Apple Pay i prywatność

Dane karty, położenie oraz informacje o ustawieniach urządzenia, a także informacje o sposobach korzystania z urządzenia mogą być przesyłane do Apple i używane wraz z informacjami o koncie do przeprowadzania ocen przez wystawcę karty lub sieć płatniczą w celu skonfigurowania Apple Pay i zapobiegania oszustwom transakcyjnym.
 

Funkcja Apple Pay została zaprojektowana z myślą o ochronie Twoich danych i pozwala Ci decydować o informacjach, które udostępniasz.

Privacy Icon

 • Gdy dodajesz kartę do Apple Pay, informacje o karcie, położeniu urządzenia oraz informacje o ustawieniach urządzenia i sposobach korzystania z urządzenia mogą być wysyłane do Apple w celu weryfikacji.
 • Niektóre z powyższych danych, informacje o koncie oraz szczegóły połączonych w parę urządzeń mogą być udostępniane wystawcy karty lub bankowi w celu weryfikacji i zapobiegania oszustwom.
 • Gdy używasz Apple Pay w aplikacjach i w Internecie, danej aplikacji lub witrynie udostępniane są informacje niezbędne do realizacji płatności. Numer Twojej karty nie jest udostępniany sprzedawcy.
 • Dane transakcji Apple Pay, które nie mogą być już z Tobą powiązane, mogą być wykorzystywane przez Apple do udoskonalania usługi Apple Pay oraz innych produktów i usług firmy Apple.

Apple Pay pozwala bezpiecznie robić zakupy w sklepach, aplikacjach i w Internecie przy użyciu kart debetowych, kredytowych i przedpłaconych.

Dodawanie kart do Apple Pay

Gdy dodajesz kartę płatniczą (np. sklepową, debetową, kredytową czy przedpłaconą) do Apple Pay, podawane dane karty i stan określonych ustawień urządzenia mogą być wysyłane do Apple w celu określenia możliwości włączenia Apple Pay. Twoje urządzenie może także określać schematy korzystania z urządzenia (na przykład procent czasu, przez jaki urządzenie było w ruchu, przybliżona ilość połączeń w tygodniu), aby pomóc zidentyfikować oszustwo. Dane oceniane przez Twoje urządzenie nie są udostępniane firmie Apple w sposób, który umożliwiałby powiązanie ich z Tobą.

Apple może także przekazywać informacje Twojemu wystawcy kart, sieci płatniczej oraz innym dostawcom usług autoryzowanym przez Twojego wystawcę kart do włączenia Apple Pay. Działanie to ma na celu określenie możliwości używania karty, skonfigurowanie karty dla Apple Pay oraz zapobieganie oszustwom. Przekazywane informacje obejmują:

 • numer Twojej karty kredytowej, debetowej lub przedpłaconej;
 • imię i nazwisko oraz adres płatnika powiązany z kontem Apple ID, iTunes lub App Store;
 • ogólne informacje dotyczące aktywności na Twoich kontach Apple ID, iTunes i App Store (np. czy masz długą historię transakcji w iTunes);
 • informacje o urządzeniu oraz, jeśli używasz Apple Watch, o połączonym w parę urządzeniu iOS (np. identyfikatory obu urządzeń, ich numery telefonu oraz nazwy i modele);
 • Twoje położenie w momencie dodania karty (jeśli masz włączone usługi lokalizacji);
 • historia dodawania kart płatniczych do konta lub na urządzeniu;
 • zagregowane dane statystyczne dotyczące danych z kart płatniczych, które dodawano lub próbowano dodać do Apple Pay.

Gdy dodajesz kartę do Apple Pay za pomocą aplikacji innej firmy, np. aplikacji bankowej, aplikacja ta wysyła identyfikator konta lub karty do Twojego urządzenia. Te dane są używane przez Apple oraz wystawcę karty do określenia uprawnień Twojej karty, skonfigurowania jej z Apple Pay oraz zapobiegania oszustwom. Aby ułatwić Ci konfigurowanie posiadanych kart na innych urządzeniach, Apple przechowuje na Twoim koncie iCloud dane referencyjne karty, które za pośrednictwem wystawcy karty lub sieci płatniczej mogą być używane do ponownego dodania danej karty po wprowadzeniu kodu zabezpieczającego. Apple Pay nie przechowuje oryginalnych numerów kart kredytowych, debetowych ani przedpłaconych.

Dokonywanie płatności Apple Pay

Dane udostępniane podczas dokonywania płatności
Gdy inicjujesz płatność Apple Pay w aplikacji, w Internecie lub w usłudze Apple Messages for Business, do aplikacji, witryny lub sprzedawcy przekazywany jest Twój kod pocztowy lub podobne dane, pozwalające określić wysokość podatku i koszty wysyłki. Po uzyskaniu Twojej autoryzacji płatności do sprzedawcy przekazywane są również inne dane, o które poprosi (np. numer konta specyficzny dla urządzenia lub sprzedawcy, adres wysyłki czy adres email). Numer Twojej karty kredytowej, debetowej lub przedpłaconej nie jest przekazywany w ramach płatności Apple Pay.

W celu zapewnienia, że wszelkie powtarzające się lub inne opłaty inicjowane przez sprzedawcę są przez Ciebie autoryzowane, gdy podczas transakcji ze sprzedawcą biorącym udział w programie wybierzesz obsługiwaną metodę płatności Apple Pay jako opłatę powtarzającą się lub inicjowaną przez sprzedawcę, wystawca karty lub sieć płatnicza zaakceptuje i wygeneruje specyficzny dla danego sprzedawcy numer konta, który będzie używany do obsługi tych opłat. Tylko ten specyficzny dla sprzedawcy numer konta będzie mógł być używany przez biorącego udział w programie sprzedawcę do autoryzowania transakcji bez wymagania czynności z Twojej strony. Apple wie, którzy sprzedawcy są powiązani ze specyficznymi dla sprzedawcy numerami kont, ale nie ma dostępu do informacji o przedmiocie ani cenie zakupu. Możesz zarządzać swoimi specyficznymi dla sprzedawcy numerami kont w aplikacji Portfel, stukając w kartę, a następnie stukając w przycisk Więcej w celu wyświetlenia szczegółów karty.

W przypadku kart obsługujących rozszerzone zapobieganie oszustwom, gdy próbujesz dokonać transakcji w Internecie lub w aplikacji, Twoje urządzenie zanalizuje dane dotyczące Twojego Apple ID, urządzenia i lokalizacji (jeśli masz włączone usługi lokalizacji dla Portfela), aby opracować przeprowadzane na urządzeniu oceny zapobiegania oszustwom. Wyniki przeprowadzanych na urządzeniu ocen zapobiegania oszustwom, ale nie dane bazowe, będą wysyłane do Apple i łączone z posiadanymi przez Apple informacjami na temat Twojego urządzenia i konta w celu opracowania ocen dotyczących zapobiegania nieuczciwym transakcjom Apple Pay. Te oceny zapobiegania oszustwom dotyczącym transakcji mogą być udostępniane sieci płatniczej razem z identyfikatorem adresu wysyłki oraz adresem IP (jeśli są dostępne) w celu zapobiegania oszustwom już w momencie dokonywania transakcji. Identyfikator adresu wysyłki jest zależny od użytej sieci płatniczej i może zostać wykorzystany do sprawdzenia, czy adresy wysyłki w różnych transakcjach dokonanych przy użyciu tej samej karty na Twoim urządzeniu są identyczne (w sposób, który nie ujawnia prawdziwego adresu). Możesz w dowolnym momencie sprawdzić, czy karta używa rozszerzonego zapobiegania oszustwom, przechodząc do rewersu danych uwierzytelniających płatności w Portfelu. Aby zapobiec udostępnianiu sieci płatniczej ocen dotyczących zapobiegania oszustwom, możesz wybrać inną kartę.

Aplikacje i witryny mogą sprawdzać, czy masz skonfigurowane płatności Apple Pay
Gdy korzystasz z aplikacji lub odwiedzasz witrynę, która wykorzystuje Apple Pay w systemie iOS, watchOS lub macOS, ta aplikacja lub witryna mogą sprawdzać, czy na danym urządzeniu włączona jest funkcja Apple Pay. W przypadku korzystania z Safari na urządzeniu iOS lub Macu, do którego nie można dodać karty, odwiedzana witryna może sprawdzać, czy Apple Pay skonfigurowano na iPhonie lub Apple Watch używającym tego samego konta iCloud. Sprawdzanie stanu Apple Pay przez odwiedzane witryny możesz zablokować, zmieniając ustawienia. W systemie iOS przejdź do Ustawień i stuknij w Safari > Zaawansowane > Sprawdzanie Apple Pay. W systemie visionOS przejdź do Ustawień i stuknij w Aplikacje > Safari > Zaawansowane > Sprawdzanie Apple Pay. Na Macu otwórz Safari, kliknij w Ustawienia > Zaawansowane i usuń zaznaczenie pola wyboru Pozwalaj witrynom sprawdzać, czy skonfigurowano Apple Pay i Apple Card.

Zabezpieczanie metod płatności

Zabezpieczanie metod płatności w Safari
Aby wspomóc zabezpieczanie Twoich metod płatności w ekosystemie Apple oraz w pełni korzystać z ochrony prywatności i konta Apple Pay, obsługiwane metody płatności Apple Pay z Portfela będą także dostępne w funkcji Wypełnianie w Safari. Gdy korzystasz z funkcji Wypełnianie w Safari podczas zakupów internetowych w witrynach, możesz skonfigurować numer karty wirtualnej, aby ukryć prawdziwy numer karty fizycznej, jeśli funkcja ta jest obsługiwana przez sieć kart płatniczych oraz wystawcę karty. Aby oferować tę funkcję, Apple będzie wysyłać ograniczoną ilość informacji na temat Twojej metody płatności do Twojej sieci, co pozwoli wygenerować numer karty wirtualnej do zakupów internetowych przy użyciu funkcji Wypełnianie w Safari. Aby zarządzać numerami kart Apple Pay, w tym numerami kart wirtualnych, przejdź do rewersu karty w Portfelu i wyświetl informacje o karcie. Możesz także pomóc zabezpieczyć metody płatności już dodane do funkcji Wypełnianie w Safari, używając do płatności Apple Pay lub numeru karty wirtualnej zamiast numeru karty fizycznej. Aby tym zarządzać w systemie iOS, przejdź do Ustawień, stuknij w Portfel i Apple Pay, a następnie stuknij w Używaj Apple Pay, gdy jest to możliwe. Aby tym zarządzać w systemie visionOS, przejdź do Ustawień, stuknij w Aplikacje > Safari > Portfel i Apple Pay, a następnie stuknij w Używaj Apple Pay, gdy jest to możliwe. Gdy funkcja ta jest włączona, ograniczone informacje dotyczące kart zachowanych w funkcji Wypełnianie w Safari (niezbędne do zweryfikowania możliwości użycia Apple Pay) będą wysyłane do Twojej sieci płatniczej w celu przeprowadzenia weryfikacji. Jeśli Twoja sieć płatnicza potwierdzi obsługę karty, Apple doda metodę płatności do Portfela, a sieć płatnicza wygeneruje numer karty Apple Pay, który zapewni Ci dodatkową ochronę podczas zakupów w Internecie.

Zabezpieczanie metod płatności powiązanych z Apple ID
Aby pomóc Ci zarządzać metodami płatności w ekosystemie Apple, możemy sprawdzić, czy jakiekolwiek metody płatności Apple Pay kwalifikują się do dodania jako metody płatności do Twojego Apple ID i wyświetlić te metody na ekranie Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Płatność i wysyłka > Dodaj metodę płatności > Metoda płatności. Gdy przeprowadzasz transakcję przy użyciu swojego Apple ID, Apple może sprawdzić również, czy jakieś metody płatności przy użyciu Apple ID zapisane w Twoich danych kwalifikują się do Apple Pay. Jeśli tak, w celu zabezpieczenia Twoich danych dotyczących płatności możemy włączyć Apple Pay dla tej metody płatności. Możesz w dowolnym momencie zmienić metody płatności związane z Twoim Apple ID, oprzechodząc do Ustawień i stukając w [Twoje imię i nazwisko] > Płatność i wysyłka.

Apple przesyła dane Twoich płatności, ale ich nie przechowuje

Aby bezpiecznie przesyłać informacje o Twojej płatności w aplikacjach, witrynach i czatach z firmą, Apple przesyła je na swoje serwery w formie zaszyfrowanej, rozszyfrowuje je i bezzwłocznie szyfruje ponownie, używając klucza, za pomocą którego informacje może odczytać tylko właściwy sprzedawca, deweloper witryny lub aplikacji albo podmiot przetwarzający płatności. Jeżeli płatność wykonywana jest na Macu, do którego nie można dodać karty, komunikacja między nim i urządzeniem uwierzytelniającym odbywa się przez zaszyfrowany kanał i serwery Apple. Apple nie zachowuje żadnych z tych informacji w formie, która dawałaby możliwość zidentyfikowania Ciebie.

Śledzenie zamówień Apple Pay

W celu zapewnienia możliwości śledzenia zamówienia, po dokonaniu płatności Apple Pay sprzedawca biorący udział w programie wysyła ograniczone do Twojego urządzenia dane, dzięki którym urządzenie może śledzić zamówienie. Apple zapewnia sprzedawcy identyfikator specyficzny dla urządzenia oraz token push, przy użyciu których sprzedawca może wysyłać do urządzenia uaktualnienia dotyczące zamówienia. Apple umożliwia sprzedawcom wysyłanie tych uaktualnień, ale nie przechowuje informacji dotyczących zamówień, liczby wysyłanych uaktualnień, częstotliwości ich wysyłania ani danych o wysyłających te uaktualnienia sprzedawcach. Informacje umożliwiające śledzenie zamówień są przechowywane lokalnie na Twoich urządzeniach i synchronizowane między nimi w postaci zaszyfrowanych kopii, do których Apple nie ma dostępu. Zamówieniami Apple Pay możesz zarządzać w dowolnym momencie, stukając w Zamówienia, stukając w dane zamówienie, a następnie stukając w Zarządzaj zamówieniem. Możesz także zarządzać powiadomieniami dotyczącymi zamówień, przechodząc do listy zamówień, stukając w przycisk Więcej, a następnie stukając w Wycisz powiadomienia.

Gdy wylogujesz się ze swojego konta, na urządzeniu nadal mogą pozostawać ograniczone informacje dotyczące zamówień, o których urządzenie otrzymuje powiadomienia. Te informacje nie są widoczne dla użytkowników urządzenia, są przechowywane przez krótki czas i używane przez urządzenie wyłącznie w celu wyłączenia wysyłania uaktualnień dotyczących zamówienia po wylogowaniu się, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu do informacji o Twoich zamówieniach.

Udostępnianie aktywności na koncie aplikacjom innych firm

Możesz udostępniać dane karty Apple Card oraz kont Savings i Apple Cash, a także historię transakcji zaufanym, biorącym udział w programie aplikacjom do zarządzania finansami osobistymi z App Store. Aplikacje muszą poprosić o możliwość odczytywania aktywności na karcie Apple Card oraz kontach Savings i Apple Cash z Apple Pay w Portfelu. Masz kontrolę nad danymi, które udostępniasz tym aplikacjom, i w dowolnym momencie możesz zmienić zakres udostępnianych danych. Aktywność na koncie, którą zdecydujesz się udostępniać aplikacji innej firmy, będzie traktowana zgodnie z zasadami ochrony prywatności tej aplikacji. Apple nie ma wglądu w dane konta ani historię transakcji, gdy udostępniasz aktywność na koncie, a także ich nie przechowuje.

Karty transportu publicznego

Dodając kartę transportu publicznego do Portfela, informacje o tej karcie transportu publicznego zostaną powiązane z Twoim kontem iCloud. Dopóki na Twojej karcie transportu publicznego jest dodatnie saldo, karta pozostanie powiązana z Twoim kontem iCloud, aby pomóc Ci utrzymać saldo. Jeśli masz w Portfelu wiele kart transportu publicznego, firma Apple lub jej partnerzy mogą wiązać dane osobowe i dane kont pochodzące z różnych kart, na przykład wiązać dane spersonalizowanych i niespersonalizowanych kart podróżnych. W Japonii zagregowane, uniemożliwiające identyfikację użytkownika dane dotyczące konfiguracji kart komunikacji publicznej w Portfelu mogą być okresowo udostępniane operatorom komórkowym urządzeń mobilnych.

Gdy używasz karty transportu publicznego, czytnik zbliżeniowy może mieć dostęp do takich informacji jak ostatnio odwiedzone stacje, historia transakcji oraz posiadane dodatkowe bilety. Informacje te są dostępne dla wszystkich pobliskich czytników zbliżeniowych, jeśli karta została ustawiona jako karta ekspresowa transportu publicznego (ustawienie to pozwala dokonywać transakcji bez używania Touch ID, Face ID lub kodu). Możesz zarządzać kartą ekspresową transportu publicznego na urządzeniu iOS (przechodząc do ekranu Ustawienia > Portfel i Apple Pay) lub w aplikacji Apple Watch (stukając w Portfel i Apple Pay, a następnie stukając w Karta ekspr. transportu publ. i wybierając kartę płatniczą).

Karty lojalnościowe i upominkowe

Apple Pay pozwala także na korzystanie z przechowywanych w Portfelu obsługiwanych kart lojalnościowych i upominkowych w celu przeprowadzania bezkontaktowych transakcji w wybranych punktach. Jeśli dodasz w Portfelu kartę lojalnościową lub upominkową, dane o Twoim koncie nagród lub karcie upominkowej (w tym identyfikator) będą przechowywane na urządzeniu i synchronizowane przez iCloud. Możesz wyłączyć synchronizowanie przez iCloud, przechodząc do Ustawień, stukając w [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Aplikacje używające iCloud i wyłączając stuknięciem opcję Portfel.

Po zrealizowaniu karty upominkowej Apple lub dodaniu wartości do salda Apple ID karta konta Apple zostanie dodana do Portfela, dzięki czemu będzie można łatwo przeglądać najnowsze transakcje i korzystać z salda konta Apple w sklepach Apple.

Gdy używasz Apple Pay w sklepie, terminal płatniczy może w ramach transakcji zażądać identyfikatora karty lojalnościowej lub upominkowej na urządzeniu. Z możliwości tej możesz zrezygnować, wybierając kartę w Portfelu i wyłączając opcję Automatyczny wybór w jej szczegółach. Jeśli podczas korzystania z Apple Pay w wybranych sklepach terminal płatności nie otrzyma z urządzenia identyfikatora karty lojalnościowej, może wyświetlić powiadomienie z zapytaniem, czy chcesz dodać swoją kartę lojalnościową do Apple Pay lub zarejestrować się w programie lojalnościowym sprzedawcy. W przypadku rejestracji w programie lojalnościowym sprzedawca może poprosić o podanie danych, na przykład imienia i nazwiska, kodu pocztowego, adresu email czy numeru telefonu. Apple otrzymuje powiadomienie o personalizacji karty lojalnościowej sprzedawcy, ale podawane przez Ciebie dane są przesyłane bezpośrednio do sprzedawcy i traktowane zgodnie z jego zasadami ochrony prywatności.

Legitymacje studenckie

Jeśli zdecydujesz się dodać obsługiwaną legitymację studencką do Portfela, informacje o Twojej legitymacji studenckiej oraz włączeniu pewnych ustawień na urządzeniu mogą zostać przekazane do Apple. Pewne informacje mogą zostać także przekazane przez Apple Twojej uczelni oraz dostawcom autoryzowanym przez nią na potrzeby aktywacji Twojej legitymacji studenckiej, określenia uprawnień do skonfigurowania Twojej legitymacji oraz zapobiegania oszustwom. Są to na przykład:

 • numer Twojej legitymacji studenckiej;
 • imię i nazwisko oraz adres płatnika powiązany z kontem Apple ID, iTunes lub App Store;
 • informacje o urządzeniu oraz, jeśli używasz Apple Watch, o połączonym w parę urządzeniu iOS (np. identyfikator urządzenia oraz jego model).

Apple otrzyma i zachowa zdjęcie z Twojej legitymacji studenckiej oraz będzie przechowywać je na Twoim koncie iCloud.

Gdy używasz swojej legitymacji studenckiej, czytniki zbliżeniowe mogą uzyskać dostęp do jej numeru, jeśli karta działa w trybie ekspresowym (jest to ustawienie pozwalające dokonywać transakcji bez użycia Touch ID, Face ID i kodu). Trybem ekspresowym możesz zarządzać na iPhonie, stukając w Portfel i Apple Pay w Ustawieniach lub w aplikacji Apple Watch.

Inne informacje

Po stuknięciu karty w Portfelu Apple określi dostępne dla niej funkcje Portfela i Apple Pay, sprawdzając kraj, w którym została ona wydana, oraz czy jej wystawca uczestniczy w programie oferującym określone funkcje.

Jeśli masz włączone usługi lokalizacji, położenie Twojego urządzenia w chwili dokonania płatności w sklepie może być anonimowo wysyłane do Apple i używane do poprawiania dokładności nazw firm w historii transakcji Portfela. Może również zostać zachowane w formie zagregowanej na potrzeby poprawiania jakości Map Apple, Apple Pay oraz Portfela. Możesz w dowolnym momencie wyłączyć funkcjonalność opartą na położeniu w funkcji Apple Pay na urządzeniu iOS, przechodząc do Ustawień, stukając w Prywatność i ochrona > Usługi lokalizacji > Usługi systemowe i wyłączając stuknięciem opcję ID sprzedawcy (Apple Pay). Na Macu otwórz Ustawienia systemowe i kliknij w Prywatność i ochrona > Prywatność > Usługi lokalizacji, a następnie wyłącz kliknięciem Portfel.

Aby pomóc ulepszać Apple Pay, Apple gromadzi informacje o korzystaniu z Apple Pay i przechowuje te informacje w sposób, który nie identyfikuje Cię osobiście. Informacje te obejmują czas potrzebny na pomyślne dodanie karty lub ukończenie transakcji przy użyciu Apple Pay. Apple może także używać tych informacji na potrzeby ulepszania innych produktów oraz usług Apple, marketingu, ochrony przed oszustwami oraz zapewniania bezpieczeństwa.

Warunki dowolnego posiadacza karty, użytkownika, umowy ze sprzedawcą lub inne warunki mające zastosowanie podczas korzystania z funkcji Apple Pay będą nadal regulować korzystanie z Twoich kart i ich używanie w połączeniu z Apple Pay. Warunki te mogą zawierać dodatkowe zasady ochrony prywatności. W przypadku podejrzenia oszustwa w związku z użytkowaniem Apple Pay informacje o podejrzanym koncie i transakcjach mogą zostać udostępnione operatorowi sieci płatniczej w celu zapobieżenia oszustwu.

Apple przechowuje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym zgodnie z niniejszą informacją i Zasadami ochrony prywatności Apple, lub zgodnie z wymogami prawa. Oceniając okresy przechowywania, najpierw dokładnie badamy, czy przechowywanie zgromadzonych danych osobowych jest konieczne. Jeśli jest, staramy się przechowywać je przez najkrótszy okres dopuszczalny przez prawo.

Informacje gromadzone przez Apple są zawsze traktowane zgodnie z Zasadami ochrony prywatności Apple, dostępnymi na stronie www.apple.com/pl/privacy.

Data publikacji: 5 marca 2024 r