Applecare+ Polisoverzicht
Nederland

AIG Europe Limited (‘AEL’) voert een herstructurering uit als onderdeel van haar plannen in verband met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en is voornemens haar Europese activiteiten over te dragen aan AIG Europe S.A. (‘AIG Europe’), wat naar verwachting op 1 december 2018 van kracht zal worden.  AIG Europe behoort tot dezelfde bedrijvengroep als AEL.  Als gevolg van de herstructurering wordt uw polis overgedragen aan AIG Europe maar dit heeft geen effect op de dekking die onder de polis wordt geboden.   Ga naar www.aig.com/Brexit voor informatie over de geplande overdracht en de rechten die u hebt.

In dit Polisoverzicht wordt een korte samenvatting gegeven van uw verzekeringsdekking met AppleCare+. Dit document bevat niet de volledige voorwaarden van AppleCare+; de volledige dekkingsdetails zijn te vinden in de voorwaarden van AppleCare+. Als u ervoor kiest om AppleCare+ aan te schaffen, is het belangrijk dat u dit Polisoverzicht en de voorwaarden van AppleCare+ leest en bewaart omdat deze documenten alles bevatten wat u moet weten. U moet uw dekking periodiek evalueren om ervoor te zorgen dat deze aan uw behoeften voldoet.

Productoverzicht

AppleCare+ is een verzekeringspolis die wordt verstrekt door AIG Europe Limited via de Nederlandse vestiging (“AIG”). AppleCare+ voorziet u van het volgende:

(1) tot twee jaar reparatie of vervanging van uw Apple Watch (voor alle modellen, uitgezonderd Edition en Hermès), iPad, iPhone of iPod, of tot drie jaar reparatie of vervanging van uw Apple Watch (Edition- of Hermès-modellen), inclusief:

 • maximaal twee vorderingen voor onopzettelijke schade, waarbij een eigen risico geldt van € 65 voor een Apple Watch (voor alle modellen, uitgezonderd Edition en Hermès), € 75 voor een Apple Watch (Edition- en Hermès- modellen), € 49 voor een iPad, € 29 voor een iPhone met uitsluitend onopzettelijke schade aan het scherm, € 99 voor een iPhone met elke andere vorm van onopzettelijke schade en € 29 voor een iPod, en
 • het onvermogen van de batterij om een elektrische lading van tachtig procent (80%) of meer vast te houden ten opzichte van de originele specificatie; en

(2) toegang tot de technische ondersteuning van Apple als uw apparaat niet goed meer functioneert.

Belangrijke functies, voorwaarden en uitsluitingen

De dekking van AppleCare+ is onderhevig aan bepaalde voorwaarden en beperkingen. Een overzicht vindt u hieronder. Lees uw voorwaarden van AppleCare+ voor alle informatie.

 • AppleCare+ is alleen beschikbaar voor inwoners van Nederland die 18 jaar of ouder zijn (zie clausule 6.2.4).
 • AppleCare+ omvat geen dekking voor verlies of diefstal van uw Apple Watch, iPad, iPhone of iPod, voor natuurlijke slijtage of voor cosmetische schade die geen gevolgen heeft voor het functioneren van het apparaat (zie clausule 5.1).
 • AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten. Dergelijke storingen kunnen afzonderlijk zijn gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased (zie clausule 5.1.9).
 • AppleCare+ is beperkt tot twee vorderingen voor onopzettelijke schade (zie clausule 4.4).

Er is een eigen risico verschuldigd van € 65 voor een Apple Watch (voor alle modellen, uitgezonderd Edition en Hermès), € 75 voor een Apple Watch (Edition- en Hermès-modellen), € 49 voor een iPad, € 29 voor een iPhone met uitsluitend onopzettelijke schade aan het scherm, € 99 voor een iPhone met alle andere onopzettelijke schade of € 29 voor een iPod voor elke keer dat u in Nederland een vordering op grond van onopzettelijke schade indient. Als u in een ander land een vordering indient, kan het eigen risico verschillen (zie clausule 1.21).

Premie

De premie voor AppleCare+ bedraagt € 65 voor een Apple Watch (alle modellen uitgezonderd Edition en Hermès), € 129 voor een Apple Watch (Edition- en Hermès-modellen), € 79 voor een iPad of iPad mini, € 99 voor een iPad Pro, € 99 voor een iPhone SE, € 149 voor een iPhone (modellen: 8, 7, 6s, 6), € 169 voor een iPhone (modellen: 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus, 6 Plus), € 229 voor een iPhone X of € 59 voor een iPod, inclusief de van toepassing zijnde belasting, waarvan u de details kunt vinden in de algemene voorwaarden van AppleCare+.

Verzekerde periode

Uw hardwaredekking van AppleCare+ gaat pas in op de datum waarop u AppleCare+ hebt gekocht. Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal 60 dagen nadat u uw Apple Watch, iPad, iPhone of iPod hebt gekocht of bent gaan leasen, u pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum. De dekking voor technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag waarop u de Apple Watch, iPad, iPhone of iPod hebt gekocht of bent gaan leasen. Beide soorten dekking eindigen 24 maanden na de datum waarop u de Apple Watch (voor alle modellen, uitgezonderd Edition en Hermès), iPad, iPhone of iPod hebt gekocht of bent gaan leasen of 36 maanden na de datum waarop u de Apple Watch (Edition- en Hermès-modellen) hebt gekocht of bent gaan leasen (en niet de datum waarop u AppleCare+ hebt gekocht), zoals wordt weergegeven op uw garantiebewijs of aankoopbewijs.

Uw dekking onder AppleCare+ kan eerder worden beëindigd als u uw recht op annulering hebt uitgeoefend. Als u niet meer in aanmerking komt voor het indienen van een vordering voor onopzettelijke schade, loopt uw hardwaredekking voor een niet volledig op te laden batterij en voor technische ondersteuning nog 24 maanden door vanaf de datum waarop u de Apple Watch (voor alle modellen, uitgezonderd Edition en Hermès), iPad, iPhone of iPod hebt gekocht of bent gaan leasen of 36 maanden vanaf de datum waarop u de Apple Watch (Edition- of Hermès-modellen) hebt gekocht of bent gaan leasen.

Annulering

Polissen waarop geen Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper van kracht is: u kunt AppleCare+ te allen tijde annuleren. Als u binnen 30 dagen na aankoop van AppleCare+ annuleert, ontvangt u een volledige restitutie. Als u na de periode van 30 dagen annuleert, ontvangt u een restitutie naar rato, afhankelijk van hoelang u AppleCare+ hebt gehad.

Polissen waarvoor een Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper van kracht is: u kunt AppleCare+ te allen tijde annuleren.

Als u binnen 30 dagen na aanschaf van AppleCare+ annuleert, ontvangt de Geautoriseerde Apple-wederverkoper de volledige Premie retour. Vervolgens retourneert de Geautoriseerde Apple-wederverkoper de volledige Premie of een deel daarvan aan u volgens de voorwaarden van de Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper.

Als u na deze periode van 30 dagen annuleert, wordt een deel van de door u betaalde Premie op basis van het resterende deel van de Dekkingsperiode via de Geautoriseerde Apple-wederverkoper aan u gerestitueerd. Vervolgens retourneert de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een dergelijke Premie of een deel daarvan aan u volgens de voorwaarden van de Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper.

Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en u uw verschuldigde Termijnen niet op de verzochte datum hebt voldaan, kan de Geautoriseerde Apple-wederverkoper namens u verzoeken dat AIG uw polis annuleert. AIG annuleert uw Polis dan onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek van de Geautoriseerde Apple-wederverkoper.

Een vordering indienen

Als u een vordering wilt indienen, belt u Apple (u vindt het lokale nummer op support.apple.com/nl-nl/contact). Als u een vordering indient voor hardwaredekking, kunt u ook een vordering indienen door een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider te bezoeken. U moet uw vordering zo snel mogelijk indienen nadat het probleem is opgetreden.

Bewaar uw originele aankoopbewijs en/of uw garantiebewijs, omdat u kan worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen om te bevestigen dat uw Apple Watch (alle modellen), iPad, iPhone of iPod in aanmerking komt voor dekking onder AppleCare+. Voor alle informatie over het indienen van een vordering raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.

Klachten

AIG en Apple vinden dat u een beleefde, eerlijke en snelle service verdient. AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat u voor alle problemen één aanspreekpunt hebt. Mocht het voorkomen dat de service die u ontvangt niet aan uw verwachtingen voldoet, neemt dan contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekt het serienummer van de apparatuur:

Schrijf naar:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland

Telefonisch:

het lokale nummer is te vinden op support.apple.com/ nl-nl /HT201232

Online:

via Contact opnemen met Apple Support op support.apple.com/nl-nl/contact

Persoonlijk:

alle Apple Stores, die worden weergegeven op apple.com/ nl /retail/ storelist

Als u nog steeds niet tevreden bent over het resultaat van uw klacht, bent u wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende Ombudsmannen die uw geval zullen beoordelen. Aan het einde van de klachtenprocedure zal Apple melden hoe u contact met een Ombudsman kunt opnemen.

 • Adres: Klachteninstituut financiële dienstverlening
  Postbus 93257,
  2509 AG Den Haag
  kifid.nl
 • Adres: The Republic of Ireland Financial Services and Pensions Ombudsman
  3rd Floor
  Lincoln House
  Lincoln Place
  Dublin 2
  D02 VH29
  Ierland
  Telefonisch: +353 16620899
  Via e-mail: info@fspo.ie

Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor uw recht om juridische stappen te ondernemen. Voor alle informatie over het indienen van een klacht, raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.

Over AIG

AIG is werkzaam via haar Nederlandse vestiging, die is gevestigd op het volgende adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle aan den IJssel. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nr. 56375700. AIG Europe Limited is een bedrijf geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Prudential Conduct Authority en de Financial Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer 202628) in het Verenigd Koninkrijk. Deze informatie kan worden bekeken als u naar het Financial Services Register gaat (fsa.gov.uk/register/home.do). AIG is in Engeland geregistreerd (bedrijfsnummer 1486260) en heeft haar statutaire kantoor op dit adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen, EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk.

Compensatie

In de hoedanigheid van gereguleerde entiteit wordt AIG gedekt door het Financial Services Compensation Scheme (het “FSCS”). U komt wellicht in aanmerking voor compensatie door het FSCS als AIG niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. Voor meer informatie over het FSCS raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.

121317 AC+ Netherlands KFD v1.14

Applecare+ Polisoverzicht
Nederland

In dit Polisoverzicht wordt een korte samenvatting gegeven van uw verzekeringsdekking met AppleCare+. Dit document bevat niet de volledige voorwaarden van AppleCare+; de volledige dekkingsdetails zijn te vinden in de voorwaarden van AppleCare+. Als u ervoor kiest om AppleCare+ aan te schaffen, is het belangrijk dat u dit Polisoverzicht en de voorwaarden van AppleCare+ leest en bewaart omdat deze documenten alles bevatten wat u moet weten. U moet uw dekking periodiek evalueren om ervoor te zorgen dat deze aan uw behoeften voldoet.

Productoverzicht

AppleCare+ is een verzekeringspolis die wordt verstrekt door AIG Europe Limited via de Nederlandse vestiging (“AIG”). AppleCare+ voorziet u van het volgende:

(1) tot twee jaar reparatie of vervanging van uw Apple iPhone, iPad, iPod of Apple Watch (voor alle modellen, uitgezonderd Edition en Hermès), of tot drie jaar reparatie of vervanging van uw Apple Watch (Edition- of Hermès-modellen), inclusief:

 • maximaal twee vorderingen voor onopzettelijke schade, elk onderworpen aan een eigen risico van € 29 voor een iPhone met uitsluitend onopzettelijke schade aan het scherm, € 99 voor een iPhone met andere onopzettelijke schade, € 49 voor een iPad, € 29 voor een iPod en € 65 voor een Apple Watch (voor alle modellen, uitgezonderd Edition en Hermès) en € 75 voor een Apple Watch (Edition- of Hermès-modellen)
 • het onvermogen van de batterij om een elektrische lading van tachtig procent (80%) of meer vast te houden ten opzichte van de originele specificatie; en

(2) toegang tot de telefonische technische ondersteuning van Apple als uw apparaat niet goed meer functioneert.

Belangrijke functies, voorwaarden en uitsluitingen

De dekking van AppleCare+ is onderhevig aan bepaalde voorwaarden en beperkingen. Een overzicht vindt u hieronder. Lees uw voorwaarden van AppleCare+ voor alle informatie.

 • AppleCare+ is alleen beschikbaar voor inwoners van Nederland die 18 jaar of ouder zijn (zie clausule 6.2.4).
 • AppleCare+ biedt geen dekking voor verlies of diefstal van uw iPhone, iPad, iPod of Apple Watch of voor natuurlijke slijtage of cosmetische schade ervan die geen gevolgen heeft voor het functioneren van het apparaat (zie clausule 5.1).
 • AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten. Dergelijke storingen kunnen afzonderlijk zijn gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased (zie clausule 5.1.9).
 • AppleCare+ is beperkt tot twee vorderingen voor onopzettelijke schade (zie clausule 4.4).

Er is een eigen risico verschuldigd van € 29 voor een iPhone met uitsluitend onopzettelijke schade aan het scherm, € 99 voor een iPhone met andere onopzettelijke schade, € 49 voor een iPad, € 29 voor een iPod, € 65 voor een Apple Watch (voor alle modellen, uitgezonderd Edition en Hermès) en € 75 voor Apple Watch (Edition- of Hermès-modellen) telkens wanneer u in Nederland een vordering indient voor onopzettelijke schade. Als u in een ander land een vordering indient, kan het eigen risico verschillen (zie clausule 1.21).

Premie

De premie voor AppleCare+ bedraagt € 99 voor de iPhone  SE, € 149 voor de iPhone 8, 7, 6s, en 6, € 169 voor de iPhone 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus, en 6 Plus, € 229 voor de iPhone X, € 99 voor de iPad, € 59 voor de iPod, € 65 voor de Apple Watch (alle modellen, uitgezonderd Edition en Hermès) of € 129 voor de Apple Watch (Edition- of Hermès-modellen), inclusief toepasselijke belasting. Details hierover kunt u vinden in de Algemene voorwaarden voor AppleCare+.

Verzekerde periode

Uw hardwaredekking van AppleCare+ gaat pas in op de datum waarop u AppleCare+ hebt gekocht. Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal 60 dagen nadat u uw iPhone, iPad, iPod of Apple Watch hebt gekocht of bent gaan leasen, u pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum. De dekking van de technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag waarop u de iPhone, iPad, iPod of Apple Watch hebt gekocht of bent gaan leasen. Beide soorten dekking eindigen 24 maanden na de datum waarop u de iPhone, iPad, iPod of Apple Watch (voor alle modellen, uitgezonderd Edition en Hermès) hebt gekocht of bent gaan leasen of 36 maanden na de datum waarop u de Apple Watch (Edition- of Hermès-modellen) hebt gekocht of bent gaan leasen (en niet de datum waarop u AppleCare+ hebt gekocht), zoals wordt weergegeven op uw garantiebewijs of aankoopbewijs.

Uw dekking onder AppleCare+ kan eerder worden beëindigd als u uw recht op annulering hebt uitgeoefend. Als u niet meer in aanmerking komt voor het indienen van een vordering voor onopzettelijke schade, loopt uw hardwaredekking voor een niet volledig op te laden batterij en voor telefonische technische ondersteuning nog 24 maanden door vanaf de datum waarop u de iPhone, iPad, iPod of Apple Watch (voor alle modellen, uitgezonderd Edition en Hermès) hebt gekocht of bent gaan leasen of 36 maanden vanaf de datum waarop u de Apple Watch (Edition- of Hermès-modellen) hebt gekocht of bent gaan leasen.

Annulering

Polissen waarop geen Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper van kracht is: u kunt AppleCare+ te allen tijde annuleren. Als u binnen 30 dagen na aankoop van AppleCare+ annuleert, ontvangt u een volledige restitutie. Als u na de periode van 30 dagen annuleert, ontvangt u een restitutie naar rato, afhankelijk van hoelang u AppleCare+ hebt gehad.

Polissen waarvoor een Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper van kracht is: u kunt AppleCare+ te allen tijde annuleren.

Als u binnen 30 dagen na aanschaf van AppleCare+ annuleert, ontvangt de Geautoriseerde Apple-wederverkoper de volledige Premie retour. Vervolgens retourneert de Geautoriseerde Apple-wederverkoper de volledige Premie of een deel daarvan aan u volgens de voorwaarden van de Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper.

Als u na deze periode van 30 dagen annuleert, wordt een deel van de door u betaalde Premie op basis van het resterende deel van de Dekkingsperiode via de Geautoriseerde Apple-wederverkoper aan u gerestitueerd. Vervolgens retourneert de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een dergelijke Premie of een deel daarvan aan u volgens de voorwaarden van de Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper.

Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en u uw verschuldigde Termijnen niet op de verzochte datum hebt voldaan, kan de Geautoriseerde Apple-wederverkoper namens u verzoeken dat AIG uw polis annuleert. AIG annuleert uw Polis dan onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek van de Geautoriseerde Apple-wederverkoper.

Een vordering indienen

Als u een vordering wilt indienen, belt u Apple (u vindt het lokale nummer op support.apple.com/nl-nl/contact). Als u een vordering indient voor hardwaredekking, kunt u ook een vordering indienen door een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider te bezoeken. U moet uw vordering zo snel mogelijk indienen nadat het probleem is opgetreden.

Bewaar uw originele aankoopbewijs en/of uw garantiebewijs, omdat u kunt worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen om te bevestigen dat uw iPhone, iPad, iPod of Apple Watch (alle modellen) voor dekking onder AppleCare+ in aanmerking komt. Voor alle informatie over het indienen van een vordering, raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.

Klachten

AIG en Apple vinden dat u een beleefde, eerlijke en snelle service verdient. AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat u voor alle problemen één aanspreekpunt hebt. Mocht het voorkomen dat de service die u ontvangt niet aan uw verwachtingen voldoet, neemt dan contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekt het serienummer van de apparatuur:

Schrijf naar:

Apple Customer Support,
Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork,
Republiek Ierland

Telefonisch:

lokaal nummer, beschikbaar op support.apple.com/nl-nl/HT201232

Online:

via Contact opnemen met Apple Support op support.apple.com/nl-nl/contact

Persoonlijk:

alle Apple Stores die worden weergegeven in www.apple.com/nl/retail/storelist/

Als u nog steeds niet tevreden bent over het resultaat van uw klacht, bent u wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende Ombudsmannen die uw geval zullen beoordelen. Aan het einde van de klachtenprocedure zal Apple melden hoe u contact met een Ombudsman kunt opnemen.

 • Adres:
  Klachteninstituut financiële dienstverlening
  Postbus 93257,
  2509 AG Den Haag.
  www.kifid.nl
 • Adres:
  Ierse Financial Services Ombudsman
  9SR 3rd Floor
  Lincoln House
  Lincoln Place
  Dublin 2
  Ierland
  Telefonisch: +353 16620899
  Via e-mail: enquiries@financialombudsman.ie

Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor uw recht om juridische stappen te ondernemen. Voor alle informatie over het indienen van een klacht, raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.

Over AIG

AIG is werkzaam via haar Nederlandse vestiging, die is gevestigd op het volgende adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle aan den IJssel. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nr. 56375700. AIG Europe Limited is een bedrijf geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Prudential Conduct Authority en de Financial Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer 202628) in het Verenigd Koninkrijk. Deze informatie kan worden ingezien in het Financial Services Register (www.fsa.gov.uk/register/home.do). AIG is in Engeland geregistreerd (bedrijfsnummer 1486260) en heeft haar statutaire kantoor op dit adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen, EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk.

Compensatie

In de hoedanigheid van gereguleerde entiteit wordt AIG gedekt door het Financial Services Compensation Scheme (het “FSCS”). U komt wellicht in aanmerking voor compensatie door het FSCS als AIG niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. Voor meer informatie over het FSCS raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.

071117 AC+ Netherlands KFD v1.13

Applecare+ Polisoverzicht
Nederland

In dit Polisoverzicht wordt een korte samenvatting gegeven van uw verzekeringsdekking met AppleCare+. Dit document bevat niet de volledige voorwaarden van AppleCare+; de volledige dekkingsdetails zijn te vinden in de voorwaarden van AppleCare+. Als u ervoor kiest om AppleCare+ aan te schaffen, is het belangrijk dat u dit Polisoverzicht en de voorwaarden van AppleCare+ leest en bewaart omdat deze documenten alles bevatten wat u moet weten. U moet uw dekking periodiek evalueren om ervoor te zorgen dat deze aan uw behoeften voldoet.

Productoverzicht

AppleCare+ is een verzekeringspolis die wordt verstrekt door AIG Europe Limited via de Nederlandse vestiging (“AIG”). AppleCare+ voorziet u van het volgende:

(1) tot twee jaar reparatie of vervanging van uw Apple iPhone, iPad, iPod of Apple Watch (voor alle modellen, uitgezonderd Edition en Hermès), of tot drie jaar reparatie of vervanging van uw Apple Watch (Edition- of Hermès-modellen), inclusief:

 • maximaal twee vorderingen voor onopzettelijke schade, elk onderworpen aan een eigen risico van € 29 voor een iPhone met uitsluitend onopzettelijke schade aan het scherm, € 99 voor een iPhone met andere onopzettelijke schade, € 49 voor een iPad, € 29 voor een iPod en € 65 voor een Apple Watch (voor alle modellen, uitgezonderd Edition en Hermès) en € 75 voor een Apple Watch (Edition- of Hermès-modellen)
 • het onvermogen van de batterij om een elektrische lading van tachtig procent (80%) of meer vast te houden ten opzichte van de originele specificatie; en

(2) toegang tot de telefonische technische ondersteuning van Apple als uw apparaat niet goed meer functioneert.

Belangrijke functies, voorwaarden en uitsluitingen

De dekking van AppleCare+ is onderhevig aan bepaalde voorwaarden en beperkingen. Een overzicht vindt u hieronder. Lees uw voorwaarden van AppleCare+ voor alle informatie.

 • AppleCare+ is alleen beschikbaar voor inwoners van Nederland die 18 jaar of ouder zijn (zie clausule 6.2.4).
 • AppleCare+ biedt geen dekking voor verlies of diefstal van uw iPhone, iPad, iPod of Apple Watch of voor natuurlijke slijtage of cosmetische schade ervan die geen gevolgen heeft voor het functioneren van het apparaat (zie clausule 5.1).
 • AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten. Dergelijke storingen kunnen afzonderlijk zijn gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased (zie clausule 5.1.9).
 • AppleCare+ is beperkt tot twee vorderingen voor onopzettelijke schade (zie clausule 4.4).

Er is een eigen risico verschuldigd van € 29 voor een iPhone met uitsluitend onopzettelijke schade aan het scherm, € 99 voor een iPhone met andere onopzettelijke schade, € 49 voor een iPad, € 29 voor een iPod, € 65 voor een Apple Watch (voor alle modellen, uitgezonderd Edition en Hermès) en € 75 voor Apple Watch (Edition- of Hermès-modellen) telkens wanneer u in Nederland een vordering indient voor onopzettelijke schade. Als u in een ander land een vordering indient, kan het eigen risico verschillen (zie clausule 1.21).

Premie

De premie voor AppleCare+ bedraagt € 99 voor de iPhone  SE en 5s, € 149 voor de iPhone 8, 7, 6s, en 6, € 169 voor de iPhone 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus, en 6 Plus, € 99 voor de iPad, € 59 voor de iPod, € 65 voor de Apple Watch (alle modellen, uitgezonderd Edition en Hermès) of € 129 voor de Apple Watch (Edition- of Hermès-modellen), inclusief toepasselijke belasting. Details hierover kunt u vinden in de Algemene voorwaarden voor AppleCare+.

Verzekerde periode

Uw hardwaredekking van AppleCare+ gaat pas in op de datum waarop u AppleCare+ hebt gekocht. Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal 60 dagen nadat u uw iPhone, iPad, iPod of Apple Watch hebt gekocht of bent gaan leasen, u pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum. De dekking van de technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag waarop u de iPhone, iPad, iPod of Apple Watch hebt gekocht of bent gaan leasen. Beide soorten dekking eindigen 24 maanden na de datum waarop u de iPhone, iPad, iPod of Apple Watch (voor alle modellen, uitgezonderd Edition en Hermès) hebt gekocht of bent gaan leasen of 36 maanden na de datum waarop u de Apple Watch (Edition- of Hermès-modellen) hebt gekocht of bent gaan leasen (en niet de datum waarop u AppleCare+ hebt gekocht), zoals wordt weergegeven op uw garantiebewijs of aankoopbewijs.

Uw dekking onder AppleCare+ kan eerder worden beëindigd als u uw recht op annulering hebt uitgeoefend. Als u niet meer in aanmerking komt voor het indienen van een vordering voor onopzettelijke schade, loopt uw hardwaredekking voor een niet volledig op te laden batterij en voor telefonische technische ondersteuning nog 24 maanden door vanaf de datum waarop u de iPhone, iPad, iPod of Apple Watch (voor alle modellen, uitgezonderd Edition en Hermès) hebt gekocht of bent gaan leasen of 36 maanden vanaf de datum waarop u de Apple Watch (Edition- of Hermès-modellen) hebt gekocht of bent gaan leasen.

Annulering

Polissen waarop geen Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper van kracht is: u kunt AppleCare+ te allen tijde annuleren. Als u binnen 30 dagen na aankoop van AppleCare+ annuleert, ontvangt u een volledige restitutie. Als u na de periode van 30 dagen annuleert, ontvangt u een restitutie naar rato, afhankelijk van hoelang u AppleCare+ hebt gehad.

Polissen waarvoor een Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper van kracht is: u kunt AppleCare+ te allen tijde annuleren.

Als u binnen 30 dagen na aanschaf van AppleCare+ annuleert, ontvangt de Geautoriseerde Apple-wederverkoper de volledige Premie retour. Vervolgens retourneert de Geautoriseerde Apple-wederverkoper de volledige Premie of een deel daarvan aan u volgens de voorwaarden van de Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper.

Als u na deze periode van 30 dagen annuleert, wordt een deel van de door u betaalde Premie op basis van het resterende deel van de Dekkingsperiode via de Geautoriseerde Apple-wederverkoper aan u gerestitueerd. Vervolgens retourneert de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een dergelijke Premie of een deel daarvan aan u volgens de voorwaarden van de Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper.

Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en u uw verschuldigde Termijnen niet op de verzochte datum hebt voldaan, kan de Geautoriseerde Apple-wederverkoper namens u verzoeken dat AIG uw polis annuleert. AIG annuleert uw Polis dan onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek van de Geautoriseerde Apple-wederverkoper.

Een vordering indienen

Als u een vordering wilt indienen, belt u Apple (u vindt het lokale nummer op support.apple.com/nl-nl/contact). Als u een vordering indient voor hardwaredekking, kunt u ook een vordering indienen door een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider te bezoeken. U moet uw vordering zo snel mogelijk indienen nadat het probleem is opgetreden.

Bewaar uw originele aankoopbewijs en/of uw garantiebewijs, omdat u kunt worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen om te bevestigen dat uw iPhone, iPad, iPod of Apple Watch (alle modellen) voor dekking onder AppleCare+ in aanmerking komt. Voor alle informatie over het indienen van een vordering, raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.

Klachten

AIG en Apple vinden dat u een beleefde, eerlijke en snelle service verdient. AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat u voor alle problemen één aanspreekpunt hebt. Mocht het voorkomen dat de service die u ontvangt niet aan uw verwachtingen voldoet, neemt dan contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekt het serienummer van de apparatuur:

Schrijf naar:

Apple Customer Support,
Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork,
Republiek Ierland

Telefonisch:

lokaal nummer, beschikbaar op support.apple.com/nl-nl/HT201232

Online:

via Contact opnemen met Apple Support op support.apple.com/nl-nl/contact

Persoonlijk:

alle Apple Stores die worden weergegeven in www.apple.com/nl/retail/storelist/

Als u nog steeds niet tevreden bent over het resultaat van uw klacht, bent u wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende Ombudsmannen die uw geval zullen beoordelen. Aan het einde van de klachtenprocedure zal Apple melden hoe u contact met een Ombudsman kunt opnemen.

 • Adres:
  Klachteninstituut financiële dienstverlening
  Postbus 93257,
  2509 AG Den Haag.
  www.kifid.nl
 • Adres:
  Ierse Financial Services Ombudsman
  9SR 3rd Floor
  Lincoln House
  Lincoln Place
  Dublin 2
  Ierland
  Telefonisch: +353 16620899
  Via e-mail: enquiries@financialombudsman.ie

Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor uw recht om juridische stappen te ondernemen. Voor alle informatie over het indienen van een klacht, raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.

Over AIG

AIG is werkzaam via haar Nederlandse vestiging, die is gevestigd op het volgende adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle aan den IJssel. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nr. 56375700. AIG Europe Limited is een bedrijf geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Prudential Conduct Authority en de Financial Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer 202628) in het Verenigd Koninkrijk. Deze informatie kan worden ingezien in het Financial Services Register (www.fsa.gov.uk/register/home.do). AIG is in Engeland geregistreerd (bedrijfsnummer 1486260) en heeft haar statutaire kantoor op dit adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen, EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk.

Compensatie

In de hoedanigheid van gereguleerde entiteit wordt AIG gedekt door het Financial Services Compensation Scheme (het “FSCS”). U komt wellicht in aanmerking voor compensatie door het FSCS als AIG niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. Voor meer informatie over het FSCS raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.

071117 AC+ Netherlands KFD v1.12

APPLECARE+ POLISOVERZICHT – NEDERLAND

In dit Polisoverzicht wordt een korte samenvatting gegeven van uw verzekeringsdekking met AppleCare+. Dit document bevat niet de volledige voorwaarden van AppleCare+; de volledige dekkingsdetails zijn te vinden in de voorwaarden van AppleCare+. Als u ervoor kiest om AppleCare+ aan te schaffen, is het belangrijk dat u dit Polisoverzicht en de voorwaarden van AppleCare+ leest en bewaart omdat deze documenten alles bevatten wat u moet weten. U moet uw dekking periodiek evalueren om ervoor te zorgen dat deze aan uw behoeften voldoet. 

Productoverzicht

AppleCare+ is een verzekeringspolis die wordt verstrekt door AIG Europe Limited via de Nederlandse vestiging (“AIG”). AppleCare+ voorziet u van het volgende:

(1) tot twee jaar reparatie of vervanging van uw Apple iPhone, iPad, iPod of Apple Watch, inclusief:

 • maximaal twee vorderingen voor onopzettelijke schade, elk onderworpen aan een eigen risico van € 29 voor een iPhone met uitsluitend schade aan het scherm, € 99 voor een iPhone met andere onopzettelijke schade, € 49 voor een iPad, € 29 voor een iPod en € 65 voor een Apple Watch;
 • het onvermogen van de batterij om een elektrische lading van tachtig procent (80%) of meer vast te houden ten opzichte van de originele specificatie; en

(2) toegang tot telefonische technische ondersteuning van Apple als uw iPhone, iPad, iPod of Apple Watch niet meer naar behoren functioneert.

Belangrijke functies, voorwaarden en uitsluitingen

De dekking van AppleCare+ is onderhevig aan bepaalde voorwaarden en beperkingen. Een overzicht vindt u hieronder. Lees uw voorwaarden van AppleCare+ voor alle informatie. 

 • AppleCare+ is alleen beschikbaar voor inwoners van Nederland die 18 jaar of ouder zijn (zie clausule 6.2.5). 
 • AppleCare+ biedt geen dekking voor verlies of diefstal van uw iPhone, iPad, iPod of Apple Watch, of natuurlijke slijtage of cosmetische schade ervan die geen gevolgen heeft voor het functioneren van het apparaat (zie clausule 5.1).
 • AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp- en/of materiaal- en/of fabricagefouten. Dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten onder de consumentenwetgeving of de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht of geleased (zie clausule 5.1.9).
 • AppleCare+ is beperkt tot twee vorderingen voor onopzettelijke schade (zie clausule 4.5).
 • Er is een eigen risico verschuldigd van € 29 voor een iPhone met uitsluitend schade aan het scherm, € 99 voor een iPhone met andere onopzettelijke schade, € 49 voor een iPad, € 29 voor een iPod of € 65 voor een Apple Watch telkens wanneer u in Nederland een vordering indient voor onopzettelijke schade. Als u in een ander land een vordering indient, kan het eigen risico verschillen (zie clausule 4.4.).

 

Premie

De premie voor AppleCare+ bedraagt € 99 voor iPhone 6, iPhone 6 Plus en iPhone SE of iPad, € 149 voor alle andere iPhone-modellen, € 59 voor iPod of € 65 voor Apple Watch inclusief alle toepasselijke belastingen. Details hierover vindt u in de Algemene voorwaarden voor AppleCare+.

Verzekerde periode

Uw hardwaredekking van AppleCare+ gaat pas in op de datum waarop u AppleCare+ hebt gekocht. Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal 60 dagen nadat u uw iPhone, iPad, iPod of Apple Watch hebt gekocht of bent gaan leasen, u pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum. De dekking van de technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag waarop u de iPhone, iPad, iPod of Apple Watch hebt gekocht of bent gaan leasen. De beide soorten dekking eindigen 24 maanden na de datum waarop u uw iPhone, iPad, iPod of Apple Watch hebt gekocht of bent gaan leasen (en niet de datum waarop u AppleCare+ hebt gekocht), zoals wordt weergegeven op uw garantiebewijs of aankoopbewijs. 

Uw dekking onder AppleCare+ kan eerder worden beëindigd als u uw recht op annulering hebt uitgeoefend. Als u niet meer in aanmerking komt voor het indienen van een vordering voor onopzettelijke schade, loopt uw hardwaredekking voor een niet volledig op te laden batterij en voor telefonische technische ondersteuning nog 24 maanden door vanaf de aankoop- of leasedatum van uw iPhone, iPad, iPod of Apple Watch.

Annulering

Polissen waarop geen Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper van kracht is: u kunt AppleCare+ te allen tijde annuleren. Als u binnen 30 dagen na aankoop van AppleCare+ annuleert, ontvangt u een volledige restitutie. Als u na de periode van 30 dagen annuleert, ontvangt u een restitutie naar rato, afhankelijk van hoelang u AppleCare+ hebt gehad. 

Polissen waarvoor een Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper van kracht is: u kunt AppleCare+ te allen tijde annuleren. 

Als u binnen 30 dagen na aanschaf van AppleCare+ annuleert, ontvangt de Geautoriseerde Apple-wederverkoper de volledige Premie retour. Vervolgens retourneert de Geautoriseerde Apple-wederverkoper de volledige Premie of een deel daarvan aan u volgens de voorwaarden van de Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper. 

Als u na deze periode van 30 dagen annuleert, wordt een deel van de door u betaalde Premie op basis van het resterende deel van de Dekkingsperiode via de Geautoriseerde Apple-wederverkoper aan u gerestitueerd. Vervolgens retourneert de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een dergelijke Premie of een deel daarvan aan u volgens de voorwaarden van de Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper. 

Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en u uw verschuldigde Termijnen niet op de verzochte datum hebt voldaan, kan de Geautoriseerde Apple-wederverkoper namens u verzoeken dat AIG uw polis annuleert. AIG annuleert uw Polis dan onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek van de Geautoriseerde Apple-wederverkoper. 

Een vordering indienen

Om een vordering in te dienen belt u Apple (u vindt het lokale nummer op www.apple.com/nl/support/contact). Als u een vordering indient voor hardwaredekking, kunt u ook een vordering indienen door een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider te bezoeken. U moet uw vordering zo snel mogelijk indienen nadat het probleem is opgetreden.

Bewaar uw originele aankoopbewijs en/of uw garantiebewijs, omdat u kunt worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen om te bevestigen dat uw iPhone, iPad, iPod of Apple Watch voor dekking onder AppleCare+ in aanmerking komt. Voor alle informatie over het indienen van een vordering, raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.

Klachten

AIG en Apple vinden dat u een beleefde, eerlijke en snelle service verdient. AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat u voor alle problemen één aanspreekpunt hebt. Mocht het voorkomen dat de service die u ontvangt niet aan uw verwachtingen voldoet, neemt dan contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekt het serienummer van de apparatuur:

Schrijf naar: Apple Customer Support, 

Hollyhill Industrial Estate,

Hollyhill, Cork, 

Republiek Ierland 

Telefonisch: het lokale nummer is te vinden op www.apple.com/nl/support/contact

Online: contact opnemen met Apple Support via www.apple.com/nl/support/contact 

Persoonlijk: alle Apple Stores die worden weergegeven in www.apple.com/nl/retail/storelist/

Als u nog steeds niet tevreden bent over het resultaat van uw klacht, bent u wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende Ombudsmannen die uw geval zullen beoordelen. Aan het einde van de klachtenprocedure zal Apple melden hoe u contact met een Ombudsman kunt opnemen. 

Adres: Klachteninstituut financiële dienstverlening 

Postbus 93257,

2509 AG  Den Haag.

www.kifid.nl

 

Adres: Ierse Financial Services Ombudsman

9SR 3rd Floor

Lincoln House

Lincoln Place

Dublin 2

Ierland

Telefonisch:  +353 16620899

 

Via e-mail:         enquiries@financialombudsman.ie

 

Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor uw recht om juridische stappen te ondernemen. Voor alle informatie over het indienen van een klacht, raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.

Over AIG

AIG handelt vanuit de Nederlandse vestiging die is gevestigd op het volgende adres: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB  Rotterdam. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56375700. AIG Europe Limited is een bedrijf geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Prudential Conduct Authority en de Financial Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer 202628) in het Verenigd Koninkrijk. Deze informatie kan worden ingezien in het Financial Services Register (www.fsa.gov.uk/register/home.do). AIG is in Engeland geregistreerd (bedrijfsnummer 1486260) en heeft haar statutaire kantoor op dit adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen, EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. 

Compensatie

In de hoedanigheid van gereguleerde entiteit wordt AIG gedekt door het Financial Services Compensation Scheme (het “FSCS”). U komt wellicht in aanmerking voor compensatie door het FSCS als AIG niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. Voor meer informatie over het FSCS raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+. 

060716 AC+ Netherlands KFD v1.9

APPLECARE+ POLISOVERZICHT – NEDERLAND

In dit Polisoverzicht wordt een korte samenvatting gegeven van uw verzekeringsdekking met AppleCare+.  Dit document bevat niet de volledige voorwaarden van AppleCare+; de volledige dekkingsdetails zijn te vinden in de voorwaarden van AppleCare+.  Als u ervoor kiest om AppleCare+ aan te schaffen, is het belangrijk dat u dit Polisoverzicht en de voorwaarden van AppleCare+ leest en bewaart, omdat deze documenten alles bevatten wat u moet weten.  U moet uw dekking periodiek evalueren om ervoor te zorgen dat deze aan uw behoeften voldoet. 

Productoverzicht
AppleCare+ is een verzekeringspolis die wordt verstrekt door AIG Europe Limited via de Nederlandse vestiging (“AIG”).  AppleCare+ voorziet u van het volgende:
 
(1)      Tot twee jaar reparatie of vervanging van uw Apple iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport, inclusief:
·     tot twee vorderingen betreffende onopzettelijke schade met een eigen risico van 69 voor iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus en iPhone SE, 99 voor iPhone 6s en iPhone 6s Plus, €49 voor iPad, €29 voor iPod, €75 voor Apple Watch en €65 voor Apple Watch Sport
·     het onvermogen van de batterij om een elektrische lading van tachtig procent (80%) of meer vast te houden ten opzichte van de originele specificatie; en
(2)      toegang tot telefonische technische ondersteuning van Apple als uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport niet meer naar behoren functioneert.
 
Belangrijke functies, voorwaarden en uitsluitingen
De dekking van AppleCare+ is onderhevig aan bepaalde voorwaarden en beperkingen.  Een overzicht vindt u hieronder.  Lees uw voorwaarden van AppleCare+ voor alle informatie.
 
·       AppleCare+ is alleen beschikbaar voor inwoners van Nederland die 18 jaar of ouder zijn (zie clausule 6.2.4).
·       AppleCare+ biedt geen dekking voor verlies of diefstal van uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport of natuurlijke slijtage of cosmetische schade ervan die geen gevolgen heeft voor het functioneren van het apparaat (zie clausule 5.1).
·       AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp- en/of materiaal- en/of fabricagefouten. Dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten onder de consumentenwetgeving of de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht (zie clausule 5.1.9).
·       AppleCare+ is beperkt tot twee vorderingen voor onopzettelijke schade (zie clausule 4.5).
·       Een eigen risico van €69 voor iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus en iPhone SE, 99 voor iPhone 6s en iPhone 6s Plus, €49 voor iPad, €29 voor iPod, €75 voor Apple Watch of €65 voor Apple Watch Sport dient elke keer dat u in Nederland een vordering betreffende onopzettelijke schade indient te worden voldaan.  Als u in een ander land een vordering indient, kan het eigen risico verschillen (zie clausule 4.4.).
 
Premie
Het eigen risico van AppleCare+ is €99 voor iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus en iPhone SE of iPad, 149 voor iPhone 6s en iPhone 6s Plus, €59 voor iPod, €89 voor Apple Watch of € 65 voor Apple Watch Sport, inclusief van toepassing zijnde betalingen; meer informatie hierover kunt u vinden in de voorwaarden van AppleCare+.
 
Verzekerde periode
Uw hardwaredekking van AppleCare+ gaat pas in op de datum waarop u AppleCare+ hebt gekocht.  Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal 60 dagen nadat u uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport hebt gekocht, u pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum.  De dekking van de technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag waarop u iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport hebt gekocht.  De beide soorten dekking eindigen 24 maanden na de datum waarop u uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport hebt gekocht (en niet de datum waarop u AppleCare+ hebt gekocht), zoals wordt weergegeven op uw garantiebewijs of aankoopbewijs.
 
Uw dekking onder AppleCare+ kan eerder worden beëindigd als u uw recht op annulering hebt uitgeoefend.  Als u niet meer in aanmerking komt voor het indienen van een vordering voor onopzettelijke schade, loopt uw hardwaredekking voor een niet volledig op te laden batterij en voor telefonische technische ondersteuning nog 24 maanden door vanaf de aankoopdatum van uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport.
 
Annulering
Polissen waarop geen Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper van kracht is: u kunt AppleCare+ te allen tijde annuleren.  Als u binnen 30 dagen na aankoop van AppleCare+ annuleert, ontvangt u een volledige restitutie. Als u na de periode van 30 dagen annuleert, ontvangt u een restitutie naar rato, afhankelijk van hoelang u AppleCare+ hebt gehad.
 
Polissen waarvoor een Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper van kracht is: u kunt AppleCare+ te allen tijde annuleren. 
 
Als u binnen 30 dagen na aanschaf van AppleCare+ annuleert, ontvangt de Geautoriseerde Apple-wederverkoper de volledige Premie retour. Vervolgens retourneert de Geautoriseerde Apple-wederverkoper de volledige Premie of een deel daarvan aan u volgens de voorwaarden van de Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper.
 
Als u na deze periode van 30 dagen annuleert, wordt een deel van de door u betaalde Premie op basis van het resterende deel van de Dekkingsperiode via de Geautoriseerde Apple-wederverkoper aan u gerestitueerd. Vervolgens retourneert de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een dergelijke Premie of een deel daarvan aan u volgens de voorwaarden van de Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper.
 
Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en u uw verschuldigde Termijnen niet op de verzochte datum hebt voldaan, kan de Geautoriseerde Apple-wederverkoper namens u verzoeken dat AIG uw polis annuleert. AIG annuleert uw Polis dan onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek van de Geautoriseerde Apple-wederverkoper.
 
Een vordering indienen
Als u een vordering wilt indienen, belt u Apple op (+31) 0900 7777 703.  Als u een vordering indient voor hardwaredekking, kunt u ook een vordering indienen door een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider te bezoeken.  U moet uw vordering zo snel mogelijk indienen nadat het probleem is opgetreden.
 
Bewaar uw originele aankoopbewijs en/of uw garantiebewijs, omdat u kan worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen om te bevestigen dat uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport voor dekking onder AppleCare+ in aanmerking komt.  Voor alle informatie over het indienen van een vordering, raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.
 
Klachten
AIG en Apple vinden dat u een hoffelijke, eerlijke en snelle service verdient.  AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat u voor alle problemen één aanspreekpunt hebt.  Mocht het voorkomen dat de service die u ontvangt niet aan uw verwachtingen voldoet, neemt dan contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekt het serienummer van de apparatuur:
 
Schrijf naar:
Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland
Telefonisch:
(+31) 0900 7777 703
Online:
via Contact opnemen met Apple Support op www.apple.com/nl/support/contact
Persoonlijk:
alle Apple Stores die worden weergegeven in http://www.apple.com/retail/storelist/
 
Als u nog steeds niet tevreden bent over het resultaat van uw klacht, bent u wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende Ombudsmannen die uw geval zullen beoordelen.  Aan het einde van de klachtenprocedure zal Apple melden hoe u contact met een Ombudsman kunt opnemen.
 
Adres:      Klachteninstituut financiële dienstverlening
Postbus 93257,
2509 AG  Den Haag.
www.kifid.nl
 
Adres:                        Ierse Financial Services Ombudsman
9SR 3rd Floor
Lincoln House
Lincoln Place
Dublin 2
Ierland
 
Telefonisch:             +353.16620899
 
Via e-mail:                enquiries@financialombudsman.ie
 
Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor uw recht om juridische stappen te ondernemen.  Voor alle informatie over het indienen van een klacht, raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.
 
Over AIG
AIG handelt vanuit de Nederlandse vestiging die is gevestigd op het volgende adres: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB  Rotterdam. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56375700. AIG Europe Limited is een bedrijf geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Prudential Conduct Authority en de Financial Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer 202628) in het Verenigd Koninkrijk. Deze informatie kan worden ingezien in het Financial Services Register (www.fsa.gov.uk/register/home.do).  AIG is in Engeland geregistreerd (bedrijfsnummer 1486260) en heeft haar statutaire kantoor op dit adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen, EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk.
 
Compensatie
In de hoedanigheid van gereguleerde entiteit wordt AIG gedekt door het Financial Services Compensation Scheme (het “FSCS”).  U komt wellicht in aanmerking voor compensatie door het FSCS als AIG niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen.  Voor meer informatie over het FSCS raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.
 
021016 AC+ Nederland KFD v1.7

APPLECARE+ POLISOVERZICHT – NEDERLAND

In dit Polisoverzicht wordt een korte samenvatting gegeven van uw verzekeringsdekking met AppleCare+.  Dit document bevat niet de volledige voorwaarden van AppleCare+; de volledige dekkingsdetails zijn te vinden in de voorwaarden van AppleCare+.  Als u ervoor kiest om AppleCare+ aan te schaffen, is het belangrijk dat u dit Polisoverzicht en de voorwaarden van AppleCare+ leest en bewaart, omdat deze documenten alles bevatten wat u moet weten.  U moet uw dekking periodiek evalueren om ervoor te zorgen dat deze aan uw behoeften voldoet.

Productoverzicht
AppleCare+ is een verzekeringspolis die wordt verstrekt door AIG Europe Limited via de Nederlandse vestiging (“AIG”).  AppleCare+ voorziet u van het volgende:
 
(1)      Tot twee jaar reparatie of vervanging van uw Apple iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport, inclusief:
·     tot twee vorderingen betreffende onopzettelijke schade met een eigen risico van 69 voor iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 en iPhone 6 Plus, 99 voor iPhone 6s en iPhone 6s Plus, €49 voor iPad, €29 voor iPod, €75 voor Apple Watch en €65 voor Apple Watch Sport
·     het onvermogen van de batterij om een elektrische lading van tachtig procent (80%) of meer vast te houden ten opzichte van de originele specificatie; en
(2)      toegang tot telefonische technische ondersteuning van Apple als uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport niet meer naar behoren functioneert.
 
Belangrijke functies, voorwaarden en uitsluitingen
De dekking van AppleCare+ is onderhevig aan bepaalde voorwaarden en beperkingen.  Een overzicht vindt u hieronder.  Lees uw voorwaarden van AppleCare+ voor alle informatie.
 
·       AppleCare+ is alleen beschikbaar voor inwoners van Nederland die 18 jaar of ouder zijn (zie clausule 6.2.4).
·       AppleCare+ biedt geen dekking voor verlies of diefstal van uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport of natuurlijke slijtage of cosmetische schade ervan die geen gevolgen heeft voor het functioneren van het apparaat (zie clausule 5.1).
·       AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp- en/of materiaal- en/of fabricagefouten. Dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten onder de consumentenwetgeving of de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht (zie clausule 5.1.9).
·       AppleCare+ is beperkt tot twee vorderingen voor onopzettelijke schade (zie clausule 4.5).
·       Een eigen risico van €69 voor iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 en iPhone 6 Plus, 99 voor iPhone 6s en iPhone 6s Plus, €49 voor iPad, €29 voor iPod, €75 voor Apple Watch of €65 voor Apple Watch Sport dient elke keer dat u in Nederland een vordering betreffende onopzettelijke schade indient te worden voldaan.  Als u in een ander land een vordering indient, kan het eigen risico verschillen (zie clausule 4.4.).
 
Premie
Het eigen risico van AppleCare+ is €99 voor iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 en iPhone 6 Plus of iPad, 149 voor iPhone 6s en iPhone 6s Plus, €59 voor iPod, €89 voor Apple Watch of € 65 voor Apple Watch Sport, inclusief van toepassing zijnde betalingen; meer informatie hierover kunt u vinden in de voorwaarden van AppleCare+.
 
Verzekerde periode
Uw hardwaredekking van AppleCare+ gaat pas in op de datum waarop u AppleCare+ hebt gekocht.  Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal 60 dagen nadat u uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport hebt gekocht, u pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum.  De dekking van de technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag waarop u iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport hebt gekocht.  De beide soorten dekking eindigen 24 maanden na de datum waarop u uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport hebt gekocht (en niet de datum waarop u AppleCare+ hebt gekocht), zoals wordt weergegeven op uw garantiebewijs of aankoopbewijs.
 
Uw dekking onder AppleCare+ kan eerder worden beëindigd als u uw recht op annulering hebt uitgeoefend.  Als u niet meer in aanmerking komt voor het indienen van een vordering voor onopzettelijke schade, loopt uw hardwaredekking voor een niet volledig op te laden batterij en voor telefonische technische ondersteuning nog 24 maanden door vanaf de aankoopdatum van uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport.
 
Annulering
Polissen waarop geen Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper van kracht is: u kunt AppleCare+ te allen tijde annuleren.  Als u binnen 30 dagen na aankoop van AppleCare+ annuleert, ontvangt u een volledige restitutie. Als u na de periode van 30 dagen annuleert, ontvangt u een restitutie naar rato, afhankelijk van hoelang u AppleCare+ hebt gehad.
 
Polissen waarvoor een Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper van kracht is: u kunt AppleCare+ te allen tijde annuleren. 
 
Als u binnen 30 dagen na aanschaf van AppleCare+ annuleert, ontvangt de Geautoriseerde Apple-wederverkoper de volledige Premie retour. Vervolgens retourneert de Geautoriseerde Apple-wederverkoper de volledige Premie of een deel daarvan aan u volgens de voorwaarden van de Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper.
 
Als u na deze periode van 30 dagen annuleert, wordt een deel van de door u betaalde Premie op basis van het resterende deel van de Dekkingsperiode via de Geautoriseerde Apple-wederverkoper aan u gerestitueerd. Vervolgens retourneert de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een dergelijke Premie of een deel daarvan aan u volgens de voorwaarden van de Betalingsplanovereenkomst tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper.
 
Als er tussen u en de Geautoriseerde Apple-wederverkoper een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en u uw verschuldigde Termijnen niet op de verzochte datum hebt voldaan, kan de Geautoriseerde Apple-wederverkoper namens u verzoeken dat AIG uw polis annuleert. AIG annuleert uw Polis dan onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek van de Geautoriseerde Apple-wederverkoper.
 
Een vordering indienen
Als u een vordering wilt indienen, belt u Apple op (+31) 0900 7777 703.  Als u een vordering indient voor hardwaredekking, kunt u ook een vordering indienen door een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider te bezoeken.  U moet uw vordering zo snel mogelijk indienen nadat het probleem is opgetreden.
 
Bewaar uw originele aankoopbewijs en/of uw garantiebewijs, omdat u kan worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen om te bevestigen dat uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport voor dekking onder AppleCare+ in aanmerking komt.  Voor alle informatie over het indienen van een vordering, raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.
 
Klachten
AIG en Apple vinden dat u een hoffelijke, eerlijke en snelle service verdient.  AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat u voor alle problemen één aanspreekpunt hebt.  Mocht het voorkomen dat de service die u ontvangt niet aan uw verwachtingen voldoet, neemt dan contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekt het serienummer van de apparatuur:
 
Schrijf naar:             Apple Customer Support,   
Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork,
Republiek Ierland
Telefonisch:             (+31) 0900 7777 703            
Online:                      via Contact opnemen met Apple Support op www.apple.com/support/contact
Per fax:    +353 (0)21 428 3917
Persoonlijk:              alle Apple Stores die worden weergegeven in http://www.apple.com/retail/storelist/
 
Als u nog steeds niet tevreden bent over het resultaat van uw klacht, bent u wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende Ombudsmannen die uw geval zullen beoordelen.  Aan het einde van de klachtenprocedure zal Apple melden hoe u contact met een Ombudsman kunt opnemen.
 
Adres:      Klachteninstituut financiële dienstverlening
Postbus 93257,
2509 AG  Den Haag.
www.kifid.nl
Adres:                        Ierse Financial Services Ombudsman
9SR 3rd Floor
Lincoln House
Lincoln Place
Dublin 2
Ierland
 
Telefonisch:             +353.16620899
 
Via e-mail:                enquiries@financialombudsman.ie
 
Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor uw recht om juridische stappen te ondernemen.  Voor alle informatie over het indienen van een klacht, raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.
 
Over AIG
AIG handelt vanuit de Nederlandse vestiging die is gevestigd op het volgende adres: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB  Rotterdam. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56375700. AIG Europe Limited is een bedrijf geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Prudential Conduct Authority en de Financial Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer 202628) in het Verenigd Koninkrijk. Deze informatie kan worden ingezien in het Financial Services Register (www.fsa.gov.uk/register/home.do).  AIG is in Engeland geregistreerd (bedrijfsnummer 1486260) en heeft haar statutaire kantoor op dit adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen, EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk.
 
Compensatie
In de hoedanigheid van gereguleerde entiteit wordt AIG gedekt door het Financial Services Compensation Scheme (het “FSCS”).  U komt wellicht in aanmerking voor compensatie door het FSCS als AIG niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen.  Voor meer informatie over het FSCS raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.
 
091015 AC+ Nederland KFD v1.6

APPLECARE+ POLISOVERZICHT – NEDERLAND

In dit Polisoverzicht wordt een korte samenvatting gegeven van uw verzekeringsdekking met AppleCare+.  Dit document bevat niet de volledige voorwaarden van AppleCare+; de volledige dekkingsdetails zijn te vinden in de voorwaarden van AppleCare+.  Als u ervoor kiest om AppleCare+ aan te schaffen, is het belangrijk dat u dit Polisoverzicht en de voorwaarden van AppleCare+ leest en bewaart, omdat deze documenten alles bevatten wat u moet weten.  U moet uw dekking periodiek evalueren om ervoor te zorgen dat deze aan uw behoeften voldoet. 

Productoverzicht
AppleCare+ is een verzekeringspolis die wordt verstrekt door AIG Europe Limited via de Nederlandse vestiging (“AIG”).  AppleCare+ voorziet u van het volgende:
 
(1)      maximaal twee jaar dekking voor reparatie of vervanging van uw Apple iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport, waarmee het volgende is gedekt:
·     maximaal twee vorderingen met betrekking tot onopzettelijke schade, die beide onderhevig zijn aan een eigen risico van 69 voor iPhone, € 49 voor iPad, € 29 voor iPod, € 75 voor Apple Watch en € 65 voor Apple Watch Sport
·     het onvermogen van de batterij om een elektrische lading van tachtig procent (80%) of meer vast te houden ten opzichte van de originele specificatie en
(2)      toegang tot de telefonische technische ondersteuning van Apple als uw iPhone, iPad, iPod Apple Watch of Apple Watch Sport niet goed meer functioneert.
 
Belangrijke functies, voorwaarden en uitsluitingen
De dekking van AppleCare+ is onderhevig aan bepaalde voorwaarden en beperkingen. Een overzicht vindt u hieronder. Lees uw voorwaarden van AppleCare+ voor alle informatie.
 
·       AppleCare+ is alleen beschikbaar voor inwoners van Nederland die 18 jaar of ouder zijn (zie clausule 6.2.4).
·       AppleCare+ biedt geen dekking voor verlies of diefstal van uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport, of natuurlijke slijtage of cosmetische schade ervan die geen gevolgen heeft voor het functioneren van het apparaat (zie clausule 5.1).
·       AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten. Dergelijke storingen worden gedekt door uw rechten onder de consumentenwetgeving of de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als u uw Apple-product niet bij Apple hebt gekocht (zie clausule 5.1.9).
·       AppleCare+ is beperkt tot twee vorderingen voor onopzettelijke schade (zie clausule 4.5).
·       Een eigen risico van € 69 voor iPhone, € 49 voor iPad, € 29 voor iPod, €  75 voor Apple Watch of € 65 voor Apple Watch Sport moet worden betaald als u in Nederland een vordering indient voor onopzettelijke schade.  Als u in een ander land een vordering indient, kan het eigen risico verschillen (zie clausule 4.4.).
 
Premie
De premie voor AppleCare+ bedraagt € 99 voor iPhone of iPad, € 59 voor iPod, € 89 voor Apple Watch of € 65 voor Apple Watch Sport, inclusief van toepassing zijnde belasting. De details vindt u in de voorwaarden van AppleCare+.
 
Verzekerde periode
Uw hardwaredekking van AppleCare+ gaat pas in op de datum waarop u AppleCare+ hebt gekocht.  Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal 60 dagen nadat u uw iPhone, iPad,, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport hebt gekocht, u pas hardwaredekking ontvangt vanaf die datum.  De dekking van de technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag waarop u uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport hebt gekocht.  De beide soorten dekking eindigen 24 maanden na de datum waarop u uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport hebt gekocht (en niet de datum waarop u AppleCare+ hebt gekocht), zoals wordt weergegeven op uw garantiebewijs of aankoopbewijs.
 
Uw dekking van AppleCare+ kan eerder worden beëindigd als u uw recht op annulering hebt uitgeoefend.  Als u niet meer in aanmerking komt voor het indienen van een vordering voor onopzettelijke schade, loopt uw hardwaredekking voor een niet volledig op te laden batterij en voor telefonische technische ondersteuning nog 24 maanden door vanaf de aankoopdatum van uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport.
 
Annulering
U kunt AppleCare+ op elk moment annuleren.  Als u nog geen vorderingen hebt ingediend en u binnen 30 dagen na aankoop van AppleCare+ annuleert, ontvangt u een volledige restitutie.  Als u nog geen vorderingen hebt ingediend en na de periode van 30 dagen annuleert, ontvangt u een restitutie naar rato, afhankelijk van hoe lang u AppleCare+ hebt gehad.  Als u een vordering hebt ingediend en onder AppleCare+ een vergoeding hebt ontvangen, dan wordt de waarde van een dergelijke vergoeding van een eventuele restitutie afgetrokken. Dit kan tot gevolg hebben dat u helemaal geen restitutie ontvangt.
 
Een vordering indienen
Als u een vordering wilt indienen, belt u Apple op (+31) 0900 7777 703.  Als u een vordering indient voor hardwaredekking, kunt u ook een vordering indienen door een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider te bezoeken. U moet uw vordering zo snel mogelijk indienen nadat het probleem is opgetreden.
 
Bewaar uw originele aankoopbewijs en/of uw garantiebewijs, omdat u kunt worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen om te bevestigen dat uw iPhone, iPad, iPod, Apple Watch of Apple Watch Sport voor dekking onder AppleCare+ in aanmerking komt.  Voor alle informatie over het indienen van een vordering, raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.
 
Klachten
AIG en Apple vinden dat u recht hebt op een hoffelijke, eerlijke en snelle service.  AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat u voor alle problemen één aanspreekpunt hebt.  Mocht het voorkomen dat de ontvangen service niet aan uw verwachtingen voldoet, neem dan onder vermelding van het serienummer van het apparaat contact op met Apple via de onderstaande contactgegevens:
 
Schrijf naar:             Apple Customer Support,   
Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork,
Republiek Ierland
Telefoon:                  (+31) 0900 7777 703            
Online:                      via Contact opnemen met Apple Support op www.apple.com/support/contact
Per fax:    +353 (0)21 428 3917
Persoonlijk:              alle Apple Stores die worden weergegeven in http://www.apple.com/retail/storelist/
 
Als u nog steeds niet tevreden bent over het resultaat van uw klacht, bent u wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende Ombudsmannen die uw geval zullen beoordelen.  Aan het einde van de klachtenprocedure zal Apple melden hoe u contact met een Ombudsman kunt opnemen.
 
Adres:      Klachteninstituut financiële dienstverlening
Postbus 93257,
2509 AG  Den Haag.
www.kifid.nl
 
Adres:                        Ierse Financial Services Ombudsman
9SR 3rd Floor
Lincoln House
Lincoln Place
Dublin 2
Ierland
 
Telefonisch:             +353 16620899
 
Via e-mail:                enquiries@financialombudsman.ie
 
Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor uw recht om juridische stappen te ondernemen.  Voor alle informatie over het indienen van een klacht, raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.
 
Over AIG
AIG verleent haar diensten via de vestiging in Nederland. Het adres is: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB  Rotterdam. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56375700. AIG Europe Limited is een bedrijf dat is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Prudential Regulation Authority en de Financial Conduct Authority (bedrijfsreferentienummer: 202628) in het Verenigd Koninkrijk.  Deze informatie kan worden bekeken als u naar het Financial Services Register gaat (www.fsa.gov.uk/register/home.do).  AIG is in Engeland geregistreerd (bedrijfsnummer 1486260) en heeft haar statutaire kantoor op dit adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen, EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk.
 
Compensatie
Als een gereguleerde entiteit, wordt AIG gedekt door het Financial Services Compensation Scheme (het “FSCS”).  U komt wellicht in aanmerking voor compensatie door de FSCS als AIG niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen.  Voor meer informatie over het FSCS raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.
 
052715 AC+ Netherlands KFD v1.4

APPLECARE+ POLISOVERZICHT – NEDERLAND

In dit Polisoverzicht wordt een korte samenvatting gegeven van uw verzekeringsdekking met AppleCare+. Dit document bevat niet de volledige voorwaarden van AppleCare+; de volledige dekkingsdetails zijn te vinden in de voorwaarden van AppleCare+. Als u ervoor kiest om AppleCare+ aan te schaffen, is het belangrijk dat u dit Polisoverzicht en de voorwaarden van AppleCare+ leest en bewaart omdat deze documenten alles bevatten wat u moet weten. U moet uw dekking periodiek evalueren om ervoor te zorgen dat deze aan uw behoeften voldoet. 

Productoverzicht
AppleCare+ is een verzekeringspolis die wordt verstrekt door AIG Europe Limited via haar Nederlandse vestiging (“AIG”). AppleCare+ voorziet u van het volgende:
 
(1)      maximaal twee jaar dekking voor reparatie of vervanging van uw Apple iPhone, iPad of iPod, op grond waarvan gedekt zijn:
·     maximaal twee vorderingen met betrekking tot onopzettelijke schade, die beide onderhevig zijn aan een eigen risico van 69 voor iPhone, € 49 voor iPad en € 29 voor iPod,
·     het onvermogen van de batterij om een elektrische lading van vijftig procent (50%) of meer vast te houden ten opzichte van de originele specificatie, en
(2)      toegang tot de telefonische technische ondersteuning van Apple als uw iPhone, iPad of iPod niet goed meer functioneert.
 
Belangrijke functies, voorwaarden en uitsluitingen
De dekking van AppleCare+ is onderhevig aan bepaalde voorwaarden en beperkingen. Een overzicht vindt u hieronder. Lees uw voorwaarden van AppleCare+ voor alle informatie.
 
·       AppleCare+ is alleen beschikbaar voor inwoners van Nederland die 18 jaar of ouder zijn (zie clausule 6.2.4).
·       AppleCare+ bevat geen dekking voor verlies of diefstal van uw iPhone, iPad of iPod, voor natuurlijke slijtage of voor cosmetische schade die geen gevolgen heeft voor het functioneren van het apparaat (zie clausule 5.1).
·       AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten. Dergelijke storingen kunnen worden gedekt door uw rechten onder de consumentenwetgeving of door de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple (zie clausule 5.1.8).
·       AppleCare+ is beperkt tot twee vorderingen voor onopzettelijke schade (zie clausule 4.5).
·       Een eigen risico van 69 voor iPhone, € 49 voor iPad of € 29 voor iPod moet worden betaald als u in Nederland een vordering indient voor onopzettelijke schade. Als u in een ander land een vordering indient, kan het eigen risico verschillen (zie clausule 4.4.).
 
Premie
De premie voor AppleCare+ bedraagt 99 voor iPhone of iPad of 59 voor iPod, inclusief van toepassing zijnde belasting. De details vindt u in de Voorwaarden van AppleCare+.
 
Verzekerde periode
Uw hardwaredekking van AppleCare+ gaat pas in op de datum waarop u AppleCare+ hebt gekocht. Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal 60 dagen nadat u uw iPhone, iPad of iPod hebt gekocht, u pas hardwaredekking ontvangt vanaf die datum. De dekking van de technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis 90 dagen dekking die wordt verleend door Apple en die begint op de datum waarop u uw iPhone, iPod of iPad hebt gekocht. De beide soorten dekking eindigen 24 maanden na de datum waarop u uw iPhone, iPod of iPad hebt gekocht (en niet de datum waarop u AppleCare+ hebt gekocht), zoals wordt weergegeven op uw garantiebewijs of aankoopbewijs.
 
Uw dekking van AppleCare+ kan eerder worden beëindigd als u uw recht op annulering hebt uitgeoefend. Als u niet meer in aanmerking komt voor het indienen van een vordering voor onopzettelijke schade, loopt uw hardwaredekking voor een niet volledig op te laden batterij en voor telefonische technische ondersteuning nog 24 maanden door vanaf de aankoopdatum van uw iPhone, iPad of iPod.
Annulering
U kunt AppleCare+ op elk moment annuleren. Als u nog geen vorderingen hebt ingediend en u binnen 30 dagen na aankoop van AppleCare+ annuleert, ontvangt u een volledige restitutie. Als u nog geen vorderingen hebt ingediend en na de periode van 30 dagen annuleert, ontvangt u een restitutie naar rato, afhankelijk van hoe lang u AppleCare+ hebt gehad. Als u een vordering hebt ingediend en onder AppleCare+ een vergoeding hebt ontvangen, dan wordt de waarde van een dergelijke vergoeding van een eventuele restitutie afgetrokken. Dit kan tot gevolg hebben dat u helemaal geen restitutie ontvangt.
 
Een vordering indienen
Als u een vordering wilt indienen, belt u Apple op (+31) 0900 7777 703. Als u een vordering indient voor hardwaredekking, kunt u ook een vordering indienen door een Apple Store of een Geautoriseerde Apple-serviceprovider te bezoeken. U moet uw vordering zo snel mogelijk indienen nadat het probleem is opgetreden.

Bewaar uw originele aankoopbewijs en/of uw garantiebewijs omdat u kunt worden gevraagd om een aankoopbewijs te overleggen om te bevestigen dat uw iPhone, iPad of iPod voor dekking onder AppleCare+ in aanmerking komt. Voor alle informatie over het indienen van een vordering, raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.
 
Klachten
AIG en Apple vinden dat u recht hebt op een hoffelijke, eerlijke en snelle service. AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat u voor alle problemen één aanspreekpunt hebt. Mocht het voorkomen dat de ontvangen service niet aan uw verwachtingen voldoet, neem dan onder vermelding van het serienummer van het apparaat contact op met Apple via de onderstaande contactgegevens:
 
Schrijf naar:            
Apple Customer Support,   
Hollyhill Industrial Estate,
Hollyhill, Cork,
Republiek Ierland
Telefoon:                  (+31) 0900 7777 703            
Online:                      via Contact opnemen met Apple Support op www.apple.com/support/contact
Per fax:                      +353 (0)21 428 3917
Persoonlijk:              alle Apple Stores die worden weergegeven in http://www.apple.com/retail/storelist/
 
Als u nog steeds niet tevreden bent over het resultaat van uw klacht, bent u wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende Ombudsmannen die uw geval zullen evalueren. Aan het einde van de klachtenprocedure zal Apple melden hoe u contact met een Ombudsman kunt opnemen.
 
Adres:                       
Klachteninstituut financiële dienstverlening
Postbus 93257,
2509 AG Den Haag.
www.kifid.n
 
Adres:
Ierse Financial Services Ombudsman
9SR 3rd Floor
Lincoln House
Lincoln Place
Dublin 2
Ierland
Telefonisch:            +353 16620899
Via e-mail:               enquiries@financialombudsman.ie
 
Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor uw recht om juridische stappen te ondernemen. Voor alle informatie over het indienen van een klacht, raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.
 
Over AIG
AIG opereert via haar vestiging in Nederland. Het adres is: K.P. van der Mandelelaan 50, 3062 MB Rotterdam. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56375700. AIG Europe Limited is een bedrijf dat is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Prudential Regulation Authority en de Financial Conduct Authority (bedrijfsreferentienummer: 202628) in het Verenigd Koninkrijk. Deze informatie kan worden bekeken als u naar het Financial Services Register gaat (www.fsa.gov.uk/register/home.do). AIG is in Engeland geregistreerd (bedrijfsnummer 1486260) en heeft haar statutaire kantoor op dit adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen, EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk.
 
Compensatie
Als een gereguleerde entiteit, wordt AIG gedekt door het Financial Services Compensation Scheme (het “FSCS”). U komt wellicht in aanmerking voor compensatie door de FSCS als AIG niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen.Voor meer informatie over het FSCS raadpleegt u de voorwaarden van AppleCare+.
 
040914 AC+ Netherland KFD v1.1