Vilkår og betingelser for reparation

VIGTIGT: NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR REPARATION (“AFTALE”) UDGØR DIN AFTALE MED APPLE (SOM BESKREVET I AFSNITTET LANDEVARIATIONER, SPECIFICERET I HELE AFTALEN), OG DE GÆLDER FOR DIN ORDRE, HVIS SERVICE LIGGER UDEN FOR VILKÅRENE FOR APPLES BEGRÆNSEDE GARANTI, EN APPLE-ADMINISTRERET UDVIDET SERVICEKONTRAKT ELLER DINE RETMÆSSIGE FORBRUGERRETTIGHEDER. 

FORBRUGERLOVGIVNING: FOR FORBRUGERE, SOM ER OMFATTET AF FORBRUGERBESKYTTELSESRET OG -REGLER I DERES OPHOLDSLAND, ER BEFØJELSERNE I DENNE AFTALE ET TILLÆG TIL ALLE RETTIGHEDERNE OG BEFØJELSERNE I DEN PÅGÆLDENDE FORBRUGERBESKYTTELSESLOVGIVNING OG DE PÅGÆLDENDE FORBRUGERBESKYTTELSESREGLER, OG DU BØR KONSULTERE BORGERRÅDGIVNINGSTJENESTEN I DIT BOPÆLSLAND FOR
AT FÅ FLERE OPLYSNINGER OM DISSE RETTIGHEDER. 

1. Services og produkter. 

1.1 Services. I forbindelse med serviceordrer yder Apple service på dit Apple-produkt som beskrevet og til den angivne pris, medmindre priserne er blevet ændret med dit forudgående mundtlige eller skriftlige samtykke. Medmindre andet fremgår, udfører Apple reparations- eller udskiftningsservice til udbedring af fejl i et produkts materialer eller udførelse. Der udføres ikke service i forbindelse med fejl, der opstår som følge af fejl i eller inkompatibel software eller data, der er gemt på eller optaget på dit produkt. Apple forbeholder sig ret til at installere systemsoftwareopdateringer som en del af servicen med henblik på at forhindre, at Apple-produktet gendanner tidligere versioner af systemsoftwaren. Programmer fra tredjepart, der er installeret på dit Apple-produkt, er muligvis ikke kompatible eller funktionsdygtige sammen med dit Apple-produkt efter systemsoftwareopdateringen.

1.2 Dataoverførselstjenester. Hvis dit Mac-produkt fra Apple kan lagre softwareprogrammer, data eller andre oplysninger ("data"), kan Apple forsøge at overføre de pågældende data til en erstatningsenhed. Der er mulighed for, at data kan gå tabt under service. Hvis det sker, er Apple ikke ansvarlig for eventuelle tab af data. 

a. Som en del af dataoverførselstjenesten vil Apple, uanset om Apple kan overføre data fra den oprindelige enhed til erstatningsenheden, slette data på den oprindelige enhed. Du skal bibeholde en separat sikkerhedskopi af indholdet af dataene på din enhed, slette alle personlige oplysninger, som du ønsker at beskytte, og deaktivere alle sikkerhedsadgangskoder. Der er mulighed for, at data vil gå tab, blive erstattet eller omformateret under service. I et sådant tilfælde er Apple og dennes agenter ikke ansvarlige for eventuelle tab af softwareprogrammer, data eller andre oplysninger på enheden.

b. Dataoverførselstjeneste involverer overførsel af data direkte fra den oprindelige enhed til erstatningsenhed eller et eksternt datalager leveret af dig. Apple overfører ikke data til et datalagringssystem eller datalager, der ejes af Apple eller af tredjepart, og opbevarer ikke kopi af dataene som en del af nogen dataoverførselstjeneste.

1.3 Reservedele og arbejdskraft. Apple stiller både reservedele og arbejdskraft til rådighed, men du kan blive bedt om selv at udskifte visse dele, som er lette at installere, som beskrevet nedenfor. Under vedligeholdelse af dit produkt kan Apple bruge reservedele eller produkter, som er nye eller renoverede, men tilsvarende nye reservedele og produkter hvad angår ydelse og pålidelighed. Apple beholder den reservedel eller det produkt, der udskiftes under service, og tager ejerskab deraf, og den nye/renoverede reservedel eller det nye/renoverede produkt tilhører dig. Udskiftede reservedele og produkter er generelt reparerbare og kan udskiftes eller repareres af Apple mod gebyr. Hvis gældende lovgivning kræver, at Apple returnerer et udskiftet element til dig, accepterer du, at du vil betale Apple detailprisen på udskiftningselementet og fragten deraf.

1.4 Servicemuligheder. Apple leverer service via én af følgende metoder og vælger den pågældende metode på baggrund af forholdene, særligt den type Apple-produkt, der skal udføres service på: 

A Gør det selv-reservedelsservice. Gør det selv-reservedelsservice giver dig mulighed for selv at yde service på dit produkt. Hvis Apple beslutter, at du er berettiget til gør det selv-reservedelsservice, får du tilsendt en reservedel til dit Apple-produkt fra Apple. Du får tilsendt reservedelen sammen med instruktioner om installation og eventuelle krav om returnering af den udskiftede del. I forbindelse med gør det selv-reservedelsservice, der kræver returnering af den udskiftede del, skal du angive kreditkortoplysninger for at sikre returneringen af den udskiftede del. Alle udskiftede dele, der skal returneres, skal returneres til Apple senest ti (10) dage fra den dato, hvor Apple sendte reservedelen til dig ("returperiode"). Hvis (i) du ikke returnerer den udskiftede del som angivet inden for returperioden, eller hvis (ii) den udskiftede del ikke er berettiget til service pga. en serviceudelukkelse, som beskrevet nedenfor, skal du betale det beløb, der blev indgået aftale om på det tidspunkt, hvor servicen blev bestilt. Hvis Apple ikke kræver, at en udskiftet del returneres, får du tilsendt en reservedel eller et udskiftningsprodukt fra Apple sammen med instruktioner om installation og eventuelle krav om bortskaffelse af det udskiftede element. Apple er ikke ansvarlig for lønomkostninger i forbindelse med gør-det-selv-reservedelsservice. 

B Direct Mail-In Service. Såfremt Apple beslutter, at dit produkt er berettiget til Direct Mail-In Service, skal du sende dit produkt til Apples reparationsservice i henhold til instruktioner fra Apple. Apple leverer muligvis et forudbetalt fragtbrev (og hvis du ikke længere har den originale emballage, kan du få tilsendt emballage fra Apple). Hvis Apple ikke leverer et forudbetalt fragtbrev eller emballage, skal du selv arrangere emballering og forsendelse af dit produkt til Apples reparationsservice som beskrevet på bestillingstidspunktet, og du bør overveje at forsikre pakken i tilfælde af, at den beskadiges eller bortkommer under fragt. Når service er udført, returnerer Apples reparationsservice det reparerede produkt eller sender dig et erstatningsprodukt. 

C Express Replacement Service (ERS). 

i. Apple sender et erstatningsprodukt til din ønskede destination, hvis Apple vurderer, at dit produkt er berettiget til Express Replacement Service, og hvis du vælger at bestille Express Replacement Service ved at sende dine kreditkortoplysninger til Apple. Du skal returnere produktet, så Apple modtager det inden for ti (10) dage fra den dato, hvor Apple sender erstatningsproduktet ("returperiode"). Det oprindelige produkt skal returneres i erstatningsproduktets emballage i henhold til Apples instruktioner. Apple beholder det oprindelige produkt, og du beholder erstatningsproduktet.

ii. I forbindelse med Express Replacement Service debiterer Apple, på tidspunktet for erstatningsproduktets fremsendelse, dit kreditkort med et Express Replacement Service-gebyr, der beskrives på websiden Ofte stillede spørgsmål om service, der er vist i nedenstående tabel ("Ofte stillede spørgsmål om service"). På tidspunktet for erstatningsproduktets fremsendelse foretager Apple en godkendelse af dit betalingskort svarende til erstatningsværdien for et nyt produkt ("erstatningsværdi"), som beskrevet i Ofte stillede spørgsmål om service. Godkendelsen opretholdes af Apple og anvendes i tilfælde af, at det oprindelige produkt har en skade, der ikke berettiger til service uden for garanti, eller hvis det oprindelige produkt går tabt eller i tilfælde af andre skyldige beløb til Apple. Reparationer er uden for garanti, når:

  • dit produkt ikke længere er dækket af Apple garanti, AppleCare serviceplan eller af forbrugerlovgivningen.
  • den skade, du har anmeldt er sket som følge af uheld eller uautoriserede ændringer, eller hvis dette uheld eller de uautoriserede ændringer forhindrer Apple i at behandle den skade, du har anmeldt.

Produkt

Ofte stillede spørgsmål om service

iPhone

support.apple.com/iphone/repair/service

iPad

support.apple.com/ipad/repair/service

 

 

iii. Hvis Apple modtager det oprindelige produkt inden for returperioden i en stand, der ikke berettiger til service uden for garanti, debiteres dit kreditkort et yderligere beløb svarende til forskellen mellem erstatningsværdien for et nyt produkt ("erstatningsværdi") og gebyret for service uden for garanti, som beskrevet i Ofte stillede spørgsmål om service. Eksempler på et produkt, der ikke er berettiget til service uden for garanti, er et oprindeligt produkt, som er uanvendeligt på grund af uautoriserede ændringer eller katastrofal beskadigelse, f.eks. et produkt, der har været adskilt i flere dele.

iv. Hvis Apple ikke modtager det oprindelige produkt inden for returperioden, debiteres dit kreditkort med erstatningsværdien. Hvis det oprindelige produkt returneres til Apple inden for ti (10) dage efter udløb af returperioden, debiteres dit kreditkort et gebyr for forsinket indsendelse, som beskrevet i Ofte stillede spørgsmål om service, og eventuelle andre omkostninger, som du er ansvarlig for, og den resterende del af erstatningsværdien krediteres dit kreditkort. Når det er bekræftet, at alle omkostninger er betalt, udløber godkendelsen af dit kreditkort. Alle heri beskrevne gebyrer og omkostninger er eksklusive alle gældende skatter.

1.5 Ændringer i servicemuligheder. Apple forbeholder sig retten til, når som helst, at ændre de servicemuligheder, der er tilgængelige for dig.

1.6 Kun slutbrugere. Apple-service sælger og sender udelukkende produkter til slutbrugere. Det er ikke tilladt at købe med henblik på videresalg. Apple forbeholder sig retten til at afvise eller annullere din ordre, hvis Apple har mistanke om, at dit køb foretages med henblik på videresalg.

1.7 Ingen salg til mindreårige. Køb i henhold til nærværende vilkår må kun foretages af myndige personer.

1.8 Serviceudelukkelser og diagnosticeringsgebyr. Apple har ret til at opkræve dig et diagnosticeringsgebyr (inkl. fragt) som beskrevet i tabellen Landevariationer herunder ("diagnosticeringsgebyr"), hvis Apple har undersøgt dit produkt og afgjort, at (i) dit produkt ikke kræver service, (ii) der er opstået fejl i dit produkt pga. eller det er inkompatibelt med software eller data, der er gemt på eller optaget på produktet, (iii) service er påkrævet pga. fejl i dele, der hverken er leveret af Apple eller bærer Apple-brandet, (iv) der er brug for yderligere arbejdskraft eller reservedele, som ikke er angivet i de oprindelige estimerede priser, og du ikke accepterer service baseret på Apples reviderede estimerede priser, eller (v) service ikke kan udføres, fordi serienummeret er blevet ændret, gjort ulæseligt eller fjernet, eller hvis produktfejlen skyldes et uheld, forkert brug, spild af væske eller nedsænkning i væske, misbrug (herunder forkert installation, reparation eller vedligeholdelse af andre end Apple eller en Apple-autoriseret serviceudbyder), uautoriseret modifikation, ekstremt miljø (herunder ekstreme temperaturer eller ekstrem luftfugtighed), ekstrem fysisk eller elektrisk belastning eller interferens, elektriske udsving eller dyk, lyn, statisk elektricitet, brand, naturkatastrofer eller andre ekstreme forhold ("serviceudelukkelser"). Apple returnerer produktet til dig, uden at der er udført service på det, og du kan blive opkrævet et diagnosticeringsgebyr. 

Land eller område

Diagnosticeringsgebyr

Australien 

Maks. ethundrede (100 AUD) australske dollars

Canada 

Maks. ethundrede (100 CAD) canadiske dollars

Det Europæiske Frihandelsområde

Op til 100 (100 GBP i Storbritannien)

Hongkong 

Maks. syvhundredeogfirs (780) Hong Kong-dollars plus moms

Japan

Maks. titusinde (10.000) yen plus moms

New Zealand

Maks. hundredetredive (130 NZD) dollars

Singapore

Maks. ethundredefirs (180) Singapore-dollars plus moms

USA

Maks. ethundrede (100 USD) dollars plus moms.

 

 

1.9 Undtagelser til dækning. Service under denne aftale tilbydes og gælder kun for indbyggere i Australien, Østrig, Belgien, Brasilien, Canada, Danmark (med undtagelse af Grønland og Færøerne), Tyskland, Finland (med undtagelse af Åland), Frankrig (med undtagelse af Korsika, oversøiske departementer og territorier), Irland, Italien (med undtagelse af Sardinien), Japan, Luxembourg, Monaco, Holland, Spanien (herunder de Baleariske Øer, men med undtagelse af De Kanariske Øer, Ceuta, Melila), Singapore, Sverige, Schweiz, Liechtenstein, New Zealand, Norge (med undtagelse af Svalbard) og Storbritannien (med undtagelse af Isle of Man) og for indbyggere i de halvtreds stater i USA og District of Columbia.  Service i henhold til nærværende aftale er ikke tilgængelig i områder, hvor loven forbyder det.

1.10 Levering. For at lette serviceprocessen opgiver Apple et estimat over, hvornår der afsendes et erstatningsprodukt eller emballage til dig. Når din bestilling er blevet klargjort til forsendelse og er blevet sendt, kan Apple ikke længere ændre forsendelsesadressen. Bemærk, at hvis du er villig til at påtage dig risikoen for, at ordren leveres, uden at der er nogen hjemme til at tage imod den, kan du, i forbindelse med leveringer, der kræver underskrift, godkende, at Apple leverer uden underskrift.

1.11 Kundens ansvar.

1.11.1 Apple giver dig instruktioner om forsendelse og emballering. Du er ansvarlig for produkter eller dele, der går tabt eller beskadiges som følge af manglende sporing.

1.11.2 Du er ansvarlig for at sikkerhedskopiere alle eksisterende data, al software og alle programmer og for at slette alle eksisterende data, før der udføres service. Apple kan ikke holdes ansvarlig for tab, gendannelse eller kompromittering af data, programmer eller manglende mulighed for at bruge udstyr som følge af service, der udføres af Apple. Du bekræfter, at dit produkt ikke indeholder ulovlige filer eller data.

1.11.3 Efterladte ejendele. Medmindre du angiver alternative instruktioner, sender Apple dit reparerede eller udskiftede produkt til den adresse, du opgav ved godkendelse af service. Hvis dit produkt returneres til Apple, fordi levering ikke er mulig på den oplyste adresse, vil Apple forsøge at kontakte dig med henblik på at få oplyst en alternativ leveringsadresse. Hvis du ikke oplyser en adresse, hvortil Apple eller dennes agent kan levere dit produkt inden for tres (60) dage (se afsnittet Landevariationer herunder for relevante undtagelser) efter det første forsøg på levering, vil du modtage en meddelelse fra Apple om, at dit produkt betragtes som værende efterladt. Apple sender denne meddelelse til den adresse, du opgav ved godkendelse af service. I tilfælde af at dit produkt efterlades, har Apple ret til at bortskaffe dit produkt i henhold til gældende lovgivning og til at sælge produktet ved privat eller offentligt salg for at få dækket omkostningerne for den udførte service. Apple forbeholder sig alle rettigheder til ubetalte gebyrer.

Kunder i Europa, uden for Østrig og Tyskland: Hvis du ikke har gjort krav på dit produkt og betalt alle forfaldne beløb inden for tres (60) dage efter at have modtaget meddelelse fra Apple om, at dit produkt er blevet repareret, oplyser Apple en tidsperiode, hvor du kan gøre krav på produktet. Apple sender en sådan meddelelse til den adresse, du oplyste, da du godkendte reparationen. Hvis du fortsat undlader at hente dit produkt, har Apple ret til at kræve erstatning fra dig, herunder for udgifter til opbevaring af dit produkt. Apple forbeholder sig alle rettigheder til ubetalte gebyrer.

Kunder i Østrig eller Tyskland: Apple er berettiget til at beholde dit produkt, indtil du har betalt alle reparationsudgifter. Hvis du ikke har gjort krav på dit produkt og betalt alle udgifter inden for tres (60) dage, efter at Apple har informeret dig om, at produktet er blevet repareret, opfordrer Apple dig til at hente produktet og/eller acceptere levering af produktet mod betaling af udestående beløb. Det er underforstået, at du, uden præjudice til Apples rettigheder til erstatningskrav, er ansvarlig for alle gebyrer, der påløber ved opbevaring af produktet. Apple forbeholder sig alle rettigheder til ubetalte gebyrer.

1.11.4 Serviceinformation. I løbet af servicebestillingsprocessen skal du oplyse en beskrivelse af det problem, du oplever med produktet, så Apple kan løse problemet.

1.11.5 Apple opfordrer dig til at gennemse statusoplysningerne for din serviceordre på www.apple.com/support/repairstatus/ 

1.11.6 Offentliggørelse af uautoriserede modifikationer. I løbet af servicebestillingsprocessen skal du informere Apple om enhver uautoriseret ændring eller enhver ændring eller reparation, der ikke er udført af Apple eller en Apple-autoriseret serviceudbyder ("AASP"), og som kan have været foretaget på produktet. Apple kan ikke holdes ansvarlig for nogen skade på produktet, der sker i løbet af reparationsprocessen, og som er et resultat af enhver uautoriseret ændring, reparation eller udskiftning, der ikke er udført af Apple eller en AASP. Hvis der opstår en skade, vil Apple søge at få din godkendelse af enhver ekstraomkostning for færdiggørelsen af serviceydelsen, også selv om produktet er dækket af garanti eller en AppleCare-serviceplan. Hvis du nægter at give tilladelse, kan Apple returnere produktet uden at reparere det i den beskadigede tilstand uden noget ansvar.

2. Ordrer og betaling

2.1 Betaling. Betalingsvilkårene fastsættes af Apple, og medmindre der indgås anden aftale med Apple, skal betalingsoplysningerne være modtaget, før Apple accepterer en ordre. 

2.2 Betalingsmetoder. Apple tillader, at du kan købe eller afgive ordrer (der kræver sikkerhed ved returnering af erstattet del eller produkt) med kreditkort, debetkort eller checkkort, hvor det er relevant og accepteret i det land, hvor service leveres (med undtagelse af Hongkong, Japan og Singapore), eller med visse andre forudarrangerede betalingsmetoder, medmindre Apple har accepteret brug af andre kreditvilkår. Når du sender dine kortoplysninger til Apple, indhenter Apple forudgodkendelse fra kortfirmaet for ordrebeløbet, hvilket kan resultere i blokering af et tilsvarende beløb på din saldo, mens forudgodkendelsen udføres. Apple debiterer ikke dit kreditkort eller gennemfører en transaktion på dit debet- eller checkkort, før din ordre er behandlet. Apple kan muligvis ikke acceptere kredit-, debet- eller checkkort, som er tilknyttet en faktureringsadresse uden for det pågældende land. Der kan være daglige forbrugsgrænser på debetkort og checkkort, hvilket kan forsinke behandlingen af din ordre betydeligt. Apple kræver, at du oplyser sikkerhedskoden for dit kredit-, debet- eller checkkort som beskyttelse mod uautoriseret brug af kreditkort. Sikkerhedskoden er en unik tre- eller firecifret kode, som er specifik for dit kort, og som er trykt foran på dit kort over det prægede kontonummer eller bag på kortet på signaturpanelet.

2.3 Priser. Apple bestræber sig på at tilbyde konkurrencedygtige priser på aktuelle Apple-produkter og -services. Den samlede ordrepris omfatter prisen på produktet eller servicen på den dag, hvor ordren behandles. Apple forbeholder sig retten til at ændre priserne på produkter og services og til at rette fejl i priser, der har været offentliggjort.

2.4 Bekræftelse. Apple sender dig en ordrebekræftelse via e-mail kort efter modtagelsen. Du modtager en bekræftelse via almindelig post, når Apple accepterer din ordre.

2.5 Refusion. Med undtagelse af, hvis det fremgår af afsnittet Garanti og ansvarsbegrænsning nedenfor, udbetaler Apple ikke refusioner i forbindelse med serviceordrer.

3. Garanti og ansvarsbegrænsning

3.1 Servicegaranti. I forbindelse med alle serviceordrer garanterer Apple, at (1) udført service overholder beskrivelsen i halvfems (90) dage fra servicedatoen, (2) med undtagelse af batterier, som er beskrevet i nedenstående underafsnit, er alle dele eller produkter, der bruges i forbindelse med service, fejlfri hvad angår materialer og udførelse i halvfems (90) dage fra servicedatoen, og (3) batterier, som installeres som en del af Apples service om udskiftning af batterier på bærbare Mac-computere fra Apple, er fejlfri hvad angår materialer og udførelse i et år efter servicedatoen. Denne garanti er en udtrykkelig, begrænset garanti. Hvis udført service ikke overholder dette, eller hvis der opstår fejl i en reservedel eller et produkt under den gældende garantiperiode, vil Apple, efter eget skøn, enten (a) udføre service igen for at overholde servicebeskrivelsen, (b) reparere eller udskifte delen eller produktet med dele eller produkter, der er nye eller tilsvarende nye hvad angår ydelse og pålidelighed, eller (c) refundere de beløb, der er betalt til Apple for service.

Australien: De rettigheder, der er beskrevet i denne politik hvad angår returnering, refusion og garantier, er i tillæg til de lovmæssige rettigheder, du måtte have i henhold til konkurrence- og forbrugerloven af 2010 og andre gældende forbrugerbeskyttelseslove og -regler. Vores varer er omfattet af garantier, som ikke kan udelukkes i henhold til den australske forbrugerlovgivning. Du har krav på udskiftning eller refusion i forbindelse med en større fejl og på kompensation for andre rimeligt forudsigelige tab eller skader. Desuden er du berettiget til at få varerne repareret eller udskiftet, hvis varerne ikke er af en acceptabel kvalitet, og hvis fejlen ikke er en væsentlig fejl. Produkter, der indsendes til reparation, kan erstattes af renoverede produkter af samme type i stedet for at blive repareret. Renoverede produkter kan bruges til reparation af produkter. Reparation af et produkt kan medføre tab af data. Visse lovgivninger, herunder konkurrence- og forbrugerloven af 2010, kan pålægge Apple garantier eller betingelser eller påføre Apple forpligtelser, der ikke kan udelukkes, begrænses eller ændres, undtagen i begrænset omfang.  Disse vilkår og betingelser skal læses under forbehold af disse lovbestemte bestemmelser. Såfremt disse lovbestemte bestemmelser finder anvendelse, begrænser Apple, i det omfang Apple er berettiget hertil, sit ansvar med hensyn til eventuelle krav under disse bestemmelser til efter Apples valg at (1) levere servicen igen eller (2) betale omkostningerne ved at få servicen udført igen.

Brasilien: Apple anvender ikke renoverede eller tidligere anvendte produkter eller dele ved servicering af Apple-produkter.

Danmark: For danske forbrugere er denne garanti i tillæg til, og har ingen indflydelse på, de lovbestemte forbrugerrettigheder, herunder rettighederne i loven om salg af varer, som bl.a. indeholder retten til at klage over afvigelser indtil udløbet af garantiperioden på 2 år, dvs. 2 år fra købsdatoen. Desuden gælder det, at hvis der opstår fejl i et serviceret produkt efter udløbet af garantiperioden på 90 dage, men inden for 2 år, kan forbrugere, efter Apples skøn, være berettigede til en ny service eller en tilbagebetaling af servicegebyrer, hvis det kan bevises, at en sådan fejl skyldes fejl i den udførte service.

Norge: For norske forbrugere er rettighederne i denne aftale i tillæg til de lovbestemte forbrugerrettigheder i henhold til den norske håndværkertjenestelov og/eller den norske forbrugerkøbelov, herunder retten til at bruge den længste klageperiode, som er senest to år fra reparation eller køb.

3.2 Fraskrivelse af garanti.

Kunder i Europa: DE UDTRYKKELIGE GARANTIER, BETINGELSER OG BEFØJELSER I NÆRVÆRENDE AFTALE ER EKSKLUSIVE OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, BETINGELSER, VILKÅR, FORPLIGTELSER OG REPRÆSENTATIONER, DET VÆRE SIG MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, LOVPLIGTIGE, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE. APPLE FRASKRIVER SIG OG UDELUKKER ALLE RETMÆSSIGE OG STILTIENDE GARANTIER, BETINGELSER, VILKÅR, FORPLIGTELSER OG REPRÆSENTATIONER, DER OPSTÅR I FORBINDELSE MED OG SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE AFTALE, HERUNDER ALLE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, OMHU, FÆRDIGHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Kunder uden for Europa: I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, ER DE UDTRYKKELIGE GARANTIER, BETINGELSER OG BEFØJELSER I NÆRVÆRENDE AFTALE EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, BETINGELSER, VILKÅR, FORPLIGTELSER OG REPRÆSENTATIONER, DET VÆRE SIG MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, LOVPLIGTIGE, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER APPLE SIG OG UDELUKKER ALLE RETMÆSSIGE OG STILTIENDE GARANTIER, BETINGELSER, VILKÅR, FORPLIGTELSER OG REPRÆSENTATIONER I FORBINDELSE MED OG SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE AFTALE, HERUNDER STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, OMHU, FÆRDIGHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

3.3 Ansvarsbegrænsning. HVIS DU ER FORBRUGER, HAR DU MULIGVIS VISSE YDERLIGERE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED SERVICE OG PRODUKTER, DER LEVERES UNDER NÆRVÆRENDE AFTALE. KONTAKT DE LOKALE FORBRUGERMYNDIGHEDER FOR AT FÅ FLERE OPLYSNINGER OM DINE RETTIGHEDER. HVIS DET IKKE ER INDEHOLDT I DISSE RETTIGHEDER, PÅTAGER APPLE SIG IKKE ANSVAR UDOVER DET INDEHOLDTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR PRODUKTER, SOM IKKE ER TILGÆNGELIGE TIL BRUG, MISTET INDTJENING, MISTET FORRETNING ELLER MISTEDE, BESKADIGEDE ELLER KOMPROMITTEREDE DATA ELLER SOFTWARE, ELLER INDKØB AF SERVICE. MED UNDTAGELSE AF HVIS DET FREMGÅR UDTRYKKELIGT I NÆRVÆRENDE, ER APPLE IKKE ANSVARLIG FOR HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR PØNALT BEGRUNDET ERSTATNING, HELLER IKKE SELVOM DE ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER FOR KRAV FRA TREDJEPART. DU ACCEPTERER, AT APPLE IKKE ER ANSVARLIG FOR SKADESBELØB OVER DIT ORDREBELØB I FORBINDELSE MED KØBSANSVAR. I FORBRUGERTILFÆLDE KAN ANSVARET FOR (1) DØDSFALD OG PERSONSKADE OG (2) SVINDEL VÆRE STØRRE END TAB FORÅRSAGET AF UAGTSOMHED, OG I SÅDANNE TILFÆLDE FORSØGER APPLE IKKE AT FRASKRIVE SIG DETTE ANSVAR.

3.4 Visse stater, provinser og jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader eller udelukkelse eller begrænsning af stiltiende garantier eller betingelser, så disse begrænsninger eller udelukkelser gælder muligvis ikke for dig. Den udtrykkelige, begrænsede garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, afhængigt af stat, provins eller jurisdiktion. 

4. Eksportkontrol. Du må ikke bruge eller på anden måde eksportere eller reeksportere servicerede produkter, medmindre det er tilladt i henhold til lovgivningen i den jurisdiktion, hvor produktet blev købt. Særligt gælder det, men uden begrænsning, at produkterne ikke må eksporteres eller reeksporteres, hvis dette overtræder eksportlovgivningen, herunder, hvis relevant, eksport eller reeksport til lande, hvor USA har indført embargo, eller til personer på det amerikanske skattedepartements liste over Specially Designated Nationals eller det amerikanske handelsministeriums Denied Person’s List eller Entity List. Du bekræfter, at du ikke befinder dig i et land eller på en liste, hvor levering af produktet til dig ville være en overtrædelse af gældende lovgivning. Du accepterer desuden, at du ikke vil bruge produkterne til formål, der er forbudt i henhold til gældende lov.

5. Øvrige oplysninger.

5.1 Trykfejl. Apple kan ikke holdes ansvarlig for trykfejl. Apple forbeholder sig retten til at annullere en ordre, hvis der var trykfejl i priser og tilgængelighed, da du afgav bestillingen. 

Indbyggere i Belgien: Bemærk, at Apple ikke kan imødekomme annulleringsanmodninger i forbindelse med din ordre, i henhold til Artikel
79 § 1 Trade Practices Act 1991.

5.2 Ændring af vilkår. Apple forbeholder sig retten til at ændre denne aftale når som helst.

5.3 Annullering. Ved accept af en serviceordre igangsætter Apple service, og derefter kan en serviceordre ikke annulleres, og du kan ikke trække dig fra kontrakten. 

Indbyggere i Europa, uden for Belgien: Hvis du er forbruger, accepterer du, at da Apple igangsætter service ved accept af din ordre, har du ikke ret til at annullere ordren. 

Indbyggere i Belgien: Bemærk, at Apple ikke kan imødekomme annulleringsanmodninger i forbindelse med din ordre, i henhold til Artikel
79 § 1 Trade Practices Act 1991.

5.4 Ændringer i produkt/service. Apple har ret til at foretage ændringer i produkter eller services, der tilbydes online, eller i de gældende priser for sådanne produkter eller services, når som helst og uden varsel. De oplysninger, der angives online om produkter og services, kan være forældede, og Apple forpligter sig ikke til at opdatere oplysningerne online hvad angår sådanne produkter og services. 

Indbyggere i Europa: Før indgåelsen af din kontrakt med Apple får du oplyst korrekte kerneoplysninger om produkter eller services samt prisen og fragt for produkter eller services, inkl. alle skatter.

5.5 Onlineadgang. Apple forbeholder sig retten til at gøre ét af følgende, når som helst og uden varsel: (1) modificere, indstille eller annullere driften af eller adgangen til onlinesider eller til en del af onlinewebstedet, uanset årsag, (2) modificere eller ændre onlinesider eller dele deraf og gældende priser eller vilkår og (3) afbryde driften af onlinewebstedet eller dele deraf, som det er nødvendigt for at udføre rutinemæssig eller ikke-rutinemæssig vedligeholdelse, fejlrettelse eller andre ændringer.

5.6 Gældende lov. Lovene i det land, hvor du har bestilt service eller et produkt, styrer denne aftale, medmindre andet er beskrevet i tabellen Landevariationer nedenfor. 

Land eller område

Diagnosticeringsgebyr

Australien 

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er alle serviceordrer, der modtages fra indbyggere i Australien, underlagt lovgivningen
i New South Wales.

Brasilien

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er alle serviceordrer, der modtages fra indbyggere i Brasilien, underlagt lovgivningen
i Brasilien uden hensyn til lovvalgsregler

Canada 

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er alle serviceordrer, der modtages fra indbyggere i Canada, underlagt lovgivningen i provinsen Ontario uden hensyn til lovvalgsregler. Kunder i Quebec er underlagt forbrugerbeskyttelseslovgivningen i denne provins.

Det Europæiske Frihandelsområde

I forbindelse med kunder, der ikke kan kvalificeres som forbrugere, er disse vilkår underlagt og udfærdiget i henhold til lovgivningen i Irland, og alle krav skal fremsættes for domstole i Irland.

Hongkong 

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er alle serviceordrer, der modtages fra indbyggere i Hongkong, underlagt lovgivningen i Hongkong uden hensyn til lovvalgsregler.

Japan

Maks. titusinde (10.000) yen plus moms

New Zealand

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er alle serviceordrer, der modtages fra indbyggere i New Zealand, underlagt lovgivningen i New Zealand.

Singapore

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er alle serviceordrer, der modtages fra indbyggere i Singapore, underlagt lovgivningen i Singapore uden hensyn til lovvalgsregler

USA

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er alle serviceordrer, der modtages fra indbyggere i USA, underlagt lovgivningen i Californien uden hensyn til lovvalgsregler.

 

 

5.7 Ingen aftaleændringer. Ingen Apple-medarbejdere eller -agenter er bemyndigede til at ændre vilkår og betingelser i forbindelse med transaktioner.

5.8 Uanvendelige vilkår. Hvis en domstol ved en kompetent jurisdiktion fastlægger, at nogle af førnævnte vilkår er ugyldige eller uanvendelige, skal sådanne vilkår begrænses eller fjernes og erstattes med en gyldig bestemmelse, som bedst muligt indbefatter hensigten med vilkåret, således at vilkårene fortsat kan være gældende.

5.9 Frafald. Apples manglende evne til at insistere på eller håndhæve streng overholdelse af nærværende aftale må ikke opfattes som Apples frafald af bestemmelser eller rettigheder til håndhævelse af disse politikker, ej heller må interaktion mellem Apple og dig eller en anden part bruges til at modificere bestemmelser i disse vilkår.

5.10 Ingen tredjepartsbegunstigede. Nærværende vilkår må ikke fortolkes som en overdragelse af rettigheder eller beføjelser til tredjeparter.

5.11 Internationale produkter/services. Apple tildeler adgang til Apples internationale data, og de kan indeholde referencer eller krydsreferencer til Apple-produkter, -programmer og -services, som ikke er lanceret i dit land. Sådanne referencer betyder ikke, at Apple i dit land har til hensigt at lancere sådanne produkter, programmer eller services.

5.12 Databeskyttelse. Du accepterer og er indforstået med, at det er nødvendigt for Apple at indsamle, behandle og bruge dine data for at kunne behandle salg, udføre service og kontrollere overholdelse af gældende love. Apple opbevarer og bruger dine personlige oplysninger, for at du kan benytte de rettigheder, du har i forbindelse med service til dit Apple-produkt og til kvalitets- og servicerelaterede formål. Apple benytter ikke dine oplysninger til direct marketing uden først at have indhentet dit samtykke. Hvis du gerne vil have adgang til de oplysninger, Apple har om dig, eller hvis du vil foretage ændringer deri, skal du gå til webadressen www.apple.com/contact/myinfo, hvor du kan opdatere dine personlige kontaktoplysninger, eller hvis du er bosiddende i Europa, kan du kontakte Apples europæiske datacontroller på dpo@apple.com

5.13 Underleverandører. Apple har ret til at anvende andre serviceudbydere som underleverandører af service på dit produkt.

5.14 Uoverensstemmende vilkår; services på engelsk. Hvis der opstår en uoverensstemmelse mellem forskellige oversættelser af nærværende vilkår, er den engelske version gældende. Visse supportservices og relaterede dokumenter er kun tilgængelige på engelsk.

5.15 Hele aftalen; force majeure. Denne aftale gælder for servicetransaktioner, der accepteres af Apple. Ingen andre mundtlige eller skriftlige vilkår er gældende. Apple godkender ingen afvigelse eller modifikation i aftalen. Apple er ikke ansvarlig for fejl eller forsinkelser ved udførelse af service eller levering af dit produkt eller et erstatningsprodukt, som skyldes hændelser uden for Apples rimelige kontrol.

5.16 Apple-enheder

I forbindelse med denne aftale er Apple-enheder angivet i nedenstående tabel; afhænger af, hvor du er bosiddende:

Købsområde/-land

Garant

Adresse

Australien

Apple Pty. Limited.

PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia Tlf.: 133 622

Brasilien

Apple Computer Brasil Ltda

Rua: Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 700, 7º andar, São Paulo, SP, Brasil 

04542-000

SAC: 0800-761-0880

www.apple.com/br/support

Canada

Apple Canada Inc.

120 Bremner Blvd., suite 1600, Toronto, Ontario, M5J 0A8, Canada

Hongkong

Apple Asia Limited 

2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hong Kong

Japan

Apple Japan, Inc

3-20-2, Nishishinjuku, Shinjuku, Tokyo, Japan

New Zealand

Apple Sales New Zealand

PO Box 912015, Auckland Mail Centre, Auckland 1142

Singapore

Apple Computer South Asia PTE Ltd

7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086

De Forenede Arabiske Emirater

Apple M E FZCO Dubai-afdeling

Emaar Square, Building 4, Unit No. 302, P.O. Box 116977, Downtown, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater

USA

Apple Inc

One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014

Europa, Mellemøsten og Afrika

Russiske Føderation

Limited Liability Company Apple Rus

bld. 2, 4 Romanov Lane, 6th floor, premises II, room 54, 125009, Moskva, Russiske Føderation

Tyrkiet

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul

De Forenede Arabiske Emirater

Apple M E FZCO Dubai-afdeling

Emaar Square, Building 4, Unit 302, PO Box 116977

Alle andre lande

Apple Distribution International, Ltd.

Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Irland

 

 

6. Landevariationer

A) Australien. De rettigheder, der er beskrevet i denne politik hvad angår returnering, refusion og garantier, er i tillæg til de lovmæssige rettigheder, du måtte have i henhold til konkurrence- og forbrugerloven af 2010 og andre gældende forbrugerbeskyttelseslove og -regler i Australien.

Vores produkter og tjenester er omfattet af garantier, som ikke kan fraviges i henhold til den australske forbrugerlovgivning. Ved væsentlige fejl på tjenesten er du berettiget til:

  • at annullere din servicekontrakt med os eller
  • at modtage en refusion for den ubrugte del eller en kompensation for den reducerede værdi.

Du er også berettiget til at vælge en refusion eller erstatningsvare ved væsentlige fejl på produkter.  Hvis en fejl på produkterne eller en tjeneste ikke udgør en væsentlig fejl, er du berettiget til at få udbedret fejlen inden for rimelig tid. Hvis fejlen ikke udbedres, er du berettiget til en refusion for produkterne og til at annullere kontrakten for tjenesten og modtage refusion for en ubrugt del. Du er også berettiget til at modtage kompensation for andre rimeligt forudsigelige tab eller skader som følge af en fejl på produktet eller tjenesten.

B) USA

i) Fortolkning. Bestemmelserne i dette afsnit er gældende ved uoverensstemmelser med en bestemmelse i denne aftale.

ii) MEDDELELSER UDELUKKENDE TIL FORBRUGERE I CALIFORNIEN

a) Kunden modtager et skriftligt estimat over reparationsudgifterne fra serviceforhandleren (afsnit 9844 i California Business and Professions Code). Serviceforhandleren må ikke kræve betaling for udført arbejde eller anvendte dele udover dette estimat uden forudgående samtykke fra kunden. Hvis det angives skriftligt, må serviceforhandleren opkræve et rimeligt gebyr for services, der er udført for at afdække fejlen, som forberedelse til et skriftligt estimat over reparationen. Kontakt Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, USA for at få flere oplysninger.

b) En køber af dette produkt i Californien har ret til at få produktet serviceret og repareret i løbet af garantiperioden. Gyldighedsperioden forlænges i det antal dage, hvor produktet har været til reparation under garantiperioden. Hvis der optræder fejl i garantiperioden, udløber garantien ikke, før fejlen er blevet rettet. Garantiperioden forlænges også, hvis garantireparationer ikke er blevet udført pga. forsinkelser forårsaget af forhold, der er uden for købers kontrol, eller hvis garantireparationerne ikke udbedrede fejlen, og køber informerede producenten eller sælger om reparationens manglende effekt senest 60 dage efter udførelsen. Hvis fejlen ikke er blevet rettet efter et rimeligt antal forsøg, har køber ret til at returnere produktet for at få det ombyttet eller refunderet, begge dele med en reduktion, der står i forhold til slitage. Denne tidsforlængelse påvirker ikke den beskyttelse eller de beføjelser, køber har i henhold til andre love.

c) Sales Tax. Udover prisen på dit køb opkræver Apple sales tax på relevante transaktioner på baggrund af din leveringsadresse og den gældende sales tax-sats på det tidspunkt, hvor ordren faktureres. Hvis sales tax-satsen i den stat, hvortil din ordre skal sendes, ændrer sig, før produktet afsendes, er den sats, der var gældende ved fakturering af din ordre, gældende. Den kvittering, som Apple sender til dig, indeholder eventuel sales tax.

070920 Service Terms Danish v10.2