Javítási feltételek

FONTOS: AZ ITT OLVASHATÓ JAVÍTÁSI FELTÉTELEK („SZERZŐDÉS”) MEGÁLLAPODÁST HOZNAK LÉTRE ÖN ÉS AZ APPLE KÖZÖTT (AZ ORSZÁGONKÉNTI ELTÉRÉSEK RÉSZBEN MEGADOTTAK SZERINT, LÁSD A SZERZŐDÉSBEN), ÉS EZ A SZERZŐDÉS VONATKOZIK AZ ÖN RENDELÉSÉRE, HA A SZERVIZELÉSRE MÁR NEM ÉRVÉNYES AZ APPLE KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSA, AZ APPLE ÁLTAL MENEDZSELT BŐVÍTETT SZERVIZELÉSI SZERZŐDÉS VAGY FOGYASZTÓI JOGI ELŐÍRÁS.


FOGYASZTÓI JOGSZABÁLYOK: HA ÖNRE A LAKHELYÉN FOGYASZTÓKÉNT FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEK VAGY RENDELKEZÉSEK VONATKOZNAK, A JELEN SZERZŐDÉSBEN BIZTOSÍTOTT OPCIÓK A FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEK ÉS RENDELKEZÉSEK ÁLTAL ÖNRE RUHÁZOTT JOGOKON ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEN FELÜL ÉRTENDŐK. EZEKKEL A TÖRVÉNYEKKEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT FORDULJON AZ ORSZÁGÁBAN MŰKÖDŐ FOGYASZTÓI TANÁCSADÓ SZERVEZETHEZ.


 1. Szolgáltatások és termékek

1.1 Szervizelés. Ha szervizt rendel, az Apple az Ön számára biztosított leírás szerint, a feltüntetett becsült költségeknek megfelelően megjavítja az Ön Apple-termékét, kivéve, ha ezeket a díjakat módosítottuk, és ehhez Ön előzetes szóbeli vagy írásbeli hozzájárulást adott. Eltérő tájékoztatás hiányában az Apple javítást vagy cserét biztosít a termék anyag- vagy gyártási hibáinak orvoslására. Nem biztosítunk szervizelést olyan problémák esetén, amelyeket a terméken található vagy rögzített szoftverek vagy adatok meghibásodása vagy kompatibilitásának hiánya okoz. Az Apple a szervizelés részeként olyan frissítéseket telepíthet a rendszerszoftverhez, amelyek megakadályozzák, hogy visszalépjen a rendszerszoftver korábbi verziójához az Apple-terméken. Előfordulhat, hogy az Apple-termékre telepített harmadik féltől származó alkalmazások a rendszerszoftver frissítését követően nem lesznek kompatibilisek vagy nem fognak működni az Apple-termékkel. A szerviz keretében azokat a lehetőségeket biztosítjuk, melyek abban az országban rendelkezésre állnak, ahol a szervizszolgáltatást igénybe veszik. A szervizelési lehetőségek, az alkatrészek elérhetősége és a válaszidők országonként eltérőek lehetnek.


1.2 Adatátviteli szolgáltatások. Ha az Ön Apple Mac terméke képes szoftverprogramok, adatok vagy más információk („Adatok”) tárolására, az Apple esetenként megpróbálja áthelyezni az adatokat a cserekészülékre. A szervizelés során előfordulhat, hogy az adatok elvesznek. Ebben az esetben az Apple nem vállal felelősséget az adatok elvesztéséért.


a. Az adatátviteli szolgáltatás során az Apple minden adatot töröl az eredeti készülékről, függetlenül attól, hogy az Apple képes-e sikeresen átvinni az adatokat az eredeti készülékről a cserekészülékre. Készítsen külön biztonsági mentést a készüléken tárolt Adatokról, távolítsa el az összes védeni kívánt személyes adatot, és kapcsolja ki az összes biztonsági jelszót. Előfordulhat, hogy a szervizelés során az adatok elvesznek, vagy kicseréljük vagy más formátumba konvertáljuk őket. Ebben az esetben az Apple és partnerei nem vállalnak felelősséget a készüléken található szoftverprogramok, adatok vagy más információk elvesztéséért.


b. Az adatátviteli szolgáltatás során az eredeti készülékről közvetlenül a cserekészülékre vagy az Ön által biztosított kompatibilis külső adattároló eszközre helyezzük át az Adatokat. Az Apple nem továbbítja az Adatokat az Apple vagy harmadik fél tulajdonában lévő adattároló rendszerre vagy eszközre, és nincs olyan adatátviteli szolgáltatásunk, amelynek részeként másolatot tárolunk az Adatokról.


1.3 Alkatrészek és munka. Bizonyos esetekben az Apple biztosítja az alkatrészeket és a munkát is, máskor azonban bizonyos könnyen cserélhető alkatrészek esetében javasolja, hogy végezze el Ön a cserét, erről az alábbiak olvashat bővebben. A termék szervizelése során az Apple új és/vagy korábban használt eredeti Apple-alkatrészeket és ilyen alkatrészekből álló termékeket egyaránt felhasználhat, amelyeknél ellenőrizzük, hogy megfelelnek-e az Apple működéssel kapcsolatos követelményeinek, és mindig betartjuk a hatályos jogszabályokat. Az Apple a szervizelés során kicserélt alkatrészeket és termékeket saját tulajdonaként megőrzi, és a cserealkatrészek vagy termékek az Ön tulajdonába kerülnek. A kicserélt alkatrészek és termékek általában javíthatók, és az Apple a csere vagy a javítás során beszámítja az értéküket. Az Apple a szervizelés során olyan Apple-termékeket és -cserealkatrészeket is felhasználhat, amelyek nem abból az országból származnak, ahol az eredeti Apple-terméket vagy az eredeti alkatrészeket vásárolták. Ha a hatályos jogszabályok előírják, hogy az Apple az Ön kérésére visszaküldje Önnek a kicserélt terméket, Ön vállalja, hogy kifizeti az Apple-nek a cseretermék és a szállítás kiskereskedelmi értékét.


1.4 Szervizelési opciók. Az Apple az alábbi szervizelési opciókat biztosítja, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően a körülményeknek, elsősorban a kérdéses Apple-termék típusának megfelelően dönt arról, hogy az adott helyzetben melyiket alkalmazza:


A Önkiszolgáló javítás. Az Önkiszolgáló javítás lényege, hogy Ön szervizelheti a terméket. Ha az Apple úgy határoz, hogy Ön számára elérhető az Önkiszolgáló javítás, az Apple kiszállítja Önnek a megfelelő cserealkatrészt az Ön Apple-termékéhez. A cserealkatrészhez mellékeljük a beszerelési utasításokat, valamint a kicserélt alkatrész visszaküldésével kapcsolatos előírásokat. Ha az Önkiszolgáló javítás keretében Önnek vissza kell küldenie a kicserélt alkatrészt, Önnek meg kell adnia a hitelkártyaadatait, kaucióként a kicserélt alkatrész visszaküldéséhez. A visszaküldendő alkatrészeket tíz (10) napon belül vissza kell küldeni az Apple-nek attól a naptól számítva, hogy az Apple elküldte Önnek a cserealkatrészt („Visszaküldési határidő”). Ha (i) Ön nem küldi vissza a kicserélt alkatrészt az utasításoknak megfelelően a Visszaküldési határidőre, vagy (ii) az alábbiakban ismertetett Szervizkivételek egyike miatt a kicserélt alkatrész nem jogosult szervizelésre, akkor Önnek ki kell fizetnie nekünk a szervizelés időpontjában elfogadott összeget. Ha az Apple nem kéri a kicserélt alkatrész visszaküldését, az Apple elküld Önnek egy cserealkatrészt vagy -terméket és a beszerelési utasításokat, valamint a kicserélt alkatrész ártalmatlanítására vonatkozó előírásokat. Az Apple nem vállal felelősséget az Önkiszolgáló javítás során felmerült munkaerőköltségekért.


B Postai beküldéses szerviz. Ha az Apple úgy ítéli meg, hogy az Ön terméke alkalmas a Postai beküldéses szervizelésre, akkor Önnek el kell küldenie a terméket az Apple által megadott szervizelési helyre az Apple utasításainak megfelelően. Az Apple ehhez előre fizetett fuvarlevelet biztosíthat (és ha nincs meg az eredeti csomagolás, akkor az Apple csomagolóanyagot küldhet Önnek). Ha az Apple nem biztosít előre kifizetett fuvarlevelet vagy csomagolást, Önnek kell gondoskodnia arról, hogy becsomagolja és az Apple szervizelési helyszínére szállíttassa a terméket a szerviz megrendelésekor megadottaknak megfelelően. Érdemes lehet biztosítást kötni a csomagra, ha esetleg szállítás közben megsérülne vagy elveszne. A szerviz befejezése után az Apple-szerviz visszaküldi a megjavított terméket, vagy csereterméket biztosít Önnek.


C Azonnali csereszolgáltatás (ERS)


i. Ha az Apple úgy ítéli meg, hogy az Ön terméke jogosult az ERS szolgáltatásra, és Ön úgy dönt, hogy megrendeli az ERS szolgáltatást, és ennek keretében megadja az Apple-nek a hitelkártyaadatait, az Apple kiszállítja a csereterméket az Ön által megadott helyre. Önnek úgy kell visszaküldenie az eredeti terméket, hogy azt az Apple a cseretermék kiszállításától számított tíz (10) napon belül megkapja („Visszaküldési határidő”). Ön köteles az Apple utasításainak megfelelően, a cseretermék tárolására használt csomagolásban visszaküldeni az eredeti terméket. Az Apple megtartja az eredeti terméket, Ön pedig a csereterméket.


ii. Az ERS esetében az Apple a Cseretermék kiszállításakor levonja az Ön hitelkártyájáról az ERS-díjat az alábbi táblázatban szereplő weboldalon olvasható Szolgáltatásismertető („Szolgáltatásismertető”) által leírtaknak megfelelően. A Cseretermék kiszállításakor az Apple zárolja az Ön hitelkártyáján az új termék ellenértékét („Ellenérték”), a Szolgáltatásismertetőben foglaltaknak megfelelően. Ezt a zárolást az Apple fenntartja, és felhasználja az eredeti terméket érintő, a Jótálláson túli szervizszolgáltatás hatályán kívül eső javítások, az eredeti termék elvesztése vagy az Apple-nek esedékes egyéb kifizetések fedezésére. Jótálláson túli szervizszolgáltatásról van szó, ha:


 • Az Ön termékére már nem érvényes az Apple jótállása, az AppleCare-szervizcsomag vagy a fogyasztóvédelmi jog szerinti szavatosság.
 • Az Ön által jelentett problémát véletlen sérülés vagy jogosulatlan módosítás okozta, vagy ha az adott véletlen sérülés vagy jogosulatlan módosítás miatt az Apple nem tudja kijavítani a jelentett problémát.
  TermékSzolgáltatásismertető
  Termék
  iPhone
  Szolgáltatásismertető
  Termék
  iPad
  Szolgáltatásismertető

iii. Ha az Apple a Visszaküldési határidőig megkapja az eredeti terméket, de a termék olyan állapotban van, hogy nem jogosult Jótálláson túli szervizszolgáltatásra, akkor egy további összeggel is megterheljük az Ön hitelkártyáját, amely az új termék ellenértéke („Ellenérték”) és a Jótálláson túli szervizszolgáltatás díja közötti különbséget képviseli, a Szolgáltatásismertető weboldalon foglaltaknak megfelelően. Ha például az eredeti termék a jogosulatlan módosítások vagy súlyos károk miatt működésképtelen (például a termék több darabra tört), akkor Jótálláson túli szervizszolgáltatásra nem jogosult.


iv. Ha a Visszaküldési határidőig visszaküldi az eredeti terméket az Apple-nek, az Ellenérték fennmaradó részére vonatkozó zárolást felszabadítjuk a hitelkártyáján, miután megerősítettük, hogy minden további költséget megfizetett. Ha az Apple nem kapja meg az eredeti terméket a Visszaküldési határidőig, akkor a hitelkártyájáról levonjuk az Ellenértéket. Az itt leírt díjak és költségek nem tartalmazzák a fizetendő adókat.


1.5 A szervizelési opciók változásai. Az Apple fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa az Ön számára rendelkezésre álló szervizelési opciókat. A változás nem érinti a már megkezdett szervizelést.


1.6 Csak végfelhasználóknak biztosítunk szervizelést. Az Apple csak végfelhasználói ügyfeleknek biztosít szervizelést, valamint értékesít és szállít termékeket. Nem vásárolhat tőlünk továbbértékesítés céljából. Az Apple fenntartja a jogot, hogy megtagadja vagy törölje az Ön megrendelését, ha az Apple arra gyanakszik, hogy Ön továbbértékesítés céljából vásárol.


1.7 Nem értékesítünk kiskorúaknak. A jelen feltételek keretében csak azok vásárolhatnak tőlünk, akik nagykorúak.


1.8 Szervizkivételek és Diagnosztikai díj. Az Apple jogosult diagnosztikai díjat felszámítani (beleértve a szállítási költségeket is) az alábbi Országonkénti eltérések táblázatban leírtak szerint („Diagnosztikai díj”), ha az Apple megvizsgálja a terméket, és megállapítja, hogy (i) a termék nem igényel szervizelést, (ii) a termék meghibásodását az Ön termékén található szoftverek vagy adatok, illetve a velük való inkompatibilitás okozza, (iii) a szervizelésre olyan alkatrészek meghibásodása miatt van szükség, amelyeket nem az Apple értékesít vagy amelyek nem Apple márkájúak, (iv) további munkára vagy alkatrészekre van szükség, amelyek nem szerepeltek az eredeti díjbecslésben, és Ön az Apple által biztosított új díjbecslés alapján nem járul hozzá a szervizelés megkezdéséhez, vagy (v) a szervizelés nem hajtható végre, mert a sorozatszámot megváltoztatták, megrongálták vagy eltávolították, vagy a termék baleset, visszaélésszerű használat, folyadék kiömlése vagy folyadékba merítés, hanyagság, helytelen használat (beleértve a hibás beszerelést, javítást és karbantartást, kivéve, ha a műveletet az Apple vagy egy hivatalos Apple-szerviz végezte), jogosulatlan módosítás, szélsőséges környezetben való használat (például szélsőséges hőmérséklet vagy páratartalom), szélsőséges fizikai vagy elektromos igénybevétel vagy interferencia, elektromos áram ingadozása vagy túlfeszültsége, villámlás, statikus elektromosság, tűz, természeti katasztrófák vagy más külső okok („Szervizkivételek”) miatt károsodott. Az Apple ebben az esetben szervizelés nélkül visszaküldi Önnek a terméket, és Diagnosztikai díjat számíthat fel.


Ország vagy régióDiagnosztikai díj
Ország vagy régió
Ausztrália
Diagnosztikai díj
Legfeljebb száz dollár (100 AUD)
Ország vagy régió
Kanada
Diagnosztikai díj
Legfeljebb száz kanadai dollár (100 CAD)
Ország vagy régió
EU/EGT/Egyesült Királyság
Diagnosztikai díj
Legfeljebb száz euró (100 EUR)
100 font az Egyesült Királyságban
993 NOK Norvégiában
744 DKK Dániában
1029 SEK Svédországban
105 CHF Svájcban
450 PLN Lengyelországban
Ország vagy régió
Hongkong
Diagnosztikai díj
Legfeljebb hétszáznyolcvan hongkongi dollár (780 $) plusz adók
Ország vagy régió
Japán
Diagnosztikai díj
Legfeljebb tízezer jen (10 000 Y) plusz adók
Ország vagy régió
Malajzia
Diagnosztikai díj
Legfeljebb kétszázötven malajziai ringgit (250 RM) plusz adók
Ország vagy régió
Új-Zéland
Diagnosztikai díj
Legfeljebb százharminc dollár (130 NZD)
Ország vagy régió
Szingapúr
Diagnosztikai díj
Legfeljebb száznyolcvan szingapúri dollár (180 $) plusz adók
Ország vagy régió
Amerikai Egyesült Államok
Diagnosztikai díj
Legfeljebb száz amerikai dollár (100 USD) plusz adók

1.9 Kivételek a szolgáltatásnyújtás alól A jelen Szerződés szerinti szervizelés kizárólag a következő országok lakosai számára áll rendelkezésre: az Amerikai Egyesült Államok ötven tagállama és Washington főváros, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Brazília, Cseh Köztársaság, Dánia (Grönland és a Feröer-szigetek kivételével), az Egyesült Királyság (a Man-sziget kivételével), Finnország (Åland kivételével), Franciaország (Korzika, valamint a tengerentúli megyék és területek kivételével), Hollandia, Hongkong, Írország, Japán, Kanada, Lengyelország, Liechtenstein, Luxemburg, Magyarország, Malajzia, Monaco, Németország, Norvégia (Svalbard kivételével), Olaszország (Szardínia kivételével), Spanyolország (beleértve a Baleár-szigeteket, de a Kanári-szigetek, Ceuta és Melila kivételével), Svájc, Svédország, Szingapúr, Thaiföld, Törökország, Új-Zéland és Vietnam lakóinak. A jelen Szerződés szerinti szervizelés nem érhető el, ha azt törvény tiltja.


1.10 Szállítás. Az Apple megjeleníthet Önnek egy becslést arra vonatkozóan, hogy mikor szállítják ki Önnek a csereterméket vagy a szervizeléshez szükséges szállítódobozt. Ha a megrendelést már összekészítettük kiszállításra vagy már ki is szállítottuk, az Apple nem tudja módosítani a szállítási címet. Ne feledje, hogy az aláírást igénylő kiszállítás esetében Önnek lehetősége van vállalni annak a kockázatát, hogy a rendelést úgy kézbesítik, hogy a címen senki nem veszi át. Ha így dönt, Ön felhatalmazhatja az Apple-t, hogy aláírás nélkül kézbesítse a csomagot.


1.11 Az ügyfél felelőssége


1.11.1 Az Apple biztosítja a szállítási és csomagolási instrukciókat. Az Ön felelőssége, ha egy alkatrész megsérül vagy elveszik, mert Ön nem tartja be az utasításokat.


1.11.2 Az Ön felelőssége, hogy biztonsági mentést készítsen a meglévő adatairól, szoftvereiről és programjairól, és hogy a szervizelés megkezdése előtt törölje az adatait. Az Apple nem vállal felelősséget adatok vagy programok elvesztéséért, helyreállításáért, sérüléséért, illetve berendezések meghibásodásáért, amennyiben ezek az általa biztosított szervizelés következtében lépnek fel. Ön kijelenti, hogy a készüléke nem tartalmaz illegális fájlokat vagy adatokat.


1.11.3 Lemondás a tulajdonjogról. Ha Ön nem ad nekünk más utasítást, az Apple arra a levelezési címre szállítja ki a megjavított vagy a csereterméket, amelyet Ön a szerviz megrendelésekor megadott. Ha a terméket visszaküldik az Apple-nek, mert a megadott címen nem lehetett kézbesíteni, az Apple megpróbálja felvenni Önnel a kapcsolatot, és beszerezni az Ön új levelezési címét. Ha nem ad meg olyan címet, ahová az Apple vagy partnere az eredeti kézbesítési kísérletet követő hatvan (60) napon belül kiszállíthatja a terméket (a kivételekkel kapcsolatban lásd az Országonkénti eltérések részt alább), az Apple értesíti Önt, hogy a terméket úgy tekinti, mint amelyről Ön lemondott. Az Apple ezt az értesítést arra a levelezési címre küldi el, amelyet Ön a szerviz megrendelésekor megadott. Abban az esetben, ha Ön lemond a termékről, az Apple a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően leselejtezheti az Ön termékét, illetve zártkörű vagy nyilvános árverésen értékesítheti a terméket, ezzel kompenzálva az esetlegesen elvégzett szervizelés költségét. Az Apple fenntartja a jogszerű és egyéb törvényes zálogjogát a meg nem térített költségekért.


Európai ügyfelek esetén (kivéve Ausztriát, Csehországot és Németországot): Ha Ön nem veszi át a termékét és nem fizeti ki az összes esedékes díjat hatvan (60) napon belül azután, hogy az Apple értesítette a termék megjavításáról, az Apple megszab egy határidőt, amíg átveheti a terméket. Az Apple az ezzel kapcsolatos értesítést arra a levelezési címre küldi el, amelyet Ön a javítás megrendelésekor megadott. Ha Ön ezt követően sem veszi át a termékét, az Apple követelheti Öntől a károk megtérítését, köztük az adott termékkel kapcsolatos tárolási és egyéb költségeket. Az Apple fenntartja a jogszerű és egyéb törvényes zálogjogát a meg nem térített költségekért.


Ausztriai, csehországi és németországi ügyfelek esetén: Az Apple jogosult visszatartani az Ön termékét egészen addig, amíg Ön ki nem fizeti a javítás minden költségét. Ha Ön nem veszi át a terméket és nem fizeti ki az összes esedékes díjat hatvan (60) napon belül azután, hogy az Apple értesítette a termék megjavításáról, az Apple felszólítja Önt, hogy vegye át a termékét és/vagy fogadja a termékek kiszállítását, valamint fizesse ki az esedékes díjakat. Az Apple kártérítéshez való jogának sérelme nélkül Ön felel az Apple által tárolt termékek megőrzésével kapcsolatos minden költségért, emellett az Apple fenntartja a jogszerű és egyéb törvényes zálogjogát a meg nem térített költségekért.


1.11.4 A szervizeléssel kapcsolatos tájékoztatás. A szervizelés megrendelése során Önnek leírást kell adnia a termékét érintő problémáról, hogy az Apple átlássa és szükség esetén reprodukálhassa a problémát.


1.11.5 Az Apple javasolja, hogy tekintse át a szervizrendelés állapotával kapcsolatos információkat a következő címen: www.apple.com/support/repairstatus/


1.11.6 A jogosulatlan módosításokkal és a nem Apple általi szervizeléssel kapcsolatos tájékoztatás. A szervizelés megrendelése során Ön köteles tájékoztatni az Apple-t az Ön termékén végzett minden jogosulatlan módosításról, valamint minden olyan javításról vagy cseréről, amelyet nem az Apple vagy egy hivatalos Apple-szerviz („Hivatalos szerviz”) végzett. Az Apple nem vállal felelősséget a termékben a javítási folyamat során bekövetkező olyan károkért, amelyek jogosulatlan módosítások miatt vagy nem az Apple vagy a Hivatalos szerviz által végzett javítások vagy cserék miatt lépnek fel. Ha kár keletkezik, az Apple jóváhagyást kér Öntől a további szervizköltségekre vonatkozóan, akkor is, ha a termékre még érvényes a jótállás vagy az AppleCare-szervizcsomag. Ha Ön ezt megtagadja, az Apple minden további felelősség vállalása nélkül visszaküldheti Önnek a terméket javítatlan, sérült állapotban.


2. Megrendelések és fizetés


2.1 Fizetés. A fizetési feltételeket az Apple saját, kizárólagos belátása szerint határozza meg, és – hacsak erről az Apple-lel másképp nem egyeztek meg – a fizetési adatokat azelőtt kell megkapnia, hogy az Apple elfogadná a megrendelést.


2.2 Fizetési módok. Az Apple lehetővé teszi, hogy Ön hitelkártya, bankkártya vagy csekk-kártya használatával vásároljon vagy adjon le megrendeléseket (amelyeknél biztosítékra van szükség a kicserélt alkatrész vagy termék visszaküldéséhez), ha ez lehetséges és engedélyezett abban az országban, ahol a szervizszolgáltatást nyújtják (Hongkong, Japán és Szingapúr kivételével), valamint más előre egyeztetett fizetési módokat is támogatunk, hacsak az Apple nem hagyott jóvá más hitelfeltételeket. Amikor Ön megadja az Apple-nek a kártyaadatait, az Apple a megrendelés összegének megfelelő előzetes zárolást alkalmaz a kártyán, ami azt jelenti, hogy Ön valószínűleg nem fogja tudni felhasználni az egyenlegének ezt a részt addig, amíg az előzetes zárolás érvényben van. Az Apple csak a megrendelés feldolgozását követően terheli meg az Ön hitelkártyáját és dolgozza fel a tranzakciót a bank- vagy csekk-kártyáján. Lehetséges, hogy az Apple nem tud olyan hitel-, bank- vagy csekk-kártyákat elfogadni, amelyhez a vásárlás vagy a megrendelés beküldésének országán kívüli számlázási cím van regisztrálva. A bankkártyákon és a csekk-kártyákon napi költési limit lehet érvényben, ami jelentősen lelassíthatja a megrendelés feldolgozását. Az Apple kérni fogja Öntől, hogy adja meg a hitel-, bank- vagy csekk-kártya biztonsági kódját, hogy megvédje az Ön kártyáját a más személyek általi jogosulatlan használattól. A biztonsági kód a kártyához tartozó egyedi három- vagy négyjegyű szám, amely a kártya elején, a dombornyomott számlaszám fölött, vagy a kártya hátulján, az aláírási téglalapnál található meg.


2.3 Árak. Az Apple célja, hogy versenyképes áron tegye elérhetővé az Apple-termékeket és -szolgáltatásokat. A megrendelés teljes ára a termékek és a szolgáltatások árát tükrözi a megrendelés feldolgozásának a napján. Az Apple fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a termékek vagy szolgáltatások árát, és kijavítsa a hibásan megjelenített árakat. Az ár változása nem érinti a már megkezdett szervizelést.


2.4 Visszaigazolás. Az Apple röviddel a megrendelés beérkezését követően e-mailben visszaigazolást küld Önnek. Ha az Apple elfogadja az Ön megrendelését, akkor hagyományos levélben vagy e-mailben visszaigazolást küld Önnek.


2.5 Visszatérítés. Az alábbi Jótállás és felelősségkorlátozás című részben leírtak kivételével az Apple nem nyújt visszatérítést a szervizrendelésekre.


3. Jótállás és felelősségkorlátozás


3.1 Szervizelési jótállás. Az Apple minden szervizrendelésre vonatkozóan szavatolja, hogy (1) az elvégzett szervizelés a szervizelés dátumától számított kilencven (90) napig meg fog felelni a leírásban szereplőnek, (2) az alábbi alfejezetben leírt akkumulátorok kivételével a szervizben használt összes alkatrész és termék a szervizeléstől számított kilencven (90) napig mentes az anyag- és gyártási hibáktól, és (3) az Apple akkumulátorcsere-szolgáltatásának részeként a hordozható Apple Mac számítógépekbe beszerelt akkumulátorok a szervizelés időpontjától számított egy éven át anyag- és gyártási hibáktól mentesek lesznek. Ez egy kifejezett, korlátozott jótállás. Ha a szerviz nem felel meg az előírásoknak, vagy a releváns jótállási időszak alatt hiba lép fel egy cserealkatrészben vagy -termékben, az Apple saját döntése szerint vagy a törvényi előírásoknak megfelelően (a) újra elvégzi a szervizelést úgy, hogy a végeredmény megfeleljen az eredeti leírásnak, (b) megjavítja vagy kicseréli az alkatrészt vagy a terméket olyan alkatrészek vagy termékek felhasználásával, amelyek új és/vagy korábban használt eredeti Apple-alkatrészekből állnak, és amelyeket bevizsgáltunk, és ez alapján megfelelnek az Apple működésre vonatkozó követelményeinek, vagy (c) visszatéríti az Ön által az Apple-nek a szervizelésért kifizetett összeget.


Ausztrália: A jelen feltételekben a visszaküldésre, visszatérítésre és jótállásra vonatkozó rendelkezések kiegészítik azokat a törvény szerinti jogokat, amelyekre Ön a 2010. évi verseny- és fogyasztóvédelmi törvény (Consumer and Competition Act), valamint más hatályos ausztrál fogyasztóvédelmi törvények és rendeletek értelmében jogosult lehet. Termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz olyan garanciák tartoznak, amelyek az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény értelmében nem zárhatók ki.


A szolgáltatásunkkal kapcsolatos jelentős hibák esetén Ön jogosult: (1) a szervizrendelés lemondására; vagy (2) visszatérítésre a fel nem használt részre vonatkozólag, illetve kártérítésre a csökkentett értékének vonatkozásában. Ha a szerviz teljesítési hibája nem minősül jelentősebb hibának, Ön jogosult követelni, hogy észszerű időn belül hárítsuk el a hibát. Ha ez nem történik meg, Ön jogosult a szervizrendelés visszamondására, és követelni, hogy térítsük vissza a fel nem használt rész ellenértékét. Emellett Ön kártérítésre jogosult bármely egyéb, észszerűen előrelátható veszteség vagy kár esetén, amely a szervizelés hibás teljesítéséből ered.


Emellett Ön a termékeinkkel kapcsolatos súlyos hiba esetén jogosult kérni a termék javítását, cseréjét vagy a vételár visszatérítését, valamint követelheti az észszerűen előrelátható további veszteségek és károk megtérítését. Ön ezenkívül jogosult követelni a termékek javítását vagy cseréjét, ha a termékek nem felelnek meg az elfogadható minőségi elvárásoknak, és a hiba nem jelentős mértékű. Ha ez nem történik meg, Ön jogosult visszatérítést vagy cserét követelni a termék kapcsán. Az Apple új és/vagy korábban használt eredeti Apple-alkatrészeket és ilyen alkatrészekből álló termékeket egyaránt felhasználhat, amelyeknél ellenőrizzük, hogy megfelelnek-e az Apple működéssel kapcsolatos követelményeinek, és mindig betartjuk a hatályos jogszabályokat.. Ön tudomásul veszi, hogy a termékek javítása adatvesztéssel járhat. Ez nem érinti az Ön fogyasztóvédelmi jogait a készüléken a jótállás keretében végzett javítási szolgáltatások egyéb vonatkozásai tekintetében. Bizonyos jogszabályok (köztük a 2010. évi verseny- és fogyasztóvédelmi törvény) egyéb jótállásokra vagy feltételekre kötelezhetik az Apple-t, vagy olyan kötelezettségeket írhatnak elő az Apple számára, amelyeket nem vagy csak korlátozott mértékben lehet kizárni, korlátozni vagy módosítani. A jelen feltételeket ezeknek a törvényi rendelkezéseknek a figyelembevételével kell értelmezni. Ha ilyen törvényi előírások érvényesek Önre, az Apple a saját döntése szerint a megengedett legnagyobb mértékben a következők valamelyikére korlátozza az ilyen előírások szerinti felelősségét: (1) a szervizszolgáltatás megismétlésére vagy (2) a szervizszolgáltatás megismétlésével járó költségek megtérítésére.


Brazília: Az Apple nem használ felújított és használt termékeket vagy alkatrészeket az Apple-termékek szervizeléséhez.


Kanada: Quebec lakosaira a jelen Szerződésben foglalt jogokon túl az adott tartomány fogyasztóvédelmi jogszabályai is érvényesek.


Csehország: A csehországi fogyasztók számára a jelen Szerződésben foglalt jogok a törvény szerinti fogyasztóvédelmi jogokon felül értendők, és nem korlátozzák azokat. Az Önt illető fogyasztóvédelmi jogokkal kapcsolatos további információkért olvassa el a jelen Szerződés 6. pontjának (B) bekezdését.


Dánia: A dániai fogyasztók számára a jelen Szerződésben foglalt jogok a törvény szerinti fogyasztóvédelmi jogokon felül értendők, és nem korlátozzák azokat, ideértve az áruk értékesítésére vonatkozó törvényben foglalt jogokat, amelyek többek között lehetővé teszik, hogy a fogyasztó nemmegfelelés esetén a jelen Szerződésben megadott kétéves időtartamon, azaz a vásárlástól számított 2 éven belül követeléssel éljen. Ezenfelül, ha a szervizelt termék a 90 napos jótállás lejártát követően, de a szervizelés teljesítésének dátumától számított 2 éven belül meghibásodik, a fogyasztók az Apple döntésétől függően jogosultak követelni a szervizelés megismétlését vagy a szervizelésért fizetett díj visszatérítését, ha megállapítható, hogy a hiba oka az elvégzett szervizelés nemmegfelelősége.


Új-Zéland: A jelen feltételekben a visszaküldésre, visszatérítésre és jótállásra vonatkozó rendelkezések kiegészítik azokat a törvény szerinti jogokat, amelyekre Ön az 1993. évi fogyasztóvédelmi törvény (Consumer Guarantees Act), valamint más hatályos új-zélandi fogyasztóvédelmi törvények és rendeletek értelmében jogosult lehet.


A termékeink vonatkozásában Ön jelentős hiba esetén cserére vagy visszatérítésre, és bármely más, az ilyen hibából eredő bármely más, észszerűen előrelátható veszteség vagy kár esetén pedig kártérítésre jogosult. Ezenfelül ha a termék minősége nem megfelelő, de a probléma nem tekinthető súlyosnak, Ön bizonyos esetekben kérheti a termék megjavítását vagy kicserélését.


A szolgáltatásunkkal kapcsolatos jelentős hibák esetén Ön jogosult: (1) a szervizrendelés lemondására; és (2) visszatérítésre a fel nem használt részre vonatkozólag, illetve kártérítésre a csökkentett értékének vonatkozásában. Emellett Ön kártérítésre jogosult bármely egyéb, észszerűen előrelátható veszteség vagy kár esetén. Ha a hiba nem jelentős mértékű, akkor Ön jogosult a szolgáltatással kapcsolatos problémák észszerű időn belül történő javítására, és ha ez nem történik meg, a szervizcsomag lemondására, illetve a fel nem használt rész visszatérítésére.


Az Apple új és/vagy korábban használt eredeti Apple-alkatrészeket és ilyen alkatrészekből álló termékeket egyaránt felhasználhat, amelyeknél ellenőrizzük, hogy megfelelnek-e az Apple működéssel kapcsolatos követelményeinek, és mindig betartjuk a hatályos jogszabályokat.. Ön tudomásul veszi, hogy a termékek javítása adatvesztéssel járhat. Ez nem érinti az Ön fogyasztóvédelmi jogait a készüléken a jótállás keretében végzett javítási szolgáltatások egyéb vonatkozásai tekintetében.


Finnország: A finnországi fogyasztók esetében a jelen Szerződésben ismertetett jogok azokon a törvény szerinti jogokon felül értendők, amelyek a finn fogyasztóvédelmi törvény (38/1978, módosításokkal együtt) rendelkezései biztosítanak.


Norvégia: A norvégiai fogyasztók esetében a jelen Szerződésben ismertetett jogok azokon a törvény szerinti jogokon felül értendők, amelyek a norvég anyagminőségi és fogyasztóvédelmi törvény (håndverkertjenesteloven) és/vagy a norvég vásárlókat védő törvény (forbrukerkjøpsloven) rendelkezései biztosítanak, ideértve a lehető leghosszabb követelési időszakra vonatkozó jogot (a javítástól vagy a vásárlástól számított két év).


3.2 A jótállás kizárása


A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A JELEN SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTT KIFEJEZETT JÓTÁLLÁSOK, FELTÉTELEK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK KIZÁRÓLAGOSAK ÉS MINDEN MÁS SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI, TÖRVÉNYES, KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁS, FELTÉTEL, KIKÖTÉS, VÁLLALÁS, KÖTELEZETTSÉG ÉS NYILATKOZAT HELYETT ÉRTENDŐK. AZ APPLE A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIFEJEZETTEN ELUTASÍT ÉS KIZÁR MINDEN, A JELEN SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS VAGY ABBÓL BÁRMILYEN MÓDON EREDŐ TÖRVÉNYES ÉS HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST, FELTÉTELT, KIKÖTÉST, VÁLLALÁST, KÖTELEZETTSÉGET ÉS NYILATKOZATOT, BELEÉRTVE A KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, A MEGFELELŐ MINŐSÉGRE, A GONDOSSÁGRA, A SZAKÉRTELEMRE VAGY AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ MINDEN HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST VAGY FELTÉTELT.


3.3 A felelősség korlátozása.HA ÖN FOGYASZTÓ, TOVÁBBI JOGOK ILLETHETIK MEG ÖNT A JELEN SZERZŐDÉS SZERINT NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÉS TERMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN. A JOGAIVAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT FORDULJON A HELYI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGHOZ. HA EZEK NEM VONATKOZNAK RÁ ILYEN JOGOK, AZ APPLE NEM VÁLLAL A JELEN SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKEN TÚLMUTATÓ FELELŐSSÉGET, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATRA ALKALMATLANNÁ VÁLÁSÁT, AZ ELMARADT HASZNOT, AZ ELMARADT ÜZLETI LEHETŐSÉGEKET ÉS AZ ADATOK VAGY A SZOFTVEREK ELVESZTÉSÉT, SÉRÜLÉSÉT VAGY JOGOSULATLAN KEZEKBE KERÜLÉSÉT, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁT. A JELEN SZERZŐDÉSBEN KIFEJEZETTEN MEGHATÁROZOTTAK KIVÉTELÉVEL AZ APPLE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖVETKEZMÉNYES, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA TUDOMÁS VOLT AZ ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL, SEM HARMADIK FELEK BÁRMELY KÖVETELÉSÉÉRT. ÖN ELFOGADJA, HOGY A TERMÉK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉG TEKINTETÉBEN AZ APPLE LEGFELJEBB A VÁSÁRLÁS ÖSSZEGÉIG VÁLLAL KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGET. FOGYASZTÓVÉDELMI ESETEKBEN (1) A HALÁLLAL ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS ÉS (2) A CSALÁSÉRT VALÓ FELELŐSSÉG SZÉLESEBB KÖRŰ LEHET, MINT A GONDATLANSÁGGAL OKOZOTT KÁROK ESETÉBEN, ÉS ILYEN ESETEKBEN AZ APPLE NEM TÖREKSZIK A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁRA.


3.4 Egyes országok, államok és tartományok nem engedélyezik a véletlen vagy következményi károk kizárását vagy korlátozását, vagy a hallgatólagos garanciák vagy feltételek kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások vagy kizárások nem feltétlenül vonatkoznak az ügyfélre. A kifejezett, korlátozott jótállás konkrét törvényes jogokat ruház Önnek, de Önt további jogok is megillethetik, amelyek államonként, tartományonként vagy joghatóságonként változnak.


Japán: A jelen Szerződésben foglalt egyéb feltételek ellenére, amennyiben a japán fogyasztóvédelmi szerződésekkel kapcsolatos törvény érvényes, az Apple-nek a szerződésszegésből vagy károkozásból eredő károkért való felelősségét korlátozó feltételek nem érvényesek, ha az adott kár az Apple szándékos kötelességszegéséből vagy súlyos gondatlanságából ered.


4. Exportszabályozás. Ön nem használhatja fel, és semmilyen módon nem exportálhatja vagy újraexportálhatja a szervizelt termékeket, kivéve, ha azt annak a joghatóságnak a törvényei engedélyezik, ahol a termékeket beszerezték. A termékeket kifejezetten tilos az exporttörvények megsértésével exportálni vagy újraexportálni, beleértve adott esetben az Egyesült Államok által embargó alatt álló országokba vagy az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának különleges megjelölésű állampolgárok jegyzékében (Specially Designated Nationals) szereplő személyeknek vagy az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériumának tiltott személyek és entitások jegyzékében (Denied Person’s List or Entity List) szereplő feleknek. Ön kijelenti, hogy nem tartózkodik olyan országban és nem szerepel olyan jegyzékben, ahol és amely alapján a termék Önnek való biztosítása sérti a hatályos jogszabályokat. Ön vállalja, hogy nem fogja a hatályos jogszabályok által tiltott célokra használni a termékeket.


5. Általános rész.


5.1 Nyomdahibák. Az Apple nem vállal felelősséget a nyomdahibákért. Az Apple fenntartja a jogot, hogy törölje azokat az Ön által beküldött megrendeléseket, amelyeknél a megrendelés beküldésekor nyomdahiba merült fel a megrendelt termékek árával vagy elérhetőségével kapcsolatban.


5.2 A feltételek módosítása. Az Apple fenntartja a jogot, hogy a törvények betartásával bármikor módosítsa a jelen Szerződést. A változás nem érinti a már megkezdett szervizelést.


5.3 Lemondás. Ha Ön elfogadja a szervizszolgáltatásra vonatkozó ajánlatot, azzal kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Apple megkezdje a szervizelést, és tudomásul veszi, hogy a szervizelési munkálatok teljesítését követően Ön nem mondhatja le a szervizrendelést, és nem gyakorolhatja a szerződéstől való elállás jogát.


5.4 A termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos változások. Az Apple bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja az online termék- és szolgáltatáskínálatát, valamint ezeknek a termékeknek vagy szolgáltatásoknak az árát. Előfordulhat, hogy a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan online elérhető információk elavultak, és az Apple nem vállal kötelezettséget arra, hogy mindig naprakészen tartja az ilyen termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan online elérhető információkat.


Európai lakosok számára: Az Apple-lel kötött szerződés elfogadása előtt megfelelő tájékoztatást biztosítunk Önnek az érintett termékek vagy szolgáltatások fontosabb jellemzőiről, valamint a termékek vagy szolgáltatások áráról és szállítási költségeiről, beleértve az adókat.


5.5 Online elérés. Az Apple fenntartja a jogot arra, hogy az alábbiak közül bármelyiket, bármikor, előzetes értesítés nélkül végrehajtsa: (1) bármely okból módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse online oldalainak vagy bármely online webhelyének a működését vagy elérését; (2) módosítsa vagy átalakítsa az online oldalait vagy azok bármely részét, valamint bármely ezekre vonatkozó irányelvet vagy feltételt; és (3) megszakítsa az online webhelyének vagy annak bármely részének a működését, ha erre rutinszerű vagy nem rutinszerű karbantartás, hibajavítás vagy más változtatás elvégzéséhez szükség van.


5.6 Irányadó jog. A jelen Szerződésre annak az országnak a törvényei vonatkoznak, ahol Ön megrendeli a szolgáltatást vagy a terméket, kivéve, ha az alábbi Országonkénti eltérések táblázatban más szerepel.


Ország vagy régió

Ausztrália

A törvények által megengedett mértékig az Ausztrália lakosai által beküldött összes szervizrendelésre Új-Dél-Wales törvényei vonatkoznak.

Brazília

A törvény által megengedett mértékig a Brazília lakosai által beküldött összes szervizrendelésre a brazil törvények vonatkoznak a kollíziós rendelkezések figyelembevétele nélkül.

Kanada

A törvény által megengedett mértékig a Kanada lakosai által beküldött összes szervizrendelésre Ontario tartomány törvényei vonatkoznak a kollíziós rendelkezések figyelembevétele nélkül. A Québec tartományban élő ügyfelekre Québec tartomány fogyasztóvédelmi jogszabályai vonatkoznak.

EU/EGT/ESZT/Egyesült Királyság

Azoknak az ügyfeleknek az esetében, akik nem minősülnek fogyasztónak, ezekre a feltételekre az Ír Köztársaság törvényei vonatkoznak, és a feltételek e törvények szerint értelmezendők, és minden követelést az Ír Köztársaság bíróságaihoz kell benyújtani.

Azoknak az ügyfeleknek az esetében, akik nem minősülnek fogyasztónak, ezekre a feltételekre Anglia és Wales törvényei vonatkoznak, és a feltételek e törvények szerint értelmezendők, és minden követelést Anglia és Wales bíróságaihoz kell benyújtani.

Hongkong

A törvény által megengedett mértékig a Hongkong lakosai által beküldött összes szervizrendelésre Hongkong törvényei vonatkoznak a kollíziós rendelkezések figyelembevétele nélkül.

Malajzia

A törvény által megengedett mértékig a Malajzia lakosaitól beérkezett összes szervizelési megrendelésre nézve Malajzia törvényei az irányadók.

Új-Zéland

A törvények által megengedett mértékig az Új-Zéland lakosai által beküldött összes szervizrendelésre Új-Zéland törvényei vonatkoznak.

Szingapúr

A törvény által megengedett mértékig a Szingapúr lakosai által beküldött összes szervizrendelésre a szingapúri törvények vonatkoznak a kollíziós rendelkezések figyelembevétele nélkül.

Amerikai Egyesült Államok

A törvény által megengedett mértékig az Egyesült Államok lakosai által beküldött összes szervizrendelésre Kalifornia állami törvényei vonatkoznak a kollíziós rendelkezések figyelembevétele nélkül.


5.7 A Szerződés módosításának tiltása. Az Apple munkatársai és partnerei nem jogosultak megváltoztatni a tranzakciókra vonatkozó feltételeket.


5.8 Betarthatatlan rendelkezések. Ha a fenti rendelkezések bármelyikét egy bíróság vagy más illetékes szerv érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítja, az nem érinti a jelen Szerződés többi rendelkezését. A kérdéses rendelkezést a minimálisan szükséges mértékben korlátozni vagy törölni kell, és olyan érvényes rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a legjobban megközelíti az eredeti rendelkezés célját, és a többi rendelkezés teljes mértékben érvényben marad.


5.9 Lemondás kizárása. Ha az Apple elmulasztja a jelen Szerződés szigorú betartatását, ez nem tekintendő úgy, hogy az Apple lemond a jelen Szerződés betartására vonatkozó bármely rendelkezésről vagy jogról, továbbá semmilyen, az Apple és Ön, illetve valamely harmadik fél között megvalósuló magatartás nem módosíthatja a jelen Szerződés rendelkezéseit.


5.10 Harmadik fél kedvezményezettek kizárása. A jelen Szerződés nem értelmezhető úgy, hogy harmadik felek számára jogokat vagy jogorvoslatokat biztosít.


5.11 Nemzetközi termékek/szolgáltatások. Az Apple nemzetközi adatokhoz biztosít hozzáférést, és ezek az adatok hivatkozásokat vagy kereszthivatkozásokat tartalmazhatnak az országában nem elérhető Apple-termékekre, -programokra és -szolgáltatásokra vonatkozóan. Az ilyen hivatkozások nem jelentik azt, hogy országában az Apple be szeretné jelenteni ezen termékeket, programokat vagy szolgáltatásokat.


5.12 Adatvédelem. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Apple-nek az értékesítések lebonyolítása, a szervizelés végrehajtása és a hatályos jogszabályok betartása érdekében össze kell gyűjtenie, valamint kezelnie és használnia kell az Ön bizonyos adatait. Az Apple annak érdekében őrzi meg és használja az Ön személyes adatait, hogy Ön gyakorolhassa az Apple-termékei szervizeléséhez kapcsolódó jogait, valamint minőségbiztosítási és szervizeléssel kapcsolatos célokra. Ha szeretne élni az adatvédelmi jogaival és választási lehetőségeivel, keresse fel az Apple adatvédelmi portálját (privacy.apple.com), vagy keresse fel az apple.com/legal/privacy/contact oldalt, ha az adatvédelmi portál nem érhető el az Ön régiójában. Az Apple adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos további információkért keresse fel az adatvédelmi portálunkat: apple.com/legal/privacy/.


5.13 Alvállalkozók. Az Apple alvállalkozói szerződést köthet más szolgáltatókkal, amelyek részt vesznek az Ön termékének szervizelésében.


5.14 Ellentmondó kifejezések; angol nyelvű szolgáltatások. Ha az itt szereplő kifejezések különböző fordításai között ellentmondás merül fel, akkor az angol nyelvű szöveg az irányadó. Egyes támogatási szolgáltatások és kapcsolódó dokumentumok csak angol nyelven érhetők el.


5.15 Teljes Szerződés; Vis major. Az Apple által vállalt szervizelési tranzakciókat a jelen Szerződés szabályozza. Más szóbeli és írásbeli feltételek nem vonatkoznak ezekre. Az Apple nem engedélyezi a jelen Szerződés módosítását, sem a Szerződéstől való eltérést. Az Apple nem vállal felelősséget a szervizelés vagy a termék vagy a cseretermék kiszállításának olyan hibáiért és késedelmeiért, amelyek az Apple észszerű ellenőrzési körén kívül eső események következményei.


5.16 Az Apple alvállalatai


Az alábbi táblázat bemutatja, hogy az Ön lakóhelyétől függően mely Apple-alvállalatra érvényes a jelen Szerződés:

A vásárlás régiója/országa

Jótálló fél

Cím

Ausztrália

Apple Pty. Limited.

PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Ausztrália Tel: 133 622

Brazília

Apple Computer Brasil Ltda

Rua: Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 700, 7º andar, São Paulo, SP, Brazília 
04542-000
SAC: 0800-761-0880
www.apple.com/br/support

Kanada

Apple Canada Inc.

120 Bremner Blvd., suite 1600, Toronto, Ontario, M5J 0A8, Kanada

Hongkong

Apple Asia Limited

2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hongkong

Japán

Apple Japan, Inc

6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokió 106-6140, Japán

Malajzia

Apple Malaysia Sdn Bhd

Level 11 MENARA CIMB, Jalan Stesen Sentral 2 Kuala Lumpur Sentral 50470, Kuala Lumpur, Malaysia

Új-Zéland

Apple Sales New Zealand

PO Box 912015, Auckland Mail Centre, Auckland 1142

Szingapúr

Apple Computer South Asia PTE Ltd

7 Ang Mo Kio Street 64, Szingapúr 569086

Thaiföld

Apple South Asia (Thailand) Limited

The Offices at CentralWorld Building, 44th Floor, Room No. HH4401-6, and HH4408-9, 999/9 Rama 1 Road
Pathumwan alkörzet, Pathumwan körzet, Bangkok 10330 Thaiföld

Törökország

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, Isztambul

Amerikai Egyesült Államok

Apple Inc

One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014

Vietnám

Apple Vietnam LLC

Unit 901, Deutsches Haus Ho Chi Minh City. No. 33, Le Duan Blv.,Ben Nghe Ward, District 1
Ho Si Minh-város, Vietnám

EU/EGT/ESZT/ Egyesült Királyság

Apple Distribution International, Ltd.

Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írország

Más országok

Apple Inc.

One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014, U.S.A.


6. Országonkénti eltérések


A)EU/EGT


Fogyasztói tájékoztatás az online vitarendezésről (az 524/2013/EU rendelet kapcsán): Ha Ön fogyasztó, és online kötötte meg ezt a Szerződést az Apple-lel, a viták rendezésére lehetősége van peren kívüli online vitarendezési eljárásban részt venni. Az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Az Apple nem köteles és nem is kíván részt venni online vitarendezésben.

Fogyasztói tájékoztatás az ügyfelek számára elérhető alternatív vitarendezési lehetőségekről: Az Apple nem köteles és nem is kíván részt venni alternatív vitarendezésben.


B) Amerikai Egyesült Államok

i) Értelmezés. Ha ellentmondás merül fel az itt és a Szerződés más pontjaiban szereplő rendelkezések között, akkor a jelen szakasz rendelkezései az irányadóak.


ii) TÁJÉKOZTATÁS KALIFORNIA ÁLLAMBAN ÉLŐ FOGYASZTÓK SZÁMÁRA


a) A szervizt biztosító fél köteles írásban átadni az ügyfélnek a javítással kapcsolatos becslést (a California Business and Professions Code 9844. szakasza szerint). A szervizt biztosító fél a becslésben foglalatokon felüli munkálatokért és alkatrészekért az ügyfél előzetes hozzájárulása nélkül nem számíthat fel díjat. Ha erről írásos tájékoztatást ad, a szervizt biztosító fél észszerű díjat számíthat fel az írásos javítási becslés során a hiba jellegének megállapítása kapcsán nyújtott szolgáltatásokért. További információk: Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, U.S.b) A termék vásárlója Kaliforniában jogosult a jótállási időszakban a termék szervizelésére és javíttatására. A jótállási idő meghosszabbodik azoknak a teljes napoknak a számával, ameddig a termék garanciális javítás céljából nem volt a vevőnél. Ha a jótállási idő alatt hiba lép fel, a jótállás a hiba elhárításáig nem jár le. A jótállási idő abban az esetben is meghosszabbodik, ha a garanciális javítás a vevőtől független okok miatti késedelem miatt nem megy végbe, vagy ha a garanciális javítás nem orvosolta a hibát, és a vevő a javítás befejezését követő 60 napon belül értesíti a gyártót vagy az eladót a javítással kapcsolatos problémáról. Ha a hibát észszerű számú próbálkozás után sem sikerül kijavítani, a vevő visszaküldheti a terméket, és cserét vagy visszatérítést kérhet, mindkét esetben észszerű mértékű használati díj levonása mellett. Az időtartam meghosszabbítása nem érinti a vevőt más törvények szerint megillető védelmét és jogorvoslati lehetőségeket.


c) Forgalmi adó. A vásárlásért fizetett áron kívül az Apple a releváns tranzakciók után forgalmi adót számít fel az Ön által megadott szállítási cím és a megrendelés kiszámlázásakor érvényes forgalmi adó mértéke alapján. Ha annak az államnak a forgalmiadó-kulcsa, ahová a rendelést kiszállítjuk, a termék kiszállítása előtt megváltozik, akkor a rendelés számlázásakor érvényes adókulcsot kell alkalmazni. Az Apple által Önnek küldött vásárlási bizonylat az összes fizetendő forgalmi adót tartalmazza.


020124 Service Terms Hungarian v12.4