Chính sách quyền riêng tư của Apple

Cập nhật ngày 31 tháng 3 năm 2024

Chính sách quyền riêng tư của Apple mô tả cách Apple thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn.

Bên cạnh Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi còn cung cấp thông tin về dữ liệu và quyền riêng tư trong các sản phẩm và một số tính năng yêu cầu sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Thông tin cụ thể này về sản phẩm đi kèm với Biểu tượng Dữ liệu và quyền riêng tư của chúng tôi. 

Privacy Icon

Bạn có thể xem xét thông tin cụ thể về sản phẩm trước khi sử dụng các tính năng đó. Bạn cũng có thể xem thông tin này bất kỳ lúc nào trong phần cài đặt liên quan đến các tính năng đó và/hoặc trực tuyến tại địa chỉ apple.com/legal/privacy/data

Bạn có thể tìm hiểu các quy tắc thực hành quyền riêng tư của chúng tôi qua việc truy cập vào các đề mục ở bên dưới và liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc.

Tải xuống bản sao của Chính sách quyền riêng tư này
 
Chính sách quyền riêng tư cho Ứng dụng nghiên cứu sức khỏe của Apple

 • Dữ liệu cá nhân tại Apple là gì?

 • Quyền riêng tư của bạn tại Apple

 • Dữ liệu cá nhân mà Apple thu thập từ bạn

 • Dữ liệu cá nhân mà Apple nhận từ các nguồn khác

 • Cách Apple sử dụng dữ liệu cá nhân

 • Cách Apple chia sẻ dữ liệu cá nhân

 • Bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Apple

 • Dữ liệu cá nhân và trẻ em

 • Cookie và các công nghệ khác

 • Chuyển dữ liệu cá nhân giữa các quốc gia

 • Cam kết trên toàn công ty về quyền riêng tư của bạn

 • Câu hỏi về quyền riêng tư