Hardwaregarantier

Vælg et produkt nedenfor, hvis du har spørgsmål til garantier på ny eller renoveret Apple-hardware.

JavaScript is required to view this content.

Something went wrong.

The content for this page did not load correctly. Reload the page to try again.

Oplysninger om dækning

Forbrugerens yderligere rettigheder

Kunder, der er omfattet af forbrugerlove eller -regler i det land, hvor produktet er købt, kan anse fordelene i Apples begrænsede garanti som tillæg til de rettigheder og retsmidler, der er sikret gennem de pågældende forbrugerlove og -regler, herunder, men ikke begrænset til, disse yderligere rettigheder.

Klik her for at finde flere oplysninger om forbrugerlove.

Produkter af andre mærker end Apple og Beats/tredjepartsprodukter

Apples begrænsede garanti omfatter ikke produkter af andre mærker end Apple eller Beats, selvom sådanne leveres i pakken med eller sælges med Apple-produkter. Produkter af andre mærker end Apple eller Beats kan være omfattet af en producentgaranti, der er udstedt af produktets producent. Du kan finde flere oplysninger i produktæsken og -dokumentationen.

Udgåede produkter

Klik her for at finde flere oplysninger om service af udgåede produkter.

Garantiansvarlig sorteret efter område eller købsland

En liste over de firmaer i verden, som er ansvarlige for Apples begrænsede garanti. Læs mere