Velkommen til iCloud

DENNE JURIDISKE AFTALE MELLEM APPLE OG DIG REGULERER DIN BRUG AF iCLOUD PRODUKTET, -SOFTWARE, TJENESTER OG HJEMMESIDER (TILSAMMEN KALDET ”TJENESTEN”). DET ER VIGTIGT, AT DU LÆSER OG FORSTÅR DE FØLGENDE VILKÅR. VED AT TRYKKE PÅ ”ACCEPTER” ACCEPTERER DU, AT DISSE VILKÅR GÆLDER, HVIS DU VÆLGER AT FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE iCLOUD TJENESTEN.

Apple udbyder Tjenesten, som giver dig mulighed for at benytte dig af visse Internettjenester, herunder opbevaring af dit personlige indhold (såsom kontakter, kalendere, fotos, noter, påmindelser, dokumenter, applikationsdata og iCloud e-mail), og ved at gøre det tilgængeligt på dine kompatible enheder og computere, og visse tjenester baseret på geografisk beliggenhed, men kun i henhold til de vilkår og betingelser, som er anført i denne Aftale. iCloud slås automatisk til, når du bruger enheder med iOS 9 og nyere versioner, og logger ind med dit Apple-id under indstilling af enheden, medmindre du opgraderer enheden og tidligere har valgt ikke at slå iCloud til. Du kan slå iCloud fra i Indstillinger. Når iCloud er slået til, vil dit indhold automatisk blive sendt til og opbevaret af Apple, så du senere kan få adgang til indholdet eller få indholdet sendt trådløst til dine andre enheder eller andre computere, som er aktiveret til brug af iCloud.

I. KRAV TIL BRUG AF TJENESTEN

A. Alder. Tjenesten er kun tilgængelig for individer på 13 år og derover (eller en tilsvarende minimumsalder i den relevante retskreds), medmindre du er under 13 år, og dit Apple-id blev leveret til dig som følge af en anmodning fra en godkendt uddannelsesinstitution eller etableret som en del af funktionen Familiedeling af din forælder eller værge. Vi har ikke kendskab til, at vi indsamler, bruger eller videregiver personlige oplysninger om børn på under 13 år eller tilsvarende minimumsalder i den relevante retskreds uden at have indhentet forældrenes tilladelse. Forældre og værger skal også gøre mindreårige opmærksomme på, at kontakt med fremmede på internettet kan være farlig, og tage passende forholdsregler for at beskytte børn, herunder ved at overvåge deres brug af Tjenesten.

For at kunne bruge Tjenesten må du ikke være en person, som er afskåret fra at modtage Tjenesten i henhold til lovgivningen i USA eller anden gældende lovgivning, herunder i det land, hvor du er bosat, eller hvorfra du bruger Tjenesten. Ved at acceptere denne Aftale, indestår du for, at du forstår og accepterer ovennævnte.

B. Enheder og konti. Brug af Tjenesten kan kræve kompatible enheder, Internetadgang og bestemt software (gebyrer kan eventuelt blive opkrævet), kan eventuelt kræve periodevise opdateringer og kan eventuelt være berørt af disse faktorers ydeevne. Apple forbeholder sig retten til at begrænse antallet af Konti, som kan oprettes fra en enhed, og antallet af enheder, der forbindes med en Konto. Det anbefales at have hurtig Internetadgang. Det anbefales at have den seneste version af den nødvendige software for at kunne bruge Tjenesten, og det kan være påkrævet i forbindelse med visse transaktioner eller funktioner. Du accepterer, at opfyldelsen af disse krav, som kan ændre sig fra tid til anden, er dit ansvar.

C. Begrænsninger i brug. Du erklærer dig indforstået med kun at ville bruge Tjenesten til de formål, der er tilladt i henhold til denne Aftale og kun i den udstrækning, det er tilladt i evt. love, regulativer eller generelt accepteret praksis i det relevante land. Din konto er tildelt 5 GB lagringsplads som beskrevet på siderne med iClouds funktioner. Det er muligt at købe ekstra lagringsplads, som beskrevet nedenfor. Det er forbudt at overskride evt. gældende eller rimelige begrænsninger i båndbredde eller lagringskapacitet (f.eks. plads til sikkerhedskopier og e-mailkonti) og kan forhindre dig i at sikkerhedskopiere til iCloud, tilføje dokumenter eller modtage ny e-mail sendt til din e-mailadresse i iCloud. Hvis din brug af Tjenesten eller anden adfærd tilsigtet eller utilsigtet truer Apples mulighed for at levere Tjenesten eller andre systemer, er Apple berettiget til at tage alle rimelige forholdsregler for at beskytte Tjenesten og Apples systemer, hvilken kan inkludere, at din adgang til tjenesten suspenderes. Gentagne krænkelser af begrænsningen kan resultere i, at din konto opsiges.

Hvis licenstager er en “covered entity”, “business associate” eller repræsentant for en “covered entity” eller “business associate” (i henhold til definitionen af disse termer i 45 C.F.R § 160.103), erklærer licenstager sig indforstået med ikke at ville bruge nogen komponent, funktion eller anden facilitet i iCloud til at oprette, vedligeholde eller transmittere evt. “beskyttede helbredsoplysninger” (i henhold til definitionen af termen i 45 C.F.R § 160.103) eller bruge iCloud på nogen måde, som kunne gøre Apple (eller et datterselskab af Apple) til licenstagers eller evt. tredjeparters “business associate”.

D. Tilgængelighed af tjenesten. Tjenesten eller en af Tjenestens funktioner eller en del deraf er evt. ikke tilgængelig på alle sprog eller i alle lande, og Apple yder ingen garanti for, at Tjenesten eller en af Tjenestens funktioner eller en del deraf er passende eller er tilgængelig og kan bruges på et bestemt sted. Hvis du vælger at bruge Tjenesten, sker det på eget initiativ, og du er selv ansvarlig for at overholde evt. relevante love.

E. Ændring af tjenesten Apple forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre denne Aftale og til at fastsætte nye eller ekstra vilkår eller betingelser for din brug af Tjenesten, under forudsætning af at Apple giver dig 30 dages varsel før evt. vigtig ufordelagtig ændring i tjenesten eller gældende betingelser for brug, medmindre det ikke vil være rimeligt at gøre det, eller hvis det skyldes en juridisk, lovmæssig eller offentlig handling; for at løse problemer med brugersikkerhed, brugeranonymitet eller betænkeligheder med hensyn til teknisk integritet; for at undgå afbrydelser i tjenesten for andre brugere; eller på grund af en naturkatastrofe, katastrofal begivenhed, krig eller anden lignende hændelse, som er uden for Apples rimelige kontrol. Hvad angår betalte lagringstjenester i netskyen vil Apple ikke foretage nogen vigtige ufordelagtige ændringer i Tjenesten før slutningen af den aktuelle betalte periode, medmindre en ændring er nødvendig for at løse en juridisk, lovmæssig eller offentlig handling; for at løse problemer med brugersikkerhed, brugeranonymitet eller betænkeligheder med hensyn til teknisk integritet; for at undgå afbrydelser i tjenesten for andre brugere; eller for at undgå problemer på grund af en naturkatastrofe, katastrofal begivenhed, krig eller anden lignende hændelse, som er uden for Apples rimelige kontrol. Hvis Apple skulle foretage vigtige ufordelagtige ændringer i Tjenesten eller betingelserne for brug, vil du have ret til at opsige nærværende Aftale og din konto, i hvilket tilfælde Apple vil give dig en forholdsmæssig refusion af evt. forudbetalinger af den aktuelle betalte periode. Apple vil ikke være erstatningspligtig over for dig for evt. ændringer i Tjenesten eller betingelserne for tjenesten, som er udført i henhold til denne paragraf IE.

II. FUNKTIONER OG TJENESTER

A. Brug af Tjenester baseret på geografisk position

Apple og dennes partnere og licensgivere kan tilbyde visse funktioner eller tjenester gennem Tjenesten, som skal bruge oplysninger om enhedens geografiske position, som bruger GPS (eller lignende teknologi, hvor dette er tilgængeligt), sammen med såkaldt crowdsourced Wi-Fi-adgangspunkter og mobilmastpositioner. For at kunne levere sådanne funktioner og tjenester, hvor dette er tilgængeligt, skal Apple og dennes partnere og licensgivere indsamle, bruge, transmittere, behandle og vedligeholde oplysninger om din geografiske position, herunder men ikke begrænset til din enheds geografiske position og oplysninger forbundet med din iCloud konto (“Konto”) og eventuelle enheder, som er registreret i forbindelse hermed, herunder men ikke begrænset til dit Apple ID, enhedens ID og navn og enhedens type.

Du kan til enhver tid tilbagetrække din accept af Apples og Apples partnere og licensgiveres ret til at indsamle, bruge transmittere, behandle og vedligeholde data om lokaliteter og konti ved ikke at bruge de lokalitetsbaserede funktioner og slå Find min (inclusive foregående apps Find min iPhone og Find mine venner, samlet refereret tils om “Find min”) og Lokalitetstjenester (hvis relevante) fra på enheden. Når du bruger en tredjeparts tjenester, som bruger eller tilbyder oplysninger om position som en del af Tjenesten, er du underlagt og skal gennemgå denne tredjeparts vilkår og politik for behandling af personlige oplysninger ved sådanne tredjeparters brug af oplysninger om position. Du bør ikke forlade dig på oplysninger om geografisk position, som er fundet af Tjenesten, i de situationer, hvor præcise oplysninger om position er nødvendige, eller hvor fejlagtige, upræcise, forsinkede eller ufuldstændige oplysninger om geografisk position kan føre til død, personskade, skader på ejendom eller skader på miljøet. Apple vil udvise rimelige færdigheder og fornøden omhu i forbindelse med at tilbyde Tjenesten, men hverken Apple eller nogen af dennes leverandører af service eller indhold garanterer for tilgængeligheden, nøjagtigheden, fuldstændigheden, pålideligheden eller rettidigheden af lokalitetsoplysninger eller nogen andre oplysninger, som vises af Tjenesten. LOKALITETSBASEREDE TJENESTER ER IKKE BEREGNET ELLER EGNET TIL AT FASTSLÅ EN POSITION I NØDSTILFÆLDE.

B. Find min

Når du aktiverer iCloud og Lokalitetstjenester på en enhed, der kører iOS 13, iPad OS eller macOS Catalina eller nyere, vil Find min (Find min iPhone for enheder, der kører iOS 8 til og med iOS 12) automatisk blive aktiveret på den enhed, og evt. Andet Apple-tilbehør, som er parret med den. Når din enhed er aktiveret, knyttes din iOS-enhed automatisk til dit Apple-id, og adgangskoden til dit Apple-id kræves, før nogen (herunder dig selv) kan slå Find My fra, logge af iCloud på iOS-enheden, slette iOS-enheden for at gendanne fabriksindstillingerne eller aktivere iOS-enheden, f.eks. efter at den er blevet slettet, SIM-kortet er blevet fjernet, eller der er anvendt en opdatering af enhedens firmware eller en softwaregendannelse. Apple og Apples autoriserede agenter udfører ikke tjenesteydelser i form af hardware- eller softwaresupport, herunder tjenesteydelser i henhold til Apples begrænsede garanti, medmindre du deaktiverer Find My forud for tjenesteydelsen. Apple er på ingen måde ansvarlig for din manglende evne til at beskytte din iOS-enhed med en kode, slå funktionen mistet til og/eller modtage eller besvare meddelelser og kommunikation. Apple er heller ikke ansvarlig for at returnere din iOS-enhed eller for evt. tab af data på din iOS-enhed.

Offline Finding (“Find offline”) er en crowdsourcing-funktion, der kan hjælpe dig og andre med at finde forsvundne enheder, når disse enheder ikke er forbundet med internettet. Hvis Offline Finding (“Find offline”) er aktiveret på en enhed, kan det registrere tilstedeværelsen af enheder i nærheden, som er offline, ved hjælp af Bluetooth (eller lignenede teknologier). Hvis en enhed registrerer en forsvunden enhed, der er offline, bruger den Wi-Fi eller mobilforbindelser til, på sikker vis, at rapportere den omtrentlige placering af enheden tilbage til det Apple-id, der er knyttet til enheden, så ejeren kan se placeringen i appen Find min. Placeringsrapportering er end-to-end-krypteret, og Apple kan ikke se placeringen af den rapporterende enhed eller nogen offline enhed. Du kan deaktivere Offline Finding (“Find offline”) under Indstillinger

C. Sikkerhedskopiering

iCloud-sikkerhedskopiering opretter regelmæssigt automatiske sikkerhedskopier for iOS-enheder, når enhedens skærm er låst, enheden er sluttet til ledningsnettet og forbundet til internettet via et Wi-Fi-netværk. Hvis en enhed ikke er sikkerhedskopieret til iCloud i en periode på hundrede og firs (180) dage, forbeholder Apple sig ret til at slette evt. sikkerhedskopier, der er forbundet med den pågældende enhed. Sikkerhedskopiering kan omfatte enhedsindstillinger, enhedskarakteristika, fotos og videoer, licenstagers beskeder, ringetoner, data fra appen Sundhed og andre appdata. Der er flere oplysninger på https://support.apple.com/da-dk/HT207428. Det følgende indhold inkluderes ikke i licenstagers iCloud-sikkerhedskopiering: Indhold købt fra iTunes Store, App Store eller Apple Books, medier synkroniseret fra licenstagers computer og fotobibliotek, hvis licenstager har slået iCloud-fotobibliotek til. Apple skal udvise rimelig professionalisme og fornøden omhu ved levering af Tjenesten, men I DEN UDSTRÆKNING DETTE ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, INDESTÅR ELLER GARANTERER APPLE IKKE FOR, AT INDHOLD, SOM DU MÅTTE LAGRE ELLER OPNÅ ADGANG TIL GENNEM TJENESTEN, IKKE BLIVER UDSAT FOR UTILSIGTET SKADE, ØDELÆGGELSE, TAB ELLER FJERNET I HENHOLD TIL DENNE AFTALES BETINGELSER, OG APPLE ER IKKE ANSVARLIG FOR SÅDAN SKADE, ØDELÆGGELSE, TAB ELLER FJERNELSE, SOM MÅTTE SKE. Det er dit ansvar at foretage back up af dine informationer og data.

D. Fotografier

1. iCloud-fotos. Når licenstager slår iCloud-fotos til, overføres licenstagers fotos, videoer, metadata og eventuelle redigeringer foretaget i appen Fotos på iOS-enheden, macOS-computeren eller Windows-computeren automatisk til iCloud og sendes derefter trådløst til alle licenstagers andre enheder og computere, hvor iCloud-fotos er slået til. Foto- og videoopløsningen kan variere afhængigt af indstillingerne på licenstagers enhed og den tilgængelige lagringsplads. Licenstager kan til enhver tid hente fotos og videoer i fuld opløsning.

2. Fælles album. Når licenstager bruger Fælles album, lagrer Apple eventuelle fotos og videoer, som licenstager deler, indtil licenstager sletter dem. Licenstager kan få adgang til licenstagers delte fotos og videoer fra alle de af licenstagers Apple-enheder, hvor Fælles album er slået til. Personer, som licenstager inviterer til delte album, må se, arkivere, kopiere og dele disse fotos og videoer samt bidrage med fotos, videoer og kommentarer.  Hvis licenstager vælger at bruge Fælles album til at dele fotos via et weblink, bliver disse fotos offentligt tilgængelige for alle, som har modtaget eller har adgang til weblinket. Hvis licenstager ønsker at stoppe deling af enkelte fotos, videoer, kommentarer eller hele Fælles album, kan licenstager til hver en tid slette dem. Men eventuelt indhold, som tidligere blev kopieret fra et Fælles album til en anden enhed eller computer, vil ikke blive slettet.

3. Min fotostream. Når licenstager bruger Min fotostream, kan Apple evt. opbevare fotos, der er taget med licenstagers iOS-enhed eller overført fra licenstagers computer, i en begrænset periode og automatisk sende disse fotos til licenstagers øvrige Apple-enheder, hvor Min fotostream er slået til. Der kan kun opbevares et begrænset antal fotos ad gangen i iCloud eller på licenstagers enheder, og ældre fotos vil med tiden blive fjernet automatisk fra Min fotostream. Hvis licenstager ønsker at beholde disse fotos, skal licenstager arkivere dem til sin kamerarulle på sin iOS-enhed eller i fotobiblioteket på sin computer.

E. Familiedeling. Med Familiedeling kan licenstager dele bestemt købt indhold, f.eks. Store-køb og Apple-abonnementer, med medlemmer af sin familie. Licenstager kan også dele bestemt indhold, f.eks. fotos, kalendere og oplysninger om lokalitet og skærmtid, afhængigt af hvad familien vælger at dele. Der er flere oplysninger om deling af køb af indhold i vilkår og betingelser for Apples medietjenester på https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/. Der er flere oplysninger om deling af indhold og oplysninger om brug af enhed og lokalitet med familiemedlemmer på https://www.apple.com/family-sharing/.

F. Arkivdeling. Når licenstager bruger iCloud-arkivdeling, opbevarer Apple eventuelle arkiver, som licenstager deler, indtil licenstager sletter dem. Licenstager kan få adgang til licenstagers delte arkiver fra alle de af licenstagers Apple-enheder, hvor iCloud Drive er slået til. Licenstager kan give andre adgang til se se, arkivere, kopiere eller redigere disse arkiver. Licenstager har mulighed for at give andre lov til at redigere arkiverne eller til kun at se dem. Hvis licenstager bruger iCloud-arkivdeling til at dele arkiver via et weblink, bliver disse arkiver offentligt tilgængelige for alle, som har modtaget weblinket. Licenstager kan til enhver tid standse deling af arkiver. Hvis licenstager standser deling, fjernes arkiver fra iCloud Drive på alles enheder. Men eventuelle arkiver, som tidligere blev kopieret til en anden enhed eller computer, vil ikke blive slettet.

G. Mail Drop. Hvis licenstager er logget ind på iCloud og bruger programmet macOS Mail eller iCloud Mail på nettet til at sende e-mails med store bilag, har licenstager muligheden for at bruge Mail Drop. Med Mail Drop opbevares licenstagers store bilag midlertidigt på iCloud-serveren for at sikre, at de bliver leveret. Apple vil enten sende et link eller et eksempel på bilaget til modtagere, afhængigt af modtagerens e-mailprogram. Midlertidig opbevaring af store bilag til mails tæller ikke med i mængden af iCloud-lagringsplads. Der er flere oplysninger om Mail Drop på https://support.apple.com/da-dk/HT203093.

H. Software fra tredjeparter. Hvis du logger ind på visse tredjeparters programmer med din iCloud-konto, erklærer du dig indforstået med, at det pågældende program må opbevare data i din personlige iCloud-konto, og at Apple må indsamle, opbevare og behandle disse data på vegne af relevante tredjepartsudviklere af programmer i forbindelse med din brug af Tjenesten og disse programmer. De data, som programmet opbevarer i din personlige iCloud-konto tæller med i den begrænsede mængde lagringsplads. Sådanne data kan deles med et andet program, som du henter fra den samme programudvikler.

I. iCloud-konto – kun internet. Hvis du tilmelder sig Tjenesten med en webkonto alene fra en enhed eller computer, der ikke bærer Apples mærke, vil du kun få adgang til begrænset funktionalitet i Tjenesten. Du modtager 1 GB gratis lagringsplads, og du vil ikke kunne forøge denne mængde, hvis du kun har en webkonto. Som en forudsætning for at få adgang til tjenesten udelukkende med en webkonto accepterer du alle relevante vilkår og betingelser i denne Aftale, inklusive uden begrænsning alle krav til brug af Tjenesten, begrænsninger på brug, tilgængelighed, public beta, ansvarsfraskrivelser mht. garantier, regler angående indhold og adfærd samt ophør. Betingelserne i denne Aftale om funktioner, der ikke er tilgængelige for webbrugere alene, gælder ikke for dig. Disse omfatter f.eks. brug af lokalitetsbaserede tjenester og betaling af gebyrer for opgraderinger af iCloud-lagringsplads. Du erklærer sig desuden indforstået med, at hvis du senere får adgang til webindhold alene fra en Apple-enhed eller Apple-computer, hvad enten du ejer en sådan enhed eller computer eller ej, kan Apple automatisk opgradere din webkonto til en komplet iCloud-konto og levere al tilgængelig funktionalitet i Tjenesten til dig, inkl. forøget gratis lagringskapacitet. Hvis du vælger at få adgang til webindholdet fra en Apple-enhed eller Apple-computer, og du efterfølgende opgraderes til komplet funktionalitet i Tjenesten, erklærer du dig indforstået med, at alle vilkår og betingelser heri finder anvendelse på din brug af Tjenesten. Hvis du ikke ønsker et komplet iCloud-konto, skal du ikke logge ind på din webkonto fra en Apple-enhed eller -computer.

J. Godkendelse i to trin og automatiske opkald/sms’er. Hvis du vælger at slå Godkendelse i to trin til for dit Apple-id, indvilliger du i at (a) forsyne Apple med mindst et telefonnummer; og (b) modtage automatiske eller indtalte opkald og sms’er fra Apple til de telefonnumre, du har angivet. Vi kan gøre brug af sådanne opkald eller sms’er for at (i) hjælpe med at bevare sikkerheden i din konto, når du logger ind; (ii) hjælpe dig med at få adgang til din konto, når du har glemt din adgangskode; eller (iii) hvis det på anden måde bliver nødvendigt for at servicere din konto eller håndhæve denne aftale, vores politikker, gældende lov eller evt. andre aftaler, vi har med dig.

III. OPGRADERINGER AF LAGRINGSPLADS I ABONNEMENT

Ekstra lagerplads kan købes på abonnementsbasis.

A. Betaling.

Når lagringspladsen på din enhed eller computer opgraderes, vil Apple automatisk regelmæssigt kræve et lagringsgebyr for den aftale om lagringsplads, du vælger, herunder evt. skatter og afgifter, iht. den betalingsmetode, der er knyttet til dit Apple-id (f.eks. den betalingsmetode, du bruger ved indkøb i iTunes Store, App Store eller Apple Books, hvis de findes), eller den betalingsmetode, der er knyttet til din familiekonto. Der er flere oplysninger om aftaler om lagringsplads og priser på https://support.apple.com/da-dk/HT201238. Hvis du er familieadministrator, erklærer du dig indforstået med, at Apple kræver et gebyr iht. den aftalte betalingsmetode for familiemedlemmer, der opgraderer deres lagringsplads. Apple kan også indhente forhåndsgodkendelse af et beløb på op til prisen på transaktionen og kontakte dig regelmæssigt via mail på den mailadresse, der er knyttet til dit Apple-id med betalingspåmindelser og anden kommunikation i forbindelse med lagringsplads.

Du kan ændre dit abonnement ved at opgradere eller nedgradere din lagringsplads under iCloud i Indstillinger på din enhed, i vinduet iCloud i Systemindstillinger på din Mac eller i iCloud til Windows på din pc.

Det gældende lagringsgebyr for en opgraderet lagringsplan vil træde i kraft øjeblikkeligt; nedgraderinger i din lagringsplan vil træde i kraft på den næste årlige eller månedlige fakturadato. DU ER ANSVARLIG FOR RETTIDIG BETALING AF ALLE GEBYRER OG FOR AT GIVE APPLE GYLDIGE OPLYSINGER OM KREDITKORT ELLER BETALINGSKONTI TIL BETALING AF ALLE GEBYRER. Alle gebyrer vil blive faktureret til det kreditkort eller den betalingskonto, som du angiver i registreringsprocessen. Hvis Apple ikke kan debitere dit kreditkort eller betalingskonto for forfaldne gebyrer, forbeholder Apple sig retten til at tilbagekalde eller begrænse adgangen til dit lagrede Indhold, slette dit lagrede Indhold eller opsige din Konto. Hvis du ønsker at angive et andet kreditkort eller en anden betalingskonto, eller hvis der er sket en ændring i din kreditkortstatus eller betalingskontostatus, skal du ændre dine oplysninger online i afsnittet om Kontooplysninger i iCloud; dette kan midlertidigt afbryde din adgang til Tjenesterne, mens Apple kontrollerer dine nye betalingsoplysninger. Apple kan kontakte dig via mail angående din konto af årsager, som inkluderer, men ikke er begrænset til, tilfælde, hvor grænsen for lagringspladsen er nået eller overskredet.

Hvis du befinder sig i Brasilien, uanset eventuelle modstridende bestemmelser heri:

Når Apple opkræver betaling fra dig, vil Apple eventuelt benytte et associeret selskab til opkrævnings- og overførselsaktiviteter i forbindelse med debitering af beløb, som du skylder i forbindelse med din iCloud-konto. Din samlede pris vil desuden inkludere prisen for opgraderingen samt eventuelle gældende kreditkortgebyrer. Du er ansvarlig for alle skatter og afgifter, der gælder for dig, med undtagelse af eventuel kildeskat, som vil blive opkrævet af Apples associerede selskab. Du skal angive alle de kontooplysninger, som Apple kræver, for at muliggøre sådanne transaktioner. Du erklærer dig indforstået med og accepterer, at Apple er berettiget til at lukke din konto, hvis du ikke stiller alle de nødvendige kontooplysninger til rådighed.

B. Ret til tilbagetrækning

Hvis licenstager vælger at annullere sit abonnement efter det første køb, eller hvis licenstager har valgt en årlig betalingsaftale, kan licenstager annullere efter starten af en fornyet periode ved at underrette Apple derom med en entydig erklæring (se relevante adresseoplysninger i afsnittet “Generelt” nedenfor) inden for 14 dage efter modtagelsen af e-mailen med bekræftelsen ved at kontakte kundesupport. Du behøver ikke at angive en årsag til annulleringen.

For at overholde tidsfristen for annulleringen skal du sende din meddelelse om annulleringen før udløbet af perioden på 14 dage.

Kunder i EU og Norge har også ret til at underrette os vha. det eksempel på en annulleringsformular, som vises nedenfor:

Til: Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland:

Jeg skal hermed meddele, at jeg ønsker at udtræde af kontrakten om følgende:

[ABONNEMENTSBELØB OG -PERIODE, f.eks. OPGRADERING af MÅNEDLIGT ABONNEMENT PÅ 200 GB LAGRINGSPLADS I iCLOUD]

Bestilt den [INDSÆT DATO]

Navn på kunde

Adresse på kunde

Dato

Resultat af annullering

Vi vil formindske din lagringsplads til 5 GB igen og refundere beløbet inden for 14 dage efter den dato, hvor vi modtog meddelelsen om din annullering. Hvis du har brugt mere end 5 GB lagringsplads i denne periode, vil du muligvis ikke kunne oprette flere iCloud-sikkerhedskopier eller bruge visse funktioner, før vi har formindsket din lagringsplads. Vi vil bruge den samme betalingsmetode, som du brugte til transaktionen, og du vil ikke blive pålagt nogen udgifter for refunderingen.

IV. Din Brug af Tjenesten

A. Din Konto

Som registreret bruger af Tjenesten skal du oprette en Konto. Afslør ikke dine Kontooplysninger til andre. Du er eneansvarlig for at opretholde fortrolighed og sikkerhed i forhold til din Konto samt for alle aktiviteter, der sker på eller via din Konto, og du er indforstået med at give Apple øjeblikkelig besked om ethvert brud på din Kontos sikkerhed. Yderligere anerkender og accepterer du, at Tjenesten er påtænkt og beregnet til personligt og individuelt brug, og du bør ikke dele dine Konto- og/eller adgangsoplysninger med andre. Under forudsætning af at vi har udvist tilstrækkelig professionalisme og omhu, skal Apple ikke være ansvarlig for noget tab, som opstår på grund af uautoriseret brug af din Konto, som skyldes, at du ikke følger disse regler.

For at kunne bruge Tjenesten skal du indtaste din Apple ID og adgangskode for at verificere din Konto. Du indvilliger i at give nøjagtige og fuldstændige oplysninger, når du registrerer dig på, og når du benytter, Tjenesten (”Tjeneste Registrerings Oplysninger”) og du indvilliger i at opdatere dine Tjeneste Registrerings Oplysninger, således at de er nøjagtige og fuldstændige. Såfremt du undlader at oplyse nøjagtige, opdaterede og fuldstændige Tjeneste Registrerings Oplysninger, kan det resultere i, at din Konto bliver suspenderet eller ophører. Du accepterer, at Apple kan opbevare og bruge Tjeneste Registrerings Oplysningerne, som du har oplyst om, til brug for vedligeholdelse af og fakturering af gebyrer til din Konto.

B. Brug af andre Apple-produkter og -tjenester

Visse komponenter eller funktioner i den Tjeneste, der leveres af Apple og/eller dets licensgiver, inklusive – men ikke begrænset til – muligheden for at hente tidligere køb og iTunes Match og/eller iCloud-musikbibliotek (mod ekstra afgifter), kræver separate software- eller andre licensaftaler eller betingelser for brug. Du skal læse, acceptere, og indvillige i, at du er forpligtet af sådanne separate aftaler, som en betingelse for at anvende disse specifikke komponenter eller egenskaber ved Tjenesten.

C. Ingen Overdragelse

Intet i denne Aftale skal forstås som en overdragelse af nogen interesse i eller adkomst eller licens til et Apple ID, e-mailadresse, domænenavn, iChat ID eller lignende facilitet, som bliver anvendt af dig i forbindelse med Tjenesten.

D. Ingen rettigheder til efterlevende

Medmindre loven er til hinder herfor, erklærer du dig indforstået med, at din konto ikke kan overdrages, og at alle rettigheder til dit Apple-id eller indhold i din konto ophører ved din død. Når vi har modtaget en kopi af dødsattesten, kan vi lukke din konto og slette alt indhold i den. Kontakt iCloud-support på support.apple.com/da-dk/icloud for at få yderligere hjælp.

E. Ingen videresalg af Tjenesten

Du accepterer, at du ikke vil reproducere, kopiere, duplikere, sælge, videresælge, udleje eller handle med Tjenesten (eller nogen del heraf) uanset formålet hermed.

V. Indhold og din opførsel

A. Indhold

”Indhold” betyder enhver information, som måtte blive genereret, eller som man kan møde gennem brugen af Tjenesten, såsom datafiler, kendetegn ved enheden, skreven tekst, software, musik, grafik, fotografier, billeder, lyde, videoer, beskeder og enhver lignende form for materiale. Du er indforstået med, at den person, fra hvem noget Indhold stammer, hvad enten det slås op offentligt eller transmitteres privat på Tjenesten, er eneansvarlig for sådant Indhold, Dette betyder, at du, og ikke Apple, er eneansvarlig for ethvert Indhold, som du uploader, downloader, slår op, sender per e-mail, transmitterer, opbevarer eller på anden måde gør tilgængeligt gennem din brug af Tjenesten. Du er indforstået med, at du gennem din brug af Tjenesten kan støde på Indhold, som du finder anstødeligt, upassende eller uanstændigt, og at du kan udsætte andre for Indhold, som de måtte finde uanstændigt. Apple kontrollerer ikke Indholdet, som slås op via Tjenesten og indestår ej heller for sådant Indholds korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet. Du forstår og accepterer, at din brug af Tjenesten og Indhold udelukkende sker på din egen risiko.

B. Din opførsel

Du accepterer, at du IKKE vil bruge Tjenesten til:

a. at uploade, downloade, opslå, sende per e-mail, transmittere, opbevare eller på anden måde gøre noget Indhold tilgængeligt, som er ulovligt, chikanerende, truende, skadeligt, skadevoldende, nedsættende, injurierende, fornærmende, voldeligt, uanstændigt, vulgært, som krænker privatlivets fred, som er hadefuldt, krænkende på grund af race eller etnisk oprindelse, eller på anden måde stødende;

b. at forfølge, chikanere, true eller skade andre;

c. hvis du er voksen, at anmode om personlig eller andre oplysninger fra mindreårige (enhver person under 18 år eller en anden alder, som defineres som mindreårig i henhold til lokal lovgivning), som du ikke kender personligt, herunder men ikke begrænset til følgende: Fulde navn eller efternavn, hjemmeadresse, postnummer, telefonnummer, billede eller navnet på den mindreåriges skole, kirke, idrætshold eller venner;

d. at udgive dig for at være en anden person, end den du er. Du må ikke optræde som eller foregive at være en anden person (herunder en kendt person), enhed, en anden iCloud bruger, en medarbejder hos Apple eller en kommunal eller statslig leder eller på nogen anden måde give et misvisende billede af din tilknytning til en person eller enhed (Apple forbeholder sig retten til at afvise eller blokere ethvert Apple ID eller e-mailadresse, som måtte kunne anses for at være en foregivelse af at være en anden eller en forvanskning af din identitet eller en uretmæssig anvendelse af en anden persons navn eller identitet);

e. at beskæftige dig med nogen krænkelse af ophavsretten eller anden immaterielretlig krænkelse (herunder ved at uploade indhold, som du ikke har retten til at uploade) eller at afsløre forretningshemmeligheder eller fortrolige oplysninger i modstrid med en fortroligheds-, ansættelses- eller hemmeligholdelsesaftale;

f. at opslå, sende, transmittere eller på anden måde gøre uopfordrede eller uautoriserede e-mailbeskeder, reklamer, salgsfremmende materiale, junk mail, spam eller kædebreve tilgængelige, herunder, men ikke begrænset til, reklamemateriale og informationsmeddelelser i store mængder;

g. at forfalske en TCP-IP packet header eller nogen anden del af header-oplysningerne i en e-mail eller et opslag fra en nyhedsgruppe, eller på anden måde indsætte oplysninger i en header, som kan vildlede modtagerne med hensyn til oprindelsen af Indhold, der sendes via Tjenesten (“spoofing”);

h. at uploade, opslå, sende per e-mail, transmittere, opbevare eller på anden måde gøre materiale tilgængeligt, som indeholder virus eller andre computerkoder, filer eller programmer, som har til formål at skade, påvirke eller begrænse Tjenestens normale drift (eller nogen del deraf), eller andet computersoftware eller -hardware;

i. at påvirke eller forstyrre Tjenesten (herunder skaffe dig adgang til Tjenesten ved automatiske midler, som scripts eller web crawlers), eller andre servere eller netværk, der er forbundet med Tjenesten, eller politikker, krav eller regler for netværk, der er forbundet med Tjenesten (herunder enhver uautoriseret adgang til, brug af eller overvågning af data eller trafik derpå);

j. at planlægge eller beskæftige dig med nogen ulovlig aktivitet; og/eller

k. at indsamle og opbevare personlig information om nogen anden bruger af Tjenesten til brug i forbindelse med nogen af de ovennævnte forbudte aktiviteter.

C. Fjernelse af Indhold

Du anerkender, at Apple ikke på nogen måde er ansvarlig eller hæfter for Indhold, som er stillet til rådighed af andre, og ikke har nogen forpligtelse til at gennemse sådant Indhold. Apple forbeholder sig dog retten til på ethvert tidspunkt at afgøre, hvorvidt Indhold er passende og i overensstemmelse med denne Aftale, og kan gennemse, flytte, afvise, modificere og/eller fjerne Indhold på ethvert tidspunkt uden forudgående meddelelse herom og efter eget skøn, såfremt sådant Indhold vurderes at stride med denne Aftale eller at være stødende på anden måde.

D. Foretag backup af dit Indhold

Du er ansvarlig for at foretage backup til din egen computer eller anden enhed af ethvert vigtigt dokument, billede eller andet Indhold, som du opbevarer eller har adgang til via Tjenesten. Apple skal i rimeligt omfang udvise rimelig professionalisme og fornøden omhu i forbindelse med udbud af Tjenesten, men Apple garanterer ikke og indestår ikke for, at Indhold, som du måtte opbevare eller have adgang til gennem Tjenesten, ikke vil blive udsat for utilsigtet skade, forvanskning eller tab.

E. Adgang til din Konto og Indhold

Apple forbeholder sig retten til at tage sådanne skridt, som Apple rimeligvis anser for at være nødvendige eller passende for at håndhæve og/eller bekræfte overensstemmelsen med nogen del af denne Aftale. Du anerkender og accepterer, at Apple, uden at hæfte over for dig, kan skaffe sig adgang til, bruge, bevare og/eller afsløre dine Kontoinformationer og Indhold til politiet, offentlige myndigheder og/eller tredjemand, i den udstrækning Apple rimeligvis anser dette for at være nødvendigt eller passende, såfremt Apple måtte være juridisk forpligtet hertil, eller såfremt Apple er i god tro om, at en sådan adgang, brug, afsløring eller bevaring rimeligvis er nødvendig for (a) at opfylde kravene til juridiske processer eller i anmodninger; (b) at håndhæve denne Aftale, herunder undersøgelse af enhver potentiel overtrædelse af bestemmelserne heri; (c) at opdage, forebygge eller på anden måde foregribe forhold vedrørende sikkerhed eller svig eller tekniske forhold; eller for (d) at beskytte Apples rettigheder, ejendom eller sikkerhed, dets brugere, tredjemand eller offentligheden i den udstrækning, dette måtte være påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lov.

F. Meddelelse om ophavsret – DMCA

Hvis du mener, at dine rettigheder til indhold, som du har ophavsretten til, er blevet krænket af andre, der bruger tjenesten, skal du kontakte Apples copyright-agent som beskrevet i vores copyright-politik på https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple kan efter eget skøn suspendere og/eller opsige sådanne brugeres Konti, som gentagne gange har krænket ophavsrettigheder.

G. Overtrædelser af denne Aftale

Hvis du støder på Indhold, som du finder upassende, mens du bruger Tjenesten, eller som efter din opfattelse på anden måde udgør en overtrædelse af denne Aftale, kan du oplyse herom ved at sende en e-mail til abuse@iCloud.com.

H. Indhold, som du har fremsendt eller gjort tilgængeligt på Tjenesten

1. Licens fra dig. Apple gør ikke krav på at have ejerskab til de materialer og/eller Indhold, som du fremlægger eller gør tilgængeligt på Tjenesten, undtagen i forbindelse med materiale, som vi måtte give i licens til dig. Ved at fremlægge eller opslå sådant Indhold på områder af Tjenesten, som er tilgængelige for offentligheden eller andre brugere, som du samtykker at dele sådant Indhold med, giver du imidlertid Apple en verdensomspændende, royalty-fri, ikke-eksklusiv licens til at bruge, distribuere, reproducere, modificere, tilpasse, offentliggøre, oversætte, samt offentligt at fremføre og fremvise sådant Indhold på Tjenesten udelukkende med samme formål, med hvilket sådant Indhold blev fremlagt eller gjort tilgængeligt, uden kompensation til eller forpligtelse over for dig. Du accepterer, at ansvaret for Indhold, som er fremlagt eller slået op af dig, alene er dit, at det ikke krænker eller overtræder nogen anden parts rettigheder eller nogen lovgivning, at det ikke bidrager eller opfordrer til sådan krænkelse eller anden ulovlig opførsel, og at det ellers ikke er uanstændigt, stødende eller smagløst. Ved at fremlægge eller opslå sådant Indhold på områder af Tjenesten, som er tilgængelige for offentligheden eller andre brugere, indestår du for, at du er ejer af sådant materiale og/eller har alle nødvendige rettigheder, licenser og bemyndigelser til at distribuere det.

2. Ændringer i Indhold. Du er indforstået med, at Apple kan transmittere dit Indhold via forskellige offentlige netværk, i forskellige medier, og modificere eller ændre dit Indhold for at overholde tekniske krav til at forbinde netværk eller enheder eller computere med henblik på at kunne tilbyde Tjenesten og gøre dit Indhold tilgængeligt herpå. Du accepterer, at licensen givet heri tillader, at Apple foretager sådanne handlinger.

3. Information om varemærker. Apple, Apple-logoet, iCloud, iCloud-logoet og andre varemærker, eventuelle såkaldte service marks, grafik og logoer, som tilhører Apple, og som bruges i forbindelse med Tjenesten, er Apple Inc.’s varemærker eller registrerede varemærker i USA og/eller andre lande Der findes en liste over Apples varemærker her - https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Andre varemærker, eventuelle såkaldte service marks, grafik og logoer brugt i forbindelse med Tjenesten kan være de respektive ejeres varemærker. Du overdrages ingen rettighed eller licens til nogen af de førnævnte varemærker, og du accepterer derudover, at du ikke vil fjerne, skjule eller ændre nogen meddelelse vedrørende ejerskab eller beskyttelse af rettigheder (herunder meddelelser vedrørende varemærkebeskyttelse og ophavsretlige meddelelser), som måtte være tilknyttet eller indeholdt i Tjenesten.

VI. Software

A. Apples ejendomsrettigheder. Du anerkender og accepterer, at Apple og/eller dennes licensgivere ejer alle juridiske rettigheder og adkomster til samt interesser i Tjenesten, herunder men ikke begrænset til grafik, bruger interface, scripts og software, som benyttes til at implementere Tjenesten, og enhver software, som gøres tilgængelig for dig som en del af og/eller i forbindelse med Tjenesten (”Softwaren”), herunder alle eksisterende immaterielle rettigheder hertil, hvad enten disse måtte være registreret eller ej, og hvor i verden de end måtte eksistere. Du accepterer endvidere, at Tjenesten (inklusiv Softwaren eller nogen anden del heraf) indeholder ejendomsretlig og fortrolig information, som er beskyttet af gældende immaterielretlig og anden lovgivning, herunder men ikke begrænset til ophavsretlig lovgivning. Du accepterer, at du ikke vil bruge sådan ejendomsretlig information eller materiale på nogen måde undtagen til benyttelse af Tjenesten i overensstemmelse med denne Aftale. Ingen del af Tjenesten må reproduceres i nogen form eller på nogen måde undtagen som udtrykkeligt tilladt i disse vilkår.

B. Licens fra Apple. BRUGEN AF SOFTWAREN ELLER NOGEN DEL AF TJENESTEN, PÅNÆR SÅDAN BRUG AF TJENESTEN, SOM ER TILLADT I HENHOLD TIL DENNE AFTALE, ER UDTRYKKELIGT FORBUDT OG VIL KRÆNKE ANDRES IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG KAN MEDFØRE CIVILRETLIGE OG STRAFFERETLIGE STRAFFEFORANSTALTNINGER OVER FOR DIG, HERUNDER EVENTUELT ØKONOMISKE STRAFFEFORANSTALTNINGER, FOR KRÆNKELSE AF OPHAVSRETTEN.

C. Public Beta. Apple kan vælge fra tid til anden at tilbyde nye og/eller opdaterede funktioner af Tjenesten (“Beta Funktioner”) som led i et Public Beta-program (“Programmet”) med det formål at give Apple feedback på kvaliteten og anvendeligheden af Beta Funktionerne. Du forstår og accepterer, at din deltagelse i Programmet er frivillig og ikke udgør et juridisk partnerskab, agentur eller ansættelsesforhold mellem dig og Apple, og at Apple ikke er forpligtet til at stille nogen Beta Funktioner til din rådighed. Apple kan stille sådanne Beta Funktioner til rådighed for deltagere i Programmet ved online registrering eller tilmelding via Tjenesten. Du forstår og accepterer, at Apple kan indsamle og bruge visse oplysninger fra din Konto, dine enheder og perifere udstyr for at kunne tilmelde dig et Program og /eller bestemme din berettigelse til at deltage. Du forstår, at du kan være ude af stand til at vende tilbage til den ældre ikke-beta version af en given Beta Funktion, når du tilmelder dig et Program. I tilfælde af at en sådan tilbagevenden er mulig, vil du eventuelt ikke være i stand til at flytte data oprettet i Beta Funktionen tilbage til den ældre ikke-beta version. Din brug af Beta Funktioner og deltagelse i Programmet er reguleret af denne Aftale og af eventuelle yderligere licensvilkår, som måtte være særskilt tilknyttet Beta Funktionerne. Beta Funktionerne stilles til rådighed “SOM BESET” og kan indeholde fejl eller unøjagtigheder, som kan forårsage fejl, korruption eller tab af data og/eller oplysninger fra din enhed og fra perifert udstyr (herunder og uden begrænsning servere og computere), som er tilsluttet disse. Apple opfordrer dig på det kraftigste til at foretage backup af alle data og oplysninger på enheden og alt perifert udstyr, før du deltager i et Program. Du anerkender udtrykkeligt og accepterer, at enhver brug af Beta Funktionerne sker på eget ansvar. DU PÅTAGER DIG ALLE RISICI OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DIN DELTAGELSE I ETHVERT PROGRAM, HERUNDER OG UDEN BEGRÆNSNING GEBYRER FOR INTERNETADGANG, UDGIFTER TIL BACKUP, OMKOSTNINGER AFHOLDT I FORBINDELSE MED BRUG AF DIN ENHED OG PERIFERT UDSTYR OG ENHVER SKADE PÅ UDSTYR, SOFTWARE, INFORMATION ELLER DATA. Apple vil eventuelt tilbyde dig teknisk og/eller anden support til Beta Funktionerne. Hvis der ydes support, vil det være et supplement til din normale supportdækning til Tjenesten og kun tilbydes gennem Programmet. Du accepterer at overholde alle regler eller politikker om support, som Apple oplyser dig om, for at kunne modtage en sådan support. Apple forbeholder sig retten til at ændre vilkår, betingelser eller politikker for Programmet (herunder ved at ophøre med at tilbyde Programmet) til enhver tid med eller uden meddelelse herom, og kan tilbagekalde din deltagelse i Programmet til enhver tid. Du anerkender, at Apple ikke har nogen forpligtelse til at levere en kommerciel version af Beta Funktionerne, og at det, såfremt en sådan kommerciel version måtte blive stillet til rådighed, kan have funktioner eller funktionalitet, som er forskellige fra dem, der er indeholdt i Beta Funktionerne. Som en del af Programmet vil Apple give dig mulighed for at indsende kommentarer, forslag eller anden feedback vedrørende din brug af Beta Funktionerne. Du accepterer, at i mangel af en separat skriftlig aftale om det modsatte, vil Apple være fri til at bruge enhver feedback, som du måtte give af nogen årsag.

D. Eksportkontrol. Brugen af Tjenesten og Softwaren, herunder overdragelse, opslag eller upload af data, software eller andet Indhold via Tjenesten, kan være underlagt lovgivningen vedrørende eksport og import i USA og andre lande. Du accepterer at ville overholde al gældende lovgivning og regler vedrørende eksport og import. Softwaren må i særdeleshed, men uden begrænsning, ikke eksporteres eller gen-eksporteres (a) til noget land, som USA har opstillet handelshindringer imod eller (b) til nogen, som er nævnt på USA’s skatteministeriums oversigt ”Specially Designated Nationals” eller USA’s handelsministeriums oversigter ”Denied Person List” eller “Entity List”. Ved at bruge Softwaren eller Tjenesten indestår du for, at du ikke befinder dig i et sådant land eller er anført på en sådan oversigt. Du accepterer også, at du ikke vil bruge Softwaren eller Tjenesten til noget formål, som er forbudt i henhold til amerikansk ret, herunder og uden begrænsning udviklingen, konstruktionen, fremstillingen eller produktion af misiler, atom-, kemiske eller biologiske våben. Du accepterer endvidere, at du ikke vil uploade nogen data eller software til din Konto, som er: (a) underlagt International Traffic in Arms Regulations; eller (b) som ikke kan eksporteres uden forudgående skriftlig tilladelse fra myndighederne, herunder men ikke begrænset til visse typer af krypteringssoftware, uden først at have fået en sådan tilladelse. Dette tilsagn og denne forpligtelse skal også være gældende efter denne Aftales ophør.

E. Opdateringer. Apple kan fra tid til anden opdatere den Software, der bruges af Tjenesten. For at du kan fortsætte med at bruge Tjenesten kan sådanne opdateringer blive hentet og installeret automatisk på din enhed eller computer. Disse opdateringer kan omfatte rettelser af softwarefejl, funktionsudvidelser eller forbedringer eller helt nye versioner af Softwaren.

VII. Opsigelse

A. Frivillig opsigelse fra din side

Du kan altid slette dit Apple-id og/eller ophøre med at bruge Tjenesten. Hvis du ønsker at holde op med at bruge iCloud på din enhed, kan du slå iCloud fra i et tjeneste ved at åbne Indstillinger på din enhed, trykke på iCloud og trykke på ”Log ud”. Hvis du vil opsige din konto og slette dit Apple-id, skal du kontakte Apple-support på support.apple.com/da-dk/contact. Hvis du opsiger din konto og sletter dit Apple-id, vil du ikke have adgang til Apples eller tredjeparters produkter og tjenester, som du opsætter med det Apple-id. Denne handling kan muligvis ikke fortrydes. Eventuelle gebyrer, som du har betalt for før din opsigelse, kan ikke refunderes (undtagen som i øvrigt udtrykkeligt tilladt i denne Aftale), herunder eventuelle forudbetalte gebyrer for det faktureringsår, hvori du opsiger. Opsigelse af din Konto skal ikke fritage dig for forpligtelser til at betale påløbende gebyrer eller afgifter.

B. Opsigelse fra Apples side

Apple kan altid under visse omstændigheder og uden varsel opsige eller lukke hele eller en del af din Konto og/eller adgang til tjenesten med øjeblikkelig virkning. Årsag til en sådan opsigelse skal indeholde: (a) overtrædelse af denne Aftale eller andre politikker eller retningslinjer, der er angivet heri og/eller opslået på Tjenesten; (b) en anmodning fra dig om at annullere eller opsige din Konto; (c) en anmodning og/eller ordre fra politiet, retsinstanser eller andre statslige myndigheder; (d) hvis levering af Tjenesten til dig er eller bliver ulovlig; (e) uventede tekniske eller sikkerhedsmæssige forhold eller problemer; (f) din deltagelse i svigagtige eller ulovlige aktiviteter; eller (g) din manglende betaling af skyldige gebyrer i forbindelse med Tjenesten, under forudsætning af at Apple, hvis det ikke er misligholdelse af aftalen, først vil kunne opsige dig efter et varsel på 30 dage til dig, og kun hvis du ikke har bragt forholdene i orden inden denne periode på 30 dage. Apple kan foretage en sådan afbrydelse eller opsigelse efter eget valg, og Apple har intet erstatningsansvar over for dig eller tredjeparter i forbindelse med tab, der skyldes eller opstår som følge af afbrydelsen eller opsigelsen af din Konto og/eller adgang til tjenesten. Apple kan derudover opsige din Konto med 30 dages varsel via e-mail til den adresse, der er forbundet med din Konto, hvis (a) din Konto har været passiv i et (1) år; eller (b) der er en generel lukning eller væsentlige ændringer til Tjenesten eller dele heraf. Varsel om generelt ophør af tjeneste vil leveres som anført i nærværende Aftale, medmindre det ikke vil være rimeligt at gøre det på grund af omstændigheder opstået som følge af en juridisk, lovmæssig eller offentlig handling; for at løse problemer med brugersikkerhed, brugeranonymitet eller betænkeligheder med hensyn til teknisk integritet; for at undgå afbrydelser i tjenesten for andre brugere; eller på grund af en naturkatastrofe, katastrofal begivenhed, krig eller anden lignende hændelse, som er uden for Apples rimelige kontrol. I tilfælde af en sådan opsigelse vil Apple vil give dig en forholdsmæssig refusion af evt. forudbetalinger af den aktuelle betalte periode. Apple vil ikke være erstatningspligtig over for dig for evt. ændringer i Tjenesten eller betingelserne for tjenesten i henhold til denne paragraf VIIB.

C. Konsekvenser af Opsigelse

Efter opsigelse af din konto kan du miste enhver adgang til Tjenesten og alle dele af den, inklusive – men ikke begrænset til – din konto, dit Apple-id, din e-mailkonto og dit Indhold. Efter et stykke tid vil Apple derudover slette oplysninger og data, der er opbevaret i eller som en del af din(e) konto/konti. Alle enkeltkomponenter af Tjenesten, som du måtte have anvendt i henhold til separate softwarelicensaftaler, vil også blive opsagt i overensstemmelse med disse licensaftaler.

VIII. Links og andet tredjemandsmateriale

Visse dele af Indholdet eller visse komponenter eller funktioner i Tjenesten kan indeholde materiale fra tredjemand og/eller hyperlinks til andre hjemmesider, ressourcer eller Indhold. Da Apple ikke har kontrol over sådanne hjemmesider og/eller materiale tilhørende tredjemand, anerkender og accepterer du, at Apple ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne hjemmesider eller ressourcer og hverken godkender eller indestår for rigtigheden af sådanne hjemmesider eller ressourcer, og at Apple på ingen måde er ansvarlig for eller hæfter for Indhold, reklamer, produkter eller materiale, der findes på eller er tilgængelige på sådanne hjemmesider eller ressourcer. Du anerkender og accepterer endvidere, at Apple ikke på nogen måde er ansvarlig for eller indestår for skader, som du pådrager dig eller hævder at have lidt enten direkte eller indirekte som følge af din anvendelse af/eller tillid til sådant Indhold, reklamer, produkter eller materiale på, eller som er tilgængelige fra, sådanne hjemmesider eller ressourcer.

IX. FRASKRIVELSE AF GARANTIER; ANSVARSBEGRÆNSNING

NOGLE RETSKREDSE TILLADER IKKE FRASKRIVELSE AF VISSE GARANTIER. I DEN UDSTRÆKNIING SÅDANNE FRASKRIVELSER ER SPECIFIKT FORBUDTE I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVNING, VIL NOGLE AF DE NEDENFOR ANFØRTE ANSVARSFRASKRIVELSER IKKE GÆLDE FOR DIG.

APPLE SKAL ANVENDE RIMELIG PROFESSIONALISME OG FORNØDEN OMHU VED AT STILLE TJENESTEN TIL RÅDGIHED. DE FØLGENDE ANSVARSFRASKRIVELSER ER OMFATTET AF DENNE UDTRYKKELIGE GARANTI.

APPLE GARANTERER IKKE, ERKLÆRER IKKE OG INDESTÅR IKKE FOR, AT DIN BRUG AF TJENESTEN VIL FOREGÅ UFORSTYRRET ELLER FEJLFRIT, OG DU ACCEPTERER, AT APPLE FRA TID TIL ANDEN KAN FJERNE TJENESTEN PÅ UBESTEMT TID ELLER ANNULLERE TJENESTEN I HENHOLD TIL DENNE AFTALES VILKÅR.

DU ER UDTRYKKELIGT INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT TJENESTEN STILLES TIL RÅDIGHED ”SOM BESET”. APPLE OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, DATTERSELSKABER, LEDELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, PARTNERE OG LICENSGIVERE FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, HVAD ENTEN DISSE MÅTTE VÆRE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL STILTIENDE INDESTÅELSE FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG AT TJENESTEN IKKE KRÆNKER NOGEN RETTIGHED. I SÆRDELESHED GIVER APPLE OG DETS TILKNYTTEDE SELSKABER, DATTERSELSKABER, LEDELSESMEDLEMMER, DIRKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, PARTNERE OG LICENSGIVERE INGEN GARANTIER FOR, AT (I) TJENESTEN VIL OPFYLDE DINE KRAV; (II) AT DIN ANVENDELSE AF TJENESTEN VIL VÆRE PRÆCIS, UDEN AFBRYDELSER, SIKKER ELLER FEJLFRI; (III) AT ALLE OPLYSNINGER, SOM DU HAR MODTAGET SOM FØLGE AF DIN BRUG AF TJENESTEN, ER NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE; OG (IV) AT EVENTUELLE MANGLER ELLER FEJL I DEN SOFTWARE, SOM ER LEVERET TIL DIG SOM EN DEL AF TJENESTEN, VIL BLIVE RETTET.

APPLE INDESTÅR IKKE FOR OG GARANTERER IKKE FOR, AT TJENESTEN VIL VÆRE FRI FOR TAB, FORFALSKNING, ANGREB, VIRA, FORSTYRRELSER, HACKING ELLER ANDEN SIKKERHEDSFORSTYRRELSE, OG APPLE FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR I DENNE FORBINDELSE.

ALT MATERIALE, SOM DU ENTEN HAR DOWNLOADET ELLER ERHVERVET PÅ ANDEN MÅDE VED ANVENDELSE AF TJENESTEN, HAR DU FÅET ADGANG TIL EFTER EGET SKØN OG PÅ EGEN RISIKO, OG DU ER ENEANSVARLIG FOR SKADER PÅ DIN ENHED ELLER COMPUTER OG FOR TAB AF DATA SOM FØLGE AF DOWNLOAD AF SÅDANT MATERIALE. DU ANERKENDER ENDVIDERE, AT TJENESTEN IKKE ER BEREGNET ELLER EGNET TIL ANVENDELSE I SITUATIONER ELLER MILJØER, HVOR SVIGT ELLER FORSINKELSER, FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER I INDHOLD, DATA ELLER OPLYSNINGER FRA TJENESTEN VIL KUNNE MEDFØRE DØD, PERSONSKADE ELLER ALVORLIGE FYSISKE SKADER ELLER SKADER PÅ MILJØET.

ANSVARSBEGRÆNSNING

NOGLE RETSKREDSE TILLADER IKKE TJENESTEUDBYDERES FRASKRIVELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR. I DEN UDSTRÆKNING SÅDANNE ANSVARSFRASKRIVELSER ELLER BEGRÆNSNINGER SPECIFIKT ER FORBUDT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, GÆLDER VISSE AF NEDENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSER ELLER BEGRÆNSNINGER EVENTUELT IKKE FOR DIG.

APPLE SKAL ANVENDE RIMELIG PROFESSIONALISME OG FORNØDEN OMHU VED AT STILLE TJENESTEN TIL RÅDGIHED. FØLGENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER IKKE FOR TAB SOM FØLGE AF (A) APPLES MANGLENDE ANVENDELSE AF RIMELIG PROFESSIONALISME OG FORNØDEN OMHU; (B) APPLES GROVE UAGTSOMHED, FORSÆTLIGE FORSEELSE ELLER SVIG; ELLER (C) DØD ELLER PERSONSKADE.

DU ER UDTRYKKELIGT INDFORSTÅET MED OG ACCEPTERER, AT APPLE OG DETS TILKNYTTEDE SELSKABER, DATTERSELSKABER, LEDELSESMEDLEMMER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE, AGENTER, PARTNERE OG LICENSGIVERE IKKE ER ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE FØLGESKADER ELLER BODSERSTATNING, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL INDTÆGTSTAB, TAB AF GOODWILL, BRUG, DATA, OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED ERHVERVELSEN AF ERSTATNINGSPRODUKTER ELLER -TJENESTER ELLLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELVOM APPLE ER BLEVET GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB) SOM FØLGE AF: (I) ANVENDELSE ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT ANVENDE DENNE TJENESTE; (II) EVENTUELLE ÆNDRINGER AF TJENESTEN ELLER MIDLERTIDIG ELLER PERMANENT OPHØR AF TJENESTEN ELLER DELE HERAF; (III) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA; (IV) SLETNING AF, KORRUPTION AF ELLER MANGLENDE LAGRING AF OG/ELLER SENDE ELLER MODTAGE DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA PÅ ELLER GENNEM TJENESTEN; (V) TREDJEMANDS UDTALELSER ELLER ADFÆRD PÅ TJENESTEN; OG (VI) ANDRE FORHOLD, DER VEDRØRER TJENESTEN.

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at forsvare, friholde og holde Apple, dets associerede selskaber, datterselskaber, direktører, ledelsesmedlemmer, medarbejdere, agenter, partnere og licensgivere skadesløse i forbindelse med krav eller fordringer, herunder på rimelige advokatomkostninger, fra tredjemand, som vedrører, eller som følger af: (a) Indhold, som du fremlægger, opslår, transmitterer eller på anden måde gør tilgængeligt via Tjenesten; (b) din brug af Tjenesten; (c) enhver overtrædelse af denne Aftale begået af dig; (d) foranstaltninger, der træffes af Apple som en del af en undersøgelse af en mistanke om misligholdelse af denne Aftale eller som følge af en konstatering af eller beslutning om, at en overtrædelse af denne Aftale har fundet sted; eller (e) din overtrædelse af andres rettigheder. Dette betyder, at du ikke kan sagsøge Apple, dets associerede selskaber, datterselskaber, direktører, ledelsesmedlemmer, medarbejdere, agenter, partnere, leverandører og licensgivere som følge af en beslutning om at fjerne eller nægte at behandle oplysninger eller Indhold, om at advare dig om, suspendere eller opsige din adgang til Tjenesten, eller om at tage andre forholdsregler i forbindelse med undersøgelser af en formodet overtrædelse, eller som følge af Apples beslutning om, at en overtrædelse af denne Aftale har fundet sted. Denne bestemmelse om afkald og skadesløsholdelse gælder for alle overtrædelser, der er beskrevet i eller påtænkt ved denne Aftale. Denne forpligtelse skal også gælde efter ophør eller udløb af denne Aftale og/eller din anvendelse af Tjenesten. Du anerkender, at du er ansvarlig for al anvendelse af Tjenesten ved brug af din Konto, og at denne Aftale gælder enhver anvendelse af din Konto. Du accepterer at overholde denne Aftale og at forsvare, friholde og holde Apple skadesløs for ethvert krav og fordring, der skyldes anvendelse af din Konto, uanset om en sådan anvendelse udtrykkeligt er godkendt af dig eller ej.

X. GENERELT

A. Meddelelser

Apple kan give dig meddelelser med hensyn til tjenesten, inklusive ændringer i denne aftale, via e-post til din iCloud-mailadresse (og/eller en evt. alternativ e-mailadresse forbundet med din konto, hvis du har opgivet en), iMessage eller sms, via almindelig post eller via meddelelse på vores websted og/eller Tjenesten.

B. Gældende lov

Undtagen i den udstrækning, som udtrykkeligt er fastsat i det følgende afsnit, skal denne Aftale og forholdet mellem dig og Apple være underlagt lovgivningen i staten Californien med undtagelse af lovvalgsregler. Du og Apple accepterer at underkaste jer domstolenes enekompetence i Santa Clara, Californien, for at løse eventuelle tvister eller krav, der følger af denne Aftale. Hvis (a) du ikke er amerikansk statsborger; (b) du ikke bor i USA; (c) du ikke har adgang til Tjenesten fra USA; og (d) du er statsborger i et af de lande, der er nævnt nedenfor, accepterer du hermed, at enhver tvist eller ethvert krav, som måtte følge af denne Aftale, skal være underlagt den nedenfor angivne gældende lovgivning uden hensyn til lovvalgsregler, og du underkaster dig uigenkaldeligt domstolenes enekompetence i den nedenfor anførte stat, provins eller land, hvis love regulerer:

Hvis du er statsborger i et land i EU eller i Schweiz, Norge eller Island, skal lovgivningen og retsinstanserne i dit hjemland være gældende.

Hvis du er statsborger I Japan, skal lovgivningen og retsinstanserne i Yokyo, Japan være gældende

De Forenede Nationers Konvention om Internationale Løsørekøb (CISG) finder udtrykkeligt ikke anvendelse på denne Aftale.

C. Hele aftalen

Denne Aftale udgør hele aftalen mellem dig og Apple og regulerer din brug af Tjenesten, og den erstatter alle tidligere aftaler mellem dig og Apple vedrørende Tjenesten. Du kan også være omfattet af yderligere vilkår og betingelser, som gælder, når du bruger tilknyttede tjenester eller tredjeparters indhold eller software. Såfremt en del af denne Aftale findes at være ugyldig eller uden retskraft, skal denne del fortolkes på en måde, der er i overensstemmelse med gældende lovgivning, således at den så vidt det er muligt afspejler parternes oprindelige hensigt, og resten af Aftalen skal fortsat have fuld gyldighed. Apples undladelse af at håndhæve rettigheder eller bestemmelser i denne Aftale udgør ikke afkald herpå eller på andre bestemmelser. Du accepterer, at denne Aftale ikke skal begunstige nogen tredjemand, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i denne aftale.

D. ”Apple” som anført heri betyder:

• Apple Inc. på adressen One Apple Park Way, Cupertino, Californien for brugere i Nord-, Central- og Sydamerika (ekskl. Canada) samt amerikanske territorier og besiddelser; og franske og britiske besiddelser i Nordamerika, Sydamerika og Caribien;

• Apple Canada Inc. på adressen120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada til brugere i Canada eller dets territorier og besiddelser;

• iTunes K.K. på adressen Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo til brugere i Japan gældende for Afsnit III, IX og X I denne Aftale. For alle andre termer i denne Aftale herunder Afsnit IX og X for brugere i Japan, betyder “Apple”, som brugt heri, Apple Inc., med adressen 1 Infinite Loop, Cupertino, Californien.

• Apple Pty Limited på adressen Levels 2-B, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australien til brugere i Australien, New Zealand, inkl. besiddelser, territorier og tilhørende retskredse på øerne; og

• Apple Distribution International Ltd. på adressen Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland til alle andre brugere.

ELEKTRONISK INDGÅELSE AF KONTRAKTER

Din anvendelse af Tjenesten omfatter evnen til at indgå aftaler og/eller foretage elektroniske transaktioner. DU ANERKENDER, AT DINE ELEKTRONISKE FREMSENDELSER UDGØR DIN AFTALE OG HENSIGT OM AT VÆRE BUNDET AF OG BETALE FOR SÅDANNE AFTALER OG TRANSAKTIONER. DIN AFTALE OG HENSIGT OM AT VÆRE BUNDET AF ELEKTRONISKE FREMSENDELSER GÆLDER FOR ALLE OPTEGNELSER OM TRANSAKTIONER, SOM DU INDGÅR I PÅ DENNE TJENESTE, HERUNDER UNDERRETNINGER OM ANNULLERING, VILKÅR, KONTRAKTER OG APPLIKATIONER. For at få adgang til og bibeholde dine elektroniske registreringer, kan du blive afkrævet til at have særlig hardware og software, hvilket udelukkende er dit ansvar.

Sidst ændret: 19. september 2019