A javítás általános szerződési feltételei

FONTOS: A JAVÍTÁS JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI („MEGÁLLAPODÁS”) KÉPEZIK AZ ÖN ÉS AZ APPLE KÖZÖTT LÉTREJÖTT MEGÁLLAPODÁST (A MEGÁLLAPODÁSBAN MEGADOTT, ORSZÁGSPECIFIKUS VÁLTOZATOKAT TARTALMAZÓ SZAKASZOKBAN ISMERTETETTEK SZERINT), ÉS AZ ÖN RENDELÉSÉRE ÉRVÉNYESEK, HA A SZERVIZELÉS AZ APPLE KORLÁTOZOTT GARANCIÁJÁBAN VAGY AZ APPLE ÁLTAL KEZELT KIBŐVÍTETT SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTT, ILLETVE A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRT FOGYASZTÓVÉDELMI JOGOKBÓL KÖVETKEZŐ FELTÉTELEK HATÁLYÁN KÍVÜLRE ESIK.


FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEK: AZON FOGYASZTÓK SZÁMÁRA, AKIK A LAKÓHELYÜK SZERINTI ORSZÁGBAN FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEK ÉS SZABÁLYOZÁSOK HATÁLYA ALÁ ESNEK, A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN BIZTOSÍTOTT ELŐNYÖK AZ EZEN FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEKBEN ÉS SZABÁLYOZÁSOKBAN ELŐÍRT JOGOKON ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKEN FELÜL ÉRVÉNYESEK. E JOGOKKAL KAPCSOLATBAN A LAKÓHELYÉN MŰKÖDŐ POLGÁRI TANÁCSADÁSI SZOLGÁLATTÓL KÉRHET TOVÁBBI INFORMÁCIÓT.


 1. Szolgáltatások és termékek.

1.1. Szervizelések. Szervizrendelések esetén az Apple az Ön számára ismertetett becsült díjakért biztosítja az Apple-termék szervizelését, kivéve, ha ezeket a díjakat az Ön előzetes szóbeli vagy írásbeli hozzájárulásával módosították. Eltérő rendelkezés hiányában az Apple a termékek anyagában vagy gyártásában jelentkező hibák orvoslásához nyújt javítási vagy csereszolgáltatásokat. A szervizelés nem vehető igénybe olyan hibák esetén, amelyeket az Ön termékén található vagy rögzített bármely adat vagy szoftver hibája vagy inkompatibilitása okoz. Előfordulhat, hogy a szervizelés részeként az Apple olyan rendszerszoftver-frissítéseket telepít, amelyek nem teszik lehetővé a rendszerszoftver egy korábbi verziójához történő visszatérést az Apple-termékén. Előfordulhat, hogy a rendszerszoftver frissítésének eredményeképpen az Apple-termékre telepített, külső fél által gyártott alkalmazások nem lesznek kompatibilisek vagy nem működnek az Apple-termékkel.


1.2. Adatátviteli szolgáltatások. Ha az Ön Apple Mac-terméke képes szoftverprogramok, adatok vagy egyéb információk („Adatok”) tárolására, az Apple megkísérelheti átvinni az említett Adatokat egy csereeszközre. A szolgáltatás nyújtása során előfordulhat, hogy az Adatok elvesznek. Ilyen esetben az Apple nem tehető felelőssé az Adatok elvesztéséért.


a. Az Apple bármely adatátviteli szolgáltatás részeként minden Adatot töröl az eredeti eszközön, függetlenül attól, hogy az Apple képes volt-e sikeresen átvinni az Adatokat az eredeti eszközről a csereeszközre vagy sem. Az Ön felelőssége az eszközön található Adatok külön biztonsági másolatának elkészítése, a megóvni kívánt személyes adatok eltávolítása és minden biztonsági jelszó letiltása. A szolgáltatás nyújtása során előfordulhat, hogy az Adatok elvesznek, illetve megtörténhet a felülírásuk vagy újraformázásuk. Ilyen esetben az Apple és megbízottjai nem tehetők felelőssé a szoftverprogramok, az Adatok vagy az eszközön található egyéb információk elvesztéséért.


b. Az adatátviteli szolgáltatás magában foglalja az Adatok átvitelét közvetlenül az eredeti eszközről a csereeszközre, illetve az Ön által biztosított kompatibilis, külső adattároló eszközre. Az Apple nem továbbítja az Adatokat az Apple tulajdonában vagy külső fél tulajdonában lévő adattároló rendszerre vagy eszközre, és semmilyen adatátviteli szolgáltatás részeként nem tárolja az Adatokról készített másolatot.


1.3. Alkatrészek és munkavégzés. Az Apple biztosíthatja mind az alkatrészeket, mind a munkavégzést, de az alábbiakban részletezettek szerint fel is kérheti Önt arra, hogy bizonyos könnyen beszerelhető alkatrészeket Ön cseréljen ki. A termék szervizelése során – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – az Apple felhasználhat olyan alkatrészeket vagy termékeket, amelyek új és/vagy korábban használt, eredeti Apple-alkatrészekből állnak, illetve amelyeket teszteltek és az Apple működési követelményeinek megfelelőnek találtak. A szervizelés során kicserélt alkatrészt vagy terméket az Apple a saját tulajdonaként megőrzi, a cserealkatrész vagy -termék pedig az Ön tulajdonába kerül. A kicserélt alkatrészek és termékek általában javíthatók, és az Apple az adott tétel értékét figyelembe véve cseréli ki vagy javítja meg őket. A javítás során az Apple olyan Apple-termékeket vagy cserealkatrészeket is felhasználhat, amelyek származási országa eltér az Apple-termék vagy az eredeti alkatrészek származási országától. Ha a vonatkozó jogszabályok megkövetelik az Apple-től, hogy az Ön kérésére visszaküldje Önnek a kicserélt tételt, Ön vállalja, hogy kifizeti az Apple-nek a cseretétel kiskereskedelmi költségét és a szállítási költséget.


1.4. Szervizelési lehetőségek. Az Apple az alábbi lehetőségek valamelyikén keresztül biztosít szervizelést, és a szervizelés nyújtásának módját a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a körülményektől, illetve kifejezetten az Apple-termék típusától függően választja ki:


A. „Csináld magad” (DIY) alkatrész-szervizelés. A „Csináld magad” (DIY) alkatrész-szervizelési szolgáltatás lehetővé teszi, hogy saját maga javítsa meg termékét. Ha az Apple úgy ítéli meg, hogy a „Csináld magad” alkatrész-szervizelés elérhető Önnek, az Apple cserealkatrészt küld Önnek az Apple-termékhez. A cserealkatrészhez mellékeli a szerelési utasításokat, illetve a kicserélt alkatrész visszaküldésére vonatkozó követelményeket. A kicserélt alkatrész visszaküldésével járó „Csináld magad” alkatrész-szervizelés esetén meg kell adnia egy hitelkártya adatait a kicserélt alkatrész visszaküldésének biztosítékaként. A visszaküldést igénylő kicserélt alkatrészek mindegyikét tíz (10) napon belül kell visszaküldeni az Apple számára attól a dátumtól számítva, amikor az Apple kiszállította Önnek a cserealkatrészt („Visszaküldési intervallum”). Ha (i) Ön elmulasztja visszaküldeni a kicserélt alkatrészt az utasításoknak megfelelően a Visszaküldési intervallumon belül, vagy (ii) a kicserélt alkatrész nem jogosult szervizelésre valamely, az alábbiakban ismertetett Szolgáltatáskizárás miatt, Ön vállalja, hogy kifizeti a szervizelés megrendelésekor Ön által elfogadott összeget. Ha az Apple nem tart igényt a kicserélt alkatrész visszaküldésére, az Apple elküld Önnek egy cserealkatrészt vagy -terméket a beszerelési utasításokkal, továbbá a kicserélt tétel ártalmatlanítására vonatkozó esetleges követelményekkel. Az Apple nem felel semmilyen, a „Csináld magad” alkatrész-szervizeléssel kapcsolatban felmerülő munkaköltségért.


B. Postán beküldött termék szervizelése. Ha az Apple úgy ítéli meg, hogy az Ön terméke jogosult a Postán beküldött termék szervizelése szolgáltatásra, Ön vállalja, hogy a terméket az Apple utasításainak megfelelően elküldi az Apple javítási szolgáltatásának helyszínére. Az Apple bérmentesített fuvarlevelet biztosíthat Önnek (valamint csomagolóanyagot is, ha Ön már nem rendelkezik az eredeti csomagolással). Ha az Apple nem biztosít bérmentesített fuvarlevelet vagy csomagolóanyagot, Önnek kell gondoskodnia a termék csomagolásáról és az Apple javítási szolgáltatásának a helyszínére a megrendeléskor ismertetettek szerint történő elküldéséről, és érdemes biztosítást kötnie a csomagra a szállítás közbeni sérülés vagy elvesztés esetére. A szervizelés befejezését követően az Apple-szerviz visszaküldi Önnek a megjavított terméket, vagy csereterméket biztosít.


C. Expressz csereszolgáltatás (ERS).


i. Ha az Apple úgy ítéli meg, hogy az Ön terméke jogosult az Expressz csereszolgáltatásra (ERS), és Ön a hitelkártyaadatait az Apple számára megadva az ERS megrendelése mellett dönt, az Apple egy csereterméket küld az Ön által megjelölt helyszínre. Ön vállalja, hogy a termék visszaküldésével az Apple tíz (10) napon belül megkapja a terméket attól a dátumtól számítva, amikor az Apple kiszállította Önnek a csereterméket („Visszaküldési intervallum”). Az eredeti terméket az Apple útmutatása szerint abban a csomagolásban kell visszaküldenie, amelyben a csereterméket megkapta. Az Apple megtartja az eredeti készüléket, Ön pedig megtarthatja a cserekészüléket.


ii. Az ERS igénybevétele esetén a cseretermék elküldésekor az Apple az ERS-díjat vonja le az Ön hitelkártyájáról az alábbi táblázatban látható Szervizelési GYIK weboldalon („Szervizelési GYIK”) ismertetettek szerint. A cseretermék elküldésekor az Apple az új termék csereértékével megegyező értékű („Csereérték”) zárolást helyez az Ön hitelkártyájára a Szervizelési GYIK weboldalon leírtak szerint. Az Apple fenntartja ezt a zárolást, és érvényesíti az eredeti termék minden olyan sérülése esetén, amely nem jogosult Jótálláson túli szervizelésre, továbbá az eredeti termék elvesztése vagy az Apple számára fizetendő egyéb összegek esetében. A javítások az alábbi esetekben minősülnek Jótálláson túlinak:


 • Az Ön terméke már nem esik az Apple jótállása, AppleCare-szervizcsomag vagy a fogyasztóvédelmi törvények hatálya alá.
 • Az Ön által bejelentett problémát véletlen kár vagy nem engedélyezett módosítás okozta, illetve az említett véletlen kár vagy nem engedélyezett módosítás meggátolja az Apple-t abban, hogy orvosolja az Ön által bejelentett problémát.
  TermékSzervizelési GYIK
  Termék
  iPhone
  Termék
  iPad

iii. Ha az Apple olyan állapotban kapja meg az eredeti terméket a Visszaküldési intervallumon belül, amely nem jogosult Jótálláson túli szervizelésre, az Ön hitelkártyájára egy további terhelés érkezik, amelynek összege az új termék csereértéke („Csereérték”) és a Jótálláson túli szervizelés díja közötti különbséget teszi ki, a Szervizelési GYIK weboldalon ismertetettek szerint. Az olyan eredeti termék, amely jogosulatlan módosítások következében javíthatatlan, vagy végzetes károsodás következtében vált működésképtelenné (például több darabra hullott), példa arra a helyzetre, amikor egy termék nem jogosult a Jótálláson túli szervizelésre.


iv. Ha a Visszaküldési intervallumon belül visszaküldi az eredeti terméket az Apple-nek, az Apple a Csereértékből fennmaradó összeget jóváírja a hitelkártyáján annak ellenőrzése után, hogy az összes egyéb vonatkozó díj kifizetése megtörtént-e. Ha az Apple nem kapja meg az eredeti terméket a Visszaküldési intervallumon belül, akkor a Csereértékkel megegyező mértékben terheli meg az Ön hitelkártyáját. Az itt ismertetett összes díj és költség a vonatkozó adók nélkül értendő.


1.5 A szervizelési lehetőségek változása. Az Apple fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa az Ön számára elérhető szervizelési lehetőségeket. A változás a már megkezdett szolgáltatásokat nem érinti.


1.6 Csak végfelhasználóknak. Az Apple kizárólag végfelhasználók számára szolgáltat, értékesít és szállít termékeket. A viszonteladás céljából történő vásárlás nem lehetséges. Az Apple fenntartja a jogot arra, hogy visszautasítsa vagy törölje a rendelést, amennyiben azt gyanítja, hogy viszonteladási célú vásárlás történik.


1.7 Kiskorúak számára nincs értékesítés. A jelen feltételek mellett csak nagykorúnak minősülő személy vásárolhat.


1.8 Szolgáltatáskizárás és Diagnosztikai díj. Az Apple jogosult diagnosztikai díjat felszámítani (beleértve a szállítási költséget is) az alábbi országonkénti táblázat szerint („Diagnosztikai díj”), amennyiben az Apple megvizsgálja a terméket, és megállapítja, hogy (i) a termék nem igényel szervizelést, (ii) a termék meghibásodását a rajta tárolt vagy rögzített szoftverrel vagy adattal való inkompatibilitás okozza, (iii) a szervizelésre nem az Apple által biztosított vagy nem Apple márkájú alkatrész meghibásodása miatt van szükség, (iv) további munka vagy alkatrészek szükségesek, amelyek nem szerepeltek az eredetileg becsült árban, és Ön nem járul hozzá a szervizeléshez az Apple által felülvizsgált, új becsült költségek alapján, vagy (v) a szervizelés nem végezhető el a sorozatszám módosítása, megrongálódása vagy eltávolítása miatt, vagy mert a termék hibáját baleset, szándékos károkozás, folyadékkal való érintkezés, hanyag vagy nem megfelelő használat (beleértve a hibás üzembe helyezést, javítást vagy karbantartást, amelyet nem az Apple vagy hivatalos Apple-szerviz végzett), jogosulatlan módosítás, szélsőséges környezeti viszonyok (beleértve a szélsőséges hőmérsékletet vagy páratartalmat), szélsőséges fizikai vagy elektromos behatás vagy interferencia, áramingadozás vagy túlfeszültség, villámlás, statikus elektromosság, tűz, vis major vagy egyéb külső tényező okozta („Szolgáltatáskizárás”). Az Apple szervizelés nélkül visszajuttatja Önnek a terméket, és előfordulhat, hogy Diagnosztikai díjat számít fel.


Ország vagy régióDiagnosztikai díj
Ország vagy régió
Ausztrália
Diagnosztikai díj
Legfeljebb száz (100 AUD) dollár
Ország vagy régió
Kanada
Diagnosztikai díj
Legfeljebb száz (100 CAD) kanadai dollár
Ország vagy régió
Az EU/EGT országai/Egyesült Királyság
Diagnosztikai díj
Legfeljebb száz (100 EUR) euró
Az Egyesült Királyságban 100 GBP
Norvégiában 993 NOK
Dániában 744 DKK
Svédországban 1029 SEK
Svájcban 105 CHF
Lengyelországban 450 PLN
Ország vagy régió
Hongkong
Diagnosztikai díj
Legfeljebb hétszáznyolcvan (780 HKD) hongkongi dollár plusz a vonatkozó adó
Ország vagy régió
Japán
Diagnosztikai díj
Legfeljebb tízezer (10 000 JPY) jen plusz a vonatkozó adó
Ország vagy régió
Új-Zéland
Diagnosztikai díj
Legfeljebb százharminc (130 NZD) dollár
Ország vagy régió
Szingapúr
Diagnosztikai díj
Legfeljebb száznyolcvan (180 SGD) szingapúri dollár plusz a vonatkozó adó
Ország vagy régió
Amerikai Egyesült Államok
Diagnosztikai díj
Legfeljebb száz (100 USD) amerikai dollár plusz a vonatkozó adó.

1.9 Kivételek a Jótállás alól. A jelen Megállapodás keretében nyújtott szolgáltatás kizárólag azok számára áll rendelkezésre és azokra érvényes, akiknek lakhelye Ausztrália, Ausztria, Belgium, Brazília, Csehország, Dánia (Grönland és a Feröer-szigetek kivételével), az Egyesült Államok ötven államának egyike vagy Columbia Kerület, az Egyesült Királyság (a Man-sziget kivételével), Finnország (Åland kivételével), Franciaország (Korzika, valamint a tengerentúli megyék és területek kivételével), Hollandia, Hongkong, Írország, Japán, Kanada, Lengyelország, Liechtenstein, Luxemburg, Magyarország, Monaco, Németország, Norvégia (a Spitzbergák kivételével), Olaszország (Szardínia kivételével), Spanyolország (beleértve a Baleárokat, de a Kanári-szigeteket, Ceutát és Melillát nem), Svájc, Svédország, Szingapúr, Thaiföld, Törökország, Új-Zéland vagy Vietnám. A jelen Megállapodásban foglalt szolgáltatás nem érhető el olyan területeken, ahol az törvénybe ütközik.


1.10 Kézbesítés. Az Apple becslést adhat arra vonatkozóan, hogy a cseretermék vagy a szervizelést elősegítő szállítódoboz kézbesítése mikor várható. Miután a megrendelt árut előkészítették a szállításhoz, vagy a szállítás már folyamatban van, az Apple már nem tudja módosítani a szállítási címet. Az aláírást igénylő kézbesítések esetében vegye figyelembe, hogy amennyiben Ön hajlandó vállalni a kockázatot, hogy a szállítási címen nem tartózkodik senki, azzal feljogosítja az Apple-t az aláírás követelménye nélküli kézbesítésre.


1.11 Az ügyfél felelőssége.


1.11.1 Az Apple biztosítja a szükséges útmutatást a szállításra és a csomagolásra vonatkozóan. Amennyiben az ebben foglaltak nem teljesülnek, az elveszett vagy megsérült termékekért vagy alkatrészekért Ön tartozik felelősséggel.


1.11.2 A szervizelés igénybevétele előtt az Ön felelőssége biztonsági mentést készíteni az összes meglévő adatról, szoftverről és programról, illetve törölni az összes meglévő adatot. Az Apple nem tartozik felelősséggel az adatok és a programok elvesztéséért, helyreállításáért vagy sérüléséért, illetve egy berendezés használati lehetőségének elvesztéséért, amennyiben mindez az általa biztosított szervizelési szolgáltatás során következik be. Ön kijelenti, hogy a birtokában lévő termék nem tartalmaz jogsértő fájlokat vagy adatokat.


1.11.3 Gazdátlan tulajdon. Hacsak Ön másképp nem rendelkezik, az Apple a szolgáltatás jóváhagyásakor megadott postacímre szállítja ki a javított vagy csereterméket. Ha a termék visszakerül az Apple-höz, mert a megadott címen a kézbesítés sikertelen volt, az Apple megpróbálja felvenni Önnel a kapcsolatot egy másik szállítási cím egyeztetése érdekében. Amennyiben az eredeti kézbesítési kísérlettől számított hatvan (60) napon belül nem ad meg egy olyan címet, amelyre az Apple vagy annak képviselője kiszállíthatja a terméket (a kivételek tekintetében lásd az alábbi, országonkénti eltéréseket részletező szakaszt), az Apple értesíti Önt arról, hogy a terméket gazdátlan terméknek tekinti. Az Apple a szolgáltatás jóváhagyásakor megadott levelezési címre küldi az értesítést. Amennyiben a termék gazdátlannak minősül, az Apple a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően rendelkezhet az adott termékkel, és zárt körű vagy nyilvános értékesítés keretében el is adhatja az elvégzett szolgáltatásért járó esetleges tartozás rendezése céljából. Az Apple fenntartja a jogszabályok által előírt és egyéb törvényes zálogjogát a meg nem térített költségek tekintetében.


Az európai ügyfelek esetében, Ausztria, Csehország és Németország kivételével: Amennyiben nem jelentkezett a termékért, illetve nem rendezte az összes fennálló tartozást az Apple által az elkészült javításról küldött értesítéstől számított hatvan (60) napon belül, az Apple megállapít egy időkeretet, amelyen belül Ön még igényt tarthat a termékre. Az erről szóló értesítést az Apple a javítás jóváhagyásakor megadott levelezési címre küldi. Ha Ön továbbra sem veszi át a terméket, az Apple kártérítésre tarthat igényt, beleértve a termék tárolásának költségét is. Az Apple fenntartja a jogszabályok által előírt és egyéb törvényes zálogjogát a meg nem térített költségek tekintetében.


Az ausztriai, a csehországi és a németországi ügyfelek esetében: Az Apple jogosult visszatartani a terméket mindaddig, amíg Ön nem rendezte teljes mértékben a javítás összes költségét. Amennyiben nem jelentkezett a termékért, illetve nem rendezte az összes fennálló tartozást az Apple által az elkészült javításról küldött értesítéstől számított hatvan (60) napon belül, az Apple felszólítást küld Önnek arra vonatkozóan, hogy személyesen vagy kézbesítés útján vegye át a terméket, a vonatkozó díjak megfizetése mellett. Az Apple megfelelő kártérítésre vonatkozó jogának megsértése nélkül Ön tartozik felelősséggel az azon termékek őrzése kapcsán felmerülő költségekért, amelyekre vonatkozóan az Apple fenntartja magának a jogszabályok által előírt és egyéb törvényes zálogjogát a meg nem térített költségek vonatkozásában.


1.11.4 Információk a szervizelésről. A szervizelés megrendelési folyamata során biztosítania kell a termékét érintő probléma leírását, hogy az Apple megismerhesse a hiba mibenlétét, és újra elő tudja idézni a hibát.


1.11.5 Az Apple azt javasolja, hogy ellenőrizze a szervizmegrendelés állapotát a következő oldalon: www.apple.com/support/repairstatus/.


1.11.6 Tájékoztatás a jogosulatlan módosításokról és a nem az Apple által elvégzett szervizelésről. A szervizelés megrendelési folyamata során értesítenie kell az Apple-t minden olyan jogosulatlan módosításról, illetve javításról vagy cseréről, amelyet nem az Apple vagy egy Hivatalos Apple-szerviz („HASz”) végzett a terméken. Az Apple nem vállal felelősséget a javítási folyamat során a termékben bekövetkezett olyan károkért, amelyek nem az Apple vagy HASz által végzett, jogosulatlan módosítások, javítások vagy cserék következményei. Ilyen kár keletkezése esetén az Apple engedélyt fog kérni Öntől a szervizelés elvégzésének további költségeire vonatkozóan, még akkor is, ha a termékre kiterjed a jótállás vagy egy AppleCare-szervizcsomag. Ha megtagadja az engedélyt, az Apple minden felelősség nélkül visszaküldheti Önnek a terméket javítatlanul, sérült állapotban.


2. Rendelések és fizetés.


2.1 Fizetés. A fizetési feltételeket az Apple saját belátása szerint határozza meg, és az Apple-lel kötött eltérő megállapodás hiányában a fizetési adatoknak meg kell érkezniük az Apple-höz, mielőtt az Apple elfogadja a rendelést.


2.2 Fizetési módok. Az Apple lehetővé teszi, hogy hitelkártya, bankkártya vagy csekk-kártya használatával vásároljon vagy adjon le rendeléseket (ha biztosítékra van szükség a kicserélt alkatrész vagy termék visszaküldéséhez), ha ez lehetséges és elfogadható abban az országban, ahol az Apple a szolgáltatást nyújtja (kivéve Hongkong, Japán és Szingapúr), illetve más előre egyeztetett fizetési móddal, kivéve akkor, ha az Apple más hitelfeltételeket fogadott el. Amikor megadja az Apple-nek a kártyaadatait, az Apple előzetes jóváhagyást kér a kártya kibocsátójától a rendelés összegére, aminek következtében az Ön rendelkezésre álló hitelkeretéből zárolják a rendelés értékének megfelelő összeget, amíg az előzetes jóváhagyás érvényben marad. Az Apple nem terheli meg hitelkártyáját, illetve nem dolgoz fel tranzakciót a bank- vagy csekk-kártyáján, amíg a rendelés feldolgozása meg nem történik. Előfordulhat, hogy az Apple nem tud olyan hitel-, bank- vagy csekk-kártyákat elfogadni, amelyek a vásárlás vagy a rendelés származási országán kívüli számlázási címhez tartoznak. A bankkártyák és csekk-kártyák napi költési korláttal rendelkezhetnek, ami jelentősen késleltetheti a rendelések feldolgozását. Az Apple megköveteli a hitel-, bank- vagy csekk-kártya biztonsági kódjának megadását, hogy megvédje hitelkártyáját a más személyek általi jogosulatlan használattól. A biztonsági kód egy három- vagy négyjegyű, a kártyájához tartozó egyedi szám, amely a kártya előlapján, a dombornyomott kártyaszám fölött vagy a kártya hátoldalán, az aláírási sávban található.


2.3 Árak. Az Apple arra törekszik, hogy versenyképes árakat ajánljon a jelenleg kapható Apple-termékekre és -szolgáltatásokra vonatkozóan. A rendelés végösszege a termék vagy szervizelés rendelésfeldolgozás napján érvényes árát fogja tartalmazni. Az Apple fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a termékek vagy szervizelések feltüntetett árát, különös tekintettel a véletlen árazási hibák javítására. Az árváltozás nem érinti a már megkezdett szervizeléseket.


2.4 Visszaigazolás. Az Apple e-mailben visszaigazolást küld a rendeléséről a beérkezése után. A visszaigazolást postai levélben vagy e-mailben kapja meg, amikor az Apple elfogadja rendelését.


2.5 Visszatérítések. A lenti Jótállás és a felelősség korlátozása című részben leírtak kivételével az Apple nem nyújt visszatérítést szervizrendelésekre vonatkozóan.


3. Jótállás és a felelősség korlátozása


3.1 Szervizelési jótállás. Az Apple minden szervizrendelés esetén garantálja, hogy (1) az elvégzett szervizelések megfelelnek a szervizelési leírásnak a szervizelés dátumától számított kilencven (90) napig, (2) az alábbi alpontban leírt akkumulátorok kivételével a szervizben használt összes alkatrész vagy termék anyag- és gyártási hibáktól mentes a szervizeléstől számított kilencven (90) napig, és (3) az Apple akkumulátorcsere-szolgáltatásának részeként az Apple hordozható Mac gépekbe beszerelt akkumulátorok a szervizelés időpontjától számítva egy évig anyag- és gyártási hibáktól mentesek. Ez a jótállás egy kifejezett korlátozott garancia. Nem megfelelő szervizelés esetén, vagy ha egy cserealkatrészben vagy -termékben hiba jelentkezik a jótállási időszak alatt, az Apple saját belátása, illetve a vonatkozó jogszabályok szerint vagy (a) újra elvégzi a szervizelést a leírásnak megfelelően, vagy (b) megjavítja vagy kicseréli az alkatrészt vagy a terméket olyan alkatrészek vagy termékek felhasználásával, amelyek új és/vagy korábban használt, eredeti Apple-alkatrészekből állnak, és amelyeket teszteltek és az Apple működési követelményeinek megfelelőnek találtak, vagy (c) visszatéríti a szervizelésért az Apple-nek fizetett összeget.


Ausztrália: A jelen szabályzatban meghatározott, a visszatérítésekre és jótállásokra vonatkozó jogok kiegészítik azokat a törvény által szabályozott jogokat, amelyek Önt a 2010. évi fogyasztóvédelmi és versenyjogi törvény alapján, illetve más vonatkozó, ausztrál fogyasztóvédelmi törvények és jogszabályok alapján megilletik. Árucikkeinkre és szolgáltatásainkra olyan biztosítékok terjednek ki, amelyek nem zárhatók ki az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény értelmében. A szolgáltatásunkkal kapcsolatos jelentős hiányosság esetén Ön jogosult:


 • felmondani a szervizelési szerződést velünk; vagy
 • a fel nem használt rész visszatérítésére, illetve az értékcsökkenésének megfelelő kártérítésre.

Ha a szervizeléssel kapcsolatban felmerülő hiányosság nem jelentős mértékű, Ön jogosult a hiba észszerű időn belüli kijavítására. Ha ez nem történik meg, Ön jogosult a szervizelésre vonatkozó szerződések felmondására és a fel nem használt rész visszatérítésére. Emellett Ön kártérítésre jogosult bármely egyéb, észszerűen előre látható veszteség vagy kár esetén, amely a szervizeléssel kapcsolatos hiányosságból ered.

Ön javításra, cserére vagy visszatérítésre is jogosult az árucikkeinkkel kapcsolatos jelentős hiányosság esetén, és kártérítésre jogosult bármely egyéb, észszerűen előre látható veszteség vagy kár esetén. Ön ezenkívül jogosult az árucikkek megjavítására vagy cseréjére, ha az árucikkek nem felelnek meg az elfogadható minőségre vonatkozó elvárásoknak, és a hiányosság nem jelentős mértékű. Ha ez nem történik meg, Ön jogosult az árucikk árának visszatérítésére vagy az áru cseréjére. A javításra beérkező áruk javítás helyett kicserélhetők olyan azonos típusú, korábban használt, eredeti Apple-termékekre, amelyeket teszteltek és az Apple működési követelményeinek megfelelőnek találtak. Az áru javítására felhasználhatók olyan korábban használt, eredeti Apple-alkatrészek, amelyeket teszteltek és az Apple működési követelményeinek megfelelőnek találtak. Az áru javítása adatvesztéshez vezethet. Egyes jogszabályok, beleértve a 2010. évi fogyasztóvédelmi és versenyjogi törvényt, olyan garanciákat, feltételeket vagy kötelezettségeket róhatnak az Apple-re, amelyek nem kizárhatók, korlátozhatók vagy módosíthatók, illetve csak korlátozott mértékben kizárhatók, korlátozhatók vagy módosíthatók. A jelen általános szerződési feltételeket ezen törvényi rendelkezések figyelembevételével kell értelmezni. Ezen törvényi rendelkezések alkalmazása esetén az Apple – a jogszabályok által megengedett korlátokon belül – az ezen rendelkezések alapján fennálló bármely követeléssel kapcsolatos felelősségét (1) a szolgáltatások újbóli nyújtására vagy (2) az újbóli szolgáltatásnyújtás költségeinek megfizetésére korlátozza, a saját belátása szerint.

Brazília: Az Apple nem használ felújított vagy korábban használt termékeket vagy alkatrészeket az Apple-termékek szervizelésekor.


Kanada: A québeci lakosokra a jelen Megállapodásban foglalt jogok mellett Québec tartomány fogyasztóvédelmi jogszabályai is vonatkoznak.


Csehország: Csehországi fogyasztók esetében a jelen Megállapodásban foglalt jogok kiegészítő jellegűek, és nincsenek hatással a kötelező fogyasztói jogaikra. A fogyasztói jogokkal kapcsolatos további információért tekintse át a jelen Megállapodás 6(B) szakaszát.


Dánia: Dániai fogyasztók esetében az ebben a jótállásban foglalt jogok kiegészítő jellegűek, és nincsenek hatással a kötelező fogyasztói jogaikra, köztük a dán termékértékesítési törvényben foglalt jogokra, amelyek értelmében többek között az ott meghatározott kétéves követelési időszak lejártáig, vagyis a vásárlás dátumától számított 2 évig jogosultak panaszt tenni hiányosságok esetén. Továbbá ha a szervizelt termék a 90 napos jótállás lejárta után, de a szervizelés elvégzését követő 2 éven belül hibásodik meg, a fogyasztók az Apple saját belátása szerint jogosultak a szervizelés újbóli elvégzésére vagy a szervizelésért fizetett díj visszatérítésére, ha megállapítható, hogy a meghibásodást az elvégzett szervizelés hiányossága okozta.


Új-Zéland: A jelen szabályzatban meghatározott, a visszaküldésekre, visszatérítésekre és jótállásokra vonatkozó jogok kiegészítik azokat a törvény által szabályozott jogokat, amelyek Önt az 1993. évi fogyasztói garanciákról szóló törvény alapján, illetve más új-zélandi fogyasztóvédelmi törvények és jogszabályok alapján megilletik.


Finnország: Finnországi fogyasztók esetében a jelen Megállapodásban foglalt jogok kiegészítik a törvény által szabályozott fogyasztói jogokat a finn fogyasztóvédelmi törvényben (38/1978, módosított) foglalt rendelkezések alapján.


Norvégia: Norvégiai fogyasztók esetében a jelen Megállapodásban foglalt jogok kiegészítik az Ön törvényben rögzített jogait a norvég fogyasztói célú kézműipari szolgáltatásokra vonatkozó törvény (håndverkertjenesteloven) és/vagy a norvég fogyasztói vásárlási törvény (forbrukerkjøpsloven) alapján, köztük a leghosszabb követelési időszak, vagyis a javítástól vagy vásárlástól számított kétéves időtartam igénybevételére való jogot.


3.2. A jótállás korlátozása.


A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKBEN A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN LEÍRT KIFEJEZETT JÓTÁLLÁSOK, FELTÉTELEK ÉS JOGORVOSLATOK KIZÁRÓLAGOSAK, ÉS MINDEN EGYÉB JÓTÁLLÁS, FELTÉTEL, KIKÖTÉS, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, KÖTELEZETTSÉG ÉS ÁLLÍTÁS HELYÉBE LÉPNEK, BELEÉRTVE A SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI, TÖRVÉNYBEN ELŐÍRT, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST IS. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKIG AZ APPLE KIFEJEZETTEN ELHÁRÍT ÉS KIZÁR MINDEN TÖRVÉNYBEN ELŐÍRT ÉS VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, FELTÉTELT, KIKÖTÉST, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST, KÖTELEZETTSÉGET ÉS ÁLLÍTÁST, AMELY A JELEN MEGÁLLAPODÁSSAL KAPCSOLATOS VAGY ABBÓL BÁRMILYEN MÓDON KÖVETKEZIK, BELEÉRTVE MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST VAGY AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, A MEGFELELŐ MINŐSÉGRE, A GONDOSSÁGRA VAGY AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ FELTÉTELT.

3.3. A felelősség korlátozása.FOGYASZTÓKÉNT RENDELKEZHET BIZONYOS TOVÁBBI JOGOKKAL A JELEN MEGÁLLAPODÁS KERETÉBEN BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRA ÉS TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN. A JOGAIVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT FORDULJON A HELYI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGHOZ. HA EZEK A JOGOK NEM TERJEDNEK KI RÁ, AZ APPLE AZ ITT ISMERTETETT JOGORVOSLATOKON TÚL NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A TERMÉK HASZNÁLATRA VALÓ ELÉRHETETLENSÉGÉÉRT, AZ ELMARADT HASZONÉRT, AZ ÜZLETI LEHETŐSÉG ELVESZTÉSÉÉRT, VALAMINT AZ ELVESZETT, KÁROSODOTT VAGY SÉRÜLT ADATOKÉRT VAGY SZOFTVEREKÉRT, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁÉRT. HA A JELEN DOKUMENTUMBAN KIFEJEZETTEN NEM SZEREPEL, AZ APPLE NEM FELELŐS SEMMILYEN KÖVETKEZMÉNYES, SPECIÁLIS, KÖZVETETT VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁROK MEGFIZETÉSÉÉRT, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA TUDOMÁSA VOLT AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL, VAGY HA BÁRMILYEN KÜLSŐ FÉL IGÉNNYEL LÉP FEL. ÖN BELEEGYEZIK ABBA, HOGY A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ESETÉN AZ APPLE NEM FELELŐS A RENDELÉSE ÖSSZEGÉN FELÜLI KÁRTÉRÍTÉS MEGFIZETÉSÉÉRT. FOGYASZTÓVÉDELMI ÜGYEKBEN A (1) HALÁL ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉS, VALAMINT (2) A CSALÁS ESETÉN VÁLLALT FELELŐSSÉG SZÉLESEBB KÖRŰ LEHET, MINT A GONDATLANSÁGBÓL EREDŐ VESZTESÉG, ÉS ILYEN ESETEKBEN AZ APPLE-NEK NEM CÉLJA EZEN FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA.


3.4. Egyes államok, tartományok és joghatóságok nem engedélyezik a járulékos vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, vagy a vélelmezett jótállások vagy feltételek kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások vagy kizárások nem feltétlenül vonatkoznak Önre. A kifejezett korlátozott jótállás meghatározott jogokat biztosít az Ön számára, ezenkívül az állam, tartomány vagy joghatóság jogi szabályozásától függően egyéb jogai is lehetnek.


Japán: A jelen Megállapodás bármely más rendelkezésétől függetlenül, ha a japán Fogyasztóvédelmi törvény alkalmazható, akkor azok a rendelkezések, amelyek korlátozzák az Apple felelősségét az Apple szerződésszegéséből vagy az Apple általi károkozásból eredő károkért, nem alkalmazhatók, ha az ilyen károk az Apple szándékos kötelességszegése vagy súlyos gondatlansága miatt léptek fel.


4. Exportszabályozás. A szervizelt termékeket csak a termékek beszerzési joghatóságának törvényei által nem tiltott módon használhatja, exportálhatja és exportálhatja újra. Különösen, de nem kizárólagosan a termékek nem exportálhatók és exportálhatók újra az exportjogszabályok megsértésével, többek között az Amerikai Egyesült Államok által embargóval sújtott országokba vagy az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Specially Designated Nationals (Külön megfigyelés alatt álló állampolgárok) listáján vagy az Amerikai Kereskedelmi Minisztérium Denied Persons List (Tiltólistán szereplő személyek) vagy Entity List (Tiltólistán szereplő jogi személyek) listáján szereplő személyek számára. Ön kijelenti, hogy nem tartózkodik olyan országban vagy nem szerepel olyan listán, amely jogsértővé tenné a termék Ön számára történő biztosítását. Vállalja, hogy nem használja a termékeket a vonatkozó jogszabályok által tiltott célokra.


5. Általános rendelkezések.


5.1. Elírások. Az Apple nem vállal felelősséget az elírásokért. Az Apple fenntartja a jogot az Ön által leadott bármely rendelés lemondására, ha a rendelés leadásakor elírás szerepelt bármely megrendelt tétel árazásában vagy elérhetőségében.


5.2. A feltételek módosítása. Az Apple fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen Megállapodást a jogszabályoknak megfelelően. A változás a már megkezdett szolgáltatásokat nem érinti.


5.3. Elállási jog. A szervizmegrendelés elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Apple megkezdje a szervizelést, és tudomásul veszi, hogy a szervizelés elvégzését követően nem mondhatja le a szervizmegrendelést, és nem gyakorolhatja a szerződéstől való elállási jogát.


5.4. Termékek vagy szolgáltatások módosítása. Az Apple az online módon kínált termékek vagy szolgáltatások bármelyikét, illetve bármely ilyen termék vagy szolgáltatás árát bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja. A termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban online módon biztosított információk elavultak lehetnek, és az Apple nem vállal kötelezettséget az ilyen termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban online módon biztosított információk frissítésére.


Európai lakosok számára: Az Ön és az Apple közötti szerződés megkötését megelőzően Ön megkapja a helyes információkat a termékek vagy szolgáltatások főbb jellemzőivel, valamint a termékek vagy szolgáltatások minden adót tartalmazó árával és szállítási költségeivel kapcsolatban.


5.5. Online hozzáférés. Az Apple fenntartja a jogot, hogy a következőket bármikor, előzetes értesítés nélkül elvégezze: (1) az online oldalak vagy az online webhely bármely részéhez való hozzáférés vagy ezek működésének módosítása, felfüggesztése vagy megszüntetése bármilyen okból kifolyólag; (2) az online oldalaknak vagy bármely részüknek, illetve bármely vonatkozó szabályzatnak vagy feltételnek a módosítása vagy megváltoztatása; és (3) az online webhely vagy a webhely egy része működésének megszakítása szükség szerint a rendszeres vagy eseti karbantartás, hibajavítás vagy más módosítások elvégzéséhez.


5.6. Irányadó jog. A jelen Megállapodásra a szolgáltatás vagy a termék megrendelése szerinti ország jogszabályai vonatkoznak, kivéve ha az alábbi, országonkénti eltéréseket tartalmazó táblázat másként írja elő.


Ország vagy régió

Ausztrália

A jogszabályok által megengedett mértékig az összes, ausztráliai lakosoktól beérkező szervizmegrendelésre Új-Dél-Wales jogszabályai vonatkoznak.

Brazília

A jogszabályok által megengedett mértékig az összes, brazíliai lakosoktól beérkező szervizmegrendelésre Brazília jogszabályai vonatkoznak, a kollíziós szabályok érvényesítése nélkül.

Kanada

A jogszabályok által megengedett mértékig az összes, kanadai lakosoktól beérkező szervizmegrendelésre Ontario tartomány jogszabályai vonatkoznak, a kollíziós szabályok érvényesítése nélkül. A québeci ügyfelekre Québec tartomány fogyasztóvédelmi jogszabályai vonatkoznak.

Az EU/EGT/EFTA országai/Egyesült Királyság

Az olyan ügyfelek esetében, akik nem minősülnek fogyasztónak, a jelen Megállapodásra vonatkozóan az Ír Köztársaság jogszabályai irányadóak, és a Megállapodás azokkal összhangban értelmezendő, az esetleges panaszokat pedig az Ír Köztársaság bíróságainak kell benyújtani.

Az olyan ügyfelek esetében, akik nem minősülnek fogyasztónak, a jelen Megállapodásra vonatkozóan Anglia és Wales jogszabályai irányadóak, és a Megállapodás azokkal összhangban értelmezendő, az esetleges panaszokat pedig Anglia és Wales bíróságainak kell benyújtani.

Hongkong

A jogszabályok által megengedett mértékig az összes, hongkongi lakosoktól beérkező szervizmegrendelésre Hongkong jogszabályai vonatkoznak, a kollíziós szabályok érvényesítése nélkül.

Új-Zéland

A jogszabályok által megengedett mértékig az összes, új-zélandi lakosoktól beérkező szervizmegrendelésre Új-Zéland jogszabályai vonatkoznak.

Szingapúr

A jogszabályok által megengedett mértékig az összes, szingapúri lakosoktól beérkező szervizmegrendelésre Szingapúr jogszabályai vonatkoznak, a kollíziós szabályok érvényesítése nélkül.

Amerikai Egyesült Államok

A jogszabályok által megengedett mértékig az összes, egyesült államokbeli lakosoktól beérkező szervizmegrendelésre Kalifornia jogszabályai vonatkoznak, a kollíziós szabályok érvényesítése nélkül.


5.7. A Megállapodás módosításának tilalma. Az Apple egyik alkalmazottja vagy ügyintézője sem jogosult módosítani a tranzakciókra vonatkozó feltételeket.


5.8. Végrehajthatatlan feltételek. Ha egy bíróság vagy az illetékes joghatóság bármely igazságszolgáltatási fóruma a fenti feltételek bármelyikét érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősíti, az nincs hatással a jelen Megállapodás fennmaradó rendelkezéseire. Az ilyen feltételeket a minimálisan szükséges mértékben kell korlátozni vagy megszüntetni, és olyan érvényes rendelkezéssel kell pótolni, amely a leginkább megfelel az eredeti feltétel rendeltetésének, olyan módon, hogy a feltételek teljes mértékben érvényben és hatályban maradhassanak.


5.9. Jogokról való lemondás. Ha az Apple nem adja jelét annak, hogy ragaszkodna a jelen Megállapodás feltételeinek szigorú teljesítéséhez, illetve nem kényszeríti ki a szigorú teljesítést, az nem jelenti azt, hogy az Apple lemond az ezen rendelkezésekből fakadó bármely jogáról vagy az ezen rendelkezések kikényszerítésére vonatkozó bármely jogáról, illetve az Apple és az Ön vagy bármely más fél közötti semmilyen magatartás nem tekinthető úgy, hogy az megváltoztatja a jelen feltételek bármely rendelkezését.


5.10. Külső kedvezményezettek tilalma. A jelen feltételek nem tekinthetők vagy értelmezhetők úgy, hogy azzal külső felek jogokra vagy jogorvoslati lehetőségekre tehessenek szert.


5.11. Nemzetközi termékek/szolgáltatások. Az Apple az Apple nemzetközi adataihoz biztosít hozzáférést, így azok az Ön országában nem bejelentett Apple-termékekre, -programokra és -szolgáltatásokra mutató hivatkozásokat vagy kereszthivatkozásokat tartalmazhatnak. Az ilyen hivatkozások nem jelentik azt, hogy Ön országában az Apple tervezi bejelenteni ezen termékeket, programokat vagy szolgáltatásokat.


5.12. Adatvédelem. Ön beleegyezik és elfogadja, hogy az Apple számára szükséges az Ön adatainak gyűjtése, kezelése és felhasználása az értékesítési tranzakciók feldolgozása, a szervizelés elvégzése, valamint a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében. Az Apple azért kezeli és használja fel az Ön személyes adatait, hogy Ön gyakorolhassa az Apple-terméke szervizeléséből adódó jogokat, valamint minőségbiztosítási és szolgáltatásokkal kapcsolatos célokból. Adatvédelmi jogai és lehetőségei gyakorlásához látogasson el az Apple privacy.apple.com címen elérhető adatvédelmi portáljára, illetve ha az adatvédelmi portál nem érhető el az Ön régiójában, keresse fel az apple.com/legal/privacy/contact oldalt. Az Apple adatvédelmi gyakorlataival kapcsolatos további részletekért látogasson el az apple.com/legal/privacy/hu címen elérhető adatvédelmi portálra.


5.13. Alvállalkozók. Az Apple a termék szervizelésével megbízhat más szolgáltatókat alvállalkozóként.


5.14. A feltételek közötti ellentmondás; angol nyelvű szolgáltatások. Olyan esetben, ha ellentmondás merül fel a jelen feltételek különböző nyelvű fordításai között, az angol nyelvű változat az irányadó. Előfordulhat, hogy bizonyos támogatási szolgáltatások és kapcsolódó dokumentumok csak angol nyelven érhetők el.


5.15. Teljes megállapodás; vis major. A jelen Megállapodás rendelkezései szabályozzák az Apple által elfogadott szerviztranzakciókat. Semmilyen más szóbeli vagy írásbeli feltételek nincsenek érvényben. Az Apple nem hagy jóvá semmilyen eltérést a jelen Megállapodástól, illetve a jelen Megállapodás semmilyen módosítását sem engedélyezi. Az Apple nem felelős a szervizelés, a termékkiszállítás vagy cseretermék-kiszállítás olyan okból történő meghiúsulásáért vagy késedelméért, amely az Apple észszerű ráhatásán kívüli események miatt következik be.


5.16. Az Apple jogi személyei


Az Apple jogi személyei a jelen Megállapodásra vonatkozóan az alábbi táblázatban vannak felsorolva, és a megfelelő jogi személy az Ön lakhelyétől függ:

Vásárlási régió/ország

Szavatos

Cím

Ausztrália

Apple Pty. Limited.

PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Ausztrália; Tel.: 133 622

Brazília

Apple Computer Brasil Ltda

Rua: Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 700, 7º andar, São Paulo, SP, Brazília 
04542-000
SAC: 0800-761-0880
www.apple.com/br/support

Kanada

Apple Canada Inc.

120 Bremner Blvd., suite 1600, Toronto, Ontario, M5J 0A8, Kanada

Hongkong

Apple Asia Limited

2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hongkong

Japán

Apple Japan, Inc

6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokió 106-6140, Japán

Új-Zéland

Apple Sales New Zealand

PO Box 912015, Auckland Mail Centre, Auckland 1142

Szingapúr

Apple Computer South Asia PTE Ltd

7 Ang Mo Kio Street 64, Szingapúr 569086

Thaiföld

Apple South Asia (Thailand) Limited

The Offices at CentralWorld Building, 44th Floor, Room No. HH4401-6, and HH4408-9, 999/9 Rama 1 Road
Pathumwan Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 Thaiföld

Törökország

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, Isztambul

Amerikai Egyesült Államok

Apple Inc

One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014

Vietnám

Apple Vietnam LLC

Unit 901, Deutsches Haus Ho Chi Minh City. No. 33, Le Duan Blv., Ben Nghe Ward, District 1
Ho Si Minh-város, Vietnám

Az EU/EGT/EFTA más országai/Egyesült Királyság

Apple Distribution International, Ltd.

Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Ír Köztársaság

Más országok

Apple Inc.

One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014, Amerikai Egyesült Államok


6. Országonkénti eltérések


A)Az EU/EGT országai


Fogyasztói információk az online vitarendezéssel kapcsolatban (az (EU) 524/2013-as sz. rendelet értelmében): Ha Ön fogyasztó, és online módon kötötte ezt a megállapodást az Apple-lel, a vitarendezéshez lehetősége van a peren kívüli online vitarendezési eljárás igénybevételére. Az Európai Bizottság létrehozott egy platformot az online vitarendezésre, amely a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen érhető el. Az Apple-nek nem kötelező és nem áll szándékában online vitarendezésben részt venni.

Fogyasztói tájékoztató az alternatív vitarendezésről ügyfelek számára: Az Apple-nek nem kötelező és nem áll szándékában alternatív vitarendezésben részt venni.


B) Amerikai Egyesült Államok


i) Értelmezés. Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezése nincs összhangban ezen szakasz rendelkezéseivel, akkor az utóbbiak tekintendők irányadónak.


ii) TÁJÉKOZTATÓ KIZÁRÓLAG KALIFORNIAI FOGYASZTÓK SZÁMÁRA


a) A szervizszolgáltató a jogszabályok (a California Business and Professions Code 9844. szakasza) által előírtak szerint köteles előzetes írásbeli becslést biztosítani az ügyfélnek a javítás becsült költségeire vonatkozóan. A szervizszolgáltató az ügyfél előzetes hozzájárulása nélkül nem számíthat fel díjakat a becslést meghaladó összegű munkálatokért vagy alkatrészekért. Írásbeli tájékoztatás mellett a szolgáltató észszerű díjat számíthat fel az olyan szolgáltatásokért, amelyek célja a meghibásodás jellegének a javítási költségek írásbeli becslésének előkészítése érdekében történő megállapítása. A vonatkozó információkért lépjen kapcsolatba a következő szervvel: Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, Egyesült Államokb) Ezen termék kaliforniai vásárlóinak jogában áll elvégeztetni a termék szervizelését és javítását a jótállási időszak során. A jótállási időszak annyi nappal hosszabbodik meg, ahány teljes napig nem állt a vásárló rendelkezésére a termék a jótállás keretében végzett javítás miatt. Ha meghibásodás lép fel a jótállási időszak során, a jótállás az adott meghibásodás kijavításáig nem jár le. Szintén meghosszabbodik a jótállási időszak, ha a jótállás keretében végzett javítás a vásárló ráhatásán kívüli körülmények okozta késedelem miatt nem valósult meg, vagy ha a jótállás keretében végzett javítás nem szüntette meg a meghibásodást, és a vásárló a javítás befejezését követő 60 napon belül tájékoztatja a gyártót vagy az értékesítőt a javítás sikertelenségéről. Ha a meghibásodás a javításra irányuló észszerű számú kísérlet után sem hárítható el, a vásárló csere vagy visszatérítés céljából visszaküldheti a terméket, mindkét esetben a használattal arányos észszerű díj levonása mellett. A jótállási időszak meghosszabbodása nincs hatással a más jogszabályok által a vásárló számára biztosított védelemre vagy jogorvoslati lehetőségekre.


c) Forgalmi adó. Az Apple a megvásárolt termékek árán felül forgalmi adót számít fel a vonatkozó tranzakciók után a kiszállítási cím, valamint a számla kiállításának időpontjában érvényes forgalmiadó-kulcs alapján. Ha a kiszállítás államának forgalmiadó-kulcsa módosul a termék kiszállítása előtt, a megrendelésre a számla kiállításának időpontjában érvényes adókulcs fog vonatkozni. Az Apple által Önnek küldött vásárlási bizonylat tartalmazza a vonatkozó forgalmi adókat.


030123 Service Terms Hungarian v12.2