áp dụng) và sẽ tự động gia hạn thêm các kỳ thuê bao kéo dài một năm một cho đến khi quý khách hủy đăng ký. Tài khoản của quý khách bị tính phí trong vòng 24 giờ trước khi hết thời hạn đăng ký hiện tại. Quý khách có thể hủy tự động gia hạn bằng cách điều chỉnh cài đặt tài khoản iTunes Store trên máy tính của quý khách. Quý khách sẽ mất khả năng truy cập Nội dung iTunes Match của quý khách từ iTunes Match sau khi kết thúc thời hạn đăng ký của quý khách.

iTunes Match hoạt động với các thư viện bao gồm lên tới 100.000 bài hát mà (i) hiện chưa sẵn có trên Dịch vụ iTunes, hoặc (ii) chưa được mua từ Dịch vụ iTunes với Tài khoản của quý khách. Các bài hát không đáp ứng các tiêu chí nhất định hoặc không được cho phép cho máy tính của quý khách thì không đạt tiêu chuẩn cho iTunes Match.

Để cài đặt và sử dụng iTunes Match, thông tin về phương tiện trong thư viện iTunes của quý khách, ký hiệu nhận dạng hệ điều hành và phần cứng của quý khách, sẽ được thu thập và liên kết đến Tài khoản của quý khách trên máy chủ của iTunes. iTunes Match tự động quét các thư mục bài hát và chọn các thông tin khác mà có thể được sử dụng để nhận dạng các phương tiện trong thư viện iTunes của quý khách, ví dụ như tên của bài hát, nghệ sĩ trình bày và độ dài của bài hát. iTunes Match sử dụng thông tin này để khớp các bài hát với những bài hát đang sẵn có trên iTunes Store, và cung cấp cho quý khách các bài hát đã được khớp dưới định dạng sẵn có tại thời điểm đó trên iTunes Store. Nếu bài hát không được khớp thành công, bản sao bài hát của quý khách sẽ được tải lên iTunes với cùng định dạng hoặc định dạng được iTunes xác định. iTunes bảo lưu quyền giới hạn các loại hình nội dung được tải lên (ví dụ các tập tin có dung lượng lớn quá mức). Các bài hát được khớp hoặc tải lên và các siêu dữ liệu (metadata) có liên quan sẽ sẵn có để truy cập từ Thiết bị Liên kết đã được kích hoạt tính năng iTunes Match. Việc liên kết các Thiết bị Liên kết để có tính năng iTunes Match còn tùy thuộc vào các điều khoản giống như Tự động Cung cấp và Tải xuống các Nội dung đã Mua từ trước, và các bài hát được khớp hoặc tải lên cùng các thông tin liên quan được xem là “Nội dung Được phép của iTunes”. Quý khách cũng có thể truy cập Nội dung iTunes Match từ Apple TV tương thích, với điều kiện là hạn chế số lượng Apple TV truy cập tại cùng thời điểm.

Khi quý khách sử dụng iTunes Match, iTunes sẽ ghi lại thông tin chẳng hạn như các bài hát quý khách phát, dừng hoặc bỏ qua, thiết bị quý khách sử dụng và thời điểm và khoảng thời gian phát lại. Bằng cách sử dụng iTunes Match, quý khách đồng ý và chấp thuận việc iTunes và công ty con cũng như đại diện của iTunes truyền tải, thu thập, bảo quản, xử lý và sử dụng thông tin này, bao gồm cả thông tin sử dụng iTunes Match của quý khách, để báo cáo cho người cấp giấy phép và thanh toán tiền bản quyền, cung cấp và cải thiện các tính năng và dịch vụ của iTunes và các sản phẩm và dịch vụ khác của Apple và nhằm các mục đích khác được phép theo Chính sách về Quyền riêng tư của Apple, sẵn có tại đây: https://www.apple.com/legal/privacy/.

Quý khách thông qua đây chấp thuận sử dụng iTunes Match chỉ cho các nội dung có được một cách hợp pháp. Bất kỳ việc sử dụng nội dung trái phép nào đều là hành vi xâm phạm các quyền của những người khác và có thể khiến quý khách phải chịu các hình phạt dân sự và hình sự, bao gồm cả bồi thường thiệt hại bằng tiền có thể được áp dụng đối với các hành vi xâm phạm bản quyền.

iTunes Match được cung cấp trên cơ sở “THEO NGUYÊN TRẠNG” và có thể bao gồm các sai sót và những điểm chưa chính xác mà có thể gây ra lỗi, hư hỏng hoặc mất dữ liệu và/hoặc thông tin, bao gồm cả nhạc, danh sách bài hát (playlist), và các bài hát đã nghe (play history), trên máy tính hoặc thiết bị của quý khách và trên các thiết bị ngoại vi (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các máy chủ và các máy tính khác) được kết nối đến ứng dụng này. Quý khách cần sao lưu dự phòng toàn bộ dữ liệu và thông tin trên máy tính hoặc thiết bị của quý khách và bất kỳ thiết bị ngoại vi nào trước khi sử dụng iTunes Match. Quý khách xác nhận và đồng ý một cách rõ ràng rằng quý khách hoàn toàn chịu mọi rủi ro liên quan đến toàn bộ việc sử dụng iTunes Match. Trong chừng mực được pháp luật cho phép, iTunes không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc sử dụng iTunes Match của quý khách, bao gồm cả việc quý khách không thể truy cập nội dung đã được khớp hoặc tải lên.

QUYỀN RIÊNG TƯ

Dịch vụ iTunes tuân thủ theo Chính sách về Quyền riêng tư của Apple Inc. (“Apple”) tại địa chỉ https://www.apple.com/legal/privacy.

Khi quý khách lựa chọn sử dụng tính năng Genius, iTunes sẽ, trong từng thời điểm, tự động thu thập thông tin có thể được sử dụng để nhận dạng các phương tiện trong thư viện iTunes của quý khách trên bất kỳ thiết bị nào có bật tính năng Genius, như các bài hát đã nghe (play history) và danh sách bài hát (playlist) của quý khách. Bao gồm cả các phương tiện được mua hoặc có được thông qua iTunes và các phương tiện có được từ các nguồn khác. Các thông tin này được lưu trữ trên cơ sở ẩn danh và không được liên kết với tên hoặc Tài khoản của quý khách. Khi quý khách sử dụng tính năng Genius, iTunes sẽ sử dụng các thông tin này và các nội dung trong thư viện iTunes của quý khách, cũng như các thông tin khác, để đưa ra các gợi ý riêng dành cho quý khách.

Apple chỉ có thể sử dụng các thông tin này và kết hợp chúng với các thông tin tổng hợp từ các thư viện iTunes của những người dùng khác, những người mà cũng lựa chọn sử dụng tính năng này, dữ liệu về lịch sử mua từ iTunes Store của quý khách, dữ liệu tổng hợp về lịch sử mua của những người dùng iTunes Store khác, và các thông tin khác có được từ các bên thứ ba để:

• Tạo các danh sách bài hát (playlist) dành riêng cho quý khách từ thư viện iTunes của quý khách.

• Đưa ra cho quý khách những gợi ý về các phương tiện và các sản phẩm cũng như dịch vụ khác mà quý khách có thể muốn mua hoặc muốn có.

• Đưa ra gợi ý về các sản phẩm và dịch vụ cho những người dùng khác.

Vào mọi thời điểm, thông tin của quý khách sẽ được xử lý theo Chính sách về Quyền riêng tư của Apple.

Khi quý khách lựa chọn sử dụng tính năng Genius trong iTunes, quý khách có thể tạo ra các danh sách bài hát (playlist) Genius trên các thiết bị có tính năng Genius.

Nếu quý khách muốn chúng tôi không thu thập và sử dụng thông tin từ thư viện iTunes của quý khách theo cách thức này, quý khách không nên bật tính năng Genius. Quý khách có thể bỏ lựa chọn của mình bất cứ lúc nào bằng cách tắt tính năng Genius từ menu Store của iTunes trên máy tính của quý khách hoặc tắt tính năng Genius trong phần Cài đặt trên thiết bị của quý khách. Sau khi bỏ lựa chọn, iTunes sẽ không còn gửi thông tin về thư viện iTunes của quý khách cho iTunes nữa. Nếu quý khách lựa chọn chia sẻ thư viện của quý khách từ nhiều thiết bị khác nhau, quý khách cần tắt tính năng Genius từ mỗi thiết bị.

Bằng cách lựa chọn sử dụng tính năng Genius, quý khách chấp thuận với việc sử dụng thông tin của quý khách như mô tả trên đây và như mô tả trong Chính sách về Quyền riêng tư của Apple.

TÍNH SẴN CÓ CỦA NỘI DUNG

iTunes bảo lưu quyền thay đổi các tùy chọn về nội dung (bao gồm cả khả năng sử dụng các tính năng cụ thể) mà không cần thông báo trước.

SỬ DỤNG NỘI DUNG

Quý khách đồng ý rằng các Sản phẩm iTunes chỉ được cung cấp cho quý khách thông qua li-xăng. Quý khách hiểu rằng Dịch vụ iTunes và các Sản phẩm iTunes nhất định có chứa một khung quy định về bảo mật an ninh thông tin sử dụng công nghệ giúp bảo vệ các thông tin dạng số và giới hạn việc quý khách sử dụng các Sản phẩm iTunes tới các quy tắc sử dụng nhất định ("Khung An ninh") do iTunes và các bên cấp li-xăng của iTunes xác lập và rằng, cho dù các Sản phẩm iTunes có bị giới hạn bởi công nghệ bảo mật an ninh thông tin hay không, thì quý khách vẫn phải sử dụng các Sản phẩm iTunes theo các quy tắc sử dụng được áp dụng do iTunes và các bên cấp li-xăng của iTunes xác lập (các “Quy tắc Sử dụng”), và rằng bất cứ việc sử dụng nào khác đối với các Sản phẩm iTunes có thể cấu thành hành vi xâm phạm bản quyền. Bất cứ công nghệ bảo mật an ninh thông tin nào đều là phần không thể tách rời của các Sản phẩm iTunes. iTunes bảo lưu quyền sửa đổi các Quy tắc Sử dụng vào bất cứ lúc nào. Quý khách đồng ý không xâm phạm, phá vỡ, đảo mã, dịch ngược, đảo hợp ngữ hoặc bằng cách khác làm xáo trộn bất kỳ công nghệ bảo mật an ninh thông tin nào liên quan tới các Quy tắc Sử dụng nêu trên vì bất kỳ lý do gì, hoặc cố gắng hoặc hỗ trợ người khác làm như vậy. Các Quy tắc Sử dụng có thể được iTunes kiểm soát và giám sát cho mục đích tuân thủ, và iTunes bảo lưu quyền thi hành các Quy tắc Sử dụng mà không phải thông báo cho quý khách. Quý khách đồng ý không truy cập Dịch vụ iTunes bằng bất cứ phương tiện nào mà không phải thông qua phần mềm được iTunes cung cấp để truy cập Dịch vụ iTunes. Quý khách không được truy cập hoặc cố gắng truy cập Tài khoản mà quý khách không được phép truy cập. Quý khách đồng ý không sửa đổi phần mềm theo bất kỳ phương cách hoặc hình thức nào, hoặc sử dụng các phiên bản được sửa đổi của phần mềm, cho bất kỳ mục đích nào bao gồm cả việc có được quyền truy cập trái phép vào Dịch vụ iTunes. Các hành vi vi phạm an ninh mạng hoặc hệ thống có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự.

QUY TẮC SỬ DỤNG

(i) Quý khách chỉ được phép sử dụng các Sản phẩm iTunes cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.

(ii) Quý khách được phép sử dụng các Sản phẩm iTunes trên năm thiết bị được cho phép cài đặt iTunes tại bất kỳ thời điểm nào, ngoại trừ đối với các Nội dung Thuê (xem trong phần dưới đây).

(iii) Quý khách có thể lưu giữ các Sản phẩm iTunes từ tối đa năm Tài khoản khác nhau tại cùng một thời điểm trên các thiết bị tương thích, với điều kiện là mỗi iPhone có thể đồng bộ hóa các Sản phẩm iTunes nhạc chuông với chỉ một thiết bị được cho phép cài đặt iTunes duy nhất tại một thời điểm, và việc đồng bộ hóa một iPhone với một thiết bị được cho phép cài đặt iTunes khác sẽ khiến cho các Sản phẩm iTunes nhạc chuông được lưu giữ trên iPhone đó bị xóa.

(iv) Quý khách được phép ghi đĩa danh sách bài hát (playlist) dạng âm thanh tối đa là bảy lần.

(v) Quý khách không được ghi đĩa các Sản phẩm iTunes video hoặc các Sản phẩm iTunes nhạc chuông.

(vi) Các Sản phẩm iTunes Plus không bao gồm công nghệ bảo mật an ninh thông tin mà hạn chế việc quý khách sử dụng các sản phẩm đó, và các Quy tắc Sử dụng từ (ii) đến (v) không áp dụng đối với các Sản phẩm iTunes Plus. Quý khách có thể sao chép, lưu trữ và ghi đĩa Sản phẩm iTunes Plus khi cần thiết một cách hợp lý cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.

(vii) Quý khách có thể đồng bộ hóa một cách trực tiếp một bộ phim từ ít nhất một thiết bị được cho phép cài đặt iTunes đến các thiết bị có tính năng đồng bộ hóa trực tiếp, với điều kiện là bộ phim đó được liên kết với một Tài khoản trên thiết bị được cho phép cài đặt iTunes chính, trong trường hợp thiết bị được cho phép cài đặt iTunes chính là thiết bị được đồng bộ hóa lần đầu tiên với thiết bị nêu trên hoặc là thiết bị mà quý khách sau đó chỉ định là thiết bị sử dụng iTunes chính.

(viii) Cần có kết nối HDCP để xem các nội dung được truyền tải qua HDMI.

(ix) Nội dung Thuê

(a) Nội dung Thuê chỉ được xem trên một thiết bị tại một thời điểm. Quý khách phải kết nối với Dịch vụ iTunes khi di chuyển các nội dung thuê, và quý khách chỉ được làm như vậy giữa máy tính của quý khách và các thiết bị tương thích khác. Không được di chuyển nội dung được thuê bằng cách sử dụng Apple TV, iPad, iPhone 4 (hoặc các thế hệ sau này), hoặc iPod touch (thế hệ thứ 4 hoặc sau đó) của quý khách. Nếu quý khách di chuyển nội dung thuê đến thiết bị tương thích và sau đó sử dụng Dịch vụ iTunes để khôi phục thiết bị đó, hoặc lựa chọn Cài đặt (Settings) > Cài đặt lại (Reset) > Xóa (Erase) toàn bộ các nội dung và cài đặt trên thiết bị đó, thì nội dung thuê sẽ bị xóa vĩnh viễn.

(b) Khi quý khách mua nội dung thuê, quý khách phải tải xuống toàn bộ nội dung thuê này trong vòng ba mươi (30) ngày. Quý khách có ba mươi (30) ngày sau khi tải xuống nội dung thuê để bắt đầu xem. Khi quý khách bắt đầu xem, quý khách có bốn mươi tám (48) giờ để xem hết phim. Dừng, tạm ngừng hoặc khởi động lại một nội dung thuê không kéo dài thời gian dành cho việc xem.

Một số Sản phẩm iTunes, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở Nội dung Thuê, chỉ có thể được tải xuống một lần và không thể được thay thế nếu bị mất vì bất kỳ lý do nào. Quý khách chịu trách nhiệm giữ cho các Sản phẩm iTunes không bị mất mát, phá hỏng hoặc hư hại khi đã được tải xuống, và quý khách có thể muốn sao lưu dự phòng các Sản phẩm iTunes đó.

Việc cung cấp các Sản phẩm iTunes không chuyển giao cho quý khách bất kỳ quyền sử dụng mang tính chất thương mại hoặc khuyến mại nào đối với các Sản phẩm iTunes. Bất kỳ tính năng ghi đĩa hoặc trích xuất nào chỉ được cung cấp cho quý khách như một tiện ích và không cấu thành việc cấp, từ bỏ hoặc hạn chế khác đối với bất kỳ quyền nào của chủ sở hữu bản quyền đối với bất kỳ nội dung nào được bao hàm trong bất kỳ Sản phẩm iTunes nào.

Quý khách xác nhận rằng do một số khía cạnh của Dịch vụ iTunes, các Sản phẩm iTunes, và việc áp dụng các Quy tắc Sử dụng đòi hỏi sự tham gia liên lục của iTunes, cho nên trong trường hợp iTunes thay đổi bất kỳ phần nào của Dịch vụ iTunes hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ iTunes, mà iTunes có thể thực hiện theo tùy ý của mình, thì quý khách có thể sẽ không sử dụng được các Sản phẩm iTunes theo cùng một mức độ như thời điểm trước khi có sự thay đổi hoặc ngừng cung cấp đó, và rằng iTunes sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với quý khách trong trường hợp như vậy.

BẢO MẬT AN NINH NỘI DUNG

Quý khách đồng ý không xâm phạm, phá vỡ, đảo mã, dịch ngược, đảo hợp ngữ hoặc bằng cách khác làm xáo trộn bất kỳ nhân tố nào của Khung An ninh - hoặc cố gắng hoặc hỗ trợ người khác làm như vậy. Nhưng đối với bất kỳ quy định nào khác, quý khách được phép ghi các Sản phẩm iTunes dạng âm thanh vào đĩa CD, trong phạm vi giới hạn của các Quy tắc Sử dụng. Các Quy tắc Sử dụng có thể được iTunes kiểm soát và giám sát cho các mục đích tuân thủ, và iTunes bảo lưu quyền thực thi các Quy tắc Sử dụng mà không phải thông báo cho quý khách.

BẢO MẬT AN NINH DỊCH VỤ

Quý khách đồng ý không truy cập Dịch vụ iTunes bằng bất kỳ phương tiện nào khác mà không phải thông qua sử dụng phần mềm do Apple Inc. hoặc các công ty liên kết của Apple Inc. ("Apple") cung cấp để truy cập Dịch vụ iTunes. Quý khách đồng ý không sửa đổi phần mềm được Apple cung cấp để truy cập Dịch vụ iTunes dưới bất kỳ phương cách hoặc hình thức nào, hoặc sử dụng các phiên bản được sửa đổi của phần mềm cho bất kỳ mục đích nào bao gồm cả việc có được quyền truy cập trái phép vào Dịch vụ iTunes. Quý khách không được truy cập hoặc cố gắng truy cập Tài khoản mà quý khách không được phép truy cập. Các hành vi vi phạm an ninh mạng hoặc hệ thống có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự.

ITUNES PASS

Toàn bộ giá của iTunes Pass sẽ được tính khi mua. Quý khách phải kết nối với Dịch vụ iTunes và tải xuống bất kỳ nội dung Pass nào còn lại trong vòng 90 ngày sau khi nội dung Pass cuối cùng sẵn có để tải xuống (hoặc thời hạn khác có thể như được quy định trên trang mua), sau thời hạn quy định nội dung nêu trên có thể không còn sẵn có để tải xuống như một phần của giao dịch mua.

CÁC SẢN PHẨM ITUNES ÐỘ PHÂN GIẢI CAO (HD)

Các Sản phẩm iTunes HD chỉ có thể được xem trên các thiết bị có tính năng HD; tuy nhiên, các Sản phẩm iTunes HD được mua (không phải thuê) bao gồm cả phiên bản độ phân giải thông thường để sử dụng trên các thiết bị không có tính năng HD.

ĐĂNG TẢI LÊN DỊCH VỤ ITUNES

Dịch vụ iTunes có thể cung cấp các tính năng tương tác cho phép quý khách đăng tải các tài liệu (bao gồm cả các đường dẫn đến nội dung của bên thứ ba) lên các khu vực của Dịch vụ iTunes mà có thể truy cập và xem công khai. Quý khách đồng ý rằng việc quý khách sử dụng bất kỳ tính năng nào như vậy, bao gồm bất kỳ tài liệu nào mà quý khách đăng tải, sẽ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của quý khách, và không được xâm phạm hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào khác hay vi phạm bất cứ luật nào, và không được góp phần hoặc khuyến khích hành vi xâm phạm hoặc hành vi bất hợp pháp khác, hoặc theo cách khác không đứng đắn, gây phản cảm hoặc kém thẩm mỹ. Quý khách cũng đồng ý rằng quý khách đã có được tất cả các quyền và li-xăng cần thiết. Quý khách đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ liên quan đến việc quý khách đăng tải bất kỳ tài liệu nào lên Dịch vụ iTunes. Quý khách thông qua đây cấp cho iTunes li-xăng trên phạm vi toàn thế giới, không độc quyền, không chịu phí bản quyền để sử dụng các tài liệu nêu trên như là một phần của Dịch vụ iTunes hoặc liên quan đến các Sản phẩm iTunes, mà không chịu bất cứ khoản thanh toán hay nghĩa vụ nào đối với quý khách. iTunes bảo lưu quyền không đăng tải hoặc công bố bất cứ tài liệu nào, và gỡ bỏ hoặc biên tập bất cứ tài liệu nào, vào bất cứ lúc nào theo toàn quyền quyết định của iTunes mà không phải thông báo hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

iTunes có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát bất kỳ tài liệu nào được quý khách đăng tải hoặc theo cách khác có trên Dịch vụ iTunes, điều tra bất kỳ hành vi vi phạm rõ ràng hoặc được báo cáo nào đối với Thỏa Thuận này, và thực hiện bất cứ hành động nào mà iTunes theo toàn quyền quyết định của mình xét thấy thích hợp, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc chấm dứt như được quy định trong đây hoặc theo Chính sách về Bản quyền của Apple. (https://www.apple.com/legal/copyright.html)

TÀI LIỆU CỦA BÊN THỨ BA

Một số nội dung, Sản phẩm iTunes, và dịch vụ sẵn có thông qua Dịch vụ iTunes có thể bao gồm các tài liệu từ các bên thứ ba. iTunes có thể cung cấp các đường dẫn đến các trang web của bên thứ ba cho việc tiện sử dụng của quý khách. Quý khách đồng ý rằng iTunes không phải chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác và iTunes không bảo đảm và không chịu bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào về bất cứ tài liệu hoặc trang web của bên thứ ba nào, hoặc về bất kỳ tài liệu, sản phẩm, hoặc dịch vụ nào khác của các bên thứ ba. Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ không sử dụng bất kỳ các tài liệu của bên thứ ba nào theo phương cách mà có thể xâm phạm hoặc vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào khác, và rằng iTunes không chịu trách nhiệm theo bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ việc sử dụng nào như vậy của quý khách.

TÀI LIỆU PHẢN CẢM

Quý khách hiểu rằng trong khi sử dụng Dịch vụ iTunes, quý khách có thể sẽ gặp các tài liệu mà quý khách có thể cho rằng mang tính công kích, không đứng đắn hoặc gây phản cảm, và rằng các nội dung đó có thể hoặc có thể không được xác định là có nội dung mang tính khêu gợi. Tuy nhiên, quý khách đồng ý sử dụng Dịch vụ iTunes với rủi ro do quý khách hoàn toàn gánh chịu và iTunes không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với quý khách về các tài liệu mà quý khách có thể thấy có tính công kích, không đứng đắn hoặc gây phản cảm. Các loại hình và mô tả Sản phẩm iTunes được cung cấp cho mục đích tiện sử dụng của quý khách, và quý khách đồng ý rằng iTunes không phải bảo đảm về tính chính xác của các thông tin này.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN

Để tránh căng thẳng cho cơ, khớp, hoặc mắt trong khi quý khách sử dụng các sản phẩm được cung cấp thông qua Dịch vụ iTunes, quý khách cần thường xuyên nghỉ giải lao, và nghỉ lâu hơn nếu quý khách thấy đau, mệt mỏi hoặc khó chịu. Một tỷ lệ rất nhỏ người chơi có thể bị tai biến hoặc ngất khi tiếp xúc với ánh sáng hoặc kiểu đèn nháy, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong khi chơi trò chơi video hoặc xem video. Các triệu chứng có thể bao gồm chóng mặt, buồn nôn, không làm chủ được cử động, mất ý thức, thay đổi thị lực, ù tai, tê người hoặc triệu chứng khó chịu khác. Quý khách cần hỏi ý kiến của bác sỹ trước khi sử dụng các sản phẩm được cung cấp thông qua Dịch vụ iTunes, nếu quý khách đã từng có các triệu chứng nêu trên hoặc các triệu chứng khác tương tự, và phải ngay lập tức ngừng sử dụng các sản phẩm đó và gặp bác sỹ nếu các triệu chứng này xảy ra trong khi quý khách sử dụng các sản phẩm đó. Phụ huynh cần giám sát việc trẻ em sử dụng các sản phẩm được cung cấp thông qua Dịch vụ iTunes để có thể phát hiện các triệu chứng.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Quý khách đồng ý rằng Dịch vụ iTunes, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Sản phẩm iTunes, đồ họa, giao diện người dùng, đoạn âm thanh, đoạn video, nội dung được biên tập, tập lệnh và phần mềm được sử dụng để thực hiện Dịch vụ iTunes, có chứa các thông tin và tài liệu độc quyền thuộc quyền sở hữu của iTunes và/hoặc các bên cấp li-xăng của iTunes, và được bảo hộ bởi luật áp dụng về quyền sở hữu trí tuệ và các luật khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền. Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ không sử dụng các thông tin hoặc tài liệu thuộc sở hữu riêng đó theo bất cứ cách thức nào ngoại trừ cho mục đích sử dụng Dịch vụ iTunes theo Thỏa thuận này. Không có phần nào trong Dịch vụ iTunes có thể được sao chép lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất cứ phương tiện nào, trừ khi được cho phép một cách rõ ràng trong các điều khoản của Thỏa thuận này. Quý khách đồng ý không sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên Dịch vụ iTunes theo bất cứ phương cách nào, và quý khách không được khai thác Dịch vụ iTunes theo bất cứ phương thức trái phép nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xâm phạm hoặc tạo gánh nặng lên dung lượng của hệ thống mạng.

Nhưng đối với bất cứ quy định khác nào trong Thỏa thuận này, iTunes và bên cấp li-xăng của iTunes bảo lưu quyền thay đổi, đình chỉ, gỡ bỏ, hoặc vô hiệu hóa việc truy cập bất cứ Sản Phẩm iTunes, nội dung, hoặc tài liệu nào khác cấu thành một phần của Dịch vụ iTunes vào bất kỳ lúc nào mà không phải thông báo. Trong mọi trường hợp, iTunes sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện các thay đổi này. iTunes cũng có thể áp đặt các hạn chế đối với việc sử dụng hoặc truy cập các tính năng hoặc phần nhất định của Dịch vụ iTunes, trong bất cứ trường hợp nào và không phải thông báo hay chịu bất cứ trách nhiệm gì.

Tất cả các bản quyền trong và liên quan tới Dịch vụ iTunes (kể cả việc biên soạn nội dung, đăng thông tin, đường dẫn đến các nguồn Internet khác, và các thông tin mô tả của các nguồn đó), và phần mềm có liên quan đều thuộc sở hữu của iTunes và/hoặc các bên cấp li-xăng của iTunes, mà bảo lưu toàn bộ các quyền của họ theo pháp luật và theo luật công bình. VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM HOẶC BẤT CỨ PHẦN NÀO CỦA DỊCH VỤ ITUNES, NGOẠI TRỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ITUNES NHƯ ÐƯỢC CHO PHÉP THEO THỎA THUẬN NÀY, ĐỀU BỊ NGHIÊM CẤM VÀ XÂM PHẠM ÐẾN CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI KHÁC, VÀ QUÝ KHÁCH CÓ THỂ PHẢI CHỊU CÁC HÌNH PHẠT DÂN SỰ VÀ HÌNH SỰ, BAO GỒM CẢ VIỆC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI BẰNG TIỀN CÓ THỂ ĐƯỢC ÁP DỤNG ÐỐI VỚI VIỆC XÂM PHẠM BẢN QUYỀN.

Apple, logo của Apple, iTunes, và các nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, hình ảnh đồ họa và các logo được sử dụng có liên quan đến Dịch vụ iTunes đều là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu được đăng ký của Apple Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Các nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, hình ảnh đồ họa, và các logo được sử dụng có liên quan đến Dịch vụ iTunes có thể là các nhãn hiệu của các chủ sở hữu tương ứng. Quý khách không được cấp bất cứ quyền hoặc li-xăng nào đối với bất cứ các nhãn hiệu nào nói trên và bất cứ việc sử dụng nào đối với các nhãn hiệu này.

Là chủ sở hữu của Tài khoản Dịch vụ iTunes trong tình trạng tốt, quý khách có thể được cung cấp quyền truy cập có hạn để tải xuống các ảnh bìa album nhất định cho nhạc được lưu trữ trong Thư viện iTunes của ứng dụng iTunes của quý khách. Quyền truy cập đó được cung cấp chỉ như một tiện ích, và iTunes không đảm bảo, và không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào về ảnh bìa album đó hoặc việc quý khách sử dụng ảnh bìa album đó. Quý khách chỉ có thể truy cập ảnh bìa album đối với nhạc mà quý khách là chủ sở hữu hợp pháp của bản sao hợp pháp. Ảnh bìa album chỉ được cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ không sử dụng ảnh bìa album theo bất kỳ cách nào mà có thể xâm phạm hoặc vi phạm Thỏa thuận này hoặc các quyền của bất kỳ bên nào khác, và rằng iTunes không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách thức nào về bất kỳ việc sử dụng nào như vậy của quý khách.

CHẤM DỨT

Nếu quý khách không tuân thủ, hoặc iTunes nghi ngờ rằng quý khách không tuân thủ với bất cứ quy định nào của Thỏa thuận này, iTunes có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, mà không phải thông báo cho quý khách: (i) chấm dứt Thỏa thuận này và/hoặc Tài khoản của quý khách, và quý khách vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm về tất cả các khoản tiền đến hạn phải trả theo Tài khoản của quý khách cho đến khi và bao gồm cả ngày chấm dứt; và/hoặc (ii) khiến li-xăng cho phần mềm bị chấm dứt; và/hoặc (iii) ngăn không cho truy cập Dịch vụ iTunes (hoặc bất cứ phần nào của Dịch vụ iTunes).

iTunes bảo lưu quyền sửa đổi, đình chỉ, hoặc ngừng Dịch vụ iTunes (hoặc bất cứ phần hoặc nội dung nào của Dịch vụ iTunes) vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo cho quý khách, và iTunes sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý khách hoặc với bất cứ bên thứ ba nào nếu như iTunes thực hiện các quyền này.

KHƯỚC TỪ BẢO ĐẢM; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

ITUNES KHÔNG CAM ÐOAN, TUYÊN BỐ, HOẶC BẢO ÐẢM RẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ITUNES CỦA QUÝ KHÁCH SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ÐOẠN HOẶC KHÔNG BỊ LỖI, VÀ QUÝ KHÁCH ÐỒNG Ý RẰNG TRONG TỪNG THỜI ÐIỂM ITUNES CÓ THỂ GỠ BỎ DỊCH VỤ ITUNES TRONG NHỮNG THỜI HẠN KHÔNG XÁC ÐỊNH, HOẶC HỦY BỎ DỊCH VỤ ITUNES VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG PHẢI THÔNG BÁO CHO QUÝ KHÁCH.

QUÝ KHÁCH ÐỒNG Ý MỘT CÁCH RÕ RÀNG RẰNG VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ITUNES HOÀN TOÀN THUỘC RỦI RO CỦA QUÝ KHÁCH. DỊCH VỤ ITUNES VÀ TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ÐƯỢC CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH THÔNG QUA DỊCH VỤ ITUNES (TRỪ KHI ÐƯỢC ITUNES NÊU RÕ RÀNG) ÐƯỢC CUNG CẤP “THEO NGUYÊN TRẠNG” VÀ “KHI SẴN CÓ” CHO QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG, MÀ KHÔNG CÓ BẢO ÐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, CHO DÙ RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC BẢO ÐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ TÍNH THÍCH HỢP CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ÐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU, VÀ KHÔNG XÂM PHẠM. VÌ MỘT SỐ NƯỚC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ÐẢM NGẦM ĐỊNH, VIỆC LOẠI TRỪ CÁC BẢO ÐẢM NGẦM ĐỊNH NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO QUÝ KHÁCH.

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO ITUNES, CÁC GIÁM ÐỐC, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC NHÂN VIÊN, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC ÐẠI DIỆN, CÁC NHÀ THẦU HOẶC CÁC BÊN CẤP LI-XĂNG CỦA ITUNES ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, MANG TÍNH CHẤT TRỪNG PHẠT, ÐẶC BIỆT, HOẶC LÀ HẬU QUẢ PHÁT SINH TỪ VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG BẤT CỨ DỊCH VỤ ITUNES NÀO HOẶC ÐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO KHÁC LIÊN QUAN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO ÐẾN VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ ITUNES, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ LỖI HOẶC THIẾU SÓT NÀO TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO, HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO (HOẶC SẢN PHẨM NÀO) ÐƯỢC ÐĂNG TẢI, TRUYỀN DẪN, HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC TRỞ NÊN SẴN CÓ THÔNG QUA DỊCH VỤ ITUNES, NGAY CẢ KHI ĐÃ ÐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG NÀY. VÌ MỘT SỐ BANG HOẶC QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ÐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH CHẤT NGẪU NHIÊN HOẶC HẬU QUẢ, CHO NÊN TẠI CÁC BANG HOẶC QUỐC GIA NÀY, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA ITUNES SẼ ÐƯỢC GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI MÀ LUẬT CHO PHÉP.

ITUNES SẼ SỬ DỤNG NHỮNG NỖ LỰC HỢP LÝ ÐỂ BẢO VỆ CÁC THÔNG TIN MÀ QUÝ KHÁCH CUNG CẤP CÓ LIÊN QUAN ÐẾN DỊCH VỤ ITUNES, NHƯNG QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC QUÝ KHÁCH CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN NÀY HOÀN TOÀN THUỘC RỦI RO CỦA QUÝ KHÁCH, VÀ ITUNES THÔNG QUA ÐÂY KHƯỚC TỪ BẤT KỲ VÀ MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ÐỐI VỚI QUÝ KHÁCH VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HAY TRÁCH NHIỆM NÀO LIÊN QUAN ÐẾN CÁC THÔNG TIN NÀY THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO.

ITUNES KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ÐẢM RẰNG DỊCH VỤ ITUNES SẼ KHÔNG BỊ MẤT MÁT, HƯ HỎNG, TẤN CÔNG, VI RÚT, CAN THIỆP, ÐỘT NHẬP, HOẶC XÂM NHẬP AN NINH KHÁC, VÀ ITUNES KHƯỚC TỪ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO LIÊN QUAN ÐẾN NHỮNG SỰ CỐ NÀY. MỘT SỐ SẢN PHẨM ITUNES CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC TẢI XUỐNG MỘT LẦN; SAU KHI ĐƯỢC TẢI XUỐNG, SẢN PHẨM ĐÓ KHÔNG THỂ ĐƯỢC THAY THẾ NẾU BỊ MẤT VÌ BẤT KỲ LÝ DO GÌ. QUÝ KHÁCH CHỊU TRÁCH NHIỆM SAO LƯU DỰ PHÒNG HỆ THỐNG CỦA MÌNH, BAO GỒM BẤT KỲ CÁC SẢN PHẨM ITUNES NÀO ÐÃ ĐƯỢC MUA HOẶC THUÊ TỪ ITUNES STORE.

TỪ BỎ VÀ BỒI HOÀN

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ITUNES, QUÝ KHÁCH ÐỒNG Ý, TRONG CHỪNG MỰC ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, BỒI HOÀN VÀ GIỮ CHO APPLE, CÁC GIÁM ÐỐC, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC NHÂN VIÊN, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC ÐẠI DIỆN, CÁC NHÀ THẦU VÀ CÁC BÊN CẤP LI-XĂNG CỦA APPLE VÔ HẠI ÐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC QUÝ KHÁCH VI PHẠM THỎA THUẬN NÀY, VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ ITUNES, HOẶC BẤT KỲ HÀNH ÐỘNG NÀO MÀ ITUNES THỰC HIỆN NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA QUÁ TRÌNH ÐIỀU TRA MỘT VI PHẠM NGHI VẤN ÐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY HOẶC NHƯ LÀ KẾT QUẢ PHÁT HIỆN HOẶC QUYẾT ÐỊNH CỦA ITUNES RẰNG VI PHẠM ÐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY ÐÃ XẢY RA. ÐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ QUÝ KHÁCH KHÔNG ÐƯỢC KIỆN HOẶC ĐÒI BỒI THƯỜNG CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO TỪ ITUNES, CÁC GIÁM ÐỐC, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC NHÂN VIÊN, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC ÐẠI DIỆN, CÁC NHÀ THẦU VÀ CÁC BÊN CẤP LI-XĂNG CỦA ITUNES DO QUYẾT ÐỊNH CỦA ITUNES TRONG VIỆC GỠ BỎ HOẶC TỪ CHỐI XỬ LÝ BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC NỘI DUNG NÀO, CẢNH CÁO QUÝ KHÁCH, ÐÌNH CHỈ HOẶC CHẤM DỨT QUYỀN TRUY CẬP CỦA QUÝ KHÁCH VÀO DỊCH VỤ ITUNES, HOẶC TIẾN HÀNH BẤT KỲ HÀNH ÐỘNG NÀO KHÁC TRONG QUÁ TRÌNH ÐIỀU TRA MỘT VI PHẠM NGHI VẤN HOẶC DO VIỆC ITUNES KẾT LUẬN RẰNG VI PHẠM ÐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY ĐÃ XẢY RA. ÐIỀU KHOẢN VỀ TỪ BỎ VÀ BỒI HOÀN NÀY ÁP DỤNG ÐỐI VỚI MỌI VI PHẠM ÐƯỢC MÔ TẢ HOẶC DỰ KIẾN TRONG THỎA THUẬN NÀY.

CÁC THAY ĐỔI

iTunes bảo lưu quyền sửa đổi Thỏa thuận này và áp dụng các điều khoản hoặc điều kiện mới hoặc bổ sung đối với việc quý khách sử dụng Dịch vụ iTunes vào bất cứ lúc nào. Việc sửa đổi và các điều khoản và điều kiện bổ sung đó có hiệu lực ngay lập tức và được lồng ghép vào Thỏa thuận này. Việc quý khách tiếp tục sử dụng Dịch vụ iTunes được xem như sự chấp thuận đối với việc sửa đổi và các điều khoản và điều kiện bổ sung đó.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa quý khách và iTunes và chi phối việc quý khách sử dụng Dịch vụ iTunes, và thay thế cho bất cứ thỏa thuận nào trước đây giữa quý khách và iTunes. Quý khách cũng có thể phải chịu các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể được áp dụng khi quý khách sử dụng các dịch vụ liên kết, nội dung của bên thứ ba hoặc phần mềm của bên thứ ba. Nếu bất cứ phần nào của Thỏa thuận này được xem là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì phần đó sẽ được diễn giải theo cách phù hợp với luật áp dụng để phản ánh, một cách gần nhất có thể, ý định ban đầu của các bên, và các phần còn lại tiếp tục có hiệu lực và tác dụng đầy đủ. Việc iTunes không thi hành bất cứ quyền hoặc quy định nào trong Thỏa thuận này không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó hoặc bất cứ quy định nào khác. iTunes không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc không hoàn thành bất cứ nghĩa vụ nào do các nguyên nhân vượt ngoài tầm kiểm soát của iTunes.

Dịch vụ iTunes được iTunes điều hành từ các văn phòng của iTunes tại Luxembourg. Quý khách đồng ý tuân thủ toàn bộ các luật, đạo luật, pháp lệnh và quy định của địa phương, tiểu bang, liên bang và quốc gia được áp dụng đối với việc sử dụng Dịch vụ iTunes của quý khách. Toàn bộ các giao dịch trên Dịch vụ iTunes được quản lý bởi pháp luật Việt Nam, bất kể mâu thuẫn của các quy định pháp luật, nếu có. Việc sử dụng Dịch vụ iTunes của quý khách cũng có thể được quản lý bởi các luật khác. Quý khách đồng ý một cách rõ ràng rằng quyền tài phán duy nhất đối với bất cứ khiếu nại hoặc tranh chấp nào với iTunes hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào đến việc quý khách sử dụng Dịch vụ iTunes thuộc về các tòa án của Việt Nam. Rủi ro mất mát và quyền sở hữu đối với tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua phương tiện điện tử được chuyển giao cho người mua tại Luxembourg sau khi truyền tải bằng phương tiện điện tử cho người nhận. Không một nhân viên hoặc người đại diện nào của iTunes có quyền thay đổi Thỏa thuận này.

iTunes có thể thông báo cho quý khách những tin tức liên quan đến Dịch vụ iTunes bằng cách gửi thông báo qua email vào địa chỉ email trong Tài khoản của quý khách hoặc gửi thư qua đường bưu điện đến địa chỉ liên lạc trong Tài khoản của quý khách, hoặc bằng cách đăng tải trên Dịch vụ iTunes. Các thông báo sẽ có hiệu lực tức thời.

iTunes bảo lưu quyền tiến hành các bước mà iTunes xét thấy là cần thiết một cách hợp lý hoặc thích hợp để thực thi và/hoặc xác minh việc tuân thủ bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này. Quý khách đồng ý rằng iTunes có quyền, nhưng không có nghĩa vụ đối với quý khách, trong việc tiết lộ bất kỳ Dữ liệu Đăng ký và/hoặc thông tin Tài khoản nào cho các cơ quan thực thi pháp luật, các quan chức chính phủ, và/hoặc bên thứ ba, mà iTunes xét thấy là cần thiết một cách hợp lý hoặc thích hợp để thực thi và/hoặc xác minh việc tuân thủ bất cứ phần nào của Thỏa thuận này (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở quyền của iTunes trong việc hợp tác trong bất cứ tiến trình pháp lý nào liên quan đến việc quý khách sử dụng Dịch vụ iTunes và/hoặc Sản phẩm iTunes, và/hoặc khiếu nại của bên thứ ba rằng việc quý khách sử dụng Dịch vụ iTunes và/hoặc Sản phẩm iTunes là trái pháp luật và/hoặc xâm phạm các quyền của bên thứ ba đó).

Về iTunes: Số đăng ký của chúng tôi là RCS Luxembourg B 101 120 và địa chỉ đăng ký của chúng tôi là tại 31 – 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

C. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE CHO APPLE TV VÀ IBOOKS STORE

THỎA THUẬN PHÁP LÝ NÀY GIỮA QUÝ KHÁCH VÀ ITUNES S.A.R.L. ("ITUNES") CHI PHỐI VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE CHO APPLE TV VÀ IBOOKS STORE (CÁC “KHO”) VÀ VIỆC MUA CÁC LI-XĂNG TỪ CÁC KHO ÐƯỢC ITUNES BÁN CHO QUÝ KHÁCH.

MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE CHO APPLE TV VÀ IBOOKS STORE

ITunes là nhà cung cấp các Kho cho phép quý khách mua từ iTunes các li-xăng cho các sản phẩm phần mềm từ App Store và Mac App Store (gọi chung là các "Sản phẩm App Store") và nội dung sách dạng điện tử (các “Sản phẩm iBooks Store”) chỉ dành cho mục đích sử dụng của người dùng cuối theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận này. Đối với các Sản phẩm App Store, người dùng cuối có thể là cá nhân hành động theo năng lực của mình, hoặc doanh nghiệp thương mại hoặc tổ chức giáo dục. Sản phẩm App Store và Sản phẩm iBooks Store được gọi chung là các "Sản phẩm"

CÁC YÊU CẦU CHO VIỆC SỬ DỤNG KHO

Chỉ có những cá nhân từ 13 tuổi trở lên mới có thể tạo tài khoản. Tài khoản dành cho những cá nhân dưới 13 có thể được tạo bởi phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp bằng Chia sẻ trong Gia đình. Trẻ em dưới 18 tuổi cần xem xét Thỏa thuận này cùng với phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của mình để đảm bảo rằng trẻ và phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp đều hiểu về Thỏa thuận này.

Các Kho chỉ sẵn có cho quý khách tại Việt Nam. Quý khách đồng ý không sử dụng hoặc cố gắng sử dụng các Kho từ bên ngoài các địa điểm này. iTunes có thể sử dụng các công nghệ để xác minh tính tuân thủ của quý khách.

Việc sử dụng các Kho đòi hỏi phải có thiết bị tương thích, truy cập Internet, và phần mềm nhất định (có thể áp dụng phí); có thể yêu cầu cập nhật định kỳ và/hoặc tải xuống nội dung theo nhu cầu dựa trên các hạn chế về sử dụng ứng dụng và nguồn lực (mà có thể sử dụng dữ liệu di động); và có thể chịu ảnh hưởng bởi sự tác động của các nhân tố này. Truy cập Internet tốc độ cao được đặc biệt khuyến nghị. Phiên bản mới nhất của phần mềm cần có (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở phần mềm iOS, iTunes và/hoặc Mac App Store) được khuyến nghị để truy cập các Kho và có thể cần thiết cho một số giao dịch hoặc tính năng nhất định và để tải xuống các Sản phẩm đã được mua hoặc có được từ trước từ các Kho. Quý khách đồng ý rằng các yêu cầu này, mà có thể thay đổi trong từng thời điểm, đều thuộc trách nhiệm của quý khách. Các Kho không phải là một phần của bất cứ sản phẩm hoặc chào hàng nào khác, và việc mua hoặc có được bất kỳ sản phẩm nào khác không được xem như sự tuyên bố hay bảo đảm cho việc quý khách truy cập các Kho.

TÀI KHOẢN CỦA QUÝ KHÁCH

Là người dùng được đăng ký của các Kho, quý khách có thể lập một tài khoản ("Tài khoản"). Không tiết lộ thông tin Tài khoản của mình cho bất cứ người nào khác. Quý khách chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc duy trì tính bảo mật và an ninh đối với Tài khoản của quý khách, và đối với tất cả các hoạt động xảy ra tại và thông qua Tài khoản của quý khách, và quý khách đồng ý thông báo ngay lập tức cho iTunes về bất cứ vi phạm an ninh nào đối với Tài khoản của quý khách. iTunes không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng trái phép Tài khoản của quý khách.

Để mua và tải xuống các Sản phẩm App Store từ các Kho, quý khách phải nhập ID Apple và mật khẩu của quý khách hoặc sử dụng Touch ID để xác thực Tài khoản của quý khách cho các giao dịch. Khi quý khách đã xác thực Tài khoản của mình bằng ID Apple và mật khẩu của quý khách, quý khách không cần phải xác thực lại trong mười lăm phút sau đó; trong suốt thời gian này, quý khách có thể mua và tải xuống các Sản phẩm App Store mà không phải nhập lại mật khẩu của quý khách. Quý khách cũng có thể chọn yêu cầu nhập mật khẩu cho mỗi giao dịch và nhập riêng để thiết bị của quý khách ghi nhớ mật khẩu chỉ cho các giao dịch miễn phí. Quý khách có thể tắt chức năng thực hiện giao dịch cho Sản phẩm App Store hoặc thay đổi cài đặt để yêu cầu mật khẩu cho mọi giao dịch Sản phẩm bằng cách điều chỉnh cài đặt trên thiết bị của quý khách. Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập http://support.apple.com/kb/HT1904http://support.apple.com/kb/HT4213.

Quý khách đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ khi quý khách đăng ký, và khi quý khách sử dụng các Kho ("Dữ liệu Đăng ký "), và quý khách đồng ý cập nhật Dữ liệu Đăng ký của mình để Dữ liệu Đăng ký đó luôn chính xác và đầy đủ. Quý khách đồng ý rằng iTunes có thể lưu trữ và sử dụng Dữ liệu Đăng ký mà quý khách cung cấp để sử dụng trong việc duy trì và lập hóa đơn tính phí cho Tài khoản của quý khách.

TỰ ĐỘNG CUNG CẤP VÀ TẢI XUỐNG CÁC NỘI DUNG ÐÃ MUA TỪ TRƯỚC

Khi quý khách lần đầu tiên mua Sản phẩm (không bao gồm các sản phẩm mua từ Mac App Store) thông qua các Kho (gọi chung là các “Nội dung Được phép”), quý khách có thể lựa chọn tự động nhận (“tự động tải xuống”) bản sao các Nội dung Được phép trên phần cứng mang nhãn hiệu Apple tương thích khác có phần mềm tương thích bằng cách liên kết phần cứng đó theo các quy tắc về liên kết dưới đây (trong mỗi trường hợp được gọi là “Thiết bị Liên kết”). Cho mỗi Thiết bị Liên kết, quý khách có thể chỉ rõ loại Nội dung Được phép nào, nếu có, có thể được tự động tải xuống Thiết bị Liên kết đó. Trên Thiết bị Liên kết có khả năng nhận các thông báo đẩy – push notification (“Chức năng Đẩy thông báo”), bao gồm cả các Thiết bị iOS, các Sản phẩm sẽ được tự động tải xuống Thiết bị Liên kết đó khi Thiết bị Liên kết có kết nối Internet; trên Thiết bị Liên kết không có Chức năng Đẩy thông báo, bao gồm cả thiết bị chạy trên hệ điều hành Windows, thì Nội dung Được phép sẽ tự động xuất hiện trên danh sách chờ tải xuống và quý khách có thể tự mình bắt đầu việc tải xuống trong iTunes.

Như là một tiện ích dành cho quý khách, sau khi mua Nội dung Được phép, quý khách có thể tải xuống một số nội dung nhất định trong số các Nội dung Được phép đã có được từ trước trên bất kỳ Thiết bị Liên kết nào. Một số Nội dung Được phép mà quý khách đã có được từ trước có thể không sẵn có để tải xuống về sau vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào, và iTunes không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với quý khách trong trường hợp như vậy. Vì có thể sau này quý khách không thể tải xuống một số Nội dung Được phép nhất định đã có được từ trước, khi quý khách tải xuống một Nội dung Được phép, quý khách có trách nhiệm không đánh mất, phá hỏng hoặc làm hư hại Nội dung Được phép đó và quý khách có thể muốn sao lưu dự phòng Nội dung Được phép đó.

Việc liên kết các Thiết bị Liên kết tuân theo các điều khoản sau:

(i) Quý khách có thể tự động tải xuống Nội dung Được phép hoặc tải xuống Nội dung Ðược phép đã có được từ trước từ Tài khoản trên tối đa là 10 Thiết bị Liên kết, với điều kiện là trong đó không quá 5 máy tính được cho phép cài đặt iTunes.

(ii) Thiết bị Liên kết chỉ có thể được liên kết với một Tài khoản vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào.

(iii) Quý khách chỉ có thể chuyển Thiết bị Liên kết đến Tài khoản khác một lần trong mỗi 90 ngày.

(iv) Quý khách có thể tải xuống các nội dung miễn phí đã có được từ trước vào số lượng không hạn chế các thiết bị khi nội dung đó được miễn phí trên các Kho, nhưng chỉ trên tối đa là 5 máy tính được cho phép cài đặt iTunes.

Các mục (i) đến (iv) không áp dụng đối với các Sản phẩm App Store

Một số Nội dung Được phép có thể có dung lượng lớn hoặc có thể bắt đầu việc cung cấp nội dung liên tục dựa trên các hạn chế về sử dụng và nguồn lực, và có thể phải tính chi phí đáng kể cho việc tải dữ liệu Nội dung Được phép đó thông qua kết nối dữ liệu.

TỰ ĐỘNG CUNG CẤP CÁC CẬP NHẬT

Thiết bị hoặc máy tính của quý khách sẽ kiểm tra cập nhật định kỳ với App Store, App Store cho Apple TV và Mac App Store cho các app trên thiết bị hoặc máy tính của quý khách và, nếu sẵn có, bản cập nhật có thể tự động tải xuống và cài đặt. Một số Sản phẩm trên App Store cũng có thể tải xuống nội dung bổ sung, chẳng hạn như cấp hay chương trò chơi, trên cơ sở liên tục dựa trên các hạn chế về sử dụng và nguồn lực. Quý khách đồng ý rằng iTunes, qua App Store, App Store cho Apple TV và Mac App Store, có thể tự động tải xuống và cài đặt các bản cập nhật và nội dung trên (các) thiết bị hoặc máy tính của quý khách. Quý khách có thể tắt cập nhật tự động hoàn toàn vào bất cứ lúc nào bằng việc thay đổi cài đặt cập nhật tự động trên thiết bị hoặc máy tính của quý khách. Để ngăn việc tải xuống nội dung theo nhu cầu trong Sản phẩm trên App Store, hãy xóa Sản phẩm trên App Store khỏi thiết bị của quý khách.

GÓI APP

Một số Sản phẩm App Store có thể bao gồm các hạng mục khác nhau ("Gói App – App Bundles"). Giá được hiển thị với một Gói App là giá được tính cho quý khách khi mua Gói App. Giá Gói App có thể được giảm để tính đến các Sản phẩm App Store mà quý khách đã mua hoặc có được, nhưng có thể bao gồm khoản phí tối thiểu để hoàn tất Gói App.

QUYỀN RIÊNG TƯ

Trừ khi được quy định khác trong Thỏa thuận này, các Kho tuân thủ theo Chính sách về Quyền riêng tư của Apple tại địa chỉ https://www.apple.com/legal/privacy/.

SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM VÀ KHO

iTunes bán cho quý khách li-xăng để sử dụng các Sản phẩm. Khi đã được mua từ iTunes, li-xăng đó sẽ tạo thành một thỏa thuận ràng buộc giữa quý khách và nhà phát hành Sản phẩm đó (“Nhà phát hành”) chi phối việc quý khách sử dụng Sản phẩm đó. Quý khách hiểu rằng các Kho và các Sản phẩm nhất định có chứa một khung quy định về bảo mật an ninh thông tin có sử dụng công nghệ giúp bảo vệ thông tin dạng điện tử và giới hạn việc quý khách sử dụng các Sản phẩm tới các quy tắc sử dụng nhất định ("Khung An ninh") do iTunes và các Nhà phát hành xác lập và rằng, cho dù các Sản phẩm iTunes có bị giới hạn bởi công nghệ bảo mật an ninh thông tin hay không, thì quý khách vẫn phải sử dụng các Sản phẩm theo các quy tắc sử dụng được áp dụng do iTunes và các Nhà phát hành xác lập (các “Quy tắc Sử dụng”), và rằng bất cứ việc sử dụng nào khác đối với các Sản phẩm có thể cấu thành hành vi xâm phạm bản quyền. Bất cứ công nghệ bảo mật an ninh thông tin nào đều là phần không thể tách rời của các Sản phẩm. iTunes bảo lưu quyền sửa đổi các Quy tắc Sử dụng đối với các hoạt động mua hàng trong tương lai từ các Kho vào bất cứ lúc nào.

BẢO MẬT AN NINH NỘI DUNG

Quý khách đồng ý không xâm phạm, phá vỡ, đảo mã, dịch ngược, đảo hợp ngữ hoặc bằng cách khác làm xáo trộn bất kỳ nhân tố nào của Khung An ninh hoặc cố gắng hoặc hỗ trợ người khác làm như vậy. Các Quy tắc Sử dụng có thể được iTunes kiểm soát và giám sát cho mục đích tuân thủ, và iTunes bảo lưu quyền thi hành các Quy tắc Sử dụng mà không phải thông báo cho quý khách.

BẢO MẬT AN NINH KHO

Quý khách đồng ý không truy cập các Kho bằng bất cứ phương tiện nào khác mà không phải thông qua việc sử dụng phần mềm được Apple Inc. hoặc các công ty liên kết với Apple Inc. ("Apple") cung cấp để truy cập các Kho. Quý khách không được truy cập hoặc cố gắng truy cập Tài khoản mà quý khách không được phép truy cập. Quý khách đồng ý không sửa đổi phần mềm được Apple cung cấp để truy cập các Kho theo bất kỳ phương cách hoặc hình thức nào, hoặc sử dụng các phiên bản được sửa đổi của phần mềm, cho bất kỳ mục đích nào bao gồm cả việc có được quyền truy cập trái phép các Kho. Các hành vi vi phạm an ninh mạng hoặc hệ thống có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự.

Việc cung cấp các Sản phẩm không chuyển giao cho quý khách bất kỳ quyền sử dụng mang tính chất khuyến mại nào đối với các Sản phẩm.

Quý khách xác nhận rằng do một số khía cạnh của các Sản phẩm, các Kho và việc áp dụng các Quy tắc Sử dụng đòi hỏi sự tham gia liên tục của iTunes, bất kể việc iTunes không phải là một bên trong li-xăng giữa quý khách và Nhà phát hành Sản phẩm, cho nên trong trường hợp iTunes thay đổi bất kỳ phần nào của các Kho hoặc ngừng hoạt động các Kho, những điều mà iTunes có thể thực hiện theo tùy ý của iTunes, thì quý khách có thể sẽ không sử dụng được các Sản phẩm theo cùng một mức độ như trước thời điểm có sự thay đổi hoặc ngừng hoạt động đó, và rằng iTunes sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với quý khách trong trường hợp như vậy.

ĐĂNG TẢI LÊN CÁC KHO

Các Kho có thể cung cấp các tính năng tương tác cho phép quý khách đăng tải các tài liệu (bao gồm cả các đường dẫn đến nội dung của bên thứ ba) lên các khu vực của các Kho mà những người dùng khác trong các Kho và mọi người có thể truy cập và xem. Quý khách đồng ý rằng việc quý khách sử dụng bất kỳ tính năng nào như vậy, bao gồm bất kỳ tài liệu nào mà quý khách đăng tải, sẽ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của quý khách, và không được xâm hại hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào khác hay vi phạm bất cứ luật nào, và không được góp phần hoặc khuyến khích hành vi xâm phạm hoặc hành vi bất hợp pháp khác, hoặc theo cách khác không đứng đắn, gây khó chịu hoặc kém thẩm mỹ. Quý khách cũng đồng ý rằng quý khách đã có được tất cả các quyền và li-xăng cần thiết. Quý khách đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ liên quan đến việc quý khách đăng tải bất kỳ tài liệu nào lên các Kho. Quý khách thông qua đây cấp cho iTunes li-xăng trên phạm vi toàn thế giới, không độc quyền, không chịu phí bản quyền để sử dụng các tài liệu nêu trên như là một phần của các Kho hoặc liên quan đến các Sản phẩm, mà không chịu bất cứ khoản thanh toán hay nghĩa vụ nào đối với quý khách. iTunes bảo lưu quyền không đăng tải hoặc công bố bất cứ tài liệu nào, và gỡ bỏ hoặc biên tập bất cứ tài liệu nào, vào bất cứ lúc nào theo toàn quyền quyết định của iTunes mà không phải thông báo hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Quý khách không được sử dụng Mã Nội dung khuyến mại để đăng tải các đánh giá hoặc xếp hạng cho các Sản phẩm App Store được tải xuống.

iTunes có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát bất kỳ tài liệu nào được quý khách đăng tải hoặc theo cách khác có trên các Kho, điều tra bất kỳ hành vi vi phạm rõ ràng hoặc được báo cáo nào đối với Thỏa Thuận này, và thực hiện bất cứ hành động nào mà iTunes theo toàn quyền quyết định của mình xét thấy thích hợp, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc chấm dứt như được quy định trong đây hoặc theo Chính sách về Bản quyền của Apple (https://www.apple.com/legal/copyright.html).

TÀI LIỆU CỦA BÊN THỨ BA

Một số nội dung, Sản phẩm, và dịch vụ sẵn có thông qua các Kho có thể bao gồm các tài liệu từ các bên thứ ba. iTunes có thể cung cấp các đường dẫn đến các trang web của bên thứ ba cho việc tiện sử dụng của quý khách. Quý khách đồng ý rằng iTunes không phải chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác và iTunes không bảo đảm và không chịu bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào về bất cứ tài liệu hoặc trang web của bên thứ ba nào, hoặc về bất kỳ tài liệu, sản phẩm, hoặc dịch vụ nào khác của các bên thứ ba. Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ không sử dụng bất kỳ các tài liệu của bên thứ ba nào theo phương cách mà có thể xâm phạm hoặc vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào khác, và rằng iTunes không chịu trách nhiệm theo bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ việc sử dụng nào như vậy của quý khách.

TÀI LIỆU PHẢN CẢM

Quý khách hiểu rằng trong khi sử dụng các Kho, quý khách có thể sẽ gặp các tài liệu mà quý khách có thể cho rằng mang tính công kích, không đứng đắn hoặc gây phản cảm, và rằng các nội dung đó có thể hoặc có thể không được xác định là có nội dung mang tính chất khêu gợi. Tuy nhiên, quý khách đồng ý sử dụng các Kho với rủi ro do quý khách hoàn toàn gánh chịu và iTunes không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với quý khách về các tài liệu mà quý khách có thể thấy mang tính công kích, không đứng đắn hoặc gây phản cảm. Các loại hình và mô tả Sản phẩm được cung cấp cho mục đích tiện sử dụng của quý khách, và quý khách đồng ý rằng iTunes không phải bảo đảm về tính chính xác của các thông tin này.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Quý khách đồng ý rằng các Kho, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Sản phẩm, đồ họa, giao diện người dùng, đoạn âm thanh, nội dung được biên tập, tập lệnh và phần mềm được sử dụng để thực hiện các Kho, có chứa các thông tin và tài liệu độc quyền thuộc quyền sở hữu của iTunes và/hoặc các Nhà phát hành, và được bảo hộ bởi luật áp dụng về quyền sở hữu trí tuệ và các luật khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền. Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ không sử dụng các thông tin hoặc tài liệu thuộc sở hữu riêng đó theo bất cứ cách thức nào ngoại trừ cho mục đích sử dụng các Kho theo Thỏa thuận này. Không có phần nào trong các Kho có thể được sao chép lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất cứ phương tiện nào, trừ khi được cho phép một cách rõ ràng trong các điều khoản của Thỏa thuận này. Quý khách đồng ý không sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên các Kho theo bất cứ phương cách nào, và quý khách không được khai thác các Kho theo bất cứ phương thức trái phép nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xâm phạm hoặc tạo gánh nặng lên dung lượng của hệ thống mạng.

Nhưng đối với bất cứ quy định khác nào trong Thỏa thuận này, iTunes và Nhà phát hành của iTunes bảo lưu quyền thay đổi, đình chỉ, gỡ bỏ, hoặc vô hiệu hóa việc truy cập bất cứ các Sản phẩm, nội dung, hoặc tài liệu nào khác cấu thành một phần của các Kho vào bất kỳ lúc nào mà không phải thông báo. Trong mọi trường hợp, iTunes sẽ không chịu trách nhiệm về việc thực hiện các thay đổi này. iTunes cũng có thể áp đặt các hạn chế đối với việc sử dụng hoặc truy cập các tính năng hoặc phần nhất định của các Kho, trong bất cứ trường hợp nào và không phải thông báo hay chịu bất cứ trách nhiệm gì.

Tất cả các bản quyền trong và liên quan tới các Kho (kể cả việc biên soạn nội dung, đăng thông tin, đường dẫn đến các nguồn Internet khác, và các thông tin mô tả của các nguồn đó), và phần mềm có liên quan đều thuộc sở hữu của iTunes và/hoặc các bên cấp li-xăng của iTunes, mà bảo lưu toàn bộ các quyền của họ theo pháp luật và theo luật công bình. VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM HOẶC BẤT CỨ PHẦN NÀO CỦA KHO, NGOẠI TRỪ VIỆC SỬ DỤNG KHO NHƯ ÐƯỢC CHO PHÉP THEO THỎA THUẬN NÀY, ĐỀU BỊ NGHIÊM CẤM VÀ XÂM PHẠM ÐẾN CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI KHÁC, VÀ QUÝ KHÁCH CÓ THỂ PHẢI CHỊU CÁC HÌNH PHẠT DÂN SỰ VÀ HÌNH SỰ, BAO GỒM CẢ VIỆC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI BẰNG TIỀN CÓ THỂ ĐƯỢC ÁP DỤNG ÐỐI VỚI VIỆC XÂM PHẠM BẢN QUYỀN.

Apple, logo của Apple, iTunes, App Store và các nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, hình ảnh đồ họa và các logo được sử dụng có liên quan đến các Kho đều là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu được đăng ký của Apple Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Các nhãn hiệu, nhãn dịch vụ, hình ảnh đồ họa, và các logo được sử dụng có liên quan đến các Kho có thể là các nhãn hiệu của các chủ sở hữu tương ứng. Quý khách không được cấp bất cứ quyền hoặc li-xăng nào đối với bất cứ các nhãn hiệu nào nói trên và bất cứ việc sử dụng nào đối với các nhãn hiệu này.

CHẤM DỨT

Nếu quý khách không tuân thủ, hoặc iTunes nghi ngờ rằng quý khách không tuân thủ với bất cứ quy định nào của Thỏa thuận này, iTunes có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, mà không phải thông báo cho quý khách: (i) chấm dứt Thỏa thuận này và/hoặc Tài khoản của quý khách, và quý khách vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm về tất cả các khoản tiền đến hạn phải trả theo Tài khoản của quý khách cho đến và bao gồm cả ngày chấm dứt; và/hoặc (ii) khiến li-xăng cho phần mềm bị chấm dứt; và/hoặc (iii) ngăn không cho truy cập các Kho (hoặc bất cứ phần nào của các Kho).

iTunes bảo lưu quyền sửa đổi, đình chỉ, hoặc ngừng các Kho (hoặc bất cứ phần hoặc nội dung nào của các Kho) vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo cho quý khách, và iTunes sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý khách hoặc với bất cứ bên thứ ba nào nếu như iTunes thực hiện các quyền này.

KHƯỚC TỪ BẢO ĐẢM; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

ITUNES KHÔNG CAM ÐOAN, TUYÊN BỐ, HOẶC BẢO ÐẢM RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC KHO CỦA QUÝ KHÁCH SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ÐOẠN HOẶC KHÔNG BỊ LỖI, VÀ QUÝ KHÁCH ÐỒNG Ý RẰNG TRONG TỪNG THỜI ÐIỂM ITUNES CÓ THỂ GỠ BỎ CÁC KHO TRONG NHỮNG THỜI HẠN KHÔNG XÁC ÐỊNH, HOẶC HỦY BỎ CÁC KHO VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG PHẢI THÔNG BÁO CHO QUÝ KHÁCH.

QUÝ KHÁCH ÐỒNG Ý MỘT CÁCH RÕ RÀNG RẰNG VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG CÁC KHO HOÀN TOÀN THUỘC RỦI RO CỦA QUÝ KHÁCH. CÁC KHO VÀ TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ÐƯỢC CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH THÔNG QUA CÁC KHO (TRỪ KHI ÐƯỢC ITUNES NÊU RÕ RÀNG) ÐƯỢC CUNG CẤP “THEO NGUYÊN TRẠNG” VÀ “KHI SẴN CÓ” CHO QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG, MÀ KHÔNG CÓ BẢO ÐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, CHO DÙ RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC BẢO ÐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ TÍNH THÍCH HỢP CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ÐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU, VÀ KHÔNG XÂM PHẠM. VÌ MỘT SỐ QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ÐẢM NGẦM ĐỊNH, VIỆC LOẠI TRỪ CÁC BẢO ÐẢM NGẦM ĐỊNH NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO QUÝ KHÁCH.

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO ITUNES, CÁC GIÁM ÐỐC, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC NHÂN VIÊN, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC ÐẠI DIỆN, CÁC NHÀ THẦU, CÁC BÊN ỦY QUYỀN CHO CÁC ĐẠI DIỆN HOẶC CÁC BÊN CẤP LI-XĂNG CỦA ITUNES ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, MANG TÍNH CHẤT TRỪNG PHẠT, ÐẶC BIỆT, HOẶC LÀ HẬU QUẢ PHÁT SINH TỪ VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG BẤT CỨ KHO NÀO HOẶC ÐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO KHÁC LIÊN QUAN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO ÐẾN VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG CÁC KHO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ LỖI HOẶC THIẾU SÓT NÀO TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO, HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO (HOẶC SẢN PHẨM NÀO) ÐƯỢC ÐĂNG TẢI, TRUYỀN DẪN, HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC TRỞ NÊN SẴN CÓ THÔNG QUA CÁC KHO, NGAY CẢ KHI ĐÃ ÐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG NÀY. VÌ MỘT SỐ BANG HOẶC QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ÐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH CHẤT NGẪU NHIÊN HOẶC HẬU QUẢ, CHO NÊN TẠI CÁC BANG HOẶC QUỐC GIA NÀY, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA ITUNES SẼ ÐƯỢC GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI MÀ LUẬT CHO PHÉP.

ITUNES SẼ SỬ DỤNG NHỮNG NỖ LỰC HỢP LÝ ÐỂ BẢO VỆ CÁC THÔNG TIN MÀ QUÝ KHÁCH CUNG CẤP CÓ LIÊN QUAN ÐẾN CÁC KHO, NHƯNG QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC QUÝ KHÁCH CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN NÀY HOÀN TOÀN THUỘC RỦI RO CỦA QUÝ KHÁCH, VÀ ITUNES THÔNG QUA ÐÂY KHƯỚC TỪ BẤT KỲ VÀ MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ÐỐI VỚI QUÝ KHÁCH VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HAY TRÁCH NHIỆM NÀO LIÊN QUAN ÐẾN CÁC THÔNG TIN NÀY THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO.

ITUNES KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ÐẢM RẰNG CÁC KHO SẼ KHÔNG BỊ MẤT MÁT, HƯ HỎNG, TẤN CÔNG, VI RÚT, CAN THIỆP, ÐỘT NHẬP, HOẶC XÂM NHẬP AN NINH KHÁC, VÀ ITUNES KHƯỚC TỪ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO LIÊN QUAN ÐẾN NHỮNG SỰ CỐ NÀY. MỘT SỐ SẢN PHẨM CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC TẢI XUỐNG MỘT LẦN; SAU KHI ĐƯỢC TẢI XUỐNG, SẢN PHẨM ĐÓ KHÔNG THỂ ĐƯỢC THAY THẾ NẾU BỊ MẤT VÌ BẤT KỲ LÝ DO GÌ. QUÝ KHÁCH CHỊU TRÁCH NHIỆM SAO LƯU DỰ PHÒNG HỆ THỐNG CỦA MÌNH, BAO GỒM BẤT KỲ CÁC SẢN PHẨM NÀO ÐÃ MUA HOẶC CÓ ĐƯỢC TỪ CÁC KHO.

TỪ BỎ VÀ BỒI HOÀN

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC KHO, QUÝ KHÁCH ÐỒNG Ý, TRONG CHỪNG MỰC ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, BỒI HOÀN VÀ GIỮ CHO ITUNES, CÁC GIÁM ÐỐC, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC NHÂN VIÊN, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC ÐẠI DIỆN, CÁC NHÀ THẦU, CÁC BÊN ỦY QUYỀN CHO ÐẠI DIỆN VÀ CÁC BÊN CẤP LI-XĂNG CỦA iTUNES VÔ HẠI ÐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC QUÝ KHÁCH VI PHẠM THỎA THUẬN NÀY, VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG CÁC KHO, HOẶC BẤT KỲ HÀNH ÐỘNG NÀO MÀ ITUNES THỰC HIỆN NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA QUÁ TRÌNH ÐIỀU TRA MỘT VI PHẠM NGHI VẤN ÐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY HOẶC NHƯ LÀ KẾT QUẢ PHÁT HIỆN HOẶC QUYẾT ÐỊNH CỦA ITUNES RẰNG VI PHẠM ÐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY ÐÃ XẢY RA. ÐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ QUÝ KHÁCH KHÔNG ÐƯỢC KIỆN HOẶC ĐÒI BỒI THƯỜNG CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO TỪ ITUNES, CÁC GIÁM ÐỐC, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC NHÂN VIÊN, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC ÐẠI DIỆN, CÁC NHÀ THẦU, CÁC BÊN ỦY QUYỀN CHO ÐẠI DIỆN VÀ CÁC BÊN CẤP LI-XĂNG CỦA iTUNES DO QUYẾT ÐỊNH CỦA ITUNES TRONG VIỆC GỠ BỎ HOẶC TỪ CHỐI XỬ LÝ BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC NỘI DUNG NÀO, CẢNH CÁO QUÝ KHÁCH, ÐÌNH CHỈ HOẶC CHẤM DỨT QUYỀN TRUY CẬP CỦA QUÝ KHÁCH VÀO CÁC KHO, HOẶC TIẾN HÀNH BẤT KỲ HÀNH ÐỘNG NÀO KHÁC TRONG QUÁ TRÌNH ÐIỀU TRA MỘT VI PHẠM NGHI VẤN HOẶC DO VIỆC ITUNES KẾT LUẬN RẰNG VI PHẠM ÐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY ĐÃ XẢY RA. ÐIỀU KHOẢN VỀ TỪ BỎ VÀ BỒI HOÀN NÀY ÁP DỤNG ÐỐI VỚI MỌI VI PHẠM ÐƯỢC MÔ TẢ HOẶC DỰ KIẾN TRONG THỎA THUẬN NÀY.

CÁC THAY ĐỔI

iTunes bảo lưu quyền sửa đổi Thỏa thuận này và áp dụng các điều khoản hoặc điều kiện mới hoặc bổ sung đối với việc quý khách sử dụng các Kho vào bất cứ lúc nào. Việc sửa đổi và các điều khoản và điều kiện bổ sung đó có hiệu lực ngay lập tức và được lồng ghép vào Thỏa thuận này. Việc quý khách tiếp tục sử dụng các Kho được xem như sự chấp thuận đối với việc sửa đổi và các điều khoản và điều kiện bổ sung đó.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa quý khách và iTunes và chi phối việc quý khách sử dụng các Kho, và thay thế cho bất cứ thỏa thuận nào trước đây giữa quý khách và iTunes. Quý khách cũng có thể phải chịu các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể được áp dụng khi quý khách sử dụng các dịch vụ liên kết, các Sản phẩm nhất định, nội dung của bên thứ ba hoặc phần mềm của bên thứ ba. Nếu bất cứ phần nào của Thỏa thuận này được xem là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì phần đó sẽ được diễn giải theo cách phù hợp với luật áp dụng để phản ánh, một cách gần nhất có thể, ý định ban đầu của các bên, và các phần còn lại tiếp tục có hiệu lực và tác dụng đầy đủ. Việc iTunes không thi hành bất cứ quyền hoặc quy định nào trong Thỏa thuận này không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó hoặc bất cứ quy định nào khác. iTunes không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc không hoàn thành bất cứ nghĩa vụ nào do các nguyên nhân vượt ngoài tầm kiểm soát của iTunes.

Các Kho được iTunes điều hành từ các văn phòng của iTunes tại Luxembourg. Quý khách đồng ý tuân thủ toàn bộ các luật, đạo luật, pháp lệnh và quy định của địa phương, tiểu bang, liên bang và quốc gia được áp dụng đối với việc sử dụng các Kho của quý khách. Toàn bộ các giao dịch trên các Kho được quản lý bởi pháp luật Việt Nam, bất kể mâu thuẫn của các quy định pháp luật, nếu có. Việc sử dụng các Kho của quý khách cũng có thể được quản lý bởi các luật khác. Quý khách đồng ý một cách rõ ràng rằng quyền tài phán duy nhất đối với bất cứ khiếu nại hoặc tranh chấp nào với iTunes hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào đến việc quý khách sử dụng các Kho thuộc về các tòa án của Việt Nam. Rủi ro mất mát và quyền sở hữu đối với tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua phương tiện điện tử được chuyển giao từ iTunes tại Luxembourg sau khi truyền tải bằng phương tiện điện tử cho người nhận. Không một nhân viên hoặc người đại diện nào của iTunes có quyền thay đổi Thỏa thuận này.

iTunes có thể thông báo cho quý khách những tin tức liên quan đến các Kho bằng cách gửi thông báo qua email vào địa chỉ email trong Tài khoản của quý khách hoặc gửi thư qua đường bưu điện đến địa chỉ liên lạc trong Tài khoản của quý khách, hoặc bằng cách đăng tải trên các Kho. Các thông báo sẽ có hiệu lực tức thời.

iTunes bảo lưu quyền tiến hành các bước mà iTunes xét thấy là cần thiết một cách hợp lý hoặc thích hợp để thực thi và/hoặc xác minh việc tuân thủ bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này. Quý khách đồng ý rằng iTunes có quyền, nhưng không có nghĩa vụ đối với quý khách, trong việc tiết lộ bất kỳ Dữ liệu Đăng ký và/hoặc thông tin Tài khoản nào cho các cơ quan thực thi pháp luật, các quan chức chính phủ, và/hoặc bên thứ ba, mà iTunes xét thấy là cần thiết một cách hợp lý hoặc thích hợp để thực thi và/hoặc xác minh việc tuân thủ bất cứ phần nào của Thỏa thuận này (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở quyền của iTunes trong việc hợp tác trong bất cứ tiến trình pháp lý nào liên quan đến việc quý khách sử dụng các Kho và/hoặc Sản phẩm, và/hoặc khiếu nại của bên thứ ba rằng việc quý khách sử dụng các Kho và/hoặc Sản phẩm là trái pháp luật và/hoặc xâm phạm các quyền của bên thứ ba đó).

Về iTunes: Số đăng ký của chúng tôi là RCS Luxembourg B 101 120 và địa chỉ đăng ký của chúng tôi là tại 31 – 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG CỦA MAC APP STORE VÀ APP STORE

LI-XĂNG ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM APP STORE

iTunes bán cho quý khách li-xăng để sử dụng các sản phẩm phần mềm sẵn có qua Mac App Store và App Store (gọi chung là các "Sản phẩm App Store"). Có hai (2) loại Sản phẩm App Store như sau: (i) các Sản phẩm App Store đã được phát triển bởi Apple và được iTunes cấp li-xăng cho quý khách (“Sản phẩm Apple”); và (ii) các Sản phẩm App Store đã được phát triển và cấp li-xăng cho quý khách bởi công ty phát triển bên thứ ba (“Sản phẩm Bên thứ ba”). Loại Sản phẩm App Store cụ thể (Sản phẩm Apple hoặc Sản phẩm Bên thứ ba) được xác định trong ứng dụng Mac App Store hoặc ứng dụng App Store.

Li-xăng của quý khách đối với mỗi Sản phẩm App Store cần tuân thủ Hợp đồng cấp Li-xăng cho Người dùng cuối đối với Ứng dụng được cấp Li-xăng theo như quy định cụ thể dưới đây và quý khách đồng ý rằng các điều khoản đó sẽ áp dụng, trừ phi Sản phẩm App Store đã nằm trong một hợp đồng cấp li-xăng cho người dùng cuối hợp lệ được ký kết giữa quý khách và nhà phát hành Sản phẩm App Store đó (“Nhà phát hành”), trong trường hợp đó hợp đồng cấp li-xăng cho người dùng cuối của Nhà phát hành sẽ áp dụng đối với Sản phẩm App Store nêu trên. Nhà phát hành bảo lưu toàn bộ các quyền đối với và liên quan đến Sản phẩm App Store mà không được cấp một cách rõ ràng cho quý khách.

Quý khách xác nhận rằng li-xăng cho mỗi Sản phẩm Apple mà quý khách có được thông qua Mac App Store hoặc App Store, hoặc quý khách liên kết với Tài khoản của quý khách là một thỏa thuận ràng buộc giữa quý khách và iTunes. Quý khách xác nhận rằng: khi quý khách có được Sản phẩm Bên thứ ba từ iTunes, đồng nghĩa với việc quý khách đã ký kết một thỏa thuận ràng buộc trực tiếp với Nhà phát hành mà quản lý việc quý khách sử dụng Sản phẩm Bên thứ ba đó; và iTunes không phải là một bên trong li-xăng giữa quý khách và Nhà phát hành liên quan đến Sản phẩm Bên thứ ba nêu trên. Nhà phát hành của mỗi Sản phẩm Bên thứ ba hoàn toàn chịu trách nhiệm về Sản phẩm Bên thứ ba đó, các nội dung của Sản phẩm Bên thứ ba, bất cứ bảo đảm nào trong chừng mực các bảo đảm đó không được khước từ, và bất cứ khiếu nại nào mà quý khách hoặc bất cứ bên nào khác có thể có liên quan đến Sản phẩm Bên thứ ba nêu trên.

Quý khách xác nhận và đồng ý rằng iTunes và các công ty liên kết của iTunes là các đối tượng thụ hưởng bên thứ ba của Hợp đồng cấp Li-xăng cho Người dùng cuối đối với Ứng dụng được cấp Li-xăng hoặc hợp đồng cấp li-xăng cho người dùng cuối của Nhà phát hành, tùy theo từng trường hợp, cho mỗi Sản phẩm Bên thứ ba. Quý khách cũng đồng ý rằng sau khi quý khách chấp thuận các điều khoản và điều kiện của li-xăng cho bất cứ Sản phẩm Bên thứ ba nào như vậy, iTunes sẽ có quyền (và sẽ được xem như là đã chấp nhận quyền) thực thi li-xăng nêu trên đối với quý khách trong vai trò là đối tượng thụ hưởng bên thứ ba của li-xăng đó.

MUA IN-APP

Các Sản phẩm App Store nhất định có thể bao gồm các tính năng cho phép quý khách mua các dịch vụ bổ sung, hoặc li-xăng cho tính năng hoặc nội dung bổ sung để sử dụng trong Sản phẩm App Store ("In App Purchases"). In App Purchases mà được tiêu thụ trong quá trình sử dụng Sản phẩm App Store (ví dụ như, đạn ảo) không thể được chuyển giao giữa các thiết bị với nhau; chỉ có thể được tải xuống một lần; và sau khi được tải xuống thì không thể được thay thế. Một khi quý khách đã mua và nhận In App Purchase có tính tiêu hao, iTunes sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào đối với quý khách trong trường hợp có bất cứ mất mát, hư hại hoặc thiệt hại nào. Tất cả các In App Purchases được xem như các Sản phẩm App Store, và In App Purchases được thực hiện trong các Sản phẩm Bên thứ ba được xem như các Sản phẩm Bên thứ ba, và được xử lý như các Sản phẩm Bên thứ ba, cho các mục đích của các điều khoản và điều kiện này.

Quý khách phải xác thực để có được Mua In-App riêng rẽ với bất kỳ việc xác thực nào để có được Sản phẩm App Store bằng cách nhập mật khẩu của quý khách khi có yêu cầu, nhưng khi quý khách đã xác thực để có được một Mua In-App, quý khách sẽ có thể có thêm Mua In-App khác trong vòng mười lăm phút mà không cần phải nhập lại mật khẩu của quý khách. Quý khách có thể tắt chức năng Mua In-App trên Thiết bị iOS của quý khách bằng cách vào mục Cài đặt - Settings, chọn “Cài đặt chung – General” và sau đó chọn thẻ “Giới hạn - Restrictions”, như được nêu tại http://support.apple.com/kb/HT4213.

ĐĂNG KÝ THUÊ BAO IN-APP

Các Sản phẩm App Store nhất định có thể bao gồm chức năng cho phép quý khách có thể có được nội dung trên cơ sở đăng ký thuê bao (Các “Ðăng ký thuê bao In App”). Các Ðăng ký thuê bao In App không được hoàn tiền. Ðăng ký thuê bao In App sẽ được tự động gia hạn thêm một khoảng thời gian được áp dụng mà quý khách đã chọn, và trong trường hợp áp dụng, sẽ được khấu trừ từ Tài khoản của quý khách trong vòng 24 giờ trước khi hết thời hạn Ðăng ký thuê bao In App hiện tại. Quý khách có thể hủy việc tự động gia hạn Đăng ký thuê bao In App có tính phí bằng cách chọn Quản lý các Đăng ký thuê bao App - Manage App Subscriptions trong Tài khoản của quý khách và chọn đăng ký thuê bao mà quý khách muốn sửa đổi. Trong trường hợp tăng giá, Đăng ký thuê bao In App có thể tiếp tục ở mức giá mới sau khi có thông báo trước cho quý khách trừ khi quý khách đã hủy gia hạn tự động. Quý khách có thể hủy Đăng ký thuê bao In App miễn phí bằng cách xóa Sản phẩm App Store liên quan khỏi thiết bị của quý khách. Một số Ðăng ký thuê bao In App có tính phí có thể cung cấp giai đoạn dùng thử miễn phí trước khi khấu trừ tiền từ Tài khoản của quý khách. Nếu quý khách quyết định không mua Ðăng ký thuê bao In App đó, tắt tự động gia hạn trong cài đặt Tài khoản của quý khách trong giai đoạn dùng thử miễn phí. Một số Đăng ký thuê bao In App nhất định có thể được chỉ định là sản phẩm tạp chí và báo. Quý khách nên xem thêm thông tin về chào mời đăng ký thuê bao tạp chí và báo tại điểm bán trong Sản phẩm App Store. Chúng tôi có thể đề nghị quý khách cho phép cung cấp tên, địa chỉ email và mã bưu chính được liệt kê trong Tài khoản của quý khách cho Nhà phát hành của đăng ký thuê bao tạp chí và báo đó để Nhà phát hành có thể gửi cho quý khách các tin nhắn quảng cáo về các sản phẩm riêng của Nhà phát hành theo chính sách về quyền riêng tư của Nhà phát hành mà được đăng tải công khai. Khi Nhà phát hành có thông tin này, thông tin này sẽ được xử lý phù hợp với chính sách về quyền riêng tư của Nhà phát hành. Chúng tôi khuyến khích quý khách tìm hiểu về các thực hành liên quan đến quyền riêng tư của Nhà phát hành trước khi đồng ý cung cấp cho họ các thông tin cá nhân của quý khách. Ðể biết thêm thông tin, xin xem chính sách về quyền riêng tư của Nhà phát hành hoặc liên hệ trực tiếp với Nhà phát hành.

PHỔ BIẾN Ở GẦN TÔI - POPULAR NEAR ME

Khi quý khách lựa chọn tính năng Phổ biến Ở gần Tôi thông qua việc kích hoạt các Dịch vụ Định vị, Apple sẽ, trong từng thời điểm, tự động thu thập thông tin liên quan đến một số Sản phẩm App Store nhất định của quý khách, ví dụ như thời gian mà quý khách đã dành cho mỗi Sản phẩm App Store và số lần mỗi Sản phẩm App Store được khởi động. Thông tin này được lưu trữ trên cơ sở ẩn danh và sẽ không đi kèm với tên hoặc Tài khoản của quý khách. Apple sẽ sử dụng các thông tin này cũng như những thông tin khác, như lịch sử tải xuống Sản phẩm App Store của quý khách, để đưa ra các gợi ý riêng dành cho quý khách.

Apple có thể sử dụng các thông tin này và kết hợp nó với những thông tin đã được tổng hợp từ những người dùng khác mà cũng lựa chọn tính năng này, dữ liệu về lịch sử mua trên iTunes Store của quý khách, dữ liệu tải xuống App Store của quý khách, dữ liệu tổng hợp về tải xuống Sản phẩm App Store từ những người dùng khác, và các thông tin khác như xếp hạng của khách hàng về Sản phẩm App Store, để:

• Cung cấp cho quý khách các gợi ý về Sản phẩm App Store, phương tiện và các sản phẩm và dịch vụ khác mà quý khách có thể muốn mua, tải xuống hoặc sử dụng.

• Cung cấp các gợi ý cho những người dùng khác.

Vào mọi thời điểm, thông tin của quý khách đều sẽ được xử lý theo Chính sách về Quyền riêng tư của Apple.

Nếu quý khách muốn chúng tôi không thu thập và sử dụng các thông tin từ thiết bị hoặc hệ thống của quý khách theo cách này, quý khách vui lòng không kích hoạt Dịch vụ Định vị hoặc sử dụng tính năng Phổ biến Ở gần Tôi. Quý khách có thể bỏ lựa chọn vào bất cứ lúc nào bằng cách tắt tính năng Phổ biến Ở gần Tôi trong menu Dịch vụ Hệ thống - System Services trong phần cài đặt Dịch vụ Định vị - Location Services trên thiết bị của quý khách.

QUY TẮC SỬ DỤNG SẢN PHẨM MAC APP STORE

Trừ phi được quy định khác trong văn bản này,

(i) Nếu quý khách là cá nhân hành động theo năng lực cá nhân của quý khách, quý khách có thể tải xuống và sử dụng ứng dụng từ Mac App Store (“Sản phẩm Mac App Store”) cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại trên bất cứ sản phẩm mang nhãn hiệu Apple nào chạy Mac OS X (“Máy tính Mac”) mà quý khách sở hữu hoặc kiểm soát.

(ii) Nếu quý khách là doanh nghiệp thương mại hoặc tổ chức giáo dục, quý khách có thể tải xuống Sản phẩm Mac App Store để sử dụng bởi (a) một cá nhân duy nhất trên mỗi Máy tính Mac được sử dụng bởi cá nhân đó mà quý khách sở hữu hoặc kiểm soát hoặc (b) nhiều cá nhân, trên một Máy tính Mac dùng chung mà quý khách sở hữu hoặc kiểm soát. Ví dụ, một nhân viên có thể sử dụng Sản phẩm Mac App Store trên cả Máy tính Mac để bàn và Máy tính Mac xách tay của nhân viên đó, hoặc nhiều sinh viên có thể lần lượt sử dụng Sản phẩm Mac App Store trên một Máy tính Mac duy nhất đặt tại trung tâm thông tin hoặc thư viện. Để cho rõ ràng, cần phải có li-xăng riêng cho mỗi Máy tính Mac được sử dụng lần lượt bởi nhiều người dùng.

(iii) Việc sử dụng Sản phẩm Mac App Store có thể đòi hỏi phải đăng nhập với ID Apple được dùng để tải xuống Sản phẩm Mac App Store từ Mac App Store. Sản phẩm Mac App Store chỉ có thể được cập nhật thông qua Mac App Store.

QUY TẮC SỬ DỤNG SẢN PHẨM APP STORE VÀ APP STORE CHO APPLE TV

(i) Nếu quý khách là cá nhân hành động theo năng lực cá nhân của quý khách, quý khách có thể tải xuống và đồng bộ hóa Sản phẩm App Store cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại trên bất cứ Thiết bị iOS hoặc tvOS nào mà quý khách sở hữu hoặc kiểm soát.

(ii) Nếu quý khách là doanh nghiệp thương mại hoặc tổ chức giáo dục, quý khách có thể tải xuống và đồng bộ hóa Sản phẩm App Store để sử dụng bởi (a) một cá nhân duy nhất trên một hoặc nhiều Thiết bị iOS hoặc tvOS được sử dụng bởi cá nhân đó mà quý khách sở hữu hoặc kiểm soát hoặc (b) nhiều cá nhân, trên một Thiết bị iOS hoặc tvOS dùng chung mà quý khách sở hữu hoặc kiểm soát. Ví dụ, một nhân viên có thể sử dụng Sản phẩm App Store trên cả iPhone và iPad của nhân viên, hoặc nhiều sinh viên có thể lần lượt sử dụng Sản phẩm App Store trên một iPad duy nhất đặt tại trung tâm thông tin hoặc thư viện. Để cho rõ ràng, cần phải có li-xăng riêng cho mỗi Thiết bị iOS hoặc tvOS được sử dụng lần lượt hoặc sử dụng chung bởi nhiều người dùng.

(iii) Quý khách có thể cùng lúc lưu trữ các Sản phẩm App Store từ tối đa năm Tài khoản khác nhau trên một Thiết bị iOS hoặc tvOS tương thích.

(iv) Quý khách có thể trực tiếp đồng bộ hóa các Sản phẩm App Store từ ít nhất một thiết bị được cho phép cài đặt iTunes đến các Thiết bị iOS có chức năng đồng bộ hóa trực tiếp, với điều kiện là Sản phẩm App Store đó phải đi kèm với một Tài khoản trên thiết bị được cho phép cài đặt iTunes chính, trong trường hợp thiết bị được cho phép cài đặt iTunes chính là thiết bị được đồng bộ hóa lần đầu tiên với Thiết bị iOS nêu trên hoặc thiết bị mà sau đó quý khách chỉ định là thiết bị chính có sử dụng ứng dụng iTunes.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ AN TOÀN

Để tránh căng thẳng cho cơ, khớp, hoặc mắt trong khi chơi trò chơi video, quý khách cần thường xuyên nghỉ giải lao, và nghỉ lâu hơn nếu quý khách thấy đau, mệt mỏi hoặc khó chịu. Một tỷ lệ rất nhỏ người chơi có thể bị tai biến hoặc ngất khi tiếp xúc với ánh sáng hoặc kiểu đèn nháy, bao gồm cả trong khi chơi trò chơi video hoặc xem video. Các triệu chứng có thể bao gồm chóng mặt, buồn nôn, không làm chủ được cử động, mất ý thức, thay đổi thị lực, ù tai, tê người hoặc triệu chứng khó chịu khác. Quý khách cần hỏi ý kiến của bác sỹ trước khi chơi các trò chơi video nếu quý khách đã từng có các triệu chứng nêu trên hoặc các triệu chứng khác tương tự, và phải ngay lập tức ngừng chơi và gặp bác sỹ nếu các triệu chứng này xảy ra trong khi chơi trò chơi. Phụ huynh cần giám sát trẻ em trong lúc chơi trò chơi video để có thể phát hiện các triệu chứng.

BẢO DƯỠNG VÀ HỖ TRỢ SẢN PHẨM MAC APP STORE VÀ APP STORE

iTunes chịu trách nhiệm cung cấp bất cứ dịch vụ bảo dưỡng và hỗ trợ nào nhưng chỉ liên quan đến các Sản phẩm Apple, như được nêu trong Hợp đồng cấp Li-xăng cho Người dùng cuối đối với Ứng dụng được cấp Li-xăng hoặc hợp đồng cấp li-xăng cho người dùng cuối riêng rẽ, tùy theo từng trường hợp, hoặc theo quy định của luật áp dụng. Nhà phát hành của bất cứ Sản phẩm Bên thứ ba nào phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và hỗ trợ liên quan đến Sản phẩm đó, như được nêu trong Hợp đồng cấp Li-xăng cho Người dùng cuối đối với Ứng dụng được cấp Li-xăng hoặc hợp đồng cấp li-xăng cho người dùng cuối của Nhà phát hành, tùy theo từng trường hợp, hoặc theo quy định của luật áp dụng.

HỢP ĐỒNG CẤP LI-XĂNG CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP LI-XĂNG

Các Sản phẩm Mac App Store, Sản phẩm App Store và Sản phẩm App Store cho Apple TV (gọi chung là các “Sản phẩm App Store”) được cung cấp thông qua Mac App Store, App Store và App Store cho Apple TV (gọi chung là các “App Store”) được cấp li-xăng, chứ không phải là được bán, cho quý khách. Li-xăng của quý khách đối với mỗi Sản phẩm App Store mà quý khách có được thông qua các App Store hoặc liên kết với Tài khoản của quý khách còn tùy thuộc vào sự chấp nhận trước của quý khách đối với Hợp đồng cấp Li-xăng cho Người dùng cuối đối với Ứng dụng được cấp Li-xăng này (“EULA Tiêu chuẩn”), và quý khách đồng ý rằng các điều khoản của EULA Tiêu chuẩn này sẽ áp dụng cho mỗi Sản phẩm App Store mà quý khách có li-xăng thông qua các App Store, trừ phi Sản phẩm App Store đó nằm trong một hợp đồng cấp li-xăng cho người dùng cuối có hiệu lực giữa quý khách và Nhà phát hành Sản phẩm App Store đó, trong trường hợp đó các điều khoản của hợp đồng cấp li-xăng cho người dùng cuối riêng rẽ đó sẽ được áp dụng. Li-xăng của quý khách đối với bất cứ Sản phẩm Apple nào theo EULA Tiêu chuẩn này hoặc hợp đồng cấp li-xăng cho người dùng cuối riêng rẽ được cấp bởi iTunes, và li-xăng của quý khách đối với bất cứ Sản phẩm Bên thứ ba nào theo EULA Tiêu chuẩn này hoặc hợp đồng cấp li-xăng cho người dùng cuối riêng rẽ được cấp bởi Nhà phát hành của Sản phẩm Bên thứ ba đó. Bất cứ Sản phẩm App Store nào là đối tượng của li-xăng được cấp theo EULA Tiêu chuẩn này tại đây được gọi là “Ứng dụng được cấp Li-xăng”. Nhà phát hành hoặc iTunes, tùy trường hợp (“Bên cấp li-xăng”), bảo lưu toàn bộ các quyền đối với và liên quan đến Ứng dụng được cấp Li-xăng mà không được cấp cho quý khách một cách rõ ràng theo EULA Tiêu chuẩn này.

a. Phạm vi của Li-xăng: Li-xăng này do Bên cấp li-xăng cấp cho quý khách cho Ứng dụng được cấp Li-xăng được giới hạn ở li-xăng không thể chuyển nhượng để sử dụng Ứng dụng được cấp Li-xăng trên bất cứ sản phẩm mang nhãn hiệu Apple nào chạy iOS (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở iPad, iPhone, và iPod touch) (các “Thiết bị iOS”), Mac OS X (các “Máy tính Mac”), Apple Watch và Apple TV, như được áp dụng (gọi chung là các “Thiết bị Apple”) mà quý khách sở hữu hoặc kiểm soát và như được cho phép theo các quy tắc sử dụng được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện của Mac App Store, App Store và iBooks Store (các “Quy tắc Sử dụng”). Li-xăng này không cho phép quý khách sử dụng Ứng dụng được cấp Li-xăng trên bất cứ Thiết bị Apple nào mà quý khách không sở hữu hoặc kiểm soát, và ngoại trừ như được quy định trong các Quy tắc Sử dụng, quý khách không được phân phối hoặc cung cấp Ứng dụng được cấp Li-xăng trên mạng mà tại đó nó có thể được sử dụng bởi nhiều thiết bị tại cùng một thời điểm. Quý khách không được thuê, cho thuê, cho mượn, bán, chuyển nhượng, phân phối lại hoặc cấp lại li-xăng Ứng dụng được cấp Li-xăng, và nếu Quý khách bán Thiết bị Apple của Quý khách cho bên thứ ba thì Quý khách phải gỡ bỏ Ứng dụng được cấp Li-xăng này khỏi Thiết bị Apple trước khi làm như vậy. Quý khách không được sao chép (trừ phi được cho phép một cách rõ ràng theo li-xăng này và các Quy tắc Sử dụng), đảo mã, dịch ngược, đảo hợp ngữ, cố gắng trích xuất mã nguồn, sửa đổi hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của Ứng dụng được cấp Li-xăng này, bất cứ cập nhật nào hoặc bất cứ phần nào của Ứng dụng được cấp Li-xăng này (trừ trường hợp và chỉ trong chừng mực bất cứ hạn chế nào trên đây bị cấm theo luật áp dụng hoặc trong chừng mực có thể được cho phép theo các điều khoản cấp li-xăng mà quản lý việc sử dụng bất cứ thành phần mã nguồn mở nào được bao gồm cùng với Ứng dụng được cấp Li-xăng này). Bất cứ sự cố gắng nào để làm như vậy là hành vi vi phạm các quyền của Bên cấp li-xăng và các bên cấp li-xăng của Bên cấp li-xăng đó. Nếu quý khách vi phạm hạn chế này, quý khách có thể bị truy tố và phải bồi thường thiệt hại.

Các điều khoản của li-xăng này sẽ chi phối bất cứ sự nâng cấp nào được cung cấp bởi Bên cấp li-xăng mà thay thế và/hoặc bổ sung cho Ứng dụng được cấp Li-xăng ban đầu, trừ phi sự nâng cấp đó có li-xăng riêng biệt đi kèm, trong trường hợp đó các điều khoản của li-xăng riêng biệt này sẽ được áp dụng.

b. Chấp thuận việc sử dụng dữ liệu: Quý khách đồng ý rằng Bên cấp li-xăng có thể thu thập và sử dụng dữ liệu kỹ thuật cùng các thông tin liên quan —bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở thông tin kỹ thuật về thiết bị, hệ thống, phần mềm ứng dụng và thiết bị ngoại vi của quý khách— được tập hợp định kỳ để hỗ trợ việc cung cấp các cập nhật phần mềm, hỗ trợ sản phẩm và các dịch vụ khác cho quý khách (nếu có) liên quan đến Ứng dụng được cấp Li-xăng. Bên cấp li-xăng có thể sử dụng thông tin này, miễn là các thông tin đó dưới dạng không nhận dạng cá nhân quý khách, để cải tiến sản phẩm của Bên cấp li-xăng hoặc cung cấp các dịch vụ hoặc công nghệ cho quý khách.

c. Chấm dứt. Li-xăng có hiệu lực cho đến khi được chấm dứt bởi quý khách hoặc Bên cấp li-xăng. Các quyền của quý khách theo li-xăng này sẽ tự động chấm dứt mà không có thông báo từ Bên cấp li-xăng nếu quý khách không tuân thủ bất cứ (các) điều khoản nào của li-xăng này. Khi li-xăng chấm dứt, quý khách phải ngừng toàn bộ việc sử dụng Ứng dụng được cấp Li-xăng và hủy tất cả các bản sao, dù toàn bộ hay một phần, của Ứng dụng được cấp Li-xăng.

d. Các Dịch vụ bên ngoài; Tài liệu của Bên thứ ba. Ứng dụng được cấp Li-xăng có thể cho phép truy cập các dịch vụ và trang web của Bên cấp li-xăng và/hoặc bên thứ ba (gọi chung và gọi riêng là các "Dịch vụ bên ngoài"). Việc sử dụng các Dịch vụ bên ngoài yêu cầu phải có kết nối Internet và việc sử dụng một số các Dịch vụ bên ngoài nhất định yêu cầu quý khách phải chấp thuận các điều khoản bổ sung. Bằng việc sử dụng phần mềm này có kết nối với một tài khoản iTunes Store, quý khách đồng ý với các Quy tắc Sử dụng và các Điều khoản và Điều kiện mới nhất của iTunes Store, mà quý khách có thể truy cập và xem tại địa chỉ https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/.

Quý khách hiểu rằng bằng việc sử dụng bất cứ Dịch vụ bên ngoài nào, quý khách có thể sẽ gặp các nội dung mà có thể được xem là mang tính công kích, không đứng đắn hoặc gây phản cảm, mà các nội dung đó có thể được hoặc có thể không được xác định là có ngôn từ mang tính khêu gợi, và rằng kết quả của bất cứ tìm kiếm hoặc việc truy cập một URL cụ thể nào có thể tự động và không chủ ý dẫn tới các đường dẫn hoặc dẫn chiếu đến các tài liệu mang tính phản cảm. Tuy nhiên, quý khách đồng ý sử dụng các Dịch vụ bên ngoài với rủi ro hoàn toàn thuộc về quý khách và rằng cả Bên cấp li-xăng và các đại diện của Bên cấp li-xăng đều không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào đối với quý khách về các nội dung mà có thể được xem như mang tính công kích, không đứng đắn, hoặc gây phản cảm.

Các Dịch vụ bên ngoài nhất định có thể đăng tải, bao gồm hoặc có các nội dung, dữ liệu, thông tin, ứng dụng hoặc tài liệu từ các bên thứ ba (“Tài liệu của Bên thứ ba”) hoặc cung cấp các đường dẫn đến các trang web của bên thứ ba nhất định. Bằng việc sử dụng các Dịch vụ bên ngoài, quý khách xác nhận và đồng ý rằng cả Bên cấp li-xăng và các đại diện của Bên cấp li-xăng đều không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung, sự chính xác, hoàn chỉnh, tính kịp thời, tính hợp lệ, việc tuân thủ bản quyền, tính hợp pháp, đứng đắn, chất lượng hoặc bất cứ khía cạnh nào khác của các Tài liệu hoặc các trang web của Bên thứ ba nêu trên. Bên cấp li-xăng, các đại diện và các viên chức, các công ty liên kết và các công ty con của của Bên cấp li-xăng không bảo đảm hoặc xác nhận và không đảm nhận cũng như không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm nào đối với quý khách hoặc bất cứ người nào khác về bất cứ Dịch vụ bên ngoài của bên thứ ba, Tài liệu hoặc trang web của Bên thứ ba, hoặc về bất cứ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của các bên thứ ba. Tài liệu của Bên thứ ba và đường dẫn đến các trang web khác được cung cấp hoàn toàn cho mục đích tiện sử dụng của quý khách.

Các thông tin tài chính được đăng tải trên bất cứ Dịch vụ bên ngoài nào chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin chung và không nên được dựa vào như các thông tin tư vấn đầu tư. Trước khi thực hiện bất cứ giao dịch chứng khoán nào trên cơ sở các thông tin có được từ các Dịch vụ bên ngoài, quý khách cần tham vấn với chuyên gia tài chính hoặc chứng khoán hội đủ điều kiện về mặt pháp lý để cung cấp tư vấn về tài chính hoặc chứng khoán tại quốc gia hoặc khu vực của quý khách. Thông tin y tế được đăng tải bởi bất kỳ sản phẩm App Store hoặc Dịch vụ bên ngoài nào chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin chung và không nên được dựa vào để chuẩn đoán sức khỏe hoặc tư vấn điều trị, trừ khi được sự chỉ thị của bác sĩ. Quý khách cần tham vấn với chuyên gia y tế trước khi dựa vào các thông tin y tế được cung cấp trên Sản phẩm App Store. Dữ liệu về địa điểm được cung cấp bởi bất cứ Dịch vụ bên ngoài nào chỉ cho mục đích chỉ đường cơ bản và không nhằm để dựa vào trong các trường hợp cần thông tin địa điểm chính xác hoặc trong trường hợp thông tin sai lệch, thiếu chính xác, chậm trễ về thời gian hoặc không đầy đủ về địa điểm có thể dẫn đến thương vong, thương tích cá nhân, thiệt hại về tài sản hoặc môi trường. Bên cấp li-xăng hoặc các đại diện của Bên cấp li-xăng hoặc bất cứ nhà cung cấp nội dung nào của Bên cấp li-xăng không bảo đảm về sự có sẵn, tính chính xác, đầy đủ, sự đáng tin cậy hoặc kịp thời của thông tin chứng khoán, dữ liệu về địa điểm hoặc bất cứ dữ liệu nào khác được đăng tải bởi bất cứ Dịch vụ bên ngoài nào.

Quý khách đồng ý rằng các Dịch vụ bên ngoài nào bao gồm các nội dung, thông tin và tài liệu độc quyền thuộc quyền sở hữu của Bên cấp li-xăng, và/hoặc các đại diện hoặc các bên cấp li-xăng của Bên cấp li-xăng, và được bảo hộ bởi luật áp dụng về quyền hữu trí tuệ và các luật khác, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở bản quyền, và rằng quý khách không được sử dụng các nội dung, thông tin hoặc tài liệu thuộc sở hữu riêng đó theo bất cứ cách nào ngoại trừ cho việc sử dụng các Dịch vụ bên ngoài như được cho phép hoặc theo bất cứ phương cách nào mà không phù hợp với các điều khoản của EULA Tiêu chuẩn này hoặc xâm phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba hoặc iTunes hoặc Apple. Không một phần nào của các Dịch vụ bên ngoài có thể được sao chép lại dưới bất cứ hình thức hoặc bằng bất cứ phương tiện nào. Quý khách đồng ý không sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên các Dịch vụ bên ngoài theo bất cứ phương cách nào, và quý khách không được khai thác các Dịch vụ bên ngoài bằng bất cứ phương thức trái phép nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng các Dịch vụ bên ngoài để phát tán bất cứ vi-rút máy tính, sâu bọ, trojan horses – ngựa troia hoặc phần mềm độc hại nào khác, hoặc xâm phạm hoặc tạo gánh nặng lên dung lượng của hệ thống mạng. Quý khách đồng ý thêm rằng sẽ không sử dụng các Dịch vụ bên ngoài theo bất cứ phương cách nào nhằm quấy rối, lạm dụng, theo dõi, đe dọa, bôi nhọ hoặc bằng cách khác xâm phạm hoặc vi phạm các quyền của bất cứ bên nào khác, và rằng cả Bên cấp li-xăng và các đại diện của Bên cấp li-xăng đều không chịu trách nhiệm theo bất cứ cách nào về bất cứ việc sử dụng nào như vậy của quý khách, hoặc về bất cứ tin nhắn hoặc thông tin truyền đạt nào có tính chất quấy rối, đe dọa, bôi nhọ, công kích, xâm phạm hoặc bất hợp pháp mà quý khách có thể nhận được do việc sử dụng bất cứ Dịch vụ bên ngoài nào.

Ngoài ra, các Dịch vụ bên ngoài và Tài liệu của Bên thứ ba mà có thể được truy cập từ, đăng tải trên hoặc kết nối tới từ các Thiết bị Apple không sẵn có bằng tất cả các ngôn ngữ hoặc ở tất cả các quốc gia hoặc khu vực. Bên cấp li-xăng không đưa ra bất cứ tuyên bố nào rằng các Dịch vụ bên ngoài và Tài liệu đó là thích hợp hoặc sẵn có để sử dụng tại bất cứ địa điểm cụ thể nào. Trong chừng mực quý khách lựa chọn sử dụng hoặc truy cập các Dịch vụ bên ngoài và Tài liệu đó, quý khách chủ động làm như vậy và tự mình chịu trách nhiệm về việc tuân thủ với bất cứ luật áp dụng nào, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các luật áp dụng của nước sở tại. Bên cấp li-xăng bảo lưu quyền thay đổi, đình chỉ, gỡ bỏ hoặc không cho truy cập bất cứ Dịch vụ bên ngoài vào bất cứ lúc nào mà không phải thông báo. Trong bất cứ trường hợp nào, Bên cấp li-xăng đều không phải chịu trách nhiệm về việc gỡ bỏ hoặc không cho truy cập bất cứ Dịch vụ bên ngoài nào như vậy. Bên cấp li-xăng cũng có thể áp dụng các hạn chế đối với việc sử dụng hoặc truy cập các Dịch vụ bên ngoài nhất định, trong bất cứ trường hợp nào và không phải thông báo hay chịu bất cứ trách nhiệm nào.

e. KHÔNG BẢO ĐẢM: QUÝ KHÁCH THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý MỘT CÁCH RÕ RÀNG RẰNG VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP LI-XĂNG HOÀN TOÀN THUỘC RỦI RO CỦA QUÝ KHÁCH VÀ RẰNG TOÀN BỘ RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG, HIỆU NĂNG HOẠT ĐỘNG, TÍNH CHÍNH XÁC VÀ NỖ LỰC THỎA ĐÁNG ĐỀU THUỘC VỀ QUÝ KHÁCH. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI LUẬT ÁP DỤNG, ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP LI-XĂNG VÀ BẤT CỨ DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN HOẶC CUNG CẤP BỞI ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP LI-XĂNG ĐƯỢC CUNG CẤP “THEO NGUYÊN TRẠNG" VÀ “KHI SẴN CÓ”, VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI VÀ KHÔNG CÓ BẤT CỨ BẢO ĐẢM NÀO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, VÀ BÊN CẤP LI-XĂNG THÔNG QUA ĐÂY KHƯỚC TỪ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP LI-XĂNG VÀ BẤT CỨ DỊCH VỤ NÀO, CHO DÙ RÕ RÀNG, NGẦM ĐỊNH HAY THEO LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VÀ/HOẶC CÁC ĐIỀU KIỆN NGẦM ĐỊNH VỀ TÍNH PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI, VỀ CHẤT LƯỢNG THỎA ĐÁNG, VỀ SỰ THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, VỀ SỰ HƯỞNG DỤNG MỘT CÁCH YÊN ỔN, VÀ VỀ VIỆC KHÔNG XÂM PHẠM CÁC QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA, TRỪ TRƯỜNG HỢP CÁC BẢO ĐẢM ĐÓ KHÔNG THỂ ĐƯỢC LOẠI TRỪ. BÊN CẤP LI-XĂNG KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ BẤT CỨ SỰ GIÁN ĐOẠN NÀO ĐỐI VỚI VIỆC HƯỞNG DỤNG ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP LI-XĂNG CỦA QUÝ KHÁCH, RẰNG CÁC CHỨC NĂNG ĐƯỢC BAO HÀM TRONG HOẶC CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC THỰC HIỆN HOẶC ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP LI-XĂNG SẼ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH, RẰNG SỰ HOẠT ĐỘNG CỦA ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP LI-XĂNG HOẶC CÁC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG BỊ LỖI, HOẶC RẰNG LỖI CỦA ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP LI-XĂNG VÀ CỦA CÁC DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC. KHÔNG MỘT THÔNG TIN HOẶC LỜI KHUYÊN NÀO, CHO DÙ BẰNG LỜI HAY BẰNG VĂN BẢN ĐƯỢC ĐƯA RA BỞI BÊN CẤP LI-XĂNG HOẶC ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA BÊN CẤP LI-XĂNG TẠO RA SỰ BẢO ĐẢM. NẾU ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP LI-XĂNG HOẶC CÁC DỊCH VỤ CÓ KHIẾM KHUYẾT, QUÝ KHÁCH PHẢI ĐẢM NHẬN TOÀN BỘ CHI PHÍ CỦA TOÀN BỘ VIỆC BẢO DƯỠNG, ĐIỀU CHỈNH HOẶC SỬA CHỮA CẦN THIẾT, TRỪ TRƯỜNG HỢP LUẬT ÁP DỤNG CÓ QUY ĐỊNH KHÁC.

f. Giới hạn trách nhiệm. TRONG CHỪNG MỰC KHÔNG BỊ PHÁP LUẬT CẤM, TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO BÊN CẤP LI-XĂNG ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT CỨ THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, KHÔNG TRỰC TIẾP HOẶC MANG TÍNH CHẤT HẬU QUẢ NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở TIỀN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN, MẤT MÁT DỮ LIỆU, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH HOẶC BẤT CỨ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI VỀ THƯƠNG MẠI NÀO KHÁC, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC ỨNG DỤNG ĐƯỢC CẤP LI-XĂNG, CHO DÙ ĐÃ XẢY RA NHƯ THẾ NÀO, VÀ BẤT KỂ THEO LÝ THUYẾT VỀ TRÁCH NHIỆM NÀO (THEO HỢP ĐỒNG, HÀNH ĐỘNG SAI TRÁI HAY THEO CÁCH KHÁC) VÀ NGAY CẢ KHI BÊN CẤP LI-XĂNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÊU TRÊN. Trong bất cứ trường hợp nào, toàn bộ trách nhiệm của Bên cấp li-xăng đối với quý khách về toàn bộ các thiệt hại (ngoài các trách nhiệm theo quy định của luật áp dụng) không vượt quá số tiền là năm mươi Đô la Mỹ (50 USD). Giới hạn trên đây được áp dụng ngay cả khi biện pháp chế tài nêu trên không đạt được mục đích thiết yếu của nó. Không một quy định nào trong Hợp đồng cấp Li-xăng cho Người dùng cuối đối với Ứng dụng được cấp Li-xăng này loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của Bên cấp li-xăng đối với hành vi gian lận, tử vong hoặc thương tích cá nhân gây ra do lỗi sơ suất của bên đó.

g. Quý khách không được sử dụng hoặc bằng cách khác xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu Ứng dụng được cấp Li-xăng trừ trường hợp được cho phép theo pháp luật Hoa Kỳ và luật của quốc gia mà tại đó Ứng dụng được cấp Li-xăng đã có được. Cụ thể là, nhưng không chỉ giới hạn ở, Ứng dụng được cấp Li-xăng không thể được xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu (a) vào bất cứ nước nào bị Hoa Kỳ cấm vận hoặc (b) cho bất cứ người nào thuộc Danh sách những Người được Chỉ định Đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc Danh sách những Người bị Từ chối hoặc Danh sách các Chủ thể bị Từ chối của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Bằng việc sử dụng Ứng dụng được cấp Li-xăng, quý khách tuyên bố và bảo đảm rằng quý khách không ở tại bất kỳ nước nào như trên hoặc nằm trong bất kỳ danh sách nào nêu trên. Quý khách cũng đồng ý rằng quý khách sẽ không sử dụng các sản phẩm này cho bất kỳ mục đích nào bị cấm theo pháp luật Hoa Kỳ, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc phát triển, thiết kế, chế tạo hoặc sản xuất vũ khí hạt nhân, tên lửa, vũ khí hóa học hoặc sinh học.

h. Ứng dụng được cấp Li-xăng và các tài liệu liên quan là các "Vật phẩm Thương mại", như thuật ngữ này được định nghĩa trong 48 C.F.R. §2.101, bao gồm "Phần mềm Máy tính Thương mại" và "Tài liệu Phần mềm Máy tính Thương mại", như các thuật ngữ này được sử dụng trong 48 C.F.R. §12.212 hoặc 48 C.F.R. §227.7202, trong trường hợp áp dụng. Phù hợp với 48 C.F.R. §12.212 hoặc 48 C.F.R. §227.7202-1 đến 227.7202-4, trong trường hợp áp dụng, Phần mềm Máy tính Thương mại và Tài liệu Phần mềm Máy tính Thương mại được cấp li-xăng cho những đối tượng người dùng cuối là Chính phủ Hoa Kỳ (a) chỉ như là Vật phẩm Thương mại và (b) chỉ với các quyền như được cấp cho tất cả những người dùng cuối khác theo các điều khoản và điều kiện được nêu tại đây. Bảo lưu các quyền chưa được công bố theo luật bản quyền của Hoa Kỳ.

i. Các luật của Việt Nam chi phối li-xăng này và việc quý khách sử dụng Ứng dụng được cấp Li-xăng. Việc quý khách sử dụng Ứng dụng được cấp Li-xăng cũng có thể được quản lý bởi các luật của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế khác.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG CỦA IBOOKS STORE

LI-XĂNG CỦA CÁC SẢN PHẨM IBOOKS STORE

Quý khách xác nhận rằng iTunes bán cho quý khách li-xăng để sử dụng các nội dung được cung cấp qua iBooks Store (các “Sản phẩm iBooks Store”). Khi đã được mua từ iTunes, li-xăng đó sẽ cấu thành một thỏa thuận ràng buộc trực tiếp giữa quý khách và nhà cung cấp bên thứ ba của Sản phẩm iBooks Store đó (“Nhà phát hành”) mà chi phối việc quý khách sử dụng Sản phẩm iBooks Store đó; iTunes không phải là một bên trong li-xăng giữa quý khách và Nhà phát hành liên quan đến Sản phẩm iBooks Store đó; và Nhà phát hành của mỗi Sản phẩm iBooks Store bảo lưu quyền thi hành các điều khoản sử dụng liên quan đến Sản phẩm iBooks Store đó. Nhà phát hành của mỗi Sản phẩm iBooks Store hoàn toàn chịu trách nhiệm về Sản phẩm iBooks Store đó, các nội dung của Sản phẩm iBooks Store, bất cứ bảo đảm nào trong chừng mực các bảo đảm này không bị khước từ, và bất cứ khiếu nại nào mà quý khách hoặc bất cứ bên nào khác có thể có liên quan đến Sản phẩm iBooks Store nêu trên hoặc việc quý khách sử dụng Sản phẩm iBooks Store đó.

CÁC QUY TẮC SỬ DỤNG SẢN PHẨM IBOOKS STORE

(i) Quý khách chỉ được phép sử dụng các Sản phẩm iBooks Store cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.

(ii) Quý khách có thể cùng lúc lưu trữ các Sản phẩm iBooks Store từ tối đa năm Tài khoản khác nhau trên các thiết bị nền tảng iOS nhất định như iPad, iPod touch, hoặc iPhone.

(iii) Quý khách có thể lưu trữ các Sản phẩm iBooks Store trên năm thiết bị được cho phép cài đặt iTunes vào bất cứ lúc nào.

(iv) Việc cung cấp các Sản phẩm iBooks Store không chuyển giao cho quý khách bất cứ quyền sử dụng ưu đãi nào đối với các Sản phẩm iBooks Store hoặc bất kỳ quyền nào để in sao các Sản phẩm iBooks Store vào đĩa.

(v) Quý khách có thể trực tiếp đồng bộ hóa các Sản phẩm iBooks Store từ ít nhất một thiết bị được cho phép cài đặt iTunes đến các thiết bị có chức năng đồng bộ hóa trực tiếp, với điều kiện là Sản phẩm iBooks Store đó phải đi kèm với một Tài khoản trên thiết bị được cho phép cài đặt iTunes chính, trong trường hợp thiết bị được cho phép cài đặt iTunes chính là thiết bị được đồng bộ hóa lần đầu tiên với thiết bị nêu trên hoặc thiết bị mà sau đó quý khách chỉ định là thiết bị ban đầu có sử dụng iTunes.

D. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ ÂM NHẠC CỦA APPLE

THỎA THUẬN PHÁP LÝ NÀY GIỮA QUÝ KHÁCH VÀ ITUNES SARL ("ITUNES") CHI PHỐI VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE VÀ BẤT CỨ TÍNH NĂNG NÀO CÓ THỂ TRUY CẬP ĐƯỢC THEO ĐÓ ("DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE").

DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE

iTunes là nhà cung cấp Dịch vụ Âm nhạc Apple cho phép quý khách truy cập âm nhạc kỹ thuật số và nội dung khác (“Các Sản phẩm Âm nhạc của Apple”) chỉ phục vụ mục đích sử dụng của người dùng cuối theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận này.

YÊU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE

Dịch vụ Âm nhạc của Apple chỉ dành cho những cá nhân tối thiểu 13 tuổi (hoặc tuổi tối thiểu tương đương theo luật pháp địa phương), trừ khi quý khách được cấp ID Apple khi có yêu cầu của một tổ chức giáo dục được phê duyệt hoặc khi yêu cầu đó được phụ huynh hoặc người giám hộ thiết lập như một phần của tính năng Chia sẻ trong Gia đình. Trẻ em dưới tuổi trưởng thành cần xem xét Thỏa thuận này cùng với phụ huynh hoặc người giám hộ của chúng để đảm bảo rằng trẻ và phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của họ đều hiểu về Thỏa thuận này. Chúng tôi không chủ tâm thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi, hoặc tuổi tối thiểu tương đương trong khu vực quyền hạn có liên quan, mà không có sự chấp thuận có thể xác minh của phụ huynh. Phụ huynh và người giám hộ cũng nên nhắc nhở trẻ vị thành niên rằng trò chuyện với người lạ trên mạng Internet có thể có nguy hiểm và cần có những biện pháp phòng ngừa thích hợp để bảo vệ trẻ, bao gồm theo dõi việc sử dụng Dịch vụ Âm nhạc của Apple.

Dịch vụ Âm nhạc của Apple chỉ sẵn có cho quý khách tại VIỆT NAM. Quý khách đồng ý không sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Dịch vụ Âm nhạc của Apple từ bên ngoài địa điểm này. iTunes có thể sử dụng các công nghệ để xác minh tính tuân thủ của quý khách.

Việc sử dụng Dịch vụ Âm nhạc của Apple đòi hỏi phải có thiết bị tương thích, truy cập Internet và một số phần mềm nhất định; có thể yêu cầu cập nhật định kỳ; và có thể chịu ảnh hưởng bởi tác động của các yếu tố này. Truy cập Internet tốc độ cao được đặc biệt khuyến nghị cho việc sử dụng thông thường và cần phải có đối với video; có thể áp dụng phí truy cập hoặc dữ liệu di động. Phải có iOS 8.4, iTunes 12.2 hoặc Android 4.1 hoặc mới hơn. Phiên bản mới nhất của phần mềm cần có được khuyến nghị để truy cập và có thể cần thiết cho một số giao dịch hoặc tính năng. Quý khách đồng ý rằng việc đáp ứng các yêu cầu này, mà có thể thay đổi trong từng thời điểm, đều thuộc trách nhiệm của quý khách.

TÀI KHOẢN DỊCH VỤ ÂM NHẠC APPLE CỦA QUÝ KHÁCH

Là người dùng đã đăng ký của Dịch vụ Âm nhạc của Apple, quý khách có thể lập một Tài khoản như đã đề cập bên trên, và phải tuân thủ theo những điều khoản của phần “Tài khoản của Quý khách” trong Các Điều khoản và Điều kiện của Itunes Store. Để sử dụng một số tính năng của Dịch vụ Âm nhạc của Apple, quý khách phải nhập ID Apple và mật khẩu của quý khách hoặc sử dụng Touch ID để xác thực Tài khoản của quý khách. Quý khách đồng ý cung cấp Dữ liệu Đăng ký iTunes chính xác và đầy đủ khi quý khách đăng ký, và khi quý khách sử dụng Dịch vụ Âm nhạc của Apple.

iTunes ghi lại thông tin về việc sử dụng Dịch vụ Âm nhạc của Apple, bao gồm nhưng không giới hạn ở Sản phẩm Âm nhạc của Apple mà quý khách nghe (bao gồm những bài quý khách bỏ qua hoặc dừng nghe) và thời gian mỗi bài nghe. iTunes cũng có thể thu thập thông tin thiết bị như địa chỉ IP, loại thiết bị, loại và phiên bản hệ điều hành, và những ký hiệu nhận dạng thiết bị duy nhất. Bất kỳ thông tin sở thích âm nhạc nào quý khách cung cấp cho iTunes cũng sẽ được lưu cùng với Tài khoản của quý khách. Thông tin này sẽ được iTunes sử dụng nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ Âm nhạc của Apple, cá nhân hoá các khuyến nghị của chúng tôi cho quý khách, báo cáo cho bên cấp li-xăng và thanh toán tiền bản quyền, tùy chỉnh và cải thiện các sản phẩm và Dịch vụ của Apple bao gồm Dịch vụ Âm nhạc của Apple, cung cấp quảng cáo có liên quan, bảo vệ chống lại hành vi gian lận và thực thi Thỏa thuận này.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ Âm nhạc của Apple, quý khách đồng ý và chấp thuận việc iTunes và công ty con cũng như đại diện của iTunes truyền tải, thu thập, bảo quản, xử lý và sử dụng thông tin này cho những mục đích nêu trên và nhằm các mục đích khác được phép theo Chính sách về Quyền riêng tư của Apple, sẵn có tại đây: https://www.apple.com/legal/privacy/.

ĐĂNG KÝ THUÊ BAO DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE

Nếu quý khách mua thuê bao Dịch vụ Âm nhạc của Apple ("Đăng ký Thuê bao Dịch vụ Âm nhạc của Apple"), iTunes sẽ tự động tính phí phương thức thanh toán liên quan đến ID Apple của quý khách hoặc phương thức thanh toán liên quan đến tài khoản của Tổ chức Chia sẻ trong Gia đình trên cơ sở định kỳ đến khi nào quý khách tắt chế độ gia hạn tự động. Quý khách có thể tắt chế độ gia hạn tự động của Đăng ký Thuê bao Dịch vụ Âm nhạc của Apple vào bất kỳ thời điểm nào trong menu Cài đặt Tài khoản trên thiết bị hoặc máy tính của quý khách, hoặc trong ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của quý khách. Nếu quý vị tắt chế độ tự động gia hạn, quý khách sẽ vẫn được truy cập vào Dịch vụ Âm nhạc của Apple trong thời gian còn lại của thời hạn Đăng ký Thuê bao Dịch vụ Âm nhạc của Apple. Khi thời hạn Đăng ký Thuê bao Dịch vụ Âm nhạc của Apple của quý khách kết thúc, quý khách sẽ mất quyền truy cập vào bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ Âm nhạc của Apple mà yêu cầu phải Đăng ký Thuê bao Dịch vụ Âm nhạc của Apple, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền truy cập đến Sản phẩm Âm nhạc của Apple có thể truy cập thông qua Dịch vụ Âm nhạc của Apple hoặc Sản phẩm Âm nhạc của Apple được lưu trên thiết bị của quý khách, và bất kỳ bài hát nào được lưu trong Thư viện Âm nhạc iCloud của quý khách. Mua Đăng ký Thuê bao Dịch vụ Âm nhạc của Apple sẽ không thể thay đổi được. Phương thức thanh toán của quý khách sẽ được tính phí không quá 24 giờ trước khi kết thúc thời hạn Đăng ký Thuê bao Dịch vụ Âm nhạc của Apple hiện tại.

Để có đủ điều kiện Đăng ký Thuê bao Dịch vụ Âm nhạc của Apple với mức giá gia đình (nếu có), quý khách phải được ghi danh trong Chia sẻ trong Gia đình. Nếu quý khách là một Tổ chức Gia đình, quý khách đồng ý rằng iTunes sẽ tự động tính phí phương thức thanh toán trên cơ sở định kỳ cho bất kỳ lần mua Thuê bao Dịch vụ Âm nhạc của Apple nào do các thành viên Gia đình của quý khách đề xướng cho đến khi chế độ gia hạn tự động tắt trên thiết bị hoặc máy tính áp dụng của thành viên Gia đình.

QUÝ KHÁCH CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC THANH TOÁN KỊP THỜI TẤT CẢ CÁC KHOẢN PHÍ ĐĂNG KÝ THUÊ BAO DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE VÀ CUNG CẤP CHO ITUNES PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN HỢP LỆ. Nếu iTunes không thể tính phí thành công phương thức thanh toán đối với các khoản phí Đăng ký Thuê bao Dịch vụ Âm nhạc của Apple ĐẾN HẠN của quý khách, iTunes bảo lưu quyền hủy Đăng ký Thuê bao Dịch vụ Âm nhạc của Apple của quý khách. Nếu Đăng ký Thuê bao Dịch vụ Âm nhạc của Apple của quý khách bị hủy, quý khách sẽ mất quyền truy cập vào bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ Âm nhạc của Apple yêu cầu phải Đăng ký Thuê bao Dịch vụ Âm nhạc của Apple.

Nếu quý khách muốn chỉ định một phương thức thanh toán khác hoặc nếu có thay đổi về trạng thái phương thức thanh toán của quý khách, quý khách phải thay đổi thông tin của mình trong menu Cài đặt Tài khoản trên thiết bị hoặc máy tính của quý khách; quá trình truy cập của quý khách vào Dịch vụ Âm nhạc của Apple có thể bị gián đoạn tạm thời trong khi iTunes xác minh thông tin thanh toán mới của quý khách.

Chúng tôi có thể liên lạc với quý khách qua email hoặc thông báo đẩy liên quan đến Tài khoản của quý khách hoặc bất kỳ tính năng nào của Dịch vụ Âm nhạc của Apple, vì những lý do bao gồm, nhưng không giới hạn ở, rằng Đăng ký Thuê bao Dịch vụ Âm nhạc của Apple của quý khách sẽ không tự động gia hạn hoặc sẽ bị hủy bỏ.

Nếu có, quý khách có thể được cung cấp Đăng ký Thuê bao Dịch vụ Âm nhạc của Apple thông qua hãng truyền thông của quý khách ("Thuê bao Truyền thông"). Nếu quý khách mua Thuê bao Truyền thông, hãng truyền thông của quý khách sẽ tính hóa đơn cho quý khách đối với các chi phí Đăng ký Thuê bao Dịch vụ Âm nhạc của Apple. Mối quan hệ của quý khách với hãng truyền thông chịu chi phối bởi các điều khoản và điều kiện của hãng truyền thông, không phải Thỏa thuận này, và bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến Thuê bao Truyền thông phải được chuyển đến hãng truyền thông của quý khách, không phải iTunes. Bằng cách sử dụng Dịch vụ Âm nhạc của Apple, quý khách đồng ý rằng hãng truyền thông của quý khách có thể trao đổi thông tin tài khoản truyền thông của quý khách, số điện thoại và thông tin thuê bao với iTunes và iTunes có thể sử dụng thông tin này để xác định tình trạng của Thuê bao Truyền thông của quý khách.

THƯ VIỆN ÂM NHẠC ICLOUD

Tính năng Thư viện Âm nhạc iCloud có sẵn cho các thuê bao Dịch vụ Âm nhạc của Apple đăng nhập bằng ID Apple. Thư viện Âm nhạc iCloud lưu trữ và cho phép quý khách truy cập từ xa các bài hát và video mua từ iTunes Store và những bài hát khác, cùng với lý lịch dữ liệu liên quan, danh sách nhạc, và thông tin khác từ các thiết bị kích hoạt Dịch vụ Âm nhạc của Apple khác. Thư viện Âm nhạc iCloud được bật tự động khi quý khách cài đặt Đăng ký Thuê bao Âm nhạc của Apple. Quý khách sẽ được nhắc nhở kích hoạt Thư viện Âm nhạc iCloud khi quý khách đăng nhập vào Dịch vụ Âm nhạc của Apple trên các thiết bị bổ sung. Quý khách có thể kích hoạt Thư viện Âm nhạc iCloud trong các cài đặt ứng dụng Âm nhạc của Apple trên thiết bị của quý khách và trong Tùy chọn Chung của iTunes trên máy tính của quý khách. Quý khách có thể lưu trữ lên đến 100.000 bài hát trong Thư viện Âm nhạc iCloud. Những bài hát mua từ iTunes Store không bị tính vào giới hạn này. Những bài hát không đáp ứng một số tiêu chí hoặc không được ủy quyền trên thiết bị hoặc máy tính của quý khách sẽ không đủ điều kiện tải lên Thư viện Âm nhạc iCloud. Quý khách sẽ không thể truy cập vào nội dung được lưu trữ trong Thư viện Âm nhạc iCloud của quý khách khi Đăng ký Thuê bao Dịch vụ Âm nhạc của Apple của quý khách kết thúc, nhưng quý khách có thể tải các bài hát mà trước đó đã được mua từ iTunes Store như quy định, và phải tuân thủ các điều khoản của phần "Tự động Cung cấp và Tải xuống các Nội dung Đã mua Từ trước" trong Các Điều khoản và Điều kiện của iTunes Store. Quý khách theo đây đồng ý chỉ được sử dụng Thư viện Âm nhạc iCloud cho nội dung được mua hợp pháp. Bất kỳ việc sử dụng nội dung bất hợp pháp nào đều xâm phạm quyền của những người khác và có thể khiến quý khách chịu hình phạt dân sự và hình sự, bao gồm việc bồi thường thiệt hại bằng tiền có thể được áp dụng đối với việc xâm phạm bản quyền.

Khi quý khách cài đặt Đăng ký Thuê bao Dịch vụ Âm nhạc của Apple hoặc kích hoạt Thư viện Âm nhạc iCloud, Dịch vụ Âm nhạc của Apple có thể quét các tệp bài hát trên thiết bị hoặc máy tính của quý khách hoặc thu thập thông tin khác có thể được sử dụng để xác định phương tiện trong Thư viện Âm nhạc của quý khách, như tên bài hát, nghệ sĩ, hoặc thời lượng của bài hát. Thư viện Âm nhạc iCloud sẽ sử dụng thông tin này để xác định những bài hát hiện có sẵn trong Dịch vụ Âm nhạc của Apple, và sẽ cung cấp những bài hát được xác định cho quý khách theo định dạng có sẵn trong Dịch vụ Âm nhạc Apple. Những bài hát không được xác định trên thiết bị của quý khách sẽ vẫn có sẵn trong bộ nhớ nội bộ, và những bài hát chưa xác định trên máy tính của quý khách sẽ được tải lên Thư viện Âm nhạc của Apple trong cùng định dạng hoặc một định dạng do iTunes xác định. Quý vị cần sao lưu Thư viện Âm nhạc của quý khách trước khi cài đặt Đăng ký Thuê bao Dịch vụ Âm nhạc của Apple hoặc kích hoạt Thư viện Âm nhạc iCloud. Apple không chịu trách nhiệm về nội dung bị mất liên quan đến Thư viện Âm nhạc iCloud. Thư viện Âm nhạc iCloud không được sử dụng như bộ nhớ sao lưu nội dung. iTunes bảo lưu quyền giới hạn loại nội dung được tải lên (ví dụ như các tệp quá lớn). Những bài hát đã được xác định hoặc đã được tải lên và lý lịch dữ liệu có liên quan sẽ có sẵn để truy cập từ thiết bị tương thích với Dịch vụ Âm nhạc của Apple mà quý khách đã đăng nhập bằng Tài khoản của mình và đã được kích hoạt Thư viện Âm nhạc của Apple.

Khi quý khách cài đặt Đăng ký Thuê bao Dịch vụ Âm nhạc của Apple hoặc kích hoạt Thư viện Âm nhạc iCloud, iTunes sẽ ghi lại thông tin chẳng hạn như các bài hát quý khách phát, dừng hoặc bỏ qua, thiết bị quý khách sử dụng và thời điểm và khoảng thời gian phát lại. Bằng cách sử dụng Thư viện Âm nhạc iCloud, quý khách đồng ý và chấp thuận việc iTunes và công ty con cũng như đại diện của iTunes truyền tải, thu thập, bảo quản, xử lý và sử dụng thông tin này, bao gồm cả thông tin sử dụng Thư viện Âm nhạc iCloud của quý khách, để báo cáo cho bên cấp li-xăng và thanh toán tiền bản quyền, cung cấp và cải thiện các tính năng và dịch vụ Dịch vụ Âm nhạc của Apple và các sản phẩm và dịch vụ khác của Apple và nhằm các mục đích khác được phép theo Chính sách về Quyền riêng tư của Apple, sẵn có tại đây: https://www.apple.com/legal/privacy/.

ĐĂNG TẢI LÊN DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE

Dịch vụ Âm nhạc của Apple có thể cung cấp các tính năng tương tác cho phép quý khách đăng tải các tài liệu (bao gồm nhưng không giới hạn ở tên quý khách, hình ảnh, nội dung, thông tin và nội dung của bên thứ ba) lên các khu vực của Dịch vụ Âm nhạc của Apple mà có thể truy cập và xem công khai. Quý khách đồng ý rằng việc quý khách sử dụng bất kỳ tính năng nào như vậy, bao gồm bất kỳ tài liệu nào mà quý khách đăng tải, sẽ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của quý khách, và không được xâm phạm hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào khác hay vi phạm bất kỳ luật pháp nào, và không được góp phần hoặc khuyến khích hành vi xâm phạm hoặc hành vi bất hợp pháp khác, hoặc hành vi khác không đứng đắn, gây phản cảm hoặc thô lỗ. Quý khách cũng đồng ý rằng quý khách đã có được tất cả các quyền và li-xăng cần thiết áp dụng cho các tài liệu đó và việc phân phát chúng. Quý khách đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ liên quan đến việc quý khách đăng tải bất kỳ tài liệu nào lên Dịch vụ Âm nhạc của Apple. Quý khách theo đây cấp cho iTunes li-xăng trên phạm vi toàn thế giới, không chịu phí bản quyền, không độc quyền để sử dụng các tài liệu đó như là một phần của Dịch vụ Âm nhạc của Apple hoặc liên quan đến các Sản phẩm Âm nhạc của Apple, và tiếp thị Dịch vụ Âm nhạc của Apple mà không chịu bất kỳ khoản bồi thường hay nghĩa vụ nào đối với quý khách. iTunes bảo lưu quyền không đăng tải hoặc công bố bất cứ tài liệu nào, và gỡ bỏ hoặc biên tập bất cứ tài liệu nào, vào bất cứ lúc nào theo toàn quyền định của iTunes mà không phải thông báo hay chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

iTunes có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát bất kỳ tài liệu nào được quý khách đăng tải hoặc theo cách khác có trên Dịch vụ Âm nhạc của Apple, điều tra bất kỳ hành vi vi phạm rõ ràng hoặc được báo cáo nào đối với Thỏa Thuận này, và thực hiện bất cứ hành động nào mà iTunes theo toàn quyết định của mình xét thấy thích hợp, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc chấm dứt như được quy định trong đây hoặc theo Chính sách về Bản quyền của Apple(https://www.apple.com/legal/copyright.html).

HƯỚNG DẪN ĐĂNG TẢI LÊN DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE

Nội dung được đăng tải lên Dịch vụ Âm nhạc của Apple phải tuân theo những hướng dẫn dưới đây (“Hướng dẫn”), hướng dẫn này có thể được cập nhật theo từng thời điểm. Nếu quý khách nhìn thấy nội dung được đăng tải lên Dịch vụ Âm nhạc của Apple không tuân thủ theo những Hướng dẫn này, vui lòng sử dụng tính năng Báo cáo Lo ngại.

Quý khách không được sử dụng Dịch vụ Âm nhạc của Apple để:

- đăng tải những nội dung khó chịu, có tính xúc phạm hoặc có hại, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung phạm pháp, quấy rối, đe dọa, phỉ báng, bôi nhọ, lăng mạ, bạo lực, khiêu dâm, thô tục, xâm phạm sự riêng tư của người khác, hận thù, xúc phạm chủng tộc hay sắc tộc, hoặc những nội dung khó chịu khác;

- đăng tải thông tin cá nhân, riêng tư hoặc bí mật của người khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở số điện thoại, địa chỉ, thông tin tính hóa đơn hoặc hình ảnh hoặc video được thực hiện hay phát tán mà không được sự cho phép của chủ thể;

- yêu cầu thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên;

 

- mạo danh hoặc xuyên tạc mình là một người khác, nghệ sĩ, thực thể, người dùng Dịch vụ Âm nhạc của Apple khác, nhân viên của Apple, hoặc nhà lãnh đạo dân sự hay chính phủ, hoặc xuyên tạc tư cách của quý khách với một người hoặc thực thể (iTunes bảo lưu quyền từ chối, khiếu nại, sửa đổi hoặc chặn bất kỳ ID Apple, tên người dùng, biệt danh của người dùng hoặc ký hiệu nhận dạng khác có thể được coi là mạo danh hoặc che giấu danh tính của quý khách, hoặc sử dụng sai tên hoặc danh tính của người khác, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác theo toàn quyền quyết định của iTunes');

 

- tham gia vào hành vi xâm phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác (bao gồm việc đăng tải nội dung mà bạn không sở hữu hoặc có quyền đăng bài) hoặc tiết lộ bất cứ bí mật thương mại hoặc thông tin bảo mật nào vi phạm chính sách bảo mật, việc làm, hoặc thỏa thuận không được tiết lộ;

 

- đăng tải hoặc truyền tải thư rác, bao gồm nhưng không giới hạn ở quảng cáo không được phép hoặc không được ủy quyền, tài liệu quảng cáo, hoặc thông báo thông tin;

 

- dự định hay tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

TÍNH SẴN CÓ CỦA NỘI DUNG

iTunes và bên cấp li-xăng của iTunes bảo lưu quyền thay đổi, tạm dừng, loại bỏ, ngừng hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào Dịch vụ Âm nhạc của Apple và bất kỳ Sản phẩm Âm nhạc của Apple, nội dung hoặc những tài liệu khác bao gồm một phần Dịch vụ Âm nhạc của Apple vào bất cứ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước. Trong bất cứ trường hợp nào, iTunes không chịu trách nhiệm về những thay đổi này. iTunes có thể áp đặt hạn chế sử dụng hoặc truy cập một số tính năng hoặc phần Dịch vụ Âm nhạc của Apple trong bất cứ trường hợp nào mà không cần phải thông báo hay chịu trách nhiệm pháp lý.

SỬ DỤNG NỘI DUNG

Quý khách đồng ý rằng Dịch vụ Âm nhạc của Apple bao gồm công nghệ bảo mật để hạn chế việc sử dụng các Sản phẩm Âm nhạc của Apple và, cho dù các Sản phẩm Âm nhạc của Apple có được giới hạn bởi công nghệ bảo mật hay không, thì quý khách vẫn phải sử dụng Sản phẩm Âm nhạc của Apple tuân theo các quy tắc sử dụng áp dụng được iTunes và các bên cấp li-xăng của iTunes thiết lập ("Quy tắc Sử dụng Âm nhạc của Apple"), và rằng việc sử dụng các Sản phẩm Âm nhạc của Apple vì mục đích khác có thể cấu thành hành vi xâm phạm bản quyền. Bất kỳ công nghệ bảo mật nào đều là phần không thể tách rời của các Sản phẩm Âm nhạc của Apple và Dịch vụ Âm nhạc của Apple. iTunes có quyền sửa đổi các Quy tắc Sử dụng Âm nhạc của Apple vào bất cứ lúc nào. Quý khách đồng ý không vi phạm, phá vỡ, đảo ngược, dịch ngược, tách rời hoặc bằng cách khác làm xáo trộn bất kỳ công nghệ bảo mật nào liên quan tới các Quy tắc Sử dụng Âm nhạc của Apple nêu trên vì bất kỳ lý do gì, hoặc cố gắng hay hỗ trợ người khác làm như vậy. Các Quy tắc Sử dụng Âm nhạc của Apple có thể được iTunes kiểm soát và giám sát cho mục đích tuân thủ, và iTunes có quyền thi hành các Quy tắc Sử dụng Âm nhạc của Apple mà không phải thông báo cho quý khách. Quý khách đồng ý không truy cập Dịch vụ Âm nhạc của Apple bằng bất cứ phương tiện nào mà không phải thông qua phần mềm được iTunes cung cấp để truy cập Dịch vụ Âm nhạc của Apple. Quý khách không được truy cập hoặc cố gắng truy cập Tài khoản mà quý khách không được phép truy cập. Quý khách đồng ý không sửa đổi phần mềm theo bất kỳ phương cách hoặc hình thức nào, hoặc sử dụng các phiên bản phần mềm được sửa đổi, cho bất kỳ mục đích nào bao gồm cả việc có được quyền truy cập trái phép vào Dịch vụ Âm nhạc của Apple. Các hành vi vi phạm an ninh mạng hoặc hệ thống có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự.

CÁC QUY TẮC SỬ DỤNG ÂM NHẠC CỦA APPLE

- Quý khách chỉ được phép sử dụng các Dịch vụ Âm nhạc của Apple và Sản phẩm Âm nhạc của Apple cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại, ngoại trừ các mục đích khác được iTunes cho phép.

- Quý khách được phép sử dụng các Dịch vụ Âm nhạc của Apple trên mười thiết bị gắn với Tài khoản của quý khách, trong đó chỉ có thể có năm thiết bị là máy tính. Đăng ký Thuê bao Âm nhạc của Apple cho cá nhân cho phép quý khách phát trực tiếp Sản phẩm Âm nhạc của Apple đến một thiết bị duy nhất tại một thời điểm; Đăng ký Thuê bao Âm nhạc của Apple cho gia đình cho phép quý khách và các thành viên Gia đình quý khách phát trực tiếp Sản phẩm Âm nhạc của Apple đến tối đa sáu thiết bị tại một thời điểm.

- Quý khách không có quyền ghi các Sản phẩm Âm nhạc của Apple.

- Việc phân phối Dịch vụ Âm nhạc của Apple hoặc Sản phẩm Âm nhạc của Apple không chuyển giao cho quý vị bất kỳ quyền sử dụng thương mại hoặc quảng cáo nào trong Dịch vụ Âm nhạc của Apple hoặc Sản phẩm Âm nhạc của Apple.

TÀI LIỆU CỦA BÊN THỨ BA

Một số nội dung, Sản phẩm Âm nhạc của Apple, và dịch vụ sẵn có thông qua Dịch vụ Âm nhạc của Apple có thể bao gồm các tài liệu từ các bên thứ ba. iTunes có thể cung cấp các đường dẫn đến các trang web của bên thứ ba, các sản phẩm hoặc dịch vụ thuận tiện cho quý vị. Quý khách đồng ý rằng iTunes không phải chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác và iTunes không bảo đảm và không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm nào về bất kỳ tài liệu hoặc trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ không sử dụng bất kỳ tài liệu nào của bên thứ ba theo cách thức mà có thể xâm phạm hoặc vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào khác và rằng iTunes không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ việc sử dụng nào như vậy của quý khách.

TÀI LIỆU PHẢN CẢM

Quý khách hiểu rằng trong khi sử dụng Dịch vụ Âm nhạc của Apple, quý khách có thể sẽ gặp tài liệu mà quý khách có thể cho rằng mang tính xúc phạm, khiếm nhã hoặc gây phản cảm, và các nội dung đó có thể hoặc có thể không được xác định là có nội dung rõ ràng. Tuy nhiên, quý khách đồng ý sử dụng Dịch vụ Âm nhạc của Apple với rủi ro do quý khách hoàn toàn gánh chịu và iTunes không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với quý khách về tài liệu mà quý khách có thể thấy mang tính xúc phạm, khiếm nhã hoặc gây phản cảm. Các loại hình và mô tả Sản phẩm Âm nhạc của Apple được cung cấp cho mục đích tiện sử dụng của quý khách, và quý khách đồng ý rằng iTunes không phải bảo đảm về tính chính xác của các thông tin này.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Quý khách đồng ý rằng Dịch vụ Âm nhạc của Apple, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Sản phẩm Âm nhạc của Apple, đồ họa, giao diện người dùng, âm thanh, video, nội dung biên tập, các kịch bản và phần mềm được sử dụng để thực hiện Dịch vụ Âm nhạc của Apple, có chứa các thông tin và tài liệu độc quyền thuộc quyền sở hữu của iTunes và/hoặc các bên cấp li-xăng của iTunes, và được bảo vệ bởi luật áp dụng về quyền sở hữu trí tuệ và các luật khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền. Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ không sử dụng các thông tin hoặc tài liệu độc quyền đó theo bất kỳ cách thức nào ngoại trừ cho mục đích sử dụng Dịch vụ Âm nhạc của Apple theo Thỏa thuận này. Không có phần nào trong Dịch vụ Âm nhạc của Apple có thể được sao chép lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, trừ khi được cho phép một cách rõ ràng trong các điều khoản này. Quý khách đồng ý không sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên Dịch vụ Âm nhạc của Apple theo bất kỳ cách thức nào, và quý khách không được khai thác Dịch vụ Âm nhạc của Apple theo bất kỳ phương thức trái phép nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xâm phạm hoặc tạo gánh nặng lên dung lượng mạng.

Tất cả các bản quyền trong và liên quan tới Dịch vụ Âm nhạc của Apple (kể cả việc biên soạn nội dung, đăng thông tin, đường dẫn đến các nguồn Internet khác, và các thông tin mô tả của các nguồn đó), và phần mềm có liên quan đều thuộc sở hữu của iTunes và/hoặc các bên cấp li-xăng của iTunes, mà bảo lưu toàn bộ các quyền của họ theo pháp luật và theo luật công bình. VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM HOẶC BẤT CỨ PHẦN NÀO CỦA DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE, NGOẠI TRỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE NHƯ ÐƯỢC CHO PHÉP THEO THỎA THUẬN NÀY, ĐỀU BỊ NGHIÊM CẤM VÀ XÂM PHẠM ÐẾN CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI KHÁC, VÀ QUÝ KHÁCH CÓ THỂ PHẢI CHỊU CÁC HÌNH PHẠT DÂN SỰ VÀ HÌNH SỰ, BAO GỒM CẢ VIỆC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI BẰNG TIỀN CÓ THỂ ĐƯỢC ÁP DỤNG ÐỐI VỚI VIỆC XÂM PHẠM BẢN QUYỀN.

Là người sử dụng Dịch vụ Âm nhạc của Apple trong tình trạng tốt, quý khách có thể được cung cấp quyền truy cập có hạn để tải xuống các ảnh bìa album nhất định cho nhạc được lưu trữ trên thiết bị. Quyền truy cập đó được cung cấp chỉ như một tiện ích, và iTunes không đảm bảo, và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm nào về ảnh bìa album đó hoặc việc quý khách sử dụng ảnh bìa album đó. Quý khách chỉ có thể truy cập ảnh bìa album liên quan đến Dịch vụ Âm nhạc của Apple. Ảnh bìa album chỉ được cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ không sử dụng ảnh bìa album theo bất kỳ cách nào mà có thể xâm phạm hoặc vi phạm Thỏa thuận này hoặc các quyền của bất kỳ bên nào khác, và iTunes không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về bất kỳ việc sử dụng nào như vậy của quý khách.

CHẤM DỨT

Nếu quý khách không tuân thủ, hoặc iTunes nghi ngờ quý khách không tuân thủ bất kỳ quy định nào của Thỏa thuận này, iTunes có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, mà không phải thông báo cho quý khách và không miễn trừ trách nhiệm của quý khách đối với tất cả các số tiền đến hạn trong Tài khoản của quý khách: (i) chấm dứt Thỏa thuận này và/hoặc Tài khoản của quý khách; và/hoặc (ii) khiến li-xăng cho phần mềm bị chấm dứt; và/hoặc (iii) ngăn không cho truy cập Dịch vụ Âm nhạc của Apple (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ Âm nhạc của Apple).

KHƯỚC TỪ BẢO ĐẢM; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

ITUNES KHÔNG CAM ÐOAN, TUYÊN BỐ, HOẶC BẢO ÐẢM RẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE CỦA QUÝ KHÁCH SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ÐOẠN HOẶC KHÔNG BỊ LỖI, VÀ QUÝ KHÁCH ÐỒNG Ý RẰNG TRONG TỪNG THỜI ÐIỂM ITUNES CÓ THỂ GỠ BỎ DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE TRONG NHỮNG THỜI HẠN KHÔNG XÁC ÐỊNH, HOẶC HỦY BỎ DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG PHẢI THÔNG BÁO CHO QUÝ KHÁCH.

QUÝ KHÁCH ÐỒNG Ý MỘT CÁCH RÕ RÀNG RẰNG VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE HOÀN TOÀN THUỘC RỦI RO CỦA QUÝ KHÁCH. DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE VÀ TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ÐƯỢC CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH THÔNG QUA DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE (TRỪ KHI ÐƯỢC ITUNES NÊU RÕ) ÐƯỢC CUNG CẤP “THEO NGUYÊN TRẠNG” VÀ “SẴN CÓ” CHO QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG, MÀ KHÔNG CÓ BẢO ÐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, CHO DÙ RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC BẢO ÐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ TÍNH THÍCH HỢP CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ÐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU, VÀ KHÔNG XÂM PHẠM. VÌ MỘT SỐ KHU VỰC QUYỀN HẠN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ÐẢM NGẦM ĐỊNH, NÊN VIỆC LOẠI TRỪ CÁC BẢO ÐẢM NGẦM ĐỊNH NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO QUÝ KHÁCH.

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO ITUNES, CÁC GIÁM ÐỐC, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC NHÂN VIÊN, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC ÐẠI DIỆN, CÁC NHÀ THẦU HOẶC CÁC BÊN CẤP LI-XĂNG CỦA ITUNES ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, MANG TÍNH CHẤT TRỪNG PHẠT, ÐẶC BIỆT, HOẶC LÀ HẬU QUẢ PHÁT SINH TỪ VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE NÀO HOẶC ÐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO KHÁC LIÊN QUAN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO ÐẾN VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ LỖI HOẶC THIẾU SÓT NÀO TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO, HOẶC SẢN PHẨM ÂM NHẠC NÀO CỦA APPLE, HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO HOẶC SẢN PHẨM ÂM NHẠC NÀO CỦA APPLE ÐƯỢC ÐĂNG TẢI, TRUYỀN TẢI, HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC TRỞ NÊN SẴN CÓ THÔNG QUA DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE, NGAY CẢ KHI ĐÃ ÐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG NÀY. VÌ MỘT SỐ TIỂU BANG HOẶC KHU VỰC QUYỀN HẠN KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ÐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH CHẤT NGẪU NHIÊN HOẶC HẬU QUẢ, NÊN TẠI CÁC TIỂU BANG HOẶC KHU VỰC QUYỀN HẠN ĐÓ, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA ITUNES SẼ ÐƯỢC GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI LUẬT CHO PHÉP.

APPLE SẼ SỬ DỤNG NHỮNG NỖ LỰC HỢP LÝ ÐỂ BẢO VỆ CÁC THÔNG TIN MÀ QUÝ KHÁCH CUNG CẤP CÓ LIÊN QUAN ÐẾN DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE, NHƯNG QUÝ KHÁCH ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC QUÝ KHÁCH CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN ĐÓ HOÀN TOÀN THUỘC RỦI RO CỦA QUÝ KHÁCH, VÀ ITUNES THEO ÐÂY KHƯỚC TỪ BẤT KỲ VÀ MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ÐỐI VỚI QUÝ KHÁCH VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HAY TRÁCH NHIỆM NÀO LIÊN QUAN ÐẾN CÁC THÔNG TIN ĐÓ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH NÀO.

ITUNES KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ÐẢM RẰNG DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE SẼ KHÔNG BỊ MẤT MÁT, HƯ HỎNG, TẤN CÔNG, VI RÚT, CAN THIỆP, ÐỘT NHẬP, HOẶC XÂM NHẬP AN NINH KHÁC, VÀ ITUNES KHƯỚC TỪ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO LIÊN QUAN ÐẾN NHỮNG SỰ CỐ NÀY. QUÝ KHÁCH CHỊU TRÁCH NHIỆM SAO LƯU DỰ PHÒNG HỆ THỐNG CỦA MÌNH, TRƯỚC KHI, TRONG KHI VÀ SAU KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE, BAO GỒM BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC DỮ LIỆU NÀO ĐƯỢC SỬ DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC CÓ ĐƯỢC TỪ DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE.

TỪ BỎ VÀ BỒI HOÀN

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE, QUÝ KHÁCH ÐỒNG Ý, TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, BỒI HOÀN VÀ GIỮ CHO ITUNES, CÁC GIÁM ÐỐC, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC NHÂN VIÊN, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC ÐẠI DIỆN, CÁC NHÀ THẦU VÀ CÁC BÊN CẤP LI-XĂNG CỦA ITUNES VÔ HẠI ÐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC QUÝ KHÁCH VI PHẠM THỎA THUẬN NÀY, VIỆC QUÝ KHÁCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE, HOẶC BẤT KỲ HÀNH ÐỘNG NÀO MÀ ITUNES THỰC HIỆN NHƯ LÀ MỘT PHẦN CỦA QUÁ TRÌNH ÐIỀU TRA MỘT VI PHẠM NGHI VẤN ÐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY HOẶC NHƯ LÀ KẾT QUẢ PHÁT HIỆN HOẶC QUYẾT ÐỊNH RẰNG VI PHẠM ÐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY ÐÃ XẢY RA. ÐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ QUÝ KHÁCH KHÔNG ÐƯỢC KIỆN HOẶC ĐÒI BỒI THƯỜNG CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO TỪ ITUNES, CÁC GIÁM ÐỐC, CÁC VIÊN CHỨC, CÁC NHÂN VIÊN, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC ÐẠI DIỆN, CÁC NHÀ THẦU VÀ CÁC BÊN CẤP LI-XĂNG CỦA ITUNES DO QUYẾT ÐỊNH CỦA ITUNES TRONG VIỆC GỠ BỎ HOẶC TỪ CHỐI XỬ LÝ BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC NỘI DUNG NÀO, CẢNH CÁO QUÝ KHÁCH, ÐÌNH CHỈ HOẶC CHẤM DỨT QUYỀN TRUY CẬP CỦA QUÝ KHÁCH VÀO DỊCH VỤ ÂM NHẠC CỦA APPLE, HOẶC TIẾN HÀNH BẤT KỲ HÀNH ÐỘNG NÀO KHÁC TRONG QUÁ TRÌNH ÐIỀU TRA MỘT VI PHẠM NGHI VẤN HOẶC DO VIỆC ITUNES KẾT LUẬN RẰNG VI PHẠM ÐỐI VỚI THỎA THUẬN NÀY ĐÃ XẢY RA. ÐIỀU KHOẢN VỀ TỪ BỎ VÀ BỒI HOÀN NÀY ÁP DỤNG ÐỐI VỚI MỌI VI PHẠM ÐƯỢC MÔ TẢ HOẶC DỰ KIẾN TRONG THỎA THUẬN NÀY.

CÁC THAY ĐỔI

iTunes bảo lưu quyền sửa đổi Thỏa thuận này và áp dụng các điều khoản hoặc điều kiện mới hoặc bổ sung đối với việc quý khách sử dụng Dịch vụ Âm nhạc của Apple vào bất kỳ lúc nào. Việc sửa đổi và các điều khoản và điều kiện bổ sung đó có hiệu lực ngay lập tức và được lồng ghép vào Thỏa thuận này. Việc quý khách tiếp tục sử dụng Dịch vụ Âm nhạc của Apple được xem như sự chấp thuận đối với việc sửa đổi và các điều khoản và điều kiện bổ sung đó.

THÔNG BÁO BẢN QUYỀN

 

Nếu quý khách tin rằng bất kỳ Sản phẩm Âm nhạc nào của Apple hoặc bất kỳ nội dung khác nào sẵn có thông qua Dịch vụ Âm nhạc của Apple vi phạm bản quyền do quý khách tuyên bố, xin vui lòng liên hệ với Đại diện Bản quyền của Apple như được mô tả trong Chính sách về Bản quyền của chúng tôi tại https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. iTunes có thể, tùy theo quyết định của mình, đình chỉ và/hoặc chấm dứt các Tài khoản của người sử dụng được phát hiện là vi phạm nhiều lần.

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa quý khách và iTunes và chi phối việc quý khách sử dụng Dịch vụ Âm nhạc của Apple, và thay thế cho bất kỳ thỏa thuận nào trước đây giữa quý khách và iTunes. Quý khách cũng có thể phải chịu các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể được áp dụng khi quý khách sử dụng các dịch vụ liên kết, nội dung của bên thứ ba hoặc phần mềm của bên thứ ba. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này được xem là vô hiệu hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ được diễn giải theo cách phù hợp với luật áp dụng để phản ánh, một cách sát nhất có thể, ý định ban đầu của các bên, và các phần còn lại vẫn giữ nguyên đầy đủ hiệu lực và tác dụng. Việc Apple không thi hành bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Thỏa thuận này không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó hoặc bất kỳ quy định nào khác. iTunes không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc không hoàn thành bất kỳ nghĩa vụ nào do các nguyên nhân vượt ngoài tầm kiểm soát của iTunes.

Dịch vụ Âm nhạc của Apple được iTunes điều hành từ các văn phòng của iTunes tại Luxembourg. Quý khách đồng ý tuân thủ toàn bộ các luật, đạo luật, pháp lệnh và quy định của địa phương, tiểu bang, liên bang và quốc gia được áp dụng đối với việc sử dụng Dịch vụ Âm nhạc của Apple của quý khách. Toàn bộ các giao dịch trên Dịch vụ Âm nhạc của Apple được quản lý bởi pháp luật VIỆT NAM, bất kể mâu thuẫn của các quy định pháp luật, nếu có. Việc sử dụng Dịch vụ Âm nhạc của Apple của quý khách cũng có thể được quản lý bởi các luật khác. Quý khách đồng ý một cách rõ ràng rằng quyền tài phán duy nhất đối với bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào với iTunes hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào đến việc quý khách sử dụng Dịch vụ Âm nhạc của Apple thuộc về các tòa án của VIỆT NAM. Rủi ro mất mát và quyền sở hữu đối với tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua phương tiện điện tử được chuyển giao cho người mua tại VIỆT NAM sau khi truyền tải bằng phương tiện điện tử cho người nhận. Không một nhân viên hoặc người đại diện nào của iTunes có quyền thay đổi Thỏa thuận này.

iTunes có thể thông báo cho quý khách những tin tức liên quan đến Dịch vụ Âm nhạc của Apple bằng cách gửi thông báo qua email vào địa chỉ email hoặc gửi thư qua đường bưu điện đến địa chỉ liên lạc trong Tài khoản của quý khách, hoặc bằng cách đăng tải trên Dịch vụ Âm nhạc của Apple. Các thông báo sẽ có hiệu lực tức thời.

iTunes bảo lưu quyền tiến hành các bước mà iTunes xét thấy là cần thiết một cách hợp lý hoặc thích hợp để thực thi và/hoặc xác minh việc tuân thủ bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này. Quý khách đồng ý rằng iTunes có quyền, nhưng không có trách nhiệm pháp lý đối với quý khách, trong việc tiết lộ bất kỳ thông tin Tài khoản nào cho các cơ quan thực thi pháp luật, các quan chức chính phủ, và/hoặc bên thứ ba, mà iTunes xét thấy là cần thiết một cách hợp lý hoặc thích hợp để thực thi và/hoặc xác minh việc tuân thủ bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này (bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền của iTunes trong việc hợp tác với bất kỳ tiến trình pháp lý nào liên quan đến việc quý khách sử dụng Dịch vụ Âm nhạc của Apple và/hoặc Sản phẩm Âm nhạc của Apple, và/hoặc khiếu nại của bên thứ ba rằng việc quý khách sử dụng Dịch vụ Âm nhạc của Apple và/hoặc Sản phẩm Âm nhạc của Apple là trái pháp luật và/hoặc xâm phạm các quyền của bên thứ ba đó).

Bản cập nhật mới nhất: 21 tháng 10 năm 2015