Vores fælles sikkerhed er vigtig. Men den må aldrig være vigtigere end din personlige anonymitet.

Vi modtager ofte anmodninger fra myndighederne om at udlevere oplysninger om vores kunder og deres Apple-enheder. Vi vil gerne forklare, hvordan vi håndterer dem.

Når vi modtager en anmodning om at udlevere oplysninger, kræver vi, at den ledsages af relevante juridiske dokumenter såsom en stævning eller en ransagningskendelse. Vi bestræber os på at være så gennemsigtige, som loven tillader, med hensyn til hvilken information vi bliver anmodet om. Vi gennemgår alle anmodninger nøje for at sikre os, at der er et gyldigt retsgrundlag for dem. Og vi udleverer kun de oplysninger, som politimyndighederne har ret til at få ifølge loven – i forbindelse med den pågældende undersøgelse.

Apple har aldrig samarbejdet med noget statsligt organ fra noget land om at skabe en “bagdør” til nogen af vores produkter og tjenester. Vi har aldrig givet nogen statslige myndigheder adgang til vores servere. Og det kommer vi heller aldrig til.

Hvad vi oftest bliver spurgt om –
og hvordan vi svarer.

De mest almindelige anmodninger om information, vi modtager fra politiet, drejer sig om enheder og/eller konti. Enhedsanmodninger handler generelt om information fra Apple-enheder såsom iPhone, iPad eller Mac. Kontoanmodninger handler generelt om information fra en Apple-id-konto og/eller relaterede Apple-tjenester eller -transaktioner. Vi udleverer information i nødstilfælde, hvor Apple handler i god tro og er overbevist om, at der omgående er brug for oplysningerne i en nødsituation, som omfatter overhængende fare for dødsfald eller alvorlig overlast på nogen person.

Alle anmodninger vedrørende indhold kræver en ransagningskendelse. Kun en meget lille del af de anmodninger, vi får fra politiet, handler om indhold som mails, billeder og andet indhold, der ligger på brugeres iCloud-konti. Anmodninger, der har relation til den nationale sikkerhed, betragtes ikke som enheds- eller kontoanmodninger og behandles under en anden kategori.

På enheder med iOS 8 eller nyere versioner er dine personlige data beskyttet af din adgangskode. I forbindelse med ransagningskendelser udstedt af statslige myndigheder vil Apple ikke udføre dataudtræk på enheder, der kører iOS 8 eller nyere. Det skyldes, at de filer, der anmodes om, er beskyttet af brugerens egen adgangskode og krypteringsnøgle, som Apple ikke er i besiddelse af.

Anmodninger
94 %

Enhedsanmodninger

Læs Apples rapporter om gennemsigtighed

Læs Apples retningslinjer for anmodninger fra politimyndighederne

Enhedsanmodninger

Størstedelen af de anmodninger, Apple modtager fra politimyndighederne, kommer fra en instans, der på vegne af en kunde beder om hjælp til at lokalisere en stjålen enhed. Vi opfordrer alle kunder, der har mistanke om, at deres enhed er stjålet, om at kontakte det lokale politi.

Kontoanmodninger

De fleste kontoanmodninger indebærer, at der skal videregives oplysninger om en kundes iCloud-konto. Hvis vi er juridisk forpligtet til at videregive oplysningerne i forbindelse med en kontoanmodning, informerer vi kunden herom – såfremt vi har tilladelse hertil – og udleverer herefter så få oplysninger som muligt. Det er kun en meget lille del af det samlede antal konti, der er involveret i anmodninger om information. I løbet af kalenderåret 2015 modtog Apple 1.986 kontoanmodninger i USA og udleverede visse oplysninger i 82 % af disse tilfælde.

Færre end 0,00612 % af vores samlede antal kunder er blevet berørt af anmodninger om information fra statslige myndigheder.

Den amerikanske regerings kendelser vedrørende national sikkerhed.

En ganske lille procentdel af vores millioner af konti berøres af anmodninger, der vedrører den nationale sikkerhed. I den første halvdel af 2015 modtog vi et sted mellem 750 og 999 af denne type anmodninger. Vi ville gerne være mere specifikke, men dette er de mest præcise oplysninger, som vi lovligt kan offentliggøre på nuværende tidspunkt.

fra den amerikanske nonprofitorganisation Electronic Frontier Foundation (EFF)

I den seneste udgave af “Who Has Your Back?” fik Apple igen 5 ud af 5 mulige stjerner fra EFF, som også roste Apple for at have “en ukuelig holdning til brugerrettigheder, gennemsigtighed og anonymitet”.

Vi arbejder hele tiden på at sikre større gennemsigtighed og sikkerhed for vores kunder.

Vi tror på, at gennemsigtighed og dialog er vejen frem for at finde løsninger på de overordnede konsekvenser af overvågningslovgivning og -praksis. Og vi er fortsat i dialog med Det Hvide Hus, de statslige tilsynsmyndigheder, lovgivere og domstole rundt om i verden omkring vigtigheden af at beskytte vores kunders data og sikkerhed.