Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư của Apple được cập nhật vào ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Apple coi trọng quyền riêng tư của bạn. Vì vậy, chúng tôi đã phát triển Chính sách quyền riêng tư đề cập đến cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, truyền và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn.

Bên cạnh Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi cũng cung cấp dữ liệu và thông tin về quyền riêng tư trong các sản phẩm có liên kết với Biểu tượng dữ liệu và quyền riêng tư đối với một số tính năng yêu cầu dùng thông tin cá nhân của bạn.

Bạn có thể xem xét thông tin có liên quan đến các tính năng này trong Cài đặt và/hoặc xem trực tuyến tại apple.com/legal/privacy. Vui lòng dành ít phút để tự làm quen với các quy tắc thực hành quyền riêng tư của chúng tôi và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là dữ liệu có thể được sử dụng để nhận dạng hoặc liên hệ với một người.

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bạn liên hệ với Apple hoặc công ty con của Apple. Apple và các công ty con của Apple có thể chia sẻ thông tin cá nhân này với nhau và sử dụng thông tin tuân theo Chính sách quyền riêng tư này. Thông tin này cũng có thể kết hợp với thông tin khác để cung cấp và cải thiện sản phẩm, dịch vụ, nội dung và quảng cáo của chúng tôi. Bạn không bắt buộc phải cung cấp thông tin cá nhân chúng tôi đã yêu cầu, nhưng nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân thì trong nhiều trường hợp chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hay trả lời bất kỳ thắc mắc nào bạn có thể có.

Sau đây là một số ví dụ về loại thông tin cá nhân Apple có thể thu thập và cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin:

Chúng tôi thu nhập những thông tin cá nhân nào

 • Khi bạn tạo ID Apple, áp dụng tín dụng thương mại, mua sản phẩm, tải về bản cập nhật phần mềm, đăng ký lớp trên Cửa hàng bán lẻ của Apple, kết nối với các dịch vụ, liên hệ với chúng tôi (bao gồm cả khi bạn liên hệ qua mạng xã hội) hoặc tham gia khảo sát trực tuyến, chúng tôi có thể thu thập nhiều thông tin khác nhau như tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, địa chỉ email, tùy chọn liên hệ, mã định danh thiết bị, địa chỉ IP, thông tin vị trí, thông tin thẻ tín dụng và thông tin hồ sơ của bạn (trong trường hợp bạn liên hệ chúng tôi qua mạng xã hội).
 • Khi bạn chia sẻ nội dung của mình với gia đình và bạn bè bằng cách sử dụng sản phẩm của Apple, gửi phiếu quà tặng và tặng phẩm hoặc mời người khác tham gia vào dịch vụ hoặc diễn đàn Apple, Apple có thể thu thập thông tin mà bạn cung cấp về những người đó như tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và số điện thoại. Apple sẽ sử dụng những thông tin như vậy để thực hiện các yêu cầu của bạn, cung cấp sản phẩm hay dịch vụ có liên quan hoặc vì mục đích chống lừa đảo.
 • Tại một số khu vực pháp lý nhất định, chúng tôi có thể yêu cầu ID do chính phủ cấp trong một số trường hợp hạn chế bao gồm thiết lập tài khoản không dây và kích hoạt thiết bị của bạn, vì mục đích gia hạn tín dụng thương mại, quản lý đặt trước hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn: vì mục đích được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, với sự chấp thuận của bạn, để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà Apple phải tuân theo, nhằm thi hành hợp đồng mà bạn là một bên để bảo vệ lợi ích thiết yếu của bạn, hoặc khi chúng tôi đánh giá việc này là cần thiết vì mục đích của lợi ích hợp pháp mà Apple hoặc bên thứ ba theo đuổi cho những người có thể cần được tiết lộ thông tin. Nếu có câu hỏi về cơ sở pháp lý này, bạn có thể liên hệ Chuyên viên bảo vệ dữ liệu.

 • Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập cho phép chúng tôi thường xuyên liên lạc với bạn về các thông báo sản phẩm mới nhất, cập nhật phần mềm và sự kiện sắp tới của Apple. Nếu không muốn có tên trong danh sách gửi thư của chúng tôi, bạn có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật tùy chọn của bạn.
 • Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân để giúp chúng tôi tạo, phát triển, vận hành, cung cấp và cải thiện sản phẩm, dịch vụ, nội dung và quảng cáo, cũng như vì mục đích ngăn chặn tổn thất và chống gian lận. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn vì mục đích bảo mật mạng và tài khoản, bao gồm cả mục đích bảo vệ các dịch vụ vì lợi ích của tất cả người dùng, và sàng lọc sơ bộ hoặc quét nội dung được tải lên để rà soát nội dung tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật, bao gồm nội dung mang tính chất bóc lột tình dục trẻ em. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn nhằm mục đích chống gian lận phát sinh từ việc thực hiện giao dịch trực tuyến với chúng tôi. Chúng tôi hạn chế việc sử dụng dữ liệu nhằm mục đích chống gian lận cho những mục đích thực sự cần thiết trong phạm vi những điều thực sự cần thiết và trong các quyền lợi hợp pháp được đánh giá của chúng tôi để bảo vệ khách hàng và dịch vụ của chúng tôi. Đối với một số giao dịch trực tuyến nhất định, chúng tôi cũng có thể xác thực thông tin do bạn cung cấp với bằng các nguồn có thể truy cập công khai.
 • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bao gồm cả ngày sinh, để xác minh nhận dạng, hỗ trợ định danh người dùng hoặc xác định dịch vụ phù hợp. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng ngày sinh để xác định tuổi của chủ sở hữu tài khoản ID Apple.
 • Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi các thông báo quan trọng, như thông tin về việc mua hàng và các thay đổi đối với điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi. Vì đây là thông tin quan trọng đối với hoạt động tương tác của bạn với Apple nên bạn không thể từ chối nhận các thông báo này.
 • Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu và nghiên cứu để cải thiện sản phẩm, dịch vụ và liên lạc với khách hàng của Apple.
 • Nếu bạn tham gia vào chương trình bốc thăm trúng thưởng, cuộc thi hay chương trình khuyến mại tương tự, chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để quản lý các chương trình đó.
 • Nếu bạn ứng tuyển vào một vị trí tại Apple hoặc nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin có liên quan đến một công việc tiềm năng tại Apple, chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để đánh giá mức độ phù hợp của bạn với công việc cũng như liên hệ với bạn. Nếu là ứng viên, bạn sẽ nhận được thông tin bổ sung về cách Apple xử lý thông tin cá nhân của ứng viên tại thời điểm gửi hồ sơ ứng tuyển.

Nguồn thông tin cá nhân không được thu thập từ bạn

Có thể chúng tôi đã nhận thông tin cá nhân của bạn từ những người khác nếu người đó đã chia sẻ nội dung của họ với bạn bằng cách dùng sản phẩm Apple, gửi phiếu quà tặng và tặng phẩm hoặc mời bạn tham gia vào dịch vụ hoặc diễn đàn Apple. Chúng tôi cũng có thể xác thực thông tin bạn cung cấp khi tạo ID Apple với bên thứ ba vì mục đích bảo vệ và ngăn chặn gian lận.

Nếu bạn là ứng viên có tiềm năng làm việc tại Apple, chúng tôi có thể đã nhận được thông tin cá nhân của bạn từ các bên thứ ba như các chuyên viên tuyển dụng hoặc trang web bên ngoài. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân nhận được để thông báo cho bạn về cơ hội việc làm tiềm năng hoặc để đánh giá mức độ phù hợp của bạn với công việc. Nếu bạn không cung cấp trực tiếp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về nguồn thông tin khi liên lạc với bạn lần đầu tiên về việc ứng tuyển của bạn. Vì mục đích nghiên cứu và phát triển, chúng tôi có thể dùng bộ dữ liệu như những bộ dữ liệu chứa hình ảnh, giọng nói hoặc các dữ liệu khác có thể được liên kết với một người có thể xác định danh tính. Khi có được bộ dữ liệu đó, chúng tôi sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành tại khu vực pháp lý lưu trữ bộ dữ liệu. Khi dùng các bộ dữ liệu đó để nghiên cứu và phát triển, chúng tôi sẽ không tìm cách xác định lại các cá nhân có thể xuất hiện trong đó.

Thu thập và sử dụng thông tin phi cá nhân

Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu theo hình thức bản thân nó không cho phép liên kết trực tiếp với bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, chuyển giao và tiết lộ thông tin phi cá nhân vì bất kì mục đích nào. Dưới đây là một số ví dụ về thông tin phi cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi có thể sử dụng chúng:

 • Chúng tôi có thể thu thập thông tin về nghề nghiệp, ngôn ngữ, mã bưu điện, mã vùng, mã định danh thiết bị duy nhất, URL giới thiệu, vị trí và múi giờ nơi sử dụng sản phẩm của Apple để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng và cải thiện sản phẩm, dịch vụ và quảng cáo của chúng tôi.
 • Chúng tôi có thể thu thập thông tin liên quan đến các hoạt động của khách hàng trên trang web, dịch vụ iCloud, iTunes Store, Mac App Store, App Store cho Apple TV và iBooks Stores, cũng như từ các sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi. Thông tin này được tổng hợp và được sử dụng nhằm giúp chúng tôi cung cấp thông tin hữu ích hơn cho khách hàng và biết được nội dung nào của trang web, những sản phẩm và dịch vụ đang được quan tâm nhất. Số liệu tổng hợp được coi là thông tin phi cá nhân dùng vì mục đích của Chính sách quyền riêng tư này.
 • Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin chi tiết về cách bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả truy vấn tìm kiếm. Thông tin này có thể được sử dụng để cải thiện tính liên quan của kết quả mà các dịch vụ của chúng tôi cung cấp. Ngoại trừ trong một số trường hợp hạn chế để đảm bảo chất lượng dịch vụ của chúng tôi qua Internet, thông tin như vậy sẽ không được liên kết với địa chỉ IP của bạn.
 • Với sự chấp thuận rõ ràng của bạn, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về cách bạn sử dụng thiết bị và ứng dụng của mình để giúp các nhà phát triển ứng dụng cải thiện ứng dụng của họ.
Nếu chúng tôi kết hợp thông tin phi cá nhân với thông tin cá nhân thì thông tin được kết hợp đó sẽ được coi là thông tin cá nhân cho đến khi nào vẫn còn kết hợp.

Cookie và các công nghệ khác

Trang web của Apple, các dịch vụ trực tuyến, ứng dụng tương tác, email và quảng cáo có thể sử dụng “cookie” và các công nghệ khác như thẻ pixel và bọ web. Những công nghệ này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về hành vi người dùng, cho chúng tôi biết mọi người đã truy cập vào những phần nào của trang web, tạo thuận lợi và đo lường hiệu quả của quảng cáo và tìm kiếm trên web. Chúng tôi coi thông tin thu thập bằng cookie và các công nghệ khác là thông tin phi cá nhân. Tuy nhiên, trong phạm vi địa chỉ Giao thức internet (IP) hoặc các định dạng tương tự được coi là thông tin cá nhân theo luật pháp địa phương, chúng tôi cũng xử lý những định dạng này dưới dạng thông tin cá nhân. Tương tự, trong phạm vi thông tin phi cá nhân được kết hợp với thông tin cá nhân, chúng tôi xử lý thông tin tổng hợp dưới dạng thông tin cá nhân vì các mục đích của Chính sách quyền riêng tư này.

Các quảng cáo được nền tảng quảng cáo của Apple cung cấp có thể xuất hiện trên Apple News và trong App Store. Nếu không muốn nhận được quảng cáo nhắm đến sở thích của bạn từ nền tảng quảng cáo của Apple, bạn có thể chọn bật Hạn chế theo dõi quảng cáo để ID Apple của bạn không nhận được quảng cáo bất kể loại thiết bị bạn sử dụng. Nếu bạn bật Hạn chế theo dõi quảng cáo trên thiết bị di động của mình thì ứng dụng của bên thứ ba không thể sử dụng Mã định danh quảng cáo, mã định danh thiết bị phi cá nhân để phát quảng cáo nhắm đến mục tiêu của bạn. Bạn vẫn có thể thấy quảng cáo trong App Store hoặc News dựa trên nội dung giống như truy vấn tìm kiếm của bạn hoặc kênh bạn đang đọc. Trong ứng dụng của bên thứ ba, bạn có thể thấy quảng cáo dựa trên các thông tin khác.

Apple cũng sử dụng cookie và công nghệ khác để ghi nhớ thông tin cá nhân khi bạn sử dụng trang web, dịch vụ trực tuyến và ứng dụng của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi trong những trường hợp này là làm cho trải nghiệm của bạn với Apple thuận tiện và cá nhân hơn. Ví dụ: việc biết tên của bạn cho phép chúng tôi chào đón bạn khi bạn truy cập Apple Online Store lần sau. Việc biết quốc gia và ngôn ngữ của bạn − và liệu bạn có phải là giáo viên hay không, trường học của bạn − giúp chúng tôi cung cấp trải nghiệm mua sắm được tùy chỉnh và hữu ích hơn. Việc biết ai đó đang sử dụng máy tính hoặc thiết bị của bạn đã mua sắm một sản phẩm nhất định hoặc đã sử dụng dịch vụ cụ thể giúp chúng tôi làm cho các liên lạc quảng cáo và email của chúng tôi có liên quan hơn đến sở thích của bạn. Và việc biết thông tin liên lạc, mã định danh phần cứng và thông tin về máy tính hoặc thiết bị của bạn giúp chúng tôi cá nhân hóa hệ điều hành, thiết lập dịch vụ iCloud và cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng tốt hơn.

Nếu bạn muốn tắt cookie và bạn đang sử dụng trình duyệt web Safari, hãy truy cập phần tùy chọn của Safari, rồi truy cập bảng quyền riêng tư để quản lý tùy chọn của bạn. Trên thiết bị di động Apple của bạn, truy cập Cài đặt, rồi Safari, cuộn xuống phần Bảo mật và quyền riêng tư, sau đó nhấn vào "Chặn cookie" để quản lý tùy chọn của bạn. Đối với các trình duyệt khác, hãy kiểm tra với nhà cung cấp của bạn để tìm hiểu cách tắt cookie. Vui lòng lưu ý rằng một số tính năng nhất định của trang web Apple sẽ không có sẵn khi tắt cookie.

Cũng như với hầu hết các dịch vụ internet, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin và lưu trữ trong tệp nhật ký. Thông tin này bao gồm địa chỉ Giao thức internet (IP), loại trình duyệt và ngôn ngữ trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), trang web và ứng dụng giới thiệu và thoát, hệ điều hành, nhãn ngày/thời gian và dữ liệu luồng nhấp chuột. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu và phân tích xu hướng, để quản trị trang web, để tìm hiểu về hành vi người dùng trên trang web, để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và để thu thập thông tin nhân khẩu học về cơ sở người dùng của chúng tôi nói chung. Apple có thể sử dụng thông tin này trong các dịch vụ tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi.

Trong một số email của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng “URL nhấp qua” được liên kết với nội dung trên trang web của Apple. Khi khách hàng nhấp vào một trong những URL này, họ chuyển qua một máy chủ web riêng biệt trước khi đến trang đích trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi theo dõi dữ liệu nhấp qua này để giúp chúng tôi xác định mối quan tâm về các chủ đề cụ thể và đo lường hiệu quả của liên lạc khách hàng của chúng tôi. Nếu không muốn chúng tôi theo dõi bạn theo cách này, bạn không nên nhấp vào liên kết văn bản hoặc đồ họa trong email. Thẻ pixel cho phép chúng tôi gửi email ở định dạng người dùng có thể đọc và các thẻ này cho chúng tôi biết email có được mở hay không. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để giảm hoặc loại bỏ thư được gửi đến khách hàng.

Tiết lộ cho bên thứ ba

Đôi khi, Apple có thể cung cấp một số thông tin cá nhân cho các bên thứ ba để cung cấp hoặc cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, trong đó bao gồm việc giao sản phẩm theo yêu cầu của bạn hoặc hỗ trợ Apple tiếp thị đến người tiêu dùng. Khi làm như vậy, chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba đó phải xử lý các thông tin này theo luật pháp liên quan. Apple không bán thông tin cá nhân, và thông tin cá nhân sẽ không bao giờ được chia sẻ với các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị của họ. Ví dụ: khi bạn mua và kích hoạt iPhone của mình, bạn ủy quyền cho Apple và nhà mạng của bạn trao đổi thông tin bạn cung cấp trong quá trình kích hoạt để thực hiện dịch vụ, trong đó bao gồm thông tin về thiết bị của bạn. Nếu bạn được chấp thuận sử dụng dịch vụ, tài khoản của bạn sẽ bị chi phối bởi chính sách quyền riêng tư tương ứng của Apple và của nhà mạng.

Nhà cung cấp dịch vụ

Apple chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty cung cấp dịch vụ như xử lý thông tin, gia hạn tín dụng, thực hiện đơn hàng của khách hàng, giao sản phẩm cho bạn, quản lý và nâng cao dữ liệu khách hàng, cung cấp dịch vụ cho khách hàng, đánh giá mức độ quan tâm của bạn đối với sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cũng như thực hiện nghiên cứu khách hàng hoặc khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng. Những công ty này có nghĩa vụ bảo vệ thông tin của bạn và có thể đặt tại bất cứ đâu Apple hoạt động.

Khác

Theo pháp luật, quy trình pháp lý, kiện cáo và/hoặc yêu cầu từ cơ quan công quyền và chính phủ trong hoặc ngoài quốc gia cư trú của bạn, Apple có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn nếu chúng tôi xác định rằng vì mục đích an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề khác có tầm quan trọng công khai, việc tiết lộ có thể cần thiết hoặc thích hợp. Khi và chỉ khi có cơ sở pháp lý chính đáng thì chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn nếu chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ là cần thiết ở mức độ hợp lý để thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi hoặc bảo vệ hoạt động hay người dùng của chúng tôi.  Hành động tiết lộ này có thể bao gồm việc cung cấp thông tin cho cơ quan công quyền hoặc cơ quan thuộc chính phủ. Ngoài ra, trong trường hợp tổ chức lại, sáp nhập hoặc bán hàng, chúng tôi có thể chuyển giao bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân chúng tôi thu thập được cho bên thứ ba có liên quan.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Apple rất coi trọng tính bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Các dịch vụ trực tuyến của Apple chẳng hạn như Apple Online Store và iTunes Store bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trong quá trình truyền bằng phương thức mã hóa chẳng hạn như Bảo mật lớp truyền tải (Transport Layer Security - TLS). Khi dữ liệu cá nhân của bạn được Apple lưu trữ, chúng tôi sử dụng hệ thống máy tính có quyền truy cập giới hạn được cất giữ tại các cơ sở sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý. Ngoại trừ iCloud Mail, dữ liệu iCloud được lưu trữ dưới hình thức mã hóa cả khi chúng tôi sử dụng giải pháp lưu trữ của bên thứ ba.

Khi bạn sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ hoặc ứng dụng của Apple hay đăng trên diễn đàn, phòng chat hoặc dịch vụ kết nối mạng xã hội của Apple, thông tin cá nhân và nội dung bạn chia sẻ sẽ hiển thị cho những người dùng khác và có thể được đọc, thu thập hoặc sử dụng bởi những người này. Bạn chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân bạn chọn chia sẻ hoặc gửi trong những trường hợp này. Ví dụ: nếu bạn liệt kê tên và địa chỉ email trong bài đăng lên diễn đàn, thông tin đó là công khai. Vui lòng cẩn thận khi sử dụng những tính năng này.

Nếu bạn hoặc bất kỳ ai khác sử dụng Family Sharing đăng nhập vào thiết bị do bên thứ ba sở hữu, mọi thông tin được chia sẻ trong Gia đình của bạn—bao gồm lịch, vị trí, ảnh và mua hàng trên iTunes—có thể được tải về thiết bị bên thứ ba đó và theo đó, tiết lộ mọi thông tin được chia sẻ như vậy. Truy cập Family Sharing để biết thêm thông tin.

Sự tồn tại của việc Tự động đưa ra quyết định, bao gồm Nhập hồ sơ

Apple không đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc sử dụng thuật toán hoặc nhập hồ sơ gây ảnh hưởng đến bạn ở mức độ đáng kể.

Tính nguyên vẹn và lưu giữ thông tin cá nhân

Apple giúp bạn dễ dàng giữ cho thông tin cá nhân của mình được chính xác, hoàn chỉnh và cập nhật. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này và bản tóm tắt quyền riêng tư cụ thể về dịch vụ của chúng tôi. Khi đánh giá những giai đoạn này, chúng tôi cẩn thận kiểm tra nhu cầu thu thập thông tin cá nhân và nếu chúng tôi thiết lập nhu cầu liên quan, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể để thực hiện mục đích của việc thu thập, trừ khi thời gian lưu giữ dài hơn là bắt buộc theo pháp luật.

Quyền riêng tư của bạn

Bạn có thể giúp đảm bảo rằng thông tin liên hệ và tùy chọn là chính xác, hoàn chỉnh và cập nhật bằng cách đăng nhập vào trang tài khoản ID Apple. Đối với thông tin cá nhân khác chúng tôi nắm giữ, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập và một bản sao vì bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả việc yêu cầu chúng tôi sửa dữ liệu nếu dữ liệu không chính xác hoặc xóa dữ liệu nếu Apple không bắt buộc lưu giữ dữ liệu theo luật hoặc vì mục đích kinh doanh hợp pháp.

Chúng tôi có thể từ chối xử lý yêu cầu phù phiếm/gây phiền phức, gây đe dọa đến quyền riêng tư của người khác và cực kỳ thiếu thực tế hoặc cho những truy cập không quy định bắt buộc khác theo pháp luật địa phương. Chúng tôi cũng có thể từ chối các dạng yêu cầu truy cập hoặc xóa nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy sẽ gây thiệt hại cho việc sử dụng dữ liệu một cách hợp pháp cho mục đích chống gian lận và bảo mật như đã mô tả trước đó. Các công cụ trực tuyến để thực hiện các yêu cầu truy cập, hủy kích hoạt/hạn chế, chỉnh sửa hoặc xóa có sẵn theo khu vực bằng cách đăng nhập vào trang privacy.apple.com. Đối với người dùng có tài khoản Shazam, hãy đăng nhập vào trang www.shazam.com/privacy. Khi bạn thực hiện một yêu cầu bằng cách sử dụng các công cụ trực tuyến này, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của bạn và tính hợp pháp của yêu cầu của bạn.

California

Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California cung cấp cho người tiêu dùng California quyền có được thông tin từ Apple về thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ. Bạn có thể thực hiện thông qua một đơn vị ủy quyền bằng cách cung cấp các thông tin chi tiết có liên quan để cho phép đăng nhập vào trang privacy.apple.com. Nếu bạn không thể truy cập các công cụ trực tuyến của Apple, bạn hoặc đơn vị ủy quyền của bạn có thể gửi yêu cầu tới trang apple.com/legal/privacy/contact hoặc gọi tới 1-800-275-2273.

Nếu bạn chọn thực hiện quyền riêng tư của mình, bạn có quyền không bị đối xử phân biệt hoặc không nhận mức độ dịch vụ thấp hơn từ Apple.

Nevada

Bạn có quyền từ chối bán thông tin cá nhân của bạn. Apple không bán thông tin cá nhân của bạn.

Xem trang của chúng tôi về hiểu và kiểm soát thông tin cá nhân của bạn để biết thêm thông tin về việc thực hiện các quyền của bạn. Nếu hiện không có công cụ trực tuyến để yêu cầu quyền truy cập trong khu vực của bạn, bạn có thể gửi yêu cầu trực tiếp đến apple.com/legal/privacy/contact.

Trẻ em& Tổ chức giáo dục

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung để bảo vệ sự riêng tư và an toàn của trẻ em sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Apple. Trẻ dưới 13 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương theo quy định pháp luật có liên quan, không được phép tạo ID Apple của riêng mình, trừ khi cha mẹ của trẻ đã cung cấp sự đồng ý có thể xác minh hoặc là một phần của quy trình tạo tài khoản cho trẻ em trong Family Sharing hoặc trẻ đã được tạo tài khoản ID Apple được quản lý (nếu có) thông qua trường học. Ví dụ: cha mẹ phải xem xét thỏa thuận Tiết lộ thông tin ID Apple và Family Sharing và đồng ý với Thỏa thuận cho phép Apple thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về con của bạn; và Điều khoản và điều kiện của iTunes Store, trước khi họ có thể bắt đầu quy trình tạo tài khoản ID Apple cho con của mình. Ngoài ra, các trường tham gia vào Trình quản lý trường học của Apple và đã xem xét cũng như đồng ý với Tiết lộ ID Apple được quản lý cho người học thì có thể tạo ID Apple được quản lý cho người học. Tiết lộ ID Apple được quản lý cho người học mô tả cách Apple xử lý thông tin của người học và bổ sung Chính sách quyền riêng tư của Apple. Tìm hiểu thêm về Family Sharing, ID Apple được quản lý và các Hạn chế đối với tài khoản của trẻ em. Nếu chúng tôi biết chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương tùy theo quy định pháp luật nằm ngoài các trường hợp trên, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin sớm nhất có thể. Nếu bất kỳ lúc nào cha mẹ cần truy cập, sửa hoặc xóa dữ liệu liên kết với tài khoản Family Sharing của họ hoặc ID Apple của con họ, họ có thể liên hệ với chúng tôi thông qua một trong các tùy chọn được cung cấp ở cuối trang này.

Dịch vụ dựa trên vị trí

Để cung cấp dịch vụ dựa trên vị trí trên các sản phẩm của Apple, Apple và các đối tác và bên được cấp phép của chúng tôi, chẳng hạn như nhà cung cấp dữ liệu bản đồ, có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu vị trí chính xác, bao gồm vị trí địa lý theo thời gian thực của máy tính hoặc thiết bị Apple của bạn. Ở những nơi có sẵn, dịch vụ dựa trên vị trí có thể sử dụng GPS, Bluetooth và Địa chỉ IP của bạn, cùng với vị trí của điểm truy cập Wi-Fi sử dụng nguồn lực cộng đồng và vị trí trạm phát sóng điện thoại, cũng như các công nghệ khác để xác định vị trí gần đúng của thiết bị của bạn. Trừ khi bạn đồng ý, dữ liệu vị trí này được thu thập ẩn danh dưới hình thức không nhận dạng cá nhân bạn và được sử dụng bởi Apple cùng với các đối tác và bên được cấp phép của chúng tôi để cung cấp và cải thiện sản phẩm và dịch vụ dựa trên vị trí. Ví dụ: thiết bị của bạn có thể chia sẻ vị trí địa lý của thiết bị với nhà cung cấp ứng dụng khi bạn chọn tham gia dịch vụ định vị của họ.

Một số dịch vụ dựa trên vị trí do Apple cung cấp, như tính năng “Tìm”, sẽ yêu cầu thông tin cá nhân của bạn để tính năng đó hoạt động.

Trang web và dịch vụ của bên thứ ba

Trang web, sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ của Apple có thể chứa liên kết đến trang web, sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng có thể sử dụng hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ từ bên thứ ba − ví dụ: ứng dụng iPhone của bên thứ ba.

Thông tin được bên thứ ba thu thập, có thể bao gồm những thông tin như dữ liệu vị trí hoặc chi tiết liên hệ, bị chi phối bởi các quy tắc thực hành quyền riêng tư của bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích bạn nên tìm hiểu các quy tắc thực hành quyền riêng tư của những bên thứ ba đó.

Nếu bạn mua đăng ký trong ứng dụng của bên thứ ba hoặc trong News, chúng tôi sẽ tạo ID người đăng ký duy nhất dành cho bạn và nhà phát triển hoặc nhà xuất bản, chúng tôi sẽ sử dụng ID này để cung cấp báo cáo cho nhà phát triển hoặc nhà xuất bản, bao gồm cả thông tin về đăng ký bạn đã mua và quốc gia cư trú của bạn. Nếu bạn hủy tất cả đăng ký của bạn với một nhà phát triển hoặc nhà xuất bản cụ thể, ID người đăng ký sẽ được đặt lại sau 180 ngày nếu bạn không đăng ký lại. Thông tin này được nhà phát triển cung cấp nên họ có thể hiểu rõ hiệu quả đăng ký của họ.

Truyền thông tin Quốc tế

Tất cả thông tin bạn cung cấp có thể được truyền hoặc truy cập bởi các tổ chức trên toàn thế giới như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này. Thông tin cá nhân liên quan đến các dịch vụ của Apple về các cá nhân thường trú tại quốc gia thành viên của Khu vực Kinh tế châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ sẽ do Apple Distribution International Limited ở Ireland kiểm soát và được Apple Inc. thay mặt xử lý. Apple sử dụng các Điều khoản hợp đồng mẫu cho hoạt động chuyển giao ở phạm vi quốc tế các thông tin cá nhân thu thập ở Khu vực Kinh tế Châu Âu và Thụy Sĩ. Là một công ty toàn cầu, Apple có một số tổ chức pháp lý ở các khu vực pháp lý khác nhau, các tổ chức này chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân họ thu thập được và thông tin họ xử lý thay mặt Apple Inc. Ví dụ: thông tin điểm bán hàng trong các tổ chức Bán lẻ bên ngoài Hoa Kỳ được từng tổ chức Bán lẻ riêng biệt ở mỗi quốc gia quản lý. Thông tin cá nhân có liên quan đến Apple, Cửa hàng trực tuyến và iTunes cũng có thể được các tổ chức pháp lý bên ngoài Hoa Kỳ quản lý như phản ánh trong các điều khoản của từng dịch vụ. Hình ảnh và dữ liệu liên quan được Apple thu thập trên toàn thế giới nhằm cải thiện Apple Maps và hỗ trợ tính năng Nhìn xung quanh sẽ được chuyển đến Apple Inc ở California.

Apple tuân thủ Hệ thống các quy tắc trong trao đổi dữ liệu cá nhân xuyên biên giới (CBPR) của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Hệ thống APEC CBPR cung cấp khung pháp lý cho các tổ chức để đảm bảo việc bảo vệ thông tin cá nhân được truyền giữa các nền kinh tế tham gia APEC. Nếu bạn có thắc mắc về quyền riêng tư hoặc việc sử dụng dữ liệu chưa được giải đáp liên quan đến các chứng nhận PRP và/hoặc APEC CBPR của chúng tôi, vui lòng truy cập trang nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp của bên thứ ba.

Cam kết về quyền riêng tư của bạn trên toàn công ty của chúng tôi

Để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được bảo mật, chúng tôi truyền đạt các nguyên tắc về quyền riêng tư và bảo mật của chúng tôi cho nhân viên của Apple và nghiêm túc thực hiện bảo vệ quyền riêng tư trong công ty.

Câu hỏi về quyền riêng tư

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư hoặc việc xử lý dữ liệu của Apple, bạn muốn liên hệ với Chuyên viên bảo vệ dữ liệu hoặc nếu bạn muốn khiếu nại về vi phạm luật riêng tư của địa phương có thể xảy ra, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn luôn có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ của Apple cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.

Khi nhận được câu hỏi về quyền riêng tư hoặc câu hỏi về thông tin cá nhân để đáp lại yêu cầu truy cập hay tải về, chúng tôi có một nhóm chuyên trách phân loại các yêu cầu liên hệ của bạn để giải quyết vấn đề bạn đang gặp phải. Trong trường hợp vấn đề của bạn có tính chất nghiêm trọng hơn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin. Tất cả những hoạt động liên hệ có tính chất nghiêm trọng như vậy đều sẽ nhận được phản hồi trong vòng bảy (7) ngày bất cứ khi nào có thể, trong đó bao gồm việc phản hồi về vấn đề đã nêu, yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung nếu cần thiết hoặc thông báo rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn để phản hồi. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể chuyển khiếu nại của mình đến cơ quan quản lý có liên quan trong phạm vi quyền hạn của mình nếu không hài lòng với câu trả lời mà bạn nhận được từ chúng tôi. Nếu bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn thông tin về quy trình khiếu nại liên quan có thể áp dụng cho trường hợp của bạn.

Nếu nhận thấy khiếu nại của bạn có chi tiết giúp chúng tôi cải thiện việc xử lý các vấn đề về quyền riêng tư, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để cập nhật nội dung cải tiến đó vào thời điểm thích hợp tới. Trong trường hợp một vấn đề về quyền riêng tư đã gây ra tác động tiêu cực cho bạn hoặc một người khác, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để giải quyết vấn đề này cùng bạn hoặc người đó.

Thỉnh thoảng Apple có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Khi chính sách của chúng tôi có những thay đổi quan trọng, thông báo sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi cùng với Chính sách quyền riêng tư được cập nhật. Chúng tôi cũng sẽ liên hệ với bạn bằng thông tin liên hệ có trên hồ sơ chẳng hạn như qua email, thông báo hay một phương thức tương đương khác. 

Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California, USA,95014

TRUSTe