Vyhlásenie o ochrane rodinných osobných údajov týkajúce sa detí

Ochrana detí patrí medzi dôležité priority všetkých zamestnancov spoločnosti Apple. Sme presvedčení o význame transparentnosti a poskytovania informácií, ktoré rodičia potrebujú na to, aby určili, čo bude najlepšie pre ich deti. Snažíme sa zo všetkých síl, aby sme rodičom ponúkli možnosti kontroly, ktoré sú intuitívne a dajú sa prispôsobiť. Keď pre svoje dieťa vytvoríte účet Apple ID, umožníte mu využívať rovnaké možnosti funkcie Rodinné zdieľanie, aké používate vy a ostatní členovia rodiny. Vaše dieťa bude môcť zdieľať s vami a s vašou rodinou hudbu, filmy, TV seriály, knihy, aplikácie, fotografie, kalendáre, miesta a ešte oveľa viac. Dieťa bude môcť prostredníctvom vlastného účtu Apple ID samostatne využívať všetky služby a obsah, ktoré sú dostupné pre vlastníka účtu Apple ID.

UPOZORNENIE: TOTO VYHLÁSENIE SA NETÝKA POSTUPOV ZHROMAŽĎOVANIA ÚDAJOV APLIKÁCIAMI TRETÍCH STRÁN. PREDTÝM, AKO VAŠE DIEŤA KÚPI ALEBO STIAHNE NEJAKÝ OBSAH, BY STE SI MALI PREČÍTAŤ ZMLUVNÉ PODMIENKY, ZÁSADY A POSTUPY TAKÝCHTO APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN, ABY STE POROZUMELI TOMU, AKÉ ÚDAJE MÔŽU ZHROMAŽĎOVAŤ OD VÁŠHO DIEŤAŤA A AKÝM SPÔSOBOM MÔŽU BYŤ ZHROMAŽDENÉ ÚDAJE POUŽITÉ.

Účet Apple ID vášho dieťaťa

Účet Apple ID, ktorý pre dieťa vytvoríte, umožní dieťaťu používať celé spektrum funkcií a služieb spoločnosti Apple, ktoré využívajú účet Apple ID. Vaše dieťa bude napríklad môcť vykonávať nasledujúce činnosti:

 • uskutočňovanie a prijímanie videohovorov FaceTime a hlasových hovorov,
 • vytváranie a zdieľanie fotografií, videí, zvukových správ a textov prostredníctvom aplikácií Kamera, Fotky, Správy, Mail a ďalších aplikácií spoločnosti Apple,
 • vytváranie a zdieľanie dokumentov a údajov s ostatnými ľuďmi prostredníctvom verejného a súkromného zdieľania v iCloude. V závislosti od vybraných nastavení tu môžu byť zahrnuté meno a kontaktné údaje vášho dieťaťa, ak sa poskytnú,
 • zdieľanie svojej polohy s členmi rodiny a priateľmi, ktorí používajú funkcie Nájsť, Správy a iné aplikácie využívajúce služby polohy a používanie funkcie Nájsť na nájdenie podporovaných zariadení a príslušenstva,
 • prístup ku zdieľaným kalendárom, ktoré vám a vášmu dieťaťu umožnia zdieľanie minulých aj budúcich naplánovaných udalostí s ďalšími členmi rodiny,
 • prístup k obsahu a predplatnému zakúpenému inými členmi rodiny vrátane hudby, filmov, TV seriálov, podcastov, aplikácií a nákupov v aplikáciách, kníh a služieb Apple Arcade, Apple Music, Apple News+ a Apple TV+, jeho streamovanie a sťahovanie,
 • nakupovanie a sťahovanie bezplatného obsahu v službe Apple Music, obchode App Store a obchode Apple Books, nákupy v aplikáciách a predplatenie služieb Apple Arcade, Apple News+, Apple TV+ a Apple Music – všetko v súlade s platnými nastaveniami funkcie Potvrdiť nákup,
 • prijímanie odporúčaní v službe Apple Music,
 • prihlasovanie na kurzy iTunes U a účasť na nich,
 • hranie hier a interakcia s inými používateľmi pri používaní služby Game Center a zdieľanie informácií vrátane prezývky, avataru a priateľov vášho dieťaťa v službe Game Center s inými používateľmi,
 • uskutočňovanie a prijímanie platieb v aplikácii Peňaženka pomocou služieb Apple Pay, napríklad Transit a Apple Cash, ak nastavíte ich účty, a uchovávanie a používanie preukazov, napríklad lístkov a palubných lístkov,
 • sledovanie a zdieľanie informácií o zdravotnom stave, ako je srdcová frekvencia, krvný tlak alebo výživa, a údajov o kondícii a aktivite. Ak používa hodinky Apple Watch, môže sa rozhodnúť zdieľať svoje údaje o cvičení a aktivite s ostatnými používateľmi hodiniek Apple Watch prostredníctvom funkcie Zdieľanie aktivity vrátane podrobností, ako sú kroky a vzdialenosť prejdená za deň. Ak používa aplikáciu Zdravie, môže tiež začať zdieľať určité informácie o zdravotnom stave s ostatnými používateľmi aplikácie Zdravie vo svojich kontaktoch prostredníctvom Zdieľania zdravia vrátane podskupiny svojich historických zdravotných údajov a budúcich aktualizácií týkajúcich sa údajov, ktoré vaše dieťa zdieľa. Vaše dieťa môže udržiavať vzťah zdieľania s iným používateľom aplikácie Zdravie aj po odstránení daného používateľa zo svojich kontaktov,
 • uchovávanie fotiek, videí, dokumentov, poznámok, kontaktov, kalendárov, pošty, záloh a ďalších údajov aplikácií vrátane aktivity v hrách služby Apple Arcade v iCloude.

Vaše dieťa má tiež prístup k funkciám a službám, ktoré nevyžadujú účet Apple ID. Patria medzi ne napríklad také, ktoré umožňujú prístup na internet a internetové zdroje a vyhľadávanie na nich prostredníctvom prehliadača Safari a vyhľadávania cez Siri alebo ktoré umožňujú klásť otázky a vykonávať úlohy prostredníctvom Siri.

Okrem týchto príkladov sa pri vydaní aktualizácií softvéru môžu pridať nové funkcie. Odporúčame vám prečítať si poznámky a podmienky použitia týchto verzií predtým, ako si vaše dieťa stiahne aktualizácie do svojich zariadení.

Rodičovská ochrana

Rodinné zdieľanie umožňuje jednoducho zdieľať s rodinou obsah, ktorý si vyberiete. Môže sa však stať, že budete chcieť obmedziť prístup detí k určitým typom obsahu alebo zdrojov dostupných pre zvyšok rodiny. Na pomoc so správou prístupu dieťaťa k službám a funkciám účtu Apple ID ponúkame rodičom niekoľko rôznych skupín ovládacích prvkov. Medzi ne patrí Čas pred obrazovkou, Obmedzenia a funkcia Rodinného zdieľania Potvrdiť nákup. Možnosti kontroly míňania a príjmu finančných prostriedkov prostredníctvom služieb Apple Pay, ako je Apple Cash, sú k dispozícii v aplikácii Peňaženka.

Čas pred obrazovkou

Ak vy aj vaše dieťa používate systém iOS 12 alebo novší, iPadOS alebo macOS, môžete prostredníctvom funkcie Čas pred obrazovkou nastaviť pre dieťa obmedzenia používania v rámci všetkých zariadení so systémom iOS, iPadOS alebo macOS na ktorých sa prihlási. Súčasťou je nastavenie konkrétnych hodín, počas ktorých nie je čas pred obrazovkou povolený, obmedzenie prístupu k určitým funkciám, aplikáciám alebo kategóriám aplikácií a nastavenie obmedzení obsahu podľa veku pre filmy, hudbu, knihy a ďalší obsah.

Ak používate funkciu Nastavenie rodiny a povolili ste funkciu Čas v škole, máte možnosť určovať, kedy bude používanie určitých funkcií hodiniek Apple Watch členmi vašej rodiny obmedzené. Ak si člen rodiny odomkne hodinky v čase určenom pomocou funkcie Čas v škole, môžete si odomknutia zobraziť v aplikácii Apple Watch na svojom iPhone. Tieto informácie sa do spoločnosti Apple odosielajú v podobe, ktorá je medzi koncovými bodmi zašifrovaná. Sú však prepojené s vaším účtom Apple ID výlučne preto, aby spoločnosť Apple mohla poskytovať informácie o odomknutiach.

Obmedzenia

Ak vy alebo vaše dieťa používate verziu systému iOS staršiu než iOS 12, môžete pre dieťa nastavovať obmedzenia na ktoromkoľvek zariadení so systémom iOS alebo iPadOS, ktoré používa, keď prejdete do menu Nastavenia > Všeobecné > Obmedzenia, alebo na Macu, keď prejdete do menu Systémové nastavenia > Rodičovská ochrana. Pomocou týchto nastavení môžete obmedziť funkcie ako FaceTime, Kamera a Safari, hry pre viacerých hráčov a určité aplikácie sociálnych médií, ako aj označiť obsah vhodný pre vaše dieťa. Ide o dôležitý krok na správu aktivít dieťaťa, ktoré používa zariadenia Apple. Tieto obmedzenia a rodičovská ochrana by mali byť nastavené na každom zariadení používanom vaším dieťaťom.

Funkcie Rodinné zdieľanie a Potvrdiť nákup

Funkcia Rodinné zdieľanie umožňuje zdieľať nákupy, predplatné a ďalšie položky až s piatimi ďalšími členmi rodiny, ktorých označíte pomocou ich účtov Apple ID. Potvrdiť nákup je funkcia Rodinného zdieľania, ktorá vám umožňuje kontrolovať a schvaľovať sťahovanie a nákupy vyžiadané dieťaťom vrátane nákupov v aplikáciách, nákupov v obchode App Store alebo iných nákupov prostredníctvom služby iTunes. Funkcia Potvrdiť nákup sa aktivuje automaticky pre každého používateľa mladšieho ako 13 rokov (prípadne mladšieho ako zodpovedajúci minimálny vek v závislosti od príslušnej jurisdikcie), ktorý sa pridá do rodiny. Ak sa rozhodnete funkciu Potvrdiť nákup pre svoje dieťa vypnúť, budete dostávať informácie o nákupoch vrátane nákupov v aplikáciách len prostredníctvom obchodu App Store alebo iných nákupov prostredníctvom služby iTunes, a to v e-mailovej potvrdenke (odosiela sa 24 až 72 hodín po nákupe) alebo na výpise z kreditnej karty.

Upozorňujeme, že obmedzenia funkcie Potvrdiť nákup sa nemusia vzťahovať na aplikácie zakúpené prostredníctvom programu hromadných nákupov, na opätovne sťahované aplikácie a na aplikácie sťahované s uplatnením zľavového kódu.

Vytvorenie účtu Apple ID vášho dieťaťa

Ak chcete pre svoje dieťa vytvoriť účet Apple ID, musíte nám najskôr poskytnúť svoj súhlas s dokumentom Vyhlásenie o ochrane rodinných osobných údajov týkajúce sa detí („Vyhlásenie“) a so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré sú súčasťou tohto dokumentu vo forme odkazu. V prípade nesúladu medzi Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple a týmto Vyhlásením majú prednosť zmluvné podmienky uvedené v tomto Vyhlásení.

V záujme dodržania Zákona o ochrane online súkromia detí (COPPA) a podobných právnych predpisov v ďalších jurisdikciách, v ktorých sa uplatňujú, pričom tieto zákony a predpisy upravujú online zhromažďovanie údajov od detí, môže spoločnosť Apple prijať dodatočné opatrenia na uľahčenie kontroly toho, či používateľ, ktorý udelil súhlas s vytvorením účtu Apple ID dieťaťa, je rodičom alebo zákonným zástupcom daného dieťaťa. V súlade s tým môžete byť v týchto jurisdikciách požiadaní o overenie vašej aktuálnej platobnej metódy pre služby iTunes, iCloud alebo Apple Store. V závislosti od platobnej metódy sa môže tento postup vykonať s použitím bezpečnostného kódu na vašej platobnej karte alebo podobnej metódy overenia.

Dôvod tejto žiadosti spočíva v tom, že potrebujeme overiť vašu totožnosť vo funkcii organizátora rodiny a potom získať váš súhlas so zhromažďovaním osobných údajov od vášho dieťaťa.

Nebudeme úmyselne zhromažďovať, používať ani zverejňovať žiadne osobné údaje od vášho dieťaťa bez vášho overiteľného rodičovského súhlasu, ak nepôjde o výnimku na základe zákona COPPA. Po prečítaní tohto Vyhlásenia a Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Apple a po poskytnutí overiteľného rodičovského súhlasu budete môcť pre svoje dieťa vytvoriť účet Apple ID. Vaše dieťa bude môcť používať svoj účet Apple ID na prístup k funkciám a službám spoločnosti Apple, ktoré používajú účet Apple ID, okrem tých, pre ktoré ste nastavili obmedzenia prostredníctvom funkcií Čas pred obrazovkou alebo Obmedzenia. Účet vášho dieťaťa však nie je možné odstrániť zo skupiny Rodina s výnimkou prípadov, keď odstránite jeho účet Apple ID, keď dieťa dosiahne vek 13 rokov (alebo ekvivalentný minimálny vek v závislosti od príslušnej jurisdikcie) alebo keď ho presuniete do inej skupiny Rodina. Len čo dieťa dovŕši vek 13 rokov (alebo ekvivalentný minimálny vek v závislosti od príslušnej jurisdikcie), bude mu dovolené ponechať si svoj účet bez účasti v Rodinnom zdieľaní.

Zhromažďovanie informácií

V rámci procesu vytvárania účtu Apple ID pre vaše dieťa vás požiadame o poskytnutie informácií potrebných na vytvorenie účtu, ktoré môžu zahŕňať celé meno vášho dieťaťa, dátum narodenia, heslo, odpovede na tri bezpečnostné otázky, telefónne číslo a krajinu pobytu.

Od vášho dieťaťa môžeme zhromažďovať ďalšie informácie, ktoré boli v niektorých prípadoch vymedzené ako osobné údaje podľa zákona COPPA. Môžeme napríklad zhromažďovať položky, ako sú identifikátory zariadenia, súbory cookie, adresy IP a geografické polohy a časové pásma, v ktorých sa zariadenie Apple používa, keď sa vaše dieťa prihlási do svojho účtu Apple ID. Taktiež môžeme zhromažďovať informácie o aktivitách a interakciách vášho dieťaťa na našich webových stránkach a v aplikáciách, produktoch a službách vrátane obsahu poskytovaného vývojármi tretích strán.

Použitie informácií

Ako je uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, spoločnosť Apple môže používať informácie o vašom dieťati na zasielanie dôležitých upozornení a informácií, informácií o produktoch a službách a oznámení, na poskytovanie služieb a obsahu a na zlepšovanie produktov, obsahu a služieb. Ich informácie môžeme tiež používať na interné účely, napríklad audity, analýzu údajov a výskum.

Môžeme používať, prenášať a zverejňovať neosobné údaje (údaje, ktoré samy o sebe neumožňujú priame spojenie s totožnosťou dieťaťa) na ľubovoľný účel. Môžeme napríklad zoskupovať a používať informácie týkajúce sa činnosti zákazníkov na našej webovej stránke, v službách iCloud a obchode iTunes Store a tiež informácie z našich ďalších produktov a služieb, ktoré nám pomôžu poskytovať zákazníkom užitočnejšie informácie a dozvedieť sa, ktoré časti našej webovej stránky, produktov a služieb sú pre nich najzaujímavejšie. Zoskupené údaje sa nepovažujú za osobné údaje.

Nastavenie Osobná reklama je pre účet Apple ID dieťaťa vypnuté a nemožno ho zapnúť. Vaše dieťa nebude na zariadeniach pridružených k jeho účtu Apple ID dostávať z reklamnej platformy spoločnosti Apple reklamu cielenú na jeho záujmy. Dieťa však bude môcť dostávať na dané zariadenia necielenú (kontextovú) reklamu. Okrem toho bude nastavenie Povoliť apkám žiadať o sledovanie vypnuté a nebude ho možné zapnúť. Aplikácie a inzerenti nebudú mať prístup k Reklamnému identifikátoru poskytovanému operačným systémom a okrem toho budú zodpovedať za dodržiavanie nariadení spoločnosti Apple, ktoré im zakazujú zapájať sa do cielenej reklamy alebo merania úspešnosti reklamných kampaní a zdieľať informácie so sprostredkovateľmi údajov.

Sprístupnenie údajov tretím stranám

Pomocou svojho účtu Apple ID a na základe vašich obmedzení môže vaše dieťa zdieľať informácie s ostatnými v závislosti od funkcií a služieb spoločnosti Apple (ako napríklad tých, ktoré sú popísané vyššie), ktoré používa.

Rodinné zdieľanie

V rámci Rodinného zdieľania sa informácie o vašom dieťati vrátane jeho minulých a budúcich nákupov v obchode App Store alebo prostredníctvom služby iTunes môžu zdieľať s členmi vašej rodiny. Na základe obmedzení, ktoré ste nastavili, si dieťa môže taktiež vybrať zdieľanie svojich informácií s členmi rodiny prostredníctvom funkcie iCloud Zdieľanie fotiek, zdieľaných kalendárov a pripomienok a funkcií Nájsť a zdieľanie údajov o polohe.

Keď dieťa navyše použije účet Apple ID na prihlásenie v zariadení, ktoré vlastní tretia strana (napríklad kamarátov alebo školský iPad), budú iní používatelia tohto zariadenia môcť stiahnuť a zobraziť informácie o dieťati, ako aj zdieľané informácie ďalších členov rodiny, a to až do chvíle, keď sa dieťa odhlási z daného zariadenia z účtu Apple ID.

Strategickí partneri

Spoločnosť Apple môže v určitých prípadoch sprístupniť niektoré osobné údaje strategickým partnerom, ktorí s ňou spolupracujú na poskytovaní produktov a služieb alebo ktorí jej pomáhajú pri marketingu pre zákazníkov. Spoločnosť Apple bude zdieľať osobné údaje od vášho dieťaťa len na účely poskytovania alebo zlepšovania svojich produktov a služieb a nebude ich zdieľať s tretími stranami na ich marketingové účely.

Poskytovatelia služieb

Spoločnosť Apple zdieľa osobné údaje so spoločnosťami, ktoré poskytujú služby, ako je napríklad spracovanie údajov, spracovanie objednávok zákazníkov, doručovanie produktov vám alebo vášmu dieťaťu, správa a spresňovanie údajov o zákazníkoch, poskytovanie služieb zákazníkom, hodnotenie záujmu vás alebo vášho dieťaťa o naše produkty a služby a uskutočňovanie prieskumov názorov alebo spokojnosti zákazníkov. Tieto spoločnosti sú povinné chrániť údaje vášho dieťaťa a môžu sa nachádzať kdekoľvek, kde má svoje prevádzky aj spoločnosť Apple.

Iné

Ak sa rozhodnete povoliť dieťaťu používanie účtu v službe Apple Cash, budú sa jeho údaje zdieľať s bankou Green Dot Bank, ktorá je partnerskou bankou spoločnosti Apple, aby vám mohli byť poskytované služby, o ktoré ste požiadali.

Zo zákonných dôvodov, napríklad na základe zákonných postupov, právneho procesu a požiadaviek verejných a štátnych úradov v krajine vášho pobytu alebo mimo nej, sa od spoločnosti Apple môže vyžadovať, aby zverejnila osobné údaje vás alebo vášho dieťaťa. Vaše osobné údaje alebo osobné údaje vášho dieťaťa môžeme zverejniť aj vtedy, ak dospejeme k názoru, že je to potrebné alebo vhodné v záujme štátnej bezpečnosti, presadzovania práva alebo iných dôvodov verejného významu.

Vaše osobné údaje alebo osobné údaje vášho dieťaťa môžeme zverejniť aj vtedy, ak dospejeme k názoru, že zverejnenie je odôvodnene potrebné na presadzovanie našich zmluvných podmienok a ustanovení alebo na ochranu našich prevádzok alebo používateľov. Všetky zhromaždené osobné údaje môžeme navyše previesť na relevantnú tretiu stranu aj v prípade organizačných zmien, fúzie alebo predaja.

Prístup, opravy a odstránenie

Ak budete chcieť kedykoľvek sprístupniť, opraviť alebo odstrániť údaje spojené s funkciou Rodinné zdieľanie alebo účtom Apple ID vášho dieťaťa, kontaktujte nás na adrese

apple.com/sk/privacy/contact

Môžete tiež použiť tieto kontaktné údaje:

Apple

One Apple Park Way

Cupertino, CA 95014

408.996.1010


Súhlas so zhromažďovaním, použitím a zverejňovaním informácií o vašom dieťati spoločnosťou Apple

Kliknutím na tlačidlo Súhlasím vyjadríte súhlas s tým, aby spoločnosť Apple zhromažďovala, používala a zverejňovala údaje o vašom dieťati v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple a týmto Vyhlásením.

Poznámka: Tento súhlas sa netýka postupov zhromažďovania údajov akýmikoľvek tretími stranami. Tretie strany vrátane vývojárov aplikácií stiahnutých niektorým členom vašej rodiny a dostupných pre vaše dieťa prostredníctvom funkcie Rodinné zdieľanie, ktoré môžu zhromažďovať, používať alebo zverejňovať údaje o vašom dieťati, sú povinné získať samostatný overiteľný rodičovský súhlas. Odporúčame vám požiadať svoje dieťa, aby sa vás predtým, ako udelí prístup k akýmkoľvek svojim osobným údajom takejto tretej strane, opýtalo, či tak môže urobiť.

Poznámka: spoločnosť Apple pravidelne vydáva aktualizácie softvéru pre naše zariadenia. Keď sa tak stane, budú tieto aktualizácie sprístupnené na stiahnutie na príslušnom zariadení vrátane zariadení, na ktorých môže vaše dieťa používať svoj účet Apple ID. Odporúčame vám, aby ste spustili danú aktualizáciu, napríklad pre systémy iOS a macOS, skontrolovali príslušné podmienky na akomkoľvek takomto zariadení a vyslovili s nimi súhlas.

Ak máte nejaké otázky alebo vás niečo znepokojuje v súvislosti so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple alebo týmto Vyhlásením, obráťte sa na nás prostredníctvom stránky apple.com/sk/privacy/contact.