Zverejnenie informácií o ochrane rodinného súkromia týkajúce sa detí

Ochrana detí je dôležitou prioritou každého zamestnanca spoločnosti Apple. Sme presvedčení, že rozhodovanie o poskytovaní služieb má byť transparentné, a že rodičia by mali mať k dispozícii všetky informácie potrebné na to, aby rozhodli v záujme svojich detí. Rodičom sa preto snažíme ponúknuť maximálne intuitívne a prispôsobiteľné možnosti kontroly. Keď svojmu dieťaťu vytvoríte účet Apple ID, umožníte mu využívať rovnaké funkcie Rodinného zdieľania ako máte vy a ostatní členovia rodiny. Vaše dieťa bude môcť s vami a s celou rodinou zdieľať hudbu, filmy, televízne programy, knihy, aplikácie, fotografie, kalendáre, miesta atď. Okrem toho bude môcť s vlastným Apple ID samostatne využívať všetky služby a obsah tak, ako každý bežný držiteľ účtu Apple ID.

UPOZORNENIE: TOTO ZVEREJNENIE INFORMÁCIÍ SA NETÝKA POSTUPOV ZHROMAŽĎOVANIA ÚDAJOV APLIKÁCIAMI TRETÍCH STRÁN. PRED NÁKUPOM ALEBO PREVZATÍM APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN BY STE SA MALI OBOZNÁMIŤ S ICH ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI, ZÁSADAMI A POSTUPMI, ABY STE VEDELI, AKÉ ÚDAJE MÔŽU TIETO APLIKÁCIE O VAŠOM DIEŤATI ZHROMAŽĎOVAŤ A AKO MÔŽU BYŤ TAKTO ZHROMAŽDENÉ ÚDAJE POUŽITÉ.

Detský účet Apple ID

Ak svojmu dieťaťu vytvoríte Detský účet Apple ID, dáte mu k dispozícii nekonečné spektrum funkcií a služieb spoločnosti Apple, ku ktorým je potrebný účet Apple ID. Vaše dieťa bude napríklad môcť:

 • snímať a prijímať videohovory a hlasové hovory FaceTime,
 • vytvárať a zdieľať fotografie, videá, zvukové správy a texty pomocou aplikácií Kamera, Fotografie, iPhoto, iCloud Zdieľanie fotiek, Správy, Mail a ďalších aplikácií spoločnosti Apple,
 • vytvárať a zdieľať dokumenty a údaje s ostatnými osobami pomocou verejného a súkromného zdieľania na iCloude; v závislosti od nastavení to môže zahŕňať i meno a kontaktné údaje vášho dieťaťa, ak boli poskytnuté,
 • zdieľať svoju polohu s členmi rodiny a priateľmi pomocou aplikácií Nájsť priateľov, Správy a Nájsť môj iPhone,
 • získať prístup k zdieľaným kalendárom, ktoré vášmu dieťaťu i vám umožnia zdieľať už uskutočnené, ale aj plánované udalosti s ďalšími členmi rodiny,
 • získať prístup, streamovať a preberať hudbu (vrátane hudby prostredníctvom služby Apple Music), filmy, TV seriály, aplikácie a knihy z histórie nákupov ostatných členov rodiny,
 • v závislosti od toho, ako nastavíte funkciu Požiadať o nákup, bude môcť nakupovať v obchodoch iTunes Store, App Store, iBooks Store a Mac App Store, realizovať nákupy v aplikáciách, aj prijímať odporúčania,
 • zapísať sa do kurzov iTunes U a zúčastniť sa ich, hrať hry a komunikovať s ďalšími používateľmi v službe Game Center,
 • sledovať zdravotné faktory (napríklad tepovú frekvenciu, tlak krvi alebo výživu) a zdieľať údaje o kondícii a aktivite. Ak bude vaše dieťa používať Apple Watch, môže sa rozhodnúť zdieľať s inými používateľmi Apple Watch aj svoje údaje o cvičení (medzi ne patria i podrobné údaje o krokoch a prejdenej vzdialenosti za deň),
 • ukladať e-maily, kontakty, udalosti kalendára, poznámky, pripomienky, fotografie, dokumenty a zálohy v úložisku iCloud,
 • pripojiť sa a prehľadávať stránky internetu a internetových zdrojov prostredníctvom prehliadača Safari a funkcie Spotlight.

Rodičovská kontrola

Rodinné zdieľanie vám umožní bez problémov zdieľať s príbuznými ľubovoľný obsah. Je však možné, že pri určitých typoch obsahu alebo zdrojoch dostupných zvyšku rodiny, budete chcieť prístup detí obmedziť. V snahe pomôcť vám s kontrolou prístupu detí k službám a funkciám Apple ID, sme pripravili dva typy nástrojov rodičovskej kontroly: Obmedzenia a Požiadať o nákup.

Obmedzenia

Obmedzenia pre svoje dieťa môžete nastaviť buď v ponuke Nastavenia > Všeobecné > Obmedzenia na akomkoľvek zariadení so systémom iOS, ktoré dieťa používa, alebo v ponuke Systémové nastavenia > Rodičovská ochrana v počítačoch Mac. Pomocou týchto nastavení môžete obmedziť používanie aplikácií ako FaceTime, Kamera a Safari a určitých aplikácií sociálnych médií, a zároveň určiť, aký obsah je pre dieťa vhodný. Ide o dôležitý krok, ktorý vám zabezpečí dohľad nad činnosťou dieťaťa, ktoré používa zariadenia Apple. Obmedzenia a nastavenia Rodičovskej kontroly sa v jednotlivých zariadeniach líšia, preto vám dôrazne odporúčame, aby ste obmedzenia nastavili na každom zariadení Apple, ktoré dieťa používa.

Čas pred obrazovkou

Ak vaše dieťa používa systém iOS 12 alebo novší, môžete prostredníctvom funkcie Čas pred obrazovkou nastaviť pre dieťa obmedzenia používania v rámci všetkých zariadení so systémom iOS, na ktorých sa prihlási. Súčasťou je nastavenie konkrétnych hodín, počas ktorých nie je čas pred obrazovkou povolený, obmedzenie prístupu len na určité aplikácie alebo kategórie aplikácií a nastavenie obmedzení obsahu podľa veku pre filmy, hudbu, knihy a ďalší obsah. Niektoré prvky funkcie Čas pred obrazovkou vyžadujú, aby ste mali vlastný účet Apple ID a využívali spolu s dieťaťom Rodinné delenie.

Požiadať o nákup

Funkcia Požiadať o nákup umožňuje kontrolovať a schvaľovať nákupy, vrátane nákupov v aplikáciách a prevzatí požadovaných dieťaťom. Táto funkcia sa automaticky aktivuje v prípade používateľov mladších ako 13 rokov prípadne mladších ako ekvivalentný minimálny vek v závislosti od konkrétnej jurisdikcie. Ak sa rozhodnete pre svoje dieťa vypnúť funkciu Požiadať o nákup, informácie o jeho nákupoch, vrátane jeho nákupov v aplikáciách, budete dostávať len v e-mailovej potvrdenke (odosiela sa 24 – 72 hodín po nákupe) alebo na výpise z kreditnej karty.

Obmedzenie funkcie Požiadať o nákup sa nemusí vzťahovať na aplikácie zakúpené v obchode programu VPP (Volume Purchase Program), na opätovne sťahované aplikácie a na aplikácie sťahované s uplatnením zľavového kódu.

Vytvorenie detského účtu Apple ID

Ak chcete pre svoje dieťa vytvoriť detský účet Apple ID, musíte nám najskôr poskytnúť svoj súhlas s dokumentom Zverejnenie informácií o ochrane rodinného súkromia týkajúce sa detí („Zverejnenie informácií“) a so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré sú súčasťou tohto dokumentu vo forme odkazu. V prípade nesúladu medzi Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple a týmto Zverejnením informácií majú prednosť zmluvné podmienky uvedené vo Zverejnení informácií.

V záujme dodržania amerického Zákona o ochrane súkromia detí v rámci online sietí (COPPA) a podobných právnych predpisov v ďalších jurisdikciách, ktoré upravujú zhromažďovanie osobných údajov od detí v rámci online siete, môže spoločnosť Apple prijať dodatočné opatrenia na kontrolu toho, či používateľ, ktorý udelil súhlas s vytvorením detského účtu Apple ID, je naozaj rodičom alebo zákonným zástupcom daného dieťaťa. V súlade s tým budete v príslušných jurisdikciách požiadaní o overenie vašej aktuálnej platobnej metódy pre iTunes, iCloud alebo Apple Store. V závislosti od platobnej metódy možno toto overenie vykonať napríklad zadaním bezpečnostného kódu vašej karty alebo verifikáciou pomocou odpovednej SMS. Dôvodom tejto žiadosti je potreba overiť, že ste naozaj organizátorom rodiny a získať váš súhlas so zhromažďovaním osobných údajov vášho dieťaťa.

Nebudeme úmyselne zhromažďovať, používať ani zverejňovať osobné informácie vášho dieťaťa bez overeného rodičovského súhlasu. Keď sa oboznámite s týmto Zverejnením informácií a Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple a poskytnete overiteľný rodičovský súhlas, budete môcť pre svoje dieťa vytvoriť účet Apple ID. Vaše dieťa bude môcť používať svoj účet Apple ID na prístup ku všetkým funkciám a službám spoločnosti Apple, ktoré používajú účet Apple ID, okrem tých, ktoré ste zablokovali v Obmedzeniach. Účet vášho dieťaťa však nebude možné odstrániť z Rodinnej skupiny, okrem prípadov, keď bude detský účet Apple ID zmazaný, keď dieťa dosiahne vek 13 rokov alebo keď ho presuniete do inej Rodinnej skupiny. Len čo dieťa dovŕši vek 13 rokov alebo ekvivalentný minimálny vek v závislosti od jurisdikcie, bude si môcť ponechať svoj účet bez účasti v Rodinnom zdieľaní.

Zhromažďovanie informácií

V priebehu vytvárania účtu Apple ID pre vaše dieťa vás požiadame, aby ste nám poskytli nasledujúce informácie: celé meno vášho dieťaťa, jeho dátum narodenia, heslo a odpovede na tri bezpečnostné otázky, ktoré možno použiť na overenie prístupu k účtu dieťaťa. Aby bol účet vášho dieťaťa v bezpečí a aby ste mohli heslo k nemu kedykoľvek ľahko zmeniť online, uchovajte odpovede na tieto otázky v tajnosti.

Okrem uvedených údajov, môžeme od vášho dieťaťa zhromažďovať aj ďalšie informácie, ktoré boli zákonom COPPA v niektorých prípadoch vymedzené ako osobné údaje. Napríklad, keď sa dieťa prihlási pomocou svojho účtu Apple ID, môžeme zhromažďovať identifikátory zariadenia, súbory cookies, adresy IP a informácie o geografickej polohe a časovom pásme, v ktorých sa jeho zariadenie Apple používa. Môžeme zhromažďovať aj informácie o aktivitách a správaní sa vášho dieťaťa na našich webových stránkach, v aplikáciách, produktoch a službách vrátane obsahu poskytovaného vývojármi tretích strán.

Použitie informácií

Ako je uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, spoločnosť Apple môže používať informácie o vašom dieťati na zasielanie dôležitých upozornení a informácií, informácií o produktoch a oznámení, na poskytovanie služieb a zlepšovanie produktov, obsahu a služieb. Tieto informácie môžeme tiež používať na interné účely, napríklad audity, analýzu údajov a výskum.

Informácie, ktoré nie sú osobnými údajmi (tzn. také údaje, ktoré neumožňujú priame spojenie s totožnosťou dieťaťa), môžeme používať, prenášať a zverejňovať s ľubovoľným cieľom. Môžeme napríklad zoskupovať a používať informácie týkajúce sa činnosti zákazníkov na našej webovej stránke, v službách iCloud a obchode iTunes Store a pri práci s našimi ďalšími produktmi a službami a na ich základe poskytovať zákazníkom užitočnejšie informácie a získať predstavu o tom, ktoré časti našej webovej stránky, produktov a služieb sú pre nich najzaujímavejšie. Zoskupené údaje sa nepokladajú za osobné údaje.

Pre všetky zariadenia spojené s detským účtom Apple ID bude štandardne aktivovaná funkcia Obmedziť sledovanie reklamy s cieľom zaistiť, že deti nebudú od spoločnosti Apple dostávať cielenú reklamu. Dieťa však bude môcť na dané zariadenia dostávať necielenú reklamu.

Zverejnenie údajov tretím stranám

Pomocou účtu Apple ID a na základe vašich obmedzení môže vaše dieťa zdieľať informácie s ostatnými v závislosti od funkcií a služieb spoločnosti Apple, ktoré používa (napríklad tých, ktoré sú popísané vyššie).

Rodinné zdieľanie

V rámci funkcie Rodinné zdieľanie sa budú informácie o vašom dieťati vrátane jeho minulých a budúcich nákupov zdieľať s členmi vašej rodiny. Na základe obmedzení, ktoré nastavíte, bude môcť vaše dieťa zdieľať informácie s členmi rodiny aj pomocou funkcie iCloud Zdieľanie fotiek, zdieľané kalendáre a pripomienky, Nájsť môj iPhone a Zdieľanie údajov o polohe.

Okrem toho, vždy keď dieťa použije účet Apple ID na prihlásenie v zariadení, ktoré vlastní tretia strana (kamarátov iPod alebo školský iPad), budú si môcť jeho údaje ako aj zdieľané informácie ďalších členov rodiny stiahnuť a zobraziť aj ostatní používatelia tohto zariadenia, a to až do chvíle, keď sa dieťa na danom zariadení z účtu Apple ID neodhlási.

Strategickí partneri

Spoločnosť Apple môže v určitých prípadoch sprístupniť niektoré osobné údaje strategickým partnerom, ktorí s ňou spolupracujú na poskytovaní produktov a služieb, alebo ktorí jej pomáhajú pri marketingu pre zákazníkov. Spoločnosť Apple bude zdieľať tieto osobné údaje len na účely poskytovania alebo zlepšovania svojich produktov, služieb a reklám a nebude ich zdieľať s tretími stranami na ich marketingové účely.

Poskytovatelia služieb

Spoločnosť Apple zdieľa osobné údaje so spoločnosťami, ktoré poskytujú služby, napríklad spracovávajú údaje, vybavujú objednávky zákazníkov, doručujú produkty vám alebo vašim deťom, spravujú a spresňujú údaje o zákazníkoch, poskytujú služby zákazníkom, hodnotia váš záujem a záujem vášho dieťaťa o naše produkty a služby a uskutočňujú prieskumy o názoroch alebo spokojnosti zákazníkov. Tieto spoločnosti sú povinné chrániť vaše údaje a môžu sa nachádzať všade tam, kde spoločnosť Apple pôsobí.

Iné

Je možné, že spoločnosť Apple bude musieť zverejniť vaše osobné údaje alebo osobné údaje vášho dieťaťana základe zákona, súdneho konania, súdneho sporu alebo na žiadosť štátnych či vládnych orgánov vašej krajiny alebo iných krajín. Vaše osobné údaje alebo osobné údaje vášho dieťaťa môžeme zverejniť aj v prípade, ak dospejeme k názoru, že je to potrebné alebo vhodné v záujme štátnej bezpečnosti, presadzovania práva alebo iných dôvodov verejného významu.

Vaše osobné údaje alebo osobné údaje vášho dieťaťa môžeme zverejňovať aj v prípadoch, ak dospejeme k názoru, že zverejnenie je odôvodnene potrebné na presadzovanie našich zmluvných podmienok a ustanovení alebo na ochranu našich prevádzok alebo používateľov. V prípade organizačných zmien, fúzie alebo predaja môžeme všetky zhromaždené osobné údaje navyše previesť na relevantnú tretiu stranu.

Prístup, opravy a odstránenie

Ak budete chcieť kedykoľvek sprístupniť, opraviť alebo odstrániť údaje spojené s funkciou Rodinné zdieľanie alebo účet Apple ID vášho dieťaťa, kontaktujte nás na adrese: www.apple.com/sk/privacy/contact/

Alebo použite nasledujúce kontaktné informácie:

Apple
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
408.996.1010

Súhlas so zhromažďovaním, použitím a zverejnením
informácií o vašom dieťati spoločnosťou Apple


Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadríte súhlas s tým, aby spoločnosť Apple zhromažďovala, používala a zverejňovala údaje o vašom dieťati v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple a týmto Zverejnením informácií.

Upozornenie: Tento súhlas sa netýka postupov zhromažďovania údajov akýmikoľvek tretími stranami. Tretie strany vrátane vývojárov aplikácií stiahnutých niektorým členom vašej rodiny a dostupných pre vaše dieťa prostredníctvom funkcie Rodinné zdieľanie, ktoré môžu zhromažďovať, používať alebo zverejňovať údaje o vašom dieťati, sú povinné získať samostatný overiteľný súhlas.

Upozornenie: spoločnosť Apple pravidelne vydáva aktualizácie softvéru pre svoje zariadenia. Keď sa tak stane, budú tieto aktualizácie sprístupnené na stiahnutie na príslušnom zariadení vrátane zariadení, na ktorých môže dieťa používať svoj účet Apple ID. Odporúčame vám, aby ste spustili danú aktualizáciu, napríklad pre systém iOS a macOS, a vyslovili súhlas s príslušnými podmienkami na akomkoľvek takomto zariadení.

Ak máte nejaké otázky prípadne nejasnosti v súvislosti so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple alebo týmto Zverejnením informácií, použite uvedené kontaktné informácie a obráťte sa na nás.