Om du har en nyare plan, gå till Regler och villkor för AppleCare+.

AppleCare+ – Affärsvillkor – Sverige

Dessa villkor innehåller information om Apple och den rätt till service som du får med AppleCare+. Läs detta dokument noggrant.

Om Apple 

De specifika affärsvillkoren för Apple-företaget som tillhandahåller AppleCare+ till dig (inklusive information om dess rättsliga status) beror på var du har köpt AppleCare+. Om du har köpt AppleCare+ från Apple Online Store eller Apple Contact Centre ska du läsa TABELL A.

Om du inte har köpt AppleCare+ från Apple utan från en återförsäljare (tredje part): Observera att dessa specifika affärsvillkor endast gäller det Apple-företag som omnämns I TABELL A och inte en tredje part, som kan ha ytterligare affärsvillkor. 

Våra tjänster

Apple säljer och administrerar AppleCare+ som försäkringsförmedlare exklusivt på uppdrag av AIG Europe S.A. (”AIG”), enligt villkoren i ett distributionsavtal mellan Apple och AIG. Enligt detta avtal får Apple provision från AIG, en procentsats av den totala premien, när de säljer dig en policy. AIG betalar Apple en fast avgift per policy för att ta hand om skadeståndsanspråk för deras räkning. Varje månad beräknar AIG vinsten som gjorts på policyer som sålts av Apple. Om vinsten överstiger ett visst belopp betalar AIG även Apple en andel av den. Apple och AIG äger inte, direkt eller indirekt, några intressen i aktier eller rösträttigheter i varandras företag. Vid tillhandahållande av produkter till dig försöker Apple att undvika alla intressekonflikter. Om en oundviklig konflikt uppstår kommer vi att skriva till dig och beskriva konflikten.

Apple eller AIG tillhandahåller inte råd eller personliga rekommendationer avseende AppleCare+. Du måste bestämma om AppleCare+ är rätt för dig. Du kan få hjälp och råd angående köp av försäkring från Konsumentombudsmannen, kommunens konsumentrådgivare och Konsumentverket. Mer information finns i dokumentet med försäkringens produktinformation och villkoren för AppleCare+.

Om AppleCare+

Denna försäkring tillhandahålls av AIG Europe S.A., ett försäkringsbolag med nummer B 218806 i Luxemburgs handels- och företagsregister. AIG Europe S.A. har sitt huvudkontor på 35 D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, www.aig.lu/. AIG Europe S.A. är auktoriserat av Ministère des Finances i Luxemburg och står under tillsyn av Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg, tfn: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, www.caa.lu/.

AIG Europe S.A. Filial i Sverige har sitt registrerade filialkontor på Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, och organisationsnummer 516411-4117. Telefon: (+46) 8 506 920 00. Fax: +46 8 506 920 90. AIG Europe S.A. Filial i Sverige verkar under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.  Kontaktuppgifter till Finansinspektionen är Brunnsgatan 3, Box 7821, SE-103 97 Stockholm, telefon 08-408 980 00, www.fi.se

Eventuella rapporter beträffande solvens och ekonomisk ställning i AIG Europe S.A. tillhandahålls på www.aig.lu/

Premie och självrisk

Premien för AppleCare+ är som följer, inklusive eventuell tillämplig skatt: 

Apple Watch Series 3:

629 SEK

Apple Watch Series 4, 5:

999 SEK

Apple Watch Hermès, Edition:

1 895 SEK

iPad, iPad Air och, iPad mini:

699 SEK

iPad Pro:

1 195 SEK

iPhone (modell 8, 7 och 6s):

1 499 SEK

iPhone (modell 11, XR, 8 Plus, 7 Plus och 6s Plus):

1 895 SEK

iPhone (modell 11 Pro, 11 Pro Max, XS, XS Max och X):

2 695 SEK

iPod:

479 SEK

Hörlurar från Apple:

395 SEK

Hörlurar från Beats:

395 SEK

 

En självrisk kommer att utkrävas varje gång du gör anspråk på ersättning för oavsiktlig skada i Sverige enligt följande:

Apple Watch (alla modeller utom Hermès och Edition):

589 SEK

Apple Watch Hermès eller Edition:

679 SEK

iPad:

 

    Inmatningsenhet för iPad:

249 SEK

    All övrig oavsiktlig skada:

399 SEK

iPhone:

 

    Oavsiktlig skada (endast skärm):

249 SEK

    All övrig oavsiktlig skada:

849 SEK

iPod:

229 SEK

Hörlurar från Apple:

249 SEK

Hörlurar från Beats:

249 SEK

 

Om du lämnar in ett skadeståndsanspråk i ett annat land kan självrisken variera.

Du behöver inte köpa AppleCare+ för att köpa en Apple-enhet.

Dataskydd

Informationen som du tillhandahåller kommer att användas för att administrera AppleCare+ och alla eventuella Apple-produkter som du köper framöver. Du har rätt att få tillgång till de personliga data som vi lagrar om dig genom att skicka en skriftlig begäran till kontaktadressen för dataskydd som finns i Tabell A. En mindre avgift kan tillkomma vid detta ärende under vissa omständigheter. Du har också rätt att kräva att vi rättar alla eventuella fel i din information som vi lagrar.

Vad du ska göra om du har ett klagomål

Om du vill lämna in ett klagomål ska du kontakta Apples kundsupport som kan hantera klagomål på det språk där du bor:

Telefon:

till numret som anges på support.apple.com/sv-se/HT201232

Brev:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

Online:

via Apple-supporten på support.apple.com/sv-se/contact

Personlig hjälp:

genom att besöka en Apple-butik apple.com/se-retail/storelist

 

Om Apple inte bekräftar ett skadeståndsanspråk inom fem arbetsdagar från det att de tagit emot det, informerar dig om hur det fortlöper och löser ärendet på ett sätt som du blir nöjd med inom åtta veckor kan du ha rätt att eskalera ärendet till någon av de ombudsmän som anges i tabellen nedan.

AppleCare+ – Specifika affärsvillkor – Sverige

Obs! OM DU KÖPER APPLECARE+ FRÅN EN ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART): OBSERVERA ATT DESSA SPECIFIKA AFFÄRSVILLKOR ENDAST ÄR TILLÄMPLIGA FÖR DET APPLE-FÖRETAG SOM OMNÄMNS I TABELL A OCH INTE FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART) SOM KAN HA EGNA YTTERLIGARE AFFÄRSVILLKOR.

TABELL A:

Observera följande affärsvillkor om du köper AppleCare+ från Apple Online Store/Apple Contact Centre:

 1. AppleCare+ erbjuds av Apple Distribution International Limited (”ADI”), med den registrerade adressen Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Republic of Ireland. ADI regleras av Central Bank of Ireland. Mer information finns på registers.centralbank.ie.
 2. Lagstadgat skydd. Genom att erbjuda AppleCare+ är ADI föremål för vissa uppförandekoder som har införts av Central Bank of Ireland och, om tillämpligt, Finansinspektionen i Sverige. Information om dessa uppförandekoder finns på centralbank.ie och fi.se. ADI är särskilt föremål för Consumer Protection Code 2012, Minimum Competency Code och Fitness and Probity Standards 2012 samt tillämpliga konsumentlagar i Sverige. ADI står under tillsyn av Konsumentverket avseende marknadsföring och annonsering av AppleCare+ i Sverige. Finansinspektionen i Sverige har följande kontaktuppgifter; postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige, e-postadress: finansinspektionen@fi.se, Tel: +46 (0) 8 408 980 00. Konsumentverket har följande kontaktuppgifter; postadress: Box 48, 651 02 Karlstad, Sverige, e-postadress: konsumentverket@konsumentverket.se, Tel: + 46 (0) 771–42 33 00.
 3. Dataskydd. ADI kommer att hantera personlig information som du tillhandahåller i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och Data Protection Acts 1988, 2003 och 2018 (Irland), Personuppgiftslagen (Sverige) och andra tillämpliga lagar. Om du har frågor avseende dataskydd kan du kontakta ADI på adressen nedan eller kontakta Office of the Data Protection Commissioner, Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois, tel: +353 57 868 4800.
  Om du vill lämna in en begäran avseende din personliga information ska du skriva till Apple på ADI, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland.
 4. Klagomål. Om du inte kan lösa klagomålet med Apple har du rätt att hänvisa det till den irländska ombudsmannen för finansiella tjänster och pensioner (Irish Financial Services and Pensions Ombudsman).  Mer information finns på bankforsakring.konsumenternas.se. Som konsument kan du låta Allmänna reklamationsnämnden pröva tvisten med ADI. Du kan även ta upp tvisten i en domstol. Se www.domstol.se.
 5. Kompensation. ADI är medlem i Investor Compensation Scheme (ICCL) som har bildats enligt den irländska lagen Investor Compensation Act 1998. Den här lagen tillhandahålls för att upprätta ett kompensationssystem samt för betalning, i vissa fall, av kompensation till klienter hos företag som omfattas av lagen. 
  Du bör känna till att rätt till kompensation endast uppstår när pengar som ADI håller för din räkning inte kan återbetalas antingen för närvarande eller inom en överskådlig framtid. I de fall då rätten till kompensation fastställs ska det belopp som ska betalas vara det mindre av 90 % av din förlust eller en summa på upp till 20 000 euro.

 

021320 AC+ Sweden IDD v1.9 - Swedish

AppleCare+ – Affärsvillkor – Sverige

Dessa villkor innehåller information om Apple och den rätt till service som du får med AppleCare+. Läs detta dokument noggrant.

Om Apple 

De specifika affärsvillkoren för Apple-företaget som tillhandahåller AppleCare+ till dig (inklusive information om dess rättsliga status) beror på var du har köpt AppleCare+. Om du har köpt AppleCare+ från Apple Online Store eller Apple Contact Centre ska du läsa TABELL A.

Om du inte har köpt AppleCare+ från Apple utan från en återförsäljare (tredje part): Observera att dessa specifika affärsvillkor endast gäller det Apple-företag som omnämns I TABELL A och inte en tredje part, som kan ha ytterligare affärsvillkor. 

Våra tjänster

Apple säljer och administrerar AppleCare+ som försäkringsförmedlare exklusivt på uppdrag av AIG Europe S.A. (”AIG”), enligt villkoren i ett distributionsavtal mellan Apple och AIG. Enligt detta avtal får Apple provision från AIG, en procentsats av den totala premien, när de säljer dig en policy. AIG betalar Apple en fast avgift per policy för att ta hand om skadeståndsanspråk för deras räkning. Varje månad beräknar AIG vinsten som gjorts på policyer som sålts av Apple. Om vinsten överstiger ett visst belopp betalar AIG även Apple en andel av den. Apple och AIG äger inte, direkt eller indirekt, några intressen i aktier eller rösträttigheter i varandras företag. Vid tillhandahållande av produkter till dig försöker Apple att undvika alla intressekonflikter. Om en oundviklig konflikt uppstår kommer vi att skriva till dig och beskriva konflikten.

Apple eller AIG tillhandahåller inte råd eller personliga rekommendationer avseende AppleCare+. Du måste bestämma om AppleCare+ är rätt för dig. Du kan få hjälp och råd angående köp av försäkring från Konsumentombudsmannen, kommunens konsumentrådgivare och Konsumentverket. Mer information finns i dokumentet med försäkringens produktinformation och villkoren för AppleCare+.

Om AppleCare+

Denna försäkring tillhandahålls av AIG Europe S.A., ett försäkringsbolag med nummer B 218806 i Luxemburgs handels- och företagsregister. AIG Europe S.A. har sitt huvudkontor på 35 D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, www.aig.lu/. AIG Europe S.A. är auktoriserat av Ministère des Finances i Luxemburg och står under tillsyn av Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg, tfn: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, www.caa.lu/.

AIG Europe S.A. Filial i Sverige har sitt registrerade filialkontor på Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, och organisationsnummer 516411-4117. Telefon: (+46) 8 506 920 00. Fax: +46 8 506 920 90. AIG Europe S.A. Filial i Sverige verkar under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.  Kontaktuppgifter till Finansinspektionen är Brunnsgatan 3, Box 7821, SE-103 97 Stockholm, telefon 08-408 980 00, www.fi.se

Eventuella rapporter beträffande solvens och ekonomisk ställning i AIG Europe S.A. tillhandahålls på www.aig.lu/

Premie och självrisk

Premien för AppleCare+ är som följer, inklusive eventuell tillämplig skatt: 

Apple Watch Series 3:

629 SEK

Apple Watch Series 4, 5:

999 SEK

Apple Watch Hermès, Edition:

1 895 SEK

iPad, iPad Air och, iPad mini:

699 SEK

iPad Pro:

1 195 SEK

iPhone (modell 8, 7 och 6s):

1 499 SEK

iPhone (modell 11, XR, 8 Plus, 7 Plus och 6s Plus):

1 895 SEK

iPhone (modell 11 Pro, 11 Pro Max, XS, XS Max och X):

2 695 SEK

iPod:

479 SEK

Hörlurar från Apple:

395 SEK

Hörlurar från Beats:

395 SEK

 

En självrisk kommer att utkrävas varje gång du gör anspråk på ersättning för oavsiktlig skada i Sverige enligt följande:

Apple Watch (alla modeller utom Hermès och Edition):

589 SEK

Apple Watch Hermès eller Edition:

679 SEK

iPad:

    Inmatningsenhet för iPad:

249 SEK

    All övrig oavsiktlig skada:

399 SEK

iPhone:

    Oavsiktlig skada (endast skärm):

249 SEK

    All övrig oavsiktlig skada:

849 SEK

iPod:

229 SEK

Hörlurar från Apple:

249 SEK

Hörlurar från Beats:

249 SEK

 

Om du lämnar in ett skadeståndsanspråk i ett annat land kan självrisken variera.

Du behöver inte köpa AppleCare+ för att köpa en Apple-enhet.

Dataskydd

Informationen som du tillhandahåller kommer att användas för att administrera AppleCare+ och alla eventuella Apple-produkter som du köper framöver. Du har rätt att få tillgång till de personliga data som vi lagrar om dig genom att skicka en skriftlig begäran till kontaktadressen för dataskydd som finns i Tabell A. En mindre avgift kan tillkomma vid detta ärende under vissa omständigheter. Du har också rätt att kräva att vi rättar alla eventuella fel i din information som vi lagrar.

Vad du ska göra om du har ett klagomål

Om du vill lämna in ett klagomål ska du kontakta Apples kundsupport som kan hantera klagomål på det språk där du bor:

Telefon:

till numret som anges på support.apple.com/sv-se/HT201232

Brev:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

Online:

via Apple-supporten på support.apple.com/sv-se/contact

Personlig hjälp:

genom att besöka en Apple-butik apple.com/se-retail/storelist

 

Om Apple inte bekräftar ett skadeståndsanspråk inom fem arbetsdagar från det att de tagit emot det, informerar dig om hur det fortlöper och löser ärendet på ett sätt som du blir nöjd med inom åtta veckor kan du ha rätt att eskalera ärendet till någon av de ombudsmän som anges i tabellen nedan.

AppleCare+ – Specifika affärsvillkor – Sverige

Obs! OM DU KÖPER APPLECARE+ FRÅN EN ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART): OBSERVERA ATT DESSA SPECIFIKA AFFÄRSVILLKOR ENDAST ÄR TILLÄMPLIGA FÖR DET APPLE-FÖRETAG SOM OMNÄMNS I TABELL A OCH INTE FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART) SOM KAN HA EGNA YTTERLIGARE AFFÄRSVILLKOR.

TABELL A:

Observera följande affärsvillkor om du köper AppleCare+ från Apple Online Store/Apple Contact Centre:

 1. AppleCare+ erbjuds av Apple Distribution International (”ADI”), med den registrerade adressen Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Republic of Ireland. ADI regleras av Central Bank of Ireland. Mer information finns på registers.centralbank.ie.
 2. Lagstadgat skydd. Genom att erbjuda AppleCare+ är ADI föremål för vissa uppförandekoder som har införts av Central Bank of Ireland och, om tillämpligt, Finansinspektionen i Sverige. Information om dessa uppförandekoder finns på centralbank.ie och fi.se. ADI är särskilt föremål för Consumer Protection Code 2012, Minimum Competency Code och Fitness and Probity Standards 2012 samt tillämpliga konsumentlagar i Sverige. ADI står under tillsyn av Konsumentverket avseende marknadsföring och annonsering av AppleCare+ i Sverige. Finansinspektionen i Sverige har följande kontaktuppgifter; postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige, e-postadress: finansinspektionen@fi.se, Tel: +46 (0) 8 408 980 00. Konsumentverket har följande kontaktuppgifter; postadress: Box 48, 651 02 Karlstad, Sverige, e-postadress: konsumentverket@konsumentverket.se, Tel: + 46 (0) 771–42 33 00.
 3. Dataskydd. ADI kommer att hantera personlig information som du tillhandahåller i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och Data Protection Acts 1988, 2003 och 2018 (Irland), Personuppgiftslagen (Sverige) och andra tillämpliga lagar. Om du har frågor avseende dataskydd kan du kontakta ADI på adressen nedan eller kontakta Office of the Data Protection Commissioner, Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois, tel: +353 57 868 4800.
  Om du vill lämna in en begäran avseende din personliga information ska du skriva till Apple på ADI, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland.
 4. Klagomål. Om du inte kan lösa klagomålet med Apple har du rätt att hänvisa det till den irländska ombudsmannen för finansiella tjänster och pensioner (Irish Financial Services and Pensions Ombudsman).  Mer information finns på bankforsakring.konsumenternas.se. Som konsument kan du låta Allmänna reklamationsnämnden pröva tvisten med ADI. Du kan även ta upp tvisten i en domstol. Se www.domstol.se.
 5. Kompensation. ADI är medlem i Investor Compensation Scheme (ICCL) som har bildats enligt den irländska lagen Investor Compensation Act 1998. Den här lagen tillhandahålls för att upprätta ett kompensationssystem samt för betalning, i vissa fall, av kompensation till klienter hos företag som omfattas av lagen. 
  Du bör känna till att rätt till kompensation endast uppstår när pengar som ADI håller för din räkning inte kan återbetalas antingen för närvarande eller inom en överskådlig framtid. I de fall då rätten till kompensation fastställs ska det belopp som ska betalas vara det mindre av 90 % av din förlust eller en summa på upp till 20 000 euro.

 

060519 AC+ Sweden IDD v1.8 - Swedish

AppleCare+ – Affärsvillkor – Sverige

Dessa villkor innehåller information om Apple och den täckning som du får med AppleCare+. Läs detta dokument noggrant.

Om Apple

De specifika affärsvillkoren för Apple-företaget som tillhandahåller AppleCare+ till dig (inklusive information om dess rättsliga status) beror på var du har köpt AppleCare+. Om du har köpt AppleCare+ från Apple Online Store eller Apple Contact Centre ska du läsa TABELL A.

Om du inte har köpt AppleCare+ från Apple utan från en återförsäljare (tredje part): Observera att dessa specifika affärsvillkor endast gäller det Apple-företag som omnämns i TABELL A och inte en tredje part, som kan ha ytterligare affärsvillkor.

Våra tjänster

Apple säljer och administrerar AppleCare+ som försäkringsförmedlare exklusivt på uppdrag av AIG Europe S.A. (”AIG”), enligt villkoren i ett distributionsavtal mellan Apple och AIG. Enligt detta avtal får Apple provision från AIG, en procentsats av den totala premien, när de säljer dig en policy. AIG betalar Apple en fast avgift per policy för att ta hand om krav för deras räkning. Varje månad beräknar AIG vinsten som gjorts på policyer som sålts av Apple. Om vinsten överstiger ett visst belopp betalar AIG även Apple en andel av den. Apple och AIG äger inte, direkt eller indirekt, några intressen i aktier eller rösträttigheter i varandras företag. Vid tillhandahållande av produkter till dig försöker Apple att undvika alla intressekonflikter. Om en oundviklig konflikt uppstår kommer vi att skriva till dig och beskriva konflikten.

Apple eller AIG tillhandahåller inte råd eller personliga rekommendationer avseende AppleCare+. Du måste bestämma om AppleCare+ är rätt för dig. Du kan få hjälp och råd angående köp av försäkring från Konsumentombudsmannen, kommunens konsumentrådgivare och Konsumentverket. Mer information finns i dokumentet med försäkringens produktinformation och villkoren för AppleCare+.

Om AppleCare+

Denna försäkring är utfärdad av AIG Europa S.A., ett försäkringsbolag med registreringsnummer B 218806 i Luxembourgs Business Register. AIG Europe S.A.s huvudkontor är beläget på 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, www.aig.lu/. AIG Europe S.A. är auktoriserat av Luxembourg Ministère des Finances och står under tillsyn av Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, www.caa.lu/.

AIG Europe S.A.s svenska verksamhet är beläget på Västra Järnvägsgatan 7, 8.tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, filialnummer 516411-4117 och regleras för att bedriva verksamhet i Sverige av Finansinspektionen. Kontaktuppgifter för Finansinspektionen är Brunnsgatan 3, Box 7821, 103 97 Stockholm, Tel: 08-408 980 00, www.fi.se.

Om en solvens- och verksamhetsrapport om AIG Europé S.A. finns, är den tillgänglig under www.aig.lu/.

Du behöver inte köpa AppleCare+ för att köpa en Apple-enhet.

Premie och självrisk

Premien för AppleCare+ är 629 SEK för Apple Watch Series 3, 999 SEK för Apple Watch Series 4, 1 199 SEK för Apple Watch Hermès, 699 SEK för iPad, iPad Air och iPad mini, 1 195 SEK för iPad Pro, 1 499 SEK för iPhone (modellerna 8, 7, 6s), 1 699 SEK för iPhone (modellerna Xr, 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus), 2 199 SEK för iPhone (modellerna Xs, Xs Max, X), eller 479 SEK för iPod, inklusive tillämplig skatt.

En självrisk på 589 SEK för Apple Watch (för alla modeller förutom Hermès), 679 SEK för Apple Watch Hermès, 249 SEK för inmatningsenhet för iPad, 399 SEK för iPad med all annan typ av oavsiktlig skada, 249 SEK för iPhone med endast skärmskador, 849 SEK för iPhone med all annan typ av oavsiktlig skada och 229 SEK för iPod utgår för varje krav om oavsiktlig skada som du lämnar in i Sverige enligt denna policy. Om du lämnar in ett krav i ett annat land kan självrisken variera.

Dataskydd

Informationen som du tillhandahåller kommer att användas för att administrera AppleCare+ och alla eventuella Apple-produkter som du köper framöver. Du har rätt att få tillgång till de personliga data som vi lagrar om dig genom att skicka en skriftlig begäran till kontaktadressen för dataskydd som finns i Tabell A. En mindre avgift kan tillkomma vid detta ärende under vissa omständigheter. Du har också rätt att kräva att vi rättar alla eventuella fel i din information som vi lagrar.

Vad du ska göra om du har ett klagomål

Om du vill lämna in ett klagomål ska du kontakta Apples kundsupport som kan hantera klagomål på det språk där du bor:

Telefon:

till numret som anges på support.apple.com/sv-se/HT201232

Brev:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

Online:

via Apple-supporten på support.apple.com/sv-se/contact

Personlig hjälp:

genom att besöka en Apple-butik www.apple.com/se-retail/storelist

 

Om Apple inte bekräftar ett krav inom fem arbetsdagar från det att de tagit emot det, informerar dig om hur det fortlöper och löser ärendet på ett sätt som du blir nöjd med inom åtta veckor kan du ha rätt att eskalera ärendet till någon av de ombudsmän som anges i tabellen nedan.

AppleCare+ – Specifika affärsvillkor – Sverige

Obs! OM DU KÖPER APPLECARE+ FRÅN EN ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART): OBSERVERA ATT DESSA SPECIFIKA AFFÄRSVILLKOR ENDAST ÄR TILLÄMPLIGA FÖR DET APPLE-FÖRETAG SOM OMNÄMNS I TABELL A OCH INTE FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART) SOM KAN HA EGNA YTTERLIGARE AFFÄRSVILLKOR.

TABELL A:

Observera följande affärsvillkor om du köper AppleCare+ från Apple Online Store/Apple Contact Centre:

1. AppleCare+ erbjuds av Apple Distribution International (”ADI”), med den registrerade adressen Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Republic of Ireland. ADI regleras av Central Bank of Ireland. Mer information finns på registers.centralbank.ie.

2. Lagstadgat skydd. Genom att erbjuda AppleCare+ är ADI föremål för vissa uppförandekoder som har införts av Central Bank of Ireland och, om tillämpligt, Finansinspektionen i Sverige. Information om dessa uppförandekoder finns på www.centralbank.ie och fi.se. ADI är särskilt föremål för Consumer Protection Code 2012, Minimum Competency Code och Fitness and Probity Standards 2012 samt tillämpliga konsumentlagar i Sverige. ADI står under tillsyn av Konsumentverket avseende marknadsföring och annonsering av AppleCare+ i Sverige. Finansinspektionen i Sverige har följande kontaktuppgifter; postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige, e-postadress: finansinspektionen@fi.se, Tel: +46 (0) 8 408 980 00. Konsumentverket har följande kontaktuppgifter; postadress: Box 48, 651 02 Karlstad, Sverige, e-postadress: konsumentverket@konsumentverket.se, Tel: + 46 (0) 771–42 33 00.

3. Dataskydd. ADI kommer att hantera personlig information som du tillhandahåller i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och Data Protection Acts 1988, 2003 och 2018 (Irland), Personuppgiftslagen (Sverige) och andra tillämpliga lagar. Om du har frågor avseende dataskydd kan du kontakta ADI på adressen nedan eller kontakta Office of the Data Protection Commissioner, Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois, tel: +353 57 868 4800.

Om du vill lämna in en begäran avseende din personliga information ska du skriva till Apple på ADI, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland.

4. Klagomål. Om du inte kan lösa klagomålet med Apple har du rätt att hänvisa det till den irländska ombudsmannen för finansiella tjänster och pensioner (Irish Financial Services and Pensions Ombudsman). Mer information finns på www.bankforsakring.konsumenternas.se. Som konsument kan du låta Allmänna reklamationsnämnden pröva tvisten med ADI. Du kan även ta upp tvisten i en domstol. Se www.domstol.se.

5. Kompensation. ADI är medlem i Investor Compensation Scheme (ICCL) som har bildats enligt den irländska lagen Investor Compensation Act 1998. Den här lagen tillhandahålls för att upprätta ett kompensationssystem samt för betalning, i vissa fall, av kompensation till klienter hos företag som omfattas av lagen.

Du bör känna till att rätt till kompensation endast uppstår när pengar som ADI håller för din räkning inte kan återbetalas antingen för närvarande eller inom en överskådlig framtid. I de fall då rätten till kompensation fastställs ska det belopp som ska betalas vara det mindre av 90 % av din förlust eller en summa på upp till 20 000 euro.

 

010319 AC+ Sweden IDD v1.7 - Swedish

AppleCare+ – Affärsvillkor – Sverige

Dessa villkor innehåller information om Apple och den täckning som du får med AppleCare+. Läs detta dokument noggrant.

Om Apple

De specifika affärsvillkoren för Apple-företaget som tillhandahåller AppleCare+ till dig (inklusive information om dess rättsliga status) beror på var du har köpt AppleCare+. Om du har köpt AppleCare+ från Apple Online Store eller Apple Contact Centre ska du läsa TABELL A.

Om du inte har köpt AppleCare+ från Apple utan från en återförsäljare (tredje part): Observera att dessa specifika affärsvillkor endast gäller det Apple-företag som omnämns i TABELL A och inte en tredje part, som kan ha ytterligare affärsvillkor.

Våra tjänster

Apple säljer och administrerar AppleCare+ som försäkringsförmedlare exklusivt på uppdrag av AIG Europe S.A. (”AIG”), enligt villkoren i ett distributionsavtal mellan Apple och AIG. Enligt detta avtal får Apple provision från AIG, en procentsats av den totala premien, när de säljer dig en policy. AIG betalar Apple en fast avgift per policy för att ta hand om krav för deras räkning. Varje månad beräknar AIG vinsten som gjorts på policyer som sålts av Apple. Om vinsten överstiger ett visst belopp betalar AIG även Apple en andel av den. Apple och AIG äger inte, direkt eller indirekt, några intressen i aktier eller rösträttigheter i varandras företag. Vid tillhandahållande av produkter till dig försöker Apple att undvika alla intressekonflikter. Om en oundviklig konflikt uppstår kommer vi att skriva till dig och beskriva konflikten.

Apple eller AIG tillhandahåller inte råd eller personliga rekommendationer avseende AppleCare+. Du måste bestämma om AppleCare+ är rätt för dig. Du kan få hjälp och råd angående köp av försäkring från Konsumentombudsmannen, kommunens konsumentrådgivare och Konsumentverket. Mer information finns i dokumentet med försäkringens produktinformation och villkoren för AppleCare+.

Om AppleCare+

Denna försäkring är utfärdad av AIG Europa S.A., ett försäkringsbolag med registreringsnummer B 218806 i Luxembourgs Business Register. AIG Europe S.A.s huvudkontor är beläget på 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, http://www.aig.lu/. AIG Europe S.A. är auktoriserat av Luxembourg Ministère des Finances och står under tillsyn av Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.

AIG Europe S.A.s svenska verksamhet är beläget på Västra Järnvägsgatan 7, 8.tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, filialnummer 516411-4117 och regleras för att bedriva verksamhet i Sverige av Finansinspektionen. Kontaktuppgifter för Finansinspektionen är Brunnsgatan 3, Box 7821, 103 97 Stockholm, Tel: 08-408 980 00, https://www.fi.se.  

Om en solvens- och verksamhetsrapport om AIG Europé S.A. finns, är den tillgänglig under http://www.aig.lu/.

Du behöver inte köpa AppleCare+ för att köpa en Apple-enhet.

Premie och självrisk

Premien för AppleCare+ är 629 SEK för Apple Watch Series 3, 999 SEK för Apple Watch Series 4, 1 199 SEK för Apple Watch Hermès, 699 SEK för iPad eller iPad mini, 1 195 SEK för iPad Pro, 1 499 SEK för iPhone (modellerna 8, 7, 6s), 1 699 SEK för iPhone (modellerna Xr, 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus), 2 199 SEK för iPhone (modellerna Xs, Xs Max, X), eller 479 SEK för iPod, inklusive tillämplig skatt.

En självrisk på 589 SEK för Apple Watch (för alla modeller förutom Hermès), 679 SEK för Apple Watch Hermès, 399 SEK för iPad, 249 SEK för inmatningsenhet för iPad, 249 SEK för iPhone med endast skärmskador, 849 SEK för iPhone med all annan typ av oavsiktlig skada och 229 SEK för iPod utgår för varje krav om oavsiktlig skada som du lämnar in i Sverige enligt denna policy. Om du lämnar in ett krav i ett annat land kan självrisken variera.

Dataskydd

Informationen som du tillhandahåller kommer att användas för att administrera AppleCare+ och alla eventuella Apple-produkter som du köper framöver. Du har rätt att få tillgång till de personliga data som vi lagrar om dig genom att skicka en skriftlig begäran till kontaktadressen för dataskydd som finns i Tabell A. En mindre avgift kan tillkomma vid detta ärende under vissa omständigheter. Du har också rätt att kräva att vi rättar alla eventuella fel i din information som vi lagrar.

Vad du ska göra om du har ett klagomål

Om du vill lämna in ett klagomål ska du kontakta Apples kundsupport som kan hantera klagomål på det språk där du bor:

Telefon:

till numret som anges på

support.apple.com/sv-se/HT201232

Brev:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate,

Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

Online:   

via Apple-supporten på

support.apple.com/sv-se/contact

Personlig hjälp:

genom att besöka en Apple-butik apple.com/se-retail/storelist

 

Om Apple inte bekräftar ett krav inom fem arbetsdagar från det att de tagit emot det, informerar dig om hur det fortlöper och löser ärendet på ett sätt som du blir nöjd med inom åtta veckor kan du ha rätt att eskalera ärendet till någon av de ombudsmän som anges i tabellen nedan.

AppleCare+ – Specifika affärsvillkor – Sverige

Obs! OM DU KÖPER APPLECARE+ FRÅN EN ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART): OBSERVERA ATT DESSA SPECIFIKA AFFÄRSVILLKOR ENDAST ÄR TILLÄMPLIGA FÖR DET APPLE-FÖRETAG SOM OMNÄMNS I TABELL A OCH INTE FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART) SOM KAN HA EGNA YTTERLIGARE AFFÄRSVILLKOR.

TABELL A:

Observera följande affärsvillkor om du köper AppleCare+ från Apple Online Store/Apple Contact Centre:

1.      AppleCare+ erbjuds av Apple Distribution International (”ADI”), med den registrerade adressen Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Republic of Ireland. ADI regleras av Central Bank of Ireland. Mer information finns på registers.centralbank.ie.

2.      Lagstadgat skydd. Genom att erbjuda AppleCare+ är ADI föremål för vissa uppförandekoder som har införts av Central Bank of Ireland och, om tillämpligt, Finansinspektionen i Sverige. Information om dessa uppförandekoder finns på centralbank.ie och fi.se. ADI är särskilt föremål för Consumer Protection Code 2012, Minimum Competency Code och Fitness and Probity Standards 2012 samt tillämpliga konsumentlagar i Sverige. ADI står under tillsyn av Konsumentverket avseende marknadsföring och annonsering av AppleCare+ i Sverige. Finansinspektionen i Sverige har följande kontaktuppgifter; postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige, e-postadress: finansinspektionen@fi.se, Tel: +46 (0) 8 408 980 00. Konsumentverket har följande kontaktuppgifter; postadress: Box 48, 651 02 Karlstad, Sverige, e-postadress: konsumentverket@konsumentverket.se, Tel: + 46 (0) 771–42 33 00.

3.      Dataskydd. ADI kommer att hantera personlig information som du tillhandahåller i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och Data Protection Acts 1988, 2003 och 2018 (Irland), Personuppgiftslagen (Sverige) och andra tillämpliga lagar. Om du har frågor avseende dataskydd kan du kontakta ADI på adressen nedan eller kontakta Office of the Data Protection Commissioner, Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois, tel: +353 57 868 4800.

Om du vill lämna in en begäran avseende din personliga information ska du skriva till Apple på ADI, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland.

4.      Klagomål. Om du inte kan lösa klagomålet med Apple har du rätt att hänvisa det till den irländska ombudsmannen för finansiella tjänster och pensioner (Irish Financial Services and Pensions Ombudsman). Mer information finns på bankforsakring.konsumenternas.se. Som konsument kan du låta Allmänna reklamationsnämnden pröva tvisten med ADI. Du kan även ta upp tvisten i en domstol. Se domstol.se.

5.      Kompensation. ADI är medlem i Investor Compensation Scheme (ICCL) som har bildats enligt den irländska lagen Investor Compensation Act 1998. Den här lagen tillhandahålls för att upprätta ett kompensationssystem samt för betalning, i vissa fall, av kompensation till klienter hos företag som omfattas av lagen.

Du bör känna till att rätt till kompensation endast uppstår när pengar som ADI håller för din räkning inte kan återbetalas antingen för närvarande eller inom en överskådlig framtid. I de fall då rätten till kompensation fastställs ska det belopp som ska betalas vara det mindre av 90 % av din förlust eller en summa på upp till 20 000 euro.

 

101718 AC+ Sweden IDD v1.6 - Swedish

AppleCare+ – Affärsvillkor
Sverige

Dessa villkor innehåller information om Apple och den täckning som du får med AppleCare+. Läs detta dokument noggrant.

Om Apple

De specifika affärsvillkoren för Apple-företaget som tillhandahåller AppleCare+ till dig (inklusive information om dess rättsliga status) beror på var du har köpt AppleCare+. Om du har köpt AppleCare+ från Apple Online Store eller Apple Contact Centre ska du läsa TABELL A.

Om du inte har köpt AppleCare+ från Apple utan från en återförsäljare (tredje part): Observera att dessa specifika affärsvillkor endast gäller det Apple-företag som omnämns i TABELL A och inte en tredje part, som kan ha ytterligare affärsvillkor.

Våra tjänster

Apple säljer och administrerar AppleCare+ som försäkringsförmedlare exklusivt på uppdrag av AIG Europe Limited (”AIG”), enligt villkoren i ett distributionsavtal mellan Apple och AIG. Enligt detta avtal får Apple provision från AIG, en procentsats av den totala premien, när de säljer dig en policy. AIG betalar Apple en fast avgift per policy för att ta hand om krav för deras räkning. Varje månad beräknar AIG vinsten som gjorts på policyer som sålts av Apple. Om vinsten överstiger ett visst belopp betalar AIG även Apple en andel av den. Apple och AIG äger inte, direkt eller indirekt, några intressen i aktier eller rösträttigheter i varandras företag. Vid tillhandahållande av produkter till dig försöker Apple att undvika alla intressekonflikter. Om en oundviklig konflikt uppstår kommer vi att skriva till dig och beskriva konflikten.

Apple eller AIG tillhandahåller inte råd eller personliga rekommendationer avseende AppleCare+. Du måste bestämma om AppleCare+ är rätt för dig. Du kan få hjälp och råd angående köp av försäkring från Konsumentombudsmannen, kommunens konsumentrådgivare och Konsumentverket. Mer information finns i dokumentet med försäkringens produktinformation och villkoren för AppleCare+.

Om AppleCare+

AppleCare+ tecknas exklusivt av AIG Europe Limited (”AIG”) som är ett försäkringsföretag och verkar genom sin filial AIG Europe Limited UK Filial i Sverige (företagsnummer 516408-1027) på företagsadressen Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige. AIG Europe Limited är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority (företagsreferensnummer: 202628) i Storbritannien. Denna information kan kontrolleras genom att besöka Financial Services Register (fsa.gov.uk/register/home.do). AIG är registrerat i England med företagsnumret 1486260, med registrerat kontor på The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom.

Premie och självrisk

Premien för AppleCare+ är 629 SEK för Apple Watch Series 3, 999 SEK för Apple Watch Series 4, 1 199 SEK för Apple Watch Hermès, 699 SEK för iPad eller iPad mini, 1 195 SEK för iPad Pro, 1 499 SEK för iPhone (modellerna 8, 7, 6s), 1 699 SEK för iPhone (modellerna Xr, 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus), 2 199 SEK för iPhone (modellerna Xs, Xs Max, X), eller 479 SEK för iPod, inklusive tillämplig skatt.

En självrisk på 589 SEK för Apple Watch (för alla modeller förutom Hermès), 679 SEK för Apple Watch Hermès, 399 SEK för iPad, 249 SEK för inmatningsenhet för iPad, 249 SEK för iPhone med endast skärmskador, 849 SEK för iPhone med all annan typ av oavsiktlig skada och 229 SEK för iPod utgår för varje krav om oavsiktlig skada som du lämnar in i Sverige enligt denna policy. Om du lämnar in ett krav i ett annat land kan självrisken variera.

You are not required to purchase AppleCare+ to purchase any Apple device.

Dataskydd

Informationen som du tillhandahåller kommer att användas för att administrera AppleCare+ och alla eventuella Apple-produkter som du köper framöver. Du har rätt att få tillgång till de personliga data som vi lagrar om dig genom att skicka en skriftlig begäran till kontaktadressen för dataskydd som finns i Tabell A. En mindre avgift kan tillkomma vid detta ärende under vissa omständigheter. Du har också rätt att kräva att vi rättar alla eventuella fel i din information som vi lagrar.

Vad du ska göra om du har ett klagomål

Om du vill lämna in ett klagomål ska du kontakta Apples kundsupport som kan hantera klagomål på det språk där du bor:

Telefon:

till numret som anges på

support.apple.com/sv-se/HT201232

Brev:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate,

Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

Online:

via Apple-supporten på

support.apple.com/sv-se/contact

Personlig hjälp:

genom att besöka en Apple-butik apple.com/se-retail/storelist

 

Om Apple inte bekräftar ett krav inom fem arbetsdagar från det att de tagit emot det, informerar dig om hur det fortlöper och löser ärendet på ett sätt som du blir nöjd med inom åtta veckor kan du ha rätt att eskalera ärendet till någon av de ombudsmän som anges i tabellen nedan.

AppleCare+ – Specifika affärsvillkor – Sverige

Obs! OM DU KÖPER APPLECARE+ FRÅN EN ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART): OBSERVERA ATT DESSA SPECIFIKA AFFÄRSVILLKOR ENDAST ÄR TILLÄMPLIGA FÖR DET APPLE-FÖRETAG SOM OMNÄMNS I TABELL A OCH INTE FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART) SOM KAN HA EGNA YTTERLIGARE AFFÄRSVILLKOR.

TABELL A:

Observera följande affärsvillkor om du köper AppleCare+ från Apple Online Store/Apple Contact Centre:

 1. AppleCare+ erbjuds av Apple Distribution International (”ADI”), med den registrerade adressen Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Republic of Ireland. ADI regleras av Central Bank of Ireland. Mer information finns på registers.centralbank.ie.
 2. Lagstadgat skydd. Genom att erbjuda AppleCare+ är ADI föremål för vissa uppförandekoder som har införts av Central Bank of Ireland och, om tillämpligt, Finansinspektionen i Sverige. Information om dessa uppförandekoder finns på centralbank.ie och fi.se. ADI är särskilt föremål för Consumer Protection Code 2012, Minimum Competency Code och Fitness and Probity Standards 2012 samt tillämpliga konsumentlagar i Sverige. ADI står under tillsyn av Konsumentverket avseende marknadsföring och annonsering av AppleCare+ i Sverige. Finansinspektionen i Sverige har följande kontaktuppgifter; postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige, e-postadress: finansinspektionen@fi.se, Tel: +46 (0) 8 408 980 00. Konsumentverket har följande kontaktuppgifter; postadress: Box 48, 651 02 Karlstad, Sverige, e-postadress: konsumentverket@konsumentverket.se, Tel: + 46 (0) 771–42 33 00.
 3. Dataskydd. ADI kommer att hantera personlig information som du tillhandahåller i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och Data Protection Acts 1988, 2003 och 2018 (Irland), Personuppgiftslagen (Sverige) och andra tillämpliga lagar. Om du har frågor avseende dataskydd kan du kontakta ADI på adressen nedan eller kontakta Office of the Data Protection Commissioner, Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois, tel: +353 57 868 4800.
  Om du vill lämna in en begäran avseende din personliga information ska du skriva till Apple på ADI, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland.
 4. Klagomål. Om du inte kan lösa klagomålet med Apple har du rätt att hänvisa det till den irländska ombudsmannen för finansiella tjänster och pensioner (Irish Financial Services and Pensions Ombudsman). Mer information finns på bankforsakring.konsumenternas.se. Som konsument kan du låta Allmänna reklamationsnämnden pröva tvisten med ADI. Du kan även ta upp tvisten i en domstol. Se domstol.se.
 5. Kompensation. ADI är medlem i Investor Compensation Scheme (ICCL) som har bildats enligt den irländska lagen Investor Compensation Act 1998. Den här lagen tillhandahålls för att upprätta ett kompensationssystem samt för betalning, i vissa fall, av kompensation till klienter hos företag som omfattas av lagen.
  Du bör känna till att rätt till kompensation endast uppstår när pengar som ADI håller för din räkning inte kan återbetalas antingen för närvarande eller inom en överskådlig framtid. I de fall då rätten till kompensation fastställs ska det belopp som ska betalas vara det mindre av 90 % av din förlust eller en summa på upp till 20 000 euro.

 

061218 AC+ Sweden IDD v1.5 - Swedish

AppleCare+ – Affärsvillkor
Sverige

Dessa villkor innehåller information om Apple och den täckning som du får med AppleCare+. Läs detta dokument noggrant.

Om Apple 

De specifika affärsvillkoren för Apple-företaget som tillhandahåller AppleCare+ till dig (inklusive information om dess regelstatus) beror på var du har köpt AppleCare+. Om du har köpt AppleCare+ från Apple Online Store eller Apple Contact Centre ska du läsa TABELL A.

Om du inte har köpt AppleCare+ från Apple utan från en återförsäljare (tredje part): Observera att dessa specifika affärsvillkor endast gäller det Apple-företag som omnämns i TABELL A och inte en tredje part, som kan ha ytterligare affärsvillkor.  

Våra tjänster

Apple säljer och administrerar AppleCare+ som försäkringsförmedlare exklusivt på uppdrag av AIG Europe Limited (”AIG”), enligt villkoren i ett distributionsavtal mellan Apple och AIG. Enligt detta avtal får Apple provision, en procentsats av den totala premien, när de säljer dig en policy. AIG betalar Apple en fast avgift per policy för att ta hand om krav för deras räkning. Varje månad beräknar AIG vinsten som gjorts på policyer som sålts av Apple. Om vinsten överstiger ett visst belopp betalar AIG även Apple en andel av den. Apple och AIG äger inte, direkt eller indirekt, några intressen i aktier eller rösträttigheter i varandras företag. Vid tillhandahållande av produkter till dig försöker Apple att undvika alla intressekonflikter. Om en oundviklig konflikt uppstår kommer vi att skriva till dig och beskriva konflikten.

Apple eller AIG tillhandahåller inte råd eller personliga rekommendationer avseende AppleCare+. Du måste bestämma om AppleCare+ är rätt för dig. Du kan få hjälp och råd angående köp av försäkring från Konsumentombudsmannen, kommunens konsumentrådgivare och Konsumentverket. Mer information finns i dokumentet med försäkringens produktinformation och villkoren för AppleCare+.

Om AppleCare+

AppleCare+ tecknas exklusivt av AIG Europe Limited (”AIG”) som är ett försäkringsföretag och verkar genom sin filial AIG Europe Limited UK Filial i Sverige (företagsnummer 516408-1027) på företagsadressen Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige. AIG Europe Limited är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority (företagsreferensnummer: 202628) i Storbritannien. Denna information kan kontrolleras genom att besöka Financial Services Register (www.fsa.gov.uk/register/home.do). AIG är registrerat i England med företagsnumret 1486260, med registrerat kontor på The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom. 

Du behöver inte köpa AppleCare+ för att köpa en Apple-enhet.

Premie och självrisk

Premien för AppleCare+ är 629 SEK för Apple Watch Series 3, 999 SEK för Apple Watch Series 4, 1 199 SEK för Apple Watch Edition eller Hermès, 699 SEK för iPad eller iPad mini, 799 SEK för iPad Pro, 799 SEK för iPhone SE, 1 499 SEK för iPhone (modellerna 8, 7, 6s, 6), 1 699 SEK för iPhone (modellerna Xr, 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus, 6 Plus), 2 199 SEK för iPhone (modellerna Xs, Xs Max, X), eller 479 SEK för iPod, inklusive tillämplig skatt. 

En självrisk på 589 SEK för Apple Watch (för alla modeller förutom Edition och Hermès), 679 SEK för Apple Watch (modellerna Edition eller Hermès), 399 SEK för iPad, 249 SEK för iPhone med endast skärmskador, 849 SEK för iPhone med all annan typ av oavsiktlig skada och 229 SEK för iPod utgår för varje krav om oavsiktlig skada som du lämnar in i Sverige enligt denna policy. Om du lämnar in ett krav i ett annat land kan självrisken variera.

Dataskydd

Informationen som du tillhandahåller kommer att användas för att administrera AppleCare+ och alla eventuella Apple-produkter som du köper framöver. Du har rätt att få tillgång till de personliga data som vi lagrar om dig genom att skicka en skriftlig begäran till kontaktadressen för dataskydd som finns i Tabell A. En mindre avgift kan tillkomma vid detta ärende under vissa omständigheter. Du har också rätt att kräva att vi rättar alla eventuella fel i din information som vi lagrar.

Vad du ska göra om du har ett klagomål

Om du vill lämna in ett klagomål ska du kontakta Apples kundsupport som kan hantera klagomål på det språk där du bor:

Telefon:

Via numret som anges på

Brev:

support.apple.com/sv-se/HT201232

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiken Irland

Online:

Via Kontakta Apple-supporten på

support.apple.com/sv-se/contact 

Personlig hjälp:

Genom att besöka en Apple Store-butik 

apple.com/se/retail/storelist

Om Apple inte bekräftar ett krav inom fem arbetsdagar från det att de tagit emot det, informerar dig om hur det fortlöper och löser ärendet på ett sätt som du blir nöjd med inom åtta veckor kan du ha rätt att eskalera ärendet till någon av de ombudsmän som anges i tabellen nedan.

AppleCare+ – Specifika affärsvillkor – Sverige

Obs! OM DU KÖPER APPLECARE+ FRÅN EN ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART): OBSERVERA ATT DESSA SPECIFIKA AFFÄRSVILLKOR ENDAST ÄR TILLÄMPLIGA FÖR DET APPLE-FÖRETAG SOM OMNÄMNS I TABELL A OCH INTE FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART) SOM KAN HA EGNA YTTERLIGARE AFFÄRSVILLKOR.

TABELL A:

Observera följande affärsvillkor om du köper AppleCare+ från Apple Online Store/Apple Contact Centre:

 1. AppleCare+ erbjuds av Apple Distribution International (”ADI”), med den registrerade adressen Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Republic of Ireland. ADI regleras av Central Bank of Ireland. Mer information finns på registers.centralbank.ie.  
 2. Lagstadgat skydd. Genom att erbjuda AppleCare+ är ADI föremål för vissa uppförandekoder som har införts av Central Bank of Ireland och, om tillämpligt, Finansinspektionen i Sverige. Information om dessa uppförandekoder finns på centralbank.ie och fi.se. ADI är särskilt föremål för Consumer Protection Code 2012, Minimum Competency Code och Fitness and Probity Standards 2012 samt tillämpliga konsumentlagar i Sverige. ADI står under tillsyn av Konsumentverket avseende marknadsföring och annonsering av AppleCare+ i Sverige. Finansinspektionen i Sverige har följande kontaktuppgifter; postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige, e-postadress: finansinspektionen@fi.se, Tel: +46 (0) 8 408 980 00. Konsumentverket har följande kontaktuppgifter; postadress: Box 48, 651 02 Karlstad, Sverige, e-postadress: konsumentverket@konsumentverket.se, Tel: + 46 (0) 771–42 33 00.
 3. Dataskydd. ADI kommer att hantera personlig information som du tillhandahåller i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och Data Protection Acts 1988, 2003 och 2018 (Irland), Personuppgiftslagen (Sverige) och andra tillämpliga lagar. Om du har frågor avseende dataskydd kan du kontakta ADI på adressen nedan eller kontakta Office of the Data Protection Commissioner, Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois, tel: +353 57 868 4800.
  Om du vill lämna in en begäran avseende din personliga information ska du skriva till Apple på ADI, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland.
 4. Klagomål. Om du inte kan lösa klagomålet med Apple har du rätt att hänvisa det till den irländska ombudsmannen för finansiella tjänster och pensioner (Irish Financial Services and Pensions Ombudsman).  Mer information finns på fspo.ie. Du kan också kontakta någon av de självständiga organisationerna, inklusive Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller Konsumenternas Försäkringsbyrå för att få hjälp. Mer information finns på bankforsakring.konsumenternas.se. Som konsument kan du låta Allmänna reklamationsnämnden pröva tvisten med ADI. Du kan även ta upp tvisten i en domstol. Se www.domstol.se.
 5. Kompensation. ADI är medlem i Investor Compensation Scheme (ICCL) som har bildats enligt den irländska lagen Investor Compensation Act 1998. Den här lagen tillhandahålls för att upprätta ett kompensationssystem samt för betalning, i vissa fall, av kompensation till klienter hos företag som omfattas av lagen.
  Du bör känna till att rätt till kompensation endast uppstår när pengar som ADI håller för din räkning inte kan återbetalas antingen för närvarande eller inom en överskådlig framtid. I de fall då rätten till kompensation fastställs ska det belopp som ska betalas vara det mindre av 90 % av din förlust eller en summa på upp till 20 000 euro.

052818 AC+ Sweden IDD v1.4 

AppleCare+ – Affärsvillkor
Sverige

Dessa villkor innehåller information om Apple och den täckning som du får med AppleCare+. Läs detta dokument noggrant.

Om Apple

De specifika affärsvillkoren för Apple-företaget som tillhandahåller AppleCare+ till dig (inklusive information om dess regelstatus) beror på var du har köpt AppleCare+. Om du har köpt AppleCare+ från Apple Online Store eller Apple Contact Centre ska du läsa TABELL A.

Om du inte har köpt AppleCare+ från Apple utan från en återförsäljare (tredje part): Observera att dessa specifika affärsvillkor endast gäller det Apple-företag som omnämns i TABELL A och inte en tredje part, som kan ha ytterligare affärsvillkor.

Våra tjänster

Apple säljer och administrerar AppleCare+ exklusivt som representant för AIG Europe Limited (”AIG”), enligt villkoren i ett distributionsavtal mellan Apple och AIG. Enligt detta avtal betalar AIG en provision till Apple. Apple och AIG äger inte, direkt eller indirekt, några intressen i aktier eller rösträttigheter i varandras företag. Vid tillhandahållande av produkter till dig försöker Apple att undvika alla intressekonflikter. Om en oundviklig konflikt uppstår kommer vi att skriva till dig och beskriva konflikten.

Apple tillhandahåller inte råd eller personliga rekommendationer avseende AppleCare+. Du måste bestämma om AppleCare+ är rätt för dig. För mer information läser du Policysammanfattning och Villkor för AppleCare+.

Om AppleCare+

AppleCare+ tecknas exklusivt av AIG Europe Limited (”AIG”) som verkar genom sin filial AIG Europe Limited UK Filial i Sverige (bolagsnummer 516408-1027) på företagsadressen Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige. AIG Europe Limited är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority (företagsreferensnummer: 202628) i Storbritannien. Denna information kan kontrolleras genom att besöka Financial Services Register (fsa.gov.uk/register/home.do). AIG är registrerat i England med företagsnumret 1486260, med registrerat kontor på The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom.

Dataskydd

Informationen som du tillhandahåller kommer att användas för att administrera AppleCare+ och alla eventuella Apple-produkter som du köper framöver. Du har rätt att få tillgång till de personliga data som vi lagrar om dig genom att skicka en skriftlig begäran till kontaktadressen för dataskydd som finns i Tabell A. En mindre avgift kan tillkomma vid detta ärende. Du har också rätt att kräva att vi rättar alla eventuella fel i din information som vi lagrar.

Vad du ska göra om du har ett klagomål

Om du vill lämna in ett klagomål ska du kontakta Apples kundsupport som kan hantera klagomål på det språk där du bor:

Telefon:

Via numret som anges på support.apple.com/sv-se/HT201232

Brev:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiken Irland

Online:

Via Kontakta Apple-supporten på support.apple.com/sv-se/contact

Personlig hjälp:

Genom att besöka en Apple Store-butik apple.com/se-retail/storelist

Om Apple inte bekräftar ett krav inom fem arbetsdagar från det att de tagit emot det, informerar dig om hur det fortlöper och löser ärendet på ett sätt som du blir nöjd med inom åtta veckor kan du ha rätt att eskalera ärendet till någon av de ombudsmän som anges i tabellen nedan.

AppleCare+ – Specifika affärsvillkor – Sverige

Obs! OM DU KÖPER APPLECARE+ FRÅN EN ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART): OBSERVERA ATT DESSA SPECIFIKA AFFÄRSVILLKOR ENDAST ÄR TILLÄMPLIGA FÖR DET APPLE-FÖRETAG SOM OMNÄMNS I TABELL A OCH INTE FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART) SOM KAN HA EGNA YTTERLIGARE AFFÄRSVILLKOR.

TABELL A:

Observera följande affärsvillkor om du köper AppleCare+ från Apple Online Store/Apple Contact Centre:

 1. AppleCare+ erbjuds av Apple Distribution International (”ADI”), med den registrerade adressen Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Republic of Ireland. ADI regleras av Central Bank of Ireland. Mer information finns på registers.centralbank.ie .
 2. Lagstadgat skydd. Genom att erbjuda AppleCare+ är ADI föremål för vissa uppförandekoder som har införts av Central Bank of Ireland och, om tillämpligt, Finansinspektionen i Sverige. Information om dessa uppförandekoder finns på centralbank.ie och fi.se . ADI är särskilt föremål för Consumer Protection Code 2012, Minimum Competency Code och Fitness and Probity Standards 2012 samt tillämpliga konsumentlagar i Sverige.
 3. Dataskydd. ADI kommer att hantera personlig information som du tillhandahåller i enlighet med Data Protection Acts 1988 och 2003 (Irland), Personuppgiftslagen (Sverige) och andra tillämpliga lagar. Om du har frågor avseende dataskydd kan du kontakta ADI på adressen nedan eller kontakta Office of the Data Protection Commissioner, Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois, tel: +353 57 868 4800.

Om du vill lämna in en begäran avseende din personliga information ska du skriva till Apple på ADI, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland.

 1. Klagomål. Om du inte kan lösa klagomålet med Apple har du rätt att hänvisa det till den irländska ombudsmannen för finansiella tjänster (Irish Financial Services Ombudsman). Mer information finns på fiinancialombudsman.ie . Du kan också kontakta någon av de självständiga organisationerna, inklusive Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller Konsumenternas Försäkringsbyrå för att få hjälp. Mer information finns på bankforsakring.konsumenternas.se .
 2. Kompensation. ADI är medlem i Investor Compensation Scheme (ICCL) som har bildats enligt den irländska lagen Investor Compensation Act 1998. Den här lagen tillhandahålls för att upprätta ett kompensationssystem samt för betalning, i vissa fall, av kompensation till klienter hos företag som omfattas av lagen.

Du bör känna till att rätt till kompensation endast uppstår när pengar som ADI håller för din räkning inte kan återbetalas antingen för närvarande eller inom en överskådlig framtid. I de fall då rätten till kompensation fastställs ska det belopp som ska betalas vara det mindre av 90 % av din förlust eller en summa på upp till 20 000 euro.

121317 AC+ Sweden IDD v1.3

AppleCare+ – Affärsvillkor
Sverige

Dessa villkor innehåller information om Apple och den täckning som du får med AppleCare+. Läs detta dokument noggrant.

Om Apple

De specifika affärsvillkoren för Apple-företaget som tillhandahåller AppleCare+ till dig (inklusive information om dess regelstatus) beror på var du har köpt AppleCare+. Om du har köpt AppleCare+ från Apple Online Store eller Apple Contact Centre ska du läsa TABELL A.

Om du inte har köpt AppleCare+ från Apple utan från en återförsäljare (tredje part): Observera att dessa specifika affärsvillkor endast gäller det Apple-företag som omnämns i TABELL A och inte en tredje part, som kan ha ytterligare affärsvillkor.

Våra tjänster

Apple säljer och administrerar AppleCare+ exklusivt som representant för AIG Europe Limited (”AIG”), enligt villkoren i ett distributionsavtal mellan Apple och AIG. Enligt detta avtal betalar AIG en provision till Apple. Apple och AIG äger inte, direkt eller indirekt, några intressen i aktier eller rösträttigheter i varandras företag. Vid tillhandahållande av produkter till dig försöker Apple att undvika alla intressekonflikter. Om en oundviklig konflikt uppstår kommer vi att skriva till dig och beskriva konflikten.

Apple tillhandahåller inte råd eller personliga rekommendationer avseende AppleCare+. Du måste bestämma om AppleCare+ är rätt för dig. För mer information läser du Policysammanfattning och Villkor för AppleCare+.

Om AppleCare+

AppleCare+ tecknas exklusivt av AIG Europe Limited (”AIG”) som verkar genom sin filial AIG Europe Limited UK filial i Sverige (bolagsnummer 516408-1027) på företagsadressen Västra Järnvägsgatan 7, Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige. AIG Europe Limited är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority (företagsreferensnummer: 202628) i Storbritannien. Denna information kan kontrolleras genom att du besöker Financial Services Register (www.fsa.gov.uk/register/home.do). AIG är registrerat i England med företagsnumret 1486260, med registrerat kontor på The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB, United Kingdom.

Dataskydd

Informationen som du tillhandahåller kommer att användas för att administrera AppleCare+ och alla eventuella Apple-produkter som du köper framöver. Du har rätt att få tillgång till den personliga data som vi lagrar om dig genom att skicka en skriftlig begäran till kontaktadressen för dataskydd som finns i Tabell A. En mindre avgift kan tillkomma vid detta ärende. Du har också rätt att kräva att vi rättar alla eventuella fel i din information som vi lagrar.

Vad du ska göra om du har ett klagomål

Om du vill lämna in ett klagomål ska du kontakta Apples kundsupport som kan hantera klagomål på det språk där du bor:

Telefon:

till numret som anges på support.apple.com/ sv -se/HT201232

Brev:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

Online:

via Apple-supporten på support.apple.com/ sv -se/contact

Personlig hjälp:

genom att besöka en Apple Store www.apple.com/se-retail/storelist .

Om Apple inte bekräftar ett krav inom fem arbetsdagar från det att de tagit emot det, informerar dig om hur det fortlöper och löser ärendet på ett sätt som du blir nöjd med inom åtta veckor kan du ha rätt att eskalera ärendet till någon av de ombudsmän som anges i tabellen nedan.

APPLECARE+ – SPECIFIKA AFFÄRSVILLKOR – SVERIGE

OBSERVERA: OM DU KÖPER APPLECARE+ FRÅN EN ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART): OBSERVERA ATT DESSA SPECIFIKA AFFÄRSVILLKOR ENDAST ÄR TILLÄMPLIGA FÖR DET APPLE-FÖRETAG SOM OMNÄMNS I TABELL A OCH INTE FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART) SOM KAN HA EGNA YTTERLIGARE AFFÄRSVILLKOR.

TABELL A:

Observera följande affärsvillkor om du köper AppleCare+ från Apple Online Store/Apple Contact Centre:

 1. AppleCare+ erbjuds av Apple Distribution International (”ADI”), med den registrerade adressen Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Republic of Ireland. ADI regleras av Central Bank of Ireland. Mer information finns på ://registers.centralbank.ie .
 2. Lagstadgat skydd. Genom att erbjuda AppleCare+ är ADI föremål för vissa uppförandekoder som har införts av Central Bank of Ireland och, om tillämpligt, Finansinspektionen i Sverige. Information om dessa uppförandekoder finns på www.centralbank.ie och www.fi.se . ADI är särskilt föremål för Consumer Protection Code 2012, Minimum Competency Code och Fitness and Probity Standards 2012 samt tillämpliga konsumentlagar i Sverige.
 3. Dataskydd. ADI kommer att hantera personlig information som du tillhandahåller i enlighet med Data Protection Acts 1988 och 2003 (Irland), Personuppgiftslagen (Sverige) och andra tillämpliga lagar. Om du har frågor avseende dataskydd kan du kontakta ADI på adressen nedan eller kontakta Office of the Data Protection Commissioner, Canal house, Station Road, Portarlington, Co. Laois, tel: +353 57 868 4800. Om du vill lämna in en begäran avseende din personliga information ska du skriva till Apple på ADI, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Irland.
 4. Klagomål. Om du inte kan lösa klagomålet med Apple har du rätt att hänvisa det till den irländska ombudsmannen för finansiella tjänster (Irish Financial Services Ombudsman). För mer information besöker du www.financialombudsman.ie . Du kan också kontakta någon av de självständiga organisationerna, inklusive Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller Konsumenternas Försäkringsbyrå för att få hjälp. För mer information besöker du www.bankforsakring.konsumenternas.se .
 5. Kompensation. ADI är medlem i Investor Compensation Scheme (ICCL) som har bildats enligt den irländska lagen Investor Compensation Act 1998. Lagen tillhandahålls för att upprätta ett kompensationssystem samt för betalning, i vissa fall, av kompensation till klienter hos företag som omfattas av lagen.

Du bör känna till att en rätt till kompensation endast uppstår när pengar som ADI håller för din räkning inte kan återbetalas antingen för närvarande eller inom en överskådlig framtid. I de fall då rätten till kompensation fastställs ska det belopp som ska betalas vara det mindre av 90 % av din förlust eller en summa på upp till 20 000 euro.

071117 AC+ Sweden IDD v1.2

Applecare+ Affärsvillkor
Sverige

Dessa villkor innehåller information om Apple och den täckning som du får med AppleCare+.  Läs detta dokument noggrant.
 
Om Apple
De specifika affärsvillkoren för Apple-företaget som tillhandahåller AppleCare+ till dig (inklusive information om dess regelstatus) beror på var du har köpt AppleCare+. Om du har köpt AppleCare+ från Apple Online Store eller Apple Contact Centre ska du läsa TABELL A.
 
Om du inte har köpt AppleCare+ från Apple utan från en återförsäljare (tredje part): Observera att dessa specifika affärsvillkor endast gäller det Apple-företag som omnämns i TABELL A och inte en tredje part, som kan ha ytterligare affärsvillkor. 
 
Våra tjänster
Apple säljer och administrerar AppleCare+ exklusivt som representant för AIG Europe Limited (”AIG”), enligt villkoren i ett distributionsavtal mellan Apple och AIG. Enligt detta avtal betalar AIG en provision till Apple. Apple och AIG äger inte, direkt eller indirekt, några intressen i aktier eller rösträttigheter i varandras företag. Vid tillhandahållande av produkter till dig försöker Apple att undvika alla intressekonflikter.  Om en oundviklig konflikt uppstår kommer vi att skriva till dig och beskriva konflikten.
 
Apple tillhandahåller inte råd eller personliga rekommendationer avseende AppleCare+. Du måste bestämma om AppleCare+ är rätt för dig. För mer information läser du Policysammanfattning och Villkor för AppleCare+.
 
Om AppleCare+
AppleCare+ tecknas exklusivt av AIG Europe Limited ("AIG") som verkar genom sin filial AIG Europe Limited UK filial i Sverige (bolagsnummer 516408-1027) på företagsadressen Västra Järnvägsgatan 7, Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige.  AIG Europe Limited är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority (företagsreferensnummer: 202628) i Storbritannien. Denna information kan kontrolleras genom att du besöker Financial Services Register (www.fsa.gov.uk/register/home.do). AIG är registrerat i England med företagsnumret 1486260, med registrerat kontor på The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB, United Kingdom.
 
Dataskydd
Informationen som du tillhandahåller kommer att användas för att administrera AppleCare+ och alla eventuella Apple-produkter som du köper framöver.  Du har rätt att få tillgång till den personliga data som vi lagrar om dig genom att skicka en skriftlig begäran till kontaktadressen för dataskydd som finns i Tabell A. En mindre avgift kan tillkomma vid detta ärende. Du har också rätt att kräva att vi rättar alla eventuella fel i din information som vi lagrar.
 
Vad du ska göra om du har ett klagomål
Om du vill lämna in ett klagomål ska du kontakta Apples kundsupport som kan hantera klagomål på det språk där du bor:
 
Telefon:
+46 20100529
Brev:
Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Online:
Kontakta Apple Support på www.apple.com/se/support/contact
Personlig hjälp:
Genom att besöka en Apple retail store www.apple.com/retail/storelist.
 
Om Apple inte kan lösa problemet så att du blir nöjd kan du kontakta en av ombudsmännen/myndigheterna som anges i Tabell A nedan.
 
 
APPLECARE+ - SPECIFIKA AFFÄRSVILLKOR – SVERIGE
 
OBSERVERA: OM DU KÖPER APPLECARE+ FRÅN EN ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART): OBSERVERA ATT DESSA SPECIFIKA AFFÄRSVILLKOR ENDAST ÄR TILLÄMPLIGA FÖR DET APPLE-FÖRETAG SOM OMNÄMNS I TABELL A OCH INTE FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART) SOM KAN HA EGNA YTTERLIGARE AFFÄRSVILLKOR.
 

TABELL A:
Observera följande affärsvillkor om du köper AppleCare+ från Apple Online Store/Apple Contact Centre:
1.     AppleCare+ erbjuds av Apple Distribution International (”ADI”), med den registrerade adressen Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Republic of Ireland.  ADI regleras av Central Bank of Ireland.  För mer information besöker du http://registers.centralbank.ie

2.     Lagstadgat skydd.  Genom att erbjuda AppleCare+ är ADI föremål för vissa uppförandekoder som har införts av Central Bank of Ireland och, om tillämpligt, Finansinspektionen i Sverige. Information om dessa uppförandekoder finns på www.centralbank.ie och www.fi.se. ADI är särskilt föremål för Consumer Protection Code 2012, Minimum Competency Code och Fitness and Probity Standards 2012 samt tillämpliga konsumentlagar i Sverige.

3.     Dataskydd.   ADI kommer att hantera personlig information som du tillhandahåller i enlighet med Data Protection Acts 1988 och 2003 (Irland), Personuppgiftslagen (Sverige) och andra tillämpliga lagar. Om du har frågor avseende dataskydd kan du kontakta ADI på adressen nedan eller kontakta Office of the Data Protection Commissioner, Canal house, Station Road, Portarlington, Co. Laois, tel: +353 57 868 4800.
Om du vill lämna in en begäran avseende din personliga information ska du skriva till Apple på ADI, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Irland.

4.     Klagomål.   Om du inte kan lösa klagomålet med Apple har du rätt att hänvisa det till den irländska ombudsmannen för finansiella tjänster (Irish Financial Services Ombudsman).  För mer information besöker du www.financialombudsman.ie.  Du kan också kontakta någon av de självständiga organisationerna inklusive Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller Konsumenternas Försäkringsbyrå för att få hjälp.  För mer information besöker du www.bankforsakring.konsumenternas.se.

5.     Kompensation. ADI är medlem i Investor Compensation Scheme (ICCL) som har bildats enligt den irländska lagen Investor Compensation Act 1998. Lagen tillhandahålls för att upprätta ett kompensationssystem samt för betalning, i vissa fall, av kompensation till klienter hos företag som omfattas av lagen.
Du bör känna till att en rätt till kompensation endast uppstår när pengar som ADI håller för din räkning inte kan återbetalas antingen för närvarande eller inom en överskådlig framtid. I de fall då rätten till kompensation fastställs ska det belopp som ska betalas vara det mindre av 90 % av din förlust eller en summa på upp till 20 000 euro.
 
Dessa affärsvillkor gäller från 10 februari 2016.
 
021016 AC+ Sweden IDD v1.1

APPLECARE+ - AFFÄRSVILLKOR – SVERIGE

Dessa villkor innehåller information om Apple och den täckning som du får med AppleCare+.  Läs detta dokument noggrant.
 
Om Apple
De specifika affärsvillkoren för Apple-företaget som tillhandahåller AppleCare+ till dig (inklusive information om dess regelstatus) beror på var du har köpt AppleCare+. Om du har köpt AppleCare+ från Apple Online Store eller Apple Contact Centre ska du läsa TABELL A.
 
Om du inte har köpt AppleCare+ från Apple utan från en återförsäljare (tredje part): Observera att dessa specifika affärsvillkor endast gäller det Apple-företag som omnämns i TABELL A och inte en tredje part, som kan ha ytterligare affärsvillkor. 
 
Våra tjänster
Apple säljer och administrerar AppleCare+ exklusivt som representant för AIG Europe Limited (”AIG”), enligt villkoren i ett distributionsavtal mellan Apple och AIG. Enligt detta avtal betalar AIG en provision till Apple. Apple och AIG äger inte, direkt eller indirekt, några intressen i aktier eller rösträttigheter i varandras företag. Vid tillhandahållande av produkter till dig försöker Apple att undvika alla intressekonflikter.  Om en oundviklig konflikt uppstår kommer vi att skriva till dig och beskriva konflikten.
 
Apple tillhandahåller inte råd eller personliga rekommendationer avseende AppleCare+. Du måste bestämma om AppleCare+ är rätt för dig. För mer information läser du Policysammanfattning och Villkor för AppleCare+.
 
Om AppleCare+
AppleCare+ tecknas exklusivt av AIG Europe Limited ("AIG") som verkar genom sin filial AIG Europe Limited UK filial i Sverige (bolagsnummer 516408-1027) på företagsadressen Västra Järnvägsgatan 7, Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige.  AIG Europe Limited är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority (företagsreferensnummer: 202628) i Storbritannien. Denna information kan kontrolleras genom att du besöker Financial Services Register (www.fsa.gov.uk/register/home.do). AIG är registrerat i England med företagsnumret 1486260, med registrerat kontor på The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB, United Kingdom.
 
Dataskydd
Informationen som du tillhandahåller kommer att användas för att administrera AppleCare+ och alla eventuella Apple-produkter som du köper framöver.  Du har rätt att få tillgång till den personliga data som vi lagrar om dig genom att skicka en skriftlig begäran till kontaktadressen för dataskydd som finns i Tabell A. En mindre avgift kan tillkomma vid detta ärende. Du har också rätt att kräva att vi rättar alla eventuella fel i din information som vi lagrar.
 
Vad du ska göra om du har ett klagomål
Om du vill lämna in ett klagomål ska du kontakta Apples kundsupport som kan hantera klagomål på det språk där du bor:
 
Telefon:
+46 20100529
Brev:
Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Online:
Kontakta Apple Support på www.apple.com/se/support/contact
Personlig hjälp:
Genom att besöka en Apple retail store www.apple.com/retail/storelist.
 
Om Apple inte kan lösa problemet så att du blir nöjd kan du kontakta en av ombudsmännen/myndigheterna som anges i Tabell A nedan.
 
 
APPLECARE+ - SPECIFIKA AFFÄRSVILLKOR – SVERIGE
 
OBSERVERA: OM DU KÖPER APPLECARE+ FRÅN EN ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART): OBSERVERA ATT DESSA SPECIFIKA AFFÄRSVILLKOR ENDAST ÄR TILLÄMPLIGA FÖR DET APPLE-FÖRETAG SOM OMNÄMNS I TABELL A OCH INTE FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART) SOM KAN HA EGNA YTTERLIGARE AFFÄRSVILLKOR.
 

TABELL A:
Observera följande affärsvillkor om du köper AppleCare+ från Apple Online Store/Apple Contact Centre:
1.     AppleCare+ erbjuds av Apple Distribution International (”ADI”), med den registrerade adressen Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Republic of Ireland.  ADI regleras av Central Bank of Ireland.  För mer information besöker du http://registers.centralbank.ie

2.     Lagstadgat skydd.  Genom att erbjuda AppleCare+ är ADI föremål för vissa uppförandekoder som har införts av Central Bank of Ireland och, om tillämpligt, Finansinspektionen i Sverige. Information om dessa uppförandekoder finns på www.centralbank.ie och www.fi.se. ADI är särskilt föremål för Consumer Protection Code 2012, Minimum Competency Code och Fitness and Probity Standards 2012 samt tillämpliga konsumentlagar i Sverige.

3.     Dataskydd.   ADI kommer att hantera personlig information som du tillhandahåller i enlighet med Data Protection Acts 1988 och 2003 (Irland), Personuppgiftslagen (Sverige) och andra tillämpliga lagar. Om du har frågor avseende dataskydd kan du kontakta ADI på adressen nedan eller kontakta Office of the Data Protection Commissioner, Canal house, Station Road, Portarlington, Co. Laois, tel: +353 57 868 4800.
Om du vill lämna in en begäran avseende din personliga information ska du skriva till Apple på ADI, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Irland.

4.     Klagomål.   Om du inte kan lösa klagomålet med Apple har du rätt att hänvisa det till den irländska ombudsmannen för finansiella tjänster (Irish Financial Services Ombudsman).  För mer information besöker du www.financialombudsman.ie.  Du kan också kontakta någon av de självständiga organisationerna inklusive Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller Konsumenternas Försäkringsbyrå för att få hjälp.  För mer information besöker du www.bankforsakring.konsumenternas.se.

5.     Kompensation. ADI är medlem i Investor Compensation Scheme (ICCL) som har bildats enligt den irländska lagen Investor Compensation Act 1998. Lagen tillhandahålls för att upprätta ett kompensationssystem samt för betalning, i vissa fall, av kompensation till klienter hos företag som omfattas av lagen.
Du bör känna till att en rätt till kompensation endast uppstår när pengar som ADI håller för din räkning inte kan återbetalas antingen för närvarande eller inom en överskådlig framtid. I de fall då rätten till kompensation fastställs ska det belopp som ska betalas vara det mindre av 90 % av din förlust eller en summa på upp till 20 000 euro.
 
Dessa affärsvillkor gäller från 10 februari 2016.
 
021016 AC+ Sweden IDD v1.1

APPLECARE+ - AFFÄRSVILLKOR – SVERIGE

Dessa villkor innehåller information om Apple och den täckning som du får med AppleCare+.  Läs detta dokument noggrant.
 
Om Apple
De specifika affärsvillkoren för Apple-företaget som tillhandahåller AppleCare+ till dig (inklusive information om dess regelstatus) beror på var du har köpt AppleCare+. Om du har köpt AppleCare+ från Apple Online Store eller Apple Contact Centre ska du läsa TABELL A.
 
Om du inte har köpt AppleCare+ från Apple utan från en återförsäljare (tredje part): Observera att dessa specifika affärsvillkor endast gäller det Apple-företag som omnämns i TABELL A och inte en tredje part, som kan ha ytterligare affärsvillkor. 
 
Våra tjänster
Apple säljer och administrerar AppleCare+ exklusivt som representant för AIG Europe Limited ("AIG"), enligt villkoren i ett distributionsavtal mellan Apple och AIG. Enligt detta avtal betalar AIG en provision till Apple. Apple och AIG äger inte, direkt eller indirekt, några intressen i aktier eller rösträttigheter i varandras företag. Vid tillhandahållande av produkter till dig försöker Apple att undvika alla intressekonflikter.  Om en oundviklig konflikt uppstår kommer vi att skriva till dig och beskriva konflikten.
 
Apple tillhandahåller inte råd eller personliga rekommendationer avseende AppleCare+. Du måste bestämma om AppleCare+ är rätt för dig. För mer information läser du Sammanfattande policy och Villkor för AppleCare+.
 
Om AppleCare+
AppleCare+ tecknas exklusivt av AIG Europe Limited ("AIG") som verkar genom sin filial AIG Europe Limited UK filial i Sverige (bolagsnummer 516408-1027) på företagsadressen Västra Järnvägsgatan 7, Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige.  AIG Europe Limited är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority (företagsreferensnummer: 202628) i Storbritannien. Denna information kan kontrolleras genom att du besöker Financial Services Register (www.fsa.gov.uk/register/home.do). AIG är registrerat i England med företagsnumret 1486260, med registrerat kontor på The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB, United Kingdom.
 
Dataskydd
Informationen som du tillhandahåller kommer att användas för att administrera AppleCare+ och alla eventuella Apple-produkter som du köper framöver.  Du har rätt att få tillgång till den personliga data som vi lagrar om dig genom att skicka en skriftlig begäran till kontaktadressen för dataskydd som finns i Tabell A. En mindre avgift kan tillkomma vid detta ärende. Du har också rätt att kräva att vi rättar alla eventuella fel i din information som vi lagrar.
 
Vad du ska göra om du har ett klagomål
Om du vill lämna in ett klagomål ska du kontakta Apples kundsupport som kan hantera klagomål på det språk där du bor:
 
Telefon:           +46 20100529
Brev:                Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Online:                        Kontakta Apple Support på www.apple.com/support/contact
Fax:                 +353 (0)21 428 3917
Personlig hjälp:           Genom att besöka en Apple Store (https://www.apple.com/retail/storelist).
 
Om Apple inte kan lösa problemet så att du blir nöjd kan du kontakta en av ombudsmännen/myndigheterna som anges i Tabell A nedan.
 
APPLECARE+ - SPECIFIKA AFFÄRSVILLKOR – SVERIGE
 
OBSERVERA: OM DU KÖPER APPLECARE+ FRÅN EN ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART): OBSERVERA ATT DESSA SPECIFIKA AFFÄRSVILLKOR ENDAST ÄR TILLÄMPLIGA FÖR DET APPLE-FÖRETAG SOM OMNÄMNS I TABELL A OCH INTE FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART) SOM KAN HA EGNA YTTERLIGARE AFFÄRSVILLKOR.
 
TABELL A:
Observera följande affärsvillkor om du köper AppleCare+ från Apple Online Store/Apple Contact Centre:
1.     AppleCare+ erbjuds av Apple Distribution International ("ADI"), med den registrerade adressen Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Republic of Ireland.  ADI regleras av Central Bank of Ireland.  För mer information besöker du http://registers.centralbank.ie
2.     Lagstadgat skydd.  Genom att erbjuda AppleCare+ är ADI föremål för vissa uppförandekoder som har införts av Central Bank of Ireland och, om tillämpligt, Finansinspektionen i Sverige. Information om dessa uppförandekoder finns på www.centralbank.ie och www.fi.se. ADI är särskilt föremål för Consumer Protection Code 2012, Minimum Competency Code och Fitness and Probity Standards 2012 samt tillämpliga konsumentlagar i Sverige.
3.     Dataskydd.   ADI kommer att hantera personlig information som du tillhandahåller i enlighet med Data Protection Acts 1988 och 2003 (Irland), Personuppgiftslagen (Sverige) och andra tillämpliga lagar. Om du har frågor avseende dataskydd kan du kontakta ADI på adressen nedan eller kontakta Office of the Data Protection Commissioner, Canal house, Station Road, Portarlington, Co. Laois, tel: +353 57 868 4800.
Om du vill lämna in en begäran avseende din personliga information ska du skriva till Apple på ADI, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland.
4.     Klagomål.   Om du inte kan lösa klagomålet med Apple har du rätt att hänvisa det till den irländska ombudsmannen för finansiella tjänster (Irish Financial Services Ombudsman).  För mer information besöker du www.financialombudsman.ie.  Du kan också kontakta någon av de självständiga organisationerna inklusive Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller Konsumenternas Försäkringsbyrå för att få hjälp.  För mer information besöker du www.bankforsakring.konsumenternas.se.
5.     Kompensation. ADI är medlem i Investor Compensation Scheme (ICCL) som har bildats enligt den irländska lagen Investor Compensation Act 1998. Lagen tillhandahålls för att upprätta ett kompensationssystem samt för betalning, i vissa fall, av kompensation till klienter hos företag som omfattas av lagen.
Du bör känna till att en rätt till kompensation endast uppstår när pengar som ADI håller för din räkning inte kan återbetalas antingen för närvarande eller inom en överskådlig framtid. I de fall då rätten till kompensation fastställs ska det belopp som ska betalas vara det mindre av 90 % av din förlust eller en summa på upp till 20 000 euro.
 
 
Dessa affärsvillkor gäller från 01/05/2014.
 
060414 AC+ Sweden IDD v1.0

APPLECARE+ - AFFÄRSVILLKOR – SVERIGE

Dessa villkor innehåller information om Apple och den täckning som du får med AppleCare+.  Läs detta dokument noggrant.
 
Om Apple
De specifika affärsvillkoren för Apple-företaget som tillhandahåller AppleCare+ till dig (inklusive information om dess regelstatus) beror på var du har köpt AppleCare+. Om du har köpt AppleCare+ från Apple Online Store eller Apple Contact Centre ska du läsa TABELL A.
 
Om du inte har köpt AppleCare+ från Apple utan från en återförsäljare (tredje part): Observera att dessa specifika affärsvillkor endast gäller det Apple-företag som omnämns i TABELL A och inte en tredje part, som kan ha ytterligare affärsvillkor. 
 
Våra tjänster
Apple säljer och administrerar AppleCare+ exklusivt som representant för AIG Europe Limited ("AIG"), enligt villkoren i ett distributionsavtal mellan Apple och AIG. Enligt detta avtal betalar AIG en provision till Apple. Apple och AIG äger inte, direkt eller indirekt, några intressen i aktier eller rösträttigheter i varandras företag. Vid tillhandahållande av produkter till dig försöker Apple att undvika alla intressekonflikter.  Om en oundviklig konflikt uppstår kommer vi att skriva till dig och beskriva konflikten.
 
Apple tillhandahåller inte råd eller personliga rekommendationer avseende AppleCare+. Du måste bestämma om AppleCare+ är rätt för dig. För mer information läser du Sammanfattande policy och Villkor för AppleCare+.
 
Om AppleCare+
AppleCare+ tecknas exklusivt av AIG Europe Limited ("AIG") som verkar genom sin filial AIG Europe Limited UK filial i Sverige (bolagsnummer 516408-1027) på företagsadressen Västra Järnvägsgatan 7, Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige.  AIG Europe Limited är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority (företagsreferensnummer: 202628) i Storbritannien. Denna information kan kontrolleras genom att du besöker Financial Services Register (www.fsa.gov.uk/register/home.do). AIG är registrerat i England med företagsnumret 1486260, med registrerat kontor på The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB, United Kingdom.
 
Dataskydd
Informationen som du tillhandahåller kommer att användas för att administrera AppleCare+ och alla eventuella Apple-produkter som du köper framöver.  Du har rätt att få tillgång till den personliga data som vi lagrar om dig genom att skicka en skriftlig begäran till kontaktadressen för dataskydd som finns i Tabell A. En mindre avgift kan tillkomma vid detta ärende. Du har också rätt att kräva att vi rättar alla eventuella fel i din information som vi lagrar.
 
Vad du ska göra om du har ett klagomål
Om du vill lämna in ett klagomål ska du kontakta Apples kundsupport som kan hantera klagomål på det språk där du bor:
 
Telefon:           +46 20100529
Brev:                Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Online:                        Kontakta Apple Support på www.apple.com/support/contact
Fax:                 +353 (0)21 428 3917
Personlig hjälp:           Genom att besöka en Apple Store (https://www.apple.com/retail/storelist).
 
Om Apple inte kan lösa problemet så att du blir nöjd kan du kontakta en av ombudsmännen/myndigheterna som anges i Tabell A nedan.
 
APPLECARE+ - SPECIFIKA AFFÄRSVILLKOR – SVERIGE
 
OBSERVERA: OM DU KÖPER APPLECARE+ FRÅN EN ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART): OBSERVERA ATT DESSA SPECIFIKA AFFÄRSVILLKOR ENDAST ÄR TILLÄMPLIGA FÖR DET APPLE-FÖRETAG SOM OMNÄMNS I TABELL A OCH INTE FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART) SOM KAN HA EGNA YTTERLIGARE AFFÄRSVILLKOR.
 
TABELL A:
Observera följande affärsvillkor om du köper AppleCare+ från Apple Online Store/Apple Contact Centre:
1.     AppleCare+ erbjuds av Apple Distribution International ("ADI"), med den registrerade adressen Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Republic of Ireland.  ADI regleras av Central Bank of Ireland.  För mer information besöker du http://registers.centralbank.ie
2.     Lagstadgat skydd.  Genom att erbjuda AppleCare+ är ADI föremål för vissa uppförandekoder som har införts av Central Bank of Ireland och, om tillämpligt, Finansinspektionen i Sverige. Information om dessa uppförandekoder finns på www.centralbank.ie och www.fi.se. ADI är särskilt föremål för Consumer Protection Code 2012, Minimum Competency Code och Fitness and Probity Standards 2012 samt tillämpliga konsumentlagar i Sverige.
3.     Dataskydd.   ADI kommer att hantera personlig information som du tillhandahåller i enlighet med Data Protection Acts 1988 och 2003 (Irland), Personuppgiftslagen (Sverige) och andra tillämpliga lagar. Om du har frågor avseende dataskydd kan du kontakta ADI på adressen nedan eller kontakta Office of the Data Protection Commissioner, Canal house, Station Road, Portarlington, Co. Laois, tel: +353 57 868 4800.
Om du vill lämna in en begäran avseende din personliga information ska du skriva till Apple på ADI, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland.
4.     Klagomål.   Om du inte kan lösa klagomålet med Apple har du rätt att hänvisa det till den irländska ombudsmannen för finansiella tjänster (Irish Financial Services Ombudsman).  För mer information besöker du www.financialombudsman.ie.  Du kan också kontakta någon av de självständiga organisationerna inklusive Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller Konsumenternas Försäkringsbyrå för att få hjälp.  För mer information besöker du www.bankforsakring.konsumenternas.se.
5.     Kompensation. ADI är medlem i Investor Compensation Scheme (ICCL) som har bildats enligt den irländska lagen Investor Compensation Act 1998. Lagen tillhandahålls för att upprätta ett kompensationssystem samt för betalning, i vissa fall, av kompensation till klienter hos företag som omfattas av lagen.
Du bör känna till att en rätt till kompensation endast uppstår när pengar som ADI håller för din räkning inte kan återbetalas antingen för närvarande eller inom en överskådlig framtid. I de fall då rätten till kompensation fastställs ska det belopp som ska betalas vara det mindre av 90 % av din förlust eller en summa på upp till 20 000 euro.
 
 
Dessa affärsvillkor gäller från 01/05/2014.
 
060414 AC+ Sweden IDD v1.0

APPLECARE+ - AFFÄRSVILLKOR – SVERIGE

Dessa villkor innehåller information om Apple och den täckning som du får med AppleCare+.  Läs detta dokument noggrant.
 
Om Apple
De specifika affärsvillkoren för Apple-företaget som tillhandahåller AppleCare+ till dig (inklusive information om dess regelstatus) beror på var du har köpt AppleCare+. Om du har köpt AppleCare+ från Apple Online Store eller Apple Contact Centre ska du läsa TABELL A.
 
Om du inte har köpt AppleCare+ från Apple utan från en återförsäljare (tredje part): Observera att dessa specifika affärsvillkor endast gäller det Apple-företag som omnämns i TABELL A och inte en tredje part, som kan ha ytterligare affärsvillkor. 
 
Våra tjänster
Apple säljer och administrerar AppleCare+ exklusivt som representant för AIG Europe Limited ("AIG"), enligt villkoren i ett distributionsavtal mellan Apple och AIG. Enligt detta avtal betalar AIG en provision till Apple. Apple och AIG äger inte, direkt eller indirekt, några intressen i aktier eller rösträttigheter i varandras företag. Vid tillhandahållande av produkter till dig försöker Apple att undvika alla intressekonflikter.  Om en oundviklig konflikt uppstår kommer vi att skriva till dig och beskriva konflikten.
 
Apple tillhandahåller inte råd eller personliga rekommendationer avseende AppleCare+. Du måste bestämma om AppleCare+ är rätt för dig. För mer information läser du Sammanfattande policy och Villkor för AppleCare+.
 
Om AppleCare+
AppleCare+ tecknas exklusivt av AIG Europe Limited ("AIG") som verkar genom sin filial AIG Europe Limited UK filial i Sverige (bolagsnummer 516408-1027) på företagsadressen Västra Järnvägsgatan 7, Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige.  AIG Europe Limited är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority (företagsreferensnummer: 202628) i Storbritannien. Denna information kan kontrolleras genom att du besöker Financial Services Register (www.fsa.gov.uk/register/home.do). AIG är registrerat i England med företagsnumret 1486260, med registrerat kontor på The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London, EC3M 4AB, United Kingdom.
 
Dataskydd
Informationen som du tillhandahåller kommer att användas för att administrera AppleCare+ och alla eventuella Apple-produkter som du köper framöver.  Du har rätt att få tillgång till den personliga data som vi lagrar om dig genom att skicka en skriftlig begäran till kontaktadressen för dataskydd som finns i Tabell A. En mindre avgift kan tillkomma vid detta ärende. Du har också rätt att kräva att vi rättar alla eventuella fel i din information som vi lagrar.
 
Vad du ska göra om du har ett klagomål
Om du vill lämna in ett klagomål ska du kontakta Apples kundsupport som kan hantera klagomål på det språk där du bor:
 
Telefon:           +46 20100529
Brev:                Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Online:                        Kontakta Apple Support på www.apple.com/support/contact
Fax:                 +353 (0)21 428 3917
Personlig hjälp:           Genom att besöka en Apple Store (https://www.apple.com/retail/storelist).
 
Om Apple inte kan lösa problemet så att du blir nöjd kan du kontakta en av ombudsmännen/myndigheterna som anges i Tabell A nedan.
 
APPLECARE+ - SPECIFIKA AFFÄRSVILLKOR – SVERIGE
 
OBSERVERA: OM DU KÖPER APPLECARE+ FRÅN EN ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART): OBSERVERA ATT DESSA SPECIFIKA AFFÄRSVILLKOR ENDAST ÄR TILLÄMPLIGA FÖR DET APPLE-FÖRETAG SOM OMNÄMNS I TABELL A OCH INTE FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE (TREDJE PART) SOM KAN HA EGNA YTTERLIGARE AFFÄRSVILLKOR.
 
TABELL A:
Observera följande affärsvillkor om du köper AppleCare+ från Apple Online Store/Apple Contact Centre:
1.     AppleCare+ erbjuds av Apple Distribution International ("ADI"), med den registrerade adressen Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill Cork, Republic of Ireland.  ADI regleras av Central Bank of Ireland.  För mer information besöker du http://registers.centralbank.ie
2.     Lagstadgat skydd.  Genom att erbjuda AppleCare+ är ADI föremål för vissa uppförandekoder som har införts av Central Bank of Ireland och, om tillämpligt, Finansinspektionen i Sverige. Information om dessa uppförandekoder finns på www.centralbank.ie och www.fi.se. ADI är särskilt föremål för Consumer Protection Code 2012, Minimum Competency Code och Fitness and Probity Standards 2012 samt tillämpliga konsumentlagar i Sverige.
3.     Dataskydd.   ADI kommer att hantera personlig information som du tillhandahåller i enlighet med Data Protection Acts 1988 och 2003 (Irland), Personuppgiftslagen (Sverige) och andra tillämpliga lagar. Om du har frågor avseende dataskydd kan du kontakta ADI på adressen nedan eller kontakta Office of the Data Protection Commissioner, Canal house, Station Road, Portarlington, Co. Laois, tel: +353 57 868 4800.
Om du vill lämna in en begäran avseende din personliga information ska du skriva till Apple på ADI, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland.
4.     Klagomål.   Om du inte kan lösa klagomålet med Apple har du rätt att hänvisa det till den irländska ombudsmannen för finansiella tjänster (Irish Financial Services Ombudsman).  För mer information besöker du www.financialombudsman.ie.  Du kan också kontakta någon av de självständiga organisationerna inklusive Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller Konsumenternas Försäkringsbyrå för att få hjälp.  För mer information besöker du www.bankforsakring.konsumenternas.se.
5.     Kompensation. ADI är medlem i Investor Compensation Scheme (ICCL) som har bildats enligt den irländska lagen Investor Compensation Act 1998. Lagen tillhandahålls för att upprätta ett kompensationssystem samt för betalning, i vissa fall, av kompensation till klienter hos företag som omfattas av lagen.
Du bör känna till att en rätt till kompensation endast uppstår när pengar som ADI håller för din räkning inte kan återbetalas antingen för närvarande eller inom en överskådlig framtid. I de fall då rätten till kompensation fastställs ska det belopp som ska betalas vara det mindre av 90 % av din förlust eller en summa på upp till 20 000 euro.
 
 
Dessa affärsvillkor gäller från 01/05/2014.
 
060414 AC+ Sweden IDD v1.0