AppleCare+ – Algemene voorwaarden – Nederland

Deze voorwaarden bevatten informatie over Apple en de dekking die u onder AppleCare+ ontvangt. Lees dit document aandachtig door.

Over Apple 

De specifieke algemene voorwaarden over het bedrijf Apple dat u van AppleCare+ voorziet (inclusief details over de status van de regelgeving) zijn afhankelijk van de locatie waar u AppleCare+ hebt gekocht. Als u AppleCare+ hebt gekocht van de Apple Online Store of het Apple Contact Centre, raadpleeg dan TABEL A. 

Als u AppleCare+ niet van Apple maar van een andere leverancier hebt gekocht, moet u onthouden dat deze specifieke algemene voorwaarden alleen van toepassing zijn met betrekking tot het Apple bedrijf dat in TABEL A wordt genoemd ('Apple') en niet met betrekking tot de andere leverancier die aanvullende algemene voorwaarden kan hanteren. 

Onze services

Apple distribueert, verkoopt en beheert AppleCare+ exclusief als verzekeringstussenpersoon namens AIG Europe S.A. ('AIG') via haar vestiging in Nederland, overeenkomstig de voorwaarden van een distributieovereenkomst tussen Apple en AIG. Op grond van deze overeenkomst ontvangt Apple, wanneer wij u een polis verkopen, een commissie van AIG die bestaat uit een percentage van de totale premie. AIG betaalt Apple een vast bedrag per polis om namens haar claims af te handelen. Apple en AIG hebben geen direct of indirect belang in de aandelen of stemrechten van elkaar. Wanneer Apple producten aan u levert, zal Apple proberen strijdige belangen te vermijden. Als er echter een onvermijdbaar conflict ontstaat, zullen wij u schriftelijk benaderen met een samenvatting over de aard van het conflict. 

Apple noch AIG geeft een advies of persoonlijke aanbevelingen met betrekking tot AppleCare+. U moet zelf beslissen of AppleCare+ geschikt voor u is. Raadpleeg voor meer informatie het informatiedocument over verzekeringsproducten en de algemene voorwaarden van AppleCare+.

Over AppleCare+

U sluit deze verzekering met AIG Europe S.A. AIG Europe S.A. is een verzekeringsonderneming met rechtspersoonlijkheid, opgericht naar het recht van Luxemburg en geregistreerd bij de Luxemburgse Kamer van Koophandel onder nummer B218806. Het hoofdkantoor van AIG Europe S.A. is gevestigd aan de 35D Avenue John F. Kennedy te (L-1855) Luxemburg. BTW LUX: LU30100608. http://www.aig.lu/.

AIG Europe S.A. is een schadeverzekeraar, heeft een vergunning van de Luxemburgse Minister van Financiën en staat onder toezicht van Commissariat aux Assurances, 7 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg. Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.

U sluit deze verzekering via het Nederlandse bijkantoor van AIG Europe S.A., ook wel handelend onder de naam AIG Europe, Netherlands, is gevestigd aan de Crystal Building B, Rivium Boulevard 216 te (2909 LK) Capelle a/d IJssel. Kamer van Koophandel nummer: 71305491. Correspondentieadres: AIG Europe, Netherlands, Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam. Tel.: +31 (0)10 453 54 55. BTW NL: 858662590B01.

Voor wat betreft de in Nederland gelegen risico’s heeft AIG Europe S.A. mede te voldoen aan de toezichtrechtelijke gedragsregels die voortvloeien uit de Wet op het Financieel Toezicht. Het toezicht hierop wordt uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten. Contactinformatie van de Autoriteit Financiële Markten kunt u vinden op www.afm.nl.

Indien er een rapport over de solvabiliteit en de financiële staat van AIG Europe S.A. beschikbaar is, kan dit worden gevonden op http://www.aig.lu/.

U bent niet verplicht AppleCare+ aan te schaffen om een Apple apparaat te kunnen kopen.

Bescherming van persoonsgegevens

De informatie die u verschaft, wordt gebruikt voor het beheren van AppleCare+ en eventuele toekomstige Apple-producten die u wellicht aanschaft. U hebt recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden door een schriftelijk verzoek te sturen naar het contactpunt voor gegevensbescherming, zoals wordt weergegeven in TABEL A. Hiervoor kan onder bepaalde omstandigheden een kleine vergoeding in rekening worden gebracht. U hebt ook het recht om ons te verplichten tot het corrigeren van eventuele onjuistheden in de gegevens die wij over u bijhouden.

Wat moet u doen als u een klacht hebt

Als u een klacht over Apple en/of AIG wilt melden, moet u contact opnemen met de klantondersteuning van Apple die klachten in de taal van uw land kan afhandelen:

Telefonisch:  het lokale nummer is te vinden op
support.apple.com/nl-nl/HT201232
Schriftelijk:  Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork, Republik Irland
Online: via Contact opnemen met Apple Support op support.apple.com/nl-nl/contact
Persoonlijk: door naar een Apple Store te gaan op apple.com/nl/retail/storelist

 

Als Apple niet in staat is om een klacht binnen vijf werkdagen na ontvangst te bevestigen, u op de hoogte te houden over de voortgang en problemen binnen acht weken tot uw volle tevredenheid op te lossen, hebt u het recht om de klacht over Apple en/of AIG door te verwijzen naar een van de ombudsmannen, zoals in de onderstaande TABEL A wordt beschreven. Dit kan rechtstreeks of via het Klachteninstituut financiële dienstverlening. Ga voor meer informatie naar kifid.nl

APPLECARE+ – SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN – NEDERLAND

OPMERKING: ALS U APPLECARE+ KOOPT VAN EEN ANDERE LEVERANCIER, MOET U ONTHOUDEN DAT DEZE SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN ALLEEN VAN TOEPASSING ZIJN MET BETREKKING TOT HET BEDRIJF APPLE WAARNAAR IN TABEL A WORDT VERWEZEN EN NIET MET BETREKKING TOT DE ANDERE LEVERANCIER DIE ZIJN EIGEN AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN KAN HANTEREN.

TABEL A:

Als u AppleCare+ van de Apple Online Store/het Apple Contact Centre koopt, houd dan rekening met de volgende algemene voorwaarden:

1.      AppleCare+ wordt gedistribueerd door Apple Distribution International Limited ('Apple'), die haar statutaire kantoor heeft op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Republiek Ierland. Apple is geregistreerd bij het Companies Registration Office onder registernummer 470672. Apple wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.  Ga voor meer informatie naar registers.centralbank.ie.  

2.      Wettelijke bescherming. Vanwege het aanbieden van AppleCare+, is Apple onderhevig aan bepaalde gedragscodes die worden opgelegd door de Central Bank of Ireland. Informatie over deze Codes is te vinden op centralbank.ie. Apple is in het bijzonder onderhevig aan de Consumer Protection Code 2012, de Minimum Competency Code en de Fitness and Probity Standards 2012. 

3.      Bescherming van persoonsgegevens. Apple hanteert persoonlijke gegevens die door u zijn verschaft overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming, de Ierse Data Protection Acts van 1988, 2003 en 2018, en andere wetgeving die van toepassing is. Als u vragen hebt met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ADI op het onderstaande adres, of met het Office of the Data Protection Commissioner, Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois. Telefoon: +353 57 868 4800.

Als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u schrijven naar: Apple at ADI, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland.

4.      Klachten. Als u uw klacht niet samen met Apple kunt oplossen, hebt u het recht om de klacht door te verwijzen naar de Ierse Financial Services and Pensions Ombudsman. Voor meer informatie gaat u naar fspo.ie

U hebt ook het recht om uw klacht door te verwijzen naar het Kifid (Nederlands Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). U kunt het in te vullen klachtenformulier downloaden van kifid.nl.

5.      Compensatie. Apple is lid van het ICCL (Investor Compensation Scheme) dat tot stand is gekomen onder de Investor Compensation Act 1998. Deze wetgeving realiseerde de totstandkoming van een compensatieregeling en, onder bepaalde omstandigheden, de betaling van compensatie aan klanten van bedrijven die onder deze wetgeving vallen. 

U dient zich ervan bewust te zijn dat het recht op compensatie zich alleen voordoet wanneer geld dat namens u door ADI wordt beheerd niet nu of in de afzienbare toekomst kan worden terugbetaald. In het geval dat het recht op compensatie wordt vastgesteld, bedraagt het te betalen bedrag 90% van uw verlies of een bedrag van €20.000. Het kleinste van deze twee bedragen wordt uitgekeerd.

 

021320 AC+ Netherlands IDD v1.8

AppleCare+ – Algemene voorwaarden – Nederland

Deze voorwaarden bevatten informatie over Apple en de dekking die u onder AppleCare+ ontvangt. Lees dit document aandachtig door.

Over Apple 

De specifieke algemene voorwaarden over het bedrijf Apple dat u van AppleCare+ voorziet (inclusief details over de status van de regelgeving) zijn afhankelijk van de locatie waar u AppleCare+ hebt gekocht. Als u AppleCare+ hebt gekocht van de Apple Online Store of het Apple Contact Centre, raadpleeg dan TABEL A. 

Als u AppleCare+ niet van Apple maar van een andere leverancier hebt gekocht, moet u onthouden dat deze specifieke algemene voorwaarden alleen van toepassing zijn met betrekking tot het Apple bedrijf dat in TABEL A wordt genoemd ('Apple') en niet met betrekking tot de andere leverancier die aanvullende algemene voorwaarden kan hanteren. 

Onze services

Apple distribueert, verkoopt en beheert AppleCare+ exclusief als verzekeringstussenpersoon namens AIG Europe S.A. ('AIG') via haar vestiging in Nederland, overeenkomstig de voorwaarden van een distributieovereenkomst tussen Apple en AIG. Op grond van deze overeenkomst ontvangt Apple, wanneer wij u een polis verkopen, een commissie van AIG die bestaat uit een percentage van de totale premie. AIG betaalt Apple een vast bedrag per polis om namens haar claims af te handelen. Apple en AIG hebben geen direct of indirect belang in de aandelen of stemrechten van elkaar. Wanneer Apple producten aan u levert, zal Apple proberen strijdige belangen te vermijden. Als er echter een onvermijdbaar conflict ontstaat, zullen wij u schriftelijk benaderen met een samenvatting over de aard van het conflict. 

Apple noch AIG geeft een advies of persoonlijke aanbevelingen met betrekking tot AppleCare+. U moet zelf beslissen of AppleCare+ geschikt voor u is. Raadpleeg voor meer informatie het informatiedocument over verzekeringsproducten en de algemene voorwaarden van AppleCare+.

Over AppleCare+

U sluit deze verzekering met AIG Europe S.A. AIG Europe S.A. is een verzekeringsonderneming met rechtspersoonlijkheid, opgericht naar het recht van Luxemburg en geregistreerd bij de Luxemburgse Kamer van Koophandel onder nummer B218806. Het hoofdkantoor van AIG Europe S.A. is gevestigd aan de 35D Avenue John F. Kennedy te (L-1855) Luxemburg. BTW LUX: LU30100608. http://www.aig.lu/.

AIG Europe S.A. is een schadeverzekeraar, heeft een vergunning van de Luxemburgse Minister van Financiën en staat onder toezicht van Commissariat aux Assurances, 7 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg. Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.

U sluit deze verzekering via het Nederlandse bijkantoor van AIG Europe S.A., ook wel handelend onder de naam AIG Europe, Netherlands, is gevestigd aan de Crystal Building B, Rivium Boulevard 216 te (2909 LK) Capelle a/d IJssel. Kamer van Koophandel nummer: 71305491. Correspondentieadres: AIG Europe, Netherlands, Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam. Tel.: +31 (0)10 453 54 55. BTW NL: 858662590B01.

Voor wat betreft de in Nederland gelegen risico’s heeft AIG Europe S.A. mede te voldoen aan de toezichtrechtelijke gedragsregels die voortvloeien uit de Wet op het Financieel Toezicht. Het toezicht hierop wordt uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten. Contactinformatie van de Autoriteit Financiële Markten kunt u vinden op www.afm.nl.

Indien er een rapport over de solvabiliteit en de financiële staat van AIG Europe S.A. beschikbaar is, kan dit worden gevonden op http://www.aig.lu/.

U bent niet verplicht AppleCare+ aan te schaffen om een Apple apparaat te kunnen kopen.

Bescherming van persoonsgegevens

De informatie die u verschaft, wordt gebruikt voor het beheren van AppleCare+ en eventuele toekomstige Apple-producten die u wellicht aanschaft. U hebt recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden door een schriftelijk verzoek te sturen naar het contactpunt voor gegevensbescherming, zoals wordt weergegeven in TABEL A. Hiervoor kan onder bepaalde omstandigheden een kleine vergoeding in rekening worden gebracht. U hebt ook het recht om ons te verplichten tot het corrigeren van eventuele onjuistheden in de gegevens die wij over u bijhouden.

Wat moet u doen als u een klacht hebt

Als u een klacht over Apple en/of AIG wilt melden, moet u contact opnemen met de klantondersteuning van Apple die klachten in de taal van uw land kan afhandelen:

Telefonisch: het lokale nummer is te vinden op
support.apple.com/nl-nl/HT201232
Schriftelijk: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork, Republik Irland
Online:via Contact opnemen met Apple Support op support.apple.com/nl-nl/contact
Persoonlijk: door naar een Apple Store te gaan op apple.com/nl/retail/storelist

 

Als Apple niet in staat is om een klacht binnen vijf werkdagen na ontvangst te bevestigen, u op de hoogte te houden over de voortgang en problemen binnen acht weken tot uw volle tevredenheid op te lossen, hebt u het recht om de klacht over Apple en/of AIG door te verwijzen naar een van de ombudsmannen, zoals in de onderstaande TABEL A wordt beschreven. Dit kan rechtstreeks of via het Klachteninstituut financiële dienstverlening. Ga voor meer informatie naar kifid.nl

APPLECARE+ – SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN – NEDERLAND

OPMERKING: ALS U APPLECARE+ KOOPT VAN EEN ANDERE LEVERANCIER, MOET U ONTHOUDEN DAT DEZE SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN ALLEEN VAN TOEPASSING ZIJN MET BETREKKING TOT HET BEDRIJF APPLE WAARNAAR IN TABEL A WORDT VERWEZEN EN NIET MET BETREKKING TOT DE ANDERE LEVERANCIER DIE ZIJN EIGEN AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN KAN HANTEREN.

TABEL A:

Als u AppleCare+ van de Apple Online Store/het Apple Contact Centre koopt, houd dan rekening met de volgende algemene voorwaarden:

1.      AppleCare+ wordt gedistribueerd door Apple Distribution International ('Apple'), die haar statutaire kantoor heeft op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Republiek Ierland. Apple is geregistreerd bij het Companies Registration Office onder registernummer 470672. Apple wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.  Ga voor meer informatie naar registers.centralbank.ie.  

2.      Wettelijke bescherming. Vanwege het aanbieden van AppleCare+, is Apple onderhevig aan bepaalde gedragscodes die worden opgelegd door de Central Bank of Ireland. Informatie over deze Codes is te vinden op centralbank.ie. Apple is in het bijzonder onderhevig aan de Consumer Protection Code 2012, de Minimum Competency Code en de Fitness and Probity Standards 2012. 

3.      Bescherming van persoonsgegevens. Apple hanteert persoonlijke gegevens die door u zijn verschaft overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming, de Ierse Data Protection Acts van 1988, 2003 en 2018, en andere wetgeving die van toepassing is. Als u vragen hebt met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ADI op het onderstaande adres, of met het Office of the Data Protection Commissioner, Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois. Telefoon: +353 57 868 4800.

Als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u schrijven naar: Apple at ADI, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland.

4.      Klachten. Als u uw klacht niet samen met Apple kunt oplossen, hebt u het recht om de klacht door te verwijzen naar de Ierse Financial Services and Pensions Ombudsman. Voor meer informatie gaat u naar fspo.ie

U hebt ook het recht om uw klacht door te verwijzen naar het Kifid (Nederlands Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). U kunt het in te vullen klachtenformulier downloaden van kifid.nl.

5.      Compensatie. Apple is lid van het ICCL (Investor Compensation Scheme) dat tot stand is gekomen onder de Investor Compensation Act 1998. Deze wetgeving realiseerde de totstandkoming van een compensatieregeling en, onder bepaalde omstandigheden, de betaling van compensatie aan klanten van bedrijven die onder deze wetgeving vallen. 

U dient zich ervan bewust te zijn dat het recht op compensatie zich alleen voordoet wanneer geld dat namens u door ADI wordt beheerd niet nu of in de afzienbare toekomst kan worden terugbetaald. In het geval dat het recht op compensatie wordt vastgesteld, bedraagt het te betalen bedrag 90% van uw verlies of een bedrag van €20.000. Het kleinste van deze twee bedragen wordt uitgekeerd.

 

101718 AC+ Netherlands IDD v1.7

AppleCare+ – Algemene voorwaarden
Nederland

Deze voorwaarden bevatten informatie over Apple en de dekking die u onder AppleCare+ ontvangt. Lees dit document aandachtig door.

Over Apple 

De specifieke algemene voorwaarden over het bedrijf Apple dat u van AppleCare+ voorziet (inclusief details over de status van de regelgeving) zijn afhankelijk van de locatie waar u AppleCare+ hebt gekocht. Als u AppleCare+ hebt gekocht van de Apple Online Store of het Apple Contact Centre, raadpleeg dan TABEL A. 

Als u AppleCare+ niet van Apple maar van een andere leverancier hebt gekocht, moet u onthouden dat deze specifieke algemene voorwaarden alleen van toepassing zijn met betrekking tot het Apple bedrijf dat in TABEL A wordt genoemd ('Apple') en niet met betrekking tot de andere leverancier die aanvullende algemene voorwaarden kan hanteren. 

Onze services

Apple distribueert, verkoopt en beheert AppleCare+ exclusief als verzekeringstussenpersoon namens AIG Europe Limited ('AIG') via haar vestiging in Nederland, overeenkomstig de voorwaarden van een distributieovereenkomst tussen Apple en AIG. Op grond van deze overeenkomst ontvangt Apple, wanneer wij u een polis verkopen, een commissie van AIG die bestaat uit een percentage van de totale premie. AIG betaalt Apple een vast bedrag per polis om namens haar claims af te handelen. Apple en AIG hebben geen direct of indirect belang in de aandelen of stemrechten van elkaar. Wanneer Apple producten aan u levert, zal Apple proberen strijdige belangen te vermijden. Als er echter een onvermijdbaar conflict ontstaat, zullen wij u schriftelijk benaderen met een samenvatting over de aard van het conflict. 

Apple noch AIG geeft een advies of persoonlijke aanbevelingen met betrekking tot AppleCare+. U moet zelf beslissen of AppleCare+ geschikt voor u is. Raadpleeg voor meer informatie het informatiedocument over verzekeringsproducten en de algemene voorwaarden van AppleCare+.

Over AppleCare+

AppleCare+ wordt exclusief verstrekt door AIG Europe Limited, een verzekeringsonderneming, handelend via haar vestiging in Nederland, gevestigd op het adres Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle aan den IJssel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56375700. AIG is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer: 202628) in het Verenigd Koninkrijk. Deze informatie kan worden bekeken als u naar het Financial Services Register gaat (www.fsa.gov.uk/register/home.do). AIG is in Engeland geregistreerd met het bedrijfsnummer 1486260 en heeft haar statutaire kantoor op dit adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen, EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. 

U bent niet verplicht AppleCare+ aan te schaffen om een Apple apparaat te kunnen kopen.

Bescherming van persoonsgegevens

De informatie die u verschaft, wordt gebruikt voor het beheren van AppleCare+ en eventuele toekomstige Apple-producten die u wellicht aanschaft. U hebt recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden door een schriftelijk verzoek te sturen naar het contactpunt voor gegevensbescherming, zoals wordt weergegeven in TABEL A. Hiervoor kan onder bepaalde omstandigheden een kleine vergoeding in rekening worden gebracht. U hebt ook het recht om ons te verplichten tot het corrigeren van eventuele onjuistheden in de gegevens die wij over u bijhouden.

Wat moet u doen als u een klacht hebt

Als u een klacht over Apple en/of AIG wilt melden, moet u contact opnemen met de klantondersteuning van Apple die klachten in de taal van uw land kan afhandelen:

Telefonisch:

het lokale nummer is te vinden op 

support.apple.com/nl-nl/HT201232

Schriftelijk:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, 

Hollyhill, Cork, Republiek Ierland

Online:

via Contact opnemen met Apple Support op support.apple.com/nl-nl/contact

Persoonlijk:

door naar een Apple Store te gaan op apple.com/nl/retail/storelist

 

Als Apple niet in staat is om een klacht binnen vijf werkdagen na ontvangst te bevestigen, u op de hoogte te houden over de voortgang en problemen binnen acht weken tot uw volle tevredenheid op te lossen, hebt u het recht om de klacht over Apple en/of AIG door te verwijzen naar een van de ombudsmannen, zoals in de onderstaande TABEL A wordt beschreven. Dit kan rechtstreeks of via het Klachteninstituut financiële dienstverlening. Ga voor meer informatie naar kifid.nl

APPLECARE+ – SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN – NEDERLAND

OPMERKING: ALS U APPLECARE+ KOOPT VAN EEN ANDERE LEVERANCIER, MOET U ONTHOUDEN DAT DEZE SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN ALLEEN VAN TOEPASSING ZIJN MET BETREKKING TOT HET BEDRIJF APPLE WAARNAAR IN TABEL A WORDT VERWEZEN EN NIET MET BETREKKING TOT DE ANDERE LEVERANCIER DIE ZIJN EIGEN AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN KAN HANTEREN.

TABEL A:

Als u AppleCare+ van de Apple Online Store/het Apple Contact Centre koopt, houd dan rekening met de volgende algemene voorwaarden:

 • AppleCare+ wordt gedistribueerd door Apple Distribution International ('Apple'), die haar statutaire kantoor heeft op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Republiek Ierland. Apple is geregistreerd bij het Companies Registration Office onder registernummer 470672. Apple wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.  Ga voor meer informatie naar registers.centralbank.ie.  
 • Wettelijke bescherming. Vanwege het aanbieden van AppleCare+, is Apple onderhevig aan bepaalde gedragscodes die worden opgelegd door de Central Bank of Ireland. Informatie over deze Codes is te vinden op centralbank.ie. Apple is in het bijzonder onderhevig aan de Consumer Protection Code 2012, de Minimum Competency Code en de Fitness and Probity Standards 2012. 
 • Bescherming van persoonsgegevens. Apple hanteert persoonlijke gegevens die door u zijn verschaft overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming, de Ierse Data Protection Acts van 1988, 2003 en 2018, en andere wetgeving die van toepassing is. Als u vragen hebt met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ADI op het onderstaande adres, of met het Office of the Data Protection Commissioner, Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois. Telefoon: +353 57 868 4800.
  Als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u schrijven naar: Apple at ADI, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland.
 • Klachten. Als u uw klacht niet samen met Apple kunt oplossen, hebt u het recht om de klacht door te verwijzen naar de Ierse Financial Services and Pensions Ombudsman. Voor meer informatie gaat u naar fspo.ie.
  U hebt ook het recht om uw klacht door te verwijzen naar het Kifid (Nederlands Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). U kunt het in te vullen klachtenformulier downloaden van kifid.nl.
 • Compensatie. Apple is lid van het ICCL (Investor Compensation Scheme) dat tot stand is gekomen onder de Investor Compensation Act 1998. Deze wetgeving realiseerde de totstandkoming van een compensatieregeling en, onder bepaalde omstandigheden, de betaling van compensatie aan klanten van bedrijven die onder deze wetgeving vallen.
  U dient zich ervan bewust te zijn dat het recht op compensatie zich alleen voordoet wanneer geld dat namens u door ADI wordt beheerd niet nu of in de afzienbare toekomst kan worden terugbetaald. In het geval dat het recht op compensatie wordt vastgesteld, bedraagt het te betalen bedrag 90% van uw verlies of een bedrag van €20.000. Het kleinste van deze twee bedragen wordt uitgekeerd.

052818 AC+ Netherlands IDD v1.6

AppleCare+ Algemene Voorwaarden
Nederland

Deze voorwaarden bevatten informatie over Apple en de dekking die u onder AppleCare+ ontvangt. Lees dit document aandachtig door.

Over Apple

De specifieke algemene voorwaarden over het bedrijf Apple dat u van AppleCare+ voorziet (inclusief details over de status van de regelgeving) zijn afhankelijk van de locatie waar u AppleCare+ hebt gekocht. Als u AppleCare+ hebt gekocht van de Apple Online Store of het Apple Contact Centre, raadpleeg dan TABEL A.

Als u AppleCare+ niet van Apple maar van een andere leverancier hebt gekocht, moet u onthouden dat deze specifieke algemene voorwaarden alleen van toepassing zijn met betrekking tot het bedrijf Apple dat in TABEL A wordt genoemd en niet met betrekking tot de andere leverancier die aanvullende algemene voorwaarden kan hanteren.

Onze services

Apple verkoopt en beheert AppleCare+ exclusief namens AIG Europe Limited ('AIG'), overeenkomstig de voorwaarden van een distributieovereenkomst tussen Apple en AIG. Op grond van deze overeenkomst betaalt AIG commissie aan Apple. Apple en AIG hebben geen direct of indirect belang in de aandelen of stemrechten van elkaar. Wanneer Apple producten aan u levert, zal Apple proberen strijdige belangen te vermijden. Als er echter een onvermijdbaar conflict ontstaat, zullen wij u schriftelijk benaderen met een samenvatting over de aard van het conflict.

Apple geeft geen advies of persoonlijke aanbevelingen met betrekking tot AppleCare+. U moet zelf beslissen of AppleCare+ geschikt voor u is. Voor meer informatie raadpleegt u het Polisoverzicht en de voorwaarden van AppleCare+.

Over AppleCare+

AppleCare+ is een verzekering van het bedrijf AIG Europe Limited ('AIG'), dat is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer: 202628) in het Verenigd Koninkrijk. Deze informatie kan worden bekeken als u naar het Financial Services Register gaat (fsa.gov.uk/register/home.do). AIG is in Engeland geregistreerd met het bedrijfsnummer 1486260 en heeft haar statutaire kantoor op dit adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen, EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse vestiging van AIG bevindt zich op dit adres: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB Rotterdam.

Bescherming van persoonsgegevens

De informatie die u verschaft, wordt gebruikt voor het beheren van AppleCare+ en eventuele toekomstige Apple-producten die u wellicht aanschaft. U hebt recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden door een schriftelijk verzoek te sturen naar het contactpunt voor gegevensbeveiliging, zoals wordt weergegeven in TABEL A. Hiervoor kan een kleine vergoeding in rekening worden gebracht. U hebt ook het recht om ons te verplichten tot het corrigeren van eventuele onjuistheden in de gegevens die wij over u bijhouden.

Wat moet u doen als u een klacht hebt

Als u een klacht wilt melden, moet u contact opnemen met de klantondersteuning van Apple die klachten in de taal van uw land kan afhandelen:

Telefonisch:

het lokale nummer is te vinden op support.apple.com/nl-nl/HT201232

Schriftelijk:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland

Online:

via Contact opnemen met Apple Support op support.apple.com/nl-nl/contact

Persoonlijk:

door naar een Apple Store te gaan op apple.com/nl/retail/storelist

Als Apple niet in staat is om een klacht binnen 5 werkdagen na ontvangst te bevestigen, u op de hoogte te houden over de voortgang en problemen binnen 8 weken tot uw volle tevredenheid op te lossen, hebt u het recht om de klacht door te verwijzen naar een van de ombudsmannen, zoals in de onderstaande TABEL A wordt beschreven. Dit kan rechtstreeks of via het Klachteninstituut financiële dienstverlening. Ga voor meer informatie naar kifid.nl.

APPLECARE+ - SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN - NEDERLAND

OPMERKING: ALS U APPLECARE+ KOOPT VAN EEN ANDERE LEVERANCIER, MOET U ONTHOUDEN DAT DEZE SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN ALLEEN VAN TOEPASSING ZIJN MET BETREKKING TOT HET BEDRIJF APPLE WAARNAAR IN TABEL A WORDT VERWEZEN EN NIET MET BETREKKING TOT DE ANDERE LEVERANCIER DIE ZIJN EIGEN AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN KAN HANTEREN.

TABEL A:

Als u AppleCare+ van de Apple Online Store/het Apple Contact Centre koopt, houd dan rekening met de volgende algemene voorwaarden:

 1. AppleCare+ wordt aangeboden door Apple Distribution International ('ADI'), die haar statutaire kantoor heeft op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Republiek Ierland. ADI is geregistreerd bij het Companies Registration Office onder registernummer 470672. ADI wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Ga voor meer informatie naar registers.centralbank.ie .
 2. Wettelijke bescherming. Vanwege het aanbieden van AppleCare+, is ADI onderhevig aan bepaalde gedragscodes die worden opgelegd door de Central Bank of Ireland. Informatie over deze Codes is te vinden op centralbank.ie . ADI is in het bijzonder onderhevig aan de Consumer Protection Code 2012, de Minimum Competency Code en de Fitness and Probity Standards 2012.
 3. Bescherming van persoonsgegevens. Apple hanteert persoonlijke gegevens die door u zijn verschaft overeenkomstig de Ierse Data Protection Acts van 1988 en 2003 en andere wetgeving die van toepassing is. Als u vragen hebt met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ADI op het onderstaande adres, of met het Office of the Data Protection Commissioner, Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois. Telefoon: +353 57 868 4800.
  Als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u schrijven naar: Apple at ADI, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland.
 4. Klachten. Als u uw klacht niet samen met Apple kunt oplossen, hebt u het recht om de klacht door te verwijzen naar de Ierse Financial Services Ombudsman. Voor meer informatie gaat u naar www.financial ombudsman.ie.
  U hebt ook het recht om uw klacht door te verwijzen naar het Kifid (Nederlands Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). U kunt het in te vullen klachtenformulier downloaden van kifid.nl.
 5. Compensatie. ADI is lid van het ICCL (Investor Compensation Scheme) dat tot stand is gekomen onder de Investor Compensation Act 1998. Deze wetgeving realiseerde de totstandkoming van een compensatieregeling en, onder bepaalde omstandigheden, de betaling van compensatie aan klanten van bedrijven die onder deze wetgeving vallen.
  U dient zich ervan bewust te zijn dat het recht op compensatie zich alleen voordoet wanneer geld dat namens u door ADI wordt beheerd niet nu of in de afzienbare toekomst kan worden terugbetaald. In het geval dat het recht op compensatie wordt vastgesteld, bedraagt het te betalen bedrag 90% van uw verlies of een bedrag van €20.000. Het kleinste van deze twee bedragen wordt uitgekeerd.

121317 AC+ Netherlands IDD v1.5

AppleCare+ Algemene Voorwaarden
Nederland

Deze voorwaarden bevatten informatie over Apple en de dekking die u op grond van AppleCare+ ontvangt. Lees dit document aandachtig door.

Over Apple

De specifieke algemene voorwaarden over het bedrijf Apple dat u van AppleCare+ voorziet (inclusief details over de status van de regelgeving) zijn afhankelijk van de locatie waar u AppleCare+ hebt gekocht. Als u AppleCare+ hebt gekocht van de Apple Online Store of het Apple Contact Centre, raadpleeg dan TABEL A.

Als u AppleCare+ niet van Apple maar van een andere leverancier hebt gekocht, moet u onthouden dat deze specifieke algemene voorwaarden alleen van toepassing zijn met betrekking tot het bedrijf Apple dat in TABEL A wordt genoemd en niet met betrekking tot de andere leverancier die aanvullende algemene voorwaarden kan hanteren.

Onze services

Apple verkoopt en beheert AppleCare+ exclusief namens AIG Europe Limited ('AIG'), overeenkomstig de voorwaarden van een distributieovereenkomst tussen Apple en AIG. Op grond van deze overeenkomst betaalt AIG commissie aan Apple. Apple en AIG hebben geen direct of indirect belang in de aandelen of stemrechten van elkaar. Wanneer Apple producten aan u levert, zal Apple proberen strijdige belangen te vermijden. Als er echter een onvermijdbaar conflict ontstaat, zullen wij u schriftelijk benaderen met een samenvatting over de aard van het conflict.

Apple geeft geen advies of persoonlijke aanbevelingen met betrekking tot AppleCare+. U moet zelf beslissen of AppleCare+ geschikt voor u is. Voor meer informatie raadpleegt u het Polisoverzicht en de voorwaarden van AppleCare+.

Over AppleCare+

AppleCare+ is een verzekering van het bedrijf AIG Europe Limited ('AIG'), dat is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer: 202628) in het Verenigd Koninkrijk. Deze informatie kan worden bekeken als u naar het Financial Services Register gaat (www.fsa.gov.uk/register/home.do). AIG is in Engeland geregistreerd met het bedrijfsnummer 1486260 en heeft haar statutaire kantoor op dit adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen, EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse vestiging van AIG bevindt zich op dit adres: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB Rotterdam.

Bescherming van persoonsgegevens

De informatie die u verschaft, wordt gebruikt voor het beheren van AppleCare+ en eventuele toekomstige Apple-producten die u wellicht aanschaft. U hebt recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden door een schriftelijk verzoek te sturen naar het contactpunt voor gegevensbeveiliging, zoals wordt weergegeven in TABEL A. Hiervoor kan een kleine vergoeding in rekening worden gebracht. U hebt ook het recht om ons te verplichten tot het corrigeren van eventuele onjuistheden in de gegevens die wij over u bijhouden.

Wat moet u doen als u een klacht hebt

Als u een klacht wilt melden, moet u contact opnemen met de klantondersteuning van Apple die klachten in de taal van uw land kan afhandelen:

Telefonisch:

lokaal nummer, beschikbaar op support.apple.com/nl-nl/HT201232

Schriftelijk:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland

Online:

via Contact opnemen met Apple Support op support.apple.com/nl-nl/contact

Persoonlijk:

door naar een Apple Store te gaan (www.apple.com/nl/retail/storelist/ ).

Als Apple niet in staat is om een klacht binnen 5 werkdagen na ontvangst te bevestigen, u op de hoogte te houden over de voortgang en problemen binnen 8 weken tot uw volle tevredenheid op te lossen, hebt u het recht om de klacht door te verwijzen naar een van de ombudsmannen, zoals in de onderstaande TABEL A wordt beschreven. Dit kan rechtstreeks of via het Klachteninstituut financiële dienstverlening. Ga naar www.kifid.nl voor meer informatie.

APPLECARE+ - SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN - NEDERLAND

OPMERKING: ALS U APPLECARE+ KOOPT VAN EEN ANDERE LEVERANCIER, MOET U ONTHOUDEN DAT DEZE SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN ALLEEN VAN TOEPASSING ZIJN MET BETREKKING TOT HET BEDRIJF APPLE WAARNAAR IN TABEL A WORDT VERWEZEN EN NIET MET BETREKKING TOT DE ANDERE LEVERANCIER DIE ZIJN EIGEN AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN KAN HANTEREN.

TABEL A:

Als u AppleCare+ van de Apple Online Store/het Apple Contact Centre koopt, houd dan rekening met de volgende algemene voorwaarden:

 1. AppleCare+ wordt aangeboden door Apple Distribution International ('ADI'), die haar statutaire kantoor heeft op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Republiek Ierland. ADI is geregistreerd bij het Companies Registration Office onder registernummer 470672. ADI wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Voor meer informatie raadpleegt u registers.centralbank.ie .
 2. Wettelijke bescherming. Vanwege het aanbieden van AppleCare+, is ADI onderhevig aan bepaalde gedragscodes die worden opgelegd door de Central Bank of Ireland. Informatie over deze Codes is te vinden op www.centralbank.ie . ADI is in het bijzonder onderhevig aan de Consumer Protection Code 2012, de Minimum Competency Code en de Fitness and Probity Standards 2012.
 3. Bescherming van persoonsgegevens. Apple hanteert persoonlijke gegevens die door u zijn verschaft overeenkomstig de Ierse Data Protection Acts van 1988 en 2003 en andere wetgeving die van toepassing is. Als u bepaalde vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens hebt, kunt u contact opnemen met ADI op het onderstaande adres, of met het Office of the Data Protection Commissioner, Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois. Telefoon: +353 57 868 4800.
  Als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u schrijven naar: Apple at ADI, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland.
 4. Klachten. Als u uw klacht niet samen met Apple kunt oplossen, hebt u het recht om de klacht door te verwijzen naar de Ierse Financial Services Ombudsman. Voor meer informatie gaat u naar www.financial ombudsman.ie.
  U hebt ook het recht om uw klacht door te verwijzen naar het Kifid (Nederlands Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). U kunt het in te vullen klachtenformulier downloaden van www.kifid.nl.
 5. Compensatie. ADI is lid van het ICCL (Investor Compensation Scheme) dat tot stand is gekomen onder de Investor Compensation Act 1998. Deze wetgeving realiseerde de totstandkoming van een compensatieregeling en, onder bepaalde omstandigheden, de betaling van compensatie aan klanten van bedrijven die onder deze wetgeving vallen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat het recht op compensatie zich alleen voordoet wanneer geld dat namens u door ADI wordt beheerd niet nu of in de afzienbare toekomst kan worden terugbetaald. In het geval dat het recht op compensatie wordt vastgesteld, bedraagt het te betalen bedrag 90% van uw verlies of een bedrag van €20.000. Het kleinste van deze twee bedragen wordt uitgekeerd.

071117 AC+ Netherlands IDD v1.4

APPLECARE+ ALGEMENE VOORWAARDEN – NEDERLAND


Deze voorwaarden bevatten informatie over Apple en de dekking die u onder AppleCare+ ontvangt. Lees dit document zorgvuldig door samen met het Polisoverzicht in deze Productgids waarin u verdere precontractuele informatie wordt gegeven over uw verzekeringsdekking met AppleCare+.

Over Apple

De specifieke algemene voorwaarden over het bedrijf Apple dat u van AppleCare+ voorziet (inclusief details over de status van de regelgeving) zijn afhankelijk van de locatie waar u AppleCare+ hebt gekocht. Als u AppleCare+ hebt gekocht van de Apple Online Store of het Apple Contact Centre, raadpleeg dan TABEL A.

Als u AppleCare+ niet van Apple maar van een andere leverancier hebt gekocht, moet u onthouden dat deze specifieke algemene voorwaarden alleen van toepassing zijn met betrekking tot het bedrijf Apple dat in TABEL A wordt genoemd en niet met betrekking tot de andere leverancier die aanvullende algemene voorwaarden kan hanteren.

Onze services

Apple verkoopt en beheert AppleCare+ exclusief namens AIG Europe Limited (“AIG”), overeenkomstig de voorwaarden van een distributieovereenkomst tussen Apple en AIG. Op grond van deze overeenkomst betaalt AIG commissie aan Apple. Apple en AIG hebben geen direct of indirect belang in de aandelen of stemrechten van elkaar. Wanneer Apple producten aan u levert, zal Apple proberen strijdige belangen te vermijden. Als er echter een onvermijdbaar conflict ontstaat, zullen wij u schriftelijk benaderen met een samenvatting over de aard van het conflict.

Apple geeft geen advies of persoonlijke aanbevelingen met betrekking tot AppleCare+. U moet zelf beslissen of AppleCare+ geschikt voor u is. Voor meer informatie raadpleegt u het Polisoverzicht en de voorwaarden van AppleCare+.

Over AppleCare+

AppleCare+ is een verzekering van het bedrijf AIG Europe Limited (“AIG”), dat is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer: 202628) in het Verenigd Koninkrijk. Deze informatie kan worden bekeken als u naar het Financial Services Register gaat (www.fsa.gov.uk/register/home.do). AIG is in Engeland geregistreerd met het bedrijfsnummer 1486260 en heeft haar statutaire kantoor op dit adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen, EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse vestiging van AIG bevindt zich op dit adres: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB  Rotterdam.

Bescherming van persoonsgegevens

De informatie die u verschaft, wordt gebruikt voor het beheren van AppleCare+ en eventuele toekomstige Apple-producten die u wellicht aanschaft. U hebt recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden door een geschreven verzoek naar het gegevensbeveiligingskantoor te sturen, zoals wordt weergegeven in TABEL A. Hiervoor kan een bescheiden bedrag in rekening worden gebracht. U hebt ook het recht om ons te verplichten tot het corrigeren van eventuele onjuistheden in de gegevens die wij over u bijhouden.

Wat moet u doen als u een klacht hebt

Als u een klacht wilt melden, moet u contact opnemen met de klantondersteuning van Apple die klachten in de taal van uw land kan afhandelen:

Telefonisch:             het lokale nummer is te vinden op www.apple.com/nl/support/contact/

Schriftelijk:                Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland

Online:                      contact opnemen met Apple Support via www.apple.com/nl/support/contact

Persoonlijk:              door naar een Apple Store te gaan www.apple.com/nl/retail/storelist.

Als Apple niet in staat is om een klacht binnen 5 werkdagen na ontvangst te bevestigen, u op de hoogte te houden over de voortgang en problemen binnen 8 weken tot uw volle tevredenheid op te lossen, hebt u het recht om de klacht door te verwijzen naar de ombudsman, zoals in de onderstaande TABEL A wordt beschreven. Dit kan rechtstreeks of via het Klachteninstituut financiële dienstverlening. Ga naar www.kifid.nl voor meer informatie.

APPLECARE+ - SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN – NEDERLAND

OPMERKING: ALS U APPLECARE+ KOOPT VAN EEN ANDERE LEVERANCIER, MOET U ONTHOUDEN DAT DEZE SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN ALLEEN VAN TOEPASSING ZIJN MET BETREKKING TOT HET BEDRIJF APPLE WAARNAAR IN TABEL A WORDT VERWEZEN EN NIET MET BETREKKING TOT DE ANDERE LEVERANCIER DIE ZIJN EIGEN AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN KAN HANTEREN.

 

TABEL A:

Als u AppleCare+ van de Apple Online Store/het Apple Contact Centre koopt, houd dan rekening met de volgende algemene voorwaarden:

 1. AppleCare+ wordt aangeboden door Apple Distribution International (“ADI”), dat haar statutaire zetel in Cork heeft en haar statutaire kantoor heeft op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Republiek Ierland. ADI is geregistreerd bij het Companies Registration Office onder registernummer 470672. ADI wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Voor meer informatie raadpleegt u registers.centralbank.ie.
 2. Wettelijke bescherming. Vanwege het aanbieden van AppleCare+, is ADI onderhevig aan bepaalde gedragscodes die worden opgelegd door de Central Bank of Ireland. Informatie over deze Codes is te vinden op www.centralbank.ie. ADI is in het bijzonder onderhevig aan de Consumer Protection Code 2012, de Minimum Competency Code en de Fitness and Probity Standards 2012.
 3. Bescherming van gegevens. Apple hanteert persoonlijke gegevens die door u zijn verschaft overeenkomstig de Ierse Data Protection Acts van 1988 en 2003 en andere wetgeving die van toepassing is. Als u bepaalde vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens hebt, kunt u contact opnemen met ADI op het onderstaande adres, of met het Office of the Data Protection Commissioner, Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois. Telefoon: +353 57 868 4800.

Als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u schrijven naar: Apple at ADI, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland.

 1. Klachten. Als u uw klacht niet samen met Apple kunt oplossen, hebt u het recht om de klacht door te verwijzen naar de Ierse Financial Services Ombudsman. Voor meer informatie gaat u naar www.financial ombudsman.ie.

U hebt ook het recht om uw klacht door te verwijzen naar het Kifid (Nederlands Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). U kunt het in te vullen klachtenformulier downloaden van www.kifid.nl.

 1. Compensatie. ADI is lid van het ICCL (Investor Compensation Scheme) dat tot stand is gekomen onder de Investor Compensation Act 1998. Deze wetgeving realiseerde de totstandkoming van een compensatieregeling en, onder bepaalde omstandigheden, de betaling van compensatie aan klanten van bedrijven die onder deze wetgeving vallen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat het recht op compensatie zich alleen voordoet wanneer geld dat namens u door ADI wordt beheerd niet nu of in de afzienbare toekomst kan worden terugbetaald. In het geval dat het recht op compensatie wordt vastgesteld, bedraagt het te betalen bedrag 90% van uw verlies of een bedrag van €20.000. Het kleinste van deze twee bedragen wordt uitgekeerd.

Deze zakelijke voorwaarden zijn geldig vanaf 12 april 2016.

041216 AC+ Netherlands IDD v1.3


APPLECARE+ ALGEMENE VOORWAARDEN – NEDERLAND

Deze voorwaarden bevatten informatie over Apple en de dekking die u onder AppleCare+ ontvangt.  Lees dit document zorgvuldig door samen met het Polisoverzicht in deze Productgids waarin u verdere precontractuele informatie wordt gegeven over uw verzekeringsdekking met AppleCare+.

Over Apple
De specifieke algemene voorwaarden over het bedrijf Apple dat u van AppleCare+ voorziet (inclusief details over de status van de regelgeving) zijn afhankelijk van de locatie waar u AppleCare+ hebt gekocht. Als u AppleCare+ hebt gekocht van de Apple Online Store of het Apple Contact Centre, raadpleeg dan TABEL A.
 
Als u AppleCare+ niet van Apple maar van een andere leverancier hebt gekocht, moet u onthouden dat deze specifieke algemene voorwaarden alleen van toepassing zijn met betrekking tot het bedrijf Apple dat in TABEL A wordt genoemd en niet met betrekking tot de andere leverancier die aanvullende algemene voorwaarden kan hanteren. 
 
Onze services
Apple verkoopt en beheert AppleCare+ exclusief namens AIG Europe Limited (“AIG”), overeenkomstig de voorwaarden van een distributieovereenkomst tussen Apple en AIG. Op grond van deze overeenkomst betaalt AIG commissie aan Apple. Apple en AIG hebben geen direct of indirect belang in de aandelen of stemrechten van elkaar. Wanneer Apple producten aan u levert, zal Apple proberen strijdige belangen te vermijden.  Als er echter een onvermijdbaar conflict ontstaat, zullen wij u schriftelijk benaderen met een samenvatting over de aard van het conflict.
 
Apple geeft geen advies of persoonlijke aanbevelingen met betrekking tot AppleCare+. U moet zelf beslissen of AppleCare+ geschikt voor u is. Voor meer informatie raadpleegt u het Polisoverzicht en de voorwaarden van AppleCare+.
 
Over AppleCare+
AppleCare+ is een verzekering van het bedrijf AIG Europe Limited (“AIG”), dat is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer: 202628) in het Verenigd Koninkrijk. Deze informatie kan worden bekeken als u naar het Financial Services Register gaat (www.fsa.gov.uk/register/home.do). AIG is in Engeland geregistreerd met het bedrijfsnummer 1486260 en heeft haar statutaire kantoor op dit adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen, EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse vestiging van AIG bevindt zich op dit adres: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB  Rotterdam.
 
Bescherming van persoonsgegevens
De informatie die u verschaft, wordt gebruikt voor het beheren van AppleCare+ en eventuele toekomstige Apple-producten die u wellicht aanschaft.   U hebt recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden door een geschreven verzoek naar het gegevensbeveiligingskantoor te sturen, zoals wordt weergegeven in TABEL A. Hiervoor kan een bescheiden bedrag in rekening worden gebracht. U hebt ook het recht om ons te verplichten tot het corrigeren van eventuele onjuistheden in de gegevens die wij over u bijhouden.
 
Wat moet u doen als u een klacht hebt
Als u een klacht wilt melden, moet u contact opnemen met de klantondersteuning van Apple die klachten in de taal van uw land kan afhandelen:
 
Telefonisch:
(+31) 0900 7777 703
Schriftelijk:
Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland
Online:
via Contact opnemen met Apple Support op www.apple.com/nl/support/contact
Persoonlijk:
door naar een Apple Store te gaan (http://www.apple.com/retail/storelist).
 
 
Als Apple niet in staat is om een klacht binnen 5 werkdagen na ontvangst te bevestigen, u op de hoogte te houden over de voortgang en problemen binnen 8 weken tot uw volle tevredenheid op te lossen, hebt u het recht om de klacht door te verwijzen naar de ombudsman, zoals in de onderstaande TABEL A wordt beschreven. Dit kan rechtstreeks of via het Klachteninstituut financiële dienstverlening. Ga naar www.kifid.nl voor meer informatie.
 
APPLECARE+ - SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN – NEDERLAND
 
OPMERKING: ALS U APPLECARE+ KOOPT VAN EEN ANDERE LEVERANCIER, MOET U ONTHOUDEN DAT DEZE SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN ALLEEN VAN TOEPASSING ZIJN MET BETREKKING TOT HET BEDRIJF APPLE WAARNAAR IN TABEL A WORDT VERWEZEN EN NIET MET BETREKKING TOT DE ANDERE LEVERANCIER DIE ZIJN EIGEN AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN KAN HANTEREN.
 

TABEL A:
Als u AppleCare+ van de Apple Online Store/het Apple Contact Centre koopt, houd dan rekening met de volgende algemene voorwaarden:
1.      AppleCare+ wordt aangeboden door Apple Distribution International (“ADI”), dat haar statutaire zetel in Cork heeft en haar statutaire kantoor heeft op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Republiek Ierland.  ADI is geregistreerd bij het Companies Registration Office onder registernummer 470672. ADI wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.  Voor meer informatie raadpleegt u http://registers.centralbank.ie.
2.      Wettelijke bescherming.  Vanwege het aanbieden van AppleCare+, is ADI onderhevig aan bepaalde gedragscodes die worden opgelegd door de Central Bank of Ireland.  Informatie over deze Codes is te vinden op www.centralbank.ie.  ADI is in het bijzonder onderhevig aan de Consumer Protection Code 2012, de Minimum Competency Code en de Fitness and Probity Standards 2012.
3.      Bescherming van persoonsgegevens.   Apple hanteert persoonlijke gegevens die door u zijn verschaft overeenkomstig de Ierse Data Protection Acts van 1988 en 2003 en andere wetgeving die van toepassing is. Als u bepaalde vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens hebt, kunt u contact opnemen met ADI op het onderstaande adres, of met het Office of the Data Protection Commissioner, Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois. Telefoon: +353 57 868 4800.
Als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u schrijven naar: Apple at ADI, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland.
4.      Klachten.   Als u uw klacht niet samen met Apple kunt oplossen, hebt u het recht om de klacht door te verwijzen naar de Ierse Financial Services Ombudsman.  Voor meer informatie gaat u naar www.financial ombudsman.ie. 
U hebt ook het recht om uw klacht door te verwijzen naar het Kifid (Nederlands Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).  U kunt het in te vullen klachtenformulier downloaden van www.kifid.nl.
5.      Compensatie.  ADI is lid van het ICCL (Investor Compensation Scheme) dat tot stand is gekomen onder de Investor Compensation Act 1998. Deze wetgeving realiseerde de totstandkoming van een compensatieregeling en, onder bepaalde omstandigheden, de betaling van compensatie aan klanten van bedrijven die onder deze wetgeving vallen.
U dient zich ervan bewust te zijn dat het recht op compensatie zich alleen voordoet wanneer geld dat namens u door ADI wordt beheerd niet nu of in de afzienbare toekomst kan worden terugbetaald. In het geval dat het recht op compensatie wordt vastgesteld, bedraagt het te betalen bedrag 90% van uw verlies of een bedrag van €20.000. Het kleinste van deze twee bedragen wordt uitgekeerd.
 
Deze zakelijke voorwaarden zijn geldig vanaf 10 februari 2016.
 
021016 AC+ Nederland IDD v1.2

APPLECARE+ ALGEMENE VOORWAARDEN – NEDERLAND

Deze voorwaarden bevatten informatie over Apple en de dekking die u onder AppleCare+ ontvangt. Lees dit document zorgvuldig door samen met het Polisoverzicht in deze Productgids waarin u verdere precontractuele informatie wordt gegeven over uw verzekeringsdekking met AppleCare+.

Over Apple
De specifieke algemene voorwaarden over het bedrijf Apple dat u van AppleCare+ voorziet (inclusief details over de status van de regelgeving) zijn afhankelijk van de locatie waar u AppleCare+ hebt gekocht. Als u AppleCare+ hebt gekocht van de Apple Online Store of het Apple Contact Centre, raadpleeg dan TABEL A.
 
Als u AppleCare+ niet van Apple maar van een andere leverancier hebt gekocht, moet u onthouden dat deze specifieke algemene voorwaarden alleen van toepassing zijn met betrekking tot het bedrijf Apple dat in TABEL A wordt genoemd en niet met betrekking tot de andere leverancier die aanvullende algemene voorwaarden kan hanteren. 
 
Onze services
Apple verkoopt en beheert AppleCare+ exclusief namens AIG Europe Limited (“AIG”), overeenkomstig de voorwaarden van een distributieovereenkomst tussen Apple en AIG. Op grond van deze overeenkomst betaalt AIG commissie aan Apple. Apple en AIG hebben geen direct of indirect belang in de aandelen of stemrechten van elkaar. Wanneer Apple producten aan u levert, zal Apple proberen strijdige belangen te vermijden. Als er echter een onvermijdbaar conflict ontstaat, zullen wij u schriftelijk benaderen met een samenvatting over de aard van het conflict.
 
Apple geeft geen advies of persoonlijke aanbevelingen met betrekking tot AppleCare+. U moet zelf beslissen of AppleCare+ geschikt voor u is. Voor meer informatie raadpleegt u het Polisoverzicht en de voorwaarden van AppleCare+.
 
Over AppleCare+
AppleCare+ is een verzekering van het bedrijf AIG Europe Limited (“AIG”), dat is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer: 202628) in het Verenigd Koninkrijk. Deze informatie kan worden bekeken als u naar het Financial Services Register gaat (www.fsa.gov.uk/register/home.do). AIG is in Engeland geregistreerd met het bedrijfsnummer 1486260 en heeft haar statutaire kantoor op dit adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen, EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse vestiging van AIG bevindt zich op dit adres: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB Rotterdam.
 
Bescherming van persoonsgegevens
De informatie die u verschaft, wordt gebruikt voor het beheren van AppleCare+ en eventuele toekomstige Apple-producten die u wellicht aanschaft. U hebt recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden door een geschreven verzoek naar het gegevensbeveiligingskantoor te sturen, zoals wordt weergegeven in TABEL A. Hiervoor kan een bescheiden bedrag in rekening worden gebracht. U hebt ook het recht om ons te verplichten tot het corrigeren van eventuele onjuistheden in de gegevens die wij over u bijhouden.
 
Wat moet u doen als u een klacht hebt
Als u een klacht wilt melden, moet u contact opnemen met de klantondersteuning van Apple die klachten in de taal van uw land kan afhandelen:
 
Telefonisch:             (+31) 0900 7777 703
Schriftelijk:                Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland
Online:                      via Contact opnemen met Apple Support op www.apple.com/support/contact
Per fax:                      +353 (0)21 428 3917
Persoonlijk:              door naar een Apple Store te gaan (http://www.apple.com/retail/storelist).
 
Als Apple niet in staat is om een klacht binnen 5 werkdagen na ontvangst te bevestigen, u op de hoogte te houden over de voortgang en problemen binnen 8 weken tot uw volle tevredenheid op te lossen, hebt u het recht om de klacht door te verwijzen naar de ombudsman, zoals in de onderstaande TABEL A wordt beschreven. Dit kan rechtstreeks of via het Klachteninstituut financiële dienstverlening. Ga naar www.kifid.nl voor meer informatie.
 
APPLECARE+ - SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN – NEDERLAND
 
OPMERKING: ALS U APPLECARE+ KOOPT VAN EEN ANDERE LEVERANCIER, MOET U ONTHOUDEN DAT DEZE SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN ALLEEN VAN TOEPASSING ZIJN MET BETREKKING TOT HET BEDRIJF APPLE WAARNAAR IN TABEL A WORDT VERWEZEN EN NIET MET BETREKKING TOT DE ANDERE LEVERANCIER DIE ZIJN EIGEN AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN KAN HANTEREN.
 
TABEL A:
 
Als u AppleCare+ van de Apple Online Store/het Apple Contact Centre koopt, houd dan rekening met de volgende algemene voorwaarden:
 
1.      AppleCare+ wordt aangeboden door Apple Distribution International (“ADI”), dat haar statutaire zetel in Cork heeft en haar statutaire kantoor heeft op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Republiek Ierland. ADI is geregistreerd bij het Companies Registration Office onder registernummer 470672. ADI wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Voor meer informatie raadpleegt u http://registers.centralbank.ie.

2.      Wettelijke bescherming.  Vanwege het aanbieden van AppleCare+, is ADI onderhevig aan bepaalde gedragscodes die worden opgelegd door de Central Bank of Ireland. Informatie over deze Codes is te vinden op www.centralbank.ie. ADI is in het bijzonder onderhevig aan de Consumer Protection Code 2012, de Minimum Competency Code en de Fitness and Probity Standards 2012.

3.      Bescherming van persoonsgegevens.  Apple hanteert persoonlijke gegevens die door u zijn verschaft overeenkomstig de Ierse Data Protection Acts van 1988 en 2003 en andere wetgeving die van toepassing is. Als u bepaalde vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens hebt, kunt u contact opnemen met ADI op het onderstaande adres, of met het Office of the Data Protection Commissioner, Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois. Telefoon: +353 57 868 4800.

Als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u schrijven naar: Apple at ADI, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland.
4.      Klachten.  Als u uw klacht niet samen met Apple kunt oplossen, hebt u het recht om de klacht door te verwijzen naar de Ierse Financial Services Ombudsman. Voor meer informatie gaat u naar www.financial ombudsman.ie.
U hebt ook het recht om uw klacht door te verwijzen naar het Kifid (Nederlands Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). U kunt het in te vullen klachtenformulier downloaden van www.kifid.nl.

5.      Compensatie.  ADI is lid van het ICCL (Investor Compensation Scheme) dat tot stand is gekomen onder de Investor Compensation Act 1998. Deze wetgeving realiseerde de totstandkoming van een compensatieregeling en, onder bepaalde omstandigheden, de betaling van compensatie aan klanten van bedrijven die onder deze wetgeving vallen.
U dient zich ervan bewust te zijn dat het recht op compensatie zich alleen voordoet wanneer geld dat namens u door ADI wordt beheerd niet nu of in de afzienbare toekomst kan worden terugbetaald. In het geval dat het recht op compensatie wordt vastgesteld, bedraagt het te betalen bedrag 90% van uw verlies of een bedrag van € 20.000. Het kleinste van deze twee bedragen wordt uitgekeerd.

Deze zakelijke voorwaarden zijn geldig vanaf 1 february 2014.
 
010814 AC+ Netherland IDD v1.1

APPLECARE+ ALGEMENE VOORWAARDEN – NEDERLAND

Deze voorwaarden bevatten informatie over Apple en de dekking die u onder AppleCare+ ontvangt. Lees dit document zorgvuldig door samen met het Polisoverzicht in deze Productgids waarin u verdere precontractuele informatie wordt gegeven over uw verzekeringsdekking met AppleCare+.

Over Apple
De specifieke algemene voorwaarden over het bedrijf Apple dat u van AppleCare+ voorziet (inclusief details over de status van de regelgeving) zijn afhankelijk van de locatie waar u AppleCare+ hebt gekocht. Als u AppleCare+ hebt gekocht van de Apple Online Store of het Apple Contact Centre, raadpleeg dan TABEL A.
 
Als u AppleCare+ niet van Apple maar van een andere leverancier hebt gekocht, moet u onthouden dat deze specifieke algemene voorwaarden alleen van toepassing zijn met betrekking tot het bedrijf Apple dat in TABEL A wordt genoemd en niet met betrekking tot de andere leverancier die aanvullende algemene voorwaarden kan hanteren. 
 
Onze services
Apple verkoopt en beheert AppleCare+ exclusief namens AIG Europe Limited (“AIG”), overeenkomstig de voorwaarden van een distributieovereenkomst tussen Apple en AIG. Op grond van deze overeenkomst betaalt AIG commissie aan Apple. Apple en AIG hebben geen direct of indirect belang in de aandelen of stemrechten van elkaar. Wanneer Apple producten aan u levert, zal Apple proberen strijdige belangen te vermijden. Als er echter een onvermijdbaar conflict ontstaat, zullen wij u schriftelijk benaderen met een samenvatting over de aard van het conflict.
 
Apple geeft geen advies of persoonlijke aanbevelingen met betrekking tot AppleCare+. U moet zelf beslissen of AppleCare+ geschikt voor u is. Voor meer informatie raadpleegt u het Polisoverzicht en de voorwaarden van AppleCare+.
 
Over AppleCare+
AppleCare+ is een verzekering van het bedrijf AIG Europe Limited (“AIG”), dat is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer: 202628) in het Verenigd Koninkrijk. Deze informatie kan worden bekeken als u naar het Financial Services Register gaat (www.fsa.gov.uk/register/home.do). AIG is in Engeland geregistreerd met het bedrijfsnummer 1486260 en heeft haar statutaire kantoor op dit adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen, EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse vestiging van AIG bevindt zich op dit adres: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB Rotterdam.
 
Bescherming van persoonsgegevens
De informatie die u verschaft, wordt gebruikt voor het beheren van AppleCare+ en eventuele toekomstige Apple-producten die u wellicht aanschaft. U hebt recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden door een geschreven verzoek naar het gegevensbeveiligingskantoor te sturen, zoals wordt weergegeven in TABEL A. Hiervoor kan een bescheiden bedrag in rekening worden gebracht. U hebt ook het recht om ons te verplichten tot het corrigeren van eventuele onjuistheden in de gegevens die wij over u bijhouden.
 
Wat moet u doen als u een klacht hebt
Als u een klacht wilt melden, moet u contact opnemen met de klantondersteuning van Apple die klachten in de taal van uw land kan afhandelen:
 
Telefonisch:             (+31) 0900 7777 703
Schriftelijk:                Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland
Online:                      via Contact opnemen met Apple Support op www.apple.com/support/contact
Per fax:                      +353 (0)21 428 3917
Persoonlijk:              door naar een Apple Store te gaan (http://www.apple.com/retail/storelist).
 
Als Apple niet in staat is om een klacht binnen 5 werkdagen na ontvangst te bevestigen, u op de hoogte te houden over de voortgang en problemen binnen 8 weken tot uw volle tevredenheid op te lossen, hebt u het recht om de klacht door te verwijzen naar de ombudsman, zoals in de onderstaande TABEL A wordt beschreven. Dit kan rechtstreeks of via het Klachteninstituut financiële dienstverlening. Ga naar www.kifid.nl voor meer informatie.
 
APPLECARE+ - SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN – NEDERLAND
 
OPMERKING: ALS U APPLECARE+ KOOPT VAN EEN ANDERE LEVERANCIER, MOET U ONTHOUDEN DAT DEZE SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN ALLEEN VAN TOEPASSING ZIJN MET BETREKKING TOT HET BEDRIJF APPLE WAARNAAR IN TABEL A WORDT VERWEZEN EN NIET MET BETREKKING TOT DE ANDERE LEVERANCIER DIE ZIJN EIGEN AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN KAN HANTEREN.
 
TABEL A:
 
Als u AppleCare+ van de Apple Online Store/het Apple Contact Centre koopt, houd dan rekening met de volgende algemene voorwaarden:
 
1.      AppleCare+ wordt aangeboden door Apple Distribution International (“ADI”), dat haar statutaire zetel in Cork heeft en haar statutaire kantoor heeft op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Republiek Ierland. ADI is geregistreerd bij het Companies Registration Office onder registernummer 470672. ADI wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Voor meer informatie raadpleegt u http://registers.centralbank.ie.

2.      Wettelijke bescherming.  Vanwege het aanbieden van AppleCare+, is ADI onderhevig aan bepaalde gedragscodes die worden opgelegd door de Central Bank of Ireland. Informatie over deze Codes is te vinden op www.centralbank.ie. ADI is in het bijzonder onderhevig aan de Consumer Protection Code 2012, de Minimum Competency Code en de Fitness and Probity Standards 2012.

3.      Bescherming van persoonsgegevens.  Apple hanteert persoonlijke gegevens die door u zijn verschaft overeenkomstig de Ierse Data Protection Acts van 1988 en 2003 en andere wetgeving die van toepassing is. Als u bepaalde vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens hebt, kunt u contact opnemen met ADI op het onderstaande adres, of met het Office of the Data Protection Commissioner, Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois. Telefoon: +353 57 868 4800.

Als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u schrijven naar: Apple at ADI, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland.
4.      Klachten.  Als u uw klacht niet samen met Apple kunt oplossen, hebt u het recht om de klacht door te verwijzen naar de Ierse Financial Services Ombudsman. Voor meer informatie gaat u naar www.financial ombudsman.ie.
U hebt ook het recht om uw klacht door te verwijzen naar het Kifid (Nederlands Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). U kunt het in te vullen klachtenformulier downloaden van www.kifid.nl.

5.      Compensatie.  ADI is lid van het ICCL (Investor Compensation Scheme) dat tot stand is gekomen onder de Investor Compensation Act 1998. Deze wetgeving realiseerde de totstandkoming van een compensatieregeling en, onder bepaalde omstandigheden, de betaling van compensatie aan klanten van bedrijven die onder deze wetgeving vallen.
U dient zich ervan bewust te zijn dat het recht op compensatie zich alleen voordoet wanneer geld dat namens u door ADI wordt beheerd niet nu of in de afzienbare toekomst kan worden terugbetaald. In het geval dat het recht op compensatie wordt vastgesteld, bedraagt het te betalen bedrag 90% van uw verlies of een bedrag van € 20.000. Het kleinste van deze twee bedragen wordt uitgekeerd.

Deze zakelijke voorwaarden zijn geldig vanaf 1 february 2014.
 
010814 AC+ Netherland IDD v1.1

APPLECARE+ ALGEMENE VOORWAARDEN – NEDERLAND

Deze voorwaarden bevatten informatie over Apple en de dekking die u onder AppleCare+ ontvangt. Lees dit document zorgvuldig door samen met het Polisoverzicht in deze Productgids waarin u verdere precontractuele informatie wordt gegeven over uw verzekeringsdekking met AppleCare+.

Over Apple
De specifieke algemene voorwaarden over het bedrijf Apple dat u van AppleCare+ voorziet (inclusief details over de status van de regelgeving) zijn afhankelijk van de locatie waar u AppleCare+ hebt gekocht. Als u AppleCare+ hebt gekocht van de Apple Online Store of het Apple Contact Centre, raadpleeg dan TABEL A.
 
Als u AppleCare+ niet van Apple maar van een andere leverancier hebt gekocht, moet u onthouden dat deze specifieke algemene voorwaarden alleen van toepassing zijn met betrekking tot het bedrijf Apple dat in TABEL A wordt genoemd en niet met betrekking tot de andere leverancier die aanvullende algemene voorwaarden kan hanteren. 
 
Onze services
Apple verkoopt en beheert AppleCare+ exclusief namens AIG Europe Limited (“AIG”), overeenkomstig de voorwaarden van een distributieovereenkomst tussen Apple en AIG. Op grond van deze overeenkomst betaalt AIG commissie aan Apple. Apple en AIG hebben geen direct of indirect belang in de aandelen of stemrechten van elkaar. Wanneer Apple producten aan u levert, zal Apple proberen strijdige belangen te vermijden. Als er echter een onvermijdbaar conflict ontstaat, zullen wij u schriftelijk benaderen met een samenvatting over de aard van het conflict.
 
Apple geeft geen advies of persoonlijke aanbevelingen met betrekking tot AppleCare+. U moet zelf beslissen of AppleCare+ geschikt voor u is. Voor meer informatie raadpleegt u het Polisoverzicht en de voorwaarden van AppleCare+.
 
Over AppleCare+
AppleCare+ is een verzekering van het bedrijf AIG Europe Limited (“AIG”), dat is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer: 202628) in het Verenigd Koninkrijk. Deze informatie kan worden bekeken als u naar het Financial Services Register gaat (www.fsa.gov.uk/register/home.do). AIG is in Engeland geregistreerd met het bedrijfsnummer 1486260 en heeft haar statutaire kantoor op dit adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen, EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse vestiging van AIG bevindt zich op dit adres: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB Rotterdam.
 
Bescherming van persoonsgegevens
De informatie die u verschaft, wordt gebruikt voor het beheren van AppleCare+ en eventuele toekomstige Apple-producten die u wellicht aanschaft. U hebt recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden door een geschreven verzoek naar het gegevensbeveiligingskantoor te sturen, zoals wordt weergegeven in TABEL A. Hiervoor kan een bescheiden bedrag in rekening worden gebracht. U hebt ook het recht om ons te verplichten tot het corrigeren van eventuele onjuistheden in de gegevens die wij over u bijhouden.
 
Wat moet u doen als u een klacht hebt
Als u een klacht wilt melden, moet u contact opnemen met de klantondersteuning van Apple die klachten in de taal van uw land kan afhandelen:
 
Telefonisch:             (+31) 0900 7777 703
Schriftelijk:                Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland
Online:                      via Contact opnemen met Apple Support op www.apple.com/support/contact
Per fax:                      +353 (0)21 428 3917
Persoonlijk:              door naar een Apple Store te gaan (http://www.apple.com/retail/storelist).
 
Als Apple niet in staat is om een klacht binnen 5 werkdagen na ontvangst te bevestigen, u op de hoogte te houden over de voortgang en problemen binnen 8 weken tot uw volle tevredenheid op te lossen, hebt u het recht om de klacht door te verwijzen naar de ombudsman, zoals in de onderstaande TABEL A wordt beschreven. Dit kan rechtstreeks of via het Klachteninstituut financiële dienstverlening. Ga naar www.kifid.nl voor meer informatie.
 
APPLECARE+ - SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN – NEDERLAND
 
OPMERKING: ALS U APPLECARE+ KOOPT VAN EEN ANDERE LEVERANCIER, MOET U ONTHOUDEN DAT DEZE SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN ALLEEN VAN TOEPASSING ZIJN MET BETREKKING TOT HET BEDRIJF APPLE WAARNAAR IN TABEL A WORDT VERWEZEN EN NIET MET BETREKKING TOT DE ANDERE LEVERANCIER DIE ZIJN EIGEN AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN KAN HANTEREN.
 
TABEL A:
 
Als u AppleCare+ van de Apple Online Store/het Apple Contact Centre koopt, houd dan rekening met de volgende algemene voorwaarden:
 
1.      AppleCare+ wordt aangeboden door Apple Distribution International (“ADI”), dat haar statutaire zetel in Cork heeft en haar statutaire kantoor heeft op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Republiek Ierland. ADI is geregistreerd bij het Companies Registration Office onder registernummer 470672. ADI wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Voor meer informatie raadpleegt u http://registers.centralbank.ie.

2.      Wettelijke bescherming.  Vanwege het aanbieden van AppleCare+, is ADI onderhevig aan bepaalde gedragscodes die worden opgelegd door de Central Bank of Ireland. Informatie over deze Codes is te vinden op www.centralbank.ie. ADI is in het bijzonder onderhevig aan de Consumer Protection Code 2012, de Minimum Competency Code en de Fitness and Probity Standards 2012.

3.      Bescherming van persoonsgegevens.  Apple hanteert persoonlijke gegevens die door u zijn verschaft overeenkomstig de Ierse Data Protection Acts van 1988 en 2003 en andere wetgeving die van toepassing is. Als u bepaalde vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens hebt, kunt u contact opnemen met ADI op het onderstaande adres, of met het Office of the Data Protection Commissioner, Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois. Telefoon: +353 57 868 4800.

Als u een verzoek wilt indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u schrijven naar: Apple at ADI, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland.
4.      Klachten.  Als u uw klacht niet samen met Apple kunt oplossen, hebt u het recht om de klacht door te verwijzen naar de Ierse Financial Services Ombudsman. Voor meer informatie gaat u naar www.financial ombudsman.ie.
U hebt ook het recht om uw klacht door te verwijzen naar het Kifid (Nederlands Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). U kunt het in te vullen klachtenformulier downloaden van www.kifid.nl.

5.      Compensatie.  ADI is lid van het ICCL (Investor Compensation Scheme) dat tot stand is gekomen onder de Investor Compensation Act 1998. Deze wetgeving realiseerde de totstandkoming van een compensatieregeling en, onder bepaalde omstandigheden, de betaling van compensatie aan klanten van bedrijven die onder deze wetgeving vallen.
U dient zich ervan bewust te zijn dat het recht op compensatie zich alleen voordoet wanneer geld dat namens u door ADI wordt beheerd niet nu of in de afzienbare toekomst kan worden terugbetaald. In het geval dat het recht op compensatie wordt vastgesteld, bedraagt het te betalen bedrag 90% van uw verlies of een bedrag van € 20.000. Het kleinste van deze twee bedragen wordt uitgekeerd.

Deze zakelijke voorwaarden zijn geldig vanaf 1 february 2014.
 
010814 AC+ Netherland IDD v1.1