Vilkår og betingelser for Apples medietjenester

Disse vilkår og betingelser udgør en aftale mellem dig og Apple (“Aftalen”). Du bedes læse aftalen omhyggeligt igennem. Klik på “Accepter” for at bekræfte, at du har forstået og accepterer Aftalen.

A. INTRODUKTION TIL VORES TJENESTER

Denne Aftale regulerer din brug af Apples Tjenester (“Tjenester” – f.eks., og hvor de er tilgængelige, App Store, Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness+, Apple Music, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, Apple Podcasts-abonnementer, Apple TV, Apple TV+, Apple TV-kanaler, Game Center, iTunes), der giver dig mulighed for at købe, få, opnå licens til, leje eller abonnere på indhold, “Apps” (som defineret nedenfor) og andre tjenester i apps (samlet benævnt “Indhold”). Indhold kan blive tilbudt via Apples eller en tredjeparts tjenester. Vores Tjenester vil være tilgængelige for dig i dit Hjemland eller bopælsland (“Hjemland”) og i ethvert andet EU-medlemsland, du midlertidigt måtte befinde dig i. Ved at oprette en konto til brug af Tjenesterne i et bestemt land eller område anfører du det som dit Hjemland. For at kunne bruge vores Tjenester er det nødvendigt, at du har kompatibelt hardware, software (den senest anbefalede og i nogle tilfælde påkrævede version) samt internetadgang (kan være pålagt betaling). Disse faktorer kan påvirke vores Tjenesters ydeevne.

B. BRUG AF VORES TJENESTER

BETALING, AFGIFTER OG REFUSION

Du kan erhverve Indhold på vores Tjenester gratis eller mod betaling. Uanset om Indhold er gratis eller kræver betaling, benævnes det en “Transaktion”. Ved hver Transaktion opnår du udelukkende licens til at bruge Indholdet. Hver Transaktion udgør en elektronisk kontrakt mellem dig og Apple og/eller dig og den enhed, der leverer Indholdet på vores Tjenester. Hvis du er kunde hos Apple Distribution International Ltd., er Apple Distribution International Ltd. dog den registrerede forhandler af noget Indhold, du erhverver fra Apple Books, Apple Podcasts eller App Store) som vist på produktsiden og/eller under erhvervelsesprocessen for den pågældende Tjeneste. I dette tilfælde erhverver du Indhold fra Apple Distribution International Ltd., givet i licens af Indholdsudbyderen (fx Appudbyderen (som defineret nedenfor), bogforlaget osv. Når du gennemfører din første Transaktion, vil vi bede dig vælge, hvor ofte vi skal anmode om din adgangskode ved efterfølgende Transaktioner. Hvis du i forbindelse med Transaktioner slår Touch ID til, vil vi bede dig bekræfte alle Transaktioner med dit fingeraftryk, og hvis du aktiverer Face ID til Transaktioner, beder vi dig om at godkende alle Transaktioner med ansigtsgenkendelse. Du kan til enhver tid ændre indstillingerne for din adgangskode ved at følge disse anvisninger: https://support.apple.com/da-dk/HT204030.

Apple debiterer din valgte betalingsordning (fx dit kreditkort, betalingskort, gavekort/-kode eller anden ordning, der er tilgængelig i dit Hjemland) for betalte Transaktioner, herunder eventuelle gældende afgifter. Hvis du også har tilføjet din betalingsmetode til din Apple Wallet, kan Apple opkræve betaling ved hjælp af Apple Pay. Du kan tilknytte flere betalingsmetoder med dit Apple-id, og du accepterer, at Apple kan gemme og trække penge via disse betalingsmetoder for Transaktioner. Din primære betalingsmetode vises øverst på siden med kontoindstillinger for betalinger.

Hvis din primære betalingsmetode ikke kan debiteres af en hvilken som helst årsag (f.eks. hvis den er udløbet, eller der ikke er penge nok), giver du Apple tilladelse til at forsøge at trække penge via dine øvrige kvalificerede betalingsmetoder i den rækkefølge fra øverst til nederst, som de vises på siden med kontoindstillinger for betalinger. Hvis vi ikke kan debitere dig, er du ansvarlig for eventuelle uafhentede beløb, og vi kan prøve at debitere dig igen eller bede dig om at oplyse en anden betalingsmetode. Hvis du forudbestiller Indhold, debiteres du, når Indholdet leveres til dig (medmindre du annullerer, før Indholdet er tilgængeligt). Ifølge lokal lovgivning kan Apple opdatere betalingsoplysninger automatisk om dine betalingsordninger, hvis Apple har modtaget sådanne oplysninger fra betalingsnetværkerne eller dine pengeinstitutter. For nærmere oplysninger om, hvordan Transaktionerne faktureres, se http://support.apple.com/da-dk/HT201359. Du accepterer at modtage alle fakturaer i et elektronisk format, hvilket kan omfatte e-mail. De priser, der gælder for Indhold, kan til enhver tid ændres. Hvis der opstår tekniske problemer, som forhindrer eller urimeligt forsinker leveringen af dit produkt, er din eneste mulighed ombytning eller tilbagebetaling af den betalte pris, alt efter hvad Apple måtte bestemme. Apple kan til enhver tid suspendere eller annullere betaling eller nægte at imødekomme en anmodning om refusion, hvis det påvises, at der foreligger svig, misbrug eller ulovlig eller anden manipulerende adfærd, der berettiger Apple til et tilsvarende modkrav. Vilkårene for gavebeløb og gavekort/-koder findes her: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/giftcards/.

Fortrydelsesret: Hvis du vælger at annullere din ordre, kan du uden nogen begrundelse gøre dette inden for 14 dage fra den dato, hvor du modtog kvitteringen.

Hvis du ønsker at annullere din ordre, skal du informere os om din beslutning. For at sikre den hurtigste behandling anbefaler vi, at du benytter “Rapporter et problem” til at annullere alle produkter med undtagelse af Complete My Season og ikke-indløste iTunes-gaver, som er købt direkte af Apple, som kan annulleres ved at kontakte iTunes-support. Abonnementstjenester kan kun annulleres efter den oprindelige tilmelding og ikke efter hver automatisk fornyelse. Du har også ret til at informere os via annulleringsformularen nedenfor eller på anden vis gennem en tydelig erklæring. Hvis du benytter “Rapporter et problem”, sender vi hurtigst muligt en bekræftelse af modtagelsen af din annullering.

For at overholde tidsfristen for annullering skal du give besked om annulleringen, før den 14-dages periode udløber.

Resultat af annullering: Vi refunderer beløbet inden for 14 dage efter modtagelsen af din meddelelse om annullering. Vi benytter den samme betalingsmetode, som du benyttede til Transaktionen, og du skal ikke betale noget gebyr for en sådan refusion.

Undtagelse til fortrydelsesret: Du kan ikke annullere en ordre, som omfatter Indhold, hvis leveringen af dette Indhold er påbegyndt efter din anmodning, og du har vedkendt dig, at du i kraft af dette mister fortrydelsesretten.

Annulleringsformular:

- Til Apple Distribution International Ltd., iTunes Store Customer Support, i Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland:

- Jeg meddeler hermed, at jeg hæver kontrakten for følgende: [INDSÆT ORDRE-ID, PRODUKT, KUNSTNER OG TYPE]

- Bestilt den [INDSÆT DATO] / modtaget den [INDSÆT DATO]

- Navn på forbruger

- Adresse på forbruger

- E-mailadresse på forbruger (valgfrit)

- Dato

KONTO

Det kræver muligvis et Apple-id at bruge vores Tjenester og få adgang til dit Indhold. Et Apple-id er den konto, du bruger i hele Apples økosystem. Brug af Game Center er underlagt denne aftale og kræver også en Game Center-konto. Din konto er værdifuld, og du er ansvarlig for opretholdelse af dit Apple-id’s fortrolighed og sikkerhed. Apple er ikke ansvarlig for tab som følge af uautoriseret brug af din Apple-konto. Du bedes kontakte Apple, hvis du får mistanke om, at din Apple-konto er blevet kompromitteret.

Du skal være 13 år (eller tilsvarende minimumsalder i dit Hjemland som anført i forbindelse med registrering) for at oprette en Apple-konto og bruge vores Tjenester. Apple-id til personer under 13 år kan oprettes af en forælder eller værge ved hjælp af Familiedeling eller af en godkendt uddannelsesinstitution. En forælder eller værge, der opretter en konto for et barn under myndighedsalderen, skal gennemgå denne Aftale med barnet for at sikre, at de begge forstår den.

Du kan tilføje, underrette eller fjerne en Arvekontakt for dit Apple-id som beskrevet i http://support.apple.com/HT212360. En Arvekontakts adgang til dit Apple-id er begrænset som beskrevet i http://support.apple.com/HT212361.

ANONYMITET

Din brug af vores Tjenester er underlagt Apples anonymitetspolitik, der kan læses her: https://www.apple.com/legal/privacy/.

REGLER FOR BRUG AF TJENESTER OG INDHOLD

Din brug af Tjenesterne og Indholdet skal følge nedenstående regler (“Brugsregler”). Eventuel anden brug af Tjenesterne og Indholdet udgør væsentlig misligholdelse af denne Aftale. Apple kan kontrollere din brug af Tjenesterne og Indholdet for at sikre, at du følger disse Brugsregler.

Alle Tjenester:

- Du må udelukkende bruge Tjenesterne og Indholdet til egne ikke-kommercielle formål, medmindre andet fremgår af afsnittet nedenfor om App Store-Indhold.

- Apples levering af Tjenester eller Indhold giver dig ingen kommercielle eller reklamemæssige brugsrettigheder og udgør ikke nogen indrømmelse af eller afkald på nogen rettigheder fra indehaverne af ophavsretten.

- Du kan bruge Indhold fra op til fem forskellige Apple-id'er på hver enhed.

- Du kan benytte enhver Tjeneste på op til 10 enheder (dog kun højst på 5 computere), hvor der logges ind med dit Apple-id samtidigt, selvom samtidig streaming eller samtidige downloads af Indhold muligvis er begrænset til et lavere antal enheder som beskrevet nedenfor under Apple Music- og Apple TV-indhold. Hver computer skal også godkendes ved hjælp af det samme Apple-id (for at læse mere om godkendelse af computere, besøg https://support.apple.com/HT201251). Enheder kan tilknyttes et andet Apple-id en gang hver 90. dag.

- Manipulering af antal afspilninger, downloads, bedømmelser eller anmeldelser på en hvilken som helst måde - såsom (i) ved hjælp af en bot, et script eller en automatiseret proces; eller (ii) ved at give eller tage imod enhver form for kompensation eller incitament - er forbudt.

- Det er dit ansvar ikke at miste, ødelægge eller beskadige downloadet Indhold. Vi opfordrer dig til løbende at tage sikkerhedskopier af dit Indhold.

- Du må ikke ændre eller omgå den sikkerhedsteknologi, der er indeholdt i Tjenesterne.

- Du kan udelukkende få adgang til vores Tjenester med Apples software, og du må ikke ændre eller anvende ændrede versioner af denne software.

- Videoindhold kræver en HDCP-forbindelse.

Audio- og videoindhold, salg og leje:

- Du kan bruge Digital Rights Management (DRM)-frit Indhold på et rimeligt antal kompatible enheder, som du ejer eller har rådighed over. DRM-beskyttet Indhold kan bruges på op til fem computere og et hvilket som helst antal enheder, som synkroniseres via disse computere.

- Lejet Indhold kan ses på en enkelt enhed ad gangen og skal afspilles inden for en periode på 30 dage, og afspilningen skal afsluttes senest 48 timer efter, at afspilningen er påbegyndt (perioden forlænges ikke, når afspilningen stoppes, sættes på pause eller genstartes).

- Du kan brænde en lydplayliste med købt musik på en disk op til syv gange, så du kan lytte til den offline (denne begrænsning gælder ikke for DRM-frit Indhold). Andet Indhold må ikke brændes på en disk. Du kan bruge lyd-CD'en, hvorpå du har brændt dit Indhold, på samme måde som du kan anvende en lyd-CD, der er købt i en detailbutik i henhold til den danske ophavsretslovgivning.

- Købt Indhold forbliver normalt tilgængeligt, så du kan downloade det, gendownloade det eller på anden vis tilgå det fra Apple. Selvom det er usandsynligt, kan Indhold blive fjernet fra Tjenesterne efter dit køb (f.eks. fordi udbyderen fjerner det) og blive utilgængeligt, så det ikke længere kan downloades eller tilgås fra Apple. For at sikre din adgang for fortsat at gøre brug af Indholdet, opfordrer vi dig til at downloade alt købt Indhold til en enhed i din besiddelse og til at lave sikkerhedskopier af det.

App Store-indhold:

- Udtrykket “Apps” omfatter apps og Appklip til enhver Apple-platform og/eller ethvert operativsystem, herunder ethvert køb i apps, udvidelser (såsom keyboards), klistermærker og abonnementer, der er tilgængelige i sådanne apps eller Appklip.

- Personer, der handler på vegne af en kommerciel virksomhed, statslig organisation eller uddannelsesinstitution (en “Virksomhed”) må downloade og synkronisere apps, der ikke er fra Apple Arcade, til (i) en enkelt persons brug på en eller flere enheder, der ejes eller kontrolleres af en Virksomhed, eller (ii) flere personers brug på en enkelt fælles enhed, der ejes eller kontrolleres af en Virksomhed. For en god ordens skyld skal det nævnes, at hver enhed, der bruges serielt eller i fællesskab af flere brugere, kræver en separat licens.

Apple Music:

- Med et Individuelt Apple Music-medlemskab kan du til enhver tid streame på en enkelt enhed. Med et Familiemedlemskab kan du eller medlemmer af din Familie streame på op til seks enheder på samme tid.

Apple Arcade:

- Apple Arcade-apps kan kun downloades eller gendownloades med en gyldig Apple Arcade-prøveperiode eller -abonnement.

- Hvis dit abonnement udløber, har du ikke længere adgang til apps downloadet via Apple Arcade.

Apple TV-indhold:

- På de fleste kanaler kan du streame Indhold på op til tre enheder samtidigt.

- Læs mere om brugsreglerne for Apple TV-indhold på https://support.apple.com/da-dk/HT210074.

DOWNLOADS

- Der kan gælde visse begrænsninger for mængden af Indhold, du kan downloade, og noget downloadet Indhold udløber efter en bestemt periode, efter Indholdet er downloadet eller bliver afspillet for første gang. Noget Indhold kan muligvis ikke downloades.

Du kan muligvis gendownloade tidligere erhvervet Indhold (“Gendownload”) på de af dine enheder, der er logget på med samme Apple-id (“Tilknyttede Enheder”). Du kan se, hvilke typer Indhold der kan gendownloades i dit Hjemland, på https://support.apple.com/da-dk/HT204632. Indhold kan ikke gendownloades, hvis det pågældende Indhold ikke længere tilbydes på vores Tjenester.

Indhold kan også blive fjernet fra vores Tjenester når som helst, hvorefter det ikke længere kan downloades, gendownloades eller på anden vis tilgås fra Apple.

ABONNEMENTER

Med Tjenesterne og visse Apps har du mulighed for at købe et abonnement, der giver adgang til Indhold eller tjenester på abonnementsbasis (“Betalte Abonnementer”). Betalte Abonnementer fornyes automatisk, indtil de opsiges under Administrer abonnementer i dine kontoindstillinger. Du kan læse mere om opsigelse af abonnementer på https://support.apple.com/da-dk/HT202039. Du får besked, hvis prisen for et Betalt Abonnement stiger, og vi indhenter om nødvendigt dit samtykke til at fortsætte abonnementet. Du bliver opkrævet betaling, tidligst 24 timer før den seneste abonnementsperiode starter. Hvis vi ikke kan trække penge fra din valgte betalingsmetode af en hvilken som helst årsag (hvis den er udløbet eller der ikke er penge nok), og du ikke har opsagt det Betalte Abonnement, er du ansvarlig for eventuelle uafhentede beløb, og vi vil prøve at trække pengene fra betalingsmetoden igen, da du kan opdatere oplysningerne om din valgte betalingsmetode. Dette kan medføre en ændring af begyndelsen af dit Betalte Abonnement og af den dato, du bliver opkrævet betaling for hver faktureringsperiode. Vi forbeholder os ret til at annullere dit Betalte Abonnement, hvis vi ikke kan opkræve betaling via din betalingsmetode for at forny dit abonnement. Visse Betalte Abonnementer kan tilbyde en gratis prøveperiode, før den valgte betalingsmetode debiteres. Hvis du beslutter dig for at opsige et Betalt Abonnement, før vi begynder at debitere din betalingsmetode, bør du opsige abonnementet mindst 24 timer før udgangen af den gratis prøveperiode.

Hvis du starter en gratis prøveperiode på et Betalt Abonnement, der tilbydes af Apple som Indholdsudbyder (et “Betalt Apple-Abonnement”), og du opsiger abonnementet før udgangen af den gratis prøveperiode, kan du ikke genaktivere den gratis prøveperiode.

Gratis prøveperioder eller gratis tilbud på Betalte Apple-Abonnementer, bortset fra iCloud+, kan ikke kombineres med gratis prøveperioder eller tilbud fra Apple One. Hvis du er i en gratis prøveperiode eller har taget imod et gratis tilbud på Betalte Apple-Abonnementer, og du abonnerer på Apple One, bliver din(e) gratis prøveperiode(r) eller tilbud ikke sat på pause, selvom du har adgang til et sådant Betalt Apple-Abonnement / sådanne Betalte Apple-Abonnementer gennem dit Apple One-abonnement. Du anerkender, at din gratis prøveperiode eller dit gratis tilbud muligvis udløber, mens du har et Betalt Abonnement på Apple One, og Apple er ikke forpligtet til at genindføre, godtgøre eller på anden måde kompensere dig for nogen del af en sådan udløbet gratis prøveperiode eller et udløbet gratis tilbud.

Når dit Betalte Abonnement på en hvilken som helst tjeneste eller et hvilket som helst Indhold udløber, mister du adgangen til enhver funktionalitet og alt Indhold i den Tjeneste, der forudsætter et Betalt Abonnement.

INDHOLDETS OG TJENESTERNES TILGÆNGELIGHED

Vilkår, som fremgår af denne Aftale, og som vedrører Tjenester, Indholdstyper, funktioner eller funktionaliteter, der ikke er tilgængelige i dit Hjemland, gælder ikke for dig, medmindre de bliver tilgængelige for dig. Du kan se, hvilke Indholdstyper der er tilgængelige for dig i dit Hjemland, ved at gå til Tjenester eller se: https://support.apple.com/da-dk/HT204411. Visse tjenester og Indhold, der er tilgængelige for dig i dit Hjemland, er ikke nødvendigvis tilgængelige, når du rejser uden for dit Hjemland, undtagen hvis loven kræver det.

TREDJEPARTSENHEDER OG -UDSTYR

Du kan muligvis ikke bruge alle funktioner i Tjenesterne, når du tilgår dem på en enhed, der ikke er en Apple-enhed. Derudover kan visse Tjenester kræve, give retningslinjer for eller foreslå, at du anvender tredjepartsudstyr under visse omstændigheder og/ eller i forbindelse med visse aktiviteter; sådan brug er underlagt vilkårene og betingelserne for sådant udstyr og skal foretages i overensstemmelse med den gældende producents instruktioner. Ved at bruge Tjenesterne accepterer du, at Apple kan downloade og installere mindre opdateringer på tredjepartsudstyr automatisk til enhver tid.

C. DIT INDSENDTE MATERIALE TIL VORES TJENESTER

Med vores Tjenester får du mulighed for at sende eller publicere materiale såsom kommentarer, bedømmelser og anmeldelser, billeder, videoer og podcasts, herunder tilknyttet metadata og visuelle elementer. Din brug af sådanne funktioner skal være i overensstemmelse med nedenstående Retningslinjer, der til enhver tid kan opdateres, og hvis vi bliver opmærksomme på materiale, der overtræder vores Retningslinjer for Indsendt Materiale, vil vi fjerne det. Hvis du ser materiale, der ikke er i overensstemmelse med Retningslinjerne, bedes du benytte “Rapporter et problem”-funktionen. Undtagen i det omfang loven forbyder det, giver du hermed Apple en verdensopspændende, royalty-fri, tidsubegrænset, ikke-eksklusiv licens til at bruge materiale, som du indsender som del af Tjenesterne, og dermed forbunden markedsføring samt Apple-interne formål. Apple kan kontrollere og beslutte at fjerne eller redigere indsendt materiale.

Retningslinjer: Du må ikke bruge Tjenesterne til at:

- publicere materiale, som (i) du ikke har tilladelse, ret eller licens til at bruge eller som (ii) krænker tredjeparts rettigheder;

- publicere stødende, krænkende, ulovligt, vildledende, unøjagtigt eller skadeligt indhold;

- publicere personlige, private eller fortrolige informationer, der tilhører andre;

- kræve personlige oplysninger fra en mindreårig;

- foregive eller fremstille dig selv som en anden person eller enhed;

- publicere eller videregive spam, herunder, men ikke begrænset til, uanmodet eller uautoriseret markedsføring, reklamemateriale eller annoncering af informationer;

- publicere, ændre eller fjerne en bedømmelse eller anmeldelse til gengæld for enhver form for kompensation eller incitament;

- publicere en uærlig, fornærmende, skadelig eller vildledende falsk bedømmelse eller anmeldelse eller en bedømmelse eller anmeldelse i ond tro, eller en bedømmelse eller anmeldelse, der er irrelevant for det anmeldte Indhold;

- planlægge eller deltage i ulovlige, svigagtige eller manipulerende aktiviteter.

D. FAMILIEDELING

Familiearrangøren (“Arrangøren”) skal være mindst 18 år og forælder eller værge for ethvert Familiemedlem under 13 år eller tilsvarende minimumsalder i deres Hjemland (som anført i forbindelse med registrering). Du kan kun få adgang til Familiedelingsfunktionerne fra en Apple-enhed.

Deling af køb: Funktionen Deling af køb i Familiedeling giver dig mulighed for, at kvalificeret Indhold deles med op til seks Familiemedlemmer. Arrangøren inviterer andre til at blive medlemmer af Familien og accepterer at betale for alle Transaktioner, som foretages af Familiemedlemmer. Arrangørens kvalificerede betalingsmetoder benyttes til at betale for ethvert køb foretaget af et Familiemedlem (medmindre Familiemedlemmet har et gavebeløb på sin konto, som altid bruges først). Familiemedlemmer agerer på vegne af Arrangøren, når Arrangørens kvalificerede betalingsmetoder benyttes. Arrangøren accepterer hermed (1) at betale for sådanne Transaktioner; (2) at Transaktioner, der foretages af Familiemedlemmer, er godkendte; og (3) at Transaktioner debiteres via kvalificerede betalingsmetoder på den måde, der er anført i Afsnit B ovenfor. Arrangøren er ansvarlig for, at aftalerne om betalingsmetode overholdes, og påtager sig enhver risiko, der er forbundet med at dele adgang til deres kvalificerede betalingsmetoder med Familiemedlemmer. Der sendes en kvittering eller faktura for Familiemedlemmers Transaktioner til det Familiemedlem, der har foretaget Transaktionen, og til Arrangøren.

Spørg før køb: Spørg før køb er en praktisk funktion, der giver en Arrangør mulighed for at kræve, at alle Transaktioner, der foretages af et Familiemedlem under 18 år (eller tilsvarende myndighedsalder i Hjemlandet), kræver Arrangørens godkendelse. Arrangøren skal være forælder eller værge for Familiemedlemmer, for hvem Spørg før køb er aktiveret. Indhold delt af Familiemedlemmer eller anskaffet ved hjælp af indholdskoder er muligvis ikke omfattet af Spørg før køb.

Ændringer i Familiemedlemmer: Når et Familiemedlem forlader eller fjernes fra Familien, har de øvrige Familiemedlemmer ikke nødvendigvis adgang til det udtrådte Familiemedlems Indhold, herunder Indhold, som er erhvervet ved hjælp af Arrangørens betalingsmetode.

Regler for Familiedeling: Du kan kun tilhøre én Familie ad gangen og kan ikke indtræde i en Familie mere end to gange på et år. Du kan kun ændre det Apple-id, du har tilknyttet en Familie, en gang hver 90. dag. Alle Familiemedlemmer skal dele Hjemland. Ikke alt Indhold, herunder køb i apps, abonnementer og nogle tidligere erhvervede Apps, er tilgængeligt for Deling af køb. Abonnementer på Apple TV+, Apple TV-kanaler, Apple One Family, Apple One Premier, Apple Music Family, Apple Arcade, Apple News+ og Apple Fitness+ aktiveres automatisk til Familiedeling. Abonnementer, der deles af en Familie, kan være underlagt visse begrænsninger for forbrug af Indhold pr. abonnement.

E. PERSONLIG ANBEFALINGSFUNKTION

Tjenesterne kan anbefale dig Indhold med udgangspunkt i dine downloads, køb og øvrige aktiviteter. Du kan slå denne personlige funktion fra for visse Tjenester i dine kontoindstillinger.

F. YDERLIGERE VILKÅR FOR ITUNES STORE

SÆSONPAS OG MULTIPAS

Med et Pas kan du købe og modtage TV-Indhold, efterhånden som det bliver tilgængeligt. Et Sæsonpas gælder for TV-Indhold, der har et begrænset antal episoder pr. sæson. Et Multipas gælder for TV-Indhold, der bliver tilgængeligt løbende. Den fulde pris for et Sæsonpas eller et Multipas opkræves, når Transaktionen gennemføres. Sæsonpas- eller Multipasindhold kan downloades i op til 90 dage efter, den sidste episode bliver tilgængelig. Hvis du har valgt automatisk fornyelse, da du fik et Multipas, opkræves du den fulde pris for hver efterfølgende Multipasperiode. Du kan slå automatisk fornyelse fra i dine kontoindstillinger, mindst 24 timer før den næste Multipasperiode begynder. Hvis en Indholdsleverandør leverer færre TV-episoder til Apple end planlagt, da du købte et Sæsonpas, krediteres dit Apple-id med detailværdien af det antal episoder, der ikke leveres til Apple.

G. YDERLIGERE VILKÅR FOR APP STORE (UNDTAGEN APPLE ARCADE-APPS)

LICENS PÅ APP STORE-INDHOLD

App-licenser leveres til dig af Apple eller en tredjepartsudvikler (“Appudbyder”). Hvis du er kunde hos Apple Distribution International Ltd., er Apple Distribution International Ltd. den registrerede forhandler, hvilket betyder, at du får App-licensen fra Apple Distribution International Ltd., men Appudbyderen giver licens til Appen. Hvis Apple giver licens til en App, er det en “Apple-App”. Hvis en Appudbyder giver licens til en App, er det en “Tredjeparts-App”. Apple er agent for Udbyderen, når Apple stiller App Store til rådighed, og er ikke part i købsaftalen eller brugeraftalen mellem dig og Appudbyderen. Enhver App, som du erhverver, reguleres af Slutbrugerlicensaftalen for Licenserede Applikationer (“Standard SBLA”), som nærmere beskrevet nedenfor, medmindre Apple eller Appudbyderen fremlægger en Tilpasset Slutbrugerlicensaftale for Licenserede Applikationer (“Tilpasset SBLA”), der tilsidesætter Standard SBLA’en. En Appudbyder, der leverer en Tredjeparts-App, er udelukkende ansvarlig for dens indhold, garantier og krav, som du måtte have i relation til Tredjeparts-Appen. Du anerkender, at Apple er begunstiget tredjepart i henhold til Standard SBLA’en eller den Tilpassede SLBA, der gælder for hver enkelt Tredjeparts-App, og kan således håndhæve en sådan aftale. Visse Apps såsom klistermærker og iMessage-apps vil muligvis ikke kunne ses på enhedens springboard, men kan tilgås og bruges i app-oversigten.

KØB I APP

Apps kan tilbyde indhold, tjenester eller funktionalitet til brug i sådanne Apps (“Køb i app”). Køb i app, der forbruges ved brug af Appen (fx virtuelle ædelsten), kan ikke overføres fra en enhed til en anden og kan kun downloades en gang. Du skal verificere din konto, før du foretager Køb i app – ud over den verificering, der kræves, når du henter andet Indhold – ved at indtaste din adgangskode eller bruge Touch ID eller Face ID. Du vil kunne foretage yderligere Køb i app i 15 minutter uden at skulle foretage fornyet verificering, medmindre du har bedt os kræve adgangskode for hvert køb eller har slået Touch ID eller Face ID til. Du kan slå muligheden for at foretage Køb i app fra ved at følge disse anvisninger: https://support.apple.com/da-dk/HT201304.

VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT FOR APPS

Apple er udelukkende ansvarlig for at vedligeholde og yde support på Apple-Apps, medmindre andet følger af gældende lovgivning. Appudbydere er ansvarlige for at vedligeholde og yde support på Tredjeparts-Apps.

APP-PAKKER

Nogle Apps kan blive solgt sammen som en pakke (“App-pakke”). Den pris, der vises sammen med en App-pakke, er den pris, der bliver opkrævet, når du køber App-pakken. Prisen på App-pakken kan blive reduceret for at tage højde for Apps, du allerede har købt eller anskaffet, men kan indeholde en mindstepris for at fuldende App-pakken.

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR LICENSEREDE APPLIKATIONER

Apps, der gøres tilgængelige i App Store, får du licens til. De sælges ikke til dig. Hvis du ønsker at få licens til en App, kræver det forudgående accept af enten denne Slutbrugerlicensaftale for Licenserede Applikationer (“Standard SBLA”), eller en tilpasset slutbrugerlicensaftale mellem dig og Appudbyderen (“Tilpasset SBLA”), hvis en sådan tilbydes. Din licens til en Apple-App i henhold til denne Standard SBLA eller den Tilpassede SBLA gives af Apple, og din licens til en Tredjeparts-App gives af Tredjepartsleverandøren. En App, der reguleres af denne Standard SBLA, kaldes heri den “Licenserede Applikation”. Udbyderen eller Apple, alt efter omstændighederne, (“Licensgiver”) forbeholder sig alle sådanne rettigheder til den Licenserede Applikation, som du ikke udtrykkeligt har fået tildelt i medfør af denne Standard SBLA.

a. Licensens omfang: Licensgiver giver dig en uoverdragelig licens til at bruge den Licenserede Applikation på ethvert Apple-produkt, som du ejer eller har rådighed over, og som tilladt ifølge Brugsreglerne. Vilkårene i denne Standard SLBA regulerer indhold, materialer eller tjenester, der kan tilgås fra eller købes i den Licenserede Applikation samt opgraderinger, der tilbydes af Licensgiver, der erstatter eller supplerer den oprindelige Licenserede Applikation, medmindre der til den pågældende opgradering er knyttet en Tilpasset SBLA. Medmindre andet fremgår af Brugsreglerne, må du ikke distribuere eller gøre den Licenserede Applikation tilgængelig via et netværk, hvor den vil kunne bruges af flere enheder på samme tid. Du må ikke overdrage, videredistribuere eller give underlicens til den Licenserede Applikation, undtagen hvor det er udtrykkeligt tilladt i henhold til nærværende Aftale, og hvis du sælger din Apple-enhed til tredjepart, skal du fjerne den Licenserede Applikation fra Apple-enheden, før du sælger den. Du må ikke kopiere (undtagen hvor det udtrykkeligt er tilladt i denne licens og Brugsreglerne), foretage reverse engineering, adskille, forsøge at udlede kildekoden, ændre eller skabe afledte værker af den Licenserede Applikation, opdateringer af den eller dele af den (undtagen og kun i den udstrækning en ovenfor nævnt begrænsning er forbudt af gældende lov eller i den udstrækning, den er tilladt i de licensvilkår, der regulerer brugen af Open Source-komponenter, der følger med den Licenserede Applikation).

b. Samtykke til anvendelse af data: Du accepterer, at Licensgiveren kan indsamle og anvende tekniske data og dermed forbundne oplysninger – herunder, men ikke begrænset til, tekniske data om din enhed, dit system og applikationssoftware samt eksterne enheder – som indsamles løbende for at lette leveringen af softwareopdateringer, produktsupport og andre (eventuelle) tjenester til dig, der vedrører den Licenserede Applikation. Licensgiveren må bruge disse oplysninger, når blot det sker i en form, som ikke afslører din personlige identitet, til at forbedre sine produkter og forsyne dig med tjenester eller teknologier.

c. Ophør: Denne Standard SBLA er gældende, indtil du eller Licensgiveren opsiger den. Dine rettigheder i henhold til denne Standard SBLA vil automatisk ophøre, hvis du ikke overholder de vilkår, der gælder for licensen.

d. Eksterne Tjenester: Den Licenserede Applikation kan give adgang til Licensgiverens og/eller tredjeparts tjenester og websites (herefter samlet og hver for sig benævnt “Eksterne Tjenester”). Du bruger Eksterne Tjenester på egen risiko. Licensgiveren har ikke pligt til at undersøge eller vurdere indholdet af tredjeparts Eksterne Tjenester, eller om de er korrekte, og Licensgiveren hæfter ikke for tredjeparts Eksterne Tjenester. Data, der vises af en Licenseret Applikation eller Ekstern Tjeneste, herunder, men ikke begrænset til, økonomiske og lægevidenskabelige oplysninger samt oplysninger om lokalitet, tjener udelukkende til generel information, og hverken Licensgiveren eller dennes agenter yder nogen garanti derfor. Du forpligter dig til ikke at bruge de Eksterne Tjenester på en måde, der strider mod vilkårene i denne Standard SBLA, eller som krænker Licensgivers eller tredjeparts immaterielle rettigheder. Du forpligter dig til ikke at bruge de Eksterne Tjenester til at chikanere, misbruge, stalke, true eller bagvaske en person eller enhed og accepterer, at Licensgiver ikke er ansvarlig for en sådan brug. Eksterne Tjenester er ikke nødvendigvis tilgængelige på alle sprog eller i dit Hjemland, og det er muligvis ikke hensigtsmæssigt eller muligt at bruge de Eksterne Tjenester på et bestemt sted. I det omfang du vælger at bruge de Eksterne Tjenester, er du alene ansvarlig for at overholde gældende lovgivning. Licensgiveren forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre, indstille, fjerne, deaktivere eller indføre adgangsbegrænsninger eller grænser for de Eksterne Tjenester uden yderligere varsel eller ansvar over for dig.

e. GARANTI: Licensgiver vil udvise rimelig omhu og dygtighed, for så vidt angår ydelsen af den Licenserede Applikation og de Eksterne Tjenester, som den Licenserede Applikation udbyder og stiller til rådighed for dig. Licensgiver giver ikke andre løfter eller garantier vedrørende de Eksterne Tjenester og garanterer i særdeleshed ikke for at:

(i) din brug af de Eksterne Tjenester er fri for afbrydelser eller fejl;

(ii) de Eksterne Tjenester vil være fri for tab, forvanskning, angreb, vira, forstyrrelser, hacking eller anden sikkerhedsindtrængen, og Licensgiver fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse hermed. Du er ansvarlig for at tage sikkerhedskopier af dit eget system, herunder enhver Licenseret Applikation, der er installeret på dit system.

f. Ansvarsbegrænsning.

(i) Med undtagelse af hvad der fremgår af pkt. (ii) nedenfor, er Licensgiver, dennes bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer, medarbejdere, datterselskaber, repræsentanter, leverandører, opdragsgivere eller licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab eller skade forårsaget af Licensgiver, dennes medarbejdere eller repræsentanter, hvor:

(1) der ikke fra Licensgivers eller dennes medarbejderes eller repræsentanters side foreligger forsømmelse af lovpligtig omsorgspligt over for dig;

(2) dette ikke er et med rimelighed forventeligt resultat af en sådan forsømmelse;

(3) ethvert yderligere tab eller skade skyldes din misligholdelse af betingelserne i denne Slutbrugerlicensaftale (“Aftale”);

(4) det skyldes Licensgivers beslutning om at advare dig, afbryde eller bringe din adgang til de Eksterne Tjenester til ophør eller træffe enhver anden foranstaltning i den periode, hvor en mistænkt overtrædelse bliver undersøgt, eller som et resultat af Licensgivers konklusion om, at der er sket en overtrædelse af denne Aftale;

(5) det vedrører tab af indtægt, forretning eller overskud eller ethvert tab eller ødelæggelse af data i forbindelse med din brug af den Licenserede Applikation.

(ii) Intet i denne Aftale fjerner eller begrænser Licensgivers erstatningsansvar for svig, grov uagtsomhed, bevidst uredelighed eller for dødsfald eller personskade forårsaget af dennes uagtsomhed.

g. Du må ikke anvende eller på anden måde eksportere eller reeksportere den Licenserede Applikation, medmindre dette er tilladt i henhold til amerikansk lovgivning og lovene i det retsområde, hvor du fik den Licenserede Applikation. Den Licenserede Applikation må i særdeleshed ikke, men ikke begrænset hertil, eksporteres eller reeksporteres a) til lande, der er omfattet af amerikansk embargo, eller b) til personer, der er opført på det amerikanske finansministeriums liste over personer, der er genstand for særlige restriktioner (Specially Designated Nationals) eller det amerikanske handelsministeriums sorte lister over personer eller enheder (Denied Persons List eller Entity List). Ved anvendelse af den Licenserede Applikation erklærer og garanterer du, at du ikke befinder dig i et sådant land eller er opført på ovenstående lister. Du accepterer også, at du ikke vil anvende disse produkter til formål, der er forbudt i henhold til amerikansk lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, design, fremstilling eller produktion af atomvåben og missiler eller kemiske eller biologiske våben.

h. Den Amerikanske Regerings slutbrugere. Den Licenserede Applikation og tilhørende dokumentation er “Commercial Items” som denne term defineres i 48 C.F.R. §2.101, bestående af “Commercial Computer Software” og “Commercial Computer Software Documentation”, som disse termer anvendes henholdsvis i 48 C.F.R. §12.212 og 48 C.F.R. §227.7202. I overensstemmelse med henholdsvis 48 C.F.R. §12.212 og 48 C.F.R. §227.7202-1 til og med 227.7202-4, gives der kun licens til den kommercielle computersoftware og den kommercielle computersoftware-dokumentation til den amerikanske regerings slutbrugere a) som “Commercial Items” og b) kun med de samme rettigheder, som gives til alle andre slutbrugere, i henhold til de heri indeholdte vilkår og betingelser. Der er taget forbehold for ikke-offentliggjorte rettigheder i henhold til den amerikanske ophavsretslovgivning.

i. Medmindre andet fremgår af nedenstående bestemmelse, reguleres denne Aftale og forholdet mellem dig og Apple af lovgivningen i Staten Californien, bortset fra bestemmelser om lovkonflikt. Det er mellem dig og Apple aftalt, at enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som følge af denne Aftale, skal afgøres af domstolene i Santa Clara County, Californien, som personligt og eksklusivt værneting. Hvis (a) du ikke er amerikansk statsborger, (b) du ikke er bosiddende i USA, (c) du ikke tilgår Tjenesten fra USA, og (d) du er statsborger i et af nedenstående lande, accepterer du hermed, at enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som følge af denne Aftale, skal reguleres af gældende ret som anført nedenfor, uden hensyntagen til bestemmelser om lovkonflikt, og du underkaster dig uigenkaldeligt den afgørelse, der afsiges af domstolene i nedenfor anførte stat, provins eller land, hvis ret er gældende, som ikke-eksklusivt værneting:

Hvis du er bosiddende i et EU-land eller Storbritannien, Schweiz, Norge eller Island, afgøres sager mellem dig og Apple af domstolene på det sted, hvor du normalt er bosiddende, og i overensstemmelse med det lands gældende lovgivning.

Det præciseres, at De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG) ikke finder anvendelse på denne Aftale.

H. YDERLIGERE VILKÅR FOR VISSE TYPER INDHOLD ERHVERVET FRA TREDJEPARTER

Visse typer Indhold er tilgængelige i Apple Books, App Store og Apple Podcasts (herunder Apple Podcasts-abonnementer), der erhverves af dig fra tredjepartsudbyderen af sådant Indhold (som vist på produktsiden og/eller under erhvervelsesprocessen for det pågældende Indhold), ikke Apple. For eksempel erhverves Apple Books-Indhold fra bogforlag, ikke Apple. I sådanne tilfælde er Apple agent for Indholdsudbyderen, når Indholdet leveres til dig, og Apple er således ikke part i Transaktionen mellem dig og Indholdsudbyderen. Hvis du er kunde hos Apple Distribution International Ltd., er Apple Distribution International Ltd. dog den registrerede forhandler af det Indhold, du erhverver, men Indholdsudbyderen giver licens til Indholdet. Indholdsudbyderen forbeholder sig ret til at håndhæve vilkårene for brug af sådant Indhold. Indholdsudbyderen er alene ansvarlig for Indholdet, garantier i den udstrækning, der ikke er givet afkald på sådanne garantier, samt krav, som du eller en anden part måtte have i relation til Indholdet.

I. YDERLIGERE VILKÅR FOR APPLE MUSIC

iCloud-musikbibliotek er en funktion, der er tilgængelig for Apple Music-abonnenter, og som giver dig adgang til dine matchede eller uploadede sange, playlister og musikvideoer købt hos Apple Music, i iTunes Store eller hos en anden kilde (“iCloud-musikbiblioteksindhold”) på dine enheder, der har Apple Music aktiveret. iCloud-musikbibliotek aktiveres automatisk, når du etablerer dit Apple Music-medlemskab. iCloud-musikbibliotek indsamler oplysninger om dit iCloud-musikbiblioteksindhold. Disse oplysninger knyttes til dit Apple-id og sammenholdes med det iCloud-musikbiblioteksindhold, der aktuelt er tilgængeligt på Apple Music. iCloud-musikbiblioteksindhold, som ikke kan matches, vil blive uploadet til Apples servere til iCloud-musikbibliotek (i et format, som bestemmes af Apple). Du kan uploade op til 100.000 sange. Musiknumre, der er købt i iTunes Store, tæller ikke med i forhold til denne begrænsning. Musiknumre, der ikke opfylder visse betingelser (for eksempel ekstraordinært store filer), eller som ikke er godkendt til din enhed eller computer, er ikke kvalificerede til iCloud-musikbibliotek. Når du bruger iCloud-musikbibliotek, logger Apple oplysninger om for eksempel de numre, du spiller, stopper eller springer over, de enheder du bruger, og tidspunktet for og varigheden af afspilningen. Du accepterer hermed kun at benytte iCloud-musikbibliotek til lovligt anskaffet indhold. iCloud-musikbibliotek udbydes “SOM DET ER” og kan indeholde fejl eller unøjagtigheder. Du bør sikkerhedskopiere alle data og al information, før du bruger iCloud-musikbibliotek. Hvis du ikke har et Apple Music-medlemskab, kan du købe et iTunes Match-Abonnement, som benytter iCloud-musikbibliotek. Når dit Apple Music-medlemskab udløber, mister du adgangen til dit iCloud-musikbibliotek, herunder indhold på iCloud-musikbibliotek, der uploades til iCloud-musikbibliotekets servere.

J. YDERLIGERE VILKÅR FOR APPLE FITNESS+

Apple Fitness+ er kun beregnet til underholdnings- og/eller informationsformål og er ikke beregnet til at yde nogen form for lægerådgivning. Du bør altid søge rådgivning fra kvalificeret sundhedspersonale vedrørende (a) sikkerheden og tilrådeligheden ved en given aktivitet eller (b) en bestemt medicinsk tilstand eller bestemte symptomer.

K. OPERATØRMEDLEMSKAB

Såfremt det er tilgængeligt, kan du få et tilbud om at købe et Tjenestemedlemskab hos din operatør (et “Operatørmedlemskab”). Hvis du køber et Operatørmedlemskab, er din operatør den registrerede forhandler, hvilket betyder, at du erhverver Servicelicensen fra din operatør, som opkræver omkostningerne for dit Tjenestemedlemskab, men Tjenesten gives i licens af og leveres af Apple. Dit købsforhold med operatøren er underlagt operatørens vilkår og betingelser, ikke denne Aftale, og eventuelle faktureringsrelaterede tvister i forbindelse med et Operatørmedlemskab skal rettes til din operatør, ikke Apple. Ved at bruge en Tjeneste gennem et Operatørmedlemskab, accepterer du, at din operatør kan udveksle dine kontooplysninger, dit telefonnummer og dine abonnementsoplysninger med Apple, og at Apple kan bruge disse oplysninger til at fastslå status på dit Operatørmedlemskab.

L. DIVERSE VILKÅR GÆLDENDE FOR ALLE TJENESTER

DEFINITION AF APPLE

Afhængigt af dit Hjemland betyder “Apple”:

Apple Inc., beliggende på One Apple Park Way, Cupertino, Californien, for brugere i USA, herunder Puerto Rico;

Apple Canada Inc., beliggende på 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Canada, for brugere i Canada;

Apple Services LATAM LLC, beliggende på 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida, for brugere i Mexico, Central- eller Sydamerika samt ethvert caribisk land eller territorium (undtagen Puerto Rico);

iTunes K.K., beliggende på Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo, for brugere i Japan;

Apple Pty Limited, beliggende på Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australien, for brugere i Australien eller New Zealand, herunder alle deres territorier eller tilknyttede områder; og

Apple Distribution International Ltd., beliggende på Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland for alle andre brugere.

ÆNDRINGER I AFTALEN

Apple forbeholder sig ret til når som helst at ændre denne Aftale og indføre nye eller supplerende vilkår eller betingelser for din brug af Tjenesterne. Disse ændringer og yderligere vilkår og betingelser vil blive kommunikeret til dig, og hvis du accepterer dem, vil de træde i kraft med øjeblikkelig virkning og blive indarbejdet i denne Aftale. Hvis du afviser at acceptere sådanne ændringer, har Apple ret til at opsige Aftalen.

TREDJEPARTERS MATERIALE

Apple garanterer ikke og har ikke ansvar for nogen tredjeparters materiale, som er indeholdt i eller linkes fra Indholdet eller Tjenesterne.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Du er indforstået med, at Tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, Indhold, grafik, brugergrænseflade, lydklip, videoklip, redaktionelt indhold samt scripts og software, der bruges til at implementere Tjenesterne, indeholder ejendomsretligt beskyttede oplysninger og materiale, som Apple og/eller Apples licensgivere ejer, og som er beskyttet af gældende immaterialret og anden lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, lovgivningen om ophavsret. Du er indforstået med, at du ikke må bruge sådanne ejendomsretligt beskyttede oplysninger eller materiale på nogen måde, medmindre Tjenesterne bruges til personlige, ikke-kommercielle formål i overensstemmelse med denne Aftale. Ingen del af Indholdet eller Tjenesterne må overdrages eller kopieres i nogen form eller på nogen måde, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til denne Aftale. Du er indforstået med ikke på nogen måde at ændre, udleje, udlåne, sælge, dele eller distribuere Tjenesterne eller Indholdet, og at du ikke må udnytte Tjenesterne på en måde, der ikke er givet udtrykkelig tilladelse til.

Apple-navnet, Apple-logoet, iTunes, iTunes Store, App Store, Apple Books, Apple Music, Apple TV, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, Apple News+, Apple One, Apple Podcasts, Apple Fitness+ og andre Apple-varemærker, -servicemærker, -grafik og -logoer anvendt i forbindelse med Tjenesterne udgør varemærker eller registrerede varemærker ejet af Apple i USA og andre lande. Du har ingen ret eller licens til nogen af de nævnte varemærker.

OPHAVSRET

Tjenester og Indhold, der leveres af Apple, er ophavsrettigheder, der tilhører Apple Inc. og dets datterselskaber, medmindre andet er angivet.

Hvis du mener, at noget Indhold, som er tilgængeligt gennem Tjenesterne, krænker ophavsret tilhørende dig, beder vi dig om at kontakte Apple som følger:

- Tredjeparters apps: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstorenotices/

- Apple Books: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applebooksnotices/

- Apple TV+ og Apple Fitness+: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appletvplusnotices/

- Apple News: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/applenewsnotices/

- Alle andre Tjenester (herunder, men ikke begrænset til iTunes Store, Apple Music og Apple Podcasts: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/itunesstorenotices/

OPSIGELSE OG MIDLERTIDIG INDSTILLING AF TJENESTER

Såfremt du undlader, eller Apple har grund til at antage, at du har undladt at overholde bestemmelserne i denne Aftale, kan Apple uden varsel: (i) opsige denne Aftale og/eller dit Apple-id, idet du fortsat vil hæfte for alle beløb, der skyldes på dit Apple-id til og med opsigelsesdatoen, og/eller (ii) opsige softwarelicensen, og/eller (iii) hindre adgang til Tjenesterne.

Apple forbeholder sig endvidere ret til til enhver tid eller uden varsel at ændre, afbryde eller nedlægge Tjenesterne (eller en del deraf eller disses Indhold), og Apple vil være uden ansvar over for dig eller tredjepart, såfremt Apple vælger at udnytte denne ret. Så vidt muligt vil Apple på forhånd give dig meddelelse om alle ændringer, afbrydelser eller nedlæggelse af Tjenesten. Opsigelse af Tjenesten vil ikke påvirke det Indhold, som du allerede har erhvervet. Det kan dog være, at du ikke kan give yderligere computere tilladelse til at anvende Indholdet.

GARANTIFRASKRIVELSE; ANSVARSBEGRÆNSNING

APPLE GARANTERER IKKE, FREMSÆTTER ERKLÆRINGER OM ELLER INDESTÅR FOR, AT DIN BRUG AF TJENESTERNE VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJLFRI, OG DU ER INDFORSTÅET MED, AT APPLE TIL ENHVER TID KAN FJERNE TJENESTERNE I EN UBEGRÆNSET PERIODE, TIL ENHVER TID BRINGE TJENESTERNE TIL OPHØR ELLER PÅ ANDEN MÅDE BEGRÆNSE ELLER DEAKTIVERE DIN ADGANG TIL TJENESTERNE UDEN VARSEL.

DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT DIN BRUG ELLER MANGLENDE ADGANG TIL AT BRUGE TJENESTERNE SKER PÅ EGEN RISIKO. TJENESTERNE OG ETHVERT INDHOLD, SOM LEVERES TIL DIG GENNEM TJENESTERNE (MEDMINDRE APPLE UDTRYKKELIGT ANFØRER ANDET) LEVERES “SOM DE ER OG FOREFINDES” TIL DIN BRUG, UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, UDTRYKKELIGE SÅVEL SOM UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER MED HENSYN TIL SALGBARHED, FORMÅLSEGNETHED, EJENDOMSRET OG IKKEKRÆNKELSE. DA VISSE LANDE IKKE TILLADER FRASKRIVELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, GÆLDER OVENSTÅENDE FRASKRIVELSE MULIGVIS IKKE FOR DIG.

HVERKEN APPLE, DENNES BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTIONSMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER ELLER LICENSGIVERE KAN UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB, FØLGESKADER, TAB ELLER SKADER, DER MEDFØRER PØNALERSTATNING, ØKONOMISKE ELLER INDIREKTE TAB, SOM FORÅRSAGES AF DIN BRUG AF NOGEN AF TJENESTERNE ELLER FOR NOGET ANDET KRAV, DER FREMSÆTTES I RELATION TIL DIN BRUG AF TJENESTERNE OG/ELLER INDHOLD, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, EVENTUELLE FEJL ELLER UNDLADELSER I NOGET INDHOLD, ELLER TAB ELLER SKADE AF ENHVER ART, SOM SKYLDES BRUGEN AF NOGET INDHOLD, DER POSTES, TRANSMITTERES ELLER PÅ ANDEN MÅDE GØRES TILGÆNGELIG VIA TJENESTERNE, SELVOM DER ER BLEVET GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. FORDI VISSE LANDE IKKE TILLADER ANSVARSFRASKRIVELSE ELLER -BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, ER APPLES ANSVAR I DISSE LANDE BEGRÆNSET I DEN UDSTRÆKNING, LOVEN TILLADER DET.

APPLE SKAL GØRE SIG RIMELIGE BESTRÆBELSER PÅ AT BESKYTTE OPLYSNINGER, SOM DU HAR LAGT IND I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF TJENESTERNE, MEN DU ACCEPTERER, AT DIN FREMSENDELSE AF SÅDANNE OPLYSNINGER ER DIT EGET ANSVAR, OG AT DU HERVED FRITAGER APPLE FRA ETHVERT ANSVAR OVER FOR DIG FOR ETHVERT TAB ELLER ERSTATNINGSANSVAR, DER PÅ NOGEN MÅDE RELATERER SIG TIL DISSE OPLYSNINGER.

APPLE FREMSÆTTER IKKE NOGEN ERKLÆRING OM ELLER GARANTERER, AT TJENESTERNE ER FRI FOR TAB, FORVANSKNING, ANGREB, VIRA, FORSTYRRELSER, HACKING ELLER ANDEN SIKKERHEDSINDTRÆNGEN, OG DU FRITAGER HERVED APPLE FOR ETHVERT ANSVAR I DEN FORBINDELSE. DU ER ANSVARLIG FOR AT SIKKERHEDSKOPIERE DIT EGET SYSTEM, HERUNDER ETHVERT INDHOLD, DER KØBES ELLER LEJES GENNEM TJENSTERNE.

APPLE ER IKKE ANSVARLIG FOR DATAGEBYRER, SOM DU MÅTTE PÅDRAGE DIG SOM FØLGE AF DIN DOWNLOADING ELLER STREAMING AF FILER VIA EN DATAOPKOBLING I FORBINDELSE MED DIN BRUG AF TJENESTERNE.

AFKALD PÅ RETTIGHEDER OG SKADESLØSHOLDELSE

DU ERKLÆRER DIG VED DIN BRUG AF TJENESTERNE INDFORSTÅET MED, I DEN UDSTRÆKNING LOVEN TILLADER DET, AT SKADESLØSHOLDE OG FRIHOLDE APPLE, DENNES BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTIONSMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER OG LICENSGIVERE FOR ETHVERT KRAV, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF DIN MISLIGHOLDELSE AF DENNE AFTALE, DIN BRUG AF TJENESTERNE ELLER ETHVERT SKRIDT, SOM APPLE MÅTTE TAGE SOM LED I SINE UNDERSØGELSER AF EN FORMODET OVERTRÆDELSE AF DENNE AFTALE ELLER SOM FØLGE AF APPLES KONKLUSION ELLER KONSTATERING AF, AT DER ER SKET EN OVERTRÆDELSE AF DENNE AFTALE. DU ERKLÆRER DIG INDFORSTÅET MED, AT DU IKKE MÅ ANLÆGGE SAG MOD, LIGESOM DU IKKE ER BERETTIGET TIL AT FÅ TILKENDT ERSTATNING FRA APPLE, DENNES BESTYRELSESMEDLEMMER, DIREKTIONSMEDLEMMER, MEDARBEJDERE, TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER OG LICENSGIVERE SOM FØLGE AF APPLES BESLUTNING OM AT FJERNE ELLER NÆGTE AT BEHANDLE DATA ELLER INDHOLD, ADVARE DIG, AFBRYDE ELLER BRINGE DIN ADGANG TIL TJENESTERNE TIL OPHØR, ELLER TRÆFFE ENHVER ANDEN FORANSTALTNING I DEN PERIODE, HVOR EN FORMODET OVERTRÆDELSE BLIVER UNDERSØGT, ELLER SOM ET RESULTAT AF APPLES KONKLUSION OM, AT DER ER SKET EN OVERTRÆDELSE AF DENNE AFTALE. DENNE BESTEMMELSE GÆLDER FOR ALLE OVERTRÆDELSER, DER ER BESKREVET ELLER FORUDSAT I DENNE AFTALE.

LOVBESTEMTE UNDTAGELSER FOR OFFENTLIGE INSTITUTIONER

Såfremt du er en godkendt offentlig uddannelsesinstitution eller statslig organisation, og en del af denne Aftale, fx skadesløsholdelsesbestemmelsen, helt eller delvist findes ugyldig eller ikke kan håndhæves i forhold til dig på grund af gældende lokal, national, statslig eller føderal lovgivning, skal denne del erklæres ugyldig henholdsvis uden retskraft og i stedet i videst muligt omfang fortolkes i overensstemmelse med gældende lovgivning.

LOVVALG

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af afsnittet nedenfor, reguleres Aftalen og forholdet mellem dig og Apple og alle Transaktioner vedrørende Tjenesterne af lovgivningen i Staten Californien, bortset fra bestemmelserne om lovkonflikt. Du og Apple anerkender hermed lokale domstole i Santa Clara County, Californien, som personligt og eksklusivt værneting for enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som følge af denne Aftale. Hvis (a) du ikke er amerikansk statsborger, (b) du ikke er bosiddende i USA, (c) du ikke tilgår Tjenesten fra USA, og (d) du er statsborger i et af nedenstående lande, accepterer du hermed, at enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som følge af denne Aftale, skal reguleres af gældende ret som anført nedenfor, uden hensyntagen til bestemmelser om lovkonflikt, og du underkaster dig uigenkaldeligt den afgørelse, der afsiges af domstolene i nedenfor anførte stat, provins eller land, hvis ret er gældende, som ikke-eksklusivt værneting:

Hvis du er bosiddende i et EU-land eller Storbritannien, Schweiz, Norge eller Island, afgøres sager mellem dig og Apple af domstolene på det sted, hvor du normalt er bosiddende, og i overensstemmelse med det lands gældende lovgivning.

Det præciseres, at De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG) ikke finder anvendelse på denne Aftale.

ØVRIGE BESTEMMELSER

Denne Aftale udgør hele aftalen mellem dig og Apple og regulerer din brug af Tjenesterne, idet den erstatter alle tidligere aftaler vedrørende den samme aftalegenstand mellem dig og Apple. Du kan også være omfattet af yderligere vilkår og betingelser, som kan være gældende, når du bruger tilknyttede tjenester, tredjepartsindhold, tredjepartssoftware eller yderligere tjenester så som Apples program for mængdekøb (Volume Purchase Program eller VVP). Såfremt en del af denne Aftale findes ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal denne del fortolkes i overensstemmelse med gældende lov for så vidt muligt at afspejle parternes oprindelige hensigt, og resten af Aftalen skal fortsat have fuld gyldighed. Apples undladelse af at håndhæve rettigheder eller bestemmelser i denne Aftale udgør ikke afkald herpå eller på andre bestemmelser. Apple er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser, som skyldes forhold, der ligger uden for dets kontrol.

Du er indforstået med at overholde alle lokale, statslige, føderale og nationale love, forordninger og regler, der gælder for din brug af Tjenesterne. Din brug af Tjenesterne kan ligeledes være underlagt anden lovgivning. Risikoen for tab af alle Transaktioner, der sendes elektronisk, overgår til køberen ved elektronisk fremsendelse. Ingen af Apples medarbejdere eller repræsentanter har bemyndigelse til at ændre denne Aftale.

Apple kan give dig meddelelser vedrørende Tjenesterne ved at sende dig en e-mail eller et brev med postvæsnet til din postadresse eller ved offentliggørelse via Tjenesterne. Meddelelser træder i kraft med øjeblikkelig virkning. Apple kan ligeledes kontakte dig pr. e-mail eller ved push-notifikationer med yderligere oplysninger om Tjenesterne.

Alternativ Konfliktløsning. EU driver en frivillig platform for onlinetvistbilæggelse (OTB), som kan tilgås via følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr, som Apple Distribution International Ltd. har valgt ikke at deltage i. Hvis du oplever problemer, kan du kontakte iTunes Support https://www.apple.com/support/itunes/contact/.

Du giver hermed Apple ret til at træffe de foranstaltninger, som Apple anser for rimeligt nødvendige eller hensigtsmæssige for at håndhæve og/eller sikre overholdelse af alle dele af denne Aftale. Du er indforstået med, at Apple uden ansvar over for dig forbeholder sig ret til at videregive data og/eller oplysninger til retshåndhævelsesmyndigheder, statslige myndigheder og/eller tredjepart, såfremt Apple finder dette rimeligt nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at håndhæve og/eller sikre overholdelse af alle dele af denne Aftale (herunder, men ikke begrænset til, Apples ret til at medvirke til alle retslige skridt vedrørende din brug af Tjenesterne og/eller Indholdet og/eller en påstand fra tredjepart om, at din brug af Tjenesterne og/eller Indholdet er ulovlig og/eller krænker den pågældende tredjeparts rettigheder).

Senest opdateret: 20. september 2021