Om du har en nyare plan, gå till Regler och villkor för AppleCare+.

AppleCare+ för Apple Watch
AppleCare+ för iPad
AppleCare+ för iPhone
AppleCare+ för iPod
AppleCare+ för Hörlurar

Villkor – Sverige

Policysammanfattning   Affärsvillkor

INFORMATION OM KONSUMENTKÖPLAGEN:

AppleCare+ är en försäkring som täcker risken för skador på din Apple Watch, iPad, iPhone, iPod eller hörlurar från Apple eller Beats och behovet av teknisk hjälp. AppleCare+ täcker inte fel på grund av defekter i utformning och/eller material och/eller utförande. Sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentköplagen, av Apples begränsade garanti eller Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+ även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple. Enligt den svenska konsumentköplagen har du rätt till en kostnadsfri reparation, utbytesenhet, prisnedsättning eller återbetalning från säljaren, av varor som inte överensstämmer med avtalet om köp eller leasing inom tre år efter leveransen. Du kan också begära detta av Apple om säljaren är insolvent, har lagt ned sin verksamhet eller inte kan hittas.

 

Tack för att du har köpt AppleCare+, en försäkring som tecknas av AIG Europe S.A. filial i Sverige (”AIG”) som förbinder sig att försäkra din Apple Watch, iPad, iPhone, iPod eller hörlurar från Beats eller Apple enligt villkoren i denna policy. Du ska enligt lagen få den här informationen före köpet. Vi rekommenderar att du läser den. Du kan få hjälp och råd angående köp av försäkring från Konsumentombudsmannen, kommunens konsumentrådgivare och Konsumentverket. 

AppleCare+ täcker reparation eller utbyte av din enhet vid oavsiktlig skada eller försämrad batterikapacitet, samt ger dig tillgång till teknisk support från Apple (enligt beskrivning i punkt 4.5).

Försäkringen säljs av Apple och Apples auktoriserade återförsäljare. Apple kommer också, som representant för AIG, att hantera skadeståndsanspråk och eventuella klagomål från dig (fullständig information finns i punkt 12).

AppleCare+ täcker inte förlust eller stöld av din enhet, eller fel på grund av defekt i din enhet, även om sådana fel täcks separat antingen enligt dina rättigheter i konsumentköplagen eller Apples begränsade garanti eller av Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+ även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple (se punkt 5.1.9). 

1.              Definitioner

Alla ord eller uttryck som inleds med stor bokstav i denna policy definieras i detta definitionsavsnitt och har samma betydelse var de än nämns i policyn:

1.1.          ”Oavsiktlig skada” innebär fysisk skada, sönderslagning eller fel på din utrustning med rätt till service på grund av en oförutsedd och oavsiktlig händelse antingen på grund av hantering (t.ex. att tappa utrustningen med rätt till service eller genom kontakt med vätska) eller på grund av en yttre händelse (t.ex. extrema miljö- eller atmosfärförhållanden). Skadan måste påverka funktionaliteten för din utrustning med rätt till service, vilket omfattar sprickor i skärmen som påverkar skärmens läsbarhet.

1.2.          ”AIG” avser AIG Europe S.A., med registrerat kontor på 35 D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg och verkar via sin filial AIG Europe S.A. Filial i Sverige (organisationsnummer 516411-4117) med registrerat filialkontor på Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige.

1.3.          ”Apple” innebär Apple Distribution International Limited (eller dess utsedda ombud) som distribuerar, säljer och administrerar denna policy och som hanterar klagomål och skadeståndsanspråk som representant för AIG.

1.4.          ”Auktoriserad Apple-servicepartner” innebär en servicepartner (tredje part) som anlitas som Apples ombud för att hantera skadeståndsanspråk som representant för AIG. En lista över alla dessa leverantörer hittar du på locate.apple.com/se/sv/

1.5.          ”Apples auktoriserade återförsäljare” innebär en tredje part som är auktoriserad av Apple att distribuera denna policy samtidigt som parten säljer eller leasar utrustningen med rätt till service till dig.

1.6.          ”Information om AppleCare+” innebär supportwebbplatsen apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.html.

1.7.          ”Apples begränsade garanti” innebär den frivilliga tillverkargaranti som Apple tillhandahåller (enligt separata servicevillkor) till köpare eller leasingtagare av utrustning med rätt till service, som tillhandahåller förmåner som är tillägg till, och inte ersätter, rättigheter i konsumentköplagen. 

1.8.          ”Meddelande om resterande skuld” innebär att Apples auktoriserade återförsäljare skickar dig ett meddelande om att du inte har genomfört en avbetalning och/eller om du har försummat att genomföra avbetalningar enligt ditt avbetalningsavtal.

1.9.          ”Försämrad batterikapacitet” innebär att batteriet i en utrustning med rätt till service har sämre kapacitet att hålla elektrisk laddning än 80 % av ursprunglig kapacitet.

1.10.       ”Beats” avser Beats Electronics LLC (också känt som Beats by Dr. Dre), ett dotterbolag till Apple Inc. som producerar ljudprodukter, inklusive viss utrustning med rätt till service under varumärket Beats.

1.11.         ”Företagskund” innebär en kund som har registrerat sig och köpt sin utrustning med rätt till service genom Apple Online Store för företag. 

1.12.        ”Konsumentmjukvara” innebär operativsystemet (”OS”) i utrustningen med rätt till service, mjukvara som är förinstallerad på utrustningen med rätt till service och Apple- eller Beats-mjukvara som installeras senare på utrustningen med rätt till service, och som kan variera.

1.13.        ”Perioden om omfattas” innebär perioden som anges i punkt 3.1. 

1.14.         ”Utrustning med rätt till service” innebär Apple Watch, iPad (inklusive inmatningsenhet för iPad), iPhone, iPod eller hörlurar från Apple eller Beats som identifieras med produktserienummer på ditt garantibevis (POC-certifikat) (eller inköpsbevis för inmatningsenhet för iPad) samt de ursprungliga tillbehör som medföljer samma förpackning. Utrustningen med rätt till service måste ha köpts eller leasats ny från Apple eller en Auktoriserad Apple-återförsäljare inte mer än sextio (60) dagar innan datumet när du köper denna policy eller, om det juridiska ägandet av utrustningen med rätt till service har överförts till dig, måste policyn ha överförts till dig i enlighet med punkt 11 i denna policy.

1.15.        ”Rätt till service av hårdvara” innebär skyddet som tillhandahåller reparation eller utbyte av din utrustning med rätt till service på grund av oavsiktlig skada och försämrad batterikapacitet.

1.16.        ”Avbetalning” innebär belopp som du ska betala enligt ett avbetalningsavtal.

1.17.        ”Försäkrad händelse” innebär (a) oavsiktlig skada på din utrustning med rätt till service och/eller (b) försämrad batterikapacitet och/eller (c) behovet av att använda teknisk support, som uppstår under perioden som omfattas.

1.18.        ”Inmatningsenhet för iPad” innebär Apple Pencil.

1.19.        ”Avbetalningsavtal” innebär avtalet mellan dig och Apples auktoriserade återförsäljare om att betala försäkringspremien via avbetalningar.

1.20.       ”POC-certifikat” innebär det dokument med bevis på rätt till service som du får när du köper denna policy, som innehåller din försäkringsinformation och serienumret för utrustningen med rätt till service som den här policyn gäller för. Om du har köpt denna policy i en Apple-ägd butik eller från en auktoriserad Apple-återförsäljare, kan originalkvittot för köpet också vara ditt POC-certifikat.

1.21.        ”Policy” innebär detta försäkringsdokument som innehåller villkoren för AppleCare+, som tillsammans med det POC-certifikat som du fick när du köpte AppleCare+, utgör ditt juridiska kontrakt med AIG.

1.22.        ”Självrisk” innebär den relevanta risken för utrustningen med rätt till service, enligt följande:

Apple Watch (alla modeller utom Hermès och Edition):

589 SEK

Apple Watch Hermès eller Edition:

679 SEK

iPad:

    Inmatningsenhet för iPad:

249 SEK

    All övrig oavsiktlig skada:

399 SEK

iPhone:

    Oavsiktlig skada (endast skärm):

249 SEK

    All övrig oavsiktlig skada:

849 SEK

iPod:

229 SEK

Hörlurar från Apple:

249 SEK

Hörlurar från Beats:

249 SEK

 

som du ska betala för varje krav på oavsiktlig skada som du lämnar in i Sverige enligt denna policy. Obs! Om du lämnar in ett krav i ett annat land enligt denna policy måste självrisken betalas i det landets valuta och efter det landets tillämpliga självrisk. Mer information finns på Information om AppleCare+.

För att ett anspråk gällande iPhone med oavsiktlig skada på endast skärm ska godkännas får utrustningen med rätt till service inte ha några ytterligare skador utöver skadan på skärmen (till exempel böjda eller buckliga höljen) som förhindrar att Apple byter ut skärmen på utrustningen med rätt till service. Utrustning med rätt till service med ytterligare skador kommer att kategoriseras som all övrig oavsiktlig skada på iPhone. Reparationer på endast skärmar görs endast på iPhone.

1.23.       ”Premie” innebär den summa som du går med på att betala för rätt till service enligt denna policy vilket beskrivs i punkt 2.2.

1.24.       ”Teknisk support” innebär teknisk assistans från Apple om din utrustning med rätt till service slutar att fungera korrekt. Annars kan Apple ta ut en avgift per evenemang för den här tjänsten.

1.25.       ”Du/din/ditt” innebär den person som äger eller leasar utrustningen med rätt till service och alla personer som policyn överförs till i enlighet med punkt 11. 

2.             Policyn

2.1.          Din policy består av detta försäkringsdokument som beskriver villkoren för din rätt till service enligt AppleCare+ och ditt garantibevis (POC-certifikat). Läs dessa noggrant för att vara säker på att de ger dig den rätt till service som du vill ha. Om dina behov ändras, eller om någon del av den information som policyn är baserad på förändras, kan Apple och AIG behöva uppdatera sina uppgifter och informationen på ditt POC-certifikat kan behövas ändras. 

2.2.          Om du behöver ett POC-certifikat för ditt byte eller en kopia av försäkringsuppgifterna besöker du mysupport.apple.com/products och följer instruktionerna.

Premien för denna policy är som följer:

Apple Watch Series 3:

629 SEK

Apple Watch Series 4, 5:

999 SEK

Apple Watch Hermès, Edition:

1 895 SEK

iPad, iPad Air, iPad mini:

699 SEK

iPad Pro:

1 195 SEK 

iPhone 8, 7, 6s:

1 499 SEK

iPhone 11, Xr, 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus:

1 895 SEK

iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, Xs, Xs Max, X:

2 695 SEK

iPod:

479 SEK

Hörlurar från Apple:

395 SEK

Hörlurar från Beats:

395 SEK

 

I dessa priser ingår eventuell tillämplig försäkringsskatt.

2.3.          Betalningen av premien representerar betalningen för din första tolvmånadersperiod (från datumet som du köpte din utrustning med rätt till service) och en förbetalning för den efterföljande tolvmånadersperioden. Detta påverkar inte din rättighet att annullera denna policy när som helst i enlighet med punkt 10. 

3.             Perioden om omfattas

3.1.          Din rätt till service av hårdvaran påbörjas från det datum som du köper din policy. Detta innebär att om du köper AppleCare+ upp till 60 dagar efter att du köper eller börjar leasa din utrustning med rätt till service har du endast rätt till service för hårdvara från det datumet. Rätten till teknisk support påbörjas efter att din kostnadsfria tekniska support från tillverkaren går ut. Den kostnadsfria supporten påbörjas när du köper eller börjar leasa din utrustning med rätt till service. Båda typerna av rätt till service avslutas 24 månader efter att du köpt din Policy för alla enheter förutom Apple Watch Hermès och Edition, som har rätt till service under 36 månader från det datum du köpte din policy. Det datum då du köpte din policy visas på ditt POC-certifikat. 

Du har rätt att när som helst, utan anledning, annullera denna policy i enlighet med punkt 10.

3.2.         Din rätt till service kan avslutas tidigare om du har använt din rätt att annullera enligt punkt 10 eller om den annulleras av AIG i enlighet med villkoren i denna policy. Om du inte längre kan kräva ersättning för oavsiktlig skada fortsätter din rätt till service av hårdvaran för försämrad batterikapacitet och teknisk support till slutet av perioden som omfattas.

3.3.         Denna policy ersätter dig inte för skada på utrustningen med rätt till service vid en försäkrad händelse som skedde innan denna policy köptes.

4.             Rätt till service

4.1.          Rätt till service av hårdvara. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt delen Rätt till service av hårdvara i denna policy, kommer AIG att se till att Apple antingen: 

4.1.1.      reparerar utrustningen med rätt till service med nya eller begagnade delar som är likvärdiga i fråga om prestanda och pålitlighet eller

4.1.2.      om det inte skulle vara praktiskt eller ekonomiskt att genomföra en reparation, tillhandahåller en ersättare för utrustningen med rätt till service med en ny Apple-märkt enhet eller en Apple-märkt enhet som är likvärdig med en ny enhet i fråga om prestanda och pålitlighet, och av samma typ som originalutrustningen. Om en Apple-märkt enhet för din utrustning med rätt till service inte finns tillgänglig, ska en Apple-märkt enhet som åtminstone är funktionsmässigt likvärdig med den ursprungliga utrustningen med rätt till service (föremål för tillämpliga uppdateringar av konsumentmjukvara) tillhandahållas. Hörlurar från Beats ersätts med enheter från Beats enligt denna paragraf 4.1.2. Den nya Apple- eller Beats-märkta enheten blir den nya utrustningen med rätt till service enligt denna policy. Vid en ersättningsenhet kommer Apple eller Apples auktoriserade servicepartner att behålla den ursprungliga enheten med rätt till service. 

Utrustningen med rätt till service kan endast repareras eller ersättas, och ingen kontantersättning kan betalas av AIG, om du lämnar in ett krav.

4.2.         Om en ersättningsenhet tillhandahålls till dig enligt punkt ‎4.1.2 kan Apple eller Apples auktoriserade servicepartner installera de senaste mjukvarorna och operativsystemen som är tillämpliga för utrustningen med rätt till service (om några) som del av rätten till service i denna policy. Eventuella mjukvaror från tredje part som var installerade på den ursprungliga utrustningen med rätt till service kanske inte är kompatibla med utrustningen med rätt till service som ett resultat av uppdateringen av mjukvaran och operativsystemet. Om du lämnar in ett krav i ett annat land än där du köpte eller leasade utrustningen med rätt till service, kan Apple eller Apples auktoriserade servicepartner reparera eller byta ut produkter eller delar med lokala jämförbara produkter och delar.

4.3.         Självrisk. För varje giltigt krav för oavsiktlig skada som du lämnar in enligt denna policy, måste du betala den tillämpliga självrisken på kostnaden för kravet innan du får rätt till förmånerna i punkt 4.1. Självrisken kan betalas till Apple eller Apples auktoriserade servicepartner kontant eller med betal-/kreditkort. 

4.4.         Gräns för krav. Maximalt två krav för oavsiktlig skada kan lämnas in under perioden som omfattas. När det andra kravet har avslutats slutar rätten till service för oavsiktlig skada att gälla för denna policy. Din rätt till teknisk support och rätt till service för försämrad batterikapacitet kommer att fortsätta gälla till slutet av perioden som omfattas. Ett anspråk för oavsiktlig skada för en inmatningsenhet för iPad anses vara ett separat anspråk för oavsiktlig skada och räknas in i dina två giltiga anspråk, även om det uppstår ur samma händelse som ett anspråk för oavsiktlig skada för din iPad.

4.5.          Teknisk support. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt denna del av din policy kan du få prioriterad tillgång till teknisk telefonsupport från Apple om din utrustning med rätt till service slutar att fungera korrekt. Denna rätt till service påbörjas efter att din kostnadsfria support går ut, som påbörjas det datum när du köper eller börjar leasa din utrustning med rätt till service. Teknisk support kommer att omfatta utrustningen med rätt till service, konsumentmjukvaran och alla anslutningsproblem mellan utrustningen med rätt till service och en AirPort-enhet, Apple TV och en kompatibel trådlös enhet eller dator som uppfyller anslutningsspecifikationen för utrustningen med rätt till service. Den täcker den då aktuella versionen av tillämplig konsumentmjukvara och den föregående huvudversionen. ”Huvudversion” innebär en väsentlig mjukvaruversion som kommersiellt släppts av Apple i ett talformat likt ”1.0” eller ”2.0” och som inte är i beta- eller förhandsform. 

5.             Undantag

5.1.          Rätt till service av hårdvara. Policyn täcker dig inte för:

5.1.1.       en produkt som inte är utrustningen med rätt till service,

5.1.2.      skada som har orsakats av:

5.1.2.1.  missbruk eller felanvändning, vilket innebär avsiktligt orsakad skada inklusive medveten användning av utrustningen med rätt till service för syften eller sätt som den inte var avsedd för, 

5.1.2.2.  faktisk, eller försök till modifiering eller ändring av utrustningen med rätt till service, eller   

5.1.2.3. service eller reparation (inklusive uppgraderingar) som utförs av någon som inte är Apple eller en auktoriserad Apple-serviceleverantör,

5.1.3.     Utrustning med rätt till service där serienumret har ändrats, gjorts oläsligt eller tagits bort, eller utrustning med rätt till service som har öppnats, fått service, modifierats eller ändrats av någon annan än Apple eller en auktoriserad representant för Apple, eller utrustning med rätt till service som innehåller komponenter som inte är auktoriserade av Apple,

5.1.4.      förlust eller stöld av din utrustning med rätt till service, 

5.1.5.      Utrustning med rätt till service (inklusive alla huvudkomponenter) som inte lämnas in till Apple,

5.1.6.      kosmetisk skada på utrustningen med rätt till service som inte påverkar utrustningen med rätt till services funktionalitet, inklusive men inte begränsat till smala sprickor, repor, bucklor eller trasig plast kring portar och missfärgning,

5.1.7.      skada eller fel på grund av normalt slitage och/eller användning av utrustningen med rätt till service, 

5.1.8.      skada på grund av eld, eller

5.1.9.      fel på grund av defekter i material och/eller utförande och/eller design, sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentköplagen, av Apples begränsade garanti eller Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+, även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple.

5.2.          Teknisk support. Policyn täcker dig inte för:

5.2.1.      användning eller modifiering av utrustningen med rätt till service eller konsumentmjukvaran på ett sätt som dessa varken är avsedda att användas eller modifieras enligt användarmanualen, de tekniska specifikationerna eller andra riktlinjer som har publicerats på Apples webbplats för utrustningen med rätt till service,

5.2.2.     problem som kan lösas genom att uppgradera mjukvara (inklusive konsumentmjukvaran) till den senaste versionen,

5.2.3.     tredjepartsprodukter eller andra Apple-märkta produkter eller mjukvaror (andra än utrustningen med rätt till service eller konsumentmjukvaran) eller effekterna av sådana produkter på eller interaktioner med utrustningen med rätt till service eller konsumentmjukvaran,

5.2.4.     användning av en dator eller ett operativsystem som inte relaterar till konsumentmjukvaran eller anslutningsproblem som har sitt ursprung i utrustningen med rätt till service,

5.2.5.     OS-mjukvara eller konsumentmjukvara betecknad som ”beta”, ”försläppsversion” eller ”förhandsvisning” eller liknande märkt mjukvara,

5.2.6.     skada på, eller förlust av någon mjukvara eller data som lagras på eller har spelats in på utrustningen med rätt till service, 

5.2.7.     återställning och ominstallation av mjukvara och användardata, eller

5.2.8.     råd som har att göra med vardagsanvändning av utrustningen med rätt till service när det inte finns något underliggande problem med dess hårdvara eller mjukvara.

6.             Allmänna villkor

6.1.          För att vara helt skyddad av din policy måste du följa denna punkt samt punkterna 7, 8 och 9, som är villkor i denna policy. Om du inte följer dessa villkor kan det leda till att ditt krav avvisas. 

6.2.         Följande villkor är tillämpliga för denna policy:

6.2.1.     Originaldelar. Som ett villkor för rätten till service måste all utrustning med rätt till service i sin helhet returneras till Apple, med alla originaldelar eller Apples auktoriserade ersättningsdelar.

6.2.2.     Begränsningar av policy. Rätten till service enligt din policy är föremål för de undantag som anges i punkt 5. 

6.2.3.     Betalning av premie och rätt till service. Om du går med på att betala hela din premie direkt måste den betalas innan du kan få rätt till service av hårdvara eller teknisk support och inga anspråk kan lämnas in under denna policy om premien inte är helt betald. Du måste ingå ett avbetalningsavtal med en auktoriserad Apple-återförsäljare för att kunna betala premien via avbetalning och du får rätt till service av hårdvara eller teknisk support från det datum du tecknade avbetalningsavtalet. Du måste betala dina avbetalningar enligt villkoren i ditt avbetalningsavtal.

6.2.4.     Uteblivna avbetalningar. Apples auktoriserade återförsäljare kan begära att AIG häver din policy om du betalar premien via avbetalning och om du inte har genomfört din avbetalning före datumet i meddelandet om resterande skuld. AIG vidtar åtgärder för att häva din policy enligt tillämpliga lagar om de får en begäran. 

6.2.5.     Din skyldighet att vara noggrann. Du ska vidta alla rimliga åtgärder för att skydda utrustningen med rätt till service mot en försäkrad händelse och ska använda och underhålla utrustningen med rätt till service i enlighet med instruktionerna för den.

6.2.6.     Ditt hemvistland och din ålder. 

6.2.6.1.    Om du inte är företagskund har du endast rätt att köpa denna policy om ditt huvudsakliga hemvistland är Sverige och du är 18 år eller äldre det datum som denna policy köps.

6.2.6.2.     Om du är företagskund har du endast rätt att köpa denna policy om du har köpt utrustningen med rätt till service för användning samband med ett företag, ett finansiellt institut, en välgörenhetsorganisation eller annat personligt företag i Sverige.

6.2.7.     Annan försäkring. Om du har en annan gällande försäkring för utrustningen med rätt till service kan du ändå lämna in ett krav enligt denna policy eftersom AIG går med på att försäkra dig oavsett och utan hänsyn till någon annan försäkring. 

7.              Så här lämnar du in ett krav

7.1.          För rätt till service av hårdvaran måste du rapportera ditt anspråk så fort som möjligt genom att besöka en Apple Store-butik eller en auktoriserad Apple-serviceleverantör. Gå till support.apple.com/sv-se/contact eller ring Apple på det nummer som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232. Innan du får hjälp kommer Apple att kräva att du anger serienumret för din utrustning med rätt till service. Ditt krav kommer att hanteras genom de alternativ som beskrivs i punkt 7.4.

7.2.          Under servicen med hårdvaran med rätt till service kommer Apple eller den auktoriserade Apple-serviceleverantören radera alla data som finns på utrustningen med rätt till service och formatera om lagringsmediet. Du bör säkerhetskopiera alla data regelbundet och innan du lämnar in ett krav, när det är möjligt.

7.3.          Vid begäran måste du uppvisa inköpsbevis på din policy och/eller ditt POC-certifikat för att bekräfta att din Apple-produkt är utrustning med rätt till service. 

7.4.          Giltiga krav för rätt till service av hårdvaran kan lämnas in genom ett av följande alternativ:

7.4.1.      Inlämningsservice. Du kan lämna in din utrustning med rätt till service till en Apple Store-butik eller en auktoriserad Apple-serviceleverantör. En reparation kommer att genomföras eller ett byte tillhandahållas i enlighet med punkt 4.1. När reparationen är klar eller ett byte finns tillgängligt (som tillämpligt) kommer du att bli meddelad om att besöka en Apple Store-butik eller den auktoriserade Apple-serviceleverantören för att hämta din utrustning med rätt till service.

Om du lämnar in utrustningen med rätt till service till en Apple Store-butik kan vissa reparationer utföras direkt. Vi råder dig att reservera en tid innan du kommer på apple.com/se/retail.

7.4.2.     Service via post. Apple kommer att skicka en förpackning med förbetalt porto så att du kan skicka din utrustning med rätt till service till Apple. När granskningen eller reparationen är klar skickar Apple tillbaka utrustningen med rätt till service eller en ersättning för utrustningen med rätt till service till dig. Apple kommer att betala portokostnader från och till din plats om du följer alla instruktioner.

7.4.3.     Express Replacement Service (ERS) (Snabb ersättningsservice). Apple kommer kräva att utrustningen med rätt till service lämnas tillbaka och att en auktorisering med kreditkort används som säkerhet för försäljningspriset för ersättningsprodukter och tillämpliga fraktkostnader. Om du inte kan tillhandahålla auktorisering med kreditkort kan du inte använda denna tjänst. Apple kommer att skicka en ersättningsprodukt till dig med instruktioner om hur du lämnar tillbaka utrustningen med rätt till service. Om du följer dessa instruktioner annullerar Apple auktoriseringen med kreditkort och du behöver inte betala för ersättningsprodukten och frakten från och till din angivna adress. Om du inte lämnar tillbaka den ursprungliga utrustningen med rätt till service som du har fått instruktioner om att göra eller om du lämnar tillbaka en produkt som inte är utrustningen med rätt till service kommer Apple att ta ut den summa som du har auktoriserat med ditt kreditkort.

Observera att ERS inte är tillgänglig för anspråk om iPod- eller iPhone med endast skärmskador. 

7.5.          Servicealternativen för rätt till service av hårdvaran kan variera mellan olika länder beroende på lokal kapacitet. Besök informationen om AppleCare+ om du vill veta mer.

7.6.          Där det inte är möjligt att tillhandahålla en viss servicemetod som beskrivs ovan, kan det vara nödvändigt att ändra metoden för rätt till service av hårdvaran som Apple tillhandahåller dig. 

7.7.          Om du tänker lämna in ett krav enligt denna policy i ett land som inte är inköpslandet, måste du följa alla tillämpliga lagar för import och export och du kommer att vara ansvarig för alla tullavgifter, moms och andra relaterade skatter och avgifter som kan vara tillämpliga.

7.8.          Vad gäller teknisk support kan du lämna in ett krav genom att gå till support.apple.com/sv-se/HT201232 eller ringa det nummer som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232. Innan du får hjälp kommer rådgivaren att be om serienumret för din utrustning med rätt till service. 

Du kan också få information genom att gå till följande kostnadsfria supportresurser nedan:

Internationell supportinformation

support.apple.com/sv-se/HT201232

Auktoriserade Apple-serviceleverantörer och Apple Store-butiker

locate.apple.com/se/sv/

Apple-support och service

support.apple.com/sv-se/contact 

 

8.             Ditt ansvar när du lämnar in ett krav

8.1.          När du lämnar in ett krav enligt denna policy, måste du efterleva de följande:

8.1.1.      Du måste tillhandahålla information om symtomen och orsakerna till skadan på eller problemen som du har med utrustningen med rätt till service,

8.1.2.      för att Apple ska kunna felsöka och på annat sätt hjälpa till med ditt krav, måste du tillhandahålla information, inklusive men inte begränsat till serienumret för utrustningen med rätt till service, modell, version av operativsystemet och installerad mjukvara, alla tillbehörsenheter som är anslutna eller installerade på utrustningen med rätt till service, alla felmeddelanden som visas, åtgärder som har vidtagits innan felet på utrustningen med rätt till service uppstod och åtgärder som har vidtagits för att lösa problemet,

8.1.3.      Du måste följa de instruktioner som du får av Apple eller Apples auktoriserade servicepartner och förpacka utrustningen med rätt till service i enlighet med fraktanvisningarna från Apple eller Apples auktoriserade servicepartner, 

8.1.4.      Du får inte skicka produkter och tillbehör som inte täcks av ett krav på rätt till service av hårdvaran (t.ex. skyddsfodral, billaddare osv.) eftersom dessa inte kan skickas tillbaka,

8.1.5.      Du ska säkerställa, när det är möjligt, att din mjukvara och data som lagras på utrustningen med rätt till service är säkerhetskopierade. Apple kommer att radera innehållet på utrustningen med rätt till service och formatera om lagringsmediet. Varken AIG eller Apple kommer att vara ansvariga för förlust av mjukvara eller data som lagras på utrustningen med rätt till service när den lämnas in som del av ett anspråk enligt denna policy, och

8.1.6.      Du måste tillhandahålla alla produktens huvudkomponenter till Apple som omfattas av rätt till service av hårdvaran för att ge Apple möjlighet att bedöma om ditt anspråk är giltigt. 

8.2.         Du ansvarar själv för installation av all annan mjukvara, data och information.

8.3.         I den maximala utsträckning som tillämplig lag tillåter har AIG, Apple, auktoriserade Apple-serviceleverantörer och deras anställda och representanter inte ett ansvar till dig för några indirekta kostnader som du drabbas av, till exempel kostnader för att programmera om eller återskapa något program eller data eller någon förlust av affärer, vinst, inkomst eller förväntat sparande som resultat av ett misslyckande att leva upp till sina skyldigheter enligt denna policy. 

9.             Vilseledande, bedrägeri och illegal användning

9.1.          Om ett krav visar sig vara bedrägligt, eller om du medvetet lämnar vilseledande information när du lämnar in ett krav kommer kravet att avvisas och din policy kommer att annulleras utan att någon premie betalas tillbaka till dig. Apple eller AIG kan informera polisen eller andra ansvariga myndigheter.

9.2.         Denna policy kan annulleras av AIG i enlighet med tillämplig lag om en kompetent myndighet meddelar att utrustningen med rätt till service används för kriminell aktivitet eller för att underlätta eller göra en kriminell handling möjlig.

10.           Annullering

10.1.        Du kan annullera denna policy när som helst oavsett anledning. Om du betalar hela premien direkt kan du annullera genom att ringa Apple på det telefonnummer som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232 eller skriva till: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland.

Om du betalar din premie via avbetalningar kan du annullera genom att kontakta leverantören av betalningsplanen och begära att de häver din policy för din räkning. 

10.2.       Du kan bli ombedd att visa upp ditt originalkvitto och/eller ditt garantibevis (POC-certifikat) för att få återbetalningen. 

10.3.       Om du annullerar policyn kan du ha rätt till återbetalning av premien som beräknas enligt följande:

10.3.1.   Om du annullerar denna Policy inom 30 dagar efter inköpsdatumet för din policy och betalade hela premien direkt får du en återbetalning av hela det betalda beloppet, eller om du annullerar inom 30 dagar efter inköpsdatumet för din policy och har valt att betala din premie via avbetalningar måste du informera leverantören av betalningsplanen enligt punkt 10.1 och begära att de annullerar ditt avbetalningsavtal. Under dessa omständigheter återbetalar leverantören av betalningsplanen dig för genomförda avbetalningar.

10.3.2.   Om du annullerar denna policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte din policy och har betalat hela premien direkt får du en proportionell återbetalning baserat på den återstående delen av perioden som omfattas. Om du har valt att betala din premie via avbetalningar och annullerar din policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte policyn har du inte rätt till återbetalning av utförda avbetalningar. 

10.3.3    En återbetalning som du har rätt till ska antingen betalas tillbaka till det betalkort eller kreditkort som du använde för att köpa policyn eller, om det är omöjligt, med en banköverföring till dig.

11.            Överföring av policyn

11.1.         Du kan överföra denna policy när du överför utrustningen med rätt till service till någon annan som är bosatt i Sverige och är 18 år eller äldre. Den nya parten kommer att täckas under återstoden av perioden som omfattas. En företagskund kan endast överföra denna policy till en annan företagskund.

11.2.         Du måste meddela Apple, som representant för AIG, om överföringen så snart som möjligt genom att ringa Apple på det telefonnummer som står på support.apple.com/sv-se/HT201232 eller skriva till: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland. När du meddelar Apple om överföringen av policyn måste du tillhandahålla serienumret för utrustningen med rätt till service och namnet, adressen och e-postadressen för den nya ägaren eller leasingtagaren så att Apple kan skicka ett uppdaterat POC-certifikat till den nya ägaren eller leasingtagaren. Du måste tillhandahålla dessa villkor till den nya ägaren eller leasingtagaren och meddela antalet krav, om några sådana har lämnats in, för oavsiktlig skada.

11.3.        Överföringen av policyn kommer att börja gälla när Apple, som representant för AIG, utfärdar ett ändrat POC-certifikat till den nya ägaren.

12.           Klagomål

12.1.        AIG och Apple anser att du har rätt till ett trevligt bemötande med rättvis och snabb hjälp. AIG har bett Apple att hantera skadeståndsanspråk och klagomål som dess representant för att se till att du har en enda kontakt vid alla ärenden. Om den service du får vid något tillfälle inte lever upp till dina förväntningar ska du kontakta Apple med hjälp av kontaktuppgifterna nedan, ange ditt namn och serienumret för din utrustning med rätt till service för att hjälpa Apple att hantera dina kommentarer på ett effektivt sätt. Apple kan svara på frågor på det europeiska språket i ditt hemland.

Skriftligt:             Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiken Irland

Telefon:               Se telefonnumret som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232

Online:                 Via Apple-supporten på support.apple.com/sv-se/contact

Personlig hjälp:  I en butik som Apple äger, vilka finns på apple.com/se/retail/storelist/

12.2.       Om Apple inte kan lösa ärendet så att du blir nöjd kan du kontakta någon av följande ombudsmän eller självständiga organisationer som kommer att granska ditt ärende och/eller ge dig råd. Apple kommer att tillhandahålla information om hur detta går till när Apple skickar sitt sista svarsbrev angående de problem som har tagits upp.

 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå    

Box 24215 

104 51 Stockholm (Karlavägen 108) 

Telefon:             0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 om du ringer utanför Sverige)

 

 

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Box 24215 

104 51 Stockholm (Karlavägen 108)

Telefon: 0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 om du ringer utanför Sverige)

 

 

The Republic of Ireland Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor

Lincoln House

Lincoln Place

Dublin 2 

D02 VH29 Irland

Via telefon: +353 16620899

Via e-post: info@fspo.ie 

Republic of Ireland Financial Services and Pensions Ombudsman kanske inte kan bedöma ett klagomål om den som klagar är ett aktiebolag med en årsomsättning på mer än tre miljoner euro. 

 

Du kan också kontakta den kommunala konsumentvägledningen för att få råd. Om du följer den här metoden för klagomål påverkar det inte din rätt att vidta rättsliga åtgärder. 

Du kan kontakta försäkringsavdelningen på Allmänna reklamationsnämnden. Det kostar inget att få sitt klagomål prövat av Allmänna reklamationsnämnden. Du kan kontakta Allmänna reklamationsnämnden via webbplatsen arn.se/konsument, e-postadressen arn@arn.se, telefonnummer 08-508 860 00 och via post till box 174, 101 23 Stockholm.

Svensk Försäkrings nämnder prövar tvister inom ansvarsförsäkring på försäkringsbolags begäran. Mer information om Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd finns på www.forsakringsnamnder.se/APN/.

Du kan ta upp tvisten i en domstol. Se www.domstol.se.

12.3.       Om du vill framföra ett klagomål angående en försäkringspolicy som köpts online kan du använda Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning som du hittar på ec.europa.eu/consumers/odr/

13.           Allmän information

13.1.        Denna policy kommer att följa svensk lag och du och AIG går med på att lämna in alla tvister till svensk domstol för beslut om alla tvister som kan uppstå på grund av eller i samband med denna policy. 

13.2.       Villkoren i denna policy kommer endast att finnas tillgängliga på svenska och all kommunikation avseende denna policy kommer att ske på svenska.

13.3.       Denna försäkring tillhandahålls av AIG Europe S.A., ett försäkringsbolag med nummer B 218806 i Luxemburgs handels- och företagsregister. AIG Europe S.A. har sitt huvudkontor på 35 D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, www.aig.lu/. AIG Europe S.A. är auktoriserat av Ministère des Finances i Luxemburg och står under tillsyn av Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg, tfn: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, www.caa.lu/.

AIG Europe S.A. Filial i Sverige har sitt registrerade filialkontor på Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, och organisationsnummer 516411-4117. Telefon: (+46) 8 506 920 00. Fax: +46 8 506 920 90. AIG Europe S.A. Filial i Sverige verkar under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige. Kontaktuppgifter till Finansinspektionen är Brunnsgatan 3, Box 7821, SE-103 97 Stockholm, telefon 08-408 980 00, www.fi.se

Eventuella rapporter beträffande solvens och ekonomisk ställning i AIG Europe S.A. tillhandahålls på www.aig.lu/

13.4.       Apple Distribution International Limited och dess utsedda ombud distribuerar, säljer och administrerar denna policy och hanterar anspråk och klagomål som representant för AIG. Apple Distribution International Limited har sitt registrerade kontor på Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Apple Distribution International Limited regleras av Central Bank of Ireland.

13.5.       Endast du (eller den person som denna policy har överförts till, eller ditt dödsbo i händelse 

av dödsfall) och AIG kan genomdriva villkoren i denna policy.

 Så använder AIG personlig information 

AIG Europe S.A. (Filial i Sverige) (”AIG”) förbinder sig att skydda integriteten hos kunder, personer som gör anspråk och andra affärskontakter. 

Personlig information” identifierar och är relaterad till dig eller andra personer eller information som du eller sådana andra personer kan identifieras med. Genom att tillhandahålla personlig information ger du tillstånd för att den används på de sätt som beskrivs nedan. 

All behandling av personlig information kommer att ske i enlighet med kraven som framställs i personuppgiftslagen.

Typer av personlig information som AIG kan samla in och varför – Beroende på vår relation med dig kan den personliga information som samlas in omfatta: identifiering och kontaktinformation och annan personlig information som du tillhandahåller. Personlig information kan användas i följande syften:

 • Administration av försäkringar, t.ex. kommunikation, behandlingar av anspråk och betalning
 • Hantering och revision av verksamheten i vårt företag
 • För att efterleva tillämpliga lagar eller för att svara på krav från myndigheter med domstolsbeslut i undersökningen, identifiering eller förhindrande av bedrägeri
 • Fastställande och försvar av juridiska rättigheter
 • Efterlevnad av lagar och föreskrifter, inklusive efterlevnad av lagar utanför ditt hemvistland
 • Granskning och inspelning av service- och supportsamtal för kvalitets-, utbildnings- och säkerhetssyften

Delning av personlig information – för de syften som nämns ovan kan personlig information delas med våra koncernbolag, mäklare och andra distributionsparter, försäkringsbolag och återförsäkrare och andra tjänstleverantörer. Personlig information kommer att delas med andra tredje parter (inklusive regeringsmyndigheter) om det krävs enligt lag. Personlig information kan delas med presumtiva köpare och köpare, och överföras vid en försäljning av vårt företag eller en överföring av affärstillgångar. 

Internationell överföring – På grund av att vår verksamhet är global kan personlig information överföras till parter (inklusive våra koncernbolag, våra tjänstleverantörer, regeringsmyndigheter och andra tredje parter) som befinner sig i andra länder, inklusive USA och andra länder med andra dataskyddslagar än i ditt hemvistland. Till exempel kan personlig information överföras till koncernbolag i USA som tillhandahåller centrala IT-supporttjänster.

Säkerhet och lagring av personlig information – Lämpliga juridiska och säkerhetsmässiga åtgärder används för att skydda personlig information. AIG:s tjänstleverantörer väljs också ut noggrant och måste använda lämpliga skyddsåtgärder. Personlig information lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs ovan.

Krav eller frågor – Om du vill begära tillgång till eller korrigera felaktig personlig information eller om du vill begära att personlig information raderas eller döljs eller om du vill protestera mot att informationen används, skickar du e-post till kundservice@AIG.com eller skriver till AIG Europe S.A., Filial i Sverige, Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige.Mer information om hur vi använder personlig information finns i vår fullständiga Integritetspolicy på www.aig.se/se-integritetspolicy. Du kan också begära en kopia av denna policy via kontaktuppgifterna ovan.

021320 AC+ Sweden v1.16 - Swedish

AppleCare+ för Apple Watch
AppleCare+ för iPad
AppleCare+ för iPhone
AppleCare+ för iPod
AppleCare+ för Hörlurar

Villkor – Sverige

Policysammanfattning   Affärsvillkor

INFORMATION OM KONSUMENTKÖPLAGEN:

AppleCare+ är en försäkring som täcker risken för skador på din Apple Watch, iPad, iPhone, iPod eller hörlurar från Apple eller Beats och behovet av teknisk hjälp. AppleCare+ täcker inte fel på grund av defekter i utformning och/eller material och/eller utförande. Sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentköplagen, av Apples begränsade garanti eller Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+ även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple. Enligt den svenska konsumentköplagen har du rätt till en kostnadsfri reparation, utbytesenhet, prisnedsättning eller återbetalning från säljaren, av varor som inte överensstämmer med avtalet om köp eller leasing inom tre år efter leveransen. Du kan också begära detta av Apple om säljaren är insolvent, har lagt ned sin verksamhet eller inte kan hittas.

 

Tack för att du har köpt AppleCare+, en försäkring som tecknas av AIG Europe S.A. filial i Sverige (”AIG”) som förbinder sig att försäkra din Apple Watch, iPad, iPhone, iPod eller hörlurar från Beats eller Apple enligt villkoren i denna policy. Du ska enligt lagen få den här informationen före köpet. Vi rekommenderar att du läser den. Du kan få hjälp och råd angående köp av försäkring från Konsumentombudsmannen, kommunens konsumentrådgivare och Konsumentverket. 

AppleCare+ täcker reparation eller utbyte av din enhet vid oavsiktlig skada eller försämrad batterikapacitet, samt ger dig tillgång till teknisk support från Apple (enligt beskrivning i punkt 4.5).

Försäkringen säljs av Apple och Apples auktoriserade återförsäljare. Apple kommer också, som representant för AIG, att hantera skadeståndsanspråk och eventuella klagomål från dig (fullständig information finns i punkt 12).

AppleCare+ täcker inte förlust eller stöld av din enhet, eller fel på grund av defekt i din enhet, även om sådana fel täcks separat antingen enligt dina rättigheter i konsumentköplagen eller Apples begränsade garanti eller av Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+ även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple (se punkt 5.1.9). 

1.              Definitioner

Alla ord eller uttryck som inleds med stor bokstav i denna policy definieras i detta definitionsavsnitt och har samma betydelse var de än nämns i policyn:

1.1.          ”Oavsiktlig skada” innebär fysisk skada, sönderslagning eller fel på din utrustning med rätt till service på grund av en oförutsedd och oavsiktlig händelse antingen på grund av hantering (t.ex. att tappa utrustningen med rätt till service eller genom kontakt med vätska) eller på grund av en yttre händelse (t.ex. extrema miljö- eller atmosfärförhållanden). Skadan måste påverka funktionaliteten för din utrustning med rätt till service, vilket omfattar sprickor i skärmen som påverkar skärmens läsbarhet.

1.2.          ”AIG” avser AIG Europe S.A., med registrerat kontor på 35 D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg och verkar via sin filial AIG Europe S.A. Filial i Sverige (organisationsnummer 516411-4117) med registrerat filialkontor på Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige.

1.3.          ”Apple” innebär Apple Distribution International (eller dess utsedda ombud) som distribuerar, säljer och administrerar denna policy och som hanterar klagomål och skadeståndsanspråk som representant för AIG.

1.4.          ”Auktoriserad Apple-servicepartner” innebär en servicepartner (tredje part) som anlitas som Apples ombud för att hantera skadeståndsanspråk som representant för AIG. En lista över alla dessa leverantörer hittar du på locate.apple.com/se/sv/

1.5.          ”Apples auktoriserade återförsäljare” innebär en tredje part som är auktoriserad av Apple att distribuera denna policy samtidigt som parten säljer eller leasar utrustningen med rätt till service till dig.

1.6.          ”Information om AppleCare+” innebär supportwebbplatsen apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.html.

1.7.          ”Apples begränsade garanti” innebär den frivilliga tillverkargaranti som Apple tillhandahåller (enligt separata servicevillkor) till köpare eller leasingtagare av utrustning med rätt till service, som tillhandahåller förmåner som är tillägg till, och inte ersätter, rättigheter i konsumentköplagen. 

1.8.          ”Meddelande om resterande skuld” innebär att Apples auktoriserade återförsäljare skickar dig ett meddelande om att du inte har genomfört en avbetalning och/eller om du har försummat att genomföra avbetalningar enligt ditt avbetalningsavtal.

1.9.          ”Försämrad batterikapacitet” innebär att batteriet i en utrustning med rätt till service har sämre kapacitet att hålla elektrisk laddning än 80 % av ursprunglig kapacitet.

1.10.       ”Beats” avser Beats Electronics LLC (också känt som Beats by Dr. Dre), ett dotterbolag till Apple Inc. som producerar ljudprodukter, inklusive viss utrustning med rätt till service under varumärket Beats.

1.11.         ”Företagskund” innebär en kund som har registrerat sig och köpt sin utrustning med rätt till service genom Apple Online Store för företag. 

1.12.        ”Konsumentmjukvara” innebär operativsystemet (”OS”) i utrustningen med rätt till service, mjukvara som är förinstallerad på utrustningen med rätt till service och Apple- eller Beats-mjukvara som installeras senare på utrustningen med rätt till service, och som kan variera.

1.13.        ”Perioden om omfattas” innebär perioden som anges i punkt 3.1. 

1.14.         ”Utrustning med rätt till service” innebär Apple Watch, iPad (inklusive inmatningsenhet för iPad), iPhone, iPod eller hörlurar från Apple eller Beats som identifieras med produktserienummer på ditt garantibevis (POC-certifikat) (eller inköpsbevis för inmatningsenhet för iPad) samt de ursprungliga tillbehör som medföljer samma förpackning. Utrustningen med rätt till service måste ha köpts eller leasats ny från Apple eller en Auktoriserad Apple-återförsäljare inte mer än sextio (60) dagar innan datumet när du köper denna policy eller, om det juridiska ägandet av utrustningen med rätt till service har överförts till dig, måste policyn ha överförts till dig i enlighet med punkt 11 i denna policy.

1.15.        ”Rätt till service av hårdvara” innebär skyddet som tillhandahåller reparation eller utbyte av din utrustning med rätt till service på grund av oavsiktlig skada och försämrad batterikapacitet.

1.16.        ”Avbetalning” innebär belopp som du ska betala enligt ett avbetalningsavtal.

1.17.        ”Försäkrad händelse” innebär (a) oavsiktlig skada på din utrustning med rätt till service och/eller (b) försämrad batterikapacitet och/eller (c) behovet av att använda teknisk support, som uppstår under perioden som omfattas.

1.18.        ”Inmatningsenhet för iPad” innebär Apple Pencil.

1.19.        ”Avbetalningsavtal” innebär avtalet mellan dig och Apples auktoriserade återförsäljare om att betala försäkringspremien via avbetalningar.

1.20.       ”POC-certifikat” innebär det dokument med bevis på rätt till service som du får när du köper denna policy, som innehåller din försäkringsinformation och serienumret för utrustningen med rätt till service som den här policyn gäller för. Om du har köpt denna policy i en Apple-ägd butik eller från en auktoriserad Apple-återförsäljare, kan originalkvittot för köpet också vara ditt POC-certifikat.

1.21.        ”Policy” innebär detta försäkringsdokument som innehåller villkoren för AppleCare+, som tillsammans med det POC-certifikat som du fick när du köpte AppleCare+, utgör ditt juridiska kontrakt med AIG.

1.22.        ”Självrisk” innebär den relevanta risken för utrustningen med rätt till service, enligt följande:

Apple Watch (alla modeller utom Hermès och Edition):

589 SEK

Apple Watch Hermès eller Edition:

679 SEK

iPad:

    Inmatningsenhet för iPad:

249 SEK

    All övrig oavsiktlig skada:

399 SEK

iPhone:

    Oavsiktlig skada (endast skärm):

249 SEK

    All övrig oavsiktlig skada:

849 SEK

iPod:

229 SEK

Hörlurar från Apple:

249 SEK

Hörlurar från Beats:

249 SEK

 

som du ska betala för varje krav på oavsiktlig skada som du lämnar in i Sverige enligt denna policy. Obs! Om du lämnar in ett krav i ett annat land enligt denna policy måste självrisken betalas i det landets valuta och efter det landets tillämpliga självrisk. Mer information finns på Information om AppleCare+.

För att ett anspråk gällande iPhone med oavsiktlig skada på endast skärm ska godkännas får utrustningen med rätt till service inte ha några ytterligare skador utöver skadan på skärmen (till exempel böjda eller buckliga höljen) som förhindrar att Apple byter ut skärmen på utrustningen med rätt till service. Utrustning med rätt till service med ytterligare skador kommer att kategoriseras som all övrig oavsiktlig skada på iPhone. Reparationer på endast skärmar görs endast på iPhone.

1.23.       ”Premie” innebär den summa som du går med på att betala för rätt till service enligt denna policy vilket beskrivs i punkt 2.2.

1.24.       ”Teknisk support” innebär teknisk assistans från Apple om din utrustning med rätt till service slutar att fungera korrekt. Annars kan Apple ta ut en avgift per evenemang för den här tjänsten.

1.25.       ”Du/din/ditt” innebär den person som äger eller leasar utrustningen med rätt till service och alla personer som policyn överförs till i enlighet med punkt 11. 

2.             Policyn

2.1.          Din policy består av detta försäkringsdokument som beskriver villkoren för din rätt till service enligt AppleCare+ och ditt garantibevis (POC-certifikat). Läs dessa noggrant för att vara säker på att de ger dig den rätt till service som du vill ha. Om dina behov ändras, eller om någon del av den information som policyn är baserad på förändras, kan Apple och AIG behöva uppdatera sina uppgifter och informationen på ditt POC-certifikat kan behövas ändras. 

2.2.          Om du behöver ett POC-certifikat för ditt byte eller en kopia av försäkringsuppgifterna besöker du mysupport.apple.com/products och följer instruktionerna.

Premien för denna policy är som följer:

Apple Watch Series 3:

629 SEK

Apple Watch Series 4, 5:

999 SEK

Apple Watch Hermès, Edition:

1 895 SEK

iPad, iPad Air, iPad mini:

699 SEK

iPad Pro:

1 195 SEK 

iPhone 8, 7, 6s:

1 499 SEK

iPhone 11, Xr, 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus:

1 895 SEK

iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, Xs, Xs Max, X:

2 695 SEK

iPod:

479 SEK

Hörlurar från Apple:

395 SEK

Hörlurar från Beats:

395 SEK

 

I dessa priser ingår eventuell tillämplig försäkringsskatt.

2.3.          Betalningen av premien representerar betalningen för din första tolvmånadersperiod (från datumet som du köpte din utrustning med rätt till service) och en förbetalning för den efterföljande tolvmånadersperioden. Detta påverkar inte din rättighet att annullera denna policy när som helst i enlighet med punkt 10. 

3.             Perioden om omfattas

3.1.          Din rätt till service av hårdvaran påbörjas från det datum som du köper din policy. Detta innebär att om du köper AppleCare+ upp till 60 dagar efter att du köper eller börjar leasa din utrustning med rätt till service har du endast rätt till service för hårdvara från det datumet. Rätten till teknisk support påbörjas efter att din kostnadsfria tekniska support från tillverkaren går ut. Den kostnadsfria supporten påbörjas när du köper eller börjar leasa din utrustning med rätt till service. Båda typerna av rätt till service avslutas 24 månader efter att du köpt din Policy för alla enheter förutom Apple Watch Hermès och Edition, som har rätt till service under 36 månader från det datum du köpte din policy. Det datum då du köpte din policy visas på ditt POC-certifikat. 

Du har rätt att när som helst, utan anledning, annullera denna policy i enlighet med punkt 10.

3.2.         Din rätt till service kan avslutas tidigare om du har använt din rätt att annullera enligt punkt 10 eller om den annulleras av AIG i enlighet med villkoren i denna policy. Om du inte längre kan kräva ersättning för oavsiktlig skada fortsätter din rätt till service av hårdvaran för försämrad batterikapacitet och teknisk support till slutet av perioden som omfattas.

3.3.         Denna policy ersätter dig inte för skada på utrustningen med rätt till service vid en försäkrad händelse som skedde innan denna policy köptes.

4.             Rätt till service

4.1.          Rätt till service av hårdvara. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt delen Rätt till service av hårdvara i denna policy, kommer AIG att se till att Apple antingen: 

4.1.1.      reparerar utrustningen med rätt till service med nya eller begagnade delar som är likvärdiga i fråga om prestanda och pålitlighet eller

4.1.2.      om det inte skulle vara praktiskt eller ekonomiskt att genomföra en reparation, tillhandahåller en ersättare för utrustningen med rätt till service med en ny Apple-märkt enhet eller en Apple-märkt enhet som är likvärdig med en ny enhet i fråga om prestanda och pålitlighet, och av samma typ som originalutrustningen. Om en Apple-märkt enhet för din utrustning med rätt till service inte finns tillgänglig, ska en Apple-märkt enhet som åtminstone är funktionsmässigt likvärdig med den ursprungliga utrustningen med rätt till service (föremål för tillämpliga uppdateringar av konsumentmjukvara) tillhandahållas. Hörlurar från Beats ersätts med enheter från Beats enligt denna paragraf 4.1.2. Den nya Apple- eller Beats-märkta enheten blir den nya utrustningen med rätt till service enligt denna policy. Vid en ersättningsenhet kommer Apple eller Apples auktoriserade servicepartner att behålla den ursprungliga enheten med rätt till service. 

Utrustningen med rätt till service kan endast repareras eller ersättas, och ingen kontantersättning kan betalas av AIG, om du lämnar in ett krav.

4.2.         Om en ersättningsenhet tillhandahålls till dig enligt punkt ‎4.1.2 kan Apple eller Apples auktoriserade servicepartner installera de senaste mjukvarorna och operativsystemen som är tillämpliga för utrustningen med rätt till service (om några) som del av rätten till service i denna policy. Eventuella mjukvaror från tredje part som var installerade på den ursprungliga utrustningen med rätt till service kanske inte är kompatibla med utrustningen med rätt till service som ett resultat av uppdateringen av mjukvaran och operativsystemet. Om du lämnar in ett krav i ett annat land än där du köpte eller leasade utrustningen med rätt till service, kan Apple eller Apples auktoriserade servicepartner reparera eller byta ut produkter eller delar med lokala jämförbara produkter och delar.

4.3.         Självrisk. För varje giltigt krav för oavsiktlig skada som du lämnar in enligt denna policy, måste du betala den tillämpliga självrisken på kostnaden för kravet innan du får rätt till förmånerna i punkt 4.1. Självrisken kan betalas till Apple eller Apples auktoriserade servicepartner kontant eller med betal-/kreditkort. 

4.4.         Gräns för krav. Maximalt två krav för oavsiktlig skada kan lämnas in under perioden som omfattas. När det andra kravet har avslutats slutar rätten till service för oavsiktlig skada att gälla för denna policy. Din rätt till teknisk support och rätt till service för försämrad batterikapacitet kommer att fortsätta gälla till slutet av perioden som omfattas. Ett anspråk för oavsiktlig skada för en inmatningsenhet för iPad anses vara ett separat anspråk för oavsiktlig skada och räknas in i dina två giltiga anspråk, även om det uppstår ur samma händelse som ett anspråk för oavsiktlig skada för din iPad.

4.5.          Teknisk support. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt denna del av din policy kan du få prioriterad tillgång till teknisk telefonsupport från Apple om din utrustning med rätt till service slutar att fungera korrekt. Denna rätt till service påbörjas efter att din kostnadsfria support går ut, som påbörjas det datum när du köper eller börjar leasa din utrustning med rätt till service. Teknisk support kommer att omfatta utrustningen med rätt till service, konsumentmjukvaran och alla anslutningsproblem mellan utrustningen med rätt till service och en AirPort-enhet, Apple TV och en kompatibel trådlös enhet eller dator som uppfyller anslutningsspecifikationen för utrustningen med rätt till service. Den täcker den då aktuella versionen av tillämplig konsumentmjukvara och den föregående huvudversionen. ”Huvudversion” innebär en väsentlig mjukvaruversion som kommersiellt släppts av Apple i ett talformat likt ”1.0” eller ”2.0” och som inte är i beta- eller förhandsform. 

5.             Undantag

5.1.          Rätt till service av hårdvara. Policyn täcker dig inte för:

5.1.1.       en produkt som inte är utrustningen med rätt till service,

5.1.2.      skada som har orsakats av:

5.1.2.1.  missbruk eller felanvändning, vilket innebär avsiktligt orsakad skada inklusive medveten användning av utrustningen med rätt till service för syften eller sätt som den inte var avsedd för, 

5.1.2.2.  faktisk, eller försök till modifiering eller ändring av utrustningen med rätt till service, eller   

5.1.2.3. service eller reparation (inklusive uppgraderingar) som utförs av någon som inte är Apple eller en auktoriserad Apple-serviceleverantör,

5.1.3.     Utrustning med rätt till service där serienumret har ändrats, gjorts oläsligt eller tagits bort, eller utrustning med rätt till service som har öppnats, fått service, modifierats eller ändrats av någon annan än Apple eller en auktoriserad representant för Apple, eller utrustning med rätt till service som innehåller komponenter som inte är auktoriserade av Apple,

5.1.4.      förlust eller stöld av din utrustning med rätt till service, 

5.1.5.      Utrustning med rätt till service (inklusive alla huvudkomponenter) som inte lämnas in till Apple,

5.1.6.      kosmetisk skada på utrustningen med rätt till service som inte påverkar utrustningen med rätt till services funktionalitet, inklusive men inte begränsat till smala sprickor, repor, bucklor eller trasig plast kring portar och missfärgning,

5.1.7.      skada eller fel på grund av normalt slitage och/eller användning av utrustningen med rätt till service, 

5.1.8.      skada på grund av eld, eller

5.1.9.      fel på grund av defekter i material och/eller utförande och/eller design, sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentköplagen, av Apples begränsade garanti eller Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+, även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple.

5.2.          Teknisk support. Policyn täcker dig inte för:

5.2.1.      användning eller modifiering av utrustningen med rätt till service eller konsumentmjukvaran på ett sätt som dessa varken är avsedda att användas eller modifieras enligt användarmanualen, de tekniska specifikationerna eller andra riktlinjer som har publicerats på Apples webbplats för utrustningen med rätt till service,

5.2.2.     problem som kan lösas genom att uppgradera mjukvara (inklusive konsumentmjukvaran) till den senaste versionen,

5.2.3.     tredjepartsprodukter eller andra Apple-märkta produkter eller mjukvaror (andra än utrustningen med rätt till service eller konsumentmjukvaran) eller effekterna av sådana produkter på eller interaktioner med utrustningen med rätt till service eller konsumentmjukvaran,

5.2.4.     användning av en dator eller ett operativsystem som inte relaterar till konsumentmjukvaran eller anslutningsproblem som har sitt ursprung i utrustningen med rätt till service,

5.2.5.     OS-mjukvara eller konsumentmjukvara betecknad som ”beta”, ”försläppsversion” eller ”förhandsvisning” eller liknande märkt mjukvara,

5.2.6.     skada på, eller förlust av någon mjukvara eller data som lagras på eller har spelats in på utrustningen med rätt till service, 

5.2.7.     återställning och ominstallation av mjukvara och användardata, eller

5.2.8.     råd som har att göra med vardagsanvändning av utrustningen med rätt till service när det inte finns något underliggande problem med dess hårdvara eller mjukvara.

6.             Allmänna villkor

6.1.          För att vara helt skyddad av din policy måste du följa denna punkt samt punkterna 7, 8 och 9, som är villkor i denna policy. Om du inte följer dessa villkor kan det leda till att ditt krav avvisas. 

6.2.         Följande villkor är tillämpliga för denna policy:

6.2.1.     Originaldelar. Som ett villkor för rätten till service måste all utrustning med rätt till service i sin helhet returneras till Apple, med alla originaldelar eller Apples auktoriserade ersättningsdelar.

6.2.2.     Begränsningar av policy. Rätten till service enligt din policy är föremål för de undantag som anges i punkt 5. 

6.2.3.     Betalning av premie och rätt till service. Om du går med på att betala hela din premie direkt måste den betalas innan du kan få rätt till service av hårdvara eller teknisk support och inga anspråk kan lämnas in under denna policy om premien inte är helt betald. Du måste ingå ett avbetalningsavtal med en auktoriserad Apple-återförsäljare för att kunna betala premien via avbetalning och du får rätt till service av hårdvara eller teknisk support från det datum du tecknade avbetalningsavtalet. Du måste betala dina avbetalningar enligt villkoren i ditt avbetalningsavtal.

6.2.4.     Uteblivna avbetalningar. Apples auktoriserade återförsäljare kan begära att AIG häver din policy om du betalar premien via avbetalning och om du inte har genomfört din avbetalning före datumet i meddelandet om resterande skuld. AIG vidtar åtgärder för att häva din policy enligt tillämpliga lagar om de får en begäran. 

6.2.5.     Din skyldighet att vara noggrann. Du ska vidta alla rimliga åtgärder för att skydda utrustningen med rätt till service mot en försäkrad händelse och ska använda och underhålla utrustningen med rätt till service i enlighet med instruktionerna för den.

6.2.6.     Ditt hemvistland och din ålder. 

6.2.6.1.    Om du inte är företagskund har du endast rätt att köpa denna policy om ditt huvudsakliga hemvistland är Sverige och du är 18 år eller äldre det datum som denna policy köps.

6.2.6.2.     Om du är företagskund har du endast rätt att köpa denna policy om du har köpt utrustningen med rätt till service för användning samband med ett företag, ett finansiellt institut, en välgörenhetsorganisation eller annat personligt företag i Sverige.

6.2.7.     Annan försäkring. Om du har en annan gällande försäkring för utrustningen med rätt till service kan du ändå lämna in ett krav enligt denna policy eftersom AIG går med på att försäkra dig oavsett och utan hänsyn till någon annan försäkring. 

7.              Så här lämnar du in ett krav

7.1.          För rätt till service av hårdvaran måste du rapportera ditt anspråk så fort som möjligt genom att besöka en Apple Store-butik eller en auktoriserad Apple-serviceleverantör. Gå till support.apple.com/sv-se/contact eller ring Apple på det nummer som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232. Innan du får hjälp kommer Apple att kräva att du anger serienumret för din utrustning med rätt till service. Ditt krav kommer att hanteras genom de alternativ som beskrivs i punkt 7.4.

7.2.          Under servicen med hårdvaran med rätt till service kommer Apple eller den auktoriserade Apple-serviceleverantören radera alla data som finns på utrustningen med rätt till service och formatera om lagringsmediet. Du bör säkerhetskopiera alla data regelbundet och innan du lämnar in ett krav, när det är möjligt.

7.3.          Vid begäran måste du uppvisa inköpsbevis på din policy och/eller ditt POC-certifikat för att bekräfta att din Apple-produkt är utrustning med rätt till service. 

7.4.          Giltiga krav för rätt till service av hårdvaran kan lämnas in genom ett av följande alternativ:

7.4.1.      Inlämningsservice. Du kan lämna in din utrustning med rätt till service till en Apple Store-butik eller en auktoriserad Apple-serviceleverantör. En reparation kommer att genomföras eller ett byte tillhandahållas i enlighet med punkt 4.1. När reparationen är klar eller ett byte finns tillgängligt (som tillämpligt) kommer du att bli meddelad om att besöka en Apple Store-butik eller den auktoriserade Apple-serviceleverantören för att hämta din utrustning med rätt till service.

Om du lämnar in utrustningen med rätt till service till en Apple Store-butik kan vissa reparationer utföras direkt. Vi råder dig att reservera en tid innan du kommer på apple.com/se/retail.

7.4.2.     Service via post. Apple kommer att skicka en förpackning med förbetalt porto så att du kan skicka din utrustning med rätt till service till Apple. När granskningen eller reparationen är klar skickar Apple tillbaka utrustningen med rätt till service eller en ersättning för utrustningen med rätt till service till dig. Apple kommer att betala portokostnader från och till din plats om du följer alla instruktioner.

7.4.3.     Express Replacement Service (ERS) (Snabb ersättningsservice). Apple kommer kräva att utrustningen med rätt till service lämnas tillbaka och att en auktorisering med kreditkort används som säkerhet för försäljningspriset för ersättningsprodukter och tillämpliga fraktkostnader. Om du inte kan tillhandahålla auktorisering med kreditkort kan du inte använda denna tjänst. Apple kommer att skicka en ersättningsprodukt till dig med instruktioner om hur du lämnar tillbaka utrustningen med rätt till service. Om du följer dessa instruktioner annullerar Apple auktoriseringen med kreditkort och du behöver inte betala för ersättningsprodukten och frakten från och till din angivna adress. Om du inte lämnar tillbaka den ursprungliga utrustningen med rätt till service som du har fått instruktioner om att göra eller om du lämnar tillbaka en produkt som inte är utrustningen med rätt till service kommer Apple att ta ut den summa som du har auktoriserat med ditt kreditkort.

Observera att ERS inte är tillgänglig för anspråk om iPod- eller iPhone med endast skärmskador. 

7.5.          Servicealternativen för rätt till service av hårdvaran kan variera mellan olika länder beroende på lokal kapacitet. Besök informationen om AppleCare+ om du vill veta mer.

7.6.          Där det inte är möjligt att tillhandahålla en viss servicemetod som beskrivs ovan, kan det vara nödvändigt att ändra metoden för rätt till service av hårdvaran som Apple tillhandahåller dig. 

7.7.          Om du tänker lämna in ett krav enligt denna policy i ett land som inte är inköpslandet, måste du följa alla tillämpliga lagar för import och export och du kommer att vara ansvarig för alla tullavgifter, moms och andra relaterade skatter och avgifter som kan vara tillämpliga.

7.8.          Vad gäller teknisk support kan du lämna in ett krav genom att gå till support.apple.com/sv-se/HT201232 eller ringa det nummer som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232. Innan du får hjälp kommer rådgivaren att be om serienumret för din utrustning med rätt till service. 

Du kan också få information genom att gå till följande kostnadsfria supportresurser nedan:

Internationell supportinformation

support.apple.com/sv-se/HT201232

Auktoriserade Apple-serviceleverantörer och Apple Store-butiker

locate.apple.com/se/sv/

Apple-support och service

support.apple.com/sv-se/contact 

 

8.             Ditt ansvar när du lämnar in ett krav

8.1.          När du lämnar in ett krav enligt denna policy, måste du efterleva de följande:

8.1.1.      Du måste tillhandahålla information om symtomen och orsakerna till skadan på eller problemen som du har med utrustningen med rätt till service,

8.1.2.      för att Apple ska kunna felsöka och på annat sätt hjälpa till med ditt krav, måste du tillhandahålla information, inklusive men inte begränsat till serienumret för utrustningen med rätt till service, modell, version av operativsystemet och installerad mjukvara, alla tillbehörsenheter som är anslutna eller installerade på utrustningen med rätt till service, alla felmeddelanden som visas, åtgärder som har vidtagits innan felet på utrustningen med rätt till service uppstod och åtgärder som har vidtagits för att lösa problemet,

8.1.3.      Du måste följa de instruktioner som du får av Apple eller Apples auktoriserade servicepartner och förpacka utrustningen med rätt till service i enlighet med fraktanvisningarna från Apple eller Apples auktoriserade servicepartner, 

8.1.4.      Du får inte skicka produkter och tillbehör som inte täcks av ett krav på rätt till service av hårdvaran (t.ex. skyddsfodral, billaddare osv.) eftersom dessa inte kan skickas tillbaka,

8.1.5.      Du ska säkerställa, när det är möjligt, att din mjukvara och data som lagras på utrustningen med rätt till service är säkerhetskopierade. Apple kommer att radera innehållet på utrustningen med rätt till service och formatera om lagringsmediet. Varken AIG eller Apple kommer att vara ansvariga för förlust av mjukvara eller data som lagras på utrustningen med rätt till service när den lämnas in som del av ett anspråk enligt denna policy, och

8.1.6.      Du måste tillhandahålla alla produktens huvudkomponenter till Apple som omfattas av rätt till service av hårdvaran för att ge Apple möjlighet att bedöma om ditt anspråk är giltigt. 

8.2.         Du ansvarar själv för installation av all annan mjukvara, data och information.

8.3.         I den maximala utsträckning som tillämplig lag tillåter har AIG, Apple, auktoriserade Apple-serviceleverantörer och deras anställda och representanter inte ett ansvar till dig för några indirekta kostnader som du drabbas av, till exempel kostnader för att programmera om eller återskapa något program eller data eller någon förlust av affärer, vinst, inkomst eller förväntat sparande som resultat av ett misslyckande att leva upp till sina skyldigheter enligt denna policy. 

9.             Vilseledande, bedrägeri och illegal användning

9.1.          Om ett krav visar sig vara bedrägligt, eller om du medvetet lämnar vilseledande information när du lämnar in ett krav kommer kravet att avvisas och din policy kommer att annulleras utan att någon premie betalas tillbaka till dig. Apple eller AIG kan informera polisen eller andra ansvariga myndigheter.

9.2.         Denna policy kan annulleras av AIG i enlighet med tillämplig lag om en kompetent myndighet meddelar att utrustningen med rätt till service används för kriminell aktivitet eller för att underlätta eller göra en kriminell handling möjlig.

10.           Annullering

10.1.        Du kan annullera denna policy när som helst oavsett anledning. Om du betalar hela premien direkt kan du annullera genom att ringa Apple på det telefonnummer som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232 eller skriva till: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland.

Om du betalar din premie via avbetalningar kan du annullera genom att kontakta leverantören av betalningsplanen och begära att de häver din policy för din räkning. 

10.2.       Du kan bli ombedd att visa upp ditt originalkvitto och/eller ditt garantibevis (POC-certifikat) för att få återbetalningen. 

10.3.       Om du annullerar policyn kan du ha rätt till återbetalning av premien som beräknas enligt följande:

10.3.1.   Om du annullerar denna Policy inom 30 dagar efter inköpsdatumet för din policy och betalade hela premien direkt får du en återbetalning av hela det betalda beloppet, eller om du annullerar inom 30 dagar efter inköpsdatumet för din policy och har valt att betala din premie via avbetalningar måste du informera leverantören av betalningsplanen enligt punkt 10.1 och begära att de annullerar ditt avbetalningsavtal. Under dessa omständigheter återbetalar leverantören av betalningsplanen dig för genomförda avbetalningar.

10.3.2.   Om du annullerar denna policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte din policy och har betalat hela premien direkt får du en proportionell återbetalning baserat på den återstående delen av perioden som omfattas. Om du har valt att betala din premie via avbetalningar och annullerar din policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte policyn har du inte rätt till återbetalning av utförda avbetalningar. 

10.3.3    En återbetalning som du har rätt till ska antingen betalas tillbaka till det betalkort eller kreditkort som du använde för att köpa policyn eller, om det är omöjligt, med en banköverföring till dig.

11.            Överföring av policyn

11.1.         Du kan överföra denna policy när du överför utrustningen med rätt till service till någon annan som är bosatt i Sverige och är 18 år eller äldre. Den nya parten kommer att täckas under återstoden av perioden som omfattas. En företagskund kan endast överföra denna policy till en annan företagskund.

11.2.         Du måste meddela Apple, som representant för AIG, om överföringen så snart som möjligt genom att ringa Apple på det telefonnummer som står på support.apple.com/sv-se/HT201232 eller skriva till: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland. När du meddelar Apple om överföringen av policyn måste du tillhandahålla serienumret för utrustningen med rätt till service och namnet, adressen och e-postadressen för den nya ägaren eller leasingtagaren så att Apple kan skicka ett uppdaterat POC-certifikat till den nya ägaren eller leasingtagaren. Du måste tillhandahålla dessa villkor till den nya ägaren eller leasingtagaren och meddela antalet krav, om några sådana har lämnats in, för oavsiktlig skada.

11.3.        Överföringen av policyn kommer att börja gälla när Apple, som representant för AIG, utfärdar ett ändrat POC-certifikat till den nya ägaren.

12.           Klagomål

12.1.        AIG och Apple anser att du har rätt till ett trevligt bemötande med rättvis och snabb hjälp. AIG har bett Apple att hantera skadeståndsanspråk och klagomål som dess representant för att se till att du har en enda kontakt vid alla ärenden. Om den service du får vid något tillfälle inte lever upp till dina förväntningar ska du kontakta Apple med hjälp av kontaktuppgifterna nedan, ange ditt namn och serienumret för din utrustning med rätt till service för att hjälpa Apple att hantera dina kommentarer på ett effektivt sätt. Apple kan svara på frågor på det europeiska språket i ditt hemland.

Skriftligt:             Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiken Irland

Telefon:               Se telefonnumret som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232

Online:                 Via Apple-supporten på support.apple.com/sv-se/contact

Personlig hjälp:  I en butik som Apple äger, vilka finns på apple.com/se/retail/storelist/

12.2.       Om Apple inte kan lösa ärendet så att du blir nöjd kan du kontakta någon av följande ombudsmän eller självständiga organisationer som kommer att granska ditt ärende och/eller ge dig råd. Apple kommer att tillhandahålla information om hur detta går till när Apple skickar sitt sista svarsbrev angående de problem som har tagits upp.

 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå    

Box 24215 

104 51 Stockholm (Karlavägen 108) 

Telefon:             0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 om du ringer utanför Sverige)

 

 

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Box 24215 

104 51 Stockholm (Karlavägen 108)

Telefon: 0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 om du ringer utanför Sverige)

 

 

The Republic of Ireland Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor

Lincoln House

Lincoln Place

Dublin 2 

D02 VH29 Irland

Via telefon: +353 16620899

Via e-post: info@fspo.ie 

Republic of Ireland Financial Services and Pensions Ombudsman kanske inte kan bedöma ett klagomål om den som klagar är ett aktiebolag med en årsomsättning på mer än tre miljoner euro. 

 

Du kan också kontakta den kommunala konsumentvägledningen för att få råd. Om du följer den här metoden för klagomål påverkar det inte din rätt att vidta rättsliga åtgärder. 

Du kan kontakta försäkringsavdelningen på Allmänna reklamationsnämnden. Det kostar inget att få sitt klagomål prövat av Allmänna reklamationsnämnden. Du kan kontakta Allmänna reklamationsnämnden via webbplatsen arn.se/konsument, e-postadressen arn@arn.se, telefonnummer 08-508 860 00 och via post till box 174, 101 23 Stockholm.

Svensk Försäkrings nämnder prövar tvister inom ansvarsförsäkring på försäkringsbolags begäran. Mer information om Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd finns på www.forsakringsnamnder.se/APN/.

Du kan ta upp tvisten i en domstol. Se www.domstol.se.

12.3.       Om du vill framföra ett klagomål angående en försäkringspolicy som köpts online kan du använda Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning som du hittar på ec.europa.eu/consumers/odr/

13.           Allmän information

13.1.        Denna policy kommer att följa svensk lag och du och AIG går med på att lämna in alla tvister till svensk domstol för beslut om alla tvister som kan uppstå på grund av eller i samband med denna policy. 

13.2.       Villkoren i denna policy kommer endast att finnas tillgängliga på svenska och all kommunikation avseende denna policy kommer att ske på svenska.

13.3.       Denna försäkring tillhandahålls av AIG Europe S.A., ett försäkringsbolag med nummer B 218806 i Luxemburgs handels- och företagsregister. AIG Europe S.A. har sitt huvudkontor på 35 D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, www.aig.lu/. AIG Europe S.A. är auktoriserat av Ministère des Finances i Luxemburg och står under tillsyn av Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg, tfn: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, www.caa.lu/.

AIG Europe S.A. Filial i Sverige har sitt registrerade filialkontor på Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, och organisationsnummer 516411-4117. Telefon: (+46) 8 506 920 00. Fax: +46 8 506 920 90. AIG Europe S.A. Filial i Sverige verkar under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige. Kontaktuppgifter till Finansinspektionen är Brunnsgatan 3, Box 7821, SE-103 97 Stockholm, telefon 08-408 980 00, www.fi.se

Eventuella rapporter beträffande solvens och ekonomisk ställning i AIG Europe S.A. tillhandahålls på www.aig.lu/

13.4.       Apple Distribution International och dess utsedda ombud distribuerar, säljer och administrerar denna policy och hanterar anspråk och klagomål som representant för AIG. Apple Distribution International har sitt registrerade kontor på Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Apple Distribution International regleras av Central Bank of Ireland.

13.5.       Endast du (eller den person som denna policy har överförts till, eller ditt dödsbo i händelse 

av dödsfall) och AIG kan genomdriva villkoren i denna policy.

 Så använder AIG personlig information 

AIG Europe S.A. (Filial i Sverige) (”AIG”) förbinder sig att skydda integriteten hos kunder, personer som gör anspråk och andra affärskontakter. 

Personlig information” identifierar och är relaterad till dig eller andra personer eller information som du eller sådana andra personer kan identifieras med. Genom att tillhandahålla personlig information ger du tillstånd för att den används på de sätt som beskrivs nedan. 

All behandling av personlig information kommer att ske i enlighet med kraven som framställs i personuppgiftslagen.

Typer av personlig information som AIG kan samla in och varför – Beroende på vår relation med dig kan den personliga information som samlas in omfatta: identifiering och kontaktinformation och annan personlig information som du tillhandahåller. Personlig information kan användas i följande syften:

 • Administration av försäkringar, t.ex. kommunikation, behandlingar av anspråk och betalning
 • Hantering och revision av verksamheten i vårt företag
 • För att efterleva tillämpliga lagar eller för att svara på krav från myndigheter med domstolsbeslut i undersökningen, identifiering eller förhindrande av bedrägeri
 • Fastställande och försvar av juridiska rättigheter
 • Efterlevnad av lagar och föreskrifter, inklusive efterlevnad av lagar utanför ditt hemvistland
 • Granskning och inspelning av service- och supportsamtal för kvalitets-, utbildnings- och säkerhetssyften

Delning av personlig information – för de syften som nämns ovan kan personlig information delas med våra koncernbolag, mäklare och andra distributionsparter, försäkringsbolag och återförsäkrare och andra tjänstleverantörer. Personlig information kommer att delas med andra tredje parter (inklusive regeringsmyndigheter) om det krävs enligt lag. Personlig information kan delas med presumtiva köpare och köpare, och överföras vid en försäljning av vårt företag eller en överföring av affärstillgångar. 

Internationell överföring – På grund av att vår verksamhet är global kan personlig information överföras till parter (inklusive våra koncernbolag, våra tjänstleverantörer, regeringsmyndigheter och andra tredje parter) som befinner sig i andra länder, inklusive USA och andra länder med andra dataskyddslagar än i ditt hemvistland. Till exempel kan personlig information överföras till koncernbolag i USA som tillhandahåller centrala IT-supporttjänster.

Säkerhet och lagring av personlig information – Lämpliga juridiska och säkerhetsmässiga åtgärder används för att skydda personlig information. AIG:s tjänstleverantörer väljs också ut noggrant och måste använda lämpliga skyddsåtgärder. Personlig information lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs ovan.

Krav eller frågor – Om du vill begära tillgång till eller korrigera felaktig personlig information eller om du vill begära att personlig information raderas eller döljs eller om du vill protestera mot att informationen används, skickar du e-post till kundservice@AIG.com eller skriver till AIG Europe S.A., Filial i Sverige, Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige.Mer information om hur vi använder personlig information finns i vår fullständiga Integritetspolicy på www.aig.se/se-integritetspolicy. Du kan också begära en kopia av denna policy via kontaktuppgifterna ovan.

060519 AC+ Sweden v1.15 - Swedish

AppleCare+ för Apple Watch
AppleCare+ för iPad
AppleCare+ för iPhone
AppleCare+ för iPod

Villkor – Sverige

Policysammanfattning   Affärsvillkor

INFORMATION OM KONSUMENTLAGSTIFTNING:

AppleCare+ är en försäkring som täcker risken för skador på din Apple Watch, iPad, iPhone eller iPod och behovet av teknisk hjälp. AppleCare+ täcker inte fel på grund av defekter i utformning och/eller material och/eller utförande. Sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentköplagen, av Apples begränsade garanti eller Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+ även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple. Enligt den svenska konsumentköplagen har du rätt till en kostnadsfri reparation, utbytesenhet, prisnedsättning eller återbetalning från säljaren, av varor som inte överensstämmer med avtalet om köp eller leasing inom tre år efter leveransen. Du kan också begära detta av Apple om säljaren är insolvent, har lagt ned sin verksamhet eller inte kan hittas.

 

Tack för att du har köpt AppleCare+, en försäkring som tecknas av AIG Europe S.A. Filial i Sverige (”AIG”) som förbinder sig att försäkra din Apple Watch, iPad, iPhone eller iPod enligt villkoren i denna Policy. Du ska enligt lagen få den här informationen före köpet. Vi rekommenderar att du läser den. Du kan få hjälp och råd angående köp av försäkring från Konsumentombudsmannen, kommunens konsumentrådgivare och Konsumentverket.

AppleCare+ täcker reparation eller utbyte av din enhet vid Oavsiktlig skada eller Försämrad batterikapacitet, samt ger dig tillgång till Teknisk support från Apple (enligt beskrivning i punkt 4.5).

Försäkringen säljs av Apple och Apples auktoriserade återförsäljare. Apple kommer också, som representant för AIG, att hantera skadeståndsanspråk och eventuella klagomål från dig (fullständig information finns i punkt 12).

AppleCare+ täcker inte förlust eller stöld av din enhet, eller fel på grund av defekt i din enhet, även om sådana fel täcks separat antingen enligt dina rättigheter i konsumentköplagen eller Apples begränsade garanti eller av Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+ även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple (se punkt 5.1.9).

1. Definitioner

Alla ord eller uttryck som inleds med stor bokstav i denna Policy definieras i detta definitionsavsnitt och har samma betydelse var de än nämns i Policyn:

1.1. ”Oavsiktlig skada” innebär fysisk skada, sönderslagning eller fel på din Täckta utrustning på grund av en oförutsedd och oavsiktlig händelse antingen på grund av hantering (t.ex. att tappa den Täckta utrustningen eller genom kontakt med vätska) eller på grund av en yttre händelse (t.ex. extrema miljö- eller atmosfärförhållanden). Skadan måste påverka funktionaliteten för din Täckta utrustning, vilket omfattar sprickor i skärmen som påverkar skärmens läsbarhet.

1.2. ”AIG” innebär AIG Europe S.A. som har sitt registrerade kontor på 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg och som är verksamt genom sin filial AIG Europe S.A. Filial i Sverige (företagsnummer 516411-4117) som har sitt registrerade kontor på Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige.

1.3. ”Apple” innebär Apple Distribution International (eller dess utsedda ombud) som distribuerar, säljer och administrerar denna Policy och som hanterar klagomål och skadeståndsanspråk som representant för AIG.

1.4. ”Apples auktoriserade serviceleverantör” innebär en serviceleverantör (tredje part) som anlitas som Apples ombud för att hantera skadeståndsanspråk som representant för AIG. En lista över alla dessa leverantörer hittar du på locate.apple.com/se/sv.

1.5. ”Apples auktoriserade återförsäljare” innebär en tredje part som är auktoriserad av Apple att distribuera denna Policy samtidigt som parten säljer eller leasar den Täckta utrustningen till dig.

1.6. ”Information om AppleCare+” innebär supportwebbplatsen www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.

1.7. ”Apples begränsade garanti” innebär den frivilliga tillverkargaranti som Apple tillhandahåller (enligt separata servicevillkor) till köpare eller leasingtagare av Täckt utrustning, som tillhandahåller förmåner som är tillägg till, och inte ersätter, rättigheter i konsumentköplagen.

1.8. ”Meddelande om resterande skuld” innebär att Apples auktoriserade återförsäljare skickar dig ett meddelande om att du inte har genomfört en avbetalning och/eller om du har försummat att genomföra avbetalningar enligt ditt avbetalningsavtal.

1.9. ”Försämrad batterikapacitet” innebär att batteriet i en Täckt utrustning har sämre kapacitet att hålla elektrisk laddning än 80 % av ursprunglig kapacitet.

1.10. ”Företagskund” innebär en kund som har registrerat sig och köpt sin Täckta utrustning genom Apple Online Store för företag.

1.11. ”Konsumentprogramvara” innebär operativsystemet (”OS”) i den Täckta utrustningen, programvara som är förinstallerad på den Täckta utrustningen och Apple-programvara som installeras senare på den Täckta utrustningen, och som kan variera.

1.12. ”Täckningsperioden” innebär perioden som anges i punkt 3.1.

1.13. ”Täckt utrustning” innebär Apple Watch, iPad (inklusive inmatningsenhet för iPad), iPhone eller iPod som identifieras med produktserienummer på ditt garantibevis (POC-certifikat) (eller inköpsbevis för inmatningsenhet för iPad) samt de ursprungliga Apple-tillbehör som medföljer samma förpackning. Den Täckta utrustningen måste ha köpts eller leasats som ny från Apple eller en Apple-auktoriserad återförsäljare inte mer än 60 dagar innan datumet när du köper denna Policy eller, om det juridiska ägandet av den täckta utrustningen har överförts till dig, måste Policyn ha överförts till dig i enlighet med punkt 11 i denna Policy.

1.14. ”Hårdvarutäckning” innebär skyddet som tillhandahåller reparation eller utbyte av din Täckta utrustning på grund av Oavsiktlig skada och Försämrad batterikapacitet.

1.15. ”Avbetalning” innebär belopp som du ska betala enligt ett Avbetalningsavtal.

1.16. ”Försäkrad händelse” innebär (a) Oavsiktlig skada på din Täckta utrustning och/eller (b) Försämrad batterikapacitet och/eller (c) behovet av att använda Teknisk support, som uppstår under Täckningsperioden.

1.17. ”Inmatningsenhet för iPad” innebär Apple Pencil.

1.18. ”Avbetalningsavtal” innebär avtalet mellan dig och Apples auktoriserade återförsäljare om att betala försäkringspremien via avbetalningar.

1.19. ”POC-certifikat” innebär det dokument med bevis på täckning som du får när du köper denna Policy, som innehåller din försäkringsinformation och serienumret för den Täckta utrustningen som den här Policyn gäller för. Om du har köpt denna Policy i en Apple-butik eller från en Apple-auktoriserad återförsäljare, kan originalkvittot för köpet också vara ditt POC-certifikat.

1.20. ”Policy” innebär detta försäkringsdokument som innehåller villkoren för AppleCare+, som tillsammans med det POC-certifikat som du fick när du köpte AppleCare+, utgör ditt juridiska kontrakt med AIG.

1.21. ”Självrisk” innebär den relevanta risken för den Täckta utrustningen, enligt följande:

Apple Watch (alla modeller förutom Hermès):

589 SEK

Apple Watch Hermès:

679 SEK

iPad:

     Inmatningsenhet för iPad:

     All övrig oavsiktlig skada:

 

249 SEK

399 SEK

iPhone:

     Oavsiktlig skada (endast skärm):

     All övrig oavsiktlig skada:

 

249 SEK

849 SEK

iPod:

229 SEK

 

ska betalas av dig för varje anspråk på Oavsiktlig skada som du lämnar in i Sverige enligt denna Policy. Obs! Om du lämnar in ett anspråk i ett annat land enligt denna Policy måste Självrisken betalas i det landets valuta och efter det landets tillämpliga självrisk. Mer information finns på Information om AppleCare+.

För att ett anspråk gällande iPhone med Oavsiktlig skada på endast skärm ska godkännas får den Täckta utrustningen inte ha några ytterligare skador utöver skadan på skärmen (till exempel böjda eller buckliga höljen) som förhindrar att Apple byter ut skärmen på den Täckta utrustningen. Täckt utrustning med ytterligare skador kommer att kategoriseras som all övrig Oavsiktlig skada på iPhone. Reparationer på endast skärmar görs endast på iPhone.

1.22. ”Premie” innebär den summa som du går med på att betala för täckning enligt denna Policy vilket beskrivs i punkt 2.2.

1.23. ”Teknisk support” innebär tillgång till teknisk assistans från Apple om din Täckta utrustning slutar att fungera korrekt. Denna tjänst är annars tillgänglig från Apple för en avgift per händelse.

1.24. ”Du/din/ditt” innebär den person som äger eller leasar den täckta utrustningen och alla personer som policyn överförs till i enlighet med punkt 11.

2. Policyn

2.1. Din Policy består av detta försäkringsdokument som beskriver villkoren för din täckning enligt AppleCare+ och ditt garantibevis (POC-certifikat). Läs dessa noggrant för att vara säker på att de ger dig den täckning som du vill ha. Om dina behov ändras, eller om någon del av den information som Policyn är baserad på förändras, kan Apple och AIG behöva uppdatera sina uppgifter och informationen på ditt POC-certifikat kan behövas ändras.

2.2. Om du behöver ett POC-certifikat för ditt byte eller en kopia av försäkringsuppgifterna besöker du mysupport.apple.com/products och följer instruktionerna.

Premien för denna Policy är som följer:

Apple Watch Series 3:

629 SEK

Apple Watch Series 4:

999 SEK

Apple Watch Hermès:

1 199 SEK

iPad, iPad Air och iPad mini:

699 SEK

iPad Pro:

1 195 SEK

iPhone 8, 7, 6s:

1 499 SEK

iPhone Xr, 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus:

1 699 SEK

iPhone Xs, Xs Max, X:

2 199 SEK

iPod:

479 SEK

 

I dessa priser ingår eventuell tillämplig försäkringsskatt.

2.3. Betalningen av premien representerar betalningen för din första tolvmånadersperiod (från datumet som du köpte din Täckta utrustning) och en förbetalning för den efterföljande tolvmånadersperioden. Detta påverkar inte din rättighet att annullera denna policy när som helst i enlighet med punkt 10.

3. Täckningsperiod

3.1. Din Hårdvarutäckning påbörjas från det datum som du köper din Policy. Detta innebär att om du köper AppleCare+ upp till 60 dagar efter att du köper eller börjar leasa din Täckta utrustning har du endast rätt till service för hårdvara från det datumet. Rätten till Teknisk support påbörjas efter att din kostnadsfria tekniska support från tillverkaren går ut. Den kostnadsfria supporten påbörjas när du köper eller börjar leasa din Täckta utrustning. Båda typerna av täckning avslutas 24 månader efter att du köpt din Policy för alla enheter förutom Apple Watch Hermès som har täckning under 36 månader från det datum du köpte din Policy. Det datum då du köpte din Policy visas på ditt POC-certifikat.

Du har rätt att när som helst, utan anledning, annullera denna Policy i enlighet med punkt 10.

3.2. Din rätt till service kan avslutas tidigare om du har använt din rätt att annullera enligt punkt 10 eller om den annulleras av AIG i enlighet med villkoren i denna Policy. Om du inte längre kan kräva ersättning för Oavsiktlig skada fortsätter din Hårdvarutäckning för Försämrad batterikapacitet och Teknisk support till slutet av täckningsperioden.

3.3. Denna Policy ersätter dig inte för skada på den Täckta utrustningen vid en Försäkrad händelse som skedde innan denna Policy köptes.

4. Täckning

4.1. Hårdvarutäckning. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt delen Hårdvarutäckning i denna Policy, kommer AIG att se till att Apple antingen:

4.1.1. reparerar den Täckta utrustningen med nya eller begagnade delar som är likvärdiga i fråga om prestanda och pålitlighet eller

4.1.2. om det inte skulle vara praktiskt eller ekonomiskt att genomföra en reparation, tillhandahåller en ersättare för den Täckta utrustningen med en ny Apple-märkt enhet eller en Apple-märkt enhet som är likvärdig med en ny enhet i fråga om prestanda och pålitlighet, och av samma typ som originalutrustningen. Om en Apple-märkt enhet för din Täckta utrustning inte finns tillgänglig, ska en Apple-märkt enhet som åtminstone är funktionsmässigt likvärdig med den ursprungliga Täckta utrustningen (föremål för tillämpliga uppdateringar av Konsumentprogramvara) tillhandahållas. Den nya Apple-märkta ersättningsenheten kommer att bli den nya Täckta utrustningen enligt denna Policy. Vid en ersättningsenhet kommer Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör att behålla den ursprungliga Täckta enheten.

Den Täckta utrustningen kan endast repareras eller ersättas, och ingen kontantersättning kan betalas av AIG, om du lämnar in ett krav.

4.2. Om en ersättningsenhet tillhandahålls till dig enligt punkt 4.1.2 kan Apple, eller Apples auktoriserade serviceleverantör, installera de senaste programvarorna och operativsystemen som är tillämpliga för den Täckta utrustningen som del av täckningen i denna Policy. Programvaror från tredje part som var installerade på den ursprungliga Täckta utrustningen kanske inte är kompatibla med den Täckta utrustningen som ett resultat av uppdateringen av programvaran och operativsystemet. Om du lämnar in ett krav i ett annat land än där du köpte eller leasade den Täckta utrustningen, kan Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör reparera eller byta ut produkter eller delar med lokala jämförbara produkter och delar.

4.3. Självrisk. För varje giltigt krav för Oavsiktlig skada som du lämnar in enligt denna Policy, måste du betala den tillämpliga Självrisken på kostnaden för kravet innan du får rätt till förmånerna i punkt 4.1. Självrisken kan betalas till Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör kontant eller med betal-/kreditkort.

4.4. Gräns för krav. Maximalt två krav för Oavsiktlig skada kan lämnas in under Täckningsperioden. När det andra kravet har avslutats slutar täckningen för Oavsiktlig skada att gälla för denna Policy. Din Täckning för Teknisk support och Försämrad batterikapacitet kommer att fortsätta gälla till slutet av Täckningsperioden. Ett anspråk för Oavsiktlig skada för en inmatningsenhet för iPad anses vara ett separat anspråk för Oavsiktlig skada och räknas in i dina två giltiga anspråk, även om det uppstår ur samma händelse som ett anspråk för Oavsiktlig skada för din iPad.

4.5. Teknisk support. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt denna del av din Policy, kan du få tillgång till teknisk telefonsupport från Apple om din Täckta utrustning slutar att fungera korrekt. Denna tjänst är annars tillgänglig från Apple för en avgift per händelse. Denna rätt till service påbörjas efter att din kostnadsfria support går ut, som påbörjas det datum när du köper eller börjar leasa din Täckta utrustning. Teknisk support kommer att täcka Konsumentprogramvaran och alla anslutningsproblem mellan den Täckta utrustningen och en AirPort-enhet, Apple TV och en kompatibel trådlös enhet eller dator som uppfyller anslutningsspecifikationen för den Täckta utrustningen. Den täcker den då aktuella versionen av Konsumentprogramvaran och den föregående Huvudversionen. ”Huvudversion” innebär en väsentlig programvaruversion som kommersiellt släppts av Apple i ett talformat likt ”1.0” eller ”2.0” och som inte är i beta- eller förhandsform.

5. Undantag

5.1. Hårdvarutäckning. Policyn täcker dig inte för:

5.1.1. en produkt som inte är den Täckta utrustningen,

5.1.2. skada som har orsakats av:

5.1.2.1. missbruk eller felanvändning, vilket innebär avsiktligt orsakad skada inklusive medveten användning av den Täckta utrustningen för syften eller sätt som den inte var avsedd för,

5.1.2.2. faktisk, eller försök till modifiering eller ändring av den Täckta utrustningen, eller

5.1.2.3. service eller reparation (inklusive uppgraderingar) som utförs av någon som inte är Apple eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör,

5.1.3. Täckt utrustning där serienumret har ändrats, gjorts oläsligt eller tagits bort, eller Täckt utrustning som har öppnats, fått service, modifierats eller ändrats av någon annan än Apple eller en auktoriserad representant för Apple, eller Täckt utrustning som innehåller komponenter som inte är auktoriserade av Apple,

5.1.4. förlust eller stöld av din Täckta utrustning,

5.1.5. Täckt utrustning (inklusive alla huvudkomponenter) som inte lämnas in till Apple,

5.1.6. kosmetisk skada på den Täckta utrustningen som inte påverkar den Täckta utrustningens funktionalitet, inklusive men inte begränsat till smala sprickor, repor, bucklor eller trasig plast kring portar och missfärgning,

5.1.7. skada eller fel på grund av normalt slitage och/eller användning av den Täckta utrustningen,

5.1.8. skada på grund av eld, eller

5.1.9. fel på grund av defekter i material och/eller utförande och/eller design, sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentköplagen, av Apples begränsade garanti eller Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+, även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple.

5.2. Teknisk support. Policyn täcker dig inte för:

5.2.1. användning eller modifiering av den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran på ett sätt som dessa varken är avsedda att användas eller modifieras enligt användarmanualen, de tekniska specifikationerna eller andra riktlinjer som har publicerats på Apples webbplats för den Täckta utrustningen,

5.2.2. problem som kan lösas genom att uppgradera programvara (inklusive Konsumentprogramvaran) till den senaste versionen,

5.2.3. tredjepartsprodukter eller andra Apple-märkta produkter eller programvaror (andra än den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran) eller effekterna av sådana produkter på eller interaktioner med den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran,

5.2.4. användning av en dator eller ett operativsystem som inte relaterar till Konsumentprogramvaran eller anslutningsproblem som har sitt ursprung i den Täckta utrustningen,

5.2.5. OS-programvara eller Konsumentprogramvara betecknad som ”beta”, ”försläppsversion” ”förhandsvisning” eller liknande märkt programvara,

5.2.6. skada på, eller förlust av någon programvara eller data som lagras på eller har spelats in på den Täckta utrustningen,

5.2.7. återställning och ominstallation av programvara och användardata, eller

5.2.8. råd som har att göra med vardagsanvändning av den Täckta utrustningen när det inte finns något underliggande problem med dess maskinvara eller programvara.

6. Allmänna villkor

6.1. För att vara helt skyddad av din Policy måste du följa denna punkt samt punkterna 7, 8 och 9, som är villkor i denna Policy. Om du inte följer dessa villkor kan det leda till att ditt krav avvisas.

6.2. Följande villkor är tillämpliga för denna Policy:

6.2.1. Originaldelar. Som ett villkor för rätten till service måste all Täckt utrustning i sin helhet returneras till Apple, med alla originaldelar eller Apple-auktoriserade ersättningsdelar.

6.2.2. Begränsningar av policy. Täckning enligt din Policy är föremål för de undantag som anges i punkt 5.

6.2.3. Betalning av premie och täckning. Om du går med på att betala hela din premie direkt måste den betalas innan du kan få Hårdvarutäckning eller Teknisk support och inga anspråk kan lämnas in under denna Policy om premien inte är helt betald. Du måste ingå ett Avbetalningsavtal med en Apple-auktoriserad återförsäljare för att kunna betala Premien via Avbetalning och du får Hårdvarutäckning eller Teknisk support från det datum du tecknade avbetalningsavtalet. Du måste betala dina avbetalningar enligt villkoren i ditt avbetalningsavtal.

6.2.4. Uteblivna avbetalningar. Apples auktoriserade återförsäljare kan begära att AIG häver din policy om du betalar premien via avbetalning och om du inte har genomfört din avbetalning före datumet i meddelandet om resterande skuld. AIG vidtar åtgärder för att häva din policy enligt tillämpliga lagar om de får en begäran.

6.2.5. Din skyldighet att vara noggrann. Du ska vidta alla rimliga åtgärder för att skydda den Täckta utrustningen mot en Försäkrad händelse och ska använda och underhålla den Täckta utrustningen i enlighet med instruktionerna för den.

6.2.6. Ditt hemvistland och din ålder.

6.2.6.1. Om du inte är Företagskund har du endast rätt att köpa denna Policy om ditt huvudsakliga hemvistland är Sverige och du är 18 år eller äldre det datum som denna Policy köps.

6.2.6.2. Om du är Företagskund har du endast rätt att köpa denna Policy om du har köpt den Täckta utrustningen för användning samband med ett företag, ett finansiellt institut, en välgörenhetsorganisation eller annat personligt företag i Sverige.

6.2.7. Annan försäkring. Om du har en annan gällande försäkring för den Täckta utrustningen kan du ändå lämna in ett krav enligt denna Policy eftersom AIG går med på att försäkra dig oavsett och utan hänsyn till någon annan försäkring.

7. Så här lämnar du in ett krav

7.1. För Hårdvarutäckning. måste du rapportera ditt anspråk så fort som möjligt genom att besöka en Apple-butik eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör. Gå till support.apple.com/sv-se/contact eller ring Apple på det nummer som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232. Innan du får hjälp kommer Apple att kräva att du anger serienumret för din Täckta utrustning. Ditt krav kommer att hanteras genom de alternativ som beskrivs i punkt 7.4.

7.2. Under servicen med Hårdvarutäckning kommer Apple eller den Apple-auktoriserade serviceleverantören radera alla data som finns på den Täckta utrustningen och formatera om lagringsmediet. Du bör säkerhetskopiera alla data regelbundet och innan du lämnar in ett krav, när det är möjligt.

7.3. Vid begäran måste du uppvisa inköpsbevis på din Policy och/eller ditt POC-certifikat för att bekräfta att din Apple-produkt är Täckt utrustning.

7.4. Giltiga krav för Hårdvarutäckning kan lämnas in genom ett av följande alternativ:

7.4.1. Inlämningsservice. Du kan lämna in din Täckta utrustning till en Apple Store-butik eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör. En reparation kommer att genomföras eller ett byte tillhandahållas i enlighet med punkt 4.1. När reparationen är klar eller ett byte finns tillgängligt (som tillämpligt) kommer du att bli meddelad om att besöka en Apple-butik eller den Apple-auktoriserade serviceleverantören för att hämta din Täckta utrustning.

Om du lämnar in den Täckta utrustningen till en Apple Store-butik kan vissa reparationer utföras direkt. Vi råder dig att reservera en tid innan du kommer på www.apple.com/se/retail.

7.4.2. Service via post. Apple kommer att skicka en förpackning med förbetalt porto så att du kan skicka din Täckta utrustning till Apple. När granskningen eller reparationen är klar skickar Apple tillbaka den Täckta utrustningen eller en ersättning för den Täckta utrustningen till dig. Apple kommer att betala portokostnader från och till din plats om du följer alla instruktioner.

7.4.3. Express Replacement Service (ERS) (Snabb ersättningsservice). Apple kommer kräva att den Täckta utrustningen lämnas tillbaka och att en auktorisering med kreditkort används som säkerhet för försäljningspriset för ersättningsprodukter och tillämpliga fraktkostnader. Om du inte kan tillhandahålla auktorisering med kreditkort kan du inte använda denna tjänst. Apple kommer att skicka en ersättningsprodukt till dig med instruktioner om hur du lämnar tillbaka den Täckta utrustningen. Om du följer dessa instruktioner annullerar Apple auktoriseringen med kreditkort och du behöver inte betala för ersättningsprodukten och frakten från och till din angivna adress. Om du inte lämnar tillbaka den ursprungliga Täckta utrustningen som du har fått instruktioner om att göra eller om du lämnar tillbaka en produkt som inte är den Täckta utrustningen kommer Apple att ta ut den summa som du har auktoriserat med ditt kreditkort.

Observera att ERS inte är tillgänglig för anspråk om iPod- eller iPhone med endast skärmskador.

7.5. Servicealternativen för Hårdvarutäckning kan variera mellan olika länder beroende på lokal kapacitet. Besök informationen om AppleCare+ om du vill veta mer.

7.6. Där det inte är möjligt att tillhandahålla en viss servicemetod som beskrivs ovan, kan det vara nödvändigt att ändra metoden för Hårdvarutäckning som Apple tillhandahåller dig.

7.7. Om du tänker lämna in ett krav enligt denna Policy i ett land som inte är inköpslandet, måste du följa alla tillämpliga lagar för import och export och du kommer att vara ansvarig för alla tullavgifter, moms och andra relaterade skatter och avgifter som kan vara tillämpliga.

7.8. Vad gäller Teknisk support kan du lämna in ett krav genom att gå till support.apple.com/sv-se/HT201232 eller ringa det nummer som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232. Innan du får hjälp kommer rådgivaren att be om serienumret för din Täckta utrustning.

Du kan också få information genom att gå till följande kostnadsfria supportresurser nedan:

Internationell supportinformation

support.apple.com/sv-se/HT201232

Apple-auktoriserade serviceleverantörer och Apple Store-butiker

locate.apple.com/se/sv/

Apple-support och service

support.apple.com/sv-se/contact

 

8. Ditt ansvar när du lämnar in ett krav

8.1. När du lämnar in ett krav enligt denna Policy, måste du efterleva de följande:

8.1.1. Du måste tillhandahålla information om symtomen och orsakerna till skadan på eller problemen som du har med den Täckta utrustningen,

8.1.2. för att Apple ska kunna felsöka och på annat sätt hjälpa till med ditt krav, måste du tillhandahålla information, inklusive men inte begränsat till serienumret för den Täckta utrustningen, modell, version av operativsystemet och installerad programvara, alla tillbehörsenheter som är anslutna eller installerade på den Täckta utrustningen, alla felmeddelanden som visas, åtgärder som har vidtagits innan felet på den Täckta utrustningen uppstod och åtgärder som har vidtagits för att lösa problemet,

8.1.3. Du måste följa de instruktioner som du får av Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör och förpacka den Täckta utrustningen i enlighet med fraktanvisningarna från Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör,

8.1.4. Du får inte skicka produkter och tillbehör som inte täcks av ett anspråk på Hårdvarutäckning (t.ex. fodral, billaddare osv.) eftersom dessa inte kan skickas tillbaka.

8.1.5. Du ska säkerställa, när det är möjligt, att din programvara och data som lagras på den Täckta utrustningen är säkerhetskopierade. Apple kommer att radera innehållet på den Täckta utrustningen och formatera om lagringsmediet. Varken AIG eller Apple kommer att vara ansvariga för förlust av programvara eller data som lagras på den Täckta utrustningen när den lämnas in som del av ett anspråk enligt denna policy, och

8.1.6. Du måste tillhandahålla alla produktens huvudkomponenter till Apple som omfattas av Hårdvarutäckning för att ge Apple möjlighet att bedöma om ditt anspråk är giltigt.

8.2. Du ansvarar själv för installation av all annan programvara, data och information.

8.3. I den maximala utsträckning som tillämplig lag tillåter har AIG, Apple, Apple-auktoriserade serviceleverantörer och deras anställda och representanter inte ett ansvar till dig för några indirekta kostnader som du drabbas av, till exempel kostnader för att programmera om eller återskapa något program eller data eller någon förlust av affärer, vinst, inkomst eller förväntat sparande som resultat av ett misslyckande att leva upp till sina skyldigheter enligt denna Policy.

9. Vilseledande, bedrägeri och illegal användning

9.1. Om ett krav visar sig vara bedrägligt, eller om du medvetet lämnar vilseledande information när du lämnar in ett krav kommer kravet att avvisas och din Policy kommer att annulleras utan att någon premie betalas tillbaka till dig. Apple eller AIG kan informera polisen eller andra ansvariga myndigheter.

9.2. Denna Policy kan annulleras av AIG i enlighet med tillämplig lag om en kompetent myndighet meddelar att den Täckta utrustningen används för kriminell aktivitet eller för att underlätta eller göra en kriminell handling möjlig.

10. Annullering

10.1. Du kan annullera denna Policy när som helst oavsett anledning. Om du betalar hela premien direkt kan du annullera genom att ringa Apple på det telefonnummer som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232 eller skriva till: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland.

Om du betalar din premie via avbetalningar kan du annullera genom att kontakta leverantören av betalningsplanen och begära att de häver din Policy för din räkning.

10.2. Du kan bli ombedd att visa upp ditt originalkvitto och/eller ditt garantibevis (POC-certifikat) för att få återbetalningen.

10.3. Om du annullerar policyn kan du ha rätt till återbetalning av premien som beräknas enligt följande:

10.3.1. Om du annullerar denna Policy inom 30 dagar efter inköpsdatumet för din Policy och betalade hela Premien direkt får du en återbetalning av hela det betalda beloppet, eller om du annullerar inom 30 dagar efter inköpsdatumet för din Policy och har valt att betala din Premie via avbetalningar måste du informera leverantören av betalningsplanen enligt punkt 10.1 och begära att de annullerar ditt Avbetalningsavtal. Under dessa omständigheter återbetalar leverantören av betalningsplanen dig för genomförda avbetalningar.

10.3.2. Om du annullerar denna Policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte din Policy och har betalat hela premien direkt får du en proportionell återbetalning baserat på den återstående delen av Täckningsperioden. Om du har valt att betala din premie via avbetalningar och annullerar din Policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte Policyn har du inte rätt till återbetalning av utförda avbetalningar.

10.3.3. En återbetalning som du har rätt till ska antingen betalas tillbaka till det betalkort eller kreditkort som du använde för att köpa Policyn eller, om det är omöjligt, med en banköverföring till dig.

11. Överföring av Policyn

11.1. Du kan överföra denna Policy när du överför den Täckta utrustningen till någon annan som är bosatt i Sverige och är 18 år eller äldre. Den nya parten kommer att täckas under återstoden av Täckningsperioden. En Företagskund kan endast överföra denna Policy till en annan Företagskund.

11.2. Du måste meddela Apple, som representant för AIG, om överföringen så snart som möjligt genom att ringa Apple på det telefonnummer som står på support.apple.com/sv-se/HT201232 eller skriva till: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. När du meddelar Apple om överföringen av Policyn måste du tillhandahålla serienumret för den Täckta utrustningen och namnet, adressen och e-postadressen för den nya ägaren eller leasingtagaren så att Apple kan skicka ett uppdaterat POC-certifikat till den nya ägaren eller leasingtagaren. Du måste tillhandahålla dessa villkor till den nya ägaren eller leasingtagaren och meddela antalet krav, om några sådana har lämnats in, för Oavsiktlig skada.

11.3. Överföringen av Policyn kommer att börja gälla när Apple, som representant för AIG, utfärdar ett ändrat POC-certifikat till den nya ägaren.

12. Klagomål

12.1. AIG och Apple anser att du har rätt till ett trevligt bemötande med rättvis och snabb hjälp. AIG har bett Apple att hantera krav och täckningsklagomål som dess representant för att se till att du har en enda kontakt vid alla ärenden. Om den service du får vid något tillfälle inte lever upp till dina förväntningar ska du kontakta Apple med hjälp av kontaktuppgifterna nedan, ange ditt namn och serienumret för din Täckta utrustning för att hjälpa Apple att hantera dina kommentarer på ett effektivt sätt. Apple kan svara på frågor på det europeiska språket i ditt hemland.

Skriftligt:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiken Irland

Telefon:

Se telefonnumret som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232

Online:

Via Apple-supporten på support.apple.com/sv-se/contact

Personlig hjälp:

I en butik som Apple äger, vilka finns på www.apple.com/se/retail/storelist

 

12.2. Om Apple inte kan lösa ärendet så att du blir nöjd kan du kontakta någon av följande ombudsmän eller självständiga organisationer som kommer att granska ditt ärende och/eller ge dig råd. Apple kommer att tillhandahålla information om hur detta går till när Apple skickar sitt sista svarsbrev angående de problem som har tagits upp.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Box 24215

104 51 Stockholm (Karlavägen 108)

Telefon: 0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 om du ringer utanför Sverige)

The Republic of Ireland Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor

Lincoln House

Lincoln Place

Dublin 2

D02 VH29 Irland

Via telefon: +353 16620899

Via e-post: info@fspo.ie

Republic of Ireland Financial Services and Pensions Ombudsman kanske inte kan bedöma ett klagomål om den som klagar är ett aktiebolag med en årsomsättning på mer än tre miljoner euro.

 

Du kan också kontakta den kommunala konsumentvägledningen för att få råd. Om du följer den här metoden för klagomål påverkar det inte din rätt att vidta rättsliga åtgärder.

Du kan kontakta försäkringsavdelningen på Allmänna reklamationsnämnden. Det kostar inget att få sitt klagomål prövat av Allmänna reklamationsnämnden. Du kan kontakta Allmänna reklamationsnämnden via webbplatsen arn.se/konsument, e-postadressen arn@arn.se, telefonnumret 08-508 860 00 och via post till box 174, 101 23 Stockholm.

Svensk Försäkrings Nämnder prövar tvister inom ansvarsförsäkring på försäkringsbolags begäran. Mer information om Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd finns på www.forsakringsnamnder.se/APN/.

Du kan ta upp tvisten i en domstol. Se www.domstol.se.

12.3. Om du vill framföra ett klagomål angående en försäkringspolicy som köpts online kan du använda Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning som du hittar på ec.europa.eu/consumers/odr.

13. Allmän information

13.1. Denna Policy kommer att följa svensk lag och du och AIG går med på att lämna in alla tvister till svensk domstol för beslut om alla tvister som kan uppstå på grund av eller i samband med denna Policy.

13.2. Villkoren i denna Policy kommer endast att finnas tillgängliga på svenska och all kommunikation avseende denna Policy kommer att ske på svenska.

13.3. Denna försäkring är utfärdad av AIG Europa S.A., ett försäkringsbolag med registreringsnummer B 218806 i Luxembourgs Business Register. AIG Europe S.A.s huvudkontor är beläget på 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, www.aig.lu/. AIG Europe S.A. är auktoriserat av Luxembourg Ministère des Finances och står under tillsyn av Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, www.caa.lu/.

AIG Europe S.A.s svenska verksamhet är beläget på Västra Järnvägsgatan 7, 8.tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, filialnummer 516411-4117 och regleras för att bedriva verksamhet i Sverige av Finansinspektionen. Kontaktuppgifter för Finansinspektionen är Brunnsgatan 3, Box 7821, 103 97 Stockholm, Tel: 08-408 980 00, www.fi.se.

Om en solvens- och verksamhetsrapport om AIG Europé S.A. finns, är den tillgänglig under www.aig.lu/.

13.4. Apple Distribution International och dess utsedda ombud distribuerar, säljer och administrerar denna Policy och hanterar anspråk och klagomål som representant för AIG. Apple Distribution International har sitt registrerade kontor på Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Apple Distribution International regleras av Central Bank of Ireland.

13.5. Endast du (eller den person som denna Policy har överförts till, eller ditt dödsbo i händelse av dödsfall) och AIG kan genomdriva villkoren i denna Policy.

Så använder AIG Personlig information

AIG Europe S.A. (svensk filial) (”AIG”) förbinder sig att skydda integriteten hos kunder, de som gör anspråk och andra affärskontakter.

Personlig information” identifierar och är relaterad till dig eller andra personer eller information som du eller sådana andra personer kan identifieras med. Genom att tillhandahålla Personlig information ger du tillstånd för att den används på de sätt som beskrivs nedan.

All behandling av Personlig information kommer att ske i enlighet med kraven som framställs i Personuppgiftslagen.

Typer av Personlig information som AIG kan samla in och varför – Beroende på vår relation med dig kan den Personliga information som samlas in omfatta: identifiering och kontaktinformation och annan Personlig information som du tillhandahåller. Personlig information kan användas i följande syften:

 • Administration av försäkringar, t.ex. kommunikation, behandlingar av anspråk och betalning
 • Hantering och revision av verksamheten i vårt företag
 • För att efterleva tillämpliga lagar eller för att svara på krav från myndigheter med domstolsbeslut i undersökningen, identifiering eller förhindrande av bedrägeri
 • Fastställande och försvar av juridiska rättigheter
 • Efterlevnad av lagar och föreskrifter, inklusive efterlevnad av lagar utanför ditt hemvistland
 • Granskning och inspelning av service- och supportsamtal för kvalitets-, utbildnings- och säkerhetssyften

Delning av Personlig information – För de syften som nämns ovan kan Personlig information delas med våra koncernbolag, mäklare och andra distributionsparter, försäkringsbolag och återförsäkrare och andra tjänstleverantörer. Personlig information kommer att delas med andra tredje parter (inklusive regeringsmyndigheter) om det krävs enligt lag. Personlig information kan delas med presumtiva köpare och köpare, och överföras vid en försäljning av vårt företag eller en överföring av affärstillgångar.

Internationell överföring På grund av att vår verksamhet är global kan Personlig information överföras till parter (inklusive våra koncernbolag, våra tjänstleverantörer, regeringsmyndigheter och andra tredje parter) som befinner sig i andra länder, inklusive USA och andra länder med andra dataskyddslagar än i ditt hemvistland. Till exempel kan Personlig information överföras till koncernbolag i USA som tillhandahåller centrala IT-supporttjänster.

Säkerhet och lagring av Personlig information – Lämpliga juridiska och säkerhetsmässiga åtgärder används för att skydda Personlig information. AIG:s tjänstleverantörer väljs också ut noggrant och måste använda lämpliga skyddsåtgärder. Personlig information lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs ovan.

Krav eller frågor – Om du vill begära tillgång till eller korrigera felaktig Personlig information eller om du vill begära att Personlig information raderas eller döljs eller om du vill protestera mot att informationen används, skickar du e-post till kundservice@AIG.com eller skriver till AIG Europe S.A., Filial i Sverige, Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige. Mer information om hur vi använder Personlig information finns i vår fullständiga Integritetspolicy på www.aig.se/se-integritetspolicy. Du kan också begära en kopia av denna Policy via kontaktuppgifterna ovan.

010319 AC+ Sweden v1.14 - Swedish

AppleCare+ för Apple Watch
AppleCare+ för iPad
AppleCare+ för iPhone
AppleCare+ för iPod

Villkor – Sverige
Policysammanfattning   Affärsvillkor

INFORMATION OM KONSUMENTLAGSTIFTNING:

AppleCare+ är en försäkring som täcker risken för skador på din Apple Watch, iPad, iPhone eller iPod och behovet av teknisk hjälp. AppleCare+ täcker inte fel på grund av defekter i utformning och/eller material och/eller utförande. Sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentköplagen, av Apples begränsade garanti eller Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+ även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple. Enligt den svenska konsumentköplagen har du rätt till en kostnadsfri reparation, utbytesenhet, prisnedsättning eller återbetalning från säljaren, av varor som inte överensstämmer med avtalet om köp eller leasing inom tre år efter leveransen. Du kan också begära detta av Apple om säljaren är insolvent, har lagt ned sin verksamhet eller inte kan hittas.

 

Tack för att du har köpt AppleCare+, en försäkring som tecknas av AIG Europe S.A. Filial i Sverige (”AIG”) som förbinder sig att försäkra din Apple Watch, iPad, iPhone eller iPod enligt villkoren i denna Policy. Du ska enligt lagen få den här informationen före köpet. Vi rekommenderar att du läser den. Du kan få hjälp och råd angående köp av försäkring från Konsumentombudsmannen, kommunens konsumentrådgivare och Konsumentverket.

AppleCare+ täcker reparation eller utbyte av din enhet vid Oavsiktlig skada eller Försämrad batterikapacitet, samt ger dig tillgång till Teknisk support från Apple (enligt beskrivning i punkt 4.5).

Försäkringen säljs av Apple och Apples auktoriserade återförsäljare. Apple kommer också, som representant för AIG, att hantera skadeståndsanspråk och eventuella klagomål från dig (fullständig information finns i punkt 12).

AppleCare+ täcker inte förlust eller stöld av din enhet, eller fel på grund av defekt i din enhet, även om sådana fel täcks separat antingen enligt dina rättigheter i konsumentköplagen eller Apples begränsade garanti eller av Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+ även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple (se punkt 5.1.9).

1.              Definitioner

Alla ord eller uttryck som inleds med stor bokstav i denna Policy definieras i detta definitionsavsnitt och har samma betydelse var de än nämns i Policyn:

1.1.          ”Oavsiktlig skada” innebär fysisk skada, sönderslagning eller fel på din Täckta utrustning på grund av en oförutsedd och oavsiktlig händelse antingen på grund av hantering (t.ex. att tappa den Täckta utrustningen eller genom kontakt med vätska) eller på grund av en yttre händelse (t.ex. extrema miljö- eller atmosfärförhållanden). Skadan måste påverka funktionaliteten för din Täckta utrustning, vilket omfattar sprickor i skärmen som påverkar skärmens läsbarhet.

1.2.           ”AIG” innebär AIG Europe S.A. som har sitt registrerade kontor på 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg och som är verksamt genom sin filial AIG Europe S.A. Filial i Sverige (företagsnummer 516411-4117) som har sitt registrerade kontor på Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige.

1.3.           ”Apple” innebär Apple Distribution International (eller dess utsedda ombud) som distribuerar, säljer och administrerar denna Policy och som hanterar klagomål och skadeståndsanspråk som representant för AIG.

1.4.           ”Apples auktoriserade serviceleverantör” innebär en serviceleverantör (tredje part) som anlitas som Apples ombud för att hantera skadeståndsanspråk som representant för AIG. En lista över alla dessa leverantörer hittar du på locate.apple.com/se/sv.

1.5.           ”Apples auktoriserade återförsäljare” innebär en tredje part som är auktoriserad av Apple att distribuera denna Policy samtidigt som parten säljer eller leasar den Täckta utrustningen till dig.

1.6.           ”Information om AppleCare+” innebär supportwebbplatsen apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.

1.7.           ”Apples begränsade garanti” innebär den frivilliga tillverkargaranti som Apple tillhandahåller (enligt separata servicevillkor) till köpare eller leasingtagare av Täckt utrustning, som tillhandahåller förmåner som är tillägg till, och inte ersätter, rättigheter i konsumentköplagen.

1.8.           ”Meddelande om resterande skuld” innebär att Apples auktoriserade återförsäljare skickar dig ett meddelande om att du inte har genomfört en avbetalning och/eller om du har försummat att genomföra avbetalningar enligt ditt avbetalningsavtal.

1.9.          ”Försämrad batterikapacitet” innebär att batteriet i en Täckt utrustning har sämre kapacitet att hålla elektrisk laddning än 80 % av ursprunglig kapacitet.

1.10.        ”Företagskund” innebär en kund som har registrerat sig och köpt sin Täckta utrustning genom Apple Online Store för företag.

1.11.        ”Konsumentprogramvara” innebär operativsystemet (”OS”) i den Täckta utrustningen, programvara som är förinstallerad på den Täckta utrustningen och Apple-programvara som installeras senare på den Täckta utrustningen, och som kan variera.

1.12.        ”Täckningsperioden” innebär perioden som anges i punkt 3.1.

1.13.        ”Täckt utrustning” innebär Apple Watch, iPad (inklusive inmatningsenhet för iPad), iPhone eller iPod som identifieras med produktserienummer på ditt garantibevis (POC-certifikat) (eller inköpsbevis för inmatningsenhet för iPad) samt de ursprungliga Apple-tillbehör som medföljer samma förpackning. Den Täckta utrustningen måste ha köpts eller leasats som ny från Apple eller en Apple-auktoriserad återförsäljare inte mer än 60 dagar innan datumet när du köper denna Policy eller, om det juridiska ägandet av den täckta utrustningen har överförts till dig, måste Policyn ha överförts till dig i enlighet med punkt 11 i denna Policy, förutom för inmatningsenheter för iPad som måste köpas samtidigt som du köper eller börjar leasa din iPad.

1.14.        ”Hårdvarutäckning” innebär skyddet som tillhandahåller reparation eller utbyte av din Täckta utrustning på grund av Oavsiktlig skada och Försämrad batterikapacitet.

1.15.        ”Avbetalning” innebär belopp som du ska betala enligt ett Avbetalningsavtal.

1.16.        ”Försäkrad händelse” innebär (a) Oavsiktlig skada på din Täckta utrustning och/eller (b) Försämrad batterikapacitet och/eller (c) behovet av att använda Teknisk support, som uppstår under Täckningsperioden.

1.17.        ”Inmatningsenhet för iPad” innebär Apple Pencil.

1.18.        ”Avbetalningsavtal” innebär avtalet mellan dig och Apples auktoriserade återförsäljare om att betala försäkringspremien via avbetalningar.

1.19.        ”POC-certifikat” innebär det dokument med bevis på täckning som du får när du köper denna Policy, som innehåller din försäkringsinformation och serienumret för den Täckta utrustningen som den här Policyn gäller för. Om du har köpt denna Policy i en Apple-butik eller från en Apple-auktoriserad återförsäljare, eller om den gäller en inmatningsenhet för iPad, kan originalkvittot för köpet också vara ditt POC-certifikat.

1.20.        ”Policy” innebär detta försäkringsdokument som innehåller villkoren för AppleCare+, som tillsammans med det POC-certifikat som du fick när du köpte AppleCare+, utgör ditt juridiska kontrakt med AIG.

1.21.        ”Självrisk” innebär den relevanta risken för den Täckta utrustningen, enligt följande:

Apple Watch (alla modeller förutom Hermès):

589 SEK

Apple Watch Hermès:

679 SEK

iPad:

399 SEK

Inmatningsenhet för iPad:

249 SEK

iPhone:

Oavsiktlig skada (endast skärm):

249 SEK

All övrig oavsiktlig skada:

849 SEK

iPod:

229 SEK

 

ska betalas av dig för varje anspråk på Oavsiktlig skada som du lämnar in i Sverige enligt denna Policy. Obs! Om du lämnar in ett anspråk i ett annat land enligt denna Policy måste Självrisken betalas i det landets valuta och efter det landets tillämpliga självrisk. Mer information finns på Information om AppleCare+.

För att ett anspråk gällande iPhone med Oavsiktlig skada på endast skärm ska godkännas får den Täckta utrustningen inte ha några ytterligare skador utöver skadan på skärmen (till exempel böjda eller buckliga höljen) som förhindrar att Apple byter ut skärmen på den Täckta utrustningen. Täckt utrustning med ytterligare skador kommer att kategoriseras som all övrig Oavsiktlig skada på iPhone. Reparationer på endast skärmar görs endast på iPhone.

1.22.        ”Premie” innebär den summa som du går med på att betala för täckning enligt denna Policy vilket beskrivs i punkt 2.2.

1.23.        ”Teknisk support” innebär tillgång till teknisk assistans från Apple om din Täckta utrustning slutar att fungera korrekt. Denna tjänst är annars tillgänglig från Apple för en avgift per händelse.

1.24.        ”Du/din/ditt” innebär den person som äger eller leasar den täckta utrustningen och alla personer som policyn överförs till i enlighet med punkt 11.

2.              Policyn

2.1.           Din Policy består av detta försäkringsdokument som beskriver villkoren för din täckning enligt AppleCare+ och ditt garantibevis (POC-certifikat). Läs dessa noggrant för att vara säker på att de ger dig den täckning som du vill ha. Om dina behov ändras, eller om någon del av den information som Policyn är baserad på förändras, kan Apple och AIG behöva uppdatera sina uppgifter och informationen på ditt POC-certifikat kan behövas ändras.

2.2.           Om du behöver ett POC-certifikat för ditt byte eller en kopia av försäkringsuppgifterna besöker du mysupport.apple.com/products och följer instruktionerna.

Premien för denna Policy är som följer:

Apple Watch Series 3:

629 SEK

Apple Watch Series 4

999 SEK

Apple Watch Hermès:

1 199 SEK

iPad och iPad mini:

699 SEK

iPad Pro:

1 195 SEK 

iPhone 8, 7, 6s:

1 499 SEK

iPhone Xr, 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus:

1 699 SEK

iPhone Xs, Xs Max, X:

2 199 SEK

iPod:

479 SEK

 

I dessa priser ingår eventuell tillämplig försäkringsskatt.

2.3.           Betalningen av premien representerar betalningen för din första tolvmånadersperiod (från datumet som du köpte din Täckta utrustning) och en förbetalning för den efterföljande tolvmånadersperioden. Detta påverkar inte din rättighet att annullera denna policy när som helst i enlighet med punkt 10.

3.              Täckningsperiod

3.1.          Din Hårdvarutäckning påbörjas från det datum som du köper din Policy. Detta innebär att om du köper AppleCare+ upp till 60 dagar efter att du köper eller börjar leasa din Täckta utrustning har du endast rätt till service för hårdvara från det datumet. Rätten till Teknisk support påbörjas efter att din kostnadsfria tekniska support från tillverkaren går ut. Den kostnadsfria supporten påbörjas när du köper eller börjar leasa din Täckta utrustning. Båda typerna av täckning avslutas 24 månader efter att du köpt din Policy för alla enheter förutom Apple Watch Hermès som har täckning under 36 månader från det datum du köpte din Policy. Det datum då du köpte din Policy visas på ditt POC-certifikat (eller på inköpsbevis för inmatningsenhet för iPad).

Du har rätt att när som helst, utan anledning, annullera denna Policy i enlighet med punkt 10.

3.2.          Din rätt till service kan avslutas tidigare om du har använt din rätt att annullera enligt punkt 10 eller om den annulleras av AIG i enlighet med villkoren i denna Policy. Om du inte längre kan kräva ersättning för Oavsiktlig skada fortsätter din Hårdvarutäckning för Försämrad batterikapacitet och Teknisk support till slutet av täckningsperioden.

3.3.           Denna Policy ersätter dig inte för skada på den Täckta utrustningen vid en Försäkrad händelse som skedde innan denna Policy köptes.

4.              Täckning

4.1.           Hårdvarutäckning. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt delen Hårdvarutäckning i denna Policy, kommer AIG att se till att Apple antingen: 

4.1.1.       reparerar den Täckta utrustningen med nya eller begagnade delar som är likvärdiga i fråga om prestanda och pålitlighet eller

4.1.2.       om det inte skulle vara praktiskt eller ekonomiskt att genomföra en reparation, tillhandahåller en ersättare för den Täckta utrustningen med en ny Apple-märkt enhet eller en Apple-märkt enhet som är likvärdig med en ny enhet i fråga om prestanda och pålitlighet, och av samma typ som originalutrustningen. Om en Apple-märkt enhet för din Täckta utrustning inte finns tillgänglig, ska en Apple-märkt enhet som åtminstone är funktionsmässigt likvärdig med den ursprungliga Täckta utrustningen (föremål för tillämpliga uppdateringar av Konsumentprogramvara) tillhandahållas. Den nya Apple-märkta ersättningsenheten kommer att bli den nya Täckta utrustningen enligt denna Policy. Vid en ersättningsenhet kommer Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör att behålla den ursprungliga Täckta enheten.

Den Täckta utrustningen kan endast repareras eller ersättas, och ingen kontantersättning kan betalas av AIG, om du lämnar in ett krav.

4.2.           Om en ersättningsenhet tillhandahålls till dig enligt punkt 4.1.2 kan Apple, eller Apples auktoriserade serviceleverantör, installera de senaste programvarorna och operativsystemen som är tillämpliga för den Täckta utrustningen som del av täckningen i denna Policy. Programvaror från tredje part som var installerade på den ursprungliga Täckta utrustningen kanske inte är kompatibla med den Täckta utrustningen som ett resultat av uppdateringen av programvaran och operativsystemet. Om du lämnar in ett krav i ett annat land än där du köpte eller leasade den Täckta utrustningen, kan Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör reparera eller byta ut produkter eller delar med lokala jämförbara produkter och delar.

4.3.           Självrisk. För varje giltigt krav för Oavsiktlig skada som du lämnar in enligt denna Policy, måste du betala den tillämpliga Självrisken på kostnaden för kravet innan du får rätt till förmånerna i punkt 4.1. Självrisken kan betalas till Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör kontant eller med betal-/kreditkort.

4.4.          Gräns för krav. Maximalt två krav för Oavsiktlig skada kan lämnas in under Täckningsperioden. När det andra kravet har avslutats slutar täckningen för Oavsiktlig skada att gälla för denna Policy. Din Täckning för Teknisk support och Försämrad batterikapacitet kommer att fortsätta gälla till slutet av Täckningsperioden. Ett anspråk för Oavsiktlig skada för en inmatningsenhet för iPad anses vara ett separat anspråk för Oavsiktlig skada och räknas in i dina två giltiga anspråk, även om det uppstår ur samma händelse som ett anspråk för Oavsiktlig skada för din iPad.

4.5.           Teknisk support. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt denna del av din Policy, kan du få tillgång till teknisk telefonsupport från Apple om din Täckta utrustning slutar att fungera korrekt. Denna tjänst är annars tillgänglig från Apple för en avgift per händelse. Denna rätt till service påbörjas efter att din kostnadsfria support går ut, som påbörjas det datum när du köper eller börjar leasa din Täckta utrustning. Teknisk support kommer att täcka Konsumentprogramvaran och alla anslutningsproblem mellan den Täckta utrustningen och en AirPort-enhet, Apple TV och en kompatibel trådlös enhet eller dator som uppfyller anslutningsspecifikationen för den Täckta utrustningen. Den täcker den då aktuella versionen av Konsumentprogramvaran och den föregående Huvudversionen. ”Huvudversion” innebär en väsentlig programvaruversion som kommersiellt släppts av Apple i ett talformat likt ”1.0” eller ”2.0” och som inte är i beta- eller förhandsform.

5.              Undantag

5.1.           Hårdvarutäckning. Policyn täcker dig inte för:

5.1.1.       en produkt som inte är den Täckta utrustningen,

5.1.2.       skada som har orsakats av:

5.1.2.1.   missbruk eller felanvändning, vilket innebär avsiktligt orsakad skada inklusive medveten användning av den Täckta utrustningen för syften eller sätt som den inte var avsedd för,

5.1.2.2.   faktisk, eller försök till modifiering eller ändring av den Täckta utrustningen, eller

5.1.2.3.   service eller reparation (inklusive uppgraderingar) som utförs av någon som inte är Apple eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör,

5.1.3.      Täckt utrustning där serienumret har ändrats, gjorts oläsligt eller tagits bort, eller Täckt utrustning som har öppnats, fått service, modifierats eller ändrats av någon annan än Apple eller en auktoriserad representant för Apple, eller Täckt utrustning som innehåller komponenter som inte är auktoriserade av Apple,

5.1.4.       förlust eller stöld av din Täckta utrustning,

5.1.5.       Täckt utrustning (inklusive alla huvudkomponenter) som inte lämnas in till Apple,

5.1.6.       kosmetisk skada på den Täckta utrustningen som inte påverkar den Täckta utrustningens funktionalitet, inklusive men inte begränsat till smala sprickor, repor, bucklor eller trasig plast kring portar och missfärgning,

5.1.7.       skada eller fel på grund av normalt slitage och/eller användning av den Täckta utrustningen,

5.1.8.       skada på grund av eld, eller

5.1.9.       fel på grund av defekter i material och/eller utförande och/eller design, sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentköplagen, av Apples begränsade garanti eller Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+, även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple.

5.2.           Teknisk support. Policyn täcker dig inte för:

5.2.1.       användning eller modifiering av den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran på ett sätt som dessa varken är avsedda att användas eller modifieras enligt användarmanualen, de tekniska specifikationerna eller andra riktlinjer som har publicerats på Apples webbplats för den Täckta utrustningen,

5.2.2.       problem som kan lösas genom att uppgradera programvara (inklusive Konsumentprogramvaran) till den senaste versionen,

5.2.3.       tredjepartsprodukter eller andra Apple-märkta produkter eller programvaror (andra än den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran) eller effekterna av sådana produkter på eller interaktioner med den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran,

5.2.4.       användning av en dator eller ett operativsystem som inte relaterar till Konsumentprogramvaran eller anslutningsproblem som har sitt ursprung i den Täckta utrustningen,

5.2.5.       OS-programvara eller Konsumentprogramvara betecknad som ”beta”, ”försläppsversion” ”förhandsvisning” eller liknande märkt programvara,

5.2.6.       skada på, eller förlust av någon programvara eller data som lagras på eller har spelats in på den Täckta utrustningen,

5.2.7.       återställning och ominstallation av programvara och användardata, eller

5.2.8.       råd som har att göra med vardagsanvändning av den Täckta utrustningen när det inte finns något underliggande problem med dess maskinvara eller programvara.

6.              Allmänna villkor

6.1.           För att vara helt skyddad av din Policy måste du följa denna punkt samt punkterna 7, 8 och 9, som är villkor i denna Policy. Om du inte följer dessa villkor kan det leda till att ditt krav avvisas.

6.2.           Följande villkor är tillämpliga för denna Policy:

6.2.1.      Originaldelar. Som ett villkor för rätten till service måste all Täckt utrustning i sin helhet returneras till Apple, med alla originaldelar eller Apple-auktoriserade ersättningsdelar.

6.2.2.       Begränsningar av policy. Täckning enligt din Policy är föremål för de undantag som anges i punkt 5.

6.2.3.       Betalning av premie och täckning. Om du går med på att betala hela din premie direkt måste den betalas innan du kan få Hårdvarutäckning eller Teknisk support och inga anspråk kan lämnas in under denna Policy om premien inte är helt betald. Du måste ingå ett Avbetalningsavtal med en Apple-auktoriserad återförsäljare för att kunna betala Premien via Avbetalning och du får Hårdvarutäckning eller Teknisk support från det datum du tecknade avbetalningsavtalet. Du måste betala dina avbetalningar enligt villkoren i ditt avbetalningsavtal.

6.2.4.       Uteblivna avbetalningar. Apples auktoriserade återförsäljare kan begära att AIG häver din policy om du betalar premien via avbetalning och om du inte har genomfört din avbetalning före datumet i meddelandet om resterande skuld. AIG vidtar åtgärder för att häva din policy enligt tillämpliga lagar om de får en begäran.

6.2.5.       Din skyldighet att vara noggrann. Du ska vidta alla rimliga åtgärder för att skydda den Täckta utrustningen mot en Försäkrad händelse och ska använda och underhålla den Täckta utrustningen i enlighet med instruktionerna för den.

6.2.6.       Ditt hemvistland och din ålder.

6.2.6.1.     Om du inte är Företagskund har du endast rätt att köpa denna Policy om ditt huvudsakliga hemvistland är Sverige och du är 18 år eller äldre det datum som denna Policy köps.

6.2.6.2.        Om du är Företagskund har du endast rätt att köpa denna Policy om du har köpt den Täckta utrustningen för användning samband med ett företag, ett finansiellt institut, en välgörenhetsorganisation eller annat personligt företag i Sverige.

6.2.7.       Annan försäkring. Om du har en annan gällande försäkring för den Täckta utrustningen kan du ändå lämna in ett krav enligt denna Policy eftersom AIG går med på att försäkra dig oavsett och utan hänsyn till någon annan försäkring.

7.              Så här lämnar du in ett krav

7.1.           För Hårdvarutäckning. måste du rapportera ditt anspråk så fort som möjligt genom att besöka en Apple-butik eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör. Gå till support.apple.com/sv-se/contact eller ring Apple på det nummer som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232. Innan du får hjälp kommer Apple att kräva att du anger serienumret för din Täckta utrustning. Ditt krav kommer att hanteras genom de alternativ som beskrivs i punkt 7.4.

7.2.           Under servicen med Hårdvarutäckning kommer Apple eller den Apple-auktoriserade serviceleverantören radera alla data som finns på den Täckta utrustningen och formatera om lagringsmediet. Du bör säkerhetskopiera alla data regelbundet och innan du lämnar in ett krav, när det är möjligt.

7.3.           Vid begäran måste du uppvisa inköpsbevis på din Policy och/eller ditt POC-certifikat för att bekräfta att din Apple-produkt är Täckt utrustning.

7.4.           Giltiga krav för Hårdvarutäckning kan lämnas in genom ett av följande alternativ:

7.4.1.       Inlämningsservice. Du kan lämna in din Täckta utrustning till en Apple Store-butik eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör. En reparation kommer att genomföras eller ett byte tillhandahållas i enlighet med punkt 4.1. När reparationen är klar eller ett byte finns tillgängligt (som tillämpligt) kommer du att bli meddelad om att besöka en Apple-butik eller den Apple-auktoriserade serviceleverantören för att hämta din Täckta utrustning.

Om du lämnar in den Täckta utrustningen till en Apple Store-butik kan vissa reparationer utföras direkt. Vi råder dig att reservera en tid innan du kommer på www.apple.com/se/retail.

7.4.2.       Service via post. Apple kommer att skicka en förpackning med förbetalt porto så att du kan skicka din Täckta utrustning till Apple. När granskningen eller reparationen är klar skickar Apple tillbaka den Täckta utrustningen eller en ersättning för den Täckta utrustningen till dig. Apple kommer att betala portokostnader från och till din plats om du följer alla instruktioner.

7.4.3.       Express Replacement Service (ERS) (Snabb ersättningsservice). Apple kommer kräva att den Täckta utrustningen lämnas tillbaka och att en auktorisering med kreditkort används som säkerhet för försäljningspriset för ersättningsprodukter och tillämpliga fraktkostnader. Om du inte kan tillhandahålla auktorisering med kreditkort kan du inte använda denna tjänst. Apple kommer att skicka en ersättningsprodukt till dig med instruktioner om hur du lämnar tillbaka den Täckta utrustningen. Om du följer dessa instruktioner annullerar Apple auktoriseringen med kreditkort och du behöver inte betala för ersättningsprodukten och frakten från och till din angivna adress. Om du inte lämnar tillbaka den ursprungliga Täckta utrustningen som du har fått instruktioner om att göra eller om du lämnar tillbaka en produkt som inte är den Täckta utrustningen kommer Apple att ta ut den summa som du har auktoriserat med ditt kreditkort.

Observera att ERS inte är tillgänglig för anspråk om iPod- eller iPhone med endast skärmskador.

7.5.           Servicealternativen för Hårdvarutäckning kan variera mellan olika länder beroende på lokal kapacitet. Besök informationen om AppleCare+ om du vill veta mer.

7.6.           Där det inte är möjligt att tillhandahålla en viss servicemetod som beskrivs ovan, kan det vara nödvändigt att ändra metoden för Hårdvarutäckning som Apple tillhandahåller dig.

7.7.           Om du tänker lämna in ett krav enligt denna Policy i ett land som inte är inköpslandet, måste du följa alla tillämpliga lagar för import och export och du kommer att vara ansvarig för alla tullavgifter, moms och andra relaterade skatter och avgifter som kan vara tillämpliga.

7.8.           Vad gäller Teknisk support kan du lämna in ett krav genom att gå till support.apple.com/sv-se/HT201232 eller ringa det nummer som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232. Innan du får hjälp kommer rådgivaren att be om serienumret för din Täckta utrustning.

Du kan också få information genom att gå till följande kostnadsfria supportresurser nedan:

Internationell supportinformation

support.apple.com/sv-se/HT201232

Apple-auktoriserade serviceleverantörer och Apple Store-butiker

locate.apple.com/se/sv/

Apple-support och service

support.apple.com/sv-se/contact 

 

8.              Ditt ansvar när du lämnar in ett krav

8.1.           När du lämnar in ett krav enligt denna Policy, måste du efterleva de följande:

8.1.1.       Du måste tillhandahålla information om symtomen och orsakerna till skadan på eller problemen som du har med den Täckta utrustningen,

8.1.2.       för att Apple ska kunna felsöka och på annat sätt hjälpa till med ditt krav, måste du tillhandahålla information, inklusive men inte begränsat till serienumret för den Täckta utrustningen, modell, version av operativsystemet och installerad programvara, alla tillbehörsenheter som är anslutna eller installerade på den Täckta utrustningen, alla felmeddelanden som visas, åtgärder som har vidtagits innan felet på den Täckta utrustningen uppstod och åtgärder som har vidtagits för att lösa problemet,

8.1.3.       Du måste följa de instruktioner som du får av Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör och förpacka den Täckta utrustningen i enlighet med fraktanvisningarna från Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör,

8.1.4.       Du får inte skicka produkter och tillbehör som inte täcks av ett anspråk på Hårdvarutäckning (t.ex. fodral, billaddare osv.) eftersom dessa inte kan skickas tillbaka.

8.1.5.       Du ska säkerställa, när det är möjligt, att din programvara och data som lagras på den Täckta utrustningen är säkerhetskopierade. Apple kommer att radera innehållet på den Täckta utrustningen och formatera om lagringsmediet. Varken AIG eller Apple kommer att vara ansvariga för förlust av programvara eller data som lagras på den Täckta utrustningen när den lämnas in som del av ett anspråk enligt denna policy, och

8.1.6.       Du måste tillhandahålla alla produktens huvudkomponenter till Apple som omfattas av Hårdvarutäckning för att ge Apple möjlighet att bedöma om ditt anspråk är giltigt.

8.2.           Du ansvarar själv för installation av all annan programvara, data och information.

8.3.           I den maximala utsträckning som tillämplig lag tillåter har AIG, Apple, Apple-auktoriserade serviceleverantörer och deras anställda och representanter inte ett ansvar till dig för några indirekta kostnader som du drabbas av, till exempel kostnader för att programmera om eller återskapa något program eller data eller någon förlust av affärer, vinst, inkomst eller förväntat sparande som resultat av ett misslyckande att leva upp till sina skyldigheter enligt denna Policy.

9.              Vilseledande, bedrägeri och illegal användning

9.1.           Om ett krav visar sig vara bedrägligt, eller om du medvetet lämnar vilseledande information när du lämnar in ett krav kommer kravet att avvisas och din Policy kommer att annulleras utan att någon premie betalas tillbaka till dig. Apple eller AIG kan informera polisen eller andra ansvariga myndigheter.

9.2.           Denna Policy kan annulleras av AIG i enlighet med tillämplig lag om en kompetent myndighet meddelar att den Täckta utrustningen används för kriminell aktivitet eller för att underlätta eller göra en kriminell handling möjlig.

10.            Annullering

10.1.        Du kan annullera denna Policy när som helst oavsett anledning. Om du betalar hela premien direkt kan du annullera genom att ringa Apple på det telefonnummer som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232 eller skriva till: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland.

Om du betalar din premie via avbetalningar kan du annullera genom att kontakta leverantören av betalningsplanen och begära att de häver din Policy för din räkning.

10.2.        Du kan bli ombedd att visa upp ditt originalkvitto och/eller ditt garantibevis (POC-certifikat) för att få återbetalningen.

10.3.        Om du annullerar policyn kan du ha rätt till återbetalning av premien som beräknas enligt följande:

10.3.1.    Om du annullerar denna Policy inom 30 dagar efter inköpsdatumet för din Policy och betalade hela Premien direkt får du en återbetalning av hela det betalda beloppet, eller om du annullerar inom 30 dagar efter inköpsdatumet för din Policy och har valt att betala din Premie via avbetalningar måste du informera leverantören av betalningsplanen enligt punkt 10.1 och begära att de annullerar ditt Avbetalningsavtal. Under dessa omständigheter återbetalar leverantören av betalningsplanen dig för genomförda avbetalningar.

10.3.2.    Om du annullerar denna Policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte din Policy och har betalat hela premien direkt får du en proportionell återbetalning baserat på den återstående delen av Täckningsperioden. Om du har valt att betala din premie via avbetalningar och annullerar din Policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte Policyn har du inte rätt till återbetalning av utförda avbetalningar.

10.3.3.    En återbetalning som du har rätt till ska antingen betalas tillbaka till det betalkort eller kreditkort som du använde för att köpa Policyn eller, om det är omöjligt, med en banköverföring till dig.

11.            Överföring av Policyn

11.1.        Du kan överföra denna Policy när du överför den Täckta utrustningen till någon annan som är bosatt i Sverige och är 18 år eller äldre. Den nya parten kommer att täckas under återstoden av Täckningsperioden. En Företagskund kan endast överföra denna Policy till en annan Företagskund.

11.2.        Du måste meddela Apple, som representant för AIG, om överföringen så snart som möjligt genom att ringa Apple på det telefonnummer som står på support.apple.com/sv-se/HT201232 eller skriva till: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. När du meddelar Apple om överföringen av Policyn måste du tillhandahålla serienumret för den Täckta utrustningen och namnet, adressen och e-postadressen för den nya ägaren eller leasingtagaren så att Apple kan skicka ett uppdaterat POC-certifikat till den nya ägaren eller leasingtagaren. Du måste tillhandahålla dessa villkor till den nya ägaren eller leasingtagaren och meddela antalet krav, om några sådana har lämnats in, för Oavsiktlig skada.

11.3.        Överföringen av Policyn kommer att börja gälla när Apple, som representant för AIG, utfärdar ett ändrat POC-certifikat till den nya ägaren.

12.            Klagomål

12.1.        AIG och Apple anser att du har rätt till ett trevligt bemötande med rättvis och snabb hjälp. AIG har bett Apple att hantera krav och täckningsklagomål som dess representant för att se till att du har en enda kontakt vid alla ärenden. Om den service du får vid något tillfälle inte lever upp till dina förväntningar ska du kontakta Apple med hjälp av kontaktuppgifterna nedan, ange ditt namn och serienumret för din Täckta utrustning för att hjälpa Apple att hantera dina kommentarer på ett effektivt sätt. Apple kan svara på frågor på det europeiska språket i ditt hemland.

Skriftligt:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate,

Hollyhill, Cork, Republiken Irland

Telefon:

Se telefonnumret som visas på

support.apple.com/sv-se/HT201232

Online:

Via Apple-supporten på

support.apple.com/sv-se/contact

Personlig hjälp:

I en butik som Apple äger, vilka finns på

apple.com/se/retail/storelist

 

12.2.        Om Apple inte kan lösa ärendet så att du blir nöjd kan du kontakta någon av följande ombudsmän eller självständiga organisationer som kommer att granska ditt ärende och/eller ge dig råd. Apple kommer att tillhandahålla information om hur detta går till när Apple skickar sitt sista svarsbrev angående de problem som har tagits upp.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Box 24215

104 51 Stockholm (Karlavägen 108)

Telefon: 0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 om du ringer utanför Sverige)

 

The Republic of Ireland Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor

Lincoln House

Lincoln Place

Dublin 2 

D02 VH29 Irland

Via telefon: +353 16620899

Via e-post: info@fspo.ie

Republic of Ireland Financial Services and Pensions Ombudsman kanske inte kan bedöma ett klagomål om den som klagar är ett aktiebolag med en årsomsättning på mer än tre miljoner euro.

 

Du kan också kontakta den kommunala konsumentvägledningen för att få råd. Om du följer den här metoden för klagomål påverkar det inte din rätt att vidta rättsliga åtgärder.

Du kan kontakta försäkringsavdelningen på Allmänna reklamationsnämnden. Det kostar inget att få sitt klagomål prövat av Allmänna reklamationsnämnden. Du kan kontakta Allmänna reklamationsnämnden via webbplatsen arn.se/konsument, e-postadressen arn@arn.se, telefonnumret 08-508 860 00 och via post till box 174, 101 23 Stockholm.

Svensk Försäkrings Nämnder prövar tvister inom ansvarsförsäkring på försäkringsbolags begäran. Mer information om Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd finns på forsakringsnamnder.se/APN/.

Du kan ta upp tvisten i en domstol. Se domstol.se.

12.3.        Om du vill framföra ett klagomål angående en försäkringspolicy som köpts online kan du använda Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning som du hittar på ec.europa.eu/consumers/odr.

13.            Allmän information

13.1.        Denna Policy kommer att följa svensk lag och du och AIG går med på att lämna in alla tvister till svensk domstol för beslut om alla tvister som kan uppstå på grund av eller i samband med denna Policy.

13.2.        Villkoren i denna Policy kommer endast att finnas tillgängliga på svenska och all kommunikation avseende denna Policy kommer att ske på svenska.

13.3.        Denna försäkring är utfärdad av AIG Europa S.A., ett försäkringsbolag med registreringsnummer B 218806 i Luxembourgs Business Register. AIG Europe S.A.s huvudkontor är beläget på 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, http://www.aig.lu/. AIG Europe S.A. är auktoriserat av Luxembourg Ministère des Finances och står under tillsyn av Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de Luxembourg, Tel: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.

AIG Europe S.A.s svenska verksamhet är beläget på Västra Järnvägsgatan 7, 8.tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, filialnummer 516411-4117 och regleras för att bedriva verksamhet i Sverige av Finansinspektionen. Kontaktuppgifter för Finansinspektionen är Brunnsgatan 3, Box 7821, 103 97 Stockholm, Tel: 08-408 980 00, https://www.fi.se.  

Om en solvens- och verksamhetsrapport om AIG Europé S.A. finns, är den tillgänglig under http://www.aig.lu/

13.4.        Apple Distribution International och dess utsedda ombud distribuerar, säljer och administrerar denna Policy och hanterar anspråk och klagomål som representant för AIG. Apple Distribution International har sitt registrerade kontor på Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Apple Distribution International regleras av Central Bank of Ireland.

13.5.        Endast du (eller den person som denna Policy har överförts till, eller ditt dödsbo i händelse av dödsfall) och AIG kan genomdriva villkoren i denna Policy.


 Så använder AIG Personlig information

AIG Europe S.A. (svensk filial) (”AIG”) förbinder sig att skydda integriteten hos kunder, de som gör anspråk och andra affärskontakter.

Personlig information” identifierar och är relaterad till dig eller andra personer eller information som du eller sådana andra personer kan identifieras med. Genom att tillhandahålla Personlig information ger du tillstånd för att den används på de sätt som beskrivs nedan.

All behandling av Personlig information kommer att ske i enlighet med kraven som framställs i Personuppgiftslagen.

Typer av Personlig information som AIG kan samla in och varför – Beroende på vår relation med dig kan den Personliga information som samlas in omfatta: identifiering och kontaktinformation och annan Personlig information som du tillhandahåller. Personlig information kan användas i följande syften:

• Administration av försäkringar, t.ex. kommunikation, behandlingar av anspråk och betalning

• Hantering och revision av verksamheten i vårt företag

• För att efterleva tillämpliga lagar eller för att svara på krav från myndigheter med domstolsbeslut i undersökningen, identifiering eller förhindrande av bedrägeri

• Fastställande och försvar av juridiska rättigheter

• Efterlevnad av lagar och föreskrifter, inklusive efterlevnad av lagar utanför ditt hemvistland

• Granskning och inspelning av service- och supportsamtal för kvalitets-, utbildnings- och säkerhetssyften

Delning av Personlig information – För de syften som nämns ovan kan Personlig information delas med våra koncernbolag, mäklare och andra distributionsparter, försäkringsbolag och återförsäkrare och andra tjänstleverantörer. Personlig information kommer att delas med andra tredje parter (inklusive regeringsmyndigheter) om det krävs enligt lag. Personlig information kan delas med presumtiva köpare och köpare, och överföras vid en försäljning av vårt företag eller en överföring av affärstillgångar.

Internationell överföring På grund av att vår verksamhet är global kan Personlig information överföras till parter (inklusive våra koncernbolag, våra tjänstleverantörer, regeringsmyndigheter och andra tredje parter) som befinner sig i andra länder, inklusive USA och andra länder med andra dataskyddslagar än i ditt hemvistland. Till exempel kan Personlig information överföras till koncernbolag i USA som tillhandahåller centrala IT-supporttjänster.

Säkerhet och lagring av Personlig information – Lämpliga juridiska och säkerhetsmässiga åtgärder används för att skydda Personlig information. AIG:s tjänstleverantörer väljs också ut noggrant och måste använda lämpliga skyddsåtgärder. Personlig information lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs ovan.

Krav eller frågor – Om du vill begära tillgång till eller korrigera felaktig Personlig information eller om du vill begära att Personlig information raderas eller döljs eller om du vill protestera mot att informationen används, skickar du e-post till kundservice@AIG.com eller skriver till AIG Europe S.A., Filial i Sverige, Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige. Mer information om hur vi använder Personlig information finns i vår fullständiga Integritetspolicy på aig.se/se-integritetspolicy. Du kan också begära en kopia av denna Policy via kontaktuppgifterna ovan.

101718 AC+ Sweden v1.13 - Swedish

AppleCare+ för Apple Watch
AppleCare+ för iPad
AppleCare+ för iPhone
AppleCare+ för iPod

Villkor – Sverige

Policysammanfattning   Affärsvillkor

INFORMATION OM KONSUMENTLAGSTIFTNING:

AppleCare+ är en försäkring som täcker risken för skador på din Apple Watch, iPad, iPhone eller iPod och behovet av teknisk hjälp. AppleCare+ täcker inte fel på grund av defekter i utformning och/eller material och/eller utförande. Sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentköplagen, av Apples begränsade garanti eller Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+ även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple. Enligt den svenska konsumentköplagen har du rätt till en kostnadsfri reparation, utbytesenhet, prisnedsättning eller återbetalning från säljaren, av varor som inte överensstämmer med avtalet om köp eller leasing inom tre år efter leveransen. Du kan också begära detta av Apple om säljaren är insolvent, har lagt ned sin verksamhet eller inte kan hittas.

 

Villkor – Sverige

AIG Europe Limited (”AEL”) åtar sig en omstrukturering som en del av sina planer inför Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen och avser att överföra sin europeiska verksamhet till AIG Europe S.A. (”AIG Europe”). Detta förväntas träda i kraft den 1 december 2018. AIG Europe är medlem i samma företagsgrupp som AEL. Som ett resultat av denna omstrukturering överförs din Policy till AIG Europe, men detta kommer inte att påverka täckningen som förses under Policyn. På aig.com/Brexit finns mer information om den föreslagna överföringen och dina rättigheter.

Tack för att du har köpt AppleCare+, en försäkring som tecknas av AIG Europe Limiteds brittiska filial i Sverige (”AIG”) som förbinder sig att försäkra din Apple Watch, iPad, iPhone eller iPod enligt villkoren i denna Policy. Du ska enligt lagen få den här informationen före köpet. Vi rekommenderar att du läser den. Du kan få hjälp och råd angående köp av försäkring från Konsumentombudsmannen, kommunens konsumentrådgivare och Konsumentverket.

AppleCare+ täcker reparation eller utbyte av din enhet vid Oavsiktlig skada eller Försämrad batterikapacitet, samt ger dig tillgång till Teknisk support från Apple (enligt beskrivning i punkt 4.5).

Försäkringen säljs av Apple och Apples auktoriserade återförsäljare. Apple kommer också, som representant för AIG, att hantera skadeståndsanspråk och eventuella klagomål från dig (fullständig information finns i punkt 12).

AppleCare+ täcker inte förlust eller stöld av din enhet, eller fel på grund av defekt i din enhet, även om sådana fel täcks separat antingen enligt dina rättigheter i konsumentköplagen eller Apples begränsade garanti eller av Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+ även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple (se punkt 5.1.9).

1.              Definitioner

Alla ord eller uttryck som inleds med stor bokstav i denna Policy definieras i detta definitionsavsnitt och har samma betydelse var de än nämns i Policyn:

1.1.          ”Oavsiktlig skada” innebär fysisk skada, sönderslagning eller fel på din Täckta utrustning på grund av en oförutsedd och oavsiktlig händelse antingen på grund av hantering (t.ex. att tappa den Täckta utrustningen eller genom kontakt med vätska) eller på grund av en yttre händelse (t.ex. extrema miljö- eller atmosfärförhållanden). Skadan måste påverka funktionaliteten för din Täckta utrustning, vilket omfattar sprickor i skärmen som påverkar skärmens läsbarhet.

1.2.          ”AIG” innebär AIG Europe Limited som har sitt registrerade kontor på The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Storbritannien och som är verksamt genom sin filial AIG Europe Limited UK Filial i Sverige (företagsnummer 516408-1027) som har sitt registrerade kontor på Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige.

1.3.          ”Apple” innebär Apple Distribution International (eller dess utsedda ombud) som distribuerar, säljer och administrerar denna Policy och som hanterar klagomål och skadeståndsanspråk som representant för AIG.

1.4.          ”Apples auktoriserade serviceleverantör” innebär en serviceleverantör (tredje part) som anlitas som Apples ombud för att hantera skadeståndsanspråk som representant för AIG. En lista över alla dessa leverantörer hittar du på locate.apple.com/se/sv.

1.5.          ”Apples auktoriserade återförsäljare” innebär en tredje part som är auktoriserad av Apple att distribuera denna Policy samtidigt som parten säljer eller leasar den Täckta utrustningen till dig.

1.6.          ”Information om AppleCare+” innebär supportwebbplatsen apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.

1.7.          ”Apples begränsade garanti” innebär den frivilliga tillverkargaranti som Apple tillhandahåller (enligt separata servicevillkor) till köpare eller leasingtagare av Täckt utrustning, som tillhandahåller förmåner som är tillägg till, och inte ersätter, rättigheter i konsumentköplagen.

1.8.          ”Meddelande om resterande skuld” innebär att Apples auktoriserade återförsäljare skickar dig ett meddelande om att du inte har genomfört en avbetalning och/eller om du har försummat att genomföra avbetalningar enligt ditt avbetalningsavtal.

1.9.         ”Försämrad batterikapacitet” innebär att batteriet i en Täckt utrustning har sämre kapacitet att hålla elektrisk laddning än 80 % av ursprunglig kapacitet.

1.10.       ”Företagskund” innebär en kund som har registrerat sig och köpt sin Täckta utrustning genom Apple Online Store för företag.

1.11.        ”Konsumentprogramvara” innebär operativsystemet (”OS”) i den Täckta utrustningen, programvara som är förinstallerad på den Täckta utrustningen och Apple-programvara som installeras senare på den Täckta utrustningen, och som kan variera.

1.12.        ”Täckningsperioden” innebär perioden som anges i punkt 3.1.

1.13.        ”Täckt utrustning” innebär Apple Watch, iPad (inklusive inmatningsenhet för iPad), iPhone eller iPod som identifieras med produktserienummer på ditt garantibevis (POC-certifikat) (eller inköpsbevis för inmatningsenhet för iPad) samt de ursprungliga Apple-tillbehör som medföljer samma förpackning. Den Täckta utrustningen måste ha köpts eller leasats som ny från Apple eller en Apple-auktoriserad återförsäljare inte mer än 60 dagar innan datumet när du köper denna Policy eller, om det juridiska ägandet av den täckta utrustningen har överförts till dig, måste Policyn ha överförts till dig i enlighet med punkt 11 i denna Policy, förutom för inmatningsenheter för iPad som måste köpas samtidigt som du köper eller börjar leasa din iPad.

1.14.       ”Hårdvarutäckning” innebär skyddet som tillhandahåller reparation eller utbyte av din Täckta utrustning på grund av Oavsiktlig skada och Försämrad batterikapacitet.

1.15.        ”Avbetalning” innebär belopp som du ska betala enligt ett Avbetalningsavtal.

1.16.       ”Försäkrad händelse” innebär (a) Oavsiktlig skada på din Täckta utrustning och/eller (b) Försämrad batterikapacitet och/eller (c) behovet av att använda Teknisk support, som uppstår under Täckningsperioden.

1.17.        ”Inmatningsenhet för iPad” innebär Apple Pencil.

1.18.       ”Avbetalningsavtal” innebär avtalet mellan dig och Apples auktoriserade återförsäljare om att betala försäkringspremien via avbetalningar.

1.19.       ”POC-certifikat” innebär det dokument med bevis på täckning som du får när du köper denna Policy, som innehåller din försäkringsinformation och serienumret för den Täckta utrustningen som den här Policyn gäller för. Om du har köpt denna Policy i en Apple-butik eller från en Apple-auktoriserad återförsäljare, eller om den gäller en inmatningsenhet för iPad, kan originalkvittot för köpet också vara ditt POC-certifikat.

1.20.       ”Policy” innebär detta försäkringsdokument som innehåller villkoren för AppleCare+, som tillsammans med det POC-certifikat som du fick när du köpte AppleCare+, utgör ditt juridiska kontrakt med AIG.

1.21.        ”Självrisk” innebär den relevanta risken för den Täckta utrustningen, enligt följande:

Apple Watch (alla modeller förutom Hermès):

589 SEK

Apple Watch Hermès:

679 SEK

iPad:

399 SEK

Inmatningsenhet för iPad:

249 SEK

iPhone:

Oavsiktlig skada (endast skärm):

249 SEK

All övrig oavsiktlig skada:

849 SEK

iPod:

229 SEK

 

ska betalas av dig för varje anspråk på Oavsiktlig skada som du lämnar in i Sverige enligt denna Policy. Obs! Om du lämnar in ett anspråk i ett annat land enligt denna Policy måste Självrisken betalas i det landets valuta och efter det landets tillämpliga självrisk. Mer information finns på Information om AppleCare+.

För att ett anspråk gällande iPhone med Oavsiktlig skada på endast skärm ska godkännas får den Täckta utrustningen inte ha några ytterligare skador utöver skadan på skärmen (till exempel böjda eller buckliga höljen) som förhindrar att Apple byter ut skärmen på den Täckta utrustningen. Täckt utrustning med ytterligare skador kommer att kategoriseras som all övrig Oavsiktlig skada på iPhone. Reparationer på endast skärmar görs endast på iPhone.

1.22.       ”Premie” innebär den summa som du går med på att betala för täckning enligt denna Policy vilket beskrivs i punkt 2.2.

1.23.      ”Teknisk support” innebär tillgång till teknisk assistans från Apple om din Täckta utrustning slutar att fungera korrekt. Denna tjänst är annars tillgänglig från Apple för en avgift per händelse.

1.24.       ”Du/din/ditt” innebär den person som äger eller leasar den täckta utrustningen och alla personer som policyn överförs till i enlighet med punkt 11.

2.              Policyn

2.1.          Din Policy består av detta försäkringsdokument som beskriver villkoren för din täckning enligt AppleCare+ och ditt garantibevis (POC-certifikat). Läs dessa noggrant för att vara säker på att de ger dig den täckning som du vill ha. Om dina behov ändras, eller om någon del av den information som Policyn är baserad på förändras, kan Apple och AIG behöva uppdatera sina uppgifter och informationen på ditt POC-certifikat kan behövas ändras.

2.2.         Om du behöver ett POC-certifikat för ditt byte eller en kopia av försäkringsuppgifterna besöker du mysupport.apple.com/products och följer instruktionerna.

Premien för denna Policy är som följer:

Apple Watch Series 3:

629 SEK

Apple Watch Series 4

999 SEK

Apple Watch Hermès:

1 199 SEK

iPad och iPad mini:

699 SEK

iPad Pro:

1 195 SEK 

iPhone 8, 7, 6s:

1 499 SEK

iPhone Xr, 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus:

1 699 SEK

iPhone Xs, Xs Max, X:

2 199 SEK

iPod:

479 SEK

 

I dessa priser ingår eventuell tillämplig försäkringsskatt.

2.3.         Betalningen av premien representerar betalningen för din första tolvmånadersperiod (från datumet som du köpte din Täckta utrustning) och en förbetalning för den efterföljande tolvmånadersperioden. Detta påverkar inte din rättighet att annullera denna policy när som helst i enlighet med punkt 10.

3.              Täckningsperiod

3.1.         Din Hårdvarutäckning påbörjas från det datum som du köper din Policy. Detta innebär att om du köper AppleCare+ upp till 60 dagar efter att du köper eller börjar leasa din Täckta utrustning har du endast rätt till service för hårdvara från det datumet. Rätten till Teknisk support påbörjas efter att din kostnadsfria tekniska support från tillverkaren går ut. Den kostnadsfria supporten påbörjas när du köper eller börjar leasa din Täckta utrustning. Båda typerna av täckning avslutas 24 månader efter att du köpt din Policy för alla enheter förutom Apple Watch Hermès som har täckning under 36 månader från det datum du köpte din Policy. Det datum då du köpte din Policy visas på ditt POC-certifikat (eller på inköpsbevis för inmatningsenhet för iPad).

Du har rätt att när som helst, utan anledning, annullera denna Policy i enlighet med punkt 10.

3.2.         Din rätt till service kan avslutas tidigare om du har använt din rätt att annullera enligt punkt 10 eller om den annulleras av AIG i enlighet med villkoren i denna Policy. Om du inte längre kan kräva ersättning för Oavsiktlig skada fortsätter din Hårdvarutäckning för Försämrad batterikapacitet och Teknisk support till slutet av täckningsperioden.

3.3.         Denna Policy ersätter dig inte för skada på den Täckta utrustningen vid en Försäkrad händelse som skedde innan denna Policy köptes.

4.              Täckning

4.1.          Hårdvarutäckning. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt delen Hårdvarutäckning i denna Policy, kommer AIG att se till att Apple antingen: 

4.1.1.      reparerar den Täckta utrustningen med nya eller begagnade delar som är likvärdiga i fråga om prestanda och pålitlighet eller

4.1.2.     om det inte skulle vara praktiskt eller ekonomiskt att genomföra en reparation, tillhandahåller en ersättare för den Täckta utrustningen med en ny Apple-märkt enhet eller en Apple-märkt enhet som är likvärdig med en ny enhet i fråga om prestanda och pålitlighet, och av samma typ som originalutrustningen. Om en Apple-märkt enhet för din Täckta utrustning inte finns tillgänglig, ska en Apple-märkt enhet som åtminstone är funktionsmässigt likvärdig med den ursprungliga Täckta utrustningen (föremål för tillämpliga uppdateringar av Konsumentprogramvara) tillhandahållas. Den nya Apple-märkta ersättningsenheten kommer att bli den nya Täckta utrustningen enligt denna Policy. Vid en ersättningsenhet kommer Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör att behålla den ursprungliga Täckta enheten.

Den Täckta utrustningen kan endast repareras eller ersättas, och ingen kontantersättning kan betalas av AIG, om du lämnar in ett krav.

4.2.         Om en ersättningsenhet tillhandahålls till dig enligt punkt 4.1.2 kan Apple, eller Apples auktoriserade serviceleverantör, installera de senaste programvarorna och operativsystemen som är tillämpliga för den Täckta utrustningen som del av täckningen i denna Policy. Programvaror från tredje part som var installerade på den ursprungliga Täckta utrustningen kanske inte är kompatibla med den Täckta utrustningen som ett resultat av uppdateringen av programvaran och operativsystemet. Om du lämnar in ett krav i ett annat land än där du köpte eller leasade den Täckta utrustningen, kan Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör reparera eller byta ut produkter eller delar med lokala jämförbara produkter och delar.

4.3.         Självrisk. För varje giltigt krav för Oavsiktlig skada som du lämnar in enligt denna Policy, måste du betala den tillämpliga Självrisken på kostnaden för kravet innan du får rätt till förmånerna i punkt 4.1. Självrisken kan betalas till Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör kontant eller med betal-/kreditkort.

4.4.        Gräns för krav. Maximalt två krav för Oavsiktlig skada kan lämnas in under Täckningsperioden. När det andra kravet har avslutats slutar täckningen för Oavsiktlig skada att gälla för denna Policy. Din Täckning för Teknisk support och Försämrad batterikapacitet kommer att fortsätta gälla till slutet av Täckningsperioden. Ett anspråk för Oavsiktlig skada för en inmatningsenhet för iPad anses vara ett separat anspråk för Oavsiktlig skada och räknas in i dina två giltiga anspråk, även om det uppstår ur samma händelse som ett anspråk för Oavsiktlig skada för din iPad.

4.5.         Teknisk support. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt denna del av din Policy, kan du få tillgång till teknisk telefonsupport från Apple om din Täckta utrustning slutar att fungera korrekt. Denna tjänst är annars tillgänglig från Apple för en avgift per händelse. Denna rätt till service påbörjas efter att din kostnadsfria support går ut, som påbörjas det datum när du köper eller börjar leasa din Täckta utrustning. Teknisk support kommer att täcka Konsumentprogramvaran och alla anslutningsproblem mellan den Täckta utrustningen och en AirPort-enhet, Apple TV och en kompatibel trådlös enhet eller dator som uppfyller anslutningsspecifikationen för den Täckta utrustningen. Den täcker den då aktuella versionen av Konsumentprogramvaran och den föregående Huvudversionen. ”Huvudversion” innebär en väsentlig programvaruversion som kommersiellt släppts av Apple i ett talformat likt ”1.0” eller ”2.0” och som inte är i beta- eller förhandsform.

5.              Undantag

5.1.          Hårdvarutäckning. Policyn täcker dig inte för:

5.1.1.      en produkt som inte är den Täckta utrustningen,

5.1.2.     skada som har orsakats av:

5.1.2.1.  missbruk eller felanvändning, vilket innebär avsiktligt orsakad skada inklusive medveten användning av den Täckta utrustningen för syften eller sätt som den inte var avsedd för,

5.1.2.2. faktisk, eller försök till modifiering eller ändring av den Täckta utrustningen, eller

5.1.2.3. service eller reparation (inklusive uppgraderingar) som utförs av någon som inte är Apple eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör,

5.1.3.     Täckt utrustning där serienumret har ändrats, gjorts oläsligt eller tagits bort, eller Täckt utrustning som har öppnats, fått service, modifierats eller ändrats av någon annan än Apple eller en auktoriserad representant för Apple, eller Täckt utrustning som innehåller komponenter som inte är auktoriserade av Apple,

5.1.4.     förlust eller stöld av din Täckta utrustning,

5.1.5.     Täckt utrustning (inklusive alla huvudkomponenter) som inte lämnas in till Apple,

5.1.6.     kosmetisk skada på den Täckta utrustningen som inte påverkar den Täckta utrustningens funktionalitet, inklusive men inte begränsat till smala sprickor, repor, bucklor eller trasig plast kring portar och missfärgning,

5.1.7.      skada eller fel på grund av normalt slitage och/eller användning av den Täckta utrustningen,

5.1.8.     skada på grund av eld, eller

5.1.9.     fel på grund av defekter i material och/eller utförande och/eller design, sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentköplagen, av Apples begränsade garanti eller Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+, även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple.

5.2.         Teknisk support. Policyn täcker dig inte för:

5.2.1.     användning eller modifiering av den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran på ett sätt som dessa varken är avsedda att användas eller modifieras enligt användarmanualen, de tekniska specifikationerna eller andra riktlinjer som har publicerats på Apples webbplats för den Täckta utrustningen,

5.2.2.     problem som kan lösas genom att uppgradera programvara (inklusive Konsumentprogramvaran) till den senaste versionen,

5.2.3.     tredjepartsprodukter eller andra Apple-märkta produkter eller programvaror (andra än den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran) eller effekterna av sådana produkter på eller interaktioner med den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran,

5.2.4.    användning av en dator eller ett operativsystem som inte relaterar till Konsumentprogramvaran eller anslutningsproblem som har sitt ursprung i den Täckta utrustningen,

5.2.5.     OS-programvara eller Konsumentprogramvara betecknad som ”beta”, ”försläppsversion” ”förhandsvisning” eller liknande märkt programvara,

5.2.6.     skada på, eller förlust av någon programvara eller data som lagras på eller har spelats in på den Täckta utrustningen,

5.2.7.     återställning och ominstallation av programvara och användardata, eller

5.2.8.    råd som har att göra med vardagsanvändning av den Täckta utrustningen när det inte finns något underliggande problem med dess maskinvara eller programvara.

6.              Allmänna villkor

6.1.          För att vara helt skyddad av din Policy måste du följa denna punkt samt punkterna 7, 8 och 9, som är villkor i denna Policy. Om du inte följer dessa villkor kan det leda till att ditt krav avvisas.

6.2.         Följande villkor är tillämpliga för denna Policy:

6.2.1.     Originaldelar. Som ett villkor för rätten till service måste all Täckt utrustning i sin helhet returneras till Apple, med alla originaldelar eller Apple-auktoriserade ersättningsdelar.

6.2.2.     Begränsningar av policy. Täckning enligt din Policy är föremål för de undantag som anges i punkt 5.

6.2.3.    Betalning av premie och täckning. Om du går med på att betala hela din premie direkt måste den betalas innan du kan få Hårdvarutäckning eller Teknisk support och inga anspråk kan lämnas in under denna Policy om premien inte är helt betald. Du måste ingå ett Avbetalningsavtal med en Apple-auktoriserad återförsäljare för att kunna betala Premien via Avbetalning och du får Hårdvarutäckning eller Teknisk support från det datum du tecknade avbetalningsavtalet. Du måste betala dina avbetalningar enligt villkoren i ditt avbetalningsavtal.

6.2.4.    Uteblivna avbetalningar. Apples auktoriserade återförsäljare kan begära att AIG häver din policy om du betalar premien via avbetalning och om du inte har genomfört din avbetalning före datumet i meddelandet om resterande skuld. AIG vidtar åtgärder för att häva din policy enligt tillämpliga lagar om de får en begäran.

6.2.5.     Din skyldighet att vara noggrann. Du ska vidta alla rimliga åtgärder för att skydda den Täckta utrustningen mot en Försäkrad händelse och ska använda och underhålla den Täckta utrustningen i enlighet med instruktionerna för den.

6.2.6.    Ditt hemvistland och din ålder.

6.2.6.1.   Om du inte är Företagskund har du endast rätt att köpa denna Policy om ditt huvudsakliga hemvistland är Sverige och du är 18 år eller äldre det datum som denna Policy köps.

6.2.6.2.    Om du är Företagskund har du endast rätt att köpa denna Policy om du har köpt den Täckta utrustningen för användning samband med ett företag, ett finansiellt institut, en välgörenhetsorganisation eller annat personligt företag i Sverige.

6.2.7.     Annan försäkring. Om du har en annan gällande försäkring för den Täckta utrustningen kan du ändå lämna in ett krav enligt denna Policy eftersom AIG går med på att försäkra dig oavsett och utan hänsyn till någon annan försäkring.

7.              Så här lämnar du in ett krav

7.1.          För Hårdvarutäckning. måste du rapportera ditt anspråk så fort som möjligt genom att besöka en Apple-butik eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör. Gå till support.apple.com/sv-se/contact eller ring Apple på det nummer som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232. Innan du får hjälp kommer Apple att kräva att du anger serienumret för din Täckta utrustning. Ditt krav kommer att hanteras genom de alternativ som beskrivs i punkt 7.4.

7.2.         Under servicen med Hårdvarutäckning kommer Apple eller den Apple-auktoriserade serviceleverantören radera alla data som finns på den Täckta utrustningen och formatera om lagringsmediet. Du bör säkerhetskopiera alla data regelbundet och innan du lämnar in ett krav, när det är möjligt.

7.3.         Vid begäran måste du uppvisa inköpsbevis på din Policy och/eller ditt POC-certifikat för att bekräfta att din Apple-produkt är Täckt utrustning.

7.4.         Giltiga krav för Hårdvarutäckning kan lämnas in genom ett av följande alternativ:

7.4.1.     Inlämningsservice. Du kan lämna in din Täckta utrustning till en Apple Store-butik eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör. En reparation kommer att genomföras eller ett byte tillhandahållas i enlighet med punkt 4.1. När reparationen är klar eller ett byte finns tillgängligt (som tillämpligt) kommer du att bli meddelad om att besöka en Apple-butik eller den Apple-auktoriserade serviceleverantören för att hämta din Täckta utrustning.

Om du lämnar in den Täckta utrustningen till en Apple Store-butik kan vissa reparationer utföras direkt. Vi råder dig att reservera en tid innan du kommer på www.apple.com/se/retail.

7.4.2.     Service via post. Apple kommer att skicka en förpackning med förbetalt porto så att du kan skicka din Täckta utrustning till Apple. När granskningen eller reparationen är klar skickar Apple tillbaka den Täckta utrustningen eller en ersättning för den Täckta utrustningen till dig. Apple kommer att betala portokostnader från och till din plats om du följer alla instruktioner.

7.4.3.     Express Replacement Service (ERS) (Snabb ersättningsservice). Apple kommer kräva att den Täckta utrustningen lämnas tillbaka och att en auktorisering med kreditkort används som säkerhet för försäljningspriset för ersättningsprodukter och tillämpliga fraktkostnader. Om du inte kan tillhandahålla auktorisering med kreditkort kan du inte använda denna tjänst. Apple kommer att skicka en ersättningsprodukt till dig med instruktioner om hur du lämnar tillbaka den Täckta utrustningen. Om du följer dessa instruktioner annullerar Apple auktoriseringen med kreditkort och du behöver inte betala för ersättningsprodukten och frakten från och till din angivna adress. Om du inte lämnar tillbaka den ursprungliga Täckta utrustningen som du har fått instruktioner om att göra eller om du lämnar tillbaka en produkt som inte är den Täckta utrustningen kommer Apple att ta ut den summa som du har auktoriserat med ditt kreditkort.

Observera att ERS inte är tillgänglig för anspråk om iPod- eller iPhone med endast skärmskador.

7.5.         Servicealternativen för Hårdvarutäckning kan variera mellan olika länder beroende på lokal kapacitet. Besök informationen om AppleCare+ om du vill veta mer.

7.6.         Där det inte är möjligt att tillhandahålla en viss servicemetod som beskrivs ovan, kan det vara nödvändigt att ändra metoden för Hårdvarutäckning som Apple tillhandahåller dig.

7.7.          Om du tänker lämna in ett krav enligt denna Policy i ett land som inte är inköpslandet, måste du följa alla tillämpliga lagar för import och export och du kommer att vara ansvarig för alla tullavgifter, moms och andra relaterade skatter och avgifter som kan vara tillämpliga.

7.8.         Vad gäller Teknisk support kan du lämna in ett krav genom att gå till support.apple.com/sv-se/HT201232 eller ringa det nummer som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232. Innan du får hjälp kommer rådgivaren att be om serienumret för din Täckta utrustning.

Du kan också få information genom att gå till följande kostnadsfria supportresurser nedan:

Internationell supportinformation

support.apple.com/sv-se/HT201232

Apple-auktoriserade serviceleverantörer och Apple Store-butiker

locate.apple.com/se/sv/

Apple-support och service

support.apple.com/sv-se/contact 

 

8.             Ditt ansvar när du lämnar in ett krav

8.1.          När du lämnar in ett krav enligt denna Policy, måste du efterleva de följande:

8.1.1.      Du måste tillhandahålla information om symtomen och orsakerna till skadan på eller problemen som du har med den Täckta utrustningen,

8.1.2.     för att Apple ska kunna felsöka och på annat sätt hjälpa till med ditt krav, måste du tillhandahålla information, inklusive men inte begränsat till serienumret för den Täckta utrustningen, modell, version av operativsystemet och installerad programvara, alla tillbehörsenheter som är anslutna eller installerade på den Täckta utrustningen, alla felmeddelanden som visas, åtgärder som har vidtagits innan felet på den Täckta utrustningen uppstod och åtgärder som har vidtagits för att lösa problemet,

8.1.3.     Du måste följa de instruktioner som du får av Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör och förpacka den Täckta utrustningen i enlighet med fraktanvisningarna från Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör,

8.1.4.     Du får inte skicka produkter och tillbehör som inte täcks av ett anspråk på Hårdvarutäckning (t.ex. fodral, billaddare osv.) eftersom dessa inte kan skickas tillbaka.

8.1.5.     Du ska säkerställa, när det är möjligt, att din programvara och data som lagras på den Täckta utrustningen är säkerhetskopierade. Apple kommer att radera innehållet på den Täckta utrustningen och formatera om lagringsmediet. Varken AIG eller Apple kommer att vara ansvariga för förlust av programvara eller data som lagras på den Täckta utrustningen när den lämnas in som del av ett anspråk enligt denna policy, och

8.1.6.     Du måste tillhandahålla alla produktens huvudkomponenter till Apple som omfattas av Hårdvarutäckning för att ge Apple möjlighet att bedöma om ditt anspråk är giltigt.

8.2.         Du ansvarar själv för installation av all annan programvara, data och information.

8.3.         I den maximala utsträckning som tillämplig lag tillåter har AIG, Apple, Apple-auktoriserade serviceleverantörer och deras anställda och representanter inte ett ansvar till dig för några indirekta kostnader som du drabbas av, till exempel kostnader för att programmera om eller återskapa något program eller data eller någon förlust av affärer, vinst, inkomst eller förväntat sparande som resultat av ett misslyckande att leva upp till sina skyldigheter enligt denna Policy.

9.             Vilseledande, bedrägeri och illegal användning

9.1.          Om ett krav visar sig vara bedrägligt, eller om du medvetet lämnar vilseledande information när du lämnar in ett krav kommer kravet att avvisas och din Policy kommer att annulleras utan att någon premie betalas tillbaka till dig. Apple eller AIG kan informera polisen eller andra ansvariga myndigheter.

9.2.         Denna Policy kan annulleras av AIG i enlighet med tillämplig lag om en kompetent myndighet meddelar att den Täckta utrustningen används för kriminell aktivitet eller för att underlätta eller göra en kriminell handling möjlig.

10.           Annullering

10.1.       Du kan annullera denna Policy när som helst oavsett anledning. Om du betalar hela premien direkt kan du annullera genom att ringa Apple på det telefonnummer som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232 eller skriva till: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland.

Om du betalar din premie via avbetalningar kan du annullera genom att kontakta leverantören av betalningsplanen och begära att de häver din Policy för din räkning.

10.2.       Du kan bli ombedd att visa upp ditt originalkvitto och/eller ditt garantibevis (POC-certifikat) för att få återbetalningen.

10.3.       Om du annullerar policyn kan du ha rätt till återbetalning av premien som beräknas enligt följande:

10.3.1.   Om du annullerar denna Policy inom 30 dagar efter inköpsdatumet för din Policy och betalade hela Premien direkt får du en återbetalning av hela det betalda beloppet, eller om du annullerar inom 30 dagar efter inköpsdatumet för din Policy och har valt att betala din Premie via avbetalningar måste du informera leverantören av betalningsplanen enligt punkt 10.1 och begära att de annullerar ditt Avbetalningsavtal. Under dessa omständigheter återbetalar leverantören av betalningsplanen dig för genomförda avbetalningar.

10.3.2.  Om du annullerar denna Policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte din Policy och har betalat hela premien direkt får du en proportionell återbetalning baserat på den återstående delen av Täckningsperioden. Om du har valt att betala din premie via avbetalningar och annullerar din Policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte Policyn har du inte rätt till återbetalning av utförda avbetalningar.

10.3.3.  En återbetalning som du har rätt till ska antingen betalas tillbaka till det betalkort eller kreditkort som du använde för att köpa Policyn eller, om det är omöjligt, med en banköverföring till dig.

11.            Överföring av Policyn

11.1.        Du kan överföra denna Policy när du överför den Täckta utrustningen till någon annan som är bosatt i Sverige och är 18 år eller äldre. Den nya parten kommer att täckas under återstoden av Täckningsperioden. En Företagskund kan endast överföra denna Policy till en annan Företagskund.

11.2.        Du måste meddela Apple, som representant för AIG, om överföringen så snart som möjligt genom att ringa Apple på det telefonnummer som står på support.apple.com/sv-se/HT201232 eller skriva till: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. När du meddelar Apple om överföringen av Policyn måste du tillhandahålla serienumret för den Täckta utrustningen och namnet, adressen och e-postadressen för den nya ägaren eller leasingtagaren så att Apple kan skicka ett uppdaterat POC-certifikat till den nya ägaren eller leasingtagaren. Du måste tillhandahålla dessa villkor till den nya ägaren eller leasingtagaren och meddela antalet krav, om några sådana har lämnats in, för Oavsiktlig skada.

11.3.        Överföringen av Policyn kommer att börja gälla när Apple, som representant för AIG, utfärdar ett ändrat POC-certifikat till den nya ägaren.

12.           Klagomål

12.1.        AIG och Apple anser att du har rätt till ett trevligt bemötande med rättvis och snabb hjälp. AIG har bett Apple att hantera krav och täckningsklagomål som dess representant för att se till att du har en enda kontakt vid alla ärenden. Om den service du får vid något tillfälle inte lever upp till dina förväntningar ska du kontakta Apple med hjälp av kontaktuppgifterna nedan, ange ditt namn och serienumret för din Täckta utrustning för att hjälpa Apple att hantera dina kommentarer på ett effektivt sätt. Apple kan svara på frågor på det europeiska språket i ditt hemland.

Skriftligt:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate,

Hollyhill, Cork, Republiken Irland

Telefon:

Se telefonnumret som visas på

support.apple.com/sv-se/HT201232

Online:

Via Apple-supporten på

support.apple.com/sv-se/contact

Personlig hjälp:

I en butik som Apple äger, vilka finns på

apple.com/se/retail/storelist

 

12.2.       Om Apple inte kan lösa ärendet så att du blir nöjd kan du kontakta någon av följande ombudsmän eller självständiga organisationer som kommer att granska ditt ärende och/eller ge dig råd. Apple kommer att tillhandahålla information om hur detta går till när Apple skickar sitt sista svarsbrev angående de problem som har tagits upp.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Box 24215

104 51 Stockholm (Karlavägen 108)

Telefon: 0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 om du ringer utanför Sverige)

 

The Republic of Ireland Financial Services Ombudsman

3rd Floor

Lincoln House

Lincoln Place

Dublin 2 

D02 VH29 Irland

Via telefon: +353 16620899

Via e-post: enquiries@financialombudsman.ie

Republic of Ireland Financial Services Ombudsman kanske inte kan bedöma ett klagomål om den som klagar är ett aktiebolag med en årsomsättning på mer än tre miljoner euro.

 

Du kan också kontakta den kommunala konsumentvägledningen för att få råd. Om du följer den här metoden för klagomål påverkar det inte din rätt att vidta rättsliga åtgärder.

Du kan kontakta försäkringsavdelningen på Allmänna reklamationsnämnden. Det kostar inget att få sitt klagomål prövat av Allmänna reklamationsnämnden. Du kan kontakta Allmänna reklamationsnämnden via webbplatsen arn.se/konsument, e-postadressen arn@arn.se, telefonnumret 08-508 860 00 och via post till box 174, 101 23 Stockholm.

Svensk Försäkrings Nämnder prövar tvister inom ansvarsförsäkring på försäkringsbolags begäran. Mer information om Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd finns på forsakringsnamnder.se/APN/.

Du kan ta upp tvisten i en domstol. Se domstol.se.

12.3.       Om du vill framföra ett klagomål angående en försäkringspolicy som köpts online kan du använda Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning som du hittar på ec.europa.eu/consumers/odr.

13.           Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

13.1.        AIG täcks av systemet för kompensation av finansiella tjänster (Financial Services Compensation Scheme – FSCS). Om AIG inte kan uppfylla sina ekonomiska förpliktelser kan du ha rätt till kompensation från systemet beroende på om du uppfyller kraven för att lämna in krav, typen av försäkring och förutsättningarna för kravet. Mer information om kompensationsplanerna från FSCS finns på fscs.org.uk och om du ringer +4420 7741 4100.

13.2.       Om du är Företagskund kommer din möjlighet att göra ett anspråk hos Financial Services Compensation Scheme att bero på typen av företag och förutsättningarna för anspråket.

14.           Allmän information

14.1.       Denna Policy kommer att följa svensk lag och du och AIG går med på att lämna in alla tvister till svensk domstol för beslut om alla tvister som kan uppstå på grund av eller i samband med denna Policy.

14.2.       Villkoren i denna Policy kommer endast att finnas tillgängliga på svenska och all kommunikation avseende denna Policy kommer att ske på svenska.

14.3.       Denna försäkring tecknas av AIG Europe Limited som verkar genom sin filial AIG Europe Limited UK Filial i Sverige (företagsnummer 516408-1027) vars registrerade adress är Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige. AIG Europe Limited är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority (företagsreferens 202628). Denna information kan kontrolleras genom att du besöker Financial Services Register (fsa.gov.uk/register/home.do). Registrerat i England: företagsnummer 1486260. Registrerad adress: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom. AIG Europe Limited är medlem i Association of British Insurers.

14.4.       Apple Distribution International och dess utsedda ombud distribuerar, säljer och administrerar denna Policy och hanterar anspråk och klagomål som representant för AIG. Apple Distribution International har sitt registrerade kontor på Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Apple Distribution International regleras av Central Bank of Ireland.

14.5.      Endast du (eller den person som denna Policy har överförts till, eller ditt dödsbo i händelse av dödsfall) och AIG kan genomdriva villkoren i denna Policy.


Så använder AIG Personlig information

AIG Europe Limited (svensk filial) (”AIG”) förbinder sig att skydda integriteten hos kunder, de som gör anspråk och andra affärskontakter.

Personlig information” identifierar och är relaterad till dig eller andra personer eller information som du eller sådana andra personer kan identifieras med. Genom att tillhandahålla Personlig information ger du tillstånd för att den används på de sätt som beskrivs nedan.

All behandling av Personlig information kommer att ske i enlighet med kraven som framställs i Personuppgiftslagen.

Typer av Personlig information som AIG kan samla in och varför – Beroende på vår relation med dig kan den Personliga information som samlas in omfatta: identifiering och kontaktinformation och annan Personlig information som du tillhandahåller. Personlig information kan användas i följande syften:

- Administration av försäkringar, t.ex. kommunikation, behandlingar av anspråk och betalning

- Hantering och revision av verksamheten i vårt företag

- För att efterleva tillämpliga lagar eller för att svara på krav från myndigheter med domstolsbeslut i undersökningen, identifiering eller förhindrande av bedrägeri

- Fastställande och försvar av juridiska rättigheter

- Efterlevnad av lagar och föreskrifter, inklusive efterlevnad av lagar utanför ditt hemvistland

- Granskning och inspelning av service- och supportsamtal för kvalitets-, utbildnings- och säkerhetssyften

Delning av Personlig information – För de syften som nämns ovan kan Personlig information delas med våra koncernbolag, mäklare och andra distributionsparter, försäkringsbolag och återförsäkrare och andra tjänstleverantörer. Personlig information kommer att delas med andra tredje parter (inklusive regeringsmyndigheter) om det krävs enligt lag. Personlig information kan delas med presumtiva köpare och köpare, och överföras vid en försäljning av vårt företag eller en överföring av affärstillgångar.

Internationell överföring På grund av att vår verksamhet är global kan Personlig information överföras till parter (inklusive våra koncernbolag, våra tjänstleverantörer, regeringsmyndigheter och andra tredje parter) som befinner sig i andra länder, inklusive USA och andra länder med andra dataskyddslagar än i ditt hemvistland. Till exempel kan Personlig information överföras till koncernbolag i USA som tillhandahåller centrala IT-supporttjänster.

Säkerhet och lagring av Personlig information – Lämpliga juridiska och säkerhetsmässiga åtgärder används för att skydda Personlig information. AIG:s tjänstleverantörer väljs också ut noggrant och måste använda lämpliga skyddsåtgärder. Personlig information lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs ovan.

Krav eller frågor – Om du vill begära tillgång till eller korrigera felaktig Personlig information eller om du vill begära att Personlig information raderas eller döljs eller om du vill protestera mot att informationen används, skickar du e-post till kundservice@AIG.com eller skriver till AIG Europe Limited, Filial i Sverige, Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige. Mer information om hur vi använder Personlig information finns i vår fullständiga Integritetspolicy på aig.se/se-integritetspolicy. Du kan också begära en kopia av denna Policy via kontaktuppgifterna ovan.

061218 AC+ Sweden v1.12 - Swedish

AppleCare+ för Apple Watch
AppleCare+ för iPad
AppleCare+ för iPhone
AppleCare+ för iPod

Villkor – Sverige

Policysammanfattning   Affärsvillkor

INFORMATION OM KONSUMENTLAGSTIFTNING:

AppleCare+ är en försäkring som täcker risken för skador på din Apple Watch, iPad, iPhone eller iPod och behovet av teknisk hjälp. AppleCare+ täcker inte fel på grund av defekter i utformning och/eller material och/eller utförande. Sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentköplagen, av Apples begränsade garanti eller Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+ även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple. Enligt den svenska konsumentköplagen har du rätt till en kostnadsfri reparation, utbytesenhet, prisnedsättning eller återbetalning från säljaren, av varor som inte överensstämmer med avtalet om köp eller leasing inom tre år efter leveransen. Du kan också begära detta av Apple om säljaren är insolvent, har lagt ned sin verksamhet eller inte kan hittas.

 

AIG Europe Limited (”AEL”) genomför en omstrukturering som en del av sina planer för Storbritanniens utträde ur EU och har för avsikt att överlåta sin europeiska försäkringsverksamhet till AIG Europe S.A. (”AIG Europe”), vilket förväntas träda i kraft den 1 december 2018.  AIG Europe ingår i samma koncern som AEL. Som ett resultat av omstruktureringen kommer din försäkring att överlåtas till AIG Europe, men detta kommer inte att påverka det skydd som tillhandahålls enligt försäkringen. Gå till www.aig.com/Brexit för att se information avseende den föreslagna överlåtelsen och dina rättigheter.

Tack för att du har köpt AppleCare+, en försäkring som tecknas av AIG Europe Limited UK Filial i Sverige (”AIG”) som förbinder sig att försäkra din Apple Watch, iPad, iPhone eller iPod enligt villkoren i denna Policy. Du har rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Det är viktigt att du läser den.

Du kan få råd och hjälp inför tecknande av försäkring från Konsumentverket (Hallå Konsument), kommunala konsumentvägledare och Konsumenternas försäkringsbyrå. 

AppleCare+ täcker reparation eller utbyte av din enhet vid Oavsiktlig skada eller Försämrad batterikapacitet, samt ger dig tillgång till Teknisk support från Apple (enligt beskrivning i punkt 4.5).

Försäkringen säljs av Apple och Apples auktoriserade återförsäljare. Apple kommer också, som representant för AIG, att hantera skadeståndsanspråk och eventuella klagomål från dig (fullständig information finns i punkt 12).

AppleCare+ täcker inte förlust eller stöld av din enhet, eller fel på grund av defekt i din enhet, även om sådana fel täcks separat antingen enligt dina rättigheter i konsumentköplagen eller Apples begränsade garanti eller av Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+ även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple (se punkt 5.1.9). 

1.              Definitioner

Alla ord eller uttryck som inleds med stor bokstav i denna Policy definieras i detta definitionsavsnitt och har samma betydelse var de än nämns i Policyn:

1.1.          ”Oavsiktlig skada” innebär fysisk skada, sönderslagning eller fel på din Täckta utrustning på grund av en oförutsedd och oavsiktlig händelse antingen på grund av hantering (t.ex. att tappa den Täckta utrustningen eller genom kontakt med vätska) eller på grund av en yttre händelse (t.ex. extrema miljö- eller atmosfärförhållanden). Skadan måste påverka funktionaliteten för din Täckta utrustning, vilket omfattar sprickor i skärmen som påverkar skärmens läsbarhet.

1.2.          ”AIG” innebär AIG Europe Limited som har sitt registrerade kontor på The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Storbritannien och som är verksamt genom sin filial AIG Europe Limited UK Filial i Sverige (företagsnummer 516408-1027) som har sitt registrerade kontor på Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige.

1.3.          ”Apple” innebär Apple Distribution International (eller dess utsedda ombud) som distribuerar, säljer och administrerar denna Policy och som hanterar krav och skadeståndsanspråk som representant för AIG.

1.4.          ”Apples auktoriserade serviceleverantör” innebär en serviceleverantör (tredje part) som anlitas som Apples ombud för att hantera skadeståndsanspråk som representant för AIG. En lista över alla dessa leverantörer hittar du på locate.apple.com/se/sv

1.5.          ”Apples auktoriserade återförsäljare” innebär en tredje part som är auktoriserad av Apple att distribuera denna Policy samtidigt som parten säljer eller leasar den Täckta utrustningen till dig.

1.6.          ”Information om AppleCare+” innebär supportwebbplatsen apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.

1.7.          ”Apples begränsade garanti” innebär den frivilliga tillverkargaranti som Apple tillhandahåller (enligt separata servicevillkor) till köpare eller leasingtagare av Täckt utrustning, som tillhandahåller förmåner som är tillägg till, och inte ersätter, rättigheter i konsumentköplagen. 

1.8.          ”Meddelande om resterande skuld” innebär att Apples auktoriserade återförsäljare skickar dig ett meddelande om att du inte har genomfört en avbetalning och/eller om du har försummat att genomföra avbetalningar enligt ditt avbetalningsavtal.

1.9.         ”Försämrad batterikapacitet” innebär att batteriet i en Täckt utrustning har sämre kapacitet att hålla elektrisk laddning än 80 % av ursprunglig kapacitet.

1.10.       ”Företagskund” innebär en kund som har registrerat sig och köpt sin Täckta utrustning genom Apple Online Store för företag. 

1.11.        ”Konsumentprogramvara” innebär operativsystemet (”OS”) i den Täckta utrustningen, programvara som är förinstallerad på den Täckta utrustningen och Apple-programvara som installeras senare på den Täckta utrustningen, och som kan variera.

1.12.       ”Täckningsperioden” innebär perioden som anges i punkt 3. 

1.13.       ”Täckt utrustning” innebär Apple Watch, iPad, iPhone eller iPod som identifieras med produktserienummer på ditt garantibevis (POC-certifikat), samt de ursprungliga Apple-märkta tillbehören som följer med i samma förpackning. Den Täckta utrustningen måste ha köpts eller leasats ny från Apple eller en Apple-auktoriserad återförsäljare inte mer än 60 dagar innan datumet när du köper denna Policy eller, om det juridiska ägandet av den Täckta utrustningen har överförts till dig, måste Policyn ha överförts till dig i enlighet med punkt 11 i denna Policy.

1.14.       ”Hårdvarutäckning” innebär skyddet som tillhandahåller reparation eller utbyte av din Täckta utrustning på grund av Oavsiktlig skada och Försämrad batterikapacitet.

1.15.       ”Avbetalning” innebär belopp som du ska betala enligt ett betalningsavtal.

1.16.       ”Försäkrad händelse” innebär (a) Oavsiktlig skada på din Täckta utrustning och/eller (b) Försämrad batterikapacitet och/eller (c) behovet av att använda Teknisk support, som uppstår under Täckningsperioden.

1.17.       ''Avbetalningsavtal'' innebär avtalet mellan dig och Apples auktoriserade återförsäljare som innehåller information om dina avbetalningar.

1.18.       ”POC-certifikat” innebär det dokument med bevis på täckning som du får när du köper denna Policy, som innehåller din försäkringsinformation och serienumret för den Täckta utrustningen som den här Policyn gäller för. Om du har köpt denna Policy i en Apple-ägd butik eller från en Apple-auktoriserad återförsäljare, kan originalkvittot för köpet också vara ditt POC-certifikat.

1.19.       ”Policy” innebär detta försäkringsdokument som innehåller villkoren för AppleCare+, som tillsammans med det POC-certifikat som du fick när du köpte AppleCare+, utgör ditt juridiska kontrakt med AIG.

1.20.       ”Självrisk” innebär den relevanta risken för den Täckta utrustningen, enligt följande:

Apple Watch (alla modeller förutom Edition och Hermès):

589 SEK

Apple Watch Edition eller Hermès:

679 SEK

iPad:

399 SEK

iPhone:

Oavsiktlig skada (endast skärm):

249 SEK

All övrig oavsiktlig skada:

849 SEK

iPod:

229 SEK

 

som du ska betala för varje krav på Oavsiktlig skada som du lämnar in i Sverige enligt denna Policy. Obs! Om du lämnar in ett krav i ett annat land enligt denna Policy måste Självrisken betalas i det landets valuta och efter det landets tillämpliga självrisk. För mer information går du till Information om AppleCare+.

För att ett krav gällande iPhone med Oavsiktlig skada på endast skärm ska godkännas får den Täckta utrustningen inte ha några ytterligare skador utöver skadan på skärmen (till exempel böjda eller buckliga höljen) som förhindrar att Apple byter ut skärmen på den Täckta utrustningen. För Täckt utrustning med ytterligare skador kommer en avgift att tas ut för all övrig Oavsiktlig skada på iPhone. Reparationer på endast skärmar görs endast på iPhone.

1.21.       ”Premie” innebär den summa som du går med på att betala för täckning enligt denna Policy vilket beskrivs i punkt 2.2. 

1.22.      ”Teknisk support” innebär tillgång till teknisk assistans från Apple om din Täckta utrustning slutar att fungera korrekt. Denna tjänst är annars tillgänglig från Apple för en avgift per händelse.

1.23.       ”Du/din/ditt” innebär den person som äger eller leasar den täckta utrustningen och alla personer som policyn överförs till i enlighet med punkt 11. 

2.              Policyn

2.1.          Din Policy består av detta försäkringsdokument som beskriver villkoren för din täckning enligt AppleCare+ och ditt garantibevis (POC-certifikat). Läs dessa noggrant för att vara säker på att de ger dig den täckning som du vill ha. Om dina behov ändras, eller om någon del av den information som Policyn är baserad på förändras, kan Apple och AIG behöva uppdatera sina uppgifter och informationen på ditt POC-certifikat kan behövas ändras. 

2.2.         Om du behöver ett POC-certifikat för ditt byte eller en kopia av försäkringsuppgifterna besöker du mysupport.apple.com/products och följer instruktionerna.

Premien för denna policy är som följer:

Apple Watch Series 3:

629 SEK

Apple Watch Series 4:

999 SEK

Apple Watch Edition eller Hermès:

1 199 SEK

iPad eller iPad mini:

699 SEK

iPad Pro:

799 SEK 

iPhone SE:

799 SEK

iPhone 8, 7, 6s, 6:

1 499 SEK

iPhone 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus, 6 Plus:

1 699 SEK

iPhone Xr:

1 699 SEK

iPhone Xs, Xs Max, X:

2 199 SEK

iPod:

479 SEK

 

I dessa priser ingår eventuell tillämplig försäkringsskatt.

2.3.         Betalningen av premien representerar betalningen för din första tolvmånadersperiod (från datumet som du köpte din Täckta utrustning) och en förbetalning för den efterföljande tolvmånadersperioden. Detta påverkar inte din rättighet att annullera denna policy när som helst i enlighet med punkt 10. 

3.              Täckningsperiod

3.1.         Din Hårdvarutäckning påbörjas från det datum som du köper din Policy. Detta innebär att om du köper AppleCare+ upp till 60 dagar efter att du köper eller börjar leasa din Täckta utrustning har du endast rätt till service för hårdvara från det datumet. Rätten till Teknisk support påbörjas efter att din kostnadsfria tekniska support från tillverkaren går ut. Den kostnadsfria supporten påbörjas när du köper eller börjar leasa din Täckta utrustning. Båda typerna av täckning avslutas utan förvarning 24 månader efter att du köpt eller börjat leasa din Täckta utrustning (och inte från det datum du köpte AppleCare+) enligt vad som anges i ditt Garantibevis (POC-certifikat) eller säljkvitto, för alla enheter förutom Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès som har täckning under 36 månader från det datum du köpte eller började leasa din Täckta utrustning. 

Du har rätt att när som helst, utan anledning, annullera denna Policy i enlighet med punkt 10.

3.2.         Din rätt till service kan avslutas tidigare om du har använt din rätt att annullera enligt punkt 10 eller om den annulleras av AIG i enlighet med villkoren i denna Policy. Om du inte längre har rätt att lämna in ett krav för Oavsiktlig skada har du fortfarande rätt till service av maskinvara för Försämrad batterikapacitet och till Teknisk support i 24 månader från inköpsdatumet eller det datum du började leasa din Täckta utrustning. Enda undantaget är Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès där du har samma rättighet i 36 månader från inköpsdatumet eller det datum du började leasa utrustningen.

3.3.         Denna Policy ersätter dig inte för skada på den Täckta utrustningen vid en Försäkrad händelse som skedde innan denna Policy köptes.

4.              Täckning

4.1.          Hårdvarutäckning. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt delen Hårdvarutäckning i denna Policy, kommer AIG att se till att Apple antingen: 

4.1.1.      reparerar den Täckta utrustningen med nya eller begagnade delar som är likvärdiga i fråga om prestanda och pålitlighet eller

4.1.2.     om det inte skulle vara praktiskt eller ekonomiskt att genomföra en reparation, tillhandahåller en ersättare för den Täckta utrustningen med en ny Apple-märkt enhet eller en Apple-märkt enhet som är likvärdig med en ny enhet i fråga om prestanda och pålitlighet, och av samma typ som originalutrustningen. Om en Apple-märkt enhet för din Täckta utrustning inte finns tillgänglig, ska en Apple-märkt enhet som åtminstone är funktionsmässigt likvärdig med den ursprungliga Täckta utrustningen (föremål för tillämpliga uppdateringar av Konsumentprogramvara) tillhandahållas. Den nya Apple-märkta ersättningsenheten kommer att bli den nya Täckta utrustningen enligt denna Policy. Vid en ersättningsenhet kommer Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör att behålla den ursprungliga Täckta enheten. 

Den Täckta utrustningen kan endast repareras eller ersättas, och ingen kontantersättning kan betalas av AIG, om du lämnar in ett krav.

4.2.         Om en ersättningsenhet tillhandahålls till dig enligt punkt 4.1.2 kan Apple, eller Apples auktoriserade serviceleverantör, installera de senaste programvarorna och operativsystemen som är tillämpliga för den Täckta utrustningen som del av täckningen i denna Policy. Programvaror från tredje part som var installerade på den ursprungliga Täckta utrustningen kanske inte är kompatibla med den Täckta utrustningen som ett resultat av uppdateringen av programvaran och operativsystemet. Om du lämnar in ett krav i ett annat land än där du köpte eller leasade den Täckta utrustningen, kan Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör reparera eller byta ut produkter eller delar med lokala jämförbara produkter och delar.

4.3.         Självrisk. För varje giltigt krav för Oavsiktlig skada som du lämnar in enligt denna Policy, måste du betala den tillämpliga Självrisken på kostnaden för kravet innan du får rätt till förmånerna i punkt 4.1. Självrisken kan betalas till Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör kontant eller med betal-/kreditkort. 

4.4.         Gräns för krav. Maximalt två krav för Oavsiktlig skada kan lämnas in under Täckningsperioden. När det andra kravet har avslutats slutar täckningen för Oavsiktlig skada att gälla för denna Policy. Din Täckning för Teknisk support och Försämring av batteriets kapacitet kommer att fortsätta gälla till slutet av Täckningsperioden. 

4.5.         Teknisk support. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt denna del av din Policy, kan du få tillgång till teknisk telefonsupport från Apple om din Täckta utrustning slutar att fungera korrekt. Denna tjänst är annars tillgänglig från Apple för en avgift per händelse. Denna rätt till service påbörjas efter att din kostnadsfria support går ut, som påbörjas det datum när du köper eller börjar leasa din Täckta utrustning. Teknisk support kommer att täcka Konsumentprogramvaran och alla anslutningsproblem mellan den Täckta utrustningen och en AirPort-enhet, Apple TV och en kompatibel trådlös enhet eller dator som uppfyller anslutningsspecifikationen för den Täckta utrustningen. Den täcker den då aktuella versionen av Konsumentprogramvaran och den föregående Huvudversionen. ”Huvudversion” innebär en väsentlig programvaruversion som kommersiellt släppts av Apple i ett talformat likt ”1.0” eller ”2.0” och som inte är i beta- eller förhandsform. 

5.              Undantag

5.1.          Hårdvarutäckning. Policyn täcker dig inte för:

5.1.1.      en produkt som inte är den Täckta utrustningen,

5.1.2.     skada som har orsakats av:

5.1.2.1. missbruk eller felanvändning, vilket innebär avsiktligt orsakad skada inklusive medveten användning av den Täckta utrustningen för syften eller sätt som den inte var avsedd för, 

5.1.2.2. faktisk, eller försök till modifiering eller ändring av den Täckta utrustningen, eller 

5.1.2.3. service eller reparation (inklusive uppgraderingar) som utförs av någon som inte är Apple eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör,

5.1.3.     Täckt utrustning där serienumret har ändrats, gjorts oläsligt eller tagits bort, eller Täckt utrustning som har öppnats, fått service, modifierats eller ändrats av någon annan än Apple eller en auktoriserad representant för Apple, eller Täckt utrustning som innehåller komponenter som inte är auktoriserade av Apple,

5.1.4.     förlust eller stöld av din Täckta utrustning, 

5.1.5.     Täckt utrustning (inklusive alla huvudkomponenter) som inte lämnas in till Apple,

5.1.6.     kosmetisk skada på den Täckta utrustningen som inte påverkar den Täckta utrustningens funktionalitet, inklusive men inte begränsat till smala sprickor, repor, bucklor eller trasig plast kring portar och missfärgning,

5.1.7.     skada eller fel på grund av normalt slitage och/eller användning av den Täckta utrustningen, 

5.1.8.     skada på grund av eld, eller

5.1.9.     fel på grund av defekter i material och/eller utförande och/eller design, sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentköplagen, av Apples begränsade garanti eller Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+, även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple.

5.2.         Teknisk support. Policyn täcker dig inte för:

5.2.1.     användning eller modifiering av den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran på ett sätt som dessa varken är avsedda att användas eller modifieras enligt användarmanualen, de tekniska specifikationerna eller andra riktlinjer som har publicerats på Apples webbplats för den Täckta utrustningen,

5.2.2.     problem som kan lösas genom att uppgradera programvara (inklusive Konsumentprogramvaran) till den senaste versionen,

5.2.3.     tredjepartsprodukter eller andra Apple-märkta produkter eller programvaror (andra än den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran) eller effekterna av sådana produkter på eller interaktioner med den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran,

5.2.4.     användning av en dator eller ett operativsystem som inte relaterar till Konsumentprogramvaran eller anslutningsproblem som har sitt ursprung i den Täckta utrustningen,

5.2.5.     OS-programvara eller någon Konsumentprogramvara betecknad som ”beta”, ”försläppsversion” eller ”förhandsvisning” eller liknande märkt programvara.

5.2.6.     skada på, eller förlust av någon programvara eller data som lagras på eller har spelats in på den Täckta utrustningen, 

5.2.7.     återställning och ominstallation av programvara och användardata, eller

5.2.8.     råd som har att göra med vardagsanvändning av den Täckta utrustningen när det inte finns något underliggande problem med dess maskinvara eller programvara.

6.              Allmänna villkor

6.1.          För att vara helt skyddad av din Policy, måste du följa denna punkt samt punkterna 7, 8 och 9, som är villkor i denna Policy. Om du inte följer dessa villkor kan det leda till att ditt krav avvisas. 

6.2.         Följande villkor är tillämpliga för denna Policy:

6.2.1.     Originaldelar. Som ett villkor för rätten till service måste all Täckt utrustning i sin helhet returneras till Apple, med alla originaldelar eller Apple-auktoriserade ersättningsdelar.

6.2.2.     Begränsningar av policy. Täckning enligt din Policy är föremål för de undantag som anges i punkt 5. 

6.2.3.     Betalning av premie och täckning. Om du går med på att betala hela din premie direkt måste den betalas innan du kan få Hårdvarutäckning eller Teknisk support och inga krav kan lämnas in under denna Policy om premien inte är helt betald. Du måste ingå ett Avbetalningsavtal med en Apple-auktoriserad återförsäljare för att kunna betala Premien via Avbetalning och du får Hårdvarutäckning eller Teknisk support från det datum du tecknade avbetalningsavtalet. Du måste betala dina avbetalningar enligt villkoren i ditt avbetalningsavtal.

6.2.4.     Uteblivna avbetalningar. Apples auktoriserade återförsäljare kan begära att AIG häver din policy om du betalar premien via avbetalning och om du inte har genomfört din avbetalning före datumet i meddelandet om resterande skuld. AIG vidtar åtgärder för att häva din policy enligt tillämpliga lagar om de får en begäran. 

6.2.5.     Din skyldighet att vara noggrann. Du ska vidta alla rimliga åtgärder för att skydda den Täckta utrustningen mot en Försäkrad händelse och ska använda och underhålla den Täckta utrustningen i enlighet med instruktionerna för den.

6.2.6.     Ditt hemvistland och din ålder. 

6.2.6.1. Om du inte är Företagskund har du endast rätt att köpa denna Policy om ditt huvudsakliga hemvistland är Sverige och du är 18 år eller äldre på det datum som denna Policy köps.

6.2.6.2.   Om du är Företagskund har du endast rätt att köpa denna Policy om du har köpt den Täckta utrustningen för användning samband med ett företag, ett finansiellt institut, en välgörenhetsorganisation eller annat personligt företag i Sverige.

6.2.7.     Annan försäkring. Om du har en annan gällande försäkring för den Täckta utrustningen kan du ändå lämna in ett krav enligt denna Policy eftersom AIG går med på att försäkra dig oavsett och utan hänsyn till någon annan försäkring. 

7.              Så här lämnar du in ett krav

7.1.          För Hårdvarutäckning måste du rapportera ditt krav så snart som möjligt genom att besöka en Apple Store-butik eller en Apple-auktoriserad servicepartner, genom att besöka support.apple.com/sv-se/contact eller ringa Apple på  det nummer som står på support.apple.com/sv-se/HT201232. Innan du får hjälp kommer Apple att kräva att du anger serienumret för din Täckta utrustning. Ditt krav kommer att hanteras genom de alternativ som beskrivs i punkt 7.4.

7.2.         Under servicen med Hårdvarutäckning kommer Apple eller den Apple-auktoriserade serviceleverantören radera alla data som finns på den Täckta utrustningen och formatera om lagringsmediet. Du bör säkerhetskopiera alla data regelbundet och innan du lämnar in ett krav, när det är möjligt.

7.3.         Vid begäran måste du uppvisa inköpsbevis på din Policy och eller ditt POC-certifikat för att bekräfta att din Apple-produkt är Täckt utrustning. 

7.4.         Giltiga krav för Hårdvarutäckning kan lämnas in genom ett av följande alternativ:

7.4.1.     Inlämningsservice. Du kan lämna in din Täckta utrustning till en Apple Store-butik eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör. En reparation kommer att genomföras eller ett byte tillhandahållas i enlighet med punkt 4.1. När reparationen är klar eller ett byte finns tillgängligt (som tillämpligt) kommer du att bli meddelad om att besöka en Apple-butik eller den Apple-auktoriserade serviceleverantören för att hämta din Täckta utrustning. 

Om du lämnar in den Täckta utrustningen till en Apple Store-butik kan vissa reparationer utföras direkt. Vi råder dig att boka tid innan du kommer på apple.com/se/retail.

7.4.2.     Service via post. Apple kommer att skicka en förpackning med förbetalt porto så att du kan skicka din Täckta utrustning till Apple. När granskningen eller reparationen är klar skickar Apple tillbaka den Täckta utrustningen eller en ersättning för den Täckta utrustningen till dig. Apple kommer att betala portokostnader från och till din plats om du följer alla instruktioner.

7.4.3.     Express Replacement Service (ERS) (Snabb ersättningsservice). Apple kommer kräva att den Täckta utrustningen lämnas tillbaka och att en auktorisering med kreditkort används som säkerhet för försäljningspriset för ersättningsprodukter och tillämpliga fraktkostnader. Om du inte kan tillhandahålla auktorisering med kreditkort kan du inte använda denna tjänst. Apple kommer att skicka en ersättningsprodukt till dig med instruktioner om hur du lämnar tillbaka den Täckta utrustningen. Om du följer dessa instruktioner annullerar Apple auktoriseringen med kreditkort och du behöver inte betala för ersättningsprodukten och frakten från och till din angivna adress. Om du inte lämnar tillbaka den ursprungliga Täckta utrustningen som du har fått instruktioner om att göra eller om du lämnar tillbaka en produkt som inte är den Täckta utrustningen kommer Apple att ta ut den summa som du har auktoriserat med ditt kreditkort.

Observera att ERS inte är tillgänglig för krav om endast iPod- eller iPhone-skärmar. 

7.5.         Servicealternativen för Hårdvarutäckning kan variera mellan olika länder beroende på lokal kapacitet. Besök informationen om AppleCare+ om du vill veta mer.

7.6.         Där det inte är möjligt att tillhandahålla en viss servicemetod som beskrivs ovan, kan det vara nödvändigt att ändra metoden för Hårdvarutäckning som Apple tillhandahåller dig. 

7.7.         Om du tänker lämna in ett krav enligt denna Policy i ett land som inte är inköpslandet, måste du följa alla tillämpliga lagar för import och export och du kommer att vara ansvarig för alla tullavgifter, moms och andra relaterade skatter och avgifter som kan vara tillämpliga.

7.8.         Vad gäller Teknisk support kan du lämna in ett krav genom att gå till support.apple.com/sv-se/HT201232 eller ringa det nummer som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232. Innan du får hjälp kommerrådgivaren att be om serienumret för din Täckta utrustning. 

Du kan också få information genom att gå till följande kostnadsfria supportresurser nedan:

Internationell supportinformation

support.apple.com/sv-se/HT201232

Apple-auktoriserade servicepartner och Apple Store-butiker

locate.apple.com/se/sv/

Apples support och tjänster

support.apple.com/sv-se/contact 

 

8.             Ditt ansvar när du lämnar in ett krav

8.1.          När du lämnar in ett krav enligt denna Policy, måste du efterleva de följande:

8.1.1.      Du måste tillhandahålla information om symtomen och orsakerna till skadan på eller problemen som du har med den Täckta utrustningen,

8.1.2.     för att Apple ska kunna felsöka och på annat sätt hjälpa till med ditt krav, måste du tillhandahålla information, inklusive men inte begränsat till serienumret för den Täckta utrustningen, modell, version av operativsystemet och installerad programvara, alla tillbehörsenheter som är anslutna eller installerade på den Täckta utrustningen, alla felmeddelanden som visas, åtgärder som har vidtagits innan felet på den Täckta utrustningen uppstod och åtgärder som har vidtagits för att lösa problemet,

8.1.3.     Du måste följa de instruktioner som du får av Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör och förpacka den Täckta utrustningen i enlighet med fraktanvisningarna från Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör, 

8.1.4.     Du får inte skicka produkter och tillbehör som inte täcks av ett krav på Hårdvarutäckning (t.ex. fodral, billaddare osv.) eftersom dessa inte kan skickas tillbaka,

8.1.5.     Du ska säkerställa, när det är möjligt, att din programvara och data som lagras på den Täckta utrustningen är säkerhetskopierade. Apple kommer att radera innehållet på den Täckta utrustningen och formatera om lagringsmediet. Varken AIG eller Apple kommer att vara ansvariga för förlust av programvara eller data som lagras på den Täckta utrustningen när den lämnas in som del av ett anspråk enligt denna policy, och

8.1.6.     Du måste tillhandahålla alla produktens huvudkomponenter till Apple som omfattas av Hårdvarutäckning för att ge Apple möjlighet att bedöma giltigheten i ditt krav. 

8.2.         Du ansvarar själv för installation av all annan programvara, data och information.

8.3.         I den maximala utsträckning som tillämplig lag tillåter har AIG, Apple, Apple-auktoriserade serviceleverantörer och deras anställda och representanter inte ett ansvar till dig för några indirekta kostnader som du drabbas av, till exempel kostnader för att programmera om eller återskapa något program eller data eller någon förlust av affärer, vinst, inkomst eller förväntat sparande som resultat av ett misslyckande att leva upp till sina skyldigheter enligt denna Policy. 

9.             Vilseledande, bedrägeri och illegal användning

9.1.          Om ett krav visar sig vara bedrägligt, eller om du medvetet lämnar vilseledande information när du lämnar in ett krav kommer kravet att avvisas och din Policy kommer att annulleras utan att någon premie betalas tillbaka till dig. Apple eller AIG kan informera polisen eller andra ansvariga myndigheter.

9.2.         Denna Policy kan annulleras av AIG i enlighet med tillämplig lag om en kompetent myndighet meddelar att den Täckta utrustningen används för kriminell aktivitet eller för att underlätta eller göra en kriminell handling möjlig.

10.           Annullering

10.1.       Du kan annullera denna Policy när som helst oavsett anledning. Om du betalar hela premien direkt kan du annullera genom att ringa Apple på det telefonnummer som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232 eller skriva till: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland.

Om du betalar din premie via avbetalningar kan du annullera genom att kontakta leverantören av betalningsplanen och begära att de häver din Policy för din räkning. 

10.2.       Du kan bli ombedd att visa upp ditt originalkvitto och/eller ditt garantibevis (POC-certifikat) för att få återbetalningen. 

10.3.       Om du annullerar policyn kan du ha rätt till återbetalning av premien som beräknas enligt följande:

10.3.1.   Om du annullerar denna Policy inom trettio (30) dagar efter inköpsdatumet för din Policy och betalade hela premien direkt, får du en återbetalning av hela det betalda beloppet, eller om du annullerar inom trettio (30) dagar efter inköpsdatumet för din Policy och har valt att betala din premie via avbetalningar måste du informera leverantören av betalningsplanen enligt punkt 10.1 och begära att de annullerar ditt avbetalningsavtal. Under dessa omständigheter återbetalar leverantören av betalningsplanen dig för genomförda avbetalningar.

10.3.2.  Om du annullerar denna Policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte din Policy och har betalat hela premien direkt får du en proportionell återbetalning baserat på den återstående delen av Täckningsperioden. Om du har valt att betala din premie via avbetalningar och annullerar din Policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte Policyn har du inte rätt till återbetalning av utförda avbetalningar. 

10.3.3.  En återbetalning som du har rätt till ska antingen betalas tillbaka till det betalkort eller kreditkort som du använde för att köpa Policyn eller, om det är omöjligt, med en banköverföring till dig.

11.            Överföring av Policyn

11.1.        Du kan överföra denna Policy när du överför den Täckta utrustningen, till någon annan som är bosatt i Sverige och är 18 år eller äldre, och den nya parten kommer att täckas under återstoden av Täckningsperioden. En Företagskund kan endast överföra denna Policy till en annan Företagskund.

11.2.       Du måste meddela Apple, som representant för AIG, om överföringen så snart som möjligt genom att ringa Apple på det telefonnummer som står på support.apple.com/sv-se/HT201232 eller skriva till: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland. När du meddelar Apple om överföringen av Policyn måste du tillhandahålla serienumret för den Täckta utrustningen och namnet, adressen och e-postadressen för den nya ägaren eller leasingtagaren så att Apple kan skicka ett uppdaterat POC-certifikat till den nya ägaren eller leasingtagaren. Du måste tillhandahålla dessa villkor till den nya ägaren eller leasingtagaren och meddela antalet krav, om några sådana har lämnats in, för Oavsiktlig skada.

11.3.       Överföringen av Policyn kommer att börja gälla när Apple, som representant för AIG, utfärdar ett ändrat POC-certifikat till den nya ägaren.

12.           Klagomål

12.1.       AIG och Apple anser att du har rätt till ett trevligt bemötande med rättvis och snabb hjälp. AIG har bett Apple att hantera krav och täckningsklagomål som dess representant för att se till att du har en enda kontakt vid alla ärenden. Om den service du får vid något tillfälle inte lever upp till dina förväntningar ska du kontakta Apple med hjälp av kontaktuppgifterna nedan, ange ditt namn och serienumret för din Täckta utrustning för att hjälpa Apple att hantera dina kommentarer på ett effektivt sätt. Apple kan svara på frågor på det europeiska språket i ditt hemland.

Skriftligt:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiken Irland

Telefon:

Använd telefonnumret som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232

Online:

Via Kontakta Apple-supporten på support.apple.com/sv-se/contact

Personlig hjälp:

I en butik som Apple äger, vilka finns på apple.com/se/retail/storelist

 

12.2.       Om Apple inte kan lösa ärendet så att du blir nöjd kan du kontakta någon av följande ombudsmän eller självständiga organisationer som kommer att granska ditt ärende och/eller ge dig råd. Apple kommer att tillhandahålla information om hur detta går till när Apple skickar sitt sista svarsbrev angående de problem som har tagits upp.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Box 24215 

104 51 Stockholm (Karlavägen 108) 

Telefon:  0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 om du ringer utanför Sverige) 

 

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Box 24215 

104 51 Stockholm (Karlavägen 108)

Telefon:  0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 om du ringer utanför Sverige) 

 

The Republic of Ireland Financial Services Ombudsman

3rd Floor

Lincoln House

Lincoln Place

Dublin 2 

D02 VH29 Irland

Via telefon: +353 16620899

Via e-post: enquiries@financialombudsman.ie

Republic of Ireland Financial Services Ombudsman kanske inte kan bedöma ett klagomål om den som klagar är ett aktiebolag med en årsomsättning på mer än tre miljoner euro. 

 

Du kan också kontakta den kommunala konsumentvägledningen för att få råd. Om du följer den här metoden för klagomål påverkar det inte din rätt att vidta rättsliga åtgärder. 

Du kan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och deras försäkringsavdelning. ARN prövar ärenden utan kostnad. Du når ARN via hemsida arn.se/konsument, mail arn@arn.se, telefon 08-508 860 00 och post till box 174, 101 23 Stockholm.

Svensk Försäkrings nämnder prövar tvister inom ansvarsförsäkring på begäran av försäkringsbolaget, se mer om Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd på www.forsakringsnamnder.se/APN/

Du kan även vända Dig till domstol för att få Din tvist prövad, se www.domstol.se.

12.3.       Om du vill framföra ett klagomål angående en försäkringspolicy som köpts online kan du använda Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning som du hittar på ec.europa.eu/consumers/odr.

13.           Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

13.1.       AIG täcks av systemet för kompensation av finansiella tjänster (Financial Services Compensation Scheme – FSCS). Om AIG inte kan uppfylla sina ekonomiska förpliktelser kan du ha rätt till kompensation från systemet beroende på om du uppfyller kraven för att lämna in krav, typen av försäkring och förutsättningarna för kravet. Mer information om kompensationsplanerna från FSCS finns på fscs.org.uk och om du ringer +4420 7741 4100.

13.2.       Om du är företagskund kommer din möjlighet att göra ett anspråk hos Financial Services Compensation Scheme att bero på typen av företag och förutsättningarna för anspråket. 

14.           Allmän information

14.1.       Denna Policy kommer att följa svensk lag och du och AIG går med på att lämna in alla tvister till svensk domstol för beslut om alla tvister som kan uppstå på grund av eller i samband med denna Policy. 

14.2.       Villkoren i denna Policy kommer endast att finnas tillgängliga på svenska och all kommunikation avseende denna Policy kommer att ske på svenska.

14.3.       Denna försäkring tecknas av AIG Europe Limited som verkar genom sin filial AIG Europe Limited UK Filial i Sverige (företagsnummer 516408-1027) vars registrerade adress är Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige. AIG Europe Limited är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority (företagsreferens 202628). Denna information kan kontrolleras genom att du besöker Financial Services Register (www.fsa.gov.uk/register/home.do). Registrerat i England: företagsnummer 1486260. Registrerad adress: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom.

14.4.       Apple Distribution International och dess utsedda ombud distribuerar, säljer och administrerar denna Policy och hanterar anspråk och klagomål som representant för AIG. Apple Distribution International har sitt registrerade kontor på Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Apple Distribution International regleras av Central Bank of Ireland.

14.5.      Endast du (eller den person som denna Policy har överförts till, eller ditt dödsbo i händelse av dödsfall) och AIG kan genomdriva villkoren i denna Policy.


  Så använder AIG Personlig information 

AIG Europe Limited (svensk filial) (”AIG”) förbinder sig att skydda integriteten hos kunder, de som gör anspråk och andra affärskontakter. 

Personlig information” identifierar och är relaterad till dig eller andra personer eller information som du eller sådana andra personer kan identifieras med. Genom att tillhandahålla Personlig information ger du tillstånd för att den används på de sätt som beskrivs nedan. 

All behandling av Personlig information kommer att ske i enlighet med kraven som framställs i Personuppgiftslagen.

Typer av Personlig information som AIG kan samla in och varför – Beroende på vår relation med dig kan den Personliga information som samlas in omfatta: identifiering och kontaktinformation och annan Personlig information som du tillhandahåller. Personlig information kan användas i följande syften:

 • Administration av försäkringar, t.ex. kommunikation, behandlingar av anspråk och betalning
 • Hantering och revision av verksamheten i vårt företag
 • För att efterleva tillämpliga lagar eller för att svara på krav från myndigheter med domstolsbeslut i undersökningen, identifiering eller förhindrande av bedrägeri
 • Fastställande och försvar av juridiska rättigheter
 • Efterlevnad av lagar och föreskrifter, inklusive efterlevnad av lagar utanför ditt hemvistland
 • Granskning och inspelning av service- och supportsamtal för kvalitets-, utbildnings- och säkerhetssyften

Delning av Personlig information – För de syften som nämns ovan kan Personlig information delas med våra koncernbolag, mäklare och andra distributionsparter, försäkringsbolag och återförsäkrare och andra tjänstleverantörer. Personlig information kommer att delas med andra tredje parter (inklusive regeringsmyndigheter) om det krävs enligt lag. Personlig information kan delas med presumtiva köpare och köpare, och överföras vid en försäljning av vårt företag eller en överföring av affärstillgångar. 

Internationell överföring På grund av att vår verksamhet är global kan Personlig information överföras till parter (inklusive våra koncernbolag, våra tjänstleverantörer, regeringsmyndigheter och andra tredje parter) som befinner sig i andra länder, inklusive USA och andra länder med andra dataskyddslagar än i ditt hemvistland. Till exempel kan Personlig information överföras till koncernbolag i USA som tillhandahåller centrala IT-supporttjänster.

Säkerhet och lagring av Personlig information – Lämpliga juridiska och säkerhetsmässiga åtgärder används för att skydda Personlig information. AIG:s tjänstleverantörer väljs också ut noggrant och måste använda lämpliga skyddsåtgärder. Personlig information lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs ovan.

Krav eller frågor – Om du vill begära tillgång till eller korrigera felaktig Personlig information eller om du vill begära att Personlig information raderas eller döljs eller om du vill protestera mot att informationen används, skickar du e-post till kundservice@AIG.com eller skriver till AIG Europe Limited, Filial i Sverige, Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige. Mer information om hur vi använder Personlig information finns i vår fullständiga Integritetspolicy aig.se/se-integritetspolicy. Du kan också begära en kopia av denna Policy via kontaktuppgifterna ovan.

052818 AC+ Sweden v1.11 

AppleCare+ för Apple Watch
AppleCare+ för iPad
AppleCare+ för iPhone
AppleCare+ för iPod

Villkor – Sverige

Policysammanfattning   Affärsvillkor

 • INFORMATION OM KONSUMENTLAGSTIFTNING:
  AppleCare+ är en försäkring som täcker risken för skador på din Apple Watch, iPad, iPhone eller iPod och behovet av teknisk hjälp. AppleCare+ täcker inte fel på grund av defekter i utformning och/eller material och/eller utförande. Sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentköplagen, av Apples begränsade garanti eller Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+ även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple. Enligt den svenska konsumentköplagen har du rätt till en kostnadsfri reparation, utbytesenhet, prisnedsättning eller återbetalning från säljaren, av varor som inte överensstämmer med avtalet om köp eller leasing inom tre år efter leveransen. Du kan också begära detta av Apple om säljaren är insolvent, har lagt ned sin verksamhet eller inte kan hittas.

AIG Europe Limited (”AEL”) genomför en omstrukturering som en del av sina planer för Storbritanniens utträde ur EU och har för avsikt att överlåta sin europeiska försäkringsverksamhet till AIG Europe S.A. (”AIG Europe”), vilket förväntas träda i kraft den 1 december 2018.  AIG Europe ingår i samma koncern som AEL.  Som ett resultat av omstruktureringen kommer din försäkring att överlåtas till AIG Europe, men detta kommer inte att påverka det skydd som tillhandahålls enligt försäkringen.   Gå till www.aig.com/Brexit för att se information avseende den föreslagna överlåtelsen och dina rättigheter.

Tack för att du har köpt AppleCare+, en försäkring som tecknas av AIG Europe Limited UK Filial i Sverige (”AIG”) som förbinder sig att försäkra din Apple Watch, iPad, iPhone eller iPod enligt villkoren i denna Policy. Du har rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Det är viktigt att du läser den.

Du kan få råd och hjälp inför tecknande av försäkring från Konsumentverket (Hallå Konsument), kommunala konsumentvägledare och Konsumenternas försäkringsbyrå.

AppleCare+ täcker reparation eller utbyte av din enhet vid Oavsiktlig skada eller Försämrad batterikapacitet, samt ger dig tillgång till Teknisk support från Apple (enligt beskrivning i punkt 4.5).

Försäkringen säljs av Apple och Apples auktoriserade återförsäljare. Apple kommer också, som representant för AIG, att hantera skadeståndsanspråk och eventuella klagomål från dig (fullständig information finns i punkt 12).

AppleCare+ täcker inte förlust eller stöld av din enhet, eller fel på grund av defekt i din enhet, även om sådana fel täcks separat antingen enligt dina rättigheter i konsumentköplagen eller Apples begränsade garanti eller av Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+ även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple (se punkt 5.1.9).

1. Definitioner

Alla ord eller uttryck som inleds med stor bokstav i denna Policy definieras i detta definitionsavsnitt och har samma betydelse var de än nämns i Policyn:

1.1. ”Oavsiktlig skada” innebär fysisk skada, sönderslagning eller fel på din Täckta utrustning på grund av en oförutsedd och oavsiktlig händelse antingen på grund av hantering (t.ex. att tappa den Täckta utrustningen eller genom kontakt med vätska) eller på grund av en yttre händelse (t.ex. extrema miljö- eller atmosfärförhållanden). Skadan måste påverka funktionaliteten för din Täckta utrustning, vilket omfattar sprickor i skärmen som påverkar skärmens läsbarhet.

1.2. ”AIG” innebär AIG Europe Limited som har sitt registrerade kontor på The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, Storbritannien och som är verksamt genom sin filial AIG Europe Limited UK Filial i Sverige (företagsnummer 516408-1027) som har sitt registrerade kontor på Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige.

1.3. ”Apple” innebär Apple Distribution International (eller dess utsedda ombud) som distribuerar, säljer och administrerar denna Policy och som hanterar krav och skadeståndsanspråk som representant för AIG.

1.4. ”Apples auktoriserade serviceleverantör” innebär en serviceleverantör (tredje part) som anlitas som Apples ombud för att hantera skadeståndsanspråk som representant för AIG. En lista över alla dessa leverantörer hittar du på locate.apple.com/se/sv.

1.5. ”Apples auktoriserade återförsäljare” innebär en tredje part som är auktoriserad av Apple att distribuera denna Policy samtidigt som parten säljer eller leasar den Täckta utrustningen till dig.

1.6. ”Information om AppleCare+” innebär supportwebbplatsen apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.

1.7. ”Apples begränsade garanti” innebär den frivilliga tillverkargaranti som Apple tillhandahåller (enligt separata servicevillkor) till köpare eller leasingtagare av Täckt utrustning, som tillhandahåller förmåner som är tillägg till, och inte ersätter, rättigheter i konsumentköplagen.

1.8. ”Meddelande om resterande skuld” innebär att Apples auktoriserade återförsäljare skickar dig ett meddelande om att du inte har genomfört en avbetalning och/eller om du har försummat att genomföra avbetalningar enligt ditt avbetalningsavtal.

1.9. ”Försämrad batterikapacitet” innebär att batteriet i en Täckt utrustning har sämre kapacitet att hålla elektrisk laddning än 80 % av ursprunglig kapacitet.

1.10. ”Företagskund” innebär en kund som har registrerat sig och köpt sin Täckta utrustning genom Apple Online Store för företag.

1.11. ”Konsumentprogramvara” innebär operativsystemet (”OS”) i den Täckta utrustningen, programvara som är förinstallerad på den Täckta utrustningen och Apple-programvara som installeras senare på den Täckta utrustningen, och som kan variera.

1.12. ”Täckningsperioden” innebär perioden som anges i punkt 3.

1.13. ”Täckt utrustning” innebär Apple Watch, iPad, iPhone eller iPod som identifieras med produktserienummer på ditt garantibevis (POC-certifikat), samt de ursprungliga Apple-märkta tillbehören som följer med i samma förpackning. Den Täckta utrustningen måste ha köpts eller leasats ny från Apple eller en Apple-auktoriserad återförsäljare inte mer än 60 dagar innan datumet när du köper denna Policy eller, om det juridiska ägandet av den Täckta utrustningen har överförts till dig, måste Policyn ha överförts till dig i enlighet med punkt 11 i denna Policy

1.14. ”Hårdvarutäckning” innebär skyddet som tillhandahåller reparation eller utbyte av din Täckta utrustning på grund av Oavsiktlig skada och Försämrad batterikapacitet.

1.15. ”Avbetalning” innebär belopp som du ska betala enligt ett betalningsavtal.

1.16. ”Försäkrad händelse” innebär (a) Oavsiktlig skada på din Täckta utrustning och/eller (b) Försämrad batterikapacitet och/eller (c) behovet av att använda Teknisk support, som uppstår under Täckningsperioden.

1.17. ''Avbetalningsavtal'' innebär avtalet mellan dig och Apples auktoriserade återförsäljare som innehåller information om dina avbetalningar.

1.18. ”POC-certifikat” innebär det dokument med bevis på täckning som du får när du köper denna Policy, som innehåller din försäkringsinformation och serienumret för den Täckta utrustningen som den här Policyn gäller för. Om du har köpt denna Policy i en Apple-ägd butik eller från en Apple-auktoriserad återförsäljare, kan originalkvittot för köpet också vara ditt POC-certifikat.

1.19. ”Policy” innebär detta försäkringsdokument som innehåller villkoren för AppleCare+, som tillsammans med det POC-certifikat som du fick när du köpte AppleCare+, utgör ditt juridiska kontrakt med AIG.

1.20. ”Självrisk” innebär den relevanta risken för den Täckta utrustningen, enligt följande:

Apple Watch (alla modeller förutom Edition och Hermès):

589 SEK

Apple Watch (Edition eller Hermès):

679 SEK

iPad:

399 SEK

iPhone:
Oavsiktlig skada (endast skärm):
All övrig oavsiktlig skada:

249 SEK
849 SEK

iPod:

229 SEK

som du ska betala för varje krav på Oavsiktlig skada som du lämnar in i Sverige enligt denna Policy. Obs! Om du lämnar in ett krav i ett annat land enligt denna Policy måste Självrisken betalas i det landets valuta och efter det landets tillämpliga självrisk. För mer information går du till Information om AppleCare+.

För att ett krav gällande iPhone med Oavsiktlig skada på endast skärm ska godkännas får den Täckta utrustningen inte ha några ytterligare skador utöver skadan på skärmen (till exempel böjda eller buckliga höljen) som förhindrar att Apple byter ut skärmen på den Täckta utrustningen. För Täckt utrustning med ytterligare skador kommer en avgift att tas ut för all övrig Oavsiktlig skada på iPhone. Reparationer på endast skärmar görs endast på iPhone.

1.21. ”Premie” innebär den summa som du går med på att betala för täckning enligt denna Policy vilket beskrivs i punkt 2.2.

1.22. ”Teknisk support” innebär tillgång till teknisk assistans från Apple om din Täckta utrustning slutar att fungera korrekt. Denna tjänst är annars tillgänglig från Apple för en avgift per händelse.

1.23. ”Du/din/ditt” innebär den person som äger eller leasar den täckta utrustningen och alla personer som policyn överförs till i enlighet med punkt 11.

2. Policyn

2.1. Din Policy består av detta försäkringsdokument som beskriver villkoren för din täckning enligt AppleCare+ och ditt garantibevis (POC-certifikat). Läs dessa noggrant för att vara säker på att de ger dig den täckning som du vill ha. Om dina behov ändras, eller om någon del av den information som Policyn är baserad på förändras, kan Apple och AIG behöva uppdatera sina uppgifter och informationen på ditt POC-certifikat kan behövas ändras.

2.2. Om du behöver ett POC-certifikat för ditt byte eller en kopia av försäkringsuppgifterna besöker du mysupport.apple.com/products och följer instruktionerna.

Premien för denna policy är som följer:


Apple Watch (alla modeller förutom Edition och Hermès):

549 SEK

Apple Watch (Edition eller Hermès):

1 039 SEK

iPad eller iPad mini:

699 SEK

iPad Pro:

799 SEK

iPhone SE:

799 SEK

iPhone – 8, 7, 6s, 6:

1 499 SEK

iPhone – 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus, 6 Plus:

1 699 SEK

iPhone X:

2 199 SEK

iPod:

479 SEK

I dessa priser ingår eventuell tillämplig försäkringsskatt.

2.3. Betalningen av premien representerar betalningen för din första tolvmånadersperiod (från datumet som du köpte din Täckta utrustning) och en förbetalning för den efterföljande tolvmånadersperioden. Detta påverkar inte din rättighet att annullera denna policy när som helst i enlighet med punkt 10.

3. Täckningsperiod

3.1. Din Hårdvarutäckning påbörjas från det datum som du köper din Policy. Detta innebär att om du köper AppleCare+ upp till 60 dagar efter att du köper eller börjar leasa din Täckta utrustning har du endast rätt till service för hårdvara från det datumet. Rätten till Teknisk support påbörjas efter att din kostnadsfria tekniska support från tillverkaren går ut. Den kostnadsfria supporten påbörjas när du köper eller börjar leasa din Täckta utrustning. Båda typerna av täckning avslutas utan förvarning 24 månader efter att du köpt eller börjat leasa din Täckta utrustning (och inte från det datum du köpte AppleCare+) enligt vad som anges i ditt Garantibevis (POC-certifikat) eller säljkvitto, för alla enheter förutom Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès som har täckning under 36 månader från det datum du köpte eller började leasa din Täckta utrustning.

Du har rätt att när som helst, utan anledning, annullera denna Policy i enlighet med punkt 10.

3.2. Din rätt till service kan avslutas tidigare om du har använt din rätt att annullera enligt punkt 10 eller om den annulleras av AIG i enlighet med villkoren i denna Policy. Om du inte längre har rätt att lämna in ett krav för Oavsiktlig skada har du fortfarande rätt till service av maskinvara för Försämrad batterikapacitet och till Teknisk support i 24 månader från inköpsdatumet eller det datum du började leasa din Täckta utrustning. Enda undantaget är Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès där du har samma rättighet i 36 månader från inköpsdatumet eller det datum du började leasa utrustningen.

3.3. Denna Policy ersätter dig inte för skada på den Täckta utrustningen vid en Försäkrad händelse som skedde innan denna Policy köptes.

4. Täckning

4.1. Hårdvarutäckning. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt delen Hårdvarutäckning i denna Policy, kommer AIG att se till att Apple antingen:

4.1.1. reparerar den Täckta utrustningen med nya eller begagnade delar som är likvärdiga i fråga om prestanda och pålitlighet eller

4.1.2. om det inte skulle vara praktiskt eller ekonomiskt att genomföra en reparation, tillhandahåller en ersättare för den Täckta utrustningen med en ny Apple-märkt enhet eller en Apple-märkt enhet som är likvärdig med en ny enhet i fråga om prestanda och pålitlighet, och av samma typ som originalutrustningen. Om en Apple-märkt enhet för din Täckta utrustning inte finns tillgänglig, ska en Apple-märkt enhet som åtminstone är funktionsmässigt likvärdig med den ursprungliga Täckta utrustningen (föremål för tillämpliga uppdateringar av Konsumentprogramvara) tillhandahållas. Den nya Apple-märkta ersättningsenheten kommer att bli den nya Täckta utrustningen enligt denna Policy. Vid en ersättningsenhet kommer Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör att behålla den ursprungliga Täckta enheten.

Den Täckta utrustningen kan endast repareras eller ersättas, och ingen kontantersättning kan betalas av AIG, om du lämnar in ett krav.

4.2. Om en ersättningsenhet tillhandahålls till dig enligt punkt 4.1.2 kan Apple, eller Apples auktoriserade serviceleverantör, installera de senaste programvarorna och operativsystemen som är tillämpliga för den Täckta utrustningen som del av täckningen i denna Policy. Programvaror från tredje part som var installerade på den ursprungliga Täckta utrustningen kanske inte är kompatibla med den Täckta utrustningen som ett resultat av uppdateringen av programvaran och operativsystemet. Om du lämnar in ett krav i ett annat land än där du köpte eller leasade den Täckta utrustningen, kan Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör reparera eller byta ut produkter eller delar med lokala jämförbara produkter och delar.

4.3. Självrisk. För varje giltigt krav för Oavsiktlig skada som du lämnar in enligt denna Policy, måste du betala den tillämpliga Självrisken på kostnaden för kravet innan du får rätt till förmånerna i punkt 4.1. Självrisken kan betalas till Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör kontant eller med betal-/kreditkort.

4.4. Gräns för krav. Maximalt två krav för Oavsiktlig skada kan lämnas in under Täckningsperioden. När det andra kravet har avslutats slutar täckningen för Oavsiktlig skada att gälla för denna Policy. Din Täckning för Teknisk support och Försämring av batteriets kapacitet kommer att fortsätta gälla till slutet av Täckningsperioden.

4.5. Teknisk support. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt denna del av din Policy, kan du få tillgång till teknisk telefonsupport från Apple om din Täckta utrustning slutar att fungera korrekt. Denna tjänst är annars tillgänglig från Apple för en avgift per händelse. Denna rätt till service påbörjas efter att din kostnadsfria support går ut, som påbörjas det datum när du köper eller börjar leasa din Täckta utrustning. Teknisk support kommer att täcka Konsumentprogramvaran och alla anslutningsproblem mellan den Täckta utrustningen och en AirPort-enhet, Apple TV och en kompatibel trådlös enhet eller dator som uppfyller anslutningsspecifikationen för den Täckta utrustningen. Den täcker den då aktuella versionen av Konsumentprogramvaran och den föregående Huvudversionen. ”Huvudversion” innebär en väsentlig programvaruversion som kommersiellt släppts av Apple i ett talformat likt ”1.0” eller ”2.0” och som inte är i beta- eller förhandsform.

5. Undantag

5.1. Hårdvarutäckning. Policyn täcker dig inte för:

5.1.1. en produkt som inte är den Täckta utrustningen,

5.1.2. skada som har orsakats av:

5.1.2.1. missbruk eller felanvändning, vilket innebär avsiktligt orsakad skada inklusive medveten användning av den Täckta utrustningen för syften eller sätt som den inte var avsedd för,

5.1.2.2. faktisk, eller försök till modifiering eller ändring av den Täckta utrustningen, eller

5.1.2.3. service eller reparation (inklusive uppgraderingar) som utförs av någon som inte är Apple eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör,

5.1.3. Täckt utrustning där serienumret har ändrats, gjorts oläsligt eller tagits bort, eller Täckt utrustning som har öppnats, fått service, modifierats eller ändrats av någon annan än Apple eller en auktoriserad representant för Apple, eller Täckt utrustning som innehåller komponenter som inte är auktoriserade av Apple,

5.1.4. förlust eller stöld av din Täckta utrustning,

5.1.5. Täckt utrustning (inklusive alla huvudkomponenter) som inte lämnas in till Apple,

5.1.6. kosmetisk skada på den Täckta utrustningen som inte påverkar den Täckta utrustningens funktionalitet, inklusive men inte begränsat till smala sprickor, repor, bucklor eller trasig plast kring portar och missfärgning,

5.1.7. skada eller fel på grund av normalt slitage och/eller användning av den Täckta utrustningen,

5.1.8. skada på grund av eld, eller

5.1.9. fel på grund av defekter i material och/eller utförande och/eller design, sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentköplagen, av Apples begränsade garanti eller Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+, även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple.

5.2. Teknisk support. Policyn täcker dig inte för:

5.2.1. användning eller modifiering av den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran på ett sätt som dessa varken är avsedda att användas eller modifieras enligt användarmanualen, de tekniska specifikationerna eller andra riktlinjer som har publicerats på Apples webbplats för den Täckta utrustningen,

5.2.2. problem som kan lösas genom att uppgradera programvara (inklusive Konsumentprogramvaran) till den senaste versionen,

5.2.3. tredjepartsprodukter eller andra Apple-märkta produkter eller programvaror (andra än den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran) eller effekterna av sådana produkter på eller interaktioner med den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran,

5.2.4. användning av en dator eller ett operativsystem som inte relaterar till Konsumentprogramvaran eller anslutningsproblem som har sitt ursprung i den Täckta utrustningen,

5.2.5. OS-programvara eller någon Konsumentprogramvara betecknad som ”beta”, ”försläppsversion” eller ”förhandsvisning” eller liknande märkt programvara.

5.2.6. skada på, eller förlust av någon programvara eller data som lagras på eller har spelats in på den Täckta utrustningen,

5.2.7. återställning och ominstallation av programvara och användardata, eller

5.2.8. råd som har att göra med vardagsanvändning av den Täckta utrustningen när det inte finns något underliggande problem med dess maskinvara eller programvara.

6. Allmänna villkor

6.1. För att vara helt skyddad av din Policy, måste du följa denna punkt samt punkterna 7, 8 och 9, som är villkor i denna Policy. Om du inte följer dessa villkor kan det leda till att ditt krav avvisas.

6.2. Följande villkor är tillämpliga för denna Policy:

6.2.1. Originaldelar. Som ett villkor för rätten till service måste all Täckt utrustning i sin helhet returneras till Apple, med alla originaldelar eller Apple-auktoriserade ersättningsdelar.

6.2.2. Begränsningar av policy. Täckning enligt din Policy är föremål för de undantag som anges i punkt 5.

6.2.3. Betalning av premie och täckning. Om du går med på att betala hela din premie direkt måste den betalas innan du kan få Hårdvarutäckning eller Teknisk support och inga krav kan lämnas in under denna Policy om premien inte är helt betald. Du måste ingå ett Avbetalningsavtal med en Apple-auktoriserad återförsäljare för att kunna betala Premien via Avbetalning och du får Hårdvarutäckning eller Teknisk support från det datum du tecknade avbetalningsavtalet. Du måste betala dina avbetalningar enligt villkoren i ditt avbetalningsavtal.

6.2.4. Uteblivna avbetalningar. Apples auktoriserade återförsäljare kan begära att AIG häver din policy om du betalar premien via avbetalning och om du inte har genomfört din avbetalning före datumet i meddelandet om resterande skuld. AIG vidtar åtgärder för att häva din policy enligt tillämpliga lagar om de får en begäran.

6.2.5. Din skyldighet att vara noggrann. Du ska vidta alla rimliga åtgärder för att skydda den Täckta utrustningen mot en Försäkrad händelse och ska använda och underhålla den Täckta utrustningen i enlighet med instruktionerna för den.

6.2.6. Ditt hemvistland och din ålder.

6.2.6.1. Om du inte är Företagskund har du endast rätt att köpa denna Policy om ditt huvudsakliga hemvistland är Sverige och du är 18 år eller äldre på det datum som denna Policy köps.

6.2.6.2. Om du är Företagskund har du endast rätt att köpa denna Policy om du har köpt den Täckta utrustningen för användning samband med ett företag, ett finansiellt institut, en välgörenhetsorganisation eller annat personligt företag i Sverige.

6.2.7. Annan försäkring. Om du har en annan gällande försäkring för den Täckta utrustningen kan du ändå lämna in ett krav enligt denna Policy eftersom AIG går med på att försäkra dig oavsett och utan hänsyn till någon annan försäkring.

7. Så här lämnar du in ett krav

7.1. För Hårdvarutäckning måste du rapportera ditt krav så snart som möjligt genom att besöka en Apple Store-butik eller en Apple-auktoriserad servicepartner, genom att besöka support.apple.com/sv-se/contact eller ringa Apple på det nummer som står på support.apple.com/sv-se/HT201232. Innan du får hjälp kommer Apple att kräva att du anger serienumret för din Täckta utrustning. Ditt krav kommer att hanteras genom de alternativ som beskrivs i punkt 7.4.

7.2. Under servicen med Hårdvarutäckning kommer Apple eller den Apple-auktoriserade serviceleverantören radera alla data som finns på den Täckta utrustningen och formatera om lagringsmediet. Du bör säkerhetskopiera alla data regelbundet och innan du lämnar in ett krav, när det är möjligt.

7.3. Vid begäran måste du uppvisa inköpsbevis på din Policy och eller ditt POC-certifikat för att bekräfta att din Apple-produkt är Täckt utrustning.

7.4. Giltiga krav för Hårdvarutäckning kan lämnas in genom ett av följande alternativ:

7.4.1. Inlämningsservice. Du kan lämna in din Täckta utrustning till en Apple Store-butik eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör. En reparation kommer att genomföras eller ett byte tillhandahållas i enlighet med punkt 4.1. När reparationen är klar eller ett byte finns tillgängligt (som tillämpligt) kommer du att bli meddelad om att besöka en Apple-butik eller den Apple-auktoriserade serviceleverantören för att hämta din Täckta utrustning.

Om du lämnar in den Täckta utrustningen till en Apple Store-butik kan vissa reparationer utföras direkt. Vi råder dig att boka tid innan du kommer på apple.com/se/retail.

7.4.2. Service via post. Apple kommer att skicka en förpackning med förbetalt porto så att du kan skicka din Täckta utrustning till Apple. När granskningen eller reparationen är klar skickar Apple tillbaka den Täckta utrustningen eller en ersättning för den Täckta utrustningen till dig. Apple kommer att betala portokostnader från och till din plats om du följer alla instruktioner.

7.4.3. Express Replacement Service (ERS) (Snabb ersättningsservice). Apple kommer kräva att den Täckta utrustningen lämnas tillbaka och att en auktorisering med kreditkort används som säkerhet för försäljningspriset för ersättningsprodukter och tillämpliga fraktkostnader. Om du inte kan tillhandahålla auktorisering med kreditkort kan du inte använda denna tjänst. Apple kommer att skicka en ersättningsprodukt till dig med instruktioner om hur du lämnar tillbaka den Täckta utrustningen. Om du följer dessa instruktioner annullerar Apple auktoriseringen med kreditkort och du behöver inte betala för ersättningsprodukten och frakten från och till din angivna adress. Om du inte lämnar tillbaka den ursprungliga Täckta utrustningen som du har fått instruktioner om att göra eller om du lämnar tillbaka en produkt som inte är den Täckta utrustningen kommer Apple att ta ut den summa som du har auktoriserat med ditt kreditkort.

Observera att ERS inte är tillgänglig för krav om endast iPod- eller iPhone-skärmar.

7.5. Servicealternativen för Hårdvarutäckning kan variera mellan olika länder beroende på lokal kapacitet. Besök informationen om AppleCare+ om du vill veta mer.

7.6. Där det inte är möjligt att tillhandahålla en viss servicemetod som beskrivs ovan, kan det vara nödvändigt att ändra metoden för Hårdvarutäckning som Apple tillhandahåller dig.

7.7. Om du tänker lämna in ett krav enligt denna Policy i ett land som inte är inköpslandet, måste du följa alla tillämpliga lagar för import och export och du kommer att vara ansvarig för alla tullavgifter, moms och andra relaterade skatter och avgifter som kan vara tillämpliga.

7.8. Vad gäller Teknisk support kan du lämna in ett krav genom att gå till support.apple.com/sv-se/HT201232 eller ringa det nummer som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232. Innan du får hjälp kommerrådgivaren att be om serienumret för din Täckta utrustning.

Du kan också få information genom att gå till följande kostnadsfria supportresurser nedan:


Internationell supportinformation

support.apple.com/sv-se/HT201232

Apple-auktoriserade servicepartner och Apple Store-butiker

locate.apple.com/se/sv/

Apples support och tjänster

support.apple.com/sv-se/contact

8. Ditt ansvar när du lämnar in ett krav

8.1. När du lämnar in ett krav enligt denna Policy, måste du efterleva de följande:

8.1.1. Du måste tillhandahålla information om symtomen och orsakerna till skadan på eller problemen som du har med den Täckta utrustningen,

8.1.2. för att Apple ska kunna felsöka och på annat sätt hjälpa till med ditt krav, måste du tillhandahålla information, inklusive men inte begränsat till serienumret för den Täckta utrustningen, modell, version av operativsystemet och installerad programvara, alla tillbehörsenheter som är anslutna eller installerade på den Täckta utrustningen, alla felmeddelanden som visas, åtgärder som har vidtagits innan felet på den Täckta utrustningen uppstod och åtgärder som har vidtagits för att lösa problemet,

8.1.3. Du måste följa de instruktioner som du får av Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör och förpacka den Täckta utrustningen i enlighet med fraktanvisningarna från Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör,

8.1.4. Du får inte skicka produkter och tillbehör som inte täcks av ett krav på Hårdvarutäckning (t.ex. fodral, billaddare osv.) eftersom dessa inte kan skickas tillbaka,

8.1.5. Du ska säkerställa, när det är möjligt, att din programvara och data som lagras på den Täckta utrustningen är säkerhetskopierade. Apple kommer att radera innehållet på den Täckta utrustningen och formatera om lagringsmediet. Varken AIG eller Apple kommer att vara ansvariga för förlust av programvara eller data som lagras på den Täckta utrustningen när den lämnas in som del av ett anspråk enligt denna policy, och

8.1.6. Du måste tillhandahålla alla produktens huvudkomponenter till Apple som omfattas av Hårdvarutäckning för att ge Apple möjlighet att bedöma giltigheten i ditt krav.

8.2. Du ansvarar själv för installation av all annan programvara, data och information.

8.3. I den maximala utsträckning som tillämplig lag tillåter har AIG, Apple, Apple-auktoriserade serviceleverantörer och deras anställda och representanter inte ett ansvar till dig för några indirekta kostnader som du drabbas av, till exempel kostnader för att programmera om eller återskapa något program eller data eller någon förlust av affärer, vinst, inkomst eller förväntat sparande som resultat av ett misslyckande att leva upp till sina skyldigheter enligt denna Policy.

9. Vilseledande, bedrägeri och illegal användning

9.1. Om ett krav visar sig vara bedrägligt, eller om du medvetet lämnar vilseledande information när du lämnar in ett krav kommer kravet att avvisas och din Policy kommer att annulleras utan att någon premie betalas tillbaka till dig. Apple eller AIG kan informera polisen eller andra ansvariga myndigheter.

9.2. Denna Policy kan annulleras av AIG i enlighet med tillämplig lag om en kompetent myndighet meddelar att den Täckta utrustningen används för kriminell aktivitet eller för att underlätta eller göra en kriminell handling möjlig.

10. Annullering

10.1. Du kan annullera denna Policy när som helst oavsett anledning. Om du betalar hela premien direkt kan du annullera genom att ringa Apple på det telefonnummer som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232 eller skriva till: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland.

Om du betalar din premie via avbetalningar kan du annullera genom att kontakta leverantören av betalningsplanen och begära att de häver din Policy för din räkning.

10.2. Du kan bli ombedd att visa upp ditt originalkvitto och/eller ditt garantibevis (POC-certifikat) för att få återbetalningen.

10.3. Om du annullerar policyn kan du ha rätt till återbetalning av premien som beräknas enligt följande:

10.3.1. Om du annullerar denna Policy inom trettio (30) dagar efter inköpsdatumet för din Policy och betalade hela premien direkt, får du en återbetalning av hela det betalda beloppet, eller om du annullerar inom trettio (30) dagar efter inköpsdatumet för din Policy och har valt att betala din premie via avbetalningar måste du informera leverantören av betalningsplanen enligt punkt 10.1 och begära att de annullerar ditt avbetalningsavtal. Under dessa omständigheter återbetalar leverantören av betalningsplanen dig för genomförda avbetalningar.

10.3.2. Om du annullerar denna Policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte din Policy och har betalat hela premien direkt får du en proportionell återbetalning baserat på den återstående delen av Täckningsperioden. Om du har valt att betala din premie via avbetalningar och annullerar din Policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte Policyn har du inte rätt till återbetalning av utförda avbetalningar. 

10.3.3 En återbetalning som du har rätt till ska antingen betalas tillbaka till det betalkort eller kreditkort som du använde för att köpa Policyn eller, om det är omöjligt, med en banköverföring till dig.

11. Överföring av Policyn

11.1. Du kan överföra denna Policy när du överför den Täckta utrustningen, till någon annan som är bosatt i Sverige och är 18 år eller äldre, och den nya parten kommer att täckas under återstoden av Täckningsperioden. En Företagskund kan endast överföra denna Policy till en annan Företagskund.

11.2. Du måste meddela Apple, som representant för AIG, om överföringen så snart som möjligt genom att ringa Apple på det telefonnummer som står på support.apple.com/sv-se/HT201232 eller skriva till: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland. När du meddelar Apple om överföringen av Policyn måste du tillhandahålla serienumret för den Täckta utrustningen och namnet, adressen och e-postadressen för den nya ägaren eller leasingtagaren så att Apple kan skicka ett uppdaterat POC-certifikat till den nya ägaren eller leasingtagaren. Du måste tillhandahålla dessa villkor till den nya ägaren eller leasingtagaren och meddela antalet krav, om några sådana har lämnats in, för Oavsiktlig skada.

11.3. Överföringen av Policyn kommer att börja gälla när Apple, som representant för AIG, utfärdar ett ändrat POC-certifikat till den nya ägaren.

12. Klagomål

12.1. AIG och Apple anser att du har rätt till ett trevligt bemötande med rättvis och snabb hjälp. AIG har bett Apple att hantera krav och täckningsklagomål som dess representant för att se till att du har en enda kontakt vid alla ärenden. Om den service du får vid något tillfälle inte lever upp till dina förväntningar ska du kontakta Apple med hjälp av kontaktuppgifterna nedan, ange ditt namn och serienumret för din Täckta utrustning för att hjälpa Apple att hantera dina kommentarer på ett effektivt sätt. Apple kan svara på frågor på det europeiska språket i ditt hemland.

Skriftligt:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiken Irland

Telefon:

Använd telefonnumret som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232

Online:

Via Kontakta Apple-supporten på support.apple.com/sv-se/contact

Personlig hjälp:

I en butik som Apple äger, vilka finns på apple.com/se/retail/storelist

12.2. Om Apple inte kan lösa ärendet så att du blir nöjd kan du kontakta någon av följande ombudsmän eller självständiga organisationer som kommer att granska ditt ärende och/eller ge dig råd. Apple kommer att tillhandahålla information om hur detta går till när Apple skickar sitt sista svarsbrev angående de problem som har tagits upp.

 • Konsumenternas Bank- och finansbyrå
  Box 24215
  104 51 Stockholm (Karlavägen 108)
  Telefon: 0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 om du ringer utanför Sverige)
 • Konsumenternas Försäkringsbyrå
  Box 24215
  104 51 Stockholm (Karlavägen 108)
  Telefon: 0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 om du ringer utanför Sverige)
 • The Republic of Ireland Financial Services Ombudsman
  3rd Floor
  Lincoln House
  Lincoln Place
  Dublin 2
  D02 VH29 Irland
  Via telefon: +353 16620899
  Via e-post: enquiries@financialombudsman.ie
  Republic of Ireland Financial Services Ombudsman kanske inte kan bedöma ett klagomål om den som klagar är ett aktiebolag med en årsomsättning på mer än tre miljoner euro.

Du kan också kontakta den kommunala konsumentvägledningen för att få råd. Om du följer den här metoden för klagomål påverkar det inte din rätt att vidta rättsliga åtgärder.

Du kan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och deras försäkringsavdelning. ARN prövar ärenden utan kostnad. Du når ARN via hemsida arn.se/konsument, mail arn@arn.se, telefon 08-508 860 00 och post till box 174, 101 23 Stockholm.

Svensk Försäkrings nämnder prövar tvister inom ansvarsförsäkring på begäran av försäkringsbolaget, se mer om Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd på www.forsakringsnamnder.se/APN/.

Du kan även vända Dig till domstol för att få Din tvist prövad, se www.domstol.se.

12.4. Om du vill framföra ett klagomål angående en försäkringspolicy som köpts online kan du använda Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning som du hittar på ec.europa.eu/consumers/odr.

13. Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

13.1. AIG täcks av systemet för kompensation av finansiella tjänster (Financial Services Compensation Scheme – FSCS). Om AIG inte kan uppfylla sina ekonomiska förpliktelser kan du ha rätt till kompensation från systemet beroende på om du uppfyller kraven för att lämna in krav, typen av försäkring och förutsättningarna för kravet. Mer information om kompensationsplanerna från FSCS finns på fscs.org.uk och om du ringer +4420 7741 4100.

13.2. Om du är företagskund kommer din möjlighet att göra ett anspråk hos Financial Services Compensation Scheme att bero på typen av företag och förutsättningarna för anspråket.

14. Allmän information

14.1. Denna Policy kommer att följa svensk lag och du och AIG går med på att lämna in alla tvister till svensk domstol för beslut om alla tvister som kan uppstå på grund av eller i samband med denna Policy.

14.2. Villkoren i denna Policy kommer endast att finnas tillgängliga på svenska och all kommunikation avseende denna Policy kommer att ske på svenska.

14.3. Denna försäkring tecknas av AIG Europe Limited som verkar genom sin filial AIG Europe Limited UK Filial i Sverige (företagsnummer 516408-1027) vars registrerade adress är Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige. AIG Europe Limited är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority (företagsreferens 202628). Denna information kan kontrolleras genom att du besöker Financial Services Register (fsa.gov.uk/register/home.do). Registrerat i England: företagsnummer 1486260. Registrerad adress: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom.

14.4. Apple Distribution International och dess utsedda ombud distribuerar, säljer och administrerar denna Policy och hanterar anspråk och klagomål som representant för AIG. Apple Distribution International har sitt registrerade kontor på Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Apple Distribution International regleras av Central Bank of Ireland.

14.5. Endast du (eller den person som denna Policy har överförts till, eller ditt dödsbo i händelse av dödsfall) och AIG kan genomdriva villkoren i denna Policy.

Så använder AIG Personlig information

AIG Europe Limited (svensk filial) (”AIG”) förbinder sig att skydda integriteten hos kunder, de som gör anspråk och andra affärskontakter.

Personlig information” identifierar och är relaterad till dig eller andra personer eller information som du eller sådana andra personer kan identifieras med. Genom att tillhandahålla Personlig information ger du tillstånd för att den används på de sätt som beskrivs nedan.

All behandling av Personlig information kommer att ske i enlighet med kraven som framställs i Personuppgiftslagen.

Typer av Personlig information som AIG kan samla in och varför – Beroende på vår relation med dig kan den Personliga information som samlas in omfatta: identifiering och kontaktinformation och annan Personlig information som du tillhandahåller. Personlig information kan användas i följande syften:

 • Administration av försäkringar, t.ex. kommunikation, behandlingar av anspråk och betalning
 • Hantering och revision av verksamheten i vårt företag
 • För att efterleva tillämpliga lagar eller för att svara på krav från myndigheter med domstolsbeslut i undersökningen, identifiering eller förhindrande av bedrägeri
 • Fastställande och försvar av juridiska rättigheter
 • Efterlevnad av lagar och föreskrifter, inklusive efterlevnad av lagar utanför ditt hemvistland
 • Granskning och inspelning av service- och supportsamtal för kvalitets-, utbildnings- och säkerhetssyften

Delning av Personlig information – För de syften som nämns ovan kan Personlig information delas med våra koncernbolag, mäklare och andra distributionsparter, försäkringsbolag och återförsäkrare och andra tjänstleverantörer. Personlig information kommer att delas med andra tredje parter (inklusive regeringsmyndigheter) om det krävs enligt lag. Personlig information kan delas med presumtiva köpare och köpare, och överföras vid en försäljning av vårt företag eller en överföring av affärstillgångar.

Internationell överföring På grund av att vår verksamhet är global kan Personlig information överföras till parter (inklusive våra koncernbolag, våra tjänstleverantörer, regeringsmyndigheter och andra tredje parter) som befinner sig i andra länder, inklusive USA och andra länder med andra dataskyddslagar än i ditt hemvistland. Till exempel kan Personlig information överföras till koncernbolag i USA som tillhandahåller centrala IT-supporttjänster.

Säkerhet och lagring av Personlig information – Lämpliga juridiska och säkerhetsmässiga åtgärder används för att skydda Personlig information. AIG:s tjänstleverantörer väljs också ut noggrant och måste använda lämpliga skyddsåtgärder. Personlig information lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs ovan.

Krav eller frågor – Om du vill begära tillgång till eller korrigera felaktig Personlig information eller om du vill begära att Personlig information raderas eller döljs eller om du vill protestera mot att informationen används, skickar du e-post till kundservice@AIG.com eller skriver till AIG Europe Limited, Filial i Sverige, Västra Järnvägsgatan 7, 8 tr., Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige. Mer information om hur vi använder Personlig information finns i vår fullständiga Integritetspolicy aig.se/se-integritetspolicy. Du kan också begära en kopia av denna Policy via kontaktuppgifterna ovan.

121317 AC+ Sweden v1.10

AppleCare+ för Apple Watch
AppleCare+ för iPad
AppleCare+ för iPhone
AppleCare+ för iPod

Villkor – Sverige

Policysammanfattning   Affärsvillkor

INFORMATION OM KONSUMENTLAGSTIFTNING:

AppleCare+ är en försäkring som täcker risken för skador på din iPad, iPhone, iPod eller Apple Watch och behovet av teknisk hjälp. AppleCare+ täcker inte fel på grund av defekter i utformning och/eller material och/eller utförande. Sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentköplagen, av Apples begränsade garanti eller Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+ även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple. Enligt den svenska konsumentköplagen har du rätt till en kostnadsfri reparation, utbytesenhet, prisnedsättning eller återbetalning från säljaren, av varor som inte överensstämmer med avtalet om köp eller leasing inom tre år efter leveransen. Du kan också begära detta av Apple om säljaren är insolvent, har lagt ned sin verksamhet eller inte kan hittas.

Villkor – Sverige

Tack för att du har köpt AppleCare+, en försäkring som tecknas av AIG Europe Limited UK filial i Sverige (”AIG”) som förbinder sig att försäkra din iPhone, iPad, iPod eller Apple Watch enligt villkoren i denna Policy.

AppleCare+ täcker reparation eller utbyte av din enhet vid Oavsiktlig skada eller Försämrad batterikapacitet, samt ger dig tillgång till Teknisk support från Apple (enligt beskrivning i punkt 4.5).

Försäkringen säljs av Apple och Apples auktoriserade återförsäljare. Apple kommer också, som representant för AIG, att hantera skadeståndsanspråk och eventuella klagomål från dig (fullständig information finns i punkt 12).

AppleCare+ täcker inte förlust eller stöld av din enhet, eller fel på grund av defekt i din enhet, även om sådana fel täcks separat antingen enligt dina rättigheter i konsumentköplagen eller Apples begränsade garanti eller av Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+ även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple (se punkt 5.1.9).

1. Definitioner

Alla ord eller uttryck som inleds med stor bokstav i denna Policy definieras i detta definitionsavsnitt och har samma betydelse var de än nämns i Policyn:

1.1. ”Oavsiktlig skada” innebär fysisk skada, sönderslagning eller fel på din Täckta utrustning på grund av en oförutsedd och oavsiktlig händelse antingen på grund av hantering (t.ex. att tappa den Täckta utrustningen eller genom kontakt med vätska) eller på grund av en yttre händelse (t.ex. extrema miljö- eller atmosfärförhållanden). Skadan måste påverka funktionaliteten för din Täckta utrustning, vilket omfattar sprickor i skärmen som påverkar skärmens läsbarhet.

1.2. ”AIG” innebär AIG Europe Limited som har sitt registrerade kontor på The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB som är verksamt genom sin filial AIG Europe Limited UK filial i Sverige (företagsnummer 516408-1027) som har sitt registrerade kontor på Västra Järnvägsgatan 7, Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige.

1.3. ”Apple” innebär Apple Distribution International (eller dess utsedda ombud) som distribuerar, säljer och administrerar denna Policy och som hanterar krav och skadeståndsanspråk som representant för AIG.

1.4. ”Apples auktoriserade serviceleverantör” innebär en serviceleverantör (tredje part) som anlitas som Apples ombud för att hantera skadeståndsanspråk som representant för AIG. En lista över alla dessa leverantörer hittar du på locate.apple.com/se/sv/.

1.5. ”Apples auktoriserade återförsäljare” innebär en tredje part som är auktoriserad av Apple att distribuera denna Policy samtidigt som parten säljer eller leasar den Täckta utrustningen till dig.

1.6. ”Information om AppleCare+” innebär supportsidan www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.html.

1.7. ”Apples begränsade garanti” innebär den frivilliga tillverkargaranti som Apple tillhandahåller (enligt separata servicevillkor) till köpare eller leasingtagare av Täckt utrustning, som tillhandahåller förmåner som är tillägg till, och inte ersätter, rättigheter i konsumentköplagen.

1.8. ”Meddelande om resterande skuld” innebär att Apples auktoriserade återförsäljare skickar dig ett meddelande om att du inte har genomfört en avbetalning och/eller om du har försummat att genomföra avbetalningar enligt ditt avbetalningsavtal.

1.9. ”Försämrad batterikapacitet” innebär att batteriet i en Täckt utrustning har sämre kapacitet att hålla elektrisk laddning än 80 % av ursprunglig kapacitet.

1.10. ”Företagskund” innebär en kund som har registrerat sig och köpt sin Täckta utrustning genom Apple Online Store för företag.

1.11. ”Konsumentprogramvara” innebär operativsystemet (”OS”) i den Täckta utrustningen, programvara som är förinstallerad på den Täckta utrustningen och Apple-programvara som installeras senare på den Täckta utrustningen, och som kan variera.

1.12. ”Täckningsperioden” innebär perioden som anges i punkt 3.

1.13. ”Täckt utrustning” innebär Apple-märkt iPhone, iPad, iPod eller Apple Watch som identifieras med produktserienummer på ditt POC-certifikatet samt de ursprungliga Apple-tillbehören som medföljer samma förpackning. Den Täckta utrustningen måste ha köpts eller leasats ny från Apple eller en Apple-auktoriserad återförsäljare inte mer än 60 dagar innan datumet när du köper denna Policy eller, om det juridiska ägandet av den Täckta utrustningen har överförts till dig, måste Policyn ha överförts till dig i enlighet med punkt 11 i denna Policy

1.14. ”Hårdvarutäckning” innebär skyddet som tillhandahåller reparation eller utbyte av din Täckta utrustning på grund av Oavsiktlig skada och Försämrad batterikapacitet.

1.15. ”Avbetalning” innebär belopp som du ska betala enligt ett betalningsavtal.

1.16. ”Försäkrad händelse” innebär (a) Oavsiktlig skada på din Täckta utrustning och/eller (b) Försämrad batterikapacitet och/eller (c) behovet av att använda Teknisk support, som uppstår under Täckningsperioden.

1.17. ''Avbetalningsavtal'' innebär avtalet mellan dig och Apples auktoriserade återförsäljare som innehåller information om dina avbetalningar.

1.18. ”POC-certifikat” innebär det dokument med bevis på täckning som du får när du köper denna Policy, som innehåller din försäkringsinformation och serienumret för den Täckta utrustningen som den här Policyn gäller för. Om du har köpt denna Policy i en Apple-ägd butik eller från en Apple-auktoriserad återförsäljare, kan originalkvittot för köpet också vara ditt POC-certifikat.

1.19. ”Policy” innebär detta försäkringsdokument som innehåller villkoren för AppleCare+, som tillsammans med det POC-certifikat som du fick när du köpte AppleCare+, utgör ditt juridiska kontrakt med AIG.

1.20. ”Självrisk” innebär den relevanta risken för den Täckta utrustningen, enligt följande:

   
Apple Watch (alla modeller utom Edition och Hermès):
589 SEK
Apple Watch (Edition och Hermès):
679 SEK
iPad:
399 SEK
iPhone:
Oavsiktlig skada (endast skärm):
All övrig oavsiktlig skada:

249 SEK
849 SEK
iPod:
229 SEK
 
 

som du ska betala för varje krav på Oavsiktlig skada som du lämnar in i Sverige enligt denna Policy. Obs! Om du lämnar in ett krav i ett annat land enligt denna Policy måste Självrisken betalas i det landets valuta och efter det landets tillämpliga självrisk. För mer information går du till Information om AppleCare+.

För att ett krav gällande iPhone med Oavsiktlig skada på endast skärm ska godkännas får den Täckta utrustningen inte ha några ytterligare skador utöver skadan på skärmen (till exempel böjda eller buckliga höljen) som förhindrar att Apple byter ut skärmen på den Täckta utrustningen. För Täckt utrustning med ytterligare skador kommer en avgift att tas ut för all övrig Oavsiktlig skada på iPhone.

Reparationer på endast skärmar görs endast på iPhone.

1.21. ”Premie” innebär den summa som du går med på att betala för täckning enligt denna Policy vilket beskrivs i punkt 2.2.

1.22. ”Teknisk support” innebär tillgång till teknisk assistans från Apple via telefon om din Täckta utrustning slutar att fungera korrekt. Denna tjänst är annars tillgänglig från Apple för en avgift per händelse.

1.23. ”Du/din/ditt” innebär den person som äger eller leasar den täckta utrustningen och alla personer som policyn överförs till i enlighet med punkt 11.

2. Policyn

2.1. Din Policy består av detta försäkringsdokument som beskriver villkoren för din täckning enligt AppleCare+ och ditt garantibevis (POC-certifikat). Läs dessa noggrant för att vara säker på att de ger dig den täckning som du vill ha. Om din behöver ändras, eller om någon av den information som Policyn är baserad på förändras, kan Apple och AIG behöva uppdatera sina uppgifter och informationen på ditt POC-certifikat kan behövas ändras.

2.2. Om du behöver ett POC-certifikat för ditt byte eller en kopia av försäkringsuppgifterna besöker du mysupport.apple.com/products och följer instruktionerna.

Premien för denna policy är som följer:

Apple Watch (alla modeller utom Edition och Hermès):

549 SEK

Apple Watch (Edition och Hermès):

1 039 SEK

iPad:

799 SEK

iPhone – SE:

799 SEK

iPhone – 8, 7, 6s, 6:

1 499 SEK

iPhone – 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus, 6 Plus:

1 699 SEK

iPhone – X:

2 199 SEK

iPod:

479 SEK

I dessa priser ingår eventuell tillämplig försäkringsskatt.

2.3. Betalningen av premien representerar betalningen för din första tolvmånadersperiod (från datumet som du köpte din Täckta utrustning) och en förbetalning för den efterföljande tolvmånadersperioden. Detta påverkar inte din rättighet att annullera denna policy när som helst i enlighet med punkt 10.

3. Täckningsperiod

3.1. Din Hårdvarutäckning påbörjas från det datum som du köper din Policy. Detta innebär att om du köper AppleCare+ upp till 60 dagar efter att du köper eller börjar leasa din Täckta utrustning har du endast rätt till service för hårdvara från det datumet. Rätten till Teknisk support påbörjas efter att din kostnadsfria tekniska support från tillverkaren går ut. Den kostnadsfria supporten påbörjas när du köper eller börjar leasa din Täckta utrustning. Båda typerna av täckning avslutas utan förvarning 24 månader efter att du köpt eller börjat leasa din Täckta utrustning (och inte från det datum du köpte AppleCare+) enligt vad som anges i ditt Garantibevis eller säljkvitto, för alla enheter utom Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès som har täckning under 36 månader från det datum du köpte eller började leasa din Täckta utrustning.

Du har rätt att när som helst, utan anledning, annullera denna Policy i enlighet med punkt 10.

3.2. Din rätt till service kan avslutas tidigare om du har använt din rätt att annullera enligt punkt 10 eller om den annulleras av AIG i enlighet med villkoren i denna Policy. Om du inte längre har rätt att lämna in ett krav för Oavsiktlig skada har du fortfarande rätt till service av maskinvara för Försämrad batterikapacitet och till Teknisk support i 24 månader från inköpsdatumet eller det datum du började leasa din Täckta utrustning. Enda undantaget är Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès där du har samma rättighet i 36 månader från inköpsdatumet eller det datum du började leasa utrustningen.

3.3. Denna policy ersätter dig inte för skada på den Täckta utrustningen vid en Försäkrad händelse som skedde innan denna Policy köptes.

4. Täckning

4.1. Hårdvarutäckning. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt delen Hårdvarutäckning i denna Policy, kommer AIG att se till att Apple antingen:

4.1.1. reparera den Täckta utrustningen med nya eller begagnade delar som är likvärdiga i fråga om prestanda och pålitlighet eller

4.1.2. om det inte skulle vara praktiskt eller ekonomiskt att genomföra en reparation, att tillhandahålla en ersättare för den Täckta utrustningen med en ny Apple-märkt enhet eller en Apple-märkt enhet som är likvärdig med en ny enhet i fråga om prestanda och pålitlighet, och av samma typ som originalutrustningen. Om en Apple-märkt enhet för din Täckta utrustning inte finns tillgänglig, ska en Apple-märkt enhet som åtminstone är funktionsmässigt likvärdig med den ursprungliga Täckta utrustningen (föremål för tillämpliga uppdateringar av Konsumentprogramvara) tillhandahållas. Den nya Apple-märkta ersättningsenheten kommer att bli den nya Täckta utrustningen enligt denna Policy. Vid en ersättningsenhet kommer Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör att behålla den ursprungliga Täckta enheten.

Den Täckta utrustningen kan endast repareras eller ersättas, och ingen kontantersättning kan betalas av AIG, om du lämnar in ett krav.

4.2. Om en ersättningsenhet tillhandahålls till dig enligt punkt 4.1.2 kan Apple, eller Apples auktoriserade serviceleverantör, installera de senaste programvarorna och operativsystemen som är tillämpliga för den Täckta utrustningen som del av täckningen i denna Policy. Programvaror från tredje part som var installerade på den ursprungliga Täckta utrustningen kanske inte är kompatibla med den Täckta utrustningen som ett resultat av uppdateringen av programvaran och operativsystemet. Om du lämnar in ett krav i ett annat land än där du köpte eller leasade den Täckta utrustningen, kan Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör reparera eller byta ut produkter eller delar med lokala jämförbara produkter och delar.

4.3. Självrisk. För varje giltigt krav för Oavsiktlig skada som du lämnar in enligt denna Policy, innan du får rätt till förmånerna i punkt 4.1, måste du betala den tillämpliga Självrisken på kostnaden för kravet. Självrisken kan betalas till Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör kontant eller med betal-/kreditkort.

4.4. Gräns för krav. Maximalt två krav för Oavsiktlig skada kan lämnas in under Täckningsperioden. När det andra kravet har avslutats slutar täckningen för Oavsiktlig skada att gälla för denna Policy. Din Täckning för Teknisk support och Försämring av batteriets kapacitet kommer att fortsätta gälla till slutet av Täckningsperioden.

4.5. Teknisk support. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt denna del av din Policy, kan du få tillgång till teknisk telefonsupport från Apple om din Täckta utrustning slutar att fungera korrekt. Denna tjänst är annars tillgänglig från Apple för en avgift per händelse. Denna rätt till service påbörjas efter att din kostnadsfria support går ut, som påbörjas det datum när du köper eller börjar leasa din Täckta utrustning. Teknisk support kommer att täcka Konsumentprogramvaran och alla anslutningsproblem mellan den Täckta utrustningen och en AirPort-enhet, Apple TV och en kompatibel trådlös enhet eller dator som uppfyller anslutningsspecifikationen för den Täckta utrustningen. Den täcker den då aktuella versionen av Konsumentprogramvaran och den föregående Huvudversionen. ”Huvudversion” innebär en väsentlig programvaruversion som kommersiellt släppts av Apple i ett talformat likt ”1.0” eller ”2.0” och som inte är i beta- eller förhandsform.

5. Undantag

5.1. Hårdvarutäckning. Denna Policy täcker dig inte för:

5.1.1. en produkt som inte är den Täckta utrustningen,

5.1.2. skada som har orsakats av:

5.1.2.1. missbruk eller felanvändning, vilket innebär avsiktligt orsakad skada inklusive medveten användning av den Täckta utrustningen för syften eller sätt som den inte var avsedd för,

5.1.2.2. faktisk, eller försök till modifiering eller ändring av den Täckta utrustningen, eller

5.1.2.3. service eller reparation (inklusive uppgraderingar) som utförs av någon som inte är Apple eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör,

5.1.3. täckt utrustning där serienumret har ändrats, gjorts oläsligt eller tagits bort, eller Täckt utrustning som har öppnats, fått service, modifierats eller ändrats av någon annan än Apple eller en auktoriserad representant för Apple, eller Täckt utrustning som innehåller komponenter som inte är auktoriserade av Apple,

5.1.4. förlust eller stöld av din Täckta utrustning,

5.1.5. Täckt utrustning (inklusive alla huvudkomponenter) som inte lämnas in till Apple,

5.1.6. kosmetisk skada på den Täckta utrustningen som inte påverkar den Täckta utrustningens funktionalitet, inklusive men inte begränsat till smala sprickor, repor, bucklor eller trasig plast kring portar och missfärgning,

5.1.7. skada eller fel på grund av normalt slitage och/eller användning av den Täckta utrustningen,

5.1.8. skada på grund av eld, eller

5.1.9. fel på grund av defekter i material och/eller utförande och/eller design, sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentköplagen, av Apples begränsade garanti eller Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+, även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple.

5.2. Teknisk support. Policyn täcker dig inte för:

5.2.1. användning eller modifiering av den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran på ett sätt som dessa varken är avsedda att användas eller modifieras enligt användarmanualen, de tekniska specifikationer eller andra riktlinjer som har publicerats på Apples webbplats för den Täckta utrustningen,

5.2.2. problem som kan lösas genom att uppgradera programvara (inklusive Konsumentprogramvaran) till den senaste versionen,

5.2.3. tredjepartsprodukter eller andra Apple-märkta produkter eller programvaror (andra än den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran) eller effekterna av sådana produkter på eller interaktioner med den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran,

5.2.4. användning av en dator eller ett operativsystem som inte relaterar till Konsumentprogramvaran eller anslutningsproblem som har sitt ursprung i den Täckta utrustningen,

5.2.5. OS-programvara eller någon Konsumentprogramvara betecknad som ”beta”, ”försläppsversion” eller ”förhandsvisning” eller liknande märkt programvara.

5.2.6. skada på, eller förlust av någon programvara eller data som lagras på eller har spelats in på den Täckta utrustningen,

5.2.7. återställning och ominstallation av programvara och användardata, eller

5.2.8. råd som har att göra med vardagsanvändning av den Täckta utrustningen när det inte finns något underliggande problem med dess maskinvara eller programvara.

6. Allmänna villkor

6.1. För att vara helt skyddad av din Policy, måste du följa denna punkt samt punkterna 7, 8 och 9, som är villkor i denna Policy. Om du inte följer dessa villkor kan det leda till att ditt krav avvisas.

6.2. Följande villkor är tillämpliga för denna Policy:

6.2.1. Originaldelar. Som ett villkor för rätten till service måste all Täckt utrustning i sin helhet returneras till Apple, med alla originaldelar eller Apple-auktoriserade ersättningsdelar.

6.2.2. Begränsningar av policy. Täckning enligt din Policy är föremål för de undantag som anges i punkt 5.

6.2.3. Betalning av premie och täckning. Om du går med på att betala hela din premie direkt måste den betalas innan du kan få Hårdvarutäckning eller Teknisk support och inga krav kan lämnas in under denna Policy om premien inte är helt betald. Du måste ingå ett Avbetalningsavtal med en Apple-auktoriserad återförsäljare för att kunna betala Premien via Avbetalning och du får Hårdvarutäckning eller Teknisk support från det datum du tecknade avbetalningsavtalet. Du måste betala dina avbetalningar enligt villkoren i ditt avbetalningsavtal.

6.2.4. Uteblivna avbetalningar. Apples auktoriserade återförsäljare kan begära att AIG häver din policy om du betalar premien via avbetalning och om du inte har genomfört din avbetalning före datumet i meddelandet om resterande skuld. AIG vidtar åtgärder för att häva din policy enligt tillämpliga lagar om de får en begäran.

6.2.5. Din skyldighet att vara noggrann. Du ska vidta alla rimliga åtgärder för att skydda den Täckta utrustningen mot en Försäkrad händelse och ska använda och underhålla den Täckta utrustningen i enlighet med instruktionerna för den.

6.2.6. Ditt hemvistland och din ålder.

6.2.6.1. Om du inte är Företagskund har du endast rätt att köpa denna Policy om ditt huvudsakliga hemvistland är Sverige och du är 18 år eller äldre på det datum som denna Policy köps.

6.2.6.2. Om du är Företagskund har du endast rätt att köpa denna Policy om du har köpt den Täckta utrustningen för användning samband med ett företag, ett finansiellt institut, en välgörenhetsorganisation eller annat personligt företag i Sverige.

6.2.7. Annan försäkring. Om du har en annan gällande försäkring för den Täckta utrustningen kan du ändå lämna in ett krav enligt denna Policy eftersom AIG går med på att försäkra dig oavsett och utan hänsyn till någon annan försäkring.

7. Så här lämnar du in ett krav

7.1. För Hårdvarutäckning måste du rapportera ditt krav så fort som möjligt genom att besöka en Apple-butik eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör. Gå till support.apple.com/sv-se/contact eller ring Apple på det nummer som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232. Innan du får hjälp kommer Apple att kräva att du anger serienumret för din Täckta utrustning. Ditt krav kommer att hanteras genom de alternativ som beskrivs i punkt 7.4.

7.2. Under servicen med Hårdvarutäckning kommer Apple eller den Apple-auktoriserade serviceleverantören radera alla data som finns på den Täckta utrustningen och formatera om lagringsmediet. Du bör säkerhetskopiera alla data regelbundet och innan du lämnar in ett krav, när det är möjligt.

7.3. Vid begäran måste du uppvisa inköpsbevis på din Policy och eller ditt POC-certifikat för att bekräfta att din Apple-produkt är Täckt utrustning.

7.4. Giltiga krav för Hårdvarutäckning kan lämnas in genom ett av följande alternativ:

7.4.1. Inlämningsservice. Du kan lämna in din Täckta utrustning till en Apple Store-butik eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör. En reparation kommer att genomföras eller ett byte tillhandahållas i enlighet med punkt 4.1. När reparationen är klar eller ett byte finns tillgängligt (som tillämpligt) kommer du att bli meddelad om att besöka en Apple-butik eller den Apple-auktoriserade serviceleverantören för att hämta din Täckta utrustning.

Om du lämnar in den Täckta utrustningen till en Apple Store-butik kan vissa reparationer utföras direkt. Vi råder dig att reservera en tid innan du kommer på www.apple.com/se/retail/.

7.4.2. Service via post. Apple kommer att skicka en förpackning med förbetalt porto så att du kan skicka din Täckta utrustning till Apple. När granskningen eller reparationen är klar skickar Apple tillbaka den Täckta utrustningen eller en ersättning för den Täckta utrustningen till dig. Apple kommer att betala portokostnader från och och till din plats om du följer alla instruktioner.

7.4.3. Express Replacement Service (ERS) (Snabb ersättningsservice).Apple kommer kräva att den Täckta utrustningen lämnas tillbaka och att en auktorisering med kreditkort används som säkerhet för försäljningspriset för ersättningsprodukter och tillämpliga fraktkostnader. Om Du inte kan tillhandahålla auktorisering med kreditkort kan du inte använda denna tjänst. Apple kommer att skicka en ersättningsprodukt till dig med instruktioner om hur du lämnar tillbaka den Täckta utrustningen. Om du följer dessa instruktioner annullerar Apple auktoriseringen med kreditkort och du behöver inte betala för ersättningsprodukten och frakten från och till din angivna adress. Om Du inte lämnar tillbaka den ursprungliga Täckta utrustningen som du har fått instruktioner om att göra eller om du lämnar tillbaka en produkt som inte är den Täckta utrustningen kommer Apple att ta ut den summa som du har auktoriserat med ditt kreditkort.

Observera att ERS inte är tillgänglig för krav om endast iPod- eller iPhone-skärmar.

7.5. Servicealternativen för Hårdvarutäckning kan variera mellan olika länder beroende på lokal kapacitet. Besök informationen om AppleCare+ om du vill veta mer.

7.6. Där det inte är möjligt att tillhandahålla en viss servicemetod som beskrivs ovan, kan det vara nödvändigt att ändra metoden för Hårdvarutäckning som Apple tillhandahåller dig.

7.7. Om du tänker lämna in ett krav enligt denna Policy i ett land som inte är inköpslandet, måste du följa alla tillämpliga lagar för import och export och du kommer att vara ansvarig för alla tullavgifter, moms och andra relaterade skatter och avgifter som kan vara tillämpliga.

7.8. Vad gäller Teknisk support kan du lämna in ett krav genom att gå till support.apple.com/sv-se/HT201232 eller ringa det nummer som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232. Innan du får hjälp kommerrådgivaren att be om serienumret för din Täckta utrustning.

Du kan också få information genom att gå till följande kostnadsfria supportresurser nedan:


Internationell supportinformation

support.apple.com/sv-se/HT201232

Apple-auktoriserade serviceleverantörer och Apple Store-butiker

locate.apple.com/se/sv/

Apple-support och service

support.apple.com/sv-se/contact

8. Ditt ansvar när du lämnar in ett krav

8.1. När du lämnar in ett krav enligt denna Policy, måste du efterleva de följande:

8.1.1. Du måste tillhandahålla information om symtomen och orsakerna till skadan på eller problemen som du har med den Täckta utrustningen,

8.1.2. för att Apple ska kunna felsöka och på annat sätt hjälpa till med ditt krav, måste du tillhandahålla information, inklusive men inte begränsat till serienumret för den Täckta utrustningen, modell, version av operativsystemet och installerad programvara, alla tillbehörsenheter som är anslutna eller installerade på den Täckta utrustningen, alla felmeddelanden som visas, åtgärder som har vidtagits innan felet på den Täckta utrustningen uppstod och åtgärder som har vidtagits för att lösa problemet,

8.1.3. Du måste följa de instruktioner som du får av Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör och förpacka den Täckta utrustningen i enlighet med fraktanvisningarna från Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör,

8.1.4. Du får inte skicka produkter och tillbehör som inte täcks av ett krav på Hårdvarutäckning (t.ex. fodral, billaddare osv.) eftersom dessa inte kan skickas tillbaka,

8.1.5. Du ska säkerställa, när det är möjligt, att din programvara och data som lagras på den Täckta utrustningen är säkerhetskopierade. Apple kommer att radera innehållet på den Täckta utrustningen och formatera om lagringsmediet. Varken AIG eller Apple kommer att vara ansvariga för förlust av programvara eller data som lagras på den Täckta utrustningen när den lämnas in som del av ett anspråk enligt denna policy, och

8.1.6. Du måste tillhandahålla alla produktens huvudkomponenter till Apple som omfattas av Hårdvarutäckning för att ge Apple möjlighet att bedöma giltigheten i ditt krav.

8.2. Du ansvarar själv för installation av all annan programvara, data och information.

8.3. I den maximala utsträckning som tillämplig lag tillåter har AIG, Apple, Apple-auktoriserade serviceleverantörer och deras anställda och representanter inte ett ansvar till dig för några indirekta kostnader som du drabbas av, till exempel kostnader för att programmera om eller återskapa något program eller data eller någon förlust av affärer, vinst, inkomst eller förväntat sparande som resultat av ett misslyckande att leva upp till sina skyldigheter enligt denna Policy.

9. Vilseledande, bedrägeri och illegal användning

9.1. Om ett krav visar sig vara bedrägligt, eller om du medvetet lämnar vilseledande information när du lämnar in ett krav kommer kravet att avvisas och din Policy kommer att annulleras utan att någon premie betalas tillbaka till dig. Apple eller AIG kan informera polisen eller andra ansvariga myndigheter.

9.2. Denna Policy kan annulleras av AIG i enlighet med tillämplig lag om en kompetent myndighet meddelar att den Täckta utrustningen används för kriminell aktivitet eller för att underlätta eller göra en kriminell handling möjlig.

10. Annullering

10.1. Du kan annullera denna Policy när som helst oavsett anledning. Om du betalar hela din premie direkt kan du annullera genom att ringa Apple på det telefonnummer som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232 eller skriva till: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland.

Om du betalar din premie via avbetalningar kan du annullera genom att kontakta leverantören av betalningsplanen och begära att de häver din Policy för din räkning.

10.2. Du kan bli ombedd att visa upp ditt originalkvitto och/eller ditt garantibevis (POC) för att få återbetalning.

10.3. Om du annullerar policyn kan du ha rätt till återbetalning av premien som beräknas enligt följande:

10.3.1. Om du annullerar denna Policy inom trettio (30) dagar efter inköpsdatumet för din Policy och betalade hela premien direkt, får du en återbetalning av hela det betalda beloppet, eller om du annullerar inom trettio (30) dagar efter inköpsdatumet för din Policy och har valt att betala din premie via avbetalningar måste du informera leverantören av betalningsplanen enligt punkt 10.1 och begära att de annullerar ditt avbetalningsavtal. Under dessa omständigheter återbetalar leverantören av betalningsplanen dig för genomförda avbetalningar.

10.3.2. Om du annullerar denna Policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte din Policy och har betalat hela premien direkt får du en proportionell återbetalning baserat på den återstående delen av Täckningsperioden. Om du har valt att betala din premie via avbetalningar och annullerar din Policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte Policyn har du inte rätt till återbetalning av utförda avbetalningar. 

10.3.3 En återbetalning som du har rätt till ska antingen betalas tillbaka till det betalkort eller kreditkort som du använde för att köpa Policyn eller, om det är omöjligt, med en banköverföring till dig.

11. Överföring av Policyn

11.1. Du kan överföra denna Policy när du överför den Täckta utrustningen, till någon annan som är bosatt i Sverige och är 18 år eller äldre, och den nya parten kommer att täckas under återstoden av Täckningsperioden. En Företagskund kan endast överföra denna Policy till en annan Företagskund.

11.2. Du måste meddela Apple, som representant för AIG, om överföringen så snart som möjligt genom att ringa Apple på det telefonnummer som står på support.apple.com/sv-se/HT201232 eller genom att skriva till Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland. När du meddelar Apple om överföringen av Policyn måste du tillhandahålla serienumret för den Täckta utrustningen och namnet, adressen och e-postadressen för den nya ägaren eller leasingtagaren så att Apple kan skicka ett uppdaterat POC-certifikat till den nya ägaren eller leasingtagaren. Du måste tillhandahålla dessa villkor till den nya ägaren eller leasingtagaren och meddela antalet krav, om några sådana har lämnats in, för Oavsiktlig skada.

11.3. Överföringen av Policyn kommer att börja gälla när Apple, som representant för AIG, utfärdar ett ändrat POC-certifikat till den nya ägaren.

12. Klagomål

12.1. AIG och Apple anser att du förtjänar artig, rättvis och snabb service. AIG har bett Apple att hantera krav och täckningsklagomål som dess representant för att se till att du har en enda kontakt vid alla ärenden. Om den service du får vid något tillfälle inte lever upp till dina förväntningar ska du kontakta Apple med hjälp av kontaktuppgifterna nedan, ange ditt namn och serienumret för din Täckta utrustning för att hjälpa Apple att hantera dina kommentarer på ett effektivt sätt. Apple kan svara på frågor på det europeiska språket i ditt hemland.

Skriftligt: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiken Irland

Telefon: Se telefonnumret som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232

Online: Via Apple-supporten på support.apple.com/sv-se/contact

Personlig hjälp: I en butik som Apple äger, vilka finns på www.apple.com/se/retail/storelist/

12.2. Om Apple inte kan lösa ärendet så att du blir nöjd kan du kontakta någon av följande ombudsmän eller självständiga organisationer som kommer att granska ditt ärende och/eller ge dig råd. Apple kommer att tillhandahålla information om hur detta går till när Apple skickar sitt sista svarsbrev angående de problem som har tagits upp.

 • Konsumenternas Bank- och finansbyrå
  Box 24215
  104 51 Stockholm (Karlavägen 108)
  Telefon: 0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 om du ringer utanför Sverige)
 • Konsumenternas Försäkringsbyrå
  Box 24215
  104 51 Stockholm (Karlavägen 108)
  Telefon: 0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 om du ringer utanför Sverige)
 • The Republic of Ireland Financial Services Ombudsman
  9SR 3rd Floor
  Lincoln House
  Lincoln Place
  Dublin 2
  Via telefon: +353 16620899
  Via e-post: enquiries@financialombudsman.ie
  Republic of Ireland Financial Services Ombudsman kanske inte kan bedöma ett klagomål om den som klagar är ett aktiebolag med en årsomsättning på mer än tre miljoner euro.

Du kan också kontakta den kommunala konsumentvägledningen för att få råd. Om du följer den här metoden för klagomål påverkar det inte din rätt att vidta rättsliga åtgärder. Du kan också ta upp ärendet hos den Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller i tingsrätt.

12.4. Om du vill framföra ett klagomål angående en försäkringspolicy som köpts online kan du använda Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning som du hittar på ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

13.1. AIG täcks av systemet för kompensation av finansiella tjänster (Financial Services Compensation Scheme – FSCS). Om AIG inte kan uppfylla sina ekonomiska förpliktelser kan du ha rätt till kompensation från systemet beroende på om du uppfyller kraven för att lämna in krav, typen av försäkring och förutsättningarna för kravet. Mer information om kompensationsplaner finns på www.fscs.org.uk och om du ringer +4420 7741 4100.

13.2. Om du är företagskund kommer din möjlighet att göra ett anspråk hos Financial Services Compensation Scheme att bero på typen av företag och förutsättningarna för anspråket.

14. Allmän information

14.1. Denna Policy kommer att följa svensk lag och du och AIG går med på att lämna in alla tvister till svensk domstol för beslut om alla tvister som kan uppstå på grund av eller i samband med denna Policy.

14.2. Villkoren i denna Policy kommer endast att finnas tillgängliga på svenska och all kommunikation avseende denna Policy kommer att ske på svenska.

14.3. Denna försäkring tecknas av AIG Europe Limited som verkar genom sin filial AIG Europe Limited UK filial i Sverige (företagsnummer 516408-1027) vars registrerade adress är Västra Järnvägsgatan 7, Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige. AIG Europe Limited är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority (företagsreferens 202628). Denna information kan kontrolleras genom att du besöker Financial Services register (www.fsa.gov.uk/register/home.do). Registrerat i England: företagsnummer 1486260. Registrerad adress: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom.

14.4. Apple Distribution International och dess utsedda ombud distribuerar, säljer och administrerar denna Policy och hanterar anspråk och klagomål som representant för AIG. Apple Distribution International har sitt registrerade kontor på Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Apple Distribution International regleras av Central Bank of Ireland.

14.5. Endast du (eller den person som denna Policy har överförts till, eller ditt dödsbo i händelse av dödsfall) och AIG kan genomdriva villkoren i denna Policy.

Så använder AIG Personlig information

AIG Europe Limited (svensk filial) (”AIG”) förbinder sig att skydda integriteten hos kunder, de som gör anspråk och andra affärskontakter.

Personlig information” identifierar och är relaterad till dig eller andra personer eller information som du eller sådana andra personer kan identifieras med. Genom att tillhandahålla Personlig information ger du tillstånd för att den används på de sätt som beskrivs nedan.

All behandling av Personlig information kommer att ske i enlighet med kraven som framställs i Personuppgiftslagen.

Typer av Personlig information som AIG kan samla in och varför - Beroende på vår relation med dig kan den Personliga information som samlas in omfatta: Identifiering och kontaktinformation och annan Personlig information som du tillhandahåller. Personlig information kan användas i följande syften:

 • Administration av försäkringar, t.ex. kommunikation, behandlingar av anspråk och betalning
 • Hantering och revision av verksamheten i vårt företag
 • För att efterleva tillämpliga lagar eller för att svara på krav från myndigheter med domstolsbeslut i undersökningen, identifiering eller förhindrande av bedrägeri
 • Fastställande och försvar av juridiska rättigheter
 • Efterlevnad av lagar och föreskrifter, inklusive efterlevnad av lagar utanför ditt hemvistland
 • Granskning och inspelning av service- och supportsamtal för kvalitets-, utbildnings- och säkerhetssyften

Delning av Personlig information - För de syften som nämns ovan kan Personlig information delas med våra koncernbolag, mäklare och andra distributionsparter, försäkringsbolag och återförsäkrare och andra tjänstleverantörer. Personlig information kommer att delas med andra tredje parter (inklusive regeringsmyndigheter) om det krävs enligt lag. Personlig information kan delas med presumtiva köpare och köpare, och överföras vid en försäljning av vårt företag eller en överföring av affärstillgångar.

Internationell överföring På grund av att vår verksamhet är global kan Personlig information överföras till parter (inklusive våra koncernbolag, våra tjänstleverantörer, regeringsmyndigheter och andra tredje parter) som befinner sig i andra länder, inklusive USA och andra länder med andra dataskyddslagar än i ditt hemvistland. Till exempel kan Personlig information överföras till koncernbolag i USA som tillhandahåller centrala IT-supporttjänster.

Säkerhet och lagring av Personlig information – Lämpliga juridiska och säkerhetsmässiga åtgärder används för att skydda Personlig information. AIG:s tjänstleverantörer väljs också ut noggrant och måste använda lämpliga skyddsåtgärder. Personlig information lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs ovan.

Krav eller frågor – För att begära tillgång till eller för att korrigera felaktig Personlig information, eller för att begära att Personlig information raderas eller döljs, eller för att protestera mot att informationen används, skickar du e-post till kundservice@AIG.com eller skriver till AIG Europe Limited, filial Sverige, Box 3506, 103 69 Stockholm. Mer information om hur vi använder Personlig information finns i vår fullständiga Integritetspolicy www.aig.se/se-integritetspolicy. Du kan också begära en kopia av denna Policy via adresserna ovan.

071117 AC+ Sweden v1.9

AppleCare+ för iPad
AppleCare+ för iPhone
AppleCare+ för iPod
AppleCare+ för Apple Watch

Villkor – Sverige

Policysammanfattning   Affärsvillkor

INFORMATION OM KONSUMENTLAGSTIFTNING:

AppleCare+ är en försäkring som täcker risken för skador på din iPad, iPhone, iPod eller Apple Watch och behovet av teknisk hjälp. AppleCare+ täcker inte fel på grund av defekter i utformning och/eller material och/eller utförande. Sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentköplagen, av Apples begränsade garanti eller Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+ även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple. Enligt den svenska konsumentköplagen har du rätt till en kostnadsfri reparation, utbytesenhet, prisnedsättning eller återbetalning från säljaren, av varor som inte överensstämmer med avtalet om köp eller leasing inom tre år efter leveransen. Du kan också begära detta av Apple om säljaren är insolvent, har lagt ned sin verksamhet eller inte kan hittas.

Villkor – Sverige

Tack för att du har köpt AppleCare+, en försäkring som tecknas av AIG Europe Limited UK filial i Sverige (”AIG”) som förbinder sig att försäkra din iPhone, iPad, iPod eller Apple Watch enligt villkoren i denna Policy.

AppleCare+ täcker reparation eller utbyte av din enhet vid Oavsiktlig skada eller Försämrad batterikapacitet, samt ger dig tillgång till Teknisk support från Apple (enligt beskrivning i punkt 4.5).

Försäkringen säljs av Apple och Apples auktoriserade återförsäljare. Apple kommer också, som representant för AIG, att hantera skadeståndsanspråk och eventuella klagomål från dig (fullständig information finns i punkt 12).

AppleCare+ täcker inte förlust eller stöld av din enhet, eller fel på grund av defekt i din enhet, även om sådana fel täcks separat antingen enligt dina rättigheter i konsumentköplagen eller Apples begränsade garanti eller av Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+ även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple (se punkt 5.1.9).

1. Definitioner

Alla ord eller uttryck som inleds med stor bokstav i denna Policy definieras i detta definitionsavsnitt och har samma betydelse var de än nämns i Policyn:

1.1. ”Oavsiktlig skada” innebär fysisk skada, sönderslagning eller fel på din Täckta utrustning på grund av en oförutsedd och oavsiktlig händelse antingen på grund av hantering (t.ex. att tappa den Täckta utrustningen eller genom kontakt med vätska) eller på grund av en yttre händelse (t.ex. extrema miljö- eller atmosfärförhållanden). Skadan måste påverka funktionaliteten för din Täckta utrustning, vilket omfattar sprickor i skärmen som påverkar skärmens läsbarhet.

1.2. ”AIG” innebär AIG Europe Limited som har sitt registrerade kontor på The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB som är verksamt genom sin filial AIG Europe Limited UK filial i Sverige (företagsnummer 516408-1027) som har sitt registrerade kontor på Västra Järnvägsgatan 7, Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige.

1.3. ”Apple” innebär Apple Distribution International (eller dess utsedda ombud) som distribuerar, säljer och administrerar denna Policy och som hanterar krav och skadeståndsanspråk som representant för AIG.

1.4. ”Apples auktoriserade serviceleverantör” innebär en serviceleverantör (tredje part) som anlitas som Apples ombud för att hantera skadeståndsanspråk som representant för AIG. En lista över alla dessa leverantörer hittar du på locate.apple.com/se/sv/.

1.5. ”Apples auktoriserade återförsäljare” innebär en tredje part som är auktoriserad av Apple att distribuera denna Policy samtidigt som parten säljer eller leasar den Täckta utrustningen till dig.

1.6. ”Information om AppleCare+” innebär supportsidan www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.html.

1.7. ”Apples begränsade garanti” innebär den frivilliga tillverkargaranti som Apple tillhandahåller (enligt separata servicevillkor) till köpare eller leasingtagare av Täckt utrustning, som tillhandahåller förmåner som är tillägg till, och inte ersätter, rättigheter i konsumentköplagen.

1.8. ”Meddelande om resterande skuld” innebär att Apples auktoriserade återförsäljare skickar dig ett meddelande om att du inte har genomfört en avbetalning och/eller om du har försummat att genomföra avbetalningar enligt ditt avbetalningsavtal.

1.9. ”Försämrad batterikapacitet” innebär att batteriet i en Täckt utrustning har sämre kapacitet att hålla elektrisk laddning än 80 % av ursprunglig kapacitet.

1.10. ”Företagskund” innebär en kund som har registrerat sig och köpt sin Täckta utrustning genom Apple Online Store för företag.

1.11. ”Konsumentprogramvara” innebär operativsystemet (”OS”) i den Täckta utrustningen, programvara som är förinstallerad på den Täckta utrustningen och Apple-programvara som installeras senare på den Täckta utrustningen, och som kan variera.

1.12. ”Täckningsperioden” innebär perioden som anges i punkt 3.

1.13. ”Täckt utrustning” innebär Apple-märkt iPhone, iPad, iPod eller Apple Watch som identifieras med produktserienummer på ditt POC-certifikatet samt de ursprungliga Apple-tillbehören som medföljer samma förpackning. Den Täckta utrustningen måste ha köpts eller leasats ny från Apple eller en Apple-auktoriserad återförsäljare inte mer än 60 dagar innan datumet när du köper denna Policy eller, om det juridiska ägandet av den Täckta utrustningen har överförts till dig, måste Policyn ha överförts till dig i enlighet med punkt 11 i denna Policy

1.14. ”Hårdvarutäckning” innebär skyddet som tillhandahåller reparation eller utbyte av din Täckta utrustning på grund av Oavsiktlig skada och Försämrad batterikapacitet.

1.15. ”Avbetalning” innebär belopp som du ska betala enligt ett betalningsavtal.

1.16. ”Försäkrad händelse” innebär (a) Oavsiktlig skada på din Täckta utrustning och/eller (b) Försämrad batterikapacitet och/eller (c) behovet av att använda Teknisk support, som uppstår under Täckningsperioden.

1.17. ''Avbetalningsavtal'' innebär avtalet mellan dig och Apples auktoriserade återförsäljare som innehåller information om dina avbetalningar.

1.18. ”POC-certifikat” innebär det dokument med bevis på täckning som du får när du köper denna Policy, som innehåller din försäkringsinformation och serienumret för den Täckta utrustningen som den här Policyn gäller för. Om du har köpt denna Policy i en Apple-ägd butik eller från en Apple-auktoriserad återförsäljare, kan originalkvittot för köpet också vara ditt POC-certifikat.

1.19. ”Policy” innebär detta försäkringsdokument som innehåller villkoren för AppleCare+, som tillsammans med det POC-certifikat som du fick när du köpte AppleCare+, utgör ditt juridiska kontrakt med AIG.

1.20. ”Självrisk” innebär den relevanta risken för den Täckta utrustningen, enligt följande:

iPad:

399 SEK

iPhone:

 

Oavsiktlig skada (endast skärm):

249 SEK

All övrig oavsiktlig skada:

849 SEK

iPod:

229 SEK

Apple Watch (alla modeller utom Edition och Hermès):

589 SEK

Apple Watch (Edition och Hermès):

679 SEK

som du ska betala för varje krav på Oavsiktlig skada som du lämnar in i Sverige enligt denna Policy. Obs! Om du lämnar in ett krav i ett annat land enligt denna Policy måste Självrisken betalas i det landets valuta och efter det landets tillämpliga självrisk. För mer information går du till Information om AppleCare+.

För att ett krav gällande iPhone med Oavsiktlig skada på endast skärm ska godkännas får den Täckta utrustningen inte ha några ytterligare skador utöver skadan på skärmen (till exempel böjda eller buckliga höljen) som förhindrar att Apple byter ut skärmen på den Täckta utrustningen. För Täckt utrustning med ytterligare skador kommer en avgift att tas ut för all övrig Oavsiktlig skada på iPhone.

Reparationer på endast skärmar görs endast på iPhone.

1.21. ”Premie” innebär den summa som du går med på att betala för täckning enligt denna Policy vilket beskrivs i punkt 2.2.

1.22. ”Teknisk support” innebär tillgång till teknisk assistans från Apple via telefon om din Täckta utrustning slutar att fungera korrekt. Denna tjänst är annars tillgänglig från Apple för en avgift per händelse.

1.23. ”Du/din/ditt” innebär den person som äger eller leasar den täckta utrustningen och alla personer som policyn överförs till i enlighet med punkt 11.

2. Policyn

2.1. Din Policy består av detta försäkringsdokument som beskriver villkoren för din täckning enligt AppleCare+ och ditt garantibevis (POC-certifikat). Läs dessa noggrant för att vara säker på att de ger dig den täckning som du vill ha. Om din behöver ändras, eller om någon av den information som Policyn är baserad på förändras, kan Apple och AIG behöva uppdatera sina uppgifter och informationen på ditt POC-certifikat kan behövas ändras.

2.2. Om du behöver ett POC-certifikat för ditt byte eller en kopia av försäkringsuppgifterna besöker du mysupport.apple.com/products och följer instruktionerna.

Premien för denna policy är som följer:

iPad:

799 SEK

iPhone – SE, 5s:

799 SEK

iPhone – 8, 7, 6s, 6:

1 499 SEK

iPhone – 8 Plus, 7 Plus, 6s Plus, 6 Plus:

1 699 SEK

iPod:

479 SEK

Apple Watch (alla modeller utom Edition och Hermès):

549 SEK

Apple Watch (Edition och Hermès):

1 039 SEK

I dessa priser ingår eventuell tillämplig försäkringsskatt.

2.3. Betalningen av premien representerar betalningen för din första tolvmånadersperiod (från datumet som du köpte din Täckta utrustning) och en förbetalning för den efterföljande tolvmånadersperioden. Detta påverkar inte din rättighet att annullera denna policy när som helst i enlighet med punkt 10.

3. Täckningsperiod

3.1. Din Hårdvarutäckning påbörjas från det datum som du köper din Policy. Detta innebär att om du köper AppleCare+ upp till 60 dagar efter att du köper eller börjar leasa din Täckta utrustning har du endast rätt till service för hårdvara från det datumet. Rätten till Teknisk support påbörjas efter att din kostnadsfria tekniska support från tillverkaren går ut. Den kostnadsfria supporten påbörjas när du köper eller börjar leasa din Täckta utrustning. Båda typerna av täckning avslutas utan förvarning 24 månader efter att du köpt eller börjat leasa din Täckta utrustning (och inte från det datum du köpte AppleCare+) enligt vad som anges i ditt Garantibevis eller säljkvitto, för alla enheter utom Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès som har täckning under 36 månader från det datum du köpte eller började leasa din Täckta utrustning.

Du har rätt att när som helst, utan anledning, annullera denna Policy i enlighet med punkt 10.

3.2. Din rätt till service kan avslutas tidigare om du har använt din rätt att annullera enligt punkt 10 eller om den annulleras av AIG i enlighet med villkoren i denna Policy. Om du inte längre har rätt att lämna in ett krav för Oavsiktlig skada har du fortfarande rätt till service av maskinvara för Försämrad batterikapacitet och till Teknisk support i 24 månader från inköpsdatumet eller det datum du började leasa din Täckta utrustning. Enda undantaget är Apple Watch Edition och Apple Watch Hermès där du har samma rättighet i 36 månader från inköpsdatumet eller det datum du började leasa utrustningen.

3.3. Denna policy ersätter dig inte för skada på den Täckta utrustningen vid en Försäkrad händelse som skedde innan denna Policy köptes.

4. Täckning

4.1. Hårdvarutäckning. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt delen Hårdvarutäckning i denna Policy, kommer AIG att se till att Apple antingen:

4.1.1. reparera den Täckta utrustningen med nya eller begagnade delar som är likvärdiga i fråga om prestanda och pålitlighet eller

4.1.2. om det inte skulle vara praktiskt eller ekonomiskt att genomföra en reparation, att tillhandahålla en ersättare för den Täckta utrustningen med en ny Apple-märkt enhet eller en Apple-märkt enhet som är likvärdig med en ny enhet i fråga om prestanda och pålitlighet, och av samma typ som originalutrustningen. Om en Apple-märkt enhet för din Täckta utrustning inte finns tillgänglig, ska en Apple-märkt enhet som åtminstone är funktionsmässigt likvärdig med den ursprungliga Täckta utrustningen (föremål för tillämpliga uppdateringar av Konsumentprogramvara) tillhandahållas. Den nya Apple-märkta ersättningsenheten kommer att bli den nya Täckta utrustningen enligt denna Policy. Vid en ersättningsenhet kommer Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör att behålla den ursprungliga Täckta enheten.

Den Täckta utrustningen kan endast repareras eller ersättas, och ingen kontantersättning kan betalas av AIG, om du lämnar in ett krav.

4.2. Om en ersättningsenhet tillhandahålls till dig enligt punkt 4.1.2 kan Apple, eller Apples auktoriserade serviceleverantör, installera de senaste programvarorna och operativsystemen som är tillämpliga för den Täckta utrustningen som del av täckningen i denna Policy. Programvaror från tredje part som var installerade på den ursprungliga Täckta utrustningen kanske inte är kompatibla med den Täckta utrustningen som ett resultat av uppdateringen av programvaran och operativsystemet. Om du lämnar in ett krav i ett annat land än där du köpte eller leasade den Täckta utrustningen, kan Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör reparera eller byta ut produkter eller delar med lokala jämförbara produkter och delar.

4.3. Självrisk. För varje giltigt krav för Oavsiktlig skada som du lämnar in enligt denna Policy, innan du får rätt till förmånerna i punkt 4.1, måste du betala den tillämpliga Självrisken på kostnaden för kravet. Självrisken kan betalas till Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör kontant eller med betal-/kreditkort.

4.4. Gräns för krav. Maximalt två krav för Oavsiktlig skada kan lämnas in under Täckningsperioden. När det andra kravet har avslutats slutar täckningen för Oavsiktlig skada att gälla för denna Policy. Din Täckning för Teknisk support och Försämring av batteriets kapacitet kommer att fortsätta gälla till slutet av Täckningsperioden.

4.5. Teknisk support. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt denna del av din Policy, kan du få tillgång till teknisk telefonsupport från Apple om din Täckta utrustning slutar att fungera korrekt. Denna tjänst är annars tillgänglig från Apple för en avgift per händelse. Denna rätt till service påbörjas efter att din kostnadsfria support går ut, som påbörjas det datum när du köper eller börjar leasa din Täckta utrustning. Teknisk support kommer att täcka Konsumentprogramvaran och alla anslutningsproblem mellan den Täckta utrustningen och en AirPort-enhet, Apple TV och en kompatibel trådlös enhet eller dator som uppfyller anslutningsspecifikationen för den Täckta utrustningen. Den täcker den då aktuella versionen av Konsumentprogramvaran och den föregående Huvudversionen. ”Huvudversion” innebär en väsentlig programvaruversion som kommersiellt släppts av Apple i ett talformat likt ”1.0” eller ”2.0” och som inte är i beta- eller förhandsform.

5. Undantag

5.1. Hårdvarutäckning. Denna Policy täcker dig inte för:

5.1.1. en produkt som inte är den Täckta utrustningen,

5.1.2. skada som har orsakats av:

5.1.2.1. missbruk eller felanvändning, vilket innebär avsiktligt orsakad skada inklusive medveten användning av den Täckta utrustningen för syften eller sätt som den inte var avsedd för,

5.1.2.2. faktisk, eller försök till modifiering eller ändring av den Täckta utrustningen, eller

5.1.2.3. service eller reparation (inklusive uppgraderingar) som utförs av någon som inte är Apple eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör,

5.1.3. täckt utrustning där serienumret har ändrats, gjorts oläsligt eller tagits bort, eller Täckt utrustning som har öppnats, fått service, modifierats eller ändrats av någon annan än Apple eller en auktoriserad representant för Apple, eller Täckt utrustning som innehåller komponenter som inte är auktoriserade av Apple,

5.1.4. förlust eller stöld av din Täckta utrustning,

5.1.5. Täckt utrustning (inklusive alla huvudkomponenter) som inte lämnas in till Apple,

5.1.6. kosmetisk skada på den Täckta utrustningen som inte påverkar den Täckta utrustningens funktionalitet, inklusive men inte begränsat till smala sprickor, repor, bucklor eller trasig plast kring portar och missfärgning,

5.1.7. skada eller fel på grund av normalt slitage och/eller användning av den Täckta utrustningen,

5.1.8. skada på grund av eld, eller

5.1.9. fel på grund av defekter i material och/eller utförande och/eller design, sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentköplagen, av Apples begränsade garanti eller Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+, även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple.

5.2. Teknisk support. Policyn täcker dig inte för:

5.2.1. användning eller modifiering av den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran på ett sätt som dessa varken är avsedda att användas eller modifieras enligt användarmanualen, de tekniska specifikationer eller andra riktlinjer som har publicerats på Apples webbplats för den Täckta utrustningen,

5.2.2. problem som kan lösas genom att uppgradera programvara (inklusive Konsumentprogramvaran) till den senaste versionen,

5.2.3. tredjepartsprodukter eller andra Apple-märkta produkter eller programvaror (andra än den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran) eller effekterna av sådana produkter på eller interaktioner med den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran,

5.2.4. användning av en dator eller ett operativsystem som inte relaterar till Konsumentprogramvaran eller anslutningsproblem som har sitt ursprung i den Täckta utrustningen,

5.2.5. OS-programvara eller någon Konsumentprogramvara betecknad som ”beta”, ”försläppsversion” eller ”förhandsvisning” eller liknande märkt programvara.

5.2.6. skada på, eller förlust av någon programvara eller data som lagras på eller har spelats in på den Täckta utrustningen,

5.2.7. återställning och ominstallation av programvara och användardata, eller

5.2.8. råd som har att göra med vardagsanvändning av den Täckta utrustningen när det inte finns något underliggande problem med dess maskinvara eller programvara.

6. Allmänna villkor

6.1. För att vara helt skyddad av din Policy, måste du följa denna punkt samt punkterna 7, 8 och 9, som är villkor i denna Policy. Om du inte följer dessa villkor kan det leda till att ditt krav avvisas.

6.2. Följande villkor är tillämpliga för denna Policy:

6.2.1. Originaldelar. Som ett villkor för rätten till service måste all Täckt utrustning i sin helhet returneras till Apple, med alla originaldelar eller Apple-auktoriserade ersättningsdelar.

6.2.2. Begränsningar av policy. Täckning enligt din Policy är föremål för de undantag som anges i punkt 5.

6.2.3. Betalning av premie och täckning. Om du går med på att betala hela din premie direkt måste den betalas innan du kan få Hårdvarutäckning eller Teknisk support och inga krav kan lämnas in under denna Policy om premien inte är helt betald. Du måste ingå ett Avbetalningsavtal med en Apple-auktoriserad återförsäljare för att kunna betala Premien via Avbetalning och du får Hårdvarutäckning eller Teknisk support från det datum du tecknade avbetalningsavtalet. Du måste betala dina avbetalningar enligt villkoren i ditt avbetalningsavtal.

6.2.4. Uteblivna avbetalningar. Apples auktoriserade återförsäljare kan begära att AIG häver din policy om du betalar premien via avbetalning och om du inte har genomfört din avbetalning före datumet i meddelandet om resterande skuld. AIG vidtar åtgärder för att häva din policy enligt tillämpliga lagar om de får en begäran.

6.2.5. Din skyldighet att vara noggrann. Du ska vidta alla rimliga åtgärder för att skydda den Täckta utrustningen mot en Försäkrad händelse och ska använda och underhålla den Täckta utrustningen i enlighet med instruktionerna för den.

6.2.6. Ditt hemvistland och din ålder.

6.2.6.1. Om du inte är Företagskund har du endast rätt att köpa denna Policy om ditt huvudsakliga hemvistland är Sverige och du är 18 år eller äldre på det datum som denna Policy köps.

6.2.6.2. Om du är Företagskund har du endast rätt att köpa denna Policy om du har köpt den Täckta utrustningen för användning samband med ett företag, ett finansiellt institut, en välgörenhetsorganisation eller annat personligt företag i Sverige.

6.2.7. Annan försäkring. Om du har en annan gällande försäkring för den Täckta utrustningen kan du ändå lämna in ett krav enligt denna Policy eftersom AIG går med på att försäkra dig oavsett och utan hänsyn till någon annan försäkring.

7. Så här lämnar du in ett krav

7.1. För Hårdvarutäckning måste du rapportera ditt krav så fort som möjligt genom att besöka en Apple-butik eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör. Gå till support.apple.com/sv-se/contact eller ring Apple på det nummer som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232. Innan du får hjälp kommer Apple att kräva att du anger serienumret för din Täckta utrustning. Ditt krav kommer att hanteras genom de alternativ som beskrivs i punkt 7.4.

7.2. Under servicen med Hårdvarutäckning kommer Apple eller den Apple-auktoriserade serviceleverantören radera alla data som finns på den Täckta utrustningen och formatera om lagringsmediet. Du bör säkerhetskopiera alla data regelbundet och innan du lämnar in ett krav, när det är möjligt.

7.3. Vid begäran måste du uppvisa inköpsbevis på din Policy och eller ditt POC-certifikat för att bekräfta att din Apple-produkt är Täckt utrustning.

7.4. Giltiga krav för Hårdvarutäckning kan lämnas in genom ett av följande alternativ:

7.4.1. Inlämningsservice. Du kan lämna in din Täckta utrustning till en Apple Store-butik eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör. En reparation kommer att genomföras eller ett byte tillhandahållas i enlighet med punkt 4.1. När reparationen är klar eller ett byte finns tillgängligt (som tillämpligt) kommer du att bli meddelad om att besöka en Apple-butik eller den Apple-auktoriserade serviceleverantören för att hämta din Täckta utrustning.

Om du lämnar in den Täckta utrustningen till en Apple Store-butik kan vissa reparationer utföras direkt. Vi råder dig att reservera en tid innan du kommer på www.apple.com/se/retail/.

7.4.2. Service via post. Apple kommer att skicka en förpackning med förbetalt porto så att du kan skicka din Täckta utrustning till Apple. När granskningen eller reparationen är klar skickar Apple tillbaka den Täckta utrustningen eller en ersättning för den Täckta utrustningen till dig. Apple kommer att betala portokostnader från och och till din plats om du följer alla instruktioner.

7.4.3. Express Replacement Service (ERS) (Snabb ersättningsservice).Apple kommer kräva att den Täckta utrustningen lämnas tillbaka och att en auktorisering med kreditkort används som säkerhet för försäljningspriset för ersättningsprodukter och tillämpliga fraktkostnader. Om Du inte kan tillhandahålla auktorisering med kreditkort kan du inte använda denna tjänst. Apple kommer att skicka en ersättningsprodukt till dig med instruktioner om hur du lämnar tillbaka den Täckta utrustningen. Om du följer dessa instruktioner annullerar Apple auktoriseringen med kreditkort och du behöver inte betala för ersättningsprodukten och frakten från och till din angivna adress. Om Du inte lämnar tillbaka den ursprungliga Täckta utrustningen som du har fått instruktioner om att göra eller om du lämnar tillbaka en produkt som inte är den Täckta utrustningen kommer Apple att ta ut den summa som du har auktoriserat med ditt kreditkort.

Observera att ERS inte är tillgänglig för krav om endast iPod- eller iPhone-skärmar.

7.5. Servicealternativen för Hårdvarutäckning kan variera mellan olika länder beroende på lokal kapacitet. Besök informationen om AppleCare+ om du vill veta mer.

7.6. Där det inte är möjligt att tillhandahålla en viss servicemetod som beskrivs ovan, kan det vara nödvändigt att ändra metoden för Hårdvarutäckning som Apple tillhandahåller dig.

7.7. Om du tänker lämna in ett krav enligt denna Policy i ett land som inte är inköpslandet, måste du följa alla tillämpliga lagar för import och export och du kommer att vara ansvarig för alla tullavgifter, moms och andra relaterade skatter och avgifter som kan vara tillämpliga.

7.8. Vad gäller Teknisk support kan du lämna in ett krav genom att gå till support.apple.com/sv-se/HT201232 eller ringa det nummer som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232. Innan du får hjälp kommerrådgivaren att be om serienumret för din Täckta utrustning.

Du kan också få information genom att gå till följande kostnadsfria supportresurser nedan:


Internationell supportinformation

support.apple.com/sv-se/HT201232

Apple-auktoriserade serviceleverantörer och Apple Store-butiker

locate.apple.com/se/sv/

Apple-support och service

support.apple.com/sv-se/contact

8. Ditt ansvar när du lämnar in ett krav

8.1. När du lämnar in ett krav enligt denna Policy, måste du efterleva de följande:

8.1.1. Du måste tillhandahålla information om symtomen och orsakerna till skadan på eller problemen som du har med den Täckta utrustningen,

8.1.2. för att Apple ska kunna felsöka och på annat sätt hjälpa till med ditt krav, måste du tillhandahålla information, inklusive men inte begränsat till serienumret för den Täckta utrustningen, modell, version av operativsystemet och installerad programvara, alla tillbehörsenheter som är anslutna eller installerade på den Täckta utrustningen, alla felmeddelanden som visas, åtgärder som har vidtagits innan felet på den Täckta utrustningen uppstod och åtgärder som har vidtagits för att lösa problemet,

8.1.3. Du måste följa de instruktioner som du får av Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör och förpacka den Täckta utrustningen i enlighet med fraktanvisningarna från Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör,

8.1.4. Du får inte skicka produkter och tillbehör som inte täcks av ett krav på Hårdvarutäckning (t.ex. fodral, billaddare osv.) eftersom dessa inte kan skickas tillbaka,

8.1.5. Du ska säkerställa, när det är möjligt, att din programvara och data som lagras på den Täckta utrustningen är säkerhetskopierade. Apple kommer att radera innehållet på den Täckta utrustningen och formatera om lagringsmediet. Varken AIG eller Apple kommer att vara ansvariga för förlust av programvara eller data som lagras på den Täckta utrustningen när den lämnas in som del av ett anspråk enligt denna policy, och

8.1.6. Du måste tillhandahålla alla produktens huvudkomponenter till Apple som omfattas av Hårdvarutäckning för att ge Apple möjlighet att bedöma giltigheten i ditt krav.

8.2. Du ansvarar själv för installation av all annan programvara, data och information.

8.3. I den maximala utsträckning som tillämplig lag tillåter har AIG, Apple, Apple-auktoriserade serviceleverantörer och deras anställda och representanter inte ett ansvar till dig för några indirekta kostnader som du drabbas av, till exempel kostnader för att programmera om eller återskapa något program eller data eller någon förlust av affärer, vinst, inkomst eller förväntat sparande som resultat av ett misslyckande att leva upp till sina skyldigheter enligt denna Policy.

9. Vilseledande, bedrägeri och illegal användning

9.1. Om ett krav visar sig vara bedrägligt, eller om du medvetet lämnar vilseledande information när du lämnar in ett krav kommer kravet att avvisas och din Policy kommer att annulleras utan att någon premie betalas tillbaka till dig. Apple eller AIG kan informera polisen eller andra ansvariga myndigheter.

9.2. Denna Policy kan annulleras av AIG i enlighet med tillämplig lag om en kompetent myndighet meddelar att den Täckta utrustningen används för kriminell aktivitet eller för att underlätta eller göra en kriminell handling möjlig.

10. Annullering

10.1. Du kan annullera denna Policy när som helst oavsett anledning. Om du betalar hela din premie direkt kan du annullera genom att ringa Apple på det telefonnummer som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232 eller skriva till: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland.

Om du betalar din premie via avbetalningar kan du annullera genom att kontakta leverantören av betalningsplanen och begära att de häver din Policy för din räkning.

10.2. Du kan bli ombedd att visa upp ditt originalkvitto och/eller ditt garantibevis (POC) för att få återbetalning.

10.3. Om du annullerar policyn kan du ha rätt till återbetalning av premien som beräknas enligt följande:

10.3.1. Om du annullerar denna Policy inom trettio (30) dagar efter inköpsdatumet för din Policy och betalade hela premien direkt, får du en återbetalning av hela det betalda beloppet, eller om du annullerar inom trettio (30) dagar efter inköpsdatumet för din Policy och har valt att betala din premie via avbetalningar måste du informera leverantören av betalningsplanen enligt punkt 10.1 och begära att de annullerar ditt avbetalningsavtal. Under dessa omständigheter återbetalar leverantören av betalningsplanen dig för genomförda avbetalningar.

10.3.2. Om du annullerar denna Policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte din Policy och har betalat hela premien direkt får du en proportionell återbetalning baserat på den återstående delen av Täckningsperioden. Om du har valt att betala din premie via avbetalningar och annullerar din Policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte Policyn har du inte rätt till återbetalning av utförda avbetalningar. 

10.3.3 En återbetalning som du har rätt till ska antingen betalas tillbaka till det betalkort eller kreditkort som du använde för att köpa Policyn eller, om det är omöjligt, med en banköverföring till dig.

11. Överföring av Policyn

11.1. Du kan överföra denna Policy när du överför den Täckta utrustningen, till någon annan som är bosatt i Sverige och är 18 år eller äldre, och den nya parten kommer att täckas under återstoden av Täckningsperioden. En Företagskund kan endast överföra denna Policy till en annan Företagskund.

11.2. Du måste meddela Apple, som representant för AIG, om överföringen så snart som möjligt genom att ringa Apple på det telefonnummer som står på support.apple.com/sv-se/HT201232 eller genom att skriva till Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland. När du meddelar Apple om överföringen av Policyn måste du tillhandahålla serienumret för den Täckta utrustningen och namnet, adressen och e-postadressen för den nya ägaren eller leasingtagaren så att Apple kan skicka ett uppdaterat POC-certifikat till den nya ägaren eller leasingtagaren. Du måste tillhandahålla dessa villkor till den nya ägaren eller leasingtagaren och meddela antalet krav, om några sådana har lämnats in, för Oavsiktlig skada.

11.3. Överföringen av Policyn kommer att börja gälla när Apple, som representant för AIG, utfärdar ett ändrat POC-certifikat till den nya ägaren.

12. Klagomål

12.1. AIG och Apple anser att du förtjänar artig, rättvis och snabb service. AIG har bett Apple att hantera krav och täckningsklagomål som dess representant för att se till att du har en enda kontakt vid alla ärenden. Om den service du får vid något tillfälle inte lever upp till dina förväntningar ska du kontakta Apple med hjälp av kontaktuppgifterna nedan, ange ditt namn och serienumret för din Täckta utrustning för att hjälpa Apple att hantera dina kommentarer på ett effektivt sätt. Apple kan svara på frågor på det europeiska språket i ditt hemland.

Skriftligt: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiken Irland

Telefon: Se telefonnumret som visas på support.apple.com/sv-se/HT201232

Online: Via Apple-supporten på support.apple.com/sv-se/contact

Personlig hjälp: I en butik som Apple äger, vilka finns på www.apple.com/se/retail/storelist/

12.2. Om Apple inte kan lösa ärendet så att du blir nöjd kan du kontakta någon av följande ombudsmän eller självständiga organisationer som kommer att granska ditt ärende och/eller ge dig råd. Apple kommer att tillhandahålla information om hur detta går till när Apple skickar sitt sista svarsbrev angående de problem som har tagits upp.

 • Konsumenternas Bank- och finansbyrå
  Box 24215
  104 51 Stockholm (Karlavägen 108)
  Telefon: 0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 om du ringer utanför Sverige)
 • Konsumenternas Försäkringsbyrå
  Box 24215
  104 51 Stockholm (Karlavägen 108)
  Telefon: 0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 om du ringer utanför Sverige)
 • The Republic of Ireland Financial Services Ombudsman
  9SR 3rd Floor
  Lincoln House
  Lincoln Place
  Dublin 2
  Via telefon: +353 16620899
  Via e-post: enquiries@financialombudsman.ie
  Republic of Ireland Financial Services Ombudsman kanske inte kan bedöma ett klagomål om den som klagar är ett aktiebolag med en årsomsättning på mer än tre miljoner euro.

Du kan också kontakta den kommunala konsumentvägledningen för att få råd. Om du följer den här metoden för klagomål påverkar det inte din rätt att vidta rättsliga åtgärder. Du kan också ta upp ärendet hos den Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller i tingsrätt.

12.4. Om du vill framföra ett klagomål angående en försäkringspolicy som köpts online kan du använda Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning som du hittar på ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

13.1. AIG täcks av systemet för kompensation av finansiella tjänster (Financial Services Compensation Scheme – FSCS). Om AIG inte kan uppfylla sina ekonomiska förpliktelser kan du ha rätt till kompensation från systemet beroende på om du uppfyller kraven för att lämna in krav, typen av försäkring och förutsättningarna för kravet. Mer information om kompensationsplaner finns på www.fscs.org.uk och om du ringer +4420 7741 4100.

13.2. Om du är företagskund kommer din möjlighet att göra ett anspråk hos Financial Services Compensation Scheme att bero på typen av företag och förutsättningarna för anspråket.

14. Allmän information

14.1. Denna Policy kommer att följa svensk lag och du och AIG går med på att lämna in alla tvister till svensk domstol för beslut om alla tvister som kan uppstå på grund av eller i samband med denna Policy.

14.2. Villkoren i denna Policy kommer endast att finnas tillgängliga på svenska och all kommunikation avseende denna Policy kommer att ske på svenska.

14.3. Denna försäkring tecknas av AIG Europe Limited som verkar genom sin filial AIG Europe Limited UK filial i Sverige (företagsnummer 516408-1027) vars registrerade adress är Västra Järnvägsgatan 7, Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige. AIG Europe Limited är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority (företagsreferens 202628). Denna information kan kontrolleras genom att du besöker Financial Services register (www.fsa.gov.uk/register/home.do). Registrerat i England: företagsnummer 1486260. Registrerad adress: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom.

14.4. Apple Distribution International och dess utsedda ombud distribuerar, säljer och administrerar denna Policy och hanterar anspråk och klagomål som representant för AIG. Apple Distribution International har sitt registrerade kontor på Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Apple Distribution International regleras av Central Bank of Ireland.

14.5. Endast du (eller den person som denna Policy har överförts till, eller ditt dödsbo i händelse av dödsfall) och AIG kan genomdriva villkoren i denna Policy.

Så använder AIG Personlig information

AIG Europe Limited (svensk filial) (”AIG”) förbinder sig att skydda integriteten hos kunder, de som gör anspråk och andra affärskontakter.

Personlig information” identifierar och är relaterad till dig eller andra personer eller information som du eller sådana andra personer kan identifieras med. Genom att tillhandahålla Personlig information ger du tillstånd för att den används på de sätt som beskrivs nedan.

All behandling av Personlig information kommer att ske i enlighet med kraven som framställs i Personuppgiftslagen.

Typer av Personlig information som AIG kan samla in och varför - Beroende på vår relation med dig kan den Personliga information som samlas in omfatta: Identifiering och kontaktinformation och annan Personlig information som du tillhandahåller. Personlig information kan användas i följande syften:

 • Administration av försäkringar, t.ex. kommunikation, behandlingar av anspråk och betalning
 • Hantering och revision av verksamheten i vårt företag
 • För att efterleva tillämpliga lagar eller för att svara på krav från myndigheter med domstolsbeslut i undersökningen, identifiering eller förhindrande av bedrägeri
 • Fastställande och försvar av juridiska rättigheter
 • Efterlevnad av lagar och föreskrifter, inklusive efterlevnad av lagar utanför ditt hemvistland
 • Granskning och inspelning av service- och supportsamtal för kvalitets-, utbildnings- och säkerhetssyften

Delning av Personlig information - För de syften som nämns ovan kan Personlig information delas med våra koncernbolag, mäklare och andra distributionsparter, försäkringsbolag och återförsäkrare och andra tjänstleverantörer. Personlig information kommer att delas med andra tredje parter (inklusive regeringsmyndigheter) om det krävs enligt lag. Personlig information kan delas med presumtiva köpare och köpare, och överföras vid en försäljning av vårt företag eller en överföring av affärstillgångar.

Internationell överföring På grund av att vår verksamhet är global kan Personlig information överföras till parter (inklusive våra koncernbolag, våra tjänstleverantörer, regeringsmyndigheter och andra tredje parter) som befinner sig i andra länder, inklusive USA och andra länder med andra dataskyddslagar än i ditt hemvistland. Till exempel kan Personlig information överföras till koncernbolag i USA som tillhandahåller centrala IT-supporttjänster.

Säkerhet och lagring av Personlig information – Lämpliga juridiska och säkerhetsmässiga åtgärder används för att skydda Personlig information. AIG:s tjänstleverantörer väljs också ut noggrant och måste använda lämpliga skyddsåtgärder. Personlig information lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs ovan.

Krav eller frågor – För att begära tillgång till eller för att korrigera felaktig Personlig information, eller för att begära att Personlig information raderas eller döljs, eller för att protestera mot att informationen används, skickar du e-post till kundservice@AIG.com eller skriver till AIG Europe Limited, filial Sverige, Box 3506, 103 69 Stockholm. Mer information om hur vi använder Personlig information finns i vår fullständiga Integritetspolicy www.aig.se/se-integritetspolicy. Du kan också begära en kopia av denna Policy via adresserna ovan.

071117 AC+ Sweden v1.8

AppleCare+ för iPad
AppleCare+ för iPhone
AppleCare+ för iPod
AppleCare+ för Apple Watch

INFORMATION OM KONSUMENTLAGSTIFTNING:

AppleCare+ är en försäkring som täcker risken för skador på din iPad, iPhone, iPod, eller Apple Watch och behovet av teknisk hjälp. AppleCare+ täcker inte fel på grund av defekter i utformning och/eller material och/eller utförande. Sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentköplagen, av Apples ettåriga begränsade garanti eller Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+ även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple. Enligt den svenska konsumentköplagen har du rätt till en kostnadsfri reparation, utbytesenhet, prisnedsättning eller återbetalning från säljaren, av varor som inte överensstämmer med avtalet om köp eller leasing inom tre år efter leveransen. Du kan också begära detta av Apple om säljaren är insolvent, har lagt ned sin verksamhet eller inte kan hittas.

Villkor – Sverige

Tack för att du har köpt AppleCare+, en försäkring som tecknas av AIG Europe Limited UK filial i Sverige (”AIG”) som förbinder sig att försäkra din iPhone, iPad, iPod eller Apple Watch enligt villkoren i denna Policy.

Observera att fördelarna i den här AppleCare+-policyn inte är tillgängliga för Apple Watch Edition 

AppleCare+ täcker reparation eller utbyte av din enhet vid oavsiktlig skada eller försämrad batterikapacitet, samt ger dig tillgång till teknisk telefonsupport från Apple (som beskrivs i punkt 4).

Försäkringen säljs av Apple och Apples auktoriserade återförsäljare. Apple kommer också, som representant för AIG, att hantera skadeståndsanspråk och eventuella klagomål från dig (fullständig information finns i punkt 12).

AppleCare+ täcker inte förlust eller stöld av din enhet, eller fel på grund av defekt i din enhet, även om sådana fel täcks separat antingen enligt dina rättigheter i konsumentköplagen eller Apples ettåriga begränsade garanti eller av Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+ även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple (se punkt 5.1.9). 

1. Definitioner

Alla ord eller uttryck som inleds med stor bokstav i denna Policy definieras i detta definitionsavsnitt och har samma betydelse var de än nämns i Policyn:

1.1. ”Oavsiktlig skada” har betydelsen som anges i punkt 4.1. 

1.2. ”AIG” innebär AIG Europe Limited som har sitt registrerade kontor på The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB som är verksamt genom sin filial AIG Europe Limited UK filial i Sverige (företagsnummer 516408-1027) som har sitt registrerade kontor på Västra Järnvägsgatan 7, Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige.

1.3. ”Apple” innebär Apple Distribution International (eller dess utsedda ombud) som distribuerar, säljer och administrerar denna Policy och som hanterar krav och skadeståndsanspråk som representant för AIG.

1.4. ”Apples auktoriserade serviceleverantör” innebär en serviceleverantör (tredje part) som anlitas som Apples ombud för att hantera skadeståndsanspråk som representant för AIG. En lista över alla dessa leverantörer hittar du på locate.apple.com/se/sv/

1.5. ”Apples auktoriserade återförsäljare” innebär en tredje part som är auktoriserad av Apple att distribuera denna Policy samtidigt som parten säljer eller leasar den Täckta utrustningen till dig.

1.6. ”AppleCare+ Support” innebär supportsidan www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.html

1.7. ”Apples ettåriga begränsade garanti” innebär den frivilliga tillverkargarantin som Apple tillhandahåller (enligt separata servicevillkor) till köpare eller leasetagare av Täckt utrustning, som tillhandahåller fördelar som är tillägg till, och inte ersätter, rättigheter i konsumentköplagen. 

1.8. ”Meddelande om resterande skuld”  innebär att Apples auktoriserade återförsäljare skickar dig ett meddelande om att du inte har genomfört en avbetalning och/eller om du har försummat att genomföra avbetalningar enligt ditt avbetalningsavtal.

1.9. ”Försämrad batterikapacitet” har betydelsen som anges i punkt 4.1. 

1.10. ”Företagskund” innebär en kund som har registrerat sig och köpt sin Täckta utrustning genom Apple Store för företag. 

1.11. ”Konsumentprogramvara” innebär operativsystemet (”iOS”) i den Täckta utrustningen, programvaror som är förinstallerade på den Täckta utrustningen och Apple-märkta programvaror som installeras senare på den Täckta utrustningen, som kan variera ibland.

1.12. ”Täckningsperioden” innebär perioden som anges i punkt 3. 

1.13. ”Täckt utrustning” innebär Apple-märkt iPhone, iPad, iPod eller Apple Watch som identifieras med produktserienummer på ditt garantibevis (POC-certifikat), samt de ursprungliga Apple-märkta tillbehören som följer med i samma förpackning. Den täckta utrustningen måste ha köpts eller leasats som ny från Apple eller en Apple-auktoriserad återförsäljare inte mer än 60 dagar innan datumet när du köper denna Policy eller, om det juridiska ägandet av den täckta utrustningen har överförts till dig, måste policyn ha överförts till dig i enlighet med punkt 11 i denna Policy. 

1.14. ”Hårdvarutäckning” har betydelsen som anges i punkt 4.1. 

1.15. ”Avbetalning” innebär belopp som du ska betala enligt ett betalningsavtal.

1.16. ”Försäkrad händelse” innebär (a) Oavsiktlig skada på din Täckta utrustning och/eller Försämrad batterikapacitet och/eller (b) behovet av att använda Teknisk support, som sker under täckningsperioden.

1.17. ”Avbetalningsavtal” innebär avtalet mellan dig och Apples auktoriserade återförsäljare som innehåller information om dina avbetalningar.

1.18. ”POC-certifikat” innebär det dokument med bevis på täckning som du får när du köper denna Policy, som innehåller din försäkringsinformation och serienumret för den Täckta utrustningen som den här Policyn gäller för. Om du har köpt denna Policy i en Apple-ägd butik eller från en Apple-auktoriserad återförsäljare, kan originalkvittot för köpet också vara ditt POC-certifikat.

1.19. ”Policy” innebär detta försäkringsdokument som innehåller villkoren för AppleCare+, som tillsammans med det POC-certifikat som du fick när du köpte AppleCare+, utgör ditt juridiska kontrakt med AIG.

1.20. ”Självrisk” innebär den relevanta risken för den Täckta utrustningen, enligt följande:

iPad:

399 SEK

iPhone (alla modeller):

Oavsiktlig skada (endast skärm):

All övrig oavsiktlig skada:


249 SEK

849 SEK

iPod:

229 SEK

Apple Watch:

589 SEK


som du ska betala för varje krav på Oavsiktlig skada som du lämnar in i Sverige enligt denna Policy. Obs! Om du lämnar in ett krav i ett annat land enligt denna Policy måste självrisken betalas i det landets valuta och efter det landets tillämpliga självrisk. För mer information går du till AppleCare+ Support.

För att ett krav gällande iPhone med oavsiktlig skada på skärm ska godkännas får den Täckta utrustningen inte ha några ytterligare skador utöver skadan på skärmen (till exempel böjda eller buckliga höljen) som förhindrar att Apple byter ut skärmen på den Täckta utrustningen. För Täckt utrustning med ytterligare skador kommer en avgift att tas ut för All övrig oavsiktlig skada på iPhone.

1.21. "Premie" innebär den summa som du går med på att betala för täckning enligt denna Policy vilket beskrivs i punkt 2.3.

1.22. ”Teknisk support” har betydelsen som anges i punkt 4.1. 

1.23. ”Du/din/ditt” innebär den person som äger eller leasar den täckta utrustningen och alla personer som policyn överförs till i enlighet med punkt 11. 

2. Policyn

2.1. Din Policy består av detta försäkringsdokument som beskriver villkoren för din täckning enligt AppleCare+ och ditt garantibevis (POC). Läs dessa noggrant för att vara säker på att de ger dig den täckning som du vill ha. Om din behöver ändras, eller om någon av den information som Policyn är baserad på förändras, kan Apple och AIG behöva uppdatera sina uppgifter och informationen på ditt POC-certifikat kan behövas ändras. 

2.2. Om du behöver ett nytt POC-certifikat eller en kopia av din försäkringsinformation går du till www.apple.com/se/support/applecare/view, följer instruktionerna och anger serienumret för din Täckta utrustning.

2.3. Premien för denna policy är som följer:

iPad:

799 SEK 

iPhone 6, iPhone 6 Plus och iPhone SE:

799 SEK

iPhone – alla övriga modeller:

1499 SEK

iPod:

479 SEK

Apple Watch:

549 SEK


I dessa priser ingår eventuell försäkringsskatt, på tillämplig nivå.

2.4. Betalningen av premien representerar betalningen för din första tolvmånadersperiod (från datumet som du köpte din Täckta utrustning) och en förbetalning för den efterföljande tolvmånadersperioden. Detta påverkar inte din rättighet att annullera denna policy när som helst i enlighet med punkt 10. 

3. Täckningsperiod

3.1. Din Hårdvarutäckning påbörjas från det datum som du köper din Policy. Detta innebär att om du köper AppleCare+ upp till 60 dagar efter att du köper eller börjar leasa din Täckta utrustning har du endast rätt till service för hårdvara från det datumet. Rätten till teknisk support påbörjas efter att din kostnadsfria tekniska support från tillverkaren går ut. Den kostnadsfria supporten påbörjas när du köper eller börjar leasa din Täckta utrustning. Båda typerna av täckning avslutas utan tidigare varsel 24 månader efter att du köpte eller började leasa din Täckta utrustning (och inte datumet då du köpte AppleCare+) som syns på ditt POC-certifikat eller kvitto. Du har rätt att när som helst, utan anledning, annullera denna Policy i enlighet med punkt 10. 

3.2. Din rätt till service kan avslutas tidigare om du har använt din rätt att annullera enligt punkt 10 eller om den annulleras av AIG i enlighet med villkoren i denna Policy. Om du inte längre kan kräva ersättning för Oavsiktlig skada fortsätter din Hårdvarutäckning angående Försämrad batterikapacitet och Teknisk support via telefon att gälla i 24 månader efter leasing- eller inköpsdatumet för din täckta utrustning.

3.3. Denna policy ersätter dig inte för skada på den Täckta utrustningen vid en Försäkrad händelse som skedde innan denna Policy köptes.

4. Täckning

4.1. Följande definitioner är relevanta för din försäkringstäckning:

”Oavsiktlig skada” innebär fysisk skada, sönderslagning eller fel på din Täckta utrustning på grund av en oförutsedd och oavsiktlig händelse antingen på grund av hantering (t.ex. att tappa den Täckta utrustningen eller genom kontakt med vätska) eller på grund av en yttre händelse (t.ex. extrema miljö- eller atmosfärförhållanden). Skadan måste påverka funktionaliteten för din Täckta utrustning, vilket omfattar sprickor i skärmen som påverkar skärmens läsbarhet.

”Försämrad batterikapacitet” innebär att batteriets kapacitet är mindre än åttio procent (80 %) av den ursprungliga specifikationen som visas på batteridisplayen.

”Hårdvarutäckning” innebär skyddet som tillhandahåller reparation eller utbyte av din Täckta utrustning på grund av Oavsiktlig skada och Försämrad batterikapacitet. 

”Teknisk support” innebär tillgång till teknisk assistans från Apple via telefon om din Täckta utrustning slutar att fungera korrekt. Denna tjänst är annars tillgänglig från Apple för en avgift per händelse.

4.2. Hårdvarutäckning. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt delen Hårdvarutäckning i denna Policy, ser AIG till att Apple antingen: 

4.2.1 reparerar den Täckta utrustningen med nya eller renoverade delar som är likvärdiga i fråga om prestanda och pålitlighet med nya delar, eller 

4.2.2. om det inte skulle vara praktiskt eller ekonomiskt att genomföra en reparation, att tillhandahålla en ersättare för den Täckta utrustningen med en ny Apple-märkt enhet eller en Apple-märkt enhet som är likvärdig med en ny enhet i fråga om prestanda och pålitlighet, och av samma typ som originalutrustningen. Om en Apple-märkt enhet för din Täckta utrustning inte finns tillgänglig, ska en Apple-märkt enhet som åtminstone är funktionsmässigt likvärdig med den ursprungliga Täckta utrustningen (föremål för tillämpliga uppdateringar av Konsumentprogramvara) tillhandahållas. Den nya Apple-märkta ersättningsenheten kommer att bli den nya Täckta utrustningen enligt denna Policy. Vid en ersättningsenhet kommer Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör att behålla den ursprungliga Täckta enheten. 

Den Täckta utrustningen kan endast repareras eller ersättas, och ingen kontantersättning kan betalas av AIG, om du lämnar in ett krav.

4.3. Om en ersättningsenhet tillhandahålls till dig enligt punkt 4.2.2 kan Apple, eller Apples auktoriserade serviceleverantör, installera de senaste programvarorna och operativsystemen som är tillämpliga för den Täckta utrustningen som del av täckningen i denna Policy. Programvaror från tredje part som var installerade på den ursprungliga Täckta utrustningen kanske inte är kompatibla med den Täckta utrustningen som ett resultat av uppdateringen av programvaran och operativsystemet. Om du lämnar in ett krav i ett annat land än där du köpte eller leasade den Täckta utrustningen, kan Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör reparera eller byta ut produkter eller delar med lokala jämförbara produkter och delar.

4.4. Självrisk: För varje giltigt krav för Oavsiktlig skada som du lämnar in enligt denna Policy måste du, innan du får rätt till fördelarna i punkt 4.2, betala den tillämpliga Självrisken mot kostnaden för kravet. Självrisken kan betalas till Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör kontant eller med betal-/kreditkort. 

4.5. Gräns för krav: Maximalt två krav för Oavsiktlig skada kan lämnas in under Täckningsperioden. När det andra kravet har avslutats slutar täckningen för Oavsiktlig skada att gälla för denna Policy. Din Täckning för Teknisk support och Försämring av batteriets kapacitet kommer att fortsätta gälla till slutet av Täckningsperioden.

4.6. Teknisk support. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt denna del av din Policy, kan du få tillgång till teknisk telefonsupport från Apple om din Täckta utrustning slutar att fungera korrekt. Denna tjänst är annars tillgänglig från Apple för en avgift per händelse. Denna rätt till service påbörjas efter att din kostnadsfria tekniska support går ut, som påbörjas när du köper eller börjar leasa din Täckta utrustning. Teknisk support kommer att täcka Konsumentprogramvaran och alla anslutningsproblem mellan den Täckta utrustningen och en AirPort-enhet, Apple TV och en kompatibel trådlös enhet eller dator som uppfyller anslutningsspecifikationen för den Täckta utrustningen. Den täcker den då aktuella versionen av Konsumentprogramvaran och den föregående Huvudversionen. ”Huvudversion” innebär en väsentlig programvaruversion som kommersiellt släppts av Apple i ett talformat likt ”1.0” eller ”2.0” och som inte är i beta- eller förhandsform. 

5. Undantag

5.1. Hårdvarutäckning. Denna Policy täcker dig inte för:

5.1.1. en produkt som inte är den Täckta utrustningen,

5.1.2. skada som har orsakats av:

5.1.2.1. missbruk eller felanvändning, vilket innebär avsiktligt orsakad skada inklusive medveten användning av den Täckta utrustningen för syften eller sätt som den inte var avsedd för, 

5.1.2.2. faktisk, eller försök till modifiering eller ändring av den Täckta utrustningen, eller 

5.1.2.3. service eller reparation (inklusive uppgraderingar) som utförs av någon som inte är Apple eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör,

5.1.3. Täckt utrustning med ett serienummer som ändrats, raderats eller tagits bort,

5.1.4. förlust eller stöld av din Täckta utrustning, 

5.1.5. Täckt utrustning (inklusive alla huvudkomponenter) som inte lämnas in till Apple,

5.1.6. kosmetisk skada på den Täckta utrustningen som inte påverkar den Täckta utrustningens funktionalitet, inklusive men inte begränsat till smala sprickor, repor, bucklor eller trasig plast kring portar och missfärgning,

5.1.7. skada eller fel på grund av normalt slitage och/eller användning av den Täckta utrustningen, 

5.1.8. skada på grund av eld, eller

5.1.9. fel på grund av defekter i material och/eller utförande och/eller design, sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentköplagen, av Apples ettåriga begränsade garanti eller Apple själv under samma period som rätt till service-perioden för AppleCare+ även om du inte köpte eller leasade din Apple-produkt från Apple.

5.2. Teknisk support. Policyn täcker dig inte för:

5.2.1. användning eller modifiering av den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran på ett sätt som dessa varken är avsedda att användas eller modifieras enligt användarmanualen, de tekniska specifikationer eller andra riktlinjer som har publicerats på Apples webbplats för den Täckta utrustningen,

5.2.2. problem som kan lösas genom att uppgradera programvara (inklusive Konsumentprogramvaran) till den senaste versionen,

5.2.3. tredjepartsprodukter eller andra Apple-märkta produkter eller programvaror (andra än den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran) eller effekterna av sådana produkter på eller interaktioner med den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran,

5.2.4. användning av en dator eller ett operativsystem som inte relaterar till Konsumentprogramvaran eller anslutningsproblem som har sitt ursprung i den Täckta utrustningen,

5.2.5. iOS-programvara eller någon Konsumentprogramvara betecknad ”beta”, ”prerelease” eller ”preview” eller liknande märkt programvara.

5.2.6. skada på, eller förlust av någon programvara eller data som lagras på eller har spelats in på den Täckta utrustningen, 

5.2.7. återställning och ominstallation av programvara och användardata, eller

5.2.8. råd som har att göra med vardagsanvändning av den Täckta utrustningen när det inte finns något underliggande problem med dess maskinvara eller programvara.

6. Allmänna villkor

6.1. För att vara helt skyddad av din Policy, måste du följa denna punkt samt punkterna 7, 8 och 9, som är villkor i denna Policy. Om du inte följer dessa villkor kan det leda till att ditt krav avvisas. 

6.2. Följande villkor är tillämpliga för denna Policy:

6.2.1. Begränsningar av policy. Täckning enligt din Policy är föremål för de undantag som anges i punkt 5. 

6.2.2. Betalning av premie och täckning. Om du betalar hela din premie direkt så måste den betalas innan du kan få Hårdvarutäckning eller Teknisk support och inga krav kan lämnas in under denna Policy om premien inte är helt betald. Du måste ingå ett avbetalningsavtal med en Apple-auktoriserad återförsäljare för att kunna betala premien via avbetalning och du får Hårdvarutäckning eller Teknisk support från det datum du tecknade avbetalningsavtalet. Du måste betala dina avbetalningar enligt villkoren i ditt avbetalningsavtal.

6.2.3. Uteblivna avbetalningar. Apples auktoriserade återförsäljare kan begära att AIG häver din policy om du betalar premien via avbetalning och om du inte har genomfört din avbetalning före datumet i meddelandet om resterande skuld. AIG vidtar åtgärder för att häva din policy enligt tillämpliga lagar om de får en begäran. 

6.2.4. Din skyldighet att vara noggrann. Du ska vidta alla rimliga åtgärder för att skydda den Täckta utrustningen mot en Försäkrad händelse och ska använda och underhålla den Täckta utrustningen i enlighet med instruktionerna för den.

6.2.5. Ditt hemvistland och din ålder. 

6.2.5.1. Om du är Företagskund har du endast rätt att köpa denna Policy om du har köpt den Täckta utrustningen för användning i samband med ett företag, ett finansiellt institut, en välgörenhetsorganisation eller annat personligt företag i Sverige.

6.2.5.2. Om du är Företagskund har du endast rätt att köpa denna Policy om du har köpt den Täckta utrustningen för användning samband med ett företag, ett finansiellt institut, en välgörenhetsorganisation eller annat personligt företag i Sverige.

6.2.6. Annan försäkring. Om du har en annan gällande försäkring för den Täckta utrustningen kan du ändå lämna in ett krav enligt denna Policy eftersom AIG går med på att försäkra dig oavsett och utan hänsyn till någon annan försäkring. 

7. Så här  lämnar du in ett krav

7.1. För Hårdvarutäckning måste du lämna in ditt krav så snart som möjligt genom att besöka en Apple Store-butik eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör, gå till www.apple.com/se/support eller ringa Apple på 020 100 529. Innan du får hjälp kommer Apple att kräva att du anger serienumret för din Täckta utrustning. Ditt krav kommer att hanteras genom de alternativ som beskrivs i punkt 7.4.

7.2. Under servicen med Hårdvarutäckning kommer Apple eller den Apple-auktoriserade serviceleverantören radera alla data som finns på den Täckta utrustningen och formatera om lagringsmediet. Du bör säkerhetskopiera alla data regelbundet och innan du lämnar in ett krav, när det är möjligt.

7.3. Vid begäran måste du uppvisa bevis på köp av din Policy för att bekräfta att din Apple-produkt är Täckt utrustning. 

7.4. Giltiga krav för Hårdvarutäckning kan lämnas in genom ett av följande alternativ:

7.4.1. Inlämningsservice. Du kan lämna in din Täckta utrustning till en Apple Store-butik eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör. En reparation kommer att genomföras eller ett byte tillhandahållas i enlighet med punkt 4.2. När reparationen är klar eller ett byte finns tillgängligt (som tillämpligt) kommer du att bli meddelad om att komma till Apples butik eller den Apple-auktoriserade serviceleverantören för att hämta din Täckta utrustning. 

Om du lämnar in den Täckta utrustningen till en Apple Store-butik kan vissa reparationer utföras direkt. Vi råder dig att reservera en tid innan du kommer på www.apple.com/se/retail/.

7.4.2. Service via post. Apple kommer att skicka en förpackning med förbetalt porto så att du kan skicka din Täckta utrustning till Apple. När granskningen eller reparationen är klar skickar Apple tillbaka den Täckta utrustningen eller en ersättning för den Täckta utrustningen till dig. Apple kommer att betala portokostnader från och till din plats om du följer alla instruktioner.

7.4.3. Express Replacement Service. Apple kommer kräva att den Täckta utrustningen lämnas tillbaka och att en auktorisering med kreditkort används som säkerhet för försäljningspriset för ersättningsprodukter och tillämpliga fraktkostnader. Om Du inte kan tillhandahålla auktorisering med kreditkort kan du inte använda denna tjänst. Apple kommer att skicka en ersättningsprodukt till dig med instruktioner om hur du lämnar tillbaka den Täckta utrustningen. Om du följer dessa instruktioner annullerar Apple auktoriseringen med kreditkort och du behöver inte betala för ersättningsprodukten och frakten från och till din angivna adress. Om Du inte lämnar tillbaka den ursprungliga Täckta utrustningen som du har fått instruktioner om att göra eller om du lämnar tillbaka en produkt som inte är den Täckta utrustningen kommer Apple att ta ut den summa som du har auktoriserat med ditt kreditkort.

Observera att Express Replacement Service inte är tillgängligt för iPod eller iPhone (gäller alla modeller) med oavsiktlig skada endast på skärmen. 

7.5. Servicealternativen för Hårdvarutäckning kan variera mellan olika länder beroende på lokal kapacitet. Besök AppleCare+ Support för mer information.

7.6. Där det inte är möjligt att tillhandahålla en viss servicemetod som beskrivs ovan, kan det vara nödvändigt att ändra metoden för Hårdvarutäckning som Apple tillhandahåller dig. 

7.7. Om du tänker lämna in ett krav enligt denna Policy i ett land som inte är inköpslandet, behöver du följa alla tillämpliga lagar för import och export och du kommer att vara ansvarig för alla tullavgifter, moms och andra relaterade skatter och avgifter som kan vara tillämpliga.

7.8. För Teknisk support kan du lämna in ett krav genom att ringa Apple på 020 100 529 som kommer att begära serienumret för den Täckta utrustningen innan hjälpen inleds. 

Du kan också få information genom att gå till följande kostnadsfria supportresurser nedan:

Internationell supportinformation

Apple-auktoriserade servicepartners och Apple Store-butiker

Apple-support och service

8. Ditt ansvar när du lämnar in ett krav

8.1. När du lämnar in ett kravk enligt denna Policy, måste Du efterleva de följande:

8.1.1. Du måste tillhandahålla information om symtomen och orsakerna till skadan på eller problemen som du har med den Täckta utrustningen,

8.1.2. för att Apple ska kunna felsöka och på annat sätt hjälpa till med ditt krav, måste du tillhandahålla information, inklusive men inte begränsat till serienumret för den Täckta utrustningen, modell, version av operativsystemet och installerad programvara, alla tillbehörsenheter som är anslutna eller installerade på den Täckta utrustningen, alla felmeddelanden som visas, åtgärder som har vidtagits innan felet på den Täckta utrustningen uppstod och åtgärder som har vidtagits för att lösa problemet,

8.1.3. Du måste följa de instruktioner som du får av Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör och förpacka den Täckta utrustningen i enlighet med fraktanvisningarna från Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör, 

8.1.4. Du får inte skicka produkter och tillbehör som inte täckas av ett anspråk på Hårdvarutäckning (t.ex. fodral, billaddare osv.) eftersom dessa inte kan skickas tillbaka,

8.1.5. Du ska säkerställa, när det är möjligt, att din programvara och data som lagras på den Täckta utrustningen är säkerhetskopierade. Apple kommer att radera innehållet på den Täckta utrustningen och formatera om lagringsmediet. Varken AIG eller Apple kommer att vara ansvariga för förlust av programvara eller data som lagras på den Täckta utrustningen när den lämnas in som del av ett anspråk enligt denna policy, och

8.1.6. Du måste tillhandahålla alla produktens huvudkomponenter till Apple som omfattas av Hårdvarutäckning för att ge Apple möjlighet att bedöma giltigheten i ditt krav. 

8.2. Du ansvarar själv för installation av all annan programvara, data och information.

8.3. I den maximala utsträckning som tillämplig lag tillåter har AIG, Apple, Apple-auktoriserade serviceleverantörer och deras anställda och representanter inte ett ansvar till dig för några indirekta kostnader som du drabbas av, till exempel kostnader för att programmera om eller återskapa något program eller data eller någon förlust av affärer, vinst, inkomst eller förväntat sparande som resultat av ett misslyckande att leva upp till sina skyldigheter enligt denna Policy. 

9. Vilseledande, bedrägeri och illegal användning

9.1. Om ett krav visar sig vara bedrägligt, eller om du medvetet lämnar vilseledande information när du lämnar in ett krav kommer kravet att avvisas. Din Policy kommer att annulleras utan att någon premie betalas tillbaka till dig. Apple eller AIG kan informera polisen eller andra ansvariga myndigheter.

9.2. Denna Policy kan annulleras av AIG i enlighet med tillämplig lag om en kompetent myndighet meddelar att den Täckta utrustningen används för kriminell aktivitet eller för att underlätta eller göra en kriminell handling möjlig.

10. Annullering

10.1. Du kan annullera denna policy när som helst oavsett anledning. Om du betalar hela din premie direkt kan du annullera genom att ringa Apple på 020 100 529 eller skriva till: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland.

Om du betalar din premie via avbetalningar kan du annullera genom att kontakta Apples auktoriserade återförsäljare och begära att återförsäljaren häver din policy för din räkning. 

10.2. Du kan bli ombedd att visa upp ditt originalkvitto och/eller ditt garantibevis (POC) för att få återbetalning. 

10.3. Om du annullerar policyn kan du ha rätt till återbetalning av premien som beräknas enligt följande:

10.3.1. Om du annullerar inom trettio (30) dagar efter inköpsdatumet för din Policy och betalade hela premien direkt, får du en återbetalning av hela det betalda beloppet, eller om du annullerar inom trettio (30) dagar efter inköpsdatumet för din Policy och har valt att betala din premie via avbetalningar måste du informera Apples auktoriserade återförsäljare enligt punkt 10.1 och begära att de annullerar ditt avbetalningsavtal. Under dessa omständigheter återbetalar Apples auktoriserade återförsäljare dig genomförda avbetalningar.

10.3.2. Om du annullerar denna Policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte din Policy och har betalat hela premien direkt  får du en proportionell återbetalning, baserat på den återstående delen av Täckningsperioden. Om du har valt att betala din premie via avbetalningar och annullerar din policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte din policy har du inte rätt till återbetalning av utförda avbetalningar. 

10.3.3. En återbetalning som du har rätt till ska antingen betalas tillbaka till det betalkort eller kreditkort som användes vid köp av Policyn eller, om det är omöjligt, med en banköverföring till dig.

11. Överföring av Policyn

11.1. Du kan överföra denna Policyn när du överför den Täckta utrustningen, till någon annan som är bosatt i Sverige och är 18 år eller äldre, och den nya parten kommer att täckas under återstoden av Täckningsperioden. En Företagskund kan endast överföra denna Policy till en annan Företagskund.

11.2. Du måste meddela Apple, som representant för AIG, om överföringen så snart som möjligt genom att ringa Apple på 020 100 529 eller genom att skriva till Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland. När du meddelar Apple om överföringen av Policyn måste du tillhandahålla serienumret för den Täckta utrustningen och namnet, adressen och e-postadressen för den nya ägaren eller leasetagaren så att Apple kan skicka ett uppdaterat POC-certifikat till den nya ägaren eller leasetagaren. Du måste tillhandahålla dessa villkor till den nya ägaren eller leasetagaren och meddela om antalet krav, om några sådana har lämnats in, för Oavsiktlig skada.

11.3. Överföringen av Policyn kommer att börja gälla när Apple, som representant för AIG, utfärdar ett ändrat POC-certifikat till den nya ägaren.

12. Klagomål

12.1. AIG och Apple anser att du förtjänar artig, rättvis och snabb service. AIG har bett Apple att hantera anspråk och teckningsklagomål som dess representant för att se till att du har en enda kontakt vid alla ärenden. Om den service du får vid något tillfälle inte lever upp till dina förväntningar ska du kontakta Apple med hjälp av kontaktuppgifterna nedan, ange ditt namn och serienumret för din Täckta utrustning för att hjälpa Apple att hantera dina kommentarer på ett effektivt sätt. Apple kan svara på frågor på det europeiska språket i ditt hemland.

Skriftligt: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland 

Telefon: 020 100 529

Online: Kontakta Apple Support på www.apple.com/se/support/contact 

Personlig hjälp: I en butik som Apple äger, vilka finns på  www.apple.com/se/retail/storelist/

12.2. Om Apple inte kan lösa ärendet så att du blir nöjd kan du kontakta någon av följande ombudsmän eller självständiga organisationer som kommer att granska ditt ärende och/eller ge dig råd. Apple kommer att tillhandahålla information om hur detta går till när Apple skickar sitt sista svarsbrev angående de problem som har tagits upp.


Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Box 24215 

104 51 Stockholm (Karlavägen 108) 

Telefon: 0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 om du ringer utanför Sverige)Konsumenternas Försäkringsbyrå

Box 24215 

104 51 Stockholm (Karlavägen 108)

Telefon:  0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 om du ringer utanför Sverige)The Republic of Ireland Financial Services Ombudsman

9SR 3rd Floor

Lincoln House

Lincoln Place

Dublin 2

Via telefon:  +353 16620899

Via e-post:      enquiries@financialombudsman.ie

Republic of Ireland Financial Services Ombudsman kanske inte kan bedöma ett klagomål om den som klagar är ett aktiebolag med en årsomsättning på mer än tre miljoner euro. 


Du kan också kontakta den kommunala konsumentvägledningen för att få råd. Om du följer den här metoden för klagomål påverkar det inte din rätt att vidta rättsliga åtgärder. Du kan också ta upp ärendet hos den Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller i tingsrätt. 

12.4 Om du vill framföra ett klagomål angående en försäkringspolicy som köpts online kan du använda Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning som du hittar på ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

13.1. AIG täcks av Financial Services Compensation Scheme. Om AIG inte kan uppfylla sina finansiella skyldigheter kan du ha rätt till ersättning från planen. Vid denna typ av försäkring täcks 90 % av ditt anspråk, utan någon övre gräns. Mer information om kompensationsplaner finns på www.fscs.org.uk och om du ringer +4420 7741 4100.

13.2. Om du är företagskund kommer din möjlighet att göra ett anspråk hos Financial Services Compensation Scheme att bero på typen av företag och förutsättningarna för anspråket. 

14. Allmän information

14.1. Denna Policy kommer att följa svensk lag och du och AIG går med på att lämna in alla tvister till svensk domstol för beslut om alla tvister som kan uppstå på grund av eller i samband med denna Policy. 

14.2. Villkoren i denna Policy kommer endast att finnas tillgängliga på svenska och all kommunikation avseende denna Policy kommer att ske på svenska.

14.3. Denna försäkring tecknas av AIG Europe Limited som verkar genom sin filial AIG Europe Limited UK filial i Sverige (företagsnummer 516408-1027) vars registrerade adress är Västra Järnvägsgatan 7, Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige. AIG Europe Limited är auktoriserat av  Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority (företagsreferens 202628). Denna information kan kontrolleras genom att du besöker Financial Services register (www.fsa.gov.uk/register/home.do). Registrerat i England: företagsnummer 1486260. Registrerad adress: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom.

14.4. Apple Distribution International och dess utsedda ombud distribuerar, säljer och administrerar denna Policy och hanterar anspråk och klagomål som representant för AIG. Apple Distribution International har sitt registrerade kontor på Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Apple Distribution International regleras av Central Bank of Ireland.

14.5. Endast du (eller den person som denna Policy har överförts till, eller ditt dödsbo i händelse av dödsfall) och AIG kan genomdriva villkoren i denna Policy.

 Så använder AIG Personlig information 

AIG Europe Limited (svensk filial) (“AIG”) förbinder sig att skydda integriteten hos kunder, de som gör anspråk och andra affärskontakter. 

Personlig information” identifierar och är relaterad till dig eller andra personer eller information som du eller sådana andra personer kan identifieras med. Genom att tillhandahålla Personlig information ger du tillstånd för att den används på de sätt som beskrivs nedan. 

All behandling av Personlig information kommer att ske i enlighet med kraven som framställs i Personuppgiftslagen.

Typer av Personlig information som AIG kan samla in och varför - Beroende på vår relation med dig kan den Personliga information som samlas in omfatta: Identifiering och kontaktinformation och annan Personlig information som du tillhandahåller. Personlig information kan användas i följande syften:

Administration av försäkringar, t.ex. kommunikation, behandlingar av anspråk och betalning

Hantering och revision av verksamheten i vårt företag

För att efterleva tillämpliga lagar eller för att svara på krav från myndigheter med domstolsbeslut i undersökningen, identifiering eller förhindrande av bedrägeri

Fastställande och försvar av juridiska rättigheter

Efterlevnad av lagar och föreskrifter, inklusive efterlevnad av lagar utanför ditt hemvistland

Granskning och inspelning av service- och supportsamtal för kvalitets-, utbildnings- och säkerhetssyften

Delning av Personlig information - För de syften som nämns ovan kan Personlig information delas med våra koncernbolag, mäklare och andra distributionsparter, försäkringsbolag och återförsäkrare och andra tjänstleverantörer. Personlig information kommer att delas med andra tredje parter (inklusive regeringsmyndigheter) om det krävs enligt lag. Personlig information kan delas med presumtiva köpare och köpare, och överföras vid en försäljning av vårt företag eller en överföring av affärstillgångar. 

Internationell överföring På grund av att vår verksamhet är global kan Personlig information överföras till parter (inklusive våra koncernbolag, våra tjänstleverantörer, regeringsmyndigheter och andra tredje parter) som befinner sig i andra länder, inklusive USA och andra länder med andra dataskyddslagar än i ditt hemvistland. Till exempel kan Personlig information överföras till koncernbolag i USA som tillhandahåller centrala IT-supporttjänster.

Säkerhet och lagring av Personlig information – Lämpliga juridiska och säkerhetsmässiga åtgärder används för att skydda Personlig information. AIG:s tjänstleverantörer väljs också ut noggrant och måste använda lämpliga skyddsåtgärder. Personlig information lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs ovan.

Krav eller frågor – För att begära tillgång till eller för att korrigera felaktig Personlig information, eller för att begära att Personlig information raderas eller döljs, eller för att protestera mot att informationen används, skickar du e-post till kundservice@AIG.com eller skriver till AIG Europe Limited, filial Sverige, Box 3506, 103 69 Stockholm. Mer information om hur vi använder Personlig information finns i vår fullständiga Integritetspolicy www.aig.se/se-integritetspolicy. Du kan också begära en kopia av denna Policy via adresserna ovan.

060716 AC+ Sweden v1.5

AppleCare+ för iPad
AppleCare+ för iPhone
AppleCare+ för iPod
AppleCare+ för Apple Watch
AppleCare+ för Apple Watch Sport

INFORMATION OM KONSUMENTLAGSTIFTNING:

AppleCare+ är en försäkring som täcker risken för skador på din iPad, iPhone, iPod, Apple Watch eller Apple Watch Sport och behovet av teknisk hjälp. AppleCare+ täcker inte fel på grund av defekter i utformning och/eller material och/eller utförande. Sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentlagstiftningen, av Apples ettåriga begränsade garanti eller Apple själv under samma period som täckningsperioden för AppleCare+ även om du inte köpte din Apple-produkt från Apple. Enligt den svenska konsumentköplagen har du rätt till en kostnadsfri reparation, utbytesenhet, prisnedsättning eller återbetalning från säljaren, av varor som inte överensstämmer med avtalet om köp inom tre år efter leveransen. Du kan också begära detta av Apple om säljaren är insolvent, har lagt ned sin verksamhet eller inte kan hittas.
 
Villkor – Sverige
 
Tack för att du har köpt AppleCare+, en försäkring som tecknas av AIG Europe Limited UK filial i Sverige (”AIG”) som går med på att försäkra din iPhone, iPad, iPod, Apple Watch eller Apple Watch Sport enligt villkoren i denna Policy.
 
Observera att fördelarna i den här AppleCare+-policyn inte är tillgängliga för Apple Watch Edition
 
AppleCare+ täcker reparation eller utbyte av din enhet vid oavsiktlig skada eller försämrad batterikapacitet, samt ger dig tillgång till teknisk telefonsupport från Apple (som beskrivs i punkt 4).
 
Försäkringen säljs av Apple och Apples auktoriserade återförsäljare. Apple kommer också, som representant för AIG, att hantera skadeståndsanspråk och eventuella klagomål från dig (fullständig information finns i punkt 12).
 
AppleCare+ täcker inte förlust eller stöld av din enhet, eller fel på grund av defekt i din enhet, även om sådana fel täcks separat antingen enligt dina rättigheter i konsumentlagstiftningen eller Apples ettåriga begränsade garanti eller av Apple självt under samma period som försäkringsperioden för AppleCare+ även om du inte köpte din Apple-produkt från Apple (se punkt 5.1.9).
 
1.               Definitioner. 
Alla ord eller uttryck som inleds med stor bokstav i denna Policy definieras i detta definitionsavsnitt och har samma betydelse var de än nämns i Policyn:
 
1.1.           ”Oavsiktlig skada” har betydelsen som anges i punkt 4.1.
 
1.2.           ”AIG” innebär AIG Europe Limited som har sitt registrerade kontor på The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB som är verksamt genom sin filial AIG Europe Limited UK filial i Sverige (företagsnummer 516408-1027) som har sitt registrerade kontor på Västra Järnvägsgatan 7, Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige.
 
1.3.           ”Apple” innebär Apple Distribution International (eller dess utsedda ombud) som distribuerar, säljer och administrerar denna Policy och som hanterar krav och skadeståndsanspråk som representant för AIG.
 
1.4.           ”Apples auktoriserade serviceleverantör” innebär en serviceleverantör (tredje part) som anlitas som Apples ombud för att hantera skadeståndsanspråk som representant för AIG. En lista över dessa leverantörer finns på http://support.apple.com/kb/HT1434
 
1.5.           ”Apples auktoriserade återförsäljare” innebär en tredje part som är auktoriserad av Apple att distribuera denna Policy samtidigt som parten säljer den Täckta utrustningen till Dig.
 
1.6.           ”AppleCare+ Support” innebär supportsidan http://www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.html
 
1.7.           ”Apples ettåriga begränsade garanti” innebär den frivilliga tillverkargarantin som Apple tillhandahåller (enligt separata servicevillkor) till köpare av Täckt utrustning, som tillhandahåller fördelar som är tillägg till, och inte ersätter, rättigheter i konsumentlagstiftning.
 
1.8.           ”Meddelande om resterande skuld” innebär att Apples auktoriserade återförsäljare skickar dig ett meddelande om att du inte har genomfört en avbetalning och/eller om du har försummat att betala avbetalningar enligt ditt avbetalningsavtal.
 
1.9.           ”Försämrad batterikapacitet” har betydelsen som anges i punkt 4.1.
 
1.10.         ”Företagskund” innebär en kund som har registrerat sig och köpt sin Täckta utrustning genom Apple Store för företag.
 
1.11.         ”Konsumentprogramvara” innebär operativsystemet (”iOS”) i den Täckta utrustningen, programvaror som är förinstallerade på den Täckta utrustningen och Apple-märkta programvaror som installeras senare på den Täckta utrustningen, som kan variera ibland.
 
1.12.         ”Täckningsperioden” innebär perioden som anges i punkt 3.
 
1.13.         ”Täckt utrustning” innebär Apple-märkt iPhone, iPad, iPod, Apple Watch eller Apple Watch Sport som identifieras med produktserienummer på ditt garantibevis (POC-certifikat), samt de ursprungliga Apple-märkta tillbehören som följer med i samma förpackning. Den Täckta utrustningen måste ha köpts som ny från Apple eller en Apple-auktoriserad återförsäljare inte längre än 60 dagar innan datumet när du köper denna Policy eller, när det juridiska ägandet av den Täckta utrustningen har överförts till dig, måste Policyn ha överförts till dig i enlighet med punkt 11 i denna Policy.
 
1.14.         ”Hårdvarutäckning” har betydelsen som anges i punkt 4.1.
 
1.15.         ”Avbetalning” innebär belopp som du ska betala enligt ett betalningsavtal.
 
1.16.          ”Försäkrad händelse” innebär (a) Oavsiktlig skada på din Täckta utrustning och/eller Försämrad batterikapacitet och/eller (b) behovet av att använda Teknisk support, som sker under täckningsperioden.
 
1.17.         ”Avbetalningsavtal” innebär avtalet mellan dig och Apples auktoriserade återförsäljare som innehåller information om dina avbetalningar.
 
1.18.         ”POC-certifikat” innebär det dokument med bevis på täckning som du får när Du köper denna Policy, som innehåller din försäkringsinformation och serienumret för den Täckta utrustningen som den här Policyn gäller för. Om du har köpt denna Policy i en Apple-ägd butik eller från en Apple-auktoriserad återförsäljare, kan originalkvittot för köpet också vara ditt POC-certifikat.
 
1.19.         ”Policy” innebär detta försäkringsdokument som innehåller villkoren för AppleCare+, som tillsammans med det POC-certifikat som du fick när du köpte AppleCare+, utgör ditt juridiska kontrakt med AIG.
 
1.20.         ”Självrisk” innebär den relevanta risken för den Täckta utrustningen, enligt följande:


iPad:
399 SEK
iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus och iPhone SE:
579 SEK
iPhone 6s och iPhone 6s Plus:
849 SEK
iPod:
229 SEK
Apple Watch
679 SEK
Apple Watch Sport
589 SEK
 
som du ska betala för varje krav på Oavsiktlig skada som du lämnar in i Sverige enligt denna Policy. Obs! Om du lämnar in ett krav i ett annat land enligt denna Policy måste självrisken betalas i det landets valuta och i det landets tillämpliga valutakurs. För mer information går du till AppleCare+ Support.
 
1.21.         ”Premie” innebär den summa som du betalar för täckning enligt denna Policy vilket beskrivs i punkt 2.3.
 
1.22.         ”Teknisk support” har betydelsen som anges i punkt 4.1.
 
1.23.         ”Du/Din” innebär den person som äger den Täckta utrustningen och alla personer som Policyn överförs till i enlighet med punkt 11.
 
2.               Policyn
 
2.1.           Din Policy består av detta försäkringsdokument som beskriver villkoren för din täckning enligt AppleCare+ och ditt garantibevis (POC). Läs dessa noggrant för att vara säker på att de ger Dig den täckning som Du vill ha. Om Din behöver ändras, eller om någon av den information som Policyn är baserad på förändras, kan Apple och AIG behöva uppdatera sina uppgifter och informationen på Ditt POC-certifikat kan behövas ändras.
 
2.2.           Om du behöver ett nytt POC-certifikat eller en kopia av din försäkringsinformation går du till www.apple.com/se/support/applecare/view, följer instruktionerna och anger serienumret för din Täckta utrustning.
 
2.3.           Premien för denna policy är som följer:


iPad:
799 SEK
iPhone5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 och iPhone 6 Plus och iPhone SE:
799 SEK
iPhone 6s och iPhone 6s Plus:
1499 SEK
iPod:
479 SEK
Apple Watch
749 SEK
Apple Watch Sport
549 SEK
 
I dessa priser ingår eventuell försäkringsskatt, på tillämplig nivå.
 
2.4.           Betalningen av premien representerar betalningen för din första tolvmånadersperiod (från datumet som du köpte din Täckta utrustning) och en förbetalning för den efterföljande tolvmånadersperioden. Detta påverkar inte din rättighet att annullera denna policy när som helst i enlighet med punkt 10.
 
3.               Täckningsperiod
 
3.1.           Din Hårdvarutäckning påbörjas från det datum som du köper din Policy. Detta innebär att om du köper AppleCare+ upp till 60 dagar efter att du köper din Täckta utrustning kommer du endast att få Hårdvarutäckning från det datumet. Täckningen för Teknisk support påbörjas efter att din kostnadsfria tekniska support från tillverkaren går ut. Den kostnadsfria supporten påbörjas när du köper din Täckta utrustning. Båda typerna av täckning avslutas utan tidigare varsel 24 månader efter att du köpte din täckta utrustning (och inte datumet då du köpte AppleCare+) som syns på ditt POC-certifikat eller kvitto. Du har rätt att när som helst, utan anledning, annullera denna Policy i enlighet med punkt 10.
 
3.2.           Din rätt till service kan avslutas tidigare om du har använt din rätt att annullera enligt punkt 10 eller om den annulleras av AIG i enlighet med villkoren i denna Policy. Om du inte längre kan kräva ersättning för oavsiktlig skada fortsätter Din hårdvarutäckning angående försämrad batterikapacitet och teknisk support via telefon att gälla i 24 månader efter inköpsdatumet för Din Täckta utrustning.
 
3.3.           Denna policy ersätter Dig inte för skada på den Täckta utrustningen vid en Försäkrad händelse som skedde innan denna Policy köptes.
 
4.               Täckning


4.1.           Följande definitioner är relevanta för Din försäkringstäckning:
 
”Oavsiktlig skada” innebär fysisk skada, sönderslagning eller fel på Din Täckta utrustning på grund av en oförutsedd och oavsiktlig händelse antingen på grund av hantering (t.ex. att tappa den Täckta utrustningen eller genom kontakt med vätska) eller på grund av en yttre händelse (t.ex. extrema miljö- eller atmosfärförhållanden). Skadan måste påverka funktionaliteten för Din Täckta utrustning, vilket omfattar sprickor i skärmen som påverkar skärmens läsbarhet.
 
”Försämrad batterikapacitet” innebär att batteriets kapacitet är mindre än åttio procent (80 %) av den ursprungliga specifikationen som visas på batteridisplayen.
 
”Hårdvarutäckning” innebär skyddet som tillhandahåller reparation eller utbyte av din Täckta utrustning på grund av Oavsiktlig skada och Försämrad batterikapacitet.
 
”Teknisk support” innebär tillgång till teknisk assistans från Apple via telefon om Din Täckta utrustning slutar att fungera korrekt. Denna tjänst är annars tillgänglig från Apple för en avgift per händelse.
 
4.2.           Hårdvarutäckning. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt delen Hårdvarutäckning i denna Policy, kommer AIG att se till att Apple antingen:
 
4.2.1.        reparerar den Täckta utrustningen med nya eller renoverade delar som är likvärdiga i fråga om prestanda och pålitlighet med nya delar, eller
 
4.2.2.        om det inte skulle vara praktiskt eller ekonomiskt att genomföra en reparation, att tillhandahålla en ersättare för den Täckta utrustningen med en ny Apple-märkt enhet eller en Apple-märkt enhet som är likvärdig med en ny enhet i fråga om prestanda och pålitlighet, och av samma typ som originalutrustningen. Om en Apple-märkt enhet för din Täckta utrustning inte finns tillgänglig, en Apple-märkt enhet som åtminstone är funktionsmässigt likvärdig med den ursprungliga Täckta utrustningen (föremål för tillämpliga uppdateringar av Konsumentprogramvara). Den nya Apple-märkta ersättningsenheten kommer att bli den nya Täckta utrustningen enligt denna Policy. Vid en ersättningsenhet kommer Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör att behålla den ursprungliga Täckta enheten.
 
Den Täckta utrustningen kan endast repareras eller ersättas, och ingen kontantersättning kan betalas av AIG, om du lämnar in ett krav.
 
4.3.           Om en ersättningsenhet tillhandahålls till dig enligt punkt 4.2.2kan Apple, eller Apples auktoriserade serviceleverantör, installera den senaste programvara och operativsystem som är tillämplig för den Täckta utrustningen som del av täckningen i denna Policy. Programvaror från tredje part som var installerade på den ursprungliga Täckta utrustningen kanske inte är kompatibla med den Täckta utrustningen som ett resultat av uppdateringen av programvaran och operativsystemet. Om du lämnar in ett krav i ett annat land än där du köpte den Täckta utrustningen, kan Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör reparera eller byta ut produkter eller delar med lokala jämförbara produkter och delar.
 
4.4.           Självrisk: För varje giltigt krav för Oavsiktlig skada som du lämnar in enligt denna Policy måste du, innan du får rätt till fördelarna i punkt 4.2, betala den tillämpliga Självrisken mot kostnaden för kravet. Självrisken kan betalas till Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör kontant eller med betal-/kreditkort.
 
4.5.           Gräns för krav: Maximalt två krav för Oavsiktlig skada kan lämnas in under Täckningsperioden. När det andra kravet har avslutats slutar täckningen för Oavsiktlig skada att gälla för denna Policy. Din Täckning för Teknisk support och Försämring av batteriets kapacitet kommer att fortsätta gälla till slutet av Täckningsperioden.
 
4.6.           Teknisk support. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt denna del av din Policy, kan du få tillgång till teknisk telefonsupport från Apple om din Täckta utrustning slutar att fungera korrekt. Denna tjänst är annars tillgänglig från Apple för en avgift per händelse. Denna täckning påbörjas efter att din kostnadsfria tekniska support upphör, som påbörjas när du köper din Täckta utrustning. Teknisk support kommer att täcka Konsumentprogramvaran och alla anslutningsproblem mellan den Täckta utrustningen och en AirPort-enhet, Apple TV och en kompatibel trådlös enhet eller dator som uppfyller anslutningsspecifikationen för den Täckta utrustningen. Den täcker den då aktuella versionen av Konsumentprogramvaran och den föregående Huvudversionen. ”Huvudversion” innebär en väsentlig programvaruversion som kommersiellt släppts av Apple i ett talformat likt ”1.0” eller ”2.0” och som inte är i beta- eller förhandsform.
 
5.               Undantag
 
5.1.           Hårdvarutäckning.  Denna Policy täcker dig inte för:
 
5.1.1.        en produkt som inte är den Täckta utrustningen,
 
5.1.2.        skada som har orsakats av:
 
5.1.2.1.    missbruk eller felanvändning, vilket innebär avsiktligt orsakad skada inklusive medveten användning av den Täckta utrustningen för syften eller sätt som den inte var avsedd för,
 
5.1.2.2.    faktisk, eller försök till modifiering eller ändring av den Täckta utrustningen, eller      
 
5.1.2.3.    service eller reparation (inklusive uppgraderingar) som utförs av någon som inte är Apple eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör,
 
5.1.3.        Täckt utrustning med ett serienummer som ändrats, raderats eller tagits bort,
 
5.1.4.        förlust eller stöld av Din Täckta utrustning,
 
5.1.5.        Täckt utrustning (inklusive alla huvudkomponenter) som inte lämnas in till Apple,
 
5.1.6.        kosmetisk skada på den Täckta utrustningen som inte påverkar den Täckta utrustningens funktionalitet, inklusive men inte begränsat till smala sprickor, repor, bucklor eller trasig plast kring portar och missfärgning,
 
5.1.7.        skada eller fel på grund av normalt slitage och/eller användning av den Täckta utrustningen,
 
5.1.8.        skada på grund av eld, eller
 
5.1.9.        fel på grund av defekter i material och/eller utförande och/eller design, sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentlagstiftningen, av Apples ettåriga begränsade garanti eller Apple självt under samma period som täckningsperioden för AppleCare+ även om du inte köpte din Apple-produkt från Apple.
 
5.2.           Teknisk support.  Policyn täcker Dig inte för:
 
5.2.1.        användning eller modifiering av den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran på ett sätt som det varken är avsett att användas eller modifieras för enligt användarmanualen, tekniska specifikation eller andra riktlinjer som har publicerats på Apples webbplats för den Täckta utrustningen,
 
5.2.2.        problem som kan lösas genom att uppgradera programvara (inklusive Konsumentprogramvaran) till den senaste versionen,
 
5.2.3.        tredjepartsprodukter eller andra Apple-märkta produkter eller programvaror (andra än den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran) eller effekterna av sådana produkter på eller interaktioner med den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran,
 
5.2.4.        användning av en dator eller ett operativsystem som inte är relaterad till Konsumentprogramvaran eller anslutningsproblem som har sitt ursprung i den Täckta utrustningen,
 
5.2.5.        iOS-programvara eller någon Konsumentprogramvara betecknad ”beta”, ”prerelease” eller ”preview” eller liknande märkt programvara.
 
5.2.6.        skada på, eller förlust av någon programvara eller data som lagras på eller har spelats in på den Täckta utrustningen,
 
5.2.7.        återställning och ominstallation av programvara och användardata, eller
 
5.2.8.        råd som har att göra med vardagsanvändning av den Täckta utrustningen när det inte finns något underliggande problem med dess maskinvara eller programvara.
 
6.               Allmänna villkor
 
6.1.           För att vara helt skyddad av din Policy, måste du följa denna punkt samt punkterna 7, 8 och 9, som är villkor i denna Policy. Om du inte följer dessa villkor kan det leda till att ditt krav avvisas.
 
6.2.           Följande villkor är tillämpliga för denna Policy:
 
6.2.1.        Begränsningar av policy.  Täckning enligt Din Policy är föremål för de undantag som anges i punkt 5.
 
6.2.2.        Betalning av premie och täckning. Om du betalar hela din premie direkt så måste den betalas innan du kan få Hårdvarutäckning eller Teknisk support och inga anspråk kan göras under den här policyn om premien inte är helt betald. Du måste ingå ett avbetalningsavtal med en Apple-auktoriserad återförsäljare för att kunna betala premien via avbetalning och du får Hårdvarutäckning eller Teknisk support från det datum du tecknade avbetalningsavtalet. Du måste betala dina avbetalningar enligt villkoren i ditt avbetalningsavtal.
 
6.2.3.        Uteblivna avbetalningar. Apples auktoriserade återförsäljare kan begära att AIG häver din policy om du inte betalar premien via avbetalning och om du inte har genomfört din avbetalning före datumet i meddelandet om resterande skuld. AIG vidtar åtgärder för att häva din policy enligt tillämpliga lagar om de får en begäran.
 
 
6.2.4.        Din skyldighet att vara noggrann.  Du ska vidta alla rimliga åtgärder för att skydda den Täckta utrustningen mot en Försäkrad händelse och ska använda och underhålla den Täckta utrustningen i enlighet med instruktionerna för den.
 
6.2.5.        Ditt hemvistland och din ålder.
 
6.2.5.1.    Om du inte är Företagskund har du endast rätt att köpa denna Policy om ditt huvudsakliga hemvistland är Sverige och Du är 18 år eller äldre på det datum som denna Policy köps.
 
6.2.5.2.    Om du är Företagskund har du endast rätt att köpa denna Policy om du har köpt den Täckta utrustningen för användning samband med ett företag, en finansiellt institut, en välgörenhetsorganisation eller annat personligt företag i Sverige.
 
6.2.6.        Annan försäkring. Om du har en annan gällande försäkring för den Täckta utrustningen kan du ändå lämna in ett krav enligt denna Policy eftersom AIG går med på att försäkra dig oavsett och utan hänsyn till någon annan försäkring.
 
7.               Så här  lämnar du in ett krav
 
7.1.           För rätt till service av hårdvara måste du lämna in ditt krav så snart som möjligt genom att besöka en Apple retail store eller en Apple-auktoriserad servicepartner, gå till www.apple.com/se/support eller ringa Apple på +46 20100529. Innan du får hjälp kommer Apple att kräva att du anger serienumret för din Täckta utrustning. Ditt krav kommer att hanteras genom de alternativ som beskrivs i punkt 7.4.
 
7.2.           Under servicen med Hårdvarutäckning kommer Apple eller den Apple-auktoriserade serviceleverantören radera alla data som finns på den Täckta utrustningen och formatera om lagringsmediet. Du bör säkerhetskopiera alla data regelbundet och innan du lämnar in ett krav, när det är möjligt.
 
7.3.           Vid begäran måste du uppvisa bevis på köp av din Policy för att bekräfta att din Apple-produkt är Täckt utrustning.
 
7.4.           Giltiga krav för Hårdvarutäckning kan lämnas in genom ett av följande alternativ:
 
7.4.1.        Inlämningsservice. Du kan lämna in din Täckta utrustning till en Apple retail store eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör. En reparation kommer att genomföras eller en ersättning tillhandahålls i enlighet med punkt 4.2. När reparationen är klar eller en ersättning finns tillgänglig (som tillämpligt) ombeds du komma till en Apple retail store eller den Apple-auktoriserade serviceleverantören för att hämta din Täckta utrustning. 
 
Om du lämnar in den Täckta utrustningen till en Apple retail store kan vissa reparationer utföras direkt. Vi råder dig att reservera en tid på www.apple.com/retail/geniusbar innan du kommer.
 
7.4.2.        Service via post.  Apple kommer att skicka en förpackning med förbetalt porto så att du kan skicka Din Täckta utrustning till Apple. När granskningen eller reparationen är klar skickar Apple tillbaka den Täckta utrustningen eller en ersättning för den Täckta utrustningen till Dig. Apple kommer att betala portokostnader från och till Din plats om Du följer alla instruktioner.
 
7.4.3.        Express Replacement Service. Apple kommer kräva att den Täckta utrustningen lämnas tillbaka och att en auktorisering med kreditkort används som säkerhet för försäljningspriset för ersättningsprodukter och tillämpliga fraktkostnader. Om Du inte kan tillhandahålla auktorisering med kreditkort kan Du inte använda denna tjänst. Apple kommer att skicka en ersättningsprodukt till Dig med instruktioner om hur du lämnar tillbaka den Täckta utrustningen. Om du följer dessa instruktioner annullerar Apple auktoriseringen med kreditkort och du behöver inte betala för ersättningsprodukten och frakten från och till din angivna adress. Om Du inte lämnar tillbaka den ursprungliga Täckta utrustningen som Du har fått instruktioner om att göra eller om Du lämnar tillbaka en produkt som inte är den Täckta utrustningen kommer Apple att ta ut den summa som Du har auktoriserat med ditt kreditkort.
 
Observera att Express Replacement Service inte är tillgängligt för iPod.
 
7.5.           Servicealternativen för Hårdvarutäckning kan variera mellan olika länder beroende på lokal kapacitet. Besök AppleCare+ Support för mer information.
 
7.6.           Där det inte är möjligt att tillhandahålla en viss servicemetod som beskrivs ovan, kan det vara nödvändigt att ändra metoden för Hårdvarutäckning som Apple tillhandahåller dig.
 
7.7.           Om Du tänker lämna in ett krav enligt denna Policy i ett land som inte är inköpslandet, behöver Du efterleva alla tillämpliga lagar för import och export och Du kommer att vara ansvarig för alla tullavgifter, moms och andra relaterade skatter och avgifter som kan vara tillämpliga.
 
7.8.           För Teknisk kan du lämna in ett krav genom att ringa Apple på +46 20100529 som kommer att begära serienumret för den Täckta utrustningen innan hjälpen inleds.
 
Du kan också få information genom att gå till följande kostnadsfria supportresurser nedan:


Internationell supportinformation
Apple Authorized Service Providers och Apple Retail Stores
Apple-support och service
 
8.               Ditt ansvar när du gör ett anspråk
 
8.1.           När du gör ett anspråk enligt denna Policy, måste Du efterleva de följande:
 
8.1.1.        Du måste tillhandahålla information om symtomen och orsakerna till skadan på eller problemen som du har med den Täckta utrustningen,
 
8.1.2.        för att Apple ska kunna felsöka och på annat sätt hjälpa till med ditt anspråk, måste du tillhandahålla information, inklusive men inte begränsat till serienumret för den Täckta utrustningen, modell, version av operativsystemet och installerad programvara, alla tillbehörsenheter som är anslutna eller installerade på den Täckta utrustningen, alla felmeddelanden som visas, åtgärder som har vidtagits innan felet på den Täckta utrustningen uppstod och åtgärder som har vidtagits för att lösa problemet,
 
8.1.3.        Du måste följa de instruktioner som du får av Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör och förpacka den Täckta utrustningen i enlighet med fraktanvisningarna från Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantören,
 
8.1.4.        Du får inte skicka produkter och tillbehör som inte täckas av ett anspråk på Hårdvarutäckning (t.ex. fodral, billaddare osv.) eftersom dessa inte kan skickas tillbaka,
 
8.1.5.        Du ska säkerställa, när det är möjligt, att din programvara och data som lagras på den Täckta utrustningen är säkerhetskopierade. Apple kommer att radera innehållet på den Täckta utrustningen och formatera om lagringsmediet. Varken AIG eller Apple kommer att vara ansvariga för förlist av programvara eller data som lagras på den Täckta utrustningen när den lämnas in som del av ett anspråk enligt denna policy, och
 
8.1.6.        Du måste tillhandahålla alla produktens huvudkomponenter till Apple som omfattas av Hårdvarutäckning för att ge Apple möjlighet att bedöma giltigheten i Ditt anspråk.
 
8.2.           Du ansvarar själv för installation av all annan programvara, data och information.
 
8.3.           I den maximala utsträckning som tillämplig lag tillåter har AIG, Apple, Apple-auktoriserade serviceleverantörer och deras anställda och representanter inte ett ansvar till Dig för några indirekta kostnader som du drabbas av, till exempel kostnader för att programmera om eller återskapa något program eller data eller någon förlust av affärer, vinst, inkomst eller förväntat sparande som resultat av ett misslyckande att leva upp till sina skyldigheter enligt denna Policy.
 
9.               Vilseledande, bedrägeri och illegal användning
 
9.1.           Om ett anspråk visar sig vara bedrägligt, eller om Du medvetet lämnar vilseledande information när du gör ett anspråk kommer anspråket att avvisas. Din Policy kommer att annulleras utan att någon Premie betalas tillbaka till Dig. Apple eller AIG kan informera polisen eller andra ansvariga myndigheter.
 
9.2.           Denna Policy kan annulleras av AIG i enlighet med tillämplig lag om en kompetent myndighet meddelar att den Täckta utrustningen används för kriminell aktivitet eller för att underlätta eller göra en kriminell handling möjlig.
 
10.            Annullering
 
10.1.         Du kan annullera denna policy när som helst oavsett anledning. Om du betalar hela din premie direkt kan du annullera genom att ringa Apple på +46 20100529 eller skriva till: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland.
 
Om du betalar din premie via avbetalningar kan du annullera genom att kontakta Apples auktoriserade återförsäljare och begära att återförsäljaren häver din policy för din räkning.
 
10.2.         Du kan bli ombedd att visa upp ditt originalkvitto och/eller ditt garantibevis (POC) för att få återbetalningen.
 
10.3.         Om du annullerar policyn kan du ha rätt till återbetalning av premien som beräknas enligt följande:
 
10.3.1.     om du annullerar inom trettio (30) dagar efter det datum då du köpte din Policy, och betalade hela premien direkt, får du en återbetalning av hela det betalda beloppet, eller om du annullerar inom trettio (30) dagar efter det datum då du köpte din policy och har valt att betala din premie via avbetalningar måste du informera Apples auktoriserade återförsäljare enligt paragraf 10.1 och begära att de annullerar ditt avbetalningsavtal. Under dessa omständigheter återbetalar Apples auktoriserade återförsäljare dig genomförda avbetalningar.
 
10.3.2.     om du annullerar denna policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte din policy och har betalat hela premien direkt  får du en proportionell återbetalning, baserat på den återstående delen av Täckningsperioden. Om du har valt att betala din premie via avbetalningar och annullerar din policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte din policy har du inte rätt till återbetalning av utförda avbetalningar. 
 
10.3.3      En återbetalning som du har rätt till ska antingen betalas tillbaka till det betalkort eller kreditkort som användes vid köp av Policyn eller, om det är omöjligt, med en banköverföring till dig.
 
11.            Överföring av Policyn
 
11.1.         Du kan överföra denna Policyn när du överför den Täckta utrustningen, till någon annan som är bosatt i Sverige och är 18 år eller äldre, och den nya parten kommer att täckas under återstoden av Täckningsperioden. En Företagskund kan endast överföra denna Policy till en annan Företagskund.
 
11.2.         Du måste meddela Apple, som representant för AIG, om överföringen så snart som möjligt genom att ringa till Apple på +46 20100529 eller genom att skriva till Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (Faxnummer: +353 (0)21-428-3917). När du meddelar Apple om överföringen av Policyn måste du tillhandahålla serienumret för den Täckta utrustningen och namnet, adressen och e-postadressen för den nya ägaren så att Apple kan skicka ett uppdaterat POC-certifikat till den nya ägaren. Du måste tillhandahålla dessa villkor till den nya ägaren och meddela ägaren om antalet anspråk, om några sådana har gjorts, för Oavsiktlig skada.
 
11.3.         Överföringen av Policyn kommer att börja gälla när Apple, som representant för AIG, utfärdar ett ändrat POC-certifikat till den nya ägaren.
 
12.            Klagomål
 
12.1.         AIG och Apple anser att Du förtjänar artig, rättvis och snabb service. AIG har bett Apple att hantera anspråk och teckningsklagomål som dess representant för att se till att du har en enda kontakt vid alla ärenden. Om den service Du får vid något tillfälle inte lever upp till dina förväntningar ska du kontakta Apple med hjälp av kontaktuppgifterna nedan, ange ditt namn och serienumret för Din Täckta utrustning för att hjälpa Apple att hantera dina kommentarer på ett effektivt sätt. Apple kan svara på frågor på det europeiska språket i ditt hemland.
 
Skriftligt:
Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Telefon:
+46 20100529
Online:
Kontakta Apple Support på www.apple.com/se/support/contact
Personlig hjälp:
I en butik som Apple äger, vilka finns på  http://www.apple.com/retail/storelist/
 
12.2.         Om Apple inte kan lösa ärendet så att Du blir nöjd kan Du någon av följande ombudsmän eller självständiga organisationer som kommer att granska Ditt ärende och/eller ge Dig råd. Apple kommer att tillhandahålla information om hur detta går till när Apple skickar sitt sista svarsbrev angående de problem som har tagits upp.
 
 
Konsumenternas Bank- och finansbyrå             
Box 24215
104 51 Stockholm (Karlavägen 108)
 
Telefon: 0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 om du ringer utanför Sverige)
 
 
 
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm (Karlavägen 108)
 
Telefon:                    0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 om du ringer utanför Sverige)
 
 
 
The Republic of Ireland Financial Services Ombudsman
9SR 3rd Floor
Lincoln House
Lincoln Place
Dublin 2
 
Via telefon:  +353 16620899
 
Via e-post:      enquiries@financialombudsman.ie
 
Republic of Ireland Financial Services Ombudsman kanske inte kan bedöma ett klagomål om den som klagar är ett aktiebolag med en årsomsättning på mer än tre miljoner euro.
 
 
Du kan också kontakta den kommunala konsumentvägledningen för att få råd. Om du följer den här metoden för klagomål påverkar det inte din rätt att vidta rättsliga åtgärder. Du kan också ta upp ärendet hos den Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller i tingsrätt.
 
12.4.         Om du vill framföra ett klagomål angående en försäkringspolicy som köpts online kan du använda Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning som du hittar på ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
13.            Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 
13.1.         AIG täcks av Financial Services Compensation Scheme. Om AIG inte kan uppfylla sina finansiella skyldigheter kan du ha rätt till ersättning från planen. Vid denna typ av försäkring täcks 90 % av ditt anspråk, utan någon övre gräns. Mer information om kompensationsplaner finns www.fscs.org.uk, och +44 (0)207 892 7300.
 
13.2.         Om Du är företagskund kommer Din möjlighet att göra ett anspråk hos Financial Services Compensation Scheme att bero på typen av företag och förutsättningarna för anspråket.
 
14.            Allmän information
 
14.1.         Denna Policy kommer att följa svensk lag och Du och AIG går med på att lämna in alla tvister till svensk domstol för beslut om alla tvister som kan uppstå på grund av eller i samband med denna Policy.
 
14.2.         Villkoren i denna Policy kommer endast att finnas tillgängliga på svenska och all kommunikation avseende denna Policy kommer att ske på svenska.
 
14.3.         Denna försäkring tecknas av AIG Europe Limited som verkar genom sin filial AIG Europe Limited UK filial i Sverige (företagsnummer 516408-1027) vars registrerade adress är Västra Järnvägsgatan 7, Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige. AIG Europe Limited är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority (företagsreferens 202628). Denna information kan kontrolleras genom att du besöker Financial Services register (www.fsa.gov.uk/register/home.do). Registrerat i England: företagsnummer 1486260. Registrerad adress: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom.
 
14.4.         Apple Distribution International och dess utsedda ombud distribuerar, säljer och administrerar denna Policy och hanterar anspråk och klagomål som representant för AIG. Apple Distribution International har sitt registrerade kontor på Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Apple Distribution International regleras av Central Bank of Ireland.
 
14.5           Endast Du (eller den person som denna Policy har överförts till, eller Ditt dödsbo om i händelse av dödsfall) och AIG kan genomdriva villkoren i denna Policy.
 
 Så använder AIG Personlig information

AIG Europe Limited (svensk filial) (“AIG”) förbinder sig att skydda integriteten hos kunder, de som gör anspråk och andra affärskontakter.

Personlig information” identifierar och är relaterad till dig eller andra personer eller information som du eller sådana andra personer kan identifieras med. Genom att tillhandahålla Personlig information ger du tillstånd för att den används på de sätt som beskrivs nedan.
 
All behandling av Personlig information kommer att ske i enlighet med kraven som framställs i Personuppgiftslagen.
 
Typer av Personlig information som AIG kan samla in och varför - Beroende på vår relation med dig kan den Personliga information som samlas in omfatta: Identifiering och kontaktinformation och annan Personlig information som du tillhandahåller. Personlig information kan användas i följande syften:
 
·       Administration av försäkringar, t.ex. kommunikation, behandlingar av anspråk och betalning
·       Hantering och revision av verksamheten i vårt företag
·       För att efterleva tillämpliga lagar eller för att svara på krav från  myndigheter med domstolsbeslut i undersökningen, identifiering eller förhindrande av bedrägeri
·       Fastställande och försvar av juridiska rättigheter
·       Efterlevnad av lagar och föreskrifter, inklusive efterlevnad av lagar utanför ditt hemvistland
·       Granskning och inspelning av service- och supportsamtal för kvalitets-, utbildnings- och säkerhetssyften
 
Delning av Personlig information - För de syften som nämns ovan kan Personlig information delas med våra koncernbolag, mäklare och andra distributionsparter, försäkringsbolag och återförsäkrare och andra tjänstleverantörer. Personlig information kommer att delas med andra tredje parter (inklusive regeringsmyndigheter) om det krävs enligt lag. Personlig information kan delas med presumtiva köpare och köpare, och överföras vid en försäljning av vårt företag eller en överföring av affärstillgångar.
 
Internationell överföring – På grund av att vår verksamhet är global kan Personlig information överföras till parter (inklusive våra koncernbolag, våra tjänstleverantörer, regeringsmyndigheter och andra tredje parter) som befinner sig i andra länder, inklusive USA och andra länder med andra dataskyddslagar än i ditt hemvistland. Till exempel kan Personlig information överföras till koncernbolag i USA som tillhandahåller centrala IT-supporttjänster.
 
Säkerhet och lagring av Personlig information – Lämpliga juridiska och säkerhetsmässiga åtgärder används för att skydda Personlig information. AIG:s tjänstleverantörer väljs också ut noggrant och måste använda lämpliga skyddsåtgärder. Personlig information lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs ovan.
 
Krav eller frågor – För att begära tillgång till eller för att korrigera felaktig Personlig information, eller för att begära att Personlig information raderas eller döljs, eller för att protestera mot att informationen används, skickar du e-post till kundservice@AIG.com eller skriv till AIG Europe Limited, filial Sverige, Box 3506, 103 69 Stockholm. Mer information om hur vi använder Personlig information finns i vår fullständiga Integritetspolicy www.aig.se/se-integritetspolicy. Du kan också begära en kopia av denna Policy via adresserna ovan.
 
021016 AC+ Sweden v1.3

AppleCare+ för iPad
AppleCare+ för iPhone
AppleCare+ för iPod
AppleCare+ för Apple Watch
AppleCare+ för Apple Watch Sport

INFORMATION OM KONSUMENTLAGSTIFTNING:

AppleCare+ är en försäkring som täcker risken för skador på din iPad, iPhone eller iPod och behovet av teknisk hjälp. AppleCare+ täcker inte fel på grund av defekter i utformning och/eller material och/eller utförande.  Sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentlagstiftningen, av Apples ettåriga begränsade garanti eller Apple själv under samma period som täckningsperioden för AppleCare+ även om du inte köpte din Apple-produkt från Apple.  Enligt den svenska konsumentköplagen har du rätt till en kostnadsfri reparation, utbytesenhet, prisnedsättning eller återbetalning från säljaren, av varor som inte överensstämmer med avtalet om köp inom tre år efter leveransen.  Du kan också begära detta av Apple om säljaren är insolvent, har lagt ned sin verksamhet eller inte kan hittas.
 
Villkor – Sverige
 
Tack för att du har köpt AppleCare+, en försäkring som tecknas av AIG Europe Limited UK filial i Sverige (”AIG”) som går med på att försäkra din iPhone, iPad, iPod, Apple Watch eller Apple Watch Sport enligt villkoren i denna Policy.
 
Observera att fördelarna i den här AppleCare+-policyn inte är tillgängliga för Apple Watch Edition
 
AppleCare+ täcker reparation eller utbyte av din enhet vid oavsiktlig skada eller försämrad batterikapacitet, samt ger dig tillgång till teknisk telefonsupport från Apple (som beskrivs i punkt 4).
 
Försäkringen säljs av Apple och Apples auktoriserade återförsäljare. Apple kommer också, som representant för AIG, att hantera skadeståndsanspråk och eventuella klagomål från dig (fullständig information finns i punkt 12).
 
AppleCare+ täcker inte förlust eller stöld av din enhet, eller fel på grund av defekt i din enhet, även om sådana fel täcks separat antingen enligt dina rättigheter i konsumentlagstiftningen eller Apples ettåriga begränsade garanti eller av Apple självt under samma period som försäkringsperioden för AppleCare+ även om du inte köpte din Apple-produkt från Apple (se punkt 5.1.9).
 
1.               Definitioner. 
Alla ord eller uttryck som inleds med stor bokstav i denna Policy definieras i detta definitionsavsnitt och har samma betydelse var de än nämns i Policyn:
 
1.1.           ”Oavsiktlig skada” har betydelsen som anges i punkt 4.1.
 
1.2.           ”AIG” innebär AIG Europe Limited som har sitt registrerade kontor på The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB som är verksamt genom sin filial AIG Europe Limited UK filial i Sverige (företagsnummer 516408-1027) som har sitt registrerade kontor på Västra Järnvägsgatan 7, Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige.
 
1.3.           ”Apple” innebär Apple Distribution International (eller dess utsedda ombud) som distribuerar, säljer och administrerar denna Policy och som hanterar krav och skadeståndsanspråk som representant för AIG.
 
1.4.           ”Apples auktoriserade serviceleverantör” innebär en serviceleverantör (tredje part) som anlitas som Apples ombud för att hantera skadeståndsanspråk som representant för AIG. En lista över dessa leverantörer finns på http://support.apple.com/kb/HT1434
 
1.5.           ”Apples auktoriserade återförsäljare” innebär en tredje part som är auktoriserad av Apple att distribuera denna Policy samtidigt som parten säljer den Täckta utrustningen till Dig.
 
1.6.           ”AppleCare+ Support” innebär supportsidan http://www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.html
 
1.7.           ”Apples ettåriga begränsade garanti” innebär den frivilliga tillverkargarantin som Apple tillhandahåller (enligt separata servicevillkor) till köpare av Täckt utrustning, som tillhandahåller fördelar som är tillägg till, och inte ersätter, rättigheter i konsumentlagstiftning.
 
1.8.           ”Meddelande om resterande skuld” innebär att Apples auktoriserade återförsäljare skickar dig ett meddelande om att du inte har genomfört en avbetalning och/eller om du har försummat att betala avbetalningar enligt ditt avbetalningsavtal.
 
1.9.           ”Försämrad batterikapacitet” har betydelsen som anges i punkt 4.1.
 
1.10.         ”Företagskund” innebär en kund som har registrerat sig och köpt sin Täckta utrustning genom Apple Store för företag.
 
1.11.         ”Konsumentprogramvara” innebär operativsystemet (”iOS”) i den Täckta utrustningen, programvaror som är förinstallerade på den Täckta utrustningen och Apple-märkta programvaror som installeras senare på den Täckta utrustningen, som kan variera ibland.
 
1.12.         ”Täckningsperioden” innebär perioden som anges i punkt 3.
 
1.13.         ”Täckt utrustning” innebär den Apple-märkta iPhone, iPad, iPod, Apple Watch eller Apple Watch Sport som identifieras med produktserienummer på ditt garantibevis (POC), samt Apple-märkta originaltillbehören som följer med i samma förpackning. Den Täckta utrustningen måste ha köpts som ny från Apple eller en Apple-auktoriserad återförsäljare inte längre än 60 dagar innan datumet när du köper denna Policy eller, när det juridiska ägandet av den Täckta utrustningen har överförts till dig, måste Policyn ha överförts till dig i enlighet med punkt 11 i denna Policy.
 
1.14.         ”Hårdvarutäckning” har betydelsen som anges i punkt 4.1.
 
1.15.         ”Avbetalning” innebär belopp som du ska betala enligt ett betalningsavtal.
 
1.16.          ”Försäkrad händelse” innebär (a) Oavsiktlig skada på din Täckta utrustning och/eller Försämrad batterikapacitet och/eller (b) behovet av att använda Teknisk support, som sker under täckningsperioden.
 
1.17.         ”Avbetalningsavtal” innebär avtalet mellan dig och Apples auktoriserade återförsäljare som innehåller information om dina avbetalningar.
 
1.18.         ”POC-certifikat” innebär det dokument med bevis på täckning som du får när Du köper denna Policy, som innehåller din försäkringsinformation och serienumret för den Täckta utrustningen som den här Policyn gäller för. Om du har köpt denna Policy i en Apple-ägd butik eller från en Apple-auktoriserad återförsäljare, kan originalkvittot för köpet också vara ditt POC-certifikat.
 
1.19.         ”Policy” innebär detta försäkringsdokument som innehåller villkoren för AppleCare+, som tillsammans med det POC-certifikat som du fick när du köpte AppleCare+, utgör ditt juridiska kontrakt med AIG.
 
1.20.         ”Självrisk” innebär den relevanta risken för den Täckta utrustningen, enligt följande:

iPad:
399 SEK
iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, och iPhone 6 Plus:
579 SEK
iPhone 6s och iPhone 6s Plus:
849 SEK
iPod:
229 SEK
Apple Watch
679 SEK
Apple Watch Sport
589 SEK

som du ska betala för varje krav på Oavsiktlig skada som du lämnar in i Sverige enligt denna Policy. Obs! Om du lämnar in ett krav i ett annat land enligt denna Policy måste självrisken betalas i det landets valuta och i det landets tillämpliga valutakurs. För mer information går du till AppleCare+ Support.
 
1.21.         ”Premie” innebär den summa som du betalar för täckning enligt denna Policy vilket beskrivs i punkt 2.3.
 
1.22.         ”Teknisk support” har betydelsen som anges i punkt 4.1.
 
1.23.         ”Du/Din” innebär den person som äger den Täckta utrustningen och alla personer som Policyn överförs till i enlighet med punkt 11.
 
2.               Policyn
 
2.1.           Din Policy består av detta försäkringsdokument som beskriver villkoren för din täckning enligt AppleCare+ och ditt garantibevis (POC). Läs dessa noggrant för att vara säker på att de ger Dig den täckning som Du vill ha. Om Din behöver ändras, eller om någon av den information som Policyn är baserad på förändras, kan Apple och AIG behöva uppdatera sina uppgifter och informationen på Ditt POC-certifikat kan behövas ändras.
 
2.2.           Om du behöver ett nytt garantibevis (POC) eller få en kopia av din försäkringsinformation går du till www.apple.com/support/applecare/view, följer instruktionerna och anger serienumret för din Täckta utrustning.
 
2.3.           Premien för denna policy är som följer:

iPad:
799 SEK
iPhone5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, och iPhone 6 Plus:
799 SEK
iPhone 6s och iPhone 6s Plus:
1499 SEK
iPod:
479 SEK
Apple Watch
749 SEK
Apple Watch Sport
549 SEK
 
I dessa priser ingår eventuell försäkringsskatt, på tillämplig nivå.
 
2.4.           Betalningen av premien representerar betalningen för din första tolvmånadersperiod (från datumet som du köpte din Täckta utrustning) och en förbetalning för den efterföljande tolvmånadersperioden. Detta påverkar inte din rättighet att annullera denna policy när som helst i enlighet med punkt 10.
 
3.               Täckningsperiod
 
3.1.           Din Hårdvarutäckning påbörjas från det datum som du köper din Policy. Detta innebär att om du köper AppleCare+ upp till 60 dagar efter att du köper din Täckta utrustning kommer du endast att få Hårdvarutäckning från det datumet. Täckningen för Teknisk support påbörjas efter att din kostnadsfria tekniska support från tillverkaren går ut. Den kostnadsfria supporten påbörjas när du köper din Täckta utrustning. Båda typerna av täckning avslutas utan tidigare varsel 24 månader efter att du köpte din täckta utrustning (och inte datumet då du köpte AppleCare+) som syns på ditt POC-certifikat eller kvitto. Du har rätt att när som helst, utan anledning, annullera denna Policy i enlighet med punkt 10.
 
3.2.           Din rätt till service kan avslutas tidigare om du har använt din rätt att annullera enligt punkt 10 eller om den annulleras av AIG i enlighet med villkoren i denna Policy. Om du inte längre kan kräva ersättning för oavsiktlig skada fortsätter Din hårdvarutäckning angående försämrad batterikapacitet och teknisk support via telefon att gälla i 24 månader efter inköpsdatumet för Din Täckta utrustning.
 
3.3.           Denna policy ersätter Dig inte för skada på den Täckta utrustningen vid en Försäkrad händelse som skedde innan denna Policy köptes.
 
4.               Täckning


4.1.           Följande definitioner är relevanta för Din försäkringstäckning:
 
”Oavsiktlig skada” innebär fysisk skada, sönderslagning eller fel på Din Täckta utrustning på grund av en oförutsedd och oavsiktlig händelse antingen på grund av hantering (t.ex. att tappa den Täckta utrustningen eller genom kontakt med vätska) eller på grund av en yttre händelse (t.ex. extrema miljö- eller atmosfärförhållanden). Skadan måste påverka funktionaliteten för Din Täckta utrustning, vilket omfattar sprickor i skärmen som påverkar skärmens läsbarhet.
 
”Försämrad batterikapacitet” innebär att batteriets kapacitet är mindre än åttio procent (80 %) av den ursprungliga specifikationen som visas på batteridisplayen.
 
”Hårdvarutäckning” innebär skyddet som tillhandahåller reparation eller utbyte av din Täckta utrustning på grund av Oavsiktlig skada och Försämrad batterikapacitet.
 
”Teknisk support” innebär tillgång till teknisk assistans från Apple via telefon om Din Täckta utrustning slutar att fungera korrekt. Denna tjänst är annars tillgänglig från Apple för en avgift per händelse.
 
4.2.           Hårdvarutäckning. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt delen Hårdvarutäckning i denna Policy, kommer AIG att se till att Apple antingen:
 
4.2.1.        reparerar den Täckta utrustningen med nya eller renoverade delar som är likvärdiga i fråga om prestanda och pålitlighet med nya delar, eller
 
4.2.2.        om det inte skulle vara praktiskt eller ekonomiskt att genomföra en reparation, att tillhandahålla en ersättare för den Täckta utrustningen med en ny Apple-märkt enhet eller en Apple-märkt enhet som är likvärdig med en ny enhet i fråga om prestanda och pålitlighet, och av samma typ som originalutrustningen. Om en Apple-märkt enhet för din Täckta utrustning inte finns tillgänglig, en Apple-märkt enhet som åtminstone är funktionsmässigt likvärdig med den ursprungliga Täckta utrustningen (föremål för tillämpliga uppdateringar av Konsumentprogramvara). Den nya Apple-märkta ersättningsenheten kommer att bli den nya Täckta utrustningen enligt denna Policy. Vid en ersättningsenhet kommer Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör att behålla den ursprungliga Täckta enheten.
 
Den Täckta utrustningen kan endast repareras eller ersättas, och ingen kontantersättning kan betalas av AIG, om du lämnar in ett krav.
 
4.3.           Om en ersättningsenhet tillhandahålls till dig enligt punkt 4.2.2kan Apple, eller Apples auktoriserade serviceleverantör, installera den senaste programvara och operativsystem som är tillämplig för den Täckta utrustningen som del av täckningen i denna Policy. Programvaror från tredje part som var installerade på den ursprungliga Täckta utrustningen kanske inte är kompatibla med den Täckta utrustningen som ett resultat av uppdateringen av programvaran och operativsystemet. Om du lämnar in ett krav i ett annat land än där du köpte den Täckta utrustningen, kan Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör reparera eller byta ut produkter eller delar med lokala jämförbara produkter och delar.
 
4.4.           Självrisk: För varje giltigt krav för Oavsiktlig skada som du lämnar in enligt denna Policy måste du, innan du får rätt till fördelarna i punkt 4.2, betala den tillämpliga Självrisken mot kostnaden för kravet. Självrisken kan betalas till Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör kontant eller med betal-/kreditkort.
 
4.5.           Gräns för krav: Maximalt två krav för Oavsiktlig skada kan lämnas in under Täckningsperioden. När det andra kravet har avslutats slutar täckningen för Oavsiktlig skada att gälla för denna Policy. Din Täckning för Teknisk support och Försämring av batteriets kapacitet kommer att fortsätta gälla till slutet av Täckningsperioden.
 
4.6.           Teknisk support. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt denna del av din Policy, kan du få tillgång till teknisk telefonsupport från Apple om din Täckta utrustning slutar att fungera korrekt. Denna tjänst är annars tillgänglig från Apple för en avgift per händelse. Denna täckning påbörjas efter att din kostnadsfria tekniska support upphör, som påbörjas när du köper din Täckta utrustning. Teknisk support kommer att täcka Konsumentprogramvaran och alla anslutningsproblem mellan den Täckta utrustningen och en AirPort-enhet, Apple TV och en kompatibel trådlös enhet eller dator som uppfyller anslutningsspecifikationen för den Täckta utrustningen. Den täcker den då aktuella versionen av Konsumentprogramvaran och den föregående Huvudversionen. ”Huvudversion” innebär en väsentlig programvaruversion som kommersiellt släppts av Apple i ett talformat likt ”1.0” eller ”2.0” och som inte är i beta- eller förhandsform.
 
5.               Undantag
 
5.1.           Hårdvarutäckning.  Denna Policy täcker dig inte för:
 
5.1.1.        en produkt som inte är den Täckta utrustningen,
 
5.1.2.        skada som har orsakats av:
 
5.1.2.1.    missbruk eller felanvändning, vilket innebär avsiktligt orsakad skada inklusive medveten användning av den Täckta utrustningen för syften eller sätt som den inte var avsedd för,
 
5.1.2.2.    faktisk, eller försök till modifiering eller ändring av den Täckta utrustningen, eller      
 
5.1.2.3.    service eller reparation (inklusive uppgraderingar) som utförs av någon som inte är Apple eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör,
 
5.1.3.        Täckt utrustning med ett serienummer som ändrats, raderats eller tagits bort,
 
5.1.4.        förlust eller stöld av Din Täckta utrustning,
 
5.1.5.        Täckt utrustning (inklusive alla huvudkomponenter) som inte lämnas in till Apple,
 
5.1.6.        kosmetisk skada på den Täckta utrustningen som inte påverkar den Täckta utrustningens funktionalitet, inklusive men inte begränsat till smala sprickor, repor, bucklor eller trasig plast kring portar och missfärgning,
 
5.1.7.        skada eller fel på grund av normalt slitage och/eller användning av den Täckta utrustningen,
 
5.1.8.        skada på grund av eld, eller
 
5.1.9.        fel på grund av defekter i material och/eller utförande och/eller design, sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentlagstiftningen, av Apples ettåriga begränsade garanti eller Apple självt under samma period som täckningsperioden för AppleCare+ även om du inte köpte din Apple-produkt från Apple.
 
5.2.           Teknisk support.  Policyn täcker Dig inte för:
 
5.2.1.        användning eller modifiering av den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran på ett sätt som det varken är avsett att användas eller modifieras för enligt användarmanualen, tekniska specifikation eller andra riktlinjer som har publicerats på Apples webbplats för den Täckta utrustningen,
 
5.2.2.        problem som kan lösas genom att uppgradera programvara (inklusive Konsumentprogramvaran) till den senaste versionen,
 
5.2.3.        tredjepartsprodukter eller andra Apple-märkta produkter eller programvaror (andra än den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran) eller effekterna av sådana produkter på eller interaktioner med den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran,
 
5.2.4.        användning av en dator eller ett operativsystem som inte är relaterad till Konsumentprogramvaran eller anslutningsproblem som har sitt ursprung i den Täckta utrustningen,
 
5.2.5.        iOS-programvara eller någon Konsumentprogramvara betecknad ”beta”, ”prerelease” eller ”preview” eller liknande märkt programvara.
 
5.2.6.        skada på, eller förlust av någon programvara eller data som lagras på eller har spelats in på den Täckta utrustningen,
 
5.2.7.        återställning och ominstallation av programvara och användardata, eller
 
5.2.8.        råd som har att göra med vardagsanvändning av den Täckta utrustningen när det inte finns något underliggande problem med dess maskinvara eller programvara.
 
6.               Allmänna villkor
 
6.1.           För att vara helt skyddad av din Policy, måste du följa denna punkt samt punkterna 7, 8 och 9, som är villkor i denna Policy. Om du inte följer dessa villkor kan det leda till att ditt krav avvisas.
 
6.2.           Följande villkor är tillämpliga för denna Policy:
 
6.2.1.        Begränsningar av policy.  Täckning enligt Din Policy är föremål för de undantag som anges i punkt 5.
 
6.2.2.        Betalning av premie och täckning. Om du betalar hela din premie direkt så måste den betalas innan du kan få Hårdvarutäckning eller Teknisk support och inga anspråk kan göras under den här policyn om premien inte är helt betald. Du måste ingå ett avbetalningsavtal med en Apple-auktoriserad återförsäljare för att kunna betala premien via avbetalning och du får Hårdvarutäckning eller Teknisk support från det datum du tecknade avbetalningsavtalet. Du måste betala dina avbetalningar enligt villkoren i ditt avbetalningsavtal.
 
6.2.3.        Uteblivna avbetalningar. Apples auktoriserade återförsäljare kan begära att AIG häver din policy om du inte betalar premien via avbetalning och om du inte har genomfört din avbetalning före datumet i meddelandet om resterande skuld. AIG vidtar åtgärder för att häva din policy enligt tillämpliga lagar om de får en begäran.
 
 
6.2.4.        Din skyldighet att vara noggrann.  Du ska vidta alla rimliga åtgärder för att skydda den Täckta utrustningen mot en Försäkrad händelse och ska använda och underhålla den Täckta utrustningen i enlighet med instruktionerna för den.
 
6.2.5.        Ditt hemvistland och din ålder.
 
6.2.5.1.    Om du inte är Företagskund har du endast rätt att köpa denna Policy om ditt huvudsakliga hemvistland är Sverige och Du är 18 år eller äldre på det datum som denna Policy köps.
 
6.2.5.2.    Om du är Företagskund har du endast rätt att köpa denna Policy om du har köpt den Täckta utrustningen för användning samband med ett företag, en finansiellt institut, en välgörenhetsorganisation eller annat personligt företag i Sverige.
 
6.2.6.        Annan försäkring. Om du har en annan gällande försäkring för den Täckta utrustningen kan du ändå lämna in ett krav enligt denna Policy eftersom AIG går med på att försäkra dig oavsett och utan hänsyn till någon annan försäkring.
 
7.               Så lämnar du in ett krav
 
7.1.           För Hårdvarutäckningmåste du rapportera ditt krav så snart som möjligt genom att besöka en Apple-ägd butik eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör, genom att besöka www.apple.com/support eller ringa Apple på +46 20100529. Innan du får hjälp kommer Apple att kräva att du anger serienumret för din Täckta utrustning. Ditt krav kommer att hanteras genom de alternativ som beskrivs i punkt 7.4.
 
7.2.           Under servicen med Hårdvarutäckning kommer Apple eller den Apple-auktoriserade serviceleverantören radera alla data som finns på den Täckta utrustningen och formatera om lagringsmediet. Du bör säkerhetskopiera alla data regelbundet och innan du lämnar in ett krav, när det är möjligt.
 
7.3.           Vid begäran måste du uppvisa bevis på köp av din Policy för att bekräfta att din Apple-produkt är Täckt utrustning.
 
7.4.           Giltiga krav för Hårdvarutäckning kan lämnas in genom ett av följande alternativ:
 
7.4.1.        Inlämningsservice. Du kan lämna in din Täckta utrustning till en Apple retail store eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör. En reparation kommer att genomföras eller en ersättning tillhandahålls i enlighet med punkt 4.2. När reparationen är klar eller en ersättning finns tillgänglig (som tillämpligt) ombeds du komma till en Apple retail store eller den Apple-auktoriserade serviceleverantören för att hämta din Täckta utrustning. 
 
Om du lämnar in den Täckta utrustningen till en Apple retail store kan vissa reparationer utföras direkt. Vi råder dig att reservera en tid på www.apple.com/retail/geniusbar innan du kommer.
 
7.4.2.        Service via post.  Apple kommer att skicka en förpackning med förbetalt porto så att du kan skicka Din Täckta utrustning till Apple. När granskningen eller reparationen är klar skickar Apple tillbaka den Täckta utrustningen eller en ersättning för den Täckta utrustningen till Dig. Apple kommer att betala portokostnader från och till Din plats om Du följer alla instruktioner.
 
7.4.3.        Express Replacement Service. Apple kommer kräva att den Täckta utrustningen lämnas tillbaka och att en auktorisering med kreditkort används som säkerhet för försäljningspriset för ersättningsprodukter och tillämpliga fraktkostnader. Om Du inte kan tillhandahålla auktorisering med kreditkort kan Du inte använda denna tjänst. Apple kommer att skicka en ersättningsprodukt till Dig med instruktioner om hur du lämnar tillbaka den Täckta utrustningen. Om du följer dessa instruktioner annullerar Apple auktoriseringen med kreditkort och du behöver inte betala för ersättningsprodukten och frakten från och till din angivna adress. Om Du inte lämnar tillbaka den ursprungliga Täckta utrustningen som Du har fått instruktioner om att göra eller om Du lämnar tillbaka en produkt som inte är den Täckta utrustningen kommer Apple att ta ut den summa som Du har auktoriserat med ditt kreditkort.
 
Observera att Express Replacement Service inte är tillgängligt för iPod.
 
7.5.           Servicealternativen för Hårdvarutäckning kan variera mellan olika länder beroende på lokal kapacitet. Besök AppleCare+ Support för mer information.
 
7.6.           Där det inte är möjligt att tillhandahålla en viss servicemetod som beskrivs ovan, kan det vara nödvändigt att ändra metoden för Hårdvarutäckning som Apple tillhandahåller dig.
 
7.7.           Om Du tänker lämna in ett krav enligt denna Policy i ett land som inte är inköpslandet, behöver Du efterleva alla tillämpliga lagar för import och export och Du kommer att vara ansvarig för alla tullavgifter, moms och andra relaterade skatter och avgifter som kan vara tillämpliga.
 
7.8.           För Teknisk kan du lämna in ett krav genom att ringa Apple på +46 20100529 som kommer att begära serienumret för den Täckta utrustningen innan hjälpen inleds.
 
Du kan också få information genom att gå till följande kostnadsfria supportresurser nedan:


Internationell supportinformation
Apple Authorized Service Providers och Apple Retail Stores
Apple-support och service
8.               Ditt ansvar när du gör ett anspråk
 
8.1.           När du gör ett anspråk enligt denna Policy, måste Du efterleva de följande:
 
8.1.1.        Du måste tillhandahålla information om symtomen och orsakerna till skadan på eller problemen som du har med den Täckta utrustningen,
 
8.1.2.        för att Apple ska kunna felsöka och på annat sätt hjälpa till med ditt anspråk, måste du tillhandahålla information, inklusive men inte begränsat till serienumret för den Täckta utrustningen, modell, version av operativsystemet och installerad programvara, alla tillbehörsenheter som är anslutna eller installerade på den Täckta utrustningen, alla felmeddelanden som visas, åtgärder som har vidtagits innan felet på den Täckta utrustningen uppstod och åtgärder som har vidtagits för att lösa problemet,
 
8.1.3.        Du måste följa de instruktioner som du får av Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör och förpacka den Täckta utrustningen i enlighet med fraktanvisningarna från Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantören,
 
8.1.4.        Du får inte skicka produkter och tillbehör som inte täckas av ett anspråk på Hårdvarutäckning (t.ex. fodral, billaddare osv.) eftersom dessa inte kan skickas tillbaka,
 
8.1.5.        Du ska säkerställa, när det är möjligt, att din programvara och data som lagras på den Täckta utrustningen är säkerhetskopierade. Apple kommer att radera innehållet på den Täckta utrustningen och formatera om lagringsmediet. Varken AIG eller Apple kommer att vara ansvariga för förlist av programvara eller data som lagras på den Täckta utrustningen när den lämnas in som del av ett anspråk enligt denna policy, och
 
8.1.6.        Du måste tillhandahålla alla produktens huvudkomponenter till Apple som omfattas av Hårdvarutäckning för att ge Apple möjlighet att bedöma giltigheten i Ditt anspråk.
 
8.2.           Du ansvarar själv för installation av all annan programvara, data och information.
 
8.3.           I den maximala utsträckning som tillämplig lag tillåter har AIG, Apple, Apple-auktoriserade serviceleverantörer och deras anställda och representanter inte ett ansvar till Dig för några indirekta kostnader som du drabbas av, till exempel kostnader för att programmera om eller återskapa något program eller data eller någon förlust av affärer, vinst, inkomst eller förväntat sparande som resultat av ett misslyckande att leva upp till sina skyldigheter enligt denna Policy.
 
9.               Vilseledande, bedrägeri och illegal användning
 
9.1.           Om ett anspråk visar sig vara bedrägligt, eller om Du medvetet lämnar vilseledande information när du gör ett anspråk kommer anspråket att avvisas. Din Policy kommer att annulleras utan att någon Premie betalas tillbaka till Dig. Apple eller AIG kan informera polisen eller andra ansvariga myndigheter.
 
9.2.           Denna Policy kan annulleras av AIG i enlighet med tillämplig lag om en kompetent myndighet meddelar att den Täckta utrustningen används för kriminell aktivitet eller för att underlätta eller göra en kriminell handling möjlig.
 
10.            Annullering
 
10.1.         Du kan annullera denna policy när som helst oavsett anledning. Om du betalar hela din premie direkt kan du annullera genom att ringa Apple på +46 20100529 eller skriva till: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, (Faxnummer: +353 (0)21 428 3917).
 
Om du betalar din premie via avbetalningar kan du annullera genom att kontakta Apples auktoriserade återförsäljare och begära att återförsäljaren häver din policy för din räkning.
 
10.2.         Du kan bli ombedd att visa upp ditt originalkvitto och/eller ditt garantibevis (POC) för att få återbetalningen.
 
10.3.         Om du annullerar policyn kan du ha rätt till återbetalning av premien som beräknas enligt följande:
 
10.3.1.     om du annullerar inom trettio (30) dagar efter det datum då du köpte din Policy, och betalade hela premien direkt, får du en återbetalning av hela det betalda beloppet, eller om du annullerar inom trettio (30) dagar efter det datum då du köpte din policy och har valt att betala din premie via avbetalningar måste du informera Apples auktoriserade återförsäljare enligt paragraf 10.1 och begära att de annullerar ditt avbetalningsavtal. Under dessa omständigheter återbetalar Apples auktoriserade återförsäljare dig genomförda avbetalningar.
 
10.3.2.     om du annullerar denna policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte din policy och har betalat hela premien direkt  får du en proportionell återbetalning, baserat på den återstående delen av Täckningsperioden. Om du har valt att betala din premie via avbetalningar och annullerar din policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte din policy har du inte rätt till återbetalning av utförda avbetalningar. 
 
10.3.3      En återbetalning som du har rätt till ska antingen betalas tillbaka till det betalkort eller kreditkort som användes vid köp av Policyn eller, om det är omöjligt, med en banköverföring till dig.
 
11.            Överföring av Policyn
 
11.1.         Du kan överföra denna Policyn när du överför den Täckta utrustningen, till någon annan som är bosatt i Sverige och är 18 år eller äldre, och den nya parten kommer att täckas under återstoden av Täckningsperioden. En Företagskund kan endast överföra denna Policy till en annan Företagskund.
 
11.2.         Du måste meddela Apple, som representant för AIG, om överföringen så snart som möjligt genom att ringa till Apple på +46 20100529 eller genom att skriva till Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (Faxnummer: +353 (0)21-428-3917). När du meddelar Apple om överföringen av Policyn måste du tillhandahålla serienumret för den Täckta utrustningen och namnet, adressen och e-postadressen för den nya ägaren så att Apple kan skicka ett uppdaterat POC-certifikat till den nya ägaren. Du måste tillhandahålla dessa villkor till den nya ägaren och meddela ägaren om antalet anspråk, om några sådana har gjorts, för Oavsiktlig skada.
 
11.3.         Överföringen av Policyn kommer att börja gälla när Apple, som representant för AIG, utfärdar ett ändrat POC-certifikat till den nya ägaren.
 
12.            Klagomål
 
12.1.         AIG och Apple anser att Du förtjänar artig, rättvis och snabb service. AIG har bett Apple att hantera anspråk och teckningsklagomål som dess representant för att se till att du har en enda kontakt vid alla ärenden. Om den service Du får vid något tillfälle inte lever upp till dina förväntningar ska du kontakta Apple med hjälp av kontaktuppgifterna nedan, ange ditt namn och serienumret för Din Täckta utrustning för att hjälpa Apple att hantera dina kommentarer på ett effektivt sätt. Apple kan svara på frågor på det europeiska språket i ditt hemland.
 
Skriftligt:                   Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Telefon:                    +46 20100529
Via fax:                      +353 (0)21 428 3917
Online:                      Kontakta Apple Support på www.apple.com/support/contact
Personlig hjälp:      I en butik som Apple äger, vilka finns på  http://www.apple.com/retail/storelist/
 
12.2.         Om Apple inte kan lösa ärendet så att Du blir nöjd kan Du någon av följande ombudsmän eller självständiga organisationer som kommer att granska Ditt ärende och/eller ge Dig råd. Apple kommer att tillhandahålla information om hur detta går till när Apple skickar sitt sista svarsbrev angående de problem som har tagits upp.
 
 
Konsumenternas Bank- och finansbyrå             
Box 24215
104 51 Stockholm (Karlavägen 108)
 
Telefon: 0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 om du ringer utanför Sverige)
 
 
 
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm (Karlavägen 108)
 
Telefon:                    0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 om du ringer utanför Sverige)
 
 
 
The Republic of Ireland Financial Services Ombudsman
9SR 3rd Floor
Lincoln House
Lincoln Place
Dublin 2
 
Via telefon:  +353 16620899
 
Via e-post:      enquiries@financialombudsman.ie
 
Republic of Ireland Financial Services Ombudsman kanske inte kan bedöma ett klagomål om den som klagar är ett aktiebolag med en årsomsättning på mer än tre miljoner euro.
 
 
Du kan också kontakta den kommunala konsumentvägledningen för att få råd. Om du följer den här metoden för klagomål påverkar det inte din rätt att vidta rättsliga åtgärder. Du kan också ta upp ärendet hos den Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller i tingsrätt.
 
13.            Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 
13.1.         AIG täcks av Financial Services Compensation Scheme. Om AIG inte kan uppfylla sina finansiella skyldigheter kan du ha rätt till ersättning från planen. Vid denna typ av försäkring täcks 90 % av ditt anspråk, utan någon övre gräns. Mer information om kompensationsplaner finns www.fscs.org.uk, och +44 (0)207 892 7300.
 
13.2.         Om Du är företagskund kommer Din möjlighet att göra ett anspråk hos Financial Services Compensation Scheme att bero på typen av företag och förutsättningarna för anspråket.
 
14.            Allmän information
 
14.1.         Denna Policy kommer att följa svensk lag och Du och AIG går med på att lämna in alla tvister till svensk domstol för beslut om alla tvister som kan uppstå på grund av eller i samband med denna Policy.
 
14.2.         Villkoren i denna Policy kommer endast att finnas tillgängliga på svenska och all kommunikation avseende denna Policy kommer att ske på svenska.
 
14.3.         Denna försäkring tecknas av AIG Europe Limited som verkar genom sin filial AIG Europe Limited UK filial i Sverige (företagsnummer 516408-1027) vars registrerade adress är Västra Järnvägsgatan 7, Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige. AIG Europe Limited är auktoriserat av  Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority (företagsreferens 202628). Denna information kan kontrolleras genom att du besöker Financial Services register (www.fsa.gov.uk/register/home.do). Registrerat i England: företagsnummer 1486260. Registrerad adress: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom.
 
14.4.         Apple Distribution International och dess utsedda ombud distribuerar, säljer och administrerar denna Policy och hanterar anspråk och klagomål som representant för AIG. Apple Distribution International har sitt registrerade kontor på Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Apple Distribution International regleras av Central Bank of Ireland.
 
14.5.        Endast Du (eller den person som denna Policy har överförts till, eller Ditt dödsbo om i händelse av dödsfall) och AIG kan genomdriva villkoren i denna Policy.
 
 

 
 Så använder AIG Personlig information
AIG Europe Limited (svensk filial) (“AIG”) förbinder sig att skydda integriteten hos kunder, de som gör anspråk och andra affärskontakter.
Personlig information” identifierar och är relaterad till dig eller andra personer eller information som du eller sådana andra personer kan identifieras med. Genom att tillhandahålla Personlig information ger du tillstånd för att den används på de sätt som beskrivs nedan.
 
All behandling av Personlig information kommer att ske i enlighet med kraven som framställs i Personuppgiftslagen.
 
Typer av Personlig information som AIG kan samla in och varför - Beroende på vår relation med dig kan den Personliga information som samlas in omfatta: Identifiering och kontaktinformation och annan Personlig information som du tillhandahåller. Personlig information kan användas i följande syften:
 
·       Administration av försäkringar, t.ex. kommunikation, behandlingar av anspråk och betalning
·       Hantering och revision av verksamheten i vårt företag
·       För att efterleva tillämpliga lagar eller för att svara på krav från  myndigheter med domstolsbeslut i undersökningen, identifiering eller förhindrande av bedrägeri
·       Fastställande och försvar av juridiska rättigheter
·       Efterlevnad av lagar och föreskrifter, inklusive efterlevnad av lagar utanför ditt hemvistland
·       Granskning och inspelning av service- och supportsamtal för kvalitets-, utbildnings- och säkerhetssyften
 
Delning av Personlig information - För de syften som nämns ovan kan Personlig information delas med våra koncernbolag, mäklare och andra distributionsparter, försäkringsbolag och återförsäkrare och andra tjänstleverantörer. Personlig information kommer att delas med andra tredje parter (inklusive regeringsmyndigheter) om det krävs enligt lag. Personlig information kan delas med presumtiva köpare och köpare, och överföras vid en försäljning av vårt företag eller en överföring av affärstillgångar.
 
Internationell överföring – På grund av att vår verksamhet är global kan Personlig information överföras till parter (inklusive våra koncernbolag, våra tjänstleverantörer, regeringsmyndigheter och andra tredje parter) som befinner sig i andra länder, inklusive USA och andra länder med andra dataskyddslagar än i ditt hemvistland. Till exempel kan Personlig information överföras till koncernbolag i USA som tillhandahåller centrala IT-supporttjänster.
 
Säkerhet och lagring av Personlig information – Lämpliga juridiska och säkerhetsmässiga åtgärder används för att skydda Personlig information. AIG:s tjänstleverantörer väljs också ut noggrant och måste använda lämpliga skyddsåtgärder. Personlig information lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs ovan.
 
Krav eller frågor – För att begära tillgång till eller för att korrigera felaktig Personlig information, eller för att begära att Personlig information raderas eller döljs, eller för att protestera mot att informationen används, skickar du e-post till kundservice@AIG.com eller skriv till AIG Europe Limited, filial Sverige, Box 3506, 103 69 Stockholm. Mer information om hur vi använder Personlig information finns i vår fullständiga Integritetspolicy www.aig.se/se-integritetspolicy. Du kan också begära en kopia av denna Policy via adresserna ovan.

081215 AC+ Sweden v1.2

AppleCare+ för iPad
AppleCare+ för iPhone
AppleCare+ för iPod
AppleCare+ för Apple Watch
AppleCare+ för Apple Watch Sport

INFORMATION OM KONSUMENTLAGSTIFTNING:

AppleCare+ är en försäkring som täcker risken för skador på din iPad, iPhone eller iPod och behovet av teknisk hjälp. AppleCare+ täcker inte fel på grund av defekter i utformning och/eller material och/eller utförande.  Sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentlagstiftningen, av Apples ettåriga begränsade garanti eller Apple själv under samma period som täckningsperioden för AppleCare+ även om du inte köpte din Apple-produkt från Apple.  Enligt den svenska konsumentköplagen har du rätt till en kostnadsfri reparation, utbytesenhet, prisnedsättning eller återbetalning från säljaren, av varor som inte överensstämmer med avtalet om köp inom tre år efter leveransen.  Du kan också begära detta av Apple om säljaren är insolvent, har lagt ned sin verksamhet eller inte kan hittas.
 
Tack för att du har köpt AppleCare+, en försäkring som tecknas av AIG Europe Limited UK filial i Sverige (”AIG”) som går med på att försäkra din iPhone, iPad, iPod, Apple Watch eller Apple Watch Sport enligt villkoren i denna Policy.
 
Observera att fördelarna i den här AppleCare+-policyn inte är tillgängliga för Apple Watch Edition
 
AppleCare+ täcker reparation eller utbyte av din enhet vid oavsiktlig skada eller försämrad batterikapacitet, samt ger dig tillgång till teknisk telefonsupport från Apple (som beskrivs i punkt 4).
 
Försäkringen säljs av Apple och Apples auktoriserade återförsäljare. Apple kommer också, som representant för AIG, att hantera skadeståndsanspråk och eventuella klagomål från dig (fullständig information finns i punkt 12).
 
AppleCare+ täcker inte förlust eller stöld av din enhet, eller fel på grund av defekt i din enhet, även om sådana fel täcks separat antingen enligt dina rättigheter i konsumentlagstiftningen eller Apples ettåriga begränsade garanti eller av Apple självt under samma period som försäkringsperioden för AppleCare+ även om du inte köpte din Apple-produkt från Apple (se punkt 5.1.9).
 
1.               Definitioner. 
Alla ord eller uttryck som inleds med stor bokstav i denna Policy definieras i detta definitionsavsnitt och har samma betydelse var de än nämns i Policyn:
 
1.1.           ”Oavsiktlig skada” har betydelsen som anges i punkt 4.1.
 
1.2.           ”AIG” innebär AIG Europe Limited som har sitt registrerade kontor på The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB som är verksamt genom sin filial AIG Europe Limited UK filial i Sverige (företagsnummer 516408-1027) som har sitt registrerade kontor på Västra Järnvägsgatan 7, Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige.
 
1.3.           ”Apple” innebär Apple Distribution International (eller dess utsedda ombud) som distribuerar, säljer och administrerar denna Policy och som hanterar krav och skadeståndsanspråk som representant för AIG.
 
1.4.           ”Apples auktoriserade serviceleverantör” innebär en serviceleverantör (tredje part) som anlitas som Apples ombud för att hantera skadeståndsanspråk som representant för AIG. En lista över dessa leverantörer finns på http://support.apple.com/kb/HT1434
 
1.5.           ”Apples auktoriserade återförsäljare” innebär en tredje part som är auktoriserad av Apple att distribuera denna Policy samtidigt som parten säljer den Täckta utrustningen till Dig.
 
1.6.           ”AppleCare+ Support” innebär supportsidan http://www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.html
 
1.7.           ”Apples ettåriga begränsade garanti” innebär den frivilliga tillverkargarantin som Apple tillhandahåller (enligt separata servicevillkor) till köpare av Täckt utrustning, som tillhandahåller fördelar som är tillägg till, och inte ersätter, rättigheter i konsumentlagstiftning.
 
1.8.           ”Meddelande om resterande skuld” innebär att Apples auktoriserade återförsäljare skickar dig ett meddelande om att du inte har genomfört en avbetalning och/eller om du har försummat att betala avbetalningar enligt ditt avbetalningsavtal.
 
1.9.           ”Försämrad batterikapacitet” har betydelsen som anges i punkt 4.1.
 
1.10.         ”Företagskund” innebär en kund som har registrerat sig och köpt sin Täckta utrustning genom Apple Store för företag.
 
1.11.         ”Konsumentprogramvara” innebär operativsystemet (”iOS”) i den Täckta utrustningen, programvaror som är förinstallerade på den Täckta utrustningen och Apple-märkta programvaror som installeras senare på den Täckta utrustningen, som kan variera ibland.
 
1.12.         ”Täckningsperioden” innebär perioden som anges i punkt 3.
 
1.13.         ”Täckt utrustning” innebär den Apple-märkta iPhone, iPad, iPod, Apple Watch eller Apple Watch Sport som identifieras med produktserienummer på ditt garantibevis (POC), samt originaltillbehören som följer med i samma förpackning. Den Täckta utrustningen måste ha köpts som ny från Apple eller en Apple-auktoriserad återförsäljare inte längre än 60 dagar innan datumet när du köper denna Policy eller, när det juridiska ägandet av den Täckta utrustningen har överförts till dig, måste Policyn ha överförts till dig i enlighet med punkt 11 i denna Policy.
 
1.14.         ”Hårdvarutäckning” har betydelsen som anges i punkt 4.1.
 
1.15.         ”Avbetalning” innebär belopp som du ska betala enligt ett betalningsavtal.
 
1.16.          ”Försäkrad händelse” innebär (a) Oavsiktlig skada på din Täckta utrustning och/eller Försämrad batterikapacitet och/eller (b) behovet av att använda Teknisk support, som sker under täckningsperioden.
 
1.17.         ”Avbetalningsavtal” innebär avtalet mellan dig och Apples auktoriserade återförsäljare som innehåller information om dina avbetalningar.
 
1.18.         ”POC-certifikat” innebär det dokument med bevis på täckning som du får när Du köper denna Policy, som innehåller din försäkringsinformation och serienumret för den Täckta utrustningen som den här Policyn gäller för. Om du har köpt denna Policy i en Apple-ägd butik eller från en Apple-auktoriserad återförsäljare, kan originalkvittot för köpet också vara ditt POC-certifikat.
 
1.19.         ”Policy” innebär detta försäkringsdokument som innehåller villkoren för AppleCare+, som tillsammans med det POC-certifikat som du fick när du köpte AppleCare+, utgör ditt juridiska kontrakt med AIG.
 
1.20.         ”Självrisk” innebär den relevanta risken för den Täckta utrustningen, enligt följande:

iPad:                                             399 SEK
iPhone:                                        579 SEK
iPod:                                             229 SEK
Apple Watch                            679 SEK
Apple Watch Sport                589 SEK


som du ska betala för varje krav på Oavsiktlig skada som du lämnar in i Sverige enligt denna Policy. Obs! Om du lämnar in ett krav i ett annat land enligt denna Policy måste självrisken betalas i det landets valuta och i det landets tillämpliga valutakurs. För mer information går du till AppleCare+ Support.
 
1.21.         ”Premie” innebär den summa som du betalar för täckning enligt denna Policy vilket beskrivs i punkt 2.3.
 
1.22.         ”Teknisk support” har betydelsen som anges i punkt 4.1.
 
1.23.         ”Du/Din” innebär den person som äger den Täckta utrustningen och alla personer som Policyn överförs till i enlighet med punkt 11.
 
2.               Policyn
 
2.1.           Din Policy består av detta försäkringsdokument som beskriver villkoren för din täckning enligt AppleCare+ och ditt garantibevis (POC). Läs dessa noggrant för att vara säker på att de ger Dig den täckning som Du vill ha. Om Din behöver ändras, eller om någon av den information som Policyn är baserad på förändras, kan Apple och AIG behöva uppdatera sina uppgifter och informationen på Ditt POC-certifikat kan behövas ändras.
 
2.2.           Om du behöver ett nytt garantibevis (POC) eller få en kopia av din försäkringsinformation går du till www.apple.com/support/applecare/view, följer instruktionerna och anger serienumret för din Täckta utrustning.
 
2.3.           Premien för denna policy är som följer:


iPad:                                             799 SEK
iPhone:                                        799 SEK
iPod:                                             479 SEK
Apple Watch                            749 SEK
Apple Watch Sport                549 SEK
 
I dessa priser ingår eventuell försäkringsskatt, på tillämplig nivå.
 
2.4.           Betalningen av premien representerar betalningen för din första tolvmånadersperiod (från datumet som du köpte din Täckta utrustning) och en förbetalning för den efterföljande tolvmånadersperioden. Detta påverkar inte din rättighet att annullera denna policy när som helst i enlighet med punkt 10.
 
3.               Täckningsperiod
 
3.1.           Din Hårdvarutäckning påbörjas från det datum som du köper din Policy. Detta innebär att om du köper AppleCare+ upp till 60 dagar efter att du köper din Täckta utrustning kommer du endast att få Hårdvarutäckning från det datumet. Täckningen för Teknisk support påbörjas efter att din kostnadsfria tekniska support från tillverkaren går ut. Den kostnadsfria supporten påbörjas när du köper din Täckta utrustning. Båda typerna av täckning avslutas utan tidigare varsel 24 månader efter att du köpte din täckta utrustning (och inte datumet då du köpte AppleCare+) som syns på ditt POC-certifikat eller kvitto. Du har rätt att när som helst, utan anledning, annullera denna Policy i enlighet med punkt 10.
 
3.2.           Din rätt till service kan avslutas tidigare om du har använt din rätt att annullera enligt punkt 10 eller om den annulleras av AIG i enlighet med villkoren i denna Policy. Om du inte längre kan kräva ersättning för oavsiktlig skada fortsätter Din hårdvarutäckning angående försämrad batterikapacitet och teknisk support via telefon att gälla i 24 månader efter inköpsdatumet för Din Täckta utrustning.
 
3.3.           Denna policy ersätter Dig inte för skada på den Täckta utrustningen vid en Försäkrad händelse som skedde innan denna Policy köptes.
 
4.               Täckning


4.1.           Följande definitioner är relevanta för Din försäkringstäckning:
 
”Oavsiktlig skada” innebär fysisk skada, sönderslagning eller fel på Din Täckta utrustning på grund av en oförutsedd och oavsiktlig händelse antingen på grund av hantering (t.ex. att tappa den Täckta utrustningen eller genom kontakt med vätska) eller på grund av en yttre händelse (t.ex. extrema miljö- eller atmosfärförhållanden). Skadan måste påverka funktionaliteten för Din Täckta utrustning, vilket omfattar sprickor i skärmen som påverkar skärmens läsbarhet.
 
”Försämrad batterikapacitet” innebär att batteriets kapacitet är mindre än åttio procent (80 %) av den ursprungliga specifikationen som visas på batteridisplayen.
 
”Hårdvarutäckning” innebär skyddet som tillhandahåller reparation eller utbyte av din Täckta utrustning på grund av Oavsiktlig skada och Försämrad batterikapacitet.
 
”Teknisk support” innebär tillgång till teknisk assistans från Apple via telefon om Din Täckta utrustning slutar att fungera korrekt. Denna tjänst är annars tillgänglig från Apple för en avgift per händelse.
 
4.2.           Hårdvarutäckning. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt delen Hårdvarutäckning i denna Policy, kommer AIG att se till att Apple antingen:
 
4.2.1.        reparerar den Täckta utrustningen med nya eller renoverade delar som är likvärdiga i fråga om prestanda och pålitlighet med nya delar, eller
 
4.2.2.        om det inte skulle vara praktiskt eller ekonomiskt att genomföra en reparation, att tillhandahålla en ersättare för den Täckta utrustningen med en ny Apple-märkt enhet eller en Apple-märkt enhet som är likvärdig med en ny enhet i fråga om prestanda och pålitlighet, och av samma typ som originalutrustningen. Om en Apple-märkt enhet för din Täckta utrustning inte finns tillgänglig, en Apple-märkt enhet som åtminstone är funktionsmässigt likvärdig med den ursprungliga Täckta utrustningen (föremål för tillämpliga uppdateringar av Konsumentprogramvara). Den nya Apple-märkta ersättningsenheten kommer att bli den nya Täckta utrustningen enligt denna Policy. Vid en ersättningsenhet kommer Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör att behålla den ursprungliga Täckta enheten.
 
Den Täckta utrustningen kan endast repareras eller ersättas, och ingen kontantersättning kan betalas av AIG, om du lämnar in ett krav.
 
4.3.           Om en ersättningsenhet tillhandahålls till dig enligt punkt 4.2.2kan Apple, eller Apples auktoriserade serviceleverantör, installera den senaste programvara och operativsystem som är tillämplig för den Täckta utrustningen som del av täckningen i denna Policy. Programvaror från tredje part som var installerade på den ursprungliga Täckta utrustningen kanske inte är kompatibla med den Täckta utrustningen som ett resultat av uppdateringen av programvaran och operativsystemet. Om du lämnar in ett krav i ett annat land än där du köpte den Täckta utrustningen, kan Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör reparera eller byta ut produkter eller delar med lokala jämförbara produkter och delar.
 
4.4.           Självrisk: För varje giltigt krav för Oavsiktlig skada som du lämnar in enligt denna Policy måste du, innan du får rätt till fördelarna i punkt 4.2, betala den tillämpliga Självrisken mot kostnaden för kravet. Självrisken kan betalas till Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör kontant eller med betal-/kreditkort.
 
4.5.           Gräns för krav: Maximalt två krav för Oavsiktlig skada kan lämnas in under Täckningsperioden. När det andra kravet har avslutats slutar täckningen för Oavsiktlig skada att gälla för denna Policy. Din Täckning för Teknisk support och Försämring av batteriets kapacitet kommer att fortsätta gälla till slutet av Täckningsperioden.
 
4.6.           Teknisk support. Om du lämnar in ett giltigt krav enligt denna del av din Policy, kan du få tillgång till teknisk telefonsupport från Apple om din Täckta utrustning slutar att fungera korrekt. Denna tjänst är annars tillgänglig från Apple för en avgift per händelse. Denna täckning påbörjas efter att din kostnadsfria tekniska support upphör, som påbörjas när du köper din Täckta utrustning. Teknisk support kommer att täcka Konsumentprogramvaran och alla anslutningsproblem mellan den Täckta utrustningen och en AirPort-enhet, Apple TV och en kompatibel trådlös enhet eller dator som uppfyller anslutningsspecifikationen för den Täckta utrustningen. Den täcker den då aktuella versionen av Konsumentprogramvaran och den föregående Huvudversionen. ”Huvudversion” innebär en väsentlig programvaruversion som kommersiellt släppts av Apple i ett talformat likt ”1.0” eller ”2.0” och som inte är i beta- eller förhandsform.
 
5.               Undantag
 
5.1.           Hårdvarutäckning.  Denna Policy täcker dig inte för:
 
5.1.1.        en produkt som inte är den Täckta utrustningen,
 
5.1.2.        skada som har orsakats av:
 
5.1.2.1.    missbruk eller felanvändning, vilket innebär avsiktligt orsakad skada inklusive medveten användning av den Täckta utrustningen för syften eller sätt som den inte var avsedd för,
 
5.1.2.2.    faktisk, eller försök till modifiering eller ändring av den Täckta utrustningen, eller      
 
5.1.2.3.    service eller reparation (inklusive uppgraderingar) som utförs av någon som inte är Apple eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör,
 
5.1.3.        Täckt utrustning med ett serienummer som ändrats, raderats eller tagits bort,
 
5.1.4.        förlust eller stöld av Din Täckta utrustning,
 
5.1.5.        Täckt utrustning (inklusive alla huvudkomponenter) som inte lämnas in till Apple,
 
5.1.6.        kosmetisk skada på den Täckta utrustningen som inte påverkar den Täckta utrustningens funktionalitet, inklusive men inte begränsat till smala sprickor, repor, bucklor eller trasig plast kring portar och missfärgning,
 
5.1.7.        skada eller fel på grund av normalt slitage och/eller användning av den Täckta utrustningen,
 
5.1.8.        skada på grund av eld, eller
 
5.1.9.        fel på grund av defekter i material och/eller utförande och/eller design, sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentlagstiftningen, av Apples ettåriga begränsade garanti eller Apple självt under samma period som täckningsperioden för AppleCare+ även om du inte köpte din Apple-produkt från Apple.
 
5.2.           Teknisk support.  Policyn täcker Dig inte för:
 
5.2.1.        användning eller modifiering av den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran på ett sätt som det varken är avsett att användas eller modifieras för enligt användarmanualen, tekniska specifikation eller andra riktlinjer som har publicerats på Apples webbplats för den Täckta utrustningen,
 
5.2.2.        problem som kan lösas genom att uppgradera programvara (inklusive Konsumentprogramvaran) till den senaste versionen,
 
5.2.3.        tredjepartsprodukter eller andra Apple-märkta produkter eller programvaror (andra än den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran) eller effekterna av sådana produkter på eller interaktioner med den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran,
 
5.2.4.        användning av en dator eller ett operativsystem som inte är relaterad till Konsumentprogramvaran eller anslutningsproblem som har sitt ursprung i den Täckta utrustningen,
 
5.2.5.        iOS-programvara eller någon Konsumentprogramvara betecknad ”beta”, ”prerelease” eller ”preview” eller liknande märkt programvara.
 
5.2.6.        skada på, eller förlust av någon programvara eller data som lagras på eller har spelats in på den Täckta utrustningen,
 
5.2.7.        återställning och ominstallation av programvara och användardata, eller
 
5.2.8.        råd som har att göra med vardagsanvändning av den Täckta utrustningen när det inte finns något underliggande problem med dess maskinvara eller programvara.
 
6.               Allmänna villkor
 
6.1.           För att vara helt skyddad av din Policy, måste du följa denna punkt samt punkterna 7, 8 och 9, som är villkor i denna Policy. Om du inte följer dessa villkor kan det leda till att ditt krav avvisas.
 
6.2.           Följande villkor är tillämpliga för denna Policy:
 
6.2.1.        Begränsningar av policy.  Täckning enligt Din Policy är föremål för de undantag som anges i punkt 5.
 
6.2.2.        Betalning av premie och täckning. Om du betalar hela din premie direkt så måste den betalas innan du kan få Hårdvarutäckning eller Teknisk support och inga anspråk kan göras under den här policyn om premien inte är helt betald. Du måste ingå ett avbetalningsavtal med en Apple-auktoriserad återförsäljare för att kunna betala premien via avbetalning och du får Hårdvarutäckning eller Teknisk support från det datum du tecknade avbetalningsavtalet. Du måste betala dina avbetalningar enligt villkoren i ditt avbetalningsavtal.
 
6.2.3.        Uteblivna avbetalningar. Apples auktoriserade återförsäljare kan begära att AIG häver din policy om du inte betalar premien via avbetalning och om du inte har genomfört din avbetalning före datumet i meddelandet om resterande skuld. AIG vidtar åtgärder för att häva din policy enligt tillämpliga lagar om de får en begäran.
 
 
6.2.4.        Din skyldighet att vara noggrann.  Du ska vidta alla rimliga åtgärder för att skydda den Täckta utrustningen mot en Försäkrad händelse och ska använda och underhålla den Täckta utrustningen i enlighet med instruktionerna för den.
 
6.2.5.        Ditt hemvistland och din ålder.
 
6.2.5.1.    Om du inte är Företagskund har du endast rätt att köpa denna Policy om ditt huvudsakliga hemvistland är Sverige och Du är 18 år eller äldre på det datum som denna Policy köps.
 
6.2.5.2.    Om du är Företagskund har du endast rätt att köpa denna Policy om du har köpt den Täckta utrustningen för användning samband med ett företag, en finansiellt institut, en välgörenhetsorganisation eller annat personligt företag i Sverige.
 
6.2.6.        Annan försäkring. Om du har en annan gällande försäkring för den Täckta utrustningen kan du ändå lämna in ett krav enligt denna Policy eftersom AIG går med på att försäkra dig oavsett och utan hänsyn till någon annan försäkring.
 
7.               Så lämnar du in ett krav
 
7.1.           För Hårdvarutäckningmåste du rapportera ditt krav så snart som möjligt genom att besöka en Apple-ägd butik eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör, genom att besöka www.apple.com/support eller ringa Apple på +46 20100529. Innan du får hjälp kommer Apple att kräva att du anger serienumret för din Täckta utrustning. Ditt krav kommer att hanteras genom de alternativ som beskrivs i punkt 7.4.
 
7.2.           Under servicen med Hårdvarutäckning kommer Apple eller den Apple-auktoriserade serviceleverantören radera alla data som finns på den Täckta utrustningen och formatera om lagringsmediet. Du bör säkerhetskopiera alla data regelbundet och innan du lämnar in ett krav, när det är möjligt.
 
7.3.           Vid begäran måste du uppvisa bevis på köp av din Policy för att bekräfta att din Apple-produkt är Täckt utrustning.
 
7.4.           Giltiga krav för Hårdvarutäckning kan lämnas in genom ett av följande alternativ:
 
7.4.1.        Inlämningsservice. Du kan lämna in din Täckta utrustning till en Apple retail store eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör. En reparation kommer att genomföras eller en ersättning tillhandahålls i enlighet med punkt 4.2. När reparationen är klar eller en ersättning finns tillgänglig (som tillämpligt) ombeds du komma till en Apple retail store eller den Apple-auktoriserade serviceleverantören för att hämta din Täckta utrustning. 
 
Om du lämnar in den Täckta utrustningen till en Apple retail store kan vissa reparationer utföras direkt. Vi råder dig att reservera en tid på www.apple.com/retail/geniusbar innan du kommer.
 
7.4.2.        Service via post.  Apple kommer att skicka en förpackning med förbetalt porto så att du kan skicka Din Täckta utrustning till Apple. När granskningen eller reparationen är klar skickar Apple tillbaka den Täckta utrustningen eller en ersättning för den Täckta utrustningen till Dig. Apple kommer att betala portokostnader från och till Din plats om Du följer alla instruktioner.
 
7.4.3.        Express Replacement Service. Apple kommer kräva att den Täckta utrustningen lämnas tillbaka och att en auktorisering med kreditkort används som säkerhet för försäljningspriset för ersättningsprodukter och tillämpliga fraktkostnader. Om Du inte kan tillhandahålla auktorisering med kreditkort kan Du inte använda denna tjänst. Apple kommer att skicka en ersättningsprodukt till Dig med instruktioner om hur du lämnar tillbaka den Täckta utrustningen. Om du följer dessa instruktioner annullerar Apple auktoriseringen med kreditkort och du behöver inte betala för ersättningsprodukten och frakten från och till din angivna adress. Om Du inte lämnar tillbaka den ursprungliga Täckta utrustningen som Du har fått instruktioner om att göra eller om Du lämnar tillbaka en produkt som inte är den Täckta utrustningen kommer Apple att ta ut den summa som Du har auktoriserat med ditt kreditkort.
 
Observera att Express Replacement Service inte är tillgängligt för iPod.
 
7.5.           Servicealternativen för Hårdvarutäckning kan variera mellan olika länder beroende på lokal kapacitet. Besök AppleCare+ Support för mer information.
 
7.6.           Där det inte är möjligt att tillhandahålla en viss servicemetod som beskrivs ovan, kan det vara nödvändigt att ändra metoden för Hårdvarutäckning som Apple tillhandahåller dig.
 
7.7.           Om Du tänker lämna in ett krav enligt denna Policy i ett land som inte är inköpslandet, behöver Du efterleva alla tillämpliga lagar för import och export och Du kommer att vara ansvarig för alla tullavgifter, moms och andra relaterade skatter och avgifter som kan vara tillämpliga.
 
7.8.           För Teknisk kan du lämna in ett krav genom att ringa Apple på +46 20100529 som kommer att begära serienumret för den Täckta utrustningen innan hjälpen inleds.
 
Du kan också få information genom att gå till följande kostnadsfria supportresurser nedan:


Internationell supportinformation
Apple Authorized Service Providers och Apple Retail Stores
Apple-support och service
8.               Ditt ansvar när du gör ett anspråk
 
8.1.           När du gör ett anspråk enligt denna Policy, måste Du efterleva de följande:
 
8.1.1.        Du måste tillhandahålla information om symtomen och orsakerna till skadan på eller problemen som du har med den Täckta utrustningen,
 
8.1.2.        för att Apple ska kunna felsöka och på annat sätt hjälpa till med ditt anspråk, måste du tillhandahålla information, inklusive men inte begränsat till serienumret för den Täckta utrustningen, modell, version av operativsystemet och installerad programvara, alla tillbehörsenheter som är anslutna eller installerade på den Täckta utrustningen, alla felmeddelanden som visas, åtgärder som har vidtagits innan felet på den Täckta utrustningen uppstod och åtgärder som har vidtagits för att lösa problemet,
 
8.1.3.        Du måste följa de instruktioner som du får av Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör och förpacka den Täckta utrustningen i enlighet med fraktanvisningarna från Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantören,
 
8.1.4.        Du får inte skicka produkter och tillbehör som inte täckas av ett anspråk på Hårdvarutäckning (t.ex. fodral, billaddare osv.) eftersom dessa inte kan skickas tillbaka,
 
8.1.5.        Du ska säkerställa, när det är möjligt, att din programvara och data som lagras på den Täckta utrustningen är säkerhetskopierade. Apple kommer att radera innehållet på den Täckta utrustningen och formatera om lagringsmediet. Varken AIG eller Apple kommer att vara ansvariga för förlist av programvara eller data som lagras på den Täckta utrustningen när den lämnas in som del av ett anspråk enligt denna policy, och
 
8.1.6.        Du måste tillhandahålla alla produktens huvudkomponenter till Apple som omfattas av Hårdvarutäckning för att ge Apple möjlighet att bedöma giltigheten i Ditt anspråk.
 
8.2.           Du ansvarar själv för installation av all annan programvara, data och information.
 
8.3.           I den maximala utsträckning som tillämplig lag tillåter har AIG, Apple, Apple-auktoriserade serviceleverantörer och deras anställda och representanter inte ett ansvar till Dig för några indirekta kostnader som du drabbas av, till exempel kostnader för att programmera om eller återskapa något program eller data eller någon förlust av affärer, vinst, inkomst eller förväntat sparande som resultat av ett misslyckande att leva upp till sina skyldigheter enligt denna Policy.
 
9.               Vilseledande, bedrägeri och illegal användning
 
9.1.           Om ett anspråk visar sig vara bedrägligt, eller om Du medvetet lämnar vilseledande information när du gör ett anspråk kommer anspråket att avvisas. Din Policy kommer att annulleras utan att någon Premie betalas tillbaka till Dig. Apple eller AIG kan informera polisen eller andra ansvariga myndigheter.
 
9.2.           Denna Policy kan annulleras av AIG i enlighet med tillämplig lag om en kompetent myndighet meddelar att den Täckta utrustningen används för kriminell aktivitet eller för att underlätta eller göra en kriminell handling möjlig.
 
10.            Annullering
 
10.1.         Du kan annullera denna policy när som helst oavsett anledning. Om du betalar hela din premie direkt kan du annullera genom att ringa Apple på +46 20100529 eller skriva till: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, (Faxnummer: +353 (0)21 428 3917).
 
Om du betalar din premie via avbetalningar kan du annullera genom att kontakta Apples auktoriserade återförsäljare och begära att återförsäljaren häver din policy för din räkning.
 
10.2.         Du kan bli ombedd att visa upp ditt originalkvitto och/eller ditt garantibevis (POC) för att få återbetalningen.
 
10.3.         Om du annullerar policyn kan du ha rätt till återbetalning av premien som beräknas enligt följande:
 
10.3.1.     om du annullerar inom trettio (30) dagar efter det datum då du köpte din Policy, och betalade hela premien direkt, får du en återbetalning av hela det betalda beloppet, eller om du annullerar inom trettio (30) dagar efter det datum då du köpte din policy och har valt att betala din premie via avbetalningar måste du informera Apples auktoriserade återförsäljare enligt paragraf 10.1 och begära att de annullerar ditt avbetalningsavtal. Under dessa omständigheter återbetalar Apples auktoriserade återförsäljare dig genomförda avbetalningar.
 
10.3.2.     om du annullerar denna policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte din policy och har betalat hela premien direkt  får du en proportionell återbetalning, baserat på den återstående delen av Täckningsperioden. Om du har valt att betala din premie via avbetalningar och annullerar din policy senare än trettio (30) dagar efter det datum då du köpte din policy har du inte rätt till återbetalning av utförda avbetalningar. 
 
10.3.3      En återbetalning som du har rätt till ska antingen betalas tillbaka till det betalkort eller kreditkort som användes vid köp av Policyn eller, om det är omöjligt, med en banköverföring till dig.
 
11.            Överföring av Policyn
 
11.1.         Du kan överföra denna Policyn när du överför den Täckta utrustningen, till någon annan som är bosatt i Sverige och är 18 år eller äldre, och den nya parten kommer att täckas under återstoden av Täckningsperioden. En Företagskund kan endast överföra denna Policy till en annan Företagskund.
 
11.2.         Du måste meddela Apple, som representant för AIG, om överföringen så snart som möjligt genom att ringa till Apple på +46 20100529 eller genom att skriva till Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (Faxnummer: +353 (0)21-428-3917). När du meddelar Apple om överföringen av Policyn måste du tillhandahålla serienumret för den Täckta utrustningen och namnet, adressen och e-postadressen för den nya ägaren så att Apple kan skicka ett uppdaterat POC-certifikat till den nya ägaren. Du måste tillhandahålla dessa villkor till den nya ägaren och meddela ägaren om antalet anspråk, om några sådana har gjorts, för Oavsiktlig skada.
 
11.3.         Överföringen av Policyn kommer att börja gälla när Apple, som representant för AIG, utfärdar ett ändrat POC-certifikat till den nya ägaren.
 
12.            Klagomål
 
12.1.         AIG och Apple anser att Du förtjänar artig, rättvis och snabb service. AIG har bett Apple att hantera anspråk och teckningsklagomål som dess representant för att se till att du har en enda kontakt vid alla ärenden. Om den service Du får vid något tillfälle inte lever upp till dina förväntningar ska du kontakta Apple med hjälp av kontaktuppgifterna nedan, ange ditt namn och serienumret för Din Täckta utrustning för att hjälpa Apple att hantera dina kommentarer på ett effektivt sätt. Apple kan svara på frågor på det europeiska språket i ditt hemland.
 
Skriftligt:                   Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Telefon:                    +46 20100529
Via fax:                      +353 (0)21 428 3917
Online:                      Kontakta Apple Support på www.apple.com/support/contact
Personlig hjälp:      I en butik som Apple äger, vilka finns på  http://www.apple.com/retail/storelist/
 
12.2.         Om Apple inte kan lösa ärendet så att Du blir nöjd kan Du någon av följande ombudsmän eller självständiga organisationer som kommer att granska Ditt ärende och/eller ge Dig råd. Apple kommer att tillhandahålla information om hur detta går till när Apple skickar sitt sista svarsbrev angående de problem som har tagits upp.
 
 
Konsumenternas Bank- och finansbyrå             
Box 24215
104 51 Stockholm (Karlavägen 108)
 
Telefon: 0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 om du ringer utanför Sverige)
 
 
 
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm (Karlavägen 108)
 
Telefon:                    0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 om du ringer utanför Sverige)
 
 
 
The Republic of Ireland Financial Services Ombudsman
9SR 3rd Floor
Lincoln House
Lincoln Place
Dublin 2
 
Via telefon:  +353 16620899
 
Via e-post:      enquiries@financialombudsman.ie
 
Republic of Ireland Financial Services Ombudsman kanske inte kan bedöma ett klagomål om den som klagar är ett aktiebolag med en årsomsättning på mer än tre miljoner euro.
 
 
Du kan också kontakta den kommunala konsumentvägledningen för att få råd. Om du följer den här metoden för klagomål påverkar det inte din rätt att vidta rättsliga åtgärder. Du kan också ta upp ärendet hos den Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller i tingsrätt.
 
13.            Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 
13.1.         AIG täcks av Financial Services Compensation Scheme. Om AIG inte kan uppfylla sina finansiella skyldigheter kan du ha rätt till ersättning från planen. Vid denna typ av försäkring täcks 90 % av ditt anspråk, utan någon övre gräns. Mer information om kompensationsplaner finns www.fscs.org.uk, och +44 (0)207 892 7300.
 
13.2.         Om Du är företagskund kommer Din möjlighet att göra ett anspråk hos Financial Services Compensation Scheme att bero på typen av företag och förutsättningarna för anspråket.
 
14.            Allmän information
 
14.1.         Denna Policy kommer att följa svensk lag och Du och AIG går med på att lämna in alla tvister till svensk domstol för beslut om alla tvister som kan uppstå på grund av eller i samband med denna Policy.
 
14.2.         Villkoren i denna Policy kommer endast att finnas tillgängliga på svenska och all kommunikation avseende denna Policy kommer att ske på svenska.
 
14.3.         Denna försäkring tecknas av AIG Europe Limited som verkar genom sin filial AIG Europe Limited UK filial i Sverige (företagsnummer 516408-1027) vars registrerade adress är Västra Järnvägsgatan 7, Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige. AIG Europe Limited är auktoriserat av  Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority (företagsreferens 202628). Denna information kan kontrolleras genom att du besöker Financial Services register (www.fsa.gov.uk/register/home.do). Registrerat i England: företagsnummer 1486260. Registrerad adress: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom.
 
14.4.         Apple Distribution International och dess utsedda ombud distribuerar, säljer och administrerar denna Policy och hanterar anspråk och klagomål som representant för AIG. Apple Distribution International har sitt registrerade kontor på Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. Apple Distribution International regleras av Central Bank of Ireland.
 
14.5.        Endast Du (eller den person som denna Policy har överförts till, eller Ditt dödsbo om i händelse av dödsfall) och AIG kan genomdriva villkoren i denna Policy.
 
 

 
 Så använder AIG Personlig information
AIG Europe Limited (svensk filial) (“AIG”) förbinder sig att skydda integriteten hos kunder, de som gör anspråk och andra affärskontakter.
Personlig information” identifierar och är relaterad till dig eller andra personer eller information som du eller sådana andra personer kan identifieras med. Genom att tillhandahålla Personlig information ger du tillstånd för att den används på de sätt som beskrivs nedan.
 
All behandling av Personlig information kommer att ske i enlighet med kraven som framställs i Personuppgiftslagen.
 
Typer av Personlig information som AIG kan samla in och varför - Beroende på vår relation med dig kan den Personliga information som samlas in omfatta: Identifiering och kontaktinformation och annan Personlig information som du tillhandahåller. Personlig information kan användas i följande syften:
 
·       Administration av försäkringar, t.ex. kommunikation, behandlingar av anspråk och betalning
·       Hantering och revision av verksamheten i vårt företag
·       För att efterleva tillämpliga lagar eller för att svara på krav från  myndigheter med domstolsbeslut i undersökningen, identifiering eller förhindrande av bedrägeri
·       Fastställande och försvar av juridiska rättigheter
·       Efterlevnad av lagar och föreskrifter, inklusive efterlevnad av lagar utanför ditt hemvistland
·       Granskning och inspelning av service- och supportsamtal för kvalitets-, utbildnings- och säkerhetssyften
 
Delning av Personlig information - För de syften som nämns ovan kan Personlig information delas med våra koncernbolag, mäklare och andra distributionsparter, försäkringsbolag och återförsäkrare och andra tjänstleverantörer. Personlig information kommer att delas med andra tredje parter (inklusive regeringsmyndigheter) om det krävs enligt lag. Personlig information kan delas med presumtiva köpare och köpare, och överföras vid en försäljning av vårt företag eller en överföring av affärstillgångar.
 
Internationell överföring – På grund av att vår verksamhet är global kan Personlig information överföras till parter (inklusive våra koncernbolag, våra tjänstleverantörer, regeringsmyndigheter och andra tredje parter) som befinner sig i andra länder, inklusive USA och andra länder med andra dataskyddslagar än i ditt hemvistland. Till exempel kan Personlig information överföras till koncernbolag i USA som tillhandahåller centrala IT-supporttjänster.
 
Säkerhet och lagring av Personlig information – Lämpliga juridiska och säkerhetsmässiga åtgärder används för att skydda Personlig information. AIG:s tjänstleverantörer väljs också ut noggrant och måste använda lämpliga skyddsåtgärder. Personlig information lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs ovan.
 
Krav eller frågor – För att begära tillgång till eller för att korrigera felaktig Personlig information, eller för att begära att Personlig information raderas eller döljs, eller för att protestera mot att informationen används, skickar du e-post till kundservice@AIG.com eller skriv till AIG Europe Limited, filial Sverige, Box 3506, 103 69 Stockholm. Mer information om hur vi använder Personlig information finns i vår fullständiga Integritetspolicy www.aig.se/se-integritetspolicy. Du kan också begära en kopia av denna Policy via adresserna ovan.
061715 AC+ Sweden v1.1

AppleCare+ för iPad
AppleCare+ för iPhone
AppleCare+ för iPod
AppleCare+ för Apple Watch

INFORMATION OM KONSUMENTLAGSTIFTNING:
 
AppleCare+ är en försäkring som täcker risken för skador på din iPad, iPhone eller iPod och behovet av teknisk hjälp. AppleCare+ täcker inte fel på grund av defekter i utformning och/eller material och/eller utförande.  Sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentlagstiftningen, av Apples ettåriga begränsade garanti eller Apple själv under samma period som täckningsperioden för AppleCare+ även om du inte köpte din Apple-produkt från Apple.  Enligt den svenska konsumentköplagen har du rätt till en kostnadsfri reparation, utbytesenhet, prisnedsättning eller återbetalning från säljaren, av varor som inte överensstämmer med avtalet om köp inom tre år efter leveransen.  Du kan också begära detta av Apple om säljaren är insolvent, har lagt ned sin verksamhet eller inte kan hittas.
 
Tack för att du har köpt AppleCare+, en försäkring som tecknas av AIG Europe Limited UK filial i Sverige (“AIG”) som går med på att försäkra din iPhone, iPad eller iPod enligt villkoren i denna Policy.
 
AppleCare+ täcker reparation eller utbyte av din enhet vid oavsiktlig skada eller försämrad batterikapacitet, samt tillgång till teknisk support via telefon från Apple (som beskrivs i punkt 4).
 
Försäkringen säljs av Apple och Apples auktoriserade återförsäljare. Apple kommer också, som representant för AIG, att hantera skadeståndsanspråk och eventuella klagomål från dig (fullständig information finns i punkt 12).
 
AppleCare+ täcker inte förlust eller stöld av din enhet, eller fel på grund av defekt i din enhet, även om sådana fel täcks separat antingen enligt dina rättigheter i konsumentlagstiftningen eller Apples ettåriga begränsade garanti eller av Apple själv under samma period som försäkringsperioden för AppleCare+ även om du inte köpte din Apple-produkt från Apple (se punkt 5.1.9).
 
1.               Definitioner.  
Alla ord eller uttryck som inleds med stor bokstav i denna Policy definieras i detta definitionsavsnitt och har samma betydelse var de än nämns i Policyn:
 
1.1.         "Oavsiktlig skada" har betydelsen som anges i punkt 4.1
 
1.2.         "AIG" innebär AIG Europe Limited som har sitt registrerade kontor på The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB som är verksamt genom sin filial AIG Europe Limited UK filial i Sverige (företagsnummer 516408-1027) som har sitt registrerade kontor på Västra Järnvägsgatan 7, Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige.
 
1.3.         "Apple" innebär Apple Distribution International, (eller dess utsedda ombud) som distribuerar, säljer och administrerar denna Policy och som hanterar krav och skadeståndsanspråk som representant för AIG.
 
1.4.         "Apples auktoriserade serviceleverantör" innebär en serviceleverantör (tredje part) som anlitas som Apples ombud för att hantera skadeståndsanspråk som representant för AIG.  En lista över dessa leverantörer finns på http://support.apple.com/kb/HT1434.   
 
1.5.         "Apples auktoriserade återförsäljare" innebär en tredje part som är auktoriserad av Apple att distribuera denna Policy samtidigt som parten säljer den Täckta utrustningen till Dig.
 
1.6.         "AppleCare+ Support" innebär supportsidan http://www.apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.html
 
1.7.         "Apples ettåriga begränsade garanti" innebär den frivilliga tillverkargarantin som Apple tillhandahåller (enligt separata servicevillkor) till köpare av Täckt utrustning, som tillhandahåller fördelar som är tillägg till, och inte ersätter, rättigheter i konsumentlagstiftning.
 
1.8.         "Försämrad batterikapacitet" har betydelsen som anges i punkt 4.1.
 
1.9.         "Företagskund" innebär en kund som har registrerat sig och köpt sin Täckta utrustning genom Apple Store för företag.
 
1.10.      "Konsumentprogramvara" innebär operativsystemet ("iOS") i den Täckta utrustningen, programvaror som är förinstallerade på den Täckta utrustningen och Apple-märkta programvaror som installeras senare på den Täckta utrustningen, som kan variera ibland.
 
1.11.      "Täckningsperioden" innebär perioden som anges i punkt 3. 
 
1.12.      "Täckt utrustning" innebär den Apple-märkta iPhone, iPad eller iPod som identifieras på Ditt POC-certifikat, samt originaltillbehören som följer med i samma förpackning. Den Täckta utrustningen måste ha köpts som ny från Apple eller en Apple-auktoriserad återförsäljare inte längre än 60 dagar innan datumet när du köper denna Policy eller, när det juridiska ägandet av den Täckta utrustningen har överförts till dig, måste Policyn ha överförts till dig i enlighet med punkt 11 i denna Policy.
 
1.13.      "Hårdvarutäckning" har betydelsen som anges i punkt 4.1.
 
 
1.14.      "Försäkrad händelse" innebär (a) Oavsiktlig skada på din Täckta utrustning och/eller Försämrad batterikapacitet  och/eller (b) behovet av att använda Teknisk support, som sker under täckningsperioden.
 
1.15.      "POC-certifikat" innebär det dokument med bevis på täckning som du får när Du köper denna Policy, som innehåller din försäkringsinformation och serienumret för den Täckta utrustningen som den här Policyn gäller för. Om du har köpt denna Policy i en Apple-ägd butik eller från en Apple-auktoriserad återförsäljare, kan originalkvittot för köpet också vara ditt POC-certifikat.
 
1.16.      "Policy" innebär detta försäkringsdokument som innehåller villkoren för AppleCare+, som tillsammans med det POC-certifikat som du fick när du köpte AppleCare+, utgör ditt juridiska kontrakt med AIG.
 
1.17.      "Självrisk" innebär den relevanta risken för den Täckta utrustningen, enligt följande:

iPad:                           399 SEK
iPhone:                      579 SEK
iPod:                           229 SEK


som Du ska betala för varje krav på Oavsiktlig skada som du lämnar in i Sverige enligt denna Policy.  Observera: Om du lämnar in ett krav i ett annat land enligt denna Policy måste självrisken betalas i det landets valuta och i det landets tillämpliga valutakurs. För mer information besöker du AppleCare+ Support.
 
1.18.      "Premie" innebär den summa som du går med på att betala till AIG för täckning enligt denna Policy vilket beskrivs i punkt 2.3.
 
1.19.      "Teknisk support" har betydelsen som anges i punkt 4.1.
 
1.20.      "Du/Din" innebär den person som äger den Täckta utrustningen och alla personer som Policyn överförs till i enlighet med punkt 11.
 
2.               Policyn
 
2.1.         Din Policy består av detta försäkringsdokument som beskriver villkoren för Din täckning enligt AppleCare+ och Ditt POC certificate.  Läs dessa noggrant för att vara säker på att de ger Dig den täckning som Du vill ha. Om Din behöver ändras, eller om någon av den information som Policyn är baserad på förändras, kan Apple och AIG behöva uppdatera sina uppgifter och informationen på Ditt POC-certifikat kan behövas ändras.
 
2.2.         Om du behöver ett nytt POC-certfikat eller få en kopia av din försäkringsinformation besöker du www.apple.com/support/applecare/view, följer instruktionerna och anger serienumret för Din Täckta utrustning.
 
 
2.3.         Premien för denna policy är som följer:


iPad:                           799 SEK
iPhone:                      799 SEK
iPod:                           479 SEK
 
I dessa priser ingår eventuell försäkringsskatt, på tillämplig nivå.
 
2.4.         Betalningen av premien representeras betalningen för din första tolvmånadersperiod (från datumet som Du köpte Din Täckta utrustning) och en förbetalning för den efterföljande tolvmånadersperioden.  Detta påverkar inte din rättighet att annullera denna policy när som helst i enlighet med punkt 10.
 
3.               Täckningsperiod
 
3.1.         Din Hårdvarutäckning påbörjas från det datum som du köper din Policy.  Detta innebär att om du köper AppleCare+ upp till 60 dagar efter att du köper din Täckta utrustning kommer du endast att få Hårdvarutäckning från det datumet.  Täckningen för din Tekniska support påbörjas efter att din kostnadsfria 90 dagars tekniska support från Apple går ut. Den kostnadsfria supporten påbörjas när du köper Din Täckta utrustning. Båda typerna av täckning avslutas utan tidigare varsel 24 månader efter att du köpte din täckta utrustning (och inte datumet då du köpte AppleCare+) som syns på ditt POC-certifikat eller kvitto. Du har rätt att när som helst, utan anledning, annullera denna Policy i enlighet med punkt 10.
 
3.2.         Din täckning kan avslutas tidigare om Du har använt Din rätt att annullera enligt punkt 10 eller om den annulleras av AIG i enlighet med villkoren i denna Policy.  Om du inte längre kan kräva ersättning för oavsiktlig skada fortsätter Din hårdvarutäckning angående försämrad batterikapacitet och teknisk support via telefon att gälla i 24 månader efter inköpsdatumet för Din Täckta utrustning.
 
3.3.         Denna policy ersätter Dig inte för skada på den Täckta utrustningen vid en Försäkrad händelse som skedde innan denna Policy köptes.
 
4.               Täckning


4.1.         Följande definitioner är relevanta för Din försäkringstäckning:
 
"Oavsiktlig skada" innebär fysisk skada, sönderslagning eller fel på Din Täckta utrustning på grund av en oförutsedd och oavsiktlig händelse antingen på grund av hantering (t.ex. att tappa den Täckta utrustningen eller genom kontakt med vätska) eller på grund av en yttre händelse (t.ex. extrema miljö- eller atmosfärförhållanden). Skadan måste påverka funktionaliteten för Din Täckta utrustning, vilket omfattar sprickor i skärmen som påverkar skärmens läsbarhet.
 
"Försämrad batterikapacitet" innebär att batteriets kapacitet har minskat med femtio procent (50 %) eller mer jämfört med den ursprungliga specifikationen som visas på batteridisplayen.
 
"Hårdvarutäckning" innebär skyddet som tillhandahåller reparation eller utbyte av din Täckta utrustning på grund av Oavsiktlig skada och Försämrad batterikapacitet.
 
"Teknisk support" innebär tillgång till teknisk assistans från Apple via telefon om Din Täckta utrustning slutar att fungera korrekt. Denna tjänst är annars tillgänglig från Apple för en avgift per händelse.
 
4.2.         Hårdvarutäckning  Om du lämnar in ett giltigt krav enligt delen Hårdvarutäckning i denna Policy, kommer AIG att se till att Apple antingen:
 
4.2.1.     reparerar den Täckta utrustningen med nya eller renoverade delar som är likvärdiga i fråga om prestanda och pålitlighet med nya delar, eller
 
4.2.2.     om det inte skulle vara praktiskt eller ekonomiskt att genomföra en reparation, att tillhandahålla en ersättare för den Täckta utrustningen med en ny Apple-märkt enhet eller en Apple-märkt enhet som är likvärdig med en ny enhet i fråga om prestanda och pålitlighet, och av samma typ som originalutrustningen. Om sådan passande Apple-märkt enhet för din Täckta utrustning inte finns tillgänglig, åtminstone en Apple-märkt enhet som är funktionsmässigt likvärdig med den ursprungliga Täckta utrustningen (föremål för tillämpliga uppdateringar av Konsumentprogramvara).  Den nya Apple-märkta ersättningsenheten kommer att bli den nya Täckta utrustningen enligt denna Policy. Vid en ersättningsenhet kommer Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör att behålla den ursprungliga Täckta enheten.
 
Den Täckta utrustningen kan endast repareras eller ersättas, och ingen kontantersättning kan betalas av AIG, om du lämnar in ett krav.
 
4.3.         Om en ersättningsenhet tillhandahålls till dig enligt punkt 4.2.2kan Apple, eller Apples auktoriserade serviceleverantör, installera den senaste programvara och operativsystem som är tillämplig för den Täckta utrustningen som del av täckningen i denna Policy. Programvaror från tredje part som var installerade på den ursprungliga Täckta utrustningen kanske inte är kompatibla med den Täckta utrustningen som ett resultat av uppdateringen av programvaran och operativsystemet.  Om du lämnar in ett krav i ett annat land än där du köpte den Täckta utrustningen, kan Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör reparera eller byta ut produkter eller delar med lokala jämförbara produkter och delar.
 
4.4.         Självrisk:  För varje giltigt krav för Oavsiktlig skada som du lämnar in enligt denna Policy, innan du får rätt till fördelarna i punkt 4.2, måste du betala den tillämpliga Självrisken mot kostnaden för kravet. Självrisken kan betalas till Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör kontant eller med betal-/kreditkort.
 
4.5.         Gräns för krav: Maximalt två krav för Oavsiktlig skada kan lämnas in under Täckningsperioden.  När det andra kravet har avslutats slutar täckningen för Oavsiktlig skada att gälla för denna Policy. Din Täckning för Teknisk support och Försämring av batteriets kapacitet kommer att fortsätta gälla till slutet av Täckningsperioden.
 
4.6.         Teknisk support.  Om du lämnar in ett giltigt krav enligt denna del av Din Policy, kan Du få tillgång till teknisk assistans från Apple via telefon om Din Täckta utrustning slutar att fungera korrekt. Denna tjänst är annars tillgänglig från Apple för en avgift per händelse. Denna täckning påbörjas efter att din kostnadsfria 90 dagars tekniska support går ut, som påbörjas när du köper Din Täckta utrustning. Teknisk support kommer att täcka Konsumentprogramvaran och alla anslutningsproblem mellan den Täckta utrustningen och en AirPort-enhet, Apple TV och en kompatibel trådlös enhet eller dator som uppfyller anslutningsspecifikationen för den Täckta utrustningen.  Den kommer att täcka den då aktuella versionen av Konsumentprogramvaran och den föregående Huvudversionen. ”Huvudversion” innebär en väsentlig programvaruversion som kommersiellt släppts av Apple i ett talformat likt ”1.0” eller ”2.0” och som inte är i beta- eller förhandsform. 
 
5.               Undantag
 
5.1.         Hårdvarutäckning   Denna Policy täcker dig inte för:
 
5.1.1.     en produkt som inte är den Täckta utrustningen,
 
5.1.2.     skada som har orsakats av:
 
5.1.2.1.    missbruk eller felanvändning, vilket innebär avsiktligt orsakad skada inklusive medveten användning av den Täckta utrustningen för syften eller sätt som den inte var avsedd för,
 
5.1.2.2.    faktisk, eller försök till modifiering eller ändring av den Täckta utrustningen, eller      
 
5.1.2.3.    service eller reparation (inklusive uppgraderingar) som utförs av någon som inte är Apple eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör,
 
5.1.3.     Täckt utrustning med ett serienummer som ändrats, raderats eller tagits bort,
 
5.1.4.     förlust eller stöld av Din Täckta utrustning,
 
5.1.5.     Täckt utrustning (inklusive alla huvudkomponenter) som inte lämnas in till Apple,
 
5.1.6.     kosmetisk skada på den Täckta utrustningen som inte påverkar den Täckta utrustningens funktionalitet, inklusive men inte begränsat till smala sprickor, repor, bucklor eller trasig plast kring portar och missfärgning,
 
5.1.7.     skada eller fel på grund av normalt slitage och/eller användning av den Täckta utrustningen,
 
5.1.8.     skada på grund av eld, eller
 
5.1.9.     fel på grund av defekter i material och/eller utförande och/eller design, sådana fel täcks separat, antingen av dina rättigheter enligt konsumentlagstiftningen, av Apples ettåriga begränsade garanti eller Apple själv under samma period som täckningsperioden för AppleCare+ även om du inte köpte din Apple-produkt från Apple.
 
5.2.         Teknisk support.   Policyn täcker Dig inte för:
 
5.2.1.     användning eller modifiering av den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran på ett sätt som det varken är avsett att användas eller modifieras för enligt användarmanualen, tekniska specifikation eller andra riktlinjer som har publicerats på Apples webbplats för den Täckta utrustningen,
 
5.2.2.     problem som kan lösas genom att uppgradera programvara (inklusive Konsumentprogramvaran) till den senaste versionen,
 
5.2.3.     tredjepartsprodukter eller andra Apple-märkta produkter eller programvaror (andra än den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran) eller effekterna av sådana produkter på eller interaktioner med den Täckta utrustningen eller Konsumentprogramvaran,
 
5.2.4.     användning av en dator eller ett operativsystem som inte är relaterad till Konsumentprogramvaran eller anslutningsproblem som har sitt ursprung i den Täckta utrustningen,
 
5.2.5.     iOS-programvara eller någon Konsumentprogramvara betecknad ”beta”, ”prerelease” eller ”preview” eller liknande märkt programvara.
 
5.2.6.     skada på, eller förlust av någon programvara eller data som lagras på eller har spelats in på den Täckta utrustningen,
 
5.2.7.     återställning och ominstallation av programvara och användardata, eller
 
5.2.8.     råd som har att göra med vardagsanvändning av den Täckta utrustningen när det inte finns något underliggande problem med dess maskinvara eller programvara.
 
6.               Allmänna villkor
 
6.1.         För att vara helt skyddad av Din Policy, måste du efterleva denna punkt samt punkterna 7, 8 och 9, som är villkor i denna Policy.  Om du inte efterlever dessa villkor kan det leda till att ditt krav avvisas. 
 
6.2.         Följande villkor är tillämpliga för denna Policy:
 
6.2.1.     Begränsningar av policy.   Täckning enligt Din Policy är föremål för de undantag som anges i punkt 5. 
 
6.2.2.     Betalning av premie.   Om du betalar hela Premien direkt måste premien för denna Policy vara betald innan du kan få Hårdvarutäckning eller Teknisk support.  Om du delbetalar din premie måste den första delbetalningen vara betald för denna Policy innan du kan få Hårdvarutäckning eller Teknisk support.
 
6.2.3.     Delbetalning av premie.  Om Du delbetalar Din Premie måste du betala i enlighet med de tillämpliga villkoren för ett sådant avtal.  Om Du inte betalar en delbetalning i tid, vid alla tillfällen, kan denna Policy avslutas av AIG i enlighet med tillämplig lag.
 
6.2.4.     Din skyldighet att vara noggrann.   Du ska vidta alla rimliga åtgärder för att skydda den Täckta utrustningen mot en Försäkrad händelse och ska använda och underhålla den Täckta utrustningen i enlighet med instruktionerna för den.
 
6.2.5.     Ditt hemvistland och din ålder.
 
6.2.5.1.    Om du inte är Företagskund har du endast rätt att köpa denna Policy om ditt huvudsakliga hemvistland är Sverige och Du är 18 år eller äldre på det datum som denna Policy köps.
 
6.2.5.2.    Om du är Företagskund har du endast rätt att köpa denna Policy om du har köpt den Täckta utrustningen för användning samband med ett företag, en finansiellt institut, en välgörenhetsorganisation eller annat personligt företag i Sverige.
 
6.2.6.     Annan försäkring.   Om du har en annan gällande försäkring för den Täckta utrustningen kan du ändå lämna in ett krav enligt denna Policy eftersom AIG går med på att försäkra dig oavsett och utan hänsyn till någon annan försäkring.
 
7.               Så lämnar du in ett krav
 
7.1.         För Hårdvarutäckningmåste du rapportera ditt krav så snart som möjligt genom att besöka en Apple-ägd butik eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör, genom att besöka www.apple.com/support eller ringa Apple på +46 20100529. Innan du får hjälp kommer Apple att kräva att du anger serienumret för din Täckta utrustning. Ditt krav kommer att hanteras genom de alternativ som beskrivs i punkt 7.4.
 
7.2.         Under servicen med Hårdvarutäckning kommer Apple eller den Apple-auktoriserade serviceleverantören radera alla data som finns på den Täckta utrustningen och formatera om lagringsmediet. Du bör säkerhetskopiera alla data regelbundet och innan du lämnar in ett krav, när det är möjligt.
 
7.3.         Vid begäran måste du uppvisa bevis på köp av din Policy för att bekräfta att din Apple-produkt är Täckt utrustning.
 
7.4.         Giltiga krav för Hårdvarutäckning kan lämnas in genom ett av följande alternativ:
 
7.4.1.     Inlämningsservice.   Du kan lämna in Din Täckta utrustning till en Apple-ägd butik eller en Apple-auktoriserad serviceleverantör.  En reparation kommer att genomföras eller en ersättning tillhandahålls i enlighet med punkt 4.2.  När reparationen är klar eller en ersättning finns tillgänglig (som tillämpligt) kommer du att bli meddelad om att komma till Apples butik eller den Apple-auktoriserade serviceleverantören för att hämta din Täckta utrustning.  
 
Om Du lämnar in den Täckta utrustningen till en Apple-ägd butik kan vissa reparationer utföras direkt.  Vi råder dig att reservera en tid innan du kommer på www.apple.com/retail/geniusbar.
 
7.4.2.     Service via post.   Apple kommer att skicka en förpackning med förbetalt porto så att du kan skicka Din Täckta utrustning till Apple. När granskningen eller reparationen är klar skickar Apple tillbaka den Täckta utrustningen eller en ersättning för den Täckta utrustningen till Dig. Apple kommer att betala portokostnader från och och till Din plats om Du följer alla instruktioner.
 
7.4.3.     Express Replacement Service. Apple kommer kräva att den Täckta utrustningen lämnas tillbaka och att en auktorisering med kreditkort används som säkerhet för försäljningspriset för ersättningsprodukter och tillämpliga fraktkostnader. Om Du inte kan tillhandahålla auktorisering med kreditkort kan Du inte använda denna tjänst. Apple kommer att skicka en ersättningsprodukt till Dig med instruktioner om hur du lämnar tillbaka den Täckta utrustningen. Om Du följer dessa instruktioner kommer Apple att annullera auktoriseringen med kreditkort och du kommer inte att behöva betala för ersättningsprodukten och frakten från och till din angivna adress.  Om Du inte lämnar tillbaka den ursprungliga Täckta utrustningen som Du har fått instruktioner om att göra eller om Du lämnar tillbaka en produkt som inte är den Täckta utrustningen kommer Apple att ta ut den summa som Du har auktoriserat med ditt kreditkort.
 
Observera att Express Replacement Service inte är tillgängligt för iPod.
 
7.5.         Servicealternativen för Hårdvarutäckning kan variera mellan olika länder beroende på lokal kapacitet.  Besök AppleCare+ Support för mer information.
 
7.6.         Där det inte är möjligt att tillhandahålla en viss servicemetod som beskrivs ovan, kan det vara nödvändigt att ändra metoden för Hårdvarutäckning som Apple tillhandahåller Dig. 
 
7.7.         Om Du tänker lämna in ett krav enligt denna Policy i ett land som inte är inköpslandet, behöver Du efterleva alla tillämpliga lagar för import och export och Du kommer att vara ansvarig för alla tullavgifter, moms och andra relaterade skatter och avgifter som kan vara tillämpliga.
 
7.8.         För Teknisk kan du lämna in ett krav genom att ringa Apple på +46 20100529 som kommer att begära serienumret för den Täckta utrustningen innan hjälpen inleds.
 
Du kan också få information genom att gå till följande kostnadsfria supportresurser nedan:

Internationell supportinformation
Apple Authorized Service Providers och Apple Retail Stores
Apple-support och service

8.               Ditt ansvar när du gör ett anspråk
 
8.1.         När du gör ett anspråk enligt denna Policy, måste Du efterleva de följande:
 
8.1.1.     Du måste tillhandahålla information om symptomen och orsakerna till skadan på eller problemen som du har med den Täckta utrustningen,
 
8.1.2.     för att Apple ska kunna felsöka och på annat sätt hjälpa till med Ditt anspråk, måste Du tillhandahålla information, inklusive men inte begränsat till serienumret för den Täckta utrustningen, modell, version av operativsystemet och installerad programvara, alla tillbehörsenheter som är anslutna eller installerade på den Täckta utrustningen, alla felmeddelanden som visas, åtgärder som har vidtagits innan felet på den Täckta utrustningen uppstod och åtgärder som har vidtagits för att lösa problemet,
 
8.1.3.     Du måste följa de instruktioner som du får av Apple eller Apples auktoriserade tjänstleverantör och förpacka den Täckta utrustningen i enlighet med fraktinstruktionerna från Apple eller Apples auktoriserade serviceleverantör,
 
8.1.4.     Du får inte skicka produkter och tillbehör som inte täckas av ett anspråk på Hårdvarutäckning (t.ex. fodral, billaddare osv.) eftersom dessa inte kan skickas tillbaka,
 
8.1.5.     Du ska säkerställa, när det är möjligt, att din programvara och data som lagras på den Täckta utrustningen är säkerhetskopierad.  Apple kommer att radera innehållet på den Täckta utrustningen och formatera om lagringsmediet. Varken AIG eller Apple kommer att vara ansvariga för förlist av programvara eller data som lagras på den Täckta utrustningen när den lämnas in som del av ett anspråk enligt denna policy, och
 
8.1.6.     Du måste tillhandahålla alla produktens huvudkomponenter till Apple som omfattas av Hårdvarutäckning för att ge Apple möjlighet att bedöma giltigheten i Ditt anspråk.
 
8.2.         Du ansvarar själv för installation av all annan programvara, data och information.
 
8.3.         I den maximala utsträckning som tillämplig lag tillåter har AIG, Apple, Apple-auktoriserade serviceleverantörer och deras anställda och representanter inte ett ansvar till Dig för några indirekta kostnader som du drabbas av, till exempel kostnader för att programmera om eller återskapa något program eller data eller någon förlust av affärer, vinst, inkomst eller förväntat sparande som resultat av ett misslyckande att leva upp till sina skyldigheter enligt denna Policy.
 
9.               Vilseledande, bedrägeri och illegal användning
 
9.1.         Om ett anspråk visar sig vara bedrägligt, eller om Du medvetet lämnar vilseledande information när du gör ett anspråk kommer anspråket att avvisas. Din Policy kommer att annulleras utan att någon Premie betalas tillbaka till Dig. Apple eller AIG kan informera polisen eller andra ansvariga myndigheter.
 
9.2.         Denna Policy kan annulleras av AIG i enlighet med tillämplig lag om en kompetent myndighet meddelar att den Täckta utrustningen används för kriminell aktivitet eller för att underlätta eller göra en kriminell handling möjlig.
 
10.           Annullering
 
10.1.      Du kan annullera denna Policy när som helst, utan anledning, genom att ringa till Apple på +46 20100529 eller genom att skriva till:  Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland, (Faxnummer:   +353 (0)21 428 3917).
 
10.2.      För att få eventuell återbetalning måste Du tillhandahålla Ditt ursprungliga kvitto för köpet och/eller Ditt POC-certifikat.
 
10.3.      Om Du annullerar Policyn kan Du ha rätt till återbetalning av Premien som beräknas enligt det följande:
 
10.3.1.  om Du annullerar inom trettio (30) dagar efter det datum som du köpte din Policy kommer att du få en återbetalning av hela det belopp som Du betalade,
 
10.3.2.  om Du annullerar senare än trettio (30) dagar efter det datum som du köpte din Policy kommer att du få en återbetalning av en del av det belopp som Du betalade, baserat på den återstående delen av Täckningsperioden.  Om den metod som Du har valt är delbetalning och Du annullerar denna policy senare än trettio (30) dagar efter det datum som du köpte din Policy har Du inte rätt att få en återbetalning av de delbetalda beloppen som har genomförts hittills. 
En återbetalning som Du har rätt till ska betalas antingen tillbaka till det betalkort eller kreditkort som använde för att köpa Policyn eller, om det är omöjligt, med en banköverföring till Dig.
 
11.           Överföring av Policyn
 
11.1.      Du kan överföra denna Policyn när du överför den Täckta utrustningen, till någon annan som är bosatt i Sverige och är 18 år eller äldre, och den nya parten kommer att täckas under återstoden av Täckningsperioden. En Företagskund kan endast överföra denna Policy till en annan Företagskund.
 
11.2.      Du måste meddela Apple, som representant för AIG, om överföringen så snart som möjligt genom att ringa till Apple på +46 20100529 eller genom att skriva till Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (Faxnummer: +353 (0)21-428-3917).  När du meddelar Apple om överföringen av Policyn måste du tillhandahålla serienumret för den Täckta utrustningen och namnet, adressen och e-postadressen för den nya ägaren så att Apple kan skicka ett uppdaterat POC-certifikat till den nya ägaren. Du måste tillhandahålla dessa villkor till den nya ägaren och meddela ägaren om antalet anspråk, om några sådana har gjorts, för Oavsiktlig skada.
 
11.3.      Överföringen av Policyn kommer att börja gälla när Apple, som representant för AIG, utfärdar ett ändrat POC-certifikat till den nya ägaren.
 
12.            Klagomål
 
12.1.      AIG och Apple anser att Du förtjänar artig, rättvis och snabb service. AIG har bett Apple att hantera anspråk och teckningsklagomål som dess representant för att se till att Du har en enda kontakt vid alla ärenden.  Om den service Du får vid något tillfälle inte lever upp till dina förväntningar ska du kontakta Apple med hjälp av kontaktuppgifterna nedan, ange ditt namn och serienumret för Din Täckta utrustning för att hjälpa Apple att hantera dina kommentarer på ett effektivt sätt. Apple kan svara på frågor på det europeiska språket i ditt hemland.
 
Skriftligt:                   Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Telefon:                    +46 20100529
Via fax:                      +353 (0)21 428 3917
Online:                      Kontakta Apple Support på www.apple.com/support/contact
Personlig hjälp:      I en butik som Apple äger, vilka finns på  http://www.apple.com/retail/storelist/
12.2.      Om Apple inte kan lösa ärendet så att Du blir nöjd kan Du någon av följande ombudsmän eller självständiga organisationer som kommer att granska Ditt ärende och/eller ge Dig råd.  Apple kommer att tillhandahålla information om hur detta går till när Apple skickar sitt sista svarsbrev angående de problem som har tagits upp.
 
 
Konsumenternas Bank- och finansbyrå             
Box 24215
104 51 Stockholm (Karlavägen 108)
 
Telefon: 0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 om du ringer utanför Sverige)
 
 
 
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm (Karlavägen 108)
 
Telefon:                    0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 om du ringer utanför Sverige)
 
 
 
The Republic of Ireland Financial Services Ombudsman
9SR 3rd Floor
Lincoln House
Lincoln Place
Dublin 2
 
Via telefon:   +353 16620899
 

 
Republic of Ireland Financial Services Ombudsman kanske inte kan bedöma ett klagomål om den som klagar är ett aktiebolag med en årsomsättning på mer än tre miljoner euro. 
 
 
Du kan också kontakta den kommunala konsumentvägledningen för att få råd.
Om du följer den här metoden för klagomål påverkar det inte Din rätt att vidta rättsliga åtgärder.  Du kan också ta upp ärendet hos den Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller i tingsrätt.
 
13.            Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
 
13.1.      AIG täcks av Financial Services Compensation Scheme. Om AIG inte kan uppfylla sina finansiella skyldigheter kan du ha rätt till ersättning från planen. Vid denna typ av försäkring täcks 90 % av ditt anspråk, utan någon övre gräns. Mer information om kompensationsplaner finns www.fscs.org.uk, och +44 (0)207 892 7300.
 
13.2.      Om Du är företagskund kommer Din möjlighet att göra ett anspråk hos Financial Services Compensation Scheme att bero på typen av företag och förutsättningarna för anspråket.
 
14.            Allmän information
 
14.1.      Denna Policy kommer att följa svensk lag och Du och AIG går med på att lämna in alla tvister till svensk domstol för beslut om alla tvister som kan uppstå på grund av eller i samband med denna Policy.
 
14.2.      Villkoren i denna Policy kommer endast att finnas tillgängliga på svenska och all kommunikation avseende denna Policy kommer att ske på svenska.
 
14.3.      Denna försäkring tecknas av AIG Europe Limited som verkar genom sin filial AIG Europe Limited UK filial i Sverige (företagsnummer 516408-1027) vars registrerade adress är Västra Järnvägsgatan 7, Box 3506, 103 69 Stockholm, Sverige.  AIG Europe Limited är auktoriserat av  Prudential Regulation Authority och regleras av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority (företagsreferens 202628). Denna information kan kontrolleras genom att du besöker Financial Services register (www.fsa.gov.uk/register/home.do). Registrerat i England: företagsnummer 1486260. Registrerad adress: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom.
 
14.4.      Apple Distribution International och dess utsedda ombud distribuerar, säljer och administrerar denna Policy och hanterar anspråk och klagomål som representant för AIG.  Apple Distribution International har sitt registrerade kontor på Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland.  Apple Distribution International regleras av Central Bank of Ireland.
 
14.5.      Endast Du (eller den person som denna Policy har överförts till, eller Ditt dödsbo om i händelse av dödsfall) och AIG kan genomdriva villkoren i denna Policy.
 
 

 
 Så använder AIG Personlig information
AIG Europe Limited (svensk filial) (“AIG”) förbinder sig att skydda integriteten hos kunder, de som gör anspråk och andra affärskontakter. 
"Personlig information” identifierar och är relaterad till dig eller andra personer eller information som du eller sådana andra personer kan identifieras med.  Genom att tillhandahålla Personlig information ger du tillstånd för att den används på de sätt som beskrivs nedan.
All behandling av Personlig information kommer att ske i enlighet med kraven som framställs i Personuppgiftslagen.
Typer av Personlig information som AIG kan samla in och varför - Beroende på vår relation med dig kan den Personliga information som samlas in omfatta: Identifiering och kontaktinformation och annan Personlig information som du tillhandahåller. Personlig information kan användas i följande syften:
·       Administration av försäkringar, t.ex. kommunikation, behandlingar av anspråk och betalning
·       Hantering och revision av verksamheten i vårt företag
·       För att efterleva tillämpliga lagar eller för att svara på krav från  myndigheter med domstolsbeslut i undersökningen, identifiering eller förhindrande av bedrägeri
·       Fastställande och försvar av juridiska rättigheter
·       Efterlevnad av lagar och föreskrifter, inklusive efterlevnad av lagar utanför ditt hemvistland
·       Granskning och inspelning av service- och supportsamtal för kvalitets-, utbildnings- och säkerhetssyften
 
Delning av Personlig information - För de syften som nämns ovan kan Personlig information delas med våra koncernbolag, mäklare och andra distributionsparter, försäkringsbolag och återförsäkrare och andra tjänstleverantörer. Personlig information kommer att delas med andra tredje parter (inklusive regeringsmyndigheter) om det krävs enligt lag. Personlig information kan delas med presumtiva köpare och köpare, och överföras vid en försäljning av vårt företag eller en överföring av affärstillgångar.
Internationell överföring - På grund av att vår verksamhet är global kan Personlig information överföras till parter (inklusive våra koncernbolag, våra tjänstleverantörer, regeringsmyndigheter och andra tredje parter) som befinner sig i andra länder, inklusive USA och andra länder med andra dataskyddslagar än i ditt hemvistland.  Till exempel kan Personlig information överföras till koncernbolag i USA som tillhandahåller centrala IT-supporttjänster.
Säkerhet och lagring av Personlig information – Lämpliga juridiska och säkerhetsmässiga åtgärder används för att skydda Personlig information.  AIG:s tjänstleverantörer väljs också ut noggrant och måste använda lämpliga skyddsåtgärder. Personlig information lagras under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs ovan.
Krav eller frågor - För att begära tillgång till eller för att korrigera felaktig Personlig information, eller för att begära att Personlig information raderas eller döljs, eller för att protestera mot att informationen används, skickar du e-post till  kundservice@AIG.com eller skriv till AIG Europe Limited, filial Sverige, Box 3506, 103 69 Stockholm. Mer information om hur vi använder Personlig information finns i vår fullständiga Integritetspolicy www.aig.se/se-integritetspolicy. Du kan också begära en kopia av denna Policy via adresserna ovan.
051914 AC+ Sverige v1.0