Vores fælles sikkerhed er vigtig. Men den må aldrig være vigtigere end din.

Hvad vi oftest bliver spurgt om. Og hvordan vi svarer.

Apple bliver ofte kontaktet i for­bindelse med forskel­lige former for retslige procedurer, hvor Apple anmodes om oplys­ninger eller handlinger. Apple kræver, at offentlige og private instanser følger gældende love og vedtægter, når de anmoder om kundeoplys­ninger og -data. Vi kræver kontraktmæssigt, at vores tjenesteudbydere følger den samme standard, som vi anvender ved statslige myndigheders anmodninger om data fra Apple. Vores juridiske afdeling gennemgår anmodninger for at sikre, at de er baseret på et gyldigt retsgrundlag. Og hvis de er, imødekommer vi anmodningen ved at levere de ønskede data. Hvis en anmodning derimod ikke har et gyldigt retsgrundlag, eller hvis vi anser den for uklar, upassende eller for bred, bestrider eller afviser vi anmodningen. Vi fører rapport over anmodningerne hvert halve år.

Vi vil fortsat arbejde for større gennemsigtighed og datasikkerhed for vores kunders skyld.

Apple har aldrig lavet en bagdør eller en hovednøgle til nogen af ​​vores produkter eller tjenester. Vi har aldrig givet nogen statslige myndigheder adgang til vores servere. Og det kommer vi heller aldrig til.

Se Apples rapporter om gennemsigtighed

Program til biståelse af politimyndighederne

Vi mener, at politimyndighederne spiller en afgørende rolle for samfundets sikkerhed. Og vi har altid stillet oplys­ninger, vi måtte have, til rådighed i tilfælde af gyldigt retsgrundlag. Vi har udpeget et særligt fagteam i vores juridiske afdeling til at håndtere alle forespørgsler fra politimyndigheder i hele verden, fordi vi anerkender behovet for digitalt bevismateriale. Vores team er også tilgængeligt hele døgnet alle ugens dage for at svare på akutte forespørgsler fra hele verden.

Vi offentliggør retningslinjer for politi- og offentlige myndigheder i hele verden, og vi offentliggør rapporter om gennemsigtighed to gange årligt med detaljer om, hvilke typer forespørgsler vi modtager, og hvordan vi svarer på dem. Derudover afholder vi regelmæssigt kurser for politifolk om, hvilke typer oplys­ninger Apple leverer, og hvordan disse oplys­ninger gøres tilgængelige i overensstemmelse med vores juridiske retningslinjer.

I slutningen af 2018 lancerer vi en global onlineportal for særligt godkendte politifolk, hvor de lovligt kan indsende anmodninger om data, tracke forespørgsler og få adgang til svardata fra Apple.

Vi opbygger et professionelt team, som skal oplære politimyndigheder i hele verden og dermed gøre det nemmere for os at nå ud til mindre politikredse og myndigheder. Et særligt onlineuddannelsesmodul for betjente giver Apple mulighed for at undervise et større antal politimyndigheder og personale i hele verden og sikre, at vores information og vejledning kan opdateres og hele tiden afspejle det hurtigt skiftende datalandskab.

Vi har forpligtet os til at beskytte vores brugeres sikkerhed og anony­mitet. Ovenstående værktøjer og det arbejde, vi gør for at hjælpe med efterforskninger, sker i henhold til denne grundlæggende forpligtelse.

Læs Apples retningslinjer for anmodninger fra politimyndighederne.