Tiết lộ thông tin riêng tư của gia đình đối với trẻ em

Bảo vệ trẻ em là ưu tiên quan trọng đối với mọi người tại Apple. Chúng tôi tin tưởng vào sự minh bạch và cung cấp cho cha mẹ thông tin họ cần để xác định những gì tốt nhất cho con cái của họ. Chúng tôi nỗ lực để cung cấp cho cha mẹ các kiểm soát trực quan và có thể tùy chỉnh. Bằng cách tạo ID Apple cho con bạn, bạn cho phép chúng sử dụng tính năng Chia sẻ trong gia đình với bạn và các thành viên khác trong gia đình. Con bạn sẽ có thể chia sẻ nhạc, phim, chương trình truyền hình, sách, ứng dụng, ảnh, lịch, vị trí, v.v. với bạn và Gia đình của bạn. Con bạn cũng sẽ có thể có trải nghiệm ID Apple được cá nhân hóa của riêng chúng sử dụng tất cả dịch vụ và nội dung có sẵn cho chủ tài khoản ID Apple.

VUI LÒNG LƯU Ý: TIẾT LỘ NÀY KHÔNG ÁP DỤNG CHO THỰC TIỄN THU THẬP DỮ LIỆU CỦA BẤT KỲ ỨNG DỤNG BÊN THỨ BA NÀO. TRƯỚC KHI CON BẠN MUA HÀNG HOẶC TẢI XUỐNG, BẠN NÊN XEM XÉT CÁC ĐIỀU KHOẢN, CHÍNH SÁCH VÀ THỰC TIỄN CỦA ỨNG DỤNG BÊN THỨ BA NHƯ VẬY ĐỂ HIỂU HỌ CÓ THỂ THU THẬP DỮ LIỆU NÀO TỪ CON BẠN VÀ DỮ LIỆU NHƯ VẬY CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO.

ID Apple của con bạn

Với ID Apple bạn tạo cho con mình, con bạn sẽ có thể tận dụng toàn bộ các tính năng và dịch vụ có sử dụng ID Apple của Apple. Ví dụ: con bạn sẽ có thể:

 • Thực hiện và nhận cuộc gọi video và cuộc gọi thoại FaceTime.
 • Tạo và chia sẻ ảnh, video, tin nhắn âm thanh và văn bản sử dụng Camera, Ảnh, Tin nhắn, Mail và ứng dụng khác của Apple.
 • Tạo và chia sẻ tài liệu và dữ liệu với những người khác thông qua chia sẻ riêng tư và công khai iCloud. Tùy thuộc vào cài đặt được chọn, dữ liệu này có thể bao gồm thông tin liên hệ và tên của con bạn nếu được cung cấp.
 • Chia sẻ vị trí của chúng với các thành viên của gia đình và bạn bè thông qua ứng dụng Tìm, Tin nhắn và các ứng dụng khác dùng Dịch vụ Định vị.
 • Truy cập vào lịch được chia sẻ, cho phép bạn và con bạn chia sẻ sự kiện được lên lịch trong quá khứ và tương lai với các thành viên khác trong Gia đình.
 • Truy cập, phát trực tuyến và tải về nội dung và gói đăng ký mà các thành viên khác trong gia đình đã mua, bao gồm nhạc, phim, chương trình truyền hình, ứng dụng, sách, Apple Arcade, Apple Music, Apple News+ và Apple TV+. 
 • Mua hàng và tải về nội dung miễn phí trên Apple Music, App Store và Apple Books Store; mua hàng trong ứng dụng; và đăng ký Apple Arcade, Apple News+, Apple TV+ và Apple Music, tất cả đều tuân theo các cài đặt Hỏi để mua mà bạn đã thiết lập.
 • Nhận đề xuất trên Apple Music.
 • Đăng ký và tham gia các khóa học iTunes U.
 • Chơi trò chơi và tương tác với người dùng khác qua Game Center.
 • Theo dõi và chia sẻ thông tin sức khỏe, chẳng hạn như nhịp tim, huyết áp hoặc dinh dưỡng, dữ liệu hoạt động và thể dục. Trong trường hợp con bạn sử dụng Apple Watch, chúng có thể chọn chia sẻ dữ liệu hoạt động và thể dục với những người dùng Apple Watch khác thông qua tính năng Chia sẻ hoạt động. Dữ liệu này sẽ bao gồm chi tiết số bước đi và khoảng cách đã đi trong một ngày.
 • Lưu trữ ảnh, video, tài liệu, ghi chú, danh bạ, lịch, mail, bản sao lưu và dữ liệu ứng dụng khác trên iCloud, bao gồm các hoạt động trò chơi Apple Arcade.
 • Truy cập và tìm kiếm trên Internet và tài nguyên Internet qua Tìm kiếm Siri và Safari.
 • Dùng Siri để đặt câu hỏi và hoàn thành các tác vụ.

Ngoài những ví dụ trên, khi phát hành các bản cập nhật phần mềm, Apple có thể thêm các tính năng bổ sung, do vậy, chúng tôi khuyến khích bạn đọc các ghi chú và điều khoản liên quan đến các bản phát hành đó trước khi con bạn tải các bản cập nhật xuống thiết bị của chúng.

Các kiểm soát dành cho phụ huynh

Tính năng Chia sẻ trong gia đình cho phép bạn liên tục chia sẻ nội dung mà bạn chọn với Gia đình của bạn. Tuy nhiên, đôi khi bạn muốn giới hạn quyền truy cập của con bạn vào một số loại nội dung hoặc tài nguyên nhất định có sẵn cho các thành viên còn lại trong Gia đình. Để giúp bạn quản lý quyền truy cập của con bạn vào các dịch vụ và tính năng của ID Apple, chúng tôi cung cấp một vài tập hợp kiểm soát khác nhau cho cha mẹ. Những biện pháp này bao gồm Hạn chế, Thời gian sử dụng cho tính năng Chia sẻ trong gia đình và Hỏi để mua.

Hạn chế

Bạn có thể đặt hạn chế cho con bạn trên bất kỳ thiết bị iOS hay iPad OS nào mà chúng sử dụng bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Hạn chế hoặc trên máy Mac bằng cách vào Tùy chọn hệ thống > Kiểm soát của phụ huynh. Sử dụng các cài đặt này, bạn có thể giới hạn các tính năng như FaceTime, Camera và Safari, các ứng dụng truyền thông xã hội nhất định và chỉ định nội dung phù hợp cho con bạn. Đây là bước quan trọng để quản lý hoạt động của con bạn trên các thiết bị Apple. Nên đặt những hạn chế này và kiểm soát của phụ huynh trên mỗi thiết bị mà con bạn sử dụng.

Thời gian sử dụng

Nếu bạn và con bạn đang sử dụng iOS 12 trở lên hoặc iPad OS, bạn có thể dùng tính năng Thời gian sử dụng để đặt giới hạn thời gian sử dụng cho con bạn trên bất kỳ thiết bị iOS hay iPadOS nào mà chúng đăng nhập. Các cài đặt này bao gồm số giờ cụ thể để ngừng cho phép sử dụng màn hình, giới hạn quyền truy cập đến một số ứng dụng hoặc danh mục ứng dụng nhất định, và cài đặt giới hạn nội dung dựa trên độ tuổi cho phim, nhạc, sách và những nội dung khác.

Chia sẻ trong gia đình và Hỏi để mua

Chia sẻ trong gia đình cho phép bạn chia sẻ những nội dung đã mua, các đăng ký, v.v. với tối đa năm thành viên khác trong gia đình mà bạn chỉ định thông qua ID Apple của họ. Hỏi để mua là một tính năng của Chia sẻ trong gia đình, cho phép bạn xem xét và chấp thuận tải về và mua hàng do con bạn yêu cầu, bao gồm cả mua hàng trong ứng dụng. Hỏi để mua sẽ được kích hoạt tự động cho bất kỳ người dùng nào dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương theo quy định pháp luật) được thêm vào Gia đình. Nếu bạn chọn tắt Yêu cầu mua cho con mình, bạn sẽ chỉ nhận thông tin liên quan đến mua hàng, bao gồm mua hàng trong ứng dụng, trong biên lai được gửi email (được gửi 24-72 giờ sau khi mua hàng) hoặc trên hóa đơn thẻ tín dụng của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng các ứng dụng được mua thông qua Chương trình mua hàng số lượng lớn của chúng tôi, được tải xuống lại hoặc tải xuống với mã thẻ quà tặng không phải chịu hạn chế Yêu cầu mua.

Tạo ID Apple của con bạn

Để tạo ID Apple cho con bạn, trước tiên chúng tôi phải có được sự đồng ý của bạn với Tiết lộ thông tin riêng tư của gia đình đối với trẻ em ("Tiết lộ") này và Chính sách về quyền riêng tư của Apple, được kết hợp tại đây để tham khảo. Nếu có mâu thuẫn giữa Chính sách về quyền riêng tư của Apple và Tiết lộ này, điều khoản của Tiết lộ này sẽ được ưu tiên.

Để tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) và điều luật tương tự trong phạm vi quyền hạn khác hiện hành, chi phối việc thu thập dữ liệu trực tuyến từ trẻ, Apple có thể thực hiện thêm các bước để giúp xác minh rằng người dùng cho phép tạo ID Apple của trẻ là cha mẹ của chúng hoặc người giám hộ hợp pháp. Theo đó, trong phạm vi quyền hạn này, bạn có thể được yêu cầu xác minh phương thức thanh toán iTunes, iCloud hoặc Apple Store hiện tại của bạn. Tùy theo phương thức thanh toán, việc này có thể hoàn tất bằng cách nhập mã bảo mật từ thẻ tín dụng của bạn hoặc phương pháp xác thực tương tự. Chúng tôi yêu cầu điều này để chúng tôi có thể xác minh danh tính của bạn là Người tổ chức gia đình, sau đó có được sự đồng ý của bạn cho việc thu thập thông tin cá nhân từ con bạn.

Chúng tôi sẽ không cố tình thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào từ con bạn mà không có sự đồng ý có thể xác nhận từ cha mẹ trừ khi áp dụng ngoại lệ COPPA. Khi bạn đã xem xét Tiết lộ này và Chính sách về quyền riêng tư của Apple, đồng thời đưa ra sự đồng ý có thể xác nhận từ cha mẹ, bạn sẽ có thể tạo ID Apple cho con bạn. Con bạn sẽ có thể sử dụng ID Apple của chúng để truy cập các tính năng và dịch vụ của Apple sử dụng ID Apple, ngoại trừ các tính năng và dịch vụ mà bạn đã chặn bằng tính năng kiểm soát của phụ huynh. Tuy nhiên, tài khoản của con bạn không thể bị xóa khỏi Gia đình, trừ khi ID Apple của chúng bị xóa, con bạn bước sang tuổi 13 (hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương tùy theo quy định pháp luật) hoặc bạn chuyển con bạn sang Gia đình khác. Khi con bạn bước sang tuổi 13 (hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương tùy theo quy định pháp luật), chúng sẽ được phép duy trì tài khoản mà không phải tham gia vào Chia sẻ trong gia đình.

Thu thập thông tin

Là một phần trong quá trình tạo ID Apple cho con bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cần thiết để tạo tài khoản, những thông tin đó có thể bao gồm: tên đầy đủ của con bạn, ngày sinh, mật khẩu, câu trả lời cho ba câu hỏi bảo mật, số điện thoại và quốc gia cư trú.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin khác từ con bạn mà trong một số trường hợp đã được xác định trong COPPA là thông tin cá nhân. Ví dụ: khi con bạn được đăng nhập bằng ID Apple của mình, chúng tôi có thể thu thập những thông tin như mã nhận dạng thiết bị, cookie, địa chỉ IP, vị trí địa lý và múi giờ nơi thiết bị Apple của chúng được sử dụng. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về các hoạt động và tương tác của trẻ trên trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi bao gồm nội dung được cung cấp bởi nhà phát triển của bên thứ ba.

Sử dụng thông tin

Như được nêu trong Chính sách về quyền riêng tư của Apple, Apple có thể sử dụng thông tin của con bạn để truyền đạt những thông báo quan trọng, gửi thông tin, thông tin sản phẩm và dịch vụ, thông báo, cung cấp dịch vụ và nội dung, cải thiện sản phẩm, nội dung và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của con bạn cho mục đích nội bộ như kiểm tra, phân tích dữ liệu và nghiên cứu.

Chúng tôi có thể sử dụng, chuyển giao và tiết lộ thông tin phi cá nhân (bản thân dữ liệu không được phép liên kết trực tiếp với danh tính của con bạn) vì bất kỳ mục đích nào. Ví dụ: chúng tôi có thể tổng hợp và sử dụng thông tin liên quan đến hoạt động khách hàng trên trang web, dịch vụ iCloud và iTunes Store đồng thời từ các sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi để giúp cung cấp thông tin hữu ích hơn cho khách hàng và hiểu phần nào của trang web, sản phẩm và dịch vụ đang được quan tâm nhiều nhất. Dữ liệu được tổng hợp được coi là thông tin phi cá nhân.

Giới hạn theo dõi quảng cáo được bật mặc định cho thiết bị liên kết với ID Apple của con bạn để đảm bảo chúng sẽ không nhận quảng cáo nhắm đến sở thích của chúng từ nền tảng của Apple. Tuy nhiên, con bạn sẽ vẫn có thể nhận được quảng cáo không nhắm mục tiêu (có nghĩa là quảng cáo theo ngữ cảnh) trên các thiết bị đó. Các ứng dụng hoặc nhà quảng cáo không sử dụng nền tảng quảng cáo của Apple nhưng lại dùng Mã định danh quảng cáo của Apple, cần phải kiểm tra cài đặt Giới hạn theo dõi quảng cáo và không được tài liệu hướng dẫn của Apple cho phép hiển thị quảng cáo nhắm đến mục tiêu nếu bật Giới hạn theo dõi quảng cáo.

Tiết lộ cho bên thứ ba

Bằng cách sử dụng ID Apple của chúng và tùy thuộc vào các hạn chế của bạn, con bạn có thể chia sẻ thông tin với người khác tùy theo các tính năng và dịch vụ của Apple (như những tính năng và dịch vụ được mô tả ở trên) mà con bạn sử dụng.

Chia sẻ trong gia đình

Là một phần trong tính năng Chia sẻ trong gia đình, thông tin của con bạn, bao gồm những lần mua hàng trong quá khứ và tương lai sẽ được chia sẻ với các thành viên khác trong Gia đình. Tùy thuộc vào các hạn chế bạn đặt, con bạn cũng có thể chọn chia sẻ thông tin của mình với các thành viên trong Gia đình qua Chia sẻ ảnh iCloud, lịch và nhắc nhở được chia sẻ, Tìm và Chia sẻ vị trí.

Ngoài ra, nếu con bạn sử dụng ID Apple của chúng để đăng nhập trên thiết bị do bên thứ ba sở hữu (như iPad của bạn bè hoặc của trường), thông tin của con bạn, cũng như thông tin được chia sẻ của các thành viên khác trong Gia đình, có thể được tải xuống và hiển thị cho người khác sử dụng thiết bị đó, trừ khi và cho đến khi ID Apple của con bạn được đăng xuất khỏi thiết bị đó.

Đối tác chiến lược

Đôi khi, Apple có thể làm cho một số thông tin cá nhân nhất định khả dụng cho các đối tác chiến lược cộng tác với Apple để cung cấp sản phẩm và dịch vụ hoặc giúp Apple tiếp thị đến khách hàng. Thông tin cá nhân từ con bạn chỉ được Apple chia sẻ để cung cấp hoặc cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, thông tin sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba vì mục đích tiếp thị của họ.

Nhà cung cấp dịch vụ

Apple chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty cung cấp dịch vụ như xử lý thông tin, hoàn thành đơn hàng của khách hàng, giao sản phẩm cho bạn hoặc con bạn, quản lý và nâng cao dữ liệu khách hàng, cung cấp dịch vụ khách hàng, đánh giá mức độ quan tâm của bạn hoặc con bạn đối với sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cũng như thực hiện nghiên cứu khách hàng hoặc khảo sát về mức độ hài lòng. Những công ty này có nghĩa vụ bảo vệ thông tin của con bạn và có thể đặt tại bất cứ đâu Apple hoạt động.

Khác

Apple có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn hoặc con bạn trong trường hợp như theo pháp luật, quy trình pháp lý, kiện tụng và/hoặc yêu cầu từ cơ quan công quyền và chính phủ trong hoặc ngoài quốc gia cư trú của bạn. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân về bạn hoặc con bạn nếu chúng tôi xác định rằng vì mục đích an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề khác có tầm quan trọng với mọi người, việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân về bạn hoặc con bạn nếu chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ là cần thiết hợp lý để thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi hoặc bảo vệ hoạt động hay người dùng của chúng tôi. Ngoài ra, trong trường hợp tổ chức lại, sáp nhập hoặc bán công ty, chúng tôi có thể chuyển giao bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân chúng tôi thu thập được cho bên thứ ba có liên quan.

Quyền truy cập, Chỉnh sửa và Xóa

Nếu bất kỳ lúc nào bạn muốn truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu liên kết với Chia sẻ trong gia đình hoặc ID Apple của con bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây: www.apple.com/privacy/contact/

Hoặc bằng cách sử dụng thông tin liên hệ bên dưới:

Apple
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
408.996.1010

Đồng ý cho Apple thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về con bạn

Bằng cách nhấp vào "Đồng ý", bạn đồng ý cho Apple thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về con bạn như được nêu trong Chính sách về quyền riêng tư của Apple và Tiết lộ này.

Vui lòng lưu ý: Sự đồng ý này không áp dụng cho thực tiễn thu thập dữ liệu của bất kỳ bên thứ ba nào. Bên thứ ba, bao gồm nhà phát triển của ứng dụng được tải xuống bởi bất kỳ thành viên nào trong gia đình và con bạn có thể truy cập qua Chia sẻ trong gia đình, có thể thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin về con của bạn, chịu trách nhiệm đạt được sự đồng ý của phụ huynh có thể xác nhận riêng. Chúng tôi khuyên bạn nên yêu cầu con mình kiểm tra với bạn trước khi chúng cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân của mình cho các bên thứ ba.

Vui lòng lưu ý: Apple thường xuyên phát hành bản cập nhật phần mềm cho các thiết bị của Apple. Khi chúng tôi phát hành bản cập nhật phần mềm, các cập nhật này sẽ có sẵn để tải xuống thiết bị phù hợp bao gồm cả các thiết bị mà con bạn có thể đang dùng ID Apple của chúng. Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu cập nhật, xem xét và đồng ý với điều khoản áp dụng như những điều khoản dành cho iOS và macOS trên mọi thiết bị như vậy.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Chính sách về quyền riêng tư của Apple hoặc Tiết lộ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua www.apple.com/vn/privacy/contact.