Vyhlásenie o ochrane rodinných osobných údajov týkajúce sa detí

Ochrana detí predstavuje dôležitú prioritu pre každého zamestnanca spoločnosti Apple. Sme presvedčení o význame transparentnosti a poskytovania informácií, ktoré rodičia potrebujú na to, aby určili, čo bude najlepšie pre ich deti. Snažíme sa zo všetkých síl, aby sme rodičom ponúkli možnosti kontroly, ktoré sú intuitívne a dajú sa prispôsobiť. Keď pre svoje dieťa vytvoríte prihlasovacie údaje Apple ID, umožníte mu využívať rovnaké funkcie možnosti Rodinné zdieľanie, aké používate vy a ostatní členovia rodiny. Vaše dieťa bude môcť zdieľať s vami a s celou rodinou hudbu, filmy, televízne programy, knihy, aplikácie, fotografie, kalendáre, miesta atď. Dieťa bude môcť s prihlasovacími údajmi Apple ID samostatne využívať všetky služby a obsah, ktoré sú dostupné pre držiteľa konta Apple ID.

UPOZORNENIE: TOTO VYHLÁSENIE SA NETÝKA POSTUPOV ZHROMAŽĎOVANIA ÚDAJOV APLIKÁCIAMI TRETÍCH STRÁN. PREDTÝM, AKO VAŠE DIEŤA VYKONÁ NÁKUP ALEBO PREVZATIE, BY STE SI MALI PREČÍTAŤ ZMLUVNÉ PODMIENKY, ZÁSADY A POSTUPY APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN, ABY STE POROZUMELI TOMU, AKÉ ÚDAJE MÔŽU TIETO APLIKÁCIE ZHROMAŽĎOVAŤ OD VÁŠHO DIEŤAŤA A AKÝM SPÔSOBOM MÔŽU BYŤ ZHROMAŽDENÉ ÚDAJE POUŽITÉ.

Prihlasovacie údaje Apple ID vášho dieťaťa

Prihlasovacie údaje Apple ID, ktoré pre dieťa vytvoríte, umožnia dieťaťu používať celé spektrum funkcií a služieb spoločnosti Apple, ktoré využívajú prihlasovacie údaje Apple ID. Vaše dieťa bude napríklad môcť vykonávať nasledujúce činnosti:

 • snímanie a prijímanie videí FaceTime a hlasových hovorov,
 • vytváranie a zdieľanie fotografií, videí, zvukových správ a textov prostredníctvom aplikácií Fotoaparát, Fotky, Správy, Mail a ďalších aplikácií spoločnosti Apple,
 • vytváranie a zdieľanie dokumentov a údajov s ostatnými osobami pomocou verejného a súkromného zdieľania iCloud; v závislosti od vybraných nastavení tu môžu byť zahrnuté meno a kontaktné údaje vášho dieťaťa, ak sa poskytnú,
 • zdieľanie jeho lokality s členmi rodiny a priateľmi prostredníctvom funkcie Nájsť môj, aplikácie Správy a ďalších aplikácií, ktoré využívajú lokalizačné služby,
 • prístup k zdieľaným kalendárom, ktoré vám a vášmu dieťaťu umožnia zdieľanie minulých aj budúcich naplánovaných udalostí s ďalšími členmi rodiny,
 • prístup k obsahu a predplatnému zakúpenému inými členmi rodiny, vrátane hudby, filmov, TV seriálov, aplikácií, kníh a služieb Apple Arcade, Apple Music, Apple News+ a Apple TV+, jeho streamovanie a sťahovanie, 
 • nákup a sťahovanie bezplatného obsahu v službách Apple Music, App Store a Apple Books Store, nákupy v aplikáciách a predplatenie služieb Apple Arcade, Apple News+, Apple TV+ a Apple Music – všetko v súlade s platnými nastaveniami možnosti Potvrdiť nákup,
 • prijímanie odporúčaní v službe Apple Music,
 • prihlasovanie na kurzy iTunes U,
 • hranie hier a interakcia s ďalšími používateľmi Game Center,
 • sledovanie a zdieľanie informácií o zdravotnom stave, ako je srdcová frekvencia, krvný tlak alebo výživa, a údajov o kondícii a aktivite; pokým vaše dieťa bude používať Apple Watch, môže sa rozhodnúť zdieľať svoje údaje o cvičení s inými používateľmi Apple Watch prostredníctvom zdieľania aktivity (budú medzi ne patriť podrobné údaje o krokoch a prejdenej vzdialenosti za deň),
 • uchovávanie fotiek, videí, dokumentov, kontaktov, kalendárov, pošty, záloh a ďalších údajov aplikácií (vrátane aktivity v hrách služby Apple Arcade) v iCloude,
 • prístup a prehľadávanie internetu a internetových zdrojov prostredníctvom vyhľadávacích funkcií programov Safari a Siri,
 • využívanie programu Siri na kladenie otázok a dokončovanie úloh.

Okrem týchto príkladov sa pri vydaní aktualizácií softvéru môžu pridať nové funkcie. Odporúčame vám prečítať si poznámky a podmienky použitia týchto verzií predtým, ako si vaše dieťa stiahne aktualizácie do svojich zariadení.

Rodičovská kontrola

Rodinné zdieľanie umožňuje bez problémov zdieľať s príbuznými obsah, ktorý si vyberiete. Môže sa však stať, že budete chcieť obmedziť prístup detí k určitým typom obsahu alebo zdrojov dostupných pre zvyšok rodiny. Na pomoc so správou prístupu dieťaťa k službám a funkciám účtu Apple ID ponúkame rodičom niekoľko rôznych skupín ovládacích prvkov. Patria sem funkcie Obmedzenia, Čas pred obrazovkou, Rodinné zdieľanie a Potvrdiť nákup.

Obmedzenia

Obmedzenia pre svoje dieťa môžete nastaviť v ponuke Nastavenia > Všeobecné > Obmedzenia na akomkoľvek zariadení so systémom iOS alebo s operačným systémom iPadu, ktoré dieťa používa, alebo v ponuke Systémové nastavenia > Rodičovská ochrana v počítačoch Mac. Pomocou týchto nastavení môžete obmedziť funkcie ako FaceTime, Fotoaparát a Safari a určité aplikácie sociálnych médií, ako aj označiť obsah vhodný pre dieťa. Ide o dôležitý krok na správu aktivít dieťaťa, ktoré používa zariadenia Apple. Tieto obmedzenia a prvky rodičovskej ochrany by mali byť nastavené na každom zariadení používanom vaším dieťaťom.

Čas pred obrazovkou

Ak vaše dieťa používa systém iOS 12 alebo novší, prípadne operačný systém iPadu, môžete prostredníctvom funkcie Čas pred obrazovkou nastaviť pre dieťa obmedzenia používania v rámci všetkých zariadení so systémom iOS alebo s operačným systémom iPadu, na ktorých sa prihlási. Súčasťou je nastavenie konkrétnych hodín, počas ktorých nie je čas pred obrazovkou povolený, obmedzenie prístupu len na určité aplikácie alebo kategórie aplikácií a nastavenie obmedzení obsahu podľa veku pre filmy, hudbu, knihy a ďalší obsah.

Funkcie Rodinné zdieľanie a Potvrdiť nákup

Funkcia Rodinné zdieľanie umožňuje zdieľať nákupy, predplatné a ďalšie položky až s piatimi členmi rodiny, ktorých označíte pomocou ich účtov Apple ID. Potvrdiť nákup je funkcia Rodinného zdieľania, ktorá vám umožňuje kontrolovať a schvaľovať sťahovanie a nákupy vyžiadané dieťaťom vrátane nákupov v aplikáciách. Funkcia Potvrdiť nákup sa aktivuje automaticky pre každého používateľa mladšieho ako 13 rokov (prípadne mladšieho ako zodpovedajúci minimálny vek v závislosti od príslušnej jurisdikcie), ktorý sa pridá do rodiny. Ak pre svoje dieťa požiadate o vypnutie funkcie Požiadať o nákup, budete dostávať len informácie týkajúce sa nákupov vrátane nákupov prostredníctvom aplikácií, a to v e-mailovej potvrdenke (odosiela sa 24 – 72 hodín po nákupe) alebo na výpise z kreditnej karty.

Obmedzenie funkcie Požiadať o nákup sa nemusí vzťahovať na aplikácie zakúpené prostredníctvom programu hromadných nákupov, na opätovne sťahované aplikácie a na aplikácie sťahované s uplatnením zľavového kódu.

Vytvorenie prihlasovacích údajov Apple ID vášho dieťaťa

Ak chcete pre svoje dieťa vytvoriť prihlasovacie údaje Apple ID, musíte nám najskôr poskytnúť svoj súhlas s dokumentom Vyhlásenie o ochrane rodinných osobných údajov týkajúce sa detí („Vyhlásenie“) a so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré sú súčasťou tohto dokumentu vo forme odkazu. V prípade nesúladu medzi Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple a týmto Vyhlásením majú prednosť zmluvné podmienky uvedené v tomto Vyhlásení.

V záujme dodržania Zákona o ochrane online súkromia detí (COPPA) a podobných právnych predpisov v ďalších jurisdikciách, v ktorých sa uplatňujú, pričom tieto zákony a predpisy upravujú online zhromažďovanie údajov od detí, môže spoločnosť Apple prijať dodatočné opatrenia na uľahčenie kontroly toho, či používateľ, ktorý udelil súhlas s vytvorením účtu Apple ID dieťaťa, je rodičom alebo zákonným zástupcom daného dieťaťa. V súlade s tým môžete byť v týchto jurisdikciách požiadaní o overenie vašej aktuálnej platobnej metódy pre služby iTunes, iCloud alebo Apple Store. V závislosti od platobnej metódy sa môže tento postup vykonať s použitím bezpečnostného kódu na vašej platobnej karte alebo podobnej metódy overenia. Dôvod tejto žiadosti spočíva v tom, že potrebujeme overiť vašu totožnosť vo funkcii Family Organizer (Rodinný organizátor) a potom získať váš súhlas so zhromažďovaním osobných údajov od vášho dieťaťa.

Nebudeme úmyselne zhromažďovať, používať ani zverejňovať osobné údaje od vášho dieťaťa bez vášho overiteľného rodičovského súhlasu, ak nepôjde o výnimku na základe zákona COPPA. Po prečítaní tohto Vyhlásenia a Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Apple a po poskytnutí overiteľného rodičovského súhlasu budete môcť pre svoje dieťa vytvoriť účet Apple ID. Vaše dieťa bude môcť používať svoj účet Apple ID na prístup k funkciám a službám spoločnosti Apple, ktoré používajú účet Apple ID, okrem tých, ktoré ste zablokovali s použitím prvkov rodičovskej kontroly. Účet vášho dieťaťa však nie je možné odstrániť zo skupiny Rodina s výnimkou prípadov, keď odstránite jeho účet Apple ID, keď dieťa dosiahne vek 13 rokov (alebo ekvivalentný minimálny vek v závislosti od príslušnej jurisdikcie) alebo keď ho presuniete do inej skupiny Rodina. Len čo dieťa dovŕši vek 13 rokov (alebo ekvivalentný minimálny vek v závislosti od príslušnej jurisdikcie), bude mu dovolené ponechať si svoj účet bez účasti v Rodinnom zdieľaní.

Zhromažďovanie informácií

V rámci procesu vytvárania účtu Apple ID pre vaše dieťa vás požiadame o poskytnutie informácií potrebných na vytvorenie účtu, ktoré môžu zahŕňať: celé meno vášho dieťaťa, dátum narodenia, heslo, odpovede na tri bezpečnostné otázky, telefónne číslo a krajinu pobytu.

Môžeme zhromažďovať ďalšie informácie od vášho dieťaťa, ktoré boli v niektorých prípadoch vymedzené ako osobné údaje podľa zákona COPPA. Môžeme napríklad zhromažďovať položky, ako sú identifikátory zariadenia, súbory cookies, adresy IP a geografické polohy a časové pásma, v ktorých sa používa zariadenie Apple, keď sa dieťa prihlási so svojím účtom Apple ID. Taktiež môžeme zhromažďovať informácie o aktivitách a interakciách vášho dieťaťa na našich webových stránkach a v aplikáciách, produktoch a službách vrátane obsahu poskytovaného vývojármi tretích strán.

Použitie informácií

Ako je uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, spoločnosť Apple môže používať informácie o vašom dieťati na zasielanie dôležitých upozornení a informácií, informácií o produktoch a službách a oznámení, na poskytovanie služieb a obsahu a na zlepšovanie produktov, obsahu a služieb. Tieto informácie môžeme tiež používať na interné účely, napríklad audity, analýzu údajov a výskum.

Môžeme používať, prenášať a zverejňovať neosobné údaje (údaje, ktoré ako také neumožňujú priame spojenie s totožnosťou dieťaťa) na ľubovoľný účel. Môžeme napríklad zoskupovať a používať informácie týkajúce sa činnosti zákazníkov na našej webovej stránke, v službách iCloud a obchode iTunes Store a tiež informácie z našich ďalších produktov a služieb, ktoré nám pomôžu poskytovať zákazníkom užitočnejšie informácie a dozvedieť sa, ktoré časti našej webovej stránky, produktov a služieb sú pre nich najzaujímavejšie. Zoskupené údaje sa nepovažujú za osobné údaje.

U zariadení pridružených k účtu Apple ID dieťaťa sa predvolene zapne funkcia Obmedziť sledovanie, aby sa zaistilo, že z reklamnej platformy spoločnosti Apple nebudú prijímať reklamu cielenú podľa ich záujmov. Dieťa však bude môcť dostávať na dané zariadenia necielenú (teda kontextovú) reklamu. Aplikácie alebo inzerenti, ktorí nepoužívajú reklamnú platformu spoločnosti Apple, ale používajú Reklamný identifikátor Apple, sú povinní skontrolovať nastavenie funkcie Obmedziť sledovanie a v prípade, že je zapnutá, nesmú na základe smerníc spoločnosti Apple poskytovať cielenú reklamu.

Sprístupnenie údajov tretím stranám

Pomocou účtu Apple ID dieťaťa a na základe vašich obmedzení môže vaše dieťa zdieľať informácie s ostatnými v závislosti od funkcií a služieb spoločnosti Apple (ako napríklad tie, ktoré sú popísané vyššie), ktoré používa.

Rodinné zdieľanie

V rámci funkcie Rodinné zdieľanie sa budú s členmi vašej rodiny zdieľať informácie o vašom dieťati vrátane ich minulých a budúcich nákupov. Na základe obmedzení, ktoré ste nastavili, si dieťa môže vybrať zdieľanie svojich informácií s členmi rodiny prostredníctvom funkcie iCloud Zdieľanie fotiek, zdieľaných kalendárov a pripomienok a funkcií Nájsť môj a Zdieľanie údajov o polohe.

Keď dieťa navyše použije účet Apple ID na prihlásenie v zariadení, ktoré vlastní tretia strana (napríklad kamarátov alebo školský iPad), budú iní používatelia tohto zariadenia môcť stiahnuť a zobraziť informácie o dieťati, ako aj zdieľané informácie ďalších členov rodiny, a to až do chvíle, keď sa dieťa odhlási z daného zariadenia z účtu Apple ID.

Strategickí partneri

Spoločnosť Apple môže v určitých prípadoch sprístupniť niektoré osobné údaje strategickým partnerom, ktorí s ňou spolupracujú na poskytovaní produktov a služieb alebo ktorí jej pomáhajú pri marketingu pre zákazníkov. Spoločnosť Apple bude zdieľať osobné údaje od vášho dieťaťa len na účely poskytovania alebo zlepšovania svojich produktov a služieb a nebude ich zdieľať s tretími stranami na ich marketingové účely.

Poskytovatelia služieb

Spoločnosť Apple zdieľa osobné údaje so spoločnosťami, ktoré poskytujú služby, ako je napríklad spracovanie údajov, spracovanie objednávok zákazníkov, doručovanie produktov vám alebo vašim deťom, správa a spresňovanie údajov o zákazníkoch, poskytovanie služieb zákazníkom, hodnotenie záujmu vás a vašich detí o naše produkty a služby a uskutočňovanie prieskumov názorov alebo spokojnosti zákazníkov. Tieto spoločnosti sú povinné chrániť vaše údaje a môžu sa nachádzať kdekoľvek, kde má svoje prevádzky aj spoločnosť Apple.

Iné

Zo zákonných dôvodov, napríklad na základe zákonných postupov, právneho procesu a/alebo požiadaviek verejných a štátnych úradov v krajine vášho pobytu alebo mimo nej, sa od spoločnosti Apple môže vyžadovať, aby zverejnila osobné údaje vás alebo vášho dieťaťa. Vaše osobné údaje alebo osobné údaje vášho dieťaťa môžeme zverejniť aj v prípade, ak dospejeme k názoru, že je to potrebné alebo vhodné v záujme štátnej bezpečnosti, presadzovania práva alebo iných dôvodov verejného významu.

Vaše osobné údaje alebo osobné údaje vášho dieťaťa môžeme zverejniť aj v prípadoch, ak dospejeme k názoru, že zverejnenie je odôvodnene potrebné na presadzovanie našich zmluvných podmienok a ustanovení alebo na ochranu našich prevádzok alebo používateľov. Všetky zhromaždené osobné údaje môžeme navyše previesť na relevantnú tretiu stranu aj v prípade organizačných zmien, fúzie alebo predaja.

Prístup, opravy a odstránenie

Ak budete chcieť kedykoľvek sprístupniť, opraviť alebo odstrániť údaje spojené s funkciou Rodinné zdieľanie alebo účtom Apple ID vášho dieťaťa, kontaktujte nás na adrese: www.apple.com/privacy/contact/

Alebo použite nasledujúce kontaktné informácie:

Apple
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
408.996.1010

Súhlas so zhromažďovaním, použitím a zverejnením informácií o vašom dieťati spoločnosťou Apple

Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadríte súhlas s tým, aby spoločnosť Apple zhromažďovala, používala a zverejňovala údaje o vašom dieťati v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple a týmto Vyhlásením.

Upozornenie: Tento súhlas sa netýka postupov zhromažďovania údajov akýmikoľvek tretími stranami. Tretie strany vrátane vývojárov aplikácií stiahnutých niektorým členom vašej rodiny a dostupných pre vaše dieťa prostredníctvom funkcie Rodinné zdieľanie, ktoré môžu zhromažďovať, používať alebo zverejňovať údaje o vašom dieťati, sú povinné získať samostatný overiteľný rodičovský súhlas. Odporúčame vám požiadať svoje dieťa, aby sa vás predtým, ako udelí prístup k akýmkoľvek svojim osobným údajom takej tretej strane, spýtalo, či tak môže urobiť.

Upozornenie: spoločnosť Apple pravidelne vydáva aktualizácie softvéru pre naše zariadenia. Keď tak učiníme, budú tieto aktualizácie sprístupnené na stiahnutie na príslušnom zariadení vrátane zariadení, na ktorých môže dieťa používať svoj účet Apple ID. Odporúčame vám, aby ste spustili danú aktualizáciu, napríklad pre systémy iOS a macOS, skontrolovali príslušné podmienky na akomkoľvek takomto zariadení a vyslovili s nimi súhlas.

Ak máte nejaké otázky alebo vás niečo znepokojuje v súvislosti so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple alebo týmto Vyhlásením, obráťte sa na nás prostredníctvom stránky www.apple.com/privacy/contact.