Termene și condiții privind reparațiile

IMPORTANT: ACESTE TERMENE ȘI CONDIȚII PRIVIND REPARAȚIILE („ACORD”) CONSTITUIE ACORDUL TĂU CU APPLE (AȘA CUM ESTE DESCRIS ÎN SECȚIUNILE PRIVIND VARIANTELE PE ȚĂRI, SPECIFICATE ÎN CUPRINSUL ACORDULUI) ȘI SE VOR APLICA ÎN CAZUL COMENZII DVS. DACĂ SERVICIUL NU ESTE ACOPERIT DE TERMENELE GARANȚIEI LIMITATE A APPLE SAU ALE UNUI CONTRACT DE SERVICE EXTINS ADMINISTRAT DE APPLE, ORI NU INTRĂ SUB INCIDENȚA DREPTURILOR DVS. DE CONSUMATOR CONFORM LEGII.


LEGEA PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORILOR: PENTRU CONSUMATORII CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA LEGILOR SAU REGLEMENTĂRILOR PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORILOR ÎN ȚARA LOR DE REȘEDINȚĂ, BENEFICIILE CONFERITE DE PREZENTUL ACORD SE ADAUGĂ TUTUROR DREPTURILOR ȘI MĂSURILOR REPARATORII PREVĂZUTE DE RESPECTIVELE LEGI ȘI REGLEMENTĂRI PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORILOR, RECOMANDAREA NOASTRĂ FIIND SĂ VĂ ADRESAȚI SERVICIULUI DE ASISTENȚĂ PENTRU CETĂȚENI DIN ȚARA DVS. DE REȘEDINȚĂ PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND ACESTE DREPTURI.


 1. Servicii si produse.

1.1 Servicii. Pentru comenzile privind acțiuni de service, Apple va asigura service-ul produsului dvs. de la Apple, conform descrierii care v-a fost prezentată, la tarifele estimate menționate, cu excepția cazului în care aceste tarife sunt revizuite cu acordul dvs. prealabil, exprimat verbal sau în scris. Cu excepția unor specificații contrare, Apple va furniza servicii de reparații sau înlocuire pentru a remedia un defect al materialelor sau al manoperei unui produs. Acțiunea de service nu este disponibilă pentru probleme cauzate de erori sau incompatibilități cu vreun software sau date care se află sau sunt înregistrate pe produsul dvs. Apple poate instala actualizări de software de sistem în cadrul acțiunii de service, care vor împiedica revenirea produsului dvs. Apple la o versiune anterioară de software de sistem. Este posibil ca unele aplicații terțe instalate pe produsul dvs. Apple să nu fie compatibile sau să nu funcționeze cu produsul dvs. Apple ca urmare a actualizării software-ului de sistem. Service-ul va fi limitat la opțiunile disponibile în țara în care se solicită service. Opțiunile de service, disponibilitatea pieselor și timpii de răspuns pot varia în funcție de țară.


1.2 Servicii de transfer de date. Dacă produsul dvs. Mac de la Apple are capacitatea de a stoca programe software, date sau alte informații (denumite în continuare „Date”), Apple ar putea încerca să transfere datele respective pe un dispozitiv înlocuitor. În timpul acțiunii de service, este posibil să se piardă Date. În acest caz, Apple nu va răspunde pentru nicio pierdere de Date.


a. În cadrul oricărui serviciu de transfer de Date, indiferent dacă Apple poate sau nu să transfere cu succes Date de pe dispozitivul original pe dispozitivul înlocuitor, Apple va șterge orice Date de pe dispozitivul original. Vi se recomandă să păstrați o copie separată, sub formă de backup, a conținutului Datelor de pe dispozitiv, să eliminați toate informațiile personale pe care doriți să le protejați și să dezactivați toate parolele de securitate. În timpul acțiunii de service, este posibil ca Datele să fie pierdute, înlocuite sau reformatate. Într-un astfel de caz, Apple și reprezentanții săi nu răspund pentru nicio pierdere de programe software, de Date sau de alte informații cuprinse pe dispozitiv.


b. Serviciul de transfer de date va implica transferul de Date direct de pe dispozitivul original pe dispozitivul înlocuitor sau pe un dispozitiv extern de stocare a datelor pe care îl puneți la dispoziție. Apple nu va transfera Datele pe niciun sistem sau dispozitiv de stocare a datelor deținut de Apple sau de terți și nu va stoca nicio copie a Datelor în cadrul vreunui serviciu de transfer de date.


1.3 Piese și manoperă. Apple poate asigura atât piese, cât și manoperă, însă este posibil să vi se indice să înlocuiți personal anumite piese ușor de instalat, așa cum este descris mai jos. Pentru service-ul efectuat asupra produsului dvs., Apple poate utiliza piese sau produse care sunt compuse din piese originale noi și/sau utilizate anterior de la Apple și care au fost testate și au îndeplinit cerințele funcționale ale Apple, sub rezerva legilor aplicabile. Apple va păstra piesa sau produsul înlocuit care se dă la schimb, pe durata service-ului, ca bun aflat în proprietatea sa, iar piesa sau produsul înlocuitor va intra în proprietatea dvs. Piesele și produsele înlocuite sunt în general reparabile și sunt date la schimb sau reparate de Apple în vederea valorificării. Apple poate folosi pentru service Produse sau piese de schimb de la Apple, care provin dintr-o țară diferită de țara din care a provenit produsul sau piesele originale de la Apple. Dacă legea aplicabilă impune companiei Apple să vă returneze un articol înlocuit dacă solicitați acest lucru, sunteți de acord să plătiți companiei Apple contravaloarea cu amănuntul a articolului înlocuitor și cheltuielile de transport.


1.4 Opțiuni de service. Apple va asigura service prin una dintre următoarele opțiuni și va alege, sub rezerva legilor aplicabile, metoda de service în funcție de împrejurări, în special în funcție de tipul produsului Apple:


A Service de piese pe cont propriu. Service-ul de piese pe cont propriu vă permite să efectuați personal service-ul asupra propriului produs. Dacă Apple stabilește că Service-ul de piese pe cont propriu este disponibil pentru dvs., Apple vă va expedia o piesă de schimb pentru produsul dvs. de la Apple. Piesa de schimb va fi însoțită de instrucțiuni de instalare și de orice cerințe pentru returnarea piesei înlocuite. În cazul Service-ului de piese pe cont propriu care necesită returnarea piesei înlocuite, trebuie să furnizați detaliile cardului de credit pentru siguranța returnării piesei înlocuite. Toate piesele înlocuite care necesită returnare trebuie returnate la Apple în termen de zece (10) zile de la data la care Apple vă trimite piesa de schimb („Perioada de returnare”). Dacă (i) nu returnați piesa înlocuită conform instrucțiunilor în Perioada de returnare sau (ii) piesa înlocuită nu este eligibilă pentru service din cauza unei situații de Excludere de la service, așa cum este descris mai jos, veți plăti suma pe care ați confirmat-o la data la care ați comandat service-ul. Dacă Apple nu solicită returnarea unei piese înlocuite, Apple vă va expedia o piesă sau un produs de schimb, împreună cu instrucțiuni privind instalarea și orice cerințe privind eliminarea articolului înlocuit. Apple nu răspunde pentru costurile asociate manoperei cuprinse în Service-ul de piese pe cont propriu.

B Service direcționat prin poștă. Dacă Apple stabilește că produsul dvs. este eligibil pentru Service direcționat prin poștă, vă veți expedia produsul la centrul de servicii de reparații al Apple conform instrucțiunilor primite de la Apple. Apple poate pune la dispoziție scrisori de transport preplătite (iar dacă nu mai aveți ambalajul original, Apple vă poate trimite material de ambalare). Dacă Apple nu pune la dispoziție scrisori de transport preplătite sau ambalaje, trebuie să vă ocupați de ambalarea și expedierea produsului dvs. la centrul de servicii de reparații al Apple, conform indicațiilor date cu ocazia plasării comenzii, și vă recomandăm să vă asigurați coletul pentru situații de deteriorare sau pierdere în timpul transportului. După finalizarea service-ului, centrul de servicii de reparații al Apple vă va returna produsul reparat sau vă va furniza un produs de schimb.


C Serviciul expres de înlocuire (ERS).


i. Dacă Apple stabilește că produsul dvs. este eligibil pentru ERS și alegeți să comandați ERS punând la dispoziția Apple detaliile cardului dvs. de credit, Apple va expedia un produs de schimb la locația desemnată de dvs. Veți returna produsul, astfel încât Apple să-l primească în termen de zece (10) zile de la data la care Apple expediază produsul de schimb („Perioada de returnare”). Trebuie să returnați produsul original în ambalajul în care a fost produsul de schimb, conform instrucțiunilor primite de la Apple. Apple va păstra produsul original, iar dvs. veți păstra produsul de schimb.


ii. Pentru ERS, Apple va debita din cardul dvs. de credit Tariful ERS, conform descrierii de pe pagina web cu Întrebări frecvente despre service, indicată în tabelul de mai jos („Întrebări frecvente despre service”) la momentul expedierii Produsului de schimb. La momentul expedierii Produsului de schimb, Apple va efectua o autorizare asupra cardului dvs. de credit, echivalentă cu valoarea de înlocuire a unui produs nou („Valoare de înlocuire”), care este descrisă în Întrebări frecvente despre service. Această autorizare va fi menținută de Apple și aplicată în cazul oricăror daune aduse produsului original, care nu sunt eligibile pentru Service în afara garanției, sau în cazul pierderii produsului original ori al altor plăți datorate companiei Apple. Reparațiile sunt considerate ca fiind în afara garanției atunci când:


 • Produsul dvs. nu mai este acoperit de garanția Apple, planul de service AppleCare sau legea privind drepturile consumatorilor.
 • Problema pe care o semnalați a fost cauzată de daune accidentale sau modificări neautorizate sau dacă respectivele daune accidentale sau modificările neautorizate împiedică Apple să rezolve problema pe care o semnalați.
  ProdusÎntrebări frecvente despre service
  Produs
  iPhone
  Întrebări frecvente despre service
  Produs
  iPad
  Întrebări frecvente despre service

iii. Dacă Apple primește produsul original în perioada de returnare într-o stare care nu este eligibilă pentru service în afara garanției, din cardul dvs. de credit va fi debitată o sumă suplimentară reprezentând diferența dintre valoarea de înlocuire a unui produs nou („Valoare de înlocuire”) și Taxa de service în afara garanției, conform descrierii de pe pagina web cu Întrebări frecvente despre service. Un produs original care nu mai poate funcționa din cauza unor modificări neautorizate sau care s-a defectat din cauza unor daune catastrofale, cum ar fi desfacerea produsului în mai multe piese, reprezintă un exemplu de produs care nu este eligibil pentru Service în afara garanției.


iv. Dacă produsul original este returnat la Apple în Perioada de returnare, valoarea de înlocuire rămasă va fi creditată înapoi pe cardul dvs. de credit după ce s-a confirmat că toate celelalte taxe aplicabile au fost plătite. Dacă Apple nu primește produsul original în Perioada de returnare, de pe cardul dvs. de credit va fi debitată Valoarea de înlocuire. Toate costurile și tarifele descrise în prezentul document exclud orice taxe aplicabile.


1.5 Modificarea Opțiunilor de service. Apple își rezervă dreptul de a modifica în orice moment opțiunile de service disponibile pentru dvs. O modificare nu ar afecta serviciile care sunt deja în curs de prestare.


1.6 Exclusiv utilizatorilor finali. Apple asigură service, vinde și expediază produse numai clienților care sunt utilizatori finali. Nu puteți cumpăra în vederea revânzării. Apple își rezervă dreptul de a refuza sau de a anula comanda dvs. dacă suspectează că achiziționați în vederea revânzării.


1.7 Este interzisă vânzarea către Minori. Achiziționarea conform acestor condiții este disponibilă numai persoanelor care au împlinit vârsta majoratului.


1.8 Excluderi de la service și Taxa de diagnoză. Apple are dreptul de a percepe o taxă de diagnoză (inclusiv taxe de expediere) de la dvs., conform descrierii din tabelul privind Variantele pe țări, de mai jos („Taxă de diagnoză”), dacă inspectează produsul dvs. și stabilește că (i) produsul dvs. nu necesită service, (ii) produsul dvs. s-a defectat din cauza software-ului sau a datelor care se află sau sunt înregistrate pe produsul dvs., ori este incompatibil cu respectivul software sau respectivele date, (iii) este necesar service-ul din cauza defectării unor piese care nu sunt furnizate nici de Apple, nici de companii aflate sub marca Apple, (iv) este nevoie de manoperă sau de piese suplimentare care nu au fost specificate în tarifele estimate inițial și nu sunteți de acord să autorizați service-ul pe baza tarifelor estimate revizuite de Apple sau (v) nu se poate efectua nicio acțiune de service deoarece numărul de serie a fost modificat, alterat sau eliminat ori produsul s-a defectat din cauza unui accident, abuz, scurgere de lichide sau scufundare în lichide, neglijență, utilizare greșită (inclusiv instalarea, repararea sau întreținerea defectuoasă de către oricine altcineva decât Apple sau un Furnizor de service autorizat Apple), a unor modificări neautorizate, a unor condiții de mediu extreme (inclusiv temperatură sau umiditate extremă), a solicitării fizice sau electrice extreme ori a unor interferențe, fluctuații sau variații ale energiei electrice, a fulgerelor, a electricității statice, a incendiului, a dezastrelor naturale sau a altor cauze externe („Excluderi de la service”). Apple vă va returna produsul fără a-l supune acțiunii de service și este posibil să vă perceapă Taxa de diagnoză.

Țara sau regiuneaTaxa de diagnoză
Țara sau regiunea
Australia
Taxa de diagnoză
Maximum o sută de dolari (100 USD)
Țara sau regiunea
Canada
Taxa de diagnoză
Maximum o sută de dolari canadieni (100 CAD)
Țara sau regiunea
UE/Țările din SEE/Regatul Unit
Taxa de diagnoză
Maximum o sută de euro (100 EUR)
100 GBP în Regatul Unit
993 NOK în Norvegia
744 DKK în Danemarca
1.029 SEK în Suedia
105 CHF în Elveția
450 PLN în Polonia
Țara sau regiunea
Hong Kong
Taxa de diagnoză
Maximum șapte sute optzeci de dolari din Hong Kong (780 HKD), plus taxele aplicabile
Țara sau regiunea
Japonia
Taxa de diagnoză
Maximum zece mii de yeni (10.000 Y), plus taxele aplicabile
Țara sau regiunea
Malaysia
Taxa de diagnoză
Maximum două sute cincizeci de ringgit malaiezieni (250 RM), plus taxele aplicabile
Țara sau regiunea
Noua Zeelandă
Taxa de diagnoză
Maximum o sută treizeci de dolari (130 NZD)
Țara sau regiunea
Singapore
Taxa de diagnoză
Maximum o sută optzeci de dolari singaporezi (180 SGD), plus taxele aplicabile
Țara sau regiunea
Statele Unite ale Americii
Taxa de diagnoză
Maximum o sută de dolari americani (100 USD), plus taxele aplicabile.

1.9 Excepții de la acoperire. Service-ul prevăzut prin prezentul Acord este oferit și valabil numai pentru locuitorii din Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Canada, Republica Cehă, Danemarca (excluzând Groenlanda și Insulele Feroe), Germania, Finlanda (excluzând Åland), Franța (excluzând Corsica, departamentele și teritoriile de peste mări), Hong Kong, Ungaria, Irlanda, Italia (excluzând Sardinia), Japonia, Luxemburg, Malaysia, Monaco, Țările de Jos, Polonia, Spania (incluzând Insulele Baleare, dar excluzând Insulele Canare, Ceuta, Melila), Singapore, Suedia, Elveția, Liechtenstein, Noua Zeelandă, Norvegia (excluzând Svalbard), Thailanda, Turcia, Regatul Unit (excluzând Insula Man), Vietnam, precum și pentru locuitorii din cele cincizeci de state ale Statelor Unite ale Americii și din Districtul Columbia. Service-ul prevăzut prin prezentul Acord nu este disponibil acolo unde este interzis prin lege.


1.10 Livrare. Apple poate estima când vă va fi expediat un produs de schimb sau o cutie de transport pentru facilitarea service-ului. Odată ce comanda dvs. a fost pregătită pentru expediere sau a fost expediată, Apple nu mai poate schimba adresa de expediere. Vă rugăm să rețineți că, pentru livrările care necesită o semnătură, dacă doriți să vă asumați riscurile asociate livrării comenzii dvs. fără ca aceasta să fie preluată de o persoană prezentă la adresa de livrare, puteți autoriza Apple să organizeze o livrare care nu necesită semnătură.


1.11 Responsabilitatea clientului.


1.11.1 Apple vă va furniza instrucțiuni de expediere și ambalare. Vă asumați răspunderea pentru produsele sau piesele pierdute sau deteriorate ca urmare a nerespectării acestora.

1.11.2 Este responsabilitatea dvs. să efectuați backup cu toate datele, software-ul și programele existente și să ștergeți toate datele existente înainte de a beneficia de servicii. Apple nu răspunde pentru pierderea, recuperarea sau compromiterea datelor sau programelor, ori pentru pierderea utilității echipamentelor, care decurge din serviciile furnizate de Apple. Declarați că produsul dvs. nu conține fișiere sau date ilegale.


1.11.3 Proprietate abandonată. Cu excepția cazului în care furnizați instrucțiuni alternative, Apple vă va expedia produsul reparat sau de schimb la adresa poștală pe care ați furnizat-o când ați autorizat service-ul. Dacă produsul dvs. este returnat la Apple deoarece nu s-a putut efectua livrarea la adresa indicată, Apple va încerca să vă contacteze pentru a primi o adresă poștală alternativă. Dacă nu furnizați o adresă la care Apple sau reprezentantul său să vă poată livra produsul în termen de șaizeci (60) de zile (consultați secțiunile privind Variantele pe țări de mai jos pentru orice excepții aplicabile) după încercarea inițială de livrare, Apple vă va anunța că produsul dvs. este considerat a fi abandonat. Apple va trimite un aviz la adresa poștală pe care ați furnizat-o când ați autorizat service-ul. În cazul în care produsul dvs. este abandonat, Apple îl poate elimina în conformitate cu prevederile legale aplicabile și, în special, poate vinde produsul dvs. în cadrul unei acțiuni de vânzare restricționată sau publică pentru a plăti orice serviciu neachitat. Apple își rezervă toate drepturile de reținere statutare și legale pentru sume neachitate.


Pentru clienții din Europa, în afară de Austria, Republica Cehă și Germania: Dacă nu vă revendicați produsul și nu plătiți toate taxele datorate în termen de șaizeci (60) de zile de la notificarea de către Apple că produsul dvs. a fost reparat, Apple va stabili un termen de revendicare a produsului. Apple vă va trimite această notificare la adresa poștală pe care ați furnizat-o când ați autorizat reparațiile. Dacă în continuare nu reușiți să vă ridicați produsul, Apple vă poate solicita orice daune, inclusiv achitarea oricăror costuri sau sume pentru depozitarea produsului. Apple își rezervă toate drepturile de reținere statutare și legale pentru sume neachitate.


Pentru clienții din Austria, Republica Cehă sau Germania: Apple are dreptul de a reține produsul dvs. până când plătiți integral toate taxele asociate reparației. Dacă nu vă revendicați produsul și nu plătiți toate taxele datorate în termen de șaizeci (60) de zile de la notificarea de către Apple că produsul dvs. a fost reparat, Apple vă va invita să ridicați produsul și/sau să acceptați livrarea produselor în schimbul plății taxelor. Se înțelege că, fără a aduce atingere drepturilor Apple de a obține despăgubiri pentru daune, veți răspunde pentru toate cheltuielile suportate pentru custodia produselor. Apple își rezervă toate drepturile de reținere statutare și legale pentru sume neachitate.


1.11.4 Informații despre Service. La efectuarea comenzii de service, trebuie să furnizați o descriere a problemei care afectează produsul dvs., astfel încât Apple să înțeleagă și să poată reproduce problema.


1.11.5 Apple vă încurajează să verificați informațiile privind starea comenzii de service la adresa www.apple.com/support/repairstatus/

1.11.6 Declararea Modificărilor neautorizate și a acțiunilor de service efectuate în afara Apple. La efectuarea comenzii de service, trebuie să înștiințați compania Apple cu privire la orice modificări neautorizate sau orice reparații ori înlocuiri neefectuate de Apple sau de un Furnizor de service autorizat Apple („AASP”) asupra produsului dvs. Apple nu va răspunde pentru nicio deteriorare a produsului care apare în timpul reparației ca urmare a oricăror modificări neautorizate sau reparații ori înlocuiri care nu au fost efectuate de Apple sau de un AASP. Dacă apar daune, Apple vă va solicita să autorizați orice costuri suplimentare pentru finalizarea service-ului, chiar dacă produsul este acoperit de garanție sau de un plan de service AppleCare. Dacă refuzați să acordați autorizarea, Apple vă poate returna produsul nereparat, în starea deteriorată, fără nicio responsabilitate.


2. Comenzi și plată.


2.1 Plată. Apple are libertatea exclusivă de a stabili condițiile de plată și, cu excepția cazului în care Apple stabilește altfel, detaliile de plată trebuie să fie primite înainte de acceptarea de către Apple a unei comenzi.


2.2 Metode de plată. Apple vă permite să faceți achiziții sau să efectuați comenzi (care necesită garanție pentru returnarea piesei sau produsului înlocuit) folosind un card de credit, un card de debit sau un card cec, după caz, care să fie acceptabil în țara în care este asigurat service-ul (exceptând Hong Kong, Japonia și Singapore) sau o altă metodă de plată prestabilită, cu excepția cazului în care Apple a fost de acord cu alte condiții de creditare. Când furnizați companiei Apple informațiile despre cardul dvs., Apple va obține o aprobare prealabilă din partea companiei care a emis cardul, echivalentă cu valoarea comenzii, ceea ce poate duce la o blocare a sumei corespunzătoare din creditul dvs. disponibil atâta timp cât aprobarea prealabilă este în curs. Apple nu va emite nicio factură în contul cardului dvs. de credit și nici nu va procesa nicio tranzacție pe cardul dvs. de debit sau de cec până când comanda dvs. nu va fi procesată. Este posibil ca Apple să nu poată accepta carduri de credit, de debit sau de cec asociate cu o adresă de facturare din afara țării în care se face achiziția sau se plasează comanda. Cardurile de debit și cardurile de cec pot avea limite zilnice de cheltuieli care ar putea întârzia în mod semnificativ procesarea comenzii dvs. Apple solicită codul de securitate pentru cardul de credit, de debit sau de cec aflat pe numele dvs. pentru a asigura protecția împotriva utilizării neautorizate a cardului dvs. de credit de către alte persoane. Codul de securitate este un număr individual de trei sau patru cifre, specific cardului dvs., care poate fi imprimat pe partea din față a cardului dvs., deasupra contului gravat în relief, sau pe spatele cardului dvs., în caseta aferentă semnăturii.


2.3 Prețuri. Apple depune eforturi pentru a vă oferi prețuri competitive la produsele și serviciile Apple existente. Prețul total al comenzii dvs. va include prețul produsului sau serviciului în ziua procesării comenzii. Apple își rezervă dreptul de a modifica prețurile produselor sau serviciilor afișate în orice moment și, în special, pentru a corecta erorile de stabilire a prețurilor care apar. O modificare a prețurilor nu ar afecta serviciile care sunt deja în curs de prestare.


2.4 Confirmare. Apple vă va trimite o confirmare a comenzii prin e-mail, la scurt timp după primire. Veți primi o confirmare prin poștă sau prin e-mail atunci când Apple vă acceptă comanda.


2.5 Rambursare. Cu excepția celor descrise în secțiunea de mai jos intitulată „Garanția și limitarea răspunderii”, Apple nu oferă rambursări pentru comenzile de service.


3. Garanția și limitarea răspunderii


3.1 Garanția pentru service. Pentru toate comenzile de service, Apple garantează că (1) serviciile prestate vor fi conform descrierii lor timp de nouăzeci (90) de zile de la data service-ului, (2) cu excepția bateriilor descrise în subsecțiunea de mai jos, toate piesele sau produsele utilizate în acțiunea de service nu vor prezenta defecte de material și de manoperă timp de nouăzeci (90) de zile de la data service-ului și (3) bateriile instalate în cadrul serviciului de înlocuire a bateriilor Apple pentru computerele Mac portabile de la Apple nu vor prezenta defecte de material și de manoperă timp de un an de la data service-ului. Această garanție reprezintă o garanție limitată expresă. Dacă se prestează un serviciu neconform sau apare un defect la o piesă sau produs de schimb în perioada de garanție valabilă, Apple, la alegerea sa, ori conform legii, fie (a) va presta din nou serviciile pentru a fi conform descrierii lor, (b) va repara sau înlocui piesa ori produsul, utilizând piese sau produse care sunt compuse din piese originale noi și/sau folosite anterior de la Apple și care au fost testate și au îndeplinit cerințele funcționale ale Apple, sau (c) va rambursa sumele plătite către Apple pentru serviciul în cauză.


Australia: Drepturile descrise în această politică în ceea ce privește returnarea, rambursarea și garanțiile se adaugă la drepturilor statutare la care ați putea avea dreptul conform Legii concurenței și privind protecția consumatorilor din 2010 și altor legi și reglementări aplicabile privind protecția consumatorilor din Australia. Produsele și serviciile noastre sunt însoțite de garanții care nu pot fi excluse de la aplicarea Legii privind protecția consumatorilor din Australia.


Pentru erori majore de service din partea noastră, aveți dreptul: (1) să anulați comanda de service plasată la noi; sau (2) să beneficiați de o rambursare pentru partea neutilizată ori să primiți despăgubiri pentru valoarea redusă a acesteia. Dacă o eroare de service nu constituie o eroare majoră, aveți dreptul la remedierea erorii într-un timp rezonabil. Dacă aceasta nu se realizează, aveți dreptul să anulați comanda de service și să obțineți o rambursare pentru orice parte neutilizată. De asemenea, aveți dreptul de a primi despăgubiri pentru orice alte pierderi sau daune previzibile în mod rezonabil, rezultate în urma unei erori de service.


De asemenea, aveți dreptul la reparare, înlocuire sau rambursare în cazul unei defecțiuni majore a produselor noastre, precum și la despăgubiri pentru orice alte pierderi sau daune previzibile în mod rezonabil. De asemenea, aveți dreptul la repararea sau înlocuirea produselor dacă respectivele produse nu sunt de o calitate acceptabilă, iar defectul nu constituie un defect major. Dacă aceasta nu se realizează, aveți dreptul la o rambursare pentru produsele în cauză sau la înlocuirea acestora. Apple poate folosi piese sau produse care sunt compuse din piese originale noi și/sau folosite anterior de la Apple și care au fost testate și au îndeplinit cerințele funcționale ale Apple, sub rezerva legilor aplicabile. Recunoașteți că repararea produselor poate duce la pierderea de date. Aceasta nu afectează drepturile dvs. prevăzute de legea privind protecția consumatorilor în ceea ce privește alte aspecte ale serviciilor de reparații efectuate asupra dispozitivului dvs. în cadrul acestei garanții. Anumite acte legislative, inclusiv Legea concurenței și privind protecția consumatorilor din 2010, pot implica garanții sau condiții, ori impun obligații asupra Apple, care nu pot fi excluse, restricționate sau modificate, ori nu pot fi excluse, restricționate sau modificate decât într-o măsură limitată. Aceste Termene și condiții trebuie să fie interpretate în contextul acestor prevederi statutare. Dacă se aplică aceste prevederi statutare, în măsura în care Apple are dreptul să facă acest lucru, Apple își limitează răspunderea cu privire la orice pretenție emisă în temeiul acelor prevederi, la alegerea Apple, la (1) a presta din nou serviciile sau la (2) a plăti costul aferent noii prestări a serviciilor.


Brazilia: Apple nu folosește produse sau piese recondiționate sau utilizate anterior atunci când efectuează service asupra produselor Apple.


Canada: Locuitorii din Quebec intră sub incidența legislației privind protecția consumatorilor din provincia respectivă, în plus față de drepturile prevăzute în prezentul Acord.


Republica Cehă: Pentru consumatorii cehi, drepturile din prezentul Acord se adaugă la și nu afectează drepturile dvs. statutare de consumator. Pentru mai multe informații cu privire la drepturile dvs. de consumator, consultați Secțiunea 6(B) din prezentul Acord.


Danemarca: Pentru consumatorii danezi, drepturile din această garanție se adaugă la și nu afectează drepturile dvs. statutare de consumator, inclusiv cele prevăzute de Legea privind vânzările de produse, care stabilește, printre altele, dreptul de a depune o plângere cu privire la neconformități până la expirarea perioadei de revendicare de doi ani prevăzută în aceasta, și anume 2 ani de la data cumpărării. În plus, în cazul în care produsul asupra căruia s-a efectuat service-ul se defectează după expirarea garanției de 90 de zile, dar în decursul perioadei de 2 ani de la data service-ului, consumatorii vor avea, la discreția Apple, dreptul fie la prestarea din nou a serviciilor, fie la o rambursare a tarifului plătit pentru servicii, dacă se poate stabili că o astfel de defectare se datorează unei neconformități a serviciului prestat.


Noua Zeelandă: Drepturile descrise în această politică în ceea ce privește returnarea, rambursarea și garanțiile se adaugă la drepturilor statutare la care ați putea avea dreptul conform Legii privind garanțiile pentru consumatori din 1993 și altor legi și reglementări aplicabile privind protecția consumatorilor din Noua Zeelandă.


În ceea ce privește produsele noastre, aveți dreptul la înlocuirea produsului sau la rambursarea contravalorii produsului în cazul unei defecțiuni semnificative, precum și la despăgubiri pentru orice pierderi sau daune previzibile în mod rezonabil, care se pot produce ca urmare a unei astfel de defecțiuni. În plus, ați putea avea dreptul la repararea sau înlocuirea produselor dacă respectivele produse nu sunt de o calitate acceptabilă, iar neconformitatea lor nu constituie o defecțiune majoră.


Pentru erori semnificative de service din partea noastră, aveți dreptul: (1) să anulați comanda de service plasată la noi; și (2) să beneficiați de o rambursare pentru partea neutilizată ori să primiți despăgubiri pentru valoarea redusă a acesteia. De asemenea, aveți dreptul să primiți despăgubiri pentru orice alte pierderi sau daune previzibile în mod rezonabil. Dacă eroarea nu este semnificativă aveți dreptul la remedierea problemei în legătură cu service-ul într-un timp rezonabil și, dacă acest lucru nu se realizează, la anularea comenzii dvs. de service și la obținerea unei rambursări pentru partea nefolosită.


Apple poate folosi piese sau produse care sunt compuse din piese originale noi și/sau folosite anterior de la Apple și care au fost testate și au îndeplinit cerințele funcționale ale Apple, sub rezerva legilor aplicabile. Recunoașteți că repararea produselor poate duce la pierderea de date. Aceasta nu afectează drepturile dvs. prevăzute de legea privind protecția consumatorilor în ceea ce privește alte aspecte ale serviciilor de reparații efectuate asupra dispozitivului dvs. în cadrul acestei garanții.


Finlanda: Pentru consumatorii finlandezi, drepturile prevăzute în prezentul Acord se adaugă drepturilor statutare ale consumatorilor prevăzute de dispozițiile Legii privind protecția consumatorilor din Finlanda (38/1978, modificată).


Norvegia: Pentru consumatorii norvegieni, drepturile prevăzute prin prezentul Acord se adaugă drepturilor dvs. statutare prevăzute de Legea privind serviciile de artizanat pentru consumatori din Norvegia (håndverkertjenesteloven) și/sau Legea privind achizițiile de către consumatori din Norvegia (forbrukerkjøpsloven), inclusiv dreptului dvs. de a folosi cea mai lungă perioadă de revendicare, și anume perioada de doi ani de la reparație sau cumpărare.


3.2 Declinarea răspunderii privind garanția.


ÎN MĂSURA PERMISĂ PRIN LEGE, GARANȚIILE EXPRESE, CONDIȚIILE ȘI MĂSURILE REPARATORII PREVĂZUTE ÎN PREZENTUL ACORD SUNT EXCLUSIVE ȘI ÎNLOCUIESC TOATE CELELALTE GARANȚII, CONDIȚII, TERMENE, ANGAJAMENTE, OBLIGAȚII ȘI DECLARAȚII, FIE CĂ SUNT VERBALE SAU SCRISE, STATUTARE, EXPRESE SAU IMPLICITE. ÎN MĂSURA PERMISĂ PRIN LEGE, APPLE DECLINĂ ȘI EXCLUDE ÎN MOD SPECIFIC TOATE GARANȚIILE, CONDIȚIILE, TERMENELE, ANGAJAMENTELE, OBLIGAȚIILE ȘI DECLARAȚIILE STATUTARE ȘI IMPLICITE LEGATE DE SAU CARE DECURG ÎN ORICE MOD DIN PREZENTUL ACORD, INCLUSIV ORICE GARANȚIE SAU CONDIȚIE DE VANDABILITATE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE, GRIJĂ, ABILITATE SAU ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP.


3.3 Limitarea răspunderii.CONSUMATORII POT SĂ AIBĂ ANUMITE DREPTURI SUPLIMENTARE CU PRIVIRE LA SERVICIILE ȘI PRODUSELE FURNIZATE ÎN TEMEIUL PREZENTULUI ACORD. VĂ RUGĂM SĂ VĂ ADRESAȚI AUTORITĂȚII LOCALE PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR PENTRU A AFLA MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE DREPTURILE DVS. DACĂ ACESTE DREPTURI NU SE APLICĂ ÎN CAZUL DVS., APPLE NU ACCEPTĂ RĂSPUNDEREA DINCOLO DE MĂSURILE REPARATORII PREVĂZUTE ÎN PREZENTUL DOCUMENT, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, RĂSPUNDEREA PENTRU UN PRODUS CARE NU ESTE DISPONIBIL PENTRU UTILIZARE, PENTRU PIERDERE DE PROFIT, PIERDERE DE ACTIVITATE SAU PENTRU PIERDERE, CORUPERE SAU COMPROMITERE DE DATE ORI SOFTWARE, SAU PENTRU PRESTARE DE SERVICII. CU EXCEPȚIA SITUAȚIILOR PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES ÎN PREZENTUL DOCUMENT, COMPANIA APPLE NU VA RĂSPUNDE PENTRU NICIO DAUNĂ PRODUSĂ PE CALE DE CONSECINȚĂ, SPECIALĂ, INDIRECTĂ SAU PUNITIVĂ, CHIAR DACĂ I SE ADUCE LA CUNOȘTINȚĂ POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE, SAU PENTRU ORICE PRETENȚIE DIN PARTEA ORICĂROR TERȚI. SUNTEȚI DE ACORD CĂ, PENTRU ORICE RĂSPUNDERE LEGATĂ DE CUMPĂRAREA DE PRODUSE, COMPANIA APPLE NU RĂSPUNDE ȘI NICI NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU PLATA NICIUNOR DAUNE PESTE VALOAREA COMENZII DVS. ÎN CAUZE ÎN CARE SUNT IMPLICAȚI CONSUMATORI, RĂSPUNDEREA PENTRU (1) DECES ȘI VĂTĂMARE CORPORALĂ ȘI (2) FRAUDĂ POATE DEPĂȘI LIMITELE PIERDERII CAUZATE DE NEGLIJENȚĂ ȘI, ÎN ACESTE CAZURI, APPLE NU CAUTĂ SĂ EXCLUDĂ ACEASTĂ RĂSPUNDERE.


3.4 Unele state, provincii și jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea daunelor incidentale sau produse pe cale de consecință ori excluderile sau limitările privind durata garanțiilor sau condițiilor implicite, așadar este posibil ca aceste limitări sau excluderi să nu se aplice în cazul dvs. Garanția limitată expresă vă oferă anumite drepturi legale și este posibil să aveți și alte drepturi care diferă în funcție de stat, provincie sau jurisdicție.


Japonia: Fără a aduce atingere niciunei alte clauze din prezentul Acord, dacă se aplică Legea privind contractele cu consumatorii din Japonia, clauzele care limitează răspunderea Apple pentru daune produse ca urmare a încălcării contractului sau a unor acțiuni care țin de răspunderea civilă, comise de Apple, nu se aplică dacă astfel de daune se datorează conduitei intenționat greșite sau neglijenței grave a Apple.


4. Controlul exportului. Nu puteți utiliza sau exporta ori reexporta în alte condiții produsele asupra cărora s-a efectuat service-ul, cu excepția cazurilor autorizate de legile din jurisdicția în care au fost obținute produsele. Concret, fără limitare, produsele nu pot fi exportate sau reexportate cu încălcarea legilor privind exportul, inclusiv, dacă este cazul, exportul sau reexportul în orice țară supusă unui embargo de către Statele Unite și (b) către orice entitate aflată pe Lista resortisanților special desemnați (Specially Designated Nationals) a Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite sau pe Lista persoanelor sau entităților respinse (Denied Person’s List or Entity List) a Departamentului de Comerț al Statelor Unite. Declarați că nu vă aflați în nicio țară sau pe nicio listă care ar determina o situație în care furnizarea produsului către dvs. ar încălca legea aplicabilă. De asemenea, sunteți de acord că nu veți folosi produsele în niciun scop interzis de legea aplicabilă.


5. Generalități.


5.1 Greșeli de tipar. Apple nu răspunde pentru greșeli de tipar. Apple își rezervă dreptul de a anula orice comandă pe care ați plasat-o în cazul în care a apărut o greșeală de tipar cu privire la prețul sau disponibilitatea oricărui articol pe care l-ați comandat atunci când ați plasat comanda.


5.2 Modificarea clauzelor. Apple își rezervă dreptul de a modifica prezentul Acord în orice moment, sub rezerva legii. O modificare nu ar afecta serviciile care sunt deja în curs de prestare.


5.3 Anulare. Prin acceptarea comenzii de service, vă acordați consimțământul expres ca Apple să inițieze service-ul și recunoașteți că nu puteți anula comanda de service și că nu vă puteți exercita dreptul de retragere din contract odată ce acțiunea de service a fost efectuată.


5.4 Modificarea produsului/serviciului. Apple poate aduce modificări oricăror produse sau servicii oferite online, ori prețurilor aplicabile oricăror astfel de produse sau servicii, în orice moment, fără notificare prealabilă. Informațiile furnizate online cu privire la produse și servicii pot fi neactualizate, iar Apple nu se angajează să actualizeze informațiile furnizate online cu privire la astfel de produse și servicii.


Pentru locuitorii din Europa: Înainte de încheierea contractului dvs. cu Apple, vi se vor furniza informații corecte despre principalele caracteristici ale produselor sau serviciilor, precum și prețul și costurile de livrare ale produselor sau serviciilor, incluzând toate taxele.


5.5 Acces online. Apple își rezervă dreptul de a aplica oricare dintre următoarele acțiuni, în orice moment, fără notificare prealabilă: (1) să modifice, să suspende sau să înceteze funcționarea sau accesul la paginile sale online, sau la orice porțiune a site-ului său online, din orice motiv; (2) să modifice sau să schimbe paginile sale online sau orice porțiune a acestora, precum și orice politici sau clauze aplicabile; și (3) să întrerupă funcționarea site-ului său online sau a oricărei porțiuni a acestuia, dacă este necesar, pentru a efectua întreținerea de rutină sau excepțională, pentru a corecta erori sau pentru a efectua alte modificări.


5.6 Legea aplicabilă. Legile țării în care ați comandat serviciul sau produsul vor reglementa prezentul Acord, cu excepția cazurilor în care se descrie altfel în tabelul cu Variante pe țări de mai jos.


Țara sau regiunea

Australia

În măsura permisă prin lege, toate comenzile de service primite de la locuitorii din Australia vor fi reglementate de legile din New South Wales.

Brazilia

În măsura permisă prin lege, toate comenzile de service primite de la locuitorii din Brazilia vor fi reglementate de legile braziliene, fără aplicabilitatea dispozițiilor privind conflictul de legi din acestea.

Canada

În măsura permisă prin lege, toate comenzile de service primite de la locuitorii din Canada vor fi reglementate de legile provinciei Ontario, fără aplicabilitatea dispozițiilor privind conflictul de legi din acestea. Clienții din Quebec vor intra sub incidența legislației privind protecția consumatorilor din provincia respectivă.

Țări din UE/SEE/AELS/
Regatul Unit

Pentru clienții care nu se califică drept consumatori, aceste termene sunt reglementate și interpretate în conformitate cu legile Republicii Irlanda și toate pretențiile trebuie aduse înaintea instanțelor din Republica Irlanda.

Pentru clienții care nu se califică drept consumatori, aceste termene sunt reglementate și interpretate în conformitate cu legile Angliei și Țării Galilor și toate pretențiile trebuie aduse înaintea instanțelor din Anglia și Țara Galilor.

Hong Kong

În măsura permisă prin lege, toate comenzile de service primite de la locuitorii din Hong Kong vor fi reglementate de legile din Hong Kong, fără aplicabilitatea dispozițiilor privind conflictul de legi din acestea.

Malaysia

În măsura permisă prin lege, toate comenzile de service primite de la locuitorii din Malaysia vor fi reglementate de legile din Malaysia.

Noua Zeelandă

În măsura permisă prin lege, toate comenzile de service primite de la locuitorii din Noua Zeelandă vor fi reglementate de legile din Noua Zeelandă.

Singapore

În măsura permisă prin lege, toate comenzile de service primite de la locuitorii din Singapore vor fi reglementate de legile din Singapore, fără aplicabilitatea dispozițiilor privind conflictul de legi din acestea.

Statele Unite ale Americii

În măsura permisă prin lege, toate comenzile de service primite de la locuitorii din Statele Unite vor fi reglementate de legea Californiei, fără aplicabilitatea dispozițiilor privind conflictul de legi din acestea.


5.7 Nemodificarea Acordului. Niciun angajat sau reprezentant al Apple nu are autoritatea de a formula variații la niciunul dintre termenele și condițiile care reglementează orice tranzacție.


5.8 Clauze inaplicabile. Dacă se stabilește de către o instanță sau un alt tribunal având competență jurisdicțională că oricare dintre clauzele menționate mai sus este nulă sau inaplicabilă, aceasta nu va afecta dispozițiile rămase ale prezentului Acord. Clauza respectivă va fi limitată sau eliminată în măsura minimă necesară și înlocuită cu o dispoziție valabilă care să acopere cel mai bine intenția clauzei, astfel încât termenele să rămână pe deplin în vigoare și să producă efecte depline.

5.9 Renunțări. Lipsa de insistență sau neexecutarea strictă de către Apple a prezentului Acord nu va fi interpretată drept o renunțare din partea Apple la nicio dispoziție sau drept pe care îl are pentru a pune în aplicare aceste politici, nici nu va exista nicio acțiune între Apple și dvs. sau orice altă parte, care să fie considerată a modifica vreo dispoziție din aceste termene.


5.10 Excluderea beneficiarilor terți. Aceste termene nu vor fi interpretate sau înțelese în sensul că ar conferi drepturi sau măsuri reparatorii unor terți.


5.11 Produse/Servicii internaționale. Apple oferă acces la datele internaționale Apple și, prin urmare, poate conține referințe sau referințe încrucișate la produsele, programele și serviciile Apple care nu sunt anunțate în țara dvs. O astfel de referință nu implică faptul că Apple intenționează să anunțe astfel de produse, programe sau servicii în țara dvs.


5.12 Protecția datelor. Sunteți de acord și înțelegeți că este necesar ca Apple să colecteze, să prelucreze și să utilizeze datele dvs. pentru a procesa vânzări, a furniza service-ul și a confirma conformitatea cu legile aplicabile. Apple va păstra și va utiliza datele dvs. cu caracter personal pentru a vă permite să vă exercitați drepturile care decurg din acțiunea de service asupra produsului dvs. de la Apple, precum și în scopuri legate de calitate și service. Pentru a vă exercita drepturile și opțiunile de confidențialitate, accesați Portalul de confidențialitate al Apple, la adresa privacy.apple.com, sau apple.com/legal/privacy/contact, dacă Portalul de confidențialitate nu este disponibil în regiunea dvs. Pentru mai multe detalii despre practicile de confidențialitate ale Apple, consultați Portalul nostru de confidențialitate la adresa apple.com/legal/privacy.


5.13 Subcontractanți. Apple poate subcontracta alți furnizori de service pentru asigurarea service-ului asupra produsului dvs.


5.14 Conflict de termene; servicii în limba engleză. În cazul unui conflict între diferite traduceri ale acestor termene, traducerea în limba engleză va prevala. Anumite servicii de asistență și documente aferente pot fi disponibile numai în limba engleză.


5.15 Acord total; forță majoră. Acest Acord reglementează tranzacțiile de service acceptate de Apple. Nu se aplică alte termene sau condiții verbale sau scrise. Apple nu autorizează nicio variație sau modificare a prezentului Acord. Apple nu răspunde pentru nicio eroare sau întârziere în efectuarea service-ului sau livrarea produsului dvs. sau a unui produs de schimb, care se datorează unor evenimente care sunt în afara controlului rezonabil al Apple.


5.16 Entități Apple


În sensul prezentului Acord, entitatea Apple este menționată în tabelul de mai jos și depinde de locul în care locuiți:

Regiunea/Țara de achiziție

Garant

Adresa

Australia

Apple Pty. Limited.

PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia Tel.: 133 622

Brazilia

Apple Computer Brasil Ltda

Rua: Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nr. 700, 7º andar, São Paulo, SP, Brazilia 
04542-000
SAC: 0800-761-0880
www.apple.com/br/support

Canada

Apple Canada Inc.

120 Bremner Blvd., suite 1600, Toronto, Ontario, M5J 0A8, Canada

Hong Kong

Apple Asia Limited

2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hong Kong

Japonia

Apple Japan, Inc

6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japonia

Malaysia

Apple Malaysia Sdn Bhd

Level 11 MENARA CIMB, Jalan Stesen Sentral 2 Kuala Lumpur Sentral 50470, Kuala Lumpur, Malaysia

Noua Zeelandă

Apple Sales New Zealand

PO Box 912015, Auckland Mail Centre, Auckland 1142

Singapore

Apple Computer South Asia PTE Ltd

7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086

Thailanda

Apple South Asia (Thailand) Limited

The Offices at CentralWorld Building, 44th Floor, Room No. HH4401-6, and HH4408-9, 999/9 Rama 1 Road
Pathumwan Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 Tailanda

Turcia

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul

Statele Unite ale Americii

Apple Inc

One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014

Vietnam

Apple Vietnam LLC

Unit 901, Deutsches Haus Ho Chi Minh City. No. 33, Le Duan Blv.,Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Alte țări din UE/SEE/AELS/Regatul Unit

Apple Distribution International, Ltd.

Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republica Irlanda

Alte țări

Apple Inc.

One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014, SUA

6. Variații pe țări


A)Țările din UE/SEE


Informații pentru consumatori privind soluționarea online a litigiilor [în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013]: dacă sunteți consumator și ați încheiat prezentul acord cu Apple online, pentru soluționarea litigiilor aveți posibilitatea să recurgeți la o procedură extrajudiciară de soluționare online a litigiilor. Comisia Europeană a creat o platformă pentru soluționarea online a litigiilor, care poate fi accesată la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Apple nu are obligația și nu intenționează să se implice în soluționarea online a litigiilor.

Informații pentru consumatori privind soluționarea alternativă a litigiilor pentru clienți: Apple nu are obligația și nu intenționează să se implice în soluționarea alternativă a litigiilor.


B) Statele Unite


i) Interpretare. Dispozițiile acestei secțiuni vor prevala în caz de neconcordanță cu oricare dintre dispozițiile prezentului Acord.


ii) INFORMĂRI NUMAI PENTRU CONSUMATORII DIN CALIFORNIA


a) O estimare pentru reparații, conform cerințelor (secțiunea 9844 din Codul de afaceri și profesii din California), îi va fi furnizată clientului de către dealerul de service în scris. Dealerul de service nu poate percepe taxe pentru lucrările efectuate sau piesele furnizate în plus față de estimare, fără acordul prealabil al clientului. În cazul în care acest lucru este specificat în scris, dealerul de service poate percepe o taxă rezonabilă pentru serviciile prestate pentru a determina natura defecțiunii în vederea pregătirii unei estimări scrise pentru reparație. Pentru informații, contactați Biroul de Reparații de Aparatură Electronică și Electrocasnice (Bureau of Electronic and Appliance Repair), Departamentul privind Consumatorii (Department of Consumer Affairs), Sacramento, CA 95814, SUA.b) Un cumpărător al acestui produs din California are dreptul la service și repararea produsului în perioada de garanție. Perioada de garanție va fi extinsă pentru numărul de zile întregi în care produsul nu s-a aflat în posesia fizică a cumpărătorului, fiind în reparație în perioada de garanție. Dacă există un defect în perioada de garanție, garanția nu va expira până când defectul nu va fi remediat. Perioada de garanție va fi extinsă și în cazul în care nu au fost efectuate reparații în garanție din cauza unor întârzieri cauzate de circumstanțe independente de controlul cumpărătorului sau dacă reparațiile efectuate în garanție nu au remediat defectul și cumpărătorul anunță producătorul sau vânzătorul cu privire la repararea eronată în termen de 60 de zile de la finalizarea reparațiilor în cauză. Dacă, după un număr rezonabil de încercări, defectul nu a fost remediat, cumpărătorul poate returna acest produs pentru a fi înlocuit sau a primi o rambursare, în ambele cazuri, sub rezerva deducerii unei taxe rezonabile pentru utilizare. Extinderea de timp nu afectează protecția sau măsurile reparatorii pe care cumpărătorul le are în temeiul altor legi.


c) Impozitul pe vânzări. Pe lângă prețul achiziției dvs., Apple va percepe de la dvs. taxa pe vânzări pentru tranzacțiile aplicabile, în funcție de adresa dvs. de expediere și de cota de taxare pe vânzări în vigoare la momentul facturării comenzii. În cazul în care cota taxei pe vânzări pentru statul în care este expediată comanda dvs. se modifică înainte de expedierea produsului, se va aplica cota în vigoare la momentul facturării comenzii dvs. Dovada achiziției trimisă de Apple către dvs. va include orice taxă pe vânzări aplicabilă.


020124 Service Terms Romanian v12.4